לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
p - P (ראשי תיבות לועזיים)
postal order - הַמְחָאַת דּוֹאַר (בנקאות ושוק ההון)
p to p - P To P (ראשי תיבות לועזיים)
postal savings - חיסכון בדואר (כלכלה וסטטיסטיקה)
p&d - P&D (ראשי תיבות לועזיים)
postclosing trial balance - מאזן בוחן לאחר סגירה (חשבונאות וביקורת)
p&i - P&I (ראשי תיבות לועזיים)
postcode - מִיקּוּד (בנקאות ושוק ההון)
p&l - P&L (ראשי תיבות לועזיים)
postdated check - שֵיק מְאוּחָר שֶק מעותד (בנקאות ושוק ההון)
p&s - P&S (ראשי תיבות לועזיים)
postdated check depositing - הַפְקָדַת שֵׁיק דָּחוּי (בנקאות ושוק ההון)
p.&l. - P.&L. (ראשי תיבות לועזיים)
poste restante - דואר שמור (תיקשורת)
p.a.y.e. - P.A.Y.E. (ראשי תיבות לועזיים)
posted price - מחיר מוצהר (בנקאות ושוק ההון)
p.i.b.o.r. - P.I.B.O.R. (ראשי תיבות לועזיים)
poster - כרזה (שיווק ופירסום)
p.i.n. - P.I.N. (ראשי תיבות לועזיים)
poster - פּוֹסְטֵר (תיקשורת)
p.s.b.r. - P.S.B.R. (ראשי תיבות לועזיים)
poster / placard - כְּרָזָה (תיקשורת)
p/a - P/A (ראשי תיבות לועזיים)
postfix notation - תיווי אחורי (מחשבים ומערכות מידע)
p/e ratio - P/E ratio P/E Ratio (ראשי תיבות לועזיים)
posting - פירסום (יחסי עבודה)
p/p - P/P (ראשי תיבות לועזיים)
postmark - חוֹתֶמֶת דּוֹאַר (בנקאות ושוק ההון)
p/s ratio - P/S Ratio (ראשי תיבות לועזיים)
postmark advertising - חותמת פירסומית (שיווק ופירסום)
p2p - P2P (ראשי תיבות לועזיים)
postmortem dump - הטָלַת סִיוּם (מחשבים ומערכות מידע)
pa - PA (ראשי תיבות לועזיים)
postprocessor - מעַבֵּד־אַחֵר (מחשבים ומערכות מידע)
paashe index - מדד פאשה (כלכלה וסטטיסטיקה)
postscript - פוסטסקריפט (מחשבים ומערכות מידע)
pab - PAB (ראשי תיבות לועזיים)
postscript - פוֹסְטְסקרִיפְט (תיקשורת)
pac - PAC (ראשי תיבות לועזיים)
postscript dot - נקודת פוסטסריפט (מידות ומשקלות)
pac-man defence - הגָנַת פַּאק־מֵאן (בנקאות ושוק ההון)
pot - קְדֵירָה (בנקאות ושוק ההון)
pace setter - קוֹבֵעַ קֶצֶב (יחסי עבודה)
pot - טעפאלה (מקרקעין)
pack - אריזה קיבּוּץ (מחשבים ומערכות מידע)
potencial customer - לָקוֹחַ פּוֹטֵנְצִיאָלִי (בנקאות ושוק ההון)
package - חבילה (יחסי עבודה)
potential competition - הִיתְחָרוּת בְּכוֹחַ (שיווק ופירסום)
package - אריזה חבִילָה (ייצור ותיפעול)
potential competitor - מִתְחָרֶה בְּכוֹחַ (ארגון וניהול עסקים)
package - אריזה (שיווק ופירסום)
potential customer - לקוח פוטנציָילי (שיווק ופירסום)
package deal - עסקת חבילה (כלכלה וסטטיסטיקה)
potential earnings - יְכוֹלֶת רְוָוחִים מֵרַבִּית (ארגון וניהול עסקים)
package deal - עיסקת חבילה (שיווק ופירסום)
package deal - עִסְקַת חבִילָה (יחסי עבודה)
potential entrant - מתחרה פוטנציאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
package deal - עיסקת חבילה (תיקשורת)
potential gross income - הכנסה צפויה (מקרקעין)
package engineering - הַנְדָסַת ארִיזָה (ייצור ותיפעול)
potential gross national product - תוצר לאומי גולמי פוטנציאלי (כלכלה וסטטיסטיקה)
package insurance - ביטוח חבילה (ביטוח וניהול סיכונים)
potential market - שוק פוטנציילי (שיווק ופירסום)
package of benefits - חבִילוֹת תַּגְמוּלִים (יחסי עבודה)
potential output - תפוקה פוטנציאלית (כלכלה וסטטיסטיקה)
package policy - פוליסת חבילה (ביטוח וניהול סיכונים)
potentioal value - ערך פוטנציאלי (ארגון וניהול עסקים)
package standartization - תקנוּן אריזות (ייצור ותיפעול)
potentioal value - ערך פוטנציאלי (ייצור ותיפעול)
package standartization - תיקנון אריזות (דיני עסקים)
pothole - מהמורה (תחבורה)
package tesing - אריזה, מבחני (ייצור ותיפעול)
pound - ליברה פאונד (מידות ומשקלות)
package test - מיבחן אריזה (שיווק ופירסום)
pound troy - ליברה טרוי (מידות ומשקלות)
package testing - מבחני אריזה (ייצור ותיפעול)
poverty - עוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
package testing - מִבְחנֵי ארִיזָה (שיווק ופירסום)
poverty line - קו עוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
packaged goods - מוצר ארוז (ייצור ותיפעול)
poverty trap - מַלְכּוֹדֶת עוֹנִי (משאבי אנוש)
packager - פֶּקֶגֶ'ר (תיקשורת)
poverty trap - מַלְכּוֹדֶת עוֹנִי (יחסי עבודה)
packaging - אריזות, עיצוב עיצוב אריזות (ייצור ותיפעול)
poverty trap - מלכודת עוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
packaging - אריזות, עיצוב עיצוב אריזות (שיווק ופירסום)
power - כּוֹחַ עוצְמָה (משאבי אנוש)
packed decimal - עֶשׂרוני מקוּבָּץ (מחשבים ומערכות מידע)
power - כוח (ארגון וניהול עסקים)
packet - מָנה (מחשבים ומערכות מידע)
power - כוח הֶספֵק (ייצור ותיפעול)
packet switching - מיתוּג מָנות (מחשבים ומערכות מידע)
power indicator - מַחוּוֵן אַספָּקַת חַשמַל (מחשבים ומערכות מידע)
packing - דחיסה (מחשבים ומערכות מידע)
power to dismiss - סַמְכוּת לְפַטֵּר (יחסי עבודה)
packing - אֶטֶם (מקרקעין)
power / strenght - עָצמה (כלכלה וסטטיסטיקה)
packing density - צפיפות דחיסה (מחשבים ומערכות מידע)
power of appointment - סַמְכוּת לְמַנּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
packman - פַּקְמֶן (תיקשורת)
power of attorney - יִיפּוּי כּוֹחַ (יחסי עבודה)
pacs - PACS (ראשי תיבות לועזיים)
power of attorney - ייפוי כוח (דיני עסקים)
pad - טַבלַת כּתיבה (מחשבים ומערכות מידע)
power of attorny - יִיפוּי כּוֹחַ (בנקאות ושוק ההון)
padding - מילוּי ריפּוּד (מחשבים ומערכות מידע)
power of sale - סַמְכוּת לִמְכּוֹר (בנקאות ושוק ההון)
paddle - מָנוף (מחשבים ומערכות מידע)
power of test - עוצמת מבחן (כלכלה וסטטיסטיקה)
page - דַף (מחשבים ומערכות מידע)
power source - מְקוֹר כּוֹחַ (משאבי אנוש)
page - עמוד (תיקשורת)
power steering - הֶגֶה כּוחַ (תחבורה)
page frame - מִסגֶרֶת דַף (מחשבים ומערכות מידע)
power structure - מִבְנֶה סַמְכוּת (2) (ארגון וניהול עסקים)
page printer - מַדפֶּסֶת דַפִּים (מחשבים ומערכות מידע)
power-centered participation - הִשְתַּתְּפוּת סְבִיב מוֹקְדֵי עָצְמָה (יחסי עבודה)
page jacking - מחטף דף (תיקשורת)
powerlessness - חוֹסֶר אוֹנִים (משאבי אנוש)
page la out - עמוד מעוצב (מחשבים ומערכות מידע)
powerlessness - חוּלְשָה (ארגון וניהול עסקים)
page layout - עימוּד (מחשבים ומערכות מידע)
poyroll records - רשומות שכר (יחסי עבודה)
page printer - מַדפֶּסֶת עַמוּדים (מחשבים ומערכות מידע)
poyroll records - רשומות שכר (חשבונאות וביקורת)
page rank - דירוג דף (תיקשורת)
pp - PP (ראשי תיבות לועזיים)
page rank - ציון הדף (שיווק ופירסום)
pp&e - PP&E (ראשי תיבות לועזיים)
page rank - דירוג דף ציון הדף (מחשבים ומערכות מידע)
ppd. - ppd. (ראשי תיבות לועזיים)
page title - כותרת דף (תיקשורת)
ppf - PPF (ראשי תיבות לועזיים)
page title - כותרת דף (מחשבים ומערכות מידע)
ppi - PPI (ראשי תיבות לועזיים)
page turning - רֶצֶף עַמוּדים (מחשבים ומערכות מידע)
ppn - PPN (ראשי תיבות לועזיים)
pager - זימונית (תיקשורת)
ppo - PPO (ראשי תיבות לועזיים)
paging - דִפדוּף דיפדוף (מחשבים ומערכות מידע)
ppp - PPP (ראשי תיבות לועזיים)
pagoda - פָּגוֹדָה (מקרקעין)
pps - PPS (ראשי תיבות לועזיים)
paid holiday - פַּגְרָה בְּשָׂכָר (יחסי עבודה)
pr - PR (ראשי תיבות לועזיים)
paid check - שֵיק פָּרוּעַ שֶק משולם (בנקאות ושוק ההון)
pr&d - PR&D (ראשי תיבות לועזיים)
paid circulation - תפוצה בתשלום (שיווק ופירסום)
practical capacity - כושר מעשי (ייצור ותיפעול)
paid in capital - הון נפרע (בנקאות ושוק ההון)
practical graphics art - גרפיקה שימושית (תיקשורת)
paid in capital - הון נפרע (חשבונאות וביקורת)
pragmatic value orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת עֵרֶךְ פְּרַגְמָטִית (ארגון וניהול עסקים)
paid up value - עֵרֶךְ מְסוּלָּק (ביטוח וניהול סיכונים)
pragmatic value orientation - אוֹרְיֶינְטַצְיַת עֵרֶךְ פְּרַגְמָטִית (שיווק ופירסום)
paid vacation - חוּפְשָה בְּתַשְלוּם (יחסי עבודה)
pragmatism - פְּרַגְמָטִיּוּת (ארגון וניהול עסקים)
paid-in surplus - עוֹדֶף מִמְּכִירַת מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
prass - פרס (מידות ומשקלות)
paid-up - נִפְרַע (2) (בנקאות ושוק ההון)
prd. - Prd. (ראשי תיבות לועזיים)
paid-up insurance - בִּיטּוּחַ מְסוּלָּק (ביטוח וניהול סיכונים)
pre emptive right - זכות קדימה (שיווק ופירסום)
paid-up pension - פנסיה מסולקת (ביטוח וניהול סיכונים)
pre service - קדם שירות (יחסי עבודה)
paid-up policy - פוליסה מסולקת (ביטוח וניהול סיכונים)
pre service - קְדַם-שֵירוּת (משאבי אנוש)
paid-up share capital / outstanding capital stock - הוֹן מְנָיוֹת נִפְרָע (בנקאות ושוק ההון)
pre service - קְדַם-שֵירוּת (ביטוח וניהול סיכונים)
pain and suffering - כאב וסבל (ביטוח וניהול סיכונים)
pre test - מיבחן מקדים (שיווק ופירסום)
painted nose - חרטום צבוע (תחבורה)
pre- production - קְדַם יִיצוּר (ייצור ותיפעול)
painting the tape - צְבִיעַת סֶרֶט (בנקאות ושוק ההון)
pre-audit - בִּיקוֹרֶת מֵרֹאש (בנקאות ושוק ההון)
pair - זוּגִית (תחבורה)
pre-cast - פריקסט (מקרקעין)
pair comparison - הַשְוָואַת זוּגוֹת (משאבי אנוש)
pre-cast concrete - בטון טרומי (מקרקעין)
pair of compasses - מחוגה (ארגון וניהול עסקים)
pre-contract - טרום חוזה (ארגון וניהול עסקים)
paired sample - מידגם זוגי (כלכלה וסטטיסטיקה)
pre-contract - טרום חוזה (דיני עסקים)
paired shares - מְנָיָה זוּגִית (בנקאות ושוק ההון)
pre-contract - טְרוֹם־חוֹזֶה (בנקאות ושוק ההון)
palace - ארמון הֵיכָל (מקרקעין)
pre-edit - טרום עריכה (מחשבים ומערכות מידע)
palanquin - שידה (2) (תחבורה)
pre-emption right holder - בר-מצר (מקרקעין)
palastra - פָּלֶסְטְרָה (מקרקעין)
pre-emptive right - זְכוּת קְדִימָה (ארגון וניהול עסקים)
palestinian authority - הרשות הפלסטינית (דיני עסקים)
pre-emptive right - זכות קדימה (דיני עסקים)
palm capitol - כּותֶרֶת דֶקֶל (מקרקעין)
pre-emptive right - זכות קדימה (כלכלה וסטטיסטיקה)
palm ornament - תִּימוֹרָה (מקרקעין)
pre-existing condition - תְּנַאי מוּקְדָּם (בנקאות ושוק ההון)
pamphlet - פַּמְפְלֵט (תיקשורת)
pre-issue - קְדַם־הַנְפָּקָה (בנקאות ושוק ההון)
pan - PAN (ראשי תיבות לועזיים)
pre-market - קְדַם־שׁוּק (בנקאות ושוק ההון)
pan - צידוד (תיקשורת)
pre-opening stage - שְלַב טְרוֹם־פְּתִיחָה (בנקאות ושוק ההון)
panamax - פַנַמַקְס (תחבורה)
pre-print - קדם-דפוס (תיקשורת)
panel - מידגם קבע סגל פנל (כלכלה וסטטיסטיקה)
pre-production - קדם הפקה טרום הפקה (תיקשורת)
panel - פָּנֶל (תיקשורת)
pre-read head - רֹאש קריאה מוּקדֶמֶת (מחשבים ומערכות מידע)
panel - מָסָך (מחשבים ומערכות מידע)
pre-refunding - הַחְלָפָה (3) (בנקאות ושוק ההון)
panel - מידגם קבע סגל פנל (שיווק ופירסום)
pre-roll - פירסומת מקדימה (שיווק ופירסום)
panel - פָּנֶל (מקרקעין)
pre-rulling - פסיקה מוקדמת (דיני עסקים)
panel - פנל (ארגון וניהול עסקים)
pre-service training - הַדְרָכָה קְדַם שֵׁירוּתִית (משאבי אנוש)
panel data - נתוני פַּנֶל (כלכלה וסטטיסטיקה)
pre-stressed concrete - בטון דרוך (מקרקעין)
panel generator - מחולֵל מָסָכּים (מחשבים ומערכות מידע)
pre-test - בְּחִינָה מִקְדָמִית (ייצור ותיפעול)
panel test - מבחן פנל (שיווק ופירסום)
pre-test - מבחן מקדים (כלכלה וסטטיסטיקה)
panic - פניקה (שיווק ופירסום)
pre-trial - קדם-משפט (דיני עסקים)
panic - פאניקה פניקה (כלכלה וסטטיסטיקה)
preamble sequence - קִדמית (מחשבים ומערכות מידע)
pannel - חבר דיון (תיקשורת)
preapproach - קדם גישה (שיווק ופירסום)
pannel - חבר דיון (ארגון וניהול עסקים)
preaquisition profits - רווחים בטרם רכישה (חשבונאות וביקורת)
panorama - פָּנוֹרָמָה (תיקשורת)
preauthorized checks system - שֵירוּת שֵיקִים (בנקאות ושוק ההון)
panorama - פנורמה (מקרקעין)
precautionary demand for money - בִּיקּוּש לְכֶסֶף בְּשֶל בִּיטָחוֹן (בנקאות ושוק ההון)
panoramic screen - מסך פָנוֹרַמי (תיקשורת)
precautionary motive - מניע זהירות / מניע ביטחון (כלכלה וסטטיסטיקה)
pantheon - פַּנְתֵּאוֹן (מקרקעין)
precedence - קדימות (2) (מחשבים ומערכות מידע)
pantograph - פַּנְטוֹגְרָף (תיקשורת)
precedent - תקדים (דיני עסקים)
pantone - פנטון (שיווק ופירסום)
preceptual map - מפה תפיסתית (שיווק ופירסום)
pantone - פַּנְטוֹן (תיקשורת)
precious stone - אֶבֶן חֵן אֶבֶן יְקָרָה (בנקאות ושוק ההון)
pantone matching s system - מערכת התאמת צבעי פנטון (מחשבים ומערכות מידע)
precision - דיוק מושג (תיקשורת)
pantry audit - ביקורת מזַווה (ארגון וניהול עסקים)
precision - דִיוּק דיוק מושג (מחשבים ומערכות מידע)
pantry audit - ביקורת מזַווה מזָוֶוה, ביקורת (שיווק ופירסום)
preclosing trial balance - מאזן בוחן ראשוני (חשבונאות וביקורת)
pap - PAP (ראשי תיבות לועזיים)
preclusive specification - מיפרט מַרְתִיעַ (ייצור ותיפעול)
paparazzi - פַּפָּרָצִי (תיקשורת)
preclusive buying - קנייה מונעת (ארגון וניהול עסקים)
paper - נְיַיר (בנקאות ושוק ההון)
preclusive buying - קנייה מונעת (שיווק ופירסום)
paper tape reproducer - משַכפֵּל סֶרֶט ניָיר (מחשבים ומערכות מידע)
precommunication feed in - משוב קדם תקשורת (כלכלה וסטטיסטיקה)
paper advance mechanism - מַערֶכֶת קידוּם ניָיר (מחשבים ומערכות מידע)
precommunication feed in - משוב קדם תקשורת (שיווק ופירסום)
paper credit - אַשְרַאי מִסְמָכִים (בנקאות ושוק ההון)
precompiler - קדם מהדר (מחשבים ומערכות מידע)
paper currency basis - מטבע על בסיס נייר (כלכלה וסטטיסטיקה)
precompute - חִישּׁוּב מֵרֹאש (בנקאות ושוק ההון)
paper eman־owt - מִמְשָךְ הדָדִי (בנקאות ושוק ההון)
predatory price cutting - חיתוך מחירים פרוע (שיווק ופירסום)
paper feeder - גַלגַל הזָנה מֵזין ניָיר (מחשבים ומערכות מידע)
predatory pricing - המחרה חמסנית (שיווק ופירסום)
paper gain - רֶוַוח עַל הַנְּיָיר (בנקאות ושוק ההון)
predatory pricing - המחרה חמסנית (חשבונאות וביקורת)
paper gold - נייר זהב (כלכלה וסטטיסטיקה)
predetermined motion times - זְמַן תְנוּעָה קָבוּעַ מֵרֹאש (ייצור ותיפעול)
predetermined motion times system - תֶקֶן זְמַן קָבוּעַ מֵרֹאש (ייצור ותיפעול)
paper money - כסף נייר (כלכלה וסטטיסטיקה)
predetermined motion times system - תֶקֶן זְמַן קָבוּעַ מֵרֹאש (יחסי עבודה)
paper profit - רֶוַוח לַהלָכָה (בנקאות ושוק ההון)
prediction - תַּחזִית (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
paper profit - רווח להלכה (חשבונאות וביקורת)
prediction constriction - הִתְכַוְּוצוּת יְכוֹלֶת נִיבּוּי (ארגון וניהול עסקים)
paper standard - בסיס נייר נייר, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה)
predictive research - מֶחְקָר נִיבּוּי (ארגון וניהול עסקים)
paper tape - סֶרֶט ניָיר מנוּקָב (מחשבים ומערכות מידע)
predictive research - מחקר ניבוי (כלכלה וסטטיסטיקה)
paper tape reader - מיקראת סֶרֶט ניָיר (מחשבים ומערכות מידע)
predictive validity - תְּקֵפוּת נִיבּוּיִית (משאבי אנוש)
paper tape verifier - מאַמֶתֶת סֶרֶט ניָיר (מחשבים ומערכות מידע)
predispositions of buyers - נטיות קונים (שיווק ופירסום)
paper work - נַיֶּירֶת עבוֹדַת נַיָּירוּת (ארגון וניהול עסקים)
preemptive defense strategy - הגנת מֶנע, אסטרטגית (שיווק ופירסום)
paper work - עבוֹדַת נַיָּירוּת (ייצור ותיפעול)
preemptive defense strategy - הגנת מֶנע, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
paperless item processing system [pips] - מַערָךְ עִיבּוּד פְּרָטִים לְלֹא נְיָיר (בנקאות ושוק ההון)
preemptive right - זכות קדימה (מקרקעין)
par - פָּארִי (בנקאות ושוק ההון)
preemptive rights of shares purchase - זְכוּת קְדִימָה לִרְכִישַׁת מְנָיוֹת (בנקאות ושוק ההון)
par / nominal - נָקוּב (בנקאות ושוק ההון)
prefabricated building - מבנה טרומי (מקרקעין)
par item - פָּרִיט בְּעֵרֶךְ נָקוּב (בנקאות ושוק ההון)
prefabricated construction - בנייה טרומית (מקרקעין)
par of exchange - יחס חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
prefabricated mautacturing - ייצור טרומי (מקרקעין)
par value - ערך פארי (בנקאות ושוק ההון)
preferably depositing period - תקרת הפקדה מוטבת (ביטוח וניהול סיכונים)
par value of currency - עֵרֶךְ נָקוּב שֶל מַטְבֵּעַ (בנקאות ושוק ההון)
preference - העדפה עדיפות (שיווק ופירסום)
para - Para (ראשי תיבות לועזיים)
preference - עדִיפוּת (2) (ארגון וניהול עסקים)
parachuting - הַצְנָחָה צְנִיחָה (תחבורה)
preference - עדיפות (יחסי עבודה)
paradox of thrift - חיסכון, פרדוקס פרדוקס חיסכון (כלכלה וסטטיסטיקה)
preference - עדיפות (כלכלה וסטטיסטיקה)
paradox of value - ערך, פרדוקס פרדוקס ערך (כלכלה וסטטיסטיקה)
preference as to assets - עדִיפוּת לְגַבֵּי נְכָסִים (בנקאות ושוק ההון)
paragraph - סעיף (תיקשורת)
preference dividend - דִּיבִידֶנְד בְּכוֹרָה דיווידנד בכורה (בנקאות ושוק ההון)
parallel - מַקבּיל מַקבּילית (מחשבים ומערכות מידע)
preference dividend - דיווידנד בכורה (חשבונאות וביקורת)
parallel allocation - הקצָאה מַקבּילית (מחשבים ומערכות מידע)
preference rule - כְּלָלֵי הַעדָפָה (ייצור ותיפעול)
parallel interface - מימשק מַקבּילי (מחשבים ומערכות מידע)
preference-similarity - העדפה-דמיון (כלכלה וסטטיסטיקה)
parallel processing - עיבּוּד בּמַקבּיל (מחשבים ומערכות מידע)
preference-similarity theory - תורת העדפה-דמיון (כלכלה וסטטיסטיקה)
parallel adder - חַבָּר בּמַקבּיל (מחשבים ומערכות מידע)
preferences about goals - עדִיפוּת לְגַבֵּי מַטָּרוֹת (ארגון וניהול עסקים)
parallel amounts - סכומים מקבילים (ארגון וניהול עסקים)
preferential rehiring - הַעדָפָה בְּהַעסָקָה חוֹזֶרֶת (יחסי עבודה)
parallel amounts - סכומים מקבילים (חשבונאות וביקורת)
preferential rehiring - עדִיפוּת בַּחזָרָה לָעבוֹדָה (יחסי עבודה)
parallel authority - סמכות מקבילה (דיני עסקים)
preferential right - דִּין קְדִימָה (בנקאות ושוק ההון)
parallel broadcast - שידוּר מקביל (תיקשורת)
prefernce order - סדר עדיפויות (דיני עסקים)
parallel computer - מַחשֵב מַקבּילי (מחשבים ומערכות מידע)
preferred creditor - נוֹשֶה בַּר־זְכוּת קְדִימָה (בנקאות ושוק ההון)
parallel imports - יבוא מקביל (שיווק ופירסום)
preferred debt - חוֹב בַּר־קְדִימָה חוֹב מוּעֳדָף (בנקאות ושוק ההון)
parallel imports - יבוא מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה)
preferred dividend coverage - יַחַס כִּיסוּי דִּיבִידֶנְד בְּכוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
parallel market - שוק מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה)
preferred income - הכנסה מועדפת (חשבונאות וביקורת)
parallel parking - חנייה במקביל (תחבורה)
preferred income - הכנסה מועדפת (דיני עסקים)
parallel ramp terminal - קצה מחבר מקביל (תחבורה)
preferred income - הכנסה מועדפת (יחסי עבודה)
parallel rate of exchange - שער חליפין מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה)
preferred insurance (adif) - ביטוח עדיף (ביטוח וניהול סיכונים)
parallel running - ריצה מַקבּילית (מחשבים ומערכות מידע)
preferred loan - מִילְווֹת מוּעדָפִים (בנקאות ושוק ההון)
parallel standard - בסיס מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה)
preferred loan - מִלוות מועדפים (כלכלה וסטטיסטיקה)
parallel tax - מס מקביל (דיני עסקים)
preferred ordinary shares - מניות רגילות מבוכרות (מ"ר מב') (כלכלה וסטטיסטיקה)
parallel tax - מס מקביל (ביטוח וניהול סיכונים)
preferred policy (adiff) - פוליסת עדיף (ביטוח וניהול סיכונים)
parallel tax - מס מקביל (יחסי עבודה)
preferred rate - שַׁעַר מוּעדָף (בנקאות ושוק ההון)
parallel tax law - חוֹק מַס מַקְבִּיל (יחסי עבודה)
preferred risk - סיכון מועדף (ביטוח וניהול סיכונים)
parallel tax law - חוק מס מקביל (דיני עסקים)
preferred shares - מְנָיָה מוּעדֶפֶת (בנקאות ושוק ההון)
parallel transfer - הַעבָרה מַקבּילית (מחשבים ומערכות מידע)
preferred solution - פִּתְרון מוּעדָף (ייצור ותיפעול)
parallel transmission - שידוּר מַקבּילי (מחשבים ומערכות מידע)
preferred stock - מניות בכורה (כלכלה וסטטיסטיקה)
paramedical profession - מִקְצוֹעַ פָּרָה־רְפוּאִי (יחסי עבודה)
preferred stock [am.] / preference share [br.] - מניית בכורה (ביטוח וניהול סיכונים)
paramedical worker - עוֹבֵד פָּרָה־רְפוּאִי (משאבי אנוש)
preferred stock fund - קֶרֶן מְנָיוֹת בְּכוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
parameter - מֵיצָד פָּרָמֶטֶר (מחשבים ומערכות מידע)
preferred stock sinking fund - קרן לפדיון מניות בכורה (חשבונאות וביקורת)
parameter - מֵיצָד פרמטר (ארגון וניהול עסקים)
preferred stock sinking fund - קֶרֶן לְפִדְיוֹן מְנָיוֹת בְּכוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
parameter - פרמטר (כלכלה וסטטיסטיקה)
preferred tariff - מכס מועדף (כלכלה וסטטיסטיקה)
parameter word - מילַת פּרָמֶטֶר (מחשבים ומערכות מידע)
preferred tariff - מכס מועדף (דיני עסקים)
parametric tests of significance - מבחני מובהקות פרמטריים (כלכלה וסטטיסטיקה)
preferred tax - מַס מוּעדָף (בנקאות ושוק ההון)
parapet - מעקה (מקרקעין)
preferred work - עבוֹדָה מוּעֳדֶפֶת (יחסי עבודה)
parasang - פרסה (מידות ומשקלות)
preferred work - עבודה מועדפת (דיני עסקים)
parcel / block - חלקה / גוש (מקרקעין)
prefubricated - ייצוּר מֵרֹאש (ייצור ותיפעול)
parcel / block entity - חברת גוש / חלקה (מקרקעין)
pregnancy - הריון (יחסי עבודה)
parcel post - דואר חבילות (תיקשורת)
pregnancy - הריון (דיני עסקים)
parchase cost - עלות רכש (שיווק ופירסום)
pregnancy preserving - שמירת הריון (יחסי עבודה)
parent - הורֶה (מחשבים ומערכות מידע)
pregnancy preserving - שמירת הריון (דיני עסקים)
parent company - חברה אם (דיני עסקים)
pregnant woman - אישה בהיריון (דיני עסקים)
parent company - חברה אם (ארגון וניהול עסקים)
pregnant woman - אִישָׁה בְּהֵירָיוֹן (יחסי עבודה)
parent company - חֶבְרָה אֵם (בנקאות ושוק ההון)
prejudice - דֵּעָה מוּקְדֶּמֶת (משאבי אנוש)
parent company statements - דוחות חברה-אם (חשבונאות וביקורת)
prejudice - דעה קדומה (שיווק ופירסום)
parent ego - אֶגוֹ הוֹרִים (ארגון וניהול עסקים)
prejudice - משוא פנים (2) (יחסי עבודה)
parent population - אוכלוסיית אב (כלכלה וסטטיסטיקה)
preliminary demands - דְּרִישׁוֹת מִקְדָמִיּוֹת (משאבי אנוש)
paretian optimality - אופטימליות של פארטו (כלכלה וסטטיסטיקה)
preliminary audit - ביקורת ראשונית (חשבונאות וביקורת)
paretian optimality - אוֹפְּטִימָלִיוּת פָּארֶטוֹ (ייצור ותיפעול)
preliminary expenses - הוֹצָאוֹת רִאשׁוֹנִיּוֹת (בנקאות ושוק ההון)
pareto chart - תַרְשִים פָּארֶטוֹ (ארגון וניהול עסקים)
preliminary subscription - חתִימָה מוּקְדֶּמֶת (בנקאות ושוק ההון)
pareto efficiency - יעילות פארטו (ייצור ותיפעול)
premises - חצֵרִים (בנקאות ושוק ההון)
pareto efficiency - יעילות פָּארֶטוֹ (כלכלה וסטטיסטיקה)
premises - חצרים (מקרקעין)
pareto optimum - אוֹפְּטִימוּם שֶל פַּארֶטוֹ (ייצור ותיפעול)
premises - חצרים (ביטוח וניהול סיכונים)
pareto's law - חוק פארטו פארטו, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה)
premises - חצרים (דיני עסקים)
pari in delicto - אשמה שווה (דיני עסקים)
premium - דמי ביטוח פרמייה (ביטוח וניהול סיכונים)
pari in delicto - אשמה שווה (ביטוח וניהול סיכונים)
premium - פרמיה (כלכלה וסטטיסטיקה)
pari passu - פארי פסו (מקרקעין)
premium - פרמיה (שיווק ופירסום)
premium - פְּרֶמְיָה (יחסי עבודה)
pari value - (בנקאות ושוק ההון)
premium basic - דמי ביטוח יסודיים (ביטוח וניהול סיכונים)
paris club - מועדון פריס (כלכלה וסטטיסטיקה)
premium bond - אִיגֶרֶת חוֹב נוֹשֵׂאת פְּרָסִים (בנקאות ושוק ההון)
parity - זוגיות (מחשבים ומערכות מידע)
premium loan - הלוואת פרמיה (ביטוח וניהול סיכונים)
parity - שוויון (כלכלה וסטטיסטיקה)
premium on bonds - פְּרֶמְיָה עַל אִיגְרוֹת חוֹב (בנקאות ושוק ההון)
parity - שִׁוְויוֹן (ארגון וניהול עסקים)
premium pay - תַּשְלוּם פְּרֶמְיָה (יחסי עבודה)
parity - הצמדת שכר (3) (יחסי עבודה)
premium raid - פְּשִׁיטָה בְּאֶמְצָעוּת פְּרֶמְיָה (בנקאות ושוק ההון)
parity bit - סיבית זוּגִיות (מחשבים ומערכות מידע)
premium rate - שיעור פרמיה (ביטוח וניהול סיכונים)
parity check - מיבדק זוּגִיות (מחשבים ומערכות מידע)
premium return of - החזר פרמיה (ביטוח וניהול סיכונים)
parity clause - סְעִיף שִוְויוֹן (בנקאות ושוק ההון)
premume pack - אריזת הטבה (שיווק ופירסום)
parity committee - וְעָדָה פָּרִיטֶטִית (יחסי עבודה)
prepackaging - אריזה מראש (ייצור ותיפעול)
parity error - שגיאַת זוּגִיוּת (מחשבים ומערכות מידע)
prepackaging - אריזה מראש (שיווק ופירסום)
parity in paying debts - שוויון בתשלום חובות (דיני עסקים)
prepaid expense - הוצאה מראש (שיווק ופירסום)
parity in paying debts - שִוְויוֹן בְּתַשְלוּם חוֹבוֹת (בנקאות ושוק ההון)
prepaid expense - הוצאה מראש (חשבונאות וביקורת)
parity principle - עִיקָּרוֹן הַשִּׁוְויוֹן (ארגון וניהול עסקים)
park - החניה (מחשבים ומערכות מידע)
prepayment - תשלום מוקדם (שיווק ופירסום)
park - פרק (מקרקעין)
prepayment clause - סְעִיף תַּשְלוּם מֵרֹאש (בנקאות ושוק ההון)
park-and-ride - חנֵה וָסַע (תחבורה)
prepayment fee - דְּמֵי הַקְדָּמַת תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
parking - הַחְנָיָה חנִייה (תחבורה)
prepayment of taxes - מקדמות מס (דיני עסקים)
parking - חנִיּיָה (בנקאות ושוק ההון)
prepayment penalty - קְנָס בְּשֶל תַּשְלוּם מוּקְדָּם (בנקאות ושוק ההון)
parking area - חניון ציבורי חניון (מקרקעין)
prepayment privilege - זְכוּת לְתַשְלוּם מוּקְדָּם (בנקאות ושוק ההון)
parking at right angel - חנייה בניצב (תחבורה)
prepayment right - זְכוּת פֵּירָעוֹן מוּקְדָּם (בנקאות ושוק ההון)
parking authority - רשות חנייה (מקרקעין)
prepayments for excess expenses - מקדמת הוצאות עודפות (דיני עסקים)
parking bay - מפרץ חנייה (תחבורה)
preposterior evaluation - הערכה מראש (כלכלה וסטטיסטיקה)
parking fee - דמי חנייה (תחבורה)
preprinted form - טופֶס מוּכָן (מחשבים ומערכות מידע)
parking lane - נתיב חנייה (תחבורה)
preprocessor - קדם־מעבד (מחשבים ומערכות מידע)
parking line - קו חנייה (תחבורה)
preproduction value anlysis - נִיתוּחַ עלוּת קְדַם־יִיצוּר (חשבונאות וביקורת)
parking lot - מגרש חנייה (מקרקעין)
prerogative - זְכוּת בְּכוֹרָה זְכוּת יֶתֶר (ארגון וניהול עסקים)
parking lot - מִגרַש חנָיה חניון (תחבורה)
prerogative - זכות יתר (דיני עסקים)
parking lots - התקנת מקומות חנייה (מקרקעין)
prerogative - פְּרֶרוֹגָטִיבָה (יחסי עבודה)
parking meter - מַדְחָן (תחבורה)
prerogative of intervening in proceedings - זְכוּת הִתְעָרְבוּת בַּהלִיכִים (יחסי עבודה)
parking replacement payment - כופר חנייה (מקרקעין)
prerogative of intervening in proceedings - זכות התערבות בהליכים (דיני עסקים)
parking stall - משבצת חנייה (תחבורה)
presburger arithmetic - אריתמטיקת פרסבורגר (מחשבים ומערכות מידע)
parkinson's law - חוּקֵּי פַּרְקִינְסוֹן (ארגון וניהול עסקים)
prescientific management - נִיהוּל קְדַם מַדָּעִי (ארגון וניהול עסקים)
parkinson's laws - פַּרְקִינְסוֹן, חוּקֵי (ארגון וניהול עסקים)
prescriptive decision making - קַבָּלַת הַחְלָטוֹת מְכַוֶונֶת (ארגון וניהול עסקים)
parlor - טרקלין (מקרקעין)
prescriptive question - שְׁאֵלָה פְּרִיסְקְרִיפְּטִיבִית (משאבי אנוש)
parole evidence - ראייה בעל פה (חשבונאות וביקורת)
present value of annuity - עֵרֶךְ נוֹכְחִי שֶׁל גִּמְלָה (ביטוח וניהול סיכונים)
parole evidence - רְאָיָה בְּעַל־פֶּה (בנקאות ושוק ההון)
present value - ערך נוכחי (חשבונאות וביקורת)
parole evidence - ראייה בעל פה (ארגון וניהול עסקים)
present value - ערך נוכחי (כלכלה וסטטיסטיקה)
parquet floor - פרקט (מקרקעין)
present value - ערך נוכחי (בנקאות ושוק ההון)
parsimony - צִמְצוּם (כלכלה וסטטיסטיקה)
present value - ערך נוכחי (ביטוח וניהול סיכונים)
parsimony - צִמְצוּם (ארגון וניהול עסקים)
present value coefficient tables - לוּחוֹת מְקַדְמֵי עֵרֶךְ נוֹכְחִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
parsing - ניתוּחַ דִקדוּקי (מחשבים ומערכות מידע)
present value coefficients tables - לוח מקדמי ערך נוכחי (בנקאות ושוק ההון)
part time job - מִשְרָה חֶלְקִית (יחסי עבודה)
present value coefficients tables - לוח מקדמי ערך נוכחי (חשבונאות וביקורת)
part of the year - חֵלֶק שֶׁל שָׁנָה (יחסי עבודה)
present value method - ערך נוכחי, שיטת (חשבונאות וביקורת)
part time agent - סוכן בעבודה חלקית (שיווק ופירסום)
present value method - שיטת ערך נוכחי (כלכלה וסטטיסטיקה)
part time agent - סוכן בעבודה חלקית (משאבי אנוש)
present value of divided flow - ערך נוכחי של תזרים דיבידנד (חשבונאות וביקורת)
part-time employee - עוֹבֵד חֶלְקִי (יחסי עבודה)
present value of divided flow - ערך נוכחי של תזרים דיבידנד (בנקאות ושוק ההון)
partenership in land - בעלות "במושע" (מקרקעין)
present value of expected cash flow - ערך נוכחי של תזרים מזומנים מיוחל (חשבונאות וביקורת)
partial - נוֹשֵׂא פָּנִים (משאבי אנוש)
present value of expected cash flow - ערך נוכחי של תזרים מזומנים מיוחל (ארגון וניהול עסקים)
partial - בַּעַל פְּנִיּוֹת (ארגון וניהול עסקים)
presentation - פְּרֵזֶנְטַצְיָה (תיקשורת)
partial employment - תַּעסוּקָה חֶלְקִית (יחסי עבודה)
presentation - הצגה מצג מצגת פרזנטציה (שיווק ופירסום)
partial index - מַדָד חֶלְקִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
presentation basis - בסיס הצגה הצגה, בסיס (חשבונאות וביקורת)
partial acceptance - קִיבּוּל חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
presentation basis - בסיס הצגה הצגה, בסיס (ארגון וניהול עסקים)
partial audit - ביקורת חלקית (חשבונאות וביקורת)
presentation draft - מִמְשָךְ לְהַצָּגָה (בנקאות ושוק ההון)
partial audit - בִּיקוֹרֶת מְסוֹרֶגֶת (בנקאות ושוק ההון)
presenting bank - בַּנְק מַצִיג (בנקאות ושוק ההון)
partial benefit - סכום ביטוח חלקי (ביטוח וניהול סיכונים)
presentment for acceptance - הַצָּגַת שְטָר (בנקאות ושוק ההון)
partial call - פִּדְיוֹן חֶלְקִי (2) (בנקאות ושוק ההון)
presentor - מגיש (שיווק ופירסום)
partial cloverleaf interchange - מחלף לולאות חלקי (תחבורה)
preservatikon of capital - שִימוּר הוֹן (בנקאות ושוק ההון)
partial compensation - פיצוי חלקי (כלכלה וסטטיסטיקה)
preservation and adaption mechanism - מַנְגְנּוֹנֵי שִימּוּר וְהִסְתַּגְּלוּת (ארגון וניהול עסקים)
partial compensation - פיצויים חלקיים (דיני עסקים)
preservation of capital - שִימּוּר הוֹן (חשבונאות וביקורת)
partial compensation - פִּיצּוּיִים חֶלְקִיִּים (יחסי עבודה)
preservation of capital - שימור הון: (ארגון וניהול עסקים)
partial correlation coefficient - מקדם מִתאם חלקי (כלכלה וסטטיסטיקה)
preservation of capital [poc] - שימור הון (ביטוח וניהול סיכונים)
partial disability - נכות חלקית (ביטוח וניהול סיכונים)
preservation of records - שִימּוּר תְּעוּדוֹת (ארגון וניהול עסקים)
partial disablement - אי-כושר חלקי (ביטוח וניהול סיכונים)
preservation rules - כללי שימור (בנקאות ושוק ההון)
partial dividend - דִּיבִידֶנְד חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
preset - מכונֵן מֵרֹאש (מחשבים ומערכות מידע)
partial employment - תעסוקה חלקית עבודה חלקית (כלכלה וסטטיסטיקה)
preset parameter - פָּרָמֶטֶר קָבוּעַ מֵרֹאש (מחשבים ומערכות מידע)
partial endorsement - הֶיסֵּב חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
presetting - קביעה מֵרֹאש (מחשבים ומערכות מידע)
partial equilibrium - שיווי משקל חלקי (כלכלה וסטטיסטיקה)
president - נָשִׂיא (בנקאות ושוק ההון)
partial execution [pe] / partial fill - בִּיצוּעַ חֶלְקִי (ב"ח) (בנקאות ושוק ההון)
president - נָשִׂיא (ארגון וניהול עסקים)
partial execution days index - מַדַּד יְמֵי בִּיצוּעַ חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
president of court / presiding judge - אב בית דין (דיני עסקים)
partial interchange - מחלף חלקי (תחבורה)
presonal influence - שיכנוע אישי (משאבי אנוש)
partial interest - זיקה חלקית (מקרקעין)
presonal influence - שיכנוע אישי (שיווק ופירסום)
partial interest - זיקה חלקית (ביטוח וניהול סיכונים)
presort - מִיוּן מוּקדָם (מחשבים ומערכות מידע)
partial judgement - פסק דין חלקי (דיני עסקים)
press / roller - מַכְּבֵש (מקרקעין)
partial linkage - הַצְמָדָה חֶלְקִית (בנקאות ושוק ההון)
press agent - דובר עיתונות (שיווק ופירסום)
partial linkage - הַצְמָדָה חֶלְקִית (יחסי עבודה)
press agent - דובר עיתונות (תיקשורת)
partial loss - אובדן חלקי נזק חלקי (ביטוח וניהול סיכונים)
press camera - מצלמת עיתונות (תיקשורת)
partial monopoly - מונופול חלקי (כלכלה וסטטיסטיקה)
press conferance - מסיבת עיתונאים (תיקשורת)
partial mortgaging - מִשְכּוּן חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
press conference - מסיבת עיתונאים (שיווק ופירסום)
partial participation - שִיתּוּף חֶלְקִי (יחסי עבודה)
press council - מועצת העיתונות (תיקשורת)
partial payment - תשלום חלקי (חשבונאות וביקורת)
press cuttings - לקט גיזרי עיתונות (שיווק ופירסום)
partial payment - תַּשְלוּם חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
press magnate - איל עיתונות (תיקשורת)
partial redemption - פִּדְיוֹן חֶלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
press marks - סימני דפוס (תיקשורת)
partial relaes - שִחְרוּר חֵלְקִי (בנקאות ושוק ההון)
press release - הודעה לעיתונות (שיווק ופירסום)
partial release - שיחרור חלקי (ארגון וניהול עסקים)
press release - הודעה לעיתונות (תיקשורת)
partial sale - מְכִירָה חֶלְקִית (בנקאות ושוק ההון)
pressed plaster - טיח לחוץ (מקרקעין)
partial strike - שְׁבִיתָה חֶלְקִית (יחסי עבודה)
pressure chamber - בָּרוקָמֵרה תָּא לחץ (תחבורה)
partial unemployment - אבטלה חלקית (כלכלה וסטטיסטיקה)
pressure group - קבוצת לחץ (כלכלה וסטטיסטיקה)
partial work - עבוֹדָה חֶלְקִית (יחסי עבודה)
pressure group - קְבוּצַת לַחַץ (ארגון וניהול עסקים)
partially directional interchange - מחלף ישיר חלקי (תחבורה)
pressure wave - גַל הֶדֶף (תחבורה)
partially secured loan - הַלְוָואָה מוּבְטַחַת בְּחֶלְקָהּ (בנקאות ושוק ההון)
prestige - יוּקְרָה (משאבי אנוש)
participant - מִשְתַּתֵּף (בנקאות ושוק ההון)
prestige advertising - פירסום יוקרה (שיווק ופירסום)
participant doctor - רופא הסכם (ביטוח וניהול סיכונים)
prestigeusus product - מוצר יוקרה (שיווק ופירסום)
participant garage - מוסך הסדר (ביטוח וניהול סיכונים)
prestigious pricing - המחרת יוּקרה (חשבונאות וביקורת)
participant hospital - בית חולים שבהסכם (ביטוח וניהול סיכונים)
prestigious pricing - המחרת יוּקרה (שיווק ופירסום)
participant observation - תַּצְפִּית מִשְׁתַּתֶּפֶת (ייצור ותיפעול)
prestoring - שתילה (מחשבים ומערכות מידע)
participant surging - מנתח הסכם (ביטוח וניהול סיכונים)
presuation - שיכנוע (שיווק ופירסום)
participate but do-not initiate - בְּלִי לְהַשְׁפִּיעַ עַל הַשּׁוּק (בנקאות ושוק ההון)
presumption - חזקה (2) פרזומפציה (דיני עסקים)
participating bond - אִיגֶרֶת חוֹב מִשְׁתַּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
presumption - חזָקָה (בנקאות ושוק ההון)
participating bond - איגרת חוב משתתפת (חשבונאות וביקורת)
presumption of validity - חזָקַת תּוֹקֶף (יחסי עבודה)
participating company - חברה משתתפת (ביטוח וניהול סיכונים)
presumption of guilt - חזקת אשמה (דיני עסקים)
participating dividend - דִּיבִידֶנְד מִשְׁתַּתֵּף (בנקאות ושוק ההון)
presumption of validity - חזקת תוקף (דיני עסקים)
participating life insurance - ביטוח חיים משתתף ברווחים (ביטוח וניהול סיכונים)
presumptive instruction - הורָאה בּכוחַ (מחשבים ומערכות מידע)
participating pension - קיצבה משתתפת (ביטוח וניהול סיכונים)
presumptive address - מַעַן משועָר (מחשבים ומערכות מידע)
participating pension - קִצְבָּה מִשְתָתֶפֶת (בנקאות ושוק ההון)
presumptive heir - יורש משוער (דיני עסקים)
participating preferred stock - מְנָיַת בְּכוֹרָה מִשְׁתַּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
participating share - מְנָיַת הִשְׁתַּתְּפוּת (בנקאות ושוק ההון)
presure barrier - מחסום לחץ (שיווק ופירסום)
participating unit - יְחִידַת הִשְתַתְפוּת (בנקאות ושוק ההון)
pretending - התחזות (יחסי עבודה)
participation - הִשְתַּתְּפוּת (בנקאות ושוק ההון)
pretentioness - יומרנות (דיני עסקים)
participation in an index - השתתפות במדד (בנקאות ושוק ההון)
pretentiousness - גניבת עין (2) (דיני עסקים)
participation loan - הַלְוָואָה מְשוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
pretest - קְדַם־מִבְחָן (משאבי אנוש)
participation pension - פֶּנְסְיָה מִשְתַּתֶּפֶת פנסיה צוברת (ביטוח וניהול סיכונים)
prevention - אמצעי הגנה (ביטוח וניהול סיכונים)
participation policy - פוליסה משתתפת ברווחים (ביטוח וניהול סיכונים)
prevention cost - עלוּת מְנִיעָה (ייצור ותיפעול)
participation rate - שיעור השתתפות (כלכלה וסטטיסטיקה)
prevention expenses - הוצאות מנע (ביטוח וניהול סיכונים)
prevention mechanism - מנגנון מניעה (ייצור ותיפעול)
participative democratic style - סִגְנוֹן דֶּמוֹקְרָטִי־הִשְתַּתְפוּתִי (ארגון וניהול עסקים)
prevention mechanism - מַנְגָּנוֹן מְנִיעָה (משאבי אנוש)
participative leader - מַנְהִיג מְשַתֵּף (ארגון וניהול עסקים)
prevention of justice - הטיית משפט (דיני עסקים)
participative management - נִיהוּל שַתְפָנִי (ארגון וניהול עסקים)
prevention of loss - מְנִיעַת נֶזֶק (בנקאות ושוק ההון)
particular average - אבריה לפרט אבריה חלקית (ביטוח וניהול סיכונים)
prevention of loss - מניעת נזק (ביטוח וניהול סיכונים)
particular lien - עִיכָּבוֹן מוּגְדָּר (בנקאות ושוק ההון)
preventive maintenance - תַחזוּקה מונַעַת (מחשבים ומערכות מידע)
partition - חלוקה הפרדה חייץ (מקרקעין)
preventive action - הַקְדָּמַת רְפוּאָה (ארגון וניהול עסקים)
partition - מחיצה (מחשבים ומערכות מידע)
preventive discipline - מִשְמַעַת מוֹנַעַת (יחסי עבודה)
partition of property - חלוקת רכוש (מקרקעין)
preventive lockout - הַשְבָּתַת מֶנַע (יחסי עבודה)
partition of range - חלוקת תחום (כלכלה וסטטיסטיקה)
preventive maintenance - אַחְזָקָה מוֹנַעַת (ייצור ותיפעול)
partition plan [uk] / subdivision plan [us] - תוכנית חלקות (מקרקעין)
preventive maintenance - אחזקה מונעת (כלכלה וסטטיסטיקה)
partition wall - מחיצה (מקרקעין)
previous medical condition - מצב רפואי קודם (ביטוח וניהול סיכונים)
partitioned access - גישה מחוּיֶצֶת (מחשבים ומערכות מידע)
partitioned data set - קבוּצַת נתוּנים מחוּיֶצֶת (מחשבים ומערכות מידע)
prfitability index - מַדַד רִוְוחיוּת ענַפִים (בנקאות ושוק ההון)
partitioned land - מקרקעין מוסדרים (מקרקעין)
price - מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
partly structured interview - ראיון מובנה בחלקו (שיווק ופירסום)
price - מחיר (חשבונאות וביקורת)
partly structured interview - ראיון מובנה בחלקו (תיקשורת)
price / earnings to growth ratio [peg - יחס מכפיל רווח למניה (בנקאות ושוק ההון)
partly structured interview - ראיון מובנה בחלקו (כלכלה וסטטיסטיקה)
price / earnings to growth ratio [peg - יחס מכפיל רווח למניה (חשבונאות וביקורת)
partly structured interview - ראיון מובנה בחלקו (משאבי אנוש)
price adjustment clause - התאמת מחיר, סעיף (2) (שיווק ופירסום)
price analysis - נִיתוּחַ מְחִירִים (ייצור ותיפעול)
partner - שותף (ארגון וניהול עסקים)
price and yield - מחיר ותשואה (בנקאות ושוק ההון)
partner - שותף (דיני עסקים)
price and yield - מחיר ותשואה (חשבונאות וביקורת)
partner vs. shareholder - שותף לעומת בעל מניות (בנקאות ושוק ההון)
price appeal - מסר מחירי (תיקשורת)
partner vs. shareholder - שותף לעומת בעל מניות (ארגון וניהול עסקים)
price appeal - מסר מחירי (שיווק ופירסום)
partners liability - אחריות שותפים (דיני עסקים)
price change - שִינוּי מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
partners liability - אַחרָיוּת שׁוּתָּפִים (בנקאות ושוק ההון)
price change - שינוי מחיר (חשבונאות וביקורת)
partners liability - אחריות שותפים (ארגון וניהול עסקים)
price change - שינוי מחיר (שיווק ופירסום)
partners life insurance - ביטוח חיי שותפים (ארגון וניהול עסקים)
price commissiner - ממונה על מחירים (דיני עסקים)
partners life insurance - ביטוח חיי שותפים (ביטוח וניהול סיכונים)
price committee - ועדת מחירים (דיני עסקים)
partnership - שותפות (כלכלה וסטטיסטיקה)
price competition - התחרות במחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
partnership foundation - ייסוד שותפות (דיני עסקים)
price competition - התחרות מחירים (ביטוח וניהול סיכונים)
partnership write-off - מחיקת שותפות (דיני עסקים)
price competition - היתחרות מחירים (שיווק ופירסום)
partnership account - חֶשְבּוֹן שוּתָּפוּת (בנקאות ושוק ההון)
price consciousness - תודעת מחיר (שיווק ופירסום)
partnership agreement - הסכם שותפות (דיני עסקים)
price contract - חוזה מחירים (ארגון וניהול עסקים)
partnership agreement - הסכם שותפות (ארגון וניהול עסקים)
price contract - חוזה מחירים (שיווק ופירסום)
partnership as a legal entity - שותפות כאישיות משפטית (דיני עסקים)
price control - פיקוח על מחירים (דיני עסקים)
partnership as legal getity - שותפות כאישיות משפטית (ארגון וניהול עסקים)
price control - פיקוח על מחירים (שיווק ופירסום)
partnership at will - שותפות בעל-פה (דיני עסקים)
price control - פיקוח על מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
partnership at will - שותפות בעל פה (ארגון וניהול עסקים)
price current - מחירים שוטפים (שיווק ופירסום)
partnership bankrupcy - פשיטת רגל של שותפות (דיני עסקים)
price current clause - התאמת מחיר, סעיף (דיני עסקים)
partnership foundation - יִיסוּד שוּתָּפוּת (בנקאות ושוק ההון)
price current clause) - התאמת מחיר, סעיף (שיווק ופירסום)
partnership foundation - יסוד שותפות (דיני עסקים)
price cutting - חיתוך מחירים (שיווק ופירסום)
partnership foundation - יסוד שותפות (ארגון וניהול עסקים)
price determination clause - התאמת מחיר, סעיף (2) (דיני עסקים)
partnership in land - שותפות במקרקעין (מקרקעין)
price discrimination - אפליית מחירים (שיווק ופירסום)
partnership in land - שותפות במקרקעין (דיני עסקים)
price discrimination - אפליית מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
partnership name - שם שותפות (דיני עסקים)
price discrimination - אפליית מחירים (ארגון וניהול עסקים)
partnership registrar - רשם שותפויות (דיני עסקים)
price earnings ratio (p/e) - מַכְפִּיל רֶוַוח (בנקאות ושוק ההון)
partnership vs. company - שותפות לעומת חברה (כלכלה וסטטיסטיקה)
price effect - השפעת מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
partnerships bankruptcy - שותפות - פשיטת רגל (ארגון וניהול עסקים)
price elasticity - גמישות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
partnerships bankruptcy - שותפות - פשיטת רגל (דיני עסקים)
price elasticity - גמישות מחירים (שיווק ופירסום)
partnerships' bankruptcy - פְּשִיטַת רֶגֶל שֶל שוּתָּפוּת (בנקאות ושוק ההון)
price ernings ratio - מחיר ביחס לרווח (ארגון וניהול עסקים)
parttial control of access - בקרת גישה חלקית (תחבורה)
price ernings ratio - מחיר ביחס לרווח (בנקאות ושוק ההון)
party - צד לדיון (דיני עסקים)
price fixing - קביעת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
party / side - צד (דיני עסקים)
price fixing - קביעת מחירים (דיני עסקים)
party of interest - צד מעוניין (ארגון וניהול עסקים)
price fixing - קביעת מחירים (ארגון וניהול עסקים)
party plan - אירוע ביתי (שיווק ופירסום)
price fluctuations - תְּנוּדוֹת מְחִירִים (כלכלה וסטטיסטיקה)
party wall - קיר משותף (מקרקעין)
price gap - פַּעַר מְחִירִים (בנקאות ושוק ההון)
pascal - פסקל (מידות ומשקלות)
price index - מדד מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
pascal - פַּסקַל (מחשבים ומערכות מידע)
price index - מדד מחיר (בנקאות ושוק ההון)
pasive financial ssset - נֶכֶס פִינַנְסי פַּסִיבִי (בנקאות ושוק ההון)
price inquiry - חקר מחירים (שיווק ופירסום)
pasive income - הכנסה פסיווית (דיני עסקים)
price leader - מוֹבִיל מְחִירִים (בנקאות ושוק ההון)
pass - מעבר (מקרקעין)
price leadership - מנהיגות מחירים (שיווק ופירסום)
pass - מַעבָר (מחשבים ומערכות מידע)
price leadership - מנהיגות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
pass - כרטיס מנוי (תחבורה)
price leadership - מנהיגות מחירים (ארגון וניהול עסקים)
pass score - צִיּוּן מַעבָר (משאבי אנוש)
price level - מחירים, רמת רָמַת מְחִירִים (כלכלה וסטטיסטיקה)
pass-along rate - שיעור מדפדפים (מחשבים ומערכות מידע)
price level - רמת מחירים (שיווק ופירסום)
passage - מפלש (מקרקעין)
price level accounting - חֶשְבּוֹנָאוּת כּוֹחַ קְנִיָּיה (בנקאות ושוק ההון)
passage - מיפלש / מפלש מעבר (תחבורה)
price level adjustments - תיאום לרמת המחירים (חשבונאות וביקורת)
passbook - פִּנְקָס חִיסָּכוֹן (בנקאות ושוק ההון)
price limit - הַגְבָּלַת מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
passed away employee - עובד שנפטר (דיני עסקים)
passed away employee - עובד שנפטר (יחסי עבודה)
price lining - המחרת טור מחירים הקבצת מחירים (שיווק ופירסום)
passenger - נוסע מוּסע (תחבורה)
price list - מְחִירוֹן תַּערִיפוֹן (בנקאות ושוק ההון)
passenger car - קרון נוסעים (תחבורה)
price list - מחירון (מקרקעין)
passenger car unit [pcu] - יחידת תנועה [יָתָּ"ן] (תחבורה)
price list - מחירון (שיווק ופירסום)
passengers elevator - מַעלִית נוֹסְעִים (מקרקעין)
price loco - מחיר לוקו (שיווק ופירסום)
passer-by - עוֹבֵר אוֹרַח (משאבי אנוש)
price maintenance - אַחְזָקַת מְחִיר וִיסוּת מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
passing - הֶעבֵר (תחבורה)
price maintenance - אחזקת מחיר (שיווק ופירסום)
passing line - תַּעבִירִית (תיקשורת)
price maker - עושה מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
passing off - גניבת עין (דיני עסקים)
price mechanism - מנגנון המחרה (כלכלה וסטטיסטיקה)
passing off - גניבת עין (שיווק ופירסום)
price of money - מחיר כסף (בנקאות ושוק ההון)
passing siding - מסילת מעבר שלוחת מעבר (תחבורה)
price of money - מְחִיר כֶּסֶף (כלכלה וסטטיסטיקה)
passing sight distance - מרחק ראות לעקיפה (תחבורה)
price of rights - מחיר זכות (חשבונאות וביקורת)
passing the dividend - דילוג על דיווידנד (ארגון וניהול עסקים)
price of rights - מְחִיר זְכוּת (בנקאות ושוק ההון)
passing the dividend - דילוג על דיווידנד (בנקאות ושוק ההון)
price open order - הַזְמָנָה פְּתוּחַת מְחִיר (ייצור ותיפעול)
passive window - חַלון פָּסיבי (מחשבים ומערכות מידע)
price pack - אריזת מחיר (שיווק ופירסום)
passive account - חשבון פסיווה (בנקאות ושוק ההון)
price parallelism - מקבילוּת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
passive bond - אִיגֶרֶת חוֹב פַּסִּיבִית (בנקאות ושוק ההון)
price pegging - קִיבּוּעַ מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
passive impersonal management - הַנְהָלָה פָּסִיבִית בִּלְתִּי־אִישִּׁית (ארגון וניהול עסקים)
price prevailing at the date of shipment - מחיר במועד המשלוח (שיווק ופירסום)
passive income - הכנסה פסיווית (בנקאות ושוק ההון)
price priority - עדִיפוּת למְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
passive parentage - אבָהוּת פָּסִיבִית (ארגון וניהול עסקים)
price raising - העלאת מחיר (שיווק ופירסום)
passive portfolio - תִּיק פָּסִיבִי (בנקאות ושוק ההון)
price raising - העלאת מחיר (חשבונאות וביקורת)
passive sonar - סונר סביל (מקרקעין)
price range - טְוָוח מְחִירִים רְצוּעַת מְחִירִים (בנקאות ושוק ההון)
passive trust - נֶאֶמָנוּת פָּסִיבִית (בנקאות ושוק ההון)
price recall - זכירת מחיר (שיווק ופירסום)
passive war risk - סיכון מלחמה פסיוויי (ביטוח וניהול סיכונים)
price reform - רפורמת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
passward - סיסמה (תיקשורת)
price rigidity - הִתְקַשְּׁחוּת מְחִירִים (בנקאות ושוק ההון)
password - מילַת צופֶן סיסמה צופֶן גישה קוד צופֶן (מחשבים ומערכות מידע)
price rigidity - קשיחות מחירים (שיווק ופירסום)
past due - מועד תשלום שחלף (חשבונאות וביקורת)
price rigidity - קשיחות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
past due - מוֹעֵד תַּשְלוּם שֶחָלַף (בנקאות ושוק ההון)
price risk - סִיכּוּן מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
past due item - פָּרִיט בְּפִיגוּר (בנקאות ושוק ההון)
price sensitivity - רגישות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
past experience / track record - ניסיון עבר (בנקאות ושוק ההון)
price sensitivity - רגישות מחירים (שיווק ופירסום)
past record - תקן היסטורי (חשבונאות וביקורת)
price spread - מִרְוָוח מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
past record - תקן היסטורי (ארגון וניהול עסקים)
price squeezing - סחיטת מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
past service - ותק (2) (ביטוח וניהול סיכונים)
price stabilization - ייצוב מחירים (שיווק ופירסום)
past service cost - עלוּת וֶתֶק (ביטוח וניהול סיכונים)
price stabilization - ייצוב מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
past service cost - עלות ותק (יחסי עבודה)
price structure - מיבנה מחירים (חשבונאות וביקורת)
patch - טלַאי (מחשבים ומערכות מידע)
price structure - מיבנה מחירים (שיווק ופירסום)
patchcord - פּתיל גישוּר (מחשבים ומערכות מידע)
price subject) - מחיר משוער (שיווק ופירסום)
patching - הטלאה (תחבורה)
price support - תמיכת מחירים (שיווק ופירסום)
patching - הַטלָאה (מחשבים ומערכות מידע)
price support - תמיכת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
patent - פטנט (ארגון וניהול עסקים)
price system - שיטת מחירים (ארגון וניהול עסקים)
patent - פטנט (ייצור ותיפעול)
price system - מחירים, שיטת שיטת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
patent - פטנט (דיני עסקים)
price system - שיטת מחירים (שיווק ופירסום)
patent - פטנט (כלכלה וסטטיסטיקה)
price takers - מקבלי מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
patent ambiguity - הַרְשָאָה דּוּ־מַשְמָעִית (בנקאות ושוק ההון)
price theory - תורת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
patent claims - תביעות פטנט (דיני עסקים)
price to sales ratio - יחס מחיר למכירות (שיווק ופירסום)
patent defect - פגם גלוי (ביטוח וניהול סיכונים)
price to sales ratio - יחס מחיר למכירות (חשבונאות וביקורת)
patent infringement - הפרת זכויות פטנט (דיני עסקים)
price transparency - שקיפות מחיר (בנקאות ושוק ההון)
patent infringement - הפרת זכויות פטנט (ייצור ותיפעול)
price trend - מגמת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה)
patent monopoly - מוֹנוֹפּוֹל פָּטֶנְט (שיווק ופירסום)
price trend - מגמת מחירים (שיווק ופירסום)
patent period - תקופת פטנט (דיני עסקים)
price trend - מגמת מחירים (בנקאות ושוק ההון)
patent registrar - רשם פטנטים (דיני עסקים)
price variance - סְטִיַית מְחִיר (חשבונאות וביקורת)
patents law - חוק פטנטים (דיני עסקים)
price variance - סטיית מחיר (ייצור ותיפעול)
patents register - פנקס פטנטים (דיני עסקים)
price variance - סטיית מחיר (ארגון וניהול עסקים)
paternal aggressive society - חֶבְרָה אבָהִית־אַגְרֵסִיבִית (ארגון וניהול עסקים)
price war - מִלְחֶמֶת מְחִירִים (בנקאות ושוק ההון)
paternal passive society - חֶבְרָה אבָהִית־פָּסִיבִית (ארגון וניהול עסקים)
price war - מלחמת מחירים (שיווק ופירסום)
paternalism - פטרנליזם (כלכלה וסטטיסטיקה)
price-auction system - מכרז למחיר (בנקאות ושוק ההון)
paternalism - פַּטְרְנָלִיזְם (ארגון וניהול עסקים)
price-consumption curve - מחיר-תצרוכת, עקומת עקומת מחיר-תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה)
paternalism - אבָּהוּת פַּטְרְנָלִיזְם (משאבי אנוש)
price-cost margin - מִרְוָוח מְחִיר - עלוּת (שיווק ופירסום)
path - נָתִיב (ייצור ותיפעול)
price-cost margin - מרווח מחיר - עלות (חשבונאות וביקורת)
path - שביל (מקרקעין)
price-dividend ratio - יַחַס מְחִיר לְדִיבִידֶנְד (בנקאות ושוק ההון)
path - נתיב (2) שביל (מחשבים ומערכות מידע)
price-factor equalization - שוויון מחיר-גורם (כלכלה וסטטיסטיקה)
path - שביל (תחבורה)
price-volume ratio - יַחַס מְחִיר־נֶפַח (בנקאות ושוק ההון)
path dependence - תלות בנתיב (כלכלה וסטטיסטיקה)
price-weighted index - מַדַּד מְשׁוּקְלָל-מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
paths analysis - נִיתּוּחַ נְתִיבִים (ייצור ותיפעול)
pricey - מְחִיר מוּגְזָם (בנקאות ושוק ההון)
patience - סבלנות (שיווק ופירסום)
pricing - המחרה (חשבונאות וביקורת)
patience - סבלנות (ארגון וניהול עסקים)
pricing - המחרה (כלכלה וסטטיסטיקה)
patina - פָּטִינָה (מקרקעין)
pricing - המחרה (ארגון וניהול עסקים)
patio - פטיו (מקרקעין)
pricing policy - המחרה, מדיניות (ארגון וניהול עסקים)
patrol airplane - מָטוֹס סִיוּר (תחבורה)
pricing policy - מדיניות המחרה (שיווק ופירסום)
patronage - חסות (שיווק ופירסום)
pricing policy - מְדִינִיּוּת הַמְחָרָה (בנקאות ושוק ההון)
patronage - פַּטְרוֹנוּת (משאבי אנוש)
pricing policy - המחרה, מדיניות מדיניות המחרה (חשבונאות וביקורת)
patronage motives - מניעי חסות (שיווק ופירסום)
prides - PRIDES (ראשי תיבות לועזיים)
patronage system - שִיטַּת הַפַּטְרוֹנוּת (יחסי עבודה)
prima facia - עַל פָּנָיו (בנקאות ושוק ההון)
pattern - תַּבְנִית (מקרקעין)
prima facia - על פניו (דיני עסקים)
pattern - תַּבְנִית (בנקאות ושוק ההון)
prima facia - על פניו (ארגון וניהול עסקים)
pattern standartization - תִּקְנוּן מִבְנִי (ארגון וניהול עסקים)
primary group - קְבוּצָה רִאשוֹנִית (משאבי אנוש)
pattern recognition - זיהוּי תַבנִיות (מחשבים ומערכות מידע)
primary key - מַפתֵחַ רָאשי (מחשבים ומערכות מידע)
pattern standartization - תיקנוּן מיבני (שיווק ופירסום)
primary account - חשבון ראשוני (חשבונאות וביקורת)
pattern standartization - תקנוּן מיבני (ייצור ותיפעול)
primary allocation - הַקְצָאָה בַּמָּקוֹר (בנקאות ושוק ההון)
patternitis - תַּבְנִיּוֹת (יחסי עבודה)
primary beneficiary - מוּטָב רָאשִי (בנקאות ושוק ההון)
paved road stone - אבן כביש (מקרקעין)
primary beneficiary - מוטב ראשי (דיני עסקים)
pavement - מיסָעה (תחבורה)
primary beneficiary - מוּטָב רָאשִׁי (ביטוח וניהול סיכונים)
pavement [br.] / sidewalk [am.] - מידרכה / מִדרכה (תחבורה)
primary buying rate - שיעור קנייה ראשונית (שיווק ופירסום)
pavement q paving - מרצפת (מקרקעין)
primary classification - מיון ראשוני (חשבונאות וביקורת)
pavilion - בִּיתָן פָּווילִיוֹן (מקרקעין)
primary classification - מיון ראשוני (ייצור ותיפעול)
pavilion roof - גג פוויליון (מקרקעין)
primary contractor - קבלן ראשי (מקרקעין)
paving - סְלִילָה (תחבורה)
primary contractor - קבלן ראשי (ארגון וניהול עסקים)
paving - ריצוף סלילה (מקרקעין)
primary data - נתונים ראשוניים (שיווק ופירסום)
pawn - כְּלִי מִשְחָק (ארגון וניהול עסקים)
primary data - נתונים ראשוניים (כלכלה וסטטיסטיקה)
pawn - משכון (מקרקעין)
primary dealer - סוֹחֵר רִאשׁוֹנִי עוֹשֶׂה שוּק רָאשִי (בנקאות ושוק ההון)
pawn - מַשְכּוֹן עבוֹט (בנקאות ושוק ההון)
primary demand - ביקוש ראשוני (שיווק ופירסום)
pawn registry bureau - לשכת רישום משכונות (מקרקעין)
primary deposit - פִּיקָּדוֹן רִאשוֹנִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
pawn registry bureau - לִשְכַּת רִישּׁוּם מַשְכּוֹנוֹת (בנקאות ושוק ההון)
primary distribution / initial public offering [ipo] - הַנְפָּקָה רִאשׁוֹנָה לַצִיבּוּר (בנקאות ושוק ההון)
pawn revenue - פֵּירוֹת פֵּרוֹת מַשְכּוֹן (בנקאות ושוק ההון)
primary earnings per share - רווח בסיסי למניה רֶוַוח רִאשׁוֹנִי לִמְנָיָה (בנקאות ושוק ההון)
pawnbroker - מַשכּוֹנַאי (בנקאות ושוק ההון)
primary earnings per share - רווח בסיסי למניה (חשבונאות וביקורת)
pawning exchange - חִילּוּפֵי מַשְכּוֹן (בנקאות ושוק ההון)
primary industry - ענף ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
pawns registrar - רשם משכונות (דיני עסקים)
primary information - מידע ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
primary information - מידע ראשוני (מחשבים ומערכות מידע)
pay for performance - תשלום לפי ביצועים (חשבונאות וביקורת)
primary lease - חכִירָה רָאשִית (בנקאות ושוק ההון)
pay for performance - תשלום לפי ביצועים (שיווק ופירסום)
primary lease - חכירה ראשית (מקרקעין)
pay grade - דַּרְגַּת שָׂכָר (יחסי עבודה)
primary lease - חכירה ראשית (ארגון וניהול עסקים)
pay in lieu of leave - פִּדְיוֹן חוּפְשָה (יחסי עבודה)
primary legislation - חקיקה ראשית (דיני עסקים)
pay in liue of leave - פדיון חופשה (דיני עסקים)
primary liability - אַחרָיוּת רִאשׁוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
pay pen inclusion - תשלום בעבור נוכחות (חשבונאות וביקורת)
primary loss - נזק ראשוני (ביטוח וניהול סיכונים)
pay pen inclusion - תשלום בעבור נוכחות (שיווק ופירסום)
primary market - שוק ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
pay per click [ppc - תשלום לפי הקלקה (שיווק ופירסום)
primary market issue - הַנְפָּקָה לַשוּק הָרִאשׁוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
pay per click [ppc - תשלום לפי הקלקה (חשבונאות וביקורת)
primary offering - הַצָּעָה רִאשׁוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
pay per lead - תשלום לפי אירמוזים (חשבונאות וביקורת)
primary organization - אִרְגּוּן רִאשוֹנִי (ארגון וניהול עסקים)
pay per lead - תשלום לפי אירמוזים (שיווק ופירסום)
primary product - מוצר ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה)
pay per sale [pps - תשלום לפי מכירות (שיווק ופירסום)
primary reserve - עתוּדָה רִאשוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
pay per sale [pps - תשלום לפי מכירות (חשבונאות וביקורת)
primary sector - מִגְזָר רִאשוֹנִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
pay range - טְוָוח תַּשְלוּם (יחסי עבודה)
primary supervision - פיקוח עליון (מקרקעין)
pay secrecy - סוֹדִיּוּת שָׂכָר (יחסי עבודה)
primary track - מסילה רִאשונית (מחשבים ומערכות מידע)
pay slip - תלוש שכר (דיני עסקים)
primary trend - מְגַמָּה עִיקָרִית (בנקאות ושוק ההון)
pay slip - תְּלוּש שָׂכָר (יחסי עבודה)
prime (interest) rate - רִיבִּית בְּסִיסִית (כלכלה וסטטיסטיקה)
pay t.v. - טלוויזיה בתשלום (תיקשורת)
prime audience - קהל נחשף עיקרי (שיווק ופירסום)
pay to - שָלֵם לִפְקוּדַת (בנקאות ושוק ההון)
prime bill of exchange - שְטָר חלִיפִין מוּבְחָר (בנקאות ושוק ההון)
pay-by-phone - הוֹרָאָה טֶלֶפוֹנִית (בנקאות ושוק ההון)
prime bond - איגרת חוב עילית (בנקאות ושוק ההון)
pay-loo - פַּאִי לוּ (מקרקעין)
prime contractor - קַבְּלָן רָאשִי (ייצור ותיפעול)
payable bills - שטר לשלם (בנקאות ושוק ההון)
prime cost - מחיר קרן (חשבונאות וביקורת)
payable bills - שטר לשלם (חשבונאות וביקורת)
prime cost - מחיר קרן (שיווק ופירסום)
payable expenses - הוצאות לשלם (ייצור ותיפעול)
prime debtor - חייב עיקרי (ארגון וניהול עסקים)
payable expenses - הוֹצָאוֹת לְשָלֶם (חשבונאות וביקורת)
prime debtor - חַיָּיב עִיקָּרִי (בנקאות ושוק ההון)
payable to bearer - מְשוּלָּם לַמּוֹכָּ"ז (בנקאות ושוק ההון)
prime interest rate - שַׁעַר רִיבִּית שֶל הַמֶּשֶק (בנקאות ושוק ההון)
payable to order - מְשוּלָּם לִפְקוּדָּה (בנקאות ושוק ההון)
prime loan - הלוואת פריים (בנקאות ושוק ההון)
payables - זכאים (2) (חשבונאות וביקורת)
prime loan - הלוואת פריים (מקרקעין)
payback period - תקופת החזר תקופת פרעון, שיטת (ארגון וניהול עסקים)
prime location - מיקום מרכזי (תיקשורת)
payback period - תקופת החזר (מקרקעין)
prime maker - עוֹשֶׂה עִיקָּרִי (בנקאות ושוק ההון)
payback period - תקופת פירעון (כלכלה וסטטיסטיקה)
payback period - תקופת פרעון, שיטת (בנקאות ושוק ההון)
prime rate - פריים רייט (כלכלה וסטטיסטיקה)
payback period - תקופת החזר תְּקוּפַת פֵּירָעוֹן (חשבונאות וביקורת)
prime time - צפִייַת שׂיא שעַת שׂיא (תיקשורת)
payback period / payout time - תְּקוּפַת הֶחְזֵר (בנקאות ושוק ההון)
prime time - זמן שיא (שיווק ופירסום)
paydown - הַפְחָתַת מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
primitive file - קובֶץ קָדוּם (מחשבים ומערכות מידע)
paye - PAYE (ראשי תיבות לועזיים)
payee - זַכַּאי נִפְרָע (בנקאות ושוק ההון)
principal - מושא ערובה מַרְשֶה שולח (ביטוח וניהול סיכונים)
principal - קרן (2) שוֹלֵחַ (כלכלה וסטטיסטיקה)
payee only check - שֵיק לַמּוּטָב שֶק למוטב (בנקאות ושוק ההון)
principal - שולח (ארגון וניהול עסקים)
payer - חייב פורע (שיווק ופירסום)
principal - מַרְשֶה (בנקאות ושוק ההון)
payer - חייב (2) (חשבונאות וביקורת)
principal amount - סְכוּם קֶרֶן (בנקאות ושוק ההון)
payer - חַיָּיב (2) (בנקאות ושוק ההון)
principal balance - יִתְרַת קֶרֶן (בנקאות ושוק ההון)
paying agent - סוכן תשלומים (ארגון וניהול עסקים)
principal books - ספרים עיקריים (חשבונאות וביקורת)
paying agent - בַּנְק מְרַכֵּז סוֹכֵן תַּשְׁלוּמִים (בנקאות ושוק ההון)
principal force - כוח ראשי (תחבורה)
paying pension fund - קופת גמל לקיצבה משלמת (בנקאות ושוק ההון)
principle - עִיקָּרוֹן עיקרון (ארגון וניהול עסקים)
paying pension fund - קופת גמל לקיצבה משלמת (ביטוח וניהול סיכונים)
principle approval - אִישׁוּר עֶקְרוֹנִי (בנקאות ושוק ההון)
paying pension fund non- - קופת גמל לקיצבה שאינה משלמת (בנקאות ושוק ההון)
principle of parsimony - עִיקָּרוֹן הַצִּמְצוּם (ארגון וניהול עסקים)
paying pension fund non- - קופת גמל לקיצבה שאינה משלמת (ביטוח וניהול סיכונים)
principle of pertinence - עִיקָּרוֹן הַשִיּוּךְ (ארגון וניהול עסקים)
payload - מטען תכליתי (תחבורה)
principle of parsimony - עיקרון הצִמצום (כלכלה וסטטיסטיקה)
payment - תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
principle of representation - עיקרון ייצוגיות (כלכלה וסטטיסטיקה)
payment - תשלום (שיווק ופירסום)
principle of selectivity - עִיקָּרוֹן הַבְּרֵירָה (ייצור ותיפעול)
payment in kind - תַּשְלוּם בְּשָוֶוה כֶּסֶף (יחסי עבודה)
principles of organization - עֶקְרוֹנוֹת הָאִרְגּוּן (ארגון וניהול עסקים)
payment against documents - תשלום נגד מיסמכים (שיווק ופירסום)
print - הַדפָּסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment against documents - תשלום נגד מיסמכים (חשבונאות וביקורת)
print drum - תוף הַדפָּסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment against documents - תַּשְלוּם נֶגֶד מִסְמָכִים (בנקאות ושוק ההון)
print through - חדירַת אות (מחשבים ומערכות מידע)
payment agreement - הֶסְכֵּם פֵּירָעוֹן (בנקאות ושוק ההון)
print buffer - מאגר הדפסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment bond - ערוּבַּת תַשְלוּם (ביטוח וניהול סיכונים)
print format - מיבנה הַדפָּסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment by results - שכר לפי הספק (יחסי עבודה)
print head - רֹאש הַדפָּסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment coupon - תְּלוּש תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
print media - אפיקי פרסום כתובים (תיקשורת)
payment date - יום פירעון (שיווק ופירסום)
print media - אפיקי פרסום כתובים (שיווק ופירסום)
print on demand [dop] - הדפסה לפי דרישה (תיקשורת)
payment day - יוֹם תַּשְׁלוּם (בנקאות ושוק ההון)
print position - עֶמדַת הַדפָּסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment document - מִסְמָךְ תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
print server - שָרָת מַדפֵּסות (מחשבים ומערכות מידע)
payment for honor - תַּשְלוּם מִשּׁוּם כָּבוֹד (בנקאות ושוק ההון)
print wheel - מניפַת הַדפָּסה (מחשבים ומערכות מידע)
payment in advance clause - תַּשְלוּם מֵרֹאש, סָעִיף (בנקאות ושוק ההון)
printed circuit board [pcb] - מעגל חשמלי מודפס (מחשבים ומערכות מידע)
payment in kind - תשלום בעין (יחסי עבודה)
printed circuit board - לוּחַ מַעגָלים מוּדפָּסים (מחשבים ומערכות מידע)
payment loan - הלוואה בתשלומים לשיעורין (2) (בנקאות ושוק ההון)
printed letters - אותיות דפוס (תיקשורת)
payment loan - הלוואה בתשלומים לשיעורין (חשבונאות וביקורת)
printer - מַדפֶּסֶת (מחשבים ומערכות מידע)
payment location - מְקוֹם תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
printer - מדפסת (תיקשורת)
payment mechanism - מַנְגְּנוֹן תַּשְלוּמִים (בנקאות ושוק ההון)
printer`s sheet - גיליון דפוס (תיקשורת)
payment method - שִיטַּת תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
printing - הדפסה (תיקשורת)
payment on account - מִפְרָעָה (חשבונאות וביקורת)
printing script - כּתַב דפוּס (תיקשורת)
payment on counter - תַּשְלוּם בַּדֶּלְפֵּק (בנקאות ושוק ההון)
printout - תַּדְפִּיס (2) (תיקשורת)
payment securing - איבטוח תשלום (שיווק ופירסום)
printout hard copy - הֶדפֵּס (מחשבים ומערכות מידע)
payment securing] - איבטוח תשלום (חשבונאות וביקורת)
prior charges - תַּשְׁלוּמִים מוּעדָפִים (בנקאות ושוק ההון)
payment system - מַערָךְ תַּשְלוּמִים (בנקאות ושוק ההון)
prior deduction - נִיכּוּי מוּקְדָּם (בנקאות ושוק ההון)
payment terms - תְּנַאי תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
prior period adjustment - תיאומי תקופה קודמת (חשבונאות וביקורת)
payment threshold - סף תשלום (חשבונאות וביקורת)
prior preferred stock - מְנָיַת בְּכוֹרָה מוּעדֶפֶת (בנקאות ושוק ההון)
payment threshold - סף תשלום (שיווק ופירסום)
prior redemption of bond - פדיון מוקדם של אגרת חוב (בנקאות ושוק ההון)
payment voucher - שובר תשלום (חשבונאות וביקורת)
priorities - קְדִימוּיוֹת (ארגון וניהול עסקים)
payment voucher - שוֹבֵר תַּשְלוּם (בנקאות ושוק ההון)
priority - עדיפות (2) (כלכלה וסטטיסטיקה)
payment wigh order - תשלום עם ההזמנה (חשבונאות וביקורת)
priority - עדיפות (ייצור ותיפעול)
payment wigh order - תשלום עם ההזמנה (שיווק ופירסום)
priority - עדיפוּת קדימוּת (מחשבים ומערכות מידע)
payment with order - מזומן עם ההזמנה (שיווק ופירסום)
priority - קְדִימוּת (בנקאות ושוק ההון)
payments agreement - הסכם תשלומים (כלכלה וסטטיסטיקה)
priority - עדיפות (ארגון וניהול עסקים)
payments arrangement - הֶסְדֵר תַּשְלוּמִים (בנקאות ושוק ההון)
priority interrupt - מַערֶכֶת פֶּסֶק קדימה (מחשבים ומערכות מידע)
payments control - בקרת תשלומים (חשבונאות וביקורת)
priority in execution of orders - עדִיפוּת בְּבִּיצוּעַ פְּקוּדוֹת (בנקאות ושוק ההון)
payments control - בקרת תשלומים (ארגון וניהול עסקים)
priority indicator - מַחוָון קדימוּת (מחשבים ומערכות מידע)
payments ethic - מוסר תשלומים (שיווק ופירסום)
priority lane - נתיב מועדף (תחבורה)
payments ethic - מוסר תשלומים (חשבונאות וביקורת)
priority processing - עיבּוּד קדימות (מחשבים ומערכות מידע)
payments flow - זרם תשלומים (חשבונאות וביקורת)
priority right - זְכוּת קְדִימָה (בנקאות ושוק ההון)
payments flow - זרם תשלומים (שיווק ופירסום)
priority right - זכות בכורה (יחסי עבודה)
payments table - לוח תשלומים (מקרקעין)
priority rights - זכות בכורה (דיני עסקים)
payoff - סִילּוּק חֶשְבּוֹן (בנקאות ושוק ההון)
priority-time sharing - עדִיפוּת חלוּקַּת זְמַן (משאבי אנוש)
payoff table / amortization schedule - לוּחַ סִילּוּקִין (כלכלה וסטטיסטיקה)
prisoner's dilemma - דילמת האסיר (כלכלה וסטטיסטיקה)
payout - סְכוּם מְשׁוּלָם (בנקאות ושוק ההון)
prisoners car - זִינְזָנָה (תחבורה)
payout ratio - יחס תשלום (בנקאות ושוק ההון)
privacy - פּרָטִיוּת (מחשבים ומערכות מידע)
payout ratio - יחס תשלום (חשבונאות וביקורת)
privacy protecting - הגנת הפרטיות (משאבי אנוש)
payout ratio - יחס תשלום (ארגון וניהול עסקים)
privacy protecting - הגנת הפרטיות (יחסי עבודה)
payroll - גיליון שכר (חשבונאות וביקורת)
private costs - עלוּת פְּרָטִית (ייצור ותיפעול)
private bank - בַּנְק פְּרָטִי (בנקאות ושוק ההון)
payroll cost - עלות שכר (ייצור ותיפעול)
private banking - בַּנְקָאוּת פְּרָטִית (בנקאות ושוק ההון)
payroll cost - עלות שכר (יחסי עבודה)
private brand - מותג פרטי (2) (שיווק ופירסום)
payroll deduction - ניכויי שכר (דיני עסקים)
private bus - אוטובוס פרטי (תחבורה)
payroll deductions - ניכויי שכר (יחסי עבודה)
private bus - אוטובוס פרטי (ביטוח וניהול סיכונים)
payroll distribution - הִתְפַּלְּגוּת שָׂכָר (חשבונאות וביקורת)
private carrier - מוביל פרטי (שיווק ופירסום)
payroll distribution - התפלגות שכר (יחסי עבודה)
private company - חברה פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה)
payroll distribution - התפלגות שכר (ייצור ותיפעול)
private consumption - צריכה פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה)
payroll record - רְשׁוּמַת שָׂכָר (חשבונאות וביקורת)
private contract - חוֹזֶה פְּרָטִי (בנקאות ושוק ההון)
payroll register - פנקס שכר (יחסי עבודה)
private costs - עלות פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה)
payroll register - פנקס שכר (חשבונאות וביקורת)
private debt - חוב פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה)
payroll tax - מס שכר (יחסי עבודה)
private dwelling insurance - ביטוח מבנה מגורים (ביטוח וניהול סיכונים)
payroll tax - מס שכר (דיני עסקים)
private dwelling insurance - ביטוח מבנה מגורים (מקרקעין)
paysop - PAYSOP (ראשי תיבות לועזיים)
private employer - מַעבִיד פְּרָטִי (יחסי עבודה)
payt. - Payt. (ראשי תיבות לועזיים)
private enterprise - יוזמה פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה)
payup - תּוֹסֶפֶת מְחִיר (בנקאות ושוק ההון)
private equity - הון בעלים פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה)
pba - PBA (ראשי תיבות לועזיים)
private equity - הון בעלים פרטי (בנקאות ושוק ההון)
pbgc - PBGC (ראשי תיבות לועזיים)
private financing - מִימּוּן פְּרָטִי (כלכלה וסטטיסטיקה)
pbs - PBS (ראשי תיבות לועזיים)
private firm - פירמה פרטית (ארגון וניהול עסקים)
pbt - PBT (ראשי תיבות לועזיים)
private firm - פירמה פרטית (דיני עסקים)
pbv - PBV (ראשי תיבות לועזיים)
private fund - קרן פרטית (ביטוח וניהול סיכונים)
pbx - PBX (ראשי תיבות לועזיים)
private health insurance - ביטוח בריאות פרטי (ביטוח וניהול סיכונים)
pc - PC (ראשי תיבות לועזיים)
private house - בַּיִת פּרָטי (מקרקעין)
pc compatible - תואֵם פּי. סי. (מחשבים ומערכות מידע)
private investment portfolio - תיק השקעות פרטי (בנקאות ושוק ההון)
pc-at - פּי־סי אֵי־טי (מחשבים ומערכות מידע)
private investor - מַשְׁקִיעַ פְּרָטִי (בנקאות ושוק ההון)
pc-dos - PC-DOS (ראשי תיבות לועזיים)
private land - קרקע פרטית (מקרקעין)
pc-xt - פּי־סי איקס־טי (מחשבים ומערכות מידע)
private law - משפט פרטי (דיני עסקים)
pcaob - PCAOB (ראשי תיבות לועזיים)
private lender - לוֹוֶה פְּרָטִי (בנקאות ושוק ההון)
pcd - PCD (ראשי תיבות לועזיים)
private line - קַו פּרָטי (מחשבים ומערכות מידע)
pce - PCE (ראשי תיבות לועזיים)
private notes - שטרות כסף פרטיים (בנקאות ושוק ההון)
pci - PCI (ראשי תיבות לועזיים)
private notes - שטרות כסף פרטיים (שיווק ופירסום)
pcu - יָתָ"ן (ראשי תיבות עבריים)
private ownership - בעלות פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה)
pcu - PCU (ראשי תיבות לועזיים)
private passenger car - רכב נוסעים פרטי (תחבורה)
pcv - PCV (ראשי תיבות לועזיים)
private passenger car - רכב נוסעים פרטי (ביטוח וניהול סיכונים)
pd - PD (ראשי תיבות לועזיים)
private placing / placement - הַנָפָּקָה פְּרָטִית (בנקאות ושוק ההון)
pd. - pd. (ראשי תיבות לועזיים)
private property - רְכוּש פְּרָטִי (בנקאות ושוק ההון)
pdate - PDate (ראשי תיבות לועזיים)
private property - רכוש פרטי1 (מקרקעין)
pdcf - PDCF (ראשי תיבות לועזיים)
private provident fund - קוּפַּת גֶּמֶל פְּרָטִית (בנקאות ושוק ההון)
pdf - PDF (ראשי תיבות לועזיים)
private provident fund - קופת גמל פרטית (ביטוח וניהול סיכונים)
pds - PDS (ראשי תיבות לועזיים)
private rate of return - שִׁיעוּר תְּשׂוּאָה פְּרָטִי (בנקאות ושוק ההון)
pe - PE (ראשי תיבות לועזיים)
private road - דרך פרטית (תחבורה)
peace dividend - דיווידנד שלום (כלכלה וסטטיסטיקה)
private savings - חיסכון פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה)
peak - שיא (ביטוח וניהול סיכונים)
private sector - מגזר פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה)
peak - שיא (ארגון וניהול עסקים)
private trust - נאמנות פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה)
peak - שיא (כלכלה וסטטיסטיקה)
private trust - נֶאֶמָנוּת פְּרָטִית (בנקאות ושוק ההון)
peak load - הַטעָנַת שׁיא (מחשבים ומערכות מידע)
private trust - נאמנות פרטית (דיני עסקים)
peak season - שִׁיא הָעוֹנָה (ייצור ותיפעול)
private vehicle - רכב פרטי (ביטוח וניהול סיכונים)
peak shaving - הַקְצָעַת קְצָווֹת (ייצור ותיפעול)
private vehicle - רכב פרטי (תחבורה)
peak capacity - כּוֹשֶר שִׂיא (ייצור ותיפעול)
private vendor equipment (pve) - צִיוּד סָפֵק פּרָטי (מחשבים ומערכות מידע)
peak hour factor [phf] - מקדם שעת שיא (תחבורה)
private volume - כֶּרֶך פּרָטי (מחשבים ומערכות מידע)
peak oil - שיא תפוקת נפט (כלכלה וסטטיסטיקה)
privatet placement - הַקְצָאָה פְּרָטִית (בנקאות ושוק ההון)
peak pricing - המחרת שיא (חשבונאות וביקורת)
privatization - הפרטה (כלכלה וסטטיסטיקה)
peak pricing - המחרת שיא (שיווק ופירסום)
privilaged communication - תיקשורת חסוייה (דיני עסקים)
peak season - שיא העונה (שיווק ופירסום)
privilaged majority - רוב מיוחס (דיני עסקים)
peak volume - נֶפַח שׂיא (מחשבים ומערכות מידע)
priviledged communication - תיקשורת חסויה (חשבונאות וביקורת)
peaple meter - מד צפייה (שיווק ופירסום)
priviledged mode - מַצָב מועֳדָף (מחשבים ומערכות מידע)
pear interchange - מחלף אגס (תחבורה)
privilege - זְכוּת יֶתֶר (בנקאות ושוק ההון)
pearson's correlation coefficient - מקדם פירסון פירסון, מקדם (כלכלה וסטטיסטיקה)
privilege - זכוּת (מחשבים ומערכות מידע)
pebble plaster - טיח חלוקים (מקרקעין)
privilege - זכות (שיווק ופירסום)
peck - פק (מידות ומשקלות)
privilege - זכות (ארגון וניהול עסקים)
pecuniary damage - נזק ממוני (דיני עסקים)
privilege issue - הַנְפָּקָה מוּעדֶפֶת (בנקאות ושוק ההון)
pecuniary exchange - חליפין בכסף (כלכלה וסטטיסטיקה)
privileged instruction - הורָאה מיוּחֶסֶת (מחשבים ומערכות מידע)
pedal - דַוושה (תחבורה)
privileged majority - רוב מיוחס (ארגון וניהול עסקים)
pedalo - פֵּדָלוֹ (תחבורה)
privileged majority - רוֹב מְיוּחָס (בנקאות ושוק ההון)
peddler - רוכל (שיווק ופירסום)
privity - יַחסֵי שִיתּוּף (משאבי אנוש)
peddling - רוכלות (שיווק ופירסום)
privity of contract - שִיתּוּף צְדָדִים לַחוֹזֶה (בנקאות ושוק ההון)
peddling - רוכלות (ארגון וניהול עסקים)
pro - PRO (ראשי תיבות לועזיים)
pedestal - כַּן פֵּדֶסְטָל (מקרקעין)
pro forma - פרו-פורמה (חשבונאות וביקורת)
pedestrian - הולך רגל (תחבורה)
pro forma - פְּרוֹ־פוֹרְמָה (בנקאות ושוק ההון)
pedestrian barrier - מחסום להולכי רגל (תחבורה)
pro forma - פרו-פורמה (שיווק ופירסום)
pedestrian crossing - מעבר חצייה (תחבורה)
pro forma bill - חשבון פרו פורמה (חשבונאות וביקורת)
pedestrian guardrail - מעקה בטיחות להולכי רגל (תחבורה)
pro forma bill - חשבון פרו פורמה (שיווק ופירסום)
pedestrian island - אי להולכי רגל (תחבורה)
pro forma statement - דוּחַ פרו-פורמה (ארגון וניהול עסקים)
pedestrian island - אי הולכי רגל (מקרקעין)
pro forma statement - דוּחַ פרו-פורמה (חשבונאות וביקורת)
pedestrian mall - מִדְרְחוֹב (מקרקעין)
pro-forma - לִכְאוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
pedestrian push button - לחצן להולכי רגל (תחבורה)
pro-forma invoice - חֶשְבּוֹן לִכְאוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
pedestrianization - מידרוּך / מדרוך (תחבורה)
pro-forma statement - דּוּחַ לִכְאוֹרָה (בנקאות ושוק ההון)
pediment - פֵּדִימֶנְט (מקרקעין)
pro-rata - בְּשִיעוּר יַחסִי פְּרוֹ־רָטָה (בנקאות ושוק ההון)
peeking hole - עֵין הַצָצָה (מקרקעין)
pro-rata - פרו-רטה (חשבונאות וביקורת)
peer - עָמִית (משאבי אנוש)
pro-rata - פרו-רטה (ביטוח וניהול סיכונים)
peer appraisal - הַערָכַת עמִיתִים (משאבי אנוש)
pro-rata cancellation - ביטול לפי ימים (ביטוח וניהול סיכונים)
peer group - קְבוּצַת עמִיתִים (משאבי אנוש)
pro-rata insurance - ביטוח יחסי (ביטוח וניהול סיכונים)
peer nomination - בְּחִירַת עמִיתִים (משאבי אנוש)
pro-rata liability - אחריות יחסית (ביטוח וניהול סיכונים)
peer ot peer - מרציף לרציף (שיווק ופירסום)
pro-rate dividend - דִּיבִידֶנְד יַחסִי (בנקאות ושוק ההון)
peer ranking - דֵּירוּג עמִיתִים (משאבי אנוש)
pro-scale - פרו-סקלה (ביטוח וניהול סיכונים)
peer review - בדיקת עומק (חשבונאות וביקורת)
pro-scale cancellation - ביטול לפי תקופה קצרה (ביטוח וניהול סיכונים)
peer rewview - סקירה על ידי עמיתים (חשבונאות וביקורת)
proactive inhibition - עַכָּבָה מֵרֹאש (משאבי אנוש)
peer to door - מרציף לדלת (שיווק ופירסום)
proactive management - נִיהוּל מֵרֹאש (ארגון וניהול עסקים)
peer to peer [p2p] - עמית לעמית (מחשבים ומערכות מידע)
probabailistic algorithm - אלגוריתם היסתברותי (מחשבים ומערכות מידע)
peers control institution - מוסד ביקורת עמיתים (חשבונאות וביקורת)
probabilistic forecast - תחזית הסתברויות (כלכלה וסטטיסטיקה)
peg - שפָתַיִים (מקרקעין)
probability - היסתברות הסתברות (כלכלה וסטטיסטיקה)
peg point - נְקוּדַּת וִיסּוּת (יחסי עבודה)
probability - הִסְתַּבְּרוּת (ביטוח וניהול סיכונים)
peg ratio - PEG Ratio (ראשי תיבות לועזיים)
probability as a limit of relative frequency - הסתברות כגבול שכיחות יחסית (כלכלה וסטטיסטיקה)
pegging the exchange - ויסות שערי חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה)
probability chain - שַרְשֶרֶת אַקְרָאִית (משאבי אנוש)
pegging the exchange - קִיבּוּעַ שַערֵי חלִיפִין (בנקאות ושוק ההון)
probability chain - שַרְשֶרֶת אַקְרָאִית (מחשבים ומערכות מידע)
pegging the market - ויסות (כלכלה וסטטיסטיקה)
probability distribution - התפלגות הסתברויות (כלכלה וסטטיסטיקה)
pegging the market / pegging - קִיבּוּעַ (בנקאות ושוק ההון)
probability estimate - אוּמְדָן הִסְתַּבְּרוּת (ייצור ותיפעול)
pegy ratio - PEGY Ratio (ראשי תיבות לועזיים)
probability sample - מידגם הסתברותי (כלכלה וסטטיסטיקה)
pel - פֵּל (מחשבים ומערכות מידע)
probability sampling - דגימה הסתברותית (כלכלה וסטטיסטיקה)
pel - PEL (ראשי תיבות לועזיים)
probability sampling - דְגִימָה הִסְתַבְּרוּתִית (חשבונאות וביקורת)
pen - עֵט (מחשבים ומערכות מידע)
probability space - מרחב הסתברות (כלכלה וסטטיסטיקה)
penalty - עוֹנֶש קְנָס (בנקאות ושוק ההון)
probability theory - הסתברות, תורת תורת הסתברות (כלכלה וסטטיסטיקה)
penalty - סכום פיצוי (ביטוח וניהול סיכונים)
probable error - טעות סבירה (כלכלה וסטטיסטיקה)
penalty - עונש (ארגון וניהול עסקים)
probable life - הִסְתַבְּרוּת קִיוּם (ייצור ותיפעול)
penalty - עונש (דיני עסקים)
probable life - הסתברות קיום (מקרקעין)
penalty - עונשים (מחשבים ומערכות מידע)
probate - אִישּׁוּר צַוָּוָאָה (בנקאות ושוק ההון)
penalty clause - סְעִיף קְנָס (בנקאות ושוק ההון)
probation - תְּקוּפַת נִיסָּיוֹן (יחסי עבודה)
penalty clause - קנס, סעיף (ארגון וניהול עסקים)
probation order - צו מבחן (דיני עסקים)
penalty clause - קנס, סעיף (שיווק ופירסום)
probation period - תקופת מבחן (דיני עסקים)
penalty for delay - קנס פיגורים (דיני עסקים)
probation period. - תקופת מבחן (ביטוח וניהול סיכונים)
penalty for delay - קְנָס פִּיגּוּרִים (בנקאות ושוק ההון)
probation service - שירות מבחן (דיני עסקים)
penalty hierarchy - מִדְרָג עוֹנָשִים (משאבי אנוש)
probationary employee - עוֹבֵד בְּנִיסָּיוֹן (יחסי עבודה)
penalty scale - סוּלָּם עוֹנָשִים (יחסי עבודה)
problem definition - הַגדָרַת בּעָיה (מחשבים ומערכות מידע)
penalty scale - סוּלָּם עוֹנָשִים (משאבי אנוש)
problem statement - מישפט הבּעיה (מחשבים ומערכות מידע)
penaltyclaues - קְנָס, סָעִיף (בנקאות ושוק ההון)
problem determination - איכּוּן בּעָיות קביעַת בּעָיות (מחשבים ומערכות מידע)
pendative - פֶּנְדֶנטיב (מקרקעין)
problem solution advertisement - פירסום פותר (שיווק ופירסום)
pendent - תִּלְיוֹן (מקרקעין)
problem solving - פִּתְרוֹן בְּעָיוֹת (ארגון וניהול עסקים)
pendente lite [l] - משפט תלוי ועומד (דיני עסקים)
problem solving - פִּתְרוֹן בְּעָיוֹת (משאבי אנוש)
pending - מוּשעֶה (מחשבים ומערכות מידע)
problem-oriented language - שׂפָה מכַוֶונֶת בּעָיה (מחשבים ומערכות מידע)
pending warranty - תְּנַאי מַתְלֶה (בנקאות ושוק ההון)
proc - PROC (ראשי תיבות לועזיים)
pendulum arbitration - בוררות מטוּטֶלת (כלכלה וסטטיסטיקה)
procedural audit - ביקורת נוהלית (ארגון וניהול עסקים)
penetrable - חדיר (מקרקעין)
procedural audit - ביקורת נוהלית (חשבונאות וביקורת)
penetrated market - שוק מוחדר (שיווק ופירסום)
procedure - נוֹהַל (בנקאות ושוק ההון)
penetration - חדירה (שיווק ופירסום)
procedure - נוהל (ארגון וניהול עסקים)
penetration - חדִירָה (מקרקעין)
penetration strategy - הַעמָקָה בַּשּׁוּק (שיווק ופירסום)
procedure - נוהַל שגרה (מחשבים ומערכות מידע)
penetration pricing - המחרת חדירה (כלכלה וסטטיסטיקה)
procedure - סִדְרֵי הַדִּין (יחסי עבודה)
penetration pricing - המחרת חדירה חדירה, המחרת (חשבונאות וביקורת)
procedure - נוהל (ייצור ותיפעול)
penetration pricing - המחרת חדירה חדירה, המחרת (שיווק ופירסום)
procedure institutionalization - מִיסוד נְהָלִים (ארגון וניהול עסקים)
penetration strategy - העמקה בשוק, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים)
procedure manual - מַדְרִיךְ נוֹהָל (ארגון וניהול עסקים)
procedure freezing - הַקְפָּאַת הלִיכִים (בנקאות ושוק ההון)
pennant - דֶּגֶל אִיתּוּת (בנקאות ושוק ההון)
procedure-oriented language - שָׂפה יעוּדַת-נהָלים (מחשבים ומערכות מידע)
penny stock - מניוֹת פְּרוּטָה (בנקאות ושוק ההון)
proceedings - הלִיךְ (ארגון וניהול עסקים)
penny transactions - עִסְקָה בִּשְקָלִים בּוֹדְדִים (עש"ב) (בנקאות ושוק ההון)
proceedings - הליך (דיני עסקים)
pennyweight - אגורה (מידות ומשקלות)
proceeds - תַּגְמוּלִים תְּמוּרָה (2) (בנקאות ושוק ההון)
pension - פנסיה (יחסי עבודה)
proceeds - תמורה (חשבונאות וביקורת)
pension - פֶּנְסְיָה (כלכלה וסטטיסטיקה)
proceeds - תגמולים (יחסי עבודה)
pension - קִצְבָּה (בנקאות ושוק ההון)
proceeds - תמורה (שיווק ופירסום)
pension - פֶּנְסְיָה קיצבה קִצְבָּה|קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים)
proceeds - תַּגְמוּלִים (ביטוח וניהול סיכונים)
pension addendum - נספח קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים)
proceeds image - דִּימּוּי תְּמוּרָה (שיווק ופירסום)
pension adviser - יועץ פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
process - תהליך (כלכלה וסטטיסטיקה)
pension advising agreement - הסכם ייעוץ פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
process - פרוצס (שיווק ופירסום)
pension agent - סוכן פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
process - פְּרוֹצֶס / פרוסֶס (תיקשורת)
pension benefit guarantee corporation - חֶבְרָה לַערוּבַּת גִּמְלָאוֹת (ביטוח וניהול סיכונים)
process - תַהלִיךְ (מחשבים ומערכות מידע)
pension benefits - תַּשְלוּמֵי פֶּנְסְיָה (ביטוח וניהול סיכונים)
process - תהליך (ייצור ותיפעול)
pension capitalization - הִיווּן קִצְבָּה (בנקאות ושוק ההון)
process prduction - יִיצוּר תַהלִיכִי (ייצור ותיפעול)
pension channel - אפיק קיצבתי (ביטוח וניהול סיכונים)
process principles - עֶקְרוֹנוֹת תַּהלִיךְ (ארגון וניהול עסקים)
pension coefficient - מקדם קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים)
process simulation - הַדְמָיַת תַּהלִיכִים (ייצור ותיפעול)
pension components - רכיבי פנסיה (יחסי עבודה)
process analysis - נִיתוּחַ תַהלִיךְ (ייצור ותיפעול)
pension components - רכיבי פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
process balancing - אִיזוּן תַהלִיךְ (ארגון וניהול עסקים)
pension conversion coefficient - מקדם המרה לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
process balancing - אִיזוּן תַהלִיךְ (ייצור ותיפעול)
pension cost - עלות פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
process bound - עתירַת עיבּוּדים (מחשבים ומערכות מידע)
pension cost - עלות פנסיה (יחסי עבודה)
process chart - תרשים תהליך (כלכלה וסטטיסטיקה)
pension deferment - דחיית קיצבה (דיני עסקים)
process chart - תַרְשִים תַהלִיךְ (ייצור ותיפעול)
pension deferment - דְּחִיַּית קִצְבָּה (יחסי עבודה)
process control - בַּקָרַת תַהליכים (מחשבים ומערכות מידע)
process control - בַּקָּרַת תַּהלִיכִים (ייצור ותיפעול)
pension fund - קופת גמל לקצבה (יחסי עבודה)
process grouping - קִיבּוּץ תַהלִיכִים (ייצור ותיפעול)
process inspection - בִּיקּוֹרֶת תַּהלִיכִים (ייצור ותיפעול)
pension fund - קרן פנסיה (כלכלה וסטטיסטיקה)
process intervention - הִתְעָרְבוּת בְּתַהלִיךְ (משאבי אנוש)
pension fund - יעודה לפנסיה (חשבונאות וביקורת)
pension instrument - מכשיר קיצבתי (ביטוח וניהול סיכונים)
process planning - תִכְנוּן תַהלִיךְ (ייצור ותיפעול)
pension insurance - ביטוח פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
process sampling - דְגִימַת תַהלִיך (ייצור ותיפעול)
pension insurance extention order - צו הרחבה לביטוח פנסיוני (דיני עסקים)
process simulation - הדמיית תהליכים תהליכים, הדמיית (ארגון וניהול עסקים)
pension insurance extention order - צו הרחבה לביטוח פנסיוני (יחסי עבודה)
process simulation - הדמיית תהליכים (מחשבים ומערכות מידע)
process simulation - הדמיית תהליכים (כלכלה וסטטיסטיקה)
pension law - חוק פנסיה ממלכתית (ביטוח וניהול סיכונים)
process simulation - תהליכים, הדמיית (ייצור ותיפעול)
pension law - חוק פנסיה ממלכתית (דיני עסקים)
process theory - תּוֹרַת תַּהלִיךְ (משאבי אנוש)
pension marketer - משווק פנסיוני (דיני עסקים)
process theory - תּוֹרַת תַּהלִיךְ (יחסי עבודה)
pension marketer - משווק פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
processdepartmentalization - מִידּוּר לְפִי תַּהלִיךְ (ארגון וניהול עסקים)
pension marketing - שיווק פנסיוני (דיני עסקים)
processdepartmentalization - מִידּוּר לְפִי תַּהלִיךְ (ייצור ותיפעול)
pension marketing - שיווק פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
processed scrap - שְׁאֵרִיוֹת מְעוּבָּדוֹת (ייצור ותיפעול)
pension marketing - שיווק פנסיוני (יחסי עבודה)
processing - עיבוד (כלכלה וסטטיסטיקה)
pension mobility - ניוד מוצרי פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
processing - עִיבּוּד (ייצור ותיפעול)
pension option - אופציה לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים)
processor error interrupt - פֶּסֶק שגיאַת מעַבֵּד (מחשבים ומערכות מידע)
processor limited - מוּגבָּל מעְבֵּד (מחשבים ומערכות מידע)
pension plan - תוכנית פנסיה (יחסי עבודה)
pension plan - תוכנית פֶּנְסְיָה (ביטוח וניהול סיכונים)
procrasitinator - דחיין (יחסי עבודה)
pension product - מוצר פנסיוני (יחסי עבודה)
procuration - זכות חתימה (דיני עסקים)
pension product - מוצר פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
procuration - זְכוּת חתִימָה יִיפוּי כּוֹחַ (2) (בנקאות ושוק ההון)
pension product - מוצר פנסיוני (דיני עסקים)
procurement - רכש (ייצור ותיפעול)
pension reserve - עתוּדָה לְקִצְבָה (בנקאות ושוק ההון)
procurement - רכש (שיווק ופירסום)
pension reserve - עתוּדָה לְפֶנְסְיָה עתודה לקיצבה (ביטוח וניהול סיכונים)
procurement management - נִיהוּל רֶכֶש (ייצור ותיפעול)
pension reserve - עתודה לפנסיה (חשבונאות וביקורת)
procurement managers index - מדד מנהלי הרכש (כלכלה וסטטיסטיקה)
pension risk - סיכון פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
producer - מפיק (שיווק ופירסום)
pension saving - חיסכון קיצבתי (בנקאות ושוק ההון)
producer - יצרן (בנקאות ושוק ההון)
pension saving - חיסכון קיצבתי (יחסי עבודה)
producer - יצרן (כלכלה וסטטיסטיקה)
pension saving - חיסכון קיצבתי (ביטוח וניהול סיכונים)
producer - יצרן (ייצור ותיפעול)
pension scheme - תוכנית קיצבתית (ביטוח וניהול סיכונים)
producer - מפיק (תיקשורת)
pension tax planning - תכנון מס פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים)
producer cooperative - קואופרטיב יצרנים (ארגון וניהול עסקים)
pension transaction - עסקה פנסיונית (ביטוח וניהול סיכונים)
producer cooperative - קואופרטיב יצרנים (ייצור ותיפעול)
pensionable - בַּר-קִצְבָּה (יחסי עבודה)
producer price - מחיר יצרנים (ייצור ותיפעול)
pensionable - בַּר-קִצְבָּה (ביטוח וניהול סיכונים)
producer's risk - סִיכּוּן יַצְרָן (ייצור ותיפעול)
pensionable age - גִּיל פֶּנְסְיָה (יחסי עבודה)
producer's risk - סיכון יצרן (ארגון וניהול עסקים)
pensionable age - גִּיל פֶּנְסְיָה (ביטוח וניהול סיכונים)
producer's surplus - עודף יצרן (כלכלה וסטטיסטיקה)
pensioner - בַּעַל קִצְבָּה גימלאי פנסיונר (ביטוח וניהול סיכונים)
producers market - שוק יצרנים (ייצור ותיפעול)
pensioner - בַּעַל קִצְבָּה (יחסי עבודה)
producers market - שוק יצרנים (כלכלה וסטטיסטיקה)
pensioner - גִמְלַאי קִצבאי (בנקאות ושוק ההון)
product - מוצר מיצרך (שיווק ופירסום)
penthouse - פנטהאוז (מקרקעין)
product - מיצרך מִצְרָךְ תוֹצָר (ייצור ותיפעול)
pentium - פנטיום (מחשבים ומערכות מידע)
product - תוֹצָר (חשבונאות וביקורת)
people meter - מד צפייה (תיקשורת)
product - מוּצָר (2) תוצר (כלכלה וסטטיסטיקה)
people oriented - מוּכְוָון אנָשִים (ארגון וניהול עסקים)
product - מוצר (דיני עסקים)
people oriented leader - מַנְהִיג מוּכְוָון־אנָשִים (ארגון וניהול עסקים)
product - מוּצָר (ארגון וניהול עסקים)
per - PER (ראשי תיבות לועזיים)
product - מַכפֵּלה (מחשבים ומערכות מידע)