דף הבית שיווק ופירסום
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
סיטונאי בעל תיפקוד מוגבל - limited function wholesaler שוק מוגבל - limited market חנות במחירים מוגבלים - limited price store תערובה מוגבלת - limited warranty הרחבת קו מוצרים - line extension אוניית קו - liner שטר מטען לאוניית קו - liner bill of lading פיתיון קישורים - link baiting מוניטין קישור - link reputation מכירת חיסול - liquidation אוגר רשימות - list compiler מחיר מחירון - list price מחיר קטלוגי - list price יומן מאזין - listener diary העמסה - loading הלוואה - loan פירסומת מקומית - local advertising) נכיסה מקומית - local factoring אפיק פרסום מקומי - local media מחיר מקומי - local rate לוקליזציה - localization הִיתְחָרוּת מְאוּתֶרֶת - located competition לוקו - loco מחיר במקום2 (לוקו) - loco price סמליל - logotype/logo זיכרון לטווח ארוך - long term memory עיסקה ארוכת מועד - long term transaction טונה מלאה - long ton דגם זמן - longitudinal design מנהיג הפסד - loss leader אובדן שוק - loss of market אובדן הנחה - lost discount יחידה - lot הגרלה - lottery פַּיִס - lottery מעורבות נמוכה - low involvement הצעה נמוכה ביותר - lowest bid הַצָעַת מִכְרָז הַנְמוּכָה בְּיוֹתֵר - lowest bid הנחת נאמנות - loyalty rebate קנייה במחיר כולל - lump sum purchase סכום כולל - lump-sum חודש עברי - lunar month מוצרי מותרות - luxury goods
תווית - label ניסוי מעבדה - laboratory test חוסר ביקוש - lack of demand מאחרים - laggards מפגרים/מאחרים - laggards למינציה - lamination מחיר במקום היעד - landed price מחיר מסירה - landed price רוב מאוחר - late majority הגוונה רוחבית - lateral divarsification עיצוב ריבוע לטיני - latin square design אירוע השקה - launching event סחורה חוקית - lawful merchandise יום שיבות - lay day ימי שיבות - lay days פריסה - layout תסדיר - layout בדיקת פריסה - layout check גיוס אירמוּזים - lead generation מוביל (2) - leader מנהיג - leader מיצרך השבוע - leader price המחרת מנהיג - leader pricing מנהיג, המחרת - leader pricing פִירְמָה מַנְהִיגָה - leading firm דף פרסום - leaflet למידה, תאורית - learning theory תּוֹרַת לְמִידָה - learning theory שטח חכור - leased space מאמץ מיזערי, עקרון - least effort principle חומר לעיון נוסף - leave piece יתרת חובה פינקסית - ledger debit balance תיקרות אשראי - lending celings מכתב אשראי - letter of credit מודל לקסיקוגרפי - lexicographic model אחריות מוביל - liability carrier's אחריות ישירה - liability direct זכות עכבון - lien right תוֹחֶלֶת חַיִים - life expectancy סיגנון חיים - life style השערת מחזור חיים - life-cycle hypothesis צרכן קל - light user גבולות, מושג - limit concept מְחִיר גְּבוּלִי - limit price המחרה מגבילה - limit pricing הפצה מוגבלת - limited distribution

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022