לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זכות בעלות נמוגה (מקרקעין) defeasable fee simple -
ז"פ (ראשי תיבות עבריים) -
זכות בפירוק (בנקאות ושוק ההון) dissolution right -
ז' (ראשי תיבות עבריים) -
זכות גישה (מקרקעין) access right -
ז'רגון (שיווק ופירסום) jargon -
זכות גישה (מחשבים ומערכות מידע) access right -
ז'רגון (כלכלה וסטטיסטיקה) jargon -
זכות דרך (מקרקעין) right of way -
ז'רגון (ארגון וניהול עסקים) jargon -
זכות דרך (תחבורה) right of way -
ז'רגון (חשבונאות וביקורת) jargon -
זכות החלפה (ביטוח וניהול סיכונים) changing right -
זאב (בנקאות ושוק ההון) wolf -
זכות החלפה (בנקאות ושוק ההון) exchange privilege -
זאב בודד (יחסי עבודה) lone wolf -
זכות החלפה חופשית (בנקאות ושוק ההון) free right of exchange -
זאב הים (ארגון וניהול עסקים) cod -
זכות המרה (כלכלה וסטטיסטיקה) conversion privilege -
זבורית (תחבורה) ballast -
זכות המרה (ביטוח וניהול סיכונים) conversion privilege -
זבל (מחשבים ומערכות מידע) garbage -
זכות הנאת שימוש (מקרקעין) usufructuary right -
זבל"א (ראשי תיבות עבריים) -
זכות הפקעה (מקרקעין) enemata domain -
זבל"א (בנקאות ושוק ההון) ר"ת: זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד. (ע"ע -
זכות הצבעה (בנקאות ושוק ההון) voting right -
זבן (שיווק ופירסום) seller -
זכות הקדמה (מקרקעין) right of anticipation -
זבן (משאבי אנוש) seller -
זכות הקדמה (בנקאות ושוק ההון) anticipation right -
זגוגית (מקרקעין) enamel -
זכות הקדמה (ביטוח וניהול סיכונים) right of anticipation -
זדון (בנקאות ושוק ההון) malice -
זכות השקעה מחדש (בנקאות ושוק ההון) reinvestment privilege -
זה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
זכות התערבות בהליכים (יחסי עבודה) prerogative of intervening in proceedings -
זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold -
זכות התערבות בהליכים (דיני עסקים) prerogative of intervening in proceedings -
זהב חופשי (כלכלה וסטטיסטיקה) free gold -
זכות התפטרות (יחסי עבודה) right to resign -
זהב טהור (כלכלה וסטטיסטיקה) pure gold -
זכות חוזית במקרקעין (מקרקעין) contractual right in land -
זהב מיועד (כלכלה וסטטיסטיקה) earmarked gold -
זכות חזקה (מקרקעין) perscription -
זהב קל (כלכלה וסטטיסטיקה) light gold -
זכות חזקה (דיני עסקים) perscription -
זהב, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) gold standard -
זכות חזרה (בנקאות ושוק ההון) right of recourse -
זהב, סעיף (בנקאות ושוק ההון) gold clause -
זכות חזרה (ביטוח וניהול סיכונים) right of recourse -
זהות (מחשבים ומערכות מידע) identification -
זכות חזרה חלקית (שיווק ופירסום) with partial recourse -
זהות (כלכלה וסטטיסטיקה) identity -
זכות חזרה חלקית (בנקאות ושוק ההון) with partial recourse -
זהות ארגון (ארגון וניהול עסקים) organization identity -
זכות חזרה מלאה (דיני עסקים) with full recourse -
זהות חשבונאית (ארגון וניהול עסקים) accounting identity -
זכות חזרה מלאה (שיווק ופירסום) with full recourse -
זהות חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting identity -
זכות חזרה מלאה (בנקאות ושוק ההון) with full recourse -
זהות מותג (תיקשורת) brand identity -
זכות חזרה של ערב (בנקאות ושוק ההון) guarantor's recourse -
זהות מטלות (ייצור ותיפעול) identity of task -
זכות חכירה (ייצור ותיפעול) leasehold -
זהות תאגידית (ארגון וניהול עסקים) corporate indetity -
זכות חכירה (מקרקעין) leasehold -
זהות תאגידית (שיווק ופירסום) corporate indetity -
זכות חפצית (מקרקעין) right in rem -
זהות תפקיד (משאבי אנוש) task identity -
זכות חפצית (דיני עסקים) right in rem -
זהירות (יחסי עבודה) care -
זכות חפצית (בנקאות ושוק ההון) right in rem -
זהירות נאותה (יחסי עבודה) due care -
זכות חרטה (שיווק ופירסום) right of rescission -
זהירות ראויה (ארגון וניהול עסקים) -
זכות חרטה (דיני עסקים) right of rescission -
זהירות ראויה (חשבונאות וביקורת) due care -
זכות חתימה (בנקאות ושוק ההון) procuration -
זוגיות (מחשבים ומערכות מידע) parity -
זכות חתימה (דיני עסקים) procuration -
זוגית (תחבורה) pair -
זכות יוצרים (כלכלה וסטטיסטיקה) copyright -
זווית (מקרקעין) angle -
זכות יוצרים (דיני עסקים) copyright -
זווית הולם (מקרקעין) impact angle -
זכות יוצרים (ארגון וניהול עסקים) copyright -
זווית הסט (מקרקעין) deflection angle -
זכות יישוב תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) settlement option -
זווית התנגשות (מקרקעין) collision angle -
זכות ירושה (דיני עסקים) succession right -
זווית התנגשות (תחבורה) collision angle -
זכות יתר (דיני עסקים) prerogative -
זווית מדרון (תחבורה) angle of slope -
זכות יתר (ארגון וניהול עסקים) prerogative -
זווית מדרון (מקרקעין) angle of slop -
זכות יתר (בנקאות ושוק ההון) privilege -
זווית נסיטה (מקרקעין) intersecting angle -
זכות יתר ניהולית (ארגון וניהול עסקים) management prerogative -
זווית סטייה (מקרקעין) deviation angle -
זכות כללית (מקרקעין) general right -
זווית צומת (תחבורה) intersection angle -
זכות כללית (דיני עסקים) general right -
זוויתון (מקרקעין) square elbow -
זכות כללית (בנקאות ושוק ההון) general right -
זוטובוס (תחבורה) minibus -
זכות כניסה (מקרקעין) ingress -
זוטובוס (ביטוח וניהול סיכונים) minibus -
זכות כספית (בנקאות ושוק ההון) financical claim -
זוטות (בנקאות ושוק ההון) shoestring -
זכות לאומדן ערך מניות (בנקאות ושוק ההון) stock-appreciation right [SAR] -
זוטר (בנקאות ושוק ההון) junior -
זכות לדיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend right -
זוטר (משאבי אנוש) junior -
זכות לחופשה (יחסי עבודה) vacation entitlement -
זום (מחשבים ומערכות מידע) zoom -
זכות לחופשה (דיני עסקים) vacation entitlement -
זומבי (מחשבים ומערכות מידע) zoomby -
זכות לעבוד (יחסי עבודה) right-to-work -
זחילת מדרגות מס (דיני עסקים) bracket creep -
זכות לפעולה משפטית (דיני עסקים) right of action -
זחילת משא ומתן (יחסי עבודה) bargaining creep -
זכות לתשלום מוקדם (בנקאות ושוק ההון) prepayment privilege -
זחילת שכר (יחסי עבודה) wage creep -
זכות מוגבלת (דיני עסקים) limited right -
זחילת שכר (ארגון וניהול עסקים) wage creep -
זכות מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) limited right -
זחילת שער (כלכלה וסטטיסטיקה) crawling peg -
זכות מוגדרת ברכוש (מקרקעין) determinable fee -
זחילת שער (בנקאות ושוק ההון) rate creep -
זכות מוחזקת (מקרקעין) choose in possession -
זחל (תחבורה) caterpillar track -
זכות מוקנית (ביטוח וניהול סיכונים) vested rights -
זחל (מקרקעין) caterpillar -
זכות מותנית (מקרקעין) conditional right -
זחל"ם (ראשי תיבות עבריים) -
זכות מחליפה (מקרקעין) executory device -
זחל"ם (תחבורה) half-tracked -
זכות מיוחדת (ארגון וניהול עסקים) special right -
זחלי למחצה (תחבורה) half-tracked -
זכות מסלול הפלגה (שיווק ופירסום) buyer's right to route -
זחלי למחצה (מקרקעין) half-tracked -
זכות מעבר (תחבורה) right of way -
זחליל (תחבורה) caterpillar track -
זכות מעבר (מקרקעין) right of way -
זחלית (תחבורה) tracked carrier -
זכות מעין־קניינית (מקרקעין) quasi-proprietary right -
זחלן (מחשבים ומערכות מידע) spider -
זכות מעמד (דיני עסקים) standing right -
זחלן (תיקשורת) spider -
זכות מעמד (יחסי עבודה) standing right -
זי-80 (מחשבים ומערכות מידע) Z80 -
זכות נותר בחיים (ביטוח וניהול סיכונים) -
זיבול (שיווק ופירסום) spamming -
זכות נותר בחיים (מקרקעין) right of survivorship / survivorship right -
זיבול (תיקשורת) spamming -
זכות סבילה במקרקעין (מקרקעין) estate by sufferance -
זיבורית (בנקאות ושוק ההון) junk -
זכות סירוב ראשונה (בנקאות ושוק ההון) right of first refusal -
זיהוי (מחשבים ומערכות מידע) recognition -
זכות סירוב ראשונה (מקרקעין) right of first refusal -
זיהוי בעל חשבון (בנקאות ושוק ההון) identification of account holder -
זכות סירוב ראשונה (חשבונאות וביקורת) right of first refusal -
זיהוי דגמים (מחשבים ומערכות מידע) -
זכות סירוב ראשונה (דיני עסקים) right of first refusal -
זיהוי דיבור (מחשבים ומערכות מידע) speech recognition -
זכות עיון בתיק (דיני עסקים) inspection right -
זיהוי הזדמנויות (משאבי אנוש) opportunity identification -
זכות עיכבון (דיני עסקים) lien right -
זיהוי הזדמנויות (שיווק ופירסום) opportunity identification -
זכות עכבון (שיווק ופירסום) lien right -
זיהוי הפרעת קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) input identification -
זכות עמידה לועד עובדים (דיני עסקים) standing right of employee`s committee -
זיהוי כללי (בנקאות ושוק ההון) generic identification -
זכות עמידה לועד עובדים (יחסי עבודה) standing right of employee`s committee -
זיהוי מותג (ארגון וניהול עסקים) brand identification -
זכות ערעור (דיני עסקים) right to appeal -
זיהוי מותג (שיווק ופירסום) brand identification -
זכות פדיון (בנקאות ושוק ההון) redemption right / right of redemption -
זיהוי משאבים (ייצור ותיפעול) resources identification -
זכות פדיון (ביטוח וניהול סיכונים) equity of redemption -
זיהוי סגולות (ארגון וניהול עסקים) attributes identification -
זכות פדיון (כלכלה וסטטיסטיקה) redemption privilege -
זיהוי סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk identification -
זכות פירעון מוקדם (בנקאות ושוק ההון) prepayment right -
זיהוי ספציפי (ייצור ותיפעול) specific indentification -
זכות צפויה במקרקעין (מקרקעין) estate in expectancy -
זיהוי ספציפי (חשבונאות וביקורת) specific indentification -
זכות קדימה (שיווק ופירסום) pre emptive right -
זיהוי עיסוק (משאבי אנוש) job identification -
זכות קדימה (מקרקעין) preemptive right -
זיהוי צווארי בקבוק (ייצור ותיפעול) bottlenecks identification -
זכות קדימה (בנקאות ושוק ההון) priority right -
זיהוי קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file identification -
זכות קדימה (תחבורה) right of way -
זיהוי קול (מחשבים ומערכות מידע) voice recognition -
זכות קדימה (ארגון וניהול עסקים) pre-emptive right -
זיהוי שוק מטרה (שיווק ופירסום) target market identification -
זכות קדימה (דיני עסקים) pre-emptive right -
זיהוי שוק מטרה (ארגון וניהול עסקים) target market identification -
זכות קדימה (כלכלה וסטטיסטיקה) pre-emptive right -
זיהוי תבניות (מחשבים ומערכות מידע) pattern recognition -
זכות קדימה לנושים (בנקאות ושוק ההון) absolute priority rule -
זיהוי תווי דיו מגנטית (מחשבים ומערכות מידע) magnetic ink character recognition (MICR) -
זכות קדימה לרכישת מניות (בנקאות ושוק ההון) preemptive rights of shares purchase -
זיהוי תווים (מחשבים ומערכות מידע) character recognition -
זכות קיזוז (בנקאות ושוק ההון) offsetting right -
זיהוי תווים אופטי (מחשבים ומערכות מידע) optical character recognition (OCR) -
זכות קיזוז (חשבונאות וביקורת) offsetting right -
זיהום (מקרקעין) pollution -
זכות קניין (מקרקעין) proprietary rights -
זיהום אוויר (תחבורה) air polution -
זכות קניין (ארגון וניהול עסקים) proprietary rights -
זיהום סביבתי (מקרקעין) inviromental pollution -
זכות קניינית (מקרקעין) proprietary right -
זיווג הדוק (מחשבים ומערכות מידע) tightly coupled -
זכות קריאה/כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) write privilege -
זיווד (תחבורה) loading -
זכות ראויה (מקרקעין) chose in action -
זיוורט (מידות ומשקלות) -
זכות ראוייה (דיני עסקים) equitable right -
זיון (מקרקעין) reinforcement -
זכות רצונית במקרקעין (מקרקעין) estate at will -
זיון מוסף (מקרקעין) structual reinforcement -
זכות שאיר (ביטוח וניהול סיכונים) right of survivorship -
זיוף (דיני עסקים) forgery -
זכות שאיר (דיני עסקים) right of survivorship -
זיוף (חשבונאות וביקורת) forgery -
זכות שימוע (יחסי עבודה) right to special hearing -
זיוף (בנקאות ושוק ההון) forgery -
זכות שימוש (מקרקעין) easement / easement appurtenant -
זיוף (2) (בנקאות ושוק ההון) counterfeit -
זכות שליטה במקרקעין (מקרקעין) dominant estate -
זיוף חתימה (בנקאות ושוק ההון) signature forgery -
זכות שמורה (דיני עסקים) reserve power -
זיוף כספים (כלכלה וסטטיסטיקה) money counterfeit -
זכות שמורה (כלכלה וסטטיסטיקה) reserve power -
זיז (בנקאות ושוק ההון) tick size -
זכות שמורה (בנקאות ושוק ההון) reserve power -
זיז (מקרקעין) console / bump -
זכות שתיקה (דיני עסקים) right to silence -
זיז אבטי (מקרקעין) abetic bump -
זכות תחלוף (ביטוח וניהול סיכונים) subrogation right of -
זיחת עפר (מקרקעין) landside -
זכייה-זכייה (שיווק ופירסום) win-win (situation) -
זייזת (מקרקעין) bracketing -
זכייה-זכייה (ארגון וניהול עסקים) win-win (situation) -
זיכוי (חשבונאות וביקורת) made good -
זכיין חיצוני (שיווק ופירסום) external concessioner -
זיכוי (דיני עסקים) acquittal -
זכיין פנימי (שיווק ופירסום) internal concessioner -
זיכוי (ביטוח וניהול סיכונים) credit -
זכיינות (בנקאות ושוק ההון) franchising -
זיכוי (2) (חשבונאות וביקורת) credit -
זכיינות (ארגון וניהול עסקים) franchising -
זיכוי בשל השקעות (דיני עסקים) investment credit -
זכיינות (שיווק ופירסום) franchising -
זיכוי חשבון (בנקאות ושוק ההון) account credit -
זכירה, אחוז (שיווק ופירסום) adnorm -
זיכוי מס (דיני עסקים) tax allowance -
זכירה, מבחן (שיווק ופירסום) recollection test -
זיכוי נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred credit -
זכירת מחיר (שיווק ופירסום) price recall -
זיכוי, סעיף (ארגון וניהול עסקים) exculpatory clause -
זלזל ירוק (כלכלה וסטטיסטיקה) green shoot -
זיכוי, סעיף (מקרקעין) exculpatory clause -
זמ"ם (ראשי תיבות עבריים) -
זיכוי, סעיף (בנקאות ושוק ההון) exculpatory clause -
זמ"פ (ראשי תיבות עבריים) -
זיכיון (תיקשורת) concession -
זמ"ת (ראשי תיבות עבריים) -
זיכיון (שיווק ופירסום) concession -
זמין (בנקאות ושוק ההון) available -
זיכיון (כלכלה וסטטיסטיקה) concession -
זמין (שיווק ופירסום) available -
זיכיון (דיני עסקים) concession -
זמינות (בנקאות ושוק ההון) availability -
זיכיון טריטוריאלי (שיווק ופירסום) teritorial concession -
זמינות (מחשבים ומערכות מידע) availability -
זיכיון טריטוריאלי (ארגון וניהול עסקים) teritorial concession -
זמינות (שיווק ופירסום) availability -
זיכיון מותגי (שיווק ופירסום) brand franchise -
זמינות אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit availability -
זיכיון מותגי (ארגון וניהול עסקים) brand franchise -
זמינות מוצר (שיווק ופירסום) availability of products -
זיכרון (כלכלה וסטטיסטיקה) memory -
זמינות מוצר (ייצור ותיפעול) availability of products -
זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) storage -
זמינות מערכת (ייצור ותיפעול) system availability -
זיכרון אסוציאטיבי (משאבי אנוש) associativememory -
זמינות פריט (ייצור ותיפעול) item availability -
זיכרון אקוסטי (מחשבים ומערכות מידע) acoustic memory -
זמלה (מקרקעין) zemale"" -
זיכרון בגישה אקראית (מחשבים ומערכות מידע) Random Access Memory (RAM) -
זמן (ייצור ותיפעול) time -
זיכרון בועות (מחשבים ומערכות מידע) bubble memory -
זמן (כלכלה וסטטיסטיקה) time -
זיכרון בלתי נדיף (מחשבים ומערכות מידע) non-volatile memory -
זמן אבוד (ייצור ותיפעול) slippage -
זיכרון בפועל (מחשבים ומערכות מידע) -
זמן איזון (משאבי אנוש) balancing time -
זיכרון בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control memory -
זמן אירוע, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) -
זיכרון גישה מהירה (מחשבים ומערכות מידע) access-rapid memory -
זמן איתור (מחשבים ומערכות מידע) seek time -
זיכרון דברים (ארגון וניהול עסקים) protocol -
זמן אמיתי (מחשבים ומערכות מידע) real time -
זיכרון דברים (יחסי עבודה) minutes -
זמן בדיקת תכנית (מחשבים ומערכות מידע) program testing time -
זיכרון דברים (בנקאות ושוק ההון) binder -
זמן בטל (מחשבים ומערכות מידע) idle time -
זיכרון דברים (מקרקעין) memorandum -
זמן בטלה (ייצור ותיפעול) idle time -
זיכרון דברים (דיני עסקים) memorandum -
זמן בטלה (כלכלה וסטטיסטיקה) idle time -
זיכרון דברים לבנייה (מקרקעין) letter of agreement to build -
זמן ביצוע (ייצור ותיפעול) lead time -
זיכרון דינמי (מחשבים ומערכות מידע) dynamic memory -
זמן ביצוע (מחשבים ומערכות מידע) execution time -
זיכרון דינמי בגישה אקראית (מחשבים ומערכות מידע) -
זמן בלתי חוזר (ייצור ותיפעול) TRN -
זיכרון וירטואלי (מחשבים ומערכות מידע) virtual storage -
זמן בלתי יעיל (מחשבים ומערכות מידע) ineffective time -
זיכרון חיצוני (מחשבים ומערכות מידע) external storage -
זמן בסיכון (ביטוח וניהול סיכונים) time on risk -
זיכרון לטווח ארוך (שיווק ופירסום) long term memory -
זמן בסיסי (ייצור ותיפעול) base time -
זיכרון לטווח קצר (שיווק ופירסום) shory term memory -
זמן בפועל (ייצור ותיפעול) actual time -
זיכרון מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic memory -
זמן גישה (מחשבים ומערכות מידע) access time -
זיכרון מדומה (מחשבים ומערכות מידע) -
זמן גישה ניהולי (ארגון וניהול עסקים) management access time -
זיכרון מוליך־למחצה (מחשבים ומערכות מידע) semiconductor memory -
זמן דמימה (ייצור ותיפעול) downtime -
זיכרון מטמון (מחשבים ומערכות מידע) cache memory -
זמן דמימה (מחשבים ומערכות מידע) down time -
זיכרון מיידי (מחשבים ומערכות מידע) scratch pad memory -
זמן דמימה (משאבי אנוש) downtime -
זיכרון מתחדש (מחשבים ומערכות מידע) regenerative memory -
זמן האצה (מחשבים ומערכות מידע) start time -
זיכרון נדיף (מחשבים ומערכות מידע) volatile memory -
זמן הגעה (תחבורה) arrival time -
זיכרון נתונים חיצוני (מחשבים ומערכות מידע) carrier data -
זמן הוא גורם חיוני (דיני עסקים) time is of the essence -
זיכרון סטטי (מחשבים ומערכות מידע) static memory -
זמן הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction time -
זיכרון סמיכותי (מחשבים ומערכות מידע) associative stovage associative memory -
זמן הורדה (מחשבים ומערכות מידע) takedown time -
זיכרון עבודה (מחשבים ומערכות מידע) working memory -
זמן החזר השקעה (חשבונאות וביקורת) investment payback period -
זיכרון עזר (מחשבים ומערכות מידע) -
זמן החזר השקעה (מקרקעין) investment payback period -
זיכרון עיקרי (מחשבים ומערכות מידע) -
זמן היאחזות (מחשבים ומערכות מידע) binding time -
זיכרון פחות שמיש (מחשבים ומערכות מידע) least frequently used memory -
זמן הידור (מחשבים ומערכות מידע) compilation time -
זיכרון פנימי (מחשבים ומערכות מידע) internal memory -
זמן היתחדשות (מחשבים ומערכות מידע) regeneration period -
זיכרון קבוע בגישה אקראית (מחשבים ומערכות מידע) random access memory static -
זמן היתפשטות (מחשבים ומערכות מידע) propagation time -
זיכרון קו מושהה (מחשבים ומערכות מידע) delay line store -
זמן הכפלה (מחשבים ומערכות מידע) multiplication time -
זיכרון קריאה בלבד (מחשבים ומערכות מידע) Read-Only Memory -
זמן המתנה (תחבורה) waiting time -
זיכרון ראשי (מחשבים ומערכות מידע) main main storage -
זמן המתנה (מחשבים ומערכות מידע) latency time waiting time -
זיכרון שכבה דקה (מחשבים ומערכות מידע) thin-film memory -
זמן הספקה (ייצור ותיפעול) lead time -
זיכרון, הגנת (מחשבים ומערכות מידע) -
זמן העברה (מחשבים ומערכות מידע) transfer time -
זילות (דיני עסקים) contempt -
זמן הצבה (מחשבים ומערכות מידע) positioning time -
זימון (ייצור ותיפעול) timing -
זמן השבתה (מחשבים ומערכות מידע) dead time -
זימון (מחשבים ומערכות מידע) call -
זמן השבתה (2) (מחשבים ומערכות מידע) down time -
זימון אב (ייצור ותיפעול) master scheduling -
זמן השבתה (3) (מחשבים ומערכות מידע) off time -
זימונית (תיקשורת) pager -
זמן התקנה (מחשבים ומערכות מידע) installation time -
זינוק (תחבורה) starting -
זמן זמין (מחשבים ומערכות מידע) available time -
זינוק (שיווק ופירסום) starting -
זמן זמין הטוב ביותר (שיווק ופירסום) best time available -
זינזנה (תחבורה) prisoners car -
זמן חיבור/חיסור (מחשבים ומערכות מידע) add-subtract time -
זיעור (ארגון וניהול עסקים) microcopy -
זמן חיפוש (מחשבים ומערכות מידע) search time -
זיפזיף (מקרקעין) zifzif -
זמן חיצוני (משאבי אנוש) external time -
זיקה (כלכלה וסטטיסטיקה) interest -
זמן חסום (שיווק ופירסום) blockout -
זיקה (מקרקעין) interest -
זמן יחידת העיבוד המרכזית (מחשבים ומערכות מידע) -
זיקה (ביטוח וניהול סיכונים) interest -
זמן ייחוס (מחשבים ומערכות מידע) reference time -
זיקה (מחשבים ומערכות מידע) interest -
זמן ייצור (ייצור ותיפעול) flow time -
זיקה בלתי מחולקת (מקרקעין) undivided interest -
זמן יסוד (ייצור ותיפעול) basic time -
זיקה בלתי מחולקת (ארגון וניהול עסקים) undivided interest -
זמן יע"מ (מחשבים ומערכות מידע) CPU time -
זיקה בת־סיום (מקרקעין) terminable interest -
זמן יעיל (מחשבים ומערכות מידע) effective time -
זיקה חלקית (מקרקעין) partial interest -
זמן יצרני (מחשבים ומערכות מידע) productive time -
זיקה חלקית (ביטוח וניהול סיכונים) partial interest -
זמן כינון (ייצור ותיפעול) makeready time -
זיקה יחידה (ביטוח וניהול סיכונים) single interest -
זמן כניסה (תחבורה) arrival time -
זיקה כלכלית (בנקאות ושוק ההון) economic interest -
זמן כפול (יחסי עבודה) double time -
זיקה כלכלית (דיני עסקים) economic interest -
זמן כשל (מחשבים ומערכות מידע) decay time -
זיקה כפופה (בנקאות ושוק ההון) subordinated interest -
זמן ליבה (יחסי עבודה) core time -
זיקה כפופה (מקרקעין) subordinated interest -
זמן מוכנות משוער (ייצור ותיפעול) estimated time of readiness -
זיקה לא מושלמת (מקרקעין) inchoate interest -
זמן מוקצב (ייצור ותיפעול) allocated time -
זיקה לביצוע (ביטוח וניהול סיכונים) interest executory -
זמן מורשה (יחסי עבודה) allowed time -
זיקה מוחזרת (מקרקעין) reversionary interest -
זמן מחזור (ייצור ותיפעול) cycle time -
זיקה מוכחת (ביטוח וניהול סיכונים) full interest admitted -
זמן מחזור (מחשבים ומערכות מידע) cycle time -
זיקה מוקנית (בנקאות ושוק ההון) vested interest -
זמן מחזור איחסון (מחשבים ומערכות מידע) store cycle time -
זיקה מוקנית (ביטוח וניהול סיכונים) interest vested -
זמן מילה (מחשבים ומערכות מידע) word time -
זיקה מותנית (ביטוח וניהול סיכונים) contingent interest -
זמן מכונה (ייצור ותיפעול) machine time -
זיקה מותנית (שיווק ופירסום) contingent interest -
זמן ממוצע בין תקלות (מחשבים ומערכות מידע) mean time between failures -
זיקה מותנית (מקרקעין) contingent interest -
זמן ממשי (מחשבים ומערכות מידע) real time -
זיקה מחולקת (בנקאות ושוק ההון) divided interest -
זמן מנוחה (יחסי עבודה) rest period -
זיקה מחולקת (מקרקעין) divided interest -
זמן מפצה (מחשבים ומערכות מידע) makeup time -
זיקה נוספת (ביטוח וניהול סיכונים) additional interest -
זמן מפצה (יחסי עבודה) compensatory time -
זיקה נחותה (מקרקעין) junior interest -
זמן מתוקן (ייצור ותיפעול) amended time -
זיקה עדיפה (חשבונאות וביקורת) (senior interest -
זמן נוכחות (יחסי עבודה) attendance time -
זיקה עדיפה (בנקאות ושוק ההון) senior interest -
זמן נורמלי (ייצור ותיפעול) normal time -
זיקה על תנאי (ביטוח וניהול סיכונים) contingent interest -
זמן נותר לסיום (ייצור ותיפעול) (TS) slack Time -
זיקה על תנאי (מותנית) (שיווק ופירסום) contnigent interest -
זמן נחות (משאבי אנוש) garbage time -
זיקה על תנאי (מותנית) (מקרקעין) contnigent interest -
זמן נחות (שיווק ופירסום) garbage time -
זיקה פחותה (בנקאות ושוק ההון) junior interest -
זמן נלקח בחשבון (מחשבים ומערכות מידע) accountable time -
זיקה פתוחה (בנקאות ושוק ההון) open interest -
זמן נסיגה (ייצור ותיפעול) backward time -
זיקה ראויה (מקרקעין) equitable interest -
זמן נסיעה (יחסי עבודה) travel time -
זיקה ראויה (שיווק ופירסום) equitable interest -
זמן סבב (מחשבים ומערכות מידע) turnaround time -
זיקה שיורית (בנקאות ושוק ההון) residual interest -
זמן סבב (תיקשורת) turnaround time -
זיקה תורמת (ביטוח וניהול סיכונים) contributory interest -
זמן סטנדרטי (ייצור ותיפעול) standard time -
זיקות חסרות (בנקאות ושוק ההון) short interest -
זמן סיום משוער (ייצור ותיפעול) estimated time of completion -
זיקת ביטוח (כלכלה וסטטיסטיקה) insurable interest -
זמן סיפרה (מחשבים ומערכות מידע) digit time -
זיקת ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurable interest -
זמן סרק (מחשבים ומערכות מידע) idle time -
זיקת בעלים (מקרקעין) ownership interest -
זמן עבודה גמיש (יחסי עבודה) flexible working hours -
זיקת בעלים (בנקאות ושוק ההון) ownership interest -
זמן עבודה לקוי־מכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine-spoilt work time -
זיקת בעלים (ביטוח וניהול סיכונים) ownership interest -
זמן עבודה מגוון (משאבי אנוש) diversified working time -
זיקת הנאה (מקרקעין) easement -
זמן עלייה (מחשבים ומערכות מידע) rise time -
זיקת הנאה (כלכלה וסטטיסטיקה) servitude -
זמן פירעון (בנקאות ושוק ההון) payment date -
זיקת הנאה אישית (מקרקעין) easement in gross -
זמן פירעון ממוצע (בנקאות ושוק ההון) average due date -
זיקת הנאה במקרקעין (חשבונאות וביקורת) easement -
זמן פיתוח תכנית (מחשבים ומערכות מידע) program development time -
זיקת הנאה במקרקעין (מקרקעין) easement / easement appurtenant -
זמן פנוי (ייצור ותיפעול) idle time -
זיקת הנאה בשל חזקה (מקרקעין) easement by prescription -
זמן פנוי (כלכלה וסטטיסטיקה) idle time -
זיקת הנאה חיובית (מקרקעין) positive easement -
זמן פנוי לייצור (ייצור ותיפעול) open production time -
זיקת הנאה מכללא (מקרקעין) implied easement -
זמן פנימי (ייצור ותיפעול) internal time -
זיקת הנאה מכללא (חשבונאות וביקורת) implied easement -
זמן פעולה (מחשבים ומערכות מידע) operation time -
זיקת הנאה שלילית (מקרקעין) negative easement -
זמן פעולה הקצר ביותר (ייצור ותיפעול) TOS -
זיקת חיים (ביטוח וניהול סיכונים) lifeinterest -
זמן פעילות (מחשבים ומערכות מידע) uptime -
זיקת חכירה (מקרקעין) leasehold interest -
זמן קטוע (יחסי עבודה) broken time -
זיקת חכירה (ביטוח וניהול סיכונים) leasehold interest -
זמן קשר (מחשבים ומערכות מידע) connect time -
זיקת מוטב (מקרקעין) interest beneficial -
זמן רגיל (יחסי עבודה) normal time -
זיקת מוטב (ביטוח וניהול סיכונים) beneficial interest -
זמן ריצה (מחשבים ומערכות מידע) run time -
זיקת מוטב (בנקאות ושוק ההון) beneficial interest -
זמן ריק (ייצור ותיפעול) empty time -
זיקת מוכר (שיווק ופירסום) seller's interest -
זמן ריתוק (תיקשורת) holding time -
זיקת מוכר (ביטוח וניהול סיכונים) seller's interest -
זמן ריתוק (מחשבים ומערכות מידע) holding time -
זיקת קונה (ביטוח וניהול סיכונים) buyer's interest -
זמן שבת (מחשבים ומערכות מידע) idle time -
זיקת שליטה (בנקאות ושוק ההון) controlling interest -
זמן שהות (מחשבים ומערכות מידע) dwell time -
זירה (בנקאות ושוק ההון) floor -
זמן שהות (שיווק ופירסום) dwell time -
זירה אלקטרונית (בנקאות ושוק ההון) electronic floor -
זמן שהייה (תחבורה) laytime -
זירת מיסחר (שיווק ופירסום) trading floor -
זמן שהייה (ביטוח וניהול סיכונים) laytime -
זירת מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading floor / pit -
זמן שיא (שיווק ופירסום) prime time -
זית (מידות ומשקלות) olive -
זמן שיוט (מחשבים ומערכות מידע) seek time -
זכ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
זמן תאוצה (מחשבים ומערכות מידע) acceleration time -
זכ"ד (ראשי תיבות עבריים) -
זמן תאורה (תחבורה) light time -
זכאות (חשבונאות וביקורת) entitlement -
זמן תגובה (מחשבים ומערכות מידע) response time -
זכאות (ביטוח וניהול סיכונים) entitlement -
זמן תגובה (ארגון וניהול עסקים) lead time -
זכאות (בנקאות ושוק ההון) entitlement -
זמן תגובה (כלכלה וסטטיסטיקה) lead time -
זכאות לדיווידנד (ארגון וניהול עסקים) entitlement to dividend -
זמן תגובה (שיווק ופירסום) answering time -
זכאות לדיווידנד (בנקאות ושוק ההון) entitlement to dividend -
זמן תגובה (ייצור ותיפעול) respons time -
זכאות לדמי מחלה (דיני עסקים) sick pay entitlement -
זמן תגובה (2) (ייצור ותיפעול) lead time -
זכאות לדמי מחלה (יחסי עבודה) sick pay entitlement -
זמן תגובה (2) (שיווק ופירסום) respons time -
זכאות לפיצויים (יחסי עבודה) compensation entitlement -
זמן תיקון ממוצע (מחשבים ומערכות מידע) mean repair time -
זכאות לפיצויים (דיני עסקים) compensation entitlement -
זמן תנועה (תחבורה) running time -
זכאי (חשבונאות וביקורת) creditor -
זמן תנועה קבוע מראש (ייצור ותיפעול) predetermined motion times -
זכאי (בנקאות ושוק ההון) payee -
זמן תקן סטטיסטי (ייצור ותיפעול) statistical time standard -
זכאי (2) (בנקאות ושוק ההון) creditor -
זמן תקני (ייצור ותיפעול) standard time -
זכאים (מקרקעין) creditors -
זמן תרגום (מחשבים ומערכות מידע) translating time -
זכאים (חשבונאות וביקורת) creditors -
זמנון (תחבורה) timing -
זכאים (2) (חשבונאות וביקורת) payables -
זמריר (שיווק ופירסום) jingel -
זכאים, יחס מחזור (חשבונאות וביקורת) creditors turnover ratio -
זניחת עבודה (יחסי עבודה) work abandonment -
זכאים, יחס מחזור (ארגון וניהול עסקים) creditors turnover ratio -
זעיר בורגנות (כלכלה וסטטיסטיקה) petit bourgeois -
זכויות (בנקאות ושוק ההון) rights -
זפת (מקרקעין) pitch / tar -
זכויות אוויר (מקרקעין) air rights -
זקיף (מקרקעין) sentry -
זכויות בנייה (מקרקעין) construction rights -
זקיף (מחשבים ומערכות מידע) sentinel -
זכויות בעלות (ביטוח וניהול סיכונים) incidents of ownership -
זקיפת חיובים וזיכויים (בנקאות ושוק ההון) allocation of debits and credits -
זכויות האדם (יחסי עבודה) human rights -
זקיפת שווי (חשבונאות וביקורת) value charging -
זכויות הצבעה מדוללות (בנקאות ושוק ההון) diluted voting rights -
זקיפת שווי (יחסי עבודה) value charging -
זכויות ותק (יחסי עבודה) bumping backtracking -
זקיפת תשלומים (דיני עסקים) allocation of payments -
זכויות מיעוט (כלכלה וסטטיסטיקה) minority interest -
זקף (תחבורה) litt / bollard -
זכויות מעביד (ארגון וניהול עסקים) employers rights -
זרוע גישה (מחשבים ומערכות מידע) access arm -
זכויות משיכה (כלכלה וסטטיסטיקה) drawing rights -
זרועות צומת (תחבורה) intersection legs -
זכויות משיכה מיוחדות (זמ"מ) (כלכלה וסטטיסטיקה) special drawing rights (sdrs) -
זרות עצמית (משאבי אנוש) self-estrangement -
זכויות נישואין (דיני עסקים) marital rights -
זרים זה לזה (בנקאות ושוק ההון) mutualy exclusive -
זכויות נלוות (מקרקעין) incidents of ownership -
זרימה (כלכלה וסטטיסטיקה) flow -
זכויות נלוות (בנקאות ושוק ההון) incidents of ownership -
זרימה דו־סיטרית (מחשבים ומערכות מידע) Bi-directional flow -
זכויות נלוות (ביטוח וניהול סיכונים) incidents of ownership -
זרימה דו-צדדית (כלכלה וסטטיסטיקה) bilateral flow -
זכויות נלוות (יחסי עבודה) associated rights -
זרימה חד־כיוונית (ייצור ותיפעול) one-way flow -
זכויות סוציאליות (יחסי עבודה) social benefits -
זרימה חופשית (תחבורה) free flow -
זכויות עובדים בפשיטת רגל (יחסי עבודה) worker's rights in bankruptcy -
זרימה לא-מישתזרת (תחבורה) non-weaving flow -
זכויות עובדים בפשיטת רגל (דיני עסקים) worker's rights in bankruptcy -
זרימה מופרעת (תחבורה) interupted flow -
זכויות קיניין למעשה (כלכלה וסטטיסטיקה) efective property rights -
זרימה מישתזרת (תחבורה) weaving flow -
זכויות קניין (כלכלה וסטטיסטיקה) property rights -
זרימה, תרשים (כלכלה וסטטיסטיקה) flow chart -
זכויות קניין רוחני (כלכלה וסטטיסטיקה) intellectual property rights -
זרימת אמצעי תשלום (כלכלה וסטטיסטיקה) flow of funds -
זכויות תרגום (דיני עסקים) translation rights -
זרימת אמצעי תשלום, ניתוח (בנקאות ושוק ההון) flow of fund analysis -
זכויות תת-קרקעיות (כלכלה וסטטיסטיקה) sub-surface rights -
זרימת הכנסות מעגלית (כלכלה וסטטיסטיקה) circular flow of incomes -
זכוכית (מקרקעין) glass -
זרימת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold flow -
זכוכית ביטחון (תחבורה) safty glass -
זרימת כספים (כלכלה וסטטיסטיקה) money flow -
זכוכית ביטחון (בטיחות) (מקרקעין) safety glass / armored glass -
זרימת מזומנים (ארגון וניהול עסקים) cash flow -
זכוכית מבודדת . (מקרקעין) isolating glass -
זרימת מזומנים (חשבונאות וביקורת) cash flow -
זכוכית שכבות (מקרקעין) layers glass -
זרימת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data flow -
זכות (שיווק ופירסום) privilege -
זרימת עבודה (ייצור ותיפעול) flow of work -
זכות (ארגון וניהול עסקים) privilege -
זרימת עלויות (כלכלה וסטטיסטיקה) flow of costs -
זכות (מחשבים ומערכות מידע) privilege -
זרימת עלויות (חשבונאות וביקורת) production flow -
זכות (מקרקעין) equity -
זריעה מחדש (בנקאות ושוק ההון) plow back -
זכות (יחסי עבודה) right -
זרם (מחשבים ומערכות מידע) tnerruc -
זכות (דיני עסקים) right -
זרם בעלות (שיווק ופירסום) ownership flow -
זכות (2) (ארגון וניהול עסקים) equity -
זרם הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) flow of income -
זכות אישית (בנקאות ושוק ההון) right in personam -
זרם הפצה (שיווק ופירסום) channell flow -
זכות אישית (דיני עסקים) right in personam -
זרם חילופין (מחשבים ומערכות מידע) alternating current -
זכות ביטול (דיני עסקים) right of cancellation -
זרם ישר (מחשבים ומערכות מידע) dirct current -
זכות ביטול (בנקאות ושוק ההון) right of cancellation -
זרם מוצרים (שיווק ופירסום) froducts flow -
זכות בכורה (יחסי עבודה) priority right -
זרם מזומנים מהוון (כלכלה וסטטיסטיקה) discounted cash flow -
זכות בכורה (דיני עסקים) priority rights -
זרם מידע ותיקשורת (שיווק ופירסום) information and communication flow -
זכות בכורה (ארגון וניהול עסקים) prerogative -
זרם מידע ותיקשורת (תיקשורת) information and communication flow -
זכות בכורה ניהולית (ארגון וניהול עסקים) management prerogative -
זרם נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data stream -
זכות במקרקעין (מקרקעין) right in land -
זרם סיביות (מחשבים ומערכות מידע) bit stream -
זכות בעלות (מקרקעין) fee -
זרם סיביות (תיקשורת) bit stream -
זכות בעלות (בנקאות ושוק ההון) fee -
זרם עבודה (ייצור ותיפעול) work flow -
זכות בעלות (ביטוח וניהול סיכונים) ownership interest -
זרם עבודות (מחשבים ומערכות מידע) job stream -
זכות בעלות בלתי מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) fee simple -
זרם קהל נחשף (שיווק ופירסום) audience flow -
זכות בעלות בלתי מוגבלת (מקרקעין) fee simple -
זרם תיקשורת דו שלבי (תיקשורת) two step flow communication -
זכות בעלות בלתי מוגבלת (דיני עסקים) fee simple -
זרם תיקשורת דו שלבי (שיווק ופירסום) two step flow communication -
זכות בעלות ברת הגדרה (דיני עסקים) fee simple determinable -
זרם תקבולים (כלכלה וסטטיסטיקה) flow of income -
זכות בעלות ברת הגדרה (מקרקעין) determinable fee simple -
זרם תשלומים (חשבונאות וביקורת) payments flow -
זכות בעלות מוגבלת (מקרקעין) limited fee -
זרם תשלומים (שיווק ופירסום) payments flow -
זכות בעלות מוגבלת (דיני עסקים) fee limited -
זרמי שוק (שיווק ופירסום) market flows -
זכות בעלות מוחלטת (בנקאות ושוק ההון) fee simple absolute -
זרמי שוק (ארגון וניהול עסקים) market flows -
זכות בעלות מוחלטת (ביטוח וניהול סיכונים) absolute title -
זרקור (תחבורה) spot lamp / projector -
זכות בעלות מוחלטת (מקרקעין) absolute title -
זרת (מידות ומשקלות) little finger -
זכות בעלות מותנית (מקרקעין) conditional fee simple -
זתק"ם (ייצור ותיפעול) -
זכות בעלות מותנית (דיני עסקים) fee simple conditional -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות