דף הבית שיווק ופירסום
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
חבילת פרסומת advertising package - חבר מביא חבר member get a member - חברה לביצוע הזמנות fulfilment house - חברה לנכיסה factoring company - חברת יעד target company - חברת מיכרזים auction company - חברת שיווק marketing company - חברת שפע affluent society - חדירה penetration - חדירה, המחרת penetration pricing - חדירת מוצר product penetration - חדשנים innovators - חוב - שינוי תנאים change in terms of debt - חוב לא מבוטח unsecured debt - חוב פתוח open debt - חובות, ניתוח debt analysis - חוברת booklet - חוג בית household circle - חודש עברי lunar month - חוות דעת מומחים experts opinion - חוזה בילעדיות agreement of exclusiveness - חוזה במחיר פתוח open end price contract - חוזה גג blanket contract - חוזה הובלה affreightment contract - חוזה הוספה add on contract - חוזה לאספקה בעתיד forward supply contract - חוזה מחירים price contract - חוזה מכר contract of sale - חוזה פירסום advertising contract - חוזה פתוח open end contract - חוזה קצר מועד short term contract - חוזה תמריץ incentive contract - חוזר circular letter - חוזר פירסומי advertising circular - חומר לעיון נוסף leave piece - חומר מערכתי editorial - חומר מצורף enclosure - חומר נילווה collateral material - חומר שיווקי marketing collateral - חוסר ביקוש lack of demand - חופש התקשרות freedom of contract - חופשי ליד הספינה free alongside ship - חופשי על המטוס free alongside aircraft - חופשי על המסילה free on rail - חופשי על המשאית free on truck - חופשי על הסיפון free on board - חוק הגנת הצרכן consumer protection act - חוק כרטיסי חיוב charge cards act - חוק מטקלף Metcalfe`s law - חוק מכר sales law - חוק פיקוח על מיצרכים ושירותים products and services control law - חותמת פירסומית postmark advertising - חזקה חוזרת repossession - חזקה פגומה adverse possession - חידוש innovation - חידוש אוטומטי automatic renewal - חידוש דינמי רציף dynamic continuous innovation - חידוש יסודי fundamental innovation - חידוש לא רציף non-continuous innovation - חידוש מאמץ adaptive innovation - חידוש מקדים advance renewal - חידוש פונקציונלי functional innovation - חידוש רציף continuous innovation - חיוב לקוחות billing - חיוב מראש advance billing - חיוב נוסף surcharge - חיוב עודף surcharge - חיובים מאוחרים dated billing - חיובים רציפים continuous billing - חיזוי ביקוש demand forecasting - חיזוי מכירות sales forecasting - חיזוי תגובות response projection - חיזוקים strengthenings - חיי מדף shelf life - חייב payer - חייבים debtors - חילופי כרזונים banner exchange - חינמון giveway / freebie - חיסון inoculation - חיפוש search - חיפוש אנכי vertical search - חיפוש בולייני boolean search - חיפוש יבש dry search - חיפוש מנווט navigational search - חיפוש מקיף comperhensive search - חיפוש עובדתי factual search -
חיפוש רטוב wet search - חיפוש רעיוני conceptual search - חיקוי, המחרת imitative pricing - חיתוך מחירים price cutting - חיתוך מחירים פרוע predatory price cutting - חכירת שטחים space leasing - חלון קופצנים pop-up window - חלופה alternative - חלופות, דירוג alternatives rating - חלופת מותגים brand switching - חלוקה לאזורים zoning - חליבה milding - חלק הקהל שנחשף audience share - חנות shop - חנות במחירים מוגבלים limited price store - חנות בעלת קו מוצרים אחד single line store - חנות דגל flagship store - חנות הנחה discount house - חנות וירטואלית virtual shop - חנות ייחודית boutique - חנות כל בו department store - חנות כללית general store - חנות מגוונת variety store - חנות ממוקדת one-stop shop - חנות מפעל company store - חנות מציאות bargain store - חנות מתמחה specialty store - חנות סניף branch store - חנות על superstore - חנות עצמאית independent store - חנות קונצפט concept shop - חנות קמעונאית retail business - חנות שרשרת chain store - חסות patronage - חסות מתחלפת alternative sponsership - חסימת פירסומת ad blocking - חסימת שוק ring - חצאית skirt - חקר אוכלוסייה population research - חקר חלוץ pilot study - חקר מחירים price inquiry - חקר מילות מפתח keyword research - חקר עמדות attitude study - חקר שווקים market research - חרטה renege - חשבון account - חשבון אשראי פתוח open end credit account - חשבון בעל מחזור גדול high volume account - חשבון הקפה charge account - חשבון חיובים charge account - חשבון חיובים חוזר revolving charge account - חשבון חיובים רגיל regular charge account - חשבון כוללני omnibus account - חשבון לא מוגבל unlmited account - חשבון לקוח trade account receivable - חשבון מזומנים cash account - חשבון מיסחרי commercial invoice - חשבון מכירה account sales - חשבון סחר trading account - חשבון סילוקין clearing account - חשבון ספקים suppliers invoice - חשבון עמילות brokerage account - חשבון פעיל active account - חשבון פרו פורמה pro forma bill - חשבון פריקה active account - חשבון פתוח oper account - חשבון קונסולרי consular invoice - חשבון קופה cash account - חשבון שוטף current account - חשבונאות על בסיס מזומן cash basis accounting - חשבונאות תשלומים לשיעורין, שיטת installment method of accounting - חשבונות חייבים accounts receivable - חשבונית invoice - חשבונית מס tax invoice - חשבונית עסקה invoice - חשבונית פרו פורמה proforma invoice - חשיפה impression - חשיפה (2) exposure - חשיפה עקיפה indirect exposure - חתימת מנוי subscription - חתך כולל across the board - חתך לקוחות customer profile - חתך צרכנים consumer profile - חתך קהל נחשף audience profile - חתך שוק market profile -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022