דף הבית ארגון וניהול עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
מטרה - goals מַטְרִיצַת פְּעִילוּת - going matrix מחיר מקובל, שיטת - going rate pricing סחורה בפיקדון - goods in trust מוניטין, שיטת - goodwill method שיטת מוניטין - goodwill method עסקת מוניטין - goodwill transaction שליטה ובקרה [שו'ב] - govern and control חכירה מדורגת - graduated lease מענק: - grant הצָגָה גְּרָפִית - graphic presentation תִכְנוּן כּוֹלֵל גְרָפִי - graphic general planning נִיתּוּחַ סָרִיג - grid analysis סָרִיג נִיתוּחַ - grid analysis פקק תנועה - gridlock חכירה ברוטו - gross lease הפסד גולמי - gross loss יחס מירווח גולמי - gross margin ratio הכנסה תפעולית ברוטו - gross operating income רווח ברוטו - gross profit רווח גולמי, ניתוח - gross profit analysis גילום - grossing up קבוצה - group תַּרְכִּיב קְבוּצָתִי - group composition תַּרְבּוּת קְבוּצָתִית - group culture דוחות כספיים קבוצתיים - group financial statement רוּחַ יְחִידָה - group spirit הַקְבָּצָה - grouping חשִיבָה קְבוּצָתִית - groupthink גידול והרחבה, אסטרטגית - growth and expansion startegy חברת צמיחה - growth company אַסְטְרָטֶגְיַת צְמִיחָה - growth strategy צמיחה, אסטרטגית - growth strategy ערב - guarantor שיווק גרילה - guerilla marketing מדריך - guide קַו מַנְחֶה - guidelines קווים מנחים - guidelines גיליוטינה - guillotine דג רקק, אסטרטגית - guppy strategy
רווח או הפסד - gain of loss רווח התפטרות - gain on disposal הִימּוּר - gamble תוכנית מִשְׂחָק - game plan ניתוח פערים - gap analysis פערים, ניתוח - gap analysis שומרי סף - gatekeepers סוכנות כללית - general agency סוכנויות כלליות, מערך - general agency system סוכן כללי - general agent הוצאות הנהלה וכלליות - general and adminisrtrative expenses תעריף למטען כללי - general cargo rate פיצויים כלליים - general damages סביבה כללית (מקרו) - general environment [ppest הוצאות כלליות - general expenses סיטונאי כללי לקו מוצרים - general line wholesaler סיטונאי כללי - general merchandise wholesaler שותף כללי - general partner ארנונה כללית - general rates הסכם ג'נטלמני - gentelmen's agreement פירמה גאוצנטרית - geocentric firm מִידּוּר גֵּאוֹגְרָפִי - geographical departmentalization הפרשיות גיאוגרפית - geographical differential גֶּשְטַלְט - gestalt תבניתית, תורה - gestalt theory תּוֹרָה תַּבְנִיתִית - gestalt theory חוֹק זִ'יבְּרֶה - gibrat law גְּלוֹבַּלִיזַצְיָה - globalization מטרה (3) - goal חפִיפַת מַטָּרוֹת - goal congruence קְבִיעַת מַטָּרוֹת - goal setting הַחְלָפַת מַטָּרוֹת - goal succession אוֹרְיֶינְטַצְיַת מַטָּרוֹת - goal orientation תיכנות מטרות - goal programming תכנון מטרות - goal progrmming תּוֹרַת מַטָּרָה - goal theory הִתְנַהגוּת מוּכְוֶונֶת מַטָּרוֹת - goal-directed behavior תּוֹרַת מַנְהִיגוּת נָתִיב - מַטָּרָה - goal-path theory of leadership מַנְהִיגוּת נְתִיב מַטָּרָה - goal-path theory of leadership

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022