דף הבית שיווק ופירסום
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
הפצה ישירה - direct distribution דיוור ישיר - direct mail advertising מכירה באמצעות הדואר - direct mail selling שיווק ישיר - direct marketing אפיק פרסום ישיר - direct media מסר ישיר - direct message פירסום תגובה ישירה - direct response adverting תגובה ישירה לפירסום - direct response advertising מכירה ישירה - direct seling ראיון מובנה ישיר - direct structured niterview פירסומת במדריכים - directory advertising שטר מטען מלוכלך - dirty bill of lading דיסקונט - discount ניכיון - discount הנחה שהורווחה - discount earned חנות הנחה - discount house הנחה שאבדה - discount lost ניכיון מימשכים - discount of drafts מדיניות הנחות - discount policy מונופול מפלה - discriminating monopoly תעריף מפלֶה - discriminating tariff אי כיבוד שיק - dishonored check נגיסה בתיווך - disintermidiation תצוגה - display פירסום תצוגתי - display advertising תיבת תצוגה - display case הכנסה פנויה - disposable income נכונות לפעול - disposition to act טכנולוגיה משבשת - disruptive technology סילוף - distort היסח דעת - distraction סחורות מצוקה - distress goods מכירת מצוקה - distress selling סוכן הפצה - distributing agent הפצה - distribution מנהיג הפצה - distribution channel leader עלות הפצה, ניתוח - distribution coat analysis נִיתוּחַ עלוּת הפָצָה - distribution cost analysis יְעִילוּת הפָצָה - distribution efficiency הוצאות הפצה - distribution expenses תמהיל הפצה - distribution mix תִכְנוּן הפָצָה - distribution planning אסטרטגית הפצה - distribution strategy הפצה, אסטרטגית - distribution strategy הפצה, מחקר - distribution study מחקר הפצה - distribution study הפצה, מערכת - distribution system מערכת הפצה - distribution system מחלק - distributor מפיץ - distributor הנחת מפיץ - distributor discount סיטונאי מפיץ - distributor wholesaler מותג מפיץ - distributor's brand אַסְטְרָטֶגְיַת הַגְוָונָה - diversification strategy הגוונה, אסטרטגית - diversification strategy דמי רציף - dock charges סרט תיעודי - documentary מימשך דוקומנטרי - documentary draft מסמכים נגד קיבול - documents against acceptance מסמכים נגד תשלום - documents against payment היצף - domping דלת בפרצוף - door in the face פותחן - door opener מדלת לדלת - door to door הפצה מדלת לדלת - door to door distribution מכירה מבית לבית - door to door selling מדלת לרציף - door to peer סיפון כפול - double decker כפולת עמודים - double page spread שוק ירוּד - down market דמי קדימה - down payment מקדמה (2) - down payment תשלום ראשון - down payment עריכה - drafting מִכְשוֹל - drawback נמשך - drawee דחף - drive דרַיוו אין - drive in תורת הנעה (2) - drive theory טעות זניחה - drop error מהיצרן לצרכן - drop shipment מישלוח ישיר - drop shipment סיטונאי הזמנות - drop shipment wholesaler מכירה פומבית הולנדית - drtch auction חיפוש יבש - dry search ניסוי "יבש" - dry testing הפצה כפולה - dual distribution הצעה חילופית - dual offer מחיר כפול - dual price הַמְחָרָה כְּפוּלָה - dual pricing דוּאַטון - dueton דמה - dummy קהל נחשף כפול - duplicated audience משך קיום - durability מוצר בר קיימא - durable goods מחיר ללא מכס - duties on buyers account מחיר כולל מכס - duty paid זמן שהות - dwell time תוכן דינמי - dynamic content חידוש דינמי רציף - dynamic continuous innovation כִּישָלוֹן תִפְקוּדִי - dysfunction
דמי השהיה - damurrage איסוף נתונים - data collecting כריית מידע - data mining עיבוד נתונים - data processing תאריך רכישה - date of acquisition אשראי לקונה מקדים - dated billing חיובים מאוחרים - dated billing תיארוך - dating יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים - days purchases to accounts payable ratio יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים - days sales in receivables מְלַאי מֵת - dead stock עסק - deal מותג סוחר - dealer brand שיעור קישורים פנימיים - deap link ratio תעודת חיוב - debit note חובות, ניתוח - debt analysis גביית חוב - debt collection יחס כיסוי שירותי חוב - debt coverage ratio סילוק חוב - debt extinguishment פירעון חוב - debt payoff חייבים - debtors פירסום מטעה (2) - deceptive advertising מיטען סיפון - deck cargo הצהרת מטען - declaration of cargo סירוב - declination דְעִיכָה - decline יְרִידָה - decline דעיכת מוצר - decline of product נסיגת מוצר - decline of product ביקוש יורד - declining demand פיענוח - decoding מְלַאי רְצִינִי - deep stock פגם - defect תיארוך נידחה - deferred billing הסכם למסירה מאוחדת - deferred delivery contract ביקוש דחוי - deferred demand ממסרים דחויים - defferred instruments דל קרדרה - del credere סוכן דל-קרֶדֶרֶה - del credere agent היתנהגות מכוונת - deliberate behaviour העברה (2) - delivery מועד מסירה - delivery date מחדל הספקה - delivery failure תעודת מישלוח - delivery note הודעת הספקה - delivery notice מסירת מכר - delivery of sale שיעור העברה (מסירה) - delivery rate מסירה - delivory מועד הספקה - delvery date אספקה עד למזח - delviered docks price ביקוש - demand ביקוש והיצע - demand and supply עקומת ביקוש והיצע - demand and supply curves גְמִישוּת בִּיקוּש - demand elasticity אומדן ביקוש - demand estimate ביקוש בשל פרסום - demand expansibility היתרחבות ביקוש - demand expansibility חִיזוּי בִּיקוּש - demand forecasting מדידת ביקוש - demand measurement ביקוש, המחרה לפי - demand oriented pricing המחרה לפי ביקוש - demand oriented pricing מחיר ביקוש - demand price עודף ביקוש - demand surplus שיווק מצמצם - demarketing סביבה דמוגרפית - demographic environment דמוגרפיה - demography השפעת תצוגה - demonstration effect תצוגה, השפעת - demonstration effect היטל עיכוב - demurrage עיסקה מוכחשת - denied transaction צפיפות - density חנות כל בו - department store כל בו - department store פיקדון - deposit שוק "שפוף" - depressed market ראיון עומק - depth interview עומק הפצה - depth of distribution עומק חשיפה - depth of exposure ביקוש ניגזר - derived demand מחקר מתאר - descriptive research עיצוב - design יעד - destination סחורת יעד - destination merchandise נמל יעד - destination port הוצאות פיתוח - development expense שיווק מפַתח - developmental marketing מִתקן - device מיתקן - device דיאגרמה - diagram יום שבתון - dies non בידול - differentaition אוֹלִיגוֹפּוֹל דִיפְרֶנְצִיאָלִי - differential oligopoly אוֹלִיגוּפּוֹל מְיַיחֵד - differential oligopoly שיווק מבודל - differentiated marketing יְכוֹלֶת בִּידּוּל - differentiation ability בּידוּל בְּאֶמְצָעוּת פִּרְסוּם - differentiation by advertising מודל נפיצות - diffusion model נפיצות, תהליך - diffusion process תהליך נפיצות - diffusion process תיקשורת דיגיטלית - digital communication צרכן דיגיטלי - digital consumer פירסומת ישירה - direct advertising מסירה ישירה - direct delivery

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022