לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הנדסת אנוש (משאבי אנוש) human factors engineering -
ה"א (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת אריזה (ייצור ותיפעול) package engineering -
ה"ג (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת ידע (מחשבים ומערכות מידע) knowledge engineering -
ה"ה (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת ייעול (כלכלה וסטטיסטיקה) efficiency engineering -
ה"ח (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת ייעול (ייצור ותיפעול) efficiency engineering -
ה"מ (בנקאות ושוק ההון) TS -
הנדסת ייצור (ייצור ותיפעול) production engineering -
ה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production engineering -
ה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת מהימנות (ייצור ותיפעול) reliability engineering -
ה"ק (ראשי תיבות עבריים) -
הנדסת ערך (ייצור ותיפעול) value engineering -
האוטהורן, תוצא (ייצור ותיפעול) Hawthorne effect -
הנדסת קרקע (מקרקעין) land engineering -
האזנת סתר (דיני עסקים) secret listening -
הנדסת שיטות (ייצור ותיפעול) gnireenigne system -
האחדה (בנקאות ושוק ההון) consolidation -
הנדסת תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software engineering -
האחדה (ייצור ותיפעול) consolidation -
הנדסת תחבורה (תחבורה) transport engineering -
האחדה (חשבונאות וביקורת) consolidation -
הנה"ח (ראשי תיבות עבריים) -
האחדה (שיווק ופירסום) consolidation -
הנה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
האחדה (ארגון וניהול עסקים) integration -
הנהגה אינסטרומנטלית (ארגון וניהול עסקים) instrumental leadership -
האחדה (דיני עסקים) consolidation -
הנהגה דמוקרטית־השתתפותית (ארגון וניהול עסקים) participative democratic leadership -
האחדה (2) (ייצור ותיפעול) leveling -
הנהגה חברתית (ארגון וניהול עסקים) social leadership -
האחדה (3) (ייצור ותיפעול) unification -
הנהגה כריזמטית (ארגון וניהול עסקים) charismatic leadership -
האחדה, מדיניות (חשבונאות וביקורת) consolidation policy -
הנהגה מובנית (ארגון וניהול עסקים) built-in leadership -
האחדה, מדיניות (ארגון וניהול עסקים) consolidation policy -
הנהגה מונעת יחסים (ארגון וניהול עסקים) relationship-motivated leadership -
האחדת מטען (תחבורה) cargo consolidation -
הנהגה מונעת משימות (ארגון וניהול עסקים) task motivated leadership -
האטה (כלכלה וסטטיסטיקה) slow down -
הנהגה מנחה (ארגון וניהול עסקים) directive leadership -
האטת עבודה (יחסי עבודה) go-slow -
הנהגה מנצלת־סמכותית (ארגון וניהול עסקים) exploitative authoritative leadership -
האטת תפוקה (יחסי עבודה) featherbedding -
הנהגה מערכתית (ארגון וניהול עסקים) system-type leadership -
האינטרנציונל (יחסי עבודה) the international -
הנהגה משימתית (ארגון וניהול עסקים) task leadership -
האינטרנציונל הסוציאליסטי (יחסי עבודה) the socialist international -
הנהגה מתוך עצמה (ארגון וניהול עסקים) leading from strength -
האינטרנציונל הקואופרטיבי (יחסי עבודה) cooperative international -
הנהגה מתירנית (ארגון וניהול עסקים) permissive leadership -
האינטרנציונל הראשון (יחסי עבודה) first international -
הנהגה נדיבותית סמכותית (ארגון וניהול עסקים) benevolent-authoritative leadership style -
האינטרנציונל הרביעי (יחסי עבודה) fourth international -
הנהגה סלקטיבית (ארגון וניהול עסקים) selective leadership -
האינטרנציונל השלישי (יחסי עבודה) third international -
הנהגה סמכותית (ארגון וניהול עסקים) authoritarian leadership -
האינטרנציונל השני (יחסי עבודה) second international -
הנהגה רפויית־רסן (ארגון וניהול עסקים) free-rein leadership -
האפלה (שיווק ופירסום) blackout -
הנהלה (ארגון וניהול עסקים) management -
האפקה (מקרקעין) horizontal -
הנהלה (חשבונאות וביקורת) management -
האצה (בנקאות ושוק ההון) acceleration -
הנהלה (ביטוח וניהול סיכונים) management -
האצה, מקדם (כלכלה וסטטיסטיקה) acceleration coefficient -
הנהלה (בנקאות ושוק ההון) management -
האצה, עיקרון (כלכלה וסטטיסטיקה) acceleration principle -
הנהלה אגרסיבית בלתי־אישית (ארגון וניהול עסקים) impersonal aggressive management -
האצלה (משאבי אנוש) delegation -
הנהלה בכירה (ארגון וניהול עסקים) top management -
האצלת סמכויות (בנקאות ושוק ההון) authority delegation -
הנהלה חשבונות (ארגון וניהול עסקים) bookkeeping -
האצלת סמכויות (משאבי אנוש) delegation of authority -
הנהלה חשבונות (חשבונאות וביקורת) bookkeeping -
הארה (מחשבים ומערכות מידע) highlighting -
הנהלה מפעילה (ארגון וניהול עסקים) operating management -
הארכה (בנקאות ושוק ההון) extension -
הנהלה מרובה (יחסי עבודה) multiple management -
הארכה (דיני עסקים) extention -
הנהלה מרכזית (ארגון וניהול עסקים) core management -
הארכה (ביטוח וניהול סיכונים) extension -
הנהלה משולבת (ביטוח וניהול סיכונים) directorate interlocking -
הארכת מועד הגשה (דיני עסקים) extention of time for filing -
הנהלה משולבת (ארגון וניהול עסקים) interlocking directorate -
הארקה (מחשבים ומערכות מידע) ground -
הנהלה משולבת (בנקאות ושוק ההון) interlocking directorate -
הארקת מגן (מחשבים ומערכות מידע) protection ground -
הנהלה פסיבית בלתי־אישית (ארגון וניהול עסקים) passive impersonal management -
הבא נכנס ראשון יוצא (ייצור ותיפעול) next in first out nifo -
הנהלה תיכונית (ארגון וניהול עסקים) middle management -
הבא נכנס ראשון יוצא (חשבונאות וביקורת) next in first out nifo -
הנהלת בורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange directorate -
הבאה (מחשבים ומערכות מידע) fetching -
הנהלת חשבונות (בנקאות ושוק ההון) book keeping -
הבאה מראש (מחשבים ומערכות מידע) fetch ahead -
הנהלת חשבונות דו צדית (ארגון וניהול עסקים) double entry bookkeeping -
הבאת הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction fetch -
הנהלת חשבונות דו צדית (חשבונאות וביקורת) double entry bookkeeping -
הבדדה (מקרקעין) isolation -
הנהלת חשבונות חד צדית (ארגון וניהול עסקים) single entry bookkeeping -
הבזק רכוב (תיקשורת) flash -
הנהלת חשבונות חד צדית (חשבונאות וביקורת) single entry bookkeeping -
הבחנה (מחשבים ומערכות מידע) -
הנהלת חשבונות טורית (ארגון וניהול עסקים) columnar bookkeeping -
הבחנה (ארגון וניהול עסקים) differentiation -
הנהלת חשבונות טורית (חשבונאות וביקורת) columnar bookkeeping -
הבטחה (בנקאות ושוק ההון) assurance -
הנהלת חשבונות כפולה (ארגון וניהול עסקים) double bookkeeping -
הבטחה לערבות (בנקאות ושוק ההון) promise to undertake -
הנהלת חשבונות כפולה (חשבונאות וביקורת) double bookkeeping -
הבטחת הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) income support -
הנהלת חשבונות ממוחשבת (חשבונאות וביקורת) computerized bookkeeping -
הבטחת הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue assuring -
הנהלת חשבונות ממוחשבת (ארגון וניהול עסקים) computerized bookkeeping -
הביאס קורפוס (דיני עסקים) habeas corpus -
הנהלת חשבונות מרכזית (ארגון וניהול עסקים) central accounting -
הבלטה (מקרקעין) signalization -
הנהלת חשבונות מרכזית (חשבונאות וביקורת) central accounting -
הבלעת מידע (משאבי אנוש) information absorbing -
הנהלת מלוות מדינה (בנקאות ושוק ההון) government loans management -
הבנה מילולית (משאבי אנוש) literal understanding -
הנזלת הלוואה (בנקאות ושוק ההון) monetizing a loan -
הבניה (משאבי אנוש) structuring -
הנזלת חוב (בנקאות ושוק ההון) monetize the debt -
הבניית פעילויות (משאבי אנוש) structuring of activities -
הנחה (כלכלה וסטטיסטיקה) assumption -
הבניית פעילויות (ארגון וניהול עסקים) structuring of activities -
הנחה (שיווק ופירסום) concession -
הבנת דיבור (מחשבים ומערכות מידע) speech derstanding -
הנחה (ארגון וניהול עסקים) assumption -
הבנת תפקיד (משאבי אנוש) position understanding -
הנחה (חשבונאות וביקורת) assumption -
הבעה"ח (ראשי תיבות עבריים) -
הנחה (בנקאות ושוק ההון) concession -
הבראה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing recovery -
הנחה (2) (שיווק ופירסום) allowance -
הגאי (תחבורה) flying controller -
הנחה אקטוארית (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial assumption -
הגאיה (תיקשורת) fade-in -
הנחה חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting poltulate -
הגבהה (תחבורה) superelevation -
הנחה חשבונאית (ארגון וניהול עסקים) accounting poltulate -
הגבהה (שיווק ופירסום) intaglio -
הנחה כספית (בנקאות ושוק ההון) settlemnt discount -
הגבהה אחידה (תחבורה) uniform elevation -
הנחה כספית (חשבונאות וביקורת) cash discount -
הגבהה צידית (תחבורה) lateral superelevation -
הנחה כספית (שיווק ופירסום) cash discount -
הגבל עיסקי (דיני עסקים) restraint of trade -
הנחה לכמות (חשבונאות וביקורת) quantity discount -
הגבל עסקי (כלכלה וסטטיסטיקה) restraint of trade -
הנחה לכמות (שיווק ופירסום) quantity discount -
הגבלה (דיני עסקים) limitation -
הנחה מותנית (שיווק ופירסום) conditioned discount -
הגבלה (בנקאות ושוק ההון) limit / limitation -
הנחה מידרגית (חשבונאות וביקורת) stepped rebate -
הגבלה (תחבורה) limitation -
הנחה מידרגית (שיווק ופירסום) stepped rebate -
הגבלה (ארגון וניהול עסקים) restriction -
הנחה מיסחרית (שיווק ופירסום) commercial discount -
הגבלה בנסיבות מחמירות (בנקאות ושוק ההון) limitation in severe circumstances -
הנחה מיסחרית (חשבונאות וביקורת) commercial discount -
הגבלה כמותית (כלכלה וסטטיסטיקה) quantitative restriction -
הנחה מיצטברת (חשבונאות וביקורת) cumulative discount -
הגבלה למדינה (בנקאות ושוק ההון) country limit -
הנחה מיצטברת (שיווק ופירסום) cumulative discount -
הגבלות בנייה (מקרקעין) building restridons -
הנחה סמוייה (שיווק ופירסום) hidden discount -
הגבלות גיל (ביטוח וניהול סיכונים) age limits -
הנחה סמוייה (חשבונאות וביקורת) hidden discount -
הגבלות יבוא (דיני עסקים) import restrictions -
הנחה עולה (שיווק ופירסום) progressive rebate -
הגבלות כובלות (כלכלה וסטטיסטיקה) tying restrictions -
הנחה עולה (חשבונאות וביקורת) progressive rebate -
הגבלות כובלות (שיווק ופירסום) tying restrictions -
הנחה עולה (2) (חשבונאות וביקורת) sliding scale rebate -
הגבלות לא-מיכסיות (דיני עסקים) non-tariff barriers -
הנחה עולה (2) (שיווק ופירסום) sliding scale rebate -
הגבלות לא-מכסיות (כלכלה וסטטיסטיקה) non-tariff barriers -
הנחה עונתית (שיווק ופירסום) seasonal discount -
הגבלות מוניטריות (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary restraints -
הנחה עונתית (בנקאות ושוק ההון) seasonal discount -
הגבלות מכסיות (כלכלה וסטטיסטיקה) tariff barriers -
הנחה עונתית (חשבונאות וביקורת) seasonal discount -
הגבלות סחר (שיווק ופירסום) trade restrictions -
הנחה פונקציונלית (חשבונאות וביקורת) functional discount -
הגבלות סחר (דיני עסקים) trade restrictions -
הנחה פונקציונלית (שיווק ופירסום) functional discount -
הגבלות סחר (כלכלה וסטטיסטיקה) trade restrictions -
הנחה שאבדה (חשבונאות וביקורת) discount lost -
הגבלת אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit limit -
הנחה שאבדה (שיווק ופירסום) discount lost -
הגבלת דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend restraint -
הנחה שהורווחה (חשבונאות וביקורת) discount earned -
הגבלת דמי שכירות (מקרקעין) restrictions on rent -
הנחה שהורווחה (שיווק ופירסום) discount earned -
הגבלת העברה (מקרקעין) restraint on alienation -
הנחות בשלשלת (חשבונאות וביקורת) chain discount -
הגבלת הפסדים (ביטוח וניהול סיכונים) loss stop -
הנחות בשלשלת (שיווק ופירסום) chain discount -
הגבלת זכאות (ביטוח וניהול סיכונים) restriction on entitlement -
הנחות בשלשלת (בנקאות ושוק ההון) chain discount -
הגבלת חשבון (בנקאות ושוק ההון) account limitation -
הנחות סוציאליות (יחסי עבודה) social relife -
הגבלת יבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) import restrictions -
הנחות סוציאליות (דיני עסקים) social relife -
הגבלת מחיר (דיני עסקים) tariff barriers -
הנחות, מדיניות (ארגון וניהול עסקים) discount policy -
הגבלת מחיר (בנקאות ושוק ההון) price limit -
הנחיה (ייצור ותיפעול) directive -
הגבלת מיפתח (ייצור ותיפעול) span restraint -
הנחיה (מחשבים ומערכות מידע) prompt -
הגבלת מס (בנקאות ושוק ההון) reducedtaxation -
הנחיה (2) (מחשבים ומערכות מידע) guidance -
הגבלת מס (דיני עסקים) reduced taxation -
הנחיה היקפית (מחשבים ומערכות מידע) peripheral prompt -
הגבלת מס (2) (דיני עסקים) tax limitation -
הנחיה לפעולה (ייצור ותיפעול) decision rule -
הגבלת מס כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) overall tax limitation -
הנחלה (דיני עסקים) legacy -
הגבלת סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk limitation -
הנחלה מוחמצת (דיני עסקים) lapsed legacy -
הגבלת סכום משיכה (בנקאות ושוק ההון) withdrawal limitation -
הנחלה מוחמצת (בנקאות ושוק ההון) lapsed legacy -
הגבלת סמכות (בנקאות ושוק ההון) authority limitation -
הנחלה מותנית (דיני עסקים) contingent legacy -
הגבלת עדים (דיני עסקים) restriction on witnesses -
הנחת אספסוף (משאבי אנוש) rabble hypothesis -
הגבלת עיסוק (יחסי עבודה) occupational limitation -
הנחת דעת (ארגון וניהול עסקים) satisfying -
הגבלת שטר (מקרקעין) deed restriction -
הנחת העוגה התופחת (ייצור ותיפעול) expanding-pie assumption -
הגבלת שימוש (מקרקעין) restriction on use -
הנחת זמן (תיקשורת) time rebate -
הגבלת שימוש בתואר בנק (בנקאות ושוק ההון) restriction on the use of the title bank -
הנחת מזומנים (שיווק ופירסום) settlement discount -
הגבלת שער (בנקאות ושוק ההון) limit order -
הנחת מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash discount -
הגבלת תנודה (בנקאות ושוק ההון) fluctuation limitation -
הנחת מזומנים (חשבונאות וביקורת) settlement discount -
הגברת קצב (יחסי עבודה) speed-up -
הנחת מחזור (בנקאות ושוק ההון) volume discount -
הגברת קצב (משאבי אנוש) speed-up -
הנחת מחזור (שיווק ופירסום) volume discount -
הגדלה (מחשבים ומערכות מידע) increment -
הנחת מחזור (חשבונאות וביקורת) volume discount -
הגדלה (שיווק ופירסום) blow up -
הנחת מכירות (חשבונאות וביקורת) sales discount -
הגדלה עורפית (יחסי עבודה) tandem increase -
הנחת מכירות (שיווק ופירסום) sales discount -
הגדלה ראויה (יחסי עבודה) merit increase -
הנחת מפיץ (שיווק ופירסום) distributor discount -
הגדלת הון (ארגון וניהול עסקים) increase of capital -
הנחת נאמנות (שיווק ופירסום) loyalty rebate -
הגדלת הון (בנקאות ושוק ההון) increase of capital -
הנחת נאמנות (חשבונאות וביקורת) loyalty rebate -
הגדלת פריון (ייצור ותיפעול) productivity increase -
הנחת סחר (שיווק ופירסום) trade discount -
הגדלת פרמיה (ביטוח וניהול סיכונים) increase of premium -
הנחת סחר (חשבונאות וביקורת) trade discount -
הגדלת שיעורי מס (דיני עסקים) increase of tax rates -
הנחת עוגה קבועה (ייצור ותיפעול) fixed-pie assumption -
הגדלת שיעורים כללית (בנקאות ושוק ההון) blanket rate increase -
הנחת קניות (שיווק ופירסום) purchase discount -
הגדלת שכר נדחית (יחסי עבודה) deferred wage increase -
הנחת קניות (חשבונאות וביקורת) purchase discount -
הגדרה (מחשבים ומערכות מידע) define -
הנחת שכיחות (תיקשורת) frequency discount -
הגדרת בעיה (מחשבים ומערכות מידע) problem definition -
הנחת תקופה ארוכה (ביטוח וניהול סיכונים) long term rebate -
הגדרת מערכות (מחשבים ומערכות מידע) systems definition -
הנחתה (תחבורה) landind -
הגדרת תפקיד (משאבי אנוש) job definition -
הנמקת המלצות (יחסי עבודה) recommendations reasoning -
הגה (תחבורה) steering weel -
הנמקת המלצות (דיני עסקים) recommendations reasoning -
הגה כוח (תחבורה) power steering -
הנמקת המלצות (ביטוח וניהול סיכונים) recommendations reasoning -
הגה כיוון (תחבורה) rudder -
הנמקת פיטורים (יחסי עבודה) dismissal reasoning -
הגה לא הפיך (תחבורה) non-reversible steering -
הנמקת פיטורים (דיני עסקים) dismissal reasoning -
הגהת אצטט (שיווק ופירסום) acetate proof -
הנסום (תחבורה) hansom -
הגוונה (ארגון וניהול עסקים) diversification -
הנע (תחבורה) propulsion -
הגוונה (כלכלה וסטטיסטיקה) diversification -
הנע כילאיים (תחבורה) hybrid propulsion -
הגוונה אופקית (כלכלה וסטטיסטיקה) horizontal diversification -
הנעה (משאבי אנוש) motivation -
הגוונה אופקית (ארגון וניהול עסקים) horizontal diversification -
הנעה (תחבורה) ignition -
הגוונה אלכסונית (ארגון וניהול עסקים) diagonal diversification -
הנעה אחורית (תחבורה) rear-weel drive -
הגוונה אלכסונית (כלכלה וסטטיסטיקה) diagonal integration -
הנעה גרעינית (תחבורה) nuclear drive -
הגוונה אנכית (כלכלה וסטטיסטיקה) vertical diversification -
הנעה למצוינות (משאבי אנוש) elite directed motivation -
הגוונה אנכית (שיווק ופירסום) vertical diversification -
הנעה תת־הכרתית (משאבי אנוש) unconscious motivation -
הגוונה אנכית (ארגון וניהול עסקים) vertical diversification -
הנעה, תורת (משאבי אנוש) motivation theory -
הגוונה רוחבית (ארגון וניהול עסקים) lateral divarsification -
הנעה, תורת (שיווק ופירסום) motivation theory -
הגוונה רוחבית (שיווק ופירסום) lateral divarsification -
הנעה, תורת (ארגון וניהול עסקים) motivation theory -
הגוונה רוחבית (כלכלה וסטטיסטיקה) lateral combination -
הנעל השנייה (משאבי אנוש) the-other-shoe -
הגוונה, אסטרטגית (שיווק ופירסום) diversification strategy -
הנפקה (כלכלה וסטטיסטיקה) issue / offering / floatation -
הגוונה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) diversification strategy -
הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue -
הגוונת השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) diversification of investments -
הנפקה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) issue -
הגינות (כלכלה וסטטיסטיקה) equity -
הנפקה במכרז (בנקאות ושוק ההון) issue by bid -
הגינות (ארגון וניהול עסקים) fairness -
הנפקה בניכיון (בנקאות ושוק ההון) issue at discount -
הגינות (חשבונאות וביקורת) fairness -
הנפקה בערך נקוב (בנקאות ושוק ההון) issue at par -
הגינות אופקית (כלכלה וסטטיסטיקה) horizontal equity -
הנפקה בפרמיה (בנקאות ושוק ההון) issue at premium -
הגינות אנכית (כלכלה וסטטיסטיקה) vertical equity -
הנפקה חדשה (בנקאות ושוק ההון) new issue -
הגינות מיון (משאבי אנוש) classification honesty -
הנפקה חוזרת (בנקאות ושוק ההון) re-issue -
הגירה (כלכלה וסטטיסטיקה) immigration -
הנפקה טובה (בנקאות ושוק ההון) good issue -
הגירת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data migration -
הנפקה ישירה (בנקאות ושוק ההון) direct placement -
הגל הקל (תיקשורת) entertaining radio wave -
הנפקה לוהטת (בנקאות ושוק ההון) hot issue -
הגמשת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה) wage flexibility -
הנפקה ללקוחות (בנקאות ושוק ההון) sale of stock to customers -
הגמשת שכר (יחסי עבודה) wage flexibility -
הנפקה ללקוחות (ארגון וניהול עסקים) sale of stock to customers -
הגנה (מחשבים ומערכות מידע) protection -
הנפקה לעובדים (בנקאות ושוק ההון) sale of stock to employees -
הגנה (ביטוח וניהול סיכונים) protection -
הנפקה לציבור (כלכלה וסטטיסטיקה) public issue -
הגנה אדריכלית (מחשבים ומערכות מידע) architectural protection -
הנפקה לשוק הראשוני (בנקאות ושוק ההון) primary market issue -
הגנה אזרחית (הג"א) (מקרקעין) civil defense -
הנפקה מהברז (בנקאות ושוק ההון) tap issue -
הגנה אפקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) effective protection -
הנפקה מועדפת (בנקאות ושוק ההון) privilege issue -
הגנה ביטוחית (ביטוח וניהול סיכונים) insurance protection -
הנפקה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה) re-issue -
הגנה ממשית (בנקאות ושוק ההון) real defence -
הנפקה מיוחדת (בנקאות ושוק ההון) special issue -
הגנה מפני אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) inflation guards -
הנפקה נשנית (בנקאות ושוק ההון) re-issue / seasoned issue -
הגנה מפני פדיון מוקדם (בנקאות ושוק ההון) call protection -
הנפקה עדיפה (בנקאות ושוק ההון) senior issue -
הגנה מקצועית (יחסי עבודה) professional protection -
הנפקה פחותה (בנקאות ושוק ההון) junior issue -
הגנה משפטית (ביטוח וניהול סיכונים) legal defense -
הנפקה פרטית (בנקאות ושוק ההון) private placing / placement -
הגנה ניידת, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) mobile defense strategy -
הנפקה ציבורית (בנקאות ושוק ההון) public offering -
הגנה ניידת, אסטרטגית (שיווק ופירסום) mobile defense strategy -
הנפקה קטנה (בנקאות ושוק ההון) small issue -
הגנה על עובדים בשעת חירום (דיני עסקים) protection of workers in emergency time -
הנפקה ראשונה (בנקאות ושוק ההון) initial public offering -
הגנה על עובדים בשעת חירום (יחסי עבודה) protection of workers in emergency time -
הנפקה ראשונה לציבור (בנקאות ושוק ההון) primary distribution / initial public offering [IPO] -
הגנה על תיק (בנקאות ושוק ההון) portfolio protection -
הנפקה רעה (בנקאות ושוק ההון) bad issue -
הגנה פנימית (ארגון וניהול עסקים) internal security -
הנפקת איגרות חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) bond issue -
הגנה, מדיניות (כלכלה וסטטיסטיקה) protectionism -
הנפקת איגרות חוב במכרז ריבית (בנקאות ושוק ההון) bond issue by interest bid -
הגנה, מדיניות (ארגון וניהול עסקים) protectionism -
הנפקת איגרות חוב במכרז שער (בנקאות ושוק ההון) bond issue by rate bid -
הגנות בתביעה (דיני עסקים) claim defences -
הנפקת הזנק (בנקאות ושוק ההון) exit -
הגנת אי-שפיות (דיני עסקים) insanity defence -
הנפקת הטבה (בנקאות ושוק ההון) bonus issue -
הגנת החקלאות (כלכלה וסטטיסטיקה) agricultural protection -
הנפקת היוון (בנקאות ושוק ההון) capitalization issue -
הגנת הפרטיות (משאבי אנוש) privacy protecting -
הנפקת זכויות (בנקאות ושוק ההון) rights issue -
הגנת הפרטיות (יחסי עבודה) privacy protecting -
הנפקת יתר (בנקאות ושוק ההון) overissue -
הגנת הצומח (מקרקעין) plants protection -
הנפקת כתבי אופציה (בנקאות ושוק ההון) warrants issue -
הגנת השכר (יחסי עבודה) wage protection -
הנפקת מדף (בנקאות ושוק ההון) off the shelf issue -
הגנת השכר (דיני עסקים) wage protection -
הנפקת מטבע (כלכלה וסטטיסטיקה) note issue / currency issue -
הגנת השכר, חוק (דיני עסקים) wage protection act -
הנפקת מניות (כלכלה וסטטיסטיקה) shares issue -
הגנת זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory protection -
הנפקת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities floatation -
הגנת יהלום הכתר (בנקאות ושוק ההון) crown jewel defence -
הנפקת נכסים (כלכלה וסטטיסטיקה) asset placement -
הגנת מנע, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) preemptive defense strategy -
הנפקת תעודות (בנקאות ושוק ההון) scrip issue -
הגנת מנע, אסטרטגית (שיווק ופירסום) preemptive defense strategy -
הנפשה (תיקשורת) animation -
הגנת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data protection -
הנפשה (שיווק ופירסום) animation -
הגנת עמדה, אסטרטגית (שיווק ופירסום) poisition defense strategy -
הנפשה ממוחשבת (שיווק ופירסום) computer animation -
הגנת עמדה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) poisition defense strategy -
הנצה (תחבורה) feathering -
הגנת עמדת אגף, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) flank positioning defence strategy -
הנצלה (ייצור ותיפעול) utilization -
הגנת עמדת אגף, אסטרטגית (שיווק ופירסום) flank positioning defence strategy -
הנתקה (תחבורה) disconnecting -
הגנת פאק־מאן (בנקאות ושוק ההון) pac-man defence -
הס' (ראשי תיבות עבריים) -
הגנת קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file protection -
הסבה (בנקאות ושוק ההון) endorsement -
הגנת שכר, חוק (יחסי עבודה) salaries protection act -
הסבה (מחשבים ומערכות מידע) conversion -
הגנת תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software protection -
הסבה (2) (בנקאות ושוק ההון) assignment -
הגעה (ביטוח וניהול סיכונים) arrival [arrd] -
הסבה לנושים (דיני עסקים) assignment for the benefit of creditors -
הגעה באמצעות פרסומת (שיווק ופירסום) media reach -
הסבה לנושים (ארגון וניהול עסקים) assignment for the benefit of creditors -
הגעה באמצעות פרסומת (ארגון וניהול עסקים) media reach -
הסברה (תיקשורת) publicity -
הגעה בשלום (ביטוח וניהול סיכונים) safely landed -
הסבת זיקה (ביטוח וניהול סיכונים) assignment of interest -
הגרלה (בנקאות ושוק ההון) drawing -
הסבת חכירה (מקרקעין) assignment of lease -
הגרלה (דיני עסקים) lottery -
הסבת חכירה (ארגון וניהול עסקים) assignment of lease -
הגרלה (שיווק ופירסום) lottery -
הסבת מס (כלכלה וסטטיסטיקה) tax shifting -
הגרעה (ייצור ותיפעול) degradation -
הסבת מקצוע (יחסי עבודה) job retraining -
הגרעה (בנקאות ושוק ההון) downgrade / degradation -
הסבת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) transfer of risk -
הגרעת טיב (שיווק ופירסום) trading down -
הסבת ערבות (מקרקעין) guarantee endorsement -
הגשמה (ייצור ותיפעול) implementation -
הסבת קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file conversion -
הגשמה עצמית (שיווק ופירסום) self actualization -
הסגר (שיווק ופירסום) quarantine -
הגשמה עצמית (משאבי אנוש) self fulfillment -
הסגר (תחבורה) quarantine -
הגשת מסמכי הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan submission -
הסגר ימי (כלכלה וסטטיסטיקה) blockade -
הד (תיקשורת) echo -
הסגת גבול (משאבי אנוש) encroachment -
הד (מחשבים ומערכות מידע) echo -
הסגת גבול (דיני עסקים) trespassing -
הדבקה (בנקאות ושוק ההון) contagion -
הסגת גבול (2) (דיני עסקים) encroachment -
הדברה (מחשבים ומערכות מידע) suppression -
הסגת גבול (2) (מקרקעין) encroachment -
הדגמה מבית לבית (שיווק ופירסום) house to house sampling -
הסגת גבול1 (מקרקעין) trespassing -
הדגמה רעיונית (מחשבים ומערכות מידע) conceptual modelling -
הסדר (בנקאות ושוק ההון) arrangement -
הדגשה פיננסית (ארגון וניהול עסקים) financial highlight -
הסדר ביטחון ארגוני (יחסי עבודה) organi- zational security arrangement -
הדגשה פיננסית (בנקאות ושוק ההון) financial highlight -
הסדר חוב (בנקאות ושוק ההון) debt arrangement -
הדגשה פיננסית (חשבונאות וביקורת) financial highlight -
הסדר כובל (דיני עסקים) cartel -
הדדיות (בנקאות ושוק ההון) mutuality -
הסדר כובל / קרטל (כלכלה וסטטיסטיקה) cartel -
הדדיות (משאבי אנוש) interaction -
הסדר מניות בנקאיות (בנקאות ושוק ההון) bank shares arrangement -
הדדיות (כלכלה וסטטיסטיקה) mutualism -
הסדר נושים (בנקאות ושוק ההון) composition of creditors -
הדהדה (תיקשורת) reverberation -
הסדר נושים (ארגון וניהול עסקים) composition of creditors -
הדוניזם (משאבי אנוש) hedonism -
הסדר נושים (דיני עסקים) composition of creditors -
הדוניזם (כלכלה וסטטיסטיקה) hedonism -
הסדר קיבוצי (יחסי עבודה) collective settlement -
הדחה (יחסי עבודה) dismissal -
הסדר קיבוצי דו־צדדי (יחסי עבודה) bilateral collective settlement -
הדחה מתפקיד (יחסי עבודה) deposition -
הסדר קיבוצי חד־צדדי (יחסי עבודה) unilateral collective settlement -
הדחיית חובות (בנקאות ושוק ההון) debts deffering -
הסדר תנועה (תחבורה) trafic arangement -
הדחיית חובות (דיני עסקים) debts deffering -
הסדר תשלומים (בנקאות ושוק ההון) payments arrangement -
הדחק (תחבורה) displacement -
הסדרה (בנקאות ושוק ההון) regulation -
הדחקה (שיווק ופירסום) repression -
הסדרה (חשבונאות וביקורת) marshal -
הדלפה (תיקשורת) leakage -
הסדרת נהר (תחבורה) river organizing -
הדמיה (משאבי אנוש) simulation -
הסה"ע (ראשי תיבות עבריים) -
הדמיה / סימולציה (כלכלה וסטטיסטיקה) simulation -
הסחרה (שיווק ופירסום) merchandising -
הדמייה (ארגון וניהול עסקים) simulation -
הסחרה (בנקאות ושוק ההון) securitization -
הדמייה (מחשבים ומערכות מידע) simulation -
הסחרה (ארגון וניהול עסקים) merchandising -
הדמייה (ייצור ותיפעול) simulation -
הסחרה אוטומטית (שיווק ופירסום) automatic merchandising -
הדמייה (תיקשורת) simulation -
הסט (תחבורה) shift -
הדמייה (2) (מחשבים ומערכות מידע) emulation -
הסט לוכסן (תחבורה) taper offset -
הדמייה בזמן אמת (ייצור ותיפעול) real-time simulation -
הסטה (תחבורה) redirection -
הדמייה דטרמיניסטית (ייצור ותיפעול) deterministic simulation -
הסטת סחר (כלכלה וסטטיסטיקה) trade deviation -
הדמייה דיגיטלית (ייצור ותיפעול) digital simulation -
הסכם (יחסי עבודה) agreement -
הדמייה, מודל (ייצור ותיפעול) -
הסכם (דיני עסקים) agreement -
הדמיית מונטה-קרלו (כלכלה וסטטיסטיקה) Monte-Carlo simulation -
הסכם (ארגון וניהול עסקים) agreement -
הדמיית מיתאם (ארגון וניהול עסקים) correlation simulation -
הסכם (כלכלה וסטטיסטיקה) agreement -
הדמיית מיתאם (מחשבים ומערכות מידע) correlation simulation -
הסכם אזורי (יחסי עבודה) area agreement -
הדמיית מתאם (כלכלה וסטטיסטיקה) correlation simulation -
הסכם אי תחרות (שיווק ופירסום) no competition agreement -
הדמיית מתאם (ייצור ותיפעול) correlation simulation -
הסכם אי תחרות (יחסי עבודה) non-competition agreement -
הדמיית ערך ממוחשבת (ייצור ותיפעול) computerized simulation -
הסכם אי תחרות (ארגון וניהול עסקים) no competition agreement -
הדמיית תהליכים (כלכלה וסטטיסטיקה) process simulation -
הסכם אי־הפעלה (בנקאות ושוק ההון) stand still agreement -
הדמיית תהליכים (ארגון וניהול עסקים) process simulation -
הסכם אי-ויתור (ביטוח וניהול סיכונים) non waiver agreement -
הדמיית תהליכים (מחשבים ומערכות מידע) process simulation -
הסכם אי־סגירה (יחסי עבודה) no-lockout agreement -
הדמיית תוצאות (ייצור ותיפעול) results simulation -
הסכם אי־פגיעה בזכויות (בנקאות ושוק ההון) non waiver agreement -
הדמיית תוצאות (ארגון וניהול עסקים) results simulation -
הסכם אי-תחרות (ייצור ותיפעול) Non-competition agreement -
הדמיית תוצאות (כלכלה וסטטיסטיקה) results simulation -
הסכם אשראי (ארגון וניהול עסקים) credit agreement -
הדמית תהליכים (ייצור ותיפעול) process simulation -
הסכם אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit agreement -
הדמית תוצאות (ייצור ותיפעול) results simulation -
הסכם באלי-קונקור (כלכלה וסטטיסטיקה) Bally Concore agreement -
הדס (בנקאות ושוק ההון) hadass -
הסכם בוררות (דיני עסקים) arbitration agreement -
הדף אוויר (תחבורה) shock wave -
הסכם בוררות (יחסי עבודה) arbitration agreement -
הדפס (מחשבים ומערכות מידע) printout hard copy -
הסכם בזל (כלכלה וסטטיסטיקה) Basel agreement -
הדפס גוש (מחשבים ומערכות מידע) block list -
הסכם בטוחות (בנקאות ושוק ההון) margin agreement -
הדפס זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) -
הסכם ביחד ולחוד (בנקאות ושוק ההון) several and joint agreement -
הדפס לתגובה (שיווק ופירסום) answer print -
הסכם ביניים (ארגון וניהול עסקים) temporary agreement -
הדפסה (מחשבים ומערכות מידע) print -
הסכם ביניים (יחסי עבודה) temporary agreement -
הדפסה (תיקשורת) printing -
הסכם בינלאומי לחומרי גלם (כלכלה וסטטיסטיקה) international commodity agreement -
הדפסה דו־כיוונית (מחשבים ומערכות מידע) bidirectional printing -
הסכם בכתב (דיני עסקים) written agreement -
הדפסה לפי דרישה (תיקשורת) Print On Demand [DOP] -
הסכם בכתב (בנקאות ושוק ההון) agreement in writting -
הדפסה קבוצתית (מחשבים ומערכות מידע) group printing -
הסכם בכתב (יחסי עבודה) written agreement -
הדפסת כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) money printing -
הסכם בכתב (מקרקעין) in writing agreement -
הדפסת רכב (שיווק ופירסום) over print -
הסכם בליר האוס (כלכלה וסטטיסטיקה) Blair house agreement -
הדפסת רכב (בנקאות ושוק ההון) over prints -
הסכם בלעדיות (שיווק ופירסום) exclusive agreement -
הדרגה (ייצור ותיפעול) rating -
הסכם בעל-פה (מקרקעין) oral agreement -
הדרגה (בנקאות ושוק ההון) grading -
הסכם בעל-פה (ביטוח וניהול סיכונים) oral agreement -
הדרגה (2) (ייצור ותיפעול) grading -
הסכם בעל־פה (בנקאות ושוק ההון) oral agreement -
הדרך לצמיתות (כלכלה וסטטיסטיקה) The Road to Serfdom -
הסכם ברטון-וודס (כלכלה וסטטיסטיקה) Bretton-Woods agreement -
הדרכה (יחסי עבודה) training -
הסכם ג'נטלמני (בנקאות ושוק ההון) gentelmen's agreement -
הדרכה (משאבי אנוש) training -
הסכם ג'נטלמני (ארגון וניהול עסקים) gentelmen's agreement -
הדרכה אגב עבודה (יחסי עבודה) on the job training -
הסכם גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה) reciprocal trade agreement -
הדרכה אגב עבודה (ייצור ותיפעול) on the job training -
הסכם גימלה (ביטוח וניהול סיכונים) agreement annuity -
הדרכה אגב שירות (ייצור ותיפעול) in service training -
הסכם גישור (דיני עסקים) mediation agreement -
הדרכה אגב שירות (יחסי עבודה) in service training -
הסכם דו־צדדי (בנקאות ושוק ההון) bilateral agreement -
הדרכה בעזרת מחשב (מחשבים ומערכות מידע) Computer Assisted Instruction (CAI) -
הסכם הארכה (בנקאות ושוק ההון) extension agreement -
הדרכה בעתודה (יחסי עבודה) cold storage training -
הסכם הגבלת יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export restraint agreement -
הדרכה בעתודה (ייצור ותיפעול) cold storage training -
הסכם החלף (כלכלה וסטטיסטיקה) swap agreement -
הדרכה לרגישות (משאבי אנוש) sensitivity training -
הסכם הפצה (בנקאות ושוק ההון) distribution agreement -
הדרכה מובנית (משאבי אנוש) built-in training -
הסכם הפקדה (בנקאות ושוק ההון) depositing agreement -
הדרכה מחדש (משאבי אנוש) retraining -
הסכם הצבעה (בנקאות ושוק ההון) voting agreement -
הדרכה מחוץ לעבודה (ייצור ותיפעול) off the job training -
הסכם הצלה (ביטוח וניהול סיכונים) salvage agreement -
הדרכה מחוץ לעבודה (משאבי אנוש) off the job training -
הסכם הקפאה (בנקאות ושוק ההון) agreement standstill -
הדרכה קדם שירותית (משאבי אנוש) pre-service training -
הסכם הרשאה (מקרקעין) autorization agreement -
הדרכה תוך התפקיד (משאבי אנוש) on-the-job training (OJ) -
הסכם השלשה (בנקאות ושוק ההון) escrow agreement -
הדרכה, שיטות (משאבי אנוש) -
הסכם השלשה (ארגון וניהול עסקים) escrow agreement -
הדרכת יחסי עיסוק (משאבי אנוש) job relations training (JRT) -
הסכם זמני (בנקאות ושוק ההון) temporary agreement -
הדרכת מוכרנים (משאבי אנוש) salespeerson training -
הסכם זמני (דיני עסקים) temporary agreement -
הדרכת מוכרנים (שיווק ופירסום) salespeerson training -
הסכם חוזי (בנקאות ושוק ההון) contractual agreement -
הדרכת מנהיגות (ארגון וניהול עסקים) leadership training -
הסכם חיתום (בנקאות ושוק ההון) underwriting agreement -
הדרכת מעריכים (משאבי אנוש) appraisers training -
הסכם ייעוץ (ייצור ותיפעול) consultation agreement -
הדרכת עובדים (משאבי אנוש) employees training -
הסכם ייעוץ פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) pension advising agreement -
הדרכת שיטות עיסוק (משאבי אנוש) job methods training (JMT) -
הסכם יישוב תביעות (ביטוח וניהול סיכונים) claim settling agreement -
ההסתדרות החדשה (כלכלה וסטטיסטיקה) the new Federation of Workers -
הסכם כולל (יחסי עבודה) blanket agreement -
ההסתדרות הכללית (יחסי עבודה) general federation of labor -
הסכם כללי להלוואות (כלכלה וסטטיסטיקה) general agreement to borrow (GAB) -
ההסתדרות הכללית של העובדים (כלכלה וסטטיסטיקה) General Federation of Workers -
הסכם כללי לסחר בשירותים (כלכלה וסטטיסטיקה) general agreement on trade in services (GATS) -
הו"ק (ראשי תיבות עבריים) -
הסכם כללי לתעריפי מכס וסחר (גאא"ט) (כלכלה וסטטיסטיקה) general agreement on tariffs and trade (G.A.T.T.) -
הובלה (תחבורה) carriage -
הסכם כפיפות (מקרקעין) subordination agreement -
הובלה (ביטוח וניהול סיכונים) carriage -
הסכם כפיפות (בנקאות ושוק ההון) subordination agreement -
הובלה (ארגון וניהול עסקים) carriage -
הסכם להסדרת שיווק (כלכלה וסטטיסטיקה) orderly marketing agreement -
הובלה אווירית (ארגון וניהול עסקים) air freight -
הסכם לובר (כלכלה וסטטיסטיקה) Louvre accord -
הובלה אווירית (תחבורה) air freight -
הסכם לחוד ולא ביחד (בנקאות ושוק ההון) severally but not jointly agreement -
הובלה אווירית (ביטוח וניהול סיכונים) air freight -
הסכם לטווח ארוך (ביטוח וניהול סיכונים) long term agreement -
הובלה בינלאומית (תחבורה) international transportation -
הסכם ליישוב סכסוך (דיני עסקים) dispute settling agreement -
הובלה במכולות (תחבורה) containerisation -
הסכם ליישוב סכסוך (יחסי עבודה) dispute settling agreement -
הובלה במפוזר (תחבורה) scattered transportation -
הסכם למניעת כפל מיסוי (דיני עסקים) double taxation relief agreement -
הובלה בתפזורת (תחבורה) bulk transportaion -
הסכם למניעת כפל מיסוי (ארגון וניהול עסקים) double taxation relief agreement -
הובלה החוצה (שיווק ופירסום) freight out -
הסכם למסירה מאוחדת (שיווק ופירסום) deferred delivery contract -
הובלה החוצה (ייצור ותיפעול) freight out -
הסכם למסירה מאוחדת (ייצור ותיפעול) deferred delivery contract -
הובלה וביטוח שולמו (תחבורה) transportation and insurance paid -
הסכם לשער מועדי (בנקאות ושוק ההון) forward rate agreement -
הובלה חוזרת (שיווק ופירסום) back haul -
הסכם מאמץ (יחסי עבודה) effort bargain -
הובלה חוזרת (תחבורה) back haul -
הסכם מהותי (בנקאות ושוק ההון) material agreement -
הובלה חופשית (ביטוח וניהול סיכונים) free astray -
הסכם מוניטרי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה) European monetary agreement -
הובלה חופשית (תחבורה) free astray -
הסכם מותלה (בנקאות ושוק ההון) dependent covenant -
הובלה חופשית (שיווק ופירסום) free astray -
הסכם מידע (כלכלה וסטטיסטיקה) information agreement -
הסכם מכירה (דיני עסקים) sales agreement -
הובלה יבשתית (תחבורה) land transportation -
הסכם מכירה (בנקאות ושוק ההון) sales agreement -
הובלה ימית (תחבורה) sea freight -
הסכם מכירה (שיווק ופירסום) sales agreement -
הובלה ימית (ביטוח וניהול סיכונים) sea freight -
הסכם מכירה וחכירה חוזרת (ארגון וניהול עסקים) sell and lease back agreement -
הובלה ימית (שיווק ופירסום) sea freight -
הסכם מכירה וחכירה חוזרת (מקרקעין) sell and lease back agreement -
הובלה ישירה (ביטוח וניהול סיכונים) through freight -
הסכם מכר חוזר (בנקאות ושוק ההון) reverse repo -
הובלה ישירה (שיווק ופירסום) through freight -
הסכם ממון (דיני עסקים) financial agreement -
הובלה ישירה (תחבורה) through freight -
הסכם מסגרת (יחסי עבודה) master agreement -
הובלה מגוונת (תחבורה) variable transportation -
הסכם מסגרת (בנקאות ושוק ההון) master agreement -
הובלה מפוקחת (תחבורה) controled transportation -
הסכם מסגרת לאשראי (בנקאות ושוק ההון) credit master agreement -
הובלה פנימה (ייצור ותיפעול) freight in -
הסכם מפעלי (ביטוח וניהול סיכונים) factory agreement -
הובלה פנימה (שיווק ופירסום) freight in -
הסכם נאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה) escrow agreement -
הובלת יתר (תחבורה) over transportation -
הסכם נאמנות (בנקאות ושוק ההון) trust indenture -
הוגנות (יחסי עבודה) equity -
הסכם נאמנות (דיני עסקים) trust indenture -
הוגנות (משאבי אנוש) equity -
הסכם נאמנות (2) (בנקאות ושוק ההון) escrow agreement -
הוגנות בשידור (תיקשורת) fairness in droadcasting -
הסכם ניהול (מקרקעין) management agreement -
הוד' (ראשי תיבות עבריים) -
הסכם סודיות (ארגון וניהול עסקים) Non disclousure agreement [NDA] -
הודאה (ביטוח וניהול סיכונים) admission -
הסכם סחורות (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity agreement -
הודאה (דיני עסקים) admission -
הסכם סחר דו-צדדי (כלכלה וסטטיסטיקה) bilateral trade agreement -
הודאה בעובדות (דיני עסקים) admission of facts -
הסכם סחר חופשי (כלכלה וסטטיסטיקה) free trade agreement -
הודאת סילוק (יחסי עבודה) settlement admission -
הסכם סחר חופשי צפון-אמריקאי (כלכלה וסטטיסטיקה) North American free trade agreement (NAFTA) -
הודעה (ארגון וניהול עסקים) communicate -
הסכם סחר חופשי של מרכז אמריקה (קפט"א) (כלכלה וסטטיסטיקה) Central American free trade agreement (CAFTA) -
הודעה (מחשבים ומערכות מידע) message -
הסכם סחר חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) barter agreement -
הודעה (בנקאות ושוק ההון) notice -
הסכם סילוקין (כלכלה וסטטיסטיקה) clearing agreement -
הודעה (ביטוח וניהול סיכונים) notification -
הסכם סינדיקט (בנקאות ושוק ההון) syndicate agreement -
הודעה (משאבי אנוש) notice -
הסכם סינדיקט (ביטוח וניהול סיכונים) syndicate agreement -
הודעה (שיווק ופירסום) communicate -
הסכם סמיטסון (כלכלה וסטטיסטיקה) Smithsonian agreement -
הודעה (ייצור ותיפעול) notice -
הסכם סעיף הזהב (ביטוח וניהול סיכונים) gold clause agreement -
הודעה (2) (בנקאות ושוק ההון) notification -
הסכם עבודה (יחסי עבודה) labor agreement -
הודעה (3) (בנקאות ושוק ההון) advices -
הסכם עלות ועוד (מקרקעין) cost plus agreement -
הודעה במקום הצגה (בנקאות ושוק ההון) notice instead of presentation -
הסכם פוליגרף (דיני עסקים) polygraph agreement -
הודעה במקום תשקיף (בנקאות ושוק ההון) notice instead of prospectus -
הסכם פוליגרף (ביטוח וניהול סיכונים) polygraph agreement -
הודעה לעיתונות (תיקשורת) press release -
הסכם פינוי (מקרקעין) avacuation agreement -
הודעה לעיתונות (שיווק ופירסום) press release -
הסכם פיצוי (בנקאות ושוק ההון) reimbursement agreement -
הודעה מוקדמת (בנקאות ושוק ההון) advance notice -
הסכם פירעון (בנקאות ושוק ההון) payment agreement -
הודעה מוקדמת (יחסי עבודה) advance notice -
הסכם פיתוח (מקרקעין) development agreement -
הודעה מוקדמת למעביד (יחסי עבודה) advance notice to employer -
הסכם פלאזה (כלכלה וסטטיסטיקה) Plaza Accord -
הודעה נאותה (בנקאות ושוק ההון) adequate notice -
הסכם פלאזה (בנקאות ושוק ההון) Plaza agreement -
הודעה נשלחה (בנקאות ושוק ההון) as per advice -
הסכם פרישה (יחסי עבודה) retirement agreement -
הודעה על אסיפה כללית (דיני עסקים) notice of meeting to stockholders -
הסכם פשרה (בנקאות ושוק ההון) accord and satisfaction -
הודעה על אסיפה כללית (ארגון וניהול עסקים) notice of meeting ot stockholder -
הסכם פתוח (יחסי עבודה) open-ended agreement -
הודעה על אספה כללית (בנקאות ושוק ההון) notice of meeting -
הסכם צווארון (בנקאות ושוק ההון) collar agreement -
הודעה על הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue notification -
הסכם צולב לרכישה (ביטוח וניהול סיכונים) cross purchase agreement -
הודעה על הצעת החלטה (בנקאות ושוק ההון) notice on intended resolution -
הסכם קדם־נישואין (דיני עסקים) ante-nuptial contract -
הודעה על הריון (דיני עסקים) notice on pregnancy -
הסכם קיבוצי (ארגון וניהול עסקים) collective agreement -
הודעה על הריון (יחסי עבודה) notice on pregnancy -
הסכם קיבוצי (דיני עסקים) collective bargaining agreement -
הודעה על מכירה / קנייה (בנקאות ושוק ההון) buying notice / selling -
הסכם קיבוצי (יחסי עבודה) collective- bargaining agreement -
הודעה על סכסוך עבודה (יחסי עבודה) work dispute notice -
הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות (דיני עסקים) collective bargaining agreement by affiliation -
הודעה על סכסוך עבודה (דיני עסקים) work dispute notice -
הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות (יחסי עבודה) collective bargaining agreement by affiliation -
הודעה על שביתה (יחסי עבודה) strike notice -
הסכם קיבוצי כללי (דיני עסקים) national collective bargaining agreement -
הודעה על שביתה (2) / השבתה (יחסי עבודה) lockout / notice on strike -
הסכם קיבוצי כללי (יחסי עבודה) national collective bargaining agreement -
הודעה על שביתה או השבתה (דיני עסקים) lockout -
הסכם קיבוצי מיוחד (יחסי עבודה) special collective bargaining agreement -
הודעה על תוצאות הנפקה (בנקאות ושוק ההון) floatation outcome notice -
הסכם קיבוצי מיוחד (דיני עסקים) special collective bargaining agreement -
הודעה תיקשורתית (שיווק ופירסום) announcement -
הסכם קנייה חוזרת (ביטוח וניהול סיכונים) repurchase agreement repos (rp) . -
הודעה תיקשורתית (תיקשורת) announcement -
הסכם רכש חוזר (ארגון וניהול עסקים) repurchase agreement -
הודעה, שיטת (בנקאות ושוק ההון) advice method -
הסכם רכש חוזר (מקרקעין) repurchase agreement -
הודעות בורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange circulars -
הסכם רכש חוזר (בנקאות ושוק ההון) repurchase agreement -
הודעות על ביטול פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) policy cancellation notices -
הסכם שותפות (דיני עסקים) partnership agreement -
הודעת אי־אכיפה (בנקאות ושוק ההון) no-action letter -
הסכם שותפות (ארגון וניהול עסקים) partnership agreement -
הודעת אי־כיבוד (בנקאות ושוק ההון) notice of dishonor -
הסכם שיווק (שיווק ופירסום) marketing agreement -
הודעת אי־קיום (בנקאות ושוק ההון) notice of default -
הסכם שיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing agreement -
הודעת אי-קיום (מקרקעין) notice of default -
הסכם שיעבוד (בנקאות ושוק ההון) hypothecation agreement -
הודעת ביטול (דיני עסקים) notice of cancellation -
הסכם שיתוף פעולה (ארגון וניהול עסקים) joint venture agreement -
הודעת ביטול (בנקאות ושוק ההון) notice of cancellation -
הסכם שכר (דיני עסקים) wage agreement -
הודעת ביטול (ביטוח וניהול סיכונים) notice of cancellation -
הסכם שכר (יחסי עבודה) wage agreement -
הודעת ביצוע (בנקאות ושוק ההון) exercise notice -
הסכם שכר ענפי (יחסי עבודה) sectorial wage agreement -
הודעת בנק (בנקאות ושוק ההון) bank statement -
הסכם שכר-מכר (דיני עסקים) hire-purchase agreement -
הודעת דחייה (ייצור ותיפעול) rejection note -
הסכם שכר-מכר (ארגון וניהול עסקים) sell and lease back agreement -
הודעת דחייה (שיווק ופירסום) rejection note -
הסכם שכר-מכר (חשבונאות וביקורת) sell and lease back agreement -
הודעת דחייה (חשבונאות וביקורת) rejection note -
הסכם שכר-מכר (כלכלה וסטטיסטיקה) hire-purchase agreement -
הודעת הספקה (בנקאות ושוק ההון) delivery notice -
הסכם שליחות (ארגון וניהול עסקים) agency agreement -
הודעת הספקה (שיווק ופירסום) delivery notice -
הסכם שליחות (בנקאות ושוק ההון) agency agreement -
הודעת התראה (בנקאות ושוק ההון) warning advise -
הסכם שליחות (דיני עסקים) agency agreement -
הודעת התרעה (בנקאות ושוק ההון) attention notice -
הסכם שליחות (ביטוח וניהול סיכונים) agency agreement -
הודעת חילול (בנקאות ושוק ההון) notice of dishonor / protest jacket -
הסכם תוספת יוקר (יחסי עבודה) cost of living allowance agreement -
הודעת מימוש (בנקאות ושוק ההון) exercise notice -
הסכם תעריפים (ביטוח וניהול סיכונים) tariff agreement -
הודעת מישלוח (שיווק ופירסום) advice note -
הסכם תשלומים (כלכלה וסטטיסטיקה) payments agreement -
הודעת מישלוח (חשבונאות וביקורת) advice note -
הסכמה (ביטוח וניהול סיכונים) confirmation -
הודעת מכירה (בנקאות ושוק ההון) Sold notice -
הסכמה אי־הסכמה (ארגון וניהול עסקים) acceptance non-acceptance -
הודעת מנהלים (בנקאות ושוק ההון) directors notification -
הסכמה בעל-פה (דיני עסקים) orally concent -
הודעת משיכה (בנקאות ושוק ההון) notice of withdrawal -
הסכמה הדדית (בנקאות ושוק ההון) mutual assent -
הודעת משכון (בנקאות ושוק ההון) pledging notice -
הסכמה כללית (ארגון וניהול עסקים) consensus management -
הודעת משכון (מקרקעין) mortgaging notice -
הסכמה להזמנה (שיווק ופירסום) acceptance of order -
הודעת נזק (ביטוח וניהול סיכונים) notice of loss -
הסכמה למשכן (בנקאות ושוק ההון) consent to pledge -
הודעת סילוק (דיני עסקים) settlment admission -
הסכמה לסמכות (ארגון וניהול עסקים) authority acceptance -
הודעת סילוק (בנקאות ושוק ההון) settelment notice -
הסכמה לפיצויים (יחסי עבודה) consent to pay severance pay -
הודעת פיטורים (משאבי אנוש) redundancy notice -
הסכמה לקבל סחורות (שיווק ופירסום) acceptance of goods -
הודעת פעולה (מחשבים ומערכות מידע) action message -
הסכמי אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה) Europe agreements -
הודעת קנייה (בנקאות ושוק ההון) bought notice -
הסכמי סחר אזוריים (כלכלה וסטטיסטיקה) regional trade agreements (RTAS) -
הודעת רישום (בנקאות ושוק ההון) registration statement -
הסכמיות נשלטים (יחסי עבודה) acceptance of subordinates -
הודעת שגיאה (מחשבים ומערכות מידע) error message -
הסכמת מעמד (משאבי אנוש) status agreement -
הודעת שפיטה (דיני עסקים) judgment note -
הסללה (תחבורה) tracking -
הודעת שפיטה (בנקאות ושוק ההון) judgment note -
הסלמת סכסוכים (יחסי עבודה) escalation of conflicts -
הודעת תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) claim advise -
הסמכה (כלכלה וסטטיסטיקה) authorization -
הודעת תשלום (בנקאות ושוק ההון) collection reminder -
הסמכה (משאבי אנוש) authorization -
הודעת תשלום (חשבונאות וביקורת) collection reminder -
הסמכה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) enabling -
הודעת תשלום דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend advice -
הסמכה בלעדית (שיווק ופירסום) exclusive listing -
הודעת תשלום ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest advice -
הסמלה (ארגון וניהול עסקים) codification -
הודף (תחבורה) blast -
הסמלה (כלכלה וסטטיסטיקה) codification -
הודר (מקרקעין) supporting bean -
הסמלה בלתי פורמלית (משאבי אנוש) informal codification -
הוה"כ (ראשי תיבות עבריים) -
הסעה (תחבורה) transportation -
הוואלה (כלכלה וסטטיסטיקה) hawala -
הסעית (תחבורה) shuttle -
הוזלה (שיווק ופירסום) mark-down -
הסערת מוחות (ארגון וניהול עסקים) brain storming -
הוח"ס (ראשי תיבות עבריים) -
הסערת מוחות (שיווק ופירסום) brain storming -
הוט-מייק (תיקשורת) hot mike -
הסערת מוחות (ייצור ותיפעול) brain storming -
הוטהורן, גורם (ייצור ותיפעול) hawthorn effect -
הסעת המונים (תחבורה) mass transit -
הוכחה (חשבונאות וביקורת) proof -
הספ (מחשבים ומערכות מידע) HASP -
הוכחה (ארגון וניהול עסקים) proof -
הספנה (תחבורה) docking -
הוכחה (דיני עסקים) proof -
הספק (ייצור ותיפעול) power -
הוכחה (בנקאות ושוק ההון) proot -
הספק עבודה (יחסי עבודה) manit -
הוכחה עקיפה (דיני עסקים) indirect evidence -
הספקה (בנקאות ושוק ההון) delivery -
הוכחות (דיני עסקים) evidence -
הספקה עצמית (כלכלה וסטטיסטיקה) self sufficiency -
הוכחת בריאות (ביטוח וניהול סיכונים) evidence of health -
הסקה סטטיסטית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical inference -
הוכחת גיל (ביטוח וניהול סיכונים) age admitted -
הסרה זמנית (יחסי עבודה) -
הוכחת חוב (בנקאות ושוק ההון) evidence of debt -
הסרה לזמן (יחסי עבודה) suspension -
הוכחת חוב (2) (בנקאות ושוק ההון) proving of claim -
הסרת אסדרה (בנקאות ושוק ההון) deregulation -
הוכחת נזק (ביטוח וניהול סיכונים) proof of loss -
הסרת אסדרה (כלכלה וסטטיסטיקה) deregulation -
הוכחת נזק (דיני עסקים) proof of damage -
הסרת קיפאון (יחסי עבודה) unfreezing -
הול (מקרקעין) hall -
הסרת שיעבוד (מקרקעין) lien revocation -
הול"ך (ראשי תיבות עבריים) -
הסרת שמנת (בנקאות ושוק ההון) market skimming -
הול"פ (ראשי תיבות עבריים) -
הסרת שמנת (ייצור ותיפעול) skim off the cream -
הולוגרמה (תיקשורת) hologram -
הסרת שמנת (שיווק ופירסום) skim off the cream -
הולוגרף (תיקשורת) holograph -
הסת' (ראשי תיבות עבריים) -
הוליזם (משאבי אנוש) holism -
הסתברות (ביטוח וניהול סיכונים) probability -
הולך רגל (תחבורה) pedestrian -
הסתברות (כלכלה וסטטיסטיקה) probability -
הולם (תחבורה) impact -
הסתברות אחידה (כלכלה וסטטיסטיקה) uniform probability -
הולם אחורי (תחבורה) rear impact -
הסתברות טרומית (כלכלה וסטטיסטיקה) A priory probability -
הולם חזיתי (תחבורה) frontal impact -
הסתברות כגבול שכיחות יחסית (כלכלה וסטטיסטיקה) probability as a limit of relative frequency -
הולם צידי (תחבורה) side impact -
הסתברות לוגית (כלכלה וסטטיסטיקה) logical probability -
הולקדוס (תחבורה) holcad -
הסתברות לתביעה (ביטוח וניהול סיכונים) claim probability -
הומאוסטאזיס (ארגון וניהול עסקים) humanism -
הסתברות מותנית (כלכלה וסטטיסטיקה) conditional probability -
הומאוסטטי (מחשבים ומערכות מידע) homeostasis -
הסתברות מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה) transition probability -
הומוגניות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic homogeneous -
הסתברות סובייקטיבית (ארגון וניהול עסקים) subjective probability -
הומוגרף (תיקשורת) homograph -
הסתברות סובייקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) subjective probability -
הומונים (תיקשורת) homonym -
הסתברות קיום (מקרקעין) probable life -
הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital -
הסתברות קיום (ייצור ותיפעול) probable life -
הון (ביטוח וניהול סיכונים) capital -
הסתברות, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) probability theory -
הון - תפיסה פיננסית (ארגון וניהול עסקים) financial concept of capital -
הסתגלות (ארגון וניהול עסקים) adaptation -
הון - תפיסה פיננסית (כלכלה וסטטיסטיקה) financial concept of capital -
הסתגלות (2) (ארגון וניהול עסקים) adaptiveness -
הון - תפיסה פיננסית (חשבונאות וביקורת) financial concept of capital -
הסתגלות לעבודה (משאבי אנוש) adjustment to work -
הון אנושי (כלכלה וסטטיסטיקה) human capital -
הסתדרות ארצית (יחסי עבודה) national federation -
הון אנושי (משאבי אנוש) human capital -
הסתדרות העובדים הלאומית (יחסי עבודה) national federation of labor -
הון אנושי (יחסי עבודה) human capital -
הסתדרות הפועל המזרחי (יחסי עבודה) religious workers federation -
הון אנושי (ייצור ותיפעול) human capital -
הסתדרות כללית (כלכלה וסטטיסטיקה) general federation of workers -
הון בעלי מניות (בנקאות ושוק ההון) shareholder's equity -
הון בעלים (כלכלה וסטטיסטיקה) owner's capital -
הסתדרות פועלי אגודת ישראל (יחסי עבודה) orthodox workers federation -
הון בעלים פרטי (בנקאות ושוק ההון) private equity -
הסתייגות (חשבונאות וביקורת) reservation -
הון בעלים פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה) private equity -
הסתייגות (ארגון וניהול עסקים) reservation -
הון בעתודה (בנקאות ושוק ההון) reserve capital -
הסתייגות (ביטוח וניהול סיכונים) qualification -
הון בר המרה (בנקאות ושוק ההון) convertible capitall -
הסתייגות (בנקאות ושוק ההון) qualification -
הון בר שיעתוק (ייצור ותיפעול) reproducible capital -
הסתייגות רואה חשבון (חשבונאות וביקורת) auditor's qualification -
הון הלוואות (כלכלה וסטטיסטיקה) loan capital -
הסתכלות עצמית (ארגון וניהול עסקים) self-observation -
הון התחלתי (בנקאות ושוק ההון) start-up capital -
הסתלקות מפעל (כלכלה וסטטיסטיקה) runaway industry -
הון ועודפים (חשבונאות וביקורת) capital and surplus -
הסתמכות על ביקורת פנים (חשבונאות וביקורת) reliance on internal control -
הון ועודפים (בנקאות ושוק ההון) capital and surplus -
הסתמכות על ביקורת פנים (ארגון וניהול עסקים) reliance on internal control -
הון זמין (בנקאות ושוק ההון) free capital -
הסתערות מוכרים (בנקאות ושוק ההון) sellers panic -
הון זר (כלכלה וסטטיסטיקה) debt capital -
הסתערות משיכות (כלכלה וסטטיסטיקה) bank run -
הון חברתי (משאבי אנוש) social capital -
הסתערות על בנק (בנקאות ושוק ההון) run on a bank -
הון חברתי (כלכלה וסטטיסטיקה) social capital -
הסתערות קונים (בנקאות ושוק ההון) buyers panic -
הון חוזר (כלכלה וסטטיסטיקה) working capital -
הסתרה (ביטוח וניהול סיכונים) concealment -
הון חוזר ברוטו (כלכלה וסטטיסטיקה) groww working capital -
הסתרת מידע (מחשבים ומערכות מידע) information hiding -
הון חוזר משתנה (בנקאות ושוק ההון) variable working capital -
הע"ל (ראשי תיבות עבריים) -
הון חוזר נטו (ארגון וניהול עסקים) net working capital -
הע' (ראשי תיבות עבריים) -
הון חוזר נטו (חשבונאות וביקורת) net working capital -
העבר (תחבורה) passing -
הון חוזר נטו (כלכלה וסטטיסטיקה) net working capital -
העברה (מחשבים ומערכות מידע) transfer -
הון חוזר עונתי (בנקאות ושוק ההון) seasonal working capital -
העברה (משאבי אנוש) transfer -
הון חוזר רגיל (בנקאות ושוק ההון) regular working capital -
העברה (תיקשורת) forward -
הון חוזר תמידי (בנקאות ושוק ההון) permanent working capital -
העברה (חשבונאות וביקורת) carry forward -
הון חוזר, ניתוח (חשבונאות וביקורת) working capital analysis -
העברה (מקרקעין) transfer -
הון חוזר, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) working capital analysis -
העברה (שיווק ופירסום) transit -
הון חופשי (בנקאות ושוק ההון) free capital -
העברה (בנקאות ושוק ההון) transfer -
הון חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal capital -
העברה (2) (שיווק ופירסום) delivery -
הון חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) outside capital -
העברה (2) (בנקאות ושוק ההון) utter -
הון יתר (ארגון וניהול עסקים) overcapitalization -
העברה (2) (משאבי אנוש) transference -
הון יתר (בנקאות ושוק ההון) overcapital -
העברה (3) (בנקאות ושוק ההון) delivery -
הון יתר / הון עודף (כלכלה וסטטיסטיקה) overcapitalization -
העברה אוטומטית בין חשבונות (בנקאות ושוק ההון) automatic transfer between accounts -
הון כלאיים (בנקאות ושוק ההון) hybrid capital -
העברה בדואר (בנקאות ושוק ההון) mail transfer -
הון לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national capital -
העברה בירושה (בנקאות ושוק ההון) descent / devolution -
הון לטווח קצר (בנקאות ושוק ההון) short-term capital -
העברה בנקאית (בנקאות ושוק ההון) credit transfer -
הון מדומה (כלכלה וסטטיסטיקה) fictitious capital -
העברה בסיסית (מחשבים ומערכות מידע) radial transfer -
הון מהול (בנקאות ושוק ההון) watered capital -
העברה בספרים (בנקאות ושוק ההון) book transfer -
הון מהערכה (ארגון וניהול עסקים) appraisal capital -
העברה בפקסימיליה (בנקאות ושוק ההון) facsimile transmission -
הון מהערכה (חשבונאות וביקורת) appraisal capital -
העברה בתרמית (בנקאות ושוק ההון) fraudulent conveyance -
הון מובחר (בנקאות ושוק ההון) vintage capital -
העברה היקפית (מחשבים ומערכות מידע) peripheral transfer -
הון מובטח (בנקאות ושוק ההון) security capital -
העברה חוזרת (מקרקעין) re-conveyance -
הון מוסב (בנקאות ושוק ההון) stated capital -
העברה טורית (מחשבים ומערכות מידע) serial transfer -
הון מופחת (דיני עסקים) impaired capital -
העברה טלגרפית (בנקאות ושוק ההון) telegraphic transfer [T.T.] -
הון מופחת (בנקאות ושוק ההון) impaired capital -
העברה טלגרפית (תיקשורת) telegraphic transfer -
הון מופחת (חשבונאות וביקורת) impaired capital -
העברה כנגד קבלה (בנקאות ושוק ההון) delivery vs. receipt -
הון מורשה (בנקאות ושוק ההון) authorized capital / authorised stock -
העברה לחשבון לקוח אחר (בנקאות ושוק ההון) transfer to another account -
הון מושקע (בנקאות ושוק ההון) invested capital -
העברה לצד שלישי (בנקאות ושוק ההון) third-party transfer -
הון מזערי (בנקאות ושוק ההון) minimum capital -
העברה מ-/ל' (חשבונאות וביקורת) bring forward -
הון מחתימה (בנקאות ושוק ההון) subscription capital -
העברה מיידית (בנקאות ושוק ההון) spot delivery -
הון מינימלי (דיני עסקים) minimum capital -
העברה מסויגת (מקרקעין) restrictive covenant -
הון מינימלי (בנקאות ושוק ההון) minimum capital -
העברה מקבילית (מחשבים ומערכות מידע) parallel transfer -
הון מנוצל (בנקאות ושוק ההון) employed capital -
העברה מקופה לקופה (ביטוח וניהול סיכונים) changing providence funds -
הון מנוצל נטו (בנקאות ושוק ההון) net employed capital -
העברה מרצון (מקרקעין) voluntary conveyance -
הון מניות (כלכלה וסטטיסטיקה) share capital -
העברה מרצון (בנקאות ושוק ההון) voluntary conveyance -
הון מניות חתום (בנקאות ושוק ההון) subscribed share capital -
העברה על תנאי (בנקאות ושוק ההון) conditional conveyance -
הון מניות חתום בלתי נדרש (בנקאות ושוק ההון) uncalled capital -
העברה רב אנפית (תיקשורת) multiplex transmission -
הון מניות חתום בלתי נדרש (חשבונאות וביקורת) uncalled capital -
העברה רב אנפית (שיווק ופירסום) multiplex transmission -
הון מניות לא־חתום (בנקאות ושוק ההון) unsubscribed share capital -
העברה, סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) transfer risk -
הון מניות לא-חתום (דיני עסקים) unsubscribed share capital -
העברות (כלכלה וסטטיסטיקה) transfers -
הון מניות לא־מונפק (בנקאות ושוק ההון) unissued share capital -
העברות הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital transfers -
הון מניות לא־נדרש (בנקאות ושוק ההון) uncalled share capital -
העברות חד-צדדיות (כלכלה וסטטיסטיקה) unilateral transfers -
הון מניות מונפק (בנקאות ושוק ההון) issued share capital -
העברת אחריות (ארגון וניהול עסקים) buck passing -
הון מניות מונפק (דיני עסקים) issued share capital -
העברת בורר מתפקידו (דיני עסקים) arbitrator depositioning -
הון מניות נדרש (בנקאות ושוק ההון) called-up share capital -
העברת בעלות (מקרקעין) demise -
הון מניות נפרע (בנקאות ושוק ההון) paid-up share capital / outstanding capital stock -
העברת גוש (מחשבים ומערכות מידע) block transfer -
הון מניות נפרע נוסף (בנקאות ושוק ההון) additional paid in capital -
העברת זכויות פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) transfer of pension rights -
הון מניות נפרע נוסף (חשבונאות וביקורת) additional paid in capital -
העברת זכות חכירה (מקרקעין) lease transfer -
הון מניות נקוב (חשבונאות וביקורת) nominal share capital -
העברת כספים (בנקאות ושוק ההון) remittance -
הון מניות נקוב (בנקאות ושוק ההון) nominal share capital -
העברת כספים (2) (בנקאות ושוק ההון) funds transfer -
הון מניות רשום (חשבונאות וביקורת) registered capital -
העברת כספים אוטומטית (בנקאות ושוק ההון) automatic transfer of funds -
הון מניות רשום (בנקאות ושוק ההון) registered capital -
העברת כספים אלקטרונית (בנקאות ושוק ההון) electronic funds transfer [EFT] -
הון מסייע (חשבונאות וביקורת) auxilary capital -
העברת כספים אלקטרונית בנקודת המכירה (בנקאות ושוק ההון) funds transfer at the point of sale electrinic -
הון מסייע (ייצור ותיפעול) auxiliary capital -
העברת כספים בין קופות (דיני עסקים) provident funds transfer -
הון משני (בנקאות ושוק ההון) secondary capital -
העברת כספים ברשימות (בנקאות ושוק ההון) fund transfer by lists -
הון נושים (בנקאות ושוק ההון) creditors equity -
העברת מכתב אשראי (בנקאות ושוק ההון) transfer of letter of credit -
הון נזיל (בנקאות ושוק ההון) liquid capital -
העברת מניות (בנקאות ושוק ההון) stock transfer [Am.] / share transfer [Br.] -
הון נטו (חשבונאות וביקורת) net capital -
העברת מרמה (דיני עסקים) fraudulent transfer -
הון נטו (בנקאות ושוק ההון) net capital -
העברת מרמה (בנקאות ושוק ההון) fraudulent transfer -
הון נפרע (חשבונאות וביקורת) paid in capital -
העברת משכנתא (בנקאות ושוק ההון) transfer of mortgage -
הון נפרע (בנקאות ושוק ההון) paid in capital -
העברת נכס במתנה (מקרקעין) transfer of title -
הון נקוב (בנקאות ושוק ההון) nominal capital -
העברת נכס במתנה (דיני עסקים) transfer of title -
הון סיכון (ארגון וניהול עסקים) venture capital -
העברת נכסי בנק (בנקאות ושוק ההון) transfer of bank's assets -
הון סיכון (כלכלה וסטטיסטיקה) risk capital -
העברת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data transfer -
הון עדיף (בנקאות ושוק ההון) senior equity -
העברת סחורות (ייצור ותיפעול) merchandise transfer -
הון עודף (ארגון וניהול עסקים) over- capitalization -
העברת קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file transfer -
הון עודף (כלכלה וסטטיסטיקה) overcapitalization -
העברת קניין (בנקאות ושוק ההון) conveyance of title -
הון עצמי (כלכלה וסטטיסטיקה) owner's capital -
העברת קניין (מקרקעין) -
הון עצמי לעומת הון זר (כלכלה וסטטיסטיקה) equity vs. debt capital -
העברת קניין (דיני עסקים) conveyance of title -
הון פגום (בנקאות ושוק ההון) impaired capital -
העברת קניין (2) (בנקאות ושוק ההון) traditio -
הון פחות (בנקאות ושוק ההון) junior equity -
העברת קניין, סעיף (בנקאות ושוק ההון) conveyance of title clause -
הון פיזי (כלכלה וסטטיסטיקה) physical capital -
העברת רכוש (בנקאות ושוק ההון) alienation of property -
הון פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial capital -
העברת רכוש מאונס (בנקאות ושוק ההון) involuntary alienation -
הון פיסי (ייצור ותיפעול) physical capital -
העברת שטר (בנקאות ושוק ההון) bill of exchange transfer -
הון פנקסי מופחת (ארגון וניהול עסקים) depreciated book value capital -
העברת תיק (ביטוח וניהול סיכונים) portfolio transfer -
הון פנקסי מופחת (חשבונאות וביקורת) depreciated book value capital -
העדה (בנקאות ושוק ההון) attestation -
הון פעיל (בנקאות ושוק ההון) active capital -
העדה (דיני עסקים) protest -
הון ציבורי (כלכלה וסטטיסטיקה) public capital -
העדה, סעיף (בנקאות ושוק ההון) attestation clause -
הון צף (בנקאות ושוק ההון) free capital -
העדפה (שיווק ופירסום) preference -
הון קבוע (בנקאות ושוק ההון) fixed capital -
העדפה אימפריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה) imperial preference -
הון קבוע למועסק (כלכלה וסטטיסטיקה) plant-machinery per employee -
העדפה בהעסקה חוזרת (יחסי עבודה) preferential rehiring -
הון קרנות ועודפים (בנקאות ושוק ההון) capital reserves and surplus -
העדפה בתרמית (בנקאות ושוק ההון) fraudulent preference -
הון קרנות ועודפים (ביטוח וניהול סיכונים) surplus capital reserves and -
העדפה גלויה (שיווק ופירסום) revealed preference -
הון ראשוני (בנקאות ושוק ההון) original capital -
העדפה גלויה (כלכלה וסטטיסטיקה) revealed preference -
הון רוחני (כלכלה וסטטיסטיקה) intellectual capital -
העדפה מתקנת (יחסי עבודה) reverse discrimination -
הון רשום (בנקאות ושוק ההון) registered capital -
העדפה-דמיון (כלכלה וסטטיסטיקה) preference-similarity -
הון רשום למסחר (בנקאות ושוק ההון) registered capital for trading / listed capital for trading -
העדפות אישיות (כלכלה וסטטיסטיקה) personal preferences -
הון שוטף (בנקאות ושוק ההון) floating capital -
העדפות מכס (כלכלה וסטטיסטיקה) tariff concessions -
הון שחור (דיני עסקים) black money -
העדפת זמן (כלכלה וסטטיסטיקה) time reference of interest -
הון שחור (בנקאות ושוק ההון) black money -
העדפת זמן, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) time preference rate -
הון שלילי (בנקאות ושוק ההון) negative capital -
העדפת מותג (שיווק ופירסום) brand preference -
הון תמידי (בנקאות ושוק ההון) permanent capital -
העדפת מירמה (דיני עסקים) fraudulent preference -
הון תקורה חברתי (כלכלה וסטטיסטיקה) social overhead capital -
העדפת נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה) liquidity preference -
הון תקורה חברתי (ייצור ותיפעול) social overhead capital -
העדפת צרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer preference -
הון, סעיף (בנקאות ושוק ההון) capital clause -
העדר אשם (ביטוח וניהול סיכונים) no fault -
הונאה (דיני עסקים) fraud -
העדר תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) no claim -
הונאה (בנקאות ושוק ההון) fraud -
העדת שטר (בנקאות ושוק ההון) protest -
הונאה "ברשות" (דיני עסקים) equitable fraud -
העלאה (בנקאות ושוק ההון) raise -
הונאה / תרמית (דיני עסקים) fraud -
העלאה בדרגה (משאבי אנוש) promotion -
הונאה למעשה (בנקאות ושוק ההון) fraud in fact -
העלאה בחבל (יחסי עבודה) roping -
הונאה למעשה (דיני עסקים) fraud in fact -
העלאה בחכה (יחסי עבודה) hooking -
הונאה על ידי מנהלים (ארגון וניהול עסקים) management fraud -
העלאה ממריצה (יחסי עבודה) incentive raise -
הונאה על ידי מנהלים (חשבונאות וביקורת) management fraud -
העלאת מחיר (חשבונאות וביקורת) price raising -
הונאה על־ידי מנהלים (בנקאות ושוק ההון) management fraud -
העלאת מחיר (שיווק ופירסום) price raising -
הונאות חשבונאיות (כלכלה וסטטיסטיקה) accounting frauds -
העלאת מחיר מכרז (בנקאות ושוק ההון) bidding up -
הונאות חשבוניות (חשבונאות וביקורת) accounting frauds -
העלאת ממוצע (בנקאות ושוק ההון) average up -
הונאת מס (ארגון וניהול עסקים) tax fraud -
העלמה (בנקאות ושוק ההון) concealment -
הונאת מס (דיני עסקים) Tax fraud -
העלמה (ארגון וניהול עסקים) concealment -
הונאת פונזי (בנקאות ושוק ההון) Ponzi fraud -
העלמה (דיני עסקים) concealment -
הוספות (חשבונאות וביקורת) additions -
העלמת מס (ארגון וניהול עסקים) tax evasion -
הוספות (ייצור ותיפעול) additions -
העלמת מס (דיני עסקים) evading taxes -
הוספות (מקרקעין) additions -
העלמת מס (חשבונאות וביקורת) tax evasion -
הוספיס (מקרקעין) hospice -
העלמת נכסים (בנקאות ושוק ההון) concealment of assets -
הוספת זכויות (דיני עסקים) adding rights -
העמדה (תחבורה) setting-up -
הוספת זכויות (יחסי עבודה) adding rights -
העמדה (מקרקעין) setting up -
הוספת רווח (שיווק ופירסום) mark up -
העמדה לדין (דיני עסקים) stand to trial -
הוספת רווח (חשבונאות וביקורת) mark up -
העמסה (ביטוח וניהול סיכונים) loading -
הוסקולד, שיטת (חשבונאות וביקורת) hoskold method -
העמסה (בנקאות ושוק ההון) load -
הועבר (חשבונאות וביקורת) careied -
העמסה (שיווק ופירסום) loading -
הועד הפועל של ההסתדרות (יחסי עבודה) labor federation executive committee -
העמסה (ייצור ותיפעול) loading -
הועדה (בנקאות ושוק ההון) dedication -
העמסה (2) (בנקאות ושוק ההון) loading -
הועדה (כלכלה וסטטיסטיקה) earmark -
העמסה מחלקתית (חשבונאות וביקורת) department burden -
הועה"כ (ראשי תיבות עבריים) -
העמסה מחלקתית (ייצור ותיפעול) department burden -
הוערך במלואו (בנקאות ושוק ההון) fully valued -
העמסה מראש (ביטוח וניהול סיכונים) loading front-end -
הופץ במלואו (בנקאות ושוק ההון) fully distributed -
העמסה מראש (בנקאות ושוק ההון) front-end loading -
הוצ' (ראשי תיבות עבריים) -
העמסה, שיעור (ייצור ותיפעול) burden rate -
הוצאה (ייצור ותיפעול) expense -
העמסה, שיעור (חשבונאות וביקורת) burden rate -
הוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) expense -
העמסת הוצאות (ביטוח וניהול סיכונים) expense loading -
הוצאה אקראית (חשבונאות וביקורת) non recurring charge -
העמקה בשוק (שיווק ופירסום) penetration strategy -
הוצאה אקראית (ייצור ותיפעול) non recurring charge -
העמקה בשוק, אסטרטגית (שיווק ופירסום) penetration strategy -
הוצאה בייצור הכנסה (חשבונאות וביקורת) incidental expense -
העמקה בשוק, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) penetration strategy -
הוצאה בייצור הכנסה (ייצור ותיפעול) incidental expense -
העמקת הון (ייצור ותיפעול) capital deepening -
הוצאה בייצור הכנסה (דיני עסקים) incidental expense -
העמקת הון (ארגון וניהול עסקים) capital deepening -
הוצאה בלתי מתוקצבת (חשבונאות וביקורת) unbudgeted expense -
העמקת הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital deepning -
הוצאה במזומנים (למעשה) (ייצור ותיפעול) out of pocket expense -
העמקת פערים (כלכלה וסטטיסטיקה) gap deepening -
הוצאה במזומנים (למעשה) (חשבונאות וביקורת) out of pocket expense -
הענקה (בנקאות ושוק ההון) donation -
הוצאה הונית (חשבונאות וביקורת) capital expenditure -
הענקה בעד פיריון עבודה (דיני עסקים) productivity premium -
הוצאה הונית (ייצור ותיפעול) capital expenditure -
הענקה בעד פריון עבודה (יחסי עבודה) productivity premium -
הוצאה השקעתית (כלכלה וסטטיסטיקה) investment spending -
העסקה (משאבי אנוש) employment -
הוצאה השקעתית (ייצור ותיפעול) investment spending -
העסקה מרצון (יחסי עבודה) voluntary employment -
הוצאה זקופה (ייצור ותיפעול) applied cost -
העסקה סמלית (משאבי אנוש) tokenism -
הוצאה זקופה (חשבונאות וביקורת) applied cost -
הערה (חשבונאות וביקורת) note -
הוצאה חד פעמית (ייצור ותיפעול) extraordinary charge -
הערה (מחשבים ומערכות מידע) comment -
הוצאה חד־פעמית (חשבונאות וביקורת) extraordinary charge -
הערה אחרונה (תיקשורת) end note -
הוצאה יעודה (ייצור ותיפעול) assigned expense -
הערך (בנקאות ושוק ההון) assess -
הוצאה יעודה (חשבונאות וביקורת) assigned expense -
הערכה (ביטוח וניהול סיכונים) valuation -
הוצאה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) total expenditure -
הערכה (חשבונאות וביקורת) evaluation. -
הוצאה כוללת (חשבונאות וביקורת) total expenditure -
הערכה (משאבי אנוש) appraisal -
הוצאה לאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) national expenditure -
הערכה (בנקאות ושוק ההון) valuation -
הוצאה לאור (שיווק ופירסום) publication -
הערכה (ארגון וניהול עסקים) evaluation -
הוצאה לאור שולחנית (תיקשורת) desk-top publishing [DTP] -
הערכה (2) (ארגון וניהול עסקים) appraisal -
הוצאה לאור שולחנית (מחשבים ומערכות מידע) desktop publishing -
הערכה (2) (משאבי אנוש) evaluation -
הוצאה לאיגרת חוב (חשבונאות וביקורת) bond expense -
הערכה אקטוארית (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial valuation -
הוצאה לאיגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond expense -
הערכה הפוכה (יחסי עבודה) reverse appraisal -
הוצאה לחובות רעים (בנקאות ושוק ההון) bad debt expense -
הערכה חיצונית (ארגון וניהול עסקים) external appraisal -
הוצאה לחובות רעים (חשבונאות וביקורת) bad debt expense -
הערכה חשבונאית (ארגון וניהול עסקים) accounting valuation -
הוצאה למעשה (חשבונאות וביקורת) out of pocket expense -
הערכה חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting valuation -
הוצאה למעשה (ייצור ותיפעול) out of pocket expense -
הערכה טכנולוגית (ייצור ותיפעול) technological assessment -
הוצאה לעומת עלות (חשבונאות וביקורת) expense vs. cost -
הערכה יחסית (ייצור ותיפעול) relative evaluation -
הוצאה לעומת עלות (ייצור ותיפעול) expense vs. cost -
הערכה כפולה (ביטוח וניהול סיכונים) dual valuation -
הוצאה לפועל (בנקאות ושוק ההון) execution -
הערכה מוחלטת (ייצור ותיפעול) absolute evaluation -
הוצאה לפועל (שיווק ופירסום) execution -
הערכה מחדש (בנקאות ושוק ההון) revaluation -
הוצאה לפועל (מקרקעין) execution proceeding office -
הערכה מקצועית (משאבי אנוש) professional valuation -
הוצאה לפועל (דיני עסקים) execution -
הערכה מקצועית (בנקאות ושוק ההון) professional valuation -
הוצאה לפחת (ייצור ותיפעול) depreciation expense -
הערכה מראש (כלכלה וסטטיסטיקה) preposterior evaluation -
הוצאה לפחת (חשבונאות וביקורת) depreciation expense -
הערכה משותפת (משאבי אנוש) mutual rating -
הוצאה לתצרוכת פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) personal consumption expenditure -
הערכה מתמשכת (משאבי אנוש) continuous evaluation -
הוצאה מהוונת (ייצור ותיפעול) capitalized expense -
הערכה עצמית (משאבי אנוש) self appraisal -
הוצאה מהוונת (חשבונאות וביקורת) capitalized expense -
הערכה פנימית (ארגון וניהול עסקים) internal appraisal -
הוצאה מוכרת (דיני עסקים) recognized expense -
הערכה קבוצתית (משאבי אנוש) group appraisl -
הוצאה מוכרת (חשבונאות וביקורת) recognized expense -
הערכה שמרנית (בנקאות ושוק ההון) prudent appraisal -
הוצאה מוקצית (חשבונאות וביקורת) allocated expense -
הערכת איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond valuation -
הוצאה מוקצית (ייצור ותיפעול) allocated expense -
הערכת ביצוע (משאבי אנוש) performance appraisal -
הוצאה מותנית בהכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) conditional expenditure -
הערכת ביצוע (חשבונאות וביקורת) performance evaluation -
הוצאה מותרת (לצרכי מס) (חשבונאות וביקורת) deductible expense -
הערכת ביצוע (ייצור ותיפעול) performance appraisal -
הוצאה מותרת (לצרכי מס) (דיני עסקים) deductible expense -
הערכת ביצוע (ייצור ותיפעול) performance appraisal -
הוצאה מחלקתית (ייצור ותיפעול) departemental charge -
הערכת ביצועים (בנקאות ושוק ההון) performance appraisal -
הוצאה מחלקתית (חשבונאות וביקורת) departemental charge -
הערכת הישגים (ייצור ותיפעול) performance rating -
הוצאה מיוחדת (חשבונאות וביקורת) special expense -
הערכת הישגים (יחסי עבודה) performance rating -
הוצאה מיוחדת (ייצור ותיפעול) special expense -
הערכת הישגים (משאבי אנוש) performance rating -
הוצאה ממחזור (בנקאות ושוק ההון) demonetization -
הערכת המונים (בנקאות ושוק ההון) mass appraising -
הוצאה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה) government expenditure -
הערכת השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment appraisal -
הוצאה מסחרית (ייצור ותיפעול) commercial expence -
הערכת חסר (בנקאות ושוק ההון) undervaluation -
הוצאה מסחרית (חשבונאות וביקורת) commercial expence -
הערכת יתר (מקרקעין) overvaluation -
הוצאה מעבר לדרוש (חשבונאות וביקורת) unrequired expense -
הערכת יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) overvaluation -
הוצאה מעבר לדרוש (דיני עסקים) unrequired expense -
הערכת כפופים (משאבי אנוש) subordinates appraisal -
הוצאה מעורבת (דיני עסקים) mixed exspensse -
הערכת מוצרים (שיווק ופירסום) product evaluation -
הוצאה מפוצה (ארגון וניהול עסקים) recovery expenditure -
הערכת מוצרים (חשבונאות וביקורת) product evaluation -
הוצאה מפוצה (חשבונאות וביקורת) recovery expenditure -
הערכת מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory valuation -
הוצאה מצרפית (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate expenditure -
הערכת מלאי (ייצור ותיפעול) inventory valuation -
הוצאה מראש (שיווק ופירסום) prepaid expense -
הערכת ממונים (משאבי אנוש) superiors appraisal -
הוצאה מראש (חשבונאות וביקורת) prepaid expense -
הערכת מצב (ארגון וניהול עסקים) situation evaluation -
הוצאה משתנה (חשבונאות וביקורת) variable expense -
הערכת מקור (חשבונאות וביקורת) source evaluation -
הוצאה משתנה (כלכלה וסטטיסטיקה) variable expenditure -
הערכת משרות (משאבי אנוש) position evaluation -
הוצאה נצברת (חשבונאות וביקורת) accrued expense -
הערכת נזק (ביטוח וניהול סיכונים) assessment of loss -
הוצאה סוגית (חשבונאות וביקורת) generic expense -
הערכת ניירות ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) rating of securities -
הוצאה סוגית (ייצור ותיפעול) generic expense -
הערכת נכסי דלא ניידי (מקרקעין) real estate valuation -
הוצאה עודפת (דיני עסקים) excessive expensess -
הערכת נכסי דלא ניידי (חשבונאות וביקורת) real estate valuation -
הוצאה עודפת (חשבונאות וביקורת) excessive expenses -
הערכת סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk evaluation -
הוצאה על תנאי (חשבונאות וביקורת) contingent expense -
הערכת סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk evaluation -
הוצאה על תנאי (ארגון וניהול עסקים) contingent expense -
הערכת עובדים (משאבי אנוש) merit rating -
הוצאה פיננסית (בנקאות ושוק ההון) financial expense -
הערכת עיסוקים (משאבי אנוש) job evaluation -
הוצאה ציבורית (כלכלה וסטטיסטיקה) public expenditure -
הערכת עמיתים (משאבי אנוש) peer appraisal -
הוצאה קבועה (ייצור ותיפעול) fixed expenditure -
הערכת עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) business valuation -
הוצאה קבועה (כלכלה וסטטיסטיקה) fixed cost -
הערכת ציוד (ייצור ותיפעול) equipment valuation -
הוצאה קבועה (חשבונאות וביקורת) fixed expenditure -
הערכת ציוד (חשבונאות וביקורת) equipment valuation -
הוצאה ראשונית (חשבונאות וביקורת) basic expenditure -
הערכת צרכים (ארגון וניהול עסקים) needs assessment -
הוצאה ראשונית (ייצור ותיפעול) basic expenditure -
הערכת קצב (ייצור ותיפעול) speed evaluation -
הוצאה רגילה (חשבונאות וביקורת) ordinary expense -
הערכת קרנות נאמנות (בנקאות ושוק ההון) unit trusts appraisal -
הוצאה רגילה (דיני עסקים) ordinary expense -
הערכת תכנית הדרכה (משאבי אנוש) training program evaluation -
הוצאה שוטפת (חשבונאות וביקורת) current expense -
הערכת תפוקה (ייצור ותיפעול) output eveluation -
הוצאה שוטפת (ייצור ותיפעול) current expense -
הערת אגב (בנקאות ושוק ההון) obiter dictum -
הוצאה שנצברה (ייצור ותיפעול) accrued expense -
הערת אגב (דיני עסקים) obiter dictum -
הוצאה שנצברה (חשבונאות וביקורת) accrued expense -
הערת אזהרה (דיני עסקים) warning note -
הוצאה, שיטת (ייצור ותיפעול) expenditure method -
הערת אזהרה (מקרקעין) warning note -
הוצאה, שיטת (חשבונאות וביקורת) expenditure method -
הערת אזהרה (בנקאות ושוק ההון) warning note -
הוצאות אבריה כללית (ביטוח וניהול סיכונים) general average disbursement -
הערת אזהרה (יחסי עבודה) -
הוצאות אחזקת מלאי (ייצור ותיפעול) stock maintenance expenses -
הערת גיליון (משאבי אנוש) marginalia -
הוצאות אש"ל (ארגון וניהול עסקים) living expenses -
הערת קיניין (דיני עסקים) convryance of title -
הוצאות אש"ל (דיני עסקים) travel and living expenses -
הערת שוליים (מחשבים ומערכות מידע) crossfoot -
הוצאות אש"ל (יחסי עבודה) travel and living expenses -
הערת שוליים (חשבונאות וביקורת) crossfoot -
הוצאות אש"ל (חשבונאות וביקורת) living expenses -
העשרה (מחשבים ומערכות מידע) enhancing -
הוצאות בחו"ל (יחסי עבודה) expenses abroad -
העשרת עיסוקים (משאבי אנוש) job enrichment -
הוצאות ביגוד (יחסי עבודה) clothing expenses -
העשרת עיסוקים אישית (משאבי אנוש) tnemhcirne personal job -
הוצאות בית (ארגון וניהול עסקים) house expensses -
העשרת תפקיד (משאבי אנוש) position enrichment -
הוצאות בית (דיני עסקים) house expensses -
העתק (ארגון וניהול עסקים) copy -
הוצאות בנייה מוגדלות (ביטוח וניהול סיכונים) increased cost of construction -
העתק חשבון (חשבונאות וביקורת) statement of accounts -
הוצאות גבייה (ביטוח וניהול סיכונים) collection cost -
העתק לידיעה (ייצור ותיפעול) information copy -
הוצאות גבייה (חשבונאות וביקורת) collection cost -
העתק לפעולה (ייצור ותיפעול) action copy -
הוצאות הגנה משפטית (ביטוח וניהול סיכונים) legal defense costs -
העתק מאושר (בנקאות ושוק ההון) certified coppy -
הוצאות הנהלה (חשבונאות וביקורת) administrative expenses -
העתק מאושר (2) (בנקאות ושוק ההון) authenticated copy -
הוצאות הנהלה (ארגון וניהול עסקים) administrative expenses -
העתק מדויק (חשבונאות וביקורת) exact duplicate -
הוצאות הנהלה וכלליות (ארגון וניהול עסקים) general and adminisrtrative expenses -
העתק מדויק (ארגון וניהול עסקים) transcript -
הוצאות הנהלה וכלליות (חשבונאות וביקורת) general and adminisrtrative expenses -
העתק צילומי (בנקאות ושוק ההון) photo copy -
הוצאות הנפקה (חשבונאות וביקורת) issue expenses -
העתק רשמי (בנקאות ושוק ההון) official copy -
הוצאות הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue expenses / flotation expenses -
העתקה (מחשבים ומערכות מידע) copying -
הוצאות העברה (חשבונאות וביקורת) moving expenses -
העתקה לא-מורשית (שיווק ופירסום) bootlegging -
הוצאות העברה (יחסי עבודה) moving expenses -
העתקה מושלמת (בנקאות ושוק ההון) perfect replication -
הוצאות העברה (דיני עסקים) moving expenses -
העתקת כונן (מחשבים ומערכות מידע) disk copy -
הוצאות הפצה (שיווק ופירסום) distribution expenses -
העתקת מגורים (יחסי עבודה) moving -
הוצאות הפצה (חשבונאות וביקורת) distribution expenses -
הפגשת פקודות (בנקאות ושוק ההון) matching of orders -
הוצאות הפצה (בנקאות ושוק ההון) distribution expenses -
הפגת פחדים (ארגון וניהול עסקים) -
הוצאות הקמה (בנקאות ושוק ההון) setup expenses -
הפגת פחדים (משאבי אנוש) -
הוצאות זירוז משלוח (ביטוח וניהול סיכונים) expediting charges -
הפדיה (בנקאות ושוק ההון) surrender -
הוצאות חוסר מלאי (ייצור ותיפעול) stockout expenses -
הפדיה שבצדק (בנקאות ושוק ההון) equity of redemption -
הוצאות יסוד (בנקאות ושוק ההון) organization expenses -
הפוה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
הוצאות יסוד (חשבונאות וביקורת) organization exspenses -
הפוה"צ (ראשי תיבות עבריים) -
הוצאות יסוד (ארגון וניהול עסקים) organization exspenses -
הפחתה (בנקאות ושוק ההון) amortization. -
הוצאות ישירות (חשבונאות וביקורת) direct costs -
הפחתה (משאבי אנוש) attrition -
הוצאות כיבוי אש (ביטוח וניהול סיכונים) fire extinguishing cost -
הפחתה (חשבונאות וביקורת) amortization. -
הוצאות כלליות (ארגון וניהול עסקים) general expenses -
הפחתה (מקרקעין) amortization. -
הוצאות כלליות (חשבונאות וביקורת) general expenses -
הפחתה / אמורטיזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) amortization -
הוצאות כלליות משתנות (חשבונאות וביקורת) variable overhead -
הפחתה לפי ריבית אפקטיבית (בנקאות ושוק ההון) effective-interest amortization -
הוצאות לא ייצוריות (ייצור ותיפעול) non- manufacturing expenses -
הפחתת אגורות (שיווק ופירסום) cents off marketing -
הוצאות להפחתה (ארגון וניהול עסקים) expenses for deduction -
הפחתת הון (בנקאות ושוק ההון) reduction of capital -
הוצאות להפחתה (חשבונאות וביקורת) expenses for deduction -
הפחתת טיב (שיווק ופירסום) trading down -
הוצאות לינה (יחסי עבודה) staying expenses -
הפחתת טיב (ייצור ותיפעול) trading down -
הוצאות לינה (דיני עסקים) staying expenses -
הפחתת מחיר (בנקאות ושוק ההון) paydown -
הוצאות לקידום (שיווק ופירסום) promotion expenses -
הפחתת מחיר (שיווק ופירסום) markdown -
הוצאות לשלם (ייצור ותיפעול) payable expenses -
הפחתת מחיר (2) (בנקאות ושוק ההון) markdown -
הוצאות לשלם (חשבונאות וביקורת) payable expenses -
הפחתת מלאי (ייצור ותיפעול) reduction . inventory -
הוצאות מוצר (ייצור ותיפעול) product costs -
הפחתת ממוצע (בנקאות ושוק ההון) average down -
הוצאות מוצר (חשבונאות וביקורת) product costs -
הפחתת נזק (יחסי עבודה) damage reduction -
הוצאות מחקר ופיתוח (חשבונאות וביקורת) research and develoment expense -
הפחתת נזק (ביטוח וניהול סיכונים) loss reduction -
הוצאות מחקר ופיתוח (ייצור ותיפעול) research and develoment expense -
הפחתת ניכיון (בנקאות ושוק ההון) amortization of discount -
הוצאות מימון (חשבונאות וביקורת) financing expenses -
הפחתת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data reduction -
הוצאות מימון (בנקאות ושוק ההון) financing expenses -
הפחתת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) reduction of risk -
הוצאות מכירה (שיווק ופירסום) selling expenses) -
הפחתת סכום תביעה (דיני עסקים) diminution of claim -
הוצאות מכירה (חשבונאות וביקורת) selling expenses -
הפחתת עלויות (ייצור ותיפעול) cost reduction -
הוצאות מכירה כלליות והנהלה (שיווק ופירסום) general selling and administrative expenses -
הפחתת עלויות, תוכניות (ארגון וניהול עסקים) cost reduction programs -
הוצאות מכירה, כלליות והנהלה (חשבונאות וביקורת) selling -
הפחתת עלויות, תוכניות (ייצור ותיפעול) cost reduction programs -
הוצאות מנע (ביטוח וניהול סיכונים) prevention expenses -
הפחתת ערך (בנקאות ושוק ההון) mark down -
הוצאות משפט (דיני עסקים) cost of action -
הפחתת ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) debasement -
הוצאות משפטיות (ביטוח וניהול סיכונים) legal expenses -
הפחתת ערך (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) markdown -
הוצאות נדחות (חשבונאות וביקורת) defferd expenses -
הפחתת פיצוי הלנת שכר (יחסי עבודה) diminuition of compensation for delayed wage payment -
הוצאות נדחות (ייצור ותיפעול) defferd expenses -
הפחתת פיצויי הלנת שכר (דיני עסקים) diminuition of compensation for delayed wage payment -
הוצאות נסיעה (דיני עסקים) travelling expenses -
הפחתת פרמיה (בנקאות ושוק ההון) amortization of premium -
הוצאות נסיעה (יחסי עבודה) travelling expenses -
הפחתת שיעור, סעיף (בנקאות ושוק ההון) drop-rate provision -
הוצאות נצברות (חשבונאות וביקורת) accrued expenditure -
הפחתת שכר (דיני עסקים) wage reduction -
הוצאות נצברות (ייצור ותיפעול) accrued expenditure -
הפחתת שכר (יחסי עבודה) wage reduction -
הוצאות נצברות, בסיס (ארגון וניהול עסקים) accrued expenditure basus -
הפטר (בנקאות ושוק ההון) discharge -
הוצאות נצברות, בסיס (חשבונאות וביקורת) accrued expenditure basus -
הפטר (2) (בנקאות ושוק ההון) dismiss -
הוצאות סוצייאליות (יחסי עבודה) social expenses -
הפטר מותנה (בנקאות ושוק ההון) contigent discharge -
הוצאות עובד (דיני עסקים) employee`s expenses -
הפטר מפשיטת רגל (בנקאות ושוק ההון) discharge of bankruptcy -
הוצאות עובד (יחסי עבודה) employee's expenses -
הפטר משכנתא (מקרקעין) discharge mortgage -
הוצאות עובד (חשבונאות וביקורת) employee's expenses -
הפטר משכנתא (בנקאות ושוק ההון) discharge of mortgage -
הוצאות עיבוד (ייצור ותיפעול) manufacturing expenses -
הפטר ערב (בנקאות ושוק ההון) discharge of guarantor -
הוצאות עיבוד (חשבונאות וביקורת) manufacturing expenses -
הפיכת מכסה (ארגון וניהול עסקים) turn over the cover -
הוצאות עקיפות (חשבונאות וביקורת) indirect expenses -
הפכפכנות (כלכלה וסטטיסטיקה) volatility -
הוצאות עקיפות (ייצור ותיפעול) indirect expenses -
הפכפכנות (בנקאות ושוק ההון) volatility -
הוצאות פיתוח (ייצור ותיפעול) development expense -
הפלגה (תחבורה) departure -
הוצאות פיתוח (חשבונאות וביקורת) development expense -
הפלגה ישירה (ביטוח וניהול סיכונים) direct or held cover -
הוצאות פיתוח (שיווק ופירסום) development expense -
הפלגת בתולים (תחבורה) first departure -
הוצאות צריכה (חשבונאות וביקורת) consumption costs -
הפליה (כלכלה וסטטיסטיקה) discrimination -
הוצאות צריכה (ייצור ותיפעול) consumption costs -
הפליה (יחסי עבודה) discrimination -
הוצאות קבועות (ביטוח וניהול סיכונים) standing charges -
הפליה (יחסי עבודה) discrimination -
הוצאות קבועות להזמנה (ייצור ותיפעול) fixed expenses per order -
הפלייה / אפלייה (דיני עסקים) discrimination -
הוצאות קידום (חשבונאות וביקורת) promotin expenses -
הפללה (דיני עסקים) incrimination -
הוצאות קידום (שיווק ופירסום) promotin expenses -
הפלסה (מקרקעין) leveling -
הוצאות קיום (כלכלה וסטטיסטיקה) subsistence -
הפניה לקובץ (מחשבים ומערכות מידע) file reference -
הוצאות ראשוניות (בנקאות ושוק ההון) preliminary expenses -
הפניה צולבת (מחשבים ומערכות מידע) cross reference -
הוצאות רכישה (ביטוח וניהול סיכונים) acquisition cost -
הפנייה (שיווק ופירסום) referral -
הוצאות שונות (חשבונאות וביקורת) miscellaneous expenses -
הפנמה (ייצור ותיפעול) internalization -
הוצאות שונות (ייצור ותיפעול) miscellaneous expenses -
הפנמה (כלכלה וסטטיסטיקה) internalization -
הוצאות שיווק (שיווק ופירסום) marketing expense -
הפנמה (משאבי אנוש) internalization -
הוצאות שיווק (חשבונאות וביקורת) marketing expense -
הפנמת מטרות משנה (משאבי אנוש) sub-goals internalization -
הוצאות שלא מהפעלה (ארגון וניהול עסקים) non operating expenses -
הפסד (כלכלה וסטטיסטיקה) loss -
הוצאות שלא מהפעלה (חשבונאות וביקורת) non operating expenses -
הפסד (חשבונאות וביקורת) loss -
הוצאות שלא-מהפעלה (ייצור ותיפעול) non-operating expenses -
הפסד (ביטוח וניהול סיכונים) loss -
הוצאות תפוסה (מקרקעין) occupancy expenses -
הפסד אחזקה (מקרקעין) holding loss -
הוצאות תפוסה (חשבונאות וביקורת) occupancy expenses -
הפסד אחזקה (ייצור ותיפעול) holding loss -
הוצאות תקורה (חשבונאות וביקורת) overhead expenses -
הפסד אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial loss -
הוצאות תקורה (כלכלה וסטטיסטיקה) overhead expenses -
הפסד אקראי (חשבונאות וביקורת) windfall loss -
הוצאות תקורה חברתית (חשבונאות וביקורת) social overhead -
הפסד אקראי (בנקאות ושוק ההון) windfall loss -
הוצאות תקורה מחלקתית (חשבונאות וביקורת) departmental burden -
הפסד בלתי ממומש (בנקאות ושוק ההון) unrealized loss -
הוצאות תקורה מחלקתית (ייצור ותיפעול) departmental burden -
הפסד במלאי (ייצור ותיפעול) inventory loss -
הוצאות תקורה עקיפות (ייצור ותיפעול) variable overhead -
הפסד במלאי (חשבונאות וביקורת) inventory loss -
הוצאות תקורה עקיפות (חשבונאות וביקורת) variable overhead -
הפסד גולמי (חשבונאות וביקורת) gross loss -
הוצאות תקורה קבועות (חשבונאות וביקורת) fixed overhead -
הפסד גולמי (ארגון וניהול עסקים) gross loss -
הוצאות תקורה קבועות (ייצור ותיפעול) fixed overhead -
הפסד הון (בנקאות ושוק ההון) capital loss -
הוצאות תקורה רגילות (חשבונאות וביקורת) normal overhead -
הפסד הון ארוך טווח (בנקאות ושוק ההון) long-term capital loss -
הוצאות תקורה רגילות (ייצור ותיפעול) normal overhead -
הפסד הון קצר טווח (בנקאות ושוק ההון) short-term capital loss -
הוצאות תשתית חברתית (ארגון וניהול עסקים) social infrastructure expenditures -
הפסד הוני (בנקאות ושוק ההון) capital loss -
הוצאות, מדד (חשבונאות וביקורת) expense index -
הפסד המרה (בנקאות ושוק ההון) foreign exchange loss -
הוצאות, מדד (שיווק ופירסום) expense index -
הפסד התפטרות (חשבונאות וביקורת) loss on ndisposal -
הוצאות, מיון (חשבונאות וביקורת) classification of expenses -
הפסד התפטרות (מקרקעין) loss on ndisposal -
הוצאות, מיון (ארגון וניהול עסקים) classification of expenses -
הפסד חיסול (חשבונאות וביקורת) terminal loss -
הוצאות, שיעור (חשבונאות וביקורת) expenditure rate -
הפסד חיתומי (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting loss -
הוצאות, תקציב (ארגון וניהול עסקים) exspense budget -
הפסד טכני (ביטוח וניהול סיכונים) technical loss -
הוצאות, תקציב (חשבונאות וביקורת) exspense budget -
הפסד יתר (ביטוח וניהול סיכונים) excess of loss -
הוצאת אוויר (משאבי אנוש) blow-off steam -
הפסד יתר אמצעי (ביטוח וניהול סיכונים) intermediate excess -
הוצאת מזומן (ייצור ותיפעול) cash disbursement -
הפסד יתר לסיכון (ביטוח וניהול סיכונים) excess per risk reinsurance -
הוצאת מזומן (חשבונאות וביקורת) cash disbursement -
הפסד יתר מותאם בידות (ביטוח וניהול סיכונים) excess of line reinsurance -
הוצאת עיבוד (חשבונאות וביקורת) factory overhead -
הפסד יתר מיצרפי (ביטוח וניהול סיכונים) aggregate excess of loss -
הוצאת פרות (דיני עסקים) revenue expenditure -
הפסד להלכה (בנקאות ושוק ההון) paper loss -
הוצאת פרות (חשבונאות וביקורת) revenue expenditure -
הפסד מדד (בנקאות ושוק ההון) loss of index -
הוצאת שם רע (דיני עסקים) libel -
הפסד מהפעלה (חשבונאות וביקורת) operating loss -
הוצאת תקופה (ייצור ותיפעול) period expense -
הפסד מהפעלה (ארגון וניהול עסקים) operating loss -
הוצאת תקופה (חשבונאות וביקורת) period expense -
הפסד מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary loss -
הוצל"פ (ראשי תיבות עבריים) -
הפסד מחיתום (ביטוח וניהול סיכונים) loss underwriting -
הוקאיי (תחבורה) Hawkeye -
הפסד מיוחד (בנקאות ושוק ההון) extraordinary loss -
הור' (ראשי תיבות עבריים) -
הפסד מיוחד (חשבונאות וביקורת) extraordinary loss -
הוראה (דיני עסקים) fiat -
הפסד ממומש (בנקאות ושוק ההון) realized loss -
הוראה (בנקאות ושוק ההון) order -
הפסד ממומש (חשבונאות וביקורת) realized loss -
הוראה (ייצור ותיפעול) order -
הפסד מן היסוד (ביטוח וניהול סיכונים) ground-up loss -
הוראה (ארגון וניהול עסקים) fiat -
הפסד מניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) loss from securities -
הוראה (משאבי אנוש) instruction -
הפסד נטו (נקי): (חשבונאות וביקורת) net loss -
הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction -
הפסד נטו (נקי): (ארגון וניהול עסקים) net loss -
הוראה (2) (דיני עסקים) order -