לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
w formation - תְּצוּרַת "דַּאבְּל־יוּ" (בנקאות ושוק ההון)
wi - WI (ראשי תיבות לועזיים)
w/d - W/D (ראשי תיבות לועזיים)
wib - WIB (ראשי תיבות לועזיים)
w/m - W/M (ראשי תיבות לועזיים)
wide area network - רֶשֶת אֵזור נִרחָב (מחשבים ומערכות מידע)
w/t - w/t (ראשי תיבות לועזיים)
wide opening - פְּתִיחָה רְחָבָה (בנקאות ושוק ההון)
w/tax - W/Tax (ראשי תיבות לועזיים)
wide screen - מירקע רחב (תיקשורת)
w/v - w/v (ראשי תיבות לועזיים)
widening - הרחבה (תחבורה)
w/w - W/W (ראשי תיבות לועזיים)
wider environment - סְבִיבָה מוּרְחֶבֶת (ארגון וניהול עסקים)
wacc - WACC (ראשי תיבות לועזיים)
widow - אַלְמָנָה (יחסי עבודה)
wage - שכר עבודה (דיני עסקים)
widow - אלמנה (ביטוח וניהול סיכונים)
wage - שכר עבודה (ביטוח וניהול סיכונים)
widow and orphan stock - מְנָיוֹת אַלְמָנוֹת וִיתוֹמִים (בנקאות ושוק ההון)
wage - שכר עבודה (יחסי עבודה)
widow`s annuity - גמלת אלמנה (דיני עסקים)
wage and salary administration - נִיהוּל שָׂכָר וּמַשְׂכּוֹרֶת (יחסי עבודה)
widow's allowance - קִיצְבַּת אַלְמָנָה (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
wage and salary administration - נִיהוּל שָׂכָר וּמַשְׂכּוֹרֶת (ארגון וניהול עסקים)
widow's annuity - גִּימְלַת אַלְמָנָה קיצבת אלמנה (ביטוח וניהול סיכונים)
wage bracket - מַדְרֵגַּת שָׂכָר (משאבי אנוש)
widow's annuity - גִּמְלַת אַלְמָנָה (יחסי עבודה)
wage components - מַרְכִּיבֵי שָׂכָר (יחסי עבודה)
widow's pension - קִצְבַּת אַלְמָנָה (בנקאות ושוק ההון)
wage customs - מִנְהגֵי שָכָר (יחסי עבודה)
widows' pension - גִימְלַת אַלְמָנָה (בנקאות ושוק ההון)
wage employee - עוֹבֵד בְּשָׂכָר (יחסי עבודה)
widthner - רוֹחְבָּן (מקרקעין)
wage reduction - הַפְחָתַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
wildcat strike - שְׁבִיתָה פְּרָאִית (יחסי עבודה)
wage scale - טַבְלַת שָׂכָר (משאבי אנוש)
wiling buyer - קונה מרצון (שיווק ופירסום)
wage agreement - הֶסְכֵּם שָכָר (יחסי עבודה)
willful injury - פגיעה בזדון (ביטוח וניהול סיכונים)
wage agreement - הסכם שכר (דיני עסקים)
willing seller - מוכר מרצון (דיני עסקים)
wage attachment - עִיקּוּל שָכָר (יחסי עבודה)
win-win (situation) - זכייה-זכייה (ארגון וניהול עסקים)
wage components - רכיבי שכר (יחסי עבודה)
win-win (situation) - זכייה-זכייה (שיווק ופירסום)
wage components for compensation - מַרְכִּיבֵי שָׂכָר לְפִיצּוּיִים (יחסי עבודה)
winch - כַּנֶּנֶת (תחבורה)
wage components for compensation - רְכִיבֵי שָׂכָר לְפִיצּוּיִים (יחסי עבודה)
winchester bushel - בושל וינצ'סטר (מידות ומשקלות)
wage compression - דְּחִיסוּת שָׂכָר (משאבי אנוש)
winchester disk - תַקליט וינצ'סטר (מחשבים ומערכות מידע)
wage contour - קַו שָׂכָר (יחסי עבודה)
wind sock - שרווּל רוּחַ (תחבורה)
wage control - פִּיקּוּחַ עַל שָׂכָר (יחסי עבודה)
wind tunnel - מִנהֶרֶת אוויר (רוּח) (מקרקעין)
wage creep - זחילת שכר (יחסי עבודה)
wage creep - זחילת שכר (ארגון וניהול עסקים)
windfall gains - הכנסות לא צפויות רווח אקראי (2) (חשבונאות וביקורת)
wage curve - עקוּמַּת שָׂכָר (משאבי אנוש)
windfall loss - הפסד אקראי (חשבונאות וביקורת)
wage curve - עקוּמַּת שָׂכָר (יחסי עבודה)
windfall loss - הֶפְסֵד אַקְרַאי (בנקאות ושוק ההון)
wage debt - חוֹב שְׂכָר עבוֹדָה (יחסי עבודה)
windfall profit - רווח אקראי (ארגון וניהול עסקים)
wage debt - חוב שכר עבודה (דיני עסקים)
winding-up / liquidation - פֵּירוּק (בנקאות ושוק ההון)
wage differentials - הֶפְרֵשִיּוּת שָׂכָר (יחסי עבודה)
winding-up a real estate partnership - פירוק שותפות במקרקעין (מקרקעין)
wage discrimination - אַפְלָייַת שָכָר (משאבי אנוש)
windmill interchange - מחלף טחנת רוח (תחבורה)
wage discrimination - אפליית שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
window - חַלון (מחשבים ומערכות מידע)
wage drift - סחיפת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
window - חלון (מקרקעין)
wage drift - סחיפת שכר (יחסי עבודה)
window banner - כרזון חלון (שיווק ופירסום)
wage earner - מְפַרְנֵס (יחסי עבודה)
window dressing - ייפוי מאזנים (ארגון וניהול עסקים)
wage employee - עובד בשכר (דיני עסקים)
window dressing - ייפוי מאזנים (חשבונאות וביקורת)
wage employee - עוֹבֵד שָכִיר (יחסי עבודה)
window recess - גומחת חלון (מקרקעין)
wage encumbrance - שִיעְבּוּד שָׂכָר (יחסי עבודה)
window stiker - מדבקת חלון (שיווק ופירסום)
wage encumbrance - שיעבוד שכר (דיני עסקים)
windowpane - שִׁמְשָׁה (מקרקעין)
wage fit - הלִימוּת שָׂכָר (משאבי אנוש)
windows - חלונות (מחשבים ומערכות מידע)
wage flexibility - הגמשת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
windowsill - אֶדֶן חַלון (מקרקעין)
wage flexibility - הַגְמָשַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
windrow - גדודית (תחבורה)
wage floor - רִצְפַּת שָׂכָר (יחסי עבודה)
windshield - מָגֵן רוּחַ (תחבורה)
wage for pension limit - מגבלת שכר לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
windshield wiper - מַגֵב (תחבורה)
wage foreclosure - עיקול שכר (דיני עסקים)
wine press - גַת (מקרקעין)
wage freeze - הקפאת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
wing - אגף כנף (מקרקעין)
wage freeze - הַקְפָּאַת שָכָר (יחסי עבודה)
wing - חטִיבָה (ארגון וניהול עסקים)
wage fund - קרן שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
winging - אגִיפָה (תחבורה)
wage incentives - תמריצי שכר (יחסי עבודה)
winner takes all - המנצח לוקח הכול (כלכלה וסטטיסטיקה)
wage indexation - הַצְמָדַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
winner's curse - קִללת הזוכה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wage mistake - טעות בשכר (יחסי עבודה)
winsconsin plan - תוכנית ויסקונסין (כלכלה וסטטיסטיקה)
wage paying - תַּשְלוּם שָׂכָר (יחסי עבודה)
winter house - בֵּית חורֶף (מקרקעין)
wage payment obligation - חוֹבַת תַּשְלוּם שָׂכָר (יחסי עבודה)
wip - WIP (ראשי תיבות לועזיים)
wipe - ניגוב (תיקשורת)
wage premium - פרמית שכר שכר - פרמיה (יחסי עבודה)
wiped out - נָקִי מִנְּכָסִים (בנקאות ושוק ההון)
wage protection - הגָּנַת הַשָכָר (יחסי עבודה)
wipon - WIPON (ראשי תיבות לועזיים)
wage protection - הגנת השכר (דיני עסקים)
wire coronet - עַטֶרֶת כֶּבֶל (מקרקעין)
wage protection act - הגנת השכר, חוק (דיני עסקים)
wireless broadcasting - אילחוט (תיקשורת)
wage range - טְוָוח שָׂכָר (יחסי עבודה)
wiring - חיווּט (מחשבים ומערכות מידע)
wage rate - שִיעוּר שָׂכָר (יחסי עבודה)
wisconsin plan - ויסקונסין, תוכנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
wage ratio - יַחַס שָׂכָר (יחסי עבודה)
wisconsin school - אַסְכּוֹלַת וִיסְקוֹנְסִין (יחסי עבודה)
wage ratio - יַחַס שָׂכָר (ביטוח וניהול סיכונים)
with full recourse - זְכוּת חזָרָה מְלֵאָה (בנקאות ושוק ההון)
wage reduction - הפחתת שכר (דיני עסקים)
with full recourse - זכות חזרה מלאה (שיווק ופירסום)
wage scale - טבלת שכר סולם שכר (יחסי עבודה)
with full recourse - זכות חזרה מלאה (דיני עסקים)
wage scale - טבלת שכר (חשבונאות וביקורת)
with partial recourse - זְכוּת חזָרָה חֶלְקִית (בנקאות ושוק ההון)
wage scale grade - דֵּירוּג שְׂכַר עבוֹדָה (יחסי עבודה)
with partial recourse - זכות חזרה חלקית (שיווק ופירסום)
wage stabilization - ייצוב שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
with recourse - עִם זְכוּת חזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
wage stabilization - יִיצּוּב שָׂכָר (יחסי עבודה)
withdrawal - מְשִיכָה (בנקאות ושוק ההון)
wage stop - מְנִיעַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
withdrawal by installments - מְשִיכָה בַּחלָקִים (בנקאות ושוק ההון)
wage theory - תּוֹרַת שָׂכָר (כלכלה וסטטיסטיקה)
withdrawal limitation - הַגְבָּלַת סְכוּם מְשֳִׁיכָה (בנקאות ושוק ההון)
wage theory - תּוֹרַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
withdrawal options - אופציות פרישה (ביטוח וניהול סיכונים)
wage tie-in - הצמדת שכר (2) (יחסי עבודה)
withdrawal penalty - קְנָס שְבִירָה (בנקאות ושוק ההון)
wage-price spiral - ספירלת שכר-מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
withdrawal penalty - קנס משיכה (ביטוח וניהול סיכונים)
wagering contract - חוֹזֶה הִימּוּר (בנקאות ושוק ההון)
withdrawal plan - תּוֹכְנִית מְשִיכָה חוֹדְשִית (בנקאות ושוק ההון)
wagering policy - פוליסת הימור (ביטוח וניהול סיכונים)
withdrawal ratio - שיעור משיכות (ביטוח וניהול סיכונים)
wages - שָׂכָר (יחסי עבודה)
withdrawal ratio - שִיעוּר מְשִיכוֹת (בנקאות ושוק ההון)
wages - שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
withheld accounts - חֶשְבּוֹן עָצוּר (בנקאות ושוק ההון)
wages cost - עלות שכר (ביטוח וניהול סיכונים)
without precedent [w.p.] - לְלֹא תַּקְדִּים (בנקאות ושוק ההון)
wages director - מְמוּנֶּה עַל הַשָכָר (יחסי עבודה)
without prejudice - בְּלִי לִפְגוֹעַ בִּזְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
wages erosion - שְׁחִיקַת שָׂכָר (יחסי עבודה)
without recourse - לְלֹא זְכוּת חזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
wages erosion - שחיקת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
without recourse endorsement - הֶיסֵּב לְלֹא חזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
wagon - קרון עגלה (תחבורה)
without reserve - ללא הסתייגות (שיווק ופירסום)
wagon band effect - קרון תזמורת, גורם (שיווק ופירסום)
witness - עד (דיני עסקים)
wai - WAI (ראשי תיבות לועזיים)
wolf - זְאֵב (בנקאות ושוק ההון)
wait state - מַצָב הַמתָנה (מחשבים ומערכות מידע)
wood frame - מסגרת עֵץ (מקרקעין)
wait state - מַצַּב הַמְתָּנָה (ייצור ותיפעול)
wooden tiles - רַעפֵי עֵץ (מקרקעין)
waiting time - מֶשֶך הַמתָנה (מחשבים ומערכות מידע)
woodward typology - טִיפּוֹלוֹגְיָה שֶל ווּדְווֹרְד (ארגון וניהול עסקים)
waiting line theory - תּוֹרַת תּוֹרִים (ייצור ותיפעול)
wooner - רחוב משולב (תחבורה)
waiting line theory - תּוֹרַת תּוֹרִים (שיווק ופירסום)
wooner - רחוב משולב (מקרקעין)
waiting line theory / queueing theory - תורת תורים (כלכלה וסטטיסטיקה)
word - מילה (מחשבים ומערכות מידע)
waiting loan - הַלְוָואַת הַמְתָּנָה (בנקאות ושוק ההון)
word processing machine - מכונַת עיבּוּד תַמלילים (מחשבים ומערכות מידע)
waiting period - המתנה תְּקוּפַת הַמְתָּנָה (ביטוח וניהול סיכונים)
word addressable - ניִמעָן־מילים (מחשבים ומערכות מידע)
waiting room - חדר המתנה (מקרקעין)
word length - אורֶך מילה (מחשבים ומערכות מידע)
waiting time - זמן המתנה (תחבורה)
word of mouyh communication - תיקשורת פה לאוזן (פל"א) (תיקשורת)
waiver of premium - שִחְרוּר מִפְּרֶמְיוֹת (ביטוח וניהול סיכונים)
word processing - עיבּוּד תַמלילים (מחשבים ומערכות מידע)
waiver of protest - וִיתּוּר עַל הֵעָדָה (בנקאות ושוק ההון)
word processor - מעַבֵּד תַמלילים (מחשבים ומערכות מידע)
waiver of subrogation - ויתור על תחלוף (ביטוח וניהול סיכונים)
word time - זמַן מילה (מחשבים ומערכות מידע)
wal - WAL (ראשי תיבות לועזיים)
word traffic sign - תמרור מילים (תחבורה)
walk through test - בדיקת תהליך (חשבונאות וביקורת)
word-organized storage - הֶחסֵן מילָתי (מחשבים ומערכות מידע)
word-oriented - מבוּסָס־מילים (מחשבים ומערכות מידע)
walkie lookie - ווֹקִי־לוּקִי (תיקשורת)
wording - ניסוח (תיקשורת)
walkie talkie - ווֹקִי־טוֹקִי (תיקשורת)
work area - שֶטַח העיבּוּד (מחשבים ומערכות מידע)
walkman - ווֹקְמֵן (תיקשורת)
work design - עִיצּוּב עבוֹדָה (משאבי אנוש)
work ethic - מוּסָר עבוֹדָה (יחסי עבודה)
wall newspaper - עיתון קיר (תיקשורת)
work ethic - מוּסָר עבוֹדָה (משאבי אנוש)
wall plaster - טיח קיר (מקרקעין)
work flow - זֶרֶם עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
wall street - ווֹל סְטְרִיט (כלכלה וסטטיסטיקה)
work law - דָּת הָעבוֹדָה (יחסי עבודה)
wall tie closer - לבנה קושרת (מקרקעין)
work place - מְקוֹם עבוֹדָה (יחסי עבודה)
wall tile - אריח קיר (מקרקעין)
work process planning - תִכְנוּן תַהלִיכֵי עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
walras's law - וולראס, חוק חוק וולראס (כלכלה וסטטיסטיקה)
work rules - כְּלָלֵי עבוֹדָה (יחסי עבודה)
wand - שַרביט (מחשבים ומערכות מידע)
want - רצון (כלכלה וסטטיסטיקה)
work under special conditions - עבוֹדָה בִּתְנָאִים מְיוּחָדִים (יחסי עבודה)
want adds - דרושים (שיווק ופירסום)
work week - שְׁבוּעַ עבוֹדָה (יחסי עבודה)
want ads - דְּרוּשִים (משאבי אנוש)
work abandonment - זְנִיחַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
want ads - דְּרוּשִים (יחסי עבודה)
work accident - תאונת עבודה (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
wants - רצונות (שיווק ופירסום)
wants - רצונות (כלכלה וסטטיסטיקה)
work accident insurance - ביטוח נפגעי תאונות עבודה (דיני עסקים)
wap - וואפ וָאפּ (תיקשורת)
work accident insurance - ביטוח נפגעי תאונות עבודה (ביטוח וניהול סיכונים)
waqf - ווקף הקדש (מקרקעין)
work analysis record - פִּנְקָס נִיתוּחַ פְּעוּלוֹת (ייצור ותיפעול)
war babies - תִּינוֹקוֹת מִלְחָמָה (בנקאות ושוק ההון)
work area - אזור עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
war damage - נזק מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים)
work audit - בִּיקּוֹרֶת עבוֹדָה (משאבי אנוש)
war damage compensatijn tax - ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (מקרקעין)
work by contract - קַבְּלָנוּת (ייצור ותיפעול)
war damage compensation tax - ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (דיני עסקים)
work centrality - מֶרְכָּזִיּוּת הָעבוֹדָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
war damage compensation tax - ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים)
work climate - אַקְלִים עבוֹדָה (משאבי אנוש)
war debt - חוב מלחמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
work clothing - בגדי עבודה (יחסי עבודה)
war indemnities - פיצויי מלחמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
work clothing - בגדי עבודה (דיני עסקים)
war risk - סיכון מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים)
war risk insurance - ביטוח סיכוני מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים)
work dispute notice - הוֹדָעָה עַל סִכְסוּךְ עבוֹדָה (יחסי עבודה)
war surcharge - היטל סיכוני מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים)
work dispute notice - הודעה על סכסוך עבודה (דיני עסקים)
war surcharge - היטל סיכוני מלחמה (תחבורה)
work enquirer - דּוֹרֵש עבוֹדָה (יחסי עבודה)
war surcharge - היטל סיכוני מלחמה (שיווק ופירסום)
work enquirers - דורשי עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
warehouse - מחסן (מקרקעין)
work flow - תַהלִיךְ עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warehouse stock - מְלַאי בְּמַחְסָן (ייצור ותיפעול)
work for hire - עבוֹדָה לְהַשְׂכָּרָה (ייצור ותיפעול)
warehouse to warehouse - ממחסן למחסן (ביטוח וניהול סיכונים)
work for hire - עבוֹדָה לְהַשְׂכָּרָה (יחסי עבודה)
warehousing - אִחְסוּן בֵּינַיִים (בנקאות ושוק ההון)
work from home - עבודה מהבית (דיני עסקים)
warm boot - אִיתחוּל חַם (מחשבים ומערכות מידע)
work group design - עִיצּוּב קְבוּצַת עבוֹדָה (משאבי אנוש)
warm market - שוק חם (שיווק ופירסום)
work in emergency time - עבודה בשעת חירום (דיני עסקים)
warm start - הַפעָלה חַמה (מחשבים ומערכות מידע)
work in emergency time - עבוֹדָה בִּשְעַת חֵירוּם (יחסי עבודה)
warning - אַזְהָרָה (משאבי אנוש)
work in process - עבוֹדָה בְּתַהלִיךְ (חשבונאות וביקורת)
warning - אַזְהָרָה הַתְרָאָה (יחסי עבודה)
work in progress - עבודה בלתי גמורה (חשבונאות וביקורת)
warning - הַתְרָאָה (בנקאות ושוק ההון)
work in progress - עבודה בלתי גמורה (ייצור ותיפעול)
warning strike - שְׁבִיתַת אַזְהָרָה (יחסי עבודה)
work instruction - הַכְוָונָה (משאבי אנוש)
warning advise - הוֹדָעַת הַתְרָאָה (בנקאות ושוק ההון)
work involvement - מְעוֹרָבוּת בָּעבוֹדָה (יחסי עבודה)
warning delivery - מסירת אזהרה (מקרקעין)
work life quality - אֵיכוּת חַיֵּי עבוֹדָה (משאבי אנוש)
warning letter - מִכְתָּב הַתְרָאָה (בנקאות ושוק ההון)
work measurement - מְדִידַת עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warning level - רָמַת הַתְרָאָה (ייצור ותיפעול)
work overload - עוֹמֶס יֶתֶר שֶל עבוֹדָה (משאבי אנוש)
warning note - הערת אזהרה (דיני עסקים)
work permit - היתר עבודה (דיני עסקים)
warning note - הערת אזהרה (מקרקעין)
work permit - הֶיתֵּר עבוֹדָה (יחסי עבודה)
warning note - הֶעָרַת אַזְהָרָה (בנקאות ושוק ההון)
work place politics - פּוֹלִיטִיקָה שֶל מְקוֹם עבוֹדָה (יחסי עבודה)
warning sign - תמרור אזהרה (תחבורה)
work plans - תוכנית עבודה (מקרקעין)
warrant - כתב אופציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
work quality - אֵיכוּת עבוֹדָה טִיב עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warrant - מִימוּשִית תְּעוּדַת אוֹפְּצְיָה (בנקאות ושוק ההון)
work ratio - יַחַס עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warrant of arrest - פקודת מאסר (דיני עסקים)
work relief - הקלת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
warrant of settlement - תְּעוּדַת יִישׁוּב (בנקאות ושוק ההון)
work remuneration - גְּמוּל עבוֹדָה (משאבי אנוש)
warrants issue - הַנְפָּקַת כִּתְבֵי אוֹפְּצְיָה (בנקאות ושוק ההון)
work rulles - עבוֹדָה, כְּלָלֵי (יחסי עבודה)
warrants statement - דּוּחַ כִּתְבֵי אוֹפְּצְיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
work sampling - דְּגִימַת עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warranty - תערובה (חשבונאות וביקורת)
work set - קבוּצַת עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
warranty - כתב אחריות תערובה (שיווק ופירסום)
work sharing - חלוקת עבודה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
warranty - כתב אחריות (ארגון וניהול עסקים)
work sharing - חלוקת עבודה (2) (משאבי אנוש)
warranty - אַחרָיוּת (4) תַּערוּבָה (בנקאות ושוק ההון)
work simplification - פִּישּׁוּט עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warranty - ערובה (2) (דיני עסקים)
work standardization - תִּקְנוּן עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
warranty - תערובה (ביטוח וניהול סיכונים)
work standardization - תִּקְנוּן עבוֹדָה (יחסי עבודה)
warranty breach of - הפרת תנאי מתלה (ביטוח וניהול סיכונים)
work station - תַחנַת עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
warrning triangle - משוּלַש אַזהָרה (תחבורה)
work stoppage - הַפְסָקַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
warship / man of war - אונִייַת מִלחָמה (תחבורה)
work study - חקר עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wash sales - דִּימוּי מְכִירוֹת (בנקאות ושוק ההון)
work study - חֵקֶר עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
wash transaction - עִסְקַת כִּיבּוּס (בנקאות ושוק ההון)
work superintendent - מִפַקֵּחַ עבוֹדָה (יחסי עבודה)
wash transaction - עסקת כיבוס (דיני עסקים)
work superintendent - מפקח עבודה (דיני עסקים)
wash transaction - עסקת כיבוס (ארגון וניהול עסקים)
work timing - תִזְמוּן עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
wastage - פְּסָד (ייצור ותיפעול)
work title - כִּינּוּי הָעבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
wastage - פְּסָד (חשבונאות וביקורת)
work under load - עוֹמֶס חָסֵר שֶל עבוֹדָה (משאבי אנוש)
waste - בזבוז פסולת (כלכלה וסטטיסטיקה)
work unit - יְחִידַת פְּעוּלָּה (משאבי אנוש)
waste - בִּזְבּוּז פְּסוֹלֶת (ייצור ותיפעול)
work vehicle - רכב עבודה (ביטוח וניהול סיכונים)
waste - נפולֶת (מקרקעין)
work vehicle - רכב עבודה (תחבורה)
waste / damage - היזק (ביטוח וניהול סיכונים)
work week - שבוע עבודה (דיני עסקים)
waste circulation - תפוצה מבוזבזת (שיווק ופירסום)
work-in-process inventory - מְלַאי עבוֹדָה בְּתַהלִיךְ (ייצור ותיפעול)
wasting asset - נֶכֶס כָּלֶה נכס מתכלה (חשבונאות וביקורת)
workaholic - מָכוּר לָעבוֹדָה (משאבי אנוש)
wasting asset - נכס כלה / נכס מתכלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
workaholic - ווֹרְקוֹהוֹלִיק (ייצור ותיפעול)
wasting asset - נכס מתכלה (ייצור ותיפעול)
workbench - עֶמְדַּת עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
wasting trust - נֶאֶמָנוּת מִתְכָּלָּה (בנקאות ושוק ההון)
workbound - רתיקות לעבודה (דיני עסקים)
watch - אשמורת (מידות ומשקלות)
workbound - רְתִיקוּת לָעבוֹדָה (יחסי עבודה)
watch / drive - אשמורה (שיווק ופירסום)
worker committee set of rules - תַּקָּנוֹן וַעדֵי עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
watch list - רְשִׁימַת הַשְׁגָחָה (בנקאות ושוק ההון)
worker paid by the day - עוֹבֵד יוֹמִי (יחסי עבודה)
watch tower - בַּחַן, בְּחָנים (מקרקעין)
worker oriented - מוּכוָונוּת לָעוֹבְדִים (משאבי אנוש)
watching index - מדד צפייה (שיווק ופירסום)
worker oriented - מוּכוָונוּת לָעוֹבְדִים (ארגון וניהול עסקים)
watching index - מדד צפייה צפייה, מדד (תיקשורת)
worker paid by the month - עוֹבֵד חוֹדְשִי (יחסי עבודה)
water commissinership - נציבות המים (מקרקעין)
worker paid by piecework - עוֹבֵד קַבְּלָנִי (ייצור ותיפעול)
water line - קו המים (מקרקעין)
worker paid by piecework - עוֹבֵד קַבְּלָנִי (יחסי עבודה)
water path - מַסלוּל מַיִים (תחבורה)
worker's rights in bankruptcy - זכויות עובדים בפשיטת רגל (יחסי עבודה)
water planning for israel - תכנון המים לישראל [תה"ל] (מקרקעין)
worker's rights in bankruptcy - זכויות עובדים בפשיטת רגל (דיני עסקים)
water route - נתיב מַיִם (תחבורה)
workers participation - שִיתּוּף עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
water supply boat - סַפֶּקֶת מַיִם (תחבורה)
workers committee dues - מַס וַעַד (יחסי עבודה)
watered capital - הוֹן מָהוּל (בנקאות ושוק ההון)
workers council - מוֹעֶצֶת פּוֹעָלִים (יחסי עבודה)
watered stock - מְנָיָה מְהוּלָה (בנקאות ושוק ההון)
workers council secretary - מַזְכִּיר מוֹעֶצֶת הַפּוֹעלִים (ארגון וניהול עסקים)
waterfall payment - פירעון בשטף (בנקאות ושוק ההון)
workers council secretary - מַזְכִּיר מוֹעֶצֶת הַפּוֹעלִים (יחסי עבודה)
watering - השקייה (מקרקעין)
workers enterprises - חֶבְרַת הָעוֹבְדִים (יחסי עבודה)
watermark - סימן מים (תיקשורת)
workers enterprises - חברת עובדים (כלכלה וסטטיסטיקה)
watermark - סִימָן מַיִם (ייצור ותיפעול)
workers flow - תְּנוּעַת עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
waterproof - אטים מים (מקרקעין)
workers flow - תְּנוּעַת עוֹבְדִים (משאבי אנוש)
wave - גַל (מחשבים ומערכות מידע)
workers migration - נְדִידַת עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
wave - גַל (תיקשורת)
workers mobility - ניידות עובדים (משאבי אנוש)
way and means advances - מִקְדָּמוֹת בַּנְק מֶרְכָּזִי (בנקאות ושוק ההון)
workers unemployment - אַבְטָלַת עוֹבְדִים (יחסי עבודה)
waybill - תעודת מישלוח (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
workers unemployment - אַבְטָלַת עוֹבְדִים (ייצור ותיפעול)
waybill - תעודת מישלוח (3) (חשבונאות וביקורת)
workers welfare - רווחת עובדים (יחסי עבודה)
wb - WB (ראשי תיבות לועזיים)
workers welfare - רווחת עובדים (משאבי אנוש)
wccon - WCCON (ראשי תיבות לועזיים)
workfare - עבודת דחק (כלכלה וסטטיסטיקה)
wcl - WCL (ראשי תיבות לועזיים)
wd - WD (ראשי תיבות לועזיים)
workflow bureaucracy - בִּיּוּרוֹקְרַטְיָה שֶל תַּהלִיכֵי עבוֹדָה (ארגון וניהול עסקים)
wdt - WDT (ראשי תיבות לועזיים)
working and rest hours - שְעוֹת עבוֹדָה וּמְנוּחָה (יחסי עבודה)
weak hands - ידים חלשות (בנקאות ושוק ההון)
working class - מַעמָד עָמֵלִים (יחסי עבודה)
weak market - שׁוּק חַלָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
working hours - שעות עבודה (דיני עסקים)
weakest link theory - תוֹרַת חוּלִיָה חלָשָה בְּיוֹתר (ייצור ותיפעול)
working hours - שְעוֹת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
weakest link - חוּלִיָה חלָשָה בְּיוֹתר (ייצור ותיפעול)
working memory - זיכּרון עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
wealth - עושר (כלכלה וסטטיסטיקה)
working storage - הֶחסֵן פָּעיל (מחשבים ומערכות מידע)
wealth effect - עושר, גורם תוצא עושר (כלכלה וסטטיסטיקה)
working time shortening - קִיצּוּר זְמַן הָעבוֹדָה (יחסי עבודה)
wealth of nations - עושר עמים (כלכלה וסטטיסטיקה)
working week shortening - קִיצּוּר שְׁבוּעַ עבוֹדָה (יחסי עבודה)
wealth tax - מס הון (כלכלה וסטטיסטיקה)
working and rest hours - שעות עבודה ומנוחה (דיני עסקים)
wear and tear - בלייה וכלייה (ביטוח וניהול סיכונים)
working and rest hours law - שעות עבודה ומנוחה, חוק (דיני עסקים)
wear and tear - בלייה וכלייה (כלכלה וסטטיסטיקה)
working asset - נכס חוזר (חשבונאות וביקורת)
wear and tear - בְּלִיָיה וּכְלָיָיה (ייצור ותיפעול)
working asset - נכס חוזר (ארגון וניהול עסקים)
weather insurance - ביטוח מזג אוויר (ביטוח וניהול סיכונים)
working capital - הון חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה)
weaving - הישתזרות (תחבורה)
working capital analysis - הון חוזר, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
weaving diagram - דיאגרמת הישתזרות (תחבורה)
working capital analysis - הון חוזר, ניתוח ניתוח הון חוזר (חשבונאות וביקורת)
weaving eara - אזור הישתזרות (תחבורה)
working capital analysis - נִיתּוּחַ הוֹן חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
weaving flow - זרימה מישתזרת (תחבורה)
working capital ratio - יַחַס הוֹן חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
weaving length - אורך השתזרות (תחבורה)
working capital ratio - יחס הון חוזר (חשבונאות וביקורת)
weaving section - קטע השתזרות (תחבורה)
working class - מעמד העמלים (כלכלה וסטטיסטיקה)
web 2.0 - ווב 2.0 (תיקשורת)
working conditions - תְּנָאֵי עבוֹדָה (יחסי עבודה)
web 2.0 - ווב 2.0 (מחשבים ומערכות מידע)
working day - יום עבודה (ארגון וניהול עסקים)
web 3.0 - ווב 3.0 (מחשבים ומערכות מידע)
working day - יום עבודה (יחסי עבודה)
webcast - שידור ברשת (תיקשורת)
working day - יוֹם עבוֹדָה (בנקאות ושוק ההון)
webs - WEBS (ראשי תיבות לועזיים)
working file - תִּיק עבוֹדָה (ארגון וניהול עסקים)
wedge - טְרִיז יָתֵד (בנקאות ושוק ההון)
working foreman - פּוֹעֵל רָאשִי (יחסי עבודה)
week - שבוע (מידות ומשקלות)
working fund - קרן הון חוזר (חשבונאות וביקורת)
weekly publication - שבועונים (שיווק ופירסום)
working hours and rest law - חוק שעות עבודה ומנוחה (דיני עסקים)
weekly publication - שבועונים (תיקשורת)
weekly rest - מנוחה שבועית (דיני עסקים)
working hours register - פנקס שעות עבודה (דיני עסקים)
weekly rest - מְנוּחָה שְבוּעִית (יחסי עבודה)
working hours register - פִּנְקַס שְעוֹת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
weekly rest day - חוּפְשָה שְבוּעִית (יחסי עבודה)
working hypothesis - השערה שימושית / הנחת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
weekly supplement - מוסף שבועי (תיקשורת)
working israel - אֶרֶץ יִשְרָאֵל הָעוֹבֶדֶת (יחסי עבודה)
weel rope - שַת הֶגֶה (תחבורה)
working licence - רישיון ניצול (דיני עסקים)
weelbase - רוחק סרנים (תחבורה)
working papers - ניירות עבודה (חשבונאות וביקורת)
wef - WEF (ראשי תיבות לועזיים)
working party - קבוצת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wehicle examiner - בּוחֵן רֶכֶב (תחבורה)
working party - קבוצת עבודה (ייצור ותיפעול)
weight - משקל (מידות ומשקלות)
working party - קבוצת עבודה (משאבי אנוש)
weight - משקל (כלכלה וסטטיסטיקה)
working poor - עוֹבֵד בִּשְכַר רָעָב (יחסי עבודה)
weight measurement - טונה נפח (תחבורה)
working trial balance - מאזן בוחן שימושי (חשבונאות וביקורת)
weight measurement - טונה נפח (מידות ומשקלות)
working woman - אִישָׁה עוֹבֶדֶת (יחסי עבודה)
weight measurement - טונה נפח (שיווק ופירסום)
working year - שְנַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
weight/measurement [w/m] - נפח/משקל (שיווק ופירסום)
working year - שנת עבודה (דיני עסקים)
weight/measurement [w/m] - נפח/משקל (תחבורה)
working youth - נוֹעַר עוֹבֵד (יחסי עבודה)
weighted average method - שִׁיטַת מְמוּצָע מְשוּקְלָל (חשבונאות וביקורת)
worklessness - אִי-עבוֹדָה (יחסי עבודה)
weighted average method - שִׁיטַת מְמוּצָע מְשוּקְלָל (ייצור ותיפעול)
workload - עומס עבודה (משאבי אנוש)
weighted application blank - טוֹפֶס בַּקָּשָה מְשוּקְלָל (משאבי אנוש)
workload - עומס עבודה (שיווק ופירסום)
weighted average - מְמוּצָע מְשוּקְלָל (חשבונאות וביקורת)
workload - עומס עבודה (ייצור ותיפעול)
weighted average - מְמוּצָע מְשוּקְלָל (ארגון וניהול עסקים)
workload analysis - נִיתּוּחַ כַּמּוּת עבוֹדָה (משאבי אנוש)
weighted average - ממוצע משוקלל (כלכלה וסטטיסטיקה)
workshop - בית מלאכה (כלכלה וסטטיסטיקה)
weighted average method - ממוצע משוקלל, שיטת (ייצור ותיפעול)
workshop - בֵּית מְלָאכָה (ייצור ותיפעול)
weighted average method - ממוצע משוקלל, שיטת (חשבונאות וביקורת)
world bank - בנק עולמי (כלכלה וסטטיסטיקה)
weighted check list - רְשִׁימַת בַּקָּרָה מְשוּקְלֶלֶת (משאבי אנוש)
world intellectual property organiization [wipo] - ארגון עולמי לקניין רוחני (דיני עסקים)
weighted index - מדד משוקלל (כלכלה וסטטיסטיקה)
world trade - סחר עולמי (כלכלה וסטטיסטיקה)
weighting - שיקלול שִקלוּל (כלכלה וסטטיסטיקה)
world trade organization (wto) - ארגון סחר עולמי (כלכלה וסטטיסטיקה)
weighting - שיקלול (חשבונאות וביקורת)
world wide web (www) - מארג כלל עולמי (מחשבים ומערכות מידע)
weighting - שִקְלוּל (ארגון וניהול עסקים)
world wide web (www) - מארג כלל עולמי (שיווק ופירסום)
weightless economy - כלכלה נטולת משקל (כלכלה וסטטיסטיקה)
worldwide product division - חלוּקַּת עבוֹדָה בֵּינְלְאוּמִּית (ייצור ותיפעול)
weightless economy - כלכלה נטולת משקל (ייצור ותיפעול)
worning note presentation - המצאת אזהרה לחייב (דיני עסקים)
weightment sheet - גיליון שקילה (ביטוח וניהול סיכונים)
worsening of work conditions - הרָעָה בִּתְנָאֵי עבוֹדָה (יחסי עבודה)
weir - מַגְלֵש (תחבורה)
worth - שווי (כלכלה וסטטיסטיקה)
welcome booklet - עלון הכרה (שיווק ופירסום)
worth - שווי (מקרקעין)
welcome decline - יְרִידָה רְצוּיָה (יחסי עבודה)
wp - WP (ראשי תיבות לועזיים)
welfare - רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wpa - WPA (ראשי תיבות לועזיים)
welfare capitalism - קפיטליזם של רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wpi - WPI (ראשי תיבות לועזיים)
welfare economics - כלכלת רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wpo - WPO (ראשי תיבות לועזיים)
welfare losses - הפסדי רווחה (בנקאות ושוק ההון)
wr - WR (ראשי תיבות לועזיים)
welfare state - מדינת רווחה (סעד) (כלכלה וסטטיסטיקה)
wrap - גלישה (תיקשורת)
welfare store - חנוּת רְוָוחָה (יחסי עבודה)
wrap - גלישה (מחשבים ומערכות מידע)
welfare system - מַערֶכֶת רְוָוחָה (יחסי עבודה)
wrap around - גלילַת שוּרות (מחשבים ומערכות מידע)
welfare system - מערכת רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wrap-wire - חיווּט (מחשבים ומערכות מידע)
welfare to work - רווחה לעבודה (יחסי עבודה)
wrapped in yield - תְּשׂוּאָה גְּלוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
well - עַמָּקָה (תחבורה)
wrapped-in interest - רִיבִּית גְּלוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
weo - WEO (ראשי תיבות לועזיים)
wreath - נֵזֶר (מקרקעין)
wet running-in - הרָצָה רְטוּבָה (ייצור ותיפעול)
wreck - טֶרֶף (תחבורה)
wet measurements - מידות הלח (מידות ומשקלות)
wrecking - טְרִיפָה (תחבורה)
wet search - חיפוש רטוב (מחשבים ומערכות מידע)
wreckness - טרופֶת (תחבורה)
wet search - חיפוש רטוב (שיווק ופירסום)
wri - WRI (ראשי תיבות לועזיים)
wf - WF (ראשי תיבות לועזיים)
wring - מיפתל / מִפְתָּל (תחבורה)
wftu - WFTU (ראשי תיבות לועזיים)
wrinkle - קֶמֶט (בנקאות ושוק ההון)
wgc - WGC (ראשי תיבות לועזיים)
writ of assistance - צַו סִיּוּעַ (בנקאות ושוק ההון)
wheel feeding - גַלגַל הזָנה (מחשבים ומערכות מידע)
writ of assistance - צו סיוע (דיני עסקים)
wheel track - מיפשק / מפשק (תחבורה)
writ of extent - צַו תְּכוּלָה (בנקאות ושוק ההון)
wheel tractor - טרקטור גלגלי (תחבורה)
write channel - עָרוּץ קריאה/כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
wheelbarrow - מריצה (מקרקעין)
write head - רֹאש כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
wheelchair - כיסא גלגלים (תחבורה)
write inhibit - חסימת כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
when issued - כַּאשֶׁר יונְפָּק (בנקאות ושוק ההון)
write inhibit ring - טַבַּעַת חסימַת כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
whipped slat - שלב מוקצף (מקרקעין)
write off - מחיקה (ארגון וניהול עסקים)
whipsaw - מַסּוֹר נְסִירָה (בנקאות ושוק ההון)
write off - מחיקה (חשבונאות וביקורת)
whirlwind - מעַרבּולֶת (תחבורה)
write permit ring - טַבַּעַת הַרשָאת כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
whistle buoy - מָצוֹף צוֹפָר (תחבורה)
write privilege - זכוּת קריאה/כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
white collar - צַוָּוארוֹן לָבָן (יחסי עבודה)
write up - תיסוף (2) (בנקאות ושוק ההון)
white elephant - פִּיל לָבָן (בנקאות ושוק ההון)
write up - תיסוף (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
white elephant - פיל לבן (מקרקעין)
write-off - מְחִיקָה (בנקאות ושוק ההון)
white hat - כובע לבן (שיווק ופירסום)
write-off - מחיקה (מקרקעין)
white hat - כובע לבן (מחשבים ומערכות מידע)
write-protect notch - מאַבטֵחַ תַקליטון (מחשבים ומערכות מידע)
white knight - אַבִּיר לָבָן (בנקאות ושוק ההון)
writer - כּוֹתֵב (בנקאות ושוק ההון)
white noise - רעש לבן (שיווק ופירסום)
writing - כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
who - WHO (ראשי תיבות לועזיים)
writing an option - כְּתִיבַת אוֹפְּצְיָה (בנקאות ושוק ההון)
whole life insurance - ביטוח לכל החיים ביטוח מלוא החיים (ביטוח וניהול סיכונים)
writing off assets on acquisition - פחת בשיטת מחיקת נכס ברכישה (חשבונאות וביקורת)
whole plant insurance - ביטוח מלוא המפעל (ביטוח וניהול סיכונים)
writing off out of hand - מחיקה על הסף (דיני עסקים)
wholesale - מכירה בסיטונות (שיווק ופירסום)
written agreement - הסכם בכתב (דיני עסקים)
wholesale agency - סוכנות למסחר סיטונאי (שיווק ופירסום)
written agreement - הֶסְכֵּם בִּכְתָב (יחסי עבודה)
wholesale agency - סוכנות למסחר סיטונאי (ארגון וניהול עסקים)
written law - חוֹק חָרוּת (בנקאות ושוק ההון)
wholesale agent - סוכן סיטונאי (משאבי אנוש)
written order - פְּקוּדָה בִּכְתָב (בנקאות ושוק ההון)
wholesale agent - סוכן סיטונאי (שיווק ופירסום)
written test - מִבְחַן נְיָיר וְעִיפָּרוֹן (משאבי אנוש)
wholesale banking - בַּנְקָאוּת סִיטוֹנָאִית (בנקאות ושוק ההון)
wrong management - פְּגָמִים בְּנִיהוּל (בנקאות ושוק ההון)
wholesale deposit - פִּיקָּדוֹן סִיטוֹנָאִי (בנקאות ושוק ההון)
wrougt iron - ברזל חשיל (מקרקעין)
wholesale price - מחיר סיטונאי (שיווק ופירסום)
wse - WSE (ראשי תיבות לועזיים)
wholesale sales - מכירות סיטונאיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
wsj - WSJ (ראשי תיבות לועזיים)
wholesaler - סיטונאי (ארגון וניהול עסקים)
wth - Wth (ראשי תיבות לועזיים)
wholesaler - סיטונאי (שיווק ופירסום)
wto - WTO (ראשי תיבות לועזיים)
wholesaling - סיטונות (שיווק ופירסום)
ww - WW (ראשי תיבות לועזיים)
wholeslae price index - מדד מחירים סיטונאיים של תפוקת התעשייה (כלכלה וסטטיסטיקה)
wwap - WWAP (ראשי תיבות לועזיים)
whse - WHSE (ראשי תיבות לועזיים)
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות