המחרה ארגון וניהול עסקים
לועזית: pricing

כל שיטה לקביעת מחירו של מוצר או שירות, המבטאת את ציפיותיו של המשווק ואת מה שמערכת השיווק אמורה להשיג באמצעותה. ההחמרה - כמו כל פעולת שיווק - אמורה להשיג מטרות עסקיות מסויימות, מטרות שצריכות להיות ברורות לפני שהפירמה קובעת את מחירי המוצרים והשירותים השונים. מדיניות ההמחרה צריכה לשרת השגת המטרות והיעדים האלה, זאת משום שהמחרה היא אמצעי חשוב ליצירת ביקוש למוצר או שירות וכן להגברתו, אם כי היקף השימוש באמצעי זה תלוי במידה לא מעטה במבנה הכלכלי של הענף; וככל שהמוצר ייחודי יותר, אפשרויות השליטה של הפירמה על המחירים בשוק גדולים יותר, פעולת ההמחרה היא, אפוא, תוצאה של היבטים כלכליים ושיווקים כאחד; היא תהליך מורכב שכרוכים בו סיכונים לא קטנים בצד סיכויי רווח גדולים. כדי להגיע להחלטה סופית בדבר המחרה - בעיקר המחרת מוצר חדש - על הפירמה לאמוד את ההוצאות הכרוכות בייצור ובשיווק, תוך התחשבות במגבלות הנובעות ממשאבי הפירמה; לחזות את תגובת המתחרים; לעמוד על תהליכי קבלת החלטות של הצרכנים בתחומי מחירים שונים, ונושאים רבים אחרים שלא תמיד ניתן לעמוד עליהם, בצד גורמים סביבתיים ואחרים שלפירמה אין שליטה עליהם. (ראה מפתח נושאים).