לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיווג רשומות classification of records -
סביבה environment -
סביבה דמוגרפית demographic environment -
סיטונאי wholesaler -
סביבה חברתית social environment -
סיטונאי בעל תיפקוד מוגבל limited function wholesaler -
סביבה חיצונית external environment -
סיטונאי הזמנות drop shipment wholesaler -
סביבה טכנולוגית technological environment -
סביבה יציבה stable environment -
סיטונאי כללי general merchandise wholesaler -
סביבה כלכלית economic environment -
סיטונאי כללי לקו יחיד single line wholesaler -
סביבה כללית (מקרו) general environment [ppest -
סביבה מורחבת wider environment -
סיטונאי לעת מצוא casual wholesaler -
סביבה מטרידה ומגיבה disturbed-reactive environment -
סיטונאי ממונע truck wholesaler -
סביבה מלמדת educating environment -
סיטונאי מפיץ distributor wholesaler -
סביבה סוערת turbulent field -
סיטונאי מתמחה specialty wholesaler -
סביבה עסקית business environment -
סיטונאי שירות service wholesaler -
סביבה פנימית internal environment -
סיטונאי שירות עצמי self service wholesaler -
סביבה שיווקית marketing environment -
סביבה שלווה מאורגנת placid clustered environment -
סיטונאי-נציג representative wholesaler -
סביבה שלווה-מקרית placid randomised environment -
סיטונאים-סוחרים merchant wholesaler -
סביבה תחרותית competition environment -
סיינטר scienter -
סביבת מטרה task environment -
סיכום summery -
סביבת מנהל manager environment -
סיכון risk -
סבלנות patience -
סיכון יצרן producer's risk -
סגולות מותג brand attributes -
סיכון מחושב calculated risk -
סגולות מנהיגות traits of leadership -
סיכון מסחרי commercial risk -
סגירה closing -
סיכון נתפס perceived risk -
סיכון עיתוי risk of timing -
סגנון דמוקרטי־השתתפותי participative democratic style -
סיכון צרכן consumers risk -
סגנון החלקה smoothing style -
סיכון תזמון risk of timing -
סגנון חיים life style -
סיכון, עלות cost of risk -
סגנון כפייה forcing style -
סיכסוך conflict -
סגנון כריזמטי charismatic style -
סיכסוך אנכי vertical conflict -
סגנון מנהיגות leadership style -
סילוק תעודות disposal of records -
סגנון מנהיגות חברתית social leadership style -
סימולציה simulation -
סגנון מנהיגות מונעת יחסים relationship-motivated leadership style -
סימון marking -
סגנון מנהיגות מונעת משימות task motivated leadership style -
סימן שירות service mark -
סגנון מנהיגות מנצלת־סמכותית exploitative authoritative leadership style -
סינדיקט syndicate -
סינדיקט חתמים underwriting syndicate -
סגנון מנהיגות נדיבותי־סמכותי benevolent-authoritative leadership style -
סינדיקציית תכנים content syndication -
סינוף affiliation -
סגנון מערכתי system-type style -
סינכרוניזציה synchronization -
סגנון מתירני permissive style -
סינרגיה synergy -
סגנון סמכותי authoritarian style -
סיעור האשמות blame storming -
סיעור מוחות brain storming -
סגנון שיתוף פעולה collaborative style -
סירוב declination -
סכום אינפלציוני inflationary amount -
סדר יום agenda -
סכום משחק אפס zero sum game -
סדר עדיפויות order of prefeerences -
סכום משחק חיובי positive sum game -
סדרה series -
סכום משחק שלילי negative sum game -
סדרי מנהל administrative procedures -
סכומים מקבילים parallel amounts -
סוד מסחרי trade secret -
סכסוך בין־תפקידי interrole conflict -
סודיות secretcy -
סמיכויות contingencies -
סודרן index file -
סמיכות ארגונית organizational contingency -
סוכן agent -
סמכות authority -
סוכן השלשה escrow agent -
סמכות אגבית incidental authority -
סוכן כללי general agent -
סמכות ארגונית organizational power -
סוכן תשלומים paying agent -
סוכנויות חוץ foreign agencies -
סמכות כופה forcing power -
סמכות להתחייב obilgational authority -
סוכנות agency -
סמכות לקנות (authority to purchase (ap)) -
סמכות מקבילה concurrent authority -
סוכנות כללית general agency -
סמכות מתגמלת rewarding authority -
סמכות נורמטיבית normative authority -
סוכנות ניהול mananging agency -
סמכות סוכן agent's authority -
סוכנות עזר auxiliary agency -
סמכות עזר auxiliary authority -
סולם scale -
סמכות פונקציונלית functional authority -
סולם איכויות trait based scales -
סמכות פורמלית formal competence -
סולם אמצעים-מטרה means-goal staircase -
סמכות פיקודית hierarchical authority -
סולם נע sliding scale -
סמכות קו line authority -
סולם תשובות answers scale -
סמכות קו ומטה line and staff authority -
סוציאליזציה socialization . -
סמכות רציונלית־חוקית rational-legal authority -
סוציולוגיות sociological -
סמכות תפקודית functional authority -
סוציומטרייה sociometrics -
סניף field office -
סחבת red-tape -
סניף (2) branch office -
סחורה בפיקדון goods in trust -
סף קבלה cut off rate -
סחר הוגן fair trade -
סף קיטוע cut-off rate -
סטטוס status -
ספציאליזציה specialization -
סטיות, כלל rule of exceptions -
ספר בעלי מניות stock register -
סטייה variance -
ספר העברת מניות stock transfer book -
סטיית הוצאה spending variance -
ספר סטטוטורי statutory book -
סטיית מחיר price variance -
סטיית תמהיל mix variance -
ספרנות מודרנית modern librarianship -
סטיית תקציב (budget variance):l -
סקירה review -
סטנדרטיזציה standartization -
סקירת הנהלה management discussion and analysis -
סטראוטיפ stereotype -
סקר survey -
סיבה ומסובב cause and effect -
סקר יישומי organizational survey -
סיבה לא מספקת insufficient reason -
סקר סיכונים risk survey -
סיגול adaptation -
סריג מנהיגותי managerial grid -
סיגול (2) adaptiveness -
סריג ניתוח grid analysis -
סריקה screening -
סיווג classification -
סריקה (2) Monitoring -
סיווג ארגונים classification of organizations -
סריקה סביבתית environmental monitoring -
סיווג מוצרים product classification -
סיווג עודפים surplus classification -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות