לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
r - R (ראשי תיבות לועזיים)
render price - מחיר אספקה (שיווק ופירסום)
r correlation - מיתאם אַר (R) (כלכלה וסטטיסטיקה)
renege - חרטה (דיני עסקים)
r&d - R&D (ראשי תיבות לועזיים)
renege - חרטה (שיווק ופירסום)
r&d spillover - גלישת מו"פ (כלכלה וסטטיסטיקה)
renege/resission - חרָטָה (בנקאות ושוק ההון)
r.a.v.c. law - חוק הפלת"ד (ביטוח וניהול סיכונים)
renewable natural resources - מָקוֹר טִבְעִי מִתְחַדֵש (ייצור ותיפעול)
r.o.c.e. - R.O.C.E. (ראשי תיבות לועזיים)
renewable natural resources - אוֹצְרוֹת טֶבַע מִתְחַדְשִים (ייצור ותיפעול)
r.o.i. - R.O.I. (ראשי תיבות לועזיים)
renewable term insurance - ביטוח מתחדש לסיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים)
r.p.i. - R.P.I. (ראשי תיבות לועזיים)
renewal - חידוש (ביטוח וניהול סיכונים)
r.p.m. - r.p.m. (ראשי תיבות לועזיים)
renewal - חידוש (2) (ייצור ותיפעול)
r.t.b.a. - r.t.b.a. (ראשי תיבות לועזיים)
renewal - חידוש (מקרקעין)
r.u.f. - R.U.F. (ראשי תיבות לועזיים)
renewal certificate - תעודת חידוש (ביטוח וניהול סיכונים)
r/c - r/c (ראשי תיבות לועזיים)
renewal fund method of depreciation - פחת בשיטת יעודה לחילוף (חשבונאות וביקורת)
r/o - R/O (ראשי תיבות לועזיים)
renewal): - חידוש (בנקאות ושוק ההון)
rab - RAB (ראשי תיבות לועזיים)
renewal): - חידוש (ארגון וניהול עסקים)
rabble - אסַפְסוּף (משאבי אנוש)
renovation - שיפוץ (מקרקעין)
rabble hypothesis - הנָחַת אסַפְסוּף (משאבי אנוש)
renovation contractor - קבלן שיפוצים שיפוצניק (מקרקעין)
rabitz - רביץ (מקרקעין)
rent - דמי שכירות שכר דירה (ארגון וניהול עסקים)
race car - מכונית מֵרוץ (תחבורה)
rent - רנטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
rack jobber - קבלן מתקנים (שיווק ופירסום)
rent - דמי שכירות שכר דירה (מקרקעין)
rack jobber - קבלן מתקנים (ארגון וניהול עסקים)
rent contract - פיקוח על שכר דירה (מקרקעין)
rack-up - מתיחה למַעלה (מחשבים ומערכות מידע)
rent multiplier - מכפיל דמי שכירות (מקרקעין)
radar - רָדָאר (תחבורה)
rent offset - קיזוז שכר דירה (דיני עסקים)
radar alert - עֵירָנוּת מַכָּ"ם (בנקאות ושוק ההון)
rent offset - קיזוז שכר דירה (מקרקעין)
radial transfer - הַעבָרה בּסיסית (מחשבים ומערכות מידע)
rent seeking - שאיפה לרנטה (ארגון וניהול עסקים)
radial career - קַרְיֶירָה רַדְיָאלִית (משאבי אנוש)
rent seeking - רְדִיפַת רֶנְטוֹת שאיפה לרנטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
radial highway - דרך חישורית (תחבורה)
rent tribunal - בית דין לשכירות (מקרקעין)
radian - רדיין (מידות ומשקלות)
rent tribunal - בית דין לשכירות (דיני עסקים)
radiator - מַצְנֵן (תחבורה)
rent yield - תשואת שכר דירה (מקרקעין)
radio - רַדְיוֹ (תיקשורת)
rentability analysis - נִיתוּחַ כַּדָאִיוּת (כלכלה וסטטיסטיקה)
radio frequency (rf) - תדירוּת רַדיו (מחשבים ומערכות מידע)
rental - השכרה (מקרקעין)
radio compass - מַצפֵן רדיו (תחבורה)
rental - השכרה (דיני עסקים)
radio compiler - מהדר רדיו (תיקשורת)
rental value - ערך שכירות (מקרקעין)
radio frequency - תֶדֶר רַדיו (תיקשורת)
rental value - ערך שכירות (ביטוח וניהול סיכונים)
radio nevigation - נִיווּט רַדְיוֹ (תחבורה)
rentcon - Rentcon (ראשי תיבות לועזיים)
radio operation - אלחוטאות / אלחוטנות (תיקשורת)
renter - משכיר (מקרקעין)
radio pill - גלולת רדיו (תיקשורת)
renter / hirer - שוכר (מקרקעין)
radio play - תַּסְכִּית (תיקשורת)
rentier - בעל הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה)
radiogram - רַדְיוֹגְרַמָּה (תיקשורת)
renunciation - ויתור (חשבונאות וביקורת)
radiophone - רַדיוֹפוֹן (תיקשורת)
renunciation - ויתור (מקרקעין)
radiotelegraph - רַדְיוֹטֵלֶגְרָף (תיקשורת)
renunciation - ויתור (ארגון וניהול עסקים)
radius of curvature - רדיוס עיקום (תחבורה)
renunciation - ויתור (דיני עסקים)
radix complement - מַשלים הבָּסיס (מחשבים ומערכות מידע)
renunciation - ויתור (ביטוח וניהול סיכונים)
radix point - נקוּדַת בָּסיס (מחשבים ומערכות מידע)
renunciation - וִיתּוּר (בנקאות ושוק ההון)
raft - רפסודה (מקרקעין)
renunciation index - מדד ויתור (כלכלה וסטטיסטיקה)
reo - REO (ראשי תיבות לועזיים)
rafter - טפחה (מקרקעין)
reoc - REOC (ראשי תיבות לועזיים)
raid - פְּשִׁיטָה (בנקאות ושוק ההון)
reorganization - ארגון מחדש (יחסי עבודה)
raider - פּוֹשֵׁט תּוֹקֵף (בנקאות ושוק ההון)
reorganization - אִרְגּוּן מֵחָדָש (בנקאות ושוק ההון)
rail - רלס (מקרקעין)
railcar - קְרוֹנוֹעַ (תחבורה)
reorganize - אירגוּן מֵחָדָש (מחשבים ומערכות מידע)
railroad crossing - מיפגש מסילת ברזל (תחבורה)
repair - תיקון (חשבונאות וביקורת)
railroad tracks - פַּסֵי רַכֶּבֶת (תחבורה)
repair - תיקון (2) (ייצור ותיפעול)
railway - מסילַת בַּרזֶל (תחבורה)
repair of harm - הטבת נזק (ביטוח וניהול סיכונים)
railway station - בֵּית נתיבות (תחבורה)
repair order - הוראת תיקון (חשבונאות וביקורת)
rain cover - מַעזִיבָה (מקרקעין)
repair order - הוראת תיקון (ייצור ותיפעול)
rain insurance - ביטוח גשם (ביטוח וניהול סיכונים)
repairs - תיקונים ושיפוצים (חשבונאות וביקורת)
rain pipe - רָהָט (מקרקעין)
repairs - תיקונים ושיפוצים (דיני עסקים)
rain pipeline - מוֹבִיל מֵי גֶשֶם (מקרקעין)
repartition - חלוקה מחדש (מקרקעין)
rainy day fund - קרן לשעת חירום (בנקאות ושוק ההון)
repayment ceiling - תקרת החזר (ביטוח וניהול סיכונים)
raise - הַעלָאָה (בנקאות ושוק ההון)
repayment guarantee - החזר תשלום, ערבות (ביטוח וניהול סיכונים)
raised check - שֵיק מוּגְדָּל (בנקאות ושוק ההון)
repayment guarantee - ערובת החזר תשלום (דיני עסקים)
ralf foundation - יסוד רפסודה (מקרקעין)
repayment guarantee - החזר תשלום, ערבות (ארגון וניהול עסקים)
rally - הִתְעוֹרְרוּת (כלכלה וסטטיסטיקה)
repayment guarantee - ערבות החזר תשלום (חשבונאות וביקורת)
rally - הִתְּאוֹשְׁשׁוּת התעוררות (בנקאות ושוק ההון)
repayment power - כושר החזר (שיווק ופירסום)
ram - RAM (ראשי תיבות לועזיים)
repayment power - כּוֹשֶר הֶחְזֵר (בנקאות ושוק ההון)
ram - ראמ (מחשבים ומערכות מידע)
repayment privilage - פֵּירָעוֹן מוּקְדָּם, זְכוּת (בנקאות ושוק ההון)
ramjet engine - רֶמְגֶ'ט אֶנְגְ'ן (תחבורה)
repayment terms - תנאי פידיון: תְּנָאֵי פֵּרָעוֹן (בנקאות ושוק ההון)
ramp - כבש (מקרקעין)
repayment with penality - פירעון עם קנס (בנקאות ושוק ההון)
ramp - מֶחבַּר (תחבורה)
repeat buyer - קונה חוזר (שיווק ופירסום)
ramp junction - קצה מֶחבָּר (תחבורה)
repeat buying - קנייה חוזרת (שיווק ופירסום)
ramp terminal - מסוף כֶּבֶשׁ (תחבורה)
repeat buying rate - קנייה חוזרת, שיעור (שיווק ופירסום)
ramping / rigging - הרָצַת מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
repetition - ביצוע מחזורי (מחשבים ומערכות מידע)
ramps - רַאמפּס (מחשבים ומערכות מידע)
repetition instruction - הורָאת הישנוּת (מחשבים ומערכות מידע)
ran - RAN (ראשי תיבות לועזיים)
repetition instruction - הורָאַת בּיצוּע מַחזורי הוראת חזרה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
random - אקראיות מקריות (כלכלה וסטטיסטיקה)
repetitive addressing - מיעוּן נִשנֶה (מחשבים ומערכות מידע)
random thinking - חשִיבָה אַקְרָאִית (ארגון וניהול עסקים)
repetitive operation - פּעוּלה נִשנֵית (מחשבים ומערכות מידע)
random access - גישה ישירה (מחשבים ומערכות מידע)
repex - REPEX (ראשי תיבות לועזיים)
random access memory (ram) - זיכָּרון בּגישה אַקרָאית (מחשבים ומערכות מידע)
replace - החלפה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
random access memory static - זיכָּרון קָבוּעַ בּגישה אַקרָאית (מחשבים ומערכות מידע)
replacement - חילוף (ביטוח וניהול סיכונים)
random access storage - הֶחסֵן גישה אַקרָאית (מחשבים ומערכות מידע)
replacement - כינון (2) (ייצור ותיפעול)
random behaviour - היתנהגות אקראית (שיווק ופירסום)
replacement summaries - חִילּוּפִים מִיָּידִּיּים (משאבי אנוש)
random error - טעות מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement chart - תַּרְשִים חִילּוּף (משאבי אנוש)
random experiment - ניסוי מקרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement cost - עלות חילוף (ביטוח וניהול סיכונים)
random file - קובֶץ אַקרָאי (מחשבים ומערכות מידע)
replacement cost - עלות חילוף (חשבונאות וביקורת)
random file organization - אירגוּן קבָצים אַקרַאי (מחשבים ומערכות מידע)
replacement cost - עלות החלפה (ארגון וניהול עסקים)
random fluctuation - תְנוּדוֹת אַקְרָאִיוֹת (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement cost - עלות חילוף (ייצור ותיפעול)
random number - מיספר אַקרָאי (מחשבים ומערכות מידע)
replacement cost accounting - חשבונאות עלות חילוף (חשבונאות וביקורת)
random number generator - מחולֵל מִספָּרים אַקרָאיים (מחשבים ומערכות מידע)
replacement cost accounting - חשבונאות עלות חילוף (ייצור ותיפעול)
replacement cost insurance - ביטוח עלות חילוף (ביטוח וניהול סיכונים)
random numbers - מיספרים מקריים (חשבונאות וביקורת)
replacement cost method of depreciation - פחת על בסיס עלות חילוף (חשבונאות וביקורת)
random numbers schedule - לוח מספרים מקריים (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement demand - ביקוש חילוף (מקרקעין)
random observation - תַצְפִּית אַקְרָאִית (ייצור ותיפעול)
replacement demand - ביקוש חילוף (כלכלה וסטטיסטיקה)
random observations - אַקְרָאִיוּת תַצְפִּיוֹת (ייצור ותיפעול)
replacement demand - ביקוש חילוף (שיווק ופירסום)
random processing - עיבּוּד אַקרָאי (מחשבים ומערכות מידע)
replacement demand - ביקוש חילוף (ייצור ותיפעול)
random sample - מידגם אקראי מידגם מיקרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement fund - יעודה לחילוף (חשבונאות וביקורת)
random sampling - דגימה אקראית דגימה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement fund - יעודה לחילוף (ייצור ותיפעול)
random sampling - דְגִימָה אַקְרָאִית דְגִימָה מִקְרִית (חשבונאות וביקורת)
replacement of equipment - חילוף ציוד (דיני עסקים)
random sampling error - טעות דגימה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement of equipment - חילוף ציוד (ייצור ותיפעול)
random selection of orders - בְּחִירַת הַזְמָנוֹת אַקְרָאִית (ייצור ותיפעול)
replacement rate - שיעור תחלופה (כלכלה וסטטיסטיקה)
random variable - מישתנה אקראי מישתנה מקרי (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement rate - תדירות רכישה (שיווק ופירסום)
random variance - סטייה אקראית סטייה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement sales - מכירות החלפה (שיווק ופירסום)
random variance - סטייה אקראית (ייצור ותיפעול)
replacement summaries - רְשִימַת חִילּוּפִים (משאבי אנוש)
random walk - הִילוּךְ אַקְרַאִי (בנקאות ושוק ההון)
replacement value - עֵרֶךְ כִּינוּן עֵרֶךְ שִחְלוּף (בנקאות ושוק ההון)
random walk - הליכת אקראי (כלכלה וסטטיסטיקה)
replacement vehicle - החלפת רכב (ביטוח וניהול סיכונים)
randomal hewn stone - גזית אקראית (מקרקעין)
repo - רֶפּו (בנקאות ושוק ההון)
randomization - אקראיוּת (מחשבים ומערכות מידע)
repo - Repo (ראשי תיבות לועזיים)
randomized algorithm - אלגוריתם אקראי (מחשבים ומערכות מידע)
report - דִּין וְחֶשְבּוֹן (בנקאות ושוק ההון)
randomized block design - עיצוב אקראי מרובע (שיווק ופירסום)
report - דוּחַ דִּין וְחֶשְבּוֹן (חשבונאות וביקורת)
randomized block design - עיצוב אקראי מרובע (כלכלה וסטטיסטיקה)
report / statement - דּוּחַ (בנקאות ושוק ההון)
randomized response - תגובה אקראית (כלכלה וסטטיסטיקה)
report form - הצגה אנכית (חשבונאות וביקורת)
randomized response technique - תגובה אקראית, שיטת (כלכלה וסטטיסטיקה)
report generator - מחולֵל דוחות (מחשבים ומערכות מידע)
randomized response technique - תגובה אקראית, שיטת (ארגון וניהול עסקים)
report of funds assets - דוח נכסי קופה (ביטוח וניהול סיכונים)
range - טווח (חשבונאות וביקורת)
report of management - דוּחַ הנהלה (חשבונאות וביקורת)
range - טוָוח (מחשבים ומערכות מידע)
report of management - דוּחַ הנהלה (ארגון וניהול עסקים)
range - טווח (3) תחום (כלכלה וסטטיסטיקה)
report program generator - שׂפַת תִכנוּת לִמחוללֵי דוּחות (מחשבים ומערכות מידע)
range - טְוָוח תְּחוּם (ייצור ותיפעול)
report writer - מחולֵל דוחות (מחשבים ומערכות מידע)
range independent - עַצמָאית טוָוח (מחשבים ומערכות מידע)
report's survey - סִיקוּר דּוּ"חַ (בנקאות ושוק ההון)
range of investment - טְוָוח הַשְקָעָה (בנקאות ושוק ההון)
reportage - רֶפּוֹרְטָזָ'ה (תיקשורת)
range of time - טווח זמן (כלכלה וסטטיסטיקה)
reporter - רֶפּוֹרְטֶר (תיקשורת)
range of time - טְוָוח זְמַן (ארגון וניהול עסקים)
reporting - דִּיוּוּחַ (בנקאות ושוק ההון)
rank - דֵירוּג (מחשבים ומערכות מידע)
reporting - דיווח (חשבונאות וביקורת)
rank - דַּרְגָּה (משאבי אנוש)
reporting currency - מטבע דיווח (חשבונאות וביקורת)
rank freeze - הַקְפָּאַת דַּרְגָּה (יחסי עבודה)
reporting pay yap call-in - שְׂכַר הִתְיַצְּבוּת (יחסי עבודה)
rank and file official - פָּקִיד מֵהַשּׁוּרָה (משאבי אנוש)
reporting period - תקופת דיווח (חשבונאות וביקורת)
rank correlation - מִיתאם ציונים (כלכלה וסטטיסטיקה)
reporting standards - תקני דיווח (חשבונאות וביקורת)
ranking - דֵּירוּג ציון יחסי (משאבי אנוש)
repossession - חזקה חוזרת (ארגון וניהול עסקים)
ranking - דירוג יחסי (ארגון וניהול עסקים)
repossession - חזקה חוזרת (מקרקעין)
ranking - ציון יחסי (כלכלה וסטטיסטיקה)
repossession - חזקה חוזרת (שיווק ופירסום)
ranking - דירוג יחסי (ייצור ותיפעול)
represantation - ייצוג (דיני עסקים)
representation - ייצוג (יחסי עבודה)
rar - RAR (ראשי תיבות לועזיים)
representation - יִיצּוּג מַצָּג (בנקאות ושוק ההון)
raroc - RAROC (ראשי תיבות לועזיים)
representation - מצג (ביטוח וניהול סיכונים)
raster graphics - גרָפיקַת סריקה (מחשבים ומערכות מידע)
representation allowance - דְּמֵי יִיצּוּג (יחסי עבודה)
raster scan - סריקה בּאֶמצְעוּת מַלבֵּן הסריקה (מחשבים ומערכות מידע)
representation election - בְּחִירַת נְצִיגוּת (יחסי עבודה)
rat - רָט (מקרקעין)
representation letter - מכתב הנהלה (חשבונאות וביקורת)
ratail sales - מכירות קמעונאיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
representative - נָצִיג (יחסי עבודה)
ratchet - מחגר (בנקאות ושוק ההון)
representative - נציג (דיני עסקים)
ratchet effect - השפעת מַחְגֵּר מַחְגֵּר, השפעת (כלכלה וסטטיסטיקה)
representative - נָצִיג (בנקאות ושוק ההון)
rate - שיעוּר (כלכלה וסטטיסטיקה)
representative - יציג (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate - שַעַר (בנקאות ושוק ההון)
representative office - נְצִיגוּת (ארגון וניהול עסקים)
rate variance - סְטִיַית תַערִיף (חשבונאות וביקורת)
representative employee association - אִרְגּוּן עוֹבְדִים יָצִיג (יחסי עבודה)
rate adjustment - הַתְאָמַת שַׁעַר (בנקאות ושוק ההון)
representative firm - פירמה מייצגת (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate advance - עלִיַּית שַׁעַר (בנקאות ושוק ההון)
representative good - מוצר מייצג (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate anticipation swap - הֶחלֶף בְּשֶׁל שְׁעָרִים חזוּיִים (בנקאות ושוק ההון)
representative money - כסף יציג (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate base - בסיס תעריפים (חשבונאות וביקורת)
representative office - נְצִיגוּת (בנקאות ושוק ההון)
rate base - בסיס תעריפים (ארגון וניהול עסקים)
representative organization - אִרְגּוּן יָצִיג (יחסי עבודה)
rate blanket - שיעור כולל (ביטוח וניהול סיכונים)
representative rate - שער יציג (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate bureau - לשכת תעריפים (ביטוח וניהול סיכונים)
representative sample - מידגם מייצג מידגם יציג (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate buster - שׁוֹבֵר תֶּקֶן (יחסי עבודה)
representative shop - מִפְעָל נְצִיגוּת (יחסי עבודה)
rate cap - תִּקְרַת שַעַר (בנקאות ושוק ההון)
representative wholesaler - סיטונאי-נציג (ארגון וניהול עסקים)
rate card - לוח תעריפים (שיווק ופירסום)
representative wholesaler - סיטונאי-נציג (שיווק ופירסום)
rate creep - זְחִילַת שַׁעַר (בנקאות ושוק ההון)
representativeness - יְצִיגוּת (יחסי עבודה)
rate discrimination - אפליה בתעריפים (ביטוח וניהול סיכונים)
representment - הַצָּגָה חוֹזֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
rate floor - רִצְפַּת שַעַר (בנקאות ושוק ההון)
repression - הדחקה (שיווק ופירסום)
rate fluctuation - תְּנוּדוֹת שְׁעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
repression - דִּיכּוּי רֶפְּרֶסְיָה (משאבי אנוש)
rate nursing - טִיפּוּחַ שַׁעַר (בנקאות ושוק ההון)
reprimand - נְזִיפָה (יחסי עבודה)
rate of basic compensation - תַּערִיף פִּיצּוּי בְּסִיסִי (יחסי עבודה)
reprint - תדפיס (תיקשורת)
rate of basic compensation - תעריף פיצוי בסיסי (דיני עסקים)
reproducibility - שִיחזור (2) שיחזור (כלכלה וסטטיסטיקה)
rate of consumption - צריכה, שיעור שיעור צריכה (שיווק ופירסום)
reproducibility - שיחזור (ייצור ותיפעול)
rate of exchange - שער חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
reproducible capital - הוֹן בַּר שִיעְתּוּק (ייצור ותיפעול)
rate of exchange differentials - הפרשי שער (בנקאות ושוק ההון)
reproducing - שיעתוּק (מקרקעין)
rate of exchange differentials - הפרשי שער הפרשי שער חליפין (ביטוח וניהול סיכונים)
reproduction - שִיעְתּוּק (ארגון וניהול עסקים)
rate of exchange differentials - הפרשי שער (כלכלה וסטטיסטיקה)
reproduction cost value - ערך עלות חידוש (ייצור ותיפעול)
rate of exchange differentials - הפרשי שער (חשבונאות וביקורת)
reproduction cost value - ערך עלות חידוש (חשבונאות וביקורת)
rate of exchange insurance - ביטוח שער (כלכלה וסטטיסטיקה)
reps - REPS (ראשי תיבות לועזיים)
rate of exchange insurance - בִּיטוּחַ שַׁעַר חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
repudiation - הִשְתַּמְּטוּת (בנקאות ושוק ההון)
rate of exchange risk - סִיכּוּן שַעַר חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
repudiation cost - עלוּת דְגִימָה (ייצור ותיפעול)
rate of exchange schedule - לוּחַ שַערֵי חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
repudiation costs - עלות דחייה (חשבונאות וביקורת)
rate of index increase - שִיעוּר עלִיַּית מַדָּד (בנקאות ושוק ההון)
repudiation costs - עלות דחייה (ביטוח וניהול סיכונים)
rate of inflation - אינפלציה, שיעור שיעור אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
repurchase - קְנִיָּיה חוֹזֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
rate of interest - שיעור ריבית שַׁעַר רִיבִּית (כלכלה וסטטיסטיקה)
repurchase / buy back - רְכִישָׁה חוֹזֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
rate of interest schedule - לוּחַ שַערֵי רִיבִּית (בנקאות ושוק ההון)
repurchase agreement - הסכם רכש חוזר (ארגון וניהול עסקים)
rate of pay - דרגת שכר (2) (יחסי עבודה)
repurchase agreement - הֶסְכֵּם רֶכֶש חוֹזֵר קנייה חוזרת, הסכם (בנקאות ושוק ההון)
rate of peturn pricing - המחרה לפי תשואה: (חשבונאות וביקורת)
repurchase agreement - קנייה חוזרת, הסכם (שיווק ופירסום)
rate of peturn pricing - המחרה לפי תשואה: (ארגון וניהול עסקים)
rate of return - שיעור תשואה (מקרקעין)
repurchase agreement (repo) / reverse repo - הַשְאָלָה מְגוּבָּה (בנקאות ושוק ההון)
rate of return - שיעור תשואה תשואה, שיעור (בנקאות ושוק ההון)
repurchase agreement repos (rp) . - הסכם קנייה חוזרת (ביטוח וניהול סיכונים)
rate of return - שיעור תשואה (ארגון וניהול עסקים)
repurchase in market - פִּדְיוֹן בְּאֶמְצָעוּת קְנִיָּיה בַּשּׁוּק (בנקאות ושוק ההון)
rate of return - שִׁיעוּר תְּשׂוּאָה תשואה, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה)
request circulation - תפוצה על פי דרישה (שיווק ופירסום)
rate of return - שִׁיעוּר תְשׂוּאָה (חשבונאות וביקורת)
request for information - בַּקָשָה לְקַבָּלַת מֵידָע (ייצור ותיפעול)
rate of return - שיעור תשואה (ביטוח וניהול סיכונים)
request for information file - תיק בקשה למידע (מקרקעין)
rate of return pricing - תַמְחִיר שִיעוּר תְשׂוּאָה (חשבונאות וביקורת)
request for proposal - בקשת הצעות (ארגון וניהול עסקים)
rate of return pricing - תמחיר שיעור תשואה (ייצור ותיפעול)
request for proposal - בקשת הצעות (שיווק ופירסום)
rate of turnover - שִיעוּר מַחזוֹר (בנקאות ושוק ההון)
request for proposal - בַּקָשָה לְקַבָּלַת הַצָעוֹת (ייצור ותיפעול)
rate of turnover - שיעור מחזור (שיווק ופירסום)
request for quotation (qfr) - בַּקָשָה לְקַבָּלַת צִיטוּט (ייצור ותיפעול)
rate of turnover - שִׁיעוּר מַחזוֹר (ייצור ותיפעול)
request for relief - בקשה להקלה (מקרקעין)
rate only - שַׁעַר בִּלבַד (בנקאות ושוק ההון)
request to broadcast - בַּקָשה לשידוּר (תיקשורת)
rate pro-rata - שיעור יחסי (ביטוח וניהול סיכונים)
request to send - בַּקָשה לשַגֵר (תיקשורת)
rate regulation - פיקוח על תעריפים (שיווק ופירסום)
request to send - בַּקָשה לשידוּר (מחשבים ומערכות מידע)
rate regulation - פיקוח על תעריפים (דיני עסקים)
required activities - פְּעִילוּיּוֹת נִדְרָשוֹת (ייצור ותיפעול)
rate regulations - פיקוח על תעריפים (כלכלה וסטטיסטיקה)
required interaction - פְּעוּלַת גּוֹמְלִין נִדְרֶשֶת (משאבי אנוש)
rate sensitivity profile - חתָך רְגִישוּת לְשַערֵי רִיבִּית (בנקאות ושוק ההון)
required reserve - עתוּדָה נִדְרֶשֶת (בנקאות ושוק ההון)
rate setting - קְבִיעַת תַּערִיפִים (יחסי עבודה)
requirement - דְרִישָה צוֹרֵךְ (ייצור ותיפעול)
rate specific - שיעור מיוחד (ביטוח וניהול סיכונים)
requirement specification rs - אַר-אֵס (מחשבים ומערכות מידע)
rate variance - סטיית תעריף (ייצור ותיפעול)
requirements - צְרָכִים (שיווק ופירסום)
rateable value - ערך שומה (מקרקעין)
requirements eligibility - דרישות התאמה דרישות כשירות (ביטוח וניהול סיכונים)
rateable value - ערך שומה (דיני עסקים)
requirements interaction - דְּרִישוֹת הדָדִיּוֹת (משאבי אנוש)
rated-up age - גיל מוגדל (ביטוח וניהול סיכונים)
requirements planning - תִכְנוּן דְרִישוֹת (ייצור ותיפעול)
rates - ארנונה (ארגון וניהול עסקים)
requisition - הַזְמָנָה רִשְמִית (ייצור ותיפעול)
rates - ארנונה (דיני עסקים)
requisition form - טוֹפֶס דְרִישָה (ייצור ותיפעול)
rates - ארנונה (מקרקעין)
rerouting - ניתוּב מֵחָדָש (מחשבים ומערכות מידע)
rates balancing - אִיזוּן שְׁעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
rerun - ריצה חוזֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
rates level - רָמַת שְׁעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
rerun - רִיצָה חוֹזֶרֶת (ייצור ותיפעול)
rates only days index - מַדַּד יְמֵי שַׁעַר בִּלְבָד (בנקאות ושוק ההון)
rerun point - נקוּדַת ריצה חוזֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
rates stabilization - יִיצוּב שְׁעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
res adjudicata [l] - עניין פסוק (דיני עסקים)
ratification - אִשְרוּר קִיּוּם (בנקאות ושוק ההון)
resale - מכירה חוזרת (שיווק ופירסום)
ratified confirmation - אִישּׁוּר בְּדִיעבַד (בנקאות ושוק ההון)
rescheduling - פְּרִיסָה מֵחָדָש (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratified power - הַרְשָאָה בְּדִיעבַד (בנקאות ושוק ההון)
rescision of agreement - ביטול הסכם (בנקאות ושוק ההון)
rating - דֵּירוּג דירוג (בנקאות ושוק ההון)
rescision of contract - בִּיטּוּל חוֹזֶה / ביטול הסכם (בנקאות ושוק ההון)
rating - הַדְרָגָה (ייצור ותיפעול)
rescissory action - פְּעוּלַּת בִּיטּוּל (בנקאות ושוק ההון)
rating - מידרוג רֵיְיטִינְג (תיקשורת)
rescue - חילוץ (תחבורה)
rating of advertising - דירוג פירסום (שיווק ופירסום)
rescue point - נקוּדַת שִתחוּל (מחשבים ומערכות מידע)
rating of advertising - דירוג פירסום (תיקשורת)
rescue door - פֶּתַח מילוּט (מקרקעין)
rating of companies - דֵּירוּג חבָרוֹת (בנקאות ושוק ההון)
rescue dump - הטָלַת הַצָלה (מחשבים ומערכות מידע)
rating of securities - הַערָכַת נְייָרוֹת עֵרֶךְ (כלכלה וסטטיסטיקה)
research - חֵקֶר (ייצור ותיפעול)
rating scale - סוּלָּם הַערָכָה (משאבי אנוש)
research - מֶחְקָר (ארגון וניהול עסקים)
rating scale - סוּלָם דֵּירוּג (בנקאות ושוק ההון)
research - חקר מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה)
rating scale - סולם דירוג (ביטוח וניהול סיכונים)
research - מחקר (מחשבים ומערכות מידע)
rating scales convertion - המרת סולמות דירוג (ביטוח וניהול סיכונים)
research and develoment expense - הוצאות מחקר ופיתוח (ייצור ותיפעול)
rating) - דירוג (ארגון וניהול עסקים)
research and develoment expense - הוצאות מחקר ופיתוח (חשבונאות וביקורת)
ratio - יַחַס (חשבונאות וביקורת)
research and development intensity - עצִימוּת מֶחְקָר וּפִיתוּחַ (מו"פ) (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratio - יחס (כלכלה וסטטיסטיקה)
research and development (r&d) - מחקר ופיתוח (מו"פ) (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratio chart - תַרְשִים יְחָסִים (ייצור ותיפעול)
research and development bond - אִיגֶרֶת חוֹב מֶחְקָר וּפִיתּוּחַ (מו"פ) (בנקאות ושוק ההון)
ratio analysis - ניתוח יחסים (כלכלה וסטטיסטיקה)
research department - מחלקת מחקר (של בנק ישראל) (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratio analysis - יחסים ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
research model - דגם מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratio analysis - יחסים ניתוח (חשבונאות וביקורת)
research objectives - יעדי מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratio chart - תרשים יחסים (כלכלה וסטטיסטיקה)
research process - מחקר, תהליך תהליך מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה)
ratio of capital to fixed assets - יַחַס הוֹן לִנְכָסִים קְבוּעִים (בנקאות ושוק ההון)
research process - מחקר, תהליך (מחשבים ומערכות מידע)
ratio of raw material to cost of manufacture - יַחַס חוֹמְרֵי גֶלֶם לְעלוּת הַיִיצוּר (חשבונאות וביקורת)
reservation - הסתייגות (חשבונאות וביקורת)
ratio quick - יַחַס מָהִיר (בנקאות ושוק ההון)
reservation - הסתייגות (ארגון וניהול עסקים)
ratio scale - סולם יחס סולם מנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
reservation - שימוּר (מחשבים ומערכות מידע)
ratio spread - מִרְוָוח יַחסִי (בנקאות ושוק ההון)
reservation of rights - שְׁמִירַת זְכוּיוֹת (ביטוח וניהול סיכונים)
ratio to moving average - יחס לממוצעים נעים (כלכלה וסטטיסטיקה)
reservation of rights - שְׁמִירַת זְכוּיוֹת (יחסי עבודה)
rational expectations - צִיפִּיּוֹת הֶגְיוֹנִיוֹת (שיווק ופירסום)
reservation of rights - שמירת זכויות (דיני עסקים)
rational expectations - ציפיות הגיוניות (כלכלה וסטטיסטיקה)
reservation price - מחיר הסתייגות (שיווק ופירסום)
rational expectations theory - תורת ציפיות הגיוניות (כלכלה וסטטיסטיקה)
reservation price - מחיר הסתייגות (ארגון וניהול עסקים)
rational number - מיספר רַציונָלי (מחשבים ומערכות מידע)
reserve - שמורה (מקרקעין)
rational-legal authority - סַמְכוּת רַצְיוֹנָלִית־חוּקִּית (ארגון וניהול עסקים)
reserve army - עתוּדַת עבוֹדָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
rationalism - רציונליות / שִׂכליוּת (כלכלה וסטטיסטיקה)
reserve adequacy - עתודה הולמת (חשבונאות וביקורת)
rationality - רַצְיוֹנָלִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
reserve army of the unemployed - צבא מובטלים בעתודה (כלכלה וסטטיסטיקה)
rationalization - רַצְיוֹנָלִיזַצְיָה שכלון (ארגון וניהול עסקים)
reserve capital - הוֹן בַּעתוּדָה (בנקאות ושוק ההון)
rationalization - רציונליזציה \ שיכלון (כלכלה וסטטיסטיקה)
reserve currency - מטבע עתודה מטבע יתרות (כלכלה וסטטיסטיקה)
rationalization - רַצְיוֹנָלִיזַצְיָה שִׂכְלוּן (יחסי עבודה)
reserve for deduction of securities - עתודה להפחתת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון)
rationalization - רציונליזציה (שיווק ופירסום)
reserve for deduction of securities - עתודה להפחתת ניירות ערך (חשבונאות וביקורת)
rationing - קיצוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
reserve for discounts - הפרשה להנחות (ארגון וניהול עסקים)
raven - עוֹרֵב (מקרקעין)
reserve for discounts - הפרשה להנחות (שיווק ופירסום)
raw material departmentalization - מִידּוּר לְפִי חוֹמְרֵי גֶּלֶם (ארגון וניהול עסקים)
reserve for expansion - עתודה להתרחבות (ייצור ותיפעול)
raw material departmentalization - מִידּוּר לְפִי חוֹמְרֵי גֶּלֶם (ייצור ותיפעול)
reserve for expansion - עתודה להתרחבות (חשבונאות וביקורת)
raw data - נתוּנים גולמיים (מחשבים ומערכות מידע)
reserve for increased replacement costs - עתודה לעלויות חילוף מוגדלות (ייצור ותיפעול)
raw material - חומר גלם (מקרקעין)
reserve for increased replacement costs - עתודה לעלויות חילוף מוגדלות (חשבונאות וביקורת)
raw material (rm) - חוֹמְרֵי גֶלֶם (ייצור ותיפעול)
reserve for retirement of preferred - עתוּדָה לְפִדְיוֹן מְנָיוֹת בְּכוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
raw material inventory - מלאי חומרי גלם (ייצור ותיפעול)
reserve for taxes - הפרשה למיסים (דיני עסקים)
raw material inventory - מלאי חומרי גלם (חשבונאות וביקורת)
reserve for taxes - הפרשה למיסים (חשבונאות וביקורת)
raw material inventory to cost of manufacture - יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור (חשבונאות וביקורת)
reserve fund - קֶרֶן מִילּוּאִים קֶרֶן שְמוּרָה (בנקאות ושוק ההון)
raw material inventory to cost of manufacture - יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור (ארגון וניהול עסקים)
reserve fund - קרן יעודה קרן מילואים קרן שמורה (חשבונאות וביקורת)
raw material inventory to cost of manufacture - יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור (ייצור ותיפעול)
reserve inventory control - בַּקָּרַת מְלַאי בַּעתוּדָה (ייצור ותיפעול)
raw naterials - חומרי גלם (כלכלה וסטטיסטיקה)
reserve lawful - עתוּדָה חוּקִּית (בנקאות ושוק ההון)
rcb - RCB (ראשי תיבות לועזיים)
reserve liability - הִתְחַיְּיבוּת בַּעתוּדָה (בנקאות ושוק ההון)
rcd - Rcd (ראשי תיבות לועזיים)
reserve power - זכות שמורה (כלכלה וסטטיסטיקה)
rceivable bill - שטר לגביה (בנקאות ושוק ההון)
reserve power - זְכוּת שְמוּרָה (בנקאות ושוק ההון)
rcmm - RCMM (ראשי תיבות לועזיים)
reserve power - זכות שמורה (דיני עסקים)
rcn - RCN (ראשי תיבות לועזיים)
reserve ratio - יַחַס נְזִילוּת יַחַס רֶזֶרְבָה (בנקאות ושוק ההון)
rcpc - RCPC (ראשי תיבות לועזיים)
reserve ratio - יחס נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה)
rda - RDA (ראשי תיבות לועזיים)
reserve requirement - דְרִישַת נְזִילוּת דְרִישַת רֶזֶרווָה (בנקאות ושוק ההון)
rdd - RDD (ראשי תיבות לועזיים)
reserve requirements - הוראות נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה)
re - re (ראשי תיבות לועזיים)
reserve service compensation law - חוק שירות מילואים (תגמולים) (דיני עסקים)
re opener clause - פתיחה מחדש, סעיף (יחסי עבודה)
reserve service compensation law - חוֹק שֵירוּת מִילּוּאִים (תַּגְמוּלִים) (יחסי עבודה)
re opener clause - פתיחה מחדש, סעיף (ארגון וניהול עסקים)
reserve service benefits - שירות מילואים (תגמולים) (דיני עסקים)
re positioning - מיצוב מחדש (ארגון וניהול עסקים)
reserve service benefits - שֵירוּת מִילּוּאִים (תַּגְמוּלִים) (יחסי עבודה)
re positioning - מיצוב מחדש (שיווק ופירסום)
reserve service benefits insurance - ביטוח מילואים (ביטוח וניהול סיכונים)
re-classification - מיון מחדש (בנקאות ושוק ההון)
reserve service benefits insurance - בִּיטּוּחַ מִילּוּאִים (יחסי עבודה)
re-classification - מיון מחדש (חשבונאות וביקורת)
reserve service benefits insurance - ביטוח מילואים (דיני עסקים)
re-conveyance - העברה חוזרת (מקרקעין)
reserve stock control - מְלָאי בַּעתוּדָה (ייצור ותיפעול)
re-deployment of labor - פריסת עבודה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה)
reserve training - אִימּוּן בָּעתּוּדָה (משאבי אנוש)
re-enginnering - הִנדוס מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה)
reserved and funds - עתודות, קרנות ויעודות (חשבונאות וביקורת)
re-entrant - כּניסה חוזֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
reserved word - מילָה שמוּרה (מחשבים ומערכות מידע)
re-examination - חקירה חוזרת (דיני עסקים)
reserves vs funds - עתודות לעומת קרנות (כלכלה וסטטיסטיקה)
re-exchange - שיחלוף (מקרקעין)
reset - שיצוּב (מחשבים ומערכות מידע)
re-exchange - שִחְלוּף (בנקאות ושוק ההון)
reset pulse - דופֶק איפּוּס (מחשבים ומערכות מידע)
re-export - יצוא חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה)
reset mode - מַצָב איפּוּס (מחשבים ומערכות מידע)
re-import - יבוא חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה)
reset to zero - חזָרָה לִנְקוּדַּת הַמּוֹצָא (ארגון וניהול עסקים)
re-instatement - כינון (ביטוח וניהול סיכונים)
reshef (flare) - רֶשֶף (תחבורה)
re-insurance - ביטוח מִשנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
reshipment - מִישלוחַ נִישנֶה (2) (תחבורה)
re-insurance - ביטוח משנה (ביטוח וניהול סיכונים)
reshumot / official gazzette - רְשוּמוֹת (בנקאות ושוק ההון)
re-insurer - מבטח משנה (ביטוח וניהול סיכונים)
resideal value - ערך משתייר (חשבונאות וביקורת)
re-investment - השקעה חוזרת (כלכלה וסטטיסטיקה)
resideal value - ערך משתייר (ייצור ותיפעול)
re-investment rate - שיעור השקעה חוזרת (כלכלה וסטטיסטיקה)
resideal value - ערך משתייר (מקרקעין)
re-issue - הנפקה חוזרת (בנקאות ושוק ההון)
resident - תושָב (מחשבים ומערכות מידע)
re-issue - הנפקה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה)
resident - תושב (דיני עסקים)
re-issue / seasoned issue - הַנְפָּקָה נִשְנֵית (בנקאות ושוק ההון)
resident program - תוכנית תושֶבֶת (מחשבים ומערכות מידע)
re-location - שינוי מקום מגורים (דיני עסקים)
resident account - חשבון תושב מקומי (בנקאות ושוק ההון)
re-mix - עירבול מחדש (שיווק ופירסום)
resident deposit - פִּיקָּדוֹן תּוֹשָב (בנקאות ושוק ההון)
re-nationalization - הלאמה חוזרת (כלכלה וסטטיסטיקה)
resident price - מחיר למשתכן (מקרקעין)
re-negotiation - משא ומתן חוזר (ארגון וניהול עסקים)
resident routine - שיגרה תושֶבֶת (מחשבים ומערכות מידע)
re-requisition - דְרִישָה חוֹזֶרֶת (שיווק ופירסום)
residental apartment - דירת מגורים (מקרקעין)
re-survey - סקר חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה)
residental building - בניין מגורים (מקרקעין)
re;aoted parties - צדדים קשורים (ארגון וניהול עסקים)
residental zone - אזור מגורים (מקרקעין)
reaction - רֵיאַקְצְיָה תְּגוּבָה (בנקאות ושוק ההון)
residential mortgage - מַשְכַּנְתָּא לְדִיּוּר (בנקאות ושוק ההון)
reaction curve - עקומת תגובה (כלכלה וסטטיסטיקה)
residual - שארית: שרידים (ביטוח וניהול סיכונים)
reaction function - פְּעוּלַּת תְּגוּבָה (בנקאות ושוק ההון)
residual error rate - שיעוּר שגיאות שיוּרִיות (מחשבים ומערכות מידע)
reactive management - נִיהוּל מַגִּיב (ארגון וניהול עסקים)
residual approch to brand equity measurment - גישת שארית למדידת ניכסיות מותג (חשבונאות וביקורת)
reactive compensation - פִּיצּוּי תְּגוּבָתִי (יחסי עבודה)
residual error - טעות שיוּרית (כלכלה וסטטיסטיקה)
read - קריאה (מחשבים ומערכות מידע)
residual income - הכנסה שיורית (דיני עסקים)
read around ratio - שיעוּר קריאה (מחשבים ומערכות מידע)
residual income - הכנסה שיורית (חשבונאות וביקורת)
read head - רֹאש הַשמָעה רֹאש קריאה (מחשבים ומערכות מידע)
read rate - קֶצֶב קריאה (מחשבים ומערכות מידע)
residual interest - זִיקָּה שִׁיּוּרִית (בנקאות ושוק ההון)
read while write - קריאה תוך כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
residual maturity - חָלוּת שִיּוּרִית (בנקאות ושוק ההון)
read-only - קריאה בִּלבַד (מחשבים ומערכות מידע)
residual method - שיורית, שיטה שיטה שיורית (חשבונאות וביקורת)
read-only memory - זיכָּרון קריאה בִּלבַד (מחשבים ומערכות מידע)
residual method - שיורית, שיטה שיטה שיורית (ארגון וניהול עסקים)
read-only storage - הֶחסֵן קריאה בִּלבַד (מחשבים ומערכות מידע)
residual profit - רֶוַוח מִשְׁתַּיֵיר (בנקאות ושוק ההון)
read-punch unit - יחידַת קריאה־ניקוּב (מחשבים ומערכות מידע)
residual risk - סיכון שִׁיוּרִי (בנקאות ושוק ההון)
read/write - קריאה/כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
residual value - ערך שיורי (חשבונאות וביקורת)
read/write head - רֹאש קריאה/כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
residual value - ערך שיורי (ייצור ותיפעול)
reader - מִקְרָאָה (ארגון וניהול עסקים)
residual value - עֵרֶךְ שְיָיר (בנקאות ושוק ההון)
reader - מיקראה (מחשבים ומערכות מידע)
residue check - מיבדק שאֵרית (מחשבים ומערכות מידע)
reader pesponse - תגובות קוראים (שיווק ופירסום)
resignation - הַשְׁלָמָה רֶזִיגְנַצְיָה (משאבי אנוש)
reader pesponse - תגובות קוראים (ארגון וניהול עסקים)
resignation - הִתְפַּטְּרוּת (יחסי עבודה)
readers pre copy - קוראים לגיליון (שיווק ופירסום)
resignation following giving birth - הִתְפַטְּרוּת בְּשֶּׁל לֵידָה (יחסי עבודה)
readership - קהל קוראים (שיווק ופירסום)
resignation at retirement age - הִתְפַטְּרוּת בְּשֶּׁל פְּרִישָׁה (יחסי עבודה)
readership index - קריאות, מדד (שיווק ופירסום)
resignation due to child adoption - הִתְפַטְּרוּת בְּשֶּׁל אִימּוּץ (יחסי עבודה)
readership index - קריאות, מדד (כלכלה וסטטיסטיקה)
resignation entitling to severance pay - התפטרות המזכה בפיצויים (דיני עסקים)
readiness - כּוֹנְנוּת (ייצור ותיפעול)
resignation entitling to severance pay - הִתְפַטְּרוּת הַמְּזַכָּה בְּפִיצּוּיִים (יחסי עבודה)
readjustment - הַתְאָמָה מֵחָדָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
resistance - התנגדות / היתנגדות (ייצור ותיפעול)
ready condition - מַצָב נכונוּת (מחשבים ומערכות מידע)
resistance - הִתְנַגְּדוּת (בנקאות ושוק ההון)
ready made concrete - בטון מובא (מקרקעין)
resistance - היתנגדות (שיווק ופירסום)
ready money - כֶּסֶף זָמִין (בנקאות ושוק ההון)
resistance - עמידות (מקרקעין)
ready money - כסף זמין (כלכלה וסטטיסטיקה)
resistance level - רָמַת הִתְנַגְּדוּת (בנקאות ושוק ההון)
ready-for sending - מוּכָן לשידוּר (מחשבים ומערכות מידע)
resistance line - קַו הִתְנַגְּדוּת (בנקאות ושוק ההון)
ready-for sending - מוּכָן לשידוּר (תיקשורת)
resistance to change - הִתְנַגְּדוּת לְשִינּוּי (יחסי עבודה)
ready-made event - אירוע מן-המוכן (שיווק ופירסום)
resistor - נַגָד (מחשבים ומערכות מידע)
reaganism - רֵייגֶניזם / רייגונומיקס (כלכלה וסטטיסטיקה)
resolution - החלטה (דיני עסקים)
reaganomics - כלכלת רייגן (כלכלה וסטטיסטיקה)
resolution - החלטה (2) (ארגון וניהול עסקים)
reaized profits - רווח ממומש (חשבונאות וביקורת)
resolution - רזולוציה (שיווק ופירסום)
real - ראלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
resolution - רֵזוֹלוּצְייָה (תיקשורת)
real - ראלי/ממשי (ארגון וניהול עסקים)
resolution - החלטה (יחסי עבודה)
real - ממשי (חשבונאות וביקורת)
resolution - הַחְלָטָה (בנקאות ושוק ההון)
real cost - עלוּת מַמָשִית (חשבונאות וביקורת)
real income - הַכְנָסָה רֵאָלִית (חשבונאות וביקורת)
resolution error - שגיאַת הַפרָדה (מחשבים ומערכות מידע)
real number - מיספר מַמָשי (מחשבים ומערכות מידע)
resolution in writing - החלטה בכתב (ארגון וניהול עסקים)
real account - חשבון ראלי (ארגון וניהול עסקים)
resolution in writing - החלטה בכתב (דיני עסקים)
real account - חשבון ראלי (חשבונאות וביקורת)
resolution in writting - הַחְלָטָה בִּכְתָּב (בנקאות ושוק ההון)
real accunt - חשבון ממשי (חשבונאות וביקורת)
resolution of conflicits - יישוב ניגודים (כלכלה וסטטיסטיקה)
real accunt - חשבון ממשי (ארגון וניהול עסקים)
resolution of conflicts - יישוב ניגודים (ארגון וניהול עסקים)
real address - מַעַן אמִיתי (מחשבים ומערכות מידע)
resource - מַשאָב (מחשבים ומערכות מידע)
real appreciation - עלִיַּית עֵרֶךְ רֵאָלִית (בנקאות ושוק ההון)
resource allocator role - תַּפְקִיד מַקְצֶה מַשְאַבִּים (ייצור ותיפעול)
real balance - יתרות ריאליות (כלכלה וסטטיסטיקה)
resource allocator role - תַּפְקִיד מַקְצֶה מַשְאַבִּים (ארגון וניהול עסקים)
real balance effect - תוצא יתרה ריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
resource budget - תַּקְצִיב מַשְאַבִּים (חשבונאות וביקורת)
real bills - שטרות ממשיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
resource dependene - תְלוּת מַשְאַבִּים (ייצור ותיפעול)
real business cycle - מחזור עסקים ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
resource sharing - שיתוּף בּמַשאַבּים (מחשבים ומערכות מידע)
real cash balance - יתרות מזומנים ריאליות (כלכלה וסטטיסטיקה)
real corporation - תַּאגִיד רֵאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
resource allocation - הַקצָאַת מַשאַבּים (מחשבים ומערכות מידע)
real cost - עלוּת ראָלִית (חשבונאות וביקורת)
resource allocation - הַקְצָאַת מְקוֹרוֹת (חשבונאות וביקורת)
real cost - עלות ריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
resource allocation - הַקְצָאַת מַשְאַבִּים (ארגון וניהול עסקים)
real cost - עלות ממשית עלוּת ראָלִית (ייצור ותיפעול)
resource allocation in multi-project scheduling - הַקצָאַת מַשאַבּים בּלוּחַ זמַנים רב פרוייקטים (מחשבים ומערכות מידע)
real defence - הגָנָה מַמָּשִית (בנקאות ושוק ההון)
resource augmenting because of technical change - גִידוּל מַשְאָב בְּשֶל שִינוּי טֶכְנִי (ייצור ותיפעול)
real devaluation - פיחות ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
resource leveling - אִיזוּן מַשְׁאַבִּים (ייצור ותיפעול)
real devaluation - פִּיחוּת רֵאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
resource management - ניהוּל מַשאַבּים (מחשבים ומערכות מידע)
real effective exchange rate - שַׁעַר חלִיפִין אֶפֶקְטִיבִי רֵיאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
resources - משאבים (ייצור ותיפעול)
resources - מקורות/משאבים מַשְאַבִּים (כלכלה וסטטיסטיקה)
real estate - מקרקעין (דיני עסקים)
resources - משאבים (ארגון וניהול עסקים)
real estate - נכסי דלא ניידי (נדל"ן) (כלכלה וסטטיסטיקה)
resources allocation - הַקְצָאַת מַשְאַבִּים (חשבונאות וביקורת)
real estate 15 index - מדד נדל"ן (מקרקעין)
resources allocation - הקצאת משאבים (כלכלה וסטטיסטיקה)
real estate 15 index - מדד נדל"ן (בנקאות ושוק ההון)
resources allocation model - מוֹדֵל לְהַקְצָאַת מַשְאָבִּים (ייצור ותיפעול)
real estate agent - סוכן מקרקעין2 (מקרקעין)
resources audit - ביקורת משאבים (ארגון וניהול עסקים)
real estate agents association - אירגון המתווכים לנכסי דלא נידיי [מלד"ן] (מקרקעין)
resources audit - בִּיקּוֹרֶת מַשְאַבִּים (ייצור ותיפעול)
real estate agents law - חוק מתווכים במקרקעין (מקרקעין)
resources identification - זִיהוּי מַשְאַבִּים (ייצור ותיפעול)
real estate agents law - חוק מתווכים במקרקעין (דיני עסקים)
resp - RESP (ראשי תיבות לועזיים)
real estate as growth leverag - מקרקעין כמנוף צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה)
respondeat superior / vicarious liability - אחריות שילוחית (ביטוח וניהול סיכונים)
real estate as growth leverag - מקרקעין כמנוף צמיחה (מקרקעין)
respondent - מרואיין (משאבי אנוש)
real estate assessment - שומת מקרקעין שמאות מקרקעין (מקרקעין)
respondent - מרואיין (מחשבים ומערכות מידע)
real estate assessor - שמאי מקרקעין (מקרקעין)
respondent bank - בַּנְק מֵגִיב (בנקאות ושוק ההון)
real estate broker - סוכן מקרקעין1 (מקרקעין)
respons time - זמן תגובה (2) (שיווק ופירסום)
real estate division - חלוקת מקרקעין (מקרקעין)
respons time - זמן תגובה (ייצור ותיפעול)
real estate enterprise - יזמות נדל"ן (מקרקעין)
response - תגובה (שיווק ופירסום)
real estate fund [reit] - קרן נדל"ן (בנקאות ושוק ההון)
response - תגובה (תיקשורת)
real estate investment corporation - חֶבְרַת מְקַרְקְעִין (בנקאות ושוק ההון)
response - היענות תגוּבה (מחשבים ומערכות מידע)
real estate investment trust [reit] - קֶרֶן להשקעות בְּנַדְלָ"ן (קנ"ן) (בנקאות ושוק ההון)
response analysis - תגובות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
real estate owner - בעל מקרקעין (מקרקעין)
response analysis - תגובות, ניתוח (שיווק ופירסום)
real estate valuation - הערכת נכסי דלא ניידי (מקרקעין)
response error - טעות תשובה (כלכלה וסטטיסטיקה)
real estate valuation - הערכת נכסי דלא ניידי (חשבונאות וביקורת)
response percentage - אחוז תגובה (שיווק ופירסום)
real exchange rate - שער חליפין ראלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
response projection - חיזוי תגובות (שיווק ופירסום)
real file - קובֶץ אמִיתי (מחשבים ומערכות מידע)
response rate - שיעור תגובות תגובות, שיעור (שיווק ופירסום)
real gain - רווח ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
response rate - שיעור תגובות (כלכלה וסטטיסטיקה)
real gain - רֶוַוח רֵאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
response time - זמַן תגוּבה (מחשבים ומערכות מידע)
real income - הכנסה ריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
responsibility - אַחרָיוּת (2) (בנקאות ושוק ההון)
real income - הכנסה ראלית (ביטוח וניהול סיכונים)
responsibility - אַחרָיוּת (ארגון וניהול עסקים)
real interest - ריבית ראלית (בנקאות ושוק ההון)
responsibility center - מרכז אחריות (ייצור ותיפעול)
real interest - ריבית ראלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
responsibility index - מַדָדֵי אַחרָיוּת (משאבי אנוש)
real interest rate - שַעַר רִיבִּית רֵאָלִית (בנקאות ושוק ההון)
responsibislity accunting - חשבונאות אחריות (ארגון וניהול עסקים)
real investment - הַשְקָעָה רֵאָלִית (בנקאות ושוק ההון)
responsibislity accunting - חשבונאות אחריות (חשבונאות וביקורת)
real limit - גבול אמיתי (כלכלה וסטטיסטיקה)
responsible - אחראי (2) (ארגון וניהול עסקים)
real loss - הפסד ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
responsible / accountable - אַחרַאי (2) (בנקאות ושוק ההון)
real model - מוֹדֶל מוּחָשִי (ארגון וניהול עסקים)
rest period - תְּקוּפַת רְגִיעָה (ארגון וניהול עסקים)
real money - כֶּסֶף מַמָּשִי (בנקאות ושוק ההון)
rest day - יוֹם מְנוּחָה (בנקאות ושוק ההון)
real national income - הכנסה לאומית ריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
rest period - זְמַן מְנוּחָה מְנוּחָה (יחסי עבודה)
real options theory - תורת האופציות הראליות (כלכלה וסטטיסטיקה)
rest. - Rest. (ראשי תיבות לועזיים)
real options theory - תורת האופציות הראליות (ארגון וניהול עסקים)
restart - שיתחוּל (מחשבים ומערכות מידע)
real people - מישתמש אמיתי (שיווק ופירסום)
restart condition - מַצָב שִיתחוּל (מחשבים ומערכות מידע)
real personal disposable income - הכנסה פנויה ראלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
restart instruction - הורָאַת שיתחוּל (מחשבים ומערכות מידע)
real personal disposable income - הכנסה פנויה ראלית (שיווק ופירסום)
restate translate method - התאם ותרגם, שיטת (חשבונאות וביקורת)
real price - מחיר ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
restate translate method - התאם ותרגם, שיטת (בנקאות ושוק ההון)
real profit - רווח ראלי (ביטוח וניהול סיכונים)
restate-translate - חזוֹר וְתַרְגֵּם (בנקאות ושוק ההון)
real property - מקרקעין (כלכלה וסטטיסטיקה)
restatement - דיווח מחדש הצגה מחדש (חשבונאות וביקורת)
real rate of return - שיעור תשואה ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
restatement - דיווח מחדש הֶיצֵג מֵחָדָשׁ הצגה מחדש (בנקאות ושוק ההון)
resting order - פְּקוּדָה דְּמִימָה (בנקאות ושוק ההון)
real return - תְּשׂוּאָה רֵאָלִית (בנקאות ושוק ההון)
restoration - השבה לקדמות (ביטוח וניהול סיכונים)
real risk - סִיכּוּן רֵאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
restoration - שחזור שימור (מקרקעין)
real securities - בִּיטָחוֹן רֵאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
restoration premium - פרמייה לכינון (ביטוח וניהול סיכונים)
real storage - הֶחסֵן מַמָשי (מחשבים ומערכות מידע)
restore - שיחזוּר (מחשבים ומערכות מידע)
real time - זמַן אמיתי זמַן מַמָשי (מחשבים ומערכות מידע)
restraining order / protective injuction - צַו מְנִיעָה (בנקאות ושוק ההון)
real time gross settlement [rtgs] - סְלִיקָה פַּרְטָנִית מִייָדִית (בנקאות ושוק ההון)
restraint - מניעה (ביטוח וניהול סיכונים)
real value - ערך ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
restraint - מניעה (דיני עסקים)
real variable - מישתנה אמִיתי (מחשבים ומערכות מידע)
restraint - מניעה (תחבורה)
real wages - שָׂכָר רֵאָלִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
restraint of trade - הגבל עסקי (כלכלה וסטטיסטיקה)
real wages - שכר ראלי (יחסי עבודה)
restraint of trade - הגבל עיסקי (דיני עסקים)
real yield to maturity - תְּשׂוּאָה רֵאָלִית לְפִדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
restraint of trade controller - מְמוּנֶּה עַל הֶגְבֵּלִים עִסְקִיִּים (בנקאות ושוק ההון)
real-time processing - עיבּוּד בִּזמַן אמֶת (מחשבים ומערכות מידע)
restraint on alienation - הגבלת העברה (מקרקעין)
real-time gross settlement [rtgs] - יִישוּב חֶשְבּוֹנוֹת בְּרוּטוֹ מִייָדִי [יַחְבָּ"ם] (בנקאות ושוק ההון)
restraint system - מערכת ריסון (ייצור ותיפעול)
real-time simulation - הַדְמָיָיה בִּזְמַן אמֶת (ייצור ותיפעול)
restricted account - חֶשְבּוֹן מְסוּיָּג (בנקאות ושוק ההון)
real-time system - מַערֶכֶת זמַן אמֶת (מחשבים ומערכות מידע)
restricted asset - נֶכֶס מְסוּיָּג (בנקאות ושוק ההון)
realinement - התוויה מחדש (תחבורה)
restricted ffund - קרן מסוייגת (חשבונאות וביקורת)
realistic job previews (rjp) - הַצָּגָה מֵראש מוּחָשִית שֶל תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
restricted fund - קֶרֶן מְסוּיֶּגֶת קרן נאמנות מסוייגת (בנקאות ושוק ההון)
reality t.v. - רֵאָלִיטִי-טִי-וִי (תיקשורת)
restricted retained earnings - יִתְרַת רֶוָוח מְסוּיֶּגֶת (בנקאות ושוק ההון)
realizable value - עֵרֶךְ בַּר־מִימוּש (בנקאות ושוק ההון)
restricted security - נְיַיר עֵרֶךְ מוּגְבָּל (בנקאות ושוק ההון)
realization - מימוש (ארגון וניהול עסקים)
restricted shares - מְנָיָה מוּגְבֶּלֶת (בנקאות ושוק ההון)
realization - מימוש (חשבונאות וביקורת)
restricted stock - מְנָיָה חסוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
realization - מִימוּש 2 (נכס) (בנקאות ושוק ההון)
restriction - סְיָיג (2) (בנקאות ושוק ההון)
realization account - חשבון מימוש (דיני עסקים)
restriction - הַגְבָּלָה (ארגון וניהול עסקים)
realization account - חשבון מימוש (חשבונאות וביקורת)
restriction - סְיָיג (2) (יחסי עבודה)
realization in upside trend - מימוש בַּעלִיָּיה (בנקאות ושוק ההון)
restriction of range - צִמְצוּם טְוָוח (משאבי אנוש)
realization index - מַדָד הַמִימוּש (בנקאות ושוק ההון)
restriction on entitlement - הַגְבָּלַת זַכָּאוּת (ביטוח וניהול סיכונים)
realization principle - מימוש, עיקרון עיקרון מימוש (ארגון וניהול עסקים)
restriction on the use of the title bank - הַגְבָּלַת שִימוּש בּתוֹאר בַּנְק (בנקאות ושוק ההון)
realization principle - מימוש, עיקרון עיקרון מימוש (חשבונאות וביקורת)
restriction on use - הגבלת שימוש (מקרקעין)
realization value - עֵרֶךְ מִימוּש (בנקאות ושוק ההון)
restriction on witnesses - הגבלת עדים (דיני עסקים)
realization value - ערך מימוש (חשבונאות וביקורת)
restrictions - מגבלות (ביטוח וניהול סיכונים)
realization value - ערך מימוש (ייצור ותיפעול)
restrictions on rent - הגבלת דמי שכירות (מקרקעין)
realized appeciation - עליית ערך ממומשת (חשבונאות וביקורת)
restrictive practice - נוֹהַל מְסַיֵג (ארגון וניהול עסקים)
realized appeciation - עליית ערך ממומשת (בנקאות ושוק ההון)
restrictive covenant - הַתְנָיָיה מְסַיֶּיגֶת (בנקאות ושוק ההון)
realized capital gain - רווח הון ממומש (חשבונאות וביקורת)
restrictive covenant - העברה מסויגת (מקרקעין)
realized capital gain - רֶוַוח הוֹן מְמוּמָש (בנקאות ושוק ההון)
restrictive endorsement - הֶיסֵּב מַגְבִּיל (בנקאות ושוק ההון)
realized depreciation - יְרִידַת עֵרֶךְ מְמוּמֶשֶׁת (בנקאות ושוק ההון)
restrictive practice - נוהל מסייג עיסוק מגביל (כלכלה וסטטיסטיקה)
restrictive sign - תמרות הגבלה (תחבורה)
realized income - הכנסה ממומשת (חשבונאות וביקורת)
restrictive trade practice law - חוק הגבלים עסקיים (דיני עסקים)
realized income - הכנסה ממומשת (ארגון וניהול עסקים)
restrictive trade practice law - חוק הגבלים עסקיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
realized loss - הפסד ממומש (בנקאות ושוק ההון)
result - תוצָאה (מחשבים ומערכות מידע)
realized loss - הפסד ממומש (חשבונאות וביקורת)
results orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת תּוֹצָאוֹת (ארגון וניהול עסקים)
realiztion ratio - יַחַס מִימוּשׁ (בנקאות ושוק ההון)
results orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת תּוֹצָאוֹת (משאבי אנוש)
realloction reapportionment - הַקְצָאָה מֵחָדָש (חשבונאות וביקורת)
results simulation - הדמיית תוצאות (ארגון וניהול עסקים)
realloction reapportionment - הַקְצָאָה מֵחָדָש (ייצור ותיפעול)
realtime clock - שָעון זמַן אמֶת (מחשבים ומערכות מידע)
results simulation - הדמיית תוצאות (כלכלה וסטטיסטיקה)
reappraisal of property - שיערוך נכסים (ארגון וניהול עסקים)
resurvey - סקר חוזר (שיווק ופירסום)
reappraisal of property - שיערוך נכסים (חשבונאות וביקורת)
retail banking - בַּנְקָאוּת קִמְעוֹנָאִית (בנקאות ושוק ההון)
rear bumper - פגוש אחורי (תחבורה)
retail business - חנות קמעונאית (שיווק ופירסום)
rear collision - התנגשות אחורית (תחבורה)
retail cost - עלות קמעונאית (חשבונאות וביקורת)
rear impact - הולם אחורי (תחבורה)
retail cost - עלוּת קִמְעוֹנָאִית (ייצור ותיפעול)
rear-weel drive - הנָעה אחורית (תחבורה)
retail credit - אַשְרַאי קִמְעוֹנָאִי (בנקאות ושוק ההון)
reason why advertising - פירסומת מנמקת (שיווק ופירסום)
retail deposit - פִּיקָּדוֹן קִמְעוֹנָאִי (בנקאות ושוק ההון)
reasonability of estimates - סבירות אומדנים (חשבונאות וביקורת)
retail investor - מַשְׁקִיעַ קִמְעוֹנַאי (בנקאות ושוק ההון)
reasonable amortization - בְּלַאי סָבִיר (ייצור ותיפעול)
retail loans - הַלְוָואָה קִמְעוֹנָאִית (בנקאות ושוק ההון)
reasonable person - אדם סביר (דיני עסקים)
retail method of inventory - מלאי על בסיס מחיר קמעונאי (חשבונאות וביקורת)
reasonable value - עֵרֶךְ סָבִיר (בנקאות ושוק ההון)
retail method of inventory - מלאי על בסיס מחיר קמעונאי (ייצור ותיפעול)
reasonably possible event - אירוע אפשרי סביר (כלכלה וסטטיסטיקה)
retail price - מחיר קמעונאי (שיווק ופירסום)
reasons for discrimination - טַעמֵי אַפְלָיָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
retail price index - מדד מחירים קמעונאיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
reassignment - השָׂמָה מֵחָדָש (משאבי אנוש)
retail pricing - המחרה קימעונאית (שיווק ופירסום)
rebate - הֶחְזֵר (בנקאות ושוק ההון)
retail pricing - קימעונות, המחרת (ארגון וניהול עסקים)
rebate - החזר (שיווק ופירסום)
retail pricing - המחרה קימעונאית קימעונות, המחרת (חשבונאות וביקורת)
rebroadcast - שידוּר חוזֵר (תיקשורת)
retail seling - שיווק קימעונאי (שיווק ופירסום)
rebudgeting - תיקצוב חוֹזֵר (חשבונאות וביקורת)
retail selling - מכירה קמעונאית (שיווק ופירסום)
rebuilding - בּנִייה מֵחָדָש (מחשבים ומערכות מידע)
retail trade - מיסחר קמעונאי (שיווק ופירסום)
rec - REC (ראשי תיבות לועזיים)
retail trade - מיסחר קמעונאי (ארגון וניהול עסקים)
recall - השבת מוצרים (דיני עסקים)
retailer - קימעונאי (ארגון וניהול עסקים)
recall - רמת דיוק (מחשבים ומערכות מידע)
retailer - קימעונאי (שיווק ופירסום)
recall - השבת מוצרים (ייצור ותיפעול)
retailers coperative - קואופרטיב קמעונאים (ארגון וניהול עסקים)
recall test - מבחן זכירה (תיקשורת)
retailers coperative - קואופרטיב קמעונאים (שיווק ופירסום)
recall test - מיבחן זכירה (שיווק ופירסום)
retailers event - אירוע קימעונאים (שיווק ופירסום)
recap - Recap (ראשי תיבות לועזיים)
retailing - קימעונות (שיווק ופירסום)
recapitalization - הִיווּן מֵחָדָשׁ (בנקאות ושוק ההון)
retailing - קימעונות (ארגון וניהול עסקים)
recapture - הֶחְזֵר מֵחָדָש (ארגון וניהול עסקים)
retailing advertisement - פירסום קימעונאי (שיווק ופירסום)
recapture - החזר מחדש (חשבונאות וביקורת)
retained earnings - יתרת רווח שלא יועדה רווח בלתי מחולק: (חשבונאות וביקורת)
recapture - חזקה חוזרת (דיני עסקים)
retained earnings - יתרת רווח שלא יועדה (ארגון וניהול עסקים)
recapture - החזר מחדש (שיווק ופירסום)
retained earnings - יִתְרַת רֶוָוח שֶׁלֹּא יוּעדָה (בנקאות ושוק ההון)
recasting a loan - עִיצּוּב הַלְוָואָה מֵחָדָש (בנקאות ושוק ההון)
retained earnings cost - עלות יתרת רווח (חשבונאות וביקורת)
receding market - שׁוּק נָסוֹג (בנקאות ושוק ההון)
retained earnings cost - עלות יתרת רווח (בנקאות ושוק ההון)
receipt - קבלה תקבול (שיווק ופירסום)
retained earnings projection - תחזית יתרת רווח שלא יועדה (חשבונאות וביקורת)
receipt - קַבָּלָה (בנקאות ושוק ההון)
retainer - גמול שירות רֶטֵיינֵר (יחסי עבודה)
receipt - קבלה תקבול (חשבונאות וביקורת)
retainer - גמול שירות (ארגון וניהול עסקים)
receipt - תקבול (דיני עסקים)
retaliation - תגמול (כלכלה וסטטיסטיקה)
receipt voucher - שובר קבלה (שיווק ופירסום)
retaliatory duty - מכס תגמול (כלכלה וסטטיסטיקה)
receipt voucher - שוֹבֵר קַבָּלָה (בנקאות ושוק ההון)
retcarahc magnetic - תָו מַגנֵטי (מחשבים ומערכות מידע)
receipt voucher - שובר קבלה (חשבונאות וביקורת)
retd. - retd. (ראשי תיבות לועזיים)
receipts and payments account - חשבון תקבולים ותשלומים (חשבונאות וביקורת)
retention - שְׁיָיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
receipts and payments account - חשבון תקבולים ותשלומים (ארגון וניהול עסקים)
retention - שייר (ביטוח וניהול סיכונים)
receipts on shares account - תקבולים על חשבון מניות (חשבונאות וביקורת)
retention period - תקוּפַת הִשתַמרוּת (מחשבים ומערכות מידע)
receipts on shares account - תַּקְבּוּלִים עַל חֶשְׁבּוֹן מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
retention money - עיכוב כספים (ארגון וניהול עסקים)
receivable bill - שטר לקבל (בנקאות ושוק ההון)
retention money - עיכוב כספים (ייצור ותיפעול)
receivable bill - שטר לקבל (חשבונאות וביקורת)
retest - מִבְחָן חוֹזֵר (ייצור ותיפעול)
receivable cost - מחיר חשבונות חייבים (חשבונאות וביקורת)
retest reliability - מְהֵימָנוּת שִחְזוּרִית (ייצור ותיפעול)
receivable ratio - מחזור חייבים, יחס (ארגון וניהול עסקים)
receivable ratio - מחזור חייבים, יחס (חשבונאות וביקורת)
retierment allowance - קיצבת פרישה (דיני עסקים)
receivables - חיָיבִים מִמְסָרִים (בנקאות ושוק ההון)
retierment grant averaging - פריסת מענק פרישה (דיני עסקים)
receivables turnover - יחס מחזור חייבים (חשבונאות וביקורת)
retierment planing - תכנון פרישה (יחסי עבודה)
receive only (ro) - קַבָּלה בִּלבַד (מחשבים ומערכות מידע)
retification - אשרור / אישרור (דיני עסקים)
received data - נתוּנים נִקלָטים (מחשבים ומערכות מידע)
retire - סילוק (ייצור ותיפעול)
received for shipment bill od lading - שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח (ביטוח וניהול סיכונים)
retire - סִילּוּק (בנקאות ושוק ההון)
received for shipment bill od lading - שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח (שיווק ופירסום)
retire - סילוק (חשבונאות וביקורת)
received for shipment bill of lading - שטר מטען לסחורה שנתקבלה למישלוח (תחבורה)
retire a bill - פירעון שטר שטר - פרעון (בנקאות ושוק ההון)
receiver - מקבל מַקלט (תיקשורת)
retired debt - חוֹב מְסוּלָּק (בנקאות ושוק ההון)
receiver - קולֵט נתוּנים (מחשבים ומערכות מידע)
retired stock - מְנָיָה פְּדוּיָה (בנקאות ושוק ההון)
receiver - מקבל (שיווק ופירסום)
receiver - כונס נכסים (דיני עסקים)
retirement - יְצִיאָה לְפֶנְסְיָה (ביטוח וניהול סיכונים)
receiver - כּוֹנֵס נְכָסִים (בנקאות ושוק ההון)
receiver guarantee - עַרְבוּת מְקַבֵּל (בנקאות ושוק ההון)
retirement agreement - הֶסְכֵּם פְּרִישָה (יחסי עבודה)
receivership - כִּינּוּס נְכָסִים (בנקאות ושוק ההון)
retirement compensation - פִּיצּוּיֵי פְּרִישָה (יחסי עבודה)
receiving - קַבָּלה (מחשבים ומערכות מידע)
retirement age - גִיל פְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
receiving - כינוס נכסים (דיני עסקים)
retirement age - גיל פרישה (ביטוח וניהול סיכונים)
receiving bank - בַּנְק מְקַבֵּל (בנקאות ושוק ההון)
retirement age law - גיל פרישה, חוק חוק גיל פרישה (יחסי עבודה)
receiving order - צַו כִּינּוּס (בנקאות ושוק ההון)
retirement age law - גיל פרישה, חוק (דיני עסקים)
receiving order - צו כינוס (דיני עסקים)
retirement allowance - קיצבת פרישה (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
receiving party - צַד מְקַבֵּל (בנקאות ושוק ההון)
retirement allowance - קִיצְבַּת פְּרִישָׁה (יחסי עבודה)
recency - אַחְרוֹנוּת (משאבי אנוש)
retirement annuity - גימלת פרישה (ביטוח וניהול סיכונים)
recency of events error - טָעוּת אַחְרוֹנוּת אֵירוּעִים (ארגון וניהול עסקים)
retirement annuity - גִימְלַת פְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
recency/frequency - אחרונות/תדירות (שיווק ופירסום)
retirement benefits - הטָבוֹת פְּרִישָה (יחסי עבודה)
recentness effect - תּוֹצָא אַחרוֹנוּת (משאבי אנוש)
retirement grant - מַענַק פְּרִישָה (יחסי עבודה)
reception - קְלִיטָה (ייצור ותיפעול)
retirement grant - מענק פרישה (ביטוח וניהול סיכונים)
recess of contributions - הפסקת הפרשת דמי גמולים (ביטוח וניהול סיכונים)
retirement grant averaging - פריסת מענק פרישה (יחסי עבודה)
recess of contributions - הפסקת הפרשת דמי גמולים (יחסי עבודה)
retirement interview - ראיון פְּרִישָה (משאבי אנוש)
recession - מיתון נסיגה שפל (כלכלה וסטטיסטיקה)
retirement pension - פנסית פרישה (יחסי עבודה)
recession proof company - חברה חסינת מיתון (בנקאות ושוק ההון)
retirement pension - קִצְבַּת פְּרִישָה (בנקאות ושוק ההון)
recession proof company - חברה חסינת מיתון (ארגון וניהול עסקים)
retirement pension - פֶּנְסְיַת פְּרִישָה (ביטוח וניהול סיכונים)
rechargeable card - כַּרְטִיס נִטְעָן (בנקאות ושוק ההון)
retirement planning - תכנון פרישה (ביטוח וניהול סיכונים)
recidivism - מוּעדוּת (דיני עסקים)
retirement shock - הֶלֶם פְּרִישָה (יחסי עבודה)
recieve - שלַח/קַבֵּל אוטומָטי (מחשבים ומערכות מידע)
retouche - דיוּת (תיקשורת)
reciprocal action - פעולת גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retour sans protest - בְּלִי פְּרוֹטֶסְט (בנקאות ושוק ההון)
reciprocal business - עסקי גומלין (שיווק ופירסום)
retrading - מִסְחָר חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
reciprocal business - עסקי גומלין (ביטוח וניהול סיכונים)
retraining - הַדְרָכָה מֵחָדָש (משאבי אנוש)
reciprocal business - עִסְקֵי גוֹמְלִין (בנקאות ושוק ההון)
retreat from gift - חזרה ממתנה (מקרקעין)
reciprocal business - עסקי גומלין (ארגון וניהול עסקים)
retreat from gift - חזרה ממתנה (דיני עסקים)
reciprocal buying - קניות גומלין (שיווק ופירסום)
retrenchment - צימצום (חשבונאות וביקורת)
reciprocal buying - קניות גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retrenchment - צמצום (ייצור ותיפעול)
reciprocal buying - קניות גומלין (ארגון וניהול עסקים)
retrenchment - צימצום (ארגון וניהול עסקים)
reciprocal buying authority - רשות לרכישת גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retrial - משפט חוזר (דיני עסקים)
reciprocal causation - גְּרִימָה הדָדִית (משאבי אנוש)
retrieval - דליית מֵידע (תיקשורת)
reciprocal credit - אשראי גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retrieval - אִיחזוּר דלייה שליפה (מחשבים ומערכות מידע)
reciprocal law - חוק גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retrieval system - אִחְזוּר, מַערָךְ מַערָךְ אִחְזוּר (בנקאות ושוק ההון)
reciprocal link - קישור הדדי / קישור גומלין (מחשבים ומערכות מידע)
retroactive contract - חוזה למפרע (דיני עסקים)
reciprocal link - קישור הדדי / קישור גומלין (תיקשורת)
retroactive contract - חוזה למפרע (ארגון וניהול עסקים)
reciprocal ratio - יחס הפוך (כלכלה וסטטיסטיקה)
retroactive contract - חוֹזֶה לְמַפְרֵעַ (בנקאות ושוק ההון)
reciprocal trade agreement - הסכם גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retroactive conversion - המרה למפרע (ביטוח וניהול סיכונים)
reciprocity - יחסי גומלין (ארגון וניהול עסקים)
retroactive effect - תחולה למפרע (יחסי עבודה)
reciprocity - יחסי גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה)
retroactive effect - תוקף למפרע (דיני עסקים)
recital clauses - סְעִיפֵי פְּתִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
retroactive law - חוֹק רֶטְרוֹאַקְטִיבִי (בנקאות ושוק ההון)
reclamation - הַחְזָרָה לְתִקְנוֹ (בנקאות ושוק ההון)
retroactive pay - תַּשְלוּם לְמַפְרֵעַ (יחסי עבודה)
reclamation - טיוב (כלכלה וסטטיסטיקה)
retrogression - נְסִיגָה רֶגְרֶסְיָה (יחסי עבודה)
reclassification - סיווג מחדש (חשבונאות וביקורת)
retrorocket - רקטת בלימה (תחבורה)
reclassified cost - עלות ממויינת מחדש (חשבונאות וביקורת)
retrospect accessory - שותפות לאחר מעשה (דיני עסקים)
recognition - הכרה (שיווק ופירסום)
retrospective rating - קביעת שיעור למפרע (ביטוח וניהול סיכונים)
recognition - זיהוי (מחשבים ומערכות מידע)
return - הַחזָרה חזָרה (מחשבים ומערכות מידע)
recognition test - מבחן הכרה (תיקשורת)
return - הֶחְזֵר (3) (בנקאות ושוק ההון)
recognition test - הכרה, מבחן מיבחן הכרה (שיווק ופירסום)
return instruction - הורָאַת חזָרה (מחשבים ומערכות מידע)
recognized bond - איגרת חוב מוכרת (ביטוח וניהול סיכונים)
return charge - עַמְלַת הַחְזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
recognized deficit - גֵּרָעוֹן מוּכָּר (בנקאות ושוק ההון)
return code - קוד חוזר (2) (מחשבים ומערכות מידע)
recognized expense - הוצאה מוכרת (חשבונאות וביקורת)
return item - פָּרִיט מוּחְזָר (בנקאות ושוק ההון)
recognized expense - הוצאה מוכרת (דיני עסקים)
return key - קליד הֶחזֵר גרָר (מחשבים ומערכות מידע)
recognized investment - השקעה מוכרת (כלכלה וסטטיסטיקה)
return measurement - מְדִידָה בְּהֶחְזֵר (משאבי אנוש)
recognized investment - השקעה מוכרת (ביטוח וניהול סיכונים)
return of capital - הֶחְזֵר הוֹן (2) (בנקאות ושוק ההון)
recognized pension - קיצבה מוכרת (ביטוח וניהול סיכונים)
return on aolreztiging spending [roas - תשואת פירסום (שיווק ופירסום)
recollection test - זכירה, מבחן (שיווק ופירסום)
return on aolreztiging spending [roas - תשואת פרסום (חשבונאות וביקורת)
recommendation - הַמְלָצָה (ייצור ותיפעול)
recommendation reasoning - נימוק המלצות (ביטוח וניהול סיכונים)
return on net worth - תְּשׂוּאַת שׁוֹוִי נָקִי (בנקאות ושוק ההון)
recommendation reasoning - נימוק המלצות (בנקאות ושוק ההון)
return on sales - רווח על מכירות (ארגון וניהול עסקים)
recommendations - הַמְלָצוֹת (2) (בנקאות ושוק ההון)
return on sales - רווח על מכירות (שיווק ופירסום)
recommendations reasoning - הנמקת המלצות (ביטוח וניהול סיכונים)
return on stocks - תשואה למניה תְּשׂוּאת מְנָיָה (בנקאות ושוק ההון)
recommendations reasoning - הנמקת המלצות (יחסי עבודה)
return to zero - שיבה לאֶפֶס (מחשבים ומערכות מידע)
recommendations reasoning - הנמקת המלצות (דיני עסקים)
return-to-reference recording - רישוּם ייחוּסי (מחשבים ומערכות מידע)
recommended retail selling price - מחיר מומלץ לצרכן (שיווק ופירסום)
returned check - שֵיק חוֹזֵר שֵיק מוּחְזָר (בנקאות ושוק ההון)
recompile - הידוּר חוזֵר (מחשבים ומערכות מידע)
returned premium - פרמייה מוחזרת (ביטוח וניהול סיכונים)
reconciliation - הַתְאָמָה (בנקאות ושוק ההון)
returning resident - תושב חוזר (דיני עסקים)
reconciliation - יישוב (2) (יחסי עבודה)
returns - החזר (ייצור ותיפעול)
reconciliation - התאמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
returns to capital - תשואה להון (כלכלה וסטטיסטיקה)
reconciliation of surplus - התאמת עודפים (חשבונאות וביקורת)
returns to scale - תפוקה לגודל תשואה לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה)
reconciliation statement - דוּחַ התאמה (חשבונאות וביקורת)
returns to scale - תְשׂוּאָה לַגוֹדֶל (ייצור ותיפעול)
reconciliation statement - דוּחַ התאמה (בנקאות ושוק ההון)
returns to scale - תְשׂוּאָה לַגוֹדֶל (חשבונאות וביקורת)
reconnection - חיבּוּר חוזֵר (מחשבים ומערכות מידע)
returns to the variable factor input - תְשׂוּאָה לִתְשׂוּמֶת גוֹרֶם יִיצוּר מִשְתנַהֶ (ייצור ותיפעול)
reconnection - חיבּוּר חוזֵר (תיקשורת)
returns to the variable factor input - תשואה לתשומת גורם ייצור משתנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
reconsidiration - עיון חוזר (דיני עסקים)
revaluated assets value - ערך נכסי משוערך (חשבונאות וביקורת)
reconstruction - אִרְגּוּן מֵחָדָש (2) (בנקאות ושוק ההון)
revaluated assets value - ערך נכסי משוערך (בנקאות ושוק ההון)
reconstruction - שיחזור / שחזור (דיני עסקים)
revaluation - ייסוף שיערוך תיסוף (כלכלה וסטטיסטיקה)
revaluation - הַערָכָה מֵחָדָש תִּיסּוּף (בנקאות ושוק ההון)
reconstruction of information - שִׁחְזוּר מֵידָע (בנקאות ושוק ההון)
revaluation fund - קֶרֶן שִערוּךְ (בנקאות ושוק ההון)
reconstruction of measurements - שִחְזוּר מְדִידוֹת (משאבי אנוש)
revaluation fund - קרן שיערוך (חשבונאות וביקורת)
reconversion - החזרה לקדמות (כלכלה וסטטיסטיקה)
revaluation surplus - עודף משיערוך (בנקאות ושוק ההון)
record - רֶקוֹרְד (בנקאות ושוק ההון)
revaluation surplus - עודף משיערוך (חשבונאות וביקורת)
record - רשומה (כלכלה וסטטיסטיקה)
revealed preference - העדפה גלויה (שיווק ופירסום)
record - רשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
revealed preference - העדפה גלויה (כלכלה וסטטיסטיקה)
record access mechanism - מַנגָנון גישה לרשוּמות (מחשבים ומערכות מידע)
revenue - פידיון (חשבונאות וביקורת)
record blocking - יצירַת גוּשֵי רשוּמות (מחשבים ומערכות מידע)
revenue - פידיון (שיווק ופירסום)
record format - מיבנה רָשוּמות (מחשבים ומערכות מידע)
revenue bond - אִיגֶרֶת חוֹב מגוּבַּת הַכְנָסָה (בנקאות ושוק ההון)
record blocks - גושי רשומות (מחשבים ומערכות מידע)
revenue center - מרכז הכנסה (ייצור ותיפעול)
record date - יוֹם קוֹבֵעַ (בנקאות ושוק ההון)
revenue center - מרכז הכנסה (חשבונאות וביקורת)
record deletion - רשוּמַת בּיטוּל (מחשבים ומערכות מידע)
revenue expenditure - הוצאת פֵרות (חשבונאות וביקורת)
record group - חטִיבָה אַרְכִיּוֹנִית (ארגון וניהול עסקים)
revenue expenditure - הוצאת פֵרות (דיני עסקים)
record header - כּותֶרֶת רשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
revenue income - הכנסת פֵרות (דיני עסקים)
record layout - תַבנית רשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
revenue income - הכנסת פֵרות (יחסי עבודה)
record length - אורֶך רשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
revenue income - הכנסת פֵרות (ארגון וניהול עסקים)
record linkage - קישור רשומות (כלכלה וסטטיסטיקה)
revenue index - מדד פדיון (שיווק ופירסום)
record locking - חסימַת רָשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
revenue index - מדד פדיון (חשבונאות וביקורת)
record of service - ותק (ביטוח וניהול סיכונים)
revenue premium - פרמיית פדיון (חשבונאות וביקורת)
record of service - ותק (2) (יחסי עבודה)
revenue premium - פרמיית פדיון (שיווק ופירסום)
record rate - שַׁעַר קוֹבֵעַ (בנקאות ושוק ההון)
revenue premium index - מדד פרמיית הפדיון (חשבונאות וביקורת)
record retention policy - מְדִינִיּוּת שְמִירַת רְשוּמוֹת (ארגון וניהול עסקים)
revenue stamps - בּוּלֵי הַכְנָסָה (בנקאות ושוק ההון)
record retention policy - מְדִינִיּוּת שְמִירַת רְשוּמוֹת (בנקאות ושוק ההון)
revenue tariff - מכס פיסקלי (דיני עסקים)
record section - מיקטע רשוּמה (מחשבים ומערכות מידע)
revenue tariff - מכס פיסקלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
record separation - הַפרָדַת רָשוּמות (מחשבים ומערכות מידע)
reverberation - הדהדה (תיקשורת)
record year - שנה קובעת (דיני עסקים)
reverie - דִּמְיוֹן הזָייָה (משאבי אנוש)
recordation - רִישּׁוּם (בנקאות ושוק ההון)
reversal - הִיפּוּךְ מְגַמָּה (בנקאות ושוק ההון)
recorder of deeds - רשם מקרקעין (דיני עסקים)
reversal line - קַו הַחְזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
recorder of deeds - רשם מקרקעין (מקרקעין)
reverse - תַּפְנִית (בנקאות ושוק ההון)
recording - הַקלָטה (תיקשורת)
reverse appraisal - הַערָכָה הפוּכָה (יחסי עבודה)
recording - הַקלָטה (מחשבים ומערכות מידע)
reverse discrimination - הַעדָפָה מְתָקֶּנֶת (יחסי עבודה)
recording density (250k -. - צפיפוּת הַקלָטה (מחשבים ומערכות מידע)
reverse bending - הטייה הפוכה (שיווק ופירסום)
records - תעודה (2) (ארגון וניהול עסקים)
reverse channels - נתיבים הפוכים (שיווק ופירסום)
records - רְשוּמָה (חשבונאות וביקורת)
reverse channels - נתיבים הפוכים (ארגון וניהול עסקים)
records center - מִגְנָזָה (ארגון וניהול עסקים)
reverse conversion - המָרָה חוֹזֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
records sorting - מִיּוּן רְשוּמוֹת (ארגון וניהול עסקים)
reverse curves - עקום מפותל עקום S (תחבורה)
records maintenance - אַחְזָקַת רְשׁוּמוֹת (חשבונאות וביקורת)
reverse direction writing - גונדלית (תיקשורת)
records maintenance - אַחְזָקַת רְשוּמוֹת (בנקאות ושוק ההון)
records management - נִיהוּל רְשוּמוֹת (ארגון וניהול עסקים)
reverse factoring - נכיסה הפוכה (שיווק ופירסום)
records management - נִיהוּל רְשוּמוֹת (חשבונאות וביקורת)
reverse factoring - נכיסה הפוכה (בנקאות ושוק ההון)
recourse loan - הַלְוָואָה עִם זְכוּת חזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
reverse forword transaction - עִסְקָה מוֹעדִית נֵגְדִית (בנקאות ושוק ההון)
recoverable error - שגיאה לא קַטלָנית (מחשבים ומערכות מידע)
reverse head and shoulders pattern - תַּבְנִית מְרוּצֶצֶת כָּתֵף (בנקאות ושוק ההון)
recoverable amount - סכום בר היפרעות (חשבונאות וביקורת)
reverse index - מפתח הפוך (תיקשורת)
recoverable amount - סְכוּם בַּר־הִיפָּרְעוּת (בנקאות ושוק ההון)
reverse index - מפתח הפוך (מחשבים ומערכות מידע)
recovery - היתאוששוּת שיחזור (2) שיקוּם (מחשבים ומערכות מידע)
reverse industry - ענף הופכי (בנקאות ושוק ההון)
recovery - הִיפָּרְעוּת (בנקאות ושוק ההון)
reverse leverage - מָנוֹף הָפוּךְ (בנקאות ושוק ההון)
recovery - התאוששות (כלכלה וסטטיסטיקה)
reverse mortgage - משכנתא הפוכה (ביטוח וניהול סיכונים)
recovery - היפרעות שיבוב (ביטוח וניהול סיכונים)
reverse mortgage - מַשְכַּנְתָּא הפוּכָה (בנקאות ושוק ההון)
recovery - היפרעות (חשבונאות וביקורת)
reverse patern - דְּפוּס הִיפּוּךְ (בנקאות ושוק ההון)
recovery file - קובֶץ הִתאוששוּת (מחשבים ומערכות מידע)
reverse repo - הֶסְכֵּם מֶכֶר חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
recovery eara - אזור היתאוששות (תחבורה)
reverse spillover - גְּלִישָה הפוּכָה (משאבי אנוש)
recovery expenditure - הוצאה מפוצה (חשבונאות וביקורת)
reverse stock split / consolidation of shares - אִיחוּד מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
recovery expenditure - הוצאה מפוצה (ארגון וניהול עסקים)
reverse swap - הֶחלֶף חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
recovery routine - שיגרת הִתאוששות (מחשבים ומערכות מידע)
reverse take-over - הִשְׁתַּלְּטוּת הפוּכָה (בנקאות ושוק ההון)
recovery value - ערך היפרעות (ארגון וניהול עסקים)
reverse transaction - עִסְקָה הפוּכָה עִסְקָה נֶגְדִּית (בנקאות ושוק ההון)
recovery value - ערך היפרעות (חשבונאות וביקורת)
reverse video - הַצָגה מהוּפֶּכֶת (מחשבים ומערכות מידע)
recovery vehicle - רכב חילוץ (ביטוח וניהול סיכונים)
reverse yield gap - פער תשואה הפוך (כלכלה וסטטיסטיקה)
recovery vehicle - רכב חילוץ (תחבורה)
reversible counter - מונֶה הָפיך (מחשבים ומערכות מידע)
recreation room - חדר תרבות (מקרקעין)
reversible lane - נתיב הפיך (תחבורה)
recrption of messages - קליטת מסרים (שיווק ופירסום)
reversible magnetic process - עיבּוּד מַגנֶטי הָפיך (מחשבים ומערכות מידע)
recruit - טִירוֹן (משאבי אנוש)
reversing entry - רישום מחזיר (חשבונאות וביקורת)
recruiting - גִּיּוּס (משאבי אנוש)
reversionary bonus - הטבה מצטברת (ביטוח וניהול סיכונים)
recruiting of salesperson - גיוס מוכרנים (משאבי אנוש)
reversionary interest - זיקה מוחזרת (מקרקעין)
recruiting of salesperson - גיוס מוכרנים (שיווק ופירסום)
review - סְקִירָה תַּסְקִיר (ארגון וניהול עסקים)
rectangular distribution - התפלגות מלבנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
review - רֶוִויוּ (תיקשורת)
rectification - תיקון (2) (חשבונאות וביקורת)
review - סקירה תסקיר (חשבונאות וביקורת)
rectification - רקטיפיקציה (דיני עסקים)
review - סְקִירָה תַּסְקִיר (בנקאות ושוק ההון)
rectifier - מיַישֵר (מחשבים ומערכות מידע)
review of financial statements - סקירת דו"חות כספיים (חשבונאות וביקורת)
recurrent damage - נזק חוזר (ביטוח וניהול סיכונים)
revised prospectus - תשקיף מתוקן (בנקאות ושוק ההון)
recurring payoff - פֵּירָעוֹן חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
revised sequence - תוצאה מתוקנת (כלכלה וסטטיסטיקה)
recursion - נסיגה (מחשבים ומערכות מידע)
revision - תיקון (ייצור ותיפעול)
recursive - חוזֵר חלילה נָסוג רֶקוּרסיבי (מחשבים ומערכות מידע)
revisionary socialism - סוציאליזם רביזיוניסטי (כלכלה וסטטיסטיקה)
recursive procedure - נוהַל רֶקורסיבי (מחשבים ומערכות מידע)
revocable beneficiary - מוּטָב בִּקְבִיעָה חוֹזֶרֶת (ביטוח וניהול סיכונים)
recursive function - פונקְציַת נסיגה (מחשבים ומערכות מידע)
revocable credit - אַשְרַאי בַּר־חזָרָה אַשְרַאי הָדִיר (בנקאות ושוק ההון)
recursive procedure - נוהַל חוזֵר חלילה (מחשבים ומערכות מידע)
revocable letter of credit - מכתב אשראי בר ביטול (שיווק ופירסום)
recursive routine - שיגרה רֶקוּרסיבית שיגרת נסיגה (מחשבים ומערכות מידע)
recycling - מיחזור (ייצור ותיפעול)
revocable trust - נֶאֶמָנוּת הדִירָה (בנקאות ושוק ההון)
recycling - מִחזוּר (4) מִיחְזוּר (כלכלה וסטטיסטיקה)
revocation - פְּסִילָה (בנקאות ושוק ההון)
red line - קַו אָדוֹם (ייצור ותיפעול)
revocation - פסילה (דיני עסקים)
red clause - אָדוֹם, סְעִיף סָעִיף אָדוֹם (בנקאות ושוק ההון)
revocation - פסילה (יחסי עבודה)
red clause letter of credit - סָעִיף אָדוֹם בְּמִכְתָּב אַשְרַאי (בנקאות ושוק ההון)
revocation - פסילה (ביטוח וניהול סיכונים)
red gerring - תשקיף "אדום" (בנקאות ושוק ההון)
revocation - פְּסִילָה (ארגון וניהול עסקים)
red hering / prospectus draft - טְיוּטַת תַּשְקִיף (בנקאות ושוק ההון)
revocation of authority to pay checks - בִּיטּוּל סַמְכוּת לְשַלֵּם שֵיק (בנקאות ושוק ההון)
red herring - תַּשְקִיף מַקְדִים (בנקאות ושוק ההון)
revocation of award - בִּיטּוּל פְּסַק בּוֹרְרוּת (בנקאות ושוק ההון)
red light - אור אדום (תחבורה)
revocation of award - ביטול פסק בוררות (דיני עסקים)
red line - קַו אָדוֹם (בנקאות ושוק ההון)
revocation of award bond - ערובה לביצוע פסק בוררות (דיני עסקים)
red lining - קו אדום (ביטוח וניהול סיכונים)
revocation of award bond - ערובה לביצוע פסק בוררות (בנקאות ושוק ההון)
red screen - מסך אדום (בנקאות ושוק ההון)
revocation of bank licence - בִּיטּוּל רִישָּׁיוֹן בַּנְק (בנקאות ושוק ההון)
red soil - חרסית (מקרקעין)
revocation of licence - בִּיטּוּל רִישָּׁיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
red tape - דִּקְדּוּקֵי שְׂרָד (ארגון וניהול עסקים)
revocation of license - ביטול רישיון (ביטוח וניהול סיכונים)
red-circle rates - תַּערִיף סוֹטֶה (יחסי עבודה)
revolutions per minute [rpm] - סיבובים לדקה (סל"ד) (מידות ומשקלות)
red-green-blue [rgb - אָדום־יָרוק־כָּחול (מחשבים ומערכות מידע)
revolving charge account - חשבון חיובים חוזר (חשבונאות וביקורת)
red-tape - סַחֶבֶת (ארגון וניהול עסקים)
revolving charge account - חשבון חיובים חוזר (שיווק ופירסום)
revolving letter of credit - מִכְתָּב אַשְרַאי חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
redeemable preferred stock - מְנָיַת בְּכוֹרָה בַּת פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
revolving letter of credit - מכתב אשראי חוזר (שיווק ופירסום)
redeemable rent - דמי חכירה בני פדיון (מקרקעין)
revolving line of credit - קַו אַשְרַאי הָדִיר קַו אַשְרַאי חוֹזֵר (בנקאות ושוק ההון)
redeemable stock - מְנָיָה בַּת־פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
revolving loan - הַלְוָואָה הדִירָה (בנקאות ושוק ההון)
redeemed bond - אִיגֶרֶת חוֹב פְּדוּיָה (בנקאות ושוק ההון)
revolviving credit - אשראי חוזר (בנקאות ושוק ההון)
redemption - פִּדְיוֹן (2) (בנקאות ושוק ההון)
reward - מענק (דיני עסקים)
redemption by annuity - פִּדְיוֹן בַּערָכִים קְבוּעִים (בנקאות ושוק ההון)
reward bases - בְּסִיסֵי תִּגְמוּל (משאבי אנוש)
redemption by annuity at regular dates - פדיון בחלקים (בנקאות ושוק ההון)
reward power - כּוֹחַ תִּגְמוּל (משאבי אנוש)
redemption by installment - פִּדְיוֹן לְשִׁיעוּרִים (בנקאות ושוק ההון)
rewarding authority - סַמְכוּת מְתַגְמֶלֶת (ארגון וניהול עסקים)
redemption date - מועד פדיון (ביטוח וניהול סיכונים)
rewind - גלילה (2) כּריכה (מחשבים ומערכות מידע)
redemption date - מוֹעֵד פִּדְיוֹן תַּארִיךְ פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rework - עבוֹדָה חוֹזֶרֶת (ייצור ותיפעול)
redemption fund - יעודה לפדיון קֶרֶן לְפִדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rewrite - שיכתוב (תיקשורת)
redemption fund - יעודה לפדיון (ארגון וניהול עסקים)
rewrite - שיכתוּב (מחשבים ומערכות מידע)
redemption of leave - חופשה, פדיון פדיון חופשה (2) (יחסי עבודה)
rf radio frequency - אַר-אֵפ (מחשבים ומערכות מידע)
redemption of leave - פדיון חופשה (2) (דיני עסקים)
rfm - RFM (ראשי תיבות לועזיים)
redemption of pawn - פִּדְיוֹן מַשְכּוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rfp - RFP (ראשי תיבות לועזיים)
redemption of units - פִּדְיוֹן יְחִידוֹת (בנקאות ושוק ההון)
rfrp - RFRP (ראשי תיבות לועזיים)
redemption option - מַסְלוּל פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rgb - RGB (ראשי תיבות לועזיים)
redemption pe stock - פדיון מניות (בנקאות ושוק ההון)
rgb video signal - אות וידיאו (מחשבים ומערכות מידע)
redemption premium - פְּרֶמְיַת פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rgb : red-green-blue - אַר-ג'י-בּי (מחשבים ומערכות מידע)
redemption price - מְחִיר פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rgb monitor - נוטֵר אַר-ג'י-בּי צג אי"כ צג אַר־גֶ'י־בּי (מחשבים ומערכות מידע)
redemption privilege - זכות פדיון (כלכלה וסטטיסטיקה)
rho - רוֹ (בנקאות ושוק ההון)
redemption right / right of redemption - זְכוּת פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
rhs - RHS (ראשי תיבות לועזיים)
redemption value - עֵרֶךְ פִּדְיוֹן (בנקאות ושוק ההון)
ri - RI (ראשי תיבות לועזיים)
redemptionof pawn - משכון, פידיון (בנקאות ושוק ההון)
ria - RIA (ראשי תיבות לועזיים)
redeployment - פְּרִיסָה מֵחָדָשׁ (משאבי אנוש)
ribbon cable - כֶּבֶל סֶרֶט (מחשבים ומערכות מידע)
redirection - הסטה (תחבורה)
ribs - RIBS (ראשי תיבות לועזיים)
rediscount - ניכיון משנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
ric - RIC (ראשי תיבות לועזיים)
rediscount rate - ניכיון משנה, שער שער ניכיון משנה (כלכלה וסטטיסטיקה)
ricardian equivalence - שוויון רִיקָארְדיָיני (כלכלה וסטטיסטיקה)
redistributed cost - עלות מחולקת מחדש (חשבונאות וביקורת)
ricardian theory of rent - תורת רנטה ריקרדיאנית (כלכלה וסטטיסטיקה)
redistribution multiplier - מכפיל חלוקה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה)
rich - מְדוּשָׁן (בנקאות ושוק ההון)
redistribution of income - חלוקת הכנסה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה)
rich internet application [ria - יישומי אינטרנט עשירים (מחשבים ומערכות מידע)
redlining - תיחום אדום (ביטוח וניהול סיכונים)
richter scale - סולם ריכטר (מידות ומשקלות)
redlining - תיחום אדום (בנקאות ושוק ההון)
rickshaw - רִיקְשָׁה (תחבורה)
reds - REDs (ראשי תיבות לועזיים)
rider - ספח (ביטוח וניהול סיכונים)
reduced fare - תעריף מוזל (תחבורה)
rider - ספח (דיני עסקים)
reduced form equation - משוואה מוגבלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
rider - סֶפַח (2) (בנקאות ושוק ההון)
reduced sum insured - סכום ביטוח מופחת (ביטוח וניהול סיכונים)
rider - רוֹכֵב (מקרקעין)
reduced tax - מַס מוּגְבָּל (בנקאות ושוק ההון)
ridership - לקוּחה (תחבורה)
reduced taxation - הגבלת מס (דיני עסקים)
rie - RIE (ראשי תיבות לועזיים)
reducedtaxation - הגבלת מס (בנקאות ושוק ההון)
rigged market - שׁוּק מוּטְעֶה (בנקאות ושוק ההון)
reduction - רדוקציה (מחשבים ומערכות מידע)
rigging - חִבְלוּל חיבֵּל (תחבורה)
reduction . inventory - הַפְחָתַת מְלַאי (ייצור ותיפעול)
rigging the market - חִיבּוּל הַשׁוּק (בנקאות ושוק ההון)
reduction of capital - הַפְחָתַת הוֹן (בנקאות ושוק ההון)
right - זכות (דיני עסקים)
reduction of risk - הַפְחָתַת סִיכּוּן (ביטוח וניהול סיכונים)
right - זכות (יחסי עבודה)
redundancy - יתֵירוּת (מחשבים ומערכות מידע)
right justified - הַצמָדה ליָמין (מחשבים ומערכות מידע)
redundancy check - בַּקָרַת יתֵירות מיבדק יתֵירות (מחשבים ומערכות מידע)
right in land - זכות במקרקעין (מקרקעין)
redundancy notice - הוֹדָעַת פִּיטּוּרִים (משאבי אנוש)
right in personam - זְכוּת אִישִית (בנקאות ושוק ההון)
redundant code - קוד גיבּוּי (מחשבים ומערכות מידע)
right in personam - זכות אישית (דיני עסקים)
reed ship - אונִייַת אֵבֶה (תחבורה)
right in rem - זְכוּת חֶפְצִית (בנקאות ושוק ההון)
reel - סליל (תיקשורת)
right in rem - זכות חפצית (דיני עסקים)
reel - סליל (מחשבים ומערכות מידע)
right in rem - זכות חפצית (מקרקעין)
reemployment - תַּעסוּקָה מֵחָדָש (יחסי עבודה)
right justify - יישוּר ליָמין (מחשבים ומערכות מידע)
reengineering - עִיצוּב מחדש (ארגון וניהול עסקים)
right lane - נתיב ימני (תחבורה)
reentrant procedure - נוהַל כּניסה חוזֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
right of action - זכות לפעולה משפטית (דיני עסקים)
reentrant program - תוכנית שיתוּפית (מחשבים ומערכות מידע)
right of anticipation - זכות הקדמה (ביטוח וניהול סיכונים)
reentrant code - קוד חוזר (מחשבים ומערכות מידע)
right of anticipation - זכות הקדמה (מקרקעין)
reentrant procedure - קוד כּניסה חוזֶרֶת (מחשבים ומערכות מידע)
right of cancellation - זכות ביטול (דיני עסקים)
reentry - כניסה מחדש (מקרקעין)
right of cancellation - זְכוּת בִּיטּוּל (בנקאות ושוק ההון)
reentry point - נקוּדַת חזָרה (מחשבים ומערכות מידע)
right of first refusal - זכות סירוב ראשונה (דיני עסקים)
refer to drawer - נָא לִפְנוֹת לַמּוֹשֵךְ (בנקאות ושוק ההון)
right of first refusal - זכות סירוב ראשונה (חשבונאות וביקורת)
referance - אסמכתא (חשבונאות וביקורת)
right of first refusal - זְכוּת סֵירוּב רִאשוֹנָה (בנקאות ושוק ההון)
refereance body - גוף התייחסות (כלכלה וסטטיסטיקה)
right of first refusal - זכות סירוב ראשונה (מקרקעין)
referee - מַמְלִיץ (בנקאות ושוק ההון)
right of privacy - צינעת הפרט (משאבי אנוש)
reference - מַרְאֶה מָקוֹם (מחשבים ומערכות מידע)
right of privacy - צינעת הפרט (דיני עסקים)
reference - אִזְכּוּר אַסְמַכְתָּא סִימּוּכִין (בנקאות ושוק ההון)
right of recourse - זְכוּת חזָרָה (בנקאות ושוק ההון)
reference - אַפְנָיָה (ארגון וניהול עסקים)
right of recourse - זכות חזרה (ביטוח וניהול סיכונים)
reference guide edge - קצֵה ייחוּס המַצָע (מחשבים ומערכות מידע)
right of rescission - זכות חרטה (דיני עסקים)
reference body - גּוּף הִתְיַיחסוּת (ארגון וניהול עסקים)
right of rescission - זכות חרטה (שיווק ופירסום)
reference check - בְּדִיקַת הַמְלָצָה (משאבי אנוש)
right of survivorship - זכות שאיר (דיני עסקים)
reference check - בְּדִיקַת הַמְלָצָה (בנקאות ושוק ההון)
right of survivorship - זכות שאיר (ביטוח וניהול סיכונים)
reference group - קְבוּצַת הִתְייַחסוּת (משאבי אנוש)
right of survivorship / survivorship right - זכות נותר בחיים (מקרקעין)
reference group - התייחסות, קבוצת קבוצת התייחסות (שיווק ופירסום)
right of way - זכות מעבר זכות דרך (מקרקעין)
reference group - קבוצת התייחסות (כלכלה וסטטיסטיקה)
reference listing - רישוּם ייחוּס (מחשבים ומערכות מידע)
right of way giving - מתן זכות קדימה (תחבורה)
reference peg - יתד ייחוס (מקרקעין)
right to appeal - זכות ערעור (דיני עסקים)
reference point - נקודת ההתייחסות (כלכלה וסטטיסטיקה)
right to resign - זְכוּת הִתְפַּטְּרוּת (יחסי עבודה)
reference point - נְקוּדַת הִתְיַיחסוּת (ארגון וניהול עסקים)
right to silence - זכות שתיקה (דיני עסקים)
reference point - נְקוּדַּת הִתְיַיחסוּת (בנקאות ושוק ההון)
right to special hearing - זְכוּת שִימּוּעַ (יחסי עבודה)
reference specification - פירוט אסמכתאות (בנקאות ושוק ההון)
right turn lane - נתיב לפניה ימינה (תחבורה)
reference supply - אַספָּקַת ייחוּס (מחשבים ומערכות מידע)
right-angle intersection - הצטלבות ניצבת (תחבורה)
reference time - זמַן ייחוּס (מחשבים ומערכות מידע)
right-hand side - צַד יָמִין (בנקאות ושוק ההון)
references - הַמְלָצוֹת (בנקאות ושוק ההון)
right-to-work - זְכוּת לַעבוֹד (יחסי עבודה)
referent power - עוצְמָה מוּקְנֵית (ארגון וניהול עסקים)
rightholder - בעל זכות (מקרקעין)
referent power - עוצמה מוקנית (שיווק ופירסום)
rights - זְכוּיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
referral - המלצה הפנייה (שיווק ופירסום)
rights fund - קרן זכויות (ביטוח וניהול סיכונים)
referrer - מַפנה (תיקשורת)
rights in land certificate - אישור זכויות במקרקעין (מקרקעין)
referrer - מַפנה (שיווק ופירסום)
rights issue - הַנְפָּקַת זְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
refi - refi (ראשי תיבות לועזיים)
rights rate - שַׁעַר זְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
refinanced loan - הַלְוָואָה מְחוּדֶּשֶת (בנקאות ושוק ההון)
rights ratio - יַחַס זְכוּיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
refinancing - מיחזור חוב מימון חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה)
rights redemption - פִּדְיוֹן זְכוּיוֹת (יחסי עבודה)
refinancing - מיחזור הלוואה (מקרקעין)
rights registration - רישום זכויות (מקרקעין)
refined wood - עֵץ מהוּקצָע (מקרקעין)
rights seperation - הַפְרָדַת זְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
refinement - תלטיש (מקרקעין)
rights share - מְנָיַת זְכוּת (בנקאות ושוק ההון)
reflation - ניפוח מחדש רפלציה / ריפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה)
rights trading - מִסְחָר בִּזְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
reflection - הישתקפות (מחשבים ומערכות מידע)
rights value - עֵרֶךְ זְכוּיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
reflector - מַחזִירוֹר (תחבורה)
rigidity - קשיחות (כלכלה וסטטיסטיקה)
reform bonds - אִיגֶרֶת חוֹב רֵפוֹרְמָה (בנקאות ושוק ההון)
rigjt shift - הֶיסֵט יָמינה (מחשבים ומערכות מידע)
reform loan - הַלְוָואַת רֶפוֹרְמָה (בנקאות ושוק ההון)
rim / jante - גַּ'נְט (תחבורה)
reformation of contract - תיקון חוזה (דיני עסקים)
ring - חסימת שוק (ארגון וניהול עסקים)
refreezing - הַקְפָּאָה מְחוּדֶּשֶת (ארגון וניהול עסקים)
ring - חסימת שוק (שיווק ופירסום)
refreezing stage - שְׁלַב מִיסּוּד (ארגון וניהול עסקים)
refresh - רענון (מחשבים ומערכות מידע)
ring counter - מונֶה מַעגָלי (מחשבים ומערכות מידע)
refuge eara - אזור מיפלט (תחבורה)
ring indicator - מַחוָון צִלצוּל (מחשבים ומערכות מידע)
refuge island - אי מיפלט (תחבורה)
ring method - רינג, שיטת (בנקאות ושוק ההון)
refund - החזרה (ייצור ותיפעול)
ring network - רֶשֶת טַבַּעָתית (מחשבים ומערכות מידע)
refund - החזרה (חשבונאות וביקורת)
ring shift - הֶיסֵט מַעגָלי (מחשבים ומערכות מידע)
refund check - שֵיק הֶחְזֵר (בנקאות ושוק ההון)
rip - RIP (ראשי תיבות לועזיים)
refund of claim - החזר תביעה (ביטוח וניהול סיכונים)
ris - ריס (מידות ומשקלות)
refund) - החזר (חשבונאות וביקורת)
rise - הפרש רומים (תחבורה)
refundable interest - רִיבִּית מוּחְזֶרֶת (בנקאות ושוק ההון)
rise of bridge - קימרת גשר (תחבורה)
refunding mortgage - מִימּוּן חוֹזֵר שֶל מַשְכַּנְתָּא (בנקאות ושוק ההון)
rise time - זמַן עלִייה (מחשבים ומערכות מידע)
refusal to work - סֵירוּב לְבַצֵּעַ עבוֹדָה (יחסי עבודה)
rising bottoms - תַּחְתִּיוֹת עוֹלוֹת (בנקאות ושוק ההון)
refutation strategy - הפרכה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
rising yield curve - עקוּמַת תְּשׂוּאָה עוֹלָה (בנקאות ושוק ההון)