לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חיובים רציפים (שיווק ופירסום) continuous billing -
ח (ראשי תיבות עבריים) -
חיובים שנצברו (חשבונאות וביקורת) accrued charges -
ח"ד (ראשי תיבות עבריים) -
חיובים שנצברו (ארגון וניהול עסקים) accrued charges -
ח"ז (ראשי תיבות עבריים) -
חיוג אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) autodial -
ח"ח (ראשי תיבות עבריים) -
חיווט (מחשבים ומערכות מידע) wiring -
ח"י (ראשי תיבות עבריים) -
חיוניות (ארגון וניהול עסקים) vitality -
ח"מ (ראשי תיבות עבריים) -
חיוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) interpolation -
ח"סע (יחסי עבודה) -
חיוץ דיסק (מחשבים ומערכות מידע) disk partition -
ח"ע (ראשי תיבות עבריים) -
חיזוי (חשבונאות וביקורת) forecasting -
ח"פ (ראשי תיבות עבריים) -
חיזוי (ארגון וניהול עסקים) forecasting -
ח"צ (ראשי תיבות עבריים) -
חיזוי (כלכלה וסטטיסטיקה) forecasting -
ח' (ראשי תיבות עבריים) -
חיזוי אובייקטיבי (ארגון וניהול עסקים) objective forecasting -
ח.ז. (בנקאות ושוק ההון) instant/inst' -
חיזוי איכותי (ארגון וניהול עסקים) qualitative forecasting -
חאן (מקרקעין) khan -
חיזוי איכותי (בנקאות ושוק ההון) qualitative forecasting -
חב' (ראשי תיבות עבריים) -
חיזוי ביקוש (שיווק ופירסום) demand forecasting -
חבה"ע (ראשי תיבות עבריים) -
חיזוי מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash forecasting -
חבור (בנקאות ושוק ההון) stub -
חיזוי מזומנים (חשבונאות וביקורת) cash flow forecasting -
חבור (חשבונאות וביקורת) stub -
חיזוי מכירות (בנקאות ושוק ההון) sales forecasting -
חבות (ביטוח וניהול סיכונים) liability -
חיזוי מכירות (שיווק ופירסום) sales forecasting -
חבות (בנקאות ושוק ההון) liability -
חיזוי משאבי אנוש (משאבי אנוש) human resources forecasting -
חבות במס (מקרקעין) tax liability -
חיזוי נורמטיבי (ארגון וניהול עסקים) normative forecasting -
חבות הונית (בנקאות ושוק ההון) capital liability -
חיזוי סדרה עתית (ביטוח וניהול סיכונים) time series forecasting -
חבות כוללת (בנקאות ושוק ההון) obligo -
חיזוי סובייקטיבי (ארגון וניהול עסקים) subjective forecasting -
חבות לפי הסכם (ביטוח וניהול סיכונים) contractual liability -
חיזוי סיבתי (ארגון וניהול עסקים) causal forecasting -
חבות מס נדחית (חשבונאות וביקורת) deferred tax liability -
חיזוי סיבתי (בנקאות ושוק ההון) causal forecasting -
חבות מס נדחית (דיני עסקים) defered tax liability -
חיזוי על פי שיפוט (ארגון וניהול עסקים) judgmental forecasting -
חבות מעבידים (דיני עסקים) employers liability -
חיזוי על־פי שיפוט (בנקאות ושוק ההון) judgmental forecasting -
חבות מעבידים (ביטוח וניהול סיכונים) employers liability -
חיזוי תגובות (שיווק ופירסום) response projection -
חבות מעבידים (יחסי עבודה) employers liability -
חיזוי תוספת ביקוש (ייצור ותיפעול) additional demand forecasting -
חבילה (ייצור ותיפעול) package -
חיזוק (משאבי אנוש) reinforcement -
חבילה (יחסי עבודה) package -
חיזוק ברווחים (יחסי עבודה) interval reinforcement -
חבילה (בנקאות ושוק ההון) block -
חיזוק חיובי (יחסי עבודה) positive reinforcement -
חבילה, שיטת (חשבונאות וביקורת) block method -
חיזוק, יחס (יחסי עבודה) reinforcement ratio -
חבילות תגמולים (יחסי עבודה) package of benefits -
חיזוקים (שיווק ופירסום) strengthenings -
חבילת אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) mixed credit -
חיזור (בנקאות ושוק ההון) tout -
חבילת יישום (מחשבים ומערכות מידע) application package -
חיזור (ארגון וניהול עסקים) courting -
חבילת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) block of securities -
חיזורי משמרות (יחסי עבודה) shift rotating -
חבילת נקודה צפה (מחשבים ומערכות מידע) floating point package -
חיזורי עיסוקים (יחסי עבודה) job rotation -
חבילת נתוני משתמש (מחשבים ומערכות מידע) data user packet -
חיזורין (תחבורה) rotation -
חבילת פרסומת (שיווק ופירסום) advertising package -
חיזורין (בנקאות ושוק ההון) rotation -
חבילת תגמולים (בנקאות ושוק ההון) bundle of rewards -
חיזורין (משאבי אנוש) rotation -
חבילת תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software package -
חיזורין (יחסי עבודה) rotation -
חבית (מידות ומשקלות) barrel -
חיזרור (מחשבים ומערכות מידע) iteration -
חבית בירה (מידות ומשקלות) beer barrel -
חיי מדף (שיווק ופירסום) shelf life -
חבית משקה (מידות ומשקלות) beverage barrel -
חיי מדף (ייצור ותיפעול) shelf life -
חבית נפח יבש (מידות ומשקלות) dry capacity barrel -
חיי עבודה איכותיים (משאבי אנוש) quality of work life -
חבית נפט (מידות ומשקלות) crude oil barrel -
חייב (בנקאות ושוק ההון) debtor -
חבל (מידות ומשקלות) rope -
חייב (שיווק ופירסום) payer -
חבל (מקרקעין) region -
חייב (כלכלה וסטטיסטיקה) debotr -
חבלה (יחסי עבודה) industrial sabotage -
חייב (חשבונאות וביקורת) debtor -
חבלול (תחבורה) rigging -
חייב (דיני עסקים) debtor -
חבלי תילוי ואבטחה (ייצור ותיפעול) lifting and security ropes -
חייב (2) (חשבונאות וביקורת) payer -
חבלנית (תחבורה) battleship -
חייב (2) (בנקאות ושוק ההון) payer -
חבק צינור (מקרקעין) pipe clamp -
חייב (3) (בנקאות ושוק ההון) owe -
חבר (מחשבים ומערכות מידע) adder -
חייב (4) (בנקאות ושוק ההון) liable -
חבר אנלוגי (מחשבים ומערכות מידע) analog adder -
חייב בינלאומי נטו (כלכלה וסטטיסטיקה) net international debtor -
חבר בורסה (בנקאות ושוק ההון) member of the stock exchange -
חייב במס (דיני עסקים) liable to tax -
חבר בחברה (בנקאות ושוק ההון) member of company -
חייב במס (חשבונאות וביקורת) liable to tax -
חבר בטור (מחשבים ומערכות מידע) serial adder -
חייב ברישום (חשבונאות וביקורת) accountable -
חבר במקביל (מחשבים ומערכות מידע) parallel adder -
חייב עיקרי (ארגון וניהול עסקים) prime debtor -
חבר בני אדם (בנקאות ושוק ההון) body of persons -
חייב עיקרי (בנקאות ושוק ההון) prime debtor -
חבר דיון (תיקשורת) pannel -
חייב על־פי פסק דין (בנקאות ושוק ההון) judgment debtor -
חבר דיון (ארגון וניהול עסקים) pannel -
חייבים (חשבונאות וביקורת) debtors -
חבר לא מקומי (בנקאות ושוק ההון) remote member -
חייבים (שיווק ופירסום) debtors -
חבר למחצה (מחשבים ומערכות מידע) half adder -
חייבים (בנקאות ושוק ההון) receivables -
חבר מאמץ (משאבי אנוש) buddy -
חייגן אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) autodialer -
חבר מביא חבר (שיווק ופירסום) member get a member -
חיילים משוחררים, חוק (יחסי עבודה) discharged soldiers law -
חבר מוביל לסליקה כספית (בנקאות ושוק ההון) leading member for finance clearing -
חייץ (תחבורה) screenline -
חבר מוביל לסליקת מלאי (בנקאות ושוק ההון) leading member for inventory clearing -
חייץ (מקרקעין) partition -
חבר מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited member -
חייץ (תיקשורת) baffle -
חבר מוכר (בנקאות ושוק ההון) selling member -
חיישן (מחשבים ומערכות מידע) sensor -
חבר מומחים (ייצור ותיפעול) brain trust -
חיישן (ארגון וניהול עסקים) monitor -
חבר מועצת מנהלים (בנקאות ושוק ההון) director -
חיכוך כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic friction -
חבר מושבעים (דיני עסקים) jury -
חיל (מקרקעין) moat / ditch -
חבר מלא (מחשבים ומערכות מידע) full adder -
חילוט (בנקאות ושוק ההון) forfeit -
חבר מסלקה (בנקאות ושוק ההון) clearing (house) member -
חילוט (דיני עסקים) forfeitute -
חבר מסלקת הבורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange clearinghouse member -
חילוט (ארגון וניהול עסקים) forfeiture -
חבר מסלקת מעו"ף (בנקאות ושוק ההון) maof clearing member -
חילוט (ביטוח וניהול סיכונים) forfeiture -
חבר נאמנים (בנקאות ושוק ההון) board of trustees -
חילוט דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) forfeiture of dividend -
חבר נאמנים (ארגון וניהול עסקים) board of trustees -
חילוט מניות (בנקאות ושוק ההון) forfeiture of shares -
חבר נלווה (בנקאות ושוק ההון) associate member -
חילוט רווחים מעבירות (דיני עסקים) forfeiture of earnings from crime -
חבר עובדים (יחסי עבודה) staff / personnel -
חילול (מחשבים ומערכות מידע) generating -
חבר קיבוץ (דיני עסקים) kibutz member -
חילול מערכת (מחשבים ומערכות מידע) system generation -
חבר רוכש (בנקאות ושוק ההון) buying member -
חילול נסיעה (תחבורה) trip generation -
חבר שאינו בנק (בנקאות ושוק ההון) non-bank member -
חילול שטר (דיני עסקים) dishonor of bill -
חבר־חסר (מחשבים ומערכות מידע) adder-subtracter -
חילול שטר (בנקאות ושוק ההון) dishonor of bill -
חברה (דיני עסקים) company -
חילול שטר (חשבונאות וביקורת) dishonor of bill -
חברה (ארגון וניהול עסקים) society -
חילול שיק (בנקאות ושוק ההון) dishonor a check -
חברה (כלכלה וסטטיסטיקה) company -
חילוף (בנקאות ושוק ההון) alteration -
חברה / חברה בע"מ (חשבונאות וביקורת) company -
חילוף (ביטוח וניהול סיכונים) replacement -
חברה אבהית־אגרסיבית (ארגון וניהול עסקים) paternal aggressive society -
חילוף (מקרקעין) alteration -
חברה אבהית־פסיבית (ארגון וניהול עסקים) paternal passive society -
חילוף נכסי הון (ייצור ותיפעול) capital assets replacement -
חברה אחות (בנקאות ושוק ההון) fellow subsidiary -
חילוף ציוד (דיני עסקים) replacement of equipment -
חברה אם (בנקאות ושוק ההון) parent company -
חילוף ציוד (ייצור ותיפעול) replacement of equipment -
חברה אם (ארגון וניהול עסקים) parent company -
חילופי בעלים (דיני עסקים) change of owners -
חברה אם (דיני עסקים) parent company -
חילופי בעלים (יחסי עבודה) change of owners -
חברה בבעלות חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign proprietorship company -
חילופי חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) debt switch -
חברה בבעלות רובנית (בנקאות ושוק ההון) majority-owned subsidiary -
חילופי כרזונים (תיקשורת) banner exchange -
חברה בהשקעת חוץ גדולה (בנקאות ושוק ההון) large foreign investment company -
חילופי כרזונים (שיווק ופירסום) banner exchange -
חברה בועה (בנקאות ושוק ההון) bubble company -
חילופי מניות (חשבונאות וביקורת) exchange of shares -
חברה בורסאית (בנקאות ושוק ההון) publicly held corporation -
חילופי מניות (בנקאות ושוק ההון) exchange of shares -
חברה בינאמריקנית להשקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) Inter-American investment corporation -
חילופי מעבידים (יחסי עבודה) change of employers -
חברה בינלאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) international company -
חילופי מעבידים (דיני עסקים) change of employers -
חברה בינלאומית למימון (כלכלה וסטטיסטיקה) international finance corporation -
חילופי משכון (בנקאות ושוק ההון) pawning exchange -
חברה ביסוד (ארגון וניהול עסקים) company in establishment -
חילופי פוליסות (ביטוח וניהול סיכונים) exchange of policies -
חברה ביסוד (דיני עסקים) company in establishment -
חילופים מיידיים (משאבי אנוש) replacement summaries -
חברה ביסוד (בנקאות ושוק ההון) company in establishment -
חילופין (מחשבים ומערכות מידע) swapping -
חברה בע"מ (בנקאות ושוק ההון) limited company -
חילוץ (תחבורה) rescue -
חברה בעירבון בלתי מוגבל (בנקאות ושוק ההון) unlimited company -
חילוק (בנקאות ושוק ההון) apportion -
חברה בעירבון בלתי מוגבל בעלת קרן מניות (בנקאות ושוק ההון) unlimited company with shares fund -
חילוק (חשבונאות וביקורת) apportion -
חברה בעירבון מוגבל (חשבונאות וביקורת) limited company -
חילחול (מקרקעין) percolation -
חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) (דיני עסקים) limited company [Ltd.] -
חימום-יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) over-heating -
חברה בערבון מוגבל (בע"מ) (כלכלה וסטטיסטיקה) limited company (LTD) -
חימר (מקרקעין) clay -
חברה בת (דיני עסקים) subsidiary company -
חינוך איכותי כולל (משאבי אנוש) total quality education -
חברה בת (בנקאות ושוק ההון) subsidiary -
חינמון (שיווק ופירסום) giveway / freebie -
חברה בת (ארגון וניהול עסקים) subsidiary company -
חיסוי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance cover -
חברה בת ממשלתית (בנקאות ושוק ההון) government subsidiary company -
חיסול (דיני עסקים) dissolution -
חברה בת משותפת (ארגון וניהול עסקים) jointly owend subsidiary -
חיסול (בנקאות ושוק ההון) dissolution -
חברה בת משותפת (דיני עסקים) jointly owend subsidiary -
חיסול אגר (כלכלה וסטטיסטיקה) dishoarding -
חברה בת משותפת (בנקאות ושוק ההון) jointly owned subsidiary -
חיסול חברה (בנקאות ושוק ההון) company's dissolution -
חברה בת עירונית (בנקאות ושוק ההון) municipal subsidiary company -
חיסול חוב (חשבונאות וביקורת) liquidation of debt -
חברה בת שאוחדה (ארגון וניהול עסקים) consolidated subsidiary -
חיסול חוב (בנקאות ושוק ההון) liquidation of debt -
חברה בת שאוחדה (חשבונאות וביקורת) consolidated subsidiary -
חיסול חוב (ארגון וניהול עסקים) liquidation of debt -
חברה חדלת קיום (בנקאות ושוק ההון) defunct company -
חיסול מאליו (בנקאות ושוק ההון) dissolving -
חברה חוץ-גבולית (כלכלה וסטטיסטיקה) off-shore company -
חיסול מאליו (2) (בנקאות ושוק ההון) self-liquidation -
חברה חזותית (ביטוח וניהול סיכונים) fronting company -
חיסון (בנקאות ושוק ההון) immunization -
חברה חסינת מיתון (ארגון וניהול עסקים) recession proof company -
חיסון (שיווק ופירסום) inoculation -
חברה חסינת מיתון (בנקאות ושוק ההון) recession proof company -
חיסור (מחשבים ומערכות מידע) subtraction -
חברה חסרת מעמדות (כלכלה וסטטיסטיקה) classless society -
חיסיון (דיני עסקים) immunity -
חברה חסרת סיכון (כלכלה וסטטיסטיקה) riskless society -
חיסיון (תיקשורת) immunity -
חברה כחושה (בנקאות ושוק ההון) thin company -
חיסכון (כלכלה וסטטיסטיקה) savings -
חברה לא־מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) unlimited company -
חיסכון (ייצור ותיפעול) savings -
חברה לא־פעילה (בנקאות ושוק ההון) non-operating company \ inactive company -
חיסכון (ביטוח וניהול סיכונים) savings -
חברה לאחזקות (בנקאות ושוק ההון) holding company -
חיסכון אישי (כלכלה וסטטיסטיקה) personal savings -
חברה לאחזקות (כלכלה וסטטיסטיקה) holding company -
חיסכון אישי חוזי (כלכלה וסטטיסטיקה) personal contractual saving -
חברה לאחזקות בנק יחיד (בנקאות ושוק ההון) one bank holding company -
חיסכון אישי מרצון (כלכלה וסטטיסטיקה) voluntary saving -
חברה לאחזקות בנקאיות (בנקאות ושוק ההון) bank holding company -
חיסכון בדואר (כלכלה וסטטיסטיקה) postal savings -
חברה לאחזקות ישירה (בנקאות ושוק ההון) immediate holding company -
חיסכון בעלות (ייצור ותיפעול) cost savings -
חברה לביצוע הזמנות (שיווק ופירסום) fulfilment house -
חיסכון בעלות (חשבונאות וביקורת) cost savings -
חברה להלוואות ישירות (בנקאות ושוק ההון) direct loan companies -
חיסכון ברוטו (כלכלה וסטטיסטיקה) gross savings -
חברה להלוואות קטנות (בנקאות ושוק ההון) small loan company -
חיסכון הוני (כלכלה וסטטיסטיקה) capital savings -
חברה להשקעות (בנקאות ושוק ההון) investment company -
חיסכון הוני (בנקאות ושוק ההון) capital savings -
חברה להשקעות מפוצלת (בנקאות ושוק ההון) split investment company -
חיסכון הוני (יחסי עבודה) capital savings -
חברה להשקעות פתוחה (בנקאות ושוק ההון) open-end investment company -
חיסכון והשקעה (כלכלה וסטטיסטיקה) saving and investment -
חברה ללא הון מניות (בנקאות ושוק ההון) mutual company -
חיסכון חובה (ביטוח וניהול סיכונים) compulsory saving -
חברה ללא מניות (כלכלה וסטטיסטיקה) non-stock company -
חיסכון חובה (כלכלה וסטטיסטיקה) compulsory savings -
חברה למטרה חד־פעמית (בנקאות ושוק ההון) collapsible corporation -
חיסכון חוזי (ביטוח וניהול סיכונים) contractual saving -
חברה למימון (כלכלה וסטטיסטיקה) finance company -
חיסכון חוזי (כלכלה וסטטיסטיקה) contractual savings -
חברה למימון (בנקאות ושוק ההון) finance company -
חיסכון ילדים (בנקאות ושוק ההון) school savings -
חברה למימון אישי (בנקאות ושוק ההון) personal finance company -
חיסכון יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) oversaving -
חברה למימון השקעות ענפיות (בנקאות ושוק ההון) industry finance company -
חיסכון כפוי (כלכלה וסטטיסטיקה) forced savings -
חברה למימון מכירות (בנקאות ושוק ההון) sales finance company -
חיסכון לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national savings -
חברה למימון מכירות (כלכלה וסטטיסטיקה) sales finance company -
חיסכון לטווח ארוך (בנקאות ושוק ההון) long term savings -
חברה למימון מסחרי (בנקאות ושוק ההון) commercial finance company -
חיסכון לטווח ארוך (יחסי עבודה) long term savings -
חברה למימון מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) commercial finance company -
חיסכון ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה) government savings -
חברה למימון פיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) development finance company [DFCS] -
חיסכון מרצון (כלכלה וסטטיסטיקה) voluntary savings -
חברה למימון צרכנים (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer finance company -
חיסכון משקי בית (כלכלה וסטטיסטיקה) household savings -
חברה למימון צרכנים (בנקאות ושוק ההון) consumer finance company -
חיסכון נזיל (ביטוח וניהול סיכונים) liquid saving -
חברה למימון שבויה (בנקאות ושוק ההון) captive finance company -
חיסכון נזיל (בנקאות ושוק ההון) liquid saving -
חברה למסחר בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) international trade company -
חיסכון נזיל (2) (בנקאות ושוק ההון) fluid savings -
חברה לנאמנות (בנקאות ושוק ההון) trust company -
חיסכון נטו (כלכלה וסטטיסטיקה) net savings -
חברה לנכיסה (שיווק ופירסום) factoring company -
חיסכון עסקי (כלכלה וסטטיסטיקה) corporate savings -
חברה לנכיסה (בנקאות ושוק ההון) factoring company -
חיסכון פירמות (כלכלה וסטטיסטיקה) firms savings -
חברה לעומת שותפות (כלכלה וסטטיסטיקה) company vs. partnership -
חיסכון פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה) private savings -
חברה לערובת גמלאות (ביטוח וניהול סיכונים) pension benefit guarantee corporation -
חיסכון ציבורי (כלכלה וסטטיסטיקה) public savings -
חברה לפיתוח עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) promoting company -
חיסכון צמוד מדד (ביטוח וניהול סיכונים) index linked saving -
חברה לרישומים (בנקאות ושוק ההון) nominee company -
חיסכון צמוד מטבע חוץ (ביטוח וניהול סיכונים) foreign exchange linked saving -
חברה לשירותים ציבוריים (בנקאות ושוק ההון) public utility company -
חיסכון קיצבתי (ביטוח וניהול סיכונים) pension saving -
חברה לתועלת הציבור (בנקאות ושוק ההון) public utility company -
חיסכון קיצבתי (יחסי עבודה) pension saving -
חברה מגוונת (ארגון וניהול עסקים) diversified company -
חיסכון קיצבתי (בנקאות ושוק ההון) pension saving -
חברה מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) limited company -
חיסכון רב־תכליתי (בנקאות ושוק ההון) multi-purpose savings -
חברה מוגבלת במניות (דיני עסקים) company limited by stock -
חיסכון שוטף (בנקאות ושוק ההון) periodic payment plans -
חברה מוגבלת במניות (בנקאות ושוק ההון) company limited by stock -
חיסכון שוטף (ביטוח וניהול סיכונים) periodic payment plans -
חברה מוגבלת במניות (ארגון וניהול עסקים) company limited by stock -
חיסכון שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה) negative savings -
חברה מוגבלת בערבות (בנקאות ושוק ההון) company limited by guarantee -
חיסכון, פרדוקס (כלכלה וסטטיסטיקה) paradox of thrift -
חברה מוגבלת בערבות (דיני עסקים) company limited by garantee -
חיסכון, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) savings rate -
חברה מוגבלת בערבות (ארגון וניהול עסקים) company limited by guarantee -
חיספוס / חספוס (מקרקעין) roughness -
חברה מוטה (ארגון וניהול עסקים) oriented company -
חיסרון (כלכלה וסטטיסטיקה) disadvantage -
חברה מוטה (בנקאות ושוק ההון) oriented company -
חיפה (תחבורה) cover -
חברה מוסרת (ביטוח וניהול סיכונים) ceding company -
חיפה (מקרקעין) cover / shield -
חברה מורכבת (ארגון וניהול עסקים) integrated company -
חיפוי גגות (מקרקעין) roof covering -
חברה מחזורית (בנקאות ושוק ההון) cyclical company -
חיפוי עליון (מקרקעין) surface dressing -
חברה מחזורית (ארגון וניהול עסקים) cyclical company -
חיפוף (תחבורה) blocking -
חברה ממונפת (בנקאות ושוק ההון) leveraged company -
חיפוף (מקרקעין) blocking -
חברה ממזגת (בנקאות ושוק ההון) merging company -
חיפוף (תיקשורת) overlapping -
חברה ממשלתית (תחבורה) government company -
חיפוש (שיווק ופירסום) search -
חברה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה) government company -
חיפוש (משאבי אנוש) search -
חברה מנהיגה (ביטוח וניהול סיכונים) leading company -
חיפוש (מחשבים ומערכות מידע) search -
חברה מנהלת (בנקאות ושוק ההון) management company -
חיפוש אנכי (שיווק ופירסום) vertical search -
חברה מנהלת (ביטוח וניהול סיכונים) managing company -
חיפוש אנכי (מחשבים ומערכות מידע) vertical search -
חברה מנהלת (דיני עסקים) management company -
חיפוש בוליאני (מחשבים ומערכות מידע) boolean search -
חברה מסונפת (בנקאות ושוק ההון) affiliated company -
חיפוש בולייני (שיווק ופירסום) boolean search -
חברה מסחרית (דיני עסקים) trading company -
חיפוש בולייני (מחשבים ומערכות מידע) boolean search -
חברה מעבירה (בנקאות ושוק ההון) transfering company -
חיפוש בותר (מחשבים ומערכות מידע) dichotomizing search -
חברה מעורבת (דיני עסקים) mixed company -
חיפוש בטבלה (מחשבים ומערכות מידע) table lookup -
חברה מעורבת (בנקאות ושוק ההון) mixed company -
חיפוש בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary search -
חברה מעורבת (ארגון וניהול עסקים) mixed society -
חיפוש בשרשרת (מחשבים ומערכות מידע) chaining search -
חברה מעורבת (2) (ארגון וניהול עסקים) mixed company -
חיפוש המרה (מחשבים ומערכות מידע) hash search -
חברה מעין ציבורית (כלכלה וסטטיסטיקה) quasi-public company -
חיפוש והחלפה (מחשבים ומערכות מידע) search and replace -
חברה מקומית (בנקאות ושוק ההון) domestic company -
חיפוש יבש (מחשבים ומערכות מידע) dry search -
חברה משכנת (מקרקעין) housing company -
חיפוש יבש (שיווק ופירסום) dry search -
חברה משפחתית (דיני עסקים) family company -
חיפוש ליניארי (מחשבים ומערכות מידע) linear search -
חברה משפחתית (בנקאות ושוק ההון) family company -
חיפוש מנווט (מחשבים ומערכות מידע) navigational search -
חברה משקמת (מקרקעין) urban renewal and improvement company -
חיפוש מנווט (שיווק ופירסום) navigational search -
חברה משתתפת (ביטוח וניהול סיכונים) participating company -
חיפוש מקיף (שיווק ופירסום) comperhensive search -
חברה נוכרית (בנקאות ושוק ההון) foreign company -
חיפוש מקיף (מחשבים ומערכות מידע) comperhensive search -
חברה נותרת (ארגון וניהול עסקים) surviving company -
חיפוש סידרתי (מחשבים ומערכות מידע) sequential search -
חברה נותרת (דיני עסקים) surviving company -
חיפוש סיכון (ארגון וניהול עסקים) risk seeking -
חברה נותרת (בנקאות ושוק ההון) surviving company -
חיפוש עבודה (ארגון וניהול עסקים) job search -
חברה נמוגה (בנקאות ושוק ההון) disappearing company -
חיפוש עבודה (יחסי עבודה) job search -
חברה נספחת (כלכלה וסטטיסטיקה) allied member -
חיפוש עובדתי (שיווק ופירסום) factual search -
חברה נשלטת (בנקאות ושוק ההון) controlled company -
חיפוש עובדתי (מחשבים ומערכות מידע) factual search -
חברה סגורה (ארגון וניהול עסקים) closed society -
חיפוש עיוור (מחשבים ומערכות מידע) blind search -
חברה עירונית (בנקאות ושוק ההון) municipal company -
חיפוש פיבונצ'י (מחשבים ומערכות מידע) Fibonacci search -
חברה על-לאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) supranational company -
חיפוש רטוב (מחשבים ומערכות מידע) wet search -
חברה עסקית (בנקאות ושוק ההון) business corporation -
חיפוש רטוב (שיווק ופירסום) wet search -
חברה עתירת הון (בנקאות ושוק ההון) capital intensive company -
חיפוש רעיוני (שיווק ופירסום) conceptual search -
חברה עתירת השקעות חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign capital intensive company -
חיפוש רעיוני (מחשבים ומערכות מידע) conceptual search -
חברה פעילה (בנקאות ושוק ההון) operating company -
חיפוש רציף (מחשבים ומערכות מידע) -
חברה פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) private company -
חיפוש תחום (מחשבים ומערכות מידע) area search -
חברה פתוחה (ארגון וניהול עסקים) open society -
חיץ (ייצור ותיפעול) buffer -
חברה ציבורית (כלכלה וסטטיסטיקה) public company -
חיצון (ביטוח וניהול סיכונים) extrapolation -
חברה ציבורית להשקעות (בנקאות ושוק ההון) public investment company -
חיצון (כלכלה וסטטיסטיקה) extrapolation -
חברה ציבורית לעומת חברה פרטית (ארגון וניהול עסקים) public vs. private company -
חיצת מטען (תחבורה) cargo dividing -
חברה ציבורית לעומת חברה פרטית (דיני עסקים) public vs. private company -
חיק (מקרקעין) soffit -
חברה קולטת (בנקאות ושוק ההון) surviving company -
חיקוי (מחשבים ומערכות מידע) emulation -
חברה קשורה (בנקאות ושוק ההון) related company -
חיקוי, המחרת (שיווק ופירסום) imitative pricing -
חברה רב-לאומית (דיני עסקים) multinational company -
חירה (מקרקעין) obelisk -
חברה רב־לאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) multinational company / multinational corporation -
חירות להתאגד (יחסי עבודה) freedom to contract -
חברה רב־מוצרית (ייצור ותיפעול) conglomerate -
חירות שביתה (יחסי עבודה) freedom of strike -
חברה רב-ענפית (כלכלה וסטטיסטיקה) multicompany -
חירסון (מקרקעין) porcelain glazing -
חברה רב־תחומית (בנקאות ושוק ההון) multicompany -
חישה (מחשבים ומערכות מידע) sense -
חברה רדומה (בנקאות ושוק ההון) dormant company -
חישוב (מחשבים ומערכות מידע) compute -
חברה רשומה (בנקאות ושוק ההון) quoted company -
חישוב (על בסיס) שנתי (בנקאות ושוק ההון) annualization -
חברה שבויה (בנקאות ושוק ההון) captive company -
חישוב כדאיות (חשבונאות וביקורת) profitability calculation -
חברה שבוייה (ביטוח וניהול סיכונים) captive company -
חישוב כדאיות (מקרקעין) profitibility calculation -
חברה שלד (בנקאות ושוק ההון) shell firm -
חישוב לולאה (מחשבים ומערכות מידע) loop computing -
חברה שלובה (בנקאות ושוק ההון) associated company -
חישוב מאוחד (דיני עסקים) joint calculation -
חברה שלטת (דיני עסקים) controling company -
חישוב מען (מחשבים ומערכות מידע) address computation -
חברה שלטת (ארגון וניהול עסקים) controling company -
חישוב מראש (בנקאות ושוק ההון) precompute -
חברה תעשייתית (בנקאות ושוק ההון) industrial company -
חישוב נפרד (דיני עסקים) seperate calculation -
חברה, פירוק (דיני עסקים) liquidation of company -
חישוב ערך תיאורטי (בנקאות ושוק ההון) theoretical value calculation -
חברה, פירוק (ארגון וניהול עסקים) liquidation of company -
חישוב עתודות יומי (בנקאות ושוק ההון) daily reserve calculation -
חברות (ארגון וניהול עסקים) collegial -
חישוב ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest calculation -
חברות אישית (ארגון וניהול עסקים) personal membership -
חישוב שכר לפיצויים (יחסי עבודה) salary calculation for compensation -
חברות בת שלא אוחדו (ארגון וניהול עסקים) unconsolidated subsidiaries -
חישובים סטטיים (מקרקעין) static calculations -
חברות בת שלא אוחדו (חשבונאות וביקורת) unconsolidated subsidiaries -
חישול (מקרקעין) strengthening -
חברות בת שלא אוחדו (בנקאות ושוק ההון) unconsolidated subsidiaries -
חישוף (מקרקעין) stripping -
חברות וולונטרית (יחסי עבודה) voluntary membership -
חישוף (תחבורה) stripping -
חברות כפולה (יחסי עבודה) dual membership -
חישוק (תחבורה) hoop -
חברות כפולה נוגדת (יחסי עבודה) contradictory dual membership -
חישוק (מקרקעין) stirrup -
חברת אחזקה תעשייתית (בנקאות ושוק ההון) industrial holding company -
חישור (תחבורה) spoke -
חברת אחזקות (בנקאות ושוק ההון) holding company -
חישמול / חשמול (תחבורה) electrification -
חברת אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit company -
חישת סימנים (מחשבים ומערכות מידע) mark sensing -
חברת ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance company -
חיתוך (מחשבים ומערכות מידע) conjunction -
חברת ביטוח (דיני עסקים) insurance company -
חיתוך (כלכלה וסטטיסטיקה) intersection -
חברת בעלים (בנקאות ושוק ההון) proprietary company -
חיתוך (תחבורה) crossing -
חברת גג (כלכלה וסטטיסטיקה) holding company -
חיתוך (2) (מחשבים ומערכות מידע) and -
חברת גוש / חלקה (מקרקעין) parcel / block entity -
חיתוך גס (תיקשורת) rough cut -
חברת דוט-קום (כלכלה וסטטיסטיקה) dotcom company -
חיתוך הדדי (חשבונאות וביקורת) articulation -
חברת הזנק (בנקאות ושוק ההון) start-up company -
חיתוך מחירים (שיווק ופירסום) price cutting -
חברת העובדים (יחסי עבודה) workers enterprises -
חיתוך מחירים פרוע (שיווק ופירסום) predatory price cutting -
חברת השמה (משאבי אנוש) assigning company -
חיתוך עלויות (ארגון וניהול עסקים) cost cutting -
חברת השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment company -
חיתוך צולב (תיקשורת) cross cut -
חברת השקעות סגורה (בנקאות ושוק ההון) closed end investment -
חיתום (כלכלה וסטטיסטיקה) underwriting -
חברת השקעות סגורה (ארגון וניהול עסקים) closed end investment -
חיתום (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting -
חברת חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign company -
חיתום (בנקאות ושוק ההון) underwriting -
חברת חוץ נשלטת (בנקאות ושוק ההון) foreign controlled corporation -
חיתום (2) (בנקאות ושוק ההון) underwrite -
חברת יחיד (בנקאות ושוק ההון) sole corporation -
חיתום (2) (ביטוח וניהול סיכונים) underwrite -
חברת יעד (שיווק ופירסום) target company -
חיתום אוטומטי (מקרקעין) automated underwriting -
חברת יעד (בנקאות ושוק ההון) target company -
חיתום בעתודה (בנקאות ושוק ההון) stand by underwriting -
חברת יעד (ארגון וניהול עסקים) target company -
חיתום חסר (בנקאות ושוק ההון) underbooking -
חברת יצוא (בנקאות ושוק ההון) export company -
חיתום יתר (ביטוח וניהול סיכונים) over placing -
חברת כרטיסי אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit card company -
חיתום מחייב (בנקאות ושוק ההון) firm commitment underwriting -
חברת להשקעות סגורה (בנקאות ושוק ההון) closed-end investment company -
חיתום על בסיס מאמץ מיטבי (בנקאות ושוק ההון) best effort underwriting -
חברת מגרה (בנקאות ושוק ההון) shelf company -
חכירה (חשבונאות וביקורת) lease -
חברת מדף (בנקאות ושוק ההון) shelf firm -
חכירה (מקרקעין) lease -
חברת מטרה (ארגון וניהול עסקים) target company -
חכירה (ארגון וניהול עסקים) lease -
חברת מטרה (כלכלה וסטטיסטיקה) traget company -
חכירה / החכר (כלכלה וסטטיסטיקה) lease -
חברת מיכרזים (שיווק ופירסום) auction company -
חכירה אחוזית (ארגון וניהול עסקים) percentage lease -
חברת מיכרזים (ארגון וניהול עסקים) auction company -
חכירה אחוזית (חשבונאות וביקורת) percentage lease -
חברת מניות (כלכלה וסטטיסטיקה) stock company -
חכירה אחוזית (מקרקעין) percentage lease -
חברת מניות (דיני עסקים) stock company -
חכירה במנוף (חשבונאות וביקורת) leveraged lease -
חברת מניות (ארגון וניהול עסקים) stock company -
חכירה במנוף (ארגון וניהול עסקים) leveraged lease -
חברת מעטים (כלכלה וסטטיסטיקה) close-held corporation -
חכירה במנוף (מקרקעין) leveraged lease -
חברת מקרקעין (בנקאות ושוק ההון) real estate investment corporation -
חכירה ברבדים (ארגון וניהול עסקים) sandwich lease -
חברת נכיסה (בנקאות ושוק ההון) factoring company -
חכירה ברבדים (מקרקעין) sandwich lease -
חברת נכס בית (בנקאות ושוק ההון) house property company -
חכירה ברבדים (חשבונאות וביקורת) sandwich lease -
חברת סף (ארגון וניהול עסקים) threshold company -
חכירה ברוטו (ארגון וניהול עסקים) gross lease -
חברת סף (בנקאות ושוק ההון) threshold company -
חכירה ברוטו (מקרקעין) gross lease -
חברת ספנות (תחבורה) shiping comany -
חכירה הונית (ארגון וניהול עסקים) capital lease -
חברת ספנות (בנקאות ושוק ההון) shipping company -
חכירה הונית (מקרקעין) capital lease -
חברת עובדים (כלכלה וסטטיסטיקה) workers enterprises -
חכירה חוזרת (ארגון וניהול עסקים) lease back -
חברת צמיחה (בנקאות ושוק ההון) growth company -
חכירה חוזרת (חשבונאות וביקורת) lease back -
חברת צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה) growth company -
חכירה חוזרת1 (מקרקעין) repurchase agreement -
חברת צמיחה (ארגון וניהול עסקים) growth company -
חכירה חוזרת2 (מקרקעין) lease back -
חברת רבים (בנקאות ושוק ההון) aggregate corporation -
חכירה ישירה (מקרקעין) straight lease -
חברת שיווק (שיווק ופירסום) marketing company -
חכירה לדורות (חשבונאות וביקורת) long-term lease -
חברת שיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing company -
חכירה לדורות (מקרקעין) long-term lease -
חברת שירותים משותפת (בנקאות ושוק ההון) joint service company -
חכירה לזמן (מקרקעין) term lease -
חברת שפע (שיווק ופירסום) affluent society -
חכירה לזמן (חשבונאות וביקורת) term lease -
חברת שפע (כלכלה וסטטיסטיקה) afluent society -
חכירה לזמן (ארגון וניהול עסקים) term lease -
חברת תעופה (בנקאות ושוק ההון) aviation company -
חכירה לזמן ארוך (מקרקעין) long-term lease -
חברת תעופה (תחבורה) aviation company -
חכירה מדוגרת (מקרקעין) graduated lease -
חברתית, קבוצה (ארגון וניהול עסקים) social group -
חכירה מדורגת (חשבונאות וביקורת) graduated lease -
חגורה (מקרקעין) belt -
חכירה מדורגת (ארגון וניהול עסקים) graduated lease -
חגורה ירוקה (מקרקעין) green belt -
חכירה מהוונת (ארגון וניהול עסקים) capitalized lease -
חגורת ביטחון (תחבורה) safty belt -
חכירה מהוונת (מקרקעין) capitalized lease -
חגורת הצלה (תחבורה) life belt -
חכירה מידרגית (מקרקעין) step-up lease -
חד־גוניות (יחסי עבודה) monotony -
חכירה מידרגית (ארגון וניהול עסקים) step-up lease -
חד־מגמי (תיקשורת) simplex -
חכירה מידרגית (חשבונאות וביקורת) step-up lease -
חד־מגמי (מחשבים ומערכות מידע) simplex -
חכירה מימונית (בנקאות ושוק ההון) financial lease -
חד־מנועי (תחבורה) monoplane -
חכירה מימונית (מקרקעין) financial lease -
חד־מעני (מחשבים ומערכות מידע) one-address computer -
חכירה מימונית (ארגון וניהול עסקים) financial lease -
חד־משמעות (ארגון וניהול עסקים) unambiguous -
חכירה משותפת (מקרקעין) tenancy in common -
חד-מתכתי, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) single standard -
חכירה נטו (ארגון וניהול עסקים) net lease -
חד-נתיבי (תחבורה) single lane -
חכירה נטו (מקרקעין) net lease -
חד-סיטרי (תחבורה) one way -
חכירה עם זכות הורשה (מקרקעין) lease with interit right -
חד־צדדי (מחשבים ומערכות מידע) single sided -
חכירה עם זכות הורשה (ארגון וניהול עסקים) lease with interit right -
חד־צדדיות (ארגון וניהול עסקים) unilaterality -
חכירה פיננסית (מקרקעין) financial lease -
חד־קוטבי (מחשבים ומערכות מידע) unipolar -
חכירה ראשית (מקרקעין) primary lease -
חד-קומתי (מקרקעין) one story building -
חכירה ראשית (בנקאות ושוק ההון) primary lease -
חד־שיח (תיקשורת) monolog -
חכירה ראשית (ארגון וניהול עסקים) primary lease -
חדופן (תחבורה) monowheel -
חכירה רגילה (מקרקעין) flat lease -
חדות (מחשבים ומערכות מידע) resolution -
חכירה תיפעולית (מקרקעין) operating lease -
חדות (מקרקעין) cellar -
חכירה תיפעולית (ארגון וניהול עסקים) operating lease -
חדיר (מקרקעין) penetrable -
חכירה, חכירות (מקרקעין) lease -
חדירה (מקרקעין) penetration -
חכירת אדמות מנהל (מקרקעין) israel administrated land lease -
חדירה (שיווק ופירסום) penetration -
חכירת מינוף (מקרקעין) leverage lease -
חדירה למחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer intrusion -
חכירת מינוף (ארגון וניהול עסקים) leverage lease -
חדירה למחשב (דיני עסקים) computer intrusion -
חכירת מישנה (מקרקעין) sublease -
חדירה לרשות הפרט (דיני עסקים) encroachment -
חכירת משנה (בנקאות ושוק ההון) sublwase -
חדירה, המחרת (חשבונאות וביקורת) penetration pricing -
חכירת משנה (ארגון וניהול עסקים) sublease -
חדירה, המחרת (שיווק ופירסום) penetration pricing -
חכירת שטחים (שיווק ופירסום) space leasing -
חדירת אות (מחשבים ומערכות מידע) print through -
חל (בנקאות ושוק ההון) due -
חדירת יבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) import penetration -
חל (תחבורה) bulwark -
חדירת מוצר (שיווק ופירסום) product penetration -
חל (חשבונאות וביקורת) due -
חדל פירעון (כלכלה וסטטיסטיקה) insolvent -
חל"ב (ראשי תיבות עבריים) -
חדלות פירעון (כלכלה וסטטיסטיקה) insolvency -
חל"ה (ראשי תיבות עבריים) -
חדלות פירעון למעשה (בנקאות ושוק ההון) inability to pay / practical insolvency -
חל"מ (ראשי תיבות עבריים) -
חדלות פירעון מוחלטת (כלכלה וסטטיסטיקה) absolute insolvency -
חל"צ (ראשי תיבות עבריים) -
חדר (מקרקעין) room -
חל"ת (ראשי תיבות עבריים) -
חדר ביטחון (מקרקעין) safety room -
חלוט (דיני עסקים) forfeiture -
חדר הלבשה (מקרקעין) dressing room -
חלוט (בנקאות ושוק ההון) forfeit -
חדר המתנה (מקרקעין) waiting room -
חלויות מדורגות (בנקאות ושוק ההון) laddered maturities -
חדר השוק (ביטוח וניהול סיכונים) room -
חלויות מקבילות (בנקאות ושוק ההון) matched maturities -
חדר טואלט (מקרקעין) toilet room -
חלויות שוטפות (בנקאות ושוק ההון) current maturities -
חדר ישיבות (ארגון וניהול עסקים) board room -
חלון (מקרקעין) window -
חדר לחץ (בנקאות ושוק ההון) boiler room -
חלון (מחשבים ומערכות מידע) window -
חדר מדרגות (מקרקעין) staircase -
חלון (2) (מחשבים ומערכות מידע) aperture -
חדר משלוח (ארגון וניהול עסקים) despatch room -
חלון אנגלי (מקרקעין) english window -
חדר עסקות (בנקאות ושוק ההון) dealing room -
חלון אקטיבי (מחשבים ומערכות מידע) active window -
חדר שירות (מקרקעין) service room -
חלון אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) discount window -
חדר תרבות (מקרקעין) recreation room -
חלון הזזה (מקרקעין) sliding window -
חדרון (מקרקעין) small room -
חלון זוגי (מקרקעין) twofold window -
חדש תחת ישן (ביטוח וניהול סיכונים) new for old -
חלון זחיח (תיקשורת) jump slide -
חדשות (תיקשורת) news -
חלון ממוזער (מחשבים ומערכות מידע) minimized window -
חדשנות (ייצור ותיפעול) innovation -
חלון משולש (מקרקעין) threefold window -
חדשנות (כלכלה וסטטיסטיקה) innovation -
חלון מתהפך (מקרקעין) roll over window -
חדשנות (ארגון וניהול עסקים) innovation -
חלון פסיבי (מחשבים ומערכות מידע) passive window -
חדשנות, רמה (ייצור ותיפעול) innovation level -
חלון צץ (מחשבים ומערכות מידע) -
חדשנים (שיווק ופירסום) innovators -
חלון צרפתי (מקרקעין) french window -
חה"ק (יחסי עבודה) -
חלון קופצנים (מחשבים ומערכות מידע) pop-up window -
חה"ק (דיני עסקים) -
חלון קופצנים (שיווק ופירסום) pop-up window -
חו"ד (ראשי תיבות עבריים) -
חלון קוקייה (מקרקעין) cuckoo window -
חו"ז (ראשי תיבות עבריים) -
חלון ראווה (מקרקעין) display window -
חו"י (ראשי תיבות עבריים) -
חלונות (מחשבים ומערכות מידע) windows -
חו"ל (ראשי תיבות עבריים) -
חלופה (שיווק ופירסום) alternative -
חו"מ (ראשי תיבות עבריים) -
חלופה (כלכלה וסטטיסטיקה) alternative -
חוב (יחסי עבודה) debt -
חלופה (ארגון וניהול עסקים) alternative -
חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) debt -
חלופות, דירוג (שיווק ופירסום) alternatives rating -
חוב (חשבונאות וביקורת) debt -
חלופת מותגים (שיווק ופירסום) brand switching -
חוב - שינוי תנאים (שיווק ופירסום) change in terms of debt -
חלוץ (ייצור ותיפעול) pilot -
חוב - שינוי תנאים (בנקאות ושוק ההון) change in terms of debt -
חלוץ (תיקשורת) pilot -
חוב אבוד (בנקאות ושוק ההון) bad debt -
חלוצי (מחשבים ומערכות מידע) pilot -
חוב אבוד (חשבונאות וביקורת) bad debt -
חלוקה (בנקאות ושוק ההון) apportionment -
חוב אפקטיבי (בנקאות ושוק ההון) effective debt -
חלוקה (ביטוח וניהול סיכונים) divisibility -
חוב בדרגה שניה (יחסי עבודה) junior debt -
חלוקה (מקרקעין) partition -
חוב בדרגה שניה (בנקאות ושוק ההון) junior debt -
חלוקה (מחשבים ומערכות מידע) division -
חוב ביחס להון בעלים (ארגון וניהול עסקים) debt to equity ratio -
חלוקה (2) (בנקאות ושוק ההון) distribution -
חוב ביחס להון בעלים (חשבונאות וביקורת) debt to equity ratio -
חלוקה לאזורים (כלכלה וסטטיסטיקה) zoning -
חוב בינלאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) international debt -
חלוקה לאזורים (שיווק ופירסום) zoning -
חוב בר המרה (בנקאות ושוק ההון) convertible debt -
חלוקה לפי ראש (דיני עסקים) per capita -
חוב בר־קדימה (בנקאות ושוק ההון) preferred debt -
חלוקה לרכיבים (ייצור ותיפעול) components distribution -
חוב בר־תביעה (בנקאות ושוק ההון) claimable debt -
חלוקה מחדש (מקרקעין) repartition -
חוב ברוטו (בנקאות ושוק ההון) gross debt -
חלוקה ממצה (כלכלה וסטטיסטיקה) exhaustive partition -
חוב חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) external debt -
חלוקים (מקרקעין) shingle -
חוב ישיר (בנקאות ושוק ההון) direct debt -
חלוקת דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend distribution -
חוב כפוף (בנקאות ושוק ההון) subordinated debt -
חלוקת הוצאות (ייצור ותיפעול) expense distribution -
חוב לא מבוטח (שיווק ופירסום) unsecured debt -
חלוקת הוצאות (חשבונאות וביקורת) expense distribution -
חוב לא מבוטח (חשבונאות וביקורת) unsecured debt -
חלוקת הכנסה (דיני עסקים) income division -
חוב לא מיוצב (בנקאות ושוק ההון) unfunded debt -
חלוקת הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) division of income -
חוב לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national debt -
חלוקת הכנסה למספר שנים (ארגון וניהול עסקים) income carryback and carryforward -
חוב לאומי נקי (כלכלה וסטטיסטיקה) net national debt -
חלוקת הכנסה למספר שנים (דיני עסקים) income carryback and carryforward -
חוב לקופת גמל (ביטוח וניהול סיכונים) debt providence fund -
חלוקת הכנסה למספר שנים (יחסי עבודה) income carryback and carryforward -
חוב לקופת גמל (יחסי עבודה) provident fund debt -
חלוקת הכנסה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה) redistribution of income -
חוב לקופת גמל (דיני עסקים) provident fund debt -
חלוקת הכנסות (כלכלה וסטטיסטיקה) division of income -
חוב לתקופה ארוכה (בנקאות ושוק ההון) long-term debt -
חלוקת זמן (מחשבים ומערכות מידע) time sharing -
חוב לתקופה ארוכה נטו (בנקאות ושוק ההון) net long-term debt -
חלוקת זמנים בערוץ מרובב (מחשבים ומערכות מידע) multiplexor channel time sharing -
חוב מאוב (בנקאות ושוק ההון) zombie debt -
חלוקת יבול (כלכלה וסטטיסטיקה) share cropping -
חוב מבוטח (ביטוח וניהול סיכונים) insured debt -
חלוקת ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) division of production -
חוב מדינה (כלכלה וסטטיסטיקה) state debt -
חלוקת מקורות (ארגון וניהול עסקים) distribution of resources -
חוב מובטח (בנקאות ושוק ההון) secured debt -
חלוקת מקרקעין (מקרקעין) real estate division -
חוב מוכח (בנקאות ושוק ההון) proven debt -
חלוקת עבודה (משאבי אנוש) division of labor -
חוב מועדף (בנקאות ושוק ההון) preferred debt -
חלוקת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) division of labor -
חוב מיוצב (בנקאות ושוק ההון) funded debt -
חלוקת עבודה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) work sharing -
חוב מיוצב ברוטו (בנקאות ושוק ההון) gross bonded debt -
חלוקת עבודה (2) (משאבי אנוש) work sharing -
חוב מיוצב נטו (בנקאות ושוק ההון) net bonded debt -
חלוקת עבודה בינלאומית (ייצור ותיפעול) worldwide product division -
חוב מלחמה (כלכלה וסטטיסטיקה) war debt -
חלוקת עומס (ייצור ותיפעול) load division -
חוב מסולק (בנקאות ושוק ההון) retired debt -
חלוקת עומס (מחשבים ומערכות מידע) load sharing -
חוב מסופק (בנקאות ושוק ההון) doubtful debt -
חלוקת עיסוקים (משאבי אנוש) job division -
חוב מסופק (חשבונאות וביקורת) doubtful debt -
חלוקת צבירה (בנקאות ושוק ההון) accumulation distribution -
חוב מסלקה (כלכלה וסטטיסטיקה) clearing debt -
חלוקת רווחי שותפות (חשבונאות וביקורת) distribution of partnership;s profits -
חוב משכנתא (מקרקעין) mortgage debt -
חלוקת רווחי שותפות (ארגון וניהול עסקים) distribution of partnership;s profits -
חוב משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage debt -
חלוקת רווחים (חשבונאות וביקורת) profit sharing -
חוב נערב (בנקאות ושוק ההון) guaranteed debt -
חלוקת רווחים (בנקאות ושוק ההון) profit distribution -
חוב סחיר (כלכלה וסטטיסטיקה) marketable debt -
חלוקת רווחים (יחסי עבודה) profit sharing -
חוב על פי פסק דין (דיני עסקים) judgement debt -
חלוקת רווחים (2) (בנקאות ושוק ההון) profit sharing -
חוב ערוב (בנקאות ושוק ההון) bonded debt -
חלוקת רווחים, מדיניות (ארגון וניהול עסקים) profitt distribution policy -
חוב ערוב (חשבונאות וביקורת) bonded debt -
חלוקת רווחים, מדיניות (בנקאות ושוק ההון) profitt distribution policy -
חוב פחות (בנקאות ושוק ההון) junior debt -
חלוקת רכוש (מקרקעין) partition of property -
חוב פירמידי (בנקאות ושוק ההון) pyramid debt -
חלוקת תחום (כלכלה וסטטיסטיקה) partition of range -
חוב פנימי (כלכלה וסטטיסטיקה) internal debt -
חלוקת תפקידים (משאבי אנוש) functions division -
חוב פנקסי (בנקאות ושוק ההון) book debt -
חלוקת תפקידים אופקית (משאבי אנוש) horizontal division of functions -
חוב פסוק (בנקאות ושוק ההון) judgement debt -
חלוקת תפקידים אנכית (משאבי אנוש) vertical division of functions -
חוב פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה) private debt -
חלות (בנקאות ושוק ההון) maturity -
חוב פתוח (שיווק ופירסום) open debt -
חלות הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan maturity -
חוב פתוח (חשבונאות וביקורת) open debt -
חלות מקורית (בנקאות ושוק ההון) original maturity -
חוב ציבורי (כלכלה וסטטיסטיקה) public debt -
חלות שיורית (בנקאות ושוק ההון) residual maturity -
חוב קצוב (בנקאות ושוק ההון) specific debt -
חלזונית (מקרקעין) spiral -
חוב רע (בנקאות ושוק ההון) bad debt -
חלחול (כלכלה וסטטיסטיקה) trickle down -
חוב שהתיישן (בנקאות ושוק ההון) statute-barred debt -
חלטור (יחסי עבודה) scamping -
חוב שוטף (בנקאות ושוק ההון) current debt -
חלטורה (תיקשורת) moonlighting -
חוב שוטף (2) (בנקאות ושוק ההון) floating debt -
חליבה (שיווק ופירסום) milding -
חוב שכר עבודה (דיני עסקים) wage debt -
חליבה (בנקאות ושוק ההון) milking -
חוב שכר עבודה (יחסי עבודה) wage debt -
חליד (מקרקעין) rustable -
חוב' (ראשי תיבות עבריים) -
חליף (בנקאות ושוק ההון) locum tenens -
חוב-דפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) debt-deflation -
חליף (ארגון וניהול עסקים) substitute -
חובה (ארגון וניהול עסקים) mandatory -
חליפות (בנקאות ושוק ההון) fungibility -
חובה (בנקאות ושוק ההון) mandatory -
חליפין (ארגון וניהול עסקים) 1961). exchange -
חובה (חשבונאות וביקורת) debit -
חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) exchange -
חובה (דיני עסקים) duty -
חליפין בכסף (כלכלה וסטטיסטיקה) pecuniary exchange -
חובה (יחסי עבודה) duty -
חליפין, הסכם (כלכלה וסטטיסטיקה) barter agreement -
חובה חוקית (בנקאות ושוק ההון) legal duty -
חלישה (חשבונאות וביקורת) commanding -
חובה לעבוד (יחסי עבודה) obligation to Work -
חלל (בנקאות ושוק ההון) vacuum -
חובה לקבל ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) obligatory acceptance -
חלליות (תחבורה) permeability -
חובה משתמעת (בנקאות ושוק ההון) implied duty -
חללית (תחבורה) spaceship -
חובות (בנקאות ושוק ההון) indebtedness -
חלף (תחבורה) spare -
חובות מוכר (דיני עסקים) vendor`s obligations -
חלף פיצויים (דיני עסקים) in lieu of severance pay -
חובות, ניתוח (שיווק ופירסום) debt analysis -
חלף פיצויים (יחסי עבודה) in lieu of severance pay -
חובות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) debt analysis -
חלפים (ייצור ותיפעול) spare parts -
חובל (תחבורה) naval officer -
חלפן (בנקאות ושוק ההון) cambist -
חובקן (ארגון וניהול עסקים) plain folder -
חלפנות (בנקאות ושוק ההון) cambism -
חוברת (שיווק ופירסום) booklet -
חלצת (תחבורה) salvage vessel -
חובת גילוי (ביטוח וניהול סיכונים) obligation to disclose -
חלצת גרירה (תחבורה) salvage tug / wrecking tug [US] -
חובת גילוי (בנקאות ושוק ההון) obligation to disclose -
חלק (בנקאות ושוק ההון) blanco -
חובת גילוי (דיני עסקים) obligation to disclose -
חלק המיעוט (חשבונאות וביקורת) minority share -
חובת גילוי (ארגון וניהול עסקים) obligation to disclose -
חלק המיעוט (בנקאות ושוק ההון) minority share -
חובת דיווח (ארגון וניהול עסקים) accountability -
חלק המען (מחשבים ומערכות מידע) address part -
חובת דיווח (בנקאות ושוק ההון) accountability -
חלק הפעולה (מחשבים ומערכות מידע) function part operation part -
חובת דיווח בניהול (ארגון וניהול עסקים) accountability in management -
חלק הקהל שנחשף (שיווק ופירסום) audience share -
חובת דיווח למס הכנסה (חשבונאות וביקורת) obligation to report (tax return) -
חלק כחלק (בנקאות ושוק ההון) pari passu -
חובת הודעה (יחסי עבודה) obligation to notify -
חלק כחלק (חשבונאות וביקורת) prorate -
חובת הודעה (דיני עסקים) obligation to notify -
חלק להפצה (בנקאות ושוק ההון) takedown -
חובת התייעצות (יחסי עבודה) obligation to consult -
חלק של שנה (יחסי עבודה) part of the year -
חובת התייעצות (דיני עסקים) obligation to consult -
חלקה (מקרקעין) site / parcel -
חובת זהירות (בנקאות ושוק ההון) prudence duty -
חלקה / גוש (מקרקעין) parcel / block -
חובת זהירות (יחסי עבודה) Duty of care -
חלקי מטבע (בנקאות ושוק ההון) fractional currency -
חובת זהירות (ארגון וניהול עסקים) duty of care -
חלקי מפתח, בקרה (חשבונאות וביקורת) key-parts control -
חובת מכרז (מקרקעין) tender obligation -
חלקי עלות (חשבונאות וביקורת) cost fraction -
חובת מתן שירותים (בנקאות ושוק ההון) obligation to render services -
חלקי עלות (ייצור ותיפעול) cost fraction -
חובת נאמנות (דיני עסקים) fidelity duty -
חלקי פרמייה (ביטוח וניהול סיכונים) fractional premium -
חובת נאמנות (יחסי עבודה) fidelity duty -
חלקים בני־החלפה (ייצור ותיפעול) interchangeable parts -
חובת נאמנות (ארגון וניהול עסקים) fidelity duty -
חלקים יחסיים (מקרקעין) proportional parts -
חובת נאמנות (בנקאות ושוק ההון) fidelity duty -
חלקים קנויי-חוץ (ייצור ותיפעול) bought out parts -
חובת סוכן (בנקאות ושוק ההון) agent's duty -
חלקלקה (מקרקעין) glassy -
חובת פדיון (ביטוח וניהול סיכונים) obligation to redeem -
חמ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
חובת פדיון (בנקאות ושוק ההון) obligation to redeem -
חמ"ת (ראשי תיבות עבריים) -
חובת פרישה (יחסי עבודה) compulsory retirement -
חמי"ז (ראשי תיבות עבריים) -
חובת ציות (יחסי עבודה) obedience duty -
חמיקה (מחשבים ומערכות מידע) underflow -
חובת ראייה (דיני עסקים) onus of proof -
חמישון (כלכלה וסטטיסטיקה) quintile -
חובת תשלום שכר (יחסי עבודה) wage payment obligation -
חממה (מקרקעין) hothouse -
חוג (בנקאות ושוק ההון) circle -
חממה (כלכלה וסטטיסטיקה) hothouse -
חוג איכות (משאבי אנוש) quality circle -
חמסן זמן (יחסי עבודה) time abuser -
חוג בית (שיווק ופירסום) household circle -
חנ"ז (ראשי תיבות עבריים) -
חודש (מידות ומשקלות) month -
חנ"י (ראשי תיבות עבריים) -
חודש ירחי (בנקאות ושוק ההון) lunar month -
חנ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
חודש לוחי (בנקאות ושוק ההון) calender month -
חנה וסע (תחבורה) park-and-ride -
חודש מסירה (בנקאות ושוק ההון) terminal month -
חנות (מקרקעין) store [Am.] / shop [Br.] -
חודש סופי (בנקאות ושוק ההון) delivery month -
חנות (שיווק ופירסום) shop -
חודש עברי (בנקאות ושוק ההון) lunar month -
חנות במחירים מוגבלים (שיווק ופירסום) limited price store -
חודש עברי (ארגון וניהול עסקים) lunar month -
חנות בעלת קו מוצרים אחד (שיווק ופירסום) single line store -
חודש עברי (שיווק ופירסום) lunar month -
חנות דגל (שיווק ופירסום) flagship store -
חודש ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest month -
חנות הנחה (שיווק ופירסום) discount house -
חודשים לפקיעה (בנקאות ושוק ההון) months to expiration -
חנות וירטואלית (שיווק ופירסום) virtual shop -
חודת ירכתיים (תחבורה) run -
חנות ייחודית (שיווק ופירסום) boutique -
חוה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
חנות כל בו (שיווק ופירסום) department store -
חוו"ד (ראשי תיבות עבריים) -
חנות כללית (שיווק ופירסום) general store -
חווילה (מקרקעין) cottage / villa -
חנות מגוונת (שיווק ופירסום) variety store -
חוור / חוורה (מקרקעין) marl -
חנות ממוקדת (שיווק ופירסום) one-stop shop -
חוות דעת (בנקאות ושוק ההון) opinion -
חנות מפעל (שיווק ופירסום) company store -
חוות דעת (חשבונאות וביקורת) opinion -
חנות מציאות (שיווק ופירסום) bargain store -
חוות דעת "כפופה" (חשבונאות וביקורת) "subject to" opinion -
חנות מתמחה (שיווק ופירסום) specialty store -
חוות דעת בית המשפט (דיני עסקים) Per curium opinion -
חנות סניף (שיווק ופירסום) branch store -
חוות דעת בנקאי (בנקאות ושוק ההון) banker's opinion -
חנות על (שיווק ופירסום) superstore -
חוות דעת לגבי חלקים מסוימים (חשבונאות וביקורת) piecemeal opinion -
חנות עצמאית (שיווק ופירסום) independent store -
חוות דעת מומחה (דיני עסקים) expert's opinion -
חנות קונצפט (שיווק ופירסום) concept shop -
חוות דעת מומחים (שיווק ופירסום) experts opinion -
חנות קמעונאית (שיווק ופירסום) retail business -
חוות דעת מסויגת (חשבונאות וביקורת) qualified opinion -
חנות רווחה (יחסי עבודה) welfare store -
חוות דעת עורך דיון (דיני עסקים) legal opinion -
חנות שרשרת (שיווק ופירסום) chain store -
חוות דעת עורך דין (בנקאות ושוק ההון) legal opinion -
חניון (מקרקעין) parking area -
חוות דעת רואה חשבון (בנקאות ושוק ההון) auditor'sopinion -
חניון (תחבורה) parking lot -
חוות דעת שלילית (חשבונאות וביקורת) adverse opinion -
חניון ציבורי (מקרקעין) parking area -
חוות דעת שמאי (ביטוח וניהול סיכונים) appraiser`s opinion -
חנייה (מקרקעין) car park -
חוות מכלים (תחבורה) tank farm -
חנייה (בנקאות ושוק ההון) parking -
חוות קישורים (מחשבים ומערכות מידע) link farm -
חנייה (תחבורה) parking -
חוות קישורים (תיקשורת) link farm -
חנייה באלכסון (תחבורה) angle parking -
חוזה (מקרקעין) contract -
חנייה בכפול / חנייה כפולה (תחבורה) double parking -
חוזה (כלכלה וסטטיסטיקה) contract -
חנייה במקביל (תחבורה) parallel parking -
חוזה (יחסי עבודה) contract -
חנייה בניצב (תחבורה) parking at right angel -
חוזה (דיני עסקים) contract -
חנייה לטווח ארוך (תחבורה) long-term parking -
חוזה אופציה (בנקאות ושוק ההון) option contract -
חנייה לטווח קצר (תחבורה) short-term parking -
חוזה אופציה (דיני עסקים) option contract -
חנייה לכל היום (תחבורה) all day parking -
חוזה אחורי (בנקאות ושוק ההון) back contracte -
חנייה תפעולית (תחבורה) operating parking -
חוזה אחיד (דיני עסקים) standard contract -
חניית רחוב (תחבורה) on street parking -
חוזה אחיד (כלכלה וסטטיסטיקה) standard contract -
חניך (דיני עסקים) apprentice -
חוזה אי־תחרות (יחסי עבודה) non-competition contract -
חניך (ייצור ותיפעול) apprentice -
חוזה אישי (יחסי עבודה) individual agreement -
חניך (יחסי עבודה) apprentice -
חוזה אסור (דיני עסקים) forbiden contract -
חניכות (משאבי אנוש) apprenticeship -
חוזה בטל (דיני עסקים) void contract -
חניכות (כלכלה וסטטיסטיקה) apprenticeship -
חוזה בטל (בנקאות ושוק ההון) void contract -
חנינה (דיני עסקים) amnesty / pardon -
חוזה ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance contract -
חניקה (בנקאות ושוק ההון) strangle -
חוזה ביטוח חיים צמוד (ביטוח וניהול סיכונים) contract linked life insurance -
חנפנות (משאבי אנוש) flattery -
חוזה ביטוח מישנה (ביטוח וניהול סיכונים) reinsurance treaty / treaty reinsurance -
חס"מ (ראשי תיבות עבריים) -
חוזה ביטוח מישנה אוטומטי (ביטוח וניהול סיכונים) automatic treaty -
חסות (תיקשורת) sponsership -
חוזה ביטוח משנה (ביטוח וניהול סיכונים) reinsurance treaty -
חסות (שיווק ופירסום) patronage -
חוזה ביטוח משנה יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) treaty proportional -
חסות חלופית (תיקשורת) alternative sponsership -
חוזה ביטוח משנה לא־יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) treaty. non proportional -
חסות מתחלפת (שיווק ופירסום) alternative sponsership -
חוזה ביטוח משנה להפסד יתר (ביטוח וניהול סיכונים) excess of loss treaty -
חסימה (תיקשורת) blockout -
חוזה ביטוח משנה מחייב (ביטוח וניהול סיכונים) obligatory treaty -
חסימה (מחשבים ומערכות מידע) protection -
חוזה בילעדיות (שיווק ופירסום) agreement of exclusiveness -
חסימה (תחבורה) blockage -
חוזה בילעדיות (ארגון וניהול עסקים) agreement of exclusiveness -
חסימה (בנקאות ושוק ההון) capping -
חוזה ביצוע (מקרקעין) contract to build -
חסימה (2) (בנקאות ושוק ההון) lock-in -
חוזה בכתב (דיני עסקים) contract in writing -
חסימה (2) (מחשבים ומערכות מידע) lock out -
חוזה בכתב (ארגון וניהול עסקים) contract in writing -
חסימה (3) (מחשבים ומערכות מידע) blocking -
חוזה בכתב (בנקאות ושוק ההון) contract in writing -
חסימה (4) (מחשבים ומערכות מידע) inhibit -
חוזה בכתב (מקרקעין) contract in writing -
חסימת כרטיס (בנקאות ושוק ההון) card blocking -
חוזה בלתי אכיף (בנקאות ושוק ההון) unenforceable contract -
חסימת כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) write inhibit -
חוזה במחיר פתוח (ייצור ותיפעול) open-end price contract -
חסימת מכרז (בנקאות ושוק ההון) bidding ring -
חוזה במחיר פתוח (ארגון וניהול עסקים) open end price contract -
חסימת מקלדת (מחשבים ומערכות מידע) keyboard lockout -
חוזה במחיר פתוח (שיווק ופירסום) open end price contract -
חסימת פירסומת (שיווק ופירסום) ad blocking -
חוזה בעל-פה (דיני עסקים) erbal contract -
חסימת רשומה (מחשבים ומערכות מידע) record locking -
חוזה בעל־פה (בנקאות ושוק ההון) verbal contract -
חסימת שוק (בנקאות ושוק ההון) ring -
חוזה בעל-פה (מקרקעין) oral agreement -
חסימת שוק (ארגון וניהול עסקים) ring -
חוזה בר־ביטול (בנקאות ושוק ההון) voidable contract -
חסימת שוק (שיווק ופירסום) ring -
חוזה בר־ביטול (2) (בנקאות ושוק ההון) cancellable agreement -
חסין אש (מקרקעין) fireproof -
חוזה בר־חלוקה (דיני עסקים) divisible contract -
חסינות (דיני עסקים) immunity -
חוזה בר־חלוקה (בנקאות ושוק ההון) divisible contract -
חסינות (בנקאות ושוק ההון) immunity -
חוזה בררני (ביטוח וניהול סיכונים) facultative treaty -
חסם (תחבורה) obsruct -
חוזה גג (ארגון וניהול עסקים) blanket contract -
חסמי כניסה או יציאה (כלכלה וסטטיסטיקה) barriers to entry or exit -
חוזה גג (שיווק ופירסום) blanket contract -
חסר (מחשבים ומערכות מידע) subtracter -
חוזה גג (ייצור ותיפעול) blanket contract -
חסר (בנקאות ושוק ההון) short -
חוזה דו־צדדי (בנקאות ושוק ההון) bilateral contract -
חסר בחתמים (בנקאות ושוק ההון) underbanked -
חוזה הובלה (שיווק ופירסום) affreightment contract -
חסר במלאי (חשבונאות וביקורת) stock shortage -
חוזה הובלה (תחבורה) affreightment contract -
חסר במלאי (ייצור ותיפעול) inventory shortage -
חוזה הובלה (ביטוח וניהול סיכונים) affreightment contract -
חסר גמישות (כלכלה וסטטיסטיקה) inelastic -
חוזה הובלה עתידי (תחבורה) forward freight agreement -
חסר הון (בנקאות ושוק ההון) undercapitalization -
חוזה הוספה (שיווק ופירסום) add on contract -
חסר חבר (מחשבים ומערכות מידע) -
חוזה הוספה (ארגון וניהול עסקים) add on contract -
חסר טכני (בנקאות ושוק ההון) technical short -
חוזה הימור (ביטוח וניהול סיכונים) gambling contract -
חסר יכולת (בנקאות ושוק ההון) incompetent -
חוזה הימור (בנקאות ושוק ההון) wagering contract -
חסר כושר פירעון (דיני עסקים) insolvent -
חוזה הלוואה (דיני עסקים) lending contract -
חסר כושר פרעון (ארגון וניהול עסקים) insolvent -
חוזה הלוואה (בנקאות ושוק ההון) lending contract -
חסר כשירות (בנקאות ושוק ההון) incompetent -
חוזה הלוואה לעומת שטר (בנקאות ושוק ההון) lending contract. vs notes -
חסר כשירות (דיני עסקים) incompetent -
חוזה הלוואה לעומת שטר (דיני עסקים) lending contract vs. notes -
חסר למחצה (מחשבים ומערכות מידע) half subtracter -
חוזה זיכיון (ארגון וניהול עסקים) concession contract -
חסר מהותיות (ארגון וניהול עסקים) immaterial -
חוזה זיכיון (דיני עסקים) concession contract -
חסר מהותיות (חשבונאות וביקורת) immaterial -
חוזה חד־צדדי (בנקאות ושוק ההון) unilateral contract -
חסר מיומנות (משאבי אנוש) unskilled -
חוזה חד-צדדי (ביטוח וניהול סיכונים) unilateral contract -
חסר מלא (מחשבים ומערכות מידע) full subtracter -
חוזה חיתום (ארגון וניהול עסקים) underwriting contract -
חסר ממכירת מניות (בנקאות ושוק ההון) share disagio -
חוזה חיתום (בנקאות ושוק ההון) uderwriting contract -
חסר מענים (מחשבים ומערכות מידע) no-address -
חוזה חכירה (ארגון וניהול עסקים) lease contract -
חסר סימן (מחשבים ומערכות מידע) unsigned -
חוזה חכירה (מקרקעין) lease contract -
חסר עומס (משאבי אנוש) under load -
חוזה חכירה־קנייה (מקרקעין) lease-purchase contract -
חסר ערך (בנקאות ושוק ההון) shinplaster -
חוזה ייעוץ (יחסי עבודה) consultation contract -
חסר תוקף (בנקאות ושוק ההון) void -
חוזה לאספקה בעתיד (ארגון וניהול עסקים) forward supply contract -
חסרה (בנקאות ושוק ההון) debit -
חוזה לאספקה בעתיד (שיווק ופירסום) forward supply contract -
חסרונות חיצוניים (כלכלה וסטטיסטיקה) external disadvantages -
חוזה להלכה (דיני עסקים) cnstructive contract -
חסרונות חיצוניים (ייצור ותיפעול) external disadvantages -
חוזה להלכה (בנקאות ושוק ההון) constructive contract -
חסרונות לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה) diseconomies of scale -
חוזה להספקה בעתיד (ייצור ותיפעול) forward supply contract -
חסרונות לגודל (ייצור ותיפעול) diseconomies of scale -
חוזה להפסד-יתר (ביטוח וניהול סיכונים) reinsurance treaty / treaty reinsurance -
חסרונות לגודל חיצוניים (כלכלה וסטטיסטיקה) external diseconomies of scale -
חוזה להשלמה (בנקאות ושוק ההון) executory contract -
חסרונות לגודל חיצוניים (ייצור ותיפעול) external diseconomies of scale -
חוזה ללא תמורה (בנקאות ושוק ההון) nudum pactum (L) -
חפ"פ (דיני עסקים) -
חוזה למסירת מק"מ (בנקאות ושוק ההון) Makam delivery contract -
חפ"פ (יחסי עבודה) -
חוזה למעשה (בנקאות ושוק ההון) quasi-contract -
חפ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
חוזה למפרע (דיני עסקים) retroactive contract -
חפ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
חוזה למפרע (בנקאות ושוק ההון) retroactive contract -
חפורת (מקרקעין) excavated material -
חוזה למפרע (ארגון וניהול עסקים) retroactive contract -
חפות (דיני עסקים) innocence -
חוזה למפתח (מקרקעין) turnkey contract -
חפייה (מקרקעין) halving -
חוזה לרכישת מק"מ (בנקאות ושוק ההון) Makam buying contract -
חפייה (תיקשורת) overlap -
חוזה לתקופה ארוכה (דיני עסקים) long term contract -
חפיפה (מחשבים ומערכות מידע) overlap -
חוזה מארח (בנקאות ושוק ההון) host contract -
חפיפה (2) (מחשבים ומערכות מידע) pipelining -
חוזה מוגמר, שיטת (ארגון וניהול עסקים) completed contract method -
חפיפת מטרות (ארגון וניהול עסקים) goal congruence -
חוזה מוגמר, שיטת (חשבונאות וביקורת) completed contract method -
חפיר (מקרקעין) ditch -
חוזה מוחלף (בנקאות ושוק ההון) contract of novation -
חפצי (בנקאות ושוק ההון) in rem -
חוזה מועדי (כלכלה וסטטיסטיקה) forward contract -
חפצים אישיים (בנקאות ושוק ההון) personal effects -
חוזה מועדי (בנקאות ושוק ההון) forward contract -
חפצים אישיים ברכב (ביטוח וניהול סיכונים) personal effects in cars -
חוזה מועדי מיידי (בנקאות ושוק ההון) outright forward -
חפרה (מקרקעין) trench -
חוזה מושלם (בנקאות ושוק ההון) executed contract -
חפרת (תחבורה) dredger -
חוזה מותר (ביטוח וניהול סיכונים) surplus treaty / surplus reinsurance -
חפרת בריח (מקרקעין) bolt trench -
חוזה מותר מדורג (ביטוח וניהול סיכונים) graded surplus treaty -
חפרת הידרולית (תחבורה) hydraulic digging ship -
חוזה מותר ראשון (ביטוח וניהול סיכונים) first surplus treaty -
חפרת לחימה (מקרקעין) fighting trench -
חוזה מחייב (בנקאות ושוק ההון) firm contract -
חפרת מחסה (מקרקעין) shelter trench -
חוזה מחייב (דיני עסקים) firm contract -
חפרת סמנים (מקרקעין) indicators trench -
חוזה מחירים (שיווק ופירסום) price contract -
חצאית (שיווק ופירסום) skirt -
חוזה מחירים (ארגון וניהול עסקים) price contract -
חצות (ביטוח וניהול סיכונים) midnight -
חוזה מטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign exchange contract -
חצי מילה (מחשבים ומערכות מידע) half word -
חוזה מיכללא (דיני עסקים) implied contract -
חצי מניה (בנקאות ושוק ההון) half-stock -
חוזה מיכסה (ביטוח וניהול סיכונים) quota – share treaty -
חצי עקלתון (תחבורה) semi-hairpin -
חוזה מכלול מוכן (בנקאות ושוק ההון) turnkey contract -
חצי צובר (תחבורה) semi-bulk -
חוזה מכללא (בנקאות ושוק ההון) implied contract -
חציבה (מקרקעין) excavation -
חוזה מכר (דיני עסקים) contract of sale -
חציון / תיכון (כלכלה וסטטיסטיקה) median -
חוזה מכר (שיווק ופירסום) contract of sale -
חציון מרכזי (בנקאות ושוק ההון) central parity -
חוזה מכר מקרקעין (מקרקעין) land contract -
חצייה (תחבורה) crossing -
חוזה מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) trade agreement -
חצייה חד-מפלסית (תחבורה) at-grade crossing -
חוזה מסחרי (תחבורה) trade agreement -
חצייה לחלקים שווים (משאבי אנוש) split in half -
חוזה מראש (ארגון וניהול עסקים) contract in advance -
חצייה מוגנת (תחבורה) protected crossing -
חוזה מראש (דיני עסקים) contract in advance -
חצייה של כחוק (תחבורה) jaywalking -
חוזה משותף (בנקאות ושוק ההון) joint contract -
חציצה (מקרקעין) division -
חוזה נוסף (ארגון וניהול עסקים) supplemental agreement -
חצץ (מקרקעין) crushed coarse aggregate -
חוזה נוסף (בנקאות ושוק ההון) supplemental agreement -
חצץ (תחבורה) ballast -
חוזה נוסף (דיני עסקים) supplemental agreement -
חצר (מקרקעין) yard -
חוזה סגור (בנקאות ושוק ההון) closed contract -
חצרים (בנקאות ושוק ההון) premises -
חוזה סינתטי (בנקאות ושוק ההון) syntetic contract -
חצרים (מקרקעין) premises -
חוזה עבודה (יחסי עבודה) labor contract -
חצרים (ביטוח וניהול סיכונים) premises -
חוזה עבודה אישי (יחסי עבודה) personal labor contract -
חצרים (דיני עסקים) premises -
חוזה עבודה למשימה מוגדרת (יחסי עבודה) special task contract -
חק"ל (ראשי תיבות עבריים) -
חוזה עבודה לתקופה בלתי קצובה (יחסי עבודה) unlimited labor contract -
חקאי (מחשבים ומערכות מידע) emulator -
חוזה עבודה לתקופה קצובה (יחסי עבודה) limited labor contract -
חקו"ד (ראשי תיבות עבריים) -
חוזה עבודה קיבוצי (יחסי עבודה) collctive labor contract -
חקיקה כופה (דיני עסקים) mandatory legislation -
חוזה עירום (בנקאות ושוק ההון) nudum contrat naket contrat -
חקיקה כופה (יחסי עבודה) mandatory legislation -
חוזה עתידי (כלכלה וסטטיסטיקה) future contract -
חקיקה משנית (דיני עסקים) subsidiary legislation -
חוזה עתידי (מקרקעין) future contract -
חקיקה ראשית (דיני עסקים) primary legislation -
חוזה עתידי למדד מניות (בנקאות ושוק ההון) stock index future -
חקיקת משנה (בנקאות ושוק ההון) subsidiary legislation -
חוזה עתידי לסחורות (בנקאות ושוק ההון) commodity futures contract -
חקירה (חשבונאות וביקורת) investigation -
חוזה עתידי לעומת חוזה מועדי (בנקאות ושוק ההון) futures contract vs. forward contract -
חקירה (דיני עסקים) investigation -
חוזה עתידי לשערי חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) future exchange contract -
חקירה (בנקאות ושוק ההון) investigation -
חוזה עתידי לשערי ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest rate future -
חקירה חוזרת (דיני עסקים) re-examination -
חוזה פורוורד (בנקאות ושוק ההון) forward contract -
חקירה כלכלית (דיני עסקים) economic investigation -
חוזה פיננסי עתידי (בנקאות ושוק ההון) financial future -
חקירה לא פורמלית (ארגון וניהול עסקים) informal investigation -
חוזה פירסום (שיווק ופירסום) advertising contract -
חקירה לא-פורמלית (כלכלה וסטטיסטיקה) informal investigation -
חוזה פיתוח (מקרקעין) development contract -
חקירה מדעית (ארגון וניהול עסקים) scientific research -
חוזה פסיכולוגי (משאבי אנוש) psychological contract -
חקירה מדעית (דיני עסקים) scientific research -
חוזה פרטי (בנקאות ושוק ההון) private contract -
חקירה נגדית (דיני עסקים) cross examination -
חוזה פתוח (בנקאות ושוק ההון) open contract -
חקירה פומבית (בנקאות ושוק ההון) public investigation -
חוזה פתוח (שיווק ופירסום) open end contract -
חקירה ראשית (דיני עסקים) examination in chief -
חוזה פתוח (ארגון וניהול עסקים) open end contract -
חקירת כושר אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit investigation -
חוזה פתוח (ייצור ותיפעול) open-end- contract -
חקירת עסקי חברה (בנקאות ושוק ההון) company affairs investigation -
חוזה פתוח (2) (בנקאות ושוק ההון) open interest -
חקירת רקע (משאבי אנוש) background investigation -
חוזה קח או שלם (בנקאות ושוק ההון) take or pay contract -
חקירת תאונה (תחבורה) accident investigation -
חוזה קח ושלם (בנקאות ושוק ההון) take and pay contract -
חקלאות (דיני עסקים) agriculture -
חוזה קצר מועד (ארגון וניהול עסקים) short term contract -
חקלאות (כלכלה וסטטיסטיקה) agriculture -
חוזה קצר מועד (שיווק ופירסום) short term contract -
חקלאות אינטנסיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) intensive cultivation -
חוזה שותפות (ארגון וניהול עסקים) articles of partnership -
חקלאות אקסטנסיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) extensive cultivation -
חוזה שותפות (בנקאות ושוק ההון) articles of partnership -
חקר (ייצור ותיפעול) research -
חוזה שותפות (דיני עסקים) articles of partnership -
חקר (כלכלה וסטטיסטיקה) research -
חוזה שכירות (מקרקעין) lease contract -
חקר אוכלוסייה (כלכלה וסטטיסטיקה) population research -
חוזה שכירות (ארגון וניהול עסקים) lease contract -
חקר אוכלוסייה (שיווק ופירסום) population research -
חוזה תמריץ (מקרקעין) incentive contract -
חקר ביצועים (ייצור ותיפעול) operations research -
חוזה תמריץ (יחסי עבודה) incentive contract -
חקר ביצועים (ארגון וניהול עסקים) operations research -
חוזה תמריץ (שיווק ופירסום) incentive contract -
חקר ביצועים (כלכלה וסטטיסטיקה) operations research (OR) -
חוזה, פרשנות (דיני עסקים) contract interpretation -
חקר היתכנות (מחשבים ומערכות מידע) -
חוזה, פרשנות (ארגון וניהול עסקים) contract interpretation -
חקר זמן (ייצור ותיפעול) time study -
חוזים אחידים, חוק (דיני עסקים) standard contracts law -
חקר זמן ותנועה (ייצור ותיפעול) time and motion study -
חוזים, חוק (יחסי עבודה) contracts law -
חקר זמן לא־מחזורי (ייצור ותיפעול) continuity time study -
חוזק (מקרקעין) strength -
חקר זמן רציף (ייצור ותיפעול) -
חוזק, חולשה, הזדמנות ואיומים (כלכלה וסטטיסטיקה) swot -
חקר חלוץ (שיווק ופירסום) pilot study -
חוזר (בנקאות ושוק ההון) circular letter -
חקר ישימות (מקרקעין) feasibility study -
חוזר (שיווק ופירסום) circular letter -
חקר ישימות (ייצור ותיפעול) feasibility study -
חוזר (תיקשורת) circular -
חקר ישימות (מחשבים ומערכות מידע) feasibility study -
חוזר (ארגון וניהול עסקים) circular letter -
חקר ישימות (כלכלה וסטטיסטיקה) feasibility study -
חוזר חלילה (מחשבים ומערכות מידע) recursive -
חקר מורל (משאבי אנוש) morale study -
חוזר פירסומי (שיווק ופירסום) advertising circular -
חקר מחירים (שיווק ופירסום) price inquiry -
חוט אחד (ארגון וניהול עסקים) single strand -
חקר מילות מפתח (שיווק ופירסום) keyword research -
חוט מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic wire -
חקר מילות מפתח (מחשבים ומערכות מידע) keyword research -
חוכר (כלכלה וסטטיסטיקה) lessee -
חקר מיקרו־תנועה (ייצור ותיפעול) micromotion study -
חוכר (מקרקעין) lessee -
חקר מניעים (משאבי אנוש) motivation research -
חוכר לדורות (מקרקעין) long term lessee -
חקר מערכות (ייצור ותיפעול) systems research -
חוכר לדורות (בנקאות ושוק ההון) long term lessee -
חקר עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) work study -
חול (מקרקעין) sand -
חקר עבודה (ייצור ותיפעול) work study -
חול-אספלט (מקרקעין) sand asphalt -
חקר עלויות (חשבונאות וביקורת) cost study -
חולה סיעודי (ביטוח וניהול סיכונים) geriatric patient -
חקר עמדות (שיווק ופירסום) attitude study -
חוליה חלשה ביותר (ייצור ותיפעול) weakest link -
חקר פרשה (משאבי אנוש) case study -
חוליית תיקשורת (מחשבים ומערכות מידע) communication link -
חקר פרשה (ייצור ותיפעול) case study -
חולייתי (מקרקעין) vertebral -
חקר רכש (ייצור ותיפעול) purchasing research -
חולית (מקרקעין) dune -
חקר שווקים (שיווק ופירסום) market research -
חולשה (בנקאות ושוק ההון) enervation -
חקר שיטות (מחשבים ומערכות מידע) method study -
חולשה (ארגון וניהול עסקים) powerlessness -
חקר שיטות (ייצור ותיפעול) methods study -
חולשת מערכת (חשבונאות וביקורת) systems weakess -
חקר תנועות (ייצור ותיפעול) motion study -
חומ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
חקרה (מקרקעין) fortress -
חומה (מקרקעין) wall -
חרד (מקרקעין) alcove -
חומה סינית (בנקאות ושוק ההון) chinese wall -
חרוז (מקרקעין) bead -
חומותיים (מקרקעין) double wall -
חרוז פריט (מחשבים ומערכות מידע) bead -
חומר (מידות ומשקלות) -
חרושת (ייצור ותיפעול) manufacture -
חומר אוטם (מקרקעין) sealing compound -
חרושת (2) (ייצור ותיפעול) industry -
חומר ארכיוני (ארגון וניהול עסקים) archives record -
חרטה (בנקאות ושוק ההון) renege/resission -
חומר גלם (מקרקעין) raw material -
חרטה (דיני עסקים) renege -
חומר ישיר (ייצור ותיפעול) direct material -
חרטה (שיווק ופירסום) renege -
חומר לא־תקני (ייצור ותיפעול) non-standard material -
חרטום (תחבורה) nose / bow -
חומר לעיון נוסף (שיווק ופירסום) leave piece -
חרטום (מקרקעין) bow -
חומר מערכתי (תיקשורת) editorial -
חרטום בנוי (תחבורה) physical nose -
חומר מערכתי (שיווק ופירסום) editorial -
חרטום יציאה (תחבורה) exit nose -
חומר מצורף (שיווק ופירסום) enclosure -
חרטום כניסה (תחבורה) enterance nose -
חומר מקרים (מקרקעין) curing compound -
חרטום מסומן (תחבורה) marked nose -
חומר נילווה (שיווק ופירסום) collateral material -
חרטום צבוע (תחבורה) painted nose -
חומר עזר (ייצור ותיפעול) auxiliary material -
חריג (בנקאות ושוק ההון) exception -
חומר עקיף (ייצור ותיפעול) indirect material -
חריג (ביטוח וניהול סיכונים) exception -
חומר שיווקי (שיווק ופירסום) marketing collateral -
חריגה (מחשבים ומערכות מידע) exception -
חומרה (מחשבים ומערכות מידע) hardware -
חריגה מלוח זמנים (תחבורה) out of schedule -
חומרה (ייצור ותיפעול) hardware -
חריגה מסמכות (בנקאות ושוק ההון) ultra vires -
חומרי גלם (ייצור ותיפעול) raw material (RM) -
חריגה מקו בניין (מקרקעין) building line deviation -
חומרי גלם (כלכלה וסטטיסטיקה) raw naterials -
חריגה מתוחמת (תחבורה) out of gauge -
חומרים (ייצור ותיפעול) material -
חריגות (ארגון וניהול עסקים) exceptions -
חומרים ישירים (כלכלה וסטטיסטיקה) direct material -
חריגים (חשבונאות וביקורת) irregularities -
חומרים מסוכנים [חומ"ס] (תחבורה) dangerous goods -
חריגים (ארגון וניהול עסקים) irregularities -
חומרים עקיפים (כלכלה וסטטיסטיקה) indirect material -
חריגת בנייה (מקרקעין) building deviation -
חומרים, בקרה (חשבונאות וביקורת) material control -
חריץ (מחשבים ומערכות מידע) slot -
חומרת דיוק כפול (מחשבים ומערכות מידע) double-precision hardware -
חריץ (תחבורה) furrow -
חומת אש (מחשבים ומערכות מידע) fire wall -
חריץ (2) (תחבורה) gouge -
חומת נהר (מקרקעין) river wall -
חריץ הרחבה (מחשבים ומערכות מידע) expansion slot -
חומת סוגרים (מקרקעין) cage wall -
חריצות (משאבי אנוש) plug ecnegilid -
חומת עקב (מקרקעין) supporting wall -
חריצת משפט (דיני עסקים) pronouncement of sentence -
חומת קדמות ונסגות (מקרקעין) wall -
חרם (תיקשורת) ban -
חונכות (משאבי אנוש) apprentice system -
חרם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) boycott -
חוסר (בנקאות ושוק ההון) shortfall -
חרם כלכלי (יחסי עבודה) economic boycott -
חוסר (חשבונאות וביקורת) shortfall -
חרם משני (יחסי עבודה) secondary boycott -
חוסר (ביטוח וניהול סיכונים) shortfall -
חרם משני (כלכלה וסטטיסטיקה) secondary boycott -
חוסר (2) (חשבונאות וביקורת) deficiency -
חרם ערבי (כלכלה וסטטיסטיקה) Arab boycott -
חוסר (2) (בנקאות ושוק ההון) deficiency -
חרס (מקרקעין) clay -
חוסר אונים (משאבי אנוש) powerlessness -
חרסינה (מקרקעין) porcelain -
חוסר איזון (כלכלה וסטטיסטיקה) disequilibrium -
חרסינית (מקרקעין) demi-porcelain -
חוסר בהירות (משאבי אנוש) ambiguity -
חרסית (מקרקעין) red soil -
חוסר ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) lack of demand -
חש"ע (דיני עסקים) -
חוסר ביקוש (שיווק ופירסום) lack of demand -
חש"ע (יחסי עבודה) -
חוסר בשטרות (מטבע חוץ) (בנקאות ושוק ההון) short of exchange -
חש"ק (ראשי תיבות עבריים) -
חוסר גמישות (ארגון וניהול עסקים) inelasticity -
חש"ק (בנקאות ושוק ההון) CA -
חוסר גמישות (משאבי אנוש) inelasticity -
חש' (ראשי תיבות עבריים) -
חוסר הוגנות (משאבי אנוש) unfair discrimination -
חשב (בנקאות ושוק ההון) treasurer -
חוסר הנחיה (משאבי אנוש) normlessness -
חשב כללי (בנקאות ושוק ההון) accountant general -
חוסר יעילות (ייצור ותיפעול) inefficiency -
חשב כמויות (מקרקעין) quantity surveyor -
חוסר יעילות (כלכלה וסטטיסטיקה) inefficiency -
חשבון (בנקאות ושוק ההון) account -
חוסר כיסוי בחשבון (בנקאות ושוק ההון) insufficient funds -
חשבון (שיווק ופירסום) account -
חוסר מלאי (ייצור ותיפעול) stockout -
חשבון (חשבונאות וביקורת) account -
חוסר משמעות (משאבי אנוש) meaninglessness -
חשבון אוצר (כלכלה וסטטיסטיקה) treasury account -
חוסר סחירות (בנקאות ושוק ההון) non-marketability -
חשבון איגרות חוב לפרעון (בנקאות ושוק ההון) bonds payable account -
חוסר צדק (משאבי אנוש) inequities -
חשבון איגרות חוב לפרעון (חשבונאות וביקורת) bonds payable account -
חוסר צוואה (דיני עסקים) intestacy -
חשבון איטי (בנקאות ושוק ההון) slow pay account -
חוסר שביעות רצון (יחסי עבודה) dissatisfaction -
חשבון אישי (חשבונאות וביקורת) personal account -
חוסר שביעות רצון בעבודה (משאבי אנוש) job dissatisfaction -
חשבון אישי (ארגון וניהול עסקים) personal account -
חוסר שביעות רצון בעבודה (יחסי עבודה) job dissatisfaction -
חשבון אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial account -
חוסר שיווי משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) disequilibrium -
חשבון ארעי (בנקאות ושוק ההון) intermediate account -
חוסר שיווי משקל מהותי (כלכלה וסטטיסטיקה) fundamental disequilibrium -
חשבון ארצי (בנקאות ושוק ההון) national account -
חוסר שיווי משקל של תשלומים בינלאומיים (כלכלה וסטטיסטיקה) international payments disequilibrium -
חשבון ארצי (חשבונאות וביקורת) national account -
חוסר תום לב (בנקאות ושוק ההון) bad faith -
חשבון אשראי פתוח (שיווק ופירסום) open end credit account -
חופה (מקרקעין) canopy -
חשבון אשראי פתוח (חשבונאות וביקורת) open end credit account -
חופית (תחבורה) coastal boat -
חשבון באיחור (בנקאות ושוק ההון) delinquent account -
חופניים (מקרקעין) clamshell -
חשבון בטוחות (בנקאות ושוק ההון) margin account -
חופפות מנהלים (ארגון וניהול עסקים) interlocking directorates -
חשבון ביחד ולחוד (בנקאות ושוק ההון) joint and several account -
חופש התאגדות (יחסי עבודה) freedom of contract -
חשבון ביניים (חשבונאות וביקורת) intermediate account -
חופש התקשרות (שיווק ופירסום) freedom of contract -
חשבון בירורים (חשבונאות וביקורת) suspense account -
חופש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic freedom -
חשבון במשמורת (בנקאות ושוק ההון) custody account -
חופש כלכלי (בנקאות ושוק ההון) economic freedom -
חשבון בנאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה) escrow account -
חופש כניסה (כלכלה וסטטיסטיקה) freedom of entry -
חשבון בנק (בנקאות ושוק ההון) bank account -
חופש להתאגד (יחסי עבודה) freedom of associasion -
חשבון בעל מחזור גדול (בנקאות ושוק ההון) high-volume account -
חופש מידע (משאבי אנוש) freedom of information -
חשבון בעל מחזור גדול (חשבונאות וביקורת) high volume account -
חופש מידע (דיני עסקים) freedom of information -
חשבון בעל מחזור גדול (שיווק ופירסום) high volume account -
חופש מידע (כלכלה וסטטיסטיקה) freedom of information -
חשבון בעלים (ארגון וניהול עסקים) proprietary accounts -
חופש עיסוק (דיני עסקים) freedom of work -
חשבון בעלים (חשבונאות וביקורת) proprietary accounts -
חופש עיסוק (יחסי עבודה) freedom of work -
חשבון בפיגור (חשבונאות וביקורת) overextended account -
חופש עיתונות (תיקשורת) freedom of the press -
חשבון בפיגור (בנקאות ושוק ההון) overextended account -
חופשה (דיני עסקים) leave / vacation -
חשבון בקרה (בנקאות ושוק ההון) control account -
חופשה (יחסי עבודה) leave / vacation -
חשבון בקרת עלויות (ייצור ותיפעול) cost control account -
חופשה (מחשבים ומערכות מידע) freeware -
חשבון בקרת עלויות (חשבונאות וביקורת) cost control account -
חופשה בתשלום (יחסי עבודה) paid vacation -
חשבון בריבית מיוחדת (בנקאות ושוק ההון) special interest account -
חופשה ללא הגבלה (מקרקעין) unlimited leave -
חשבון גדילה (בנקאות ושוק ההון) accretion account -
חופשה ללא תשלום (יחסי עבודה) unpaid leave -
חשבון גמל אישי (בנקאות ושוק ההון) individual retirement account [IRA] -
חופשה מיוחדת (יחסי עבודה) special leave -
חשבון גמל אישי (ביטוח וניהול סיכונים) individual retirement account [IRA] -
חופשה מצטברת (יחסי עבודה) accumulated leave -
חשבון גרעון (חשבונאות וביקורת) deficit accouut -
חופשה קצרה (יחסי עבודה) furlough -
חשבון דחוי (חשבונאות וביקורת) deferred account -
חופשה שבועית (יחסי עבודה) weekly rest day -
חשבון דחוי (בנקאות ושוק ההון) deferred account -
חופשה שנתית (יחסי עבודה) annual leave -
חשבון דיוק־כפול (מחשבים ומערכות מידע) double-precision arithmetic -
חופשה שנתית, חוק (דיני עסקים) annual leave act -
חשבון הון (חשבונאות וביקורת) capital account -
חופשה שנתית, חוק (יחסי עבודה) annual leave act -
חשבון הון (ארגון וניהול עסקים) capital account -
חופשה, פדיון (יחסי עבודה) redemption of leave -
חשבון הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital account -
חופשי ונקי (מקרקעין) free and clear -
חשבון הוצאות (ייצור ותיפעול) expense account -
חופשי ליד הספינה (שיווק ופירסום) free alongside ship -
חשבון הוצאות (יחסי עבודה) expense account -
חופשי ליד הספינה (ביטוח וניהול סיכונים) free alongside ship -
חשבון הוצאות (חשבונאות וביקורת) expense account -
חופשי מהטיה (חשבונאות וביקורת) free from bias -
חשבון הכנסות (ייצור ותיפעול) income account -
חופשי מהטיה (מחשבים ומערכות מידע) free from bias -
חשבון הכנסות (חשבונאות וביקורת) income account -
חופשי ממס (ארגון וניהול עסקים) tax free -
חשבון הערכה (ייצור ותיפעול) valuation account -
חופשי ממס (דיני עסקים) tax free -
חשבון הערכה (חשבונאות וביקורת) valuation account -
חופשי על המטוס (ביטוח וניהול סיכונים) free alongside aircraft -
חשבון הפצה בלתי מחולק (בנקאות ושוק ההון) undivided account -
חופשי על המטוס (שיווק ופירסום) free alongside aircraft -
חשבון הפצה מחולק (בנקאות ושוק ההון) divided account -
חופשי על המסילה (ביטוח וניהול סיכונים) free on rail -
חשבון הפרשים (חשבונאות וביקורת) difference account -
חופשי על המסילה (שיווק ופירסום) free on rail -
חשבון הקפה (שיווק ופירסום) charge account -
חופשי על המשאית (ביטוח וניהול סיכונים) free on truck -
חשבון הקפה (חשבונאות וביקורת) charge account -
חופשי על המשאית (שיווק ופירסום) free on truck -
חשבון הקצבות (חשבונאות וביקורת) appropriation account -
חופשי על הסיפון (ביטוח וניהול סיכונים) free on board -
חשבון הקצבות (ייצור ותיפעול) appropriation account -
חופשי על הסיפון (שיווק ופירסום) free on board -
חשבון השלשה (ארגון וניהול עסקים) escrow agreement -
חופשת היעדרות (יחסי עבודה) leave of absence -
חשבון השלשה (חשבונאות וביקורת) escrow agreement -
חופשת חגים (יחסי עבודה) holiday leave -
חשבון התאמת מס (חשבונאות וביקורת) tax adjustment account -
חופשת לידה (דיני עסקים) maternity leave -
חשבון התאמת מס (דיני עסקים) tax adjustment account -
חופשת לידה (יחסי עבודה) maternity leave -
חשבון ווסטרו (בנקאות ושוק ההון) vostro account -
חופשת מחלה (דיני עסקים) sick leave -
חשבון זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold account -
חופשת מחלה (יחסי עבודה) sick leave -
חשבון זכאים (בנקאות ושוק ההון) accounts payable -
חוץ גבולי (בנקאות ושוק ההון) off shore -
חשבון זמני (ארגון וניהול עסקים) temporary account -
חוץ-גבולי (כלכלה וסטטיסטיקה) offshore -
חשבון זמני (חשבונאות וביקורת) temporary account -
חוצץ (מחשבים ומערכות מידע) buffer -
חשבון חברה (בנקאות ושוק ההון) corporation account -
חוצץ כפול (מחשבים ומערכות מידע) double buffering -
חשבון חוזר דביטורי (חח"ד) (בנקאות ושוק ההון) current loan account -
חוק (דיני עסקים) law -
חשבון חוזר קרדיטורי (חח"ק) (בנקאות ושוק ההון) current savings account -
חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) law -
חשבון חולף (ארגון וניהול עסקים) nominal account -
חוק אדמירליות (דיני עסקים) admiralty law -
חשבון חולף (חשבונאות וביקורת) nominal account -
חוק אדמירליות (ביטוח וניהול סיכונים) admiralty law -
חשבון חוסר (ארגון וניהול עסקים) deficiency account -
חוק אוכלוסייה (כלכלה וסטטיסטיקה) population law -
חשבון חוסר (חשבונאות וביקורת) deficiency account -
חוק אוקון (כלכלה וסטטיסטיקה) Okun's law -
חשבון חיובים (שיווק ופירסום) charge account -
חוק אוקון (יחסי עבודה) Okun's law -
חשבון חיובים (חשבונאות וביקורת) charge account -
חוק אחריות למוצרים פגומים (דיני עסקים) liability for defective products law -
חשבון חיובים חוזר (שיווק ופירסום) revolving charge account -
חוק אחריות למוצרים פגומים (כלכלה וסטטיסטיקה) liability for defective products law -
חשבון חיובים חוזר (חשבונאות וביקורת) revolving charge account -
חוק אחריות למוצרים פגומים (ביטוח וניהול סיכונים) liability for defective products law -
חשבון חיובים רגיל (חשבונאות וביקורת) regular charge account -
חוק אינטרס אישי (כלכלה וסטטיסטיקה) self interest law -
חשבון חיובים רגיל (שיווק ופירסום) regular charge account -
חוק איסור אפיית לילה (יחסי עבודה) prohibition of night baking law -
חשבון חיסכון (ביטוח וניהול סיכונים) saving account -
חוק איסור אפיית לילה (דיני עסקים) prohibition of night baking law -
חשבון חיסכון (בנקאות ושוק ההון) savings account -
חוק אירופה אחת (כלכלה וסטטיסטיקה) single Europe act -
חשבון חלופי (בנקאות ושוק ההון) alternative account -
חוק אנגל (כלכלה וסטטיסטיקה) Engel's law -
חשבון חסוי (בנקאות ושוק ההון) confidential account -
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (דיני עסקים) organization of work control law -
חשבון חסום (בנקאות ושוק ההון) blocked account -
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (יחסי עבודה) organization of work control law -
חשבון טעויות (בנקאות ושוק ההון) errors account -
חוק בדיעבד (דיני עסקים) post factor ex-law -
חשבון ייצור (ייצור ותיפעול) manufacturing account -
חוק בדיעבד (בנקאות ושוק ההון) ex-post facto law -
חשבון ייצור (חשבונאות וביקורת) manufacturing account -
חוק בוררות (דיני עסקים) arbitration law -
חשבון יעוד רווחים (ארגון וניהול עסקים) appropriation account -
חוק בוררות (יחסי עבודה) arbitration law -
חשבון יעוד רווחים (חשבונאות וביקורת) appropriation account -
חוק ביטוח לאומי (דיני עסקים) national insurance law -
חשבון כולל (בנקאות ושוק ההון) omnibus account -
חוק ביטוח לאומי (ביטוח וניהול סיכונים) national insurance law -
חשבון כוללני (ביטוח וניהול סיכונים) omnibus account -
חוק ביטוח לאומי (יחסי עבודה) national insurance law -
חשבון כוללני (שיווק ופירסום) omnibus account -
חוק בית דין לעבודה (דיני עסקים) labor court law -
חשבון כוללני (חשבונאות וביקורת) omnibus account -
חוק בית דין לעבודה (יחסי עבודה) labor court law -
חשבון כללי (בנקאות ושוק ההון) general account -
חוק בלתי כתוב (בנקאות ושוק ההון) unwritten law -
חשבון כללי (חשבונאות וביקורת) general account -
חוק בנק ישראל (כלכלה וסטטיסטיקה) bank of Israel law -
חשבון לא מוגבל (חשבונאות וביקורת) unlmited account -
חוק בנקאות (רישוי) (בנקאות ושוק ההון) banking law (licensing) -
חשבון לא מוגבל (שיווק ופירסום) unlmited account -
חוק בנקאות (שירות ללקוח) (בנקאות ושוק ההון) banking law (service to customer) -
חשבון לא־מובטח (בנקאות ושוק ההון) unsecured account -
חוק ברזל של השכר (כלכלה וסטטיסטיקה) iron law of wages -
חשבון לא־מוגבל (בנקאות ושוק ההון) unlimited account -
חוק ברזל של השכר (ייצור ותיפעול) iron law of wages -
חשבון לא־מספק (בנקאות ושוק ההון) unsatisfactory account -
חוק גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה) reciprocal law -
חשבון לא־פעיל (בנקאות ושוק ההון) inactive account -
חוק גיל פרישה (יחסי עבודה) retirement age law -