דף הבית שיווק ופירסום
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
קבוצה חברתית social group - קבוצת ביקורת control group - קבוצת בעלות ownership group - קבוצת השתייכות membership group - קבוצת התייחסות reference group - קבוצת מיקוד focus group - קבוצת ניסוי experimental group - קבוצת קניות buying group - קבלה receipt - קבלה זמנית temporary receipt - קבלן מתקנים rack jobber - קדימון promo - קדם גישה preapproach - קהל אנוס captive audience - קהל מטרה target population - קהל מטרה נחשף target audience - קהל נחשף ברוטו gross audience - קהל נחשף כפול duplicated audience - קהל נחשף מצטבר cumulative audience - קהל נחשף עיקרי prime audience - קהל קוראים readership - קו ברקת agate line - קו מוצרים product line - קו נפרנס ימי conference line - קו תוחם contour [Fr.] - קואופרטיב קמעונאים retailers coperative - קומודיטיזציה commoditization - קומוניקט communique - קומפוזיציה composition - קונה buyer - קונה חוזר repeat buyer - קונה לשעבר former buyer - קונה מרצון wiling buyer - קונטרס brochure - קונצפט / קונספט concept - קופי-רייטינג copywriting - קופצן pop-up - קופצן אחורי pop-under ad - קוצר ראות שיווקי marketing myopia - קוראים לגיליון readers pre copy - קטלוג catalog - קטלוג אלקטרוני electronic catalog - קיבולת capacity - קידום אתרים sites advancing - קידום מכירות sales promotion - קיום affirm - קיום-השתייכות-צמיחה existence- relatedness-growth (ERG) - קיים מדף shelf life - קימעונאי retailer - קימעונאי מסונף affiliated reteiler - קימעונות retailing - קימעונות אלקטרונית electronic retailing - קימעונות ללא חנויות nostore retailing - קיפול אקורדיוני accordion fold -
קישור חסות sponsored link - קישור ממומן ad words - קליט אומנות clip art - קליטת מסרים recrption of messages - קנווס / קנבס canvas - קנוניה במכרז collusive bidding - קניבליזם cannibalism - קניון shopping mall - קניון זוטא strip mall - קניות גומלין reciprocal buying - קניות נטו net purchases - קניות, קבוצת buying group - קנייה buying - קנייה או החזרה sale or return - קנייה באכסרה (basket purchase):l - קנייה באשראי purchase of account - קנייה במזומנים cash buying - קנייה במחיר כולל lump sum purchase - קנייה בצובר bulk buying - קנייה בתשלומים לשיעורין instalment buying - קנייה חוזרת repeat buying - קנייה חוזרת, הסכם repurchase agreement - קנייה חוזרת, שיעור repeat buying rate - קנייה טובה best buy - קנייה מונעת preclusive buying - קנייה מקובצת group buying - קנייה מתוכננת planned buying - קנייה ניסיונית sample buying - קנייה על פי מפרט buying by specification - קנייה על תנאי memorandum buying - קנייה עתידית forward buying - קנייה ראשונית initial purchase - קנייה ראשונית, רמת initial purchase level - קנייה, נוסחת buying formula - קנייה, תהליך buying process - קניין buyer - קניין אומנות art buyer - קניין מדיה media buyer - קניין תושב buyer resident - קניית דחף impulse buying - קניית חובות purchase of receivables - קניית יתר overbought - קנס, סעיף penalty clause - קצב היתקבלות acceptance rate - קצובת טיפול handling allowance - קצובת פירסום advertising allowance - קקטוס הזהב golden cactus - קרא והשלך throwaway - קרון תזמורת, גורם wagon band effect - קריאות, מדד readership index - קריאטיווי creative - קריינות רקע announcer background - קשיחות מחירים price rigidity - קשר אסוציאטיווי associative connection -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022