דף הבית ארגון וניהול עסקים

קווים מנחים

לועזית: guidelines
1. הנחיות כלליות המוצאות על ידי ארגון של יצרנים, או נותני שירותים, איגוד מקצועי או הממשלה, המציעים נורמות של התנהגות כדי שאלה ישמשו את הנוגעים בדבר, אם במגעיהם עם הציבור ואם בינם לבין עצמם.
2. בעסקים, הנחיה לפעולה בכיוון היעדים שהעסק קובע לעצמו.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022