לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פישוט יתר oversimplification -
פאקס fax -
פיתוח development -
פגם defect -
פיתוח ארגוני organizational development -
פגם פורמלי formal defect -
פיתוח מוצר, אסטרטגית product develpoment strategy -
פיתוח שווקים, אסטרטגית market development strategy -
פוטנציאל פירמה firm potential -
פיתוח שוק market development -
פוטנציאל שוק market potential -
פלורליזם pluralism -
פוטנציאל שירות service potential -
פלח שוק mardet segment -
פוליטיות politics -
פלט כוזב false output -
פונקציה function -
פנימה - החוצה inside-outside -
פונקציונליזם functionalism -
פנל panel -
פונקציות הניהול management functions -
פנל אינטרנטי internet panel -
פוסדקור"ב POSDCORB -
פנקס המקצועות והעיסוקים professional jobs register -
פורמלי formal -
פסיחה vacillation -
פורמליות formalism -
פסיכולוגיות psychological -
פורמליזציה formalization -
פסילה revocation -
פטור discharge -
פסלות invalidity -
פטור מחבות, הסכם hold harmless agreement -
פסק בוררות aribration award -
פטנט patent -
פעולה operation -
פטרנליזם paternalism -
פעולה חיובית affirmative action -
פיזור spread -
פעולה מינהלית administrative action -
פיזור מוצר, אסטרטגית product spread strategy -
פעולה מתוכננת planned action -
פילוג split off -
פעולות אבחון diagnostic activities -
פילוג ליחידות divisionalization -
פעילויות מטה staff activity -
פילוג רווחים income spliting -
פעילות activity -
פילוח segmentation -
פעילות אגבית incidental operation -
פעילות מווסתת regulatory activity -
פילוח לפי תועלת benefit segmentation -
פעילות מתמשכת continuing operations -
פילוח, אסטרטגית segmentation strategy -
פער שיווק marketing spread -
פילוסופיה ניהולית managerial philosophy -
פערים, ניתוח gap analysis -
פיצויים כלליים general damages -
פקיעת כהונה directorship expiration -
פיצויים מוסכמים liquidated damages -
פקק תנועה gridlock -
פיצויים מיוחדים specific damages -
פרגמטיות pragmatism -
פיקדון bailment -
פרדוקס אבילן Abilene paradox -
פיקדון יבוא import deposit -
פרוס decentralization -
פיקוח inspection -
פרטי כל minutes -
פיקוח כפול dual supervision -
פריט item -
פיקוח ניהולי management control -
פריטים מיוחדים extraordinary items -
פיקוח רופף loose-rein supervision -
פרמטר parameter -
פירוס decentralization -
פרקינסון, חוקי Parkinson's laws -
פירמה firm -
פררוגטיבת מנהלים managerial prerogative -
פירמה אתנוצנטרית ethnocentric firm -
פרשנות מידע interpretation of information -
פשרה compromise -
פירמה מנהיגה leading firm -
פירמה פרטית private firm -
פתיחה מחדש, סעיף re opener clause -
פתרון בעיות problem solving -
פתרון עימות confrontation conflict resolution -
פירמידת ניהול management pyramid -
פירסום עצמי self advertision -
פירסום תשקיף ospectus publication): -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות