א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
סביבה environment - סביבה דמוגרפית demographic environment - סביבה חברתית social environment - סביבה חיצונית external environment - סביבה טכנולוגית technological environment - סביבה יציבה stable environment - סביבה כלכלית economic environment - סביבה כללית (מקרו) general environment [ppest - סביבה מורחבת wider environment - סביבה מטרידה ומגיבה disturbed-reactive environment - סביבה מלמדת educating environment - סביבה סוערת turbulent field - סביבה עסקית business environment - סביבה פנימית internal environment - סביבה שיווקית marketing environment - סביבה שלווה מאורגנת placid clustered environment - סביבה שלווה-מקרית placid randomised environment - סביבה תחרותית competition environment - סביבת מטרה task environment - סביבת מנהל manager environment - סבלנות patience - סגולות מותג brand attributes - סגולות מנהיגות traits of leadership - סגירה closing - סגנון אינסטרומנטלי instrumental style - סגנון דמוקרטי־השתתפותי participative democratic style - סגנון החלקה smoothing style - סגנון חיים life style - סגנון כפייה forcing style - סגנון כריזמטי charismatic style - סגנון מנהיגות leadership style - סגנון מנהיגות חברתית social leadership style - סגנון מנהיגות מונעת יחסים relationship-motivated leadership style - סגנון מנהיגות מונעת משימות task motivated leadership style - סגנון מנהיגות מנצלת־סמכותית exploitative authoritative leadership style - סגנון מנהיגות משימתית task leadership style - סגנון מנהיגות נדיבותי־סמכותי benevolent-authoritative leadership style - סגנון מנהיגות רפויית־רסן free-rein leadership style - סגנון מערכתי system-type style - סגנון מתירני permissive style - סגנון סמכותי authoritarian style - סגנון קוגנטיווי cognitive style - סגנון שיתוף פעולה collaborative style - סדירות בתשלום דיווידנד regularity of dividends - סדר יום agenda - סדר עדיפויות order of prefeerences - סדרה series - סדרי מנהל administrative procedures - סוד מסחרי trade secret - סודיות secretcy - סודרן index file - סוכן agent - סוכן השלשה escrow agent - סוכן כללי general agent - סוכן תשלומים paying agent - סוכנויות חוץ foreign agencies - סוכנויות כלליות, מערך general agency system - סוכנות agency - סוכנות הידודית (אינטראקטיווית) interactive agency - סוכנות כללית general agency - סוכנות למסחר סיטונאי wholesale agency - סוכנות ניהול mananging agency - סוכנות עזר auxiliary agency - סולם scale - סולם איכויות trait based scales - סולם אמצעים-מטרה means-goal staircase - סולם נע sliding scale - סולם תשובות answers scale - סוציאליזציה socialization . - סוציולוגיות sociological - סוציומטרייה sociometrics - סחבת red-tape - סחורה בפיקדון goods in trust - סחר הוגן fair trade - סטטוס status - סטיות, כלל rule of exceptions - סטייה variance - סטיית הוצאה spending variance - סטיית מחיר price variance - סטיית תמהיל mix variance - סטיית תקציב (budget variance):l - סטנדרטיזציה standartization - סטראוטיפ stereotype - סיבה ומסובב cause and effect - סיבה לא מספקת insufficient reason - סיגול adaptation - סיגול (2) adaptiveness - סידור בדילוגים honeycombing - סיווג classification - סיווג ארגונים classification of organizations - סיווג מוצרים product classification - סיווג עודפים surplus classification -
סיווג רשומות classification of records - סיוע לזיכרון mnemonic - סיטונאי wholesaler - סיטונאי בעל תיפקוד מוגבל limited function wholesaler - סיטונאי הזמנות drop shipment wholesaler - סיטונאי הזמנות בדואר mail order wholesaler - סיטונאי כללי general merchandise wholesaler - סיטונאי כללי לקו יחיד single line wholesaler - סיטונאי כללי לקו מוצרים general line wholesaler - סיטונאי לעת מצוא casual wholesaler - סיטונאי ממונע truck wholesaler - סיטונאי מפיץ distributor wholesaler - סיטונאי מתמחה specialty wholesaler - סיטונאי שירות service wholesaler - סיטונאי שירות עצמי self service wholesaler - סיטונאי תעשייתי jobber - סיטונאי-נציג representative wholesaler - סיטונאים-סוחרים merchant wholesaler - סיינטר scienter - סיכום summery - סיכון risk - סיכון יצרן producer's risk - סיכון מחושב calculated risk - סיכון מסחרי commercial risk - סיכון נתפס perceived risk - סיכון עיתוי risk of timing - סיכון צרכן consumers risk - סיכון תזמון risk of timing - סיכון, עלות cost of risk - סיכסוך conflict - סיכסוך אנכי vertical conflict - סילוק תעודות disposal of records - סימולציה simulation - סימון marking - סימן שירות service mark - סינדיקט syndicate - סינדיקט חתמים underwriting syndicate - סינדיקציית תכנים content syndication - סינוף affiliation - סינכרוניזציה synchronization - סינרגיה synergy - סיעור האשמות blame storming - סיעור מוחות brain storming - סירוב declination - סכום אינפלציוני inflationary amount - סכום משחק אפס zero sum game - סכום משחק חיובי positive sum game - סכום משחק שלילי negative sum game - סכומים מקבילים parallel amounts - סכסוך בין־תפקידי interrole conflict - סמיכויות contingencies - סמיכות ארגונית organizational contingency - סמכות authority - סמכות אגבית incidental authority - סמכות ארגונית organizational power - סמכות בעלת שתי פנים two faces of power - סמכות כופה forcing power - סמכות להתחייב obilgational authority - סמכות לקנות (authority to purchase (ap)) - סמכות מקבילה concurrent authority - סמכות מתגמלת rewarding authority - סמכות נורמטיבית normative authority - סמכות סוכן agent's authority - סמכות עזר auxiliary authority - סמכות פונקציונלית functional authority - סמכות פורמלית formal competence - סמכות פיקודית hierarchical authority - סמכות קו line authority - סמכות קו ומטה line and staff authority - סמכות רציונלית־חוקית rational-legal authority - סמכות תפקודית functional authority - סניף field office - סניף (2) branch office - סף קבלה cut off rate - סף קיטוע cut-off rate - ספציאליזציה specialization - ספר בעלי מניות stock register - ספר העברת מניות stock transfer book - ספר סטטוטורי statutory book - ספר פרוטוקולים minute book - ספרנות מודרנית modern librarianship - סקירה review - סקירת הנהלה management discussion and analysis - סקר survey - סקר יישומי organizational survey - סקר סיכונים risk survey - סריג מנהיגותי managerial grid - סריג ניתוח grid analysis - סריקה screening - סריקה (2) Monitoring - סריקה סביבתית environmental monitoring -