לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ו 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ועדה לבנייה למגורים (ול"ל) (מקרקעין) committee housing construction -
ו / או (דיני עסקים) and / or -
ועדה לתכנון ולבנייה (מקרקעין) planning and building commission -
ו/או (ארגון וניהול עסקים) and/or -
ועדה לתקני ביקורת בינלאומיים (חשבונאות וביקורת) international accounting standard committee -
ואפ (תיקשורת) WAP -
ועדה מחוזית לתכנון ובנייה (מקרקעין) distric planning and building commission -
ובלן, השפעת (כלכלה וסטטיסטיקה) Veblen effect -
ועדה מיוחדת (משאבי אנוש) special committee -
וגם (מחשבים ומערכות מידע) and -
ועדה מיוחדת (ייצור ותיפעול) special committee -
ודאות (כלכלה וסטטיסטיקה) certaincy -
ועדה מייעצת (כלכלה וסטטיסטיקה) advisory committee -
ודאות (ארגון וניהול עסקים) certainty -
ועדה מייעצת (ביטוח וניהול סיכונים) advisory committee -
וה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
ועדה מקומית לתכנון ובנייה (מקרקעין) local planning and building commission -
וואפ (תיקשורת) wap -
ועדה מרכזית ענפית (ארגון וניהול עסקים) industry central committee -
ווב 2.0 (מחשבים ומערכות מידע) web 2.0 -
ועדה מרכזת (יחסי עבודה) central committee -
ווב 2.0 (תיקשורת) web 2.0 -
ועדה משותפת (ליישוב סכסוכים) (יחסי עבודה) joint committee -
ווב 3.0 (מחשבים ומערכות מידע) web 3.0 -
ועדה פריטטית (יחסי עבודה) parity committee -
ווגא (בנקאות ושוק ההון) vega -
ועדה רפואית (ביטוח וניהול סיכונים) medical board -
וול סטריט (כלכלה וסטטיסטיקה) Wall street -
ועדת אד הוק (ייצור ותיפעול) ad hoc committee -
וולונטריות (יחסי עבודה) volontariness -
ועדת אד־הוק (בנקאות ושוק ההון) ad-hoc committee -
וולט (מחשבים ומערכות מידע) volt -
ועדת בוררים (יחסי עבודה) arbitrators committee -
וולט (מידות ומשקלות) volt -
ועדת בוררים (דיני עסקים) arbitrators committee -
וולראס, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) Walras's law -
ועדת בטיחות (דיני עסקים) safety committee -
ווקי־טוקי (תיקשורת) walkie talkie -
ועדת בטיחות (יחסי עבודה) safety committee -
ווקי־לוקי (תיקשורת) walkie lookie -
ועדת בייסקי (בנקאות ושוק ההון) Baisky's committee -
ווקמן (תיקשורת) walkman -
ועדת ביקורת (בנקאות ושוק ההון) audit committe -
ווקף (מקרקעין) waqf -
ועדת בכר (ביטוח וניהול סיכונים) bahar committee -
וורקוהוליק (ייצור ותיפעול) workaholic -
ועדת בכר (בנקאות ושוק ההון) Bahar committee -
וי-או-די (תיקשורת) VOD -
ועדת בניין ערים [ו.ב.ע.] (מקרקעין) town building committee -
וי־איטש־אף (מחשבים ומערכות מידע) VHF -
ועדת בניין ערים אזורית (מקרקעין) reginall town building committee -
וי-אם (מחשבים ומערכות מידע) VM -
ועדת בניין ערים ארצית (מקרקעין) national town building committee -
וי-אר-סי (מחשבים ומערכות מידע) VRC -
ועדת בניין ערים מקומית (מקרקעין) local town building committee -
וי-די-טי (מחשבים ומערכות מידע) TDV -
ועדת היגוי (ייצור ותיפעול) steering committee -
וי-טוק (מחשבים ומערכות מידע) VTOC -
ועדת הנהלה (בנקאות ושוק ההון) management commitee -
ויברטור (מקרקעין) vibrator -
ועדת השקעות (בנקאות ושוק ההון) investments commitee -
ויברציה (מקרקעין) vibration -
ועדת השקעות (ביטוח וניהול סיכונים) investment committee -
וידאו (מחשבים ומערכות מידע) video -
ועדת השקעות (דיני עסקים) investment committee -
וידאו (תיקשורת) video -
ועדת חקר משותפת (יחסי עבודה) joint study committe -
וידאו־בורד (תיקשורת) video board -
ועדת כלכלה של הכנסת (כלכלה וסטטיסטיקה) economic committee of the Knesset -
וידאו־בלוג (תיקשורת) video blog -
ועדת כספים של הכנסת (כלכלה וסטטיסטיקה) finance committee of the Knesset -
וידאו-טייפ (תיקשורת) video tape -
ועדת מאזן (בנקאות ושוק ההון) balance-sheet committee -
וידאוטקס (מחשבים ומערכות מידע) videotex -
ועדת מחירים (דיני עסקים) price committee -
וידאוטקס (תיקשורת) videotex -
ועדת מחירים (בנקאות ושוק ההון) quotations committee -
ויזי־קלק (מחשבים ומערכות מידע) VisiCalc -
ועדת מינויים (הנהלת הבורסה) (בנקאות ושוק ההון) nomination committee -
ויזיפון (תיקשורת) visiphone -
ועדת מישנה לתכנון ובנייה (מקרקעין) building and planning sub-committe -
ויטקס (מחשבים ומערכות מידע) VTEX -
ועדת מכרזים (יחסי עבודה) tender committee -
וילה (מקרקעין) villa -
ועדת מנהלים זוטרים (ארגון וניהול עסקים) junior board -
וילון רפפות (מקרקעין) vertical shade -
ועדת משנה (בנקאות ושוק ההון) subcommittee -
ויניל / וינילט (שיווק ופירסום) vinyl -
ועדת משנה (ארגון וניהול עסקים) sub-committee -
ויניליט (מקרקעין) vinilit -
ועדת נהלי מסחר (בנקאות ושוק ההון) securities committee -
ויסות (כלכלה וסטטיסטיקה) pegging the market -
ועדת נושים (בנקאות ושוק ההון) creditors'committee -
ויסות מחיר (בנקאות ושוק ההון) price maintenance -
ועדת עבודה (יחסי עבודה) labor committee -
ויסות מניות הבנקים (בנקאות ושוק ההון) stabilization of banks shares -
ועדת פיקוח (דיני עסקים) supervisory committee -
ויסות שערי חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) pegging the exchange -
ועדת פיקוח (יחסי עבודה) supervisory committee -
ויסקונסין, תוכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) Wisconsin plan -
ועדת פיקוח (חשבונאות וביקורת) supervisory committee -
וירוס (מחשבים ומערכות מידע) virus -
ועדת פיקוח (ארגון וניהול עסקים) supervisory committee -
וירטואלי (מחשבים ומערכות מידע) virtual -
ועדת קבע (בנקאות ושוק ההון) standing committee -
ויתור (ארגון וניהול עסקים) renunciation -
ועדת קבע (ארגון וניהול עסקים) standing committee -
ויתור (בנקאות ושוק ההון) renunciation -
ועדת רשיונות (בנקאות ושוק ההון) licences committee -
ויתור (דיני עסקים) renunciation -
ועדת שיווק (שיווק ופירסום) marketing committee -
ויתור (כלכלה וסטטיסטיקה) give up -
ועדת שיווק (ייצור ותיפעול) marketing committee -
ויתור (ביטוח וניהול סיכונים) renunciation -
ועדת שרים לענייני כלכלה (כלכלה וסטטיסטיקה) ministers committee for economic affairs -
ויתור (מקרקעין) renunciation -
ועדת תיאום (משאבי אנוש) adjustment board -
ויתור (חשבונאות וביקורת) renunciation -
ועדת תיאום (יחסי עבודה) adjustment board -
ויתור (2) (בנקאות ושוק ההון) cession -
ועדת תכנון (מקרקעין) planning committee -
ויתור על העדה (בנקאות ושוק ההון) waiver of protest -
ועדת תקינה (ייצור ותיפעול) standartization committee -
ויתור על זכויות (דיני עסקים) surrender of rigths -
ועה"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ויתור על זכויות (יחסי עבודה) surrender of rights -
ועה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ויתור על חכירה (מקרקעין) surrender of lease -
ועה"ע (ראשי תיבות עבריים) -
ויתור על סודיות רפואית (ביטוח וניהול סיכונים) forgoing of medical secrecy -
ועה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
ויתור על תביעה (בנקאות ושוק ההון) quit claim -
ועי' (ראשי תיבות עבריים) -
ויתור על תחלוף (ביטוח וניהול סיכונים) waiver of subrogation -
ועידה (משאבי אנוש) Conference -
ויתור קיבוצי (יחסי עבודה) collective renunciation -
ועידת האומות המאוחדות לסחר ולפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) U.N. conference on trade and development (UNCTAD) -
ויתור קיבוצי (דיני עסקים) collective renunciation -
ועידת ההסתדרות (יחסי עבודה) labor federation conference -
וכד' (ראשי תיבות עבריים) -
ועידת וידאו (תיקשורת) video conference -
וכו' (ראשי תיבות עבריים) -
ועידת יאונדי (כלכלה וסטטיסטיקה) Yaounde convention -
וכיו"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ועידת לומה (כלכלה וסטטיסטיקה) Lome convention -
וכיוצ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
וקטור (מקרקעין) vector -
ולנת"ע (ראשי תיבות עבריים) -
וקטור (מחשבים ומערכות מידע) vector -
ולעב"כ (ראשי תיבות עבריים) -
וקטור (בנקאות ושוק ההון) vector -
ולקחש"פ (ראשי תיבות עבריים) -
וקטור מצב (מחשבים ומערכות מידע) state vector -
ונטיל (תחבורה) valve of tire -
וקטור פסק (מחשבים ומערכות מידע) interrupt vector -
וניל פשוט (בנקאות ושוק ההון) plain vanilla -
ור"ה (ראשי תיבות עבריים) -
וספה (תחבורה) vespa -
ורדה (מקרקעין) roseate -
וסת (כלכלה וסטטיסטיקה) regulator -
ורנדה (מקרקעין) veranda -
וע"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ושות' (ראשי תיבות עבריים) -
וע"ע (ראשי תיבות עבריים) -
ות"ל (ראשי תיבות עבריים) -
ועב"כ (ראשי תיבות עבריים) -
ותיק (משאבי אנוש) senior -
ועד בית (מקרקעין) house committee -
ותק (ביטוח וניהול סיכונים) record of service -
ועד מרכזי (יחסי עבודה) central committee -
ותק (דיני עסקים) seniority -
ועד מרכזי (ביטוח וניהול סיכונים) central committee -
ותק (יחסי עבודה) seniority -
ועד עובדים (יחסי עבודה) employees committee -
ותק (2) (יחסי עבודה) record of service -
ועד עובדים ארצי (יחסי עבודה) national employees committee -
ותק (2) (ביטוח וניהול סיכונים) past service -
ועד פועל (ארגון וניהול עסקים) executive committee -
ותק בדרגה (יחסי עבודה) seniority allowance -
ועד פועל של ההסתדרות (יחסי עבודה) labor federation executive committee -
ותק האתר (תיקשורת) site age -
ועד פעולה (יחסי עבודה) action committee -
ותק מוגדל (ביטוח וניהול סיכונים) increased service record -
ועדה (משאבי אנוש) committee -
ותק מקצועי (יחסי עבודה) professional seniority -
ועדה זמנית (ייצור ותיפעול) temporary committee -
ותק, זכויות (יחסי עבודה) seniority rights -
ועדה לביטוח אבטלה (דיני עסקים) committee for unemployment insurance -
ועדה לביטוח אבטלה (יחסי עבודה) committee for unemployment insurance -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות