דף הבית שיווק ופירסום
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תלונות - complains מוצרים משלימים - complementary goods בסיס מכירה מוגמרת - completed sales basis עיסקה מושלמת - completed transaction עיצוב אקראי לחלוטין - completely randomized design השלמה, מבחן - completion test מִבְחַן הַשְלָמַת מִשְפָּטִים - completion test קומפוזיציה - composition תסדיר מקיף - comprehensive layout מחיר מחושב - computed price הנפשה ממוחשבת - computer animation גְרָפִיקָה מְמוּחְשֶבֶת - computerized graphics שיווק מרוכז - concentrated marketing תפיסה רעיונית - concept קונצפט / קונספט - concept חנות קונצפט - concept shop תפיסה, מבחן - concept test מושגי, מבחן - concept testing חיפוש רעיוני - conceptual search הנחה - concession זיכיון - concession שטר מכר מוּתנֶה - conditional bill of sale הנחה מותנית - conditioned discount התנייה - conditioning קו נפרנס ימי - conference line סיכסוך - conflict יִישּׁוּב נִיגּוּדִים - conflict reconciliation היטל צפיפות - congestion surcharge מדידה משותפת - conjoint measurement ניסוי העדפות - conjoint test שַיָּיכוּת - connection שיגוּר - consign נישגר - consigness אשגרה - consignment מישגור / אשגרה - consignment שוגֶר - consignor האחדה - consolidation צריכת ראווה - conspicuous consumption מצב צריכה - conssumption situation אַסְטְרָטֶגְיַת הִתְכַּוְּוצוּת - constriction strategy היתכווצות, אסטרטגית - constriction strategy חשבון קונסולרי - consular invoice צרכן - consumer פירסום צרכני - consumer advertising התנהגות צרכן - consumer behavior אמון הצרכן - consumer confidence מדד אמון הצרכנים - consumer confidence index [cci] אגודת צרכנים - consumer cooperative אשראי צרכנים - consumer credit עיסקה צרכנית - consumer deal מוצרי צריכה - consumer goods מחיר לצרכן - consumer price חתך צרכנים - consumer profile חוק הגנת הצרכן - consumer protection act מחקר צרכנים - consumer research צרכן, תורת - consumer theory יחידה צרכנית - consumer unit יחסי צרכן-מותג - consumer-brand relationship צרכנות - consumerism ביקוש צרכנים - consumers demand מיפוי צרכנים - consumers mapping שוק צרכנים - consumers market תפיסת צרכן - consumers perception איגוד צרכנים - consumers unions מאפייני צריכה - consumpion characteristics צריכה - consumption צריכה, רמת - consumption level רמת צריכה - consumption level הלוואת צריכה - consumption loan טכנולוגית צריכה - consumption technology מכולות - containers מערכת ניהול תוכן - content managing system [cms תּוֹרוֹת הנָעָה וְסִיפּוּק - contents motivation theories גורמי תוכן - contents factors תעודת תכולה - contents note פירסום ממוקד - contextual advertising עמלה מותנית - contingent commission זיקה מותנית - contingent interest רצף - continuity פירסום רצוף - continuity advertising חיובים רציפים - continuous billing חידוש רציף - continuous innovation זיקה על תנאי (מותנית) - contnigent interest קו תוחם - contour [fr.] מוביל חוזי - contract carrier חוזה מכר - contract of sale מחיר חוזי - contract price מערכות חוזיות - contractual ststems סתירה, תופעת - contrast effect תרומה, תורת - contribution igeory קבוצת ביקורת - control group תפוצה מוגבלת - controlled circulation שוק מפוּקח - controlled market מחיר מבוקר - controlled price מחיר מפוקח - controlled price מזון נוחוּת - convenience foods מוצרי נוחוּת - convenience goods נוחיות בקנייה - convenience in purchasing יחס המרה - conversion rate ניטרול גורם שלילי - conversional factor neutralization שיווק ממיר - conversional marketing שיתוף פעולה - cooperation פירסומת משותפת - cooperative advertising עותק - copy תמליל - copy מיבחן תמליל - copy test רעיונאי - copywriter תמלילן - copywriter) קופי-רייטינג - copywriting תמלילנות - copywriting תוצר ליבה - core product בִּלְעָדִיּוּת בַּשּׁוּק - cornering the market דחיקת השוק - cornering the market זהות תאגידית - corporate indetity בינאום חברות - corporate internationalization עלות - cost מחיר והובלה - cost and freight עלות והובלה - cost and freight עלות וביטוח - cost and insurance יעילות תמחירית - cost efficiency עלות סחורה שנקנתה - cost fo good purchased מחיר ביטוח והובלה - cost insurance and freight עלות ביטוח והובלה - cost insurance and freight מחיר ביטוח דמי הובלה ועמלה - cost insurance freight and commission מחיר ביטוח הובלה ומטבע - cost insurance freight and exchange מחיר ביטוח דמי הובלה, עמלה וריבית - cost insurance freight commission and interest עלוּת מְכִירוֹת - cost of sales עלוּת קְנִיוֹת - cost of goods purchased עלות מוצרים שנמכרו - cost of goods sold עלות סחורה שנמכרה - cost of goods sold עלות ייצור - cost of production. המחרה לפי עלות - cost oriented pricing עלות רכישה (2) - cost per acquisition [cpa עלות לפעולה - cost per action [cpa עלות להקלקה - cost per click [cpc עלות כיסוי - cost per coverage [cpcov עלות לאלף חשיפות - cost per mille [cpm] cost per thousand impressions עלות להזמנה - cost per order cpo עלות למכירה - cost per sale [cps עלות ועוד - cost plus contract עלוּת וְרֶוַוח - cost plus contract המחרה לפי עלות ועוד - cost plus pricing מחיר עלות ועוד - cost plus pricing מחיר קוסט פלוס - cost plus pricing מחיר עלות - cost price מילכוד עלות מחיר - cost price squeeze החזר עלות, שיטת - cost recovery method שיעור עלות הקלקות - cost through rate [ctr שיווק נגדי - counter marketing מיתקפת נגד בהגנה אסטרטגית - counter offensive strategy הַצָּעָה נֶגְדִּית - counter-offer ארץ מקור - country of origin פירסום שער - cover advertisement דרגת כיסוי - coverage כיסוי, דרגת - coverage תשלום לפי חשיפות - cpm קריאטיווי - creative מנהל יצירתי - creative director מתכנן יצירתי - creative planner יצירתית, אסטרטגיה - creative strategy אמינות - credibility אשראי - credit כרטיס אשראי - credit card מירמה בכרטיסי אשראי - credit card fraud רשימת מיזכים - credit list תעודת זיכוי - credit note מדיניות אשראי - credit policy דירוג אשראי - credit rating אשראי, סיכון - credit risk תנאי אשראי - credit rtrms מכירה באשראי - credit sale יחס מחזור אשראי - credit turnover ratio כושר אשראי - creditworthiness ניצול משברים - crisis exploitation גמישות צולבת - cross elasticity of demand מכירה צולבת - cross sale פילוח באמצעות ליווח צולב - cross-tabulation analysis שיק משורטט - crossed check תרבות - culture קהל נחשף מצטבר - cumulative audience הנחה מיצטברת - cumulative discount מס מצטבר - cumulative tax היטל שער - currency surcharge חשבון שוטף - current account ערך שוק מקומי - current domestic value לפי מידה - custom built אירוע לפי מידה - custom-made event מוצר לפי מידה - custom-made product מחיר מקובל - customary price לקוח - customer גישה מבוססת לקוח - customer based approch ממוקד ללקוח - customer focused ערך לקוח מתמיד - customer liftime value חתך לקוחות - customer profile ניהול קשרי לקוחות - customer relationship management [crm שירות ללקוח - customer service אירוע לקוחות - customer`s event מועדון לקוחות - customers club שימור לקוחות - customers conservation עריקת לקוחות - customers desertion פורום לקוחות - customers forum סוכן מכס - customs agent מחיר ירוד - cut rate הִיתְחָרוּת הַרְסָנִית - cutthroat competition היתחרות הרסנית - cutthroat competition ציקלוגרמה - cyclograma ציקלוגרמה - cyclograma
מחיר ס"ף ופריקה - c & f liner terms מחיר ס"י - c & i price מחיר ס"ף - c & price לוח שנה - calander ביקור חוזר - call back מוקד טלפוני - call center מרכז הזמנות - call center בולטות פירסומית - call out צִינּוּן לָקוֹחַ - calling the client out מסע פרסום - campaign הוראת ביטול - cancellation order החזרי ביטול - cancelling returns מצג מוכן - canned presentation קניבליזם - cannibalism קנוָוס / קנבס - canvas לוקט הזמנות - canvasser גיוס הזמנות - canvassing קיבולת - capacity קהל אנוס - captive audience שוק אנוּס - captive market אפיונים - caracters)) גישה קרדינלית - cardinal approach מִטען - cargo מיטען - cargo אירוע קרניבלי - carnival event מוביל - carrier ביטוח אחריות מובילים - carriers liability insurance דמי דחייה - carring charge תמיכה - carry) מאגר מטענים - cars pool מחסנית - cartridge חשבון מזומנים - cash account חשבון קופה - cash account מזומן נגד מסמכים - cash against documents שלם ושא - cash and carry שלם ושא, סיטונאי - cash and carry wholesaler חשבונאות על בסיס מזומן - cash basis accounting מזומן לפני מסירה - cash before delivery קנייה במזומנים - cash buying פָּרַת מְזוּמָנִים - cash cow הפקדת מזומן - cash deposit הנחה כספית - cash discount תמריץ מזומנים - cash incentve שוק מזומנים - cash market מזומן נגד מסירה - cash on delivery מחיר במזומן - cash price רכישה במזומנים - cash purchase מכירה במזומנים - cash sale הזמנה מלווה בתשלום - cash with order סיטונאי לעת מצוא - casual wholesaler קטלוג - catalog מחיר תקרה - ceiling price טלפון סלולרי - cellular thelephon עמוד מרכזי - center spread אזור עסקים מרכזי - central business district מודעה מרכזית - central spread תלוש הנחה - cents off coupon הפחתת אגורות - cents off marketing שווה ערך ודאי - certainty equivalent תעודת נזק - certificate of damage תעודת השגחה - certificate of inspection תעודת מקור - certificate of origin רשת - chain הנחות בשלשלת - chain discount חנות שרשרת - chain store סוכני שינוי - change agents חוב - שינוי תנאים - change in terms of debt התאמת ערוץ - channel adjustment דימוי ערוץ - channel image גמישות צינור שיווק - channel of distribution elasticity נתיב הפצה, גמישות - channel of distribution elasticity זרם הפצה - channell flow צינורות שיווק - channels of distribution צינור מכירה - channer of sales חשבון הקפה - charge account חשבון חיובים - charge account כרטיס חיוב - charge card חוק כרטיסי חיוב - charge cards act ככל שיעלה המזלג - charging what the traffic will bear שֶכֶר - charter דמי שֶכֶר - charter rate שוכר - charterer ביקוש רדוף - chasing demand סחר שוברים - check trade עותק בדיקה - checking copy דלפק תשלום - checkout counter ניסוי בחירה - choice test כרומו - chromo נייר כרומו - chromo paper כרומולין - chromolin מחיר סיפ"ס - cif & c price מחיר סי"ף - cif price מחיר סיפ"סי - cifci price מחיר סי"פה - cife price חוזר - circular letter תפוצה - circulation מיספרי תפוצה - circulation guarantee ספיגת עלות - cist absorption סוג צינור - class of vehicles סחורה מסורתית - classic merchandise סיווג קונים - classification of purchasers מודעות ממויינות - classified ads מודעות לוח - classified advertising שטר נקי - clean bill שטר מטען נקי - clean bill lading הֶיתֵּר - clearance מכירה כללית - clearance sale חשבון סילוקין - clearing account גלופה - cliche שיעור הקלקה - click through rate [ctr אחוז לחיצה - click through rate ctr יחס הקלקה - click-through ratio [ctr קליט אומנות - clip art גיזרי עיתונות - clippings מְלַאי סָגוּר - closed stock ראיון סגור - closed end interview שאלה סגורה - closed end question הזמנה סגורה - closed indent מְלַאי מַערָכוֹת - closed stock מיכרז סגור - closed tender סגירה, עלויות - closing costs עלויות סגירה - closing costs ניתוח אשכולות - cluster analysis אשכולות, ברֵרת - cluster selection אִשכול - clustering אישכּוּל - clustering שונוּת משותפת - co variance מיתוג משותף - co-branding מבצע משותף - co-campaign אריזה משותפת - co-pack דימוי קבוצתי - coeporate identity ניתוח הכרתי - cognitive analysis אי-התאמה הכרתית - cognitive dissonance דִּיסוֹנַנְס קוֹגְנִטִיווִי - cognitive dissonance טלפון עיוור - cold call שוק קר - cold market סינון שיתופי - collaborative filtering חומר נילווה - collateral material גוביינא - collect shipment בר גביה - collectible שירותי גביה - collecting services סוכן איסוף - collectinig agent סוכנות לגבייה - collection agency) מימשכי גבייה - collection drafts גביה עם המכירה - collection on delivery מדיניות גביה - collection policy קנוניה במכרז - collusive bidding אינטש לטור - column/inch במה משולבת - combi-stage מחיר משולב - combination rate מבצע משולב - combined campaign תצפית משולבת - combined observation תובלה משולבת - combined transport שטר מטען להובלה משולבת - combined transport bill of lading תשדיר פירסום - commercial סוכן מסחרי - commercial agent מכירה פומבית מסחרית - commercial auction מַשָא וּמַתָּן מִסְחָרִי - commercial bargaining בלוג עסקי - commercial blog הנחה מיסחרית - commercial discount חשבון מיסחרי - commercial invoice הלוואה מסחרית - commercial loan עמלה - commission סוכן עמיל - commission agent תוכנית עמָלוֹת - commission plan תיווך - commission trade קומודיטיזציה - commoditization מוביל כללי - common carrier מחיר אחיד - common pricing הודעה - communicate ערוּץ תִּקְשוֹרֶת - communication channel מַחְסוֹם תִּקְשוֹרֶת - communication barrier מעצורי תקשורת - communication blocds תמהיל תיקשורת - communication mix תַּהלִיךְ תִּקְשוֹרֶת - communication process מצב תיקשורת - communication situation קוֹמוֹנִיקָט - communique תַּמְסִיר - communique ניתוח קהילה - community analysis מאפיינים קהילתיים - community characteristics מידע תמציתי - compacted information חנות מפעל - company store מסר משווה - comparative meassage השוואת חלופות - comparison shopping מודל מפצה - compensatory model חיפוש מקיף - comperhensive search היתחרות - competition התחרות - competition תַּחרוּת - competition המחרה לפי מתחרים - competition oriented pricing דְּפוּסֵי הִתְחַרוּת - competition patterns מיתחרים, אסטרטגית - competition strategy יתרון תחרותי - competitive advantage שוק היתחרותי - competitive market הקצאה לפי מתחרים - competitive parity עמדה היתחרותית - competitive position היתחרות, אסטרטגיה - competitive strategy כושר תחרות - competitiveness תחרותיות - competitiveness מִתחרֶה - competitor אסטרטגית מתחרים - competitors strategy הֶחְבֵּר - compilation

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022