לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ארגון וניהול עסקים
 כ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
כלל הסטיות rule of exceptions -
כהונה position -
כלל עשרים-שמונים twenty-eighty principle -
כוונה intention -
כלל שמונים - מאה eighty - hundred rule -
כוח power -
כללי צדק טבעי rules of natural justice -
כוח אדם personnel -
כללי שוק market practice -
כוח כפייה coercive power -
כמות הזמנה order quantity -
כוח לגיטימי legitimate power -
כמות חומרים תקנית standard material quantity -
כוח מאושר authorized power -
כמותיות quantitativeness -
כוח מקזז countervailing power -
כניסה לשוק market entry -
כוח משותף coalition power -
כפיפות מבקר פנים internal controlers subordination -
כוחות חיצוניים לשינוי external forces for change -
כפל duplicate -
כוחות שוק market forces -
כפל מיסוי double taxation -
כוכב star -
כרטיס זיעור micro card -
כורכן binder -
כריזמה charisma -
כושר aptitude -
כשירות qualification -
כותרות פיננסיות financial headlights -
כשל חיבור fallacy of composition -
כימות quantifing -
כשל ייצור יתר overproduction fallacy -
כינוי מקור, פנקס register of origin marks -
כשל יצירת עבודה make-work fallacy -
כיסוי עלות, שיטת cost recovery method -
כשל כמות עבודה כוללת lump-of labor fallacy -
כיפה cap -
כשל עסקי business failure -
כלילות integrity -
כתב נכונות letter of intent -
כלל rule -
כתבן typist -
כלל החלטה חיבורי conjunctive decision rule -
כלל המצב situation rule -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות