א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
סימנייה - bookmark חיפוש בולייני - boolean search עודף בחליפין - boot תוספת בחליפין - boot העתקה לא-מורשית - bootlegging מיפרט - bordereau שורה תחתונה - bottom line מחיר מינימום (2) - bottom price דוא"ל חוזר - bounce e-mail חנות ייחודית - boutique בּוקסה - box הסערת מוחות - brain storming סיעור מוחות - brain storming צוות מוחות - brain trust חנות סניף - branch store מותג - brand אסוציאצית מותג - brand association עמדה כלפי מותג - brand attitude סגולות מותג - brand attributes ביקורת מותג - brand audit מוּדעוּת למוּתג - brand awareness סוג מותג - brand category איפיון מותג - brand character מפת מותג - brand concept map מוּדעוּת למותג - brand consciousness מוּדעוּת, מיבחן - brand consciousness פיתוח מותג - brand development נכסיות מותג - brand equity מהות מותג - brand essence התפשטות מותג - brand expansion הרחבת מותג - brand extention זיכיון מותגי - brand franchise זיהוי מותג - brand identification דימוי מותג - brand image נאמנות למותג - brand loyalty תחזוקת מותג - brand maintanence ניהול מותג - brand management שם מותג - brand name מוצר מותגי - brand name product מיצוב מותג - brand positioning עוצמת מותג - brand power העדפת מותג - brand preference הכרת מותג - brand recognitionb רלוונטיות מותג - brand relevance איבטוּח מותג - brand security סיסמת מותג - brand slogan חלופת מותגים - brand switching ערך מותג - brand value מילת מפתח ממותגת - branded keyword מיתוג - branding נקודות שבר - break points שבירת מנות - breaking bulk גישור פערים - bridging the gaps אפיקי פרסום משודרים - broadcast media קונטרס - brochure ברוקר - broker עמיל - broker דמי עמילות - brokerage חשבון עמילות - brokerage account בועת נכסים - buble of assets מְלַאי בִּיטָחוֹן - buffer stock קנייה בצובר - bulk buying מיטען בצובר - bulk cargo תפוצה בצובר - bulk circulation דוא"ל בצובר - bulk e-mail הזמנה צבורה - bulk order מכירה בצובר - bulk sale בְּיוּלְטִין - bulletin . תוצא שוט פר - bullwhip effect סל תועלת - bundle of utilities צרור תועלת - bundle of utilities בוטיק - buotique בורק, מבחן - burke test ניתוח עסקי - business analysis עסקים דוט קום - business com גְּרָפִיקָה עִסְקִית - business graphics עסקים לעסקים - business to business עסקים לצרכנים - business to consumers עיסקה מסחרית (2) - business transaction כפתור - button כחול לבן - buy national קונה - buyer קָניָין - buyer אשראי קונים - buyer credit קָניָין תושב - buyer resident זכות מסלול הפלגה - buyer's right to route שביתת קונים - buyer's strike אופצית קונה - buyer;s option מוֹנוֹפּוֹל קוֹנִים - buyers monopoly היתנהגות קונים - buyers behaviour כוונת קונים, סקר - buyers intention survey סקר כוונת קונים - buyers intention survey שוק קונים - buyers market בהלת קונים או מוכרים - buyers or sellers panic קנייה - buying קְנִיָיה עַל פִּי מִפְרָט - buying by specification סל קניות - buying busket מעגל קנייה - buying cycle החלטת קנייה - buying dedcisions יומן קניות - buying diary נוסחת קנייה - buying formula קנייה, נוסחת - buying formula קבוצת קניות - buying group קניות, קבוצת - buying group מיכרז בחסר - buying in מישרד קניות - buying office קנייה, תהליך - buying process תהליך קנייה - buying process מצב קנייה - buying situation שלבי תהליך קנייה - buying stages יחידה קונה - buying unit באזז - buzz מילים מתַדהֵדות - buzz words ניפוח מחירים - by bidding פירסומת אגב - by-promotion מעקף, אסטרטגית - bypass attack strategy
תינוקות מלחמה - baby boomers שער אחורי - back cover הובלה חוזרת - back haul כתב החזר - back letter מוקד עורפי - back office נותר למישלוח - back order גב-אל-גב - back to back מכירה עוקפת - backdoor selling כרזה תומכת - backer card גורמי רקע - background factors מוסיקת רקע - background music היפוך מחירים - backwardation אחרונוּת - backwardation מסירה לקויה - bad delivery מכירה גרועה - bad selling הפקדה - bailment מוצר פיתוי - bait פירסומת מפתה - bait ad מודעת פיתיון - bait ad פַּתֶה ושַנֶה - bait and switch המחרת פיתיון - bait pricing פיתיון, המחרה - bait pricing בלנדה - balanda מודעת בלון - balloon copy שובל מחורר - bangtail כתב קיבול בנקאי - bank acceptance כרטיס בנק - bank card דיגלון כרזה - banner כרַזון - banner עיוורון כרזונים - banner blindness חילופי כרזונים - banner exchange כותרת כרזון - banner head מעמד לכרזון - banner stand שֶכֶר מלא - bareboat charter מציאה - bargain מרתף מציאות - bargain basement מדף מציאות - bargain counter צייד מציאות - bargain hunter רכישת מציאה - bargain purchase חנות מציאות - bargain store עמדת מיקוח - bargaining position כוח מיקוח - bargaining power היתמקחות - bargining התמקחות - bargining מחיר נקודת מוצא - base point pricing מחיר בסיסי - base price רשומת בסיס - base record מחיר יסודי - basic price תעריף יסוד - basic rate מְלַאי בְּסִיסִי. - basic stock נקודת מוצא - basing point מחיר בסיסי (3) - basis price מחיר בסיסי (2) - basis quote רכישה באצווה - batch buying רַחַש-בַּחַש - bazz wards מיצלם יופי - beauty shot התנהגות - behaviour אמונה - belief מאמינות - beliveability שַיָּיכוּת - belonging מתחת לקו - below the line [btl אות נטוייה - bending letter פילוח לפי תועלת - benefit segmentation פילוח נהנים - benefit segmentation תועלת מבוקשת - benefit sought קנייה טובה - best buy זמן זמין הטוב ביותר - best time available אתר מבחן - beta site תלונת הצעה טובה יותר - better offer complain הצעת קנייה - bid המחרת מיכרז - bid pricing) טיעון דו צדדי - bilateral argumentation סכום שטר - bill amount תותב חשבון - bill insert שטר מכר - bill of sale שטר ראייה - bill of sight כתובת שיגור חשבון - bill to ship לוח מודעות - billboard חיוב לקוחות - billing התקשרות - binder הַצָעָה קוֹשֶרֶת - binding offer יחידות מידע - bits of information שחור לבן - black and white כובע שחור - black hat שוק שחור - black market האפלה - blackout תעריף כולל - blandet rate מותג כולל - blanket brand חוזה גג - blanket contract שיעבוד רובץ - blanket mortgage הזמנה כוללת - blanket order נייר שוליים - blanking paper כותרת סתומה - blind head ניקוב אטום - blind perferation מיבחן עיוור - blind product test תנועה עיוורת - blind traffic טעם עיוור, מבחן - bling taste test אריזת בועה - blister pack בלוק - block רישום בחטיבה - block booding בלוקבוקסר - blockboxer זמן חסום - blockout בלוגר - bloger בלוגוספֵרה - blogospher יומן התרחשות - blotter הגדלה - blow up שְפַת גּוּף - body language אות מודגשת - boldface בוננזה - bonanza הטבה - bonus אריזת תמריץ - bonus pack חוברת - booklet