לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
e - אִי סיפרה הֶקסדֶצימָלית (מחשבים ומערכות מידע)
equity multiplier - מכפיל הון עצמי (בנקאות ושוק ההון)
e - E (ראשי תיבות לועזיים)
equity multiplier - מכפיל הון עצמי (חשבונאות וביקורת)
e&oe - E&OE (ראשי תיבות לועזיים)
equity of redemption - הַפְדָיָה שֶבְּצֶדֶק (בנקאות ושוק ההון)
e-business - קהילה עסקית (ארגון וניהול עסקים)
equity of redemption - זכות פדיון (ביטוח וניהול סיכונים)
e-business - קהילה עסקית (מחשבים ומערכות מידע)
equity ot debt ratio - יחס הון עצמי להתחייבויות (ארגון וניהול עסקים)
e-com - E-COM (ראשי תיבות לועזיים)
equity ot debt ratio - יחס הון עצמי להתחייבויות (בנקאות ושוק ההון)
e-commerce - מסחר אלקטרוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
equity ot debt ratio - יחס הון עצמי להתחייבויות (חשבונאות וביקורת)
e-coupon - תלושים אינטרנטיים (שיווק ופירסום)
equity participation - הִשְתַּתְּפוּת בְּאֶקְוִיטִי (בנקאות ושוק ההון)
e-mail - דואַר אֵלֶקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
equity premium - פְּרֵמְיַת הוֹן עַצְמִי (בנקאות ושוק ההון)
e-mail (electronic mail) - דוּאֶ"ל / דואר אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
equity q - קיו של הון מניות (כלכלה וסטטיסטיקה)
e-mail (electronic mail)]: - דוּאֶ"ל (דואר אלקטרוני) (תיקשורת)
equity risk premium - פרמיית סיכון במניות (בנקאות ושוק ההון)
e-mail marketing - שיווק באמצעות דואר אלקטרוני (שיווק ופירסום)
equity s`redlohkcots return on - תְּשׂוּאַת הוֹן בְּעָלִים (בנקאות ושוק ההון)
e-mail signiture - חתימת דוא"ל (מחשבים ומערכות מידע)
equity security - נייר ערך של בעלות (כלכלה וסטטיסטיקה)
e-network - רשת אלקטרונית (שיווק ופירסום)
equity theory - תּוֹרַת הוֹגְנוּת (משאבי אנוש)
e.a.g.g.f. - E.A.G.G.F. (ראשי תיבות לועזיים)
equity theory - תּוֹרַת הוֹגְנוּת (יחסי עבודה)
e.c.g.d. - E.C.G.D. (ראשי תיבות לועזיים)
equity transaction - עִסְקַת בַּעלוּת (בנקאות ושוק ההון)
e.c.s.c. - E.C.S.C. (ראשי תיבות לועזיים)
equity transaction - עיסקת בעלות (שיווק ופירסום)
e.c.u. - E.C.U. (ראשי תיבות לועזיים)
equity transaction - עסקת בעלות (חשבונאות וביקורת)
e.d.f. - E.D.F. (ראשי תיבות לועזיים)
equity turnover - מַחזוֹר הוֹן בְּעָלִים (בנקאות ושוק ההון)
e.e.c - E.E.C (ראשי תיבות לועזיים)
equity vs. debt capital - הון עצמי לעומת הון זר (כלכלה וסטטיסטיקה)
e.f.l. - E.F.L. (ראשי תיבות לועזיים)
equity yield - תְּשׂוּאָה עַל הוֹן עַצְמִי (בנקאות ושוק ההון)
e.g. - e.g. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalence - שקילוּת (מחשבים ומערכות מידע)
e.i.b. - E.I.B. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalence element - רכיב שָקוּל (מחשבים ומערכות מידע)
e.m.a - E.M.A (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent - שקיל (מקרקעין)
e.m.s. - E.M.S. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent bond yield - תְּשׂוּאָה שְׁוַות־עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
e.o.e. - E.O.E. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent forms - צוּרוֹת שְׁקוּלוֹת (משאבי אנוש)
e.p.u. - E.P.U. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent forms - צוּרוֹת שְׁקוּלוֹת (ייצור ותיפעול)
e.r.d.f. - E.R.D.F. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent radius - רדיוס שקיל (תחבורה)
e.r.g. - אִי-אַר-גִ'י (ארגון וניהול עסקים)
equivalent taxable yield - תשואה חייבת במס שוות ערך (בנקאות ושוק ההון)
e.s.o.p. - E.S.O.P. (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent units - יְחִידוֹת שְווֹת עֶרֶךְ (חשבונאות וביקורת)
ea - EA (ראשי תיבות לועזיים)
equivalent units - יחידות שוות ערך (ייצור ותיפעול)
each way - בְּכָל כִּיווּן (בנקאות ושוק ההון)
erageled delegatus non potest [l] - אין שליח ממנה שליח (דיני עסקים)
eager beaver - פְּעַלְתָּן (משאבי אנוש)
erasable programmable read-only memory eprom - אֶפּרום (מחשבים ומערכות מידע)
eager beaver - פְּעַלְתָּן (יחסי עבודה)
erasable storage - הֶחסֵן מָחיק (מחשבים ומערכות מידע)
eagle - נֶשֶר (בנקאות ושוק ההון)
erase - מחיקה (3) (מחשבים ומערכות מידע)
ear - אוזן (תיקשורת)
erase character - תָו ביטוּל (מחשבים ומערכות מידע)
eara coverage - כיסוי שטח (תחבורה)
erase head - רֹאש מחיקה (מחשבים ומערכות מידע)
early adopters - מסגלים מוקדמים (שיווק ופירסום)
erbal contract - חוזה בעל-פה (דיני עסקים)
early death - מוות מוקדם (ביטוח וניהול סיכונים)
erection - הקמה (ביטוח וניהול סיכונים)
early majority - רוב מוקדם (שיווק ופירסום)
erection insurace - ביטוח עבודות הקמה (מקרקעין)
early pension - פֶּנְסְיָה מוּקְדֶּמֶת קיצבה מוקדמת (ביטוח וניהול סיכונים)
erection insurance - ביטוח עבודות הקמה (ביטוח וניהול סיכונים)
early pension - קִצְבָּה מוּקְדֶמֶת (בנקאות ושוק ההון)
erg - ארג (מידות ומשקלות)
early pension - פנסיה מוקדמת (יחסי עבודה)
ergonomics - אֶרְגוֹנוֹמְיָה (ייצור ותיפעול)
early redemption - פִּדְיוֹן מוּקְדָם (בנקאות ושוק ההון)
ergonomics - הַנדָסַת אנוש (מחשבים ומערכות מידע)
early redemption of bonds - פִּדְיוֹן מוּקְדָם שֶׁל אִיגֶרֶת חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
ergophobia - בַּעַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
early redemption of mortgages - פִּדְיוֹן מוּקְדָּם שֶל מַשְכַּנְתָּא (בנקאות ושוק ההון)
erm - ERM (ראשי תיבות לועזיים)
early retirement - פרישה מוקדמת (ביטוח וניהול סיכונים)
erosion - שְׁחִיקָה (בנקאות ושוק ההון)
early retirement - פרישה מוקדמת (יחסי עבודה)
erp - ERP (ראשי תיבות לועזיים)
early surrender - פדיון מוקדם (ביטוח וניהול סיכונים)
erratic group - קְבוּצָה בִּלְתִּי יַצִּיבָה (משאבי אנוש)
early withdrawal penalty - קְנָס בְּשֶל מְשִיכָה מוּקְדֶּמֶת (בנקאות ושוק ההון)
erratic demand - ביקוש יוצא-דופן (ייצור ותיפעול)
early withdrawal penalty - קנס שבירה (ביטוח וניהול סיכונים)
erratic demand - ביקוש יוצא-דופן (שיווק ופירסום)
earmark - הועדה (כלכלה וסטטיסטיקה)
erratic fluctuations - תנודות יוצאות דופן (כלכלה וסטטיסטיקה)
earmarked gold - זהב מיועד (כלכלה וסטטיסטיקה)
error - טעות (דיני עסקים)
earned growth rate - שִיעוּר גִידוּל מוּרְוָוח (בנקאות ושוק ההון)
error - טָעוּת (ארגון וניהול עסקים)
earned income - הכנסה מיגיעה אישית (יחסי עבודה)
error - טָעוּת שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earned income - הכנסה מורווחת הַכְנָסַת עבוֹדָה (חשבונאות וביקורת)
error - טעות שגיאה (כלכלה וסטטיסטיקה)
earned income - הכנסה מיגיעה אישית (דיני עסקים)
error correcting code - קוד מִתקָן שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning asset - נכס מניב (ביטוח וניהול סיכונים)
error correction routine - שיגרת תיקוּן שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning per click [epc - רווח להקלקה (חשבונאות וביקורת)
error detecting code - קוד מאַתֵר שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning per click [epc - רווח להקלקה (שיווק ופירסום)
error message - הודָעַת שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earning per share - רווח למניה (ביטוח וניהול סיכונים)
error report - דוּחַ שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning per share adjustments - רווח למניה, התאמת (חשבונאות וביקורת)
error checking - בּיקורֶת שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning per share adjustments - רווח למניה, התאמת (בנקאות ושוק ההון)
error detection - איתור שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning power - כושר השתכרות (חשבונאות וביקורת)
error detection and correction - איתור שגיאות ותיקונן (מחשבים ומערכות מידע)
earning power - כושר השתכרות (יחסי עבודה)
error detection routine - שיגרת איתוּר שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earning power - כּוֹשֶׁר הִשְתַּכְּרות (בנקאות ושוק ההון)
error diagnostics - איִבחוּן שְגִיאוֹת (מחשבים ומערכות מידע)
error file - קובֶץ שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings before interest and tax [ebit] - רֶוַוח לִפְנֵי רִיבִּית וּמַס (בנקאות ושוק ההון)
error handling - טִיפוּל בִשְגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings before interest and taxes (ebit)): - רווח לפני הוצאות מימון ומסים (חשבונאות וביקורת)
error interrupt - פִּסקי שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings before interest' taxes depreciation and amortization [ebitda] - רווח לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות (חשבונאות וביקורת)
error list - רשימַת שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings covariability - משתנות רווחים הדדית (ארגון וניהול עסקים)
error percentage - אחוז שגיאות (כלכלה וסטטיסטיקה)
earnings covariability - מישתנות רווחים הדדית (כלכלה וסטטיסטיקה)
error range - טוָוח שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings per share - רווח למניה (חשבונאות וביקורת)
error rate - קֶצֶב שגיאות שיעוּר טָעוּיות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings per share - רווח למניה (בנקאות ושוק ההון)
error ration - יחס שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
earnings per share adjustment - הַתְאָמַת רֶוַוח לִמְנָיָה (בנקאות ושוק ההון)
error register - אוגֵר שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earnings potential - פוטנציאל השתכרות (ביטוח וניהול סיכונים)
error reset - שיתחול שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earnings related pension - פנסיה צמודה לשכר (יחסי עבודה)
error routine - שיגרת שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earnings related pension - פֶּנְסְיָה צְמוּדָה לַשָכָר (ביטוח וניהול סיכונים)
error status bits - סיביות מַצָב שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earnings report - דוּחַ הכנסות (חשבונאות וביקורת)
error tape - סֶרֶט שגיאה (מחשבים ומערכות מידע)
earnings smoothing - הַחְלָקַת רְוָוחִים (בנקאות ושוק ההון)
error variance - שוֹנוּת שְגִיאָה (משאבי אנוש)
earnings variability - מישתנוּת רווחים (כלכלה וסטטיסטיקה)
errors account - חֶשְבּוֹן טעוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
earnings yield - תְּשׂוּאַת רֶוָוח תשואת רווחים (בנקאות ושוק ההון)
errors and omission insurance - ביטוח טעויות והשמטות (חשבונאות וביקורת)
earnnings managing - נִיהוּל רְוָוחִים (בנקאות ושוק ההון)
errors and omission insurance - ביטוח טעויות והשמטות (ביטוח וניהול סיכונים)
earobatics - אווירובָּטיקה (תחבורה)
errors and omissions expected - טעות לעולם חוזר (טל"ח) (חשבונאות וביקורת)
earofoil - אֶרוֹפוֹיְל (תחבורה)
errors and omissions expected - טָעוּת לְעוֹלָם חוֹזר (טל"ח) (בנקאות ושוק ההון)
earom - אִיאֵרום (מחשבים ומערכות מידע)
errors in hypothesis testing - טעות בבדיקת השערות (כלכלה וסטטיסטיקה)
earonotics - אווירָנוּת (תחבורה)
errors number - מספר שגיאות (כלכלה וסטטיסטיקה)
earophisics - אווירופיזיקה (תחבורה)
erterprise accounting - חשבונאות מפעלית (ארגון וניהול עסקים)
earphon - אוזנית (תיקשורת)
escalation of conflicts - הַסְלָמַת סִכְסוּכִים (יחסי עבודה)
earpiece - אפרכסת (תיקשורת)
escalator - דרגנוע (תחבורה)
earth road - דרך עפר (תחבורה)
escalator clause - התאמה, סעיף (ארגון וניהול עסקים)
earthquake - רעידת אדמה (מקרקעין)
earthquake standard - תקן רעידת אדמה (מקרקעין)
escalator clause - הצמדה, סעיף (דיני עסקים)
earthworks - עבודות עפר (מקרקעין)
escalator clause - התאמה, סעיף (חשבונאות וביקורת)
easement - זיקת הנאה במקרקעין (חשבונאות וביקורת)
escalator clause - סְעִיף הַצְמָדָה (יחסי עבודה)
easement - זיקת הנאה (מקרקעין)
escape - בּריחה (מחשבים ומערכות מידע)
easement / easement appurtenant - זיקת הנאה במקרקעין זכות שימוש (מקרקעין)
escape character - תָו חילוּף (מחשבים ומערכות מידע)
easement by prescription - זיקת הנאה בשל חזקה (מקרקעין)
escape clause - היחלצות, סעיף (דיני עסקים)
easement in gross - זיקת הנאה אישית (מקרקעין)
escape clause - היחלצות, סעיף (ארגון וניהול עסקים)
east europe development bank - בנק לפיתוח מזרח אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה)
escape key .esc - קליד בּריחה (מחשבים ומערכות מידע)
easy monetary policy - מדיניות מוניטרית מקלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
escape key. - אֶסקֵייפּ (מחשבים ומערכות מידע)
easy money - כֶּסֶף קַל (בנקאות ושוק ההון)
escape ramp - כֶּבֶשׁ מילוט (תחבורה)
ebcdic - איבּיסידיק (מחשבים ומערכות מידע)
escrow - השלשה בנאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה)
ebd - EBD (ראשי תיבות לועזיים)
escrow - בְּנֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
ebiat - EBIAT (ראשי תיבות לועזיים)
escrow account - חֶשְבּוֹן בְּנֶאמָנוּת (כלכלה וסטטיסטיקה)
ebida - EBIDA (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agent - סוֹכֵן בְּנֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
ebit - EBIT (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agent - סוכן השלשה (ארגון וניהול עסקים)
ebitae - EBITAE (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agent - סוכן השלשה (כלכלה וסטטיסטיקה)
ebitda - EBITDA (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agreement - הסכם נאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה)
ebitdal - EBITDAL (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agreement - הסכם השלשה הֶסְכֵּם נֶאמָנוּת (2) (בנקאות ושוק ההון)
ebitdar - EBITDAR (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agreement - הסכם השלשה חשבון השלשה (ארגון וניהול עסקים)
ebitdax - EBITDAX (ראשי תיבות לועזיים)
escrow agreement - חשבון השלשה (חשבונאות וביקורת)
ebt - EBT (ראשי תיבות לועזיים)
esop - ESOP (ראשי תיבות לועזיים)
eca - ECA (ראשי תיבות לועזיים)
esprit de corps - אֶסְפְּרִי דֶּה-קוֹר (משאבי אנוש)
ecafe - ECAFE (ראשי תיבות לועזיים)
esq - ESQ (ראשי תיבות לועזיים)
ece - ECE (ראשי תיבות לועזיים)
ecgd - ECGD (ראשי תיבות לועזיים)
essay method - שִׁיטָּה מִילּוּלִית (משאבי אנוש)
ecgf - ECGF (ראשי תיבות לועזיים)
essential condition - תְּנַאי הֶכְרֵחִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
echo - הֵד (מחשבים ומערכות מידע)
essential enterprise - מפעל חיוני (דיני עסקים)
echo - הד (תיקשורת)
essential enterprise - מִפְעָל חִיּוּנִי (יחסי עבודה)
echo check - מיבדק הֵד (מחשבים ומערכות מידע)
est - EST (ראשי תיבות לועזיים)
echo check - מיבדק הֵד (תיקשורת)
est. wt - EST. WT (ראשי תיבות לועזיים)
ecm - ECM (ראשי תיבות לועזיים)
establish priorities - עִידּוּף (ארגון וניהול עסקים)
ecological conditions - תְּנָאִים אֶקוֹלוֹגִיִים (ארגון וניהול עסקים)
established group - קְבוּצָה מְבוּסֶּסֶת (משאבי אנוש)
ecom - ECOM (ראשי תיבות לועזיים)
establishing shot - מִיצלָם ממַקֵם (תיקשורת)
econometric model - מודל אקונומטרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
establishment - מֶשֶק (ארגון וניהול עסקים)
econometric research - מחקר אקונומטרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
establishment - משק (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
econometrics - אקונומטריה (כלכלה וסטטיסטיקה)
establishment - בית מסחר (שיווק ופירסום)
econometrics - אֶקוֹנוֹמֶטְרִיָּה (ייצור ותיפעול)
establishment list - מִשְבָּץ (משאבי אנוש)
economic - כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estate - כַּיִיד (מקרקעין)
economic efficiency - יְעִילוּת כַּלְכָּלִית (ייצור ותיפעול)
estate - נכסי עיזבון עיזבון (דיני עסקים)
economic investigation - חקירה כלכלית (דיני עסקים)
estate - עִיזָבוֹן (בנקאות ושוק ההון)
economic objective - יַעַד כַּלְכָּלִי (ארגון וניהול עסקים)
estate at will - זכות רצונית במקרקעין (מקרקעין)
economic activity - פעילות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estate by sufferance - זכות סבילה במקרקעין (מקרקעין)
economic aid - סיוע כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estate in bankrupcy - עיזבון בפשיטת רגל (דיני עסקים)
economic analysis - נִיתוּחַ כַּלְכָּלִי (ייצור ותיפעול)
estate in expectancy - זכות צפויה במקרקעין (מקרקעין)
economic and social council (ecosoc) - מועצה כלכלית וסוציאלית (של האו"ם) (כלכלה וסטטיסטיקה)
estate in severalty - רְכוּש יָחִיד (בנקאות ושוק ההון)
economic approach - גִּישָה כַּלְכָּלִית (ארגון וניהול עסקים)
estate in trust - עיזבון בנאמנות (דיני עסקים)
economic boom - גאות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estate tax - מס עיזבון (דיני עסקים)
economic boycott - חֵרֶם כַּלְכָּלִי (יחסי עבודה)
estate.dominant - נכס משועבד לזיקת הנאה (מקרקעין)
economic committee of the knesset - וַעדַת כַּלְכָּלָה שֶל הַכְּנֶסֶת (כלכלה וסטטיסטיקה)
esteem - כָּבוֹד (שיווק ופירסום)
economic conditions - תְּנָאִים כַּלְכָּלִיִים (כלכלה וסטטיסטיקה)
esteem needs - צוֹרְכֵי כָּבוֹד (שיווק ופירסום)
economic costs - עלוּיוֹת כַּלְכָּלִיוֹת (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimate - אוּמְדָּן (ארגון וניהול עסקים)
economic costs - עלויות כלכליות (חשבונאות וביקורת)
estimate - אומדן (מקרקעין)
economic council - מועצה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimate - אומדן (חשבונאות וביקורת)
economic cycle - מחזור כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimate - אומדן (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic damage index - מדד נזק כלכלי (דיני עסקים)
estimated cost - עלוּת אמוּדָה עלוּת מוּערֶכֶת (חשבונאות וביקורת)
economic demand - ביקוש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated cost - עלוּת אמוּדָה עלוּת מוּערֶכֶת (ייצור ותיפעול)
economic democracy - דמוקרטיה משקית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated cost - עלות אמודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic depletion - אזילה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated costing - תמחיר לפי אומדן (ייצור ותיפעול)
economic depreciation - פחת כלכלי (ייצור ותיפעול)
estimated costing - תַמְחִיר לְפִי אוּמְדָן (חשבונאות וביקורת)
economic depreciation - פחת כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated revenue - אומדן הכנסות (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic depreciation - פחת כלכלי (חשבונאות וביקורת)
estimated tax - מס משוער (דיני עסקים)
economic determinism - דטרמיניזם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated tax return - דוּחַ משוער (חשבונאות וביקורת)
economic development - פיתוח כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated tax return - דוח משוער (דיני עסקים)
economic dispute - סִכְסוּךְ כַּלְכָּלִי (יחסי עבודה)
estimated time of readiness - זְמַן מוּכָנוּת מָשוֹעָר (ייצור ותיפעול)
economic efficiency - יעילות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimated time of completion - זְמַן סִיוּם מְשוֹעָר (ייצור ותיפעול)
economic entities design - עיצוב מנגנוני גופים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimates audit - ביקורת אומדנים (חשבונאות וביקורת)
economic environment - סביבה כלכלית (שיווק ופירסום)
estimating - אמידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic environment - סביבה כלכלית (ארגון וניהול עסקים)
estimating cost ststem - אמידת עלות, שיטת (ארגון וניהול עסקים)
economic event - אירוע כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimating cost ststem - אמידת עלות, שיטת (חשבונאות וביקורת)
economic fluctuations - תנודות כלכליות (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimation sampling - דגימת אומדנים (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic forecast - תחזית כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
estimation sampling - דגימת אומדנים (חשבונאות וביקורת)
economic freedom - חופש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estoppel - הֶשְתֵּק (בנקאות ושוק ההון)
economic freedom - חופש כלכלי (בנקאות ושוק ההון)
estoppel - הֶשתק (דיני עסקים)
economic freedom index - מדד חופש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estoppel of cause - השתק עילה (דיני עסקים)
economic friction - חיכוך כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
estoppel of issue - השתק פלוגתא (דיני עסקים)
economic geography - גיאוגרפיה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
et - ET (ראשי תיבות לועזיים)
economic good - מוצר כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
eta - ETA (ראשי תיבות לועזיים)
economic growth - צמיחה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
etatism - אטטיזם (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic homogeneous - הומוגניות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
etc - ETC (ראשי תיבות לועזיים)
economic imperialism - אימפריאליזם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
etd - ETD (ראשי תיבות לועזיים)
economic indicators - אינדיקטורים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה)
ethical-moral value - ערָכִים מוּסָרִיִּים (ארגון וניהול עסקים)
economic interest - זיקה כלכלית (דיני עסקים)
ethical-moral value orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת ערָכִים מוּסָרִיִים (משאבי אנוש)
economic interest - זִיקָה כַּלְכָּלִית (בנקאות ושוק ההון)
ethical-moral value orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת ערָכִים מוּסָרִיִים (ארגון וניהול עסקים)
economic law - חוק כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ethics - אתיקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic liberlism - ליברליזם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ethnic media - אפיקי פרסום אתניים (שיווק ופירסום)
economic life - אורך חיים כלכלי קִיוּם כַּלְכָּלִי (חשבונאות וביקורת)
ethnic media - אפיקי פרסום אתניים (תיקשורת)
economic life - אורך חיים כלכלי (ייצור ותיפעול)
ethnocentric firm - פירמה אתנוצנטרית (ארגון וניהול עסקים)
economic life - קיום כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ethnocentric firm - פירמה אתנוצנטרית (שיווק ופירסום)
ethos - אֶתוֹס (ארגון וניהול עסקים)
economic lot - גּוֹדֶל כַּלְכָּלִי (ייצור ותיפעול)
etlt - ETLT (ראשי תיבות לועזיים)
economic lot technique - טֶכְנִיקַת יְחִידָה כַּלְכָּלִית (ייצור ותיפעול)
etr - ETR (ראשי תיבות לועזיים)
economic model - מודל כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ets - ETS (ראשי תיבות לועזיים)
economic obsolescence - היתיישנות כלכלית (חשבונאות וביקורת)
etzioni typology - טִיפּוֹלוֹגְיָה שֶל עֶצְיוֹנִי (ארגון וניהול עסקים)
economic obsolescence - הִתְיַישְנוּת כַּלְכָּלִית (ייצור ותיפעול)
eua - EUA (ראשי תיבות לועזיים)
economic obsolescence - היתיישנות כלכלית התיישנות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
eur1 - EUR1 (ראשי תיבות לועזיים)
economic obsolescence - התיישנות כלכלית (מקרקעין)
eur2 - EUR2 (ראשי תיבות לועזיים)
economic order quantity - כַּמוּת הַזְמָנָה כַּלְכָּלִית (ייצור ותיפעול)
euratom - EURATOM Euratom (ראשי תיבות לועזיים)
economic order quantity [eoq] - גוֹדֶל הַזְמָנָה כַּלְכָּלִי (ייצור ותיפעול)
euro - אֵירו \ יורו יורו מטבע אֵירו (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic organization - ארגון כלכלי גוף כלכלי (ארגון וניהול עסקים)
euro area - אזור האֵירו (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic organization - ארגון כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
euro block - גוש אֵירו (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic part period epp - כַּמוּת אוֹפְּטִימָלִית תְקוּפָתִית (ייצור ותיפעול)
euro cd - Euro CD (ראשי תיבות לועזיים)
economic planning - תיכנון כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic policy - כלכלית, מדיניות מדיניות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
euro line - קַו אַשְרַאי אֵירוֹפֶּאִי (בנקאות ושוק ההון)
economic price - מחיר כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
euro note - שְׁטָר אֵירוֹפֶּאִי (בנקאות ושוק ההון)
economic profit - רווח כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
euro-check - אֵירוֹ־שֵיק (יו"ש) (בנקאות ושוק ההון)
economic quantity order - הזמנה כלכלית (ייצור ותיפעול)
euro-commercial paper - נְיַיר מִסְחָרִי אֵירוֹפֶּאִי (בנקאות ושוק ההון)
economic rent - רנטה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
euro-treasuries - שְׁטָר אוֹצָר אֵירוֹפֶּאִי (בנקאות ושוק ההון)
economic rent - דמי שכירות כלכליים (מקרקעין)
eurobonds - אירו-בונדס (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic rescue plan - תוכנית חילוץ כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
euroclear - מִסְלֶקֶת יוּרוֹ (בנקאות ושוק ההון)
economic resource - משאב כלכלי (ייצור ותיפעול)
eurocredit - אֵירוֹ־קְרֶדִיט (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic resource - משאב כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
eurocurency - מַטְבֵּעַ אֵירוֹפִּי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic resources - מקורות כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה)
eurodollar - אירו-דולר (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic risk - סיכון כלכלי (בנקאות ושוק ההון)
eurodollar certificate of deposit - תְּעוּדַת פִּיקָּדוֹן יוּרוֹ־דּוֹלָר (בנקאות ושוק ההון)
economic risk - סיכון כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
eurodollar market - שוּק אירוֹ־דּוֹלָר (בנקאות ושוק ההון)
economic sanctions - סנקציות כלכליות עיצומים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה)
euroean fund - קרן אירופאית (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic sector - ענף כלכלי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
euromarket - שוק אירו (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic stabilization - ייצוב כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
europe agreements - הסכמי אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic statistics - סטטיסטיקה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
european bank for reconstruction and development (ebrd) - בנק אירופי לשיקום ולפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic strike - שְׁבִיתָה כַּלְכָּלִית (יחסי עבודה)
european central bank (ecb) - בנק מרכזי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic surplus - עודף כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
european coal and steel community - איגוד פחם ופלדה אירופאי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic system - שיטה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
european commission - נציבות השוק (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic theory - תורה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
european community - קהילייה אירופאית (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic trade union - אִיגּוּד מִקְצוֹעִי כַּלְכָּלִי (יחסי עבודה)
european currency unit (ecu) - יחידת מטבע אירופית (ימ"א) (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic transaction - עסקה כלכלית עִסְקָה כַּלְכָּלִית (כלכלה וסטטיסטיקה)
european depository receipt - תְּעוּדַת פִּיקָדוֹן אֵירוֹפֶּאִית (בנקאות ושוק ההון)
economic union - איחוד כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
european development fund - קרן אירופאית לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic unit - יחידה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
european free trade association - אזור סחר אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic unit - יְחִידָה כַּלְכָּלִית (יחסי עבודה)
european free trade association (efta) - איגוד אירופה לסחר חופשי (אאס"ח) (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic usefulness - תועלת כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
european investment bank - בנק אירופי להשקעות (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic value - ערך כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
european monetary agreement - הסכם מוניטרי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic value - ערך כלכלי (שיווק ופירסום)
european monetary institute - מוסד מוניטרי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic value of activity - ערך כלכלי של פעילות (כלכלה וסטטיסטיקה)
european monetary ststem - מערכת מוניטרית אירופאית (כלכלה וסטטיסטיקה)
economic value of restraint - ערך כלכלי של מִגבלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
european monetary system - מַערָךְ מַטְבֵּעוֹת אֵירוֹפֶּאִי (בנקאות ושוק ההון)
economics - כלכלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
european monetary union (emu) - איחוד מוניטרי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economies fo scope - יתרונות היקף (כלכלה וסטטיסטיקה)
european option - אוֹפְּצְיָה אֵירוֹפֶּאִית (בנקאות ושוק ההון)
economies of scale - יִתָּרוֹן לְגוֹדֶל יתרונות לגודל (ייצור ותיפעול)
european options exchange - בּוּרְסָה אֵירוֹפֶאִית לְאוֹפְּצְיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
economies of scale - יתרונות לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה)
european payments union - איחוד תשלומים אירופאי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economism - משקיות (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
european recovery program - תוכנית לשיקום אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה)
economist - כלכלן (כלכלה וסטטיסטיקה)
european regional development fund - קרן אירופאית לפיתוח אזורי (כלכלה וסטטיסטיקה)
economy - משק משקיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
european single market - שוק יחיד אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
econonic revaluation - ייסוף כלכלי (חשבונאות וביקורת)
european system of central banks (escb) - מערכת הבנקים המרכזיים האירופית (כלכלה וסטטיסטיקה)
econonic revaluation - ייסוף כלכלי (ארגון וניהול עסקים)
european unit of account - יחידת חישוב אירופית (כלכלה וסטטיסטיקה)
econonic revaluation - ייסוף כלכלי (ייצור ותיפעול)
europena union (eu) - איחוד אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ecosystem - מַערָךְ הדָדִי (ארגון וניהול עסקים)
ev - EV (ראשי תיבות לועזיים)
ecr - ECR (ראשי תיבות לועזיים)
evacuation order - צו פינוי (מקרקעין)
ecran - אֶקְרָן (תיקשורת)
evacuation order - צו פינוי (דיני עסקים)
ecsc - ECSC (ראשי תיבות לועזיים)
evacuation verdict - פסק דין לפינוי (מקרקעין)
ect - ECT (ראשי תיבות לועזיים)
evacuation verdict - פסק דין לפינוי (דיני עסקים)
ecu - ECU (ראשי תיבות לועזיים)
evacuation-building - פינוי-בינוי (מקרקעין)
ecu - ימ"א (בנקאות ושוק ההון)
evading taxes - העלמת מס (דיני עסקים)
edd - EDD (ראשי תיבות לועזיים)
evaluation - הערכה (ארגון וניהול עסקים)
edequate - מספיק (ארגון וניהול עסקים)
evaluation - הערכה (2) (משאבי אנוש)
edge - צֶלַע קצֵה ייחוּס המַצָע (מחשבים ומערכות מידע)
evaluation of internal control - סקר בקרה פנימית (חשבונאות וביקורת)
edge - שׁוּל (מקרקעין)
evaluation reliability - מְהֵימָנוּת הַערָכָה (ייצור ותיפעול)
edge notched card - כַּרטיס מחורָץ־שָׂפה (מחשבים ומערכות מידע)
evaluation. - הערכה (חשבונאות וביקורת)
edge punched card - כַּרטיס מנוּקַב־שָׂפה (מחשבים ומערכות מידע)
evaporation - הִתְפּוֹגְגוּת (ייצור ותיפעול)
edi - EDI (ראשי תיבות לועזיים)
evation - עקיפה (דיני עסקים)
edit key - קליד עריכה (מחשבים ומערכות מידע)
even parity check - מיבדק זוּגִיוּת זוּגי (מחשבים ומערכות מידע)
edit mode - מַצָב עריכה (מחשבים ומערכות מידע)
evening - ערב (מידות ומשקלות)
edith - EDITH (ראשי תיבות לועזיים)
event - אירוע (כלכלה וסטטיסטיקה)
editing - סיגנוּן עריכה (2) (שיווק ופירסום)
event - מאורָע (מחשבים ומערכות מידע)
editing - עריכה (תיקשורת)
event - אירוע: (חשבונאות וביקורת)
edition - מהדורה (תיקשורת)
event - מְאוֹרָע (ייצור ותיפעול)
editor - עורֵך תוכנית עריכה (מחשבים ומערכות מידע)
event counter - מונֶה אֵירוּעים (מחשבים ומערכות מידע)
editorial - חומר מערכתי (תיקשורת)
event insured against - מקרה הביטוח (ביטוח וניהול סיכונים)
editorial - חומר מערכתי (שיווק ופירסום)
event. - אֵירוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
editorial content - תוכן מערכתי (שיווק ופירסום)
events and conditions - אירועים ותנאים (חשבונאות וביקורת)
editorial link - קישור טבעי (מחשבים ומערכות מידע)
everest - אֶוֶורֶסְט (ארגון וניהול עסקים)
editorial staff - מערכת (תיקשורת)
everest syndrome - תִּסְמוֹנֶת אֶוֶורֶסְט (ארגון וניהול עסקים)
editting - עריכה (מחשבים ומערכות מידע)
evication - פינוי דייר (2) (מקרקעין)
edoc - object - קישור (2) (מחשבים ומערכות מידע)
evication and rehabilitation - פינוי ושיקום (מקרקעין)
edp - ענ"א (2) (מחשבים ומערכות מידע)
eviction - נישול (מקרקעין)
edp - EDP (ראשי תיבות לועזיים)
evidence - רְאָיָה (בנקאות ושוק ההון)
edr - יד"ר (בנקאות ושוק ההון)
evidence - ראייה הוכחות עדוּת (דיני עסקים)
edr - EDR (ראשי תיבות לועזיים)
evidence of an eye witness - עדות ראייה (דיני עסקים)
edt - EDT (ראשי תיבות לועזיים)
evidence of debt - הוֹכָחַת חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
educating environment - סְבִיבָה מְלַמֶּדֶת (ארגון וניהול עסקים)
evidence of health - הוכחת בריאות (ביטוח וניהול סיכונים)
evning newspaper - עיתון עֶרֶב (תיקשורת)
eec - EEC (ראשי תיבות לועזיים)
evoil - EVOIL (ראשי תיבות לועזיים)
eel - EEL (ראשי תיבות לועזיים)
evoke - זימוּן (מחשבים ומערכות מידע)
eerom electronically erasable read-only memory - אִירום (מחשבים ומערכות מידע)
evoked set - מערכת מתעוררת (שיווק ופירסום)
efective demand - ביקוש פעיל (כלכלה וסטטיסטיקה)
evoked set - מערכת מתעוררת (תיקשורת)
efective interest yield - תְּשוּאַת רִיבִּית אֶפֶקְטִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
evolutionary economics - כלכלה אֶווּלוֹצְיוֹנִית (כלכלה וסטטיסטיקה)
efective property rights - זכויות קיניין למעשה (כלכלה וסטטיסטיקה)
evolutionary theory of the firm - תורת פירמה אבולוציונית (כלכלה וסטטיסטיקה)
effect - אפקט (כלכלה וסטטיסטיקה)
ex - אֶקְס בְּלִי בָּתַר (בנקאות ושוק ההון)
effect - אֶפֶקְט תּוֹצָא (בנקאות ושוק ההון)
ex - אקס (חשבונאות וביקורת)
effect - אֶפֶקְט (תיקשורת)
ex - אקס (שיווק ופירסום)
effect - אֶפֶקְט (ארגון וניהול עסקים)
ex bonus - ב"ה (בנקאות ושוק ההון)
effect - פעלול (שיווק ופירסום)
ex day - יוֹם אֶקְס יוֹם בָּתַר (בנקאות ושוק ההון)
effective - אפקטיווי (ארגון וניהול עסקים)
ex factory - מחיר בשער המפעל (שיווק ופירסום)
effective - אפקטיווי (ייצור ותיפעול)
ex officio - מִכּוֹח הַתַּפְקִיד (ארגון וניהול עסקים)
effective - אֶפֶקְטִיוִוי (בנקאות ושוק ההון)
ex parte - בְּמַעמָד צַד אֶחָד (בנקאות ושוק ההון)
effective address - מַעַן מַמָשי (מחשבים ומערכות מידע)
ex period - תְּקוּפַת בָּתַּר (בנקאות ושוק ההון)
effective age - גיל אפקטיווי (מקרקעין)
ex quay - מחיר עד לרציף (שיווק ופירסום)
effective annual yield - תְּשׂוּאָה שְנָתִית אֶפֶקְטִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
ex quay - מחיר עד לרציף (תחבורה)
effective circulation - תפוצה ממשית (שיווק ופירסום)
ex rate - שַׁעַר בָּתַר (בנקאות ושוק ההון)
effective control - בַּקָּרָה אֶפֶקְטִיבִית (חשבונאות וביקורת)
ex ship - מחיר עד לנמל (תחבורה)
effective control - שְׁלִיטָה לְמַעשֶׂה (בנקאות ושוק ההון)
ex ship - מחיר עד לנמל (שיווק ופירסום)
effective control - שליטה למעשה (בפועל) (ארגון וניהול עסקים)
ex utilization - נִיצוּל בַּתָר (בנקאות ושוק ההון)
effective cost - עלוּת אֶפֶקְטִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
ex-all [ea] - בָּתַר הַכֹּל (בנקאות ושוק ההון)
effective date - מועד תקיפות (ביטוח וניהול סיכונים)
ex-ante quantities - כַּמוּיוֹת מֵרֹאשׁ (ייצור ותיפעול)
effective date - מוֹעֵד תְּקֵיפוּת (בנקאות ושוק ההון)
ex-coupon [ec] - בָּתַר תְּלוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
effective debt - חוֹב אֶפֶקְטִיבִי (בנקאות ושוק ההון)
ex-dividend [ed] / without dividend - בָּתַר דִּיבִידֶנְד (ב"ד) (בנקאות ושוק ההון)
effective demand - ביקוש אפקטיווי (שיווק ופירסום)
ex-drawing - אַחרֵי הַגְרָלָה (א"ה) (בנקאות ושוק ההון)
effective demand - ביקוש אפקטיווי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ex-gratia - אקס גרציה (ביטוח וניהול סיכונים)
effective exchange rate - שער חליפין אפקטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ex-gratia payment - תשלום לפנים משורת הדין (ביטוח וניהול סיכונים)
effective gross income - הַכְנָסָה גּוֹלְמִית אֶפֶקְטִיבִית (חשבונאות וביקורת)
ex-post facto - לְאַחַר מַעשֶׂה (בנקאות ושוק ההון)
effective instruction - הורָאה בּפועַל (מחשבים ומערכות מידע)
ex-post facto law - חוֹק בְּדִיעבַד (בנקאות ושוק ההון)
effective interest - ריבית אפקטיווית (ביטוח וניהול סיכונים)
ex-rights [er] - בָּתַר זְכוּיוֹת (ב"ז) (בנקאות ושוק ההון)
effective interest rate - שער ריבית אפקטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה)
ex-warehouse - מחיר במחסן (שיווק ופירסום)
effective par - עֵרֶךְ נָקוּב אֵפֶקְטִיבִי (בנקאות ושוק ההון)
ex-works price / ex-factory price - מְחִיר בְּשַעַר הָמִפְעָל (בנקאות ושוק ההון)
effective protection - הגנה אפקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
exact duplicate - העתק מדויק (חשבונאות וביקורת)
effective rate of interest - ריבית אפקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
exact interest - רִיבִּית מְדוּיֶּקֶת (בנקאות ושוק ההון)
effective rate of return - תְּשׁוּאָה אֵפֶקְטִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
exaggerated expectation - צִיפִּיָּיה מוּגְזֶמֶת (משאבי אנוש)
effective tax - מס אפקטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה)
exaggerated interest - רִיבִּית מוּפְרֶזֶת (בנקאות ושוק ההון)
effective time - זמַן יָעיל (מחשבים ומערכות מידע)
examination in chief - חקירה ראשית (דיני עסקים)
effective-interest amortization - הַפְחָתָה לְפִי רִיבִּית אֵפֶקְטִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
examiner - בוחן (ביטוח וניהול סיכונים)
effectivenes of advertising - יעילות פירסומת (שיווק ופירסום)
examiner - בוחן (תחבורה)
effectiveness - אפקטיביות (כלכלה וסטטיסטיקה)
examiner - בוחן (יחסי עבודה)
effectiveness - אפקטיוויות מוֹעִילוּת (ארגון וניהול עסקים)
examiner - בוחן (חשבונאות וביקורת)
effectiveness - אפקטיוויות (ייצור ותיפעול)
examiner / inspector - חוקר (ביטוח וניהול סיכונים)
effectiveness test - מִבְחַן מְהִירוּת (משאבי אנוש)
excavated material - חפורת (מקרקעין)
effectiveness test - מִבְחַן תַּכְלִיתִּיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
excavation - חציבה (מקרקעין)
effectiveness test - בְּחִינַת תַּכְלִיתִיּוּת (ייצור ותיפעול)
excavator - מַחפר (מקרקעין)
effectivness - תַּכְלִיתִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
excellence - מְצוּיָּינוּת (ארגון וניהול עסקים)
efficiency - יעילות (כלכלה וסטטיסטיקה)
exception - חריג (ביטוח וניהול סיכונים)
efficiency - יְעִילוּת (ארגון וניהול עסקים)
exception - חָרִיג (בנקאות ושוק ההון)
efficiency - יְעִילוּת (ייצור ותיפעול)
exception - חריגה (מחשבים ומערכות מידע)
efficiency level - רָמַת יְעִילוּת (ייצור ותיפעול)
exception permission - הֶיתֵּר לַחרִיגָה (יחסי עבודה)
efficiency analysis - יעילות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
exception principle - עִיקָרוֹן הַחרִיגוֹת (ארגון וניהול עסקים)
efficiency analysis - יעילות, ניתוח (ייצור ותיפעול)
exception principle system - מַערֶכֶת עִיקָרון החריגה (מחשבים ומערכות מידע)
efficiency analysis - ניתוח יעילות (שיווק ופירסום)
exception report - דוּחַ חריגים (ייצור ותיפעול)
efficiency analysis - ניתוח יעילות (חשבונאות וביקורת)
exception report - דוּחַ חריגים (ארגון וניהול עסקים)
efficiency engineering - הנדסת ייעול (כלכלה וסטטיסטיקה)
exceptional check - שֵיק חָרִיג (בנקאות ושוק ההון)
efficiency engineering - הַנְדָּסַת יִיעוּל (ייצור ותיפעול)
exceptional credit - אַשְרַאי חָרִיג (בנקאות ושוק ההון)
efficiency expert - מוּמְחֶה יִיעוּל (ייצור ותיפעול)
exceptional debit balance - יִתְרַת חוֹבָה חרִיגָה (בנקאות ושוק ההון)
efficiency indexes of public transport - מדדי יעילות של התחבורה הציבורית (תחבורה)
exceptional drawing - משיכה חריגה (ביטוח וניהול סיכונים)
efficiency level - רמת יעילות (כלכלה וסטטיסטיקה)
exceptional order - פְּקוּדָה חרִיגָה (בנקאות ושוק ההון)
efficiency rating - דירוג יעילות (ארגון וניהול עסקים)
exceptions - חרִיגוֹת (ארגון וניהול עסקים)
efficiency rating - דירוג יעילות (שיווק ופירסום)
exceptions search - אִיתוּר חרִיגִים (ארגון וניהול עסקים)
efficiency risk - סיכון יכולת (ביטוח וניהול סיכונים)
excercise of stock index option - מִימוּשׁ אוֹפְּצְיוֹת עַל מַדָּד מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
excess - אקסס (ביטוח וניהול סיכונים)
efficiency variance - סטיית יעילות (ייצור ותיפעול)
excess inventory - מְלַאי עוֹדֵף (ייצור ותיפעול)
efficiency variance - סטיית יעילות (2) (חשבונאות וביקורת)
excess capacity - כושר יתר (כלכלה וסטטיסטיקה)
efficiency wages - שכר יעיל (יחסי עבודה)
excess capacity - כּוֹשֶר יֶתֶר (ייצור ותיפעול)
efficiency-equity trade-off - שִקלול תמורות יעילות-הגינות (כלכלה וסטטיסטיקה)
excess credit - אַשְרַאי עוֹדֵף (בנקאות ושוק ההון)
efficient frontier - גבול יעילות (בנקאות ושוק ההון)
excess deduction - ניכויים עודפים (דיני עסקים)
efficient market - שוק יעיל (כלכלה וסטטיסטיקה)
excess deductions - ניכויים עודפים (יחסי עבודה)
efficient market hypothesis - הִיפוֹטֶזַת שׁוּק יָעִיל (בנקאות ושוק ההון)
excess demand - ביקוש עודף (כלכלה וסטטיסטיקה)
efficient portfolio - תִּיק יָעִיל (בנקאות ושוק ההון)
excess insurance - ביטוח נזק עודף (ביטוח וניהול סיכונים)
efficient resources allocation - הקצאת מקורות יעילה (כלכלה וסטטיסטיקה)
excess interest - ריבית עודפת (ביטוח וניהול סיכונים)
effort - מַאמָץ (משאבי אנוש)
excess liability - אחריות עודפת (ביטוח וניהול סיכונים)
effort bargain - הֶסְכֵּם מַאמָץ (יחסי עבודה)
excess limit - גבול עודף (ביטוח וניהול סיכונים)
eft - EFT (ראשי תיבות לועזיים)
excess liquidity - נְזִילוּת עוֹדֶפֶת עוֹדֶף נְזִילוּת (בנקאות ושוק ההון)
efta - EFTA (ראשי תיבות לועזיים)
excess loan - הַלְוָואָה עוֹדֶפֶת (בנקאות ושוק ההון)
eftpos - EFTPOS (ראשי תיבות לועזיים)
excess malerials requisition - עוֹדֶף חוֹמָרִים נִדְרָשׁ (ייצור ותיפעול)
efts - EFTS (ראשי תיבות לועזיים)
excess margin - עוֹדֶף בַּטוּחָה (בנקאות ושוק ההון)
egg - ביצה (מידות ומשקלות)
excess notation - תיווּי עודֵף (מחשבים ומערכות מידע)
egged - אֶגֶד (תחבורה)
excess of line reinsurance - הפסד יתר מותאם בידות (ביטוח וניהול סיכונים)
egges and - בֵּיצים וּרְמָיִים (מקרקעין)
excess of loss - הפסד יתר (ביטוח וניהול סיכונים)
ego - אֶגוֹ (ארגון וניהול עסקים)
excess of loss treaty - חוזה ביטוח משנה להפסד יתר (ביטוח וניהול סיכונים)
ego image - דְּמוּת הָאנִי (משאבי אנוש)
excess per risk reinsurance - הפסד יתר לסיכון (ביטוח וניהול סיכונים)
egress stone - אבן מוצא (מקרקעין)
excess profits - רווחים עודפים (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
eib - EIB (ראשי תיבות לועזיים)
excess profits tax - מס רווחים עודפים (ארגון וניהול עסקים)
eighth - שמינית (מידות ומשקלות)
excess profits tax - מס רווחים עודפים (דיני עסקים)
eighty - hundred rule - כְּלָל שְמוֹנִים - מֵאָה שְמוֹנִים - מֵאָה, כְּלָל (ארגון וניהול עסקים)
excess rate - רִיבִּית חרִיגָה (בנקאות ושוק ההון)
eighty-column card - כַּרטיס שמונים טוּרים (מחשבים ומערכות מידע)
excess rate - ריבית חריגה (ביטוח וניהול סיכונים)
eighty-twenty fund - קרן שמונים-עשרים (בנקאות ושוק ההון)
excess rate addition - תוֹסֶפֶת רִיבִּית בְּשֶל חרִיגָה (בנקאות ושוק ההון)
excess rent - דמי שכירות עודפים (מקרקעין)
ein - Ein (ראשי תיבות לועזיים)
excess replacent costs - עלויות חילוף עודפות (ביטוח וניהול סיכונים)
eir - EIR (ראשי תיבות לועזיים)
excess reserves - עתוּדוֹת עוֹדְפוֹת (בנקאות ושוק ההון)
either-way market - שוּק דּוּ־סִטְרִי (בנקאות ושוק ההון)
excess return - תשואה עודפת (בנקאות ושוק ההון)
ejection chair - כּיסֵא נפלט מושב מַפלֵט (תחבורה)
excess supply - היצע עודף (כלכלה וסטטיסטיקה)
ejectment - תביעת פינוי (דיני עסקים)
excess yield - עוֹדֶף תְּשׁוּאָה (בנקאות ושוק ההון)
ejectment - תביעת פינוי (מקרקעין)
excess-fifty code - קוד עודֶף־חמישים (מחשבים ומערכות מידע)
ejusdem generis - בֶּן מִינוֹ (בנקאות ושוק ההון)
excess-three code - קוד עודֶף־שלושה (מחשבים ומערכות מידע)
eks / x - איקס (תיקשורת)
excessive expenses - הוצאה עודפת (חשבונאות וביקורת)
elastic - גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה)
excessive expensess - הוצאה עודפת (דיני עסקים)
elastic buffer - מַאגָר גָמיש (מחשבים ומערכות מידע)
exceuted - בוצע (דיני עסקים)
elastic dedmand - ביקוש גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange - בורסה (בנקאות ושוק ההון)
elastic product - מוצר גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange - בורסה (ביטוח וניהול סיכונים)
elastic product - מוצר גמיש (שיווק ופירסום)
exchange - החלָפה מִרכֶּזֶת (מחשבים ומערכות מידע)
elasticity - גמישות (ארגון וניהול עסקים)
exchange - חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
elasticity - גְמִישוּת (ייצור ותיפעול)
exchange instruction - הורָאַת הַחלָפה (מחשבים ומערכות מידע)
elasticity - גמישות (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange relationship - יַחסֵי גּוֹמְלִין (ארגון וניהול עסקים)
elasticity demand - גמישות ביקוש (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange / bourse - בורסה (כלכלה וסטטיסטיקה)
elasticity of function - גמישות פונקציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange abroad - בּוּרְסָה בְּחוּץ לָאָרֶץ (בנקאות ושוק ההון)
elasticity of production - גְמִישוּת יִיצוּר (ייצור ותיפעול)
exchange activity - פְּעוּלוֹת חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
elasticity of production - גמישות ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange appartments - דירות תמורה (מקרקעין)
elasticity of substitution - גמישות תחלופה (שיווק ופירסום)
exchange boom - גֵּאוּת בַּבּוּרְסָה (בנקאות ושוק ההון)
elasticity of substitution - גמישות תחלופה (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange broker - עמִיל חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
elbow - ברך (מקרקעין)
exchange check - שֵיק חלִיפִין שֶק חליפין (בנקאות ושוק ההון)
elbow - מַרְפֵּק (בנקאות ושוק ההון)
exchange commission - עַמְלַת חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
electic surgery - ניתוח אלקטיווי (ביטוח וניהול סיכונים)
exchange control - פיקוח על מטבע חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה)
election economy - כלכלת בחירות (כלכלה וסטטיסטיקה)
exchange cycle - מחזור ערכים / מעגל חליפין מעגל חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electric bus - אוטובוס חשמלי (תחבורה)
exchange economy - משק חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electric car - מכונית חשמלית (תחבורה)
exchange gain - רווח המרה (בנקאות ושוק ההון)
electric fence - גָדֵר חַשמָלית (מקרקעין)
exchange gain or loss - הפרשי מטבע (כלכלה וסטטיסטיקה)
electric mains - רשת חשמל (מקרקעין)
exchange of policies - חילופי פוליסות (ביטוח וניהול סיכונים)
electric scooter - קַלנועית (תחבורה)
exchange of securities - הַחְלָפַת נְיָירוֹת עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
electric train - רַכֶּבֶת חַשמָלית (תחבורה)
exchange of shares - הַחְלָפַת מְנָיוֹת חילופי מניות (בנקאות ושוק ההון)
electric vehicle - רכב חשמלי (תחבורה)
exchange of shares - חילופי מניות (חשבונאות וביקורת)
electric vehicle - רכב חשמלי (ביטוח וניהול סיכונים)
exchange option - אוֹפְּצְיָה בּוּרְסָאִית (בנקאות ושוק ההון)
electrical accounting machine - מכונַת מניה חַשמַלית (מחשבים ומערכות מידע)
exchange price - מְחִיר חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
electrically alterable - אִיאֵרום (מחשבים ומערכות מידע)
exchange privilege - זְכוּת הַחְלָפָה (בנקאות ושוק ההון)
electricity plan - תוכנית חשמל (מקרקעין)
exchange rate - שַׁעַר המָרָה (בנקאות ושוק ההון)
electrification - חישמול / חשמול (תחבורה)
exchange rate band / currency band - רְצוּעַת נִיוּד (בנקאות ושוק ההון)
electroluminescent display - תצוּגה אֵלֶקטרו־זַרחָנית (מחשבים ומערכות מידע)
exchange rate mechanism (erm) - מנגנון שער חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electromagnet - אלקטרומגנט (מחשבים ומערכות מידע)
exchange stabilization fund - קרן ייצוב מטבע חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה)
electron - אלקטרון (מידות ומשקלות)
exchange standard - בסיס חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electron beam recording - הַקלָטה בּעֶזרַת קַרנֵי אֵלֶקטרונים (מחשבים ומערכות מידע)
exchange ststme - מערכת חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electron volt - אלקטרון וולט (מידות ומשקלות)
exchange theory - תּוֹרַת חלִיפִין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electronic - אֵלֶקטְרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exchange traded fund - תעודת סל (בנקאות ושוק ההון)
electronic banking - בַּנְקָאוּת אֶלֶקְטְרוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
exchange traded fund [etf] - קֶרֶן מַדָּדִית נִסְחֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
electronic catalog - קטלוג אלקטרוני (שיווק ופירסום)
exchange transaction - עסקת חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
electronic commerce {ec - מסחר אלקטרוני (שיווק ופירסום)
exchange transaction - עִסְקַת חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
electronic commerce {ec - מסחר אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exchangeable disk - דיסק חליפי (מחשבים ומערכות מידע)
electronic confirmation - אִישּׁוּר אֶלֶקְטְרוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
exchangeable disk storage - הֶחסֵן דיסק חָליף (מחשבים ומערכות מידע)
electronic data processing - עיבוד נתונים אלקטרוני (ענ"א) (מחשבים ומערכות מידע)
exchanged asset - נֶכֶס מוּחְלָף (בנקאות ושוק ההון)
electronic data processing machine - מכונה לעיבּוּד נתוּנים אֵלֶקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
excise tax - בלו (דיני עסקים)
electronic differential analyser - מנַתֵחַ דיפרֶנצְיָלי אֵלֶקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
excise tax - בלו (כלכלה וסטטיסטיקה)
electronic equipment insurance - בּיטוּחַ צִיוּד אֶלֶקטרוני (ביטוח וניהול סיכונים)
excise tax - בלו (חשבונאות וביקורת)
electronic exchange - בּוּרְסָה אֵלֵקְטְרוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
excl - EXCL (ראשי תיבות לועזיים)
electronic floor - זִירָה אֶלֶקְטְרוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
exclusion - החרגה (ביטוח וניהול סיכונים)
electronic funds transfer [eft] - הַעבָרַת כְּסָפִים אֶלֶקְטְרוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
exclusion - סְיָיג (בנקאות ושוק ההון)
electronic governance - ממשל אלקטרוני (ארגון וניהול עסקים)
exclusion / limitation - סייג (ביטוח וניהול סיכונים)
electronic governance - ממשל אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exclusion allowance - אִי-תְּחוּלַת הַפְרָשָה (יחסי עבודה)
electronic interactive media - מדיה אלקטרונית הידודית (שיווק ופירסום)
exclusion letter - מכתב החרגה (מקרקעין)
electronic magazin [ezine - עיתון אלקטרוני (תיקשורת)
exclusive power - סַמְכוּת ייִחוּדִית (יחסי עבודה)
electronic mail - דואר אלקטרוני (שיווק ופירסום)
exclusive agreement - הֶסְכֵּם בִּלְעָדִיוּת (שיווק ופירסום)
electronic mail - דואר אלקטרוני (תיקשורת)
exclusive bus lane - נתיב בלעדי לאוטובוסים (תחבורה)
electronic mail - דּוֹאַר אֶלֶקְטְרוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
exclusive distribution - הפָצָה אֶקְסְלוֹסִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
electronic mail - דואַר אֵלֶקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exclusive distribution - הפצה בלעדית (שיווק ופירסום)
electronic mail box - תיבת דואר אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exclusive distributor - מפיץ בלעדי (שיווק ופירסום)
electronic mail box - תיבת דואר אלקטרוני (שיווק ופירסום)
exclusive distributor - מפיץ בלעדי (ארגון וניהול עסקים)
electronic mailing - דיוור אלקטרוני (תיקשורת)
exclusive event - אירוע בלעדי (כלכלה וסטטיסטיקה)
electronic mailing - דיוור אלקטרוני (שיווק ופירסום)
exclusive listing - הסמכה בלעדית (שיווק ופירסום)
electronic media - אפיקי פרסום אלקטרוניים (תיקשורת)
exclusive or (xor) - איחוּד מוציא (מחשבים ומערכות מידע)
electronic media - אפיקי פרסום אלקטרוניים (שיווק ופירסום)
exclusive power - סמכות ייחודית (דיני עסקים)
electronic music midi - מוזיקה אלקטרונית (מחשבים ומערכות מידע)
exclusive zoning - ייעוד ספציפי (תחבורה)
electronic office - מישׂרָד אֵלֶקטְרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exclusive zoning - ייעוד ספציפי (מקרקעין)
electronic processing sheet - גיליון עיבוד אלקטרוני (חשבונאות וביקורת)
exclusivity - בילעדיוּת (ארגון וניהול עסקים)
electronic retailing - קימעונות אלקטרונית (שיווק ופירסום)
exclusivity - בִּלְעָדִיּוּת (יחסי עבודה)
electronic retailing - קימעונות אלקטרונית (מחשבים ומערכות מידע)
exclusivity - בילעדיוּת (שיווק ופירסום)
electronic spread sheet - גיליון מיון אלקטרוני (חשבונאות וביקורת)
exclusivity of actions - יִיחוּד פְּעוּלוֹת (בנקאות ושוק ההון)
electronic switch - מֶתֶג אֵלֶקטְרוני (מחשבים ומערכות מידע)
exclusivity of course of action - ייחוד עילה (ביטוח וניהול סיכונים)
electronic trading - מִסְחָר אֵלֵקְטְרוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
exclusivity of position - ייחוד כהונה (דיני עסקים)
electronics - אֵלֶקטְרוניקה (מחשבים ומערכות מידע)
exclusivity of position - יִיחוּד כְּהוּנָּה (יחסי עבודה)
electronics - אֵלֶקְטְרוֹנִיקָה (תיקשורת)
exculpatory clause - זיכוי, סעיף סְעִיף שִחְרוּר (2) (בנקאות ושוק ההון)
electrophotogrphic printers - מדפסות אלקטרופוטוגרפיות (מחשבים ומערכות מידע)
exculpatory clause - זיכוי, סעיף (ארגון וניהול עסקים)
electrostatic printer - מַדפֶּסֶת אֶלֶקטרוסטָטית (מחשבים ומערכות מידע)
exculpatory clause - זיכוי, סעיף (מקרקעין)
electrostatic storage - הֶחסֵן אֵלֶקטרוסטָטי (מחשבים ומערכות מידע)
executable statement - מישפט לביצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
eleemosynary - קוּפַּת צְדָקָה (בנקאות ושוק ההון)
execute statement - מישפט בּיצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
elegant program - תוכנָה אֶלֶגַנטית (מחשבים ומערכות מידע)
execute phase - מופָע בּיצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
element - אֵיבָר (מחשבים ומערכות מידע)
executed - בּוּצַּע (בנקאות ושוק ההון)
element - אלמנט (תיקשורת)
executed contract - חוֹזֶה מוּשְלָם (בנקאות ושוק ההון)
element - יְסוֹד (ייצור ותיפעול)
execution - ביצוּעיסט הוצאה לפועל (שיווק ופירסום)
element of inadequacy - גורם אי-התאמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
execution - ביצוּעיסט (תיקשורת)
elementary insurance - ביטוח אלמנטרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
execution - בּיצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
elevated road - דרך עילית (תחבורה)
execution - הוצאה לפועל (דיני עסקים)
elevating scraper - מגרד מעלה (מקרקעין)
execution - הוֹצָאָה לַפּוֹעַל (בנקאות ושוק ההון)
elevator / lift - מעלית (מקרקעין)
execution concurrent - בּיצוּעַ בּמַקבּיל (מחשבים ומערכות מידע)
elevator sump - עוּקַת מַעלית (מקרקעין)
execution delay - פיגור בביצוע (מקרקעין)
elevator`s time-table - לו"ז מעלית (ייצור ותיפעול)
execution engineer - מהנדס ביצוע (מקרקעין)
elif fragmentatiom - פיצול קבצים (מחשבים ומערכות מידע)
execution manager - מנהל ביצוע (מקרקעין)
eligibility equirements - דְּרִישוֹת כְּשִׁירוּת (בנקאות ושוק ההון)
execution of orders - בִּיצוּעַ פְּקוּדָה (בנקאות ושוק ההון)
eligibility period - תְּקוּפַת כְּשִירוּת (ביטוח וניהול סיכונים)
execution office - מִשְׂרָד הַהוֹצָאָה לַפּוֹעַל (בנקאות ושוק ההון)
eligible bill - שְטָר כָּשִיר (בנקאות ושוק ההון)
execution proceeding office - הוצאה לפועל (מקרקעין)
eligible borrower - לוֹוֶה כָּשִיר (בנקאות ושוק ההון)
execution sequence - סֵדֶר בּיצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
eligible liabilities - הִתְחַיְּיבוּת כְּשִירָה (בנקאות ושוק ההון)
execution time - זמַן בּיצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
eligible paper - נְיַיר כָּשִיר (בנקאות ושוק ההון)
executive - מְנַהֵל עסָקִים (ארגון וניהול עסקים)
eliminator - מַדבר (תיקשורת)
executive - מְנַהֵל עסָקִים (בנקאות ושוק ההון)
elite directed motivation - הנָעָה למְצוּיָנוּת (משאבי אנוש)
executive class - פְּקִידוּת זוּטָרָה (משאבי אנוש)
elitist management - נִיהוּל אֶלִיטַרִי (ארגון וניהול עסקים)
executive committee - וַעַד פּוֹעֵל (ארגון וניהול עסקים)
elliott waves - גַּלֵי אֶלְיוֹט (בנקאות ושוק ההון)
executive compensation - שְׂכַר מְנַהלִים (יחסי עבודה)
eloquention - אלוקוונציה (תיקשורת)
executive subsystem - תַּת־מַערֶכֶת מִנְהָלִית (ארגון וניהול עסקים)
else rule - כּלָל "אַחֶרֶת" (מחשבים ומערכות מידע)
executive contractor - קבלן ביצוע (מקרקעין)
ema - EMA (ראשי תיבות לועזיים)
executive officer / director - נוֹשֵׂא מִשְׂרָה (בכירה) (בנקאות ושוק ההון)
embankment - סוללה (מקרקעין)
executive trainee - שׁוּלְיַת הַנְהָלָה (יחסי עבודה)
embargo - אמברגו (כלכלה וסטטיסטיקה)
executive- dominated strategy - אַסְטְרָטֶגְיַת שְׁלִיטַת הַנְהָלָה (ארגון וניהול עסקים)
embedded - מוטבע (מחשבים ומערכות מידע)
executive-domination - הִתְמַקְּדוּת הַנִיהוּל (ארגון וניהול עסקים)
embedded computer system - מַערֶכֶת משוּבֶּצֶת־מַחשֵב (מחשבים ומערכות מידע)
executor - מוציא לפועל (דיני עסקים)
embezzlement - מעילה (יחסי עבודה)
executory consideration - תְּמוּרָה לְבִיצּוּעַ (בנקאות ושוק ההון)
embezzlement - מְעִילָה (בנקאות ושוק ההון)
executory contract - חוֹזֶה לְהַשְלָמָה (בנקאות ושוק ההון)
embezzlement - מעילה (ארגון וניהול עסקים)
executory device - זכות מחליפה (מקרקעין)
embezzler - מועל (דיני עסקים)
exemplar - אֶקְסֶמְפְלָר (שיווק ופירסום)
embezzlment - מעילה (דיני עסקים)
exemplar - אקסמפלר (תיקשורת)
embodied technique - טכניקה גשמית (כלכלה וסטטיסטיקה)
exemplary damages - פִּיצּוּיִּים לְדוּגְמָה (בנקאות ושוק ההון)
emcof - EMCOF (ראשי תיבות לועזיים)
exempt employee - עוֹבֵד פַּטוּר (יחסי עבודה)
emerency exit - יציאת חירום (מקרקעין)
exempt income - הכנסה פטורה (יחסי עבודה)
emergancy labor law - חוק שירות עבודה בשעת חירום (דיני עסקים)
exempt income - הכנסה פטורה (חשבונאות וביקורת)
emergency dispute - סִכְסוּךְ חֵירוּם (יחסי עבודה)
exempt organization - ארגון בעל פטור (ארגון וניהול עסקים)
emergency credit - אַשְרַאי חֵירוּם (בנקאות ושוק ההון)
exempt security - נְיַיר עֵרֶךְ פָּטוּר (בנקאות ושוק ההון)
exemption - פטור (דיני עסקים)
emergency loans and advances - מִילְווֹת וּמִקְדָּמוֹת חֵירוּם (בנקאות ושוק ההון)
exemption clause - פטור, סעיף (שיווק ופירסום)
emergency order - הזמנה דחופה (שיווק ופירסום)
exemption clause - פטור, סעיף (דיני עסקים)
emergency order - צַו חֵירוּם (יחסי עבודה)
exemption from compensation for delayed wage payment - פטור מפיצויי הלנה (דיני עסקים)
emergency order - צו חירום (דיני עסקים)
exemption from compensation for delayed wage payment - פְּטוֹר מִפִּיצּוּיֵי הַלָּנָה (יחסי עבודה)
emergency regulation - תקנה לשעת חירום (דיני עסקים)
exemption from fixed management fees - פְּטוֹר מִדְּמֵי נִיהוּל קְבוּעִים (בנקאות ושוק ההון)
emergency staircase - מַדרֵגות מילוּט (מקרקעין)
exeption permission - היתר לחריגה (דיני עסקים)
emergency vehicle - רכב חרום (ביטוח וניהול סיכונים)
exercise - מִימוּש 1 (זכויות) נִיצוּל (בנקאות ושוק ההון)
emergency vehicle - רכב חרום (תחבורה)
exercise date - תַּארִיךְ מִימוּשׁ תַּארִיךְ נִיצוּל (בנקאות ושוק ההון)
emergent leader - מַנְהִיג מִתְגַלֶּה (ארגון וניהול עסקים)
exercise day - יוֹם מִימוּש (בנקאות ושוק ההון)
emerging economy - כלכלה מתעוררת (כלכלה וסטטיסטיקה)
exercise money - תּוֹסֶפֶת מימוּש (בנקאות ושוק ההון)
emerging market - שׁוּק מִתְעוֹרֵר (בנקאות ושוק ההון)
exercise notice - הוֹדָעַת בִּיצּוּעַ הוֹדָעַת מִימוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
emerging markets - שווקים מתעוררים (כלכלה וסטטיסטיקה)
exercise of power - הַפְעָלַת כּוֹחַ (ארגון וניהול עסקים)
emip - EMIP (ראשי תיבות לועזיים)
exercise period - תְּקוּפַת מִימוּש (בנקאות ושוק ההון)
emission - אֶמִיסְיָה (בנקאות ושוק ההון)
exercise premium - פְּרֶמְיַת מִימוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
emolument - תגמול (יחסי עבודה)
exercise price / strike price - מְחִיר מִימוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
emotion - ריגוש (שיווק ופירסום)
exercise rate - שַׁעַר מִימוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
emotional ability - כּוֹשֶר רִיגּוּשִי (משאבי אנוש)
exersice price - מְחִיר קוֹבֵעַ לְמִימוּש (בנקאות ושוק ההון)
emotional message - מסר רגשי (תיקשורת)
exess fine zone - אזור קנס מוגדל (תחבורה)
emotional message - מסר רגשי (שיווק ופירסום)
exhaust price - מְחִיר מִיצוּי (בנקאות ושוק ההון)
emp - EMP (ראשי תיבות לועזיים)
exhaust system - מַפלט צינור פּליטה (תחבורה)
empathy - אֶמְפַּתְיָה (משאבי אנוש)
exhaustive event - אירוע ממצה (כלכלה וסטטיסטיקה)
empathy approach - אמפטיה, גישת (שיווק ופירסום)
exhaustive partition - חלוקה ממצה (כלכלה וסטטיסטיקה)
empire building - בְּנִיַּית אִימְפֶּרְיָה (משאבי אנוש)
exhibit - מַצָּג (2) (בנקאות ושוק ההון)
empirical - אמפירי (כלכלה וסטטיסטיקה)
exhibit - מוצג (דיני עסקים)
empirical information - מֵידָע אֶמְפִּירִי (מחשבים ומערכות מידע)
exhibit - מַצָּג (חשבונאות וביקורת)
empirical information - מֵידָע אֵמְפִּירִי (בנקאות ושוק ההון)
exhibit - מצג (2) (שיווק ופירסום)
empirical quation - שְׁאֵלָה אֶמְפִּירִית (משאבי אנוש)
exim bank - אֶקְסִים (בנקאות ושוק ההון)
empirical research - מחקר אמפירי (כלכלה וסטטיסטיקה)
eximbank - EXIMBANK (ראשי תיבות לועזיים)
empirically derived credit - אַשְרַאי עַל בָּסִיס נִיסָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
existence - קיימות (חשבונאות וביקורת)
emploee plandholder - עָמִית שָׂכִיר (בנקאות ושוק ההון)
existence - קִיּוּם (כלכלה וסטטיסטיקה)
employable - בַּר-הַעסָקָה (משאבי אנוש)
existence - קיימות (ייצור ותיפעול)
employed - מוּעֳסָק (משאבי אנוש)
existence needs - צוֹרְכֵי קִיּוּם (כלכלה וסטטיסטיקה)
employed - מועסק (כלכלה וסטטיסטיקה)
existence- relatedness-growth (erg) - קִיּוּם-הִשְתַּיְיכוּת-צְמִיחָה (שיווק ופירסום)
employed capital - הוֹן מְנוּצָּל (בנקאות ושוק ההון)
exit - הנפקת הזנק אקזיט (בנקאות ושוק ההון)
employee - עובד (דיני עסקים)
exit - יציאה (מחשבים ומערכות מידע)
employee - מועסק עוֹבֵד שכיר/עובד (יחסי עבודה)
exit interview - ראיון עזִיבָה (משאבי אנוש)
employee attitude - עֶמְדַּת עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
exit nose - חרטום יציאה (תחבורה)
employee handbook - מַדְרִיךְ לָעוֹבֵד (משאבי אנוש)
exit point - נקוּדַת יציאה (מחשבים ומערכות מידע)
employee association - ארגון עובדים (2) (יחסי עבודה)
exit ramp - מֶחבַּר יציאה (תחבורה)
employee attitude survey - סֶקֶר עֶמְדוֹת עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
exit station - תַּחנַת יְצִיאָה (בנקאות ושוק ההון)
employee buy-out - הִשְתַלְטוּת עַל־יְדֵי עוֹבְדִים (בנקאות ושוק ההון)
exit station - תחנת יציאה (ביטוח וניהול סיכונים)
employee development - פִּיתּוּחַ עוֹבְדִים (משאבי אנוש)
exit terminal - קצה מחבר ליציאה (תחבורה)
employee member - עמית שכיר (ביטוח וניהול סיכונים)
exit value - ערך יציאה (חשבונאות וביקורת)
employee of the stock exchange - עוֹבֵד בּוּרְסָה (בנקאות ושוק ההון)
exit value - ערך יציאה (בנקאות ושוק ההון)
exlusive licence - רישיון ייחודי (דיני עסקים)
employee`s death - פטירת עובד (דיני עסקים)
exogenous - אֶקְסוֹגֶנִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
employee`s committee suspension - השעיית ועד עובדים (יחסי עבודה)
exogenous factor - גורם אקסוגני (כלכלה וסטטיסטיקה)
employee`s expenses - הוצאות עובד (דיני עסקים)
exogenous variable - אקסוגני, משתנה מישתנה אקסוגני (כלכלה וסטטיסטיקה)
employee's death - פְּטִירַת עוֹבֵד (יחסי עבודה)
exonumia - אֶקְסוֹנוּמְיָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
employee's expenses - הוצאות עובד (חשבונאות וביקורת)
exorbitant profit - רווח מופקע (דיני עסקים)
employee's expenses - הוצאות עובד (יחסי עבודה)
exorbitant wage - שכר מופקע (יחסי עבודה)
employee-employer relations - יחסי עובד-מעביד (דיני עסקים)
exorbitant wage - שכר מופקע (דיני עסקים)
employee-employer relations - יחסי עובד-מעביד (יחסי עבודה)
exotic derivatives - נגזרות אקזוטיות (בנקאות ושוק ההון)
employees claims in bankrupcy - תביעות עובדים בפשיטת רגל (דיני עסקים)
exotic option - אוֹפְּצְיָה אֶקְזוֹטִית (בנקאות ושוק ההון)
employees claims in bankruptcy - פשיטת רגל - תביעות עובדים (דיני עסקים)
expandable computer - מַחשֵב הניתָן להַרחָבה (מחשבים ומערכות מידע)
employees claims in bunkruptry - תביעות עובדים בפשיטת רגל (יחסי עבודה)
expanded keyboard - מיקלדת מוּרחֶבֶת (מחשבים ומערכות מידע)
employees committee - וַעַד עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
expanding-pie - עוּגָה תּוֹפַחַת (כלכלה וסטטיסטיקה)
employees council - מוֹעֶצֶת עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
expanding-pie assumption - הנָחַת הָעוּגָה הַתּוֹפַחַת (ייצור ותיפעול)
employees list - מַצָּבָה (משאבי אנוש)
expansion - התרחבות (ארגון וניהול עסקים)
employees sorting - מיון ואיבחון עובדים (משאבי אנוש)
expansion - התרחבות (כלכלה וסטטיסטיקה)
employees stock option - אוֹפְּצְיָה לִמְנָיוֹת עוֹבְדִים (משאבי אנוש)
expansion - הרחבה (מקרקעין)
employees training - הַדְרָכַת עוֹבְדִים (משאבי אנוש)
expansion - התרחבות (שיווק ופירסום)
employeesd meals - ארוחות לעובדים (יחסי עבודה)
employer - מַעבִיד מעסיק (יחסי עבודה)
expansion and growth strategy - הרחבה וגידול, אסטרטגיות (ארגון וניהול עסקים)
employer interference - הִתְעָרְבוּת מַעבִיד (יחסי עבודה)
expansion board - כרטיס הרחבה (מחשבים ומערכות מידע)
expansion planning - תִּכְנוּן הִתְרַחבוּת (ארגון וניהול עסקים)
employer`s death - פטירת מעביד (דיני עסקים)
expansion policy - היתרחבות, מדיניות מדיניות היתרחבות (ארגון וניהול עסקים)
employer`s liability - אחריות מעבידים (דיני עסקים)
expansion slot - חריץ הרחבה (מחשבים ומערכות מידע)
employer's death - פְּטִירַת מַעבִיד (יחסי עבודה)
expectancy - צִיפִּיָּיה (משאבי אנוש)
employer's liability - אחריות מעבידים (יחסי עבודה)
expectation - ציפיות (שיווק ופירסום)
employers association - אִרְגּוּן מַעסִיקִים (יחסי עבודה)
expectation - ציפיות (ארגון וניהול עסקים)
employers association - ארגון מעסיקים (כלכלה וסטטיסטיקה)
expectation - תוחלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
employers insurance - בִּיטּוּחַ מַעסִיקִים (יחסי עבודה)
expectation cooling-out - צִינּוּן צִיפִּיּוֹת (ארגון וניהול עסקים)
employers insurance - ביטוח מעסיקים (ביטוח וניהול סיכונים)
expectation theory - תּוֹרַת צִיפִּיּוֹת (משאבי אנוש)
employers liability - חבות מעבידים (יחסי עבודה)
expectation theory - תּוֹרַת צִיפִּיּוֹת (יחסי עבודה)
employers liability - אַחרָיוּת מַעבִידִים חבות מעבידים (ביטוח וניהול סיכונים)
expectations - ציפיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
employers liability - חבות מעבידים (דיני עסקים)
employers liability insurance - בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מַעבִידִים (ביטוח וניהול סיכונים)
expected utility - תּוֹעֶלֶת צְפוּיָה (ארגון וניהול עסקים)
employers organization - אִרְגּוּן מַעבִידִים (יחסי עבודה)
expected cash flow - תזרים מזומנים צפוי (חשבונאות וביקורת)
employers rights - זְכוּיוֹת מַעבִיד (ארגון וניהול עסקים)
expected cash flow - תזרים מזומנים צפוי (ארגון וניהול עסקים)
employers tax - מס מעסיקים (דיני עסקים)
expected exit value - ערך יציאה מיוחל (בנקאות ושוק ההון)
employers tax - מס מעסיקים (יחסי עבודה)
expected exit value - ערך יציאה מיוחל (חשבונאות וביקורת)
expected income - הכנסה מיוחלת הכנסה צפויה (3) (כלכלה וסטטיסטיקה)
employment - תַּעסוּקָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
expected investment policy - מדיניות השקעה צפוייה (ביטוח וניהול סיכונים)
employment - הַעסָקָה (משאבי אנוש)
expected life - קִיוּם צָפוּי (חשבונאות וביקורת)
employment diagram - תַרְשִים תַעסוּקָה (ייצור ותיפעול)
expected life - קיום צפוי (ייצור ותיפעול)
employment interview - רֵאָיוֹן הַעסָקָה (משאבי אנוש)
expected mortality - תמותה חזוייה (ביטוח וניהול סיכונים)
employment rules - נוֹהַל תַּעסוּקָה (משאבי אנוש)
expected profitability - רִוְוחִיוּת צְפוּיָה (בנקאות ושוק ההון)
employment agency - סוֹכְנוּת תַּעסוּקָה (יחסי עבודה)
expected profits - רווח, תוחלת (ייצור ותיפעול)
employment benefits - הטָבוֹת שָׂכָר (יחסי עבודה)
expected profits - תוחלת רווח (חשבונאות וביקורת)
employment bureau - לִשְכַּת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
expected profits - תוחלת רווח (כלכלה וסטטיסטיקה)
employment cluster - אשכול תעסוקתי (ארגון וניהול עסקים)
expected profits - רווח, תוחלת תוחלת רווח (ארגון וניהול עסקים)
employment function - תַּפְקִיד הַעסָקָה (משאבי אנוש)
employment multiplier - מכפיל תעסוקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
expected utility - תועלת צפויה (כלכלה וסטטיסטיקה)
employment multiplier - מַכְפִּיל תַּעסוּקָה (יחסי עבודה)
expected value - ערך מיוחל (כלכלה וסטטיסטיקה)
employment of women - עבוֹדַת נָשִים (יחסי עבודה)
expected value - עֵרֶךְ צָפוּי (ארגון וניהול עסקים)
employment of women - עבודת נשים (דיני עסקים)
expected value of the rate of return - תּוֹחֶלֶת שיעוּר הַתְּשׂוּאָה (בנקאות ושוק ההון)
employment of women law - חוֹק עבוֹדַת נָשִים (יחסי עבודה)
expected yield - תשואה צפויה (בנקאות ושוק ההון)
employment of women law - חוק עבודת נשים (דיני עסקים)
expediting charges - הוצאות זירוז משלוח (ביטוח וניהול סיכונים)
employment percentage - אָחוּז תַעסוּקָה (ייצור ותיפעול)
expedition - אֶקְסְפֶּדִיצְיָה (ארגון וניהול עסקים)
employment percentage - אָחוּז תַעסוּקָה (יחסי עבודה)
expendable fund - קֶרֶן מִתְכַּלָּה (בנקאות ושוק ההון)
expendic net - רשת אקספנדיר (מקרקעין)
employment report - מאזן חברתי מאזן תעסוקה (יחסי עבודה)
expenditure method - שיטת ההוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה)
employment report - מאזן חברתי מַאזַן תַּעסוּקָה (ארגון וניהול עסקים)
expenditure method - הוצאה, שיטת (חשבונאות וביקורת)
employment service - שֵירוּת תַּעסוּקָה (יחסי עבודה)
expenditure method - הוצאה, שיטת (ייצור ותיפעול)
employment service - שירות תעסוקה (דיני עסקים)
expenditure rate - שִיעוּר הוֹצָאוֹת (ייצור ותיפעול)
employment services law - חוֹק שֵירוּת הַתַּעסוּקָה (יחסי עבודה)
expenditure rate - הוצאות, שיעור שִיעוּר הוֹצָאוֹת (חשבונאות וביקורת)
employment sevices law - חוק שירות התעסוקה (דיני עסקים)
expenditure rate - שיעור הוצאות (ארגון וניהול עסקים)
empolyees stock option - אופציה למניות לעובדים (חשבונאות וביקורת)
expenditure tax - מס הוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה)
empolyees stock option - אופציה למניות לעובדים (בנקאות ושוק ההון)
expense - הוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה)
empty time - זְמַן רֵיק (ייצור ותיפעול)
expense - הוֹצָאָה (ייצור ותיפעול)
empty intersection - הצטלבות פנויה (כלכלה וסטטיסטיקה)
expense account - חשבון הוצאות (יחסי עבודה)
empty medium - מַצָע רֵיק (מחשבים ומערכות מידע)
expense account - חשבון הוצאות (ייצור ותיפעול)
empty set - קבוצה ריקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
expense account - חֶשְבּוֹן הוֹצָאוֹת (חשבונאות וביקורת)
ems - EMS (ראשי תיבות לועזיים)
expense allocation - הקצאת הוצאות (חשבונאות וביקורת)
emulate - תּוֹאָם (ייצור ותיפעול)
expense allocation - הקצאת הוצאות (ייצור ותיפעול)
emulate - אמולציה (מחשבים ומערכות מידע)
expense allowance - מענק הוצאות (חשבונאות וביקורת)
emulation - הַדמָייה (2) חיקוּי (מחשבים ומערכות מידע)
expense allowance - מענק הוצאות (שיווק ופירסום)
emulator - חַקָאי (מחשבים ומערכות מידע)
expense budget - תקציב הוצאות (ארגון וניהול עסקים)
expense budget - תקציב הוצאות (חשבונאות וביקורת)
enable - איפשוּר (מחשבים ומערכות מידע)
expense center - מֶרְכָּז אַחרָיוּת מרכז הוצאה (חשבונאות וביקורת)
enablement law - חוֹק הַרְשָאָה (בנקאות ושוק ההון)
expense center - מרכז הוצאה (ייצור ותיפעול)
enablement law - חוק הרשאה (דיני עסקים)
expense control - בַּקָרַת הוֹצָאוֹת (חשבונאות וביקורת)
enabling - יִיפוּי כּוֹחַ (3) (בנקאות ושוק ההון)
expense distribution - חלוקת הוצאות (ייצור ותיפעול)
enabling - הסמכה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
expense distribution - חלוּקַת הוֹצָאוֹת (חשבונאות וביקורת)
enabling - ייפוי כוח (2) (דיני עסקים)
expense index - הוצאות, מדד (שיווק ופירסום)
enabling signal - אות מאַפשֵר (מחשבים ומערכות מידע)
expense index - הוצאות, מדד מדד הוצאות (חשבונאות וביקורת)
enamel - זגוגית (מקרקעין)
expense loading - העמסת הוצאות (ביטוח וניהול סיכונים)
encapsulation - קַפְּסוּלַצְיָה (ארגון וניהול עסקים)
expense vs. cost - הוצאה לעומת עלות (ייצור ותיפעול)
enciphering - הַצפָּנה (מחשבים ומערכות מידע)
expense vs. cost - הוצאה לעומת עלות (חשבונאות וביקורת)
encircle strategy - עיטוף, אסטרטגית (שיווק ופירסום)
expenses allocation - יִיחוּס הוֹצָאוֹת (חשבונאות וביקורת)
encircle strategy - עיטוף, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
expenses abroad - הוצאות בחו"ל (יחסי עבודה)
encirclement - כיתור (מקרקעין)
expenses flow - תזרים הוצאות (ארגון וניהול עסקים)
encirclement net boat - סְפִינַת רֶשֶת הקָפָה מקיפן (תחבורה)
expenses flow - תזרים הוצאות (ייצור ותיפעול)
expenses for deduction - הוצאות להפחתה (ארגון וניהול עסקים)
encl. - Encl. (ראשי תיבות לועזיים)
expenses for deduction - הוצאות להפחתה (חשבונאות וביקורת)
enclosure - חומר מצורף (שיווק ופירסום)
expensese allocation - ייחוס הוצאות (דיני עסקים)
enclosure - גידוּר (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
expensese allocation - ייחוס הוצאות (ייצור ותיפעול)
enclosure sale - מְכִירַת שִיעְבּוּד (בנקאות ושוק ההון)
experience - היתנסות התנסות (שיווק ופירסום)
encode - סימוּל (מחשבים ומערכות מידע)
experience - ניסָיוֹן (משאבי אנוש)
encoder - מקודֵד (מחשבים ומערכות מידע)
experience - ניסיון (ייצור ותיפעול)
encoding - הצפנה (שיווק ופירסום)
experience - ניסיון (ביטוח וניהול סיכונים)
encoding - הצפנה (תיקשורת)
experience effect - תּוֹצָא נִיסָּיוֹן (משאבי אנוש)
encounter group - קְבוּצַת הִתְמוֹדְּדוּת (משאבי אנוש)
experience effect - תּוֹצָא נִיסָּיוֹן (ייצור ותיפעול)
encroacher - מסיג גבול1 (מקרקעין)
experience curve - ניסיון, עקומת (ייצור ותיפעול)
encroachment - הַסָּגַת גְּבוּל (משאבי אנוש)
experience curve - ניסיון, עקומת עקוּמַת נִיסָיוֹן (משאבי אנוש)
encroachment - הסגת גבול (2) (מקרקעין)
experience survey - סקר מומחים (כלכלה וסטטיסטיקה)
encroachment - הסגת גבול (2) חדירה לרשות הפרט (דיני עסקים)
experiment - ניסוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
encryption - הצפנה (2) (שיווק ופירסום)
experimental design - דגם ניסויי (שיווק ופירסום)
encryption key - מפתח הצפנה (שיווק ופירסום)
experimental design - דגם ניסויי (כלכלה וסטטיסטיקה)
encumbered - מְשׁוּעבַּד (בנקאות ושוק ההון)
experimental group - ניסוי, קבוצת קבוצת ניסוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
encumbrance - שיעבוד (דיני עסקים)
experimental group - ניסוי, קבוצת קבוצת ניסוי (שיווק ופירסום)
encumbrance - התחייבות (חשבונאות וביקורת)
experimental production series - סִדְרַת יִיצוּר נִיסְיוֹנִית (ייצור ותיפעול)
encumbrance - התחייבות (ארגון וניהול עסקים)
expert - מוּמְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
encumbrance]. - שיעבוד (מקרקעין)
expert - מומחה (יחסי עבודה)
end - סוף סִיוּם (מחשבים ומערכות מידע)
expert - מוּמְחֶה (ארגון וניהול עסקים)
end page - עַמוּד סִיוּם (מחשבים ומערכות מידע)
expert - בָּקִי (ייצור ותיפעול)
end aisle display - תצוגת קצה (שיווק ופירסום)
expert - מומחה (מקרקעין)
end around carry - נשיאָה מַעגָלית (מחשבים ומערכות מידע)
expert approach - מומחיות, גישת (שיווק ופירסום)
end directive - מַנחֶה סִיוּם (מחשבים ומערכות מידע)
expert opinion - דעת מומחים (כלכלה וסטטיסטיקה)
end key - קליד "סוף" (מחשבים ומערכות מידע)
expert power - מומחיות (ארגון וניהול עסקים)
end mark - סימָן סִיוּם (מחשבים ומערכות מידע)
expert system - מַערֶכֶת מוּמחֶה (מחשבים ומערכות מידע)
end money - כַּסְפֵּי סִיוּם (חשבונאות וביקורת)
expert witness - עד מומחה (דיני עסקים)
end note - הערה אחרונה (תיקשורת)
expert's opinion - חוות דעת מומחה (דיני עסקים)
end of first file section label - תָווית סוף מיִקטָע־קובֶץ רִאשון (מחשבים ומערכות מידע)
expertise - מוּמְחִיּוּת (ייצור ותיפעול)
end of block transmission - סוף שידוּר גוּש (מחשבים ומערכות מידע)
experts cpinions - דעת מומחים (שיווק ופירסום)
end of data marker - סימָן סוף נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
experts opinion - חוות דעת מומחים (שיווק ופירסום)
end of field marker - סימָן סוף שָׂדֶה (מחשבים ומערכות מידע)
experts recommendation - המלצת מומחים (שיווק ופירסום)
end of file - אִי-אוֹ-אֶף (מחשבים ומערכות מידע)
expiration - תְּפוּגָה (בנקאות ושוק ההון)
end of file routine - שיגרת סוף קובֶץ (מחשבים ומערכות מידע)
expiration - תפוגה (ביטוח וניהול סיכונים)
end of file marker - סימָן סוף קובֶץ (מחשבים ומערכות מידע)
expiration date - מועד תפוגה (ביטוח וניהול סיכונים)
end of insurance money - כספי תום ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים)
end of insurance money - כספי תום ביטוח (דיני עסקים)
expiration of membership - פְּקִיעַת חבֵרוּת (בנקאות ושוק ההון)
end of message - סוף מֶסֶר (מחשבים ומערכות מידע)
expiration of validity - פְּקִיעַת תּוֹקֶף (בנקאות ושוק ההון)
end of record word - מילַת סוף רשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
expired account - חֶשְׁבּוֹן פָּג (בנקאות ושוק ההון)
end of run - אִי-אוֹ-אַר (מחשבים ומערכות מידע)
expired account - חשבון פג (חשבונאות וביקורת)
end of run routine - שיגרת סוף ריצה (מחשבים ומערכות מידע)
expired cost - עלוּת פָּגָה (חשבונאות וביקורת)
end of tape routine - שיגרת סוף סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
expired cost - עלות פגה (כלכלה וסטטיסטיקה)
end of transmission - אִי-או-טי (מחשבים ומערכות מידע)
expired cost - עלוּת פָּגָה (ייצור ותיפעול)
end of transmission (eot) - סוף שידוּר (מחשבים ומערכות מידע)
expired utility - תועלת פגה (ייצור ותיפעול)
end product - מוצר סופי (שיווק ופירסום)
expired utility - תוֹעֶלֶת פָּגָה (חשבונאות וביקורת)
end product - מוּצָר סוֹפִי (ייצור ותיפעול)
expiry - פְּקִיעָה (בנקאות ושוק ההון)
end product - מוצר סופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
expiry - תְּפוּגָה (ארגון וניהול עסקים)
end results - תּוֹצָאָה סוֹפִית (משאבי אנוש)
expiry - פקיעה (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
end results - תּוֹצָאָה סוֹפִית (ייצור ותיפעול)
expiry - תפוגה (דיני עסקים)
end taper - לוכסן קצה (תחבורה)
explanatory coefficient - מקדם הסבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
end user - מישתמש סופי מישתמש קצה (שיווק ופירסום)
explanatory variable - מישתנה מסביר (כלכלה וסטטיסטיקה)
end user - משתמש קצה (מחשבים ומערכות מידע)
explicit alternative cost - עלות אלטרנטיבית גלויה (כלכלה וסטטיסטיקה)
end user - מִשְתַּמֵּש סוֹפִי (בנקאות ושוק ההון)
explicit alternative cost - עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית גְלוּיָה (ייצור ותיפעול)
end year rally - התאוששות סוף שנה (בנקאות ושוק ההון)
explicit cost - עלוּת מוּגְדֶרֶת (ייצור ותיפעול)
end-around carry - נשא רציף (מחשבים ומערכות מידע)
explicit interest - רִיבִּית מוּגְדֶּרֶת (בנקאות ושוק ההון)
end-of-file [eof] - סיום קובץ (מחשבים ומערכות מידע)
exploitation of distress - נִיצּוּל מְצוּקָה (בנקאות ושוק ההון)
end-of-job card - כַּרטיס סִיוּם עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
exploitation of distress - ניצול מצוקה (דיני עסקים)
end-of-run (eor) - סוף ריצה (מחשבים ומערכות מידע)
end-of-tape marker - סימָן סוף סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
exploitative authoritative leadership style - סִגְנוֹן מַנְהִיגוּת מְנַצֶּלֶת־סַמְכוּתִית (ארגון וניהול עסקים)
end-results principle - עִיקָּרוֹן תּוֹצָאַת מַטָּרָה (ארגון וניהול עסקים)
exploration - גִּישּׁוּש (ארגון וניהול עסקים)
ending inventory - מלאי סגירה (ייצור ותיפעול)
exploratory forecast - תַּחזִית גִּישּׁוּש (ייצור ותיפעול)
ending inventory - מְלַאי סְגִירָה (שיווק ופירסום)
exploratory forecast - תַּחזִית גִּישּׁוּש (כלכלה וסטטיסטיקה)
ending inventory - מְלַאי סְגִירָה (חשבונאות וביקורת)
exploratory study - מחקר גישוש (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
endless loop - לוּלָאה אֵינסופית (מחשבים ומערכות מידע)
exploratory study - מחקר גישוש (מחשבים ומערכות מידע)
endogenous factor - גורם אנדוגני (כלכלה וסטטיסטיקה)
explosion - התפוצצות (מחשבים ומערכות מידע)
endogenous variable - אנדוגני, משתנה מישתנה אנדוגני (כלכלה וסטטיסטיקה)
explosion layer - שַׁכְפָּ"ץ (מקרקעין)
endorsee - מוּסָב (בנקאות ושוק ההון)
explosionmeter - מַד־נֶפֶץ (תחבורה)
endorsement - הסָבָה (בנקאות ושוק ההון)
explotation of business opportunities - נִיצוּל הִזְדַמְנוּיוֹת עִסְקִיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
endorsement - המלצה פירסומית (שיווק ופירסום)
exponenetiality function - פוּנְקְצְיָה מַערִיכִית (ייצור ותיפעול)
endorsement discrepancy - אִי־הַתְאָמָה בַּהסָבָה (בנקאות ושוק ההון)
exponent - מַעריך (מחשבים ומערכות מידע)
endorsement error - טָעוּת בַּהסָבָה (בנקאות ושוק ההון)
exponential learning curve - עקוּמַת לְמִידָה מַערִיכִית (ייצור ותיפעול)
endorsement in blank - הֶיסֵּב חָלָק (בנקאות ושוק ההון)
exponential smooting - החלקה מעריכית (כלכלה וסטטיסטיקה)
endorsement write-off - מְחִיקַת הֶיסֵּב (בנקאות ושוק ההון)
exponentiality - אֶקְסְפּוֹנֶנצְיָלִיוּת (ייצור ותיפעול)
endorsenment - הֶיסֵּב (בנקאות ושוק ההון)
export - יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
endorser - מיסב (חשבונאות וביקורת)
export - יצוא (שיווק ופירסום)
endorser - מֵיסֵב (בנקאות ושוק ההון)
export agent - סוכן יצוא (שיווק ופירסום)
endowment fund - קֶרֶן עוֹמֶדֶת (בנקאות ושוק ההון)
export agent - סוכן יצוא (משאבי אנוש)
endowment insurance - ביטוח חיים מעורב (כלכלה וסטטיסטיקה)
export bounty - מענק יצוא (שיווק ופירסום)
endowment insurance - ביטוח מעורב (ביטוח וניהול סיכונים)
export company - חֶבְרַת יְצוּא (בנקאות ושוק ההון)
endowment mortgage - משכנתא עם ביטוח (מקרקעין)
export credit - אשראי לייצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
endowment mortgage - מַשְכַּנְתָּא עִם בִּיטּוּחַ (בנקאות ושוק ההון)
export credit - אַשְרַאי לִיְצוּא (בנקאות ושוק ההון)
endowment mortgage - משכנתא עם ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים)
export credit - אשראי ליצוא (שיווק ופירסום)
endpoint - נקודת סיום (כלכלה וסטטיסטיקה)
export credit insurance - אשראי ליצוא, ביטוח ביטוח אשראי ליצוא (ביטוח וניהול סיכונים)
enemata domain - זכות הפקעה (מקרקעין)
export entry - רשימון יצוא (דיני עסקים)
enemy's currency - מַטְבֵּעַ אוֹיֵב (בנקאות ושוק ההון)
export factoring - נכיסת יצוא (שיווק ופירסום)
energy absorbing device - מַספֵּג אנרגיה (תחבורה)
export factoring - נכיסת יצוא (בנקאות ושוק ההון)
energy absorver - סופג אנרגיה (ייצור ותיפעול)
export funds - קרנות יצוא (דיני עסקים)
energy audit - בקרת אנרגיה (ארגון וניהול עסקים)
export import bank (eximbank) - בנק ליצוא וליבוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
enervation - חוּלְשָה תְּשִישוּת (בנקאות ושוק ההון)
export incentives - תמריצי יצוא (שיווק ופירסום)
enfilade - אנפילדה (מקרקעין)
export incentives - תמריצי יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
enforce - אכיפה (ביטוח וניהול סיכונים)
export licence - רישיון יצוא (דיני עסקים)
enforcement - אכִיפָה (בנקאות ושוק ההון)
export license - רִישָיוֹן יְצוּא (בנקאות ושוק ההון)
enforcement - אכיפה (דיני עסקים)
export license - רישיון יצוא (שיווק ופירסום)
enforcement - אכִיפָה (יחסי עבודה)
export mix - תמהיל יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
enforcement of contract - אכִיפַת חוֹזֶה (יחסי עבודה)
export mix - תמהיל יצוא (ייצור ותיפעול)
enforcement of contract - אכיפת חוזה (דיני עסקים)
export objectives - יעדי יצוא (שיווק ופירסום)
engage - קָשוּר (בנקאות ושוק ההון)
export of capital - יצוא הון (כלכלה וסטטיסטיקה)
engage - קישור (דיני עסקים)
export premium - פרמיית יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
engagement letter - כתב העסקה (חשבונאות וביקורת)
export price - מחיר יצוא (שיווק ופירסום)
engel's law - אנגל, חוק חוק אנגל (כלכלה וסטטיסטיקה)
export price - מחיר יצוא (דיני עסקים)
engine - קַטָר (תחבורה)
export quotas - מִכסות יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
engineering administration - מינהל ההנדסה (מקרקעין)
export restraint agreement - הסכם הגבלת יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
engineering insurance - ביטוח הנדסי (ביטוח וניהול סיכונים)
export subsidies - סובסידיות יצוא (שיווק ופירסום)
engineering insurance - ביטוח הנדסי (מקרקעין)
export subsidies - סובסידיות ליצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
engineering plan - תוכנית הנדסית (מקרקעין)
export's bureau - מכון יצוא (תחבורה)
engineers and architects bureau - לשכת המהנדסים והארכיטקטים (מקרקעין)
export's bureau - מכון יצוא (ייצור ותיפעול)
english auction - מכירה פומבית אנגלית (שיווק ופירסום)
export's bureau - מכון יצוא (ארגון וניהול עסקים)
english window - חלון אנגלי (מקרקעין)
export's financing - מימון יצוא (בנקאות ושוק ההון)
engrossed copy - עוֹתֶק מְקוֹרִי אַחרוֹן (ארגון וניהול עסקים)
export-led growth - צמיחה באמצעות יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה)
enhancing - הַעשָרה (מחשבים ומערכות מידע)
exports specification - מיפרט יצוא (ייצור ותיפעול)
enkaustik tile - אריח אנקאוסטי (מקרקעין)
exposed audience - קהל נחשף (תיקשורת)
enlightened self-interest - נְאוֹרוּת לְתוֹעֶלֶת עַצְמִית (ארגון וניהול עסקים)
exposing - הֵיחָשׂפוּת (תיקשורת)
enquiry character - תָו שאילתה (מחשבים ומערכות מידע)
exposure - חשִׂיפָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
enter key - קליד "הַכנָסה" (מחשבים ומערכות מידע)
exposure - חשִׂיפָה (ארגון וניהול עסקים)
enter key - אֶנטֶר (מחשבים ומערכות מידע)
exposure - חשיפה (ביטוח וניהול סיכונים)
enter premium - פרמיית כניסה (בנקאות ושוק ההון)
exposure - חשיפה (תיקשורת)
enter value - ערך כניסה (חשבונאות וביקורת)
exposure - חשיפה (2) (שיווק ופירסום)
enter value - ערך כניסה (בנקאות ושוק ההון)
exposure policy - חשיפה, מדיניות מדיניות חשיפה (כלכלה וסטטיסטיקה)
enterance nose - חרטום כניסה (תחבורה)
exposure profile - פרופיל חשיפה (בנקאות ושוק ההון)
enterance ramp - מֶחבַּר כניסה (תחבורה)
exposure to risk - חשִׂיפָה לְסַכָּנָה (יחסי עבודה)
enterprise - מִפְעָל יוזמה / יזמה (ארגון וניהול עסקים)
enterprise - מִפעל (כלכלה וסטטיסטיקה)
express - מְפוֹרָש (בנקאות ושוק ההון)
enterprise accounting - חֶשְבּוֹנָאוּת מפעלית (חשבונאות וביקורת)
express bus - אוטובוס מהיר (תחבורה)
enterprise application integration [eai - יישום עסקי אינטראקטיווי (ארגון וניהול עסקים)
express check out - יציאה מהירה (שיווק ופירסום)
enterprise application integration [eai - יישום עסקי אינטראקטיווי (מחשבים ומערכות מידע)
express covenant - הַתְנָיָיה מְפוֹרֶשֶת (בנקאות ושוק ההון)
enterprise cost - עלות למפעל (חשבונאות וביקורת)
express service - שירות מהיר (תחבורה)
enterprise cost - עלות למפעל (בנקאות ושוק ההון)
express warranty - תערובה מפורשת (שיווק ופירסום)
enterprise fund - גוף ציבורי עסקי (ארגון וניהול עסקים)
express warranty - תערובה מפורשת (ביטוח וניהול סיכונים)
enterprise resorce planning [erp] - תהליך חוצה ארגון (מחשבים ומערכות מידע)
express warranty - תערובה מפורשת (ארגון וניהול עסקים)
enterprise resorce planning [erp] - תהליך חוצה ארגון (ארגון וניהול עסקים)
expressed agenct - שליחות מפורשת (דיני עסקים)
enterprise value [ev] - שווי תפעולי (בנקאות ושוק ההון)
expressed agency - שליחות מפורשת (דיני עסקים)
entertaining radio wave - הגַּל הקַל (תיקשורת)
expressed agency - שְׁלִיחוּת מְפוֹרֶשֶת (בנקאות ושוק ההון)
entertainment - אירוח (דיני עסקים)
expressed agency - שליחות מפורשת (ארגון וניהול עסקים)
entertainment - אירוח (חשבונאות וביקורת)
expressed condition - תְּנַאי מְפוֹרָש (בנקאות ושוק ההון)
entertainment tax - מס שעשועים (דיני עסקים)
expressed trust - נֶאֶמָנוּת מְפוֹרֶשֶת (בנקאות ושוק ההון)
entitled event - אירוע מזכה (ביטוח וניהול סיכונים)
expression - בּיטוּי (מחשבים ומערכות מידע)
entitled income - הַכְנָסָה מְזַכָּה (חשבונאות וביקורת)
expressive performance - בִּיצּוּעַ הַבָּעָתִי (ייצור ותיפעול)
entitled income - הכנסה מזכה (דיני עסקים)
expressway - דרך תת-מהירה (תחבורה)
entitled income - הכנסה מזכה (יחסי עבודה)
expropriation - הפקעה (מקרקעין)
entitled income - הכנסה מזכה (ביטוח וניהול סיכונים)
expropriation - הפקעה (דיני עסקים)
entitled income ceiling - תקרת הכנסה מזכה (ביטוח וניהול סיכונים)
expropriation aim realization - מימוש מטרת הפקעה (מקרקעין)
entitled pension - קיצבה מזכה (ביטוח וניהול סיכונים)
exq - EXQ (ראשי תיבות לועזיים)
entitled pension ceiling - תקרת קיצבה מזכה (ביטוח וניהול סיכונים)
exs - EXS (ראשי תיבות לועזיים)
entitled pension event - אירוע פנסיוני מזכה (ביטוח וניהול סיכונים)
exsess rates - ארנונה ביתר (מקרקעין)
entitlement - זכאות (חשבונאות וביקורת)
exsess rates - ארנונה ביתר (דיני עסקים)
entitlement - זכאות (ביטוח וניהול סיכונים)
exspense budget - הוצאות, תקציב (חשבונאות וביקורת)
entitlement - זַכָּאוּת (בנקאות ושוק ההון)
exspense budget - הוצאות, תקציב (ארגון וניהול עסקים)
entitlement certificate - תעודת זכאות (מקרקעין)
exsperience curve - עקומת ניסיון (ייצור ותיפעול)
entitlement group - קבוצת זכאות (מקרקעין)
exsperience curve - עקומת ניסיון (ארגון וניהול עסקים)
entitlement table - טבלת זכאות (מקרקעין)
exstraordinary general meeting - אסיפה כללית שלא מן המנין (דיני עסקים)
entitlement to dividend - זכאות לדיווידנד (ארגון וניהול עסקים)
extend of damage - היקף הנזק (ביטוח וניהול סיכונים)
entitlement to dividend - זכאות לדיווידנד (בנקאות ושוק ההון)
extended working day - יוֹם עבוֹדָה מוּאֳרָךְ (יחסי עבודה)
entity - ישות (חשבונאות וביקורת)
extended bond - אִיגֶרֶת חוֹב מוֹאוֹרֶכֶת (בנקאות ושוק ההון)
entity - יחידה (2) ישות (ארגון וניהול עסקים)
extended coverage - הרחבת הכיסוי (ביטוח וניהול סיכונים)
extended fire insurance - ביטוח אש מורחב (ביטוח וניהול סיכונים)
entrance terminal - קצה מחבר לכניסה (תחבורה)
extended fund facility - קרן מטבע מיוחדת (כלכלה וסטטיסטיקה)
entrance hall - אוּלַם כּניסה (מקרקעין)
extended term insurance - ביטוח מוארך (ביטוח וניהול סיכונים)
entrepot trade - סחר מעבר (שיווק ופירסום)
extended work week - שְׁבוּעַ עבוֹדָה מוּאֳרָךְ (יחסי עבודה)
entrepot trade - סחר מעבר (תחבורה)
extended work week - שבוע עבודה מוארך (דיני עסקים)
entrepot trade - סחר מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
extended working day - יום עבודה מוארך (דיני עסקים)
entrepreneur - יַזָם (ארגון וניהול עסקים)
extensible language - שָׂפה ניתֶנֶת להַרחָבה (מחשבים ומערכות מידע)
entrepreneur - יזם (מקרקעין)
extension - אַרְכָּה (ייצור ותיפעול)
entrepreneur - יזם (כלכלה וסטטיסטיקה)
extension - הַארָכָה (בנקאות ושוק ההון)
entropy - אֶנְטְרוֹפְּיָה (ארגון וניהול עסקים)
extension - סִיומֶת שלוּחה (מחשבים ומערכות מידע)
entry - רישום (חשבונאות וביקורת)
extension - הארכה (ביטוח וניהול סיכונים)
entry conditions - תְּנָאֵי כְּנִיסָה (ארגון וניהול עסקים)
extension - שְׁלוּחָה (מקרקעין)
entry barriers - מַחְסוֹמֵי כְּנִיסָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
extension agreement - הֶסְכֵּם הַארָכָה (בנקאות ושוק ההון)
entry block - גוּש הזָנה (מחשבים ומערכות מידע)
extension order - צַו הַרְחָבָה (יחסי עבודה)
entry condition - מַצָב כּניסה (מחשבים ומערכות מידע)
extension swap - הֶחלֶף הַארָכָה (בנקאות ושוק ההון)
entry page - דף כניסה (תיקשורת)
extensive cultivation - חקלאות אקסטנסיבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
entry page - דף כניסה (מחשבים ומערכות מידע)
extensive decision - החלטה מקיפה (שיווק ופירסום)
entry point entry - כּניסה (מחשבים ומערכות מידע)
extent - תחוּם (מחשבים ומערכות מידע)
envelope - מעטפה (ארגון וניהול עסקים)
extention - הארכה (דיני עסקים)
enveloped file - קובֶץ מעטֶפֶת (מחשבים ומערכות מידע)
extention of time for filing - הארכת מועד הגשה (דיני עסקים)
enviormental policy - מדיניות סביבתית (מקרקעין)
extention order - צו הרחבה (דיני עסקים)
enviroment - סביבה (מקרקעין)
extention unit - יחידת הארכה (תחבורה)
enviromental heterogeneity homogeneity - הֶטְרוֹגֶנִיּוּת־הוֹמוֹגֶנִיּוּת סְבִיבָתִית (ארגון וניהול עסקים)
exterior fixtures - מחוברים חיצוניים (מקרקעין)
enviromental interaction - פְּעוּלַּת גּוֹמְלִין סְבִיבָתִית (ייצור ותיפעול)
exterior label - תָווית חיצונית (מחשבים ומערכות מידע)
environment - סביבה (מחשבים ומערכות מידע)
exterior port - נָמֵל חִיצוֹן (תחבורה)
environment - סְבִיבָה (ארגון וניהול עסקים)
external advantages - יִתְרוֹנוֹת חִיצוֹנִיִים (ייצור ותיפעול)
environment description - תֵיאוּר הסביבה (מחשבים ומערכות מידע)
external advisor - יוֹעֵץ חִיצוֹנִי (ארגון וניהול עסקים)
environmental concentration-decentralization - רִיכּוּז - פִּיזוּר סְבִיבָתִי (ארגון וניהול עסקים)
external appraisal - הַערָכָה חִיצוֹנִית (ארגון וניהול עסקים)
environmental monitoring - סְרִיקָה סְבִיבָתִית (ארגון וניהול עסקים)
external forces for change - כּוֹחוֹת חִיצוֹנִיִּים לְשִינּוּי (ארגון וניהול עסקים)
environmental stability-non- stability - יַצִּיבוּת-אִי־י