לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
napkin business model - מודל עסקי על מפית
narrative form - דוּחַ מילולי
nominal account - חשבון חולף
nominal partner - שותף להלכה
national association of commerce - אִיגּוּד אַרְצִי לְמִסְחָר
natural business year - שנת עסקים טבעית
nominal wage - שכר נומינלי
natural justice - צֶדֶק טִבְעִי
nominee - מועמד
non complince with a warranty - אי-עמידה בתערובה
non current liability - התחייבות לא שוטפת
non disclousure agreement [nda] - הסכם סודיות
non disclousure clause [nda] -
negative certificate of origin - תעודת מקור הופכית
non moneatry transaction - עסקות שלא במזומן
negative goodwill - מוניטין שליליים
non operating expenses - הוצאות שלא מהפעלה
non operating income - הכנסה לא תפעולית
non poerating income - הכנסה שלא מהפעלה
negotiation - משא ומתן
non price competition) - היתחרות שלא במחיר
non-competition agreement - אי-תחרות, הסכם
non-disclosure - אי-גילוי
non-marketable commercial paper - נייר ערך מסחרי לא סחיר
net current assets - נכסים שוטפים נטו
net lease - חכירה נטו
net liquidation value - ערך חיסול נטו
noncurrent asset - נכס לא שוטף
nonrecoure loan - הלוואה עומדת
net of tax method - ערך לאחר מס
net operating income - הכנסה תפעולית נטו
normal balance - יתרה רגילה
normal course of business - מהלך עסקים רגיל
net profits on net sales - יחס רווח נטו למכירות
net promoter score [nps - ניקוד קידום נטו
net realizable value - ערך מימוש נטו
net sales to net working capital - יחס מכירות נטו להון חוזר
net working capital - הון חוזר נטו
net worth to fixed assets ratio - יחס שווי נקי לנכסים קבועים
netiquette - נטיקה
notes payable to accounts payable ratio - יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים
network effect - תוצא רשת
notice of meeting ot stockholder - הודעה על אסיפה כללית
networking - רִישּׁוּת
notional - רעיוני
nuisance value - ערך מטרד
new partner - שותף חדש
no competition agreement - הסכם אי תחרות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות