לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
goals - מטרה
gain on disposal - רווח התפטרות
going rate pricing - מחיר מקובל, שיטת
gatekeepers - שומרי סף
goodwill transaction - עסקת מוניטין
general agency - סוכנות כללית
graduated lease - חכירה מדורגת
general agent - סוכן כללי
grant - מענק:
general and adminisrtrative expenses - הוצאות הנהלה וכלליות
graphic presentation - הצָגָה גְּרָפִית
general cargo rate - תעריף למטען כללי
general environment [ppest - סביבה כללית (מקרו)
general expenses - הוצאות כלליות
general merchandise wholesaler - סיטונאי כללי
gross margin ratio - יחס מירווח גולמי
general partner - שותף כללי
gross operating income - הכנסה תפעולית ברוטו
general rates - ארנונה כללית
gross profit - רווח ברוטו
gentelmen's agreement - הסכם ג'נטלמני
gross profit analysis - רווח גולמי, ניתוח
grossing up - גילום
geographical departmentalization - מִידּוּר גֵּאוֹגְרָפִי
group - קבוצה
geographical differential - הפרשיות גיאוגרפית
group financial statement - דוחות כספיים קבוצתיים
growth and expansion startegy - גידול והרחבה, אסטרטגית
growth company - חברת צמיחה
guarantor - ערב
goal programming - תיכנות מטרות
guerilla marketing - שיווק גרילה
goal progrmming - תכנון מטרות
guide - מדריך
guillotine - גיליוטינה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות