א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
ראיון interview - ראיון איכותי qualitative intervew - ראיון אישי personal interview - ראיון בדואר mail interview - ראיון בטלפון telephone interview - ראיון כמותי quantitative interview - ראיון לא מובנה unstructured interview - ראיון מובנה structured interview - ראיון מובנה בחלקו partly structured interview - ראיון מובנה ישיר direct structured niterview - ראיון מיקוד קבוצתי focus group interview - ראיון סגור closed end interview - ראיון עומק depth interview - ראיון פתוח open end interview - ראיון, סקרי interview surveys - ראש סולם upscale - רגישות מחירים price sensitivity - רגל על סף הדלת foot in the door - רוב מאוחר late majority - רוב מוקדם early majority - רווח להקלקה earning per click [epc - רווח מסחרי trading profit - רווח נקי על מכירות net trading profit - רווח על מכירות return on sales - רווחיות, עוצמת profitability strenght - רוויה saturation - רוכל peddler - רוכלות peddling - רושם דומה sharing of meaning - רזולוציה resolution - רחוב חנויות main street - רחש-בחש bazz wards - ריגוש emotion - ריווי גיחות flight saturation - ריווי שוק / מסע ריווי saturation campain - ריכוז פרסומי heavy up - ריכוז קדומני forntload - ריכוז שווקים market concentration - ריצפה floor - רישום בחטיבה block booding - רישיון יבוא iport license - רישיון יצוא export license - רכושה accession -
רכישה acquisition - רכישה (2) purchase - רכישה באצווה batch buying - רכישה במזומנים cash purchase - רכישה מחוץ לשוק off mardet purchase - רכישה מקוונת on-line buying - רכישת מציאה bargain purchase - רכש procurement - רכש (2) purchasing - רלוונטיות מותג brand relevance - רמת מודעות awareness level - רמת מחירים price level - רמת פגיעות vulnerability level - רמת צריכה consumption level - רמת קנייה ראשונית (רק"ר) initial purchase level - רסס נוגד אופסט anti-offset spray - רעיונאי copywriter - רעש noise - רעש לבן white noise - רצונות wants - רצועה track - רצועה (2) strip - רציונליות של הצרכן onsumer`s rationalism - רציונליזציה rationalization - רצייה חברתית social desirability - רצף continuity - רשומות מכירות sales records - רשומות קניות purchase records - רשומת בסיס base record - רשימת מוכללים בהסכמה opt in list - רשימת מיזכים credit list - רשימת תפוצה mailing list - רשת chain - רשת (2) grid - רשת אלקטרונית E-network - רשת אסוציאציות association network - רשת בין-ארגונית פרטית virtual private network - רשת חדשנות inovation level - רשת משרדי פירסום agency net - רשת סניפים קמעונאיים multiple chain - רשת פירסום advertising network - רשת רצונית voluntary chain -