מוכר שיווק ופירסום
לועזית: seller

מי שנותן טובין בתמורה לכסף לצד אחר המהווה קונה. המוכר הוא הבעלים של אותן טובין והוא מעביר את הקניין עליהם לקונה על ידי המכירה. מוכר מכונה גם 'ספק' (SUPPLIER) ובעסקים קמעונאיים גם 'מקור' (SOURCE).