לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
j curve - עקומת "ג'יי" (כלכלה וסטטיסטיקה)
joint assured liability. - ביטוח אחריות שותפים (ביטוח וניהול סיכונים)
ja - JA (ראשי תיבות לועזיים)
joint bond - איגרת חוב משותפת (חשבונאות וביקורת)
jack - שֶקַע (מחשבים ומערכות מידע)
joint bond - אִיגֶרֶת חוֹב מְשׁוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
jack - מַגבֵּהַּ (תחבורה)
joint calculation - חישוב מאוחד (דיני עסקים)
jag course - נִדְבָּך זִיזִים (מקרקעין)
jaggiest effect - אֵפֵקט המַדרֵגות (מחשבים ומערכות מידע)
joint contract - חוֹזֶה מְשוּתָּף (בנקאות ושוק ההון)
january effect - אפקט ינואר יָנוּאַר, תּוֹצָא תוצא ינואר (בנקאות ושוק ההון)
joint cost - עלות משולבת (ייצור ותיפעול)
japonka - יפונקה (מקרקעין)
joint cost - עלוּת מְשוּלֶבֶת (חשבונאות וביקורת)
jargon - ז'רגון (חשבונאות וביקורת)
joint cost - עלות משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה)
jargon - ז'רגון (שיווק ופירסום)
joint demand - ביקוש משותף (כלכלה וסטטיסטיקה)
jargon - ז'רגון (ארגון וניהול עסקים)
joint endorsement - הֶיסֵּב מְשוּתָּף (בנקאות ושוק ההון)
jargon - ז'רגון (כלכלה וסטטיסטיקה)
joint float - ניוד משותף (כלכלה וסטטיסטיקה)
jawboning - גְּרִיסָה (משאבי אנוש)
joint frequency - שכיחות משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה)
jaywalking - חצייה של כחוק (תחבורה)
joint fund - קֶרֶן מְשוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
jcl - גֵ'י-סִי-אֵל (מחשבים ומערכות מידע)
joint fund - קרן משותפת (חשבונאות וביקורת)
jdip. ma - JDip. MA (ראשי תיבות לועזיים)
joint guarantee - עַרְבוּת מְשוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
jeep - JEEP (ראשי תיבות לועזיים)
joint investments in trust law - חוֹק לְהַשְקָעוֹת מְשוּתָּפוֹת בְּנֶאמָנוּת (בנקאות ושוק ההון)
jeep - גִּ'יפּ (תחבורה)
joint liability - אחריות משותפת (דיני עסקים)
jekyll and hyde - ג'קל והייד (חשבונאות וביקורת)
joint liability - אחריות משותפת (ביטוח וניהול סיכונים)
jekyll and hyde - גֶ'קל והַייד (בנקאות ושוק ההון)
joint life annuity - גימלת חיים משותפת (ביטוח וניהול סיכונים)
jekyll and hyde - ג'קל והייד (ארגון וניהול עסקים)
joint life insurance - בִּיטּוּחַ חַיִּים מְשוּתָּף (ביטוח וניהול סיכונים)
jet engine - מנועַ סילון (תחבורה)
joint note - שְטָר מְשוּתָּף (בנקאות ושוק ההון)
jet plane - מטוס סילון (תחבורה)
joint ownership - בעלות משותפת (ארגון וניהול עסקים)
jet propeller - מַדְחֵף סִילוֹנִי (תחבורה)
joint ownership - בַּעלוּת מְשוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
jetboat - סְפִינַת סִילוֹן (תחבורה)
joint ownership - בעלות משותפת (מקרקעין)
jettison - הטלת חירום לים (ביטוח וניהול סיכונים)
joint product - מוצר משולב (ייצור ותיפעול)
jetty - מֵזח (תחבורה)
joint product - מוצר משולב (כלכלה וסטטיסטיקה)
jewel - אֶבֶן טוֹבָה (בנקאות ושוק ההון)
joint product - מוצר משולב (שיווק ופירסום)
jewish law - דין תורה (דיני עסקים)
joint production - ייצור משותף (כלכלה וסטטיסטיקה)
jewish national fund - קרן קיימת לישראל (מקרקעין)
joint productivity council - מוֹעֶצֶת יִיצּוּר מְשוּתֶּפֶת (יחסי עבודה)
jic - JIC (ראשי תיבות לועזיים)
joint profit maximization - הכברת רווחים משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה)
jingel - ג'ינגל זמריר (שיווק ופירסום)
joint rate - שיעור משולב (שיווק ופירסום)
joint return - דוח משותף (דיני עסקים)
jk - JK (ראשי תיבות לועזיים)
joint return - דוּחַ משותף (חשבונאות וביקורת)
job - ג'ובּ עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
joint reustees - נאמנים משותפים (ארגון וניהול עסקים)
job - עִיסּוּק תפקיד (2) (משאבי אנוש)
joint roof - גג מפרקי (מקרקעין)
job - עיסוק (יחסי עבודה)
joint service - שֵׁירוּת מְשוּלָב (ייצור ותיפעול)
job account - חֶשְבּוֹן מטלה (חשבונאות וביקורת)
joint service company - חֶבְרַת שֵירוּתִים מְשוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
job content - תְּכוּלַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
joint supply - היצע משולב (כלכלה וסטטיסטיקה)
job definition - הַגְדָּרַת תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
joint tenancy - דייר משותף1 (מקרקעין)
job description - תֵיאוּר עִיסוּק (משאבי אנוש)
joint trustees - נאמנים משותפים (דיני עסקים)
joint trustees - נֶאמָנִים מְשׁוּתָּפִים (בנקאות ושוק ההון)
joint venture - עסקה משותפת (ארגון וניהול עסקים)
job dynamics - דִּינָמִיקַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
joint venture - עיסקה משותפת (שיווק ופירסום)
job enlargement - הַרְחָבַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
joint venture - יוזמה משותפת עסקה משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה)
job enlargement - הַרְחָבַת עִיסּוּק (יחסי עבודה)
joint venture agreement - הסכם שיתוף פעולה (ארגון וניהול עסקים)
job identification - זִיהוּי עִיסּוּק (משאבי אנוש)
joint-profit maximization - הַכְבָּרַת רְוָוחִים מְשוּתֶּפֶת (ארגון וניהול עסקים)
job instruction training (jit) - הוֹרָאוֹת הַדְרָכַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
jointand survivor annuity - גימלת חיים משותפת ולשאיר (ביטוח וניהול סיכונים)
job management - ניהוּל עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
jointly and severally - בְּיַחַד וּלְחוּד יָחָד ולחוּד (בנקאות ושוק ההון)
job methods training (jmt) - הַדְרָכַת שִיטּוֹת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
jointly and severally liable - אַחְרָאִים יַחַד וּלְחוּד (בנקאות ושוק ההון)
job performance standards - תִּקְנֵי בִּיצּוּעַ עִיסּוּק (יחסי עבודה)
jointly controlled entities - יְחִידוֹת נִשְלָטוֹת בִּמְשוּתָּף (בנקאות ושוק ההון)
job performance standards - תִּקְנֵי בִּיצּוּעַ עִיסּוּק (משאבי אנוש)
jointly owend subsidiary - חברה בת משותפת (דיני עסקים)
job placement - השָׂמָה לְעִיסּוּק (משאבי אנוש)
jointly owend subsidiary - חברה בת משותפת (ארגון וניהול עסקים)
job requirements - דְּרִישׁוֹת תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
jointly owned subsidiary - חֶבְרָה בַּת מְשוּתֶּפֶת (בנקאות ושוק ההון)
job scheduler - מתַזמֵן עבודות (מחשבים ומערכות מידע)
josephson junction - צומֶת ג'וזפסון (מחשבים ומערכות מידע)
job scope - מֶרְחָב תַּפְקִיד (משאבי אנוש)
joul - ג'אול (מידות ומשקלות)
job shop - תַהלִיךְ לְפִי הַזְמָנוֹת (ייצור ותיפעול)
journal - יומָן (מחשבים ומערכות מידע)
job stabilization - יִיצּוּב עִיסּוּק (משאבי אנוש)
journal - יוֹמָן (בנקאות ושוק ההון)
job standardization - תִּקְנוּן עִיסּוּק (משאבי אנוש)
journal voucher - פקודת יומן (חשבונאות וביקורת)
job standardization - תִּקְנוּן עִיסּוּק (ייצור ותיפעול)
journalism - עִיתוֹנָאוּת (תיקשורת)
job account - חשבון עבודה (חשבונאות וביקורת)
jovial - ג'וביאַל (מחשבים ומערכות מידע)
job account - חשבון מטלה חשבון עבודה (ייצור ותיפעול)
joy stick - מוט היגוּי (מחשבים ומערכות מידע)
job action - עִיצּוּמִים (יחסי עבודה)
joystick - גּ'וֹיְסְטִיק (תחבורה)
job analysis - ניתוח עיסוקים עיסוקים, ניתוח (ארגון וניהול עסקים)
jubilee - יובל (מידות ומשקלות)
judge - שופט (דיני עסקים)
job card - כַּרְטִיס עבוֹדָה (יחסי עבודה)
judgement debt - חוב על פי פסק דין (דיני עסקים)
job chacteristics model - דֶּגֶם אִפְיוּנֵי עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgement debt - חוֹב פָּסוּק (בנקאות ושוק ההון)
job characteristics model - מוֹדֶל מְאַפְיְינֵי עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgement strategy - אַסְטְרָטֶגְיַת שִיפּוּט (ארגון וניהול עסקים)
job classification - מִיּוּן עִיסּוּקִים (ארגון וניהול עסקים)
judging - שפיטה (דיני עסקים)
job classification - סִיווּג עִיסוּקִים (משאבי אנוש)
judgment - שִיפּוּט (ארגון וניהול עסקים)
job classification - מִיּוּן עִיסּוּקִים (יחסי עבודה)
judgment - פְּסַק דִּין (בנקאות ושוק ההון)
job cluster - אֶשְכּוֹל עִיסּוּקִים (ייצור ותיפעול)
judgment - שיפוט (חשבונאות וביקורת)
job component - רְכִיב עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgment creditor - נוֹשֶה עַל פִּי פְּסַק דִּין (בנקאות ושוק ההון)
job control language (jcl) - שׂפַת בַּקָרַת עבודות (מחשבים ומערכות מידע)
judgment debtor - חַיָּיב עַל־פִּי פְּסַק דִּין (בנקאות ושוק ההון)
job control program - תוכנת בַּקָרַת (מחשבים ומערכות מידע)
judgment in personam - פסק דין אישי (דיני עסקים)
job control statement - דוּחַ בַּקָּרַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgment in personam - פְּסַק דִּין אִישִי (בנקאות ושוק ההון)
job cycle - מַחזוֹר עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgment in rem - פסק דין חפצי (דיני עסקים)
job depth - עוֹמֶק עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgment in rem - פְּסַק דִּין חֶפְצִי (בנקאות ושוק ההון)
job design - עִיצּוּב עִיסּוּק (משאבי אנוש)
judgment note - הודעת שפיטה (דיני עסקים)
job designation - יִיעוּד עִיסוּק (משאבי אנוש)
judgment note - הוֹדָעַת שְפִיטָה (בנקאות ושוק ההון)
job diagnostic - אִבְחוּן עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
judgment sample - מידגם על פי שיפוט (כלכלה וסטטיסטיקה)
job diagnostic survey - סֶקֶר לְאִבְחוּן עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
judgmental forecasting - חִיזוּי עַל פִּי שִׁיפּוּט (ארגון וניהול עסקים)
job dilution - דִּילּוּל עִיסּוּקִים (ייצור ותיפעול)
judgmental forecasting - חִיזוּי עַל־פִּי שִׁיפּוּט (בנקאות ושוק ההון)
job division - חלוּקַת עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
judical document - מִסְמָךְ מִשְפָּטִי (2) (בנקאות ושוק ההון)
job enrichment - הַעשָרַת עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
judicial settlement - יִישוּב מִשְפָּטִי (בנקאות ושוק ההון)
job enrichment model - מוֹדֶל הַעשָרַת עִיסּוּקִים (ארגון וניהול עסקים)
juice man - סוֹחֵט מִיץ (בנקאות ושוק ההון)
job enrichment model - מוֹדֶל הַעשָרַת עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
jumble display - תצוגה מעורבת (שיווק ופירסום)
job environment - סְבִיבַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
jumbo - גַּ'מְבּוֹ (בנקאות ושוק ההון)
job evaluation - הַערָכַת עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
job factors - גּוֹרְמֵי עִיסּוּק (משאבי אנוש)
jumbo certificate of deposit - תְּעוּדַת פִּיקָדוֹן גַּ'מְבּוֹ (בנקאות ושוק ההון)
job grading - דֵּירוּג עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
jumbo continuous trading - רֶצֶף גַ'מְבּוֹ (בנקאות ושוק ההון)
job hopper - קַפְצָן (משאבי אנוש)
job involvement - מְעוֹרָבוּת בְּעִיסּוּק (יחסי עבודה)
jump - קפיצה (מחשבים ומערכות מידע)
job ladder progression - סוּלָּם הִתְקַדְּמוּת עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
jump instruction - הורָאַת קפיצה (מחשבים ומערכות מידע)
job lot - שארית (שיווק ופירסום)
jump cut - עריכה קופצנית (תיקשורת)
job lot ordering - קְנִיַית חבִילָה (ייצור ותיפעול)
jump instruction branch instruction - הורָאַת סיעוּף (מחשבים ומערכות מידע)
job lot costing - תמחיר לפי הזמנה (ייצור ותיפעול)
jump slide - חלון זחיח (תיקשורת)
job lot costing - תמחיר לפי הזמנה (חשבונאות וביקורת)
jumper - מגַשֵר (2) (מחשבים ומערכות מידע)
job lot ordering - הזמנת חבילה (ייצור ותיפעול)
junction - צומת (מקרקעין)
job market - שוּק מִשְרוֹת (יחסי עבודה)
junior - זוּטָר (משאבי אנוש)
job name - שֵם עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
junior - זוּטָר פָּחוּת (בנקאות ושוק ההון)
job oder - הוראת עבודה (ייצור ותיפעול)
junior board - וַעדַת מְנָהלִים זוּטָרִים (ארגון וניהול עסקים)
job oder - הוראת עבודה (חשבונאות וביקורת)
junior accountant - רואה חשבון זוטר (חשבונאות וביקורת)
job offer - הַצָּעַת עבוֹדָה (משאבי אנוש)
junior accountant - רואה חשבון זוטר (משאבי אנוש)
job offer - הַצָּעַת עבוֹדָה (יחסי עבודה)
junior bond - איגרת חוב בדרגה שנייה (ארגון וניהול עסקים)
job offer - הצעת עבודה (דיני עסקים)
job order - הזמנת עבודה (ייצור ותיפעול)
junior creditor - נושה בדרגה שניה (ארגון וניהול עסקים)
job oriented terminal - מָסוף מיוּעָד לַעבודה (מחשבים ומערכות מידע)
junior creditor - נושה בדרגה שניה נוֹשֶה פַחוּת (בנקאות ושוק ההון)
job pricing - הַמְחָרַת עִיסּוּק (משאבי אנוש)
junior debt - חוב בדרגה שניה חוֹב פַחוּת (בנקאות ושוק ההון)
job processing - עיבּוּד עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
junior debt - חוב בדרגה שניה (יחסי עבודה)
job range - טְוָוח עִיסּוּק (משאבי אנוש)
junior equity - הוֹן פַּחוּת (בנקאות ושוק ההון)
junior interest - זיקה נחותה (מקרקעין)
job relations training (jrt) - הַדְרָכַת יַחסֵי עִיסּוּק (משאבי אנוש)
junior interest - זִיקָּה פְּחוּתָה (בנקאות ושוק ההון)
job report - דִיווּחַ עבוֹדָה (ייצור ותיפעול)
junior issue - הַנְפָּקָה פְּחוּתָה (בנקאות ושוק ההון)
job retraining - הסָבַת מִקְצוֹעַ (יחסי עבודה)
junior lien - שִיעְבּוּד פָּחוּת (בנקאות ושוק ההון)
job richness - עוֹשֶר עִיסוּק (משאבי אנוש)
junior mortgage - משכנתא נחותה מַשְכַּנְתָּא פְּחוּתָה (בנקאות ושוק ההון)
job rotation - רוֹטַצְיַת עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
junior mortgage - משכנתא בדרגה שנייה (מקרקעין)
job rotation - חִיזוּרֵי עִיסּוּקִים (יחסי עבודה)
junior securities - ביטחונות בדרגה שניה (חשבונאות וביקורת)
job search - חיפוש עבודה (יחסי עבודה)
junior securities - ביטחונות בדרגה שניה (בנקאות ושוק ההון)
job search - חיפוש עבודה (ארגון וניהול עסקים)
job security - בִּיטָּחוֹן בָּעבוֹדָה (יחסי עבודה)
junk - גֵווה (תחבורה)
job sharing - פִּיצּוּל עִיסּוּקִים (משאבי אנוש)
junk - פּסולֶת (מחשבים ומערכות מידע)
job sharing - פִּיצּוּל עִיסּוּקִים (ייצור ותיפעול)
junk - זִיבּוּרִית (בנקאות ושוק ההון)
job specification - מיפרט עִיסּוּק (משאבי אנוש)
junk bond - אִיגֶרֶת חוֹב זִיבּוּרִית (בנקאות ושוק ההון)
job statement - מישפט עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
junk industry - תַעשִׂיַית זֶבֶל (ייצור ותיפעול)
job step - שלָב עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
junk industry - תַעשִׂיַית זֶבֶל (כלכלה וסטטיסטיקה)
job stream - זֶרֶם עבודות (מחשבים ומערכות מידע)
junk mail - דואר זבל (תיקשורת)
job stress - מְתִיחוּת בָּעבוֹדָה (משאבי אנוש)
junk mail - דואר זבל (שיווק ופירסום)
job support task - משׂימה תומֶכֶת עבודה (מחשבים ומערכות מידע)
junk value - ערך גרוטאה (חשבונאות וביקורת)
job unit - יחידת עבודה (מקרקעין)
junk value - ערך גרוטאה (ארגון וניהול עסקים)
job unit - יחידת עבודה (ייצור ותיפעול)
junk yield - תְּשוּאַת זִיבּוּרִית (בנקאות ושוק ההון)
job unit - יחידת עבודה (חשבונאות וביקורת)
juridical conditions - תנאים משפטיים (דיני עסקים)
job unsuitability - אִי-הַתְאָמָה לַתַּפְקִיד (יחסי עבודה)
juridiction - שיפוט תחום שיפוט (דיני עסקים)
job unsuitability - אִי-הַתְאָמָה לַתַּפְקִיד (משאבי אנוש)
jurisdiction - סמכות שיפוט (דיני עסקים)
job-sharing - פיצול עיסוקים (כלכלה וסטטיסטיקה)
jurisdiction - סַמְכוּת שִיפּוּט (יחסי עבודה)
jobber - ג'וֹבֶּר (בנקאות ושוק ההון)
jurisdiction - סַמְכוּת שִיפּוּט שִיפּוּט (בנקאות ושוק ההון)
jobber - סיטונאי תעשייתי (ארגון וניהול עסקים)
jurisdiction authority - רָשוּת שִיפּוּטִית (בנקאות ושוק ההון)
jobber - סיטונאי תעשייתי (שיווק ופירסום)
jurisdiction clause - סְעִיף שִיפּוּט (בנקאות ושוק ההון)
jobber [br.] / specialist [am.] - סוֹחֵר נְיָירוֹת עֵרֶךְ (לְחֶשְבּוֹן עַצְמוֹ) (בנקאות ושוק ההון)
jurisdictional dispute - סִכְסוּךְ שִיפּוּטִי (יחסי עבודה)
jobbers' turn - פַּעַר תִּיווּךְ (בנקאות ושוק ההון)
juristic psychiatry - פסיכיאטריה משפטית (דיני עסקים)
jobholder report - דוּחַ בַּעלֵי עִיסּוּק (ייצור ותיפעול)
jurnalism - עיתונאי (תיקשורת)
jobs grouping - הַקְבָּצַת עִיסוּקִים (יחסי עבודה)
jurnalistic fubrication - ברווז עיתונאי (תיקשורת)
jobs grouping - הַקְבָּצַת עִיסוּקִים (משאבי אנוש)
jury - חבר מושבעים (דיני עסקים)
johnson rule - כְּלָל ג'וֹנְסוֹן (ייצור ותיפעול)
jury of executive opinion - תחזית השקפות (שיווק ופירסום)
join - צירוף (מחשבים ומערכות מידע)
jury of executive opinion - תחזית השקפות (כלכלה וסטטיסטיקה)
join - מֵישק (מקרקעין)
just in time [jit] - בְּדִיוּק בַּזְמַן (ייצור ותיפעול)
joining date - תאריך היצטרפות (יחסי עבודה)
just in time inventory - מלאי מיידי (ייצור ותיפעול)
joining date - תאריך היצטרפות (ביטוח וניהול סיכונים)
just in time inventory - מלאי מיידי (חשבונאות וביקורת)
joining of areas - הצמדת שטחים (מקרקעין)
just title - קִנְייָן מוּשְלָם (בנקאות ושוק ההון)
joint production cost - עלוּת יִיצוּר מְשוּתֶפֶת (חשבונאות וביקורת)
justic - צדק (דיני עסקים)
joint study committe - וַעדַת חֶקֶר מְשוּתֶּפֶת (יחסי עבודה)
justice - דִּין (בנקאות ושוק ההון)
joint account - חֶשְבּוֹן מְשוּתָּף (בנקאות ושוק ההון)
justice - דין (דיני עסקים)
joint and several account - חֶשְבּוֹן בְּיַחַד וּלְחוּד (בנקאות ושוק ההון)
justice of the peace - שופט שלום (דיני עסקים)
joint and several bond - אִיגֶרֶת חוֹב בְּיַחַד וּלְחוּד (בנקאות ושוק ההון)
justification - הצדקה צידוק (ארגון וניהול עסקים)
joint and several guarantee - עַרְבוּת בְּיַחַד וּלְחוּד (בנקאות ושוק ההון)
justification - הַצְדָקָה (חשבונאות וביקורת)
joint and several liability - אחריות ביחד ולחוד (חשבונאות וביקורת)
justification - צידוק (דיני עסקים)
joint and several liability - אחריות ביחד ולחוד (דיני עסקים)
justify - יישוּר (מחשבים ומערכות מידע)
joint and several loan - הַלְוָואָה בְּיַחַד וּלְחוּד (בנקאות ושוק ההון)
juvenile adult - בּוֹגֵר צָעִיר (בנקאות ושוק ההון)
joint and several note - שְטָר בְּיַחַד וּלְחוּד (בנקאות ושוק ההון)
juvenile court - בית משפט לנוער (דיני עסקים)
joint assessment - שומה מאוחדת (דיני עסקים)
juvenile delinquency - עבריינות נוער (דיני עסקים)
joint assured liability - אחריות שותפים (ביטוח וניהול סיכונים)
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות