לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
u-shaped graph - עקומת "יוּ" (כלכלה וסטטיסטיקה)
union shop - מִפְעָל מְאוּרְגָּן (יחסי עבודה)
u.c.i.t.s. - U.C.I.T.S. (ראשי תיבות לועזיים)
union struggle - מַאבָק מִקְצוֹעִי (יחסי עבודה)
u.dk. - U.Dk. (ראשי תיבות לועזיים)
unions - איגודים (כלכלה וסטטיסטיקה)
u.n. conference on trade and development (unctad) - ועידת האומות המאוחדות לסחר ולפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
unipolar - חַד־קוטבי (מחשבים ומערכות מידע)
u.n. industrial development organization (unido) - ארגון האומות המאוחדות לפיתוח התעשייה (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniprogramming system - מַערֶכֶת חַד־תָכנית (מחשבים ומערכות מידע)
u.p.r. - U.P.R. (ראשי תיבות לועזיים)
unique key - מַפתֵחַ ייחוּדי (מחשבים ומערכות מידע)
u.s.m. - U.S.M. (ראשי תיבות לועזיים)
unique selling proposition - הצעת מכירה מיוחדת (שיווק ופירסום)
uav - מַזלָ"ט (תחבורה)
unique user - גולש ייחודי (מחשבים ומערכות מידע)
ubd - UBD (ראשי תיבות לועזיים)
unique user - גולש ייחודי (תיקשורת)
ubti - UBTI (ראשי תיבות לועזיים)
unique visitors - מבקרים ייחודיים (שיווק ופירסום)
ucc - UCC (ראשי תיבות לועזיים)
unissued bond - אִיגֶרֶת חוֹב שֶׁלא הוּנְפְּקָה (בנקאות ושוק ההון)
ucits - UCITS (ראשי תיבות לועזיים)
unissued share capital - הוֹן מְנָיוֹת לֹא־מוּנְפָּק (בנקאות ושוק ההון)
ucp - UCP (ראשי תיבות לועזיים)
unissued stock - מְנָיָה שֶׁלֹּא הוּנְפְּקָה (בנקאות ושוק ההון)
ucr - UCR (ראשי תיבות לועזיים)
unit - יְחִידָה (ארגון וניהול עסקים)
ud - UD (ראשי תיבות לועזיים)
unit - יחידה (מחשבים ומערכות מידע)
uderwriting contract - חוזה חיתום (בנקאות ושוק ההון)
unit - יחידה (מידות ומשקלות)
uf - תב"מ (בנקאות ושוק ההון)
unit - יְחִידָה (בנקאות ושוק ההון)
ufi - UFI (ראשי תיבות לועזיים)
unit - יחידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
uhf - UHF (ראשי תיבות לועזיים)
unit labor cost - עלוּת עבוֹדָה לִיְחִידָה (ייצור ותיפעול)
uhf - יוּ-אֵיטש-אֵף (מחשבים ומערכות מידע)
unit labor cost - עלוּת עבוֹדָה לִיְחִידָה (חשבונאות וביקורת)
uhr - UHR (ראשי תיבות לועזיים)
unit technology - טֶכְנוֹלוֹגְיָה יְחִידָתִית (ייצור ותיפעול)
uic - UIC (ראשי תיבות לועזיים)
unit bank - בנק יחיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
uip - UIP (ראשי תיבות לועזיים)
unit concept - תְּפִיסָה יְחִידָתִית (ארגון וניהול עסקים)
uit - UIT (ראשי תיבות לועזיים)
unit concept - תְּפִיסָה יְחִידָתִית (ייצור ותיפעול)
ukla - עוכלא (מידות ומשקלות)
unit control - בַּקָרָה יְחִידָתִית (ייצור ותיפעול)
ula - אוּלה (מחשבים ומערכות מידע)
unit costing - תמחיר יחידה (ייצור ותיפעול)
ulc - ULC (ראשי תיבות לועזיים)
unit costing - תַמְחִיר יְחִידָה (חשבונאות וביקורת)
uld - ULD (ראשי תיבות לועזיים)
unit display - מירקָע (מחשבים ומערכות מידע)
ulip - ULIP (ראשי תיבות לועזיים)
unit elasticity - גמישות יחידתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
ulsi: ultra large scale integration - אוּלסי (מחשבים ומערכות מידע)
unit free value - ערך טהור (כלכלה וסטטיסטיקה)
ultimate beneficiary - מוּטָב סוֹפִי (בנקאות ושוק ההון)
unit mass - מסה סגולית (מקרקעין)
ultimate consumer - צרכן סופי (שיווק ופירסום)
unit of account - יחידת חישוב יחידת חשבון (כלכלה וסטטיסטיקה)
ultimate loss insurance - ביטוח אובדן סופי (ביטוח וניהול סיכונים)
unit of measure - יחידת מדידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
ultimate net loss - הפסד נקי סופי (ביטוח וניהול סיכונים)
unit of measure - יחידת מדידה (חשבונאות וביקורת)
ultra high frequency (uhf) - תדירוּת אולטרה גבוהה (מחשבים ומערכות מידע)
unit of trading / even lot [el] / round lot - יְחִידַת מִסְחָר (שלֵמה) (בנקאות ושוק ההון)
ultra short exchange traded fund - תעודת סל ממונפת (בנקאות ושוק ההון)
unit plug-in card - כַּרטיס נִתקָע (מחשבים ומערכות מידע)
ultra sonny - אוּלטרה־סוני (מחשבים ומערכות מידע)
unit price - מְחִיר יְחִידָה (בנקאות ושוק ההון)
ultra vires - אולטרה ויירס מחוץ לסמכות (דיני עסקים)
unit price - מחיר יחידתי (שיווק ופירסום)
unit price publication - פִּרְסוּם מְחִיר יְחִידוֹת (בנקאות ושוק ההון)
ultrafiche - אוּלְטְרָפִיש (תיקשורת)
unit pricing - המחרה יחידתית (חשבונאות וביקורת)
ultrasonic - עַל־קולי (מחשבים ומערכות מידע)
unit pricing - המחרה יחידתית (שיווק ופירסום)
uma - UMA (ראשי תיבות לועזיים)
unit rate - שַעַר יְחִידָה (בנקאות ושוק ההון)
umha - UMHA (ראשי תיבות לועזיים)
unit record - רשוּמַת יחידה (מחשבים ומערכות מידע)
umler - UMLER (ראשי תיבות לועזיים)
unit trust / mutual fund - קרן נאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה)
umpire - בּוֹרֵר מַכְרִיעַ (יחסי עבודה)
unit trust / mutual fund - קרן נאמנות (בנקאות ושוק ההון)
umpire - בורר מכריע בורר מכריע (דיני עסקים)
unit trust classification - סִיווּג קְרָנוֹת נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
umpire - בּוֹרֵר מַכְרִיעַ (בנקאות ושוק ההון)
unit trust financial statements - דּוּחַ כַּסְפִּי שֶׁל קֶרֶן נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
umpire - בורר מכריע (ביטוח וניהול סיכונים)
unit trust law - חוֹק קְרָנוֹת נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
umt. time measurment unit - יְחִידַת מְדִידַת זְמַן (ייצור ותיפעול)
unit trust management rules - כְּלָלִים לְנִיהול קְרָנוֹת נֶאמָנות (בנקאות ושוק ההון)
umt. time measurment unit - יְחִידַת מְדִידַת זְמַן (מידות ומשקלות)
unit trust manager - מְנַהֵל קֶרֶן (בנקאות ושוק ההון)
un - UN (ראשי תיבות לועזיים)
unit trust manager and trustee fee - שְׂכַר מְנַהֵל קֶרֶן וְנֶאמָן (בנקאות ושוק ההון)
un-laned - לא-מנותב (תחבורה)
unit trust trustee - נֶאמָן קֶרֶן (בנקאות ושוק ההון)
un-registered partnership - שותפות לא-רשומה (כלכלה וסטטיסטיקה)
unit trust war - מִלְחֶמֶת קְרָנוֹת נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
unacceptable quality level - רָמַת אֵיכוּת בִּלְתִי קְבִילָה (ייצור ותיפעול)
unit trusts appraisal - הַערָכַת קְרָנוֹת נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
unadjusted rate of return - שיעור תשואה בלתי מתואם (חשבונאות וביקורת)
unit weight - משקל סגולי (מקרקעין)
unadjusted rate of return - שיעור תשואה בלתי מתואם (בנקאות ושוק ההון)
unitar - UNITAR (ראשי תיבות לועזיים)
unadjusted trial balance - מאזן בוחן לא מתואם (חשבונאות וביקורת)
unitarianism - אוּנִיטָרִיוּת (יחסי עבודה)
unambiguous - חַד־מַשְמָעוּת (ארגון וניהול עסקים)
unitary approach - גִּישָׁה אוּנִיטָרִית (יחסי עבודה)
unamortized bond discount - נִיכְּיוֹן אִיגֶרֶת חוֹב שֶׁלֹּא הוּפְחָת (בנקאות ושוק ההון)
unitary approach - גִּישָׁה יְחִידָאִית (משאבי אנוש)
unappropriated surplus - רווחים שלא יועדו (חשבונאות וביקורת)
united nations development programme (undp) - תוכנית פיתוח של האומות המאוחדות (כלכלה וסטטיסטיקה)
unattainable goal - מַטָרָה לֹא נִיתֶנֶת לְהַשָׂגָה (ארגון וניהול עסקים)
uniterm system - מַערֶכֶת תנָאי אֶחָד (מחשבים ומערכות מידע)
unattainable goal - מַטָרָה לֹא נִיתֶנֶת לְהַשָׂגָה (משאבי אנוש)
uniterruptible power suply unit (ups) - אַל־פֶּסֶק (מחשבים ומערכות מידע)
unattended operation - פּעוּלה ללא הַשגָחה (מחשבים ומערכות מידע)
unitism - יְחִידָתִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
unaudited information - מידע בלתי מבוקר (חשבונאות וביקורת)
units of production depreciation - פחת לפי יחידות ייצור (ייצור ותיפעול)
unaudited information - מידע בלתי מבוקר (מחשבים ומערכות מידע)
units of production depreciation - פחת לפי יחידות ייצור (חשבונאות וביקורת)
unaudited statements - דוחות כספיים בלתי מבוקרים (חשבונאות וביקורת)
units of utility - יחידות תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
unaudited statements - דוחות כספיים בלתי מבוקרים (ארגון וניהול עסקים)
units redemption - פִּדְיוֹן תְּעוּדוֹת (בנקאות ושוק ההון)
unauthorized building - בנייה לא-חוקית (מקרקעין)
unity of command - יְחִידוּת פִּיקּוּד (משאבי אנוש)
unauthorized growth - צמיחה בלתי-מבוקרת (כלכלה וסטטיסטיקה)
unity of command - אַחִידוּת הַפִּיקּוּד (ארגון וניהול עסקים)
unity of management - אָחִידוּת הַנִּיהוּל (ארגון וניהול עסקים)
unavoidable disturbance - הַפְרָעוֹת בִּלְתִי נִמְנָעוֹת (יחסי עבודה)
universal design - עִיצּוּב כְּלָלִי (ארגון וניהול עסקים)
unavoidable disturbance - הַפְרָעוֹת בִּלְתִי נִמְנָעוֹת (ייצור ותיפעול)
universal design theory - תּוֹרַת עִיצּוּב כְּלָלִית (ארגון וניהול עסקים)
unavoidable cost - עלות בלתי-נמנעת (כלכלה וסטטיסטיקה)
universal bank - בַּנְק כְּלָלִי (בנקאות ושוק ההון)
unavoidable cost - עלוּת בִּלְתִי נִמְנַעַת (חשבונאות וביקורת)
universal product upc) )edoc - קוד מוּצָרים בֵּינלאוּמי (מחשבים ומערכות מידע)
unbalanced improvement - השבחה לא-מאוזנת (מקרקעין)
universal product code - קוד מוצרים כללי (מחשבים ומערכות מידע)
unbiased estimator - אמד לא-מוטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
unix - יוּניקס (מחשבים ומערכות מידע)
unbudgeted expense - הוֹצָאָה בִּלְתִּי מְתוּקְצֶבֶת (חשבונאות וביקורת)
unlawful lockout - הַשְבָּתָה שֶלֹּא כַּדִּין (יחסי עבודה)
unbudgeted requirement - דְרִישָה לֹא־מְתוּקְצֶבֶת (ייצור ותיפעול)
unlawful strike - שְׁבִיתָה שֶלֹּא כַּדִּין (יחסי עבודה)
unbundled - לא־כּרוּכה (מחשבים ומערכות מידע)
unlawful lockout - השבתה שלא כדין (דיני עסקים)
unbundled software - תוכנה בִּלתי כּרוּכה (מחשבים ומערכות מידע)
unbundled stock unit - יְחִידַת מְנָיָה מְחוּלֶקֶת (בנקאות ושוק ההון)
unlimited account - חֶשְבּוֹן לֹא־מוּגְבָּל (בנקאות ושוק ההון)
unbundling - התרת אֶגד פרימת אֶגד (כלכלה וסטטיסטיקה)
uncalled capital - הון מניות חתום בלתי נדרש (חשבונאות וביקורת)
uncalled capital - הון מניות חתום בלתי נדרש (בנקאות ושוק ההון)
unlimited fluctuation - תְּנוּדָה בִּלְתִּי מוּגְבֶּלֶת [תב"מ] (בנקאות ושוק ההון)
uncalled share capital - הוֹן מְנָיוֹת לֹא־נִדְרָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
unlimited fluctuations days index - מַדַּד יְמֵי תְּנוּדָה בִּלְתִּי מוּגְבֶּלֶת (בנקאות ושוק ההון)
uncertainty - אי וודאות (חשבונאות וביקורת)
unlimited guarantee - ערבות בלתי מוגבלת (בנקאות ושוק ההון)
uncertainty - אִי-וַדָּאוּת (ארגון וניהול עסקים)
unlimited leave - חופשה ללא הגבלה (מקרקעין)
uncertainty - אי-ודאות (כלכלה וסטטיסטיקה)
unlimited liability - אחריות בלתי מוגבלת (ארגון וניהול עסקים)
uncertainty theory - תּוֹרַת אִי־וַדָּאוּת (כלכלה וסטטיסטיקה)
unlimited liability - אחריות בלתי מוגבלת (ביטוח וניהול סיכונים)
uncertainty vs. risk - אי-ודאות לעומת סיכון (כלכלה וסטטיסטיקה)
unlimited liability - אַחרָיוּת בִּלְתִּי מוּגְבֶּלֶת (בנקאות ושוק ההון)
uncharismatic leader - מַנְהִיג בִּלְתִּי־כָּרִיזְמָטִי (ארגון וניהול עסקים)
unlimited liability - אחריות בלתי מוגבלת (דיני עסקים)
uncharismatic personality - אִישִיּוּת בִּלְתִּי-כָּרִיזְמָטִית (ארגון וניהול עסקים)
unlimited order - פְּקוּדָה בְּלֹא הַגְבָּלַת מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
unclaimed balances - יִתְרָה שֶלֹא נִדְרְשָה (בנקאות ושוק ההון)
unlimited risk - סִיכּוּן בִּלְתִּי מוּגְבָּל (בנקאות ושוק ההון)
uncollected funds - כְּסָפִים שֶטֶּרֶם נִגְבּוּ (בנקאות ושוק ההון)
unlimited time - אִי-הַגְבָּלָה בִּזְמַן (משאבי אנוש)
uncommitted - לְלֹא הִתְחַיְּיבוּת (בנקאות ושוק ההון)
unlimited time test - מִבְחָן לֹא מוּגְבָּל בִּזְמַן (משאבי אנוש)
uncommitted logic array (ula) - מַערָך לוגיקה בִּלתי מחַיֵיב (מחשבים ומערכות מידע)
unlinked bond / unindexed bond - אִיגֶרֶת חוֹב לֹא־צְמוּדָה (בנקאות ושוק ההון)
unconditional branch instruction - הורָאַת סיעוּף לא־מוּתנֵית (מחשבים ומערכות מידע)
unlinked channel - אָפִיק לֹא־צָמוּד (בנקאות ושוק ההון)
unconditional statement - מישפט בִּלתי מוּתנֶה (מחשבים ומערכות מידע)
unliquidated claim - תְּבִיעָה לֹא קְצוּבָה (בנקאות ושוק ההון)
unconditional branch - היסתַעפוּת בלתי מותנית (מחשבים ומערכות מידע)
unlisted - בִּלְתִּי רָשׁוּם לֹא רָשׁוּם (בנקאות ושוק ההון)
unconditioned - לְלֹא תְּנַאי (בנקאות ושוק ההון)
unlisted stock - מְנָיָה לֹא רְשׁוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
unconfirmed letter of credit - מִכְתָּב אַשְרַאי בִּלְתִּי מְקוּיָּם (בנקאות ושוק ההון)
unlisted trading - מִסְחָר לֹא־רָשׁוּם (בנקאות ושוק ההון)
unconscious motivation - הנָעָה תַּת־הַכָּרָתִית (משאבי אנוש)
unlmited account - חשבון לא מוגבל (שיווק ופירסום)
unconscious motive - מֵנִיעַ תַּת־הַכָּרָתִי (שיווק ופירסום)
unlmited account - חשבון לא מוגבל (חשבונאות וביקורת)
unconscious motive - מֵנִיעַ תַּת־הַכָּרָתִי (משאבי אנוש)
unloading - הִיפַּטְרוּת (בנקאות ושוק ההון)
unconsolidated subsidiaries - חברות בת שלא אוחדו (חשבונאות וביקורת)
unmaned aerial vehicle [uav] - מָטוֹס זָעִיר לְלֹא טַיָיס (תחבורה)
unconsolidated subsidiaries - חבָרוֹת בַּת שֶׁלֹּא אוּחְדוּ (בנקאות ושוק ההון)
unmerchantable - בלתי שוויק (חשבונאות וביקורת)
unconsolidated subsidiaries - חברות בת שלא אוחדו (ארגון וניהול עסקים)
unmerchantable - בלתי שוויק (שיווק ופירסום)
uncontrollable cost - עלוּת בִּלְתִי נִשְלֶטֶת (ייצור ותיפעול)
unnamed beneficiary - מוּטָב שֶׁאֵינוֹ נָקוּב בְּשֵם (ביטוח וניהול סיכונים)
uncontrollable factor - גּוֹרֵם בִּלְתִּי נִשְלָט (ייצור ותיפעול)
unofficial communication - תִּיקְשוֹרֶת בִּלְתִי רִשְמִית (תיקשורת)
uncovered call / naked call - אוֹפְּצְיַת רֶכֶשׁ חשוּפָה (בנקאות ושוק ההון)
unofficial economy - כלכלה לא-רשמית (כלכלה וסטטיסטיקה)
uncovered check - שֵיק לְלֹא כִּיסּוּי (בנקאות ושוק ההון)
unofficial group - קְבוּצָה בִּלְתִּי רִשְמִית (משאבי אנוש)
uncovered check - שיק ללא כיסוי (דיני עסקים)
unofficial organization - אִרְגּוּן בִּלְתִּי רִשְמִי (ארגון וניהול עסקים)
uncovered money - כסף לא מכוסה (כלכלה וסטטיסטיקה)
unorganized - בִּלְתִּי מְאוּרְגָּן (ארגון וניהול עסקים)
uncovered option - אוֹפְּצְיָה לֹא־מכוּסָה (בנקאות ושוק ההון)
unorganized employment - מְקוֹם עבוֹדָה בִּלְתִּי מְאוּרְגָּן (יחסי עבודה)
uncovered option / naked option - אוֹפְּצְיָה חשוּפָה (בנקאות ושוק ההון)
unpack - פּרישׂה (מחשבים ומערכות מידע)
unctad - UNCTAD (ראשי תיבות לועזיים)
unpaid allowance - קִיצְבָּה מוּלֶנֶת (יחסי עבודה)
undated stock - נְיַיר עֵרֶךְ לְלֹא מוֹעֵד פֵּירָעוֹן (בנקאות ושוק ההון)
unpaid holiday - פַּגְרָה שֶׁלֹּא בְּשָׂכָר (יחסי עבודה)
undeac - UNDEAC (ראשי תיבות לועזיים)
unpaid allowance - קיצבה מולנת (דיני עסקים)
undecidable problem - בעייה בלתי ניתנת להכרעה (מחשבים ומערכות מידע)
unpaid balance - יתרה לתשלום (חשבונאות וביקורת)
undeclared dividend - דִּיבִידֶנְד שֶׁלֹּא הוּצְהָר (בנקאות ושוק ההון)
unpaid balance - יִתְרָה לֹא־מְשוּלֶּמֶת (בנקאות ושוק ההון)
undefined - לא־מוּגדָר (מחשבים ומערכות מידע)
undeliberate behaviour - היתנהגות לא מכוונת (שיווק ופירסום)
unpaid leave - חופשה ללא תשלום (יחסי עבודה)
under - תַחַת (מחשבים ומערכות מידע)
unpassable - לא-עביר (תחבורה)
under absorption - סְפִיגַת חֶסֶר (חשבונאות וביקורת)
unproductive consumption - צריכה בלתי-פרודוקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה)
under allocation - הקצאת חֶסֶר (כלכלה וסטטיסטיקה)
unproper management - נִיהוּל לֹא־תָּקִין (בנקאות ושוק ההון)
under chosen - תַּת־נִבְחָרִים (משאבי אנוש)
unprotected field - שָׂדֶה לא־מוּגָן (מחשבים ומערכות מידע)
under chosen - תַּת־נִבְחָרִים (יחסי עבודה)
unprotected lockout - הַשְבָּתָה בִּלְתִּי מוּגֶּנֶת (יחסי עבודה)
under improvement - השבחת חסר (מקרקעין)
unprotected lockout - השבתה בלתי-מוגנת (דיני עסקים)
under load - חֶסֶר עוֹמֶס (משאבי אנוש)
unprotected strike - שְׁבִיתָה בִּלְתִּי מוּגֶנֶת (יחסי עבודה)
under load - תַּת־עוֹמֶס (ייצור ותיפעול)
unprotected strike - שביתה בלתי מוגנת (דיני עסקים)
under load - תַּת־עוֹמֶס (ארגון וניהול עסקים)
unrealized appreciation - עליית ערך בלתי ממומשת (חשבונאות וביקורת)
under stratum - תת-רבדים (תחבורה)
unrealized appreciation - עליית ערך בלתי ממומשת (בנקאות ושוק ההון)
under the rule - עַל פִּי הַכְּלָל (בנקאות ושוק ההון)
unrealized capital gain - רֶוַוח הוֹן בִּלְתִי מְמוּמָש (בנקאות ושוק ההון)
under the table - מתחת לשולחן (ארגון וניהול עסקים)
unrealized capital gain - רווח הון בלתי ממומש (חשבונאות וביקורת)
under valuation - תת-ערך (ביטוח וניהול סיכונים)
unrealized loss - הֶפְסֵד בִּלְתִּי מְמוּמָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
under-consumption - תת-תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה)
unrealized profits - רֶוַוח בִּלְתִּי־מְמוּמָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
under-investment - תת-השקעה (כלכלה וסטטיסטיקה)
unrealized value - עֵרֶךְ בִּלְתִּי מְמוּמָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
under-the table - תַּשְלוּם חשַאי (ארגון וניהול עסקים)
unrealized value - ערך בלתי ממומש (חשבונאות וביקורת)
under-utilization - תַת־נְצִילוּת (ייצור ותיפעול)
unrealized value - ערך בלתי ממומש (ארגון וניהול עסקים)
underabsosption - ספיגת חסר (ייצור ותיפעול)
unreasonable amortization - בְּלַאי בִּלְתִי סָבִיר (ייצור ותיפעול)
underallocation - הַקְצָאַת חסר (ייצור ותיפעול)
unrecovered cost - עלוּת בִּלְתִי מְכוּסָה (חשבונאות וביקורת)
underallocation - הַקְצָאַת חסר (חשבונאות וביקורת)
unrecovered cost - עלוּת בִּלְתִי מְכוּסָה (ביטוח וניהול סיכונים)
underapplied overhead - תְקוּרָה מוּקְצֵית בְּחוֹסֵר (חשבונאות וביקורת)
unrefind stone - לקט / אבן לקט אבן לקט (מקרקעין)
underbanked - חֶסֶר בְּחַתָּמִים (בנקאות ושוק ההון)
unregistered stock - מְנָיָה לֹא רְשׁוּמָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
underbooked - הַזְמָנַת חֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
unrepresentative sample - מידגם לא-מייצג (כלכלה וסטטיסטיקה)
underbooking - חִיתּוּם חֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
unrequired expense - הוצאה מעבר לדרוש (חשבונאות וביקורת)
underbridge - גשר תחתי (תחבורה)
unrequired expense - הוצאה מעבר לדרוש (דיני עסקים)
undercapitalization - חֶסֶר הוֹן (בנקאות ושוק ההון)
undercharge - חִיּוּב בְּחֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
unrevocable power of attorney - יִיפּוּי כּוֹחַ בִּלְתִּי חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
underdelivery - מסירה בחסר (2) תת העברה (שיווק ופירסום)
unrra - UNRRA (ראשי תיבות לועזיים)
underemployment - תת-תעסוקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
unsatisfactory account - חֶשְבּוֹן לֹא־מְסַפֵּק (בנקאות ושוק ההון)
underflow - חמיקה (מחשבים ומערכות מידע)
unseasoned security - נְיַיר עֵרֶךְ בִּלְתִּי מְנוּסֶּה (בנקאות ושוק ההון)
underground - תת קרקעי (מקרקעין)
unsecured - בִּלְתִּי מוּבְטָח (בנקאות ושוק ההון)
underground - תַחתית (תחבורה)
unsecured account - חֶשְבּוֹן לֹא־מוּבְטָח (בנקאות ושוק ההון)
underground press - עיתונוּת מַחתֶרֶת (תיקשורת)
unsecured bond - איגרת חוב בלתי מובטחת (חשבונאות וביקורת)
underinsurance - ביטוח חסר תת־ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים)
unsecured bond - אִיגֶרֶת חוֹב בִּלְתִּי מוּבְטַחַת (בנקאות ושוק ההון)
underling asset price - מְחִיר נֶכֶס הַבָּסִיס (בנקאות ושוק ההון)
unsecured credit - אשראי לא מובטח (שיווק ופירסום)
underload - עוֹמֶס חֶסֶר (ייצור ותיפעול)
unsecured credit - אַשְרַאי לֹא־מוּבְטָח (בנקאות ושוק ההון)
underlying asset - נֶכֶס הבָּסִיס (בנקאות ושוק ההון)
unsecured creditor - נוֹשֶה בִּלְתִּי מוּבְטָח נוֹשֶה רָגִיל (בנקאות ושוק ההון)
underlying asset multiplier - מַכְפִּיל נֶכֶס הבָּסִיס (בנקאות ושוק ההון)
unsecured debt - חוב לא מבוטח (שיווק ופירסום)
underlying share - מניה מסתתרת מְנָיַת מִימוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
unsecured debt - חוב לא מבוטח (חשבונאות וביקורת)
underpaid tax - מס בחסר (דיני עסקים)
unsecured liability - התחייבות לא מובטחת (שיווק ופירסום)
underpass - מעבר תחתי (תחבורה)
unsecured liability - התחייבות לא מובטחת (בנקאות ושוק ההון)
unsecured loan - הַלְוָואָה לֹא מוּבְטַחַת (בנקאות ושוק ההון)
underpricing - הַמְחָרַת חֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
unsecured loan - הלוואה לא מובטחת (שיווק ופירסום)
undersubscription - חתִימַת חֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
unsecured note - שטר לא מובטח (בנקאות ושוק ההון)
undertaking - הִתְחַיְּיבוּת (4) (בנקאות ושוק ההון)
unsigned - חַסָר סימָן (מחשבים ומערכות מידע)
underutilization - נִיצּוּל חָסֵר (ייצור ותיפעול)
unskilled - חסַר מְיוּמָּנוּת (משאבי אנוש)
undervaluation - הַערָכַת חֶסֶר תַּת־עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
unskilled laborer - פּוֹעֵל פָּשוּט (יחסי עבודה)
undervalued - מוּערָךְ בְּחֶסֶר (בנקאות ושוק ההון)
unskilled work - עבוֹדָה שְחוֹרָה (משאבי אנוש)
undervalued situation - מַצָּב מוּערָךְ בְּחָסֵר (בנקאות ושוק ההון)
unskilled work - עבוֹדָה שְחוֹרָה (ייצור ותיפעול)
undervalued situation - מצב מוערך בחסר (מקרקעין)
unskilled worker - עוֹבֵד בִּלְתִּי־מִקְצוֹעִי (משאבי אנוש)
underwater nevigation - נִיווּט תַּת-יָמִי (תחבורה)
unsofisticated investor - מַשְׁקִיעַ בִּלְתִּי־מְתוּחְכָּם (בנקאות ושוק ההון)
underwrite - חיתום (2) (בנקאות ושוק ההון)
unsructured interview - ראיון לא-מובנה (תיקשורת)
underwrite - חיתום (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
unstable - רְעָדָה (מקרקעין)
underwriter - חַתָּם (בנקאות ושוק ההון)
unstable process - תַהלִיךְ בִּלְתִי יַצִיב (ייצור ותיפעול)
underwriter - חתם (ביטוח וניהול סיכונים)
unstructural observation - תצפית לא מיבנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
underwriters consortium - מַאגָד חתָמִים (בנקאות ושוק ההון)
unstructural observation - תצפית לא מיבנית (שיווק ופירסום)
underwriters liability - אַחרָיוּת חַתָּמִים (בנקאות ושוק ההון)
unstructured interview - ראיון לא-מובנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
underwriting - חיתום חתמות (ביטוח וניהול סיכונים)
unstructured interview - ראיון לא מובנה ראיון פָּתוּחַ (משאבי אנוש)
underwriting - חתמות חיתום (בנקאות ושוק ההון)
unstructured interview - ראיון לא מובנה (שיווק ופירסום)
underwriting - חיתום (כלכלה וסטטיסטיקה)
unsubscribed share - מְנָיָה שֶלֹא נִרְכְּשָה בּהַנְפָּקָה (בנקאות ושוק ההון)
underwriting addition - תוספת חיתומית (ביטוח וניהול סיכונים)
unsubscribed share capital - הון מניות לא-חתום (דיני עסקים)
underwriting agreement - הֶסְכֵּם חִיתוּם (בנקאות ושוק ההון)
unsubscribed share capital - הוֹן מְנָיוֹת לֹא־חָתוּם (בנקאות ושוק ההון)
underwriting commission - עמלת חיתום (שיווק ופירסום)
untercant [gr.] - אונטרקנט (מקרקעין)
underwriting commission - עַמְלַת חִיתּוּם (בנקאות ושוק ההון)
unvalued policy - פוליסה סתומת שווי (ביטוח וניהול סיכונים)
underwriting contract - חוזה חיתום (ארגון וניהול עסקים)
unvowelized hebrew spelling - כתיב חסר ניקוד (תיקשורת)
underwriting cycle - מחזור חיתום (ביטוח וניהול סיכונים)
unweighted index - מדד בילתי משוקלל (כלכלה וסטטיסטיקה)
underwriting limit - גבול חיתום (ביטוח וניהול סיכונים)
unwelcome decline - יְרִידָה בִּלְתִּי־רְצוּיָה (יחסי עבודה)
underwriting loss - הפסד חיתומי (ביטוח וניהול סיכונים)
unwinding - התָרַת לוּלָאה (מחשבים ומערכות מידע)
underwriting profit - רווח חיתומי (ביטוח וניהול סיכונים)
unwritten law - חוֹק בִּלְתִּי כָּתוּב (בנקאות ושוק ההון)
underwriting result - תוצאה חיתומית (ביטוח וניהול סיכונים)
up market seread strategy - אִסְטְרַטֶגְיַת מִרְוָוח הַשוּק הָעולֶה (בנקאות ושוק ההון)
underwriting risk - סִיכּוּן חִיתּוּם (בנקאות ושוק ההון)
up market spread - מִרְוַוח שוּק עוֹלֶה (בנקאות ושוק ההון)
underwriting slip - שובר חיתום (ביטוח וניהול סיכונים)
up reversal - תַּפְנִית כְּלַפֵּי מַעְלָה (בנקאות ושוק ההון)
underwriting syndicate - סינדיקט חתמים (בנקאות ושוק ההון)
up to date - עַדכָּנִיות (מחשבים ומערכות מידע)
underwriting syndicate - סינדיקט חתמים (ארגון וניהול עסקים)
up trend - מְגַמַּת עלִייָה (בנקאות ושוק ההון)
undesirable demand - ביקוש בלתי רצוי (שיווק ופירסום)
up-step - קִידּוּם אוֹטוֹמָטִי (יחסי עבודה)
undesirable risk - סיכון בלתי רצוי (ביטוח וניהול סיכונים)
up-to-date - עדכניות (חשבונאות וביקורת)
undesired advance - עלִיָּיה בִּלְתִּי רְצוּיָה (יחסי עבודה)
upc - UPC (ראשי תיבות לועזיים)
undesired output - תְפוּקָה לֹא־רְצוּיָיה (ייצור ותיפעול)
update - עדכון (חשבונאות וביקורת)
undifferentiated marketing - שיווק אחיד (שיווק ופירסום)
update - עִדְכּוּן עידכון (מחשבים ומערכות מידע)
undifferentiated marketing - שיווק אחיד (ארגון וניהול עסקים)
update - עִדְכּוּן (בנקאות ושוק ההון)
undigested security - נְיַיר עֵרֶךְ בִּלְתִּי מְעוּכָּל (בנקאות ושוק ההון)
update - עדכון (ביטוח וניהול סיכונים)
undirected graph - גרָף בִּלתי מכוּוָן (מחשבים ומערכות מידע)
update - עידכון (שיווק ופירסום)
undischarged bankrup - פּוֹשֵט רֶגֶל שֶלֹּא־הוּפְטַר (בנקאות ושוק ההון)
uper bar - קְצָרָה (תחבורה)
undisclosed rincipal - שוֹלֵחַ נִסְתָּר (בנקאות ושוק ההון)
upgrade - שידרוג (מחשבים ומערכות מידע)
undisclosed volume order - פְּקוּדָה חסוּיַת כַּמוּת (בנקאות ושוק ההון)
upgrade - הַשְפָּרָה שִדְרוּג (בנקאות ושוק ההון)
undistributed profis - רווח בלתי מחולק (ארגון וניהול עסקים)
upkeep - עלוּת אַחזָה (מחשבים ומערכות מידע)
undistributed profis - רווח בלתי מחולק (בנקאות ושוק ההון)
upper deck - סיפון עילית (תחבורה)
undivided account - חֶשְׁבּוֹן הפָצָה בִּלְתִּי מְחוּלָק (בנקאות ושוק ההון)
upper turning point - נְקוּדַת מִפְנֶה עֶלְיוֹנָה (בנקאות ושוק ההון)
undivided interest - זיקה בלתי מחולקת (מקרקעין)
upreversal - עלִיָּיה מִקְרִית (בנקאות ושוק ההון)
undivided interest - זיקה בלתי מחולקת (ארגון וניהול עסקים)
upright course - נִדְבָּך זְקוּפוֹת (מקרקעין)
undue conduct - התנהגות שאינה הולמת (חשבונאות וביקורת)
ups - UPS (ראשי תיבות לועזיים)
undue influence - הַשְפָּעָה לֹא הוֹגֶנֶת (בנקאות ושוק ההון)
ups - יוּ-פּי-אֵס (מחשבים ומערכות מידע)
unearned discount - נִיכָּיוֹן שֶטֶּרֶם הוּרְוַוח (בנקאות ושוק ההון)
upscale - ראש סולם (כלכלה וסטטיסטיקה)
unearned income - הכנסה שלא מיגיעה (דיני עסקים)
upscale - ראש סולם (שיווק ופירסום)
unearned increment - גדילה שלא מיגיעה (חשבונאות וביקורת)
upside breakeven - נְקוּדַת אִיזוּן בְּעָלִייָה (בנקאות ושוק ההון)
unearned interest - רִיבִּית שֶטֶּרֶם הוּרְוְוחָה (בנקאות ושוק ההון)
upside potential - פּוֹטֶנְצִיאָל רֶוָוח (בנקאות ושוק ההון)
uneconomic - בלתי כלכלי (שיווק ופירסום)
upside risk - סִיכּוּן עַלִייָה (בנקאות ושוק ההון)
uneconomic - בִּלְתִּי כַּלְכָּלִי (בנקאות ושוק ההון)
upside swing - תְּנוּפַת עלִייָה (בנקאות ושוק ההון)
uneconomic - בִּלְתִּי כַּלְכָּלִי (ארגון וניהול עסקים)
upsilon - איפסילון (תיקשורת)
uneconomic growth - צמיחה לא-כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
upstream - מעלה הזרם (תחבורה)
unemployable - בִּלְתִּי נִיתָּן לְהַעסָקָה (יחסי עבודה)
upswing - שִינוּי כִּיווּן חִיּוּבִי (בנקאות ושוק ההון)
unemployed - בלתי-מועסק מובטל (כלכלה וסטטיסטיקה)
uptick - עִסְקָה בְּעלִיָּית שַעַר (בנקאות ושוק ההון)
unemployed - מוּבְטָל (משאבי אנוש)
uptime - זמַן פּעילוּת (מחשבים ומערכות מידע)
unemployed - בִּלְתִּי מוּעסָק (יחסי עבודה)
upu - UPU (ראשי תיבות לועזיים)
unemployment - אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
upward - מַעלֶה (תחבורה)
unemployment - אַבְטָלָה (ייצור ותיפעול)
upward communication - תִּיקְשוֹרֶת כְּלַפֵי מַעְלָה (תיקשורת)
unemployment award - מַענַק אַבְטָלָה (יחסי עבודה)
upward communication - תִּקְשוֹרֶת כְּלַפֵי מַעְלָה (משאבי אנוש)
unemployment award - מענק אבטלה (ביטוח וניהול סיכונים)
upward communication channel - צִינּוֹר תִּקְשוֹרֶת עולה (ארגון וניהול עסקים)
unemployment benefit - דמי אבטלה (ביטוח וניהול סיכונים)
upward channel of communication - צינור תיקשורת עולה (תיקשורת)
unemployment benefit - דְּמֵי אַבְטָלָה (יחסי עבודה)
upward compatibe - תואֵם כּלפֵּי מַעלה (מחשבים ומערכות מידע)
unemployment benefit - דמי אבטלה (דיני עסקים)
upward trend line - קַו מְגַמָּה עוֹלֶה (בנקאות ושוק ההון)
unemployment benefits - תַּגְמוּלֵי אַבְטָלָה (יחסי עבודה)
upwardly mobile - ניידות עולה (שיווק ופירסום)
unemployment frequency - תְּכִיפוּת אַבְטָלָה (יחסי עבודה)
upwardly mobile - ניידות עולה (כלכלה וסטטיסטיקה)
unemployment frequency - תכיפות אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
upwardly mobile - נִיעוּת עוֹלָה (משאבי אנוש)
unemployment insurance - אבטלה, ביטוח ביטוח אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
urban building plan - תוכנית בניין ערים (תב"ע) (מקרקעין)
unemployment insurance - ביטוח אבטלה (ביטוח וניהול סיכונים)
urban legend - אגדה אורבנית (תיקשורת)
unemployment insurance - בִּיטּוּחַ אַבְטָלָה (יחסי עבודה)
urban planning department - אגף לתכנון ובינוי ערים (מקרקעין)
unemployment insurance - ביטוח אבטלה (דיני עסקים)
urban renewal and improvement company - חברה משקמת (מקרקעין)
unemployment rate - אבטלה, שיעור שִיעוּר אַבְטָלָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
urban road - דרך עירונית (תחבורה)
unemployment trap - מלכודת אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
urban zone - שטח עירוני (מקרקעין)
unencumbered property - נֶכֶס לֹא־מְשוּעְבָּד (בנקאות ושוק ההון)
urdg - URDG (ראשי תיבות לועזיים)
unenforceable contract - חוֹזֶה בִּלְתִּי אָכִיף (בנקאות ושוק ההון)
urging charge - דמי זירוז (תחבורה)
unequivocal decision - הַחְלָטָה חַד־מַשְמָעִית (ארגון וניהול עסקים)
uruguay round - סיבוב אורוגוואי (כלכלה וסטטיסטיקה)
unesco - UNESCO (ראשי תיבות לועזיים)
us - US (ראשי תיבות לועזיים)
unexecutable statement - מישפט לא לביצוּעַ (מחשבים ומערכות מידע)
usa - USA (ראשי תיבות לועזיים)
unexpected halt - עצירה בִּלתי צפוּיה (מחשבים ומערכות מידע)
usability - שימושיות (מחשבים ומערכות מידע)
unexpired cost - עלוּת שֶטֶרֶם פָּגָה (ייצור ותיפעול)
usability - שימושיות (תיקשורת)
unexpired cost - עלות שטרם פגה עלוּת שֶלֹא פָּגָה (חשבונאות וביקורת)
usable funds - כֶּסֶף שָמִיש (בנקאות ושוק ההון)
unfair labor practice - נוֹהַל עבוֹדָה בִּלְתִּי הוֹגֵן (יחסי עבודה)
usage variance - סְטִיַית שִימוּש (חשבונאות וביקורת)
usage variance - סטיית שימוש (ייצור ותיפעול)
unfair competition - הִתְחָרוּת בִּלְתִי־הוֹגֶנֶת (בנקאות ושוק ההון)
usbs - USBS (ראשי תיבות לועזיים)
unfair discrimination - חוֹסֶר הוֹגְנוּת (משאבי אנוש)
usc - USC (ראשי תיבות לועזיים)
unfavorable balance of trade - גירעון במאזן מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
uscc - USCC (ראשי תיבות לועזיים)
unfitness level - דֶּרֶג אִי־כּוֹשֶר (משאבי אנוש)
usd - USD (ראשי תיבות לועזיים)
unfreezing - הַפְשָרָה (ארגון וניהול עסקים)
use - שִימּוּש (ייצור ותיפעול)
unfreezing - הסָרַת קִיפָּאוֹן (יחסי עבודה)
use factor - גוֹרֵם שִימוּש (ייצור ותיפעול)
unfreezing land - הפשרת קרקע (מקרקעין)
use factor - גורם שימוש (חשבונאות וביקורת)
unfreezing stage - שְׁלַב הַפְשָרָה (ארגון וניהול עסקים)
use of financial ratios - שימוש ביחסים פיננסיים (חשבונאות וביקורת)
unfunded - בִּלְתִּי מְיוּצָּב (יחסי עבודה)
use of financual ratios - שִימוּש בְּיַחסִים פִינַנְסִיִים (בנקאות ושוק ההון)
unfunded - בִּלְתִּי מְיוּצָּב (ביטוח וניהול סיכונים)
use tax - מס שימוש (דיני עסקים)
unfunded debt - חוֹב לֹא מְיוּצָּב (בנקאות ושוק ההון)
used vehicle - רכב משומש (ביטוח וניהול סיכונים)
unfunded pension - פנסיה תקציבית (יחסי עבודה)
used vehicle - רכב משומש (דיני עסקים)
unfunded pension - פנסיה לא-מיוצבת פֶּנְסְיָה תַּקְצִיבִית (ביטוח וניהול סיכונים)
useful life - תקופת שמישות (מקרקעין)
unhewn stone - אבן דבש (מקרקעין)
user - מִשתמש (שיווק ופירסום)
uni - UNI (ראשי תיבות לועזיים)
user - מישתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
uni-direction bus - אָפיק חַד־מגָמי (מחשבים ומערכות מידע)
user friendly - ידידוּתי (מחשבים ומערכות מידע)
uni-factor incentive pay - שְׂכַר עִידוּד חַד־גוֹרְמִי (יחסי עבודה)
user interface - מימשק מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
unichannel shopper - צרכן חד-ערוצי (שיווק ופירסום)
user node - צומֶת מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
unido - UNIDO (ראשי תיבות לועזיים)
user port - כּניסַת מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
unification - האחדה (3) (ייצור ותיפעול)
user program - תוכנית מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
unified atomic mass unit[amu] - יחידת מסה אטומית (מידות ומשקלות)
user-centered design - תכנון ממוקד משתמש (ארגון וניהול עסקים)
uniform grading - דֵּירוּג אָחִיד (משאבי אנוש)
user-centered design - תכנון ממוקד משתמש (שיווק ופירסום)
uniform accounting system - מערך חשבונאי אחיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
user-defined function key - קליד פוּנקְציה מוּגדָר מִשתַמֵש (מחשבים ומערכות מידע)
uniform cash flow - תזרים מזומנים אחיד (ארגון וניהול עסקים)
usit - USIT (ראשי תיבות לועזיים)
uniform classification - סיווג אחיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
usitc - USITC (ראשי תיבות לועזיים)
uniform codex - תקנון אחיד (ביטוח וניהול סיכונים)
usp - USP (ראשי תיבות לועזיים)
uniform costing - תמחיר אחיד (ייצור ותיפעול)
usufruct - הנָאַת שִימּוּש (בנקאות ושוק ההון)
uniform costing - תַמְחִיר אָחִיד (חשבונאות וביקורת)
usufructuary right - זכות הנאת שימוש (מקרקעין)
uniform currency - מַטְבֵּעַ אָחִיד (בנקאות ושוק ההון)
usurious - מִילְוֶוה בְּרִיבִּית קְצוּצָה (בנקאות ושוק ההון)
uniform data - נתונים אחידים (כלכלה וסטטיסטיקה)
usury - נֶשֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
uniform distribution - התפלגות אחידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
usury law - חוֹק נֶשֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
uniform elevation - הגבהה אחידה (תחבורה)
ut - UT (ראשי תיבות לועזיים)
uniform graph - עקומה אחידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
utilitarianism - תּוֹעַלְתָּנוּת (משאבי אנוש)
uniform language - שָׂפָה אחִידָה (ייצור ותיפעול)
utilitarianism - תועלתיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniform policy - פוליסה תקנית (ביטוח וניהול סיכונים)
utility - תועלת (שיווק ופירסום)
uniform probability - הסתברות אחידה (כלכלה וסטטיסטיקה)
utility - תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniform provisions - הוֹרָאוֹת תִּקְנִיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
utility index - מַדַּד תּוֹעֶלֶת (ארגון וניהול עסקים)
uniform provisions - הוראות תקניות (דיני עסקים)
utility basis - תועלת, בסיס (ארגון וניהול עסקים)
uniform rate - שַׁעַר אָחִיד (2) (בנקאות ושוק ההון)
utility basis - תועלת, בסיס (שיווק ופירסום)
uniform reasearch locator (url) - כתובת ייחודית (מחשבים ומערכות מידע)
utility factors - גורמי תועלת (שיווק ופירסום)
uniform render prices - מחירי אספקה אחידים (ארגון וניהול עסקים)
utility function - פונקציה רֶקורסיבית (מחשבים ומערכות מידע)
uniform render prices - מחירי אספקה אחידים (שיווק ופירסום)
utility function - פונקציית תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniform reporting - דיווח אחיד (ביטוח וניהול סיכונים)
utility function - פונקציית תועלת (שיווק ופירסום)
uniform reporting - דיווח אחיד (חשבונאות וביקורת)
utility index - מדד תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniform reporting - דיווח אחיד (ארגון וניהול עסקים)
utility maximaization - השאת תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniform tariff - מכס אחיד (דיני עסקים)
utility maximaization - השאת תועלת (שיווק ופירסום)
uniform tariff - מכס אחיד (כלכלה וסטטיסטיקה)
utility maximization - הכברת תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
uniformity - אָחִידוּת (ארגון וניהול עסקים)
utility program - תוכנית שֵירוּת תוכנת שירות (מחשבים ומערכות מידע)
uniformity - אחידות (חשבונאות וביקורת)
utility routine - שיגרת שֵירוּת (מחשבים ומערכות מידע)
unifunctionalism - אִיחוּדִיּוּת פוּנְקְצְיוֹנָלִית (ארגון וניהול עסקים)
utility theory of value - תורת ערך על פי תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
unilateral argumentation - טיעון חד צדדי (שיווק ופירסום)
utilization - הַנצָלָה נְצִילוֹת (ייצור ותיפעול)
unilateral collective settlement - הֶסְדֵּר קִיבּוּצִי חַד־צְדָדִי (יחסי עבודה)
utilization / intensity - ניצול (מקרקעין)
unilateral contract - חוֹזֶה חַד־צְדָדִי (בנקאות ושוק ההון)
utilization change - שינוי ניצול (מקרקעין)
unilateral contract - חוזה חד-צדדי (ביטוח וניהול סיכונים)
utilization factor - גורם שימוש (כלכלה וסטטיסטיקה)
unilateral mistake - טָעוּת חַד־צְדָדִית (בנקאות ושוק ההון)
utilization factor - גוֹרֵם שִימוּשִיוּת (ייצור ותיפעול)
unilateral strategy - אַסְטְרָטֶגְיָה חַד-צְדָדִית (ארגון וניהול עסקים)
utilization percent - אָחוּז שְמִישוּת צִיוּד (יחסי עבודה)
unilateral transfers - העברות חד-צדדיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
utilization percent - אָחוּז שְמִישוּת צִיוּד (ייצור ותיפעול)
unilaterality - חַד־צְדָדִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
utilization ratio - שיעוּר הפָקַת תוֹעֶלֶת (מחשבים ומערכות מידע)
unincopotated buisness - עסק לא-מאוגד (דיני עסקים)
utmost good fait - תום לב ויושר (ביטוח וניהול סיכונים)
unincorporated business - עֵסֶק לֹא־מְאוּגָּד (בנקאות ושוק ההון)
utmost good faith - תום לב ויושר (דיני עסקים)
uninitialized - לא־מאוּתחָל (מחשבים ומערכות מידע)
utopian socialism - סוציאליזם אוטופי (כלכלה וסטטיסטיקה)
union - איחוּד (מחשבים ומערכות מידע)
utter - הַעבָרָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
union decline - דְּעִיכַת אִיגּוּד מִקְצוֹעִי (יחסי עבודה)
uveprom - יובֶּפּרום (מחשבים ומערכות מידע)
union dues - מַס אִרְגּוּן (יחסי עבודה)
uw - UW (ראשי תיבות לועזיים)
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות