לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
q ratio - יחס "קיו" (כלכלה וסטטיסטיקה)
quantity demanded - כמות מבוקשת (כלכלה וסטטיסטיקה)
q tobin - קיוּ טובין (כלכלה וסטטיסטיקה)
quantity discount - הנחה לכמות (שיווק ופירסום)
q.c.o. - Q.c.o. (ראשי תיבות לועזיים)
quantity discount - הנחה לכמות (חשבונאות וביקורת)
q.v. - q.v. (ראשי תיבות לועזיים)
quantity open order - הַזְמָנָה פְתוּחַת כַּמוּת (ייצור ותיפעול)
qae - QAE (ראשי תיבות לועזיים)
quantity supplied - כמות מוצעת (כלכלה וסטטיסטיקה)
qantas - QANTAS (ראשי תיבות לועזיים)
quantity surveyor - חשב כמויות (מקרקעין)
qb - QB (ראשי תיבות לועזיים)
quantity theory of money - תורת כמות של כסף (כלכלה וסטטיסטיקה)
qc - QC (ראשי תיבות לועזיים)
quantity variance - סְטִיַית כַּמוּת (2) (חשבונאות וביקורת)
qi - QI (ראשי תיבות לועזיים)
quantity variance - סטיית כמות (ייצור ותיפעול)
qib - QIB (ראשי תיבות לועזיים)
quantization - כּימוּי (מחשבים ומערכות מידע)
qis - QIS (ראשי תיבות לועזיים)
quantization - כימות (כלכלה וסטטיסטיקה)
qkuick turn - סִיבוּב מָהִיר (בנקאות ושוק ההון)
quantizer - מַעגָל כּימוּי (מחשבים ומערכות מידע)
qn - Qn (ראשי תיבות לועזיים)
quantum - מנה (2) (מחשבים ומערכות מידע)
qoq - QOQ (ראשי תיבות לועזיים)
quantum meruit (l) - בַּמִּידָה הָרְאוּיָה (יחסי עבודה)
qpai - QPAI (ראשי תיבות לועזיים)
quantum meruit [l] - בַּמִידָה הראוּיָה (דיני עסקים)
qpsa - QPSA (ראשי תיבות לועזיים)
quarantee year - שנת אחריות (מקרקעין)
qsd - QSD (ראשי תיבות לועזיים)
quarantine - הסגר (תחבורה)
qsr - QSR (ראשי תיבות לועזיים)
quarantine - הסגר (שיווק ופירסום)
qsra - QSRA (ראשי תיבות לועזיים)
quarried stone - אבן מחצב (מקרקעין)
qt - QT (ראשי תיבות לועזיים)
quarry - מחצבה קְוָורי (מקרקעין)
qtd - QTD (ראשי תיבות לועזיים)
quart - קוורטה (מידות ומשקלות)
qtip - QTIP (ראשי תיבות לועזיים)
quarter - רִבעון (כלכלה וסטטיסטיקה)
quadrireme - קְוַודְרִירְמָה (תחבורה)
quarter - שכונה רובע עירוני (מקרקעין)
qualification - אכשרה הסתייגות (ביטוח וניהול סיכונים)
quarter - רבעון (חשבונאות וביקורת)
qualification - כְּשִירוּת (משאבי אנוש)
quarter - רובע (מידות ומשקלות)
qualification - כשירות (ארגון וניהול עסקים)
quarter - רבעון (בנקאות ושוק ההון)
qualification - הִסְתַּיְּיגוּת כְּשִירוּת (בנקאות ושוק ההון)
quarter report - דיווח רבעוני (בנקאות ושוק ההון)
qualification check - בְּדִיקַת כְּשִירוּת (משאבי אנוש)
quarter report - דיווח רבעוני (ביטוח וניהול סיכונים)
qualification period - תְּקוּפַת אַכְשָרָה (ביטוח וניהול סיכונים)
quarterly - רִבְעוֹן (תיקשורת)
qualification share - מְנָיַת הַכְשָרָה (בנקאות ושוק ההון)
quarterly balance sheet - מַאזָן רִבְעוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
qualification shares - מְנָיָה מַסְמִיכָה (בנקאות ושוק ההון)
quarterly statement - דּוּחַ רִבְעוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
qualified name - שֵם מסוּוָג (מחשבים ומערכות מידע)
quartile - רביעון (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualified acceptance - קִיבּוּל מְסוּיָּג (בנקאות ושוק ההון)
quartile deviation - סטיית רבעון (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualified endorsement - הֶיסֵּב מְסוּיָּג (בנקאות ושוק ההון)
quarto - קְוַורְטוֹ (תיקשורת)
qualified lead - לקוח כשיר (שיווק ופירסום)
quartzite stone - אבן לודית (מקרקעין)
qualified opinion - חוות דעת מסויגת (חשבונאות וביקורת)
quasi - מֵעֵין (בנקאות ושוק ההון)
qualitative analysis - נִיתּוּחַ אֵיכוּתִי (ארגון וניהול עסקים)
quasi corporation - מֵעֵין תַּאגִיד (ארגון וניהול עסקים)
qualitative comparison - הַשְוָואָה אֵיכוּתִית (ייצור ותיפעול)
quasi instruction dummy instruction - הורָאַת דֶמי (מחשבים ומערכות מידע)
qualitative analysis - נִיתּוּחַ אֵיכוּתִי נִיתּוּחַ כַּמוּתִי (בנקאות ושוק ההון)
quasi money - מעין כסף (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualitative classification - סיווג איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quasi monopoly - מעין מונופול (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualitative comparison - הַשְׁוָואָה אֵיכוּתִית (בנקאות ושוק ההון)
quasi partner - שותף מדומה (דיני עסקים)
qualitative control - פיקוח איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quasi partner - שותף מדומה (ארגון וניהול עסקים)
qualitative cost components - מַרְכִּיבֵי עלוּת אֵיכוּתִיִים (חשבונאות וביקורת)
quasi reorganization - מעין ארגון מחדש (ארגון וניהול עסקים)
qualitative data - נתונים איכותיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
quasi reorganization - מעין ארגון מחדש (חשבונאות וביקורת)
qualitative factor - גוֹרֵם אֵיכוּתִי (ייצור ותיפעול)
quasi-capital resources - אֶמְצָעִים מֵעֵין־הוֹנִיִּים (בנקאות ושוק ההון)
qualitative factor - גורם איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quasi-contract - חוֹזֶה לְמַעשֶׂה מֵעֵין־חוֹזֶה (בנקאות ושוק ההון)
qualitative forecasting - חִיזוּי אֵיכוּתִי (בנקאות ושוק ההון)
quasi-dividend - מֵעֵין־דִּיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
qualitative forecasting - חִיזוּי אֵיכוּתִי (ארגון וניהול עסקים)
quasi-money - מֵעֵין־מְזוּמָּן (בנקאות ושוק ההון)
qualitative intervew - ראיון איכותי (שיווק ופירסום)
quasi-monopoly - מֵעֵין מוֹנוֹפּוֹל (שיווק ופירסום)
qualitative intervew - ראיון איכותי (תיקשורת)
quasi-plea to high court of justic - בג"ץ קטן (דיני עסקים)
qualitative intervew - ראיון איכותי (משאבי אנוש)
quasi-proprietary right - זכות מעין־קניינית (מקרקעין)
qualitative interview - ראיון איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quasi-public company - חברה מעין ציבורית (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualitative job analysis - נִיתּוּחַ עִיסּוּקִים אֵיכוּתִי (משאבי אנוש)
quasi-rent - מעין רנטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualitative research - מֶחְקָר אֵיכוּתִי (מחשבים ומערכות מידע)
quasinegotiable instrument - מִסְמָךְ מֵעֵין־סָחִיר (בנקאות ושוק ההון)
qualitative research - מחקר איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quaterly interest - רִיבִּית תְּלַת־חוֹדְשִית (בנקאות ושוק ההון)
qualitative research - מחקר איכותי (שיווק ופירסום)
quaterly statement - דוּחַ רבעוני (חשבונאות וביקורת)
qualitative underload - עוֹמֶס חֶסֶר אֵיכוּתִי (משאבי אנוש)
quaterly statement - דוּחַ רבעוני (ארגון וניהול עסקים)
qualitative variable - מישתנה איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
qualitive materiality - מהותיות איכותית (בנקאות ושוק ההון)
query - שאילתה (מחשבים ומערכות מידע)
qualitive materiality - מהותיות איכותית (דיני עסקים)
query language - שׂפַת שאילתות (מחשבים ומערכות מידע)
quality - איכות (שיווק ופירסום)
question and answer - שאלה ותשובה (שו"ת) (שיווק ופירסום)
quality - אֵיכוּת (ייצור ותיפעול)
question and answer - שאלה ותשובה (שו"ת) (כלכלה וסטטיסטיקה)
quality - איכות (כלכלה וסטטיסטיקה)
question and answer - שאלה ותשובה (שו"ת) (משאבי אנוש)
quality and productivity improvement crew - צֶוֶות שִיפּוּר אֵיכוּת וּפִרְיוֹן (ייצור ותיפעול)
questionable paymentes - תשלומים מפוקפקים (יחסי עבודה)
quality circle - קְבוּצַת אֵיכוּת (ייצור ותיפעול)
questionable paymentes - תשלומים מפוקפקים (ארגון וניהול עסקים)
quality conformance - הַתְאָמַת אֵיכוּת (ייצור ותיפעול)
questioning technique - שְׁאִילַת שְׁאֵלוֹת (משאבי אנוש)
quality purchasing - רֶכֶש אֵיכוּתִי (ייצור ותיפעול)
questionnaire - שאלון (דיני עסקים)
quality system - מַערֶכֶת אֵיכוּת (ייצור ותיפעול)
questionnaire - שאלון (כלכלה וסטטיסטיקה)
quality circle - חוּג אֵיכוּת (משאבי אנוש)
questionnaire - שְׁאֵלוֹן (שיווק ופירסום)
quality content - תוכן איכותי (מחשבים ומערכות מידע)
questionnaire - שְׁאֵלוֹן (משאבי אנוש)
questionnaire - שאלון (ארגון וניהול עסקים)
quality control - בקרת איכות (חשבונאות וביקורת)
queue - תּוֹר (בנקאות ושוק ההון)
quality control - בקרת איכות (מקרקעין)
queue - תור (מחשבים ומערכות מידע)
quality control program - תוכנית בִּיקוֹרֶת אֵיכוּת (ייצור ותיפעול)
queued access - גישה לפי תור (מחשבים ומערכות מידע)
quality detector signal - גַלַאי אֵיכוּת אות (מחשבים ומערכות מידע)
queued access method - שיטַת גישה לפי תור (מחשבים ומערכות מידע)
quality detector signal - גַלַאי אֵיכוּת אות (תיקשורת)
queued indexed - גישה אַקרָאית לפי תור וּלפי אינדֶקס (מחשבים ומערכות מידע)
quality link - קישור איכותי (תיקשורת)
queued sequential access - גישה סידרָתית לפי תור (מחשבים ומערכות מידע)
quality link - קישור איכותי (מחשבים ומערכות מידע)
queueing - עמידה בתור (שיווק ופירסום)
quality measurement - מְדִידַת טִיב (ייצור ותיפעול)
queueing - עמידה בתור (ארגון וניהול עסקים)
quality of bills of exchange - אֵיכוּת שִטְרֵי חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
queueing theory - תוֹרַת תוֹרִים (2) (ייצור ותיפעול)
quality of life - איכות חיים (שיווק ופירסום)
queuing theory - תורַת התורים (מחשבים ומערכות מידע)
quality of life - איכות חיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
quick sort - מִיוּן מָהיר (מחשבים ומערכות מידע)
quality of work life - חַיֵּי עבוֹדָה אֵיכוּתִיִים (משאבי אנוש)
quick assets - נכס מהיר (חשבונאות וביקורת)
quality oriented leadership institutionalization - מִיסוּד מַנְהִיגוּת מְכווֶנֶת אֵיכוּת (ארגון וניהול עסקים)
quick assets - נכס מהיר (ארגון וניהול עסקים)
quality perception - תפיסת איכות (ייצור ותיפעול)
quick turn - סֶבֶב מָהִיר (בנקאות ושוק ההון)
quality printer - מַדפֶּסֶת אֵיכוּת (מחשבים ומערכות מידע)
quicktran - קוויקטרָן (מחשבים ומערכות מידע)
quality rating - דֵּירוּג אֵיכוּתִי (בנקאות ושוק ההון)
quid pro quo - מִידָה כְּנֶגֶד מִידָה (בנקאות ושוק ההון)
quality standard - תקן איכות (מקרקעין)
quiescing - דמימה (מחשבים ומערכות מידע)
quango - QUANGO (ראשי תיבות לועזיים)
quiet factoring - נכיסה שקטה (בנקאות ושוק ההון)
quantification - כִּימוּת (חשבונאות וביקורת)
quiet factoring - נכיסה שקטה (שיווק ופירסום)
quantification - כִּימוּי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quiet title - קִנְייָן נָקִי (בנקאות ושוק ההון)
quantifing - כימות (ארגון וניהול עסקים)
quill stone - אבן דרבן (מקרקעין)
quantitative overload - עוֹמֶס יֶתֶר כַּמּוּתִי (משאבי אנוש)
quinquereme - קווינקרימה (תחבורה)
quantitative underload - עוֹמֶס חֶסֶר כַּמּוּתִי (משאבי אנוש)
quintile - חמישון (כלכלה וסטטיסטיקה)
quantitative analysis - נִיתּוּחַ כַּמּוּתִי (ייצור ותיפעול)
quips - QUIPS (ראשי תיבות לועזיים)
quantitative classification - סיווג כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quit - עזיבה (מחשבים ומערכות מידע)
quantitative comparison - הַשְׁוָואָה כַּמּוּתִית (בנקאות ושוק ההון)
quit claim - וִיתּוּר עַל תְּבִיעָה (בנקאות ושוק ההון)
quantitative comparison - השוואה כמותית (ארגון וניהול עסקים)
quit rent - דמי שכירות בפינוי (מקרקעין)
quantitative comparison - השוואה כמותית (חשבונאות וביקורת)
quontative materiality - מהותיות כמותית (דיני עסקים)
quantitative control - פיקוח כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quontative materiality - מהותיות כמותית (בנקאות ושוק ההון)
quantitative cost components - מַרְכִּיבֵי עלוּת כַּמוּתִיִים (חשבונאות וביקורת)
quorum - מִנְיָין חוּקִי קְווֹרוּם (בנקאות ושוק ההון)
quantitative data - נתונים כמותיים (כלכלה וסטטיסטיקה)
quorum - מניין חוקי קוורוּם (דיני עסקים)
quantitative goal norm - נוֹרְמָה כַּמוּתִית מְכַסָה יְעָדִים (ייצור ותיפעול)
quota - מיכסה מִכסה (כלכלה וסטטיסטיקה)
quantitative goal norm - נוֹרְמָה כַּמוּתִית מְכַסָה יְעָדִים (יחסי עבודה)
quota - מִכסָה (שיווק ופירסום)
quantitative information - מֵידָע כַּמּוּתִי (מחשבים ומערכות מידע)
quota sampling - דגימת מִכסָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
quantitative information - מֵידָע כַּמּוּתִי (חשבונאות וביקורת)
quota sampling - דגימת מיכסה (שיווק ופירסום)
quantitative interview - ראיון כמותי (תיקשורת)
quota – share treaty - חוזה מיכסָה (ביטוח וניהול סיכונים)
quantitative interview - ראיון כמותי (שיווק ופירסום)
quotation - הצעת מחיר (דיני עסקים)
quantitative interview - ראיון כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quotation - צִיטוּט (בנקאות ושוק ההון)
quantitative interview - ראיון כמותי (משאבי אנוש)
quotation - מובאה (תיקשורת)
quantitative job analysis - נִיתּוּחַ עִיסּוּקִים כַּמּוּתִי (משאבי אנוש)
quotation - הצעת מחיר ציטוט (שיווק ופירסום)
quantitative research - מחקר כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quotation board - לוּחַ שְׁעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
quantitative research - מֶחְקָר כַּמּוּתִי (מחשבים ומערכות מידע)
quotation list - גִּילְיוֹן שְׁעָרִים (בנקאות ושוק ההון)
quantitative restriction - הגבלה כמותית (כלכלה וסטטיסטיקה)
quotations committee - וַעדַת מְחִירִים (בנקאות ושוק ההון)
quantitative scale - סולם כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quote sheet - גִילְיוֹן צִיטוּט (חשבונאות וביקורת)
quantitative school - אַסְכּוֹלָה כַּמּוּתִית (ארגון וניהול עסקים)
quoted company - חֶבְרָה רְשׁוּמָה (בנקאות ושוק ההון)
quantitative variable - מישתנה כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
quoted price - מְחִיר מְצוּטָט (בנקאות ושוק ההון)
quantitativeness - כַּמּוּתִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
quotient - מנה (3) (מחשבים ומערכות מידע)
quantities list - כתב כמויות (מקרקעין)
quoting - ציטוּט (תיקשורת)
quantitive easing - רווחה כמותית (כלכלה וסטטיסטיקה)
qwerty - qwerty keyboard - מיקלדת קוורטי (מחשבים ומערכות מידע)
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות