לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
d - סיפרה הֶקסדֶצימָלית (מחשבים ומערכות מידע)
die - מִבְלָט (תחבורה)
d&b - D&B (ראשי תיבות לועזיים)
dies non - יום שבתון (דיני עסקים)
d-base ii - די-בֵּייס II (מחשבים ומערכות מידע)
dies non - יוֹם שַבָּתוֹן (בנקאות ושוק ההון)
d.c.f. - D.C.F. (ראשי תיבות לועזיים)
dies non - יום שבתון (שיווק ופירסום)
d.o.t. - D.O.T. (ראשי תיבות לועזיים)
dies non - יום שבתון (ארגון וניהול עסקים)
d.t.i. - D.T.I. (ראשי תיבות לועזיים)
diesel boat - ספינת דיזל (תחבורה)
d/a - D/A (ראשי תיבות לועזיים)
diesel engine - מְנוֹעַ דִיזֶל (תחבורה)
d/a draft - D/A DRAFT (ראשי תיבות לועזיים)
dif - DIF (ראשי תיבות לועזיים)
d/o - D/O (ראשי תיבות לועזיים)
difference - הֶפרֵש (מחשבים ומערכות מידע)
d/p - D/P (ראשי תיבות לועזיים)
difference account - חשבון הפרשים (חשבונאות וביקורת)
d/p draft - D/P DRAFT (ראשי תיבות לועזיים)
difference estimator - אומד הפרשים (כלכלה וסטטיסטיקה)
da - DA (ראשי תיבות לועזיים)
differencial tariff - מכס מפלה (דיני עסקים)
dabur (wasp) - דַבּוּר (תחבורה)
differentaition - בידול (שיווק ופירסום)
dac - DAC (ראשי תיבות לועזיים)
differential - הפרשיות (יחסי עבודה)
daf - DAF (ראשי תיבות לועזיים)
differential - הֶפְרְשִיוּת (בנקאות ושוק ההון)
dagger - פִּגְיוֹן (מקרקעין)
differential - הֶפְרֵשִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
dahlem report - דוּח דַלֶם (בנקאות ושוק ההון)
differential amplifier - מַגבֵּר כָּפוּל (מחשבים ומערכות מידע)
dailies - יומונים (תיקשורת)
differential analyser - מנַתֵחַ דיפרֶנצְיָלי (מחשבים ומערכות מידע)
daily worker - שְׂכִיר יוֹם (יחסי עבודה)
differential cost - עלות הפרשית (ייצור ותיפעול)
daily balancing - אִיזוּן יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
differential cost - עלות הפרשית (כלכלה וסטטיסטיקה)
daily change - שִׁינוּי יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
differential gear - צִיוּד מַגבֵּר (מחשבים ומערכות מידע)
daily high - גָּבוֹהַּ יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
differential measurement - מְדִידָה דִיפֶרֶנְצִיאָלִית (משאבי אנוש)
daily high rate - שַׁעַר גָבוֹהַ יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
daily interest - רִיבִּית יוֹמִית (בנקאות ושוק ההון)
daily interest deposit [did] - פִּיקָּדוֹן בְּרִיבִּית יוֹמִית (פר"י) (בנקאות ושוק ההון)
differential piece system rate - שִיעוּר שָׂכָר לִיְחִידָה מִשְתַּנָּה (יחסי עבודה)
daily law rate - שַעַר נָמוּךְ יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
differential tariff - מכס סלקטיווי (דיני עסקים)
daily low - נָמוּךְ יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
differential tariff - מכס מפלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
daily minimum wage - שְׂכַר מִינִימוּם יוֹמִי (יחסי עבודה)
differentiated marketing - שיווק מבודל (שיווק ופירסום)
daily minimum wage - שכר מינימום יומי (דיני עסקים)
differentiated marketing - שיווק מבודל (ארגון וניהול עסקים)
daily news broadcast - יוֹמָן (תיקשורת)
differentiation - בִּידּוּל הַבְחָנָה (ארגון וניהול עסקים)
daily newspaper - עיתון יומי (תיקשורת)
differentiation ability - יְכוֹלֶת בִּידּוּל (שיווק ופירסום)
daily nominal yield - תְּשׂוּאָה נְקוּבָה יוֹמִית (בנקאות ושוק ההון)
differentiation by advertising - בּידוּל בְּאֶמְצָעוּת פִּרְסוּם (שיווק ופירסום)
daily rate - שכר יומי (יחסי עבודה)
differentiator - מַגבֵּר שָרָת (מחשבים ומערכות מידע)
daily reserve calculation - חִישּׁוּב עתוּדוֹת יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
diffuser - מפזר אור (תיקשורת)
daily return - תְּשׁוּאָה יוֹמִית (בנקאות ושוק ההון)
diffusion model - מודל נפיצות (שיווק ופירסום)
daily supplement - מוסף יומי (תיקשורת)
diffusion model - מודל נפיצות (כלכלה וסטטיסטיקה)
daily tender - מִכְרָז יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
diffusion of innovations - נפיצות חידושים (כלכלה וסטטיסטיקה)
daily turnover - מַחזוֹר יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
diffusion proceas - תהליך נפיצות (כלכלה וסטטיסטיקה)
daily volume index - מַדַּד מַחזוֹר יוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
diffusion process - נפיצות, תהליך תהליך נפיצות (שיווק ופירסום)
daimyo bond - אִיגֶרֶת חוֹב דֵיְימְיוֹ (בנקאות ושוק ההון)
diffusion process - נפיצות, תהליך (ארגון וניהול עסקים)
daisy wheel - גַלגַל מניפה (מחשבים ומערכות מידע)
digeste - דַייְגֵ'סְט (תיקשורת)
daisy wheel printer - מַדפֶּסֶת מניפה (מחשבים ומערכות מידע)
digested security - נְיַיר עֵרֶךְ מְעוּכָּל (בנקאות ושוק ההון)
daisychain - מניפה (מחשבים ומערכות מידע)
digit - סיפרה (מחשבים ומערכות מידע)
dalton - דלטון (מידות ומשקלות)
digit delay - השהית סיפרה (מחשבים ומערכות מידע)
dam - סכר (מקרקעין)
digit compression - דחיסה סיפרָתית (מחשבים ומערכות מידע)
damage - נזק (ביטוח וניהול סיכונים)
digit delay element - רכיב הַשהָיה סִפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
damage avoidance - מְנִיעַת נֶזֶק (יחסי עבודה)
digit delay device - הֶתקֵן הַשהָיה סיפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
damage claim - תביעת נזק (ביטוח וניהול סיכונים)
digit emitter - פּולֵט סִפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
damage reduction - הַפְחָתַת נֶזֶק (יחסי עבודה)
digit plane - מישור סיפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
damaged document - מִסְמָךְ נִפְסָד (בנקאות ושוק ההון)
digit position - מיקוּם סידרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
damages - פיצויים (דיני עסקים)
digit pulse - פּעימה סִפרָתית (מחשבים ומערכות מידע)
damages - פִּיצוּיִים (בנקאות ושוק ההון)
digit time - זמַן סיפרה (מחשבים ומערכות מידע)
damages claim by an innocent - פיצוי לנאשם שזוכה (דיני עסקים)
digital - דיגיטָלי נוּמֶרי (מחשבים ומערכות מידע)
damurrage - דמי השהיה (ביטוח וניהול סיכונים)
digital clock - שָעון סִפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
damurrage - דמי השהיה (שיווק ופירסום)
digital communication - תיקשורת דיגיטלית (תיקשורת)
dangerous goods - חומרים מסוכנים [חומ"ס] (תחבורה)
digital communication - תיקשורת דיגיטלית (שיווק ופירסום)
dangerous structure - מבנה מסוכן (מקרקעין)
digital computer - מחשב דיגיטלי מחשב ספרתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
dangerous zone - אזור סכנה (ייצור ותיפעול)
digital computer - מַחשֵב סִיפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
dar - Dar (ראשי תיבות לועזיים)
digital consumer - צרכן דיגיטלי (שיווק ופירסום)
das - DAS (ראשי תיבות לועזיים)
digital control - בַּקָרָה סִפְרָתִית (חשבונאות וביקורת)
dasd - DASD (ראשי תיבות לועזיים)
digital data - נתוּנים סִפרָתיים (מחשבים ומערכות מידע)
data - נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital differential analyser - מנַתֵחַ דיגיטָלי דיפרֶנציָלי (מחשבים ומערכות מידע)
data - נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה)
digital divider - מחַלֵק סִפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
data - נתונים (ארגון וניהול עסקים)
digital incremental plotter - תַוְויָן סִפרָתי לַעקוּמות (מחשבים ומערכות מידע)
data administration - נִיהוּל נְתוּנִים (מחשבים ומערכות מידע)
digital integrator - אינטגרציה סיפרתית הֶתקֵן אינטֶגרַציה סיפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
data administrator - מִינהלָן נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital line - קו סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע)
data base management system - מַערֶכֶת לניהוּל בּסיסֵי נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital monitor - צג ספרתי (מחשבים ומערכות מידע)
data descripition language - שׂפַת תֵיאוּר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital multiplier - מַכפּיל סִפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
data independence - עַצמָאוּת הנתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital option - אוֹפְּצְיָה דִיגִיטָלִית (בנקאות ושוק ההון)
data management system - מַערֶכֶת לניהוּל נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital recording - הַקלָטה סיפרָתית (תיקשורת)
data manipulation - טיפּוּל בּנתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital recording - איחסון סיפרתי הַקלָטה סיפרָתית (מחשבים ומערכות מידע)
data perception - הַמחָשַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital representation - ייצוּג סיפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
data preparation - הכָנַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital simulation - הַדְמָיָיה דִּיגִיטָלִית (ייצור ותיפעול)
data representation - ייצוּג נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digital subtractor - מחַסֵר סִפרָתי (מחשבים ומערכות מידע)
data segment - סגמנט נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
digital-to-analog converter - מֵמיר סִפרָתי־אָנָלוגי (מחשבים ומערכות מידע)
data transmission - תיקשורת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digitize - סיפרוּת (מחשבים ומערכות מידע)
data transmission system - מַערֶכֶת שידוּר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digitizing - כּתיבה סִפרָתית (מחשבים ומערכות מידע)
data word - מילַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digitizing pad - טַבלַת כּתיבה סיפרָתית (מחשבים ומערכות מידע)
data acquisition control system - מַערֶכֶת בַּקָרַת איסוּף נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digitizing pad - לוּחַ מִספֶּרֶת לוּחַ נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
data adapter unit - יחידה לתֵיאוּם נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
digraph - גרָף מכוּוָן (מחשבים ומערכות מידע)
data and economic analysis center - מרכז למידע וניתוח כלכלי (מקרקעין)
digression - דיגרסיה (תיקשורת)
data area - אזור נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diligance - דִּילִיזָ'נְס (תחבורה)
data audit - בּיקורֶת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diluted stock - מְנָיָה מְדוּלֶּלֶת (בנקאות ושוק ההון)
data bank - מאגר נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה)
diluted voting rights - זְכוּיּוֹת הַצְבָּעָה מְדוּלָלוֹת (בנקאות ושוק ההון)
data bank - בנק נתונים מַאגָר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dilution - דילול (ייצור ותיפעול)
data base - בּסיס נתוּנים מַסָד נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dilution - דִילוּל (בנקאות ושוק ההון)
data base administrator - מִינהלָן בּסיס נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dilution of partners - דילול שותפים (ארגון וניהול עסקים)
data base machine - מכונַת בּסיסֵי נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dilution of partners - דילול שותפים (בנקאות ושוק ההון)
data base server - שָרָת בּסיסֵי נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
dilution of share capital - דִּילוּל הוֹן מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
data cell - תא נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dimension of planning - ממד תִּכְנוּן (ארגון וניהול עסקים)
data chaining - שירשור נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
diminished radix complement - מַשלים למִספָּר הבָּסיס המוּקטָן (מחשבים ומערכות מידע)
data channel multiplexor - רבב ערוּצֵי נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diminishing balance method - יתרה פוחתת, שיטת (ייצור ותיפעול)
data collaction - איסוף נתונים (ייצור ותיפעול)
diminishing balance method - יתרה פוחתת, שיטת (חשבונאות וביקורת)
data collecting - איסוף נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה)
diminishing marginal substitution - תַחלוּפָה שוּלִית פּוֹחֶתֶת (כלכלה וסטטיסטיקה)
data collecting - איסוף נתונים (שיווק ופירסום)
diminishing marginal proceeds - תְמוּרָה שוּלִית פּוֹחֶתֶת (יחסי עבודה)
data collection - אִיסּוּף נְתוּנִים (משאבי אנוש)
diminishing marginal utility - תועלת שולית פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה)
data communication equipment (dce) - צִיוּד תִיקשורֶת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diminishing utility - תועלת פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה)
data communications processor - מעַבֵּד תִקשורֶת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diminishishing returns - תפוקה פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה)
data compression - דחיסַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diminuition of compensation for delayed wage payment - הַפְחָתַת פִּיצּוּי הלָנַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
data conversion language - שׂפַת המָרַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diminuition of compensation for delayed wage payment - הפחתת פיצויי הלנת שכר (דיני עסקים)
data converter - מֵמיר (מחשבים ומערכות מידע)
diminution of claim - הפחתת סכום תביעה (דיני עסקים)
data data base - די־בּי/די־סי (מחשבים ומערכות מידע)
dimmer - עַמָמור (תחבורה)
data definition statement - מישפט הַגדָרַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dimming - עימעום / עמעום (תחבורה)
data description - מתָאֵר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
din - DIN (ראשי תיבות לועזיים)
data description library - סיפריית מתָאֵר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
din - די"ן (תיקשורת)
data element - פָּריט נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dinghy - דינגית (תחבורה)
data entry - הזָנַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diode - דיודה מיישר (2) (מחשבים ומערכות מידע)
data flow - זרימַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diolog - הידָברוּת (מחשבים ומערכות מידע)
data flow diagram - תַרשים זרימַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diopter - דיופטר (מידות ומשקלות)
data format - תַבנית נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diorama - דיורמה (תיקשורת)
data formatting statements - מישפטי (מחשבים ומערכות מידע)
dip - דיפּ (מחשבים ומערכות מידע)
data input station - תַחנַת קֶלֶט נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dip - ירידה קטנה (בנקאות ושוק ההון)
data integrity - שלֵמוּת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dip switch - מֶתֶג דיפּ (מחשבים ומערכות מידע)
data item - פָּריט נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dip. ed. - Dip. Ed. (ראשי תיבות לועזיים)
data level - רָמַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dip. he - Dip. HE (ראשי תיבות לועזיים)
data link - קישור נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
diploma - דִּיפְּלוֹמָה (ארגון וניהול עסקים)
data link level (iso). - רָמַת קישוּר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
diplomacy - דִּיפְּלוֹמָטִיקָה (ארגון וניהול עסקים)
data manipulation language - שָׂפה לטיפּוּל בִּנתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dir. - Dir. (ראשי תיבות לועזיים)
data matrix - מַטריצַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
dirct current - זרם ישר (מחשבים ומערכות מידע)
data migration - הגירַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct material - חוֹמֵר יָשִיר (ייצור ותיפעול)
data mining - כריית מידע (שיווק ופירסום)
direct material cost variance - סְטִיַית עלוּת חוֹמָרִים יְשִירִים (חשבונאות וביקורת)
data mining - כריית מידע (מחשבים ומערכות מידע)
direct access storage - הֶחסֵן גישה ישירה (מחשבים ומערכות מידע)
data model - דגם נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
direct advertising - פירסומת ישירה (שיווק ופירסום)
data network - רֶשֶת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct allocation - הַקצָאה ישירה (מחשבים ומערכות מידע)
data network (psdn) - רשת נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
direct alternative cost - עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית יְשִירָה (ייצור ותיפעול)
data organization - אירגוּן נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct appetency - יריבות ישירה (ביטוח וניהול סיכונים)
data phone - דַטַהפון (מחשבים ומערכות מידע)
direct arbitrage - אַרְבִּיטְרַז' יָשִׁיר (בנקאות ושוק ההון)
data processing - עיבּוּד נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct banking - בַּנְקָאוּת יְשִירָה (בנקאות ושוק ההון)
data processing - עיבוד נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה)
direct broadcast - שידוּר יָשיר (תיקשורת)
data processing - עיבוד נתונים (שיווק ופירסום)
direct bus - אוטובוס ישיר (תחבורה)
data processing insurance - ביטוח עיבּוּד נתוּנים (ביטוח וניהול סיכונים)
direct claim - תְּבִיעָה יְשִירָה (בנקאות ושוק ההון)
data processor - מעַבֵּד נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct coding - קידוּד יָשיר (מחשבים ומערכות מידע)
data protection - הגָנַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct control - בַּקָּרָה יְשִירָה (ייצור ותיפעול)
data purification - טיהוּר נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct costing - תמחיר ישיר (ייצור ותיפעול)
data record - רשוּמַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct costing - תַמְחִיר יָשִיר (חשבונאות וביקורת)
data reduction - הַפחָתַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct costs - הוֹצָאוֹת יְשִירוֹת עלוּת יְשִירָה (חשבונאות וביקורת)
data safety - אַבטָחַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct costs - עלות ישירה (כלכלה וסטטיסטיקה)
data segment - מיקטע נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct data entry - כּניסַת נתוּנים ישירה (מחשבים ומערכות מידע)
data set - מודֶם קבוּצַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct debit - חִיּוּב עַל־פִּי הַרְשָאָה (בנקאות ושוק ההון)
data set label - תָווית קובֶץ נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct debiting - חִיּוּב יָשִיר (בנקאות ושוק ההון)
data signal - אות נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
direct debt - חוֹב יָשִיר (בנקאות ושוק ההון)
data sink - קולֵט נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct delivery - מסירה ישירה (תחבורה)
data source - מקור נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct delivery - מסירה ישירה (שיווק ופירסום)
data staging - דֵירוּג נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct deposit of payroll - הַפְקָדַת שָׂכָר יְשִירָה (יחסי עבודה)
data statement - מישפט נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct deposit of payroll - הַפְקָדַת שָׂכָר יְשִירָה (בנקאות ושוק ההון)
data station - תַחנַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct display - תצוּגה ישירה (מחשבים ומערכות מידע)
data station console - עֶמדַת תַחנַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct distribution - הפצה ישירה (ארגון וניהול עסקים)
data storage - איִחסוּן נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct distribution - הפצה ישירה (שיווק ופירסום)
data stream - זֶרֶם נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct element - אֵלֵמֵנְט יָשִיר (ייצור ותיפעול)
data structure - מבנה נתונים (ארגון וניהול עסקים)
direct evidence - עדות ישירה (דיני עסקים)
data structure - מיבנה נתונים מיבנה נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct file organization - אירגוּן קבָצים יָשיר (מחשבים ומערכות מידע)
data terminal - מסוף (מחשבים ומערכות מידע)
direct financial compensation - תַּגְמוּל פִינַנְסִי יָשִיר (יחסי עבודה)
data terminal equipment (dte) - צִיוּד למָסוף נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct income - הכנסה ישירה (ארגון וניהול עסקים)
data transfer - העברת נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
direct income - הכנסה ישירה (חשבונאות וביקורת)
data transmission - תִמסורֶת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct index - מַדָד יָשִיר (ייצור ותיפעול)
data type - סוּג נָתוּן (מחשבים ומערכות מידע)
direct instruction - הורָאה ישירה (מחשבים ומערכות מידע)
data unit - יחידַת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct insured - מבוטח ישיר (ביטוח וניהול סיכונים)
data user - נתוּנֵי מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
direct interproduct competition - הִתְחָרוּת בֵּין־מוּצָרִים יְשִירָה (בנקאות ושוק ההון)
data user packet - חבילַת נתוּנֵי מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
direct investment - השקעה ישירה (כלכלה וסטטיסטיקה)
data value - ערך נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
direct labor - עבודה ישירה (כלכלה וסטטיסטיקה)
data verification - אימוּת נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct labor - עבוֹדָה יְשִירָה (חשבונאות וביקורת)
database dictionary - מילון בָּסיס נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
direct labor - עבוֹדָה יְשִירָה (ייצור ותיפעול)
date - מוֹעֵד תַּארִיךְ (בנקאות ושוק ההון)
direct labor cost variance - סְטִיַית עלוּת עבוֹדָה יְשִירָה (חשבונאות וביקורת)
date - מועד תאריך (חשבונאות וביקורת)
direct liability - אַחרָיוּת יְשִׁירָה (בנקאות ושוק ההון)
date - מועד תאריך (ארגון וניהול עסקים)
direct loan - הַלְוָואָה יְשִירָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
date of acquisition - תאריך רכישה (שיווק ופירסום)
direct loan companies - חֶבְרָה לְהַלְוָואוֹת יְשִירוֹת (בנקאות ושוק ההון)
date of draft - תאריך בשטר (בנקאות ושוק ההון)
direct loss - נזק ישיר (ביטוח וניהול סיכונים)
date of inception - מועד תחילה (ביטוח וניהול סיכונים)
direct loss - נזק ישיר (יחסי עבודה)
dated billing - חיובים מאוחרים (ארגון וניהול עסקים)
direct mail - דואר ישיר (תיקשורת)
dated billing - אַשְרַאי לְקוֹנֶה מַקְדִּים (בנקאות ושוק ההון)
direct mail advertising - דיוור ישיר (תיקשורת)
dated billing - אשראי לקונה מקדים חיובים מאוחרים (שיווק ופירסום)
direct mail advertising - דיוור ישיר (שיווק ופירסום)
dated date - מוֹעֵד תְּחִילָה (בנקאות ושוק ההון)
direct mail selling - מכירה באמצעות הדואר (שיווק ופירסום)
dated security - נְיַיר עֵרֶךְ מְתוֹארָךְ (בנקאות ושוק ההון)
direct marketing - שיווק ישיר (שיווק ופירסום)
dates table - לוּחַ מוֹעדִים (בנקאות ושוק ההון)
direct marketing insurance - ביטוח בשיווק ישיר (ביטוח וניהול סיכונים)
dating - תיארוך (שיווק ופירסום)
direct material - חומרים ישירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
datum - נתון (כלכלה וסטטיסטיקה)
direct material cost - עלוּת חוֹמָרִים יְשִירִים (חשבונאות וביקורת)
datum - נָתוּן (מחשבים ומערכות מידע)
direct material cost - עלות חומרים ישירים (ייצור ותיפעול)
davit - דָווית (תחבורה)
direct material cost variance - סטיית עלות חומרים ישירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
dawn raid - פְּשִיטָה עִם שַׁחַר (בנקאות ושוק ההון)
direct media - אפיק פרסום ישיר (שיווק ופירסום)
day - יום (מידות ומשקלות)
direct media - אפיק פרסום ישיר (תיקשורת)
day index - מַדָּד בְּיוֹם פְּלוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
direct memory access - גישה ישירה לזיכָּרון (מחשבים ומערכות מידע)
day loan - הַלְוָואָה יוֹמִית (בנקאות ושוק ההון)
direct message - מסר ישיר (שיווק ופירסום)
day of sickness - יוֹם מַחלָה (יחסי עבודה)
direct message - מסר ישיר (תיקשורת)
day order - הוֹרָאָה לְיוֹם פְּקוּדָה ליוֹם (בנקאות ושוק ההון)
direct obligation - הִתְחַיְּיבוּת יְשִירָה (בנקאות ושוק ההון)
day trader - סַחְרָן יוֹם (בנקאות ושוק ההון)
direct offer - הַצָּעָה יְשִׁירָה (בנקאות ושוק ההון)
day trading - מִסְחָר בּוֹ־בַּיוֹם (בנקאות ושוק ההון)
direct or held cover - הפלגה ישירה (ביטוח וניהול סיכונים)
daylight exposure - חשִׂיפָה יוֹמִית (בנקאות ושוק ההון)
direct paper - נְיַיר יָשִיר (בנקאות ושוק ההון)
daylight trading - מִסְחָר בֶּן יוֹמוֹ (בנקאות ושוק ההון)
direct participation - הִשְתַּתְּפוּת יְשִירָה (משאבי אנוש)
days of grace - ימי אורכה (ביטוח וניהול סיכונים)
direct personality questionnaire - שְׁאֵלוֹן אִישִׁיּוּת יָשִיר (משאבי אנוש)
days purchases to accounts payable ratio - יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים (חשבונאות וביקורת)
direct placement - הַנְפָּקָה יְשִׁירָה (בנקאות ושוק ההון)
days purchases to accounts payable ratio - יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים (שיווק ופירסום)
direct purchase - קְנִיָיה יְשִירָה (ייצור ותיפעול)
days sales in receivables - יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים (חשבונאות וביקורת)
direct quatation - שַׁעַר יָשִיר (בנקאות ושוק ההון)
days sales in receivables - יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים (ארגון וניהול עסקים)
direct quotation - צִיטוּט יָשִיר (בנקאות ושוק ההון)
days sales in receivables - יחס ימי מכירה לחשבונות חייבים (שיווק ופירסום)
direct response adverting - פירסום תגובה ישירה (שיווק ופירסום)
days to sel inventory ratio - יחס ימי מכירה למלאי (ארגון וניהול עסקים)
direct response advertising - תגובה ישירה לפירסום (שיווק ופירסום)
days to sel inventory ratio - יחס ימי מכירה למלאי (חשבונאות וביקורת)
direct seling - מכירה ישירה (שיווק ופירסום)
days to sel inventory ratio - יחס ימי מכירה למלאי (ייצור ותיפעול)
direct structured interview - ראיון מובנה ישיר (תיקשורת)
db - DB (ראשי תיבות לועזיים)
direct structured interview - ראיון מובנה ישיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
db&c - DB&C (ראשי תיבות לועזיים)
direct structured niterview - ראיון מובנה ישיר (שיווק ופירסום)
dba - DBA (ראשי תיבות לועזיים)
direct structured niterview - ראיון מובנה ישיר (משאבי אנוש)
dbk - DBK (ראשי תיבות לועזיים)
direct supervision - פִּיקּוּחַ יָשִיר (ייצור ותיפעול)
dbms - DBMS (ראשי תיבות לועזיים)
direct tax - מס ישיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
dc - DC (ראשי תיבות לועזיים)
direct taxation - מיסוי ישיר (ארגון וניהול עסקים)
dce - די-סי-אִי (מחשבים ומערכות מידע)
direct taxation - מיסוי ישיר (חשבונאות וביקורת)
dcf - DCF (ראשי תיבות לועזיים)
direct test of financial balance - בדיקה ישירה של יתרה כספית (חשבונאות וביקורת)
dcfm - DCFM (ראשי תיבות לועזיים)
direct turn - פנייה ישירה (תחבורה)
dd - DD (ראשי תיבות לועזיים)
direct verification - אימות ישיר (חשבונאות וביקורת)
dda - DDA (ראשי תיבות לועזיים)
direct vertification - אִימּוּת יָשִיר (בנקאות ושוק ההון)
ddb - DDB (ראשי תיבות לועזיים)
direct-connect modem - מודם קישור־ישיר (מחשבים ומערכות מידע)
ddd - DDD (ראשי תיבות לועזיים)
directed credit - אשראי מכוון (כלכלה וסטטיסטיקה)
ddp - DDP (ראשי תיבות לועזיים)
directed graph - גרָף מכוּוָן (מחשבים ומערכות מידע)
ddu - DDU (ראשי תיבות לועזיים)
directed loan - הַלְוָואָה מוּכְוֶונֶת (בנקאות ושוק ההון)
de facto standard (iso) - תקן דה־פאקטו (מחשבים ומערכות מידע)
directing - הכוונה (תחבורה)
de jure - להלכה דה-יורה (דיני עסקים)
direction - (תחבורה)
de schtigel - דֵה־שטיגל (מקרקעין)
direction indicator - מַחוַון כּיווּן (תחבורה)
de-facto - דֶּה־פַקְטוֹ (בנקאות ושוק ההון)
directional interchange - מחלף ישיר (תחבורה)
de-jure - דֶּה־יוּרֶה לַהלָכָה (בנקאות ושוק ההון)
directional island - אי פיצול והכוונה אי הכוונה (תחבורה)
de-securization - חזִירָה מאִיגוּחַ (בנקאות ושוק ההון)
directional separator - מיפרדת כיוונים (תחבורה)
de-updating - הַחלָפַת קובֶץ מעוּדכָּן בּמיוּשָן (מחשבים ומערכות מידע)
directive - מנחה (3) (מחשבים ומערכות מידע)
dead end - דרך ללא מוצא (תחבורה)
directive - הַנְחָיָה (ייצור ותיפעול)
dead land - קרקע מתה (מקרקעין)
directive leadership - הַנְהָגָה מַנְחָה (ארגון וניהול עסקים)
dead line - מועד אחרון (ייצור ותיפעול)
directive counseling - הִתְיָיעצוּת מַנְחָה (משאבי אנוש)
dead line - מוֹעֵד אַחרוֹן (בנקאות ושוק ההון)
directive leadership - מַנְהִיגוּת מַנְחָה (ארגון וניהול עסקים)
dead link - קישור מת (מחשבים ומערכות מידע)
director - דירקטור (מקרקעין)
dead stock - מְלַאי מֵת (שיווק ופירסום)
director - מכַוֵון (מחשבים ומערכות מידע)
dead stock - מְנָיָה מֵתָה (בנקאות ושוק ההון)
director - דירקטור (דיני עסקים)
dead time - זמַן הַשבָּתה (מחשבים ומערכות מידע)
director - דירקטור מנהל חברה (ארגון וניהול עסקים)
deadheading - נְסִיעַת חִינָּם (יחסי עבודה)
director`s abstention - הימנעות דירקטור (דיני עסקים)
deadlock - נְקוּדַּת קִיפָּאוֹן (ארגון וניהול עסקים)
director`s abstention - הימנעות דירקטור (ארגון וניהול עסקים)
deadlock - נְקוּדַּת קִיפָּאוֹן (יחסי עבודה)
director's liability - אַחרָיוּת מְנַהלִים (בנקאות ושוק ההון)
deadlock - נְקוּדַּת קִיפָּאוֹן (בנקאות ושוק ההון)
director's suspension - הַשְעָיַת חָבֵר דִּירֶקְטוֹרְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
deadlock deadly embrace - תֵיקו (מחשבים ומערכות מידע)
directorate - דירקטוריון (כלכלה וסטטיסטיקה)
deadweight cost - עלות עומס (ארגון וניהול עסקים)
directorate interlocking - הנהלה משולבת (ביטוח וניהול סיכונים)
deadweight loss - הפסד עומס (ארגון וניהול עסקים)
directorate statement - דוּחַ דִירֶקְטוֹרְיוֹן (חשבונאות וביקורת)
deal - עסק (ארגון וניהול עסקים)
directors / officers liability - אחריות מנהלים (ביטוח וניהול סיכונים)
deal - עֵסֶק (בנקאות ושוק ההון)
directors and officers / liability insurance - בִּיטוּחַ אַחרָיוּת מְנַהלִים (בנקאות ושוק ההון)
deal - עסק (שיווק ופירסום)
directors and officers benefits - תגמולי נושאי משרה (בנקאות ושוק ההון)
dealer - דִּילֶר (בנקאות ושוק ההון)
directors and officers benefits - תגמולי נושאי משרה (ביטוח וניהול סיכונים)
dealer brand - מותג סוחר (שיווק ופירסום)
directors and officers liability - אַחרָיוּת נוֹשְׂאֵי מִשְׂרָה (בנקאות ושוק ההון)
dealer financing - מִימּוּן סוֹחֵר (בנקאות ושוק ההון)
directors and officers liability insurance - בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מְנַהלִים (ביטוח וניהול סיכונים)
dealer market - שׁוּק סוֹחרִים (2) (בנקאות ושוק ההון)
directors fee - שכר מנהלים (ארגון וניהול עסקים)
dealer paper - נְיָירוֹת סוֹחֵר (בנקאות ושוק ההון)
directors fee - שְׂכַר מְנָהלִים (בנקאות ושוק ההון)
dealing room - חדַר עִסְקוֹת (בנקאות ושוק ההון)
directors insurance - בִּיטוּחַ דִּירֶקְטוֹרִים (בנקאות ושוק ההון)
deallocate release - שיחרוּר (מחשבים ומערכות מידע)
directors notification - הוֹדָעַת מְנַהלִים (בנקאות ושוק ההון)
deap link ratio - שיעור קישורים פנימיים (שיווק ופירסום)
directors professional liability insurance - בִּיטוּחַ אַחרָיוּת מִקְצוֹעִית שֶׁל מְנַהלִים (בנקאות ושוק ההון)
dear money - כסף יקר (בנקאות ושוק ההון)
directors qualifications - כְּשִׁירוּת דִירֶקְטוֹרִים (בנקאות ושוק ההון)
dear money - כסף יקר (כלכלה וסטטיסטיקה)
directors remuneration - גְּמוּל דִּירֶקְטוֹרִים (בנקאות ושוק ההון)
death benefits - תַּגְמוּלֵי מָוֶות (ביטוח וניהול סיכונים)
directors report - דוּחַ מנהלים (ארגון וניהול עסקים)
death grant - מענק מוות (ביטוח וניהול סיכונים)
directors report - דוּחַ מנהלים (חשבונאות וביקורת)
death grant - מענק מוות (יחסי עבודה)
directors report - דּוּחַ מְנַהלִים (בנקאות ושוק ההון)
death of employee - מוֹת עוֹבֵד (יחסי עבודה)
directors reward - תיגמול דירקטורים (ארגון וניהול עסקים)
death of employer - מוֹת מַעבִיד (יחסי עבודה)
directors` liability - אחריות מנהלים (דיני עסקים)
debasement - הפחתת ערך (כלכלה וסטטיסטיקה)
directors' insurance - בִּיטּוּחַ דִּירֶקְטוֹרִים (ביטוח וניהול סיכונים)
debate - רַב־שׂיחַ (תיקשורת)
directors' liability - אַחרָיוּת מְנָהלִים (יחסי עבודה)
debate group - קְבוּצַת דִּיּוּן (משאבי אנוש)
directors' professional liability insurance - בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מִקְצוֹעִית שֶׁל מְנַהלִים (ביטוח וניהול סיכונים)
debenture / bond - איגרת חוב (ביטוח וניהול סיכונים)
directorship expiration - פקיעת כהונה (ארגון וניהול עסקים)
debit - חִיּוּב חִסְרָה (בנקאות ושוק ההון)
directorship expiration - פְּקִיעַת כְּהוּנָה (בנקאות ושוק ההון)
debit - חובה חיוב (חשבונאות וביקורת)
directorship expiration - פקיעת כהונה (דיני עסקים)
debit balance - יִתְרַת חוֹבָה (בנקאות ושוק ההון)
directory - מַדריך (2) מפתח מסווג (מחשבים ומערכות מידע)
debit balance - יתרת חובה (חשבונאות וביקורת)
directory - מפתח מסווג (תיקשורת)
debit card - כַּרְטִיס חִיּוּב (בנקאות ושוק ההון)
directory advertising - פירסומת במדריכים (שיווק ופירסום)
debit interest - רִיבִּית דֶבִּיטוֹרִית רִיבִּית חוֹבָה (בנקאות ושוק ההון)
directory statue - חוֹק מַדְרִיךְ (בנקאות ושוק ההון)
debit note - תעודת חיוב (שיווק ופירסום)
dirty bill of lading - שטר מטען מלוכלך (תחבורה)
debit note - תְּעוּדַת חִיּוּב (בנקאות ושוק ההון)
dirty bill of lading - שטר מטען מלוכלך (ביטוח וניהול סיכונים)
debit note - תעודת חיוב (חשבונאות וביקורת)
dirty bill of lading - שטר מטען מלוכלך (שיווק ופירסום)
deblock - פירוק בלוק (מחשבים ומערכות מידע)
dirty float - ניוד "מלוכלך" (כלכלה וסטטיסטיקה)
deblocking - פֵּירוּק (מחשבים ומערכות מידע)
dis - DIS (ראשי תיבות לועזיים)
debotr - חייב (כלכלה וסטטיסטיקה)
disaaembler - דיס-אסמבלר (מחשבים ומערכות מידע)
debt - חוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
disability allowance - קִיצְבַּת נָכוּת (יחסי עבודה)
debt - חוב (חשבונאות וביקורת)
disability allowance - קיצבת נכות (דיני עסקים)
debt - חוב (יחסי עבודה)
disability annuity - גימלת נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt analysis - ניתוח חובות (חשבונאות וביקורת)
disability benefits - תַּגְמוּלֵי אִי־כּוֹשֶׁר (ביטוח וניהול סיכונים)
debt analysis - חובות, ניתוח (שיווק ופירסום)
disability pension - קִצְבַּת נְכוּת (בנקאות ושוק ההון)
debt analysis - נִיתּוּחַ חוֹבוֹת (בנקאות ושוק ההון)
disability pension - פנסיית נכות פֶּנְסְיַת נָכוּת (ביטוח וניהול סיכונים)
debt analysis - חובות, ניתוח ניתוח חובות (ארגון וניהול עסקים)
disability pension - פנסית נכות (יחסי עבודה)
debt arrangement - הסדר חוב (בנקאות ושוק ההון)
disability percentage table - טבלת אחוזי נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt capacity - כּוֹשֶר הִתחַיְּיבוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
disability table - לוח נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt capital - הון זר (כלכלה וסטטיסטיקה)
disable - שיתוּק (מחשבים ומערכות מידע)
debt claim - תביעת חוב (דיני עסקים)
disabled - מוּגְבָּל (משאבי אנוש)
debt claim - תְּבִיעַת חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
disabled ex-serviceman - נְכֵה מִלְחָמָה (יחסי עבודה)
debt collection - גביית חוב (שיווק ופירסום)
disabled ex-seviceman - נכה מלחמה (דיני עסקים)
debt collection - גביית חוב (חשבונאות וביקורת)
disablement - נָכוּת (יחסי עבודה)
debt coverage ratio - יחס כיסוי שירותי חוב (חשבונאות וביקורת)
disablement - נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt coverage ratio - יחס כיסוי שירותי חוב (שיווק ופירסום)
disablement - נכות (דיני עסקים)
debt deflation - דפלציה בשל חובות (כלכלה וסטטיסטיקה)
disablement allowance - קיצבת נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt discount - נִיכָּיוֹן חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
disablement degree - דרגת נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt extinguishment - סילוק חוב (שיווק ופירסום)
disablement table - לוח דרגת נכות (ביטוח וניהול סיכונים)
debt financing - מִימוּן זָר מִימּוּן חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
disadvantage - חיסרון (כלכלה וסטטיסטיקה)
debt instrument - מִסְמָךְ חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
disaggregate model - מודל לא מיצרפי (תחבורה)
disaggregated cost - עלוּת מְפוֹרֶקֶת (חשבונאות וביקורת)
debt management - ניהול חוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
disaggregated cost - עלות מפורקת (ייצור ותיפעול)
debt monetization - מִיחְזוּר אִיגֶרֶת חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
disagio - דיסאג'יו (כלכלה וסטטיסטיקה)
debt of service ratio - יחס שירותי חוב לחוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
disappearance - הֵיעָלְמוּת (ארגון וניהול עסקים)
debt ot equity ratio - יחס התחייבויות להון עצמי (ארגון וניהול עסקים)
disappearance of childhood - אובדן הילדות (תיקשורת)
debt ot equity ratio - יחס התחייבויות להון עצמי (בנקאות ושוק ההון)
disappearing company - חֶבְרָה נְמוֹגָה (בנקאות ושוק ההון)
debt ot equity ratio - יחס התחייבויות להון עצמי (חשבונאות וביקורת)
disappearing deductible - השתתפות עצמית נמוגה (ביטוח וניהול סיכונים)
debt payoff - פירעון חוב (שיווק ופירסום)
disbursement - תשלום (ביטוח וניהול סיכונים)
debt payoff - פֵּירָעוֹן חוֹב תשלום חוב (בנקאות ושוק ההון)
disbursement - תַּשְלוּם (2) (בנקאות ושוק ההון)
debt providence fund - חוב לקופת גמל (ביטוח וניהול סיכונים)
disbursement - תשלום (יחסי עבודה)
debt provisionst - תְּנַאֵי חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
disbursment float - תַּשְלוּמִים בְּמַּעבָר (בנקאות ושוק ההון)
debt ratio - יַחַס חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
discharge - הֶפְטֵר פְּטוֹר (בנקאות ושוק ההון)
debt rescheduliling - פְּרִיסַת חוֹבוֹת מֵחָדָש (בנקאות ושוק ההון)
discharge - פטור (ארגון וניהול עסקים)
debt restructuring - שִחְזוּר חוֹב שינוי תנאי חוב (בנקאות ושוק ההון)
discharge mortgage - הפטר משכנתא (מקרקעין)
debt security - נייר ערך של חוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
discharge of bankruptcy - הֶפְטֵר מִפְּשִיטַת רֶגֶל (בנקאות ושוק ההון)
debt service - שֵׁירוּתֵי חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
discharge of contranct - שִחְרוּר מִחוֹזֶה (בנקאות ושוק ההון)
debt service - שירותי חוב (חשבונאות וביקורת)
discharge of guarantor - הֶפְטֵר עָרֵב שחרור ערב (בנקאות ושוק ההון)
debt switch - חילופי חוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
discharge of mortgage - הֶפְטֵר מַשְכַּנְתָּא (בנקאות ושוק ההון)
debt to equity ratio - חוב ביחס להון בעלים (חשבונאות וביקורת)
discharge order - צַו שִחְרוּר (בנקאות ושוק ההון)
debt to equity ratio - חוב ביחס להון בעלים (ארגון וניהול עסקים)
discharge order - צו שחרור (דיני עסקים)
debt turnover ratio - יַחַס מַחזוֹר חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
debt-debt swap - הֶחלֶף חוֹב בְּחוֹב (בנקאות ושוק ההון)
discharged soldierd law - חוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה) (דיני עסקים)
debt-deflation - חוב-דפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
disciplinary layoff - פִּיטּוּרִים מִשְמַעַתִיִּים (יחסי עבודה)
debt-deflation theory - תורת חוב-דפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
disciplinary court - בית דין משמעתי (ארגון וניהול עסקים)
debt-to-worth ratio - יַחַס חוֹב לְשוֹוִי נָקִי (בנקאות ושוק ההון)
disciplinary court - בֵּית דִּין מִשְמַעְתִּי (משאבי אנוש)
debtee / creditor - נוֹשֶה (כלכלה וסטטיסטיקה)
disciplinary court - בית דין משמעתי (יחסי עבודה)
debtor - חייב (דיני עסקים)
disciplinary offence - עבֵרַת מִשְמַעַת (יחסי עבודה)
debtor - חַיָּיב (בנקאות ושוק ההון)
discipline - מִשְמַעַת (ארגון וניהול עסקים)
debtor - חייב (חשבונאות וביקורת)
discipline - מִשְמַעַת (יחסי עבודה)
debtor nation - ארץ חייבת מדינה חייבת (כלכלה וסטטיסטיקה)
discipline infringement - הפָרַת מִשְמַעַת (יחסי עבודה)
debtors - חייבים (חשבונאות וביקורת)
disclaimer - מיאון (דיני עסקים)
debtors - חייבים (שיווק ופירסום)
disclaimer - מֵיאוּן (בנקאות ושוק ההון)
debtors examination - בחינת חייבים (חשבונאות וביקורת)
disclaimer - מיאון (ביטוח וניהול סיכונים)
debtors management - ניהול חייבים (חשבונאות וביקורת)
disclosure - גילוי (חשבונאות וביקורת)
debts deffering - הדחיית חובות (דיני עסקים)
disclosure - גילוי (ביטוח וניהול סיכונים)
debts deffering - הדחיית חובות (בנקאות ושוק ההון)
disclosure - גילוי (בנקאות ושוק ההון)
debts pay-off - החזר חובות (כלכלה וסטטיסטיקה)
disclosure of interest - הַצְהָרַת עִנְיָין (בנקאות ושוק ההון)
debts reorganization - ארגון חוב מחדש (יחסי עבודה)
disconector - מַנתק (תיקשורת)
debts reorganization - ירגון חוב מחדש (ארגון וניהול עסקים)
disconnect - ניתוּק (מחשבים ומערכות מידע)
debug - ניפוי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
disconnecting - הַנְתָּקָה (תחבורה)
debug aids - עֶזרֵי ניפּוּי (מחשבים ומערכות מידע)
discontinuous market - שׁוּק בִּלְתִּי מִתְמַשֵׂךְ (בנקאות ושוק ההון)
debugger - מנפה שגיאות (מחשבים ומערכות מידע)
discount - ניכיון (חשבונאות וביקורת)
debugging - איתוּר תַקָלות דיבּוג ניפּוּי (מחשבים ומערכות מידע)
discount - דיסקונט ניכיון (שיווק ופירסום)
debugging aid routine - שיגרת עֵזֶר לניפּוּי (מחשבים ומערכות מידע)
discount - דִּיסְקוֹנְט נִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
debureaucratization - דֶּבִּיוּרוֹקְרַטִיזַצְיָה (ארגון וניהול עסקים)
discount earned - הנחה שהורווחה (שיווק ופירסום)
debureaucratization - דֶּבִּיוּרוֹקְרַטִיזַצְיָה (משאבי אנוש)
discount earned - הנחה שהורווחה (חשבונאות וביקורת)
decade - דֶקֶד (מחשבים ומערכות מידע)
discount house - בֵּית נִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decaliter - דקליטר (מידות ומשקלות)
discount house - חנות הנחה (שיווק ופירסום)
decay time - זמַן כֶּשֶל (מחשבים ומערכות מידע)
discount loan - הַלְוָואָה בְּנִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decaying stone - אבן רקובה (מקרקעין)
discount lost - הנחה שאבדה (שיווק ופירסום)
deceased account - חֶשְבּוֹן מָנוֹחַ (בנקאות ושוק ההון)
discount lost - הנחה שאבדה (חשבונאות וביקורת)
deceit - גְּנֵבַת דַּעַת (בנקאות ושוק ההון)
discount market - שוּק נִכְּיוֹנוֹת (בנקאות ושוק ההון)
deceit - גניבת דעת (דיני עסקים)
discount of bills - נִיכְּיוֹן שְטָרוֹת (בנקאות ושוק ההון)
deceitful sale - מְכִירָה בְּתַרְמִית (בנקאות ושוק ההון)
discount of drafts - נִיכְּיוֹן מִמְשָכִים (בנקאות ושוק ההון)
deceleration - תאוטה (תחבורה)
discount of drafts - ניכיון מימשכים (שיווק ופירסום)
deceleration lane - תיב האטה (תחבורה)
discount on securities - נִיכָּיוֹן עַל נְיָירות עֵרֶך (בנקאות ושוק ההון)
deceleration zone - קטע האטה (תחבורה)
discount paper - נְיַיר נִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decentralization - ביזור דצנטרליזציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
discount period - תְּקוּפַת נִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decentralized data processing - עיבּוּד נתוּנים בּתִפזורֶת (מחשבים ומערכות מידע)
discount points - נְקוּדוֹת נִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decentralized management - נִיהוּל מְבוּזָר (ארגון וניהול עסקים)
discount policy - מדיניות הנחות (חשבונאות וביקורת)
deceptive advertising - פירסום מטעה (2) (שיווק ופירסום)
discount policy - הנחות, מדיניות (ארגון וניהול עסקים)
decibel - דֶציבֶּל דציבל (מידות ומשקלות)
discount policy - מדיניות הנחות (שיווק ופירסום)
decibel - דֶציבֶּל (מחשבים ומערכות מידע)
discount rate - שיעור ניכיון (כלכלה וסטטיסטיקה)
decile - עשירון (כלכלה וסטטיסטיקה)
discount rate - רִיבִּית נִיכָּיוֹן שַׁעַר נִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
deciliter - דציליטר (מידות ומשקלות)
discount rate adjustment - התאמת שיעור ניכיון שיעור ניכיון, התאמת (כלכלה וסטטיסטיקה)
decimal - דֶצימָלי עֶשׂרוני (מחשבים ומערכות מידע)
discount security - נְיַיר עֵרֶךְ בְּנִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decimal - דֶצימָלי (מידות ומשקלות)
discount tables - לוחות ניכיון (חשבונאות וביקורת)
decimal number - מיספר דֶצימָלי (מחשבים ומערכות מידע)
discount tables - לוחות ניכיון (בנקאות ושוק ההון)
decimal classification - מִיּוּן עֶשְרוֹנִי (ארגון וניהול עסקים)
discount tables - לוחות ניכיון (כלכלה וסטטיסטיקה)
decimal coinage - מטבע עשרוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
discount window - חלון אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה)
decimal digits - סיפרה עֶשׂרונית (מחשבים ומערכות מידע)
discounted bond - אִיגֶרֶת חוֹב בְּנִיכָּיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
decimal number - מיספר עֶשׂרוני (מחשבים ומערכות מידע)
discounted bond - איגרת חוב בניכיון (חשבונאות וביקורת)
decimal point - נקוּדה עֶשׂרונית (מחשבים ומערכות מידע)
discounted cash flow - זרם מזומנים מהוּוָן תזרים מזומנים מנוכה (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision - גְּמִירַת דַּעַת (בנקאות ושוק ההון)
discounted cash flow [dcf] - תַּזְרִים מְזוּמָנִים מְהוּוָן (בנקאות ושוק ההון)
decision - החלטה (2) (דיני עסקים)
discounted cash flow value - ערך תזרים מזומנים מנוכה (חשבונאות וביקורת)
decision - הַחְלָטָה הַכְרָעָה (ארגון וניהול עסקים)
discounted cash flow value - ערך תזרים מזומנים מנוכה (ארגון וניהול עסקים)
decision - החלטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
discounted cash value flow - ערך תזרים מזומנים מנוכה (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision - הַחלָטה (מחשבים ומערכות מידע)
discounted loan - הַלְוָואָה מְנוּכָּה (בנקאות ושוק ההון)
decision instruction - הורָאַת הַחלָטה (מחשבים ומערכות מידע)
discounted present value - ערך נוכחי מנוכה (בנקאות ושוק ההון)
decision making process - תַּהלִיךְ הַחְלָטָה (ארגון וניהול עסקים)
discounted present value - ערך נוכחי מנוכה (חשבונאות וביקורת)
decision matrix - מַטְרִיצַת הַחְלָטוֹת (ארגון וניהול עסקים)
discounted rate of return - שיעור תשואה מנוכה (שת"ם) (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision of coordination - הַחְלָטַת תֵּיאוּם (ארגון וניהול עסקים)
discounted value - ערך מנוּכה (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision tree analysis - נִיתּוּחַ עֵץ הַחְלָטוֹת (כלכלה וסטטיסטיקה)
discounting the news - גִילוּם מֵידַע (בנקאות ושוק ההון)
decision box - קוּפסַת הַחלָטה (מחשבים ומערכות מידע)
discovery - גילוי (דיני עסקים)
decision center - מֶרְכַּז הַחְלָטוֹת (ארגון וניהול עסקים)
discovery of documents - גילוי מסמכים (דיני עסקים)
discovery period - תְּקוּפַת גִּילּוּי (ביטוח וניהול סיכונים)
decision making - קבלת החלטות (ארגון וניהול עסקים)
discovery practice - נוהל גילוי (דיני עסקים)
decision making process - תַּהלִיךְ הַחְלָטָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
discovery sampling - דגימת גילוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision making process - תַּהלִיךְ הַכְרָעָה תהליך קבלת החלטות (ארגון וניהול עסקים)
discovery sampling - דְגִימַת גִילוּי (חשבונאות וביקורת)
decision model - החלטות, מודל מודל החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה)
discrepancy - אי-התאמה (חשבונאות וביקורת)
decision model - מוֹדֶל הַחְלָטוֹת (ארגון וניהול עסקים)
discrepancy - אִי־הַתְאָמָה (בנקאות ושוק ההון)
decision point - צומת החלטה (ארגון וניהול עסקים)
discrepancy - אי-התאמה (ארגון וניהול עסקים)
decision rule - הַנְחָיָה לְפְעוּלָּה (ייצור ותיפעול)
discrete - נפרד (מחשבים ומערכות מידע)
decision sight distance - מרחק ראות להחלטה (תחבורה)
discrete datum - נָתוּן בָּדיד (מחשבים ומערכות מידע)
decision support system [dss] - מערכת תומכת החלטות (ארגון וניהול עסקים)
discrete random variable - מישתנה מקרי בדיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision support system [dss] - מערכת תומכת החלטות (מחשבים ומערכות מידע)
discrete variable - מישתנה בדיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
decision table - טַבלַת הַחלָטה (מחשבים ומערכות מידע)
discretion - שיקול דעת (חשבונאות וביקורת)
decision theory - תורת החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה)
discretion - שִיקּוּל דַּעַת (ארגון וניהול עסקים)
decision theory - תּוֹרַת הַחְלָטוֹת (ארגון וניהול עסקים)
discretion - שִׁיקוּל דַּעַת (בנקאות ושוק ההון)
decision to participate - הַחְלָטָה לְהִשְתַּתֵּף (משאבי אנוש)
discretionary account - חֶשְׁבּוֹן לְפִי שִׁיקוּל (בנקאות ושוק ההון)
decision tree - עץ החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה)
discretionary allotment - הַקְצָאָה לְפִי שִיקוּל דַעַת (בנקאות ושוק ההון)
decision tree analysis - עץ החלטות, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
discretionary cost - עלוּת לְפִי שִיקוּל (ייצור ותיפעול)
decision tree analysis - עץ החלטות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
discretionary cost - עלות לפי שיקול (ארגון וניהול עסקים)
decision-making - קבלת החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה)
discretionary income - הכנסה לשיקול דעת (כלכלה וסטטיסטיקה)
decisional roles - תַּפְקִידֵי הַחְלָטָה (ארגון וניהול עסקים)
discretionary order - פְּקוּדָה לְפִי שִׁיקוּל דַּעַת (בנקאות ושוק ההון)
deck - סיפּוּן (תחבורה)
discretionary policy - מדיניות לפי שיקול דעת (כלכלה וסטטיסטיקה)
deck - צרור (2) (מחשבים ומערכות מידע)
discretionary powers - סַמְכוּת לְפִי שִיקּוּל דַּעַת (בנקאות ושוק ההון)
deck - סיפּוּן (מקרקעין)
deck charge - דמי רציף (תחבורה)
discriminating analysis - ניתוח מפלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
deck airplane - מָטוֹס סִיפּוּן (תחבורה)
discriminating monopoly - מונופול מפלה (שיווק ופירסום)
deck cargo - מטען סיפון (תחבורה)
discriminating monopoly - מונופול מפלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
deck cargo - מיטען סיפון (שיווק ופירסום)
discriminating tariff - תעריף מפלֶה (שיווק ופירסום)
deck cargo): - מיטען סיפון (ביטוח וניהול סיכונים)
discriminating tariff - תעריף מפלֶה (ארגון וניהול עסקים)
declaration - הצהרה (ארגון וניהול עסקים)
discrimination - אפליה / הפליה הפליה (כלכלה וסטטיסטיקה)
declaration - הצהרה (ביטוח וניהול סיכונים)
discrimination - הפלייה / אפלייה משוא פנים (דיני עסקים)
declaration - הַכְרָזָה הַצְהָרָה (בנקאות ושוק ההון)
discrimination - אפליה (ביטוח וניהול סיכונים)
declaration - הצהרה תצהיר (דיני עסקים)
discrimination - אַפְלָיָה בִּידּוּל (משאבי אנוש)
declaration - הַכרָזה (מחשבים ומערכות מידע)
declaration - הצהרה (חשבונאות וביקורת)
discriminatory discharge - פִּיטּוּרִים מַפְלִים (יחסי עבודה)
declaration day - יוֹם הַצְהָרָה (בנקאות ושוק ההון)
discriminatory tender - מִכְרָז מַפְלֶה (בנקאות ושוק ההון)
declaration day / announcement day - יוֹם הַכְרָזָה (בנקאות ושוק ההון)
disease - מַחלָה (יחסי עבודה)
declaration of association - הַצְהָרַת הִתְאַגְּדוּת (בנקאות ושוק ההון)
diseconomies of scale - חסרונות לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה)
declaration of capital - הצהרת הון (דיני עסקים)
diseconomies of scale - חֶסְרוֹנוֹת לַגוֹדֶל (ייצור ותיפעול)
declaration of capital - הצהרת הון (חשבונאות וביקורת)
disembodied technique - טכניקה מופשטת (כלכלה וסטטיסטיקה)
declaration of cargo - הצהרת מטען (שיווק ופירסום)
disequilibrium - אי-שיווי משקל חוסר שיווי משקל חוסר איזון (כלכלה וסטטיסטיקה)
declaration of stock - הצהרת מלאי (ביטוח וניהול סיכונים)
disestablishment - שְׁלִילַת יִיצּוּג (יחסי עבודה)
declaration of trust - הַצְהָרַת נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
disfunction - תִּפְקוּד שְלִילִי (ארגון וניהול עסקים)
declaration policy - פוליסת הצהרה (ביטוח וניהול סיכונים)
disfunction - דִּיסְפוּנְקְצְיָה (משאבי אנוש)
declaration waiver - הצהרת ויתור (ביטוח וניהול סיכונים)
disgrace allowance - תּוֹסֶפֶת בּוּשָׁה (יחסי עבודה)
declarative instruction - פּקוּדַת מִתאָר (מחשבים ומערכות מידע)
disgraphy - דיסגרפיה (תיקשורת)
declaratory judgement - פסק דין הצהרתי (דיני עסקים)
disguised experiment - ניסוי מוסווה (כלכלה וסטטיסטיקה)
declaratory judgment - פְּסַק דִּין הַצְהָרָתִי (בנקאות ושוק ההון)
disguised takeover - הִשְתַלְטוּת מוּסְוֵוית (בנקאות ושוק ההון)
declared dividend - דִּיבִידֶנְד מוּכְרָז דיווידנד מוצהר (בנקאות ושוק ההון)
dish - DISH (ראשי תיבות לועזיים)
declared dividend - דיווידנד מוצהר (חשבונאות וביקורת)
dishoarding - חיסול אגר (כלכלה וסטטיסטיקה)
declination - סירוב (שיווק ופירסום)
dishonor - אי-כיבוד (דיני עסקים)
declination - סֵירוּב (בנקאות ושוק ההון)
dishonor - אִי־כִּיבּוּד (בנקאות ושוק ההון)
declination - סירוב (ארגון וניהול עסקים)
dishonor a check - חִילוּל שֵיק סֵירוּב שֵיק (בנקאות ושוק ההון)
decline - יְרִידָה (בנקאות ושוק ההון)
dishonor of bill - חילול שטר (חשבונאות וביקורת)
decline - דְעִיכָה יְרִידָה (שיווק ופירסום)
dishonor of bill - חילול שטר (דיני עסקים)
decline - דְעִיכָה יְרִידָה (ייצור ותיפעול)
dishonor of bill - חִילּוּל שְטָר (בנקאות ושוק ההון)
decline of product - דעיכת מוצר (ייצור ותיפעול)
dishonored check - אי כיבוד שיק (שיווק ופירסום)
decline of product - דעיכת מוצר נסיגת מוצר (שיווק ופירסום)
decline of productivity - יְרִידַת פִּרְיוֹן (יחסי עבודה)
dishonored check / dishonor a check - אִי־כִּיבּוּד שֵיק (בנקאות ושוק ההון)
decline of productivity - יְרִידַת פִּרְיוֹן (ייצור ותיפעול)
disincsentive - תמריץ שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה)
decline of productivity - ירידת פריון (כלכלה וסטטיסטיקה)
disinflation - בלימת אינפלציה דיסאינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
declining balance method - פחת בשיטת יתרה פוחתת (חשבונאות וביקורת)
declining balance method depreciation - פחת לפי יתרה, שיטת (חשבונאות וביקורת)
disintegration - ניתוק (2) (ארגון וניהול עסקים)
declining demand - ביקוש יורד (ייצור ותיפעול)
disintermediation - נגיסה בתיווך הבנקאי (בנקאות ושוק ההון)
declining demand - ביקוש יורד (שיווק ופירסום)
disintermediation - ביטול תיווך (כלכלה וסטטיסטיקה)
declining marginal efficiency - יְעִילוּת שוּלִית פּוֹחֶתֶת (כלכלה וסטטיסטיקה)
disintermidiation - נגיסה בתיווך (ארגון וניהול עסקים)
declining marginal efficiency - יְעִילוּת שוּלִית פּוֹחֶתֶת (ייצור ותיפעול)
disintermidiation - נגיסה בתיווך (שיווק ופירסום)
declining market - שוק יורד (כלכלה וסטטיסטיקה)
disinvestment - מימוש השקעה (כלכלה וסטטיסטיקה)
declining technology - טֶכְנוֹלוֹגְיָה שוֹקַעַת (ייצור ותיפעול)
disinvestment - אִי-הַשְׁקָעָה (ייצור ותיפעול)
declining yield curve - עקוּמַת תְּשׂוּאָה יוֹרֶדֶת (בנקאות ושוק ההון)
disjoint event - אירוע זר (כלכלה וסטטיסטיקה)
decode - פִּענוּחַ (מחשבים ומערכות מידע)
disk copy - העתקת כונן (מחשבים ומערכות מידע)
decoder - פַּענֵחַ (מחשבים ומערכות מידע)
disk directory r - ספריית דיסק (מחשבים ומערכות מידע)
decoding - פיענוח (תיקשורת)
disk drive - כּונָן דיסק כּונָן תַקליט (מחשבים ומערכות מידע)
decoding - פיענוח (שיווק ופירסום)
disk file controller - מבַקֵר קִבצֵי תַקליטים (מחשבים ומערכות מידע)
decompositon analysis - הרכבה מחדש (חשבונאות וביקורת)
disk interface - מימשק דיסק (מחשבים ומערכות מידע)
decompositon analysis - הרכבה מחדש (בנקאות ושוק ההון)
disk operating system (dos) - מַערֶכֶת הַפעָלה בּתַקליט (מחשבים ומערכות מידע)
decompress - פּרישׂה (מחשבים ומערכות מידע)
disk operating system ms-dos - אֵם־אֵס־דוס (מחשבים ומערכות מידע)
deconglomeration - דֶּקוֹנְגְלוֹמֶרַצְיָה (ארגון וניהול עסקים)
disk pack - אֶגֶד תַקליטים (מחשבים ומערכות מידע)
decorated garden - גַן נוי (מקרקעין)
disk partition - חיוץ דיסק (מחשבים ומערכות מידע)
decorated pavilion - בּיתָן עוטֵר (מקרקעין)
disk video - תַקליט אופּטי (מחשבים ומערכות מידע)
decoration - דֵּקוֹרַצְיָה (מקרקעין)
dismal science - מדע עגום (כלכלה וסטטיסטיקה)
dismiss - הֶפְטֵר (2) (בנקאות ושוק ההון)
decrease of rights - גריעת זכויות (דיני עסקים)
dismiss in limine - דחייה על הסף (דיני עסקים)
decrease of rights - גְּרִיעַת זְכוּיוֹת (יחסי עבודה)
dismissal - הדָחָה פיטורים (יחסי עבודה)
decrease of risk - הקטנת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים)
dismissal by trustee - פיטורים על ידי נאמן (יחסי עבודה)
decrease un value - ירידת ערך (ביטוח וניהול סיכונים)
dismissal grant - מַענַק פִּיטּוּרִין (יחסי עבודה)
decreasing cost - עלוּת פּוֹחֶתֶת (ייצור ותיפעול)
dismissal near the end of the year - פִּיטּוּרִים סָמוּךְ לְסוֹף שְׁנַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
decreasing cost - עלות פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה)
dismissal near the end of the year - פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה (דיני עסקים)
decreasing returns to scale - תְשׂוּאָה יוֹרֶדֶת לַגוֹדֶל (ייצור ותיפעול)
dismissal of claim - דחיית תביעה (דיני עסקים)
decreasing returns to scale - תשואה יורדת לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה)
dismissal reasoning - הנמקת פיטורים (דיני עסקים)
decreasing term insurance - ביטוח פוחת לסיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים)
dismissal reasoning - הַנְמָקַת פִּיטּוּרִים (יחסי עבודה)
decreasing variable - משתנה מפחית (ביטוח וניהול סיכונים)
dismissal without compensation - פיטורים ללא פיצויים (יחסי עבודה)
decree - גזר דין פסיקתא פסיקה (2) (דיני עסקים)
dismissal without compensation - פיטורים ללא פיצויים (דיני עסקים)
decree - פְּסַק (בנקאות ושוק ההון)
disobedience - אִי-צִיּוּת (משאבי אנוש)
decrement - מיפחַת (ייצור ותיפעול)
disolution - התפרקות (דיני עסקים)
decrement - מיפחַת מִפְחָת (חשבונאות וביקורת)
disolution - הִתְפַּרְקוּת (בנקאות ושוק ההון)
decrement - הַקטָנה פּחָת (מחשבים ומערכות מידע)
disolve - נמוגות / נמיגה (תיקשורת)
decrement instruction - הורָאַת הַקטָנה (מחשבים ומערכות מידע)
dispatcher - נַתָב (מחשבים ומערכות מידע)
decumanus - דֶקוּמַנוּס (מקרקעין)
dispatcher - סדרן (תחבורה)
dedicated server - שרת ייעודי (מחשבים ומערכות מידע)
dispatching - ניתוּב שיגוּר (מחשבים ומערכות מידע)
dedicated source - מַשאָב ייעוּדי (מחשבים ומערכות מידע)
dispersion - פיזור (כלכלה וסטטיסטיקה)
dedication - הוֹעָדָה (בנקאות ושוק ההון)
dispersion - פּיזוּר (מחשבים ומערכות מידע)
dedidcated porffolio - תִּיק יִיעוּדִי (בנקאות ושוק ההון)
displacement - תזוּזה (מחשבים ומערכות מידע)
deductable - ניתן לניכוי (דיני עסקים)
displacement - הֶדְחֵק (תחבורה)
deductible - השתתפות עצמית (ביטוח וניהול סיכונים)
displacement boat - סְפִינַת הֶדְחֶק (תחבורה)
deductible coverage - כיסוי עם השתתפות עצמית (ביטוח וניהול סיכונים)
display - תצוגה (שיווק ופירסום)
deductible expense - הוצאה מותרת (לצרכי מס) (דיני עסקים)
display - הֶיצֵג מָסָך תצוגה (מחשבים ומערכות מידע)
deductible expense - הוצאה מותרת (לצרכי מס) (חשבונאות וביקורת)
display device - מירקָע (מחשבים ומערכות מידע)
deduction - דדוקציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
display advertising - פירסום תצוגתי (שיווק ופירסום)
deduction - נִיכּוּי (יחסי עבודה)
display case - תיבת תצוגה (שיווק ופירסום)
deduction - ניכוי (ביטוח וניהול סיכונים)
display console - עֶמדַת תצוּגה (מחשבים ומערכות מידע)
deduction - ניכוי (2) (חשבונאות וביקורת)
display device - מַצָג צָג (מחשבים ומערכות מידע)
deduction at source - ניכוי במקור (יחסי עבודה)
display unit - אֶקרָן מַצָג צָג (מחשבים ומערכות מידע)
deduction at source - ניכוי במקור (דיני עסקים)
display window - חַלון ראווה (מקרקעין)
deduction of loans - נִיכּוּי חוֹבוֹת (יחסי עבודה)
disposable income - הכנסה פנויה (כלכלה וסטטיסטיקה)
deduction of loans - ניכוי חובות (דיני עסקים)
disposable income - הכנסה פנויה (שיווק ופירסום)
deduction of tax at source - ניכוי מס במקור (ביטוח וניהול סיכונים)
disposable income - הכנסה פנויה (חשבונאות וביקורת)
deductions - ניכויים (יחסי עבודה)
disposal permission - הֶיתֵּר בִּיעוּר (ארגון וניהול עסקים)
deductive method - שיטה דדוקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
disposal of records - סִילּוּק תְּעוּדוֹת (ארגון וניהול עסקים)
deead stock - מלאי מת (ייצור ותיפעול)
disposal value - ערך סילוק (חשבונאות וביקורת)
deead stock - מלאי מת (חשבונאות וביקורת)
disposal value - ערך סילוק (ארגון וניהול עסקים)
deed - שְטָר (2) (בנקאות ושוק ההון)
disposalable property - צִיּוּד בַּר־מִימּוּש (בנקאות ושוק ההון)
deed of arrangement - כְּתָב הֶסְדֵּר (בנקאות ושוק ההון)
disposition schedule - לוּחַ בִּיעוּר (ארגון וניהול עסקים)
deed of assignment - כְּתָב הסָבָה (בנקאות ושוק ההון)
disposition law - חוק דיספוזיטיווי (דיני עסקים)
deed of reconveyance - שְטָר הַחְזָרַת קִנְיָין (בנקאות ושוק ההון)
disposition to act - נכונות לפעול (שיווק ופירסום)
deed of transfer / transfer deed - כְּתָב הַעבָרָה (בנקאות ושוק ההון)
disproduct - מוּצָר שְלִילִי (ייצור ותיפעול)
deed of trust - שטר נאמנות (דיני עסקים)
disproduct - מוּצָר שְלִילִי (חשבונאות וביקורת)
deed of trust - כְּתָב נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
dispute as to rights - סִכְסוּךְ מִשְפָּטִי (יחסי עבודה)
deed release - כתב שחרור (מקרקעין)
dispute as to rights - סכסוך משפטי (דיני עסקים)
deed restriction - הגבלת שטר (מקרקעין)
dispute settling agreement - הֶסְכֵּם לְיִישּׁוּב סִכְסוּךְ (יחסי עבודה)
deed warranty - כתב אחריות (מקרקעין)
dispute settling agreement - הסכם ליישוב סכסוך (דיני עסקים)
deeds registration of - רישום שטרות (מקרקעין)
disputes reconciliation - יִישּׁוּב סִכְסוּכֵי עבוֹדָה (יחסי עבודה)
deep deep in the money - אוֹפְּצְיָה עָמוֹק עָמוֹק בְּתוֹךְ הַכֶּסֶף (בנקאות ושוק ההון)
disputes reconciliation - יישוב סכסוכי עבודה (דיני עסקים)
deep discount bond - אִיגֶרֶת חוֹב בְּנִיכָּיוֹן נִיכָּר (בנקאות ושוק ההון)
disruptive technology - טכנולוגיה משבשת (שיווק ופירסום)
deep discount bond - איגרת חוב בניכיון ניכר (חשבונאות וביקורת)
dissatisfaction - חוֹסֶר שְׂבִיעוּת רָצוֹן (יחסי עבודה)
deep link ;`internal link - קישור פנימי (מחשבים ומערכות מידע)
dissatisfiers - בִּלְתִּי מְרוּצִים (משאבי אנוש)
deep market - שוק עמוק (בנקאות ושוק ההון)
dissaving - אי-חיסכון (כלכלה וסטטיסטיקה)
deep stock - מְלַאי רְצִינִי (שיווק ופירסום)
disseminator role - תַּפְקִיד מֵפִיץ (משאבי אנוש)
deep web - מעמקי הרשת (מחשבים ומערכות מידע)
disseminator role - תַּפְקִיד מֵפִיץ (ארגון וניהול עסקים)
deer market - שוק איָילי (בנקאות ושוק ההון)
dissolution - חיסול (דיני עסקים)
defaced coin - מַטְבֵּעַ פָּגוּם (בנקאות ושוק ההון)
dissolution - חִיסּוּל (בנקאות ושוק ההון)
defacto - לְמַעשֶׂה (בנקאות ושוק ההון)
dissolution right - זְכוּת בְּפֵירוּק (בנקאות ושוק ההון)
default - בּרֵרַת מֶחדָל מֶחדָל (מחשבים ומערכות מידע)
dissolving - חִיסּוּל מֵאֵלָיו (בנקאות ושוק ההון)
default - אי-קיום אי-פירעון (כלכלה וסטטיסטיקה)
default - מֶחְדָּל אי-פירעון (בנקאות ושוק ההון)
distant - רָחוֹק (בנקאות ושוק ההון)
default drrive - כונן ברירת מחדל (מחשבים ומערכות מידע)
distort - סילוף (חשבונאות וביקורת)
default risk - סִיכּוּן אִי־קִיּוּם סִיכּוּן מֶחְדָל (בנקאות ושוק ההון)
distort - סִילּוּף (בנקאות ושוק ההון)
default risk premium - פָּרֶמְיַת סִיכּוּן אִי־קִיּוּם (בנקאות ושוק ההון)
distort - סילוף (שיווק ופירסום)
defeasable fee simple - זכות בעלות נמוגה (מקרקעין)
distorted road - כביש משובש (תחבורה)
distortion - עִיוּוּת (בנקאות ושוק ההון)
distortion - עיוות (מחשבים ומערכות מידע)
defeasible - נִיתָּן לְבִיטוּל (2) (בנקאות ושוק ההון)
distraction - היסח דעת (תיקשורת)
defect - פגם (שיווק ופירסום)
distraction - היסח דעת (שיווק ופירסום)
defect - פגם (ארגון וניהול עסקים)
distress borrowing - הַלְוָואַת מְצוּקָה (בנקאות ושוק ההון)
defect - פְּגָם (ייצור ותיפעול)
distress for rent - ירידה לנכסים בשל דמי חכירה (מקרקעין)
defective - רָמַת אֵיכוּת בִּלְתִי רְצוּיָה (ייצור ותיפעול)
distress goods - סחורות מצוקה (שיווק ופירסום)
defective product - מוצר פגום (ביטוח וניהול סיכונים)
distress selling - מכירת מצוקה (שיווק ופירסום)
defective product - מוצר פגום (ייצור ותיפעול)
distributable frofit - רֶוַוח בַּר־חלוּקָה (בנקאות ושוק ההון)
defects in an appartment - ליקויים בדירה (מקרקעין)
distributable profit - רווח בר-חלוקה (דיני עסקים)
defects percentage - אָחוּז פְּגוּמיִם (חשבונאות וביקורת)
defects percentage - אָחוּז פְּגוּמיִם (ייצור ותיפעול)
distributable profits - רווחים ניתנים לחלוקה (דיני עסקים)
defence ratio - יַחַס הגָנָה (בנקאות ושוק ההון)
distributed data processing - עיבּוּד נתוּנים מבוּזָר (מחשבים ומערכות מידע)
defend-and-hold strategy - אַסְטְרָטֶגְיַת שְׁמִירָה וְאַחְזָקָה (ייצור ותיפעול)
distributed network - רֶשֶת מבוּזֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
defendent - נתבע (דיני עסקים)
distributed profits - רווחים מחולקים (בנקאות ושוק ההון)
defense - סנגוריה (דיני עסקים)
distributed profits - רווחים מחולקים (דיני עסקים)
defense mechanism - מֶכָנִיזְם הגָּנָה (משאבי אנוש)
distributing agent - סוכן הפצה (משאבי אנוש)
defensive - דֶּפֶנְסִיבִיוּת (משאבי אנוש)
distributing agent - סוכן הפצה (שיווק ופירסום)
defensive industry - עֶסֶק הגָנָתִי (ארגון וניהול עסקים)
distribution - הפצה (ארגון וניהול עסקים)
defensive strike - שְׁבִיתָה מִגְנָנִית (יחסי עבודה)
distribution - הפָצָה (ייצור ותיפעול)
defensive audit - ביקורת מתגוננת (חשבונאות וביקורת)
distribution - הפצה (שיווק ופירסום)
distribution - הפצה (תיקשורת)
defensive industry - ענף הגנתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
distribution - הפָצָה חלוּקָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
defensive industry - ענף הגנתי (בנקאות ושוק ההון)
distribution theory - תּוֹרַת חלוּקָּה (כלכלה וסטטיסטיקה)
defensive industry - ענף הגנתי (ארגון וניהול עסקים)
distribution agreement - הסכם הפצה (בנקאות ושוק ההון)
defensive interval - יְכוֹלֶת נְשִימָה (בנקאות ושוק ההון)
distribution area - אֵזוֹר הפָצָה (בנקאות ושוק ההון)
defensive intrval - יכולת נשימה (ארגון וניהול עסקים)
distribution center - מֶרְכָּז הפָצָה (ייצור ותיפעול)
defensive intrval - יכולת נשימה (חשבונאות וביקורת)
distribution channel leader - מנהיג הפצה (שיווק ופירסום)
defensive investment - השקעה מתגוננת (כלכלה וסטטיסטיקה)
distribution coat analysis - עלות הפצה, ניתוח (חשבונאות וביקורת)
defensive investment - השקעה מתגוננת השקעה הגנתית (בנקאות ושוק ההון)
distribution coat analysis - עלות הפצה, ניתוח (שיווק ופירסום)
defensive investment option - מסלול השקעה הגנתי (ביטוח וניהול סיכונים)
distribution column - טור חלוקה (חשבונאות וביקורת)
defensive issues - נְיַיר עֵרֶךְ הגָנָתִי (בנקאות ושוק ההון)
distribution commission - עַמְלַת הפָצָה (בנקאות ושוק ההון)
defensive lockout - הַשְבָּתָה מִגְנָנִית (יחסי עבודה)
distribution cost - עמלת הפצה (ביטוח וניהול סיכונים)
defensive move - מהלך הגנתי (בנקאות ושוק ההון)
distribution cost analysis - נִיתוּחַ עלוּת הפָצָה (שיווק ופירסום)
defensive open market operations - פְּעוּלוֹת מִתְגוֹנְנוֹת בַּשּׁוּק הַפָּתוּחַ (בנקאות ושוק ההון)
distribution cost analysis - הפצה, ניתוח עלות (חשבונאות וביקורת)
defensive stock - מניה הגנתית (בנקאות ושוק ההון)
distribution date - מוֹעֵד חלוּקָה (בנקאות ושוק ההון)
defensive technology - טֶכְנוֹלוֹגְיָה הגָנָתִית (ייצור ותיפעול)
distribution efficiency - יְעִילוּת הפָצָה (שיווק ופירסום)
defered tax - מס נדחה (דיני עסקים)
distribution efficiency - יעילות הפצה (כלכלה וסטטיסטיקה)
defered tax liability - חבות מס נדחית (דיני עסקים)
distribution expenses - הוֹצָאוֹת הפָצָה (בנקאות ושוק ההון)
deferment - דְּחִיָּיה (בנקאות ושוק ההון)
distribution expenses - הוצאות הפצה (שיווק ופירסום)
deferment of dates - דְּחִיַּית מוֹעדִים (בנקאות ושוק ההון)
distribution expenses - הוצאות הפצה (חשבונאות וביקורת)
deferment of information - דְּחִיַית מֵידָע (משאבי אנוש)
distribution mix - תמהיל הפצה (שיווק ופירסום)
deferment pension - דחיית קצבה (ביטוח וניהול סיכונים)
distribution mix - תמהיל הפצה (ארגון וניהול עסקים)
deferral - דחוי / נדחה (ארגון וניהול עסקים)
distribution of income after death - פטירה - חלוקת הכנסה (דיני עסקים)
deferral - דחוי / נדחה (חשבונאות וביקורת)
distribution of investments - פיזור השקעות (ביטוח וניהול סיכונים)
deferred account - חֶשְבּוֹן דָּחוּי (בנקאות ושוק ההון)
distribution of partnership;s profits - חלוקת רווחי שותפות (ארגון וניהול עסקים)
deferred account - חשבון דחוי (חשבונאות וביקורת)
distribution of partnership;s profits - חלוקת רווחי שותפות (חשבונאות וביקורת)
deferred addressing - מיעוּן דָחוּי (מחשבים ומערכות מידע)
distribution of resources - חלוּקַת מְקוֹרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
deferred asset - נכס נדחה (ייצור ותיפעול)
distribution order - צו חלוקה (דיני עסקים)
deferred asset - נכס נדחה (חשבונאות וביקורת)
distribution pattern - דְּפוּס הפָצָה (בנקאות ושוק ההון)
deferred billing - תיארוך נידחה (חשבונאות וביקורת)
distribution planning - תִכְנוּן הפָצָה (שיווק ופירסום)
deferred billing - תיארוך נידחה (שיווק ופירסום)
distribution program - מִבְצַע הפָצָה (בנקאות ושוק ההון)
deferred bond - אִיגֶרֶת חוֹב נִדְחֵית (בנקאות ושוק ההון)
distribution strategy - אסטרטגית הפצה הפצה, אסטרטגית (שיווק ופירסום)
deferred bond - איגרת חוב נדחית (חשבונאות וביקורת)
distribution strategy - הפצה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
deferred capital note - שְטַר הוֹן נִדְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
distribution study - הפצה, מחקר מחקר הפצה (שיווק ופירסום)
deferred comp[ensation - תגמול נדחה (יחסי עבודה)
distribution study - מחקר הפצה (מחשבים ומערכות מידע)
deferred compensation - תגמול נדחה (ביטוח וניהול סיכונים)
distribution system - הפצה, מערכת מערכת הפצה (ארגון וניהול עסקים)
deferred coupon - תְּלוּשׁ נִדְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
distribution system - הפצה, מערכת מערכת הפצה (שיווק ופירסום)
deferred credit - זִיכּוּי נִדְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
distribution theory - תוֹרַת חלוּקָה (ייצור ותיפעול)
deferred delivery - מְסִירָה מְאוּחֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
distributive leadership - מַנְהִיגוּת מְחוּלֶּקֶת (ארגון וניהול עסקים)
deferred delivery contract - הסכם למסירה מאוחדת (ייצור ותיפעול)
distributive variable - מִשְתַּנֶּה מִתְחַלֵּק (משאבי אנוש)
deferred delivery contract - הסכם למסירה מאוחדת (שיווק ופירסום)
distributive sort - מיון ביזורי (מחשבים ומערכות מידע)
deferred demand - ביקוש דחוי (שיווק ופירסום)
distributor - מפיץ (בנקאות ושוק ההון)
deferred demand - ביקוש דחוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
distributor - מפיץ (ארגון וניהול עסקים)
deferred demand - ביקוש דחוי (ארגון וניהול עסקים)
distributor - מַפְלֵג (תחבורה)
deferred dividend - דִּיבִידֶנְד נִדְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
distributor - מחלק מפיץ (שיווק ופירסום)
deferred general meeting - אסיפה כללית נדחית (דיני עסקים)
distributor - מפלג (תיקשורת)
deferred general meeting - אסיפה כללית נדחית (ארגון וניהול עסקים)
distributor - מחלק (משאבי אנוש)
deferred gift - מַתָּנָה דְּחוּיָה (בנקאות ושוק ההון)
distributor discount - הנחת מפיץ (שיווק ופירסום)
deferred income - הכנסה נדחית (חשבונאות וביקורת)
distributor wholesaler - סיטונאי מפיץ (ארגון וניהול עסקים)
deferred interest - רִיבִּית נִדְחֵית (בנקאות ושוק ההון)
distributor wholesaler - סיטונאי מפיץ (שיווק ופירסום)
deferred interest mortgage - מַשְכַּנְתָּא בְּרִיבִּית נִדְחֵית (בנקאות ושוק ההון)
distributor's brand - מותג מפיץ (שיווק ופירסום)
deferred liabilities deed - כְּתָב הִתְחַיְּיבוּת נִדְחָה (בנקאות ושוק ההון)
distric planning and building commission - ועדה מחוזית לתכנון ובנייה (מקרקעין)
deferred liability - הִתְחַיְּיבוּת נִדְחֵית (בנקאות ושוק ההון)
district / county - מחוז (מקרקעין)
deferred payment letter of credit - מִכְתָּב אַשְרַאי בְּתַשְלוּם נִדְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
district court - בית משפט מחוזי (דיני עסקים)
deferred payments - תשלום נידחים (חשבונאות וביקורת)
district surveyor - מודד מחוזי (מקרקעין)
deferred posting - רִישּׁוּם נִדְחֶה (בנקאות ושוק ההון)
disturbance attention - טִיפּוּל בְּהַפְרָעוֹת (ארגון וניהול עסקים)
deferred receivables - מִמְסָרִים דְּחוּיִים (בנקאות ושוק ההון)
disturbance compensation - פיצויי הפרעה (מקרקעין)
deferred retirement - פרישה מאוחרת (יחסי עבודה)
disturbed-reactive environment - סְבִיבָה מַטְרִידָה וְמַגִּיבָה (ארגון וניהול עסקים)
deferred stocks - מְנָיָה נִדְחֵית (בנקאות ושוק ההון)
disutility - אי-תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
deferred tax - מס נדחה (ביטוח וניהול סיכונים)
ditch - חפיר (מקרקעין)
deferred tax - מס נדחה (מקרקעין)
dittography - דיטוגרפיה (ארגון וניהול עסקים)
deferred tax liability - חבות מס נדחית (חשבונאות וביקורת)
deferred vesting - הַקְנָיָה נִדְחֵית (ביטוח וניהול סיכונים)
dive - צְלִילָה (תחבורה)
deferred wage increase - הַגְדָּלַת שָׂכָר נִדְחֵית (יחסי עבודה)
dive - צלילה (בנקאות ושוק ההון)
defferd expenses - הוצאות נדחות (ייצור ותיפעול)
diverge - היפרדות (תחבורה)
defferd expenses - הוצאות נדחות (חשבונאות וביקורת)
divergence - התבדרות / היתבדרות (כלכלה וסטטיסטיקה)
defferred annuity - גימלה דחויה (ביטוח וניהול סיכונים)
diversification - הגוונה (כלכלה וסטטיסטיקה)
defferred instruments - ממסרים דחויים (שיווק ופירסום)
diversification - הַגְוָונָה (ארגון וניהול עסקים)
defferred instruments - ממסרים דחויים (2) (בנקאות ושוק ההון)
diversification of investments - הגוונת השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה)
deficiancy fine - קנס גרעון (דיני עסקים)
diversification strategy - הגוונה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
deficiancy judgment - פְּסַק לְהַשְלָמַת חֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
deficiency - חוֹסֶר (2) (בנקאות ושוק ההון)
diversified company - חברה מגוונת (ארגון וניהול עסקים)
deficiency - חוסר (2) (חשבונאות וביקורת)
diversified working time - זְמַן עבוֹדָה מְגוּוָּן (משאבי אנוש)
deficiency account - חשבון חוסר (חשבונאות וביקורת)
deficiency account - חשבון חוסר (ארגון וניהול עסקים)
divestitures / spin-off - פִּילוּג (בנקאות ושוק ההון)
deficiency advances - מקדמות ארעיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
divesture - שְׁלִילָה (יחסי עבודה)
deficiency appropriation - הקצבה לכיסוי גירעונות (כלכלה וסטטיסטיקה)
divided account - חֶשְׁבּוֹן הפָצָה מְחוּלָק (בנקאות ושוק ההון)
deficiency appropriation - הַקְצָבָה לְכִיסּוּי גֵּירְעוֹנוֹת (חשבונאות וביקורת)
divided interest - זִיקָּה מְחוּלֶּקֶת (בנקאות ושוק ההון)
deficiency payments - תשלומי חסר (כלכלה וסטטיסטיקה)
divided interest - זיקה מחולקת (מקרקעין)
deficient panel - הרכב חסר (דיני עסקים)
divided road - דרך מחולקת (תחבורה)
deficient panel - הֶרְכֵּב חָסֵר (יחסי עבודה)
dividend - מחוּלָק (מחשבים ומערכות מידע)
deficient spelling - כּתיב חָסֵר (תיקשורת)
dividend - מחוּלָק (מידות ומשקלות)
deficit - גירעון (חשבונאות וביקורת)
dividend - דיווידנד (חשבונאות וביקורת)
deficit - גֵּרָעוֹן (בנקאות ושוק ההון)
dividend - דִּיבִידֶנְד / דִיוִוידֶנְד (כלכלה וסטטיסטיקה)
deficit accouut - חשבון גרעון (חשבונאות וביקורת)
dividend - דיווידנד (ביטוח וניהול סיכונים)
deficit financing - מימון גירעוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend advice - הוֹדָעַת תַּשְׁלוּם דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
define - הַגדָרה (מחשבים ומערכות מידע)
dividend appropriation - הַקְצָאָה לְדִיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
defined benefit - הטָבָה מוּגְדֶרֶת מוּגְדָר זְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
dividend certificate - תְּעוּדַת אִישׁוּר דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
defined benefits - מוגדר זכויות פֶּנְסְיָה מוּגְדֶּרֶת (ביטוח וניהול סיכונים)
dividend cover ratio - יַחַס כִּיסוּי דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
defined contribution - הִשְתַּתְפוּת מוּגְדֶרֶת מוּגְדַר תְּרוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
dividend declaration - הכרזת דיווידנד (חשבונאות וביקורת)
defined contribution - השתתפות מוגדרת מוגדר תרומה (ביטוח וניהול סיכונים)
dividend declaration - הַכְרָזָה עַל דִּיבִידֶנְד הכרזת דיווידנד (בנקאות ושוק ההון)
definite cancellation - ביטול החלטי (ביטוח וניהול סיכונים)
dividend distribution - חלוּקַת דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
definitive bond - אִיגֶרֶת חוֹב קְבוּעָה (בנקאות ושוק ההון)
dividend distribution prohibition - אִיסוּר חלוּקַּת דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
deflation - דיפלציה דפלציה (בנקאות ושוק ההון)
dividend equalization - איזון דיבידנד (כלכלה וסטטיסטיקה)
deflation - דפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend equalization - איזון דיבידנד (חשבונאות וביקורת)
deflationary pressure - לחץ דפלציוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend equalization - איזון דיבידנד (ארגון וניהול עסקים)
deflationary spiral - ספירלה דפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend forecast - תַּחזִית דִיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
deflationary unemployment - אבטלה דפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend in arrears - דיווידנד בפיגור (חשבונאות וביקורת)
deflection angle - זווית הסט (מקרקעין)
dividend in arrears - דיווידנד בפיגור (בנקאות ושוק ההון)
defreezing - הפשרה (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend in bankrupcy - דיווידנד בפשיטת רגל (דיני עסקים)
defroster - מַפשיר אֵדים (תחבורה)
dividend in bankruptcy - דיווידנד בפשיטת רגל (חשבונאות וביקורת)
deft persons dialig - דו-שיח של חרשים (תיקשורת)
dividend index - מדד דיווידנד (בנקאות ושוק ההון)
defult / omission - מחדל אי-קיום (דיני עסקים)
dividend on stocks of exchange traded fund - דיווידנד על מניות בתעודת סל (בנקאות ושוק ההון)
defunct company - חֶבְרָה חִדְלַת קִיּוּם (בנקאות ושוק ההון)
dividend order - הוֹרָאַת דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
degradation - הַגְרָעָה הורדה בדרגה (ייצור ותיפעול)
dividend payout - תַּשְׁלוּם דִּיבִידֶנְד תשלום דיווידנד (בנקאות ושוק ההון)
degree - מעלה (מידות ומשקלות)
dividend payout ratio - יחס דיבידנד משולם יַחַס דִּיבִידֶנְד־רֶוַוח (בנקאות ושוק ההון)
degree of freedom (d.o.f) - דַּרְגַּת חוֹפֶש (משאבי אנוש)
dividend payout ratio - יחס דיבידנד משולם (ארגון וניהול עסקים)
degree of risk - דרגת סיכון (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend payout ratio - יחס דיבידנד משולם (חשבונאות וביקורת)
degree of risk - דַּרְגַּת סִיכּוּן (ארגון וניהול עסקים)
dividend per share - דִּיבִידֶנְד לִמְנָיָה דיווידנד למניה (בנקאות ושוק ההון)
degree of risk - דרגת הסיכון (ביטוח וניהול סיכונים)
dividend per share - דיווידנד למניה (חשבונאות וביקורת)
degrees of freedom - דרגות חופש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend policy - מדיניות דיווידנד (ביטוח וניהול סיכונים)
degressive tax - מס דגרסיבי (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend policy - מדיניות דיווידֶנד (כלכלה וסטטיסטיקה)
deindustrialization - דה-תיעוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dividend rate - דיווידנד, שיעור (חשבונאות וביקורת)
del delete key - קליד בּיטוּל (מחשבים ומערכות מידע)
dividend rate - דיווידנד, שיעור שִיעוּר דִיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
del credere - דל קרדרה (ארגון וניהול עסקים)
dividend restraint - הַגְבָּלַת דִּיבְידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
del credere - דל קרדרה (שיווק ופירסום)
dividend right - זְכוּת לְדִיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
del credere agent - סוכן דל-קרֶדֶרֶה (שיווק ופירסום)
dividend stabilization fund - קֶרֶן ליִיצוּב דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
del credere agent - סוכן דל-קרֶדֶרֶה (משאבי אנוש)
dividend stabilzation fund - קרן ייצוב דיבידנד (חשבונאות וביקורת)
del-credere - דֶּל קְרֵדֵרֶה (בנקאות ושוק ההון)
dividend stabilzation fund - קרן ייצוב דיבידנד (בנקאות ושוק ההון)
delay - איחור (ביטוח וניהול סיכונים)
dividend taxation - מיסוי דיווידנד (חשבונאות וביקורת)
delay - שיהוי (דיני עסקים)
dividend vs. earnings - דיבידנד לעומת רווח (כלכלה וסטטיסטיקה)
delay line - קַו מַשהֶה (מחשבים ומערכות מידע)
dividend vs. interest - דיבידנד לעומת ריבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
delay line register - אוגֵר קַו מוּשהֶה (מחשבים ומערכות מידע)
dividend warrant - שׁוֹבֵר דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
delay line store - זיכָּרון קַו מוּשהֶה (מחשבים ומערכות מידע)
dividend yield - תשואת דיווידנד (ביטוח וניהול סיכונים)
delay of justic - עינוי דין (דיני עסקים)
dividend yield - תשואת דיווידנד (בנקאות ושוק ההון)
delay of pay - הלנת שכר (דיני עסקים)
divident stripping - קִילוּף דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
delay of pay - הלָנַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
divider - מחַלֵק (מחשבים ומערכות מידע)
delayed claim - תְּבִיעָה מוּשְהֵית (בנקאות ושוק ההון)
diving chamber - תא צלילה (תחבורה)
delayed delivery - מְסִירָה מעוּכֶּבֶת (בנקאות ושוק ההון)
divisibility - חלוקה (ביטוח וניהול סיכונים)
delayed opening - פְּתִיחָה בְּאִיחוּר (בנקאות ושוק ההון)
divisible contract - חוזה בר־חלוקה (דיני עסקים)
delayed payment compensation - פִּיצּוּיֵי הלָּנָה (יחסי עבודה)
divisible contract - חוֹזֶה בַּר־חלוּקָּה (בנקאות ושוק ההון)
delayed response - תְּגוּבָה מְאוּחֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
division - חלוּקה (מחשבים ומערכות מידע)
delayed response - תְּגוּבָה מְאוּחֶרֶת (ארגון וניהול עסקים)
division - חציצה (מקרקעין)
delayed updating - עִדכּוּן מוּשהֶה (מחשבים ומערכות מידע)
division of income - חלוקת הכנסה חלוקת הכנסות (כלכלה וסטטיסטיקה)
delegate - נָצִיג שָלִיחַ (ארגון וניהול עסקים)
division of labor - חלוקת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
delegate - נָצִיג (2) (בנקאות ושוק ההון)
division of labor - חלוּקַת עבוֹדָה (משאבי אנוש)
delegated strategy - אַסְטְרְטֶגְיָה מוּאצֶלֶת (משאבי אנוש)
division of production - חלוקת ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה)
delegated strategy - אַסְטְרָטֶגְיָה מוּאצֶלֶת (ארגון וניהול עסקים)
division of remedies - פיצול סעדים (דיני עסקים)
delegation - אצִילָה הַאצָלָה (משאבי אנוש)
division subroutine - שיגרת חילוּק (מחשבים ומערכות מידע)
divisionalization - איגוף פִּילּוּג לִיְחִידוֹת (ארגון וניהול עסקים)
delegation of authority - אצילת סמכויות (ארגון וניהול עסקים)
divisor - מחלק (2) (מחשבים ומערכות מידע)
delegation of power - אצילת סמכויות (ביטוח וניהול סיכונים)
divisor - מחלק (מידות ומשקלות)
delegation of powre - אצִילַת סַמְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
divorce of ownership from control - הַפְרָדָה בֵּין בַּעלוּת לִשְלִיטָה (יחסי עבודה)
deleverage - אִיוּן מינוף (בנקאות ושוק ההון)
divorce of ownership from control - הפרדה בין בעלות לשליטה (דיני עסקים)
deliberate behaviour - היתנהגות מכוונת (שיווק ופירסום)
divorce of ownership from control - הַפְרָדָה בֵּין בַּעלוּת לִשְלִיטָה (ארגון וניהול עסקים)
deliberate loss - נזק במתכוון (ביטוח וניהול סיכונים)
divorce of ownership from control - הפרדה בין בעלות לשליטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
delimiter - מַגבּיל (מחשבים ומערכות מידע)
dj - DJ (ראשי תיבות לועזיים)
delinquency - עבריינות (דיני עסקים)
djia - DJIA (ראשי תיבות לועזיים)
delinquency - הפָרַת חוֹבָה עבַרְיָינוּת (בנקאות ושוק ההון)
djta - DJTA (ראשי תיבות לועזיים)
delinquency percentage - אָחוּז אִיחוּרִים (בנקאות ושוק ההון)
djua - DJUA (ראשי תיבות לועזיים)
delinquency ratio - יַחַס פִּיגּוּרִים (בנקאות ושוק ההון)
dk - DK (ראשי תיבות לועזיים)
delinquency ratio - יחס פיגורים (חשבונאות וביקורת)
dm/&xw/m - dm/&xw/m (ראשי תיבות לועזיים)
delinquent account - חֶשְבּוֹן בְּאִיחוּר (בנקאות ושוק ההון)
dma - DMA DMA (ראשי תיבות לועזיים)
delinquent accounts receivable - חֶשְבּוֹנוֹת חיָיבִים בְּפִיגוּר (בנקאות ושוק ההון)
dmecs - DMECS (ראשי תיבות לועזיים)
delinquent tax - מס בפיגור (דיני עסקים)
dmlrd - DMLRD (ראשי תיבות לועזיים)
delisting - מְחִיקָה (2) מְחִיקַת נְיָיר עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
dms - DMS (ראשי תיבות לועזיים)
deliver a severe sentence - מיצוי הדין (דיני עסקים)
dn - DN (ראשי תיבות לועזיים)
delivery - הַסְפָּקָה הַעבָרָה (3) מְסִירָה (בנקאות ושוק ההון)
dni - DNI (ראשי תיבות לועזיים)
delivery - מִישְׁלוֹחַ (2) (תחבורה)
dnr - DNR (ראשי תיבות לועזיים)
delivery - העברה (2) (שיווק ופירסום)
doc - DOC (ראשי תיבות לועזיים)
delivery performance record - רִישוּם בִּיצוּעַ הַסְפָּקָה (חשבונאות וביקורת)
dock charges - דמי רציף (שיווק ופירסום)
delivery basis - בסיס העברה (ארגון וניהול עסקים)
dock charges - דמי רציף (ביטוח וניהול סיכונים)
delivery basis - בסיס העברה (חשבונאות וביקורת)
dock dues - מס רציף (כלכלה וסטטיסטיקה)
delivery date - מועד מסירה (שיווק ופירסום)
docking - אַסְפָּנָה הספנה (תחבורה)
delivery date - מוֹעֵד מְסִירָה (בנקאות ושוק ההון)
docking - קִיצּוּץ שָׂכָר (יחסי עבודה)
delivery failure - מחדל הספקה (שיווק ופירסום)
docudrama - דוקודרמה (תיקשורת)
delivery failure - מֶחְדָל הַסֶפָּקָה (ייצור ותיפעול)
document - תְּעוּדָה (ארגון וניהול עסקים)
delivery month - חוֹדֶשׁ סוֹפִי (בנקאות ושוק ההון)
document - מיסמך (מחשבים ומערכות מידע)
delivery note - תעודת מישלוח (חשבונאות וביקורת)
document - מִסְמָךְ (בנקאות ושוק ההון)
delivery note - תעודת מישלוח (שיווק ופירסום)
document - מִסְמָךְ (חשבונאות וביקורת)
delivery notice - הוֹדָעַת הַסְפָּקָה (בנקאות ושוק ההון)
document of title - תעודת קניין (מקרקעין)
delivery notice - הודעת הספקה (שיווק ופירסום)
document of title - תְּעוּדַת קִנְיָּין (בנקאות ושוק ההון)
delivery of business secrets - מְסִירַת סוֹדוֹת עִסְקִיִּים (יחסי עבודה)
document scanning mark - מיסמך סריקַת סימָנים (מחשבים ומערכות מידע)
delivery of sale - מסירת מכר (שיווק ופירסום)
documentary - סרט תיעודי (שיווק ופירסום)
delivery point - מְקוֹם מְסִירָה (בנקאות ושוק ההון)
documentary - סרט תיעודי (תיקשורת)
delivery price - מְחִיר מְסִירָה (בנקאות ושוק ההון)
documentary bill - שטר דוקומנטרי (בנקאות ושוק ההון)
delivery priority - פִּנְקָס הַסְפָּקָה (חשבונאות וביקורת)
documentary credit - אקרדיטיב אשראי דוקומנטרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
delivery rate - שיעור העברה (מסירה) (שיווק ופירסום)
delivery settlement - מִימוּשׁ פִיזִי (בנקאות ושוק ההון)
documentary draft - ממשך דוקומנטרי (בנקאות ושוק ההון)
delivery van - מישלוחית / משלוחית (תחבורה)
documentary draft - מימשך דוקומנטרי (שיווק ופירסום)
delivery vs. payment [dvp] - מְסִירָה כּנֶגֶד תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
documentary film - סרט דוֹקוּמֶנְטָרִי (תיקשורת)
delivery vs. receipt - הַעבָרָה כְּנֶגֶד קַבָּלָה (בנקאות ושוק ההון)
documentation - תיעוד (דיני עסקים)
delivory - מסירה (שיווק ופירסום)
documentation - דוֹקוּמֶנְטַצְיָה (תיקשורת)
delphi forecast - דלפי, תחזית תחזית דלפי (כלכלה וסטטיסטיקה)
documentation - תִּיעוּד (ארגון וניהול עסקים)
delphi forecast - תחזית דלפי (ארגון וניהול עסקים)
documentation - תֵיעוּד (מחשבים ומערכות מידע)
delphi method - שִׁיטַת דֶלְפִי (מחשבים ומערכות מידע)
documentation - תיעוד (חשבונאות וביקורת)
delta - דלתא (תיקשורת)
documentation book - סֵפֶר תיעוּד (מחשבים ומערכות מידע)
delta - דֶּלְתָּא (בנקאות ושוק ההון)
documents against acceptance - מסמכים נגד קיבול (שיווק ופירסום)
delvery date - מועד הספקה (שיווק ופירסום)
documents against acceptance [d/a] - מִסְמָכִים נֶגֶד קִיבּוּל (בנקאות ושוק ההון)
delvery date - מועד הספקה (ייצור ותיפעול)
documents against payment - מסמכים נגד תשלום (שיווק ופירסום)
delviered docks price - אספקה עד למזח (שיווק ופירסום)
documents against payment [p/d] - מִסְמָכִים נֶגֶד תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
delviered docks price - אספקה עד למזח (ביטוח וניהול סיכונים)
demand - ביקוש (שיווק ופירסום)
docusoap - דוֹקוּסוֹפּ דוקוסופּ (תיקשורת)
demand - ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
doing business index - מדד עשיית עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand - דְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
dol - DOL (ראשי תיבות לועזיים)
demand - ביקוש (מקרקעין)
dolby - דולבי (תיקשורת)
demand - ביקוש (ייצור ותיפעול)
doll - בּוּבָּה (בנקאות ושוק ההון)
demand account - חֶשְבּוֹן לְפִי דְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
dollar - דּוֹלָר (בנקאות ושוק ההון)
demand and supply - ביקוש והיצע (כלכלה וסטטיסטיקה)
dollar bond - אִיגֶרֶת חוֹב דּוֹלָרִית (בנקאות ושוק ההון)
demand and supply - ביקוש והיצע (שיווק ופירסום)
dollar certificate of deposit - תְּעוּדַת פִּיקָּדוֹן דּוֹלָרִית (בנקאות ושוק ההון)
demand and supply curves - עקומת ביקוש והיצע (שיווק ופירסום)
dollar exchange - שְטָר חלִיפִין דּוֹלָרִי (בנקאות ושוק ההון)
demand and supply curves - עקומות ביקוש והיצע עקומת ביקוש והיצע (כלכלה וסטטיסטיקה)
dollar fund - קֶרֶן דּוֹלָרִית (בנקאות ושוק ההון)
demand bill - שְטָר לִדְרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
dollar gap - פער דולרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand certificate of deposit - תְּעוּדַת פִּיקָּדוֹן לְפִי דְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
dollar glut - גלישת דולרים (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand curve - עקומת ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dollar linkage - הַצְמָדָה לַדּוֹלָר (יחסי עבודה)
demand deposit - פִּיקָּדוֹן לְפִי דְּרִישָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
dollar linkage - הצמדה לדולר (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand draft - מִמְשָךְ לִדְרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
dollar linked - צְמוּדֵי דוֹלָר (בנקאות ושוק ההון)
demand elasticity - גְמִישוּת בִּיקוּש (שיווק ופירסום)
dollar markets - גּוּש דּוֹלָר (בנקאות ושוק ההון)
demand elasticity - גמישות ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dollar markets - גוש דולר (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand estimate - אומדן ביקוש (שיווק ופירסום)
dollar standard - בסיס דולר (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand expansibility - ביקוש בשל פרסום היתרחבות ביקוש (שיווק ופירסום)
dollar yield - תְּשׂוּאָה דּוֹלָרִית (בנקאות ושוק ההון)
demand for capital - ביקוש להון (כלכלה וסטטיסטיקה)
dollarization - דוֹלָרִיזָצְיָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand for compensation - דְּרִישָׁה לְפִיצּוּיִים (יחסי עבודה)
dollarization - דולריזציה (בנקאות ושוק ההון)
demand for compensation - דרישה לפיצויים (דיני עסקים)
dolly - דוֹלִי (תיקשורת)
demand for investment - ביקוש להשקעה (כלכלה וסטטיסטיקה)
dolphin - כְּלוֹנֶסֶת (תחבורה)
demand for loans - ביקוש להלוואות (כלכלה וסטטיסטיקה)
domain - שם מתחם (מחשבים ומערכות מידע)
demand for money - ביקוש לכסף (כלכלה וסטטיסטיקה)
dome - קימָרון (מקרקעין)
demand for work conditions - דְּרִישָׁה לְשִׁינּוּי תְּנָאִים (יחסי עבודה)
domed roof - כיפה (מקרקעין)
demand forecasting - חִיזוּי בִּיקוּש (שיווק ופירסום)
domed roof - כִּיפָּה (תחבורה)
demand function - פונקציית ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
domestic acceptance - קִיבּוּל מְקוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
demand loan - הַלְוָואָה לְפִי דְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
domestic arbitrage - אַרְבִּיטְרַז' מְקוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
demand management - ניהול ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
domestic company - חֶבְרָה מְקוֹמִית (בנקאות ושוק ההון)
demand measurement - מדידת ביקוש (שיווק ופירסום)
domestic credit expansion - אשראי מקומי, התרחבות (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand oriented pricing - ביקוש, המחרה לפי המחרה לפי ביקוש (שיווק ופירסום)
domestic credit expansion (dce) - התרחבות אשראי מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand oriented pricing - ביקוש, המחרה לפי המחרה לפי ביקוש (חשבונאות וביקורת)
domestic demand - ביקוש מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand paging - דיפדוּף נִדרָש (מחשבים ומערכות מידע)
domestic export - יצוא מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand price - מחיר ביקוש (שיווק ופירסום)
domestic money market - שוּק כְּסָפִים מְקוֹמִי (בנקאות ושוק ההון)
demand price - מחיר ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
domestic product - תוצר מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand processing - עיבּוּד מִיָידי (מחשבים ומערכות מידע)
domestic value - ערך מקומי (חשבונאות וביקורת)
demand rate - שַׁעַר בִּיקּוּש (בנקאות ושוק ההון)
domestication - בִּיּוּת (תחבורה)
demand reading - קריאה לפי דרישה (מחשבים ומערכות מידע)
domicile - מקום מושב (דיני עסקים)
demand rigidity - קשיחות ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dominant group - קְבוּצָה שַלֶּטֶת (ארגון וניהול עסקים)
demand schedule - לוח ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dominant management - נִיהוּל דּוֹמִינַנְטִי (ארגון וניהול עסקים)
demand surplus - עודף ביקוש (שיווק ופירסום)
dominant estate - זכות שליטה במקרקעין (מקרקעין)
demand surplus - עודף ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
dominant firm - פירמה חולשת (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand surplus of foreign exchange - עוֹדֶף בִּיקּוּש בְּמַטְבֵּעַ חוּץ (בנקאות ושוק ההון)
dominant line - קַו שׁוֹלֵט (בנקאות ושוק ההון)
demand trend - מְגַמַּת בִּיקוּשִים (בנקאות ושוק ההון)
domino effect - תוצא דומינו (כלכלה וסטטיסטיקה)
demand writing - כּתיבה לפי דרישה (מחשבים ומערכות מידע)
domping - היצף (שיווק ופירסום)
demand-pull inflation - אינפלציה של ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
donated asset - נכס במתנה (דיני עסקים)
demarketing - שיווק מצמצם (שיווק ופירסום)
donated asset - נכס במתנה (חשבונאות וביקורת)
demassification - אי-הימון דֶמַסִיפִיקַצְיָה (תיקשורת)
donated stock - מְנָיָה מוּענֶקֶת (בנקאות ושוק ההון)
demi-porcelain - חרסינית (מקרקעין)
donatedf surplus - עודף מוענק (חשבונאות וביקורת)
deming cycle - מַחזוֹר דֶמִינְג (ארגון וניהול עסקים)
donatedf surplus - עודף מוענק (בנקאות ושוק ההון)
deming cycle - מַחזוֹר דֶמִינְג (ייצור ותיפעול)
donation - הַענָקָה (בנקאות ושוק ההון)
deming prize - פְּרַס דֶמִינְג (משאבי אנוש)
donations - תרומות (דיני עסקים)
demingism - דֶמִינְגִיזְם (ארגון וניהול עסקים)
donee - מקבל מתנה (דיני עסקים)
demise - הפסקת קיום (דיני עסקים)
donjon - מִגדַל עוז (מקרקעין)
demise - העברת בעלות (מקרקעין)
donor - תּוֹרֵם (בנקאות ושוק ההון)
democracy - דֶּמוֹקְרַטְיָה (משאבי אנוש)
doomsday strike - שְׁבִיתָה מְאַיֶּימֶת (יחסי עבודה)
democracy principle - עִיקָּרוֹן הַדֶּמוֹקְרַטְיָה (משאבי אנוש)
doomsday strike - שְׁבִיתָה לְלֹא סוֹף (יחסי עבודה)
democratic group - קְבוּצָה דֶּמוֹקְרָטִית (משאבי אנוש)
door - דלת <