א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
שאלה ותשובה (שו"ת) question and answer - שאלה סגורה closed end question - שאלה פתוחה open end question - שאלון questionnaire - שארית job lot - שארית (2) remainder - שבועונים weekly publication - שבועות סירוגיים alternative weeks - שבירת מנות breaking bulk - שביתת קונים buyer's strike - שבלונה Schablone [Gr.] - שדה פעולה field - שובל מחורר bangtail - שובר החלפה talon - שובר קבלה receipt voucher - שובר קניות purchasing check - שוגר consignor - שווה ערך ודאי certainty equivalent - שווה ערך כספי money equivalent - שוויק merchantable - שווקים, תורת theory of markets - שוכר charterer - שולי רווח profit margin - שונא סיכון risk averser - שונות משותפת co variance - שונות, ניתוח analysis of variance - שוערים gate keepers - שוק market - שוק "שפוף" depressed market - שוק אנוס captive market - שוק הומוגני homogenuous market - שוק היתחרותי competitive market - שוק חופשי free market - שוק חם warm market - שוק ירוד down market - שוק לא־רווי non-saturated market - שוק מאורגן organized market - שוק מוגבל limited market - שוק מוחדר penetrated market - שוק מוכרים sellers market - שוק מזומנים cash market - שוק מטרה target market - שוק מפוקח controlled market - שוק מקשיח hardening market - שוק משוכלל perfect market - שוק מתווכים middlepersons market - שוק ניסיוני test market - שוק פוטנציילי potential market - שוק פישפשים flea market - שוק פעיל active market - שוק פתוח open market - שוק צעירים youth market - שוק צרכנים consumers market - שוק קונים buyers market - שוק קר cold market - שוק שחור black market - שוק, ביקורת market audit - שורה רצה running line - שורה תחתונה bottom line - שורת מחץ punch line - שורת נושא subject line - שחור לבן black and white - שטח חכור leased space - שטח פרסום ad space - שטנץ Stanz [Gr.] - שטר לזמן term bill - שטר מטען (bill of lading (bl)) - שטר מטען אווירי airway bill - שטר מטען במעבר through bill of lading - שטר מטען במעבר טהור pure through bill of lading - שטר מטען במעבר ימי ocean through bill of lading - שטר מטען ישיר straight bill of lading - שטר מטען לאוניית קו liner bill of lading - שטר מטען להובלה משולבת combined transport bill of lading - שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח received for shipment bill od lading - שטר מטען לפקודה order bill of lading - שטר מטען מלוכלך dirty bill of lading - שטר מטען נקוב בשם straight bill of lading - שטר מטען נקי clean bill lading - שטר מטען סחיר negotiable bill of lading - שטר מטען על הסיפון on board bill of lading - שטר מטען פגום foul bill of lading - שטר מטען שהוי stale bill of lading - שטר מטען של טובה accommodation bill of lading - שטר מטען של משלח forwarder's bill of lading - שטר מטען שלוח shipped bill of lading - שטר מישלוח shipping bill - שטר מכר bill of sale - שטר מכר מותנה conditional bill of sale - שטר נקי clean bill - שטר קיניין title deed - שטר ראייה bill of sight - שטרות כסף פרטיים private notes - שי קניה gift with purchase - שיא העונה peak season - שיגור consign - שיווק marketing - שיווק אחיד undifferentiated marketing - שיווק אישי personal marketing - שיווק באינטרנט internet marketing - שיווק באמצעות דואר אלקטרוני e-mail marketing - שיווק באמצעות הדואר mail marketing - שיווק באמצעות מסרונים sms marketing -
שיווק בטלפון telemarketing - שיווק בינלאומי international marketing - שיווק בלתי ישיר indirect marketing - שיווק גרילה guerilla marketing - שיווק המוני mass marketing - שיווק וירלי (נגיפי) viral marketing - שיווק חיצוני external marketing - שיווק ירוק green marketing - שיווק ישיר direct marketing - שיווק ללא מטרת רווח nonprofit marketing - שיווק ללקוח shopper marketing - שיווק מבודל differentiated marketing - שיווק מבוסס חיפוש search engine marketing [sem - שיווק מורשה permission marketing - שיווק מחודש remarketing - שיווק מטרה target marketing - שיווק ממוקד targeted marketing - שיווק ממיר conversional marketing - שיווק ממריץ stimulational marketing - שיווק מפתח developmental marketing - שיווק מצמצם demarketing - שיווק מקוון on-line marketing - שיווק מרוכז concentrated marketing - שיווק משותף marketing cooperative - שיווק משותף על ידי עמיתים affiliate marketing - שיווק משמר maintenance marketing - שיווק מתואם synchromarketing - שיווק נגדי counter marketing - שיווק עקיף indirect marketing - שיווק קימעונאי retail seling - שיווק רב-שיכבתי multi-level marketing - שיווק, מדיניות marketing policy - שיווק, מערכת marketing system - שיווק, תהליך marketing process - שיווק, תוכנית marketing plan - שיווקית, אסטרטגיה marketing strategy - שיווקית, גישה marketing concept - שיווקית, דינמיקה marketing dynamics - שיוך, תאוריות attribution theory - שיחרור release - שיטת מחירים price system - שיטת מעקב tracking method - שיטת נטו net method - שיטת סלמי salami method - שייכות connection - שיכחה, שיעור forgeting rate - שיכנוע presuation - שיכנוע אישי presonal influence - שילוח forwarding - שימור לקוחות customers conservation - שימשונית / שמשונית supertarpaulin - שינוי מחיר price change - שינוע physical handling - שיעבוד צף floating charge - שיעבוד קבוע fixed charge - שיעבוד רובץ blanket mortgage - שיעבוד שוטף floating charge - שיעור אחיד flat rate - שיעור העברה (מסירה) delivery rate - שיעור הפרשה provision rate - שיעור הקלקה click through rate [ctr - שיעור זמינות availability rate - שיעור מחזור rate of turnover - שיעור משולב joint rate - שיעור עלות הקלקות cost through rate [ctr - שיעור פתיחה open rate - שיעור צריכה rate of consumption - שיעור קישורים פנימיים deap link ratio - שיעור קנייה ראשונית primary buying rate - שיעור תגובות response rate - שיק משורטט crossed check - שירות service - שירות טכני technical back up - שירות ללקוח customer service - שירות עצמי self service - שירות עצמי, סיטונאי self service wholesaler - שירותי אומנות art service - שירותי גביה collecting services - שיתוף פעולה cooperation - שכנוע persuasion - שכר charter - שכר לזמן time charter - שכר למסע voyage charter - שכר מכר, הסכם sell and lease back agreement - שכר מלא bareboat charter - שכר-מכר hire-purchase - שלא לפירסום off the record - שלבי תהליך קנייה buying stages - שלוחה field office - שלט רחוב street display - שלם ושא cash and carry - שלם ושא, סיטונאי cash and carry wholesaler - שם מותג brand name - שם מסחרי trade name - שמירת קיים, אסטרטגית maintenance strategy - שמע audio - שער אחורי back cover - שער כפול, שיטת two tier system - שער מותאם adjusted rate - שער קידמי front cover - שפת גוף body language - שרשרת אספקה supply chain -