לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
t - T (ראשי תיבות לועזיים)
time limit - סְיָיג זְמַן (בנקאות ושוק ההון)
t pe - טיפוס (מחשבים ומערכות מידע)
time loan - הַלְוָואָה לַמּוֹעֵד (בנקאות ושוק ההון)
t interchange - מחלף קמץ (תחבורה)
time log - יוֹמָן זְמַן (משאבי אנוש)
t&e - T&E (ראשי תיבות לועזיים)
time measurement method - שִׁיטַת מְדִידַת זְמַן (ייצור ותיפעול)
t-account - חשבון קמץ (חשבונאות וביקורת)
time methods measurement (mtm) - מְדִידַת שִיטוֹת זְמַן (ייצור ותיפעול)
t-bill - T-Bill (ראשי תיבות לועזיים)
time on risk - זמן בסיכון (ביטוח וניהול סיכונים)
t-commerce - מסחר טלוויזיוני ערוץ הקניות (שיווק ופירסום)
time order - פְּקוּדָה בהגבלת זְמָן (בנקאות ושוק ההון)
t.a. 100 index - מַדַּד ת"א 100 (בנקאות ושוק ההון)
time preference rate - העדפת זמן, שיעור שיעור העדפת זמן (כלכלה וסטטיסטיקה)
t.a. 25 index - מַדַּד ת"א 25 (בנקאות ושוק ההון)
time priority - עדִיפוּת לִזְמָן (בנקאות ושוק ההון)
t.a. 75 index - מַדַּד ת"א 75 (בנקאות ושוק ההון)
time rebate - הנחת זמן (תיקשורת)
t.b.p. - ת.ב.ע (מקרקעין)
time reference of interest - העדפת זמן (כלכלה וסטטיסטיקה)
t.i.b.o.r. - T.I.B.O.R. (ראשי תיבות לועזיים)
time scale - גורֵם זמַן (מחשבים ומערכות מידע)
t.o.p.i.c. - T.O.P.I.C. (ראשי תיבות לועזיים)
time scale slow - גורֵם זמַן אִיטי (מחשבים ומערכות מידע)
t.q.m. - טִי־קְיוּ־אֶם (ייצור ותיפעול)
time seller - מוכר זמן (שיווק ופירסום)
t.s.a. - T.S.A. (ראשי תיבות לועזיים)
time series - סִדרה עתית (כלכלה וסטטיסטיקה)
t.s.b. - T.S.B. (ראשי תיבות לועזיים)
time series analysis - ניתוח סדרות עיתיות סדרה עיתית, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
t.v. camera - מצלמת טלוויזיה (תיקשורת)
time sharing - חלוקת זמן שיתוּף זמַנים (מחשבים ומערכות מידע)
t.v. game - מישחק טלוויזיה (תיקשורת)
time slice - פֶּלַח זמַן (מחשבים ומערכות מידע)
time slicing - מינווּ זמַן (מחשבים ומערכות מידע)
t.v. projector receiver - מקלט מטול לטלוויזיה (תיקשורת)
time slicing processing - עיבּוּד פִּלחֵי זמַן (מחשבים ומערכות מידע)
t.v. reciever - מַקלט טלוויזיה (תיקשורת)
time span dimension - ממד טְוָוח זְמַן (משאבי אנוש)
t/p - T/P (ראשי תיבות לועזיים)
time span of discretion - טְוָוח זְמַן שֶל שִיקוּל דַעַת (ארגון וניהול עסקים)
ta - TA (ראשי תיבות לועזיים)
time spread - מִרְוָוח עִתִּי (בנקאות ושוק ההון)
taa - TAA (ראשי תיבות לועזיים)
time study - חֵקֶר זְמַן (ייצור ותיפעול)
tab - TAB (ראשי תיבות לועזיים)
time table - לוח זמנים (ארגון וניהול עסקים)
table - לוח (כלכלה וסטטיסטיקה)
time table - לוּחַ זְמָנִים (בנקאות ושוק ההון)
table - טַבלה (מחשבים ומערכות מידע)
time table - לוח זמנים (ייצור ותיפעול)
table a - לוּחַ א (בנקאות ושוק ההון)
time ticket - כַּרְטִיס זְמַן (יחסי עבודה)
table banner - כרזון שולחני (שיווק ופירסום)
time to market [ttm - עיתוי הגעה לשוק (ארגון וניהול עסקים)
table look-up instruction - הורָאַת חיפּוּשׂ בַּטַבלה (מחשבים ומערכות מידע)
time to market [ttm - עיתוי הגעה לשוק (שיווק ופירסום)
table lookup - חיפּוּשׂ בּטַבלה (מחשבים ומערכות מידע)
time to maturity - תקופה לפדיון (ביטוח וניהול סיכונים)
table tent - אוהל שולחן (שיווק ופירסום)
time to maturity - תְּקוּפָה לְפִדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
time using efficiency - יְעִילוּת שִימוּש בִּזְמַן (ייצור ותיפעול)
tabula anstra - טַבּוּלה אַנְסַטָה (מקרקעין)
time utility - תועלת זמן (שיווק ופירסום)
tabular - לוּחִי (בנקאות ושוק ההון)
time value of money - ערך זמן של כסף (כלכלה וסטטיסטיקה)
tabular mortality - תמותה לוחית (ביטוח וניהול סיכונים)
time value of option - עֵרֶךְ זְמָן שֶׁל אוֹפְּצְיָה (בנקאות ושוק ההון)
tabulation - ליווּחַ (מחשבים ומערכות מידע)
time-event analysis - נִיתּוּחַ זְמַן-אֵירוּעַ (ייצור ותיפעול)
tabulation character - תָו ליווּחַ (מחשבים ומערכות מידע)
timer - שעון עצר (מחשבים ומערכות מידע)
tabulator - טַבלָר קליד הטבלר (מחשבים ומערכות מידע)
timer clock - שָעון קוצֵב זמַן (מחשבים ומערכות מידע)
tabulator - טַבְלָר (ארגון וניהול עסקים)
timework - שכר לפי זמן (יחסי עבודה)
tabulator .tab - טַבּוּלָטור (מחשבים ומערכות מידע)
timing - זִמְנוּן (תחבורה)
tabulator position - עֶמדַת הטַבלָר (מחשבים ומערכות מידע)
timing - זִימוּן תִּזְמוּן (ייצור ותיפעול)
tac - TAC (ראשי תיבות לועזיים)
timing - מִיעוּד עִיתוּי תִּזְמוּן (בנקאות ושוק ההון)
tachistoscope - טאכיסטוסקופ (שיווק ופירסום)
timing - עיתוי תִּזְמוּן תיזמון (ארגון וניהול עסקים)
tachometer - מַד-מֶרחָק מד-סיבובים (תחבורה)
timing - עיתוי (ביטוח וניהול סיכונים)
tacit - מוּבָן מֵאֵלָיו מִשְתַּמֵּעַ (בנקאות ושוק ההון)
timing - עיתוי (חשבונאות וביקורת)
tacit - משתמע (דיני עסקים)
timing error - שגיאַת תִזמוּן (מחשבים ומערכות מידע)
tacking - צֵירוּף (בנקאות ושוק ההון)
timing difference - הפרשי עיתוי (ארגון וניהול עסקים)
tacking - פְּקִימָה (תחבורה)
timing difference - הפרשי עיתוי (חשבונאות וביקורת)
tact - TACT (ראשי תיבות לועזיים)
timing hazard - תִּסְכּוֹנֶת תִּזְמוּן (בנקאות ושוק ההון)
tactic - טַקְטִי (ארגון וניהול עסקים)
timing index - מַדַד תִּזְמוּן (בנקאות ושוק ההון)
tactic investor - מַשְׁקִיעַ טַקְטִי (בנקאות ושוק ההון)
timing signals - אותות תזמון (מחשבים ומערכות מידע)
tactical decision - הַחְלָטָה טַקְטִית (ארגון וניהול עסקים)
timing swap - הֶחלֶף עִיתוּי (בנקאות ושוק ההון)
tactical bomber - מַפְצִיץ טַקְטִי (תחבורה)
tin - בדיל (מקרקעין)
tactical level - דרג טקטי (ארגון וניהול עסקים)
tin - TIN (ראשי תיבות לועזיים)
tactics - טַקְטִיקָה (בנקאות ושוק ההון)
tiny submarine - צוֹלֶלֶת נַנָסִית (תחבורה)
tactics - טַקְטִיקָה (ארגון וניהול עסקים)
tip - TIP (ראשי תיבות לועזיים)
taf - TAF (ראשי תיבות לועזיים)
tip - הֶרמז (תיקשורת)
tafi - טֶפִי (מקרקעין)
tip - הֶרְמֵז טִיפּ רֶמֶז (בנקאות ושוק ההון)
tag - תָג (מחשבים ומערכות מידע)
tippdruck - דפוס שקע (שיווק ופירסום)
tag converting - המָרַת תַג (מחשבים ומערכות מידע)
tipping lorry - מַשָׂאית רכינה (תחבורה)
tag converting unit - יחידַת המָרַת תַג (מחשבים ומערכות מידע)
tir - TIR (ראשי תיבות לועזיים)
tag file - קובֶץ תָגים (מחשבים ומערכות מידע)
tire - צְמִיג (תחבורה)
tag) - תג (2) (שיווק ופירסום)
tire lock - סַנְדָּל (תחבורה)
tailgating - מִפְגָּשׁ חֶבְרָתִי (בנקאות ושוק ההון)
tire pressure - לחץ הצמיג (תחבורה)
tailing - הַשָׁלָה (שיווק ופירסום)
tire repair shop - צמיגִייה / צְמִיגִיָּה (תחבורה)
tailing - הַשָׁלָה (ייצור ותיפעול)
title - תּוֹאָר (משאבי אנוש)
tailor made - תוכנה תפורה (מחשבים ומערכות מידע)
title deed - שטר קיניָין (שיווק ופירסום)
tailor made option - אוֹפְּצְיָה לְפִי מִידָה (בנקאות ושוק ההון)
title deed - שטר קיניין (דיני עסקים)
tailor made order - הזמנה לפי מידה (ייצור ותיפעול)
title guarantee - ערובה לקניין (ביטוח וניהול סיכונים)
tailor-made portfolio - תִּיק לְפִי מִידָה (בנקאות ושוק ההון)
title insurance - ביטוח שטר קניין (מקרקעין)
tailor-made production - יִיצוּר לְפִי הַזְמָנָה (ייצור ותיפעול)
title insurance - ביטוח שטר קניין (ביטוח וניהול סיכונים)
takdown - מְשִיכָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
title of position - תּוֹאָר מִשְרָה (משאבי אנוש)
take - טֵיְיק (תיקשורת)
tl - TL (ראשי תיבות לועזיים)
take - לְקִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
tlo - TLO (ראשי תיבות לועזיים)
take a bath - לְקִיחַת אַמְבַּטְיָה (בנקאות ושוק ההון)
tm - TM (ראשי תיבות לועזיים)
take a flier - לְקִיחַת תְּנוּפָה (בנקאות ושוק ההון)
tma - TMA (ראשי תיבות לועזיים)
take and pay - קַח וְשַלֵם (בנקאות ושוק ההון)
tms - TMS (ראשי תיבות לועזיים)
take and pay contract - חוֹזֶה קַח ושַלֵם (בנקאות ושוק ההון)
tnemhcirne personal job - הַעשָרַת עִיסּוּקִים אִישִׁית (משאבי אנוש)
take home pay - שָׂכָר לְתַשְלוּם (יחסי עבודה)
tnerruc - זֶרֶם (מחשבים ומערכות מידע)
take off - נוֹסֵק (תחבורה)
tnge - tnge (ראשי תיבות לועזיים)
take or pay - קַח אוֹ שַלֵם (בנקאות ושוק ההון)
tnt ton - טונה טי-אן-טי (מידות ומשקלות)
take or pay contract - חוֹזֶה קַח או שַלֵם (בנקאות ושוק ההון)
to - TO (ראשי תיבות לועזיים)
take-off - הַמְרָאָה (תחבורה)
to punch the clock - לִדְפוֹק שָׁעוֹן (יחסי עבודה)
take-off point - נקודת המראה (כלכלה וסטטיסטיקה)
to send request - בַּקָשה לשַגֵר (מחשבים ומערכות מידע)
take-out loan - הַלְוָואָה מְחַלֶּצֶת (בנקאות ושוק ההון)
tobin tax - מס טובין (כלכלה וסטטיסטיקה)
takedown - הורָדה (מחשבים ומערכות מידע)
tod - TOD (ראשי תיבות לועזיים)
takedown - חֵלֶק לַהפָצָה מִקְדָּמָה (בנקאות ושוק ההון)
tofc - TOFC (ראשי תיבות לועזיים)
takedown time - זמַן הורָדה (מחשבים ומערכות מידע)
toggle - דוּ־מַצָבי (מחשבים ומערכות מידע)
takeout commitment - הִתְחַיְּיבוּת מְחַלֶּצֶת (בנקאות ושוק ההון)
toggle flip-flop - דלַגלָג (מחשבים ומערכות מידע)
takeover - השתלטות (כלכלה וסטטיסטיקה)
toggle switch - מֶתֶג הֶיסֵט (מחשבים ומערכות מידע)
takeover - הִשְתַּלְּטוּת (ארגון וניהול עסקים)
toilet - מַחרָאָה (מקרקעין)
takeover arbitrage - אַרְבִּיטְרַז' הִשְׁתַּלְּטוּת (בנקאות ושוק ההון)
toilet / closet - בית כיסא (מקרקעין)
takeover candidate - מוּעמָד לְהִשְׁתַּלְטוּת (בנקאות ושוק ההון)
toilet bowl - אסלה (מקרקעין)
takeover panel - מועצת מיזוגים (דיני עסקים)
toilet room - חדר טואלט (מקרקעין)
takings - פִּדְיוֹן (3) (בנקאות ושוק ההון)
token - אסימון (מחשבים ומערכות מידע)
talaga - טֵלֵגָה (תחבורה)
token payment - תַּשְלוּם סִמְלִי (יחסי עבודה)
talent - כיכר (מידות ומשקלות)
token money - מטבע סמלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
talent - טָלֶנְט (תיקשורת)
token of honor - אות הוקרה (משאבי אנוש)
talisman - TALISMAN (ראשי תיבות לועזיים)
token of honor - אות הוקרה (יחסי עבודה)
talk - שׂיחה (מחשבים ומערכות מידע)
token passing - הפָצַת גוּשים (מחשבים ומערכות מידע)
talk back - תגובית (תיקשורת)
tokenism - הַעסָקָה סִמְלִית (משאבי אנוש)
talk show - טוֹק שׁוֹאוּ (תיקשורת)
toko-no-ma - טוֹקוֹ-נוֹ-מָה (מקרקעין)
talk-back - טוק-בק (שיווק ופירסום)
tokyo round - סיבוב טוקיו (כלכלה וסטטיסטיקה)
talk-beck mapping - מיפוי תגובות (שיווק ופירסום)
tokyo stockexchange - בּוּרְסַת נְיָירוֹת עֵרֶךְ שֶׁל טוֹקְיוֹ (בנקאות ושוק ההון)
tall pyramid - פִּירָמִידָה גְּבוֹהָה (ארגון וניהול עסקים)
tol - טול (מקרקעין)
tall pyramid structure - מִבְנֶה פִּירָמִידִי גָּבוֹהַּ (ארגון וניהול עסקים)
tolerance - סבולת סטייה סִיבּוֹלֶת (ייצור ותיפעול)
tally - ביקורת (שיווק ופירסום)
tolerance - סבולת (חשבונאות וביקורת)
tally - מניה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
tolerence percent defective - אחוז פגמים ניסבל (ייצור ותיפעול)
tally sheet - דוח מנייָה (ביטוח וניהול סיכונים)
tolerence percent defective - אחוז פגמים ניסבל (חשבונאות וביקורת)
tally) - ביקורת (ביטוח וניהול סיכונים)
toli - TOLI (ראשי תיבות לועזיים)
talmudic law - משפט עברי (דיני עסקים)
tolk back - תגובית (מחשבים ומערכות מידע)
tolk back - תגובית (שיווק ופירסום)
talon - שובר החלפה (שיווק ופירסום)
toll - אגרת מעבר (מקרקעין)
tambour - טמבור (מקרקעין)
toll road - דרך אגרה כביש אגרה (תחבורה)
tamped concrete - בטון בטוש (מקרקעין)
toll way - כביש אגרה (מקרקעין)
tamping - בטישה (מקרקעין)
tombstone - מַצֵּבָה (בנקאות ושוק ההון)
tan - TAN (ראשי תיבות לועזיים)
tomorrow next [tom/next] - יום מחר (בנקאות ושוק ההון)
tandem - טַנדֵם (תחבורה)
ton - טון (תחבורה)
tandem increase - הַגְדָּלָה עוֹרְפִּית (יחסי עבודה)
ton - טונה (מידות ומשקלות)
tandem system - מַערֶכֶת כּוכָב (מחשבים ומערכות מידע)
ton mile - טונה למייל (שיווק ופירסום)
tangent - משיק (כלכלה וסטטיסטיקה)
ton mile - טונה למייל (מידות ומשקלות)
tangent runout - מעבר משיק (תחבורה)
ton mile - טונה למייל (תחבורה)
tangible asset - נכס מוחשי (דיני עסקים)
toner - טונר (מחשבים ומערכות מידע)
tangible asset - נֶכֶס מוּחָשִי (בנקאות ושוק ההון)
tonnage - טונאז' (שיווק ופירסום)
tangible asset - נכס מוחשי (מקרקעין)
tonnage - טונאז' טעוּנה (תחבורה)
tangible personal depreciable - רְכוּש עִסְקִי מוּחָשִי אִישִי וּבַר־פַּחַת (בנקאות ושוק ההון)
tonnage - טונאז' (מידות ומשקלות)
tangible property - רְכוּש מוּחָשִי (בנקאות ושוק ההון)
tontine - טוֹנְטוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
tangible property - נכס ממשי (מקרקעין)
tontine - טונטוני (ביטוח וניהול סיכונים)
tangible value - עֵרֶךְ לְנִיצוּל (בנקאות ושוק ההון)
took-took - טוּק טוּק / טוּקְטוּק (תחבורה)
tangible value - ערך לניצול (ייצור ותיפעול)
tooltip - רמז צץ (מחשבים ומערכות מידע)
tangible value - ערך לניצול (חשבונאות וביקורת)
top - דוכנית (תחבורה)
tank - אגן (מקרקעין)
top - שִׂיאוֹן (מקרקעין)
tank farm - חוות מכלים (תחבורה)
top - שִׂיא (2) (ארגון וניהול עסקים)
tank transporter - מוביל טנקים (תחבורה)
tank vessel - אוניית מכל (תחבורה)
top management - הַנְהָלָה בְּכִירָה (ארגון וניהול עסקים)
tank wagon - קרון מכל (תחבורה)
top manager - מְנַהֵל בָּכִיר (ארגון וניהול עסקים)
tanker - טַנְקֶר מכָלית (תחבורה)
top out - בִּיקוּשׁ שִׂיא (בנקאות ושוק ההון)
tanning - שיגוּם (מקרקעין)
top ten - עשרת הגדולים (שיווק ופירסום)
tanstaafl - TANSTAAFL (ראשי תיבות לועזיים)
top ten - עשרת הגדולים (מחשבים ומערכות מידע)
tap - בֶּרֶז (בנקאות ושוק ההון)
top-down - מִלְמַעְלָה לְמַטָה (ארגון וניהול עסקים)
tap issue - הַנְפָּקָה מֵהַבֶּרֶז (בנקאות ושוק ההון)
top-down approach - גִּישָה מִלְמַעְלָה לְמַטָּה (ארגון וניהול עסקים)
tap stock - נְיַיר עֵרֶךְ מֵהַבֶּרֶז (בנקאות ושוק ההון)
top-down approach to investing - הַשְׁקָעָה מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה (בנקאות ושוק ההון)
tape - סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
top-down design - עיצוּב מִלמַעלה למַטה תכנון מלמעלה למטה (מחשבים ומערכות מידע)
tape - טֵייפּ סֶרֶט (בנקאות ושוק ההון)
topek - טוֹפֶּק (מקרקעין)
tape core - ליבַּת סֶרֶט מַגנֶטית (מחשבים ומערכות מידע)
topographic plan - תוכנית טופוגרפית (מקרקעין)
tape transport - מוביל סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topographical map - מפה טופוגרפית (מקרקעין)
tape bootstrap routine - שיגרת אִתחוּל בּסֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topography - טופוגרפיה (מקרקעין)
tape drive - הֶינֵעַ סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topping - טופינג (מקרקעין)
tape feed - הֶינֵעַ סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topping - הַשָׂאָה (ייצור ותיפעול)
tape file - קובֶץ סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topping - הַשָׂאָה (שיווק ופירסום)
tape label - תָווית סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topping and tailing - השאה והשלה (ייצור ותיפעול)
tape mark - תוחֵם סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topping-out - כְּרִיתַת שִׂיא (בנקאות ושוק ההון)
tape operating system - מַערֶכֶת הַפעָלה בּסֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
topping-up clause - סְעִיף הַשְלָמַת בִּיטְּחוֹנוֹת (בנקאות ושוק ההון)
tape wound core - ליבּה מַגנֶטית מלוּפֶּפֶת סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
tor - TOR (ראשי תיבות לועזיים)
taper offset - הֶסֵט לוכסן (תחבורה)
torino scale - סולם טורינו (מידות ומשקלות)
taperecorder - רשמקול (תיקשורת)
torn check - שֵיק קָרוּעַ (בנקאות ושוק ההון)
tapered ramp terminal - קצה מחבר אלכסוני (תחבורה)
tornado - טוֹרְנָדוֹ (תחבורה)
tar - עטרן (מקרקעין)
tar stone - אבן זפת (מקרקעין)
torrent - צְרִיחַ (מקרקעין)
tare - טרה (מידות ומשקלות)
torrent crane - עגוּרָן צָריחַ (מקרקעין)
tare - טָרָה (תחבורה)
tort - עוולה (דיני עסקים)
target configuration - תצוּרת יַעַד (מחשבים ומערכות מידע)
tortoise - צב (תחבורה)
target customers - לָקוֹחוֹת מַטָּרָה (שיווק ופירסום)
tortoise wagon - עֶגלַת צָב (תחבורה)
target assimilation - הַטְמָעַת יְעָדִים (משאבי אנוש)
torts / damages - נזיקין / נזיקים (דיני עסקים)
target audience - קהל מטרה נחשף (שיווק ופירסום)
torts / damages - נזיקין / נזיקים (ביטוח וניהול סיכונים)
target company - חֶבְרַת יַעַד (בנקאות ושוק ההון)
torts laws - דיני נזיקין (דיני עסקים)
target company - חברת יעד (שיווק ופירסום)
target company - חברת יעד חברת מטרה (ארגון וניהול עסקים)
tot - TOT (ראשי תיבות לועזיים)
target computer - מַחשֵב יַעַד (מחשבים ומערכות מידע)
total alternative cost - עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית כּוֹלֶלֶת (חשבונאות וביקורת)
target language - שׂפַת יַעַד (מחשבים ומערכות מידע)
total average cost - עלוּת מְמוּצַעַת כּוֹלֶלֶת (חשבונאות וביקורת)
target market - שוק מטרה (שיווק ופירסום)
total product - תְפוּקָה כּוֹלֶלֶת (חשבונאות וביקורת)
target market - שוק מטרה (ארגון וניהול עסקים)
total product - תְפוּקָה כּוֹלֶלֶת (ייצור ותיפעול)
target market identification - זיהוי שוק מטרה (ארגון וניהול עסקים)
total proof - סכוּם אימוּת (מחשבים ומערכות מידע)
target market identification - זיהוי שוק מטרה (שיווק ופירסום)
total quality education - חִינוּך אֵיכוּתִי כּוֹלֵל (משאבי אנוש)
target marketing - שיווק מטרה (ארגון וניהול עסקים)
total quality management - נִיהוּל אֵיכוּתִי כּוֹלֵל (ייצור ותיפעול)
target marketing - שיווק מטרה (שיווק ופירסום)
total alternative cost - עלות אלטרנטיבית כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
target phase - מופָע יַעַד (מחשבים ומערכות מידע)
total assets - סך כל הנכסים (חשבונאות וביקורת)
target population - אוכלוסיית מטרה קהל מטרה (שיווק ופירסום)
total assets turnover - יחס מחזור נכסים כולל (ייצור ותיפעול)
target population - אוכלוסית מטרה (תיקשורת)
total assets turnover - יַחַס מַחזוֹר נְכָסִים כּוֹלֵל (חשבונאות וביקורת)
target population - אוכלוסיית מטרה (כלכלה וסטטיסטיקה)
total assets turnover - יחס מחזור נכסים כולל (ארגון וניהול עסקים)
target population - קהל מטרה (ארגון וניהול עסקים)
total average cost - עלות ממוצעת כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
target price - מחיר יעד (שיווק ופירסום)
total backlog - צבר כולל (חשבונאות וביקורת)
target price - מחיר יעד (ארגון וניהול עסקים)
total backlog - צֶבֶר כּוֹלֵל (ייצור ותיפעול)
target price - מְחִיר מַטָּרָה (בנקאות ושוק ההון)
total capitalization - הִיווּן כּוֹלֵל (בנקאות ושוק ההון)
target price - מְחִיר יַעַד (כלכלה וסטטיסטיקה)
total cost - עלות כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
target pricing - המחרת מטרה מטרה, המחרת (שיווק ופירסום)
total cost - עלוּת כּוֹלֶלֶת (חשבונאות וביקורת)
target pricing - המחרת מטרה מטרה, המחרת (חשבונאות וביקורת)
total debt to tangible net worth - יחס חוב לשווי נקי מוחשי (ארגון וניהול עסקים)
target rate of return - תשואת יעד (חשבונאות וביקורת)
total debt to tangible net worth - יחס חוב לשווי נקי מוחשי (חשבונאות וביקורת)
target rate of return - תשואת יעד (ארגון וניהול עסקים)
total debt to tangible networth - יַחַס חוֹב לְשוֹוִי נָקִי מוּחָשִי (בנקאות ושוק ההון)
target rating points [trp - נקודות מדרוג ייעודיות (שיווק ופירסום)
total debt to total assets ratio - יַחַס סַך־כָּל־חוֹב לְסַך־כָּל־נְכָסִים (בנקאות ושוק ההון)
target rating points [trp] - נקודות מדרוג ייעודיות (תיקשורת)
total deduction - נִיכּוּי כּוֹלֵל (בנקאות ושוק ההון)
targeted marketing - שיווק ממוקד (שיווק ופירסום)
total deduction method - שִׁיטַת נִיכּוּי כּוֹלֵל (בנקאות ושוק ההון)
targeted traffic - תנועת ייעודיים (שיווק ופירסום)
total disability - נכות מוחלטת (ביטוח וניהול סיכונים)
targeted traffic - תנועת ייעודיים (מחשבים ומערכות מידע)
total disablement - אִי-כּוֹשֶר עבוֹדָה מוּחְלָט (יחסי עבודה)
targets rating - דֵּירוּג יְעָדִים יעדים, דירוג (ארגון וניהול עסקים)
total disablement - אִי-כּוֹשֶר עבוֹדָה מוּחְלָט (ביטוח וניהול סיכונים)
targetting - טִיוּוּחַ (בנקאות ושוק ההון)
total error - טעות כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
tariff - תעריף (יחסי עבודה)
total expenditure - הוצאה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
tariff - תעריף (ארגון וניהול עסקים)
total expenditure - הוצאה כוללת (חשבונאות וביקורת)
tariff - תַּערִיף (שיווק ופירסום)
total factor productivity [tfp] - פריון כולל (כלכלה וסטטיסטיקה)
tariff - תעריף (ביטוח וניהול סיכונים)
total factor productivity [tfp] - פריון כולל (ייצור ותיפעול)
tariff - מכס (דיני עסקים)
total fixed cost - עלוּת קְבוּעָה כּוֹלֶלֶת (ייצור ותיפעול)
tariff / fare - תעריף (תחבורה)
total fixed cost - עלות קבועה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
tariff / fare - תעריף (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
total inventory cost - עלוּת מְלַאי כּוֹלֶלֶת (ייצור ותיפעול)
tariff agreement - הסכם תעריפים (ביטוח וניהול סיכונים)
total length - אורֶך כולל (תחבורה)
tariff barriers - הגבלות מכסיות מחסומים מכסיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
total loss - אובדן גמור אובדן כליל נזק כולל (ביטוח וניהול סיכונים)
tariff barriers - הגבלת מחיר (דיני עסקים)
total operation control - בַּקָרַת תִּפעוּל כּוֹלֵל (ייצור ותיפעול)
tariff concessions - העדפות מכס (כלכלה וסטטיסטיקה)
total overhead variance - סְטִיַית הוֹצָאוֹת תְקוּרָה כּוֹלְלוֹת (חשבונאות וביקורת)
tariff war - מלחמת מכס (כלכלה וסטטיסטיקה)
total pay - שכר כולל (דיני עסקים)
tarp - TARP (ראשי תיבות לועזיים)
total pay - שָׂכָר כּוֹלֵל (יחסי עבודה)
task - מְשִׂימָה (ייצור ותיפעול)
total performance - בִּיצוּעַ כּוֹלֵל (ייצור ותיפעול)
task - משׂימה (מחשבים ומערכות מידע)
total product - תפוקה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
task - מַטָּלָה (ארגון וניהול עסקים)
total profit - רווח כולל (כלכלה וסטטיסטיקה)
task accomplishment activities - פְּעִילוּיוֹת לְהַשְלָמַת מְשִׂימָה (ייצור ותיפעול)
total quality service - שֵׁירוּת אֵיכוּתִי כּוֹלֵל (ארגון וניהול עסקים)
task group - קְבוּצַת מְשִׂימָה (ייצור ותיפעול)
total quality control - בקרת איכות כוללת (חשבונאות וביקורת)
task management - ניהוּל מַטָלות (מחשבים ומערכות מידע)
total quality control - בקרת איכות כוללת (ייצור ותיפעול)
task oriented - מוּכְוָון מְשִׂימָה (ארגון וניהול עסקים)
total return - תשואה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
task structure - מִבְנֶה מַטָּלָה (ייצור ותיפעול)
total return - תְּשׂוּאָה כּוֹלֶלֶת (בנקאות ושוק ההון)
task structure - מִבְנֶה מַטָּלָה (משאבי אנוש)
total return index - מַדַּד שִׁיעוּר תְּשׁוּאָה כּוֹלֵל (בנקאות ושוק ההון)
task and bonus - מְשִׂימָה וְהטָבָה (יחסי עבודה)
total return investment - הַשְׁקָעַת תְּשׂוּאָה כּוֹלֶלֶת (כלכלה וסטטיסטיקה)
task and bonus system - שִׁיטַּת מְשִׂימָה וְהטָבָה (יחסי עבודה)
total revenue - פדיון כולל (כלכלה וסטטיסטיקה)
task behavior - הִתְנַהגוּיוֹת מְשִׂימָה (משאבי אנוש)
total stopping distance - מרחק עצירה כולל (תחבורה)
task environment - סְבִיבַת מַטָּרָה (ארגון וניהול עסקים)
total system - מַערֶכֶת כּולֶלֶת (מחשבים ומערכות מידע)
task environment - סביבת מטרה (שיווק ופירסום)
total utility - תועלת כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
total utility - תועלת כוללת (שיווק ופירסום)
task force - צוות משימה (שיווק ופירסום)
total utility curve - עקומת תועלת כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
task force - צֶוֶות מְשִׂימָה (משאבי אנוש)
total variable cost - עלוּת מִשְתַנָה כּוֹלֶלֶת (חשבונאות וביקורת)
task identity - זהוּת תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
total variable cots - עלות משתנה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה)
task identity dimension - ממד זֶהוּת תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
touch - תְּחוּם מִרְוָוח (בנקאות ושוק ההון)
task interdependency - תְּלוּת מְשִׂימָה פְּנִימִית (ייצור ותיפעול)
touch screen - מסך מגע (מחשבים ומערכות מידע)
touch sensitive screen - צָג רָגיש למַגָע (מחשבים ומערכות מידע)
task leadership style - סִגְנוֹן מַנְהִיגוּת מְשִׂימָתִית (ארגון וניהול עסקים)
touch signature - חתִימַת אֶצְבַּע (בנקאות ושוק ההון)
task management - ניהוּל משׂימות (מחשבים ומערכות מידע)
tour of duty - הֶיקֵּף תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
task motivated leadership style - סִגְנוֹן מַנְהִיגוּת מוּנַעַת מְשִימוֹת (ארגון וניהול עסקים)
tour vehicle - רכב סיור (תחבורה)
task motivated leadership - הַנְהָגָה מוּנַעַת מְשִימוֹת (ארגון וניהול עסקים)
tour vehicle - רכב סיור (ביטוח וניהול סיכונים)
task orientation - אוֹרְיֶינְטָצְיַת מַטָּלוֹת (ארגון וניהול עסקים)
touring vehicle - טִיּוּלִית תִּיּוּרִית (תחבורה)
task orientation - אוֹרְיֶינְטָצְיַת מַטָּלוֹת (ייצור ותיפעול)
touring vehicle - טיולית (ביטוח וניהול סיכונים)
task oriented management - נִיהוּל מְשִׂימָתִי (ארגון וניהול עסקים)
tourist area - אזור תיירות (מקרקעין)
task oriented management - נִיהוּל מְשִׂימָתִי (ייצור ותיפעול)
tourist class - מַחלֶקֶת תַיירים (תחבורה)
task oriented manager - מְנַהֵל מְשִׂימָתִי (ארגון וניהול עסקים)
tout - חִיזוּר (בנקאות ושוק ההון)
task uncertainty - אִי-וַדָּאוּת מְשִימָה (ייצור ותיפעול)
tow truck / towing vehicle - רכב גורר (תחבורה)
task uncertainty - אִי-וַדָּאוּת מְשִימָה (ארגון וניהול עסקים)
tow-way channel of communication - צינור תיקשורת דו-סיטרית (תיקשורת)
tow-way street - רחוב דוּ־סִטרי (מקרקעין)
task-motivated leadership - מַנְהִיגוּת מוּנַעַת מְשִימוֹת (ארגון וניהול עסקים)
towage dues - אגרת גרירה (תחבורה)
task-oriented leader - מַנְהִיג מוּכְוָון־מְשִימָה (ארגון וניהול עסקים)
tower - סִטְיוֹן (מקרקעין)
tasks consolidation - אִיחוּד מַטָּלוֹת (משאבי אנוש)
towing of vehicle - גרירת רכב (ביטוח וניהול סיכונים)
taste - טעם (כלכלה וסטטיסטיקה)
towing ship - אוניית גרר (תחבורה)
taste - טעם (שיווק ופירסום)
towing vehicle - מכונית גרָר גורר (תחבורה)
taurus - TAURUS (ראשי תיבות לועזיים)
towing vehicle - גורר (ביטוח וניהול סיכונים)
tax - מס / מיסים (חשבונאות וביקורת)
towing zone - אֵזור גרירה (תחבורה)
tax - מס / מיסים (כלכלה וסטטיסטיקה)
town - עיר (מקרקעין)
tax deduction - נִיכּוּי מִיסִּים (יחסי עבודה)
town building committee - ועדת בניין ערים [ו.ב.ע.] (מקרקעין)
tax abatement - הקלת מס (דיני עסקים)
town quarter - רובע (מקרקעין)
tax accounting - חשבונאות מס (דיני עסקים)
township - עיירה (מקרקעין)
tax accounting - חשבונאות מס (חשבונאות וביקורת)
tpd - TPD (ראשי תיבות לועזיים)
tax adjusting statement - דוּחַ תיאום לצורכי מס (חשבונאות וביקורת)
tpg - TPG (ראשי תיבות לועזיים)
tax adjustment - התאמת מס (חשבונאות וביקורת)
tpi - טי-פּי-אַיי (מחשבים ומערכות מידע)
tax adjustment - התאמת מס (יחסי עבודה)
tpin - TPIN (ראשי תיבות לועזיים)
tax adjustment - התאמת מס (דיני עסקים)
tpnd - TPND (ראשי תיבות לועזיים)
tax adjustment account - חשבון התאמת מס (חשבונאות וביקורת)
trace - מַעקָב (מחשבים ומערכות מידע)
tax adjustment account - חשבון התאמת מס (דיני עסקים)
trace program - תוכנית מַעקָב (מחשבים ומערכות מידע)
tax adjustment statement - דוּחַ התאמה לצורכי מס (חשבונאות וביקורת)
traceable cost - עלות בת-עיקוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax adjustment statement - דוח התאמה לצורכי מס דוח תיאום לצורכי מס (דיני עסקים)
traceable cost - עלות ברת עיקוב (ייצור ותיפעול)
tax advantage investment - הַשְׁקָעָה בַּעלַת יִתְרוֹנוֹת מַס (בנקאות ושוק ההון)
traceable cost - עלות ברת עיקוב עלוּת בַּת-עִיקוּב (חשבונאות וביקורת)
tax allowance - זיכוי מס (דיני עסקים)
tracer / tickler - תִּזְכּוֹרֶת (בנקאות ושוק ההון)
tax arbitrage - ארביטראז' מס (חשבונאות וביקורת)
traching method - מעקב, שיטת (שיווק ופירסום)
tax arbitrage - ארְבִּיטְרָז' מס (בנקאות ושוק ההון)
track - טרק רצועה (שיווק ופירסום)
tax assessment - שומת מס (דיני עסקים)
track - מסילה (מקרקעין)
tax at source - מס במקור (יחסי עבודה)
track - מסילה (מחשבים ומערכות מידע)
tax at source - מס במקור (דיני עסקים)
track - מסילה (תחבורה)
tax backward averaging - פריסת מס לאחור (דיני עסקים)
track ball - כַּדוּר מַעקָב (מחשבים ומערכות מידע)
tax base - בסיס מס (כלכלה וסטטיסטיקה)
track circuit - מעגל מסילתי (תחבורה)
tax benefit - הטבות מס (ביטוח וניהול סיכונים)
track density - רֶוַוח מסילות (מחשבים ומערכות מידע)
tax benefit - הטבת מס (דיני עסקים)
track label - תָווית מסילה (מחשבים ומערכות מידע)
tax benefit - הטבת מס (חשבונאות וביקורת)
track pitch - פּסיעַת מסילות (מחשבים ומערכות מידע)
tax brackets - מדרגות מס (דיני עסקים)
tracked carrier - זַחלִית (תחבורה)
tax brackets adjustment - עדכון מדרגות המס (דיני עסקים)
tracking - הַסְלָלָה (תחבורה)
tax burden - נטל מס (כלכלה וסטטיסטיקה)
tracking method - שיטת מעקב (חשבונאות וביקורת)
tax ceiling - תיקרת מס (דיני עסקים)
tracking method - שיטת מעקב (שיווק ופירסום)
tax celing - תיקרת מס (יחסי עבודה)
tracklaying vehicle - רכב זחלי (ביטוח וניהול סיכונים)
tax certificate - אישור מס (חשבונאות וביקורת)
tracklaying vehicle - רכב זחלי (תחבורה)
tax debiting error - טעות בחיוב מס (דיני עסקים)
tracks - עקבות (חשבונאות וביקורת)
tax deduction - ניכוי מס (יחסי עבודה)
tracks per inch - מסילות בּאינץ' (מחשבים ומערכות מידע)
tax deduction - ניכוי מס (דיני עסקים)
tractable problem - בעייה סבירה (מחשבים ומערכות מידע)
tax deduction at source - נִיכּוּיֵי מַס בַּמָקוֹר (בנקאות ושוק ההון)
tractor - טרקטור (מקרקעין)
tax deferment - דחיית מס (חשבונאות וביקורת)
tractor - טְרַקְטוֹר (תחבורה)
tax deferment - דחיית מס (דיני עסקים)
tractor - טרקטור (ביטוח וניהול סיכונים)
tax deferred annuity - גימלה דחויית מס (ביטוח וניהול סיכונים)
tractor feed - גַלגַל הזָנה (מחשבים ומערכות מידע)
tax discharge - פטור ממס (דיני עסקים)
trad turnover - מַחזוֹר מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tax dodge - התחמקות ממס (ארגון וניהול עסקים)
tradability - סְחִירוּת (2) (בנקאות ושוק ההון)
tax dodge - התחמקות ממס (דיני עסקים)
trade - סחר (שיווק ופירסום)
tax effect - גורם מס (יחסי עבודה)
trade - סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax effect - גורם מס (חשבונאות וביקורת)
trade acceptance - קִיבּוּל מִסְחָרִי (בנקאות ושוק ההון)
tax election - בחירת מס (חשבונאות וביקורת)
trade account receivable - חשבון לקוח (שיווק ופירסום)
tax election - בחירת מס (דיני עסקים)
trade account receivable - חשבון לקוח (חשבונאות וביקורת)
tax equalization reserve - עתודה להשוואת מיסים (דיני עסקים)
trade advertising - פירסום עסקי (שיווק ופירסום)
tax equalization reserve - עתודה להשוואת מסים (חשבונאות וביקורת)
trade agreement - חוזה מסחרי (תחבורה)
tax evasion - העלמת מס (חשבונאות וביקורת)
trade agreement - חוזה מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax evasion - השתמטות ממס (יחסי עבודה)
trade area - אזור סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax evasion - העלמת מס (ארגון וניהול עסקים)
trade area - אזור מסחר (מקרקעין)
tax evation - השתמטות ממס (דיני עסקים)
trade area - מיסחר, אזור (ארגון וניהול עסקים)
tax exempt allowances - קיצבות פטורות מס (יחסי עבודה)
trade area - אזור מסחר מיסחר, אזור (שיווק ופירסום)
tax exempt allowances - קיצבות פטורות מס (דיני עסקים)
trade association - אִיגּוּד מִסְחָר (ארגון וניהול עסקים)
trade association - אִיגּוּד מִסְחָר (יחסי עבודה)
tax exempt unit / free tax unit - יְחִידָה פְּטוּרַת מַס (בנקאות ושוק ההון)
trade associations - איגודי מסחר (ארגון וניהול עסקים)
tax exemption - פטור ממס (3) (דיני עסקים)
trade associations - איגודי מסחר (שיווק ופירסום)
tax exemption certificate - אישור לפטור ממס (ארגון וניהול עסקים)
trade associations - אִיגּוּד מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tax exemption certificate - אישור לפטור ממס (חשבונאות וביקורת)
trade balance - מאזן סחר חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax exile - גלות מס (דיני עסקים)
trade balance approach - גישת מאזן מסחרי מאזן מסחרי, גישת (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax exile - גלות מס (ארגון וניהול עסקים)
trade barriers - מחסומי סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax farming - החכרת מס (כלכלה וסטטיסטיקה)
trade conducting - נִיהוּל מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tax foreclosure - עיקול מס (דיני עסקים)
trade creation - יצירת סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax forward averaging - פריסת מס קדימה (דיני עסקים)
trade credit - אַשְרַאי מִסְחָרִי (בנקאות ושוק ההון)
tax fraud - הונאת מס (ארגון וניהול עסקים)
trade credit - אשראי מסחרי (שיווק ופירסום)
tax fraud - הונאת מס הונאת מס (דיני עסקים)
trade custom - נוהל עסקי (ביטוח וניהול סיכונים)
tax free - חופשי ממס (ארגון וניהול עסקים)
trade date - מוֹעֵד עִסְקָה (בנקאות ושוק ההון)
tax free - חופשי ממס (דיני עסקים)
trade deal - עיסקה מסחרית (שיווק ופירסום)
tax free exchange - החלפה פטורה ממס (ארגון וניהול עסקים)
trade deficit - גירעון מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax free exchange - החלפה פטורה ממס (דיני עסקים)
trade deviation - הסטת סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax haven - מִקְלָט מַס (בנקאות ושוק ההון)
trade discount - הנחת סחר (חשבונאות וביקורת)
tax haven - מפלט מס (דיני עסקים)
trade discount - הנחת סחר (שיווק ופירסום)
tax haven - מפלט מס (ארגון וניהול עסקים)
trade fair - יריד מסחרי (שיווק ופירסום)
tax hypothecation - מישכּוּן מס (כלכלה וסטטיסטיקה)
trade gap - פער מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax incidence - תחולת מס (דיני עסקים)
trade house - בֵּית מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tax invoice - חשבונית מס (שיווק ופירסום)
trade in - עיסקת חליפין (שיווק ופירסום)
tax invoice - חשבונית מס (דיני עסקים)
trade in - עיסקת חליפין (ארגון וניהול עסקים)
tax liability - חבות במס (מקרקעין)
trade industry - עַנְפֵי מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tax limit - מס מוגבל (ביטוח וניהול סיכונים)
trade liability - התחייבות מסחרית (ארגון וניהול עסקים)
tax limitation - הגבלת מס (2) (דיני עסקים)
trade liability - הִתְחַיְּיבוּת מִסְחָרִית (בנקאות ושוק ההון)
tax loophole - פירצת מס (דיני עסקים)
trade liability - התחייבות מסחרית (שיווק ופירסום)
tax method - שיטת מס (דיני עסקים)
trade liability - התחייבות מסחרית (חשבונאות וביקורת)
tax offset / setoff of taxes - קיזוז מס (דיני עסקים)
trade mark - סימן מסחר (שיווק ופירסום)
tax on bonds - איגרת חוב, מיסוי מס על איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון)
trade mark - סימן מסחר (דיני עסקים)
trade marks register - פנקס סימני מסחר (דיני עסקים)
tax on pension - מס על פנסיה (קיצבה) פנסיה, מיסוי (ביטוח וניהול סיכונים)
trade marks registrar - סימני מסחר, רשם רשם סימני מסחר (דיני עסקים)
tax on pension - מס על פנסיה (קיצבה) (דיני עסקים)
trade name - שם מסחרי (שיווק ופירסום)
tax on pension - מס על פנסיה (קיצבה) פנסיה, מיסוי (יחסי עבודה)
trade name - שם מסחרי (ארגון וניהול עסקים)
tax on providance funds - מס על כספי קופות גמל (דיני עסקים)
trade name - שם מסחרי (דיני עסקים)
tax on providence fund - מס על כספי קופת גמל (יחסי עבודה)
trade name - שֵם מִסְחָרִי (בנקאות ושוק ההון)
tax on providence fund - מס על כספי קופת גמל (ביטוח וניהול סיכונים)
trade off - שִקְלוּל תְּמוּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
tax on providence funds - קופת גמל, מיסוי (ביטוח וניהול סיכונים)
trade offs - שקלול תמורות (בנקאות ושוק ההון)
tax on providence funds - קופת גמל, מיסוי (יחסי עבודה)
trade offs - שיקלוּל תמוּרות (ארגון וניהול עסקים)
tax on securities - מס על ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון)
trade premium - תמריץ מסחרי (שיווק ופירסום)
tax on securities - מס על ניירות ערך (דיני עסקים)
trade price - מְחִיר עִסְקָה (בנקאות ושוק ההון)
tax on social benefits - מס על תגמולים (ביטוח וניהול סיכונים)
trade publication - פירסום מקצועי (שיווק ופירסום)
tax penalty - קנס מס (דיני עסקים)
trade references - הַמְלָצוֹת עִסְקִיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
tax planning - תכנון מס (ביטוח וניהול סיכונים)
trade relations - קשרי סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax planning - תכנון מס (דיני עסקים)
trade renewal - חִידוּשׁ מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tax planning - תכנון מס (ארגון וניהול עסקים)
trade restrictions - הגבלות סחר (שיווק ופירסום)
tax rate - מס, שיעור שיעור מס (דיני עסקים)
trade restrictions - הגבלות סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax rate limit - שיעור מס מרבי (דיני עסקים)
trade restrictions - הגבלות סחר (דיני עסקים)
tax rates schedule - לוח שיעורי מס (דיני עסקים)
trade secret - סוד מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax rebate - החזר מס (דיני עסקים)
trade secret - סוֹד מִסְחָרִי (ארגון וניהול עסקים)
tax rebate - החזר מס (חשבונאות וביקורת)
trade secret - סוד מסחרי (ייצור ותיפעול)
tax reform - רפורמת מס (כלכלה וסטטיסטיקה)
trade surlus - עודף מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax refund - החזרת מס (דיני עסקים)
tax return - דוח מס הישבון (דיני עסקים)
trade union - אִיגוּד מִקְצוֹעִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax return - דוּחַ מס (חשבונאות וביקורת)
trade union department - אגַף לְאִיגּוּד מִקְצוֹעִי (יחסי עבודה)
tax return allowance - מענק הישבון (דיני עסקים)
trade war - מלחמת סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax shelter [ts] - מקלט מס (ביטוח וניהול סיכונים)
trade weighting - שִׁקְלוּל סַחַר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax shifting - גלגול מס הסבת מס (כלכלה וסטטיסטיקה)
trade-offs - שקלול תמורות (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax treaty - אמָנַת מַס (בנקאות ושוק ההון)
trade-weighted exchange rate - שער חליפין משוקלל סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
tax treshold - סף מס (דיני עסקים)
tradeable security - נְיַיר עֵרֶךְ סָחִיר (בנקאות ושוק ההון)
tax year - שנת מס (דיני עסקים)
traded options - אוֹפְּצְיָה נִסְחֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
taxable value - ערך לצורך מס (דיני עסקים)
trademark - סימן מסחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
taxable estate - עיזבון חייב במס (דיני עסקים)
trader - סַחְרָן (בנקאות ושוק ההון)
taxable estate - עִיזָבוֹן חַיָּיב בְּמַס (בנקאות ושוק ההון)
trader in securities - סוֹחֵר בִּנְיָירוֹת עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
taxable event - אירוע מס (חשבונאות וביקורת)
trader's market - שׁוּק סוֹחרִים (בנקאות ושוק ההון)
taxable event - אירוע מס (דיני עסקים)
trading down - הַפְחָתַת טִיב (ייצור ותיפעול)
taxable income - הכנסה טעונת מס (דיני עסקים)
trading according to yields - מִסְחָר לְפִי תְּשׁוּאוֹת (בנקאות ושוק ההון)
taxable income - הכנסה טעונת מס (חשבונאות וביקורת)
trading account - חשבון סחר (חשבונאות וביקורת)
taxable security - נְיַיר עֵרֶךְ חַיָּיב מַס (בנקאות ושוק ההון)
trading account - חשבון סחר (שיווק ופירסום)
taxable value - ערך לצורך מס (חשבונאות וביקורת)
trading activity - סְחִירוּת נְיָירוֹת עֵרֶךְ (בנקאות ושוק ההון)
taxation - מיסוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
trading area - שֶטַח מִסְחָרִי (ארגון וניהול עסקים)
taxation incentives - תמריצי מס (דיני עסקים)
trading certificate - רישיון לפעול (דיני עסקים)
taxation law [abr] - חוק מיסוי (דיני עסקים)
trading certificate - רִישָׁיוֹן לִפְעוֹל (בנקאות ושוק ההון)
taxation of goodwill - מוניטין לצורכי מס (דיני עסקים)
trading company - חברה מסחרית (דיני עסקים)
taxation principles - עקרונות המיסוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
trading day - יוֹם מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taxation unit - יחידת מיסוי (דיני עסקים)
trading days index - מַדַּד יְמֵי מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taxes - מס / מיסים (ביטוח וניהול סיכונים)
trading difference - הֶפְרֵשׁ מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taxes and insurance (piti - קרן, ריבית, מסים וביטוח (מקרקעין)
trading down - הַגְרָעַת טִיב הפחתת טיב (שיווק ופירסום)
taxi - מונית (ביטוח וניהול סיכונים)
trading floor - זירת מיסחר (שיווק ופירסום)
taxi - מוֹנִית (תחבורה)
trading floor / pit - זִירַת מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taxi operating license - רישיון להפעלת מונית (תחבורה)
trading gap - פַּעַר מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taxing a company - מיסוי חברה (דיני עסקים)
trading hours - שְׁעוֹת מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taxonomy - טֶקְסוֹנוֹמְיָה (ארגון וניהול עסקים)
trading in series - מִסְחָר בִּסְדָרוֹת (בנקאות ושוק ההון)
taxpayer - נישום (דיני עסקים)
trading index - מַדַּד מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taylor's law - חוֹק טיילור (בנקאות ושוק ההון)
trading instructions - פְּקוּדוֹת מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taylor-russell tables - לוּחוֹת טֵיילוֹר רַאסְל (משאבי אנוש)
trading limits - סְיָיגֵי מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
taylorism - טֵיילוֹרִיזְם (ייצור ותיפעול)
trading method - שיטַת מִסְחַר (בנקאות ושוק ההון)
tba - TBA (ראשי תיבות לועזיים)
trading partnership - שותפות עסקית (ארגון וניהול עסקים)
tbe - TBE (ראשי תיבות לועזיים)
trading partnership - שותפות עסקית (דיני עסקים)
tbl - TBL (ראשי תיבות לועזיים)
trading pattern - מַתְכּוֹנֶת מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tbn - TBN (ראשי תיבות לועזיים)
trading post - עֶמְדַת מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tc - TC (ראשי תיבות לועזיים)
trading procedure file - קוֹבֶץ נוֹהֳלֵי מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tco - TCO (ראשי תיבות לועזיים)
trading profit - רֶוַוח מִסְחָרִי (בנקאות ושוק ההון)
tcs - TCS (ראשי תיבות לועזיים)
trading profit - רווח מסחרי (שיווק ופירסום)
td - TD (ראשי תיבות לועזיים)
trading profit - רווח מסחרי (ארגון וניהול עסקים)
tda - TDA (ראשי תיבות לועזיים)
trading range - טְוָוח מִסְחָר (בנקאות ושוק ההון)
tdo - TDO (ראשי תיבות לועזיים)
trading up - הַשְפָּרַת טִיב ייסוף טיב (שיווק ופירסום)
tdoa - TDOA (ראשי תיבות לועזיים)
trading up - ייסוף טיב (ייצור ותיפעול)
tdr - TDR (ראשי תיבות לועזיים)
traditio - הַעבָרַת קִנְיָין (2) (בנקאות ושוק ההון)
tdv - וי-די-טי (מחשבים ומערכות מידע)
traditional sector - מִגְזָר מְסוֹרָתִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
teak - טיק (תחבורה)
traffic - תעבורה (ביטוח וניהול סיכונים)
team - צֶוֶות (ייצור ותיפעול)
traffic - תנועה תַעבוּרה (מחשבים ומערכות מידע)
team instruction - תִּדְרוּךְ צֶוֶות (ייצור ותיפעול)
traffic - טרפיק תעבורה (2) (שיווק ופירסום)
team building - בְּנִיַית צֶוֶות (משאבי אנוש)
traffic analysis - ניתוח תנועה (מחשבים ומערכות מידע)
team work - עבוֹדַת צֶוֶות (ייצור ותיפעול)
traffic analysis - ניתוח תנועה (שיווק ופירסום)
tear sheet - גיליון תלוש (שיווק ופירסום)
traffic conflict - ניגוד תנועה (תחבורה)
tear sheet - גיליון תלוש (תיקשורת)
traffic congestion - גודֶש תנוּעה (תחבורה)
tearniny - למידה (מחשבים ומערכות מידע)
traffic coordination - תיאום תחבורה (תחבורה)
teaser - גריין טיזר (שיווק ופירסום)
traffic counter - מונה תנועה (תחבורה)
teaser - גריין (תיקשורת)
traffic court - בית משפט לתעבורה (דיני עסקים)
tec - TEC (ראשי תיבות לועזיים)
traffic engineer - מהנדס תנועה (תחבורה)
tece - TECE (ראשי תיבות לועזיים)
traffic friction - דַחקוּת תנועה (תחבורה)
techgraph - טכוגרף (תחבורה)
traffic island - אי תנועה (תחבורה)
techincal back-up - שֵׁירוּת טֶכְנִי (ייצור ותיפעול)
traffic jam - פּקַק תנוּעה (תחבורה)
technical activity - פְּעִילוּת טֶכְנִית (ייצור ותיפעול)
traffic load / heavy traffic - עומס תנועה (תחבורה)
technical efficiency - יְעִילוּת טֶכְנִית (ייצור ותיפעול)
traffic magistrate - שופט תעבורה (דיני עסקים)
technical activities - פְּעִילוּיוֹת טֶכְנִיוֹת (ייצור ותיפעול)
traffic police - מִשטֶרֶת התנוּעה (תחבורה)
technical analysis - נִיתּוּחַ טֶכְנִי (בנקאות ושוק ההון)
traffic sign - תמרור (ביטוח וניהול סיכונים)
technical analyst - נַתָּח טֶכְנִי (בנקאות ושוק ההון)
traffic sign - תמרור (תחבורה)
technical approach - גִישָה טֵכְנִית (בנקאות ושוק ההון)
traffic zone - אזור תנועה (תחבורה)
technical assistance - סיוע טכני (כלכלה וסטטיסטיקה)
trafic arangement - הסדר תנועה (תחבורה)
technical audit - בִּיקּוֹרֶת טֶכְנִית (בנקאות ושוק ההון)
trafic plan - תוכנית תנועה (מקרקעין)
technical back up - שירות טכני (שיווק ופירסום)
trafic plan - תוכנית תנועה (תחבורה)
technical back-up - סִיוּעַ טֶכְנִי (שיווק ופירסום)
tragedy of the commons - טרגדיית נחלת הכלל (כלכלה וסטטיסטיקה)
technical check return - הַחְזָרַת שֵיק טֶכְנִית (בנקאות ושוק ההון)
traget company - חֶבְרַת מַטָרָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
technical correction - תִּיקוּן טֶכְנִי (בנקאות ושוק ההון)
trailer - שובָל (מחשבים ומערכות מידע)
technical demand - ביקוש טכני (בנקאות ושוק ההון)
trailer - מִיגְרָר טְרֵיילֶר (תיקשורת)
technical efficiency - יעילות טכנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
trailer label - תָווית ניגרֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
technical features index - תכונות טכניות (שיווק ופירסום)
trailer record - רשוּמה נִגרֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
technical features index - תכונות טכניות (ארגון וניהול עסקים)
trailing zeroes - אפָסים נִגרָרים (מחשבים ומערכות מידע)
technical level - רָמָה טֶכְנִית (ייצור ותיפעול)
trailing edge - שָׂפה גוֹרֶרֶת שָׂפה נִגרֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
technical loss - הפסד טכני (ביטוח וניהול סיכונים)
trailing spaces - רוָוחים נִגרָרים (מחשבים ומערכות מידע)
technical manager - מְנַהֵל טֶכְנִי (ייצור ותיפעול)
technical method - טֶכְנִית, שִׁיטָה שִׁיטָה טֶכְנִית (בנקאות ושוק ההון)
trailler - גרור (ביטוח וניהול סיכונים)
technical move - תְּזוּזָה טֶכְנִית (בנקאות ושוק ההון)
train - רַכֶּבֶת (תחבורה)
technical position - מַצָּב טֶכְנִי (בנקאות ושוק ההון)
train printer - מַדפֶּסֶת רַכֶּבֶת (מחשבים ומערכות מידע)
technical progress - קידמה טכנולוגית (ייצור ותיפעול)
trainee - מתמחה (2) (משאבי אנוש)
technical rally - עלִיָּיה טֶכְנִית (בנקאות ושוק ההון)
trainee manager - מְנַהֵל מִתְלַמֵּד (ארגון וניהול עסקים)
technical short - חֶסֶר טֵכְנִי (בנקאות ושוק ההון)
trainer - מדריך (2) (משאבי אנוש)
technical sign - סִימָן טֶכְנִי (בנקאות ושוק ההון)
trainer - מאמן (ביטוח וניהול סיכונים)
technical skill - מְיוּמָּנוּת טֶכְנִית (משאבי אנוש)
training - הַדְרָכָה (יחסי עבודה)
technical skill - מיומנות טכנית (חשבונאות וביקורת)
training - הַדְרָכָה הַכְשָרָה (משאבי אנוש)
technical skill - מיומנות טכנית (ארגון וניהול עסקים)
training institutionalization - מִיסוּד הַדְרָכָה (ארגון וניהול עסקים)
technical skill - מְיוּמָּנוּת טֶכְנִית (ייצור ותיפעול)
training techniques - שִיטּוֹת הַדְרָכָה (משאבי אנוש)
technical specialist - מוּמְחֶה טֶכְנִי (ייצור ותיפעול)
training airplane - מָטוֹס אִימוּן (תחבורה)
technical specification - מיפרט טכני (ייצור ותיפעול)
training effectiveness - אֶפֶקְטִיוויוּת הַדְרָכָה (משאבי אנוש)
technical specifications - מפרט טכני (מקרקעין)
training laboratory - מַעְבֶּדֶת הַדְרָכָה (משאבי אנוש)
technical support - תמיכה טֵכנית (מחשבים ומערכות מידע)
training program evaluation - הַערָכַת תָּכְנִית הַדְרָכָה (משאבי אנוש)
technicolor - טֶכְנִיקוֹלוֹר (תיקשורת)
training range - טְוָוח הַדְרָכָה (משאבי אנוש)
technocracy - טכנוקרטיה (כלכלה וסטטיסטיקה)
training resources - מַשְאַבֵּי הַדְרָכָה (משאבי אנוש)
technological assessment - שוּמָה טֶכְנוֹלוֹגִית (ייצור ותיפעול)
training. - אִימּוּן (משאבי אנוש)
technological forecast - תַּחזִית טֶכְנוֹלוֹגִית (ייצור ותיפעול)
trait based scales - מְדִידַת אֵיכוּיוֹת (ייצור ותיפעול)
technological forecast - תַּחזִית טֶכְנוֹלוֹגִית (ארגון וניהול עסקים)
trait based scales - סוּלָּם אֵיכוּיוֹת (ארגון וניהול עסקים)
technological assessment - הַערָכָה טֶכְנוֹלוֹגִית (ייצור ותיפעול)
trait theory of leadership - תּוֹרַת סְגוּלּוֹת שֶל מַנְהִיגוּת (ארגון וניהול עסקים)
trait-graphic scale - סוּלָּם גְּרָפִי (משאבי אנוש)
technological environment - סביבה טכנולוגית (שיווק ופירסום)
trait-graphic scale - סוּלָּם גְּרָפִי (ייצור ותיפעול)
technological environment - סביבה טכנולוגית (ארגון וניהול עסקים)
traits of leadership - סְּגוּלּוֹת מַנְהִיגוּת (ארגון וניהול עסקים)
technological gap - פער טכנולוגי (כלכלה וסטטיסטיקה)
tral - TRAL (ראשי תיבות לועזיים)
technological gap - פַּעַר טֶכְנוֹלוֹגִי (שיווק ופירסום)
tramcar - טְרַמוֵוי (תחבורה)
technological improvement - שיפור טכנולוגי (ייצור ותיפעול)
tramp ship - טְרֵמְפְּ שוֹטֶטֶת (תחבורה)
technological infrastructure - תַּשְׁתִית טֶכְנוֹלוֹגִית (יחסי עבודה)
tramp steamer - אוניה שוטטת (שיווק ופירסום)
technological infrastructure - תַּשְׁתִית טֶכְנוֹלוֹגִית (ארגון וניהול עסקים)
tramp steamer - אונייה שוטטת (תחבורה)
technological obsolescence - הִתְיַישְנוּת טֶכְנוֹלוֹגִית (ייצור ותיפעול)
tramp steamer - אוניה שוטטת (ביטוח וניהול סיכונים)
technological progressiveness - התקדמות טכנולוגית (כלכלה וסטטיסטיקה)
tramp vessel - נוֹדֶדֶת (תחבורה)
technological progressiveness - הִתְקַדְמוּת טֶכְנוֹלוֹגִית (ייצור ותיפעול)
tranche - מנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
technological unemployment - אבטלה טכנולוגית (כלכלה וסטטיסטיקה)
tranparency index - מדד שקיפות (בנקאות ושוק ההון)
technological unemployment - אַבְטָלָה טֶכְנוֹלוֹגִית (ייצור ותיפעול)
transaction - עיסקה (מקרקעין)
technology - טכנולוגיה (כלכלה וסטטיסטיקה)
transaction - תנוּעה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
technology - טֶכְנוֹלוֹגְיָה (ייצור ותיפעול)
transaction - עסקה (חשבונאות וביקורת)
transaction - עיסקה (שיווק ופירסום)
technometric - טֶכְנוֹמֶטְרִיקָה (ייצור ותיפעול)
transaction - עסקה (דיני עסקים)
technostructure - טכנוסטרוקטורה תשתית טכנולוגית (כלכלה וסטטיסטיקה)
transaction file - קובֶץ תנוּעות (מחשבים ומערכות מידע)
technostructure - טכנוסטרוקטורה סֶגֶל טֶכְנִי (משאבי אנוש)
transaction analysis - נִיתּוּחַ עִסְקוֹת (בנקאות ושוק ההון)
technostructure - טֶכְנוֹסְטְרוֹקְטוּרָה (ייצור ותיפעול)
transaction by telephone - עיסקה טלפונית (שיווק ופירסום)
techograph - טכוגרף (ביטוח וניהול סיכונים)
transaction by telephone - עִסְקָה טֶלְפוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
teicollumar trial balace - מאזן בוחן תלת טורי (חשבונאות וביקורת)
transaction by telephone - עיסקה טלפונית (ארגון וניהול עסקים)
tel aviv 100 index - מַדָד תֵּל אָבִיב 100 (בנקאות ושוק ההון)
transaction cancellation - ביטול עיסקה (דיני עסקים)
tel aviv 25 index - מַדָד תֵּל אָבִיב 25 (בנקאות ושוק ההון)
transaction columns - טורי תנועה (חשבונאות וביקורת)
tel aviv 75 index - מַדָד תֵּל אָבִיב 75 (בנקאות ושוק ההון)
transaction cost - עלות ביצוע (שיווק ופירסום)
tel bond indexes - מדדי תל-בונד תל-בונד (בנקאות ושוק ההון)
transaction cycle - מחזור עסקה (חשבונאות וביקורת)
tel-aviv banks index - מַדָד תֵּל־אָבִיב בַּנְקִים (בנקאות ושוק ההון)
transaction cycle - מחזור עסקה (שיווק ופירסום)
tel-aviv stock exchange - בּוּרְסַת נְיָירוֹת עֵרֶךְ שֶׁל תֵּל־אָבִיב (בנקאות ושוק ההון)
transaction data - נתוּנֵי תנוּעה (מחשבים ומערכות מידע)
tel-bond 20 index - מדד תל-בונד 20 (בנקאות ושוק ההון)
transaction loan - הַלְוָואָה לְעִסְקָה (בנקאות ושוק ההון)
tel-bond 40 index - מדד תל-בונד 40 (בנקאות ושוק ההון)
transaction log - יומָן תנוּעות (מחשבים ומערכות מידע)
tel-bond 60 index - מדד תל-בונד 60 (בנקאות ושוק ההון)
transaction on clients account - עִסְקָה עַל חֶשְׁבּוֹן לָקוֹחַ (בנקאות ושוק ההון)
tel-div index - מדד תל-דיב (בנקאות ושוק ההון)
transaction on own account - עִסְקָה עַל חֶשְׁבּוֹן עַצְמִי (בנקאות ושוק ההון)
tel-tec 15 index - מַדַד תֵּל־טֵק 15 (בנקאות ושוק ההון)
transaction permit - הֶיתֵּר עִסְקָא (בנקאות ושוק ההון)
tel-tec index - מַדַד תֵּל־טֵק (בנקאות ושוק ההון)
transaction permit - היתר עיסקא (דיני עסקים)
tele-commuting - יוממות רחק (מחשבים ומערכות מידע)
transaction record - רשוּמַת תנוּעה (מחשבים ומערכות מידע)
tele-commuting - יוממות רחק (יחסי עבודה)
transaction requirements - דרישות תנוּעה (מחשבים ומערכות מידע)
tele-course - טֵלֵקוּרס (תיקשורת)
transaction slip - שׁוֹבֵר עִסְקָה (בנקאות ושוק ההון)
tele-survey - טֵלֵסֶקֶר (תיקשורת)
transaction velocity - מהירות עסקות (כלכלה וסטטיסטיקה)
telebank - טֶלֶבַּנְק (בנקאות ושוק ההון)
transaction wash - עסקת כיבוס (ביטוח וניהול סיכונים)
telecine - טֵלֵסִין / טֵלֵסִינֶה (תיקשורת)
transactions balance - מאזן תנועה (חשבונאות וביקורת)
telecommunication - בֶזֶק טֵלֵקוֹמוּנִיקַצְיָה (תיקשורת)
transactions demand for money - בִּיקּוּש לְכֶסֶף בְּשֶל עִסְקוֹת (בנקאות ושוק ההון)
telecommunication - בֶּזֶק (מחשבים ומערכות מידע)
transactions equation - נוסחת עסקות עסקות, נוסחת (כלכלה וסטטיסטיקה)
telecommunication union international itu - אַיי-טי-יוּ (מחשבים ומערכות מידע)
transactions motive - מֵנִיעַ עִסְקוֹת (כלכלה וסטטיסטיקה)
telecommunications access - גישה בתיקשורֶת בּזק (מחשבים ומערכות מידע)
transactions rates sheet - גִילָיוֹן שַערֵי עסקוֹת (בנקאות ושוק ההון)
teleconference - שיחת ועידה (בנקאות ושוק ההון)
transactions registration - רִישׁוּם עִסְקוֹת (בנקאות ושוק ההון)
teleconference - שיחת ועידה (ארגון וניהול עסקים)
transactions reporting - דִּיווּחַ עַל עִסְקוֹת (בנקאות ושוק ההון)
telefilm - טֵלֵפִילְם (תיקשורת)
transactr - מחבר (3) (מחשבים ומערכות מידע)
telegraphic adress - כְּתוֹבֶת טֶלֶגְרָפִית (בנקאות ושוק ההון)
transceiver - מקמ"ש (מחשבים ומערכות מידע)
telegraphic transfer - הַעבָרָה טֶלֶגְרָפִית (תיקשורת)
transcribe - שיעתוּק (מחשבים ומערכות מידע)
telegraphic transfer [t.t.] - הַעבָרָה טֶלֶגְרָפִית (בנקאות ושוק ההון)
transcript - הֶעְתֵּק מְדוּיָּק (ארגון וניהול עסקים)
telemarketing - טלמרקטינג שיווק בטלפון (שיווק ופירסום)
transducer - מיתַמֵר מַסועַ (מחשבים ומערכות מידע)
telematic - תיִקְשוּב (תיקשורת)
transfer - הַעבָרָה (בנקאות ושוק ההון)
telemeter - מַד־רַחַק (מחשבים ומערכות מידע)
transfer - הַעבָרָה (משאבי אנוש)
telemeter - מַד־רַחַק (מידות ומשקלות)
transfer - הַעבָרה (מחשבים ומערכות מידע)
telemetering - מדידה מֵרָחוק (מחשבים ומערכות מידע)
transfer - העברה (מקרקעין)
telemetering - מדידה מֵרָחוק (מידות ומשקלות)
transfer instruction - הורָאַת הַעבָרה (מחשבים ומערכות מידע)
telemetry - טֵלֵמֶטְרִיָה (תיקשורת)
transfer [bot] - בנה הפעל והעבר (מקרקעין)
telemetry - טֶלֶמֶטרִיה (מחשבים ומערכות מידע)
transfer [bot] - בנה הפעל והעבר (ארגון וניהול עסקים)
telenet - טֶלֶנט (מחשבים ומערכות מידע)
transfer agent - סוֹכֵן הַעבָרָה (בנקאות ושוק ההון)
telenovela - טֶלֶנוֹוֶלָה / טלנובלה (תיקשורת)
transfer check - מיבדק הַעבָרה (מחשבים ומערכות מידע)
telephon exchange - מירכזת (תיקשורת)
transfer clause - סעיף הסבה (מקרקעין)
telephon maintainace expenses - החזקת טלפון (דיני עסקים)
transfer cost - עלוּת הַעבָרָה (ייצור ותיפעול)
telephon maintainance expenses - טלפון, החזקה (דיני עסקים)
transfer cost - עלוּת הַעבָרָה (חשבונאות וביקורת)
telephon maintainance expenses - החזקת טלפון טלפון, החזקה (יחסי עבודה)
transfer deed - שְטָר הַעבָרָה (בנקאות ושוק ההון)
telephon survey - סקר טלפוני (שיווק ופירסום)
transfer deed - שטר העברה (מקרקעין)
telephon survey - סקר טלפוני (תיקשורת)
transfer earnings - הכנסה חליפית (אלטרנטיבית) (כלכלה וסטטיסטיקה)
telephone bill participation - הִשְׁתַּתְּפוּת בְּהוֹצָאוֹת טֶלֶפוֹן (יחסי עבודה)
transfer earnings - הַכְנָסָה אַלְטֶרְנָטִיבִית (חשבונאות וביקורת)
telephone interview - ראיון בטלפון (כלכלה וסטטיסטיקה)
transfer fee - דְּמֵי הַעבָרָה (בנקאות ושוק ההון)
telephone interview - ראיון בטלפון (תיקשורת)
transfer form stock - טוֹפֶס הַעבָרַת מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
telephone interview - ראיון בטלפון (משאבי אנוש)
transfer function - פונקְציַית הַעבָרה (מחשבים ומערכות מידע)
telephone interview - ראיון בטלפון (שיווק ופירסום)
transfer of risk - הסָבַת סִיכּוּן (ביטוח וניהול סיכונים)
telephonic communication - תיקשורת טֵלֵפונית (מחשבים ומערכות מידע)
transfer of bank's assets - הַעבָרַת נִכְסֵי בַּנְק (בנקאות ושוק ההון)
telephonogram - טֵלֵפוֹנוֹגְרַמָּה (תיקשורת)
transfer of letter of credit - הַעבָרַת מִכְתָּב אַשְרַאי (בנקאות ושוק ההון)
telephotography - צילום רחק (תיקשורת)
transfer of mortgage - הַעבָרַת מַשְכַּנְתָּא (בנקאות ושוק ההון)
teleprinter - טֶלֶפּרינטֵר (מחשבים ומערכות מידע)
transfer of pension rights - העברת זכויות פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
teleprinter - טֵלֶפְּרִינְטֵר (תיקשורת)
transfer of property - הקניה (מקרקעין)
teleprocessing - עיבּוּד־רַחַק תיקשוּב (מחשבים ומערכות מידע)
transfer of shares register - פִּנְקָס הַעבָרַת מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
teleprocessing monitor - נוטֵר תִקשוּב (מחשבים ומערכות מידע)
transfer of title - העברת נכס במתנה (דיני עסקים)
teleprocessing system - מַערֶכֶת תִיקשוּב (מחשבים ומערכות מידע)
transfer of title - העברת נכס במתנה (מקרקעין)
transfer operation - פּעוּלַת הַעבָרה (מחשבים ומערכות מידע)
telerun - טֵלֵרָן (תחבורה)
transfer payments - תשלומי העברה (כלכלה וסטטיסטיקה)
telesoftware - מסירַת תוכנה מֵרָחוק (מחשבים ומערכות מידע)
transfer price - מחיר העברה (שיווק ופירסום)
teletext - טֶלֶטֶקסט (מחשבים ומערכות מידע)
transfer price - מְחִיר הַעבָרָה (ייצור ותיפעול)
teletext - טֵלֵטֶקְסְט (תיקשורת)
transfer price - מחיר העברה (חשבונאות וביקורת)
teletext decoder - מקודֵד טֶלֶטֶקסט (מחשבים ומערכות מידע)
transfer pricing - מחירי העברה (דיני עסקים)
teletext editting terminal - מָסוף עריכַת טֶלֶטֶקסט (מחשבים ומערכות מידע)
transfer rate - קצב העברה (מחשבים ומערכות מידע)
teletype grade - רָמַת טֵלֶטֵייפּ (מחשבים ומערכות מידע)
transfer risk - העברה, סיכון (ביטוח וניהול סיכונים)
televising - טילווּז (תיקשורת)
transfer road - דרך מעבר (תחבורה)
televisiocratic - טֶלֶוויזיוקרָטי (תיקשורת)
transfer tax - מס העברה (כלכלה וסטטיסטיקה)
television (tv) - טלוויזיה (תיקשורת)
transfer time - זמַן הַעבָרה (מחשבים ומערכות מידע)
television insurance - ביטוח טלוויזיה (ביטוח וניהול סיכונים)
transfer to another account - הַעבָרָה לְחֶשְׁבּוֹן לָקוֹחַ אַחֵר (בנקאות ושוק ההון)
television recording - הַקְלָטַת טֶלֶוִויזְיָה (תיקשורת)
transferability - עבִירוּת (בנקאות ושוק ההון)
television recording system - מערכת להקלטת טלוויזיה (תיקשורת)
transferable - בַּר־הַעבָרָה (בנקאות ושוק ההון)
television screen - מירקע טלוויזיה (תיקשורת)
transference - העברה (2) מְסִירָה (משאבי אנוש)
television transmitor - משדר טלוויזיה (תיקשורת)
transfering company - חֶבְרָה מַעבִירָה (בנקאות ושוק ההון)
telex - טֶלֶקְס (בנקאות ושוק ההון)
transferring period - תקופת העברה (ביטוח וניהול סיכונים)
telex - TELEX (ראשי תיבות לועזיים)
transfers - העברות (כלכלה וסטטיסטיקה)
telex - טֶלֶקס (מחשבים ומערכות מידע)
transfluxor - טרַנספלוקסור (מחשבים ומערכות מידע)
telex - טלקס (תיקשורת)
transform - הַשנָאה (מחשבים ומערכות מידע)
tell and listen - אמוֹר וְהַקְשֵב (משאבי אנוש)
transformation - טרנספורמציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
tell and sell - אמוֹר וּמְכוֹר (משאבי אנוש)
transformation curve - עקוּמַת תְמוּרָה (ייצור ותיפעול)
teller - טֶלֶר (בנקאות ושוק ההון)
transformation curve - עקומת תמורה (כלכלה וסטטיסטיקה)
teller / bank cashier - כַּסְפָּר (בנקאות ושוק ההון)
transformation model - מוֹדֵל טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה (ייצור ותיפעול)
template - דופֶס (תחבורה)
transformer - שַנַאי (מחשבים ומערכות מידע)
template - סַרגֵל תִכנוּן (מחשבים ומערכות מידע)
transistor - טְרַנְזִיסְטוֹר (תיקשורת)
temporal model - מוֹדֵל עִתִי (ארגון וניהול עסקים)
transistor - טרַנזיסטור (מחשבים ומערכות מידע)
temporary storage - הֶחסֵן ארָעי (מחשבים ומערכות מידע)
temporary account - חשבון זמני חשבון תוצאתי (ארגון וניהול עסקים)
transit - העברה (שיווק ופירסום)
temporary account - חשבון זמני חשבון תוצאתי (חשבונאות וביקורת)
transit dependent person - נוסע תלוי ת"ץ (תחבורה)
temporary administrator - מְנַהֵל זְמָנִי (בנקאות ושוק ההון)
transit duties - מכסי מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary agreement - הסכם ביניים (יחסי עבודה)
transit duty - מכס מעבר (דיני עסקים)
temporary agreement - הֶסְכֵּם זְמַנִי (בנקאות ושוק ההון)
transit duty - מכס מעבר (תחבורה)
temporary agreement - הסכם ביניים (ארגון וניהול עסקים)
transit transaction - עסקת מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary agreement - הסכם זמני (דיני עסקים)
transition curve - עקום מעבר (תחבורה)
temporary annuity - גימלה זמנית (ביטוח וניהול סיכונים)
transition economies - כלכלות מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary appointment - מִינּוּי תְּקוּפָתִי (משאבי אנוש)
transition probability - הסתברות מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary bond - אִיגֶרֶת חוֹב זְמָנִית (בנקאות ושוק ההון)
transitional economy - כלכלת מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary certificate - תְּעוּדָה זְמָנִית (בנקאות ושוק ההון)
transitory income - הכנסה חולפת (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary certificate - תעודה זמנית (ביטוח וניהול סיכונים)
transitory provision - הוֹרָאַת מַעבָר (בנקאות ושוק ההון)
temporary cessation - הַפְסָקָה ארָעִית (יחסי עבודה)
translating phase - שלָב תִרגוּם (מחשבים ומערכות מידע)
temporary change in last salary - שִינּוּי זְמַנִּי בַּשָכָר הַאַחרוֹן (יחסי עבודה)
translating time - זמַן תַרגוּם (מחשבים ומערכות מידע)
temporary committee - וְעָדָה זְמַנִּית (ייצור ותיפעול)
translation - תַרגוּם (מחשבים ומערכות מידע)
temporary cover note - כתב כיסוי זמני (ביטוח וניהול סיכונים)
translation rights - זכויות תרגום (דיני עסקים)
temporary data set - קבוּצַת נתוּנים ארעית (מחשבים ומערכות מידע)
translator - מתַרגֵם (מחשבים ומערכות מידע)
transmission - שידוּר תימסורֶת (מחשבים ומערכות מידע)
temporary error - שגיאה ארָעית (מחשבים ומערכות מידע)
transmission - מישדר תִמסורֶת (תיקשורת)
temporary freezing - הקפאה זמנית (מקרקעין)
transmission control character communication control character - תָו בַּקָרַת שידוּר (מחשבים ומערכות מידע)
temporary injunction - צו זמני (דיני עסקים)
transmission interface converter - מֵמיר מימשק שידוּר (מחשבים ומערכות מידע)
temporary investment - הַשְׁקָעָה זְמָנִית (בנקאות ושוק ההון)
transmission line - קַו תִמסורֶת (מחשבים ומערכות מידע)
temporary liquidator - מפרק זמני (דיני עסקים)
transmission mechanism - מנגנון תמסורת (כלכלה וסטטיסטיקה)
temporary order - הוראת שעה (דיני עסקים)
transmission of shares - מִמְסָר מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
temporary partial disability - נכות חלקית זמנית (ביטוח וניהול סיכונים)
transmission speed - מהירוּת תִמסורֶת (תיקשורת)
temporary personal factor - גּוֹרֵם אִישִׁי זְמַנִּי (ייצור ותיפעול)
transmission speed - מהירוּת תִימסורֶת (מחשבים ומערכות מידע)
temporary receipt - קבלה זמנית (שיווק ופירסום)
transmiter - מַשְדֵּר (תיקשורת)
temporary receipt - קבלה זמנית (חשבונאות וביקורת)
transmittal letter - כְּתַב מִשְׁלוֹחַ (בנקאות ושוק ההון)
temporary receiver - כּוֹנֵס זְמַנִּי (בנקאות ושוק ההון)
transmitted data - נתוּנים משוּדָרים (מחשבים ומערכות מידע)
temporary relief in appeal - סעד זמני בערעור (דיני עסקים)
transmitted data circuit - מַעגָל נתוּנים משודָרים (מחשבים ומערכות מידע)
temporary resident - תושב זמני (דיני עסקים)
transmitted media - מדיה משודרת (תיקשורת)
temporary total disability - נכות מוחלטת זמנית (ביטוח וניהול סיכונים)
transmitter - מַשדֵר נתוּנים מתַזמֵן (מחשבים ומערכות מידע)
temporary unemployment - אבטלה זמנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
transom - עֵצָה (תחבורה)
transparency - שקיפות (ארגון וניהול עסקים)
ten cent per dollar - עשר אגורות לשקל (בנקאות ושוק ההון)
transparency - שקיפות (כלכלה וסטטיסטיקה)
tenancey - שכירות (מקרקעין)
transparency - שקיפוּת (מחשבים ומערכות מידע)
tenancy at will - דייר לא־מוגן (מקרקעין)
transparent - שָקוּף (מחשבים ומערכות מידע)
tenancy in common - חכירה משותפת (מקרקעין)
transponder - טְרַנְסְפּוֹנְדֵר (תיקשורת)
tenant - דייר (מקרקעין)
transport - תובלה (שיווק ופירסום)
tenant evacuation - פינוי דייר (מקרקעין)
transport - תובלה (ביטוח וניהול סיכונים)
tenant evacuation - פינוי דייר (דיני עסקים)
tenant farmer - אריס (כלכלה וסטטיסטיקה)
transport airplane - מָטוֹס תּוֹבָלָה (תחבורה)
tenant holdover - דייר ממשיך (מקרקעין)
transport engineer - מהנדס תחבורה (תחבורה)
tenant. life - שוכר לחיים (מקרקעין)
transport engineering - הנדסת תחבורה (תחבורה)
tenants by the entirety - דייר בן זוג (מקרקעין)
transport infrastructure - תשתית תחבורתית (תחבורה)
tenants in common - דייר משותף2 (מקרקעין)
transport insurance - ביטוח הובלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
tenants protection laws - חוקי הגנת הדייר (מקרקעין)
transportable - יָבִיל (תחבורה)
tendency - נְטִיָיה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
transportation - תחבורה/תעבורה תעבורה (כלכלה וסטטיסטיקה)
tender - מיכרז מִכרז (שיווק ופירסום)
transportation - תחבורה (ארגון וניהול עסקים)
tender - מיכרז (ארגון וניהול עסקים)
transportation - תחבורה תעבורה (שיווק ופירסום)
tender - כָּנִיע (תחבורה)
transportation - הַסָּעָה (תחבורה)
tender - הֵילַך (בנקאות ושוק ההון)
transportation and insurance paid - הובלה וביטוח שולמו (תחבורה)
tender - מִכְרָז (ייצור ותיפעול)
transportation controller - מפקח על התעבורה (דיני עסקים)
tender committee - וַעדַת מִכְרָזִים (יחסי עבודה)
transportation controller - מפקח על התעבורה (תחבורה)
tender obligation - חובת מכרז (מקרקעין)
transportation cost - דמי הובלה (2) (תחבורה)
tender offer - הַצָּעַת רֶכֶשׁ (בנקאות ושוק ההון)
transportation cost - דמי הובלה (כלכלה וסטטיסטיקה)
tenders for license - מיכרזים לרשיונות (ארגון וניהול עסקים)
transportation facility - מיתקן תחבורה / מתקן תחבורתי (תחבורה)
tenders for license - מיכרזים לרשיונות (שיווק ופירסום)
transportation insurance - ביטוח הובלה (ביטוח וניהול סיכונים)
tendril - קנוקֶנֶת (מקרקעין)
transportation insurance - ביטוח הובלה (תחבורה)
tenfold principle - חוֹק פִּי עשָׂרָה (ייצור ותיפעול)
transportation mode - אמצעי תחבורה (תחבורה)
transposition - הִתְחַלְּפוּת (בנקאות ושוק ההון)
tens complement - מַשלים לעֶשֶׂר (מחשבים ומערכות מידע)
transshipment - שיטעון (ביטוח וניהול סיכונים)
tensioner - מַתחן (תחבורה)
transshipment - מישלוח נישנה (שיווק ופירסום)
tent - אוהל (מקרקעין)
tentative balance sheet - טיוטת המאזן (חשבונאות וביקורת)
trap - מִלכּוּד מַלכּודֶת (מחשבים ומערכות מידע)
tentative balance sheet - טיוטת המאזן (ארגון וניהול עסקים)
trappung - לכידה (מחשבים ומערכות מידע)
tenth - עשרון (מידות ומשקלות)
trash - טְרַש (תיקשורת)
tenure - תְּקוּפַת כְּהוּנָּה (משאבי אנוש)
trasportation - תחבורה / תעבורה (תחבורה)
tenure - תְּקוּפַת כְּהוּנָּה (יחסי עבודה)
travel and living expenses - הוצאות אש"ל (דיני עסקים)
tenure - תוכניות עבודה (מקרקעין)
travel and living expenses - הוֹצָאוֹת אֵשֶ"ל (יחסי עבודה)
teodosian capitol - כותרת תֵיאודוסיאַנית (מקרקעין)
travel cancellation insurance - ביטוח ביטול נסיעה (ביטוח וניהול סיכונים)
ter - TER (ראשי תיבות לועזיים)
travel insurance - ביטוח נסיעות (ביטוח וניהול סיכונים)
tera - טָרה, טרא (מחשבים ומערכות מידע)
travel straighforwardness - ישירוּת נסיעה (תחבורה)
teritorial concession - זיכיון טריטוריאלי (שיווק ופירסום)
travel time - זְמַן נְסִיעָה (יחסי עבודה)
teritorial concession - זיכיון טריטוריאלי (ארגון וניהול עסקים)
traveler's check - הַמְחָאַת נוֹסְעִים (בנקאות ושוק ההון)
teritorial tax - מס טריטורייאלי (דיני עסקים)
travelers letter of credit - מִכְתָּב אַשְרַאי לְנוֹסֵעַ (בנקאות ושוק ההון)
term - תְּנַאי (2) (בנקאות ושוק ההון)
traveling auditor - מבקר חוץ (חשבונאות וביקורת)
term - תקופה (ארגון וניהול עסקים)
travelling - נְסִיעָה (יחסי עבודה)
term bill - שְטָר לִזְמַן (בנקאות ושוק ההון)
travelling expenses - הוֹצָאוֹת נְסִיעָה (יחסי עבודה)
term bill - שטר לזמן (שיווק ופירסום)
travelling allowance - דְּמֵי נְסִיעָה (יחסי עבודה)
term bond - אִיגֶרֶת חוֹב לַמּוֹעֵד (בנקאות ושוק ההון)
travelling display - תצוגה נודדת (שיווק ופירסום)
term certain annuity - גימלה לתקופה קצובה (ביטוח וניהול סיכונים)
travelling expenses - הוצאות נסיעה (דיני עסקים)
term deposit - פִּיקָּדוֹן לַמּוֹעֵד (בנקאות ושוק ההון)
travelling salesperson - סוכן נוסע (משאבי אנוש)
term frequency - תדירות מילות מפתח (מחשבים ומערכות מידע)
travelling salesperson - סוכן נוסע (שיווק ופירסום)
term insurance - ביטוח למקרה מוות גרידא (ביטוח וניהול סיכונים)
travelling shot - מיִצְלָם מְשוֹטֵט (תיקשורת)
term lease - חכירה לזמן (ארגון וניהול עסקים)
trawler - כַּמֶּרֶת (תחבורה)
term lease - חכירה לזמן (חשבונאות וביקורת)
trd - פת"ז (בנקאות ושוק ההון)
term lease - חכירה לזמן (מקרקעין)
tread - שלח (מקרקעין)
term leasing - הֶחְכֵּר לִזְמָן (בנקאות ושוק ההון)
treasurer - חַשָּׁב (בנקאות ושוק ההון)
term life insurance - ביטוח סיכון מוות (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
treasureship - גִּזְבָּרוּת (משאבי אנוש)
term loan - הַלְוָואָה לִתְקוּפָה (בנקאות ושוק ההון)
treasureship - גִּזְבָּרוּת (ארגון וניהול עסקים)
term mortgage - מַשְכַּנְתָּא לַמּוֹעֵד (בנקאות ושוק ההון)
treasury account - חשבון אוצר (כלכלה וסטטיסטיקה)
term of bill - תְּקוּפַת שְטָר (בנקאות ושוק ההון)
treasury bill - שְׁטָר אוֹצָר (בנקאות ושוק ההון)
term rate - שיעור לתקופה (ביטוח וניהול סיכונים)
treasury bond - אִיגֶרֶת אוֹצָר (בנקאות ושוק ההון)
term structure of interest rate - שַׁעַר רִיבִּית לזְמָן (בנקאות ושוק ההון)
treasury stock - מניה ב"אוצר" מְנָיָה רְדוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
term tructure of interest rates - מִבְנֶה עִתּי של שַׁערֵי רִיבִּית (בנקאות ושוק ההון)
treasury stock - מניה ב"אוצר" (חשבונאות וביקורת)
termas of sale - תנאי מכר (שיווק ופירסום)
treatment - תקציר (תיקשורת)
termas of sale - תנאי מכר (ארגון וניהול עסקים)
treaty - אמנה (ביטוח וניהול סיכונים)
terminable annuity - גימלה מוגבלת (ביטוח וניהול סיכונים)
treaty of maastricht - אמנת מסטריכט (כלכלה וסטטיסטיקה)
terminable interest - זיקה בת־סיום (מקרקעין)
treaty proportional - חוזה ביטוח משנה יחסי (ביטוח וניהול סיכונים)
terminal - מַסוף (תחבורה)
treaty. non proportional - חוזה ביטוח משנה לא־יחסי (ביטוח וניהול סיכונים)
terminal - מסוף (תיקשורת)
tree - עֵץ (מקרקעין)
terminal date - תַּארִיךְ סוֹפִי (בנקאות ושוק ההון)
tree - עֵץ (מחשבים ומערכות מידע)
terminal loss - הפסד חיסול הפסד סופי (חשבונאות וביקורת)
tree structure - מיבנה עֵץ (מחשבים ומערכות מידע)
terminal market - שׁוּק סוֹפִי (בנקאות ושוק ההון)
tree guard - מגן עץ (מקרקעין)
terminal month - חוֹדֶשׁ מְסִירָה (בנקאות ושוק ההון)
tree layers model - מודל שלוש השכבות (מחשבים ומערכות מידע)
terminal position - תַּפְקִיד סוֹפִי (משאבי אנוש)
tree network - רֶשֶת עֵץ (מחשבים ומערכות מידע)
terminal redemption - פִּדְיוֹן סוֹפִי (בנקאות ושוק ההון)
tree trade - סחר חופשי (כלכלה וסטטיסטיקה)
terminal wage - שכר אחרון (יחסי עבודה)
trems of payment - תנאי תשלום (חשבונאות וביקורת)
terminating condition - תְּנַאי מַפְסִיק (בנקאות ושוק ההון)
trems of payment - תנאי תשלום (שיווק ופירסום)
terminating traffic - תנועת יעד (תחבורה)
trench - חפֵרָה (מקרקעין)
termination - סִיּוּם (2) (בנקאות ושוק ההון)
trend - מְגַמָּה (ארגון וניהול עסקים)
termination clause - סִיּוּם, סָעִיף סְעִיף סִיּוּם (בנקאות ושוק ההון)
trend - מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
termination of governor's office - הַפְסָקַת כְּהוּנַּת נָגִיד (בנקאות ושוק ההון)
trend analysis - ניתוח מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
termination of membership - הַפְסָקַת חבֵרוּת (בנקאות ושוק ההון)
trend analysis - מגמה, ניתוח (חשבונאות וביקורת)
termination of rendering services - הפסקה במתן שירותים (ביטוח וניהול סיכונים)
trend analysis - מגמה, ניתוח ניתוח מגמה (בנקאות ושוק ההון)
termination of rendering services - הַפְסָקָה בְּמַתַּן שֵירוּתִים (בנקאות ושוק ההון)
trend channel - עָרוּץ מְגָמָה (בנקאות ושוק ההון)
termination of service - סִיּוּם שֵירוּת (יחסי עבודה)
trend extension - הַרְחָבַת מְגַמָּה (בנקאות ושוק ההון)
termination of work relations - סִיּוּם יַחסֵי עבוֹדָה (יחסי עבודה)
trend forecast - תַּחזִית מְגַמָּה (כלכלה וסטטיסטיקה)
terminology - טרמינולוגיה (ביטוח וניהול סיכונים)
trend forecast - תַּחזִית מְגַמָּה (ארגון וניהול עסקים)
terminology - טרמינולוגיה (כלכלה וסטטיסטיקה)
trend index - מדד מגמה (בנקאות ושוק ההון)
terms - תנאים (ארגון וניהול עסקים)
trend index - מדד מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
terms of reference - תְּחוּם סַמְכוּיוֹת (ארגון וניהול עסקים)
trend index - מדד מגמה (חשבונאות וביקורת)
terms of reference - כְּתָב סַמְכוּיוֹת (יחסי עבודה)
trend line - קַו מְגַמָּה (כלכלה וסטטיסטיקה)
terms of delivery - תנאי מישלוח (שיווק ופירסום)
trend swing - תְּנוּפַת מְגַמָה (בנקאות ושוק ההון)
terms of payment - תנאי תשלום (ביטוח וניהול סיכונים)
trending market - שוּק מְגָמָה (בנקאות ושוק ההון)
terms of purchase - תנאי רכישה (שיווק ופירסום)
trespasser - מסיג גבול2 (מקרקעין)
terms of purchase - תנאי רכישה (ארגון וניהול עסקים)
trespasser evacuation - סילוק פולש לנכס (מקרקעין)
terms of reference - כתב סמכויות (דיני עסקים)
trespassing - הסגת גבול1 (מקרקעין)
terms of trade - תנאי סחר (כלכלה וסטטיסטיקה)
trespassing - הסגת גבול (דיני עסקים)
ternary inremental representation - ייצוּג הֶפרֵשים משוּלָש (מחשבים ומערכות מידע)
triad - שלישייה (מחשבים ומערכות מידע)
terra cotta - טרה קוטה (מקרקעין)
triada - שלישִייה (מקרקעין)
terra-hertz - טרה-הרץ (מידות ומשקלות)
trial - משפט (2) (דיני עסקים)
terrace - טרסה מרפסת (מקרקעין)
trial - ניסוי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
terrace house - בַּיִת טוּרי (מקרקעין)
trial - ניסוי (ייצור ותיפעול)
terraced - דָּרוּג (מקרקעין)
trial and error - ניסוי וטעייה (כלכלה וסטטיסטיקה)
terraced building - בניין מדורג (מקרקעין)
trial and error - נִיסּוּי וּטְעִיָּיה (ארגון וניהול עסקים)
terraced courses - נִדְבָּכִים מַפְלִיגִים (מקרקעין)
trial balance - מאזן בוחן (חשבונאות וביקורת)
terrain classification - סיווג טופוגרפי (מקרקעין)
trial by jury - בית דין של מושבעים (דיני עסקים)
terrain classification - סיווג טופוגרפי (תחבורה)
trial close - סגירה ניסיונית (שיווק ופירסום)
terrazo - טרצו (מקרקעין)
trial offer - הצעה לניסיון (שיווק ופירסום)
territorial departmentalization - מִידּוּר טֶרִיטוֹרְיָאלִי (ארגון וניהול עסקים)
trial sale - מכירה ניסיונית (שיווק ופירסום)
tertiary industry - ענף שלישוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
trial size - גודל ניסיוני (שיווק ופירסום)
tes data - מערך נתונים (מחשבים ומערכות מידע)
triangle - מְשׁוּלָּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
tesimonial - עֵדוּת (תיקשורת)
triangular trade - סחר משולש (כלכלה וסטטיסטיקה)
test - בדיקה (חשבונאות וביקורת)
tribunal - בית דין (2) (יחסי עבודה)
test - בּוֹחַן מִבְחָן (כלכלה וסטטיסטיקה)
tribunal - טריבּוּנַל (דיני עסקים)
test - מבחן (יחסי עבודה)
tricar - תלת-גלגל (ביטוח וניהול סיכונים)
test - בּדיקה ניסוּי (מחשבים ומערכות מידע)
tricar - תלת-גלגל (תחבורה)
test - בְּדִיקָה בְּחִינָה מִבְחָן (ארגון וניהול עסקים)
trick - טְרִיק (תיקשורת)
test - מִבְחָן (ייצור ותיפעול)
trick banner - כרַזון מטעה (שיווק ופירסום)
test - בחינה (2) מיבחן מבחן (משאבי אנוש)
trickle down - חִלחוּל (כלכלה וסטטיסטיקה)
test - מבחן (דיני עסקים)
tricycle - תלת-נוע תלת-אופן (ביטוח וניהול סיכונים)
test - מבחן (שיווק ופירסום)
test - טֵסְט (תחבורה)
triga - טְרִיגָה (תחבורה)
test data - נתוּנֵי ניסוּי (מחשבים ומערכות מידע)
trigger - יַזָם (מחשבים ומערכות מידע)
test order - הַזְמָנַת בְּחִינָה (ייצור ותיפעול)
trigger points - נְקוּדּוֹת תְּגוּבָה (ארגון וניהול עסקים)
test run - ריצַת מִבדָק (מחשבים ומערכות מידע)
trigger points - נְקוּדּוֹת תְּגוּבָה (בנקאות ושוק ההון)
test check - מבדק נסיוני (חשבונאות וביקורת)
trigger price - מחיר תגובה (שיווק ופירסום)
test leapfrog - בּדיקה מבוּזֶרֶת זיכָּרון (מחשבים ומערכות מידע)
trigger price - מחיר תגובה (כלכלה וסטטיסטיקה)
test market - שוק ניסיוני (שיווק ופירסום)
trim - שופַע (תחבורה)
test market - שוק ניסיוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
trimaran - טְרִימָרָן (תחבורה)
test marketing - בחינת שוק (שיווק ופירסום)
trimotorcycle - תלת-אופנוע (ביטוח וניהול סיכונים)
test of transactions - בדיקת עסקות (חשבונאות וביקורת)
trimotorcycle - תלת-אופנוע (תחבורה)
test of transactions - בדיקת עסקות (ארגון וניהול עסקים)
tringular island - אי משולש (תחבורה)
test paper - נייר בוחן (תיקשורת)
trinity - שילוש קדוש (תיקשורת)
test run - ריצַת ניסוּי (מחשבים ומערכות מידע)
trip attractor - מושך נסיעות (תחבורה)
test unit - יחידת מבחן (כלכלה וסטטיסטיקה)
trip distribution - התפלגות נסיעות (תחבורה)
test unit - יחידות מיבחן (שיווק ופירסום)
trip generation - חילול נסיעה (תחבורה)
test validity - תְּקֵפוּת מִבְחָנִים (משאבי אנוש)
trip-end - קצה נסיעה (תחבורה)
test validity - תְּקֵפוּת מִבְחָנִים (כלכלה וסטטיסטיקה)
triphibian - טרִיפִיבִּיאָנִי (תחבורה)
test-retest - מְדִידָה שִחְזוּרִית (ייצור ותיפעול)
triple precision - דִיוּק משוּלָש (מחשבים ומערכות מידע)
test-run - הרָצָה (תחבורה)
triple bottom - קַרְקָעִית מְשׁוּלֶשֶׁת (בנקאות ושוק ההון)
testament - צַוָּואָה (בנקאות ושוק ההון)
triple top - שִׂיא מְשׁוּלָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
testament - צוואה (דיני עסקים)
triple-length working - עבודה בּאורֶך משוּלָש (מחשבים ומערכות מידע)
testement in presence of authority - צָוָּואָה בִּפְנֵי רָשוּת (בנקאות ושוק ההון)
trireme - טְרֵירֶה (תחבורה)
tester - מיבחנה (תיקשורת)
trissol - תְּרִיסוֹל (מקרקעין)
testimonial - עדוּת (שיווק ופירסום)
triviality - טְרִיוְויָאלִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
testimonial advertising - פירסומת מעידה (שיווק ופירסום)
trn - זְמַן בִּלְתִי חוֹזֵר (ייצור ותיפעול)
testing - ערִיכַת מִבְחָן (משאבי אנוש)
troika - טְרוֹיְיקָה (תחבורה)
tests theory - תּוֹרַת מִבְחָנִים (כלכלה וסטטיסטיקה)
trojan horse - סוס טרוייָני (מחשבים ומערכות מידע)
tetramulin - טֶטְרָמוּלִין (תחבורה)
trolley - קְרוֹנִית עגלת יד (תחבורה)
teu - TEU TEU (ראשי תיבות לועזיים)
trolley car - חַשְׁמַלִּית טְרוֹלִי (תחבורה)
tev - TEV (ראשי תיבות לועזיים)
trolleybus - טְרוֹלִיבּוּס (תחבורה)
text - מֶלֶל (2) (תיקשורת)
trottinette [fr.] - גלגילַיים (תחבורה)
text - תַמליל (מחשבים ומערכות מידע)
trower - מַתֵּז (תחבורה)
text - טקסט מלל נוסח (שיווק ופירסום)
troy ounce - אונקיה טרוי (מידות ומשקלות)
text - טקסט נוסח תמליל (חשבונאות וביקורת)
truck tractor - גורר תומך (תחבורה)
text editing - עריכַת תַמלילים (מחשבים ומערכות מידע)
truck wholesaler - סיטונאי ממונע (ארגון וניהול עסקים)
text ad - מודעת מלל (שיווק ופירסום)
truck wholesaler - סיטונאי ממונע (שיווק ופירסום)
text link - קישור מילולי (מחשבים ומערכות מידע)
true form - צוּרה אמִיתית (מחשבים ומערכות מידע)
tfp - TFP (ראשי תיבות לועזיים)
trumpet interchange - מחלף חצוצרה (תחבורה)
thatcherism - תצ'ריזם (כלכלה וסטטיסטיקה)
truncate - קטימה קיצוּץ (מחשבים ומערכות מידע)
thc - THC (ראשי תיבות לועזיים)
truncation - קִיטוּם (חשבונאות וביקורת)
the international - הַאִינְטֶרְנַצְיוֹנָל (יחסי עבודה)
truncation - קִיטּוּם (בנקאות ושוק ההון)
the invisible hand - היד הנעלמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
truncation - קיטום (ייצור ותיפעול)
the association of banks in israel - אִיגּוּד הבַּנְקִים בישראל (בנקאות ושוק ההון)
truncation error - שגיאַת קיצוּץ (מחשבים ומערכות מידע)
the great depression - המשבר הגדול (כלכלה וסטטיסטיקה)
trunck / lorry - מַשָאִית (תחבורה)
the international - אינטרנציונל (כלכלה וסטטיסטיקה)
trunk - עָרוּץ רָאשי (מחשבים ומערכות מידע)
the market - הַשּׁוּק (בנקאות ושוק ההון)
the market - השוק (ביטוח וניהול סיכונים)
trunk circuit - מַעגָל בֵּינעירוני (מחשבים ומערכות מידע)
the market - השוק (ארגון וניהול עסקים)
trunk link - מימשק גישה (מחשבים ומערכות מידע)
the new federation of workers - ההסתדרות החדשה (כלכלה וסטטיסטיקה)
trunks construction - בניית גזעי עץ (מקרקעין)
the over counter sale- - מְכִירָה מְעֶבֶר לַדּלְפֵּק (בנקאות ושוק ההון)
trups - TruPS (ראשי תיבות לועזיים)
the road to serfdom - הדרך לצמיתות (כלכלה וסטטיסטיקה)
truss - מיסבַך (מקרקעין)
the sevent power - המַעצָמה השביעית (תיקשורת)
trust - טרסט (ארגון וניהול עסקים)
trust - נאמנות (דיני עסקים)
the square mile - מִיל מְרוּבָּע (בנקאות ושוק ההון)
trust - טְרַסְט (ייצור ותיפעול)
the thirties crisis - משבר שנות השלושים (כלכלה וסטטיסטיקה)
trust - טרסט נאמנות אמוּן (כלכלה וסטטיסטיקה)
the visible hand - היד הגלויה (כלכלה וסטטיסטיקה)
trust account - חֶשְבּוֹן נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
the wheel of retailing - גלגל קמעונות (שיווק ופירסום)
trust account - חשבון נאמנות (דיני עסקים)
the-other-shoe - הַנַּעַל הַשְּׁנִיָּיה (משאבי אנוש)
trust agreement - הֶסְכֵּם נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theater - תֵּיאַטְרוֹן (מקרקעין)
trust assets - נכסי נאמנות (דיני עסקים)
theft - גְּנֵבָה (בנקאות ושוק ההון)
trust assets - נִכְסֵי נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theft - גניבה (ביטוח וניהול סיכונים)
trust by declaration - נֶאֶמָנוּת עַל פִּי הַצְהָרָה (בנקאות ושוק ההון)
theft - גנבה (דיני עסקים)
trust by order of court - נֶאֶמָנוּת עַל פִּי צַו בֵּית מִשְפָּט (בנקאות ושוק ההון)
theft by officers - גְּנֵבָה בִּידֵי מְנַהֵל (בנקאות ושוק ההון)
trust company - חֶבְרָה לְנֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theorem - תיאורמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
trust estate - עִיזָבוֹן בְּנֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theoretical capacity - כושר תיאורטי (ייצור ותיפעול)
trust fund [br.] / mutual fund [am.] - קרן נאמנות (ביטוח וניהול סיכונים)
theoretical closing rate - שַׁעַר סְגִירָה תיאוֹרטי (בנקאות ושוק ההון)
trust indenture - הֶסְכֵּם נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theoretical index - מַדַד תֵּיאוֹרֵטִי (בנקאות ושוק ההון)
trust indenture - הסכם נאמנות (דיני עסקים)
theoretical question - שְׁאֵלָה תֵּאוֹרֵטִית (משאבי אנוש)
trust law - חוק נאמנות (בנקאות ושוק ההון)
theoretical rate - שַעַר תֵּיאוֹרֵטִי (בנקאות ושוק ההון)
trust law - חוק נאמנות (דיני עסקים)
theoretical value calculation - חִישׁוּב עֵרֶךְ תֵּיאוֹרֶטִי (בנקאות ושוק ההון)
trust law - חוק נאמנות (ארגון וניהול עסקים)
theoretical value of a right - עֵרֶךְ תֵּיאוֹרֶטִי שֶׁל זְכוּת (בנקאות ושוק ההון)
trust receipt - אִישּׁוּר נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theoretical volume - מַחזוֹר תֵּיאוֹרֵטִי (בנקאות ושוק ההון)
trust relationship - יַחַסֵי נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theory - תֵּאוֹרְיָה (ארגון וניהול עסקים)
trustee - נאמן (כלכלה וסטטיסטיקה)
theory - תּוֹרָה תֵּיאוֹרְיָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
trustee by composition - נֶאמָן לְפִי הֶסְדֵּר אוֹ פְּשָרָה (בנקאות ושוק ההון)
theory - תאוריה תיאוריה (בנקאות ושוק ההון)
trustee for bondholders - נֶאמָן אִיגְרוֹת־חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
theory of markets - תּוֹרַת שְוָוקִים (שיווק ופירסום)
trustee in bankruptcy - נֶאמָן בִּפְשִיטַת רֶגֶל (בנקאות ושוק ההון)
theory of firm - תּוֹרַת פִירְמָה (ארגון וניהול עסקים)
trustee management - נִיהוּל נֶאמָנִים (ארגון וניהול עסקים)
theory of firm - תורת פירמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
trustee manegement - נִיהוּל נֶאמָנִים (בנקאות ושוק ההון)
theory of games - תורת משחקים (ארגון וניהול עסקים)
trustee`s bond - ערובת נאמן (דיני עסקים)
theory of markets - תורת שווקים (כלכלה וסטטיסטיקה)
trustees bond - ערוּבַּת נֶאמָן (בנקאות ושוק ההון)
theory of markets - שׁוָוקִים, תוֹרַת (שיווק ופירסום)
trustees bond - ערובת נאמן (ביטוח וניהול סיכונים)
theory of markets - שׁוָוקִים, תוֹרַת (ייצור ותיפעול)
trustor - יוֹצֵר נֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
theory of money - תורת כסף (כלכלה וסטטיסטיקה)
truth in advertising - אמת בפירסום (שיווק ופירסום)
theory of rent - רנטה, תורת תורת רנטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
truth in advertising - אמת בפירסום (תיקשורת)
theory of value - תורת ערך (כלכלה וסטטיסטיקה)
truth in lending - אמת באשראי (דיני עסקים)
theory of wages marginal productivity - תורת פריון שולי של שכר (כלכלה וסטטיסטיקה)
truth in lending - אמֶת בְּאַשְרַאי (בנקאות ושוק ההון)
therblig - טֶרְבְּלִיג (משאבי אנוש)