א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
עמלת משרד הפירסום - agency commission עלות סוכנות - agency costs עלות סוכנות - agency costs רשת משרדי פירסום - agency net משרד מתאם - agency of record הפקת פירסומאי - agency rod סוכן - agent איש ביניים סוכן - agent middleman ביטול על ידי הפירסומאי - agent`s cancel מיצרַפוּת - aggregation מִצרַפוּת - aggregation גיול - aging גיול חשבונות - aging of accounts גיול חייבים - aging of receivables טבלת גיול - aging schedule חוזה בילעדיות - agreement of exclusiveness דוכן חקלאי - agricultural stand מוּדעוּת נעזרת - aid awareness תאורית תעתפ'ס - aidas theory מברשת אוויר - air brush בקרת שידור - air check מועד שידור - air date אריזת בועות - air pack שטר מטען אווירי - airway bill מחיר כולל - all round price סקר כולל - all-inclusive survey תקציב יכולת - all-you-can afford budgeting הנחה (2) - allowance חלופה - alternative מותג חליפי - alternative brand אצווה חלופית - alternative bunch ביקוש חילופי - alternative demand חסות מתחלפת - alternative sponsership שבועות סירוגיים - alternative weeks חלופות, דירוג - alternatives rating מדיה אופפת - ambient media מסר רב משמעי - ambiguous message מחיר בדולרים - american parity איפנון מישרעת - amplitude modula [am] פירסום משווה - analog advertising מִבְחָן אנָלוֹגִי - analogies test ניתוח הצעות מחיר - analysis of quotations ניתוח שונוּת - analysis of variance שונוּת, ניתוח - analysis of variance מיפוי אנליטי - analytic mapping עוגן - anchor מלל קישור - anchor text אנימציה - animation הנפשה - animation מצלמת הנפשה - animation camera הודעה תיקשורתית - announcement קריינות רקע - announcer background הדפס לתגובה - answer print זמן תגובה - answering time סולם תשובות - answers scale נְהָלִים מוֹנְעֵי הִתְחָרוּת - anti-competitive practice רסס נוגד אופסט - anti-offset spray מחיר צפוי - anticipated price ציפוי נוגד כתמי אור - antihalation backing גימור עתיק - antique finish מחיר לכמות כלשהי - any quantity price דואר מחמיא - applause mail ספק שירותים יישומיים - application service provider [asp הקצאת פירסום אזורית - area by area allocation אומנות - art ארט - art קניין אומנות - art buyer אחראי אומנותי - art director מעצב אומנותי - art director ארט דיירקטור - art director מנהל אומנותי - art director עוזר מנהל אומנותי - art director assistant שירותי אומנות - art service היצע מלאכותי - artificial supply כמות שהוא - as is) כאילו - as-if מחיר מבוקש - asking price יחס החזות - aspect ratio רשת אסוציאציות - association network אסוציאציה, קשר - associative connection קשר אסוציאטיווי - associative connection מיגוון - assorting פער מיגוון - assortment gap תועלת מיגוון - assortment utility) מגוון - assotrmentassorting הִיתְחָרוּת אָטוֹמִית - atomistic competition מִבְנֶה אָטוֹמִי - atomistic structure מועד התקשרות - attachment date מִתקפה - attack תחום תשומת לב - attention range עמדה - attitude מחקר עמדות - attitude research חקר עמדות - attitude study שיוּך, תאוריות - attribution theory מכירה פומבית - auction חברת מיכרזים - auction company מנהל מכירות פומבית - auctioneer הרכב קהל נחשף - audience composition זרם קהל נחשף - audience flow פיצול קהל נחשף - audience fragmentation חתך קהל נחשף - audience profile חלק הקהל שנחשף - audience share אודימטר - audimeter שמע - audio אורקולי - audiovisual ביקורת (2) - audit מבחן קבלה - audition בר סמכא - authority סוכן מורשה - authorized agent סוחר מוסמך - authorized dealer מיקוד אוטומטי - autofocus הסחרה אוטומטית - automatic merchandising מכירה אוטומטית - automatic merchendise חידוש אוטומטי - automatic renewal גורמי עזר - auxilary factors זמינות - availability זמינות מוצר - availability of products שיעור זמינות - availability rate זמין - available ממוצע קהל נחשף - average audiance תקופת גביה ממוצעת - average collection period תדירות ממוצעת - average frequvancy ממוצע גיליונות נטו - average net מוּדעוּת - awareness מוּדעוּת, רמת - awareness level רמת מודעות - awareness level מיבחן מוּדעוּת - awareness test
נטישה - abandonment הוראת השהייה - abeyance order מעל לקפל - above the fold מעל לקו - above the line מעל הקו - above the line מכירה מוחלטת - absoluter sale מחיר הובלה ספוג - absorbed feight price ספיגה - absorption התקבלות - acceptance אישור - acceptance הסכמה לקבל סחורות - acceptance of goods הסכמה להזמנה - acceptance of order היתקבלות, קצב - acceptance rate קצב היתקבלות - acceptance rate רכוּשה - accession שטר מטען של טובה - accommodation bill of lading קיפול אקורדיוני - accordion fold עלון תותב אקורדיוני - accordion insert תותב אקורדיוני - accordion insert חשבון - account סוכן מיקרי - account agent ניגוד תקציבים - account conflict ממונה על חשבון לקוח - account executive תקציבאי - account executive דוּחַ מכירות - account sales חשבון מכירה - account sales מכירה על חשבון - account sales מפקח חשבון - account supervisor חשבונות חייבים - accounts receivable טבלת גיול חשבונות חייבים - accounts receivable aging schedule נצבר - accrued תירבות - acculturation צבירה - accumulation אצטט - acetate הגהת אצטט - acetate proof רכישה - acquisition עלות רכישה - acquisition cost צד לרכישה - acquisition order ערך רכישה - acquisition value חתך כולל - across the board חתך כולל - across the board מפיק בפועל - acting producer אֶקשן - action פעולה - action אמצעי תימרוץ - action device אמצעי הפעלה - action device תוכנית הפעלה - action program מיצלם פעולה - action shot מחקרי הפעלה - activation research פעיל - active חשבון פעיל - active account חשבון פריקה - active account כִּישָלוֹן תִפְקוּדִי פָּעִיל - active malfunction שוק פעיל - active market איתור פעיל - active search חסימת פירסומת - ad blocking שטח פרסום - ad space קישור ממומן - ad words בקרה מסתגלת, מערכת - adaptive control system חידוש מְאָמץ - adaptive innovation חוזה הוספה - add on contract מכירה משלימה - add-on sale ערך מוסף - added value מדריך מיקוד - address code guide עמלת טיפול - address commission מיעוּן - addressing מידגם מספיק - adequate sample סמיכות - adjacency שער מותאם - adjusted rate התאמה - adjustment מערכות נשלטות - administered systems מחיר מינהלי - administreted price אחוז זכירה - adnorm זכירה, אחוז - adnorm מסגלים, קטגוריות - adopters categories סיגול - adoption סיגול, תהליך - adoption process תהליך סיגול - adoption process חיוב מראש - advance billing תיארוכים מראש - advance billing ליקוט הזמנות מראש - advance canvass הזמנה מראש - advance order חידוש מקדים - advance renewal מקדמה - advance) תשלום מראש - advanced payment אישיות פירסומית - advartisment (personality הרפתקה - adventure חזקה פגוּמה - adverse possession כתבה פרסומית - advertise correspondence מיכרז פתוח - advertised bidding מחיר פרסומי - advertised price מודעה - advertisement גְמִישוּת פִּרְסוּם - advertisement elasticity איגוד המפרסמים בישראל - advertisers association of israel [aai] דבר מפרסם - advertisers message פירסום (2) - advertising פירסומת - advertising מישרד פרסום - advertising agency קצובת פירסום - advertising allowance חוזר פירסומי - advertising circular פירסומת, סעיף - advertising clause מדור פירסומי - advertising column תפיסה פרסומית - advertising concept חוזה פירסום - advertising contract מחלקת פרסום - advertising department תדירות פירסום - advertising frequency מנהל פרסום - advertising manger אֶמְצָעֵי פִרְסוּם - advertising medium תמהיל פירסום - advertising mix רשת פירסום - advertising network חבילת פרסומת - advertising package הקצאה לפירסום - advertising propriation מחירי פרסום - advertising rates עתודת פירסום - advertising reserve אסטרטגיה פירסומית - advertising strategy משקל חשיפה - advertising weight מיעוד פרסום - advertisment scheduling מפרסם - advertisor הודעת מישלוח - advice note פירסום מסַנגֶר - advocacy advertizing עמית-שותף - affiliate עמית - affiliate שיווק משותף על ידי עמיתים - affiliate marketing תוכנית שותפים - affiliate program קימעונאי מסונף - affiliated reteiler סיטונאי מסונף - affiliated wholeseller סינוף - affiliation קיום - affirm חברת שפע - affluent society תַּקְצִיב אֶפְשָרוּת - affordable budget חוזה הובלה - affreightment contract אשמורַת מינחה - afternoon drive קו ברֶקֶת - agate line סוכנות - agency