דף הבית שיווק ופירסום
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
פגיעות, רמת vulnerability level - פגם defect - פודיום podium - פוטושופ photoshop - פוטנציאל מכירות sales potential - פוטנציאל פירמה firm potential - פוטנציאל שוק market potential - פוטנציאל שירות service potential - פונקציית תועלת utility function - פופ-אפ pop-up - פורום לקוחות customers forum - פורע payer - פותחן door opener - פחד fear - פחת על בסיס מכירות sales method of depreciation - פטור, סעיף exemption clause - פידיון revenue - פיזור spread - פיזור מוצר, אסטרטגית product spread strategy - פיילוט pilot - פילוח segmentation - פילוח באמצעות ליווח צולב cross-tabulation analysis - פילוח לפי תועלת benefit segmentation - פילוח נהנים benefit segmentation - פילוח שוק market segmentation - פילוח, אסטרטגית segmentation strategy - פיס lottery - פיענוח decoding - פיצול קהל נחשף audience fragmentation - פיקדון deposit - פיקוח על מחירים price control - פיקוח על תעריפים rate regulation - פיקסל pixel - פירמה אתנוצנטרית ethnocentric firm - פירמה גאוצנטרית geocentric firm - פירמה מנהיגה leading firm - פירמידה pyramid - פירמידת מוצרים floor pyramid - פירסום publication - פירסום (2) advertising - פירסום באינטרנט internet advertising - פירסום בינלאומי international advertising - פירסום בעתודה run of network - פירסום בשירות עצמי self-servic advertizing - פירסום הידודי (אינטראקטיווי) interactive advertisment - פירסום חוצות outdoor advertising - פירסום יוקרה prestige advertising - פירסום מזכיר reminder advertising - פירסום מטעה misleading advertisemet - פירסום מטעה (2) deceptive advertising - פירסום ממוקד contextual advertising - פירסום מסנגר advocacy advertizing - פירסום מקוון on-line advertizing - פירסום מקצועי trade publication - פירסום משווה analog advertising - פירסום סמוי hidden advertisment - פירסום עסקי trade advertising - פירסום עצמי self advertision - פירסום פותר problem solution advertisement - פירסום צרכני consumer advertising - פירסום קימעונאי retailing advertisement - פירסום רצוף continuity advertising - פירסום שער cover advertisement - פירסום תגובה ישירה direct response adverting - פירסום תדמיתי image advertising - פירסום תצוגתי display advertising - פירסומת advertising - פירסומת אגב by-promotion - פירסומת ארצית national advertising -
פירסומת במדריכים directory advertising - פירסומת בנקודת מכירה point of purchase advertising - פירסומת בתר post-roll - פירסומת חברתית social advertising - פירסומת ישירה direct advertising - פירסומת למוצר product advertising - פירסומת מודולרית modulor advertising - פירסומת מוסדית institutional advertising - פירסומת מיוחדת specialty advertising - פירסומת מנמקת reason why advertising - פירסומת מסומנת keyed advertising - פירסומת מעידה testimonial advertising - פירסומת מפתה bait ad - פירסומת מקדימה pre-roll - פירסומת מקומית local advertising) - פירסומת משותפת cooperative advertising - פירסומת מתמחה specialty advertisment - פירסומת מתפרצת fastbreak advertising - פירסומת עקיפה indirect advertising - פירסומת ציבורית public service advertising - פירסומת תת הכרתית subliminal advertising - פירסומת, סעיף advertising clause - פירעון בתשלומים שווים straight amortizatiojn - פירעון חוב debt payoff - פיתוח מותג brand development - פיתוח שוק market development - פיתיון קישורים link baiting - פיתיון, המחרה bait pricing - פיתקית מילוי stuffer - פלח שוק market segment - פנוי למכירה open to buy - פנטון pantone - פנייה אישית personal approach - פניית מסר message appeal - פניקה panic - פנל panel - פס-קול sound - פסיכואנליטי, מודל psychoanalytic model - פסיכוגרפיה psychographics - פסיכולוגית, המחרה sychological pricing): - פעולה action - פעיל active - פעלול effect - פעלול פירסומי gimmick - פער gap - פער (2) spread - פער גאוגרפי geographic gap - פער זמן time gap - פער טכנולוגי technological gap - פער מיגוון assortment gap - פער מידע information gap - פקטור factor - פקטורינג factoring - פקק filler - פרו-פורמה pro forma - פרומו promo - פרוצס process - פרזנטציה presentation - פריט מוצר product item - פריסה layout - פרמיה premium - פרמיית פדיון revenue premium - פרסום - פרצוף face - פרשנות מידע interpretation of information - פרת מזומנים cash cow - פתה ושנה bait and switch - פתוח לקנייה open to buy -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022