לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
g - G (ראשי תיבות לועזיים)
goods in trust - סחורה בפיקדון (שיווק ופירסום)
g-10 - G-10 (ראשי תיבות לועזיים)
goods insurance [br.] / merchandise insurance [am.] - ביטוח סחורה (ביטוח וניהול סיכונים)
g-20 - G-20 (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill - מוניטין (מקרקעין)
g-7 - G-7 (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill - מוניטין (כלכלה וסטטיסטיקה)
g-8 - G-8 (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill - מוניטין (חשבונאות וביקורת)
g.a.b. - G.A.B. (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill method - מוניטין, שיטת שיטת מוניטין (חשבונאות וביקורת)
g.a.t.t. - גאט"ט (כלכלה וסטטיסטיקה)
goodwill method - מוניטין, שיטת שיטת מוניטין (ארגון וניהול עסקים)
g.a.t.t. - G.A.T.T. (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill transaction - עסקת מוניטין (חשבונאות וביקורת)
g.d.p. - G.D.P. (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill transaction - עסקת מוניטין (ארגון וניהול עסקים)
g.n.p. - G.N.P. (ראשי תיבות לועזיים)
goodwill value - ערך מוניטין (כלכלה וסטטיסטיקה)
ga - GA (ראשי תיבות לועזיים)
google - גוּגל (תיקשורת)
gaap - GAAP (ראשי תיבות לועזיים)
google - גוּגל (מחשבים ומערכות מידע)
gaas - GAAS (ראשי תיבות לועזיים)
googol - גוּגוֹל (תיקשורת)
gable - גמלון (מקרקעין)
gordon technique - טֶכְנִיקַת גּוֹרְדוֹן (משאבי אנוש)
gable ceiling - תִקְרָה גַמְלונית (מקרקעין)
gore - נֶגַח (תחבורה)
gaff - גף (תחבורה)
gorge - גיא (מקרקעין)
gafta - GAFTA (ראשי תיבות לועזיים)
gosip - רְכִילוּת (תיקשורת)
gag - גֶג גֵג (תיקשורת)
gosip reporter - רְכִילַאי (תיקשורת)
gagel gauge - מוֹנֶה (חשבונאות וביקורת)
gossip - רְכִילוּת (משאבי אנוש)
gai - GAI (ראשי תיבות לועזיים)
gossip chain - שַרְשֶרֶת רְכִילוּת (מחשבים ומערכות מידע)
gain - רֶוָוח (מחשבים ומערכות מידע)
gothic - גּוֹתִי (מקרקעין)
gain contingency - אירוע תלוי לרווח (חשבונאות וביקורת)
gothic - גותי (תיקשורת)
gain of loss - רווח או הפסד (חשבונאות וביקורת)
gothic style - סגנון גותי (מקרקעין)
gain of loss - רווח או הפסד (ארגון וניהול עסקים)
gouge - חריץ (2) (תחבורה)
gain on disposal - רווח התפטרות (ארגון וניהול עסקים)
govern and control - שליטה ובקרה [שו'ב] (ארגון וניהול עסקים)
gain on disposal - רווח התפטרות (חשבונאות וביקורת)
govern and control - שליטה ובקרה [שו'ב] (מחשבים ומערכות מידע)
gain or loss from securities - רֶוַוח אוֹ הֶפְסֵד מִנְּיָירוֹת עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
governers put - אופציית מכר של הנגיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
galaxy - גָלַקסי (תחבורה)
governers put - אופציית מכר של הנגיד (בנקאות ושוק ההון)
galil - גָּלִיל (בנקאות ושוק ההון)
government aid - סיוע ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
galil bond - אִיגֶרֶת חוֹב גָלִיל (בנקאות ושוק ההון)
government banker - בנקאי הממשלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
galils index - מדד הגלילים (בנקאות ושוק ההון)
government bond - איגרת חוב ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
galleon - גָלֵאון (תחבורה)
government bond - איגרת חוב ממשלתית (ביטוח וניהול סיכונים)
gallery - גלריה (מקרקעין)
government bonds fund - קֶרֶן שֶׁל אִיגְרוֹת חוֹב מֶמְשַׁלְתִּיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
galley - גָלֵאה / גַלֵרה (תחבורה)
government budget - תקציב מדינה (ממשלה) (כלכלה וסטטיסטיקה)
galley proof - יריעת הגהה (שיווק ופירסום)
government company - חברה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gallium arsenide - גַליוּם אַרסָני (מחשבים ומערכות מידע)
government company - חברה ממשלתית (תחבורה)
gallon - גלוון (מידות ומשקלות)
government consumption - צריכה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
galloping inflation - אינפלציה דוהרת (כלכלה וסטטיסטיקה)
government credit - אשראי ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
galvanization - גילווּן (מקרקעין)
government deposit - פִּיקָּדוֹן מֶמְשָלָה (בנקאות ושוק ההון)
gamble - הִימּוּר (ארגון וניהול עסקים)
government expenditure - הוצאה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gambling - הִימוּר (בנקאות ושוק ההון)
government holdings - אחזקה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gambling contract - חוזה הימור (ביטוח וניהול סיכונים)
government loans - מִלוות מדינה (כלכלה וסטטיסטיקה)
game - מישׂחָק (מחשבים ומערכות מידע)
government loans - מִילְווֹת מְדִינָה מלוות ממשלתיים (בנקאות ושוק ההון)
game chip - שבָב מִשׂחָקים (מחשבים ומערכות מידע)
government loans administration - מִנְהָל מִלְווֹת הַמְּדִינָה (בנקאות ושוק ההון)
game plan - תוכנית מִשְׂחָק (ארגון וניהול עסקים)
government loans management - הַנְהָלַת מִלְווֹת מְדִינָה (בנקאות ושוק ההון)
game theory - תורת משחקים (כלכלה וסטטיסטיקה)
government pension - פֶּנְסְיָה מַמְלַכְתִּית (ביטוח וניהול סיכונים)
gamma - גָּמָא (בנקאות ושוק ההון)
government pension - פנסיה ממלכתית (יחסי עבודה)
gangplank - גַּמְלָה (מקרקעין)
government role - תפקידי ממשלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
gangplank principle - כֶּבֶש, עִיקָּרוֹן (משאבי אנוש)
government savings - חיסכון ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gangway / gangboard - כּבשׁ גמלה (תחבורה)
government securities - ניירות ערך ממשלתיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
gant - גאנט (ייצור ותיפעול)
government statistician - סטטיסטיקן ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gant table - לוּחַ גַאנְט (ייצור ותיפעול)
government subsidiary company - חֶבְרָה בַּת מֶמְשַלְתִּית (בנקאות ושוק ההון)
gantt chart - תַרְשִים גָאנְט (ייצור ותיפעול)
governmental accuunting - חשבונאות ממשלה (חשבונאות וביקורת)
gantt chart - תרשים גאנט (כלכלה וסטטיסטיקה)
governor of the bank of israel - נגיד בנק ישראל (כלכלה וסטטיסטיקה)
gao - GAO (ראשי תיבות לועזיים)
gpm - GPM (ראשי תיבות לועזיים)
gap - מירווח / מרווח (2) (תחבורה)
gpo - GPO (ראשי תיבות לועזיים)
gap - פער (שיווק ופירסום)
gps navigator - נווטן (תחבורה)
gap - פער (ביטוח וניהול סיכונים)
gpt - GPT (ראשי תיבות לועזיים)
gap - מירווח (מחשבים ומערכות מידע)
gr - GR (ראשי תיבות לועזיים)
gap - פַּעַר (בנקאות ושוק ההון)
grace - אורכה (ביטוח וניהול סיכונים)
gap analysis - פערים, ניתוח (חשבונאות וביקורת)
grace - אורכה (מקרקעין)
gap analysis - נִיתוּחַ פְּעִילוּת (משאבי אנוש)
gap analysis - ניתוח פערים פערים, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
grace period - תקופת חסד (ביטוח וניהול סיכונים)
gap analysis - ניתוח פערים (שיווק ופירסום)
grade - מִדְרָג (בנקאות ושוק ההון)
gap deepening - העמקת פערים (כלכלה וסטטיסטיקה)
grade - דרגה (כלכלה וסטטיסטיקה)
gap digit - סיפרת מִרוָוח (מחשבים ומערכות מידע)
grade crossing - מיצלב / מצלב (תחבורה)
gap financing - מִימּוּן פַּעַר (בנקאות ושוק ההון)
grade description system - דֵירוּג תֵיאוּרִי עסָקִים (משאבי אנוש)
gap management - נִיהוּל פַּעַר (בנקאות ושוק ההון)
grade labeling - תוויות דירוג (שיווק ופירסום)
gap report - דוּחַ פְּעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
grade seperation - הפרדה מפלסית מיפרד / מפרד (תחבורה)
gap scatter - מפַזֵר פּעָרים (מחשבים ומערכות מידע)
graded premium - פרמייה מדורגת (ביטוח וניהול סיכונים)
garage - מוּסָך (תחבורה)
graded roofing - קֵרוּי מדורָג (מקרקעין)
garantee - מקבל מענק (מקרקעין)
graded surplus treaty - חוזה מותר מדורג (ביטוח וניהול סיכונים)
garbage - אַשפּה זֶבֶל (מחשבים ומערכות מידע)
graded vesting - הַקְנָיָה מְדוֹרֶגֶת (ביטוח וניהול סיכונים)
garbage collection - איסוּף אַשפּה (מחשבים ומערכות מידע)
grader - מפלסה (מקרקעין)
garbage time - זמן נחות (משאבי אנוש)
grades scale - סוּלָּם דְּרָגוֹת (משאבי אנוש)
garbage time - זמן נחות (שיווק ופירסום)
grading - דֵּירוּג (2) הַדְרָגָה (בנקאות ושוק ההון)
garbage-in - נזי"ז (מחשבים ומערכות מידע)
grading - דְּרִיגָה הדרגה (2) (ייצור ותיפעול)
garbage-out) gigo - נזי"ז (מחשבים ומערכות מידע)
grading agency - סוכנות דירוג (בנקאות ושוק ההון)
garden apartment - דירת גן (מקרקעין)
grading of posts - דֵּירוּג מִשְרוֹת (משאבי אנוש)
gargouille - גרגולה (מקרקעין)
grading) - דירוג (ייצור ותיפעול)
garnishee order - צַו עִיקּוּל אֵצֶל צַד שְלִישִי (בנקאות ושוק ההון)
gradual devaluation - שער זוחל (כלכלה וסטטיסטיקה)
garnishment - עִיקּוּל אֵצֶל צַד שְלִישִי (בנקאות ושוק ההון)
gradual monetarism - מוניטריזם הדרגתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gasoline engine - מְנוֹעַ בֶּנְזִין (תחבורה)
graduated wage - שָׂכָר מְדוֹרָג (יחסי עבודה)
gate - מיפתָק שַעַר (מחשבים ומערכות מידע)
graduated fare - תעריף מדורג (תחבורה)
gate - שער (מקרקעין)
graduated lease - חכירה מדוגרת (מקרקעין)
gate keeper - שומר סף (ביטוח וניהול סיכונים)
graduated lease - חכירה מדורגת (ארגון וניהול עסקים)
gate keepers - שוערים (שיווק ופירסום)
graduated lease - חכירה מדורגת (חשבונאות וביקורת)
gate stand - בֵּית שַעַר (מקרקעין)
graduated payment mortgage - מַשְכַּנְתָּא בְּתַשְלוּמִים מוּדְרָגִים (בנקאות ושוק ההון)
gatekeepers - שומרי סף (חשבונאות וביקורת)
graduated pension - פֶּנְסְיָה מְדוֹרֶגֶת (ביטוח וניהול סיכונים)
gatekeepers - שומרי סף (ארגון וניהול עסקים)
graduated pension - פנסיה מדורגת (יחסי עבודה)
gateway - שער (2) (מחשבים ומערכות מידע)
graduated security - נְיַיר עֵרֶךְ מוּעבָר (בנקאות ושוק ההון)
gateway page - דף מיפתן (מחשבים ומערכות מידע)
graduated tax - מס מדורג (כלכלה וסטטיסטיקה)
gateway page - דף מיפתן (תיקשורת)
graduated tender - מִכְרָז מְדוֹרָג (בנקאות ושוק ההון)
gather and write - איסוּף וּכתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
graffiti - גְרפִיטִי (תיקשורת)
gathered structure - מִבְנֶה מכוּנָס (תחבורה)
graft - שוחַד (בנקאות ושוק ההון)
gatt - GATT (ראשי תיבות לועזיים)
graham and dodd method of investing - הַשְקָעוֹת בְּשִׁיטַת גְרַהם וְדוֹד (בנקאות ושוק ההון)
gauge - מירווח / מרווח (3) (תחבורה)
grain - גריין (מידות ומשקלות)
gauss - גָאוּס (מידות ומשקלות)
grain divection - כיווּן הַגַרגֵר (מחשבים ומערכות מידע)
gauss - גָאוּס (מחשבים ומערכות מידע)
grain laden ship - אוניית גרעינים (תחבורה)
gaw - GAW (ראשי תיבות לועזיים)
gram [gr\gm - גרם (מידות ומשקלות)
gazette - גָזֶט (תיקשורת)
grand mean - ממוצע מקיף (כלכלה וסטטיסטיקה)
gazibo - גזיבו (מקרקעין)
grandbus - גרנדבוס (תחבורה)
gazumping - ניפוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
grandfather clause - כיבוד חזקה, סעיף (בנקאות ושוק ההון)
gazumping - נִיפּוּחַ מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
grandfather clause - כיבוד חזקה, סעיף (דיני עסקים)
gb - GB (ראשי תיבות לועזיים)
grandfather file - קובֶץ סָב (מחשבים ומערכות מידע)
gbl - GBL (ראשי תיבות לועזיים)
granite - אבן שחם גרניט (מקרקעין)
gc - GC (ראשי תיבות לועזיים)
granite-pocelain - גרניט-פורצלן (מקרקעין)
gcr - GCR (ראשי תיבות לועזיים)
grant - מענק: (ארגון וניהול עסקים)
gdp - תמ"ג (כלכלה וסטטיסטיקה)
grant - מַענָק (יחסי עבודה)
gdp - GDP (ראשי תיבות לועזיים)
grant-in aid - מענק ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gear - הילוּך (תחבורה)
grantor - מַענִיק (בנקאות ושוק ההון)
gearbox - תֵּיבַת הִילוּכִים (תחבורה)
grantor - מעניק (דיני עסקים)
gearing - תִשלובֶת (תחבורה)
grapevine - הפָצַת יְדִיעוֹת (מחשבים ומערכות מידע)
geira - גירה (מידות ומשקלות)
grapevine - הפָצַת יְדִיעוֹת (משאבי אנוש)
gem - GEM (ראשי תיבות לועזיים)
graph - גרף (כלכלה וסטטיסטיקה)
gemel-net - גֶמֶל־נֶט (ביטוח וניהול סיכונים)
graph - גרָף (מחשבים ומערכות מידע)
general agency system - מַערָךְ סוֹכְנוּיוֹת כְּלָלִיּוֹת (שיווק ופירסום)
graphic - גרפי (תיקשורת)
general federation of labor - הַהִסְתַּדְּרוּת הַכְּלָלִית (יחסי עבודה)
graphic presentation - הצָגָה גְּרָפִית (ארגון וניהול עסקים)
general investment in human capital - הַשְקָעָה כְּלָלִית בְּהוֹן אנוֹשִי (משאבי אנוש)
graphic presentation - הצָגָה גְּרָפִית (חשבונאות וביקורת)
general purpose operating system - מַערֶכֶת הַפעָלה לשימוּש כּלָלי (מחשבים ומערכות מידע)
graphic art - אומנוּת גְרַפִית (תיקשורת)
general acceptace - קיבול כללי (בנקאות ושוק ההון)
graphic character - תו גרפי (מחשבים ומערכות מידע)
general account - חשבון כללי (בנקאות ושוק ההון)
graphic display unit - צג גרָפי (מחשבים ומערכות מידע)
general account - חשבון כללי (חשבונאות וביקורת)
graphic display program - תוכנית מַצָג גרָפי (מחשבים ומערכות מידע)
general agency - סוכנות כללית (ארגון וניהול עסקים)
graphic general planning - תִכְנוּן כּוֹלֵל גְרָפִי (ארגון וניהול עסקים)
general agency - סוכנות כללית (שיווק ופירסום)
graphic general planning - תִכְנוּן כּוֹלֵל גְרָפִי (ייצור ותיפעול)
general agency ststem - מערך סוכנויות (שיווק ופירסום)
graphic model - מודל גרפי (כלכלה וסטטיסטיקה)
general agency system - סוכנויות כלליות, מערך (ארגון וניהול עסקים)
graphic panel - לוּחַ גרָפי (מחשבים ומערכות מידע)
general agency system - סוכנויות כלליות, מערך (שיווק ופירסום)
graphic paper - נייר גרפי (תיקשורת)
general agent - סוכן כללי (ביטוח וניהול סיכונים)
graphic presentation - הצגה גרפית תיאור גרפי (כלכלה וסטטיסטיקה)
general agent - סוכן כללי (שיווק ופירסום)
graphic table - לוּחַ גְרָפִי (ייצור ותיפעול)
general agent - סוכן כללי (ארגון וניהול עסקים)
graphic user interface (gui) - מימשק מִשתַמֵש גרָפי (מחשבים ומערכות מידע)
general agreement on tariffs and trade (g.a.t.t.) - הסכם כללי לתעריפי מכס וסחר (גאא"ט) (כלכלה וסטטיסטיקה)
graphics - גרָפיקה (מחשבים ומערכות מידע)
general agreement on trade in services (gats) - הסכם כללי לסחר בשירותים (כלכלה וסטטיסטיקה)
graphics - גרפיקה גְרָ'פִיקָה (תיקשורת)
general agreement to borrow (gab) - הסכם כללי להלוואות (כלכלה וסטטיסטיקה)
graphics - גרפיקה (שיווק ופירסום)
general and adminisrtrative expenses - הוצאות הנהלה וכלליות (חשבונאות וביקורת)
graphics printer - מדפסת גרפית (מחשבים ומערכות מידע)
general and adminisrtrative expenses - הוצאות הנהלה וכלליות (ארגון וניהול עסקים)
graphics scan - סריקה פָּנורָמית (מחשבים ומערכות מידע)
general and administrative expenses - הוצאות מכירה, כלליות והנהלה (חשבונאות וביקורת)
graphics terminal - מָסוף גרָפי (מחשבים ומערכות מידע)
general assignment - הַמְחָאָה כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
graphicuser interface - גוּאי (מחשבים ומערכות מידע)
general audit - ביקורת כללית (חשבונאות וביקורת)
graphological analysis - נִיתּוּחַ גְּרָפוֹלוֹגִי (משאבי אנוש)
general average - אבריה לכלל (תחבורה)
graphological examination - מִבְחָן גְּרָפוֹלוֹגִי (משאבי אנוש)
general average - אבריה לכלל (ביטוח וניהול סיכונים)
graphology - גְּרָפוֹלוֹגְיָה (משאבי אנוש)
general average disbursement - הוצאות אבריה כללית (ביטוח וניהול סיכונים)
graphology - גרפולוגיה (תיקשורת)
general avoidance - הימנעות כללית (חשבונאות וביקורת)
graphomania - גרפומניה (תיקשורת)
general basic pension fund - קרן פנסיה יסוד (כללית) (ביטוח וניהול סיכונים)
gratuitous bailment - פִּיקָּדוֹן לְלֹא תְּמוּרָה (בנקאות ושוק ההון)
general cargo - מיטען כללי (שיווק ופירסום)
gravel construction - בניית חצץ (מקרקעין)
general cargo - מטען כללי (תחבורה)
gravel road - דרך כבוּשה (תחבורה)
general cargo rate - תעריף למטען כללי (שיווק ופירסום)
graveyard market - שׁוּק מֵת (בנקאות ושוק ההון)
general cargo rate - תעריף למטען כללי (ארגון וניהול עסקים)
gravity - כבידה (שיווק ופירסום)
general cargo rate - תעריף למטען כללי (תחבורה)
gravity equation - מישוואת כבידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
general cash - מזומן כללי (בנקאות ושוק ההון)
gravity model - מודל כבידה (שיווק ופירסום)
general count - סְפִירָה כְּלָלִית (ייצור ותיפעול)
gray - גריי (מידות ומשקלות)
general damages - פיצויים כלליים (ארגון וניהול עסקים)
gray collar - צַוָּוארוֹן אָפוֹר (יחסי עבודה)
general damages - פִּיצּוּיִּים כְּלָלִיִּים (בנקאות ושוק ההון)
gray code - קוד אָפור (מחשבים ומערכות מידע)
general damages - פיצויים כלליים (דיני עסקים)
gray credit - אַשְרַאי אָפוֹר (בנקאות ושוק ההון)
general deposit - פִּיקָּדוֹן כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
gray knight - אַבִּיר אָפוֹר (בנקאות ושוק ההון)
general disability insurance - ביטוח נכות כללית (ביטוח וניהול סיכונים)
gray market - שוק אפור (בנקאות ושוק ההון)
general endorsement - הֶיסֵּב כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
gray market - שׁוּק אָפוֹר (יחסי עבודה)
general environment [ppest - סביבה כללית (מקרו) (ארגון וניהול עסקים)
gray market - שוק אפור (כלכלה וסטטיסטיקה)
general equilibrium - שיווי משקל כללי איזון כללי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gray market loan - הלוואה בשוק האפור (בנקאות ושוק ההון)
general examination - בְּחִינָה כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
grd - GRD (ראשי תיבות לועזיים)
general expenses - הוצאות כלליות (חשבונאות וביקורת)
great depression - שפל גדול (כלכלה וסטטיסטיקה)
general expenses - הוצאות כלליות (ארגון וניהול עסקים)
green belt - חגורה ירוקה (מקרקעין)
general federation of workers - ההסתדרות הכללית של העובדים הסתדרות כללית (כלכלה וסטטיסטיקה)
green ear - שטח ירוק (מקרקעין)
general glut - גלישה כללית (כלכלה וסטטיסטיקה)
green economics - כלכלה ירוקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
general insurance - ביטוח כללי (ביטוח וניהול סיכונים)
green hands - יָרוֹק (יחסי עבודה)
general insurance - ביטוח כללי (כלכלה וסטטיסטיקה)
green light - אור ירוק (תחבורה)
general interval - מִרְוָוח כְּלָלִי (ייצור ותיפעול)
green marketing - שיווק ירוק (שיווק ופירסום)
general journal - יומן כללי (חשבונאות וביקורת)
green number - מִספָּר יָרוק (תחבורה)
general ledger - ספר כללי (חשבונאות וביקורת)
green phase - מופע ירוק (תחבורה)
general legacy - עִיזָבוֹן כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
green revolution - מהפכה ירוקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
general line wholesaler - סיטונאי כללי לקו מוצרים (ארגון וניהול עסקים)
green screen - מסך ירוק (בנקאות ושוק ההון)
general line wholesaler - סיטונאי כללי לקו מוצרים (שיווק ופירסום)
green shoe - נַעַל חדָשָה (בנקאות ושוק ההון)
general meeting - אסֵפָה כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
green shoot - זלזל ירוק (כלכלה וסטטיסטיקה)
general meeting by courts order - אסֵפָה כְּלָלִית בְּצַּו בֵּית הַמִּשְׁפָּט (בנקאות ושוק ההון)
green wash - מראית עין ירוקה (ייצור ותיפעול)
general meeting of shareholders - אסֵפָה כְּלָלִית שֶׁל בַּעלֵי הַמְּנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
green wave - גל ירוק (תחבורה)
general merchandise wholesaler - סיטונאי כללי (ארגון וניהול עסקים)
greenfield site - קרקע בתולה (מקרקעין)
general merchandise wholesaler - סיטונאי כללי (שיווק ופירסום)
greenwashing - כיבוס ירוק (כלכלה וסטטיסטיקה)
general mortae deed - שְטָר מַשְכּוֹן כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
gresham's law - גרשהם, חוק חוק גרשהם (כלכלה וסטטיסטיקה)
general mortgage - מַשְכַּנְתָּא כּוֹלֶלֶת (בנקאות ושוק ההון)
gri - GRI (ראשי תיבות לועזיים)
general mortgage bond - אִיגֶרֶת חוֹב בְּשִׁיעְבּוּד רוֹבֵץ (בנקאות ושוק ההון)
grid - רשת (2) (שיווק ופירסום)
general obligation bond - אִיגֶרֶת חוֹב בְּהִתְחַיְּיבוּת כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
grid - סָריג (מחשבים ומערכות מידע)
general offer - הַצָּעָה כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
grid analysis - נִיתּוּחַ סָרִיג סָרִיג נִיתוּחַ (ארגון וניהול עסקים)
general order - צו כללי (דיני עסקים)
gridlock - פקק תנועה (ארגון וניהול עסקים)
general partner - שותף כללי (ארגון וניהול עסקים)
grievance - קוּבְלָנָה תַּרְעוֹמֶת (יחסי עבודה)
general partner - שותף כללי (דיני עסקים)
grievance machinary - קוּבְלָנוֹת, מֶכָנִיזְם (יחסי עבודה)
general partnership - שוּתָּפוּת כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
grievance machinery - מֶכָנִיזְם קוּבְלָנוֹת (יחסי עבודה)
general partnership - שותפות כללית (דיני עסקים)
grievance procedure - נוֹהַל טִיפּוּל בִּתְלוּנוֹת (יחסי עבודה)
general permit - הֶיתֵּר כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
grill - גְּרִיל (תחבורה)
general power of appointment - ייפוי כוח כללי (דיני עסקים)
grinder - טוחן (בנקאות ושוק ההון)
general power of appointment - יִיפּוּי כּוֹחַ כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
grippe - גְרִיפְּ (תיקשורת)
general price level - רמת מחירים כללית (כלכלה וסטטיסטיקה)
grm - GRM (ראשי תיבות לועזיים)
general price level adjusted accounting - חשבונאות מותאמת לרמת מחירים כללית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gros sales - מכירות ברוטו (שיווק ופירסום)
general provident fund - קופת גמל כללית (ביטוח וניהול סיכונים)
gros sales - מכירות ברוטו (חשבונאות וביקורת)
general provident fund - קופת גמל כללית (בנקאות ושוק ההון)
gross - ברוטו/גולמי גולמי (חשבונאות וביקורת)
general purpose financial statement - דּוּחַ כַּסְפִּי לְמַטָּרוֹת כְּלָלִיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
gross - גולמי (יחסי עבודה)
general purpose function generator - מחולֵל פוּנקְציות לשימוּש כּלָלי (מחשבים ומערכות מידע)
gross - גולמי (כלכלה וסטטיסטיקה)
general purpose program - תוכנית לשימוּש כּלָלי (מחשבים ומערכות מידע)
gross - בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
general purpose technology [gpt] - טכנולוגיה רב-תכליתית (ייצור ותיפעול)
gross income - הַכְנָסָה גּוֹלְמִית (חשבונאות וביקורת)
general rates - ארנונה כללית (דיני עסקים)
gross area - שטח ברוטו (מקרקעין)
general rates - ארנונה כללית (ארגון וניהול עסקים)
gross assets - נכסים ברוטו (חשבונאות וביקורת)
general rates - ארנונה כללית (מקרקעין)
gross audience - קהל נחשף ברוטו (שיווק ופירסום)
general register - אוגֵר כּלָלי (מחשבים ומערכות מידע)
gross bonded debt - חוֹב מְיוּצָּב בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
general requirement - דְרִישָה כּוֹלֶלֶת (ייצור ותיפעול)
gross book value - ערך מאזני ברוטו (חשבונאות וביקורת)
general reserve - עתודה כללית (חשבונאות וביקורת)
gross capital productivity - פִּרְיוֹן הוֹן בְּרוּטוֹ (כלכלה וסטטיסטיקה)
general right - זכות כללית (דיני עסקים)
gross circulation - תפוצה ברוטו (שיווק ופירסום)
general right - זכות כללית (מקרקעין)
gross current yield - תְּשׂוּאָה שׁוֹטֶפֶת בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
general right - זְכוּת כְּלָלִית (בנקאות ושוק ההון)
gross debt - חוֹב בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
general selling and administrative expenses - הוֹצָאוֹת מְכִירָה כְּלָלִיוֹת וְהַנְהָלָה (שיווק ופירסום)
gross domestic fixed capital formation - היווי הון קבוע מקומי ברוטו (כלכלה וסטטיסטיקה)
general share index - מַדַּד מְנָיוֹת כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
gross domestic product (gdp) - תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) (כלכלה וסטטיסטיקה)
general store - חנות כללית (שיווק ופירסום)
gross earnings - יתרת רווח גולמי (שיווק ופירסום)
general symbolization - סִימוּל סְתָמִי (ייצור ותיפעול)
gross earnings - יתרת רווח גולמי (חשבונאות וביקורת)
general system of preferences - מערכת עדיפויות כללית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross imcome - הַכְנָסָה גּוֹלְמִית (בנקאות ושוק ההון)
general tariff - מכס כללי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross income - הכנסה גולמית (מקרקעין)
general theory of expenditure - תורה כללית של הוצאות (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross index - אינדֶקס גַס (מחשבים ומערכות מידע)
gross interest - רִיבִּית בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
general-purpose computer - מַחשֵב לשימוּש כּלָלי (מחשבים ומערכות מידע)
gross lease - חכירה ברוטו (ארגון וניהול עסקים)
general-purpose interface - מימשק לשימוּש כּלָלי (מחשבים ומערכות מידע)
gross lease - חכירה ברוטו (מקרקעין)
generality dimension - ממד כְּלָלִיּוּת (משאבי אנוש)
gross loss - הפסד גולמי (ארגון וניהול עסקים)
generalized routine - שיגרה כּוללָנית (מחשבים ומערכות מידע)
gross loss - הפסד גולמי (חשבונאות וביקורת)
generalized audit program - תוכנית ביקורת כוללנית (חשבונאות וביקורת)
gross margin method - רווח גולמי שיטת (ייצור ותיפעול)
generated address - מַעַן מחוּשָב מַעַן נוצָר (מחשבים ומערכות מידע)
gross margin method - רווח גולמי שיטת שִׁיטַת רֶוַוח גוֹלְמִי (חשבונאות וביקורת)
generating - חילוּל (מחשבים ומערכות מידע)
gross margin ratio - יחס מירווח גולמי (חשבונאות וביקורת)
generation number - מיספר דור (מחשבים ומערכות מידע)
gross margin ratio - יחס מירווח גולמי (ארגון וניהול עסקים)
generational accounting - חשבונאות בין-דורית (חשבונאות וביקורת)
gross margin ratio - יחס מירווח גולמי (שיווק ופירסום)
generational accounting - חשבונאות בין-דורית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross method - ברוטו, שיטת שיטת ברוטו (חשבונאות וביקורת)
generator - מחולֵל (מחשבים ומערכות מידע)
gross national income - הכנסה לאומית גולמית (כלכלה וסטטיסטיקה)
generator rpg ii report program - אַר-פּי-ג'י (מחשבים ומערכות מידע)
gross national product (gnp) - תוצר לאומי גולמי (תל"ג) (כלכלה וסטטיסטיקה)
generator program - מחולֵל תוכניות (מחשבים ומערכות מידע)
gross nominal yield - תשואה נומינלית ברוטו (ביטוח וניהול סיכונים)
generic appeal - מסר ענפי (תיקשורת)
gross operating income - הכנסה תפעולית ברוטו (ארגון וניהול עסקים)
generic appeal - מסר ענפי (שיווק ופירסום)
gross operating income - הכנסה תפעולית ברוטו (חשבונאות וביקורת)
generic expense - הוצאה סוגית (ייצור ותיפעול)
gross output - תְפוּקָה גוֹלְמִית (חשבונאות וביקורת)
generic expense - הוֹצָאָה סוּגִית (חשבונאות וביקורת)
gross output - תְפוּקָה גוֹלְמִית (ייצור ותיפעול)
generic identification - זִיהוּי כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
gross pay - שכר ברוטו (יחסי עבודה)
generic product - מוצר כללי (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross premium - פרמייה ברוטו פרמייה כוללת (ביטוח וניהול סיכונים)
generic product - מוצר מהותי (ייצור ותיפעול)
gross price method - מחיר ברוטו, שיטת (חשבונאות וביקורת)
genome - גְנוֹם (תחבורה)
gross private domestic investment - השקעה מקומית פרטית ברוטו (כלכלה וסטטיסטיקה)
genre - סוּגָה (תיקשורת)
gross profit - רווח ברוטו רווח גולמי רֶוַוח כּוֹלֵל (חשבונאות וביקורת)
gensen index - מַדַּד גנסן (בנקאות ושוק ההון)
gross profit - רווח ברוטו (ארגון וניהול עסקים)
gentelmen's agreement - הֶסְכֵּם גֶּ'נְטֶלְמֶנִי (בנקאות ושוק ההון)
gross profit analysis - רווח גולמי, ניתוח (ייצור ותיפעול)
gentelmen's agreement - הסכם ג'נטלמני (ארגון וניהול עסקים)
gross profit analysis - רווח גולמי, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
genuine error - טָעוּת כֵּנָה (יחסי עבודה)
gross profit ratio - יחס רווח גולמי (חשבונאות וביקורת)
genuine and valid - אמִיתִּי וְתָקֵף (בנקאות ושוק ההון)
gross profit ratio - יחס רווח גולמי (שיווק ופירסום)
genuine error - טעות כנה (דיני עסקים)
gross rate of return - שִׁיעוּר תְּשׂוּאָה בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
genuine progress indicator [gpi - מדד קידמה ממשית (בנקאות ושוק ההון)
gross rating points [trp - נקודות מדרוג ברוטו (שיווק ופירסום)
genuine progress indicator [gpi - מדד קידמה ממשית (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross rating points [trp - נקודות מדרוג ברוטו (תיקשורת)
geocentric firm - פירמה גאוצנטרית (שיווק ופירסום)
gross requirements - דְרִישוֹת בְּרוּטוֹ (ייצור ותיפעול)
geocentric firm - פירמה גאוצנטרית (ארגון וניהול עסקים)
gross savings - חיסכון ברוטו (כלכלה וסטטיסטיקה)
geodemography - גאו-דמוגרפיה (שיווק ופירסום)
gross spread - מִרְוָוח גּוֹלְמִי (בנקאות ושוק ההון)
geodemography - גאו-דמוגרפיה (כלכלה וסטטיסטיקה)
gross system - שיטת רישום ברוטו (חשבונאות וביקורת)
geodesy - גאודזיה (מקרקעין)
gross tonnage - טוֹנָז' בְּרוּטוֹ (תחבורה)
geographic asset allocation - הקצאת נכסים גאוגרפית (בנקאות ושוק ההון)
gross variance - סטייה גולמית (חשבונאות וביקורת)
geographic gap - פער גאוגרפי (שיווק ופירסום)
gross variance - סְטִיָיה גוֹלְמִית (ייצור ותיפעול)
geographic gap - פַּעַר גֵאוֹגְרָפִי (ייצור ותיפעול)
gross yield - תְּשׂוּאָה בְּרוּטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
geographic investments diversification - פיזור השקעות גאוגרפי (בנקאות ושוק ההון)
gross yield to redemption - תשואה גולמית לפדיון (בנקאות ושוק ההון)
geographical departmentalization - מִידּוּר גֵּאוֹגְרָפִי (ארגון וניהול עסקים)
grossed-up profit - רֶוַוח מְגוּלָם (בנקאות ושוק ההון)
geographical characteristics - מאפיינים גאוגרפיים (שיווק ופירסום)
grossing up - גילום (יחסי עבודה)
geographical classification - סיווג גאוגרפי (כלכלה וסטטיסטיקה)
grossing up - גִּילוּם (בנקאות ושוק ההון)
geographical differential - הֶפְרֵשִיּוּת גֵּאוֹגְרָפִית (יחסי עבודה)
grossing up - גילום (ארגון וניהול עסקים)
geographical differential - הפרשיות גיאוגרפית (ארגון וניהול עסקים)
grossing-up of betterment tax - גילום מס שבח (מקרקעין)
geographical price - מחיר גיאוגרפי (שיווק ופירסום)
grossist - ברוּטוֹאִיסט (בנקאות ושוק ההון)
geographical territory - אזור גיאוגרפי גאוגרפי, אזור (שיווק ופירסום)
geographical variable - מישתנה גאוגרפי (שיווק ופירסום)
geological map - מפה גאולוגית (מקרקעין)
geometric mean - ממוצע גיאומטרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ground - הַארָקה (מחשבים ומערכות מידע)
geometric progression - סִדרה גֵאומטרית (כלכלה וסטטיסטיקה)
ground clearance - מירווח גחון / מרווח גחון (תחבורה)
georgian style - סִגְנוֹן ג'וֹרְגְ'יָאני (מקרקעין)
ground crew - צֶוֶות קַרקָע (תחבורה)
gereral contingency reserve - עתודה כללית לתלויות (ביטוח וניהול סיכונים)
ground floor - קומת קרקע (מקרקעין)
gereral contingency reserve - עתודה כללית לתלויות (חשבונאות וביקורת)
ground rent - דמי חכירת מקרקעין (מקרקעין)
geriatric patient - חולה סיעודי (ביטוח וניהול סיכונים)
ground-up loss - הפסד מן היסוד (ביטוח וניהול סיכונים)
german historical school - אסכולה היסטורית גרמנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
grounding - קִרְקוּעַ (תחבורה)
gestalt - גֶּשְטַלְט (ארגון וניהול עסקים)
grounds for eviction - עילות פינוי (מקרקעין)
gestalt theory - תבניתית, תורה תּוֹרָה תַּבְנִיתִית (ארגון וניהול עסקים)
groundwater - מי תהום (מקרקעין)
gestalt theory - תבניתית, תורה (כלכלה וסטטיסטיקה)
group - קבוצה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
gfa - GFA (ראשי תיבות לועזיים)
group - קבוצה (ארגון וניהול עסקים)
gibrat law - חוֹק זִ'יבְּרֶה (ארגון וניהול עסקים)
group - קבוצה (דיני עסקים)
gic - GIC (ראשי תיבות לועזיים)
group - קבוצה (כלכלה וסטטיסטיקה)
giffen commodity - מוצר גיפן (כלכלה וסטטיסטיקה)
group - קְבוּצָה (בנקאות ושוק ההון)
gift - מתנה (מקרקעין)
group cohesiveness - הִתְלַכְּדוּת קְבוּצָתִית (משאבי אנוש)
gift - מַתָּנָה (בנקאות ושוק ההון)
group composition - תַּרְכִּיב קְבוּצָתִי (משאבי אנוש)
gift - מתנה (דיני עסקים)
group composition - תַּרְכִּיב קְבוּצָתִי (ארגון וניהול עסקים)
gift certificate - תלושי חג תעודת שי (שיווק ופירסום)
group decision - הַחְלָטָה קְבוּצָתִית (יחסי עבודה)
gift certificate - תלושי חג (יחסי עבודה)
group incentive pay - שְׂכַר עִידוּד קְבוּצָתִי (יחסי עבודה)
gift deed - שְטָר מַתָּנָה (בנקאות ושוק ההון)
group instruction - תִּדְרוּךְ קְבוּצָתִי (משאבי אנוש)
gift inter vivos - מַתָּנָה בֵּין חַיִּים (בנקאות ושוק ההון)
group annuity - גימלה קבוצתית (ביטוח וניהול סיכונים)
gift tax - מס מתנות (כלכלה וסטטיסטיקה)
group appraisl - הַערָכָה קְבוּצָתִית (משאבי אנוש)
gift with purchase - שי קניה (שיווק ופירסום)
group banking - בַּנְקָאוּת קְבוּצָתִית (בנקאות ושוק ההון)
gifts to insured - מתנות למבוטחים (ביטוח וניהול סיכונים)
group bonus - בּוֹנוּס קְבוּצָתִי (ייצור ותיפעול)
gig / captain`s gig - גִּיג (תחבורה)
giga - ג'יגה (מחשבים ומערכות מידע)
group buying - קנייה מקובצת (שיווק ופירסום)
gigabyte - ג'יגה־בַּית קילו־מֶגה־בַּית (מחשבים ומערכות מידע)
group coalition - בְּרִית קְבוּצָתִית (ייצור ותיפעול)
gigahertz - ג'יגה־הֶרץ (מידות ומשקלות)
group code - קוד קבוּצָתי (מחשבים ומערכות מידע)
gigahertz - קילו־מֶגה־הֶרץ (מחשבים ומערכות מידע)
group cohesion - לְכִידוּת קְבוּצָתִית (יחסי עבודה)
gigahertz - ג'יגה־הֶרץ (תיקשורת)
group culture - תַּרְבּוּת קְבוּצָתִית (ארגון וניהול עסקים)
gigo - GIGO (ראשי תיבות לועזיים)
group depreciation - פחת קבוצתי (חשבונאות וביקורת)
gilboa - גִּלְבּוֹעַ (בנקאות ושוק ההון)
group development - פִּיתּוּחַ קְבוּצָתִי (משאבי אנוש)
gilboa bond - אִיגֶרֶת חוֹב גִלְבּוֹעַ (בנקאות ושוק ההון)
group dynamics - דִּינָמִיקָה קְבוּצָתִית (משאבי אנוש)
gilon - גִּילוֹן (בנקאות ושוק ההון)
group factor - גּוֹרֵם קְבוּצָתִי (משאבי אנוש)
gilon bond - אִיגֶרֶת חוֹב גִיליוֹן (בנקאות ושוק ההון)
group financial statement - דוחות כספיים קבוצתיים (ארגון וניהול עסקים)
gim - GIM (ראשי תיבות לועזיים)
group financial statement - דוחות כספיים קבוצתיים (חשבונאות וביקורת)
gimbh - GimbH (ראשי תיבות לועזיים)
group incentive incentive - תַּמְרִיץ קְבוּצָתִי (יחסי עבודה)
gimmick - פעלול פירסומי איחזוז (שיווק ופירסום)
group incentives - תמריצים קבוצתיים (יחסי עבודה)
ging rate pricing - המחרה לפי מחיר מקובל (שיווק ופירסום)
group insurance - בִּיטּוּחַ קוֹלֶקְטִיבִי (יחסי עבודה)
gini coefficient - מקדם גיני (כלכלה וסטטיסטיקה)
group insurance - בִּיטּוּחַ קְבוּצָתִי (ביטוח וניהול סיכונים)
ginnie mae - GINNIE MAE (ראשי תיבות לועזיים)
group life insurance - ביטוח חיים קבוצתי (ביטוח וניהול סיכונים)
giro - גִּירוֹ (בנקאות ושוק ההון)
group mark - סימָן קבוּצה (מחשבים ומערכות מידע)
gist - עיקָר (מקרקעין)
group moral - מוֹרָל קְבוּצָתִי (משאבי אנוש)
give up - ויתור (כלכלה וסטטיסטיקה)
group norm - נוֹרְמָה קְבוּצָתִית (יחסי עבודה)
giveway / freebie - חינמון (שיווק ופירסום)
group norm - נוֹרְמָה קְבוּצָתִית (ייצור ותיפעול)
gl - GL (ראשי תיבות לועזיים)
group of bonds - קבוצת איגרות חוב (ביטוח וניהול סיכונים)
glamour stock - מְנָיָה זוֹהֶרֶת מְנָיָה מְבוּקֶּשֶׁת (בנקאות ושוק ההון)
group of bonds - קְבוּצַת אִיגְרוֹת חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
glass - זכוכית (מקרקעין)
group of insured - קבוצת מבוטחים (ביטוח וניהול סיכונים)
glass ceiling - תִּקְרַת זְכוּכִית (משאבי אנוש)
group of seven (g7) - קבוצת השבע (כלכלה וסטטיסטיקה)
glass insurance - ביטוח שמשות (ביטוח וניהול סיכונים)
group of ten (g-10) - קבוצת העשר (כלכלה וסטטיסטיקה)
glassy - חלַקְלַקָּה (מקרקעין)
glaziers glue - טֶפֶל (מקרקעין)
group polling - תישאוּל קבוּצָתי (מחשבים ומערכות מידע)
glazing - הזגה (מקרקעין)
group printing - הַדפָּסה קבוּצָתית (מחשבים ומערכות מידע)
glazing ruler - סרגל זיגוג (מקרקעין)
group sales - מְכִירוֹת קְבוּצָתִיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
glider - גילשון דָאון (תחבורה)
group spirit - רוּחַ יְחִידָה (ארגון וניהול עסקים)
gliding - דאִייה (תחבורה)
group tariff - תעריף קבוצתי (ביטוח וניהול סיכונים)
glitch - גלישה (3) (מחשבים ומערכות מידע)
group test - מִבְחָן קְבוּצָתִי (משאבי אנוש)
glitch - ירידה רגעית (בנקאות ושוק ההון)
groupe of eigth [g-8] - קבוצת השמונה (כלכלה וסטטיסטיקה)
global variable - מישתנה גלובָּלי (מחשבים ומערכות מידע)
groupe of twenty [g-20] - קבוצת העשרים (כלכלה וסטטיסטיקה)
global allowance - תוספת גלובלית (יחסי עבודה)
groupe of twenty one [g-21] - קבוצת העשרים ואחת (כלכלה וסטטיסטיקה)
global gender index - מדד מיגדר גלובלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
grouped records - רשוּמות מקוּבָּצות (מחשבים ומערכות מידע)
global market - שׁוּק גְּלוֹבָּלִי (בנקאות ושוק ההון)
grouping - הַקְבָּצָה (ייצור ותיפעול)
global public goods - מוצרים ציבוריים גלובליים (כלכלה וסטטיסטיקה)
grouping - הַקבָּצה (מחשבים ומערכות מידע)
global stocks index - מדד מניות גלובלי (בנקאות ושוק ההון)
grouping - הַקְבָּצָה (ארגון וניהול עסקים)
global village - כפר גלובלי (תיקשורת)
grouping - הקבצה (שיווק ופירסום)
globalization - גְּלוֹבַּלִיזַצְיָה (ארגון וניהול עסקים)
grouping - הקבצה (כלכלה וסטטיסטיקה)
globalization - גלובליזציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
grouping factor - מקַדֵם הַקבָּצה (מחשבים ומערכות מידע)
globalization - גלובליזציה (תיקשורת)
grouping financial statement - הקבצת דו"חות פיננסיים (חשבונאות וביקורת)
glossagraph - גלוסוגרף (תיקשורת)
grouping technology - טֶכְנוֹלוֹגְיַת קִיבּוּץ (ייצור ותיפעול)
glossagraphy - גלוסוגרפיה (תיקשורת)
groupthink - חשִיבָה קְבוּצָתִית (ארגון וניהול עסקים)
glossalalia - גלוסולליה (תיקשורת)
groupware - תוכנה קבוצתית (מחשבים ומערכות מידע)
glossary - גלוסר מונחון (תיקשורת)
grout - דַיִיס רובָּה (מקרקעין)
glut - גלישה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
grouting - דיוּס (מקרקעין)
glut - גלישה (שיווק ופירסום)
grow-and-penetrate strategy - אַסְטְרָטֶגְיַת גִּידּוּל וַחדִירָה (שיווק ופירסום)
glut - גלישה (2) (ייצור ותיפעול)
growth - צְמִיחָה (שיווק ופירסום)
gm - GM (ראשי תיבות לועזיים)
growth - צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
gmbh - GmbH (ראשי תיבות לועזיים)
growth - צְמִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
gmf - GMF (ראשי תיבות לועזיים)
growth rate - שִׁיעוּר צְמִיחָה (ייצור ותיפעול)
gms - GMS (ראשי תיבות לועזיים)
growth and expansion startegy - גידול והרחבה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
gmt - GMT (ראשי תיבות לועזיים)
growth company - חברת צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
gmta - GMTA (ראשי תיבות לועזיים)
growth company - חברת צמיחה (ארגון וניהול עסקים)
gnh - GNH (ראשי תיבות לועזיים)
growth company - חֶבְרַת צְמִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
gni - הל"ג (כלכלה וסטטיסטיקה)
growth fund - קֶרֶן צְמִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
gnireenigne system - הנדסת שיטות (ייצור ותיפעול)
growth indices - מדדי צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
gnisilarom - הַטָפַת מוּסָר (משאבי אנוש)
growth industry - עָנָף מִתְפַּתֶּחַ (בנקאות ושוק ההון)
gnma - GNMA (ראשי תיבות לועזיים)
growth multiplier - מַכְפִּיל צְמִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
gnome - שֵדוֹן (בנקאות ושוק ההון)
growth needs - צוֹרְכֵי צְמִיחָה (משאבי אנוש)
gnomes of zurich - שדוני ציריך (כלכלה וסטטיסטיקה)
growth of product - צמיחת מוצר (שיווק ופירסום)
gnp - תל"ג (כלכלה וסטטיסטיקה)
growth of product - צמיחת מוצר (ייצור ותיפעול)
gnp - GNP (ראשי תיבות לועזיים)
growth portfolio - תִּיק צְמִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
gnp deflator - מִפחת תל"ג (כלכלה וסטטיסטיקה)
growth premium - פרמיית צמיחה (בנקאות ושוק ההון)
go - GO (ראשי תיבות לועזיים)
growth rate - שִיעוּר גִידוּל (בנקאות ושוק ההון)
go bond - GO Bond (ראשי תיבות לועזיים)
go error - טעות המשכה (שיווק ופירסום)
growth rate - שִׁיעוּר גִידוּל הַתוֹצָר (ייצור ותיפעול)
go error - טעות המשכה (ייצור ותיפעול)
growth recession - מיתון תוך כדי צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
go-go fund - קֶרֶן סְפֶּקוּלָטִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
growth stock - מְנָיַת גִּידוּל (בנקאות ושוק ההון)
go-slow - הֶאָטַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
growth strategy - צמיחה, אסטרטגית (שיווק ופירסום)
go-slow strike - שְׁבִיתַת הֶאָטָה (יחסי עבודה)
growth strategy - אַסְטְרָטֶגְיַת צְמִיחָה צמיחה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
goal - מטרה (3) (ארגון וניהול עסקים)
growth theory - צמיחה, תורת תורת צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
goal congruence - חפִיפַת מַטָּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
growth trap - מלכודת צמיחה (בנקאות ושוק ההון)
goal setting - קְבִיעַת מַטָּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
groww working capital - הון חוזר ברוטו (כלכלה וסטטיסטיקה)
goal succession - הַחְלָפַת מַטָּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
grp - GRP (ראשי תיבות לועזיים)
goal displacement - עִיקּוּם מַטָּרוֹת (יחסי עבודה)
grt - GRT (ראשי תיבות לועזיים)
goal orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת מַטָּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
gsa - GSA (ראשי תיבות לועזיים)
goal programming - תיכנות מטרות (ארגון וניהול עסקים)
gsp - GSP (ראשי תיבות לועזיים)
goal progrmming - תכנון מטרות (ארגון וניהול עסקים)
gss - GSS (ראשי תיבות לועזיים)
goal theory - תּוֹרַת מַטָּרָה (משאבי אנוש)
gtc - GTC (ראשי תיבות לועזיים)
goal theory - תּוֹרַת מַטָּרָה (ארגון וניהול עסקים)
gtm - GTM (ראשי תיבות לועזיים)
goal-directed behavior - הִתְנַהגוּת מוּכְוֶונֶת מַטָּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
gtw - GTW (ראשי תיבות לועזיים)
goal-path theory of leadership - תּוֹרַת מַנְהִיגוּת נָתִיב - מַטָּרָה (ארגון וניהול עסקים)
guarantee - ערבות (מקרקעין)
goal-path theory of leadership - מַנְהִיגוּת נְתִיב מַטָּרָה (ארגון וניהול עסקים)
guarantee - אַחרָיוּת (3) עַרְבוּת (בנקאות ושוק ההון)
goals - מטרה (כלכלה וסטטיסטיקה)
guarantee - ערבוּת (חשבונאות וביקורת)
goals - מטרה (ארגון וניהול עסקים)
guarantee - ערבות (דיני עסקים)
gob - GOB (ראשי תיבות לועזיים)
guarantee according to sales law - ערבות חוק המכר (מקרקעין)
guarantee burden - נֶטֶל עַרְבוּת (בנקאות ושוק ההון)
going concern - עסק חי (כלכלה וסטטיסטיקה)
guarantee card - כַּרְטִיס עַרְבוּת (בנקאות ושוק ההון)
going concern concept - עיקרון עסק חי (כלכלה וסטטיסטיקה)
guarantee depositing - הפקדת עירבון (דיני עסקים)
going concern value - ערך עסק חי (חשבונאות וביקורת)
guarantee endorsement - הסבת ערבות (מקרקעין)
going concern value - ערך עסק חי (בנקאות ושוק ההון)
guarantee for future liability - עַרְבוּת לְחִיּוּב עתִידִי (בנקאות ושוק ההון)
going concern value - ערך עסק חי (ייצור ותיפעול)
guarantee for securities application - עַרְבוּת לְהַזְמָנַת נְיָירוֹת עֵרֶך (בנקאות ושוק ההון)
going long [am] - קְנִיַּית מְנָיָה (בנקאות ושוק ההון)
guarantee period - תקופת אחריות (מקרקעין)
going matrix - מַטְרִיצַת פְּעִילוּת (ארגון וניהול עסקים)
guarantee period - תקופת אחריות (שיווק ופירסום)
going public - יְצִיאָה לַצִּיבּוּר (בנקאות ושוק ההון)
guaranteed / obligee - נֶערָב (בנקאות ושוק ההון)
going rate pricing - מחיר מקובל, שיטת (ארגון וניהול עסקים)
guaranteed account - חֶשְבּוֹן מוּבְטָח (בנקאות ושוק ההון)
guaranteed bond - איגרת חוב נערבת (חשבונאות וביקורת)
going rates - מחירים שוטפים (2) (שיווק ופירסום)
guaranteed bond / endorsed bobd - איגרת חוב נערבת (בנקאות ושוק ההון)
going rates - מְחִירִים שוֹטְפִים (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed bonus - הטבה מובטחת (ביטוח וניהול סיכונים)
going short / short sale - מְכִירָה בְּחֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
guaranteed debt - חוֹב נֶערָב (בנקאות ושוק ההון)
golana signal generator - מחולל אותות אנלוגי (מחשבים ומערכות מידע)
guaranteed dividend - דיווידנד מובטח (ביטוח וניהול סיכונים)
gold - זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed dividend - דִּיבִידֶנְד מוּבְטָּח (בנקאות ושוק ההון)
gold account - חשבון זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed interest - ריבית מובטחת (ביטוח וניהול סיכונים)
gold block - גוש זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed interest rate - שער ריבית מובטח (ביטוח וניהול סיכונים)
gold bond - אִיגֶרֶת חוֹב זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guaranteed letter of credit - מִכְתָּב אַשְרַאי מוּבְטָח (בנקאות ושוק ההון)
gold bullion - מטיל זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed mortgage - מַשְכַּנְתָּא נֶערֶבֶת (בנקאות ושוק ההון)
gold bullion standard - בסיס מטילי זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed price - מחיר מובטח (כלכלה וסטטיסטיקה)
gold certificate - תעודת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed price - מחיר מובטח (שיווק ופירסום)
gold clause - זָהָב, סָעִיף סְעִיף זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guaranteed stock - מְנָיָה מוּבְטַחַת (בנקאות ושוק ההון)
gold clause agreement - הסכם סעיף הזהב (ביטוח וניהול סיכונים)
guaranteed wage - שָׂכָר מוּבְטָח (יחסי עבודה)
gold coin - מטבע זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guaranteed yield - תשואה מובטחת (ביטוח וניהול סיכונים)
gold exchange standard - בסיס חליפין לזהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guarantor - עָרֵב (בנקאות ושוק ההון)
gold export point - נְקוּדַת יְצוּא זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guarantor - ערֵב (דיני עסקים)
gold flow - זרימת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guarantor - ערב (ארגון וניהול עסקים)
gold franc - פְרַנְק זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guarantor for guarantor - עָרֵב בְּעַד עָרֵב (בנקאות ושוק ההון)
gold import point - נְקוּדַת יְבוּא זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guarantor's liability - אַחרָיוּת עָרֵב (בנקאות ושוק ההון)
gold movement - תנועת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guarantor's recourse - זְכוּת חזָרָה שֶל עָרֵב (בנקאות ושוק ההון)
gold point - נקודת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guard band - פַּס מָגֵן (מחשבים ומערכות מידע)
gold premium - פרמיית זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guard booth - שׁוֹמֵרָה (מקרקעין)
gold reserve - עתודות זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guard signal - אות מָגֵן (מחשבים ומערכות מידע)
gold standard - בסיס זהב זהב, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה)
guardboat - ספינַת מִשמָר (תחבורה)
gold sterilization - עיקור זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guardian ad litem - אַפּוֹטְרוֹפּוּס לְדִין (בנקאות ושוק ההון)
gold yen - יֵין זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guardian deed - כְּתָב אַפּוֹטְרוֹפְּסוּת (בנקאות ושוק ההון)
goldbug - פִּשְׁפֵּשׁ זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guardian deed - כתב אפוטרופסות (דיני עסקים)
golden cactus - קקטוס הזהב (שיווק ופירסום)
guardianship - אַפּוֹטְרוֹפְּסוּת (משאבי אנוש)
golden handcuffs - אזִיקֵּי זָהָב (משאבי אנוש)
guardianship wirt - צו אפוטרופסות (דיני עסקים)
golden handcuffs - אזִיקֵי זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guarding tower - מִגדַל שמירה (מקרקעין)
golden parachute - מַצְנֵחַ זָהָב (בנקאות ושוק ההון)
guardrail back side - גב מעקה (תחבורה)
golden parachute - מַצְנֵחַ זָהָב (יחסי עבודה)
guerilla marketing - שיווק גרילה (שיווק ופירסום)
golden rule - כלל זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guerilla marketing - שיווק גרילה (ארגון וניהול עסקים)
golden section - חתַך הַזָהָב (מקרקעין)
goldilocke economy - כלכלת זהבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
guerrilla financing - הַלְוָואָה פְּרָטִית (2) (בנקאות ושוק ההון)
gondola - גונדולה (תחבורה)
guesstimate - ניחוש אומֶד (כלכלה וסטטיסטיקה)
gonsignment - סחורה במישגור (שיווק ופירסום)
guest worker - פּוֹעֵל אוֹרֵחַ (יחסי עבודה)
good delivery - מְסִירָה כַּשּׁוּרָה (בנקאות ושוק ההון)
gui - גוּאי (מחשבים ומערכות מידע)
good experience return - החזר העדר תביעות (ביטוח וניהול סיכונים)
guidance - הנחיה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
good fait - תום לב (דיני עסקים)
guide - מדריך (מחשבים ומערכות מידע)
good faith - תּוֹם לֵב (בנקאות ושוק ההון)
guide - מדריך (משאבי אנוש)
good faith - תום לב (ביטוח וניהול סיכונים)
guide - מַדְרִיךְ (2) (בנקאות ושוק ההון)
good faith bargaining - מַשָא וּמַתָּן בְּתוֹם לֵב (בנקאות ושוק ההון)
guide - מדריך (ארגון וניהול עסקים)
good faith deposit - פִּיקָדוֹן לְהוֹכָחַת רְצִינוּת (בנקאות ושוק ההון)
guide line - קַו מַנְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
good issue - הַנְפָּקָה טוֹבָה (בנקאות ושוק ההון)
guidelines - קַו מַנְחֶה קווים מנחים (ארגון וניהול עסקים)
good money - כסף טוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
guidelines - קווים מנחים (חשבונאות וביקורת)
good quality security - נְיַיר עֵרֶךְ אֵיכוּתִי (בנקאות ושוק ההון)
guiding price list - מחירון מנחה (שיווק ופירסום)
good selling - מכירה נכונה (שיווק ופירסום)
guiding principles - עקרונות מנחים (ביטוח וניהול סיכונים)
good selling - מְכִירָה נְכוֹנָה (בנקאות ושוק ההון)
guiding tarriff - תעריף מנחה (ביטוח וניהול סיכונים)
good selling - מכירה נכונה (ביטוח וניהול סיכונים)
guiding tarriff - תעריף מנחה (בנקאות ושוק ההון)
good till date [gtd] - תָּקֵף עַד מוֹעֵד (בנקאות ושוק ההון)
guild - גילדה גִּלְדָּה (כלכלה וסטטיסטיקה)
good-this-month order [gtm] - פְּקוּדָה עַד לְסוֹף הַחוֹדֶשׁ (בנקאות ושוק ההון)
guild socialism - סוציאליזם של גילדות (כלכלה וסטטיסטיקה)
good-this-week order [gtw] - פְּקוּדָה לְשָּׁבוּעַ (בנקאות ושוק ההון)
guillotine - גיליוטינה (ארגון וניהול עסקים)
goods - טובין מוצר (כלכלה וסטטיסטיקה)
guilty - אשֵם (דיני עסקים)
goods - טובין (דיני עסקים)
guinea - גִּינִי (בנקאות ושוק ההון)
goods - טובין (שיווק ופירסום)
gulp - נֶתַח (מחשבים ומערכות מידע)
goods and services - מוצרים ושירותים (כלכלה וסטטיסטיקה)
gun jumping - קְפִיצָה מַטְרִימָה (בנקאות ושוק ההון)
goods in oprocess - תוצרת בתהליך (ייצור ותיפעול)
gunslinger - אקדוחן (בנקאות ושוק ההון)
guppy strategy - דג רקק, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
goods in process insurance - ביטוח סחורה בתהליך (ביטוח וניהול סיכונים)
gurantee for another banks deposits - עַרְבוּת לְפִיקְדוֹנוֹת בַּנְק אַחֵר (בנקאות ושוק ההון)
goods in process inventory - מלאי מוצרים בתהליך (ייצור ותיפעול)
guranteed annuity - גימלה מובטחת (ביטוח וניהול סיכונים)
goods in process inventory - מלאי מוצרים בתהליך (חשבונאות וביקורת)
gutter - מזחילה (מקרקעין)
goods in transit insurance - ביטוח סחורה בהעברה (ביטוח וניהול סיכונים)
guy / vang - גיד (תחבורה)
goods in trasit - סחורה בהעברה (ייצור ותיפעול)
gw - GW (ראשי תיבות לועזיים)
goods in trasit - סחורה בהעברה (שיווק ופירסום)
gyroplane - גירופּלָן (תחבורה)
goods in trust - סחורה בפיקדון (ארגון וניהול עסקים)
gyroscopic compass - מַצְפֵּן גִירוֹסְקוֹפִּי (תחבורה)
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות