לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גישה מבנית structural approach -
ג'קל והייד Jekyll and Hyde -
גישה מלמעלה למטה top-down approach -
גאות ושפל boom and bust -
גישה נורמטיבית normative approach -
גבולות מערכת system limits -
גישה ניהולית managerial approach -
גביית שטרות על ידי נוכס factoring of receivables -
גישה סוציולוגית sociological approach -
גובה collector -
גישה ערכית value approach -
גובה חיצוני outside collector -
גישה פוליטית political approach -
גודל ארגון size of organization -
גישה פסיכולוגית psychological approach -
גודל קריטי critical size -
גישוש exploration -
גוף התייחסות reference body -
גישת היפוך bottom up -
גוף כלכלי economic organization -
גישת המכפיל multiplier approach -
גוף מסדיר את עצמו self regulatory body -
גישת ייצור production concept -
גוף ציבורי public entity -
גישת מהחוץ פנימה outside-inside approach -
גוף ציבורי עסקי enterprise fund -
גישת מוצר product concept -
גורם אובדן loss function -
גישת מכירות sales concept -
גורמי סיכון risk factors -
גישת מלמטה למעלה bottom-up approach -
גורמים סביבתיים environmental factors -
גישת מערכות system approach -
גורמים, ניתוח factor analysis -
גישת משמעויות meaning approach -
גזברות treasureship -
גישת פנימה החוצה inside outside approach -
גידול הוני capital appreciation -
גלובליזציה globalization -
גידול והרחבה, אסטרטגית growth and expansion startegy -
גלות מס tax exile -
גילוי מידע information retrival -
גמול remuneration -
גילום grossing up -
גיליוטינה guillotine -
גמישות elasticity -
גיר chalk -
גמישות הון capital elasticity -
גישה approach -
גמישות ניהולית managerial elasticity -
גישה (2) access -
גמישות צינור שיווק channel of distribution elasticity -
גישה ברמת מקרו macro level approach -
גשטלט gestalt -
גישה כלכלית economic approach -
גישה מבוססת לקוח customer based approch -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות