א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
פאקס fax - פגם defect - פגם פורמלי formal defect - פוטנציאל מכירות sales potential - פוטנציאל פירמה firm potential - פוטנציאל שוק market potential - פוטנציאל שירות service potential - פוליטיות politics - פונקציה function - פונקציונליזם functionalism - פונקציות הניהול management functions - פוסדקור"ב POSDCORB - פורמלי formal - פורמליות formalism - פורמליזציה formalization - פטור discharge - פטור מחבות, הסכם hold harmless agreement - פטנט patent - פטרנליזם paternalism - פיזור spread - פיזור מוצר, אסטרטגית product spread strategy - פילוג split off - פילוג ליחידות divisionalization - פילוג רווחים income spliting - פילוח segmentation - פילוח באמצעות ליווח צולב cross-tabulation analysis - פילוח לפי תועלת benefit segmentation - פילוח, אסטרטגית segmentation strategy - פילוסופיה ניהולית managerial philosophy - פיצויים כלליים general damages - פיצויים מוסכמים liquidated damages - פיצויים מיוחדים specific damages - פיקדון bailment - פיקדון יבוא import deposit - פיקוח inspection - פיקוח כפול dual supervision - פיקוח ניהולי management control - פיקוח רופף loose-rein supervision - פירוס decentralization - פירמה firm - פירמה אתנוצנטרית ethnocentric firm - פירמה גאוצנטרית geocentric firm - פירמה מנהיגה leading firm - פירמה פרטית private firm - פירמידה גבוהה tall pyramid - פירמידה שטוחה flat pyramid - פירמידת ניהול management pyramid - פירסום עצמי self advertision - פירסום תשקיף ospectus publication): -
פישוט יתר oversimplification - פיתוח development - פיתוח ארגוני organizational development - פיתוח מוצר, אסטרטגית product develpoment strategy - פיתוח שווקים, אסטרטגית market development strategy - פיתוח שוק market development - פלורליזם pluralism - פלח שוק mardet segment - פלט כוזב false output - פנימה - החוצה inside-outside - פנל panel - פנל אינטרנטי internet panel - פנקס המקצועות והעיסוקים professional jobs register - פסיחה vacillation - פסיכולוגיות psychological - פסילה revocation - פסלות invalidity - פסק בוררות aribration award - פעולה operation - פעולה חיובית affirmative action - פעולה מינהלית administrative action - פעולה מתוכננת planned action - פעולות אבחון diagnostic activities - פעילויות מטה staff activity - פעילות activity - פעילות אגבית incidental operation - פעילות מווסתת regulatory activity - פעילות מתמשכת continuing operations - פער שיווק marketing spread - פערים, ניתוח gap analysis - פקיעת כהונה directorship expiration - פקק תנועה gridlock - פרגמטיות pragmatism - פרדוקס אבילן Abilene paradox - פרוס decentralization - פרטי כל minutes - פריט item - פריטים מיוחדים extraordinary items - פרמטר parameter - פרקינסון, חוקי Parkinson's laws - פררוגטיבת מנהלים managerial prerogative - פרשנות מידע interpretation of information - פשרה compromise - פתולוגיה משרדית bureaupathology - פתיחה מחדש, סעיף re opener clause - פתרון בעיות problem solving - פתרון עימות confrontation conflict resolution - פתרון על ידי התעלמות מסכסוך conflict avoidance resolution -