לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קודקוד head -
קבוצה group -
קווי קונפרנס conference lines -
קבוצה חברתית social group -
קווים מנחים guidelines -
קבוצה שלטת dominant group -
קול מכריע casting vote -
קבוצת אסטון Aston group -
קונגלומרט conglomerate -
קבוצת בעלות ownership group -
קונגלופרטור congloperator -
קבוצת לחץ pressure group -
קוניונקטורה conjuncture -
קביעת מדיניות policy making -
קונסולידציה consolidation -
קונסורציום consortium -
קביעת מחירים price fixing -
קונצרן concern -
קביעת מטרות goal setting -
קופה קטנה petty cash fund -
קביעת קדימויות order of preference -
קופה רושמת cash register -
קושי drawback -
קבלן contractor -
קטיגוריזציה categorisation -
קבלן משנה subcontractor -
קיברנטיקה cybernetics -
קבלן מתקנים rack jobber -
קידום מכירות sales promotion -
קבלן עצמאי independent contractor -
קבלן ראשי primary contractor -
קיום approve -
קבלנות משנה subcontracting -
קיזוז compensation -
קבלת החלטות decision making -
קיזוז (2) offset -
קבלת החלטות מכוונת prescriptive decision making -
קיזוז הפסדים offset of losses -
קבלת החלטות מתארת descriptive decision making -
קימעונאי retailer -
קבלת הצעה acceptance of proposal -
קימעונות retailing -
קדימויות priorities -
קהילה עסקית e-business -
קהל אנוס captive audience -
קיצוב הון capital rationing -
קהל מטרה target population -
קישור liaison -
קו policy -
קנה־מידה yardstick -
קו (2) line -
קניות גומלין reciprocal buying -
קו יסוד policy -
קנייה מונעת preclusive buying -
קו מוצרים, המחרת product line pricing -
קנס, סעיף penalty clause -
קו מנחה guidelines -
קפסולציה encapsulation -
קו פעולה policy -
קריטריון criterion -
קואופרטיב יצרנים producer cooperative -
קריטריון בייס Bayes' criterion -
קואופרטיב לשיווק marketing cooperative -
קרן לביטוח נזקי שביתות strike damages insurance fund -
קואופרטיב קמעונאים retailers coperative -
קשר גומלין מערכתי system reciprocity -
קואופרציה cooperation -
קשר מהותי material relation -
קואורדינציה coordination -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות