א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
מחיר פו"ר - for price אשראי כפוי - forced rredit מימשך נוכרי - foreigin draft עיסקה במטבע חוץ - foreign currincy transaction מטבע חוץ, סיכון - foreign exchange risk סיכון מטבע חוץ - foreign exchange risk שיכחה, שיעור - forgeting rate תועלת צורה - form utility תצורה - format קונה לשעבר - former buyer ריכוז קדומני - forntload קְנִיָיה עתִידִית - forward buying מְכִירָה עתִידִית - forward selling מְלַאי קִדְמִי - forward stock חוזה לאספקה בעתיד - forward supply contract שטר מטען של משַלח - forwarder's bill of lading שילוּחַ - forwarding סוכן שילוּחַ - forwarding agent דמי שילוח - forwarding charges מחיר פו"ט - fot price שטר מטען פגום - foul bill of lading תחום צילום - frame תפוצת חינם - franchise circulation זכיינות - franchising מחיר פרנקו - franco delivery חופשי על המטוס - free alongside aircraft חופשי ליד הספינה - free alongside ship מִבְחַן אַסּוֹצִיאַצְיוֹת - free association test הובלה חופשית - free astray מחיר על המוביל - free carrier שׁוּק חוֹפְשִי - free market חופשי על הסיפון - free on board חופשי על המסילה - free on rail חופשי על המשאית - free on truck מחיר חופשי - free price אסוציאציות, מבחן - free-association test חוֹפֶש הִתְקַשְרוּת - freedom of contract דמי הובלה - freight דמי הובלה וביטוח - freight and insurance paid ספיגת דמי הובלה - freight apsorption השוואת שכר הובלה - freight equalization דמי הובלה פנימה - freight in הובלה פנימה - freight in דמי הובלה החוצה - freight out הובלה החוצה - freight out דמי הובלה שולמו - freight paid טונה משקל - freight ton סייג תדירות - frequency cap דימוי מחיר - frice image זרם מוצרים - froducts flow מיתקפה חזיתית, אסטרטגית - fronatal attack strategy שער קידמי - front cover מטען קדמי - front load עמודים קדמיים - front of book אַסְטְרָטֶגְיַת מִתְקָפָה חזִיתִית - frontal attack strategy תיסכוּל - frustration תִסכוּל - frustration חברה לביצוע הזמנות - fulfilment house כיסוי מלא, אסטרטגית - full coverage strategy ביקוש מלא - full demand תצוגה מלאה - full showing סוכן בעבודה מלאה - full time agent תערובה מלאה - full warranty הַצְמָדַת מוּצָרִים - full-line forcing הנחה פונקציונלית - functional discount חידוש פונקציונלי - functional innovation תועלת תכליתית - functional utilily חידוש יסודי - fundamental innovation מוּצָר יְסוֹדִי - fundamental product בר חליפין - fungible בר ייצוג - fungible
פרצוף - face נוכֵס - factor פקטור - factor עלוּת גוֹרְמֵי יִיצוּר - factor cost ביקוש לגורם - factor demand עיכבון נוכס - factor's lien עיצוב פקטורלי - factorial design פקטורינג - factoring חברה לנכיסה - factoring company חיפוש עובדתי - factual search יריד - fair ערך שוק הוגן - fair market value מחיר הוגן - fair price סחר הוגן - fair trade ערך הוגן - fair value משפחה - family מותג מישפחתי - family brand מחזור חיי משפחה - family life cycle תשדיר פירסום בדיוני - fantacy commercial מחיר פא"ס - fas price פירסומת מתפרצת - fastbreak advertising פחד - fear מסר מפחיד - fear appeal בולטוּת - feature איפיונים - features תְּגוּבַת הֵד - feedback שדה פעולה - field מרחב ניסיון - field of experience שְלוּחָה - field office עובדי שדה - field staff ניסוי שדה - field test פקק - filler ביקוש סופי - final demand תסדיר מוגמר - finished layout הצעה מחייבת - firm offer פוטנציאל פירמה - firm potential מחיר מחייב - firm price יתרון הראשוניות - first-mover advantage יתרון ראשוניות - first-mover advantage שיעבוד קבוע - fixed charge מחיר קבוע - fixed price מחיר קמעונאי קבוע - fixed resale price מיתקן דגל - flag device חנות דגל - flagship store הגנת עמדת אגף, אסטרטגית - flank positioning defence strategy מותג אגפי - flanker brand איגוף - flanking attack שיעור אחיד - flat rate שוק פישפשים - flea market ניצול - fleece גיחה - flight ריווי גיחות - flight saturation שיעבוד צף - floating charge שיעבוד שוטף - floating charge ריצפה - floor מימון תצוגות - floor plan financing פירמידת מוצרים - floor pyramid מחיר פו"א - foa price לוח מוקצף - foamed board מחיר פו"ב בערובה - fob destination warehouse מחיר פו"ב רכב - fob motor מחיר פו"ב - fob price מחיר פו"ב במחסן - fob strowed and trimmed מיקוד, קבוצת - focus group קבוצת מיקוד - focus group ראיון מיקוד קבוצתי - focus group interview עלון פירסומי - folder מעקב - follow up גוּפָן - font מונהגים - foolowers רגל על סף הדלת - foot in the door