לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דיווידנד מיוחד (בנקאות ושוק ההון) special dividend -
ד"ג (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד מיוחד (חשבונאות וביקורת) special dividend -
ד"מ (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד סופי (ביטוח וניהול סיכונים) final dividend -
ד"נ (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד על מניות בתעודת סל (בנקאות ושוק ההון) dividend on stocks of exchange traded fund -
ד"צ (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד על פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) policy dividend -
ד"ק (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד צמוד לרווחים (בנקאות ושוק ההון) fluctuting earnings dividend -
ד"ש (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד צמוד לרווחים (חשבונאות וביקורת) fluctuting earnings dividend -
ד' (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד רגיל (בנקאות ושוק ההון) regular dividend -
דאו (תחבורה) dhow -
דיווידנד רגיל (חשבונאות וביקורת) regular dividend -
דאו, תיאוריית (בנקאות ושוק ההון) Dow theory -
דיווידנד שלא במזומן (חשבונאות וביקורת) non cash dividend -
דאו־ג'ונס (בנקאות ושוק ההון) Dow-Jones -
דיווידנד שלא במזומן (בנקאות ושוק ההון) non cash dividend -
דאון (תחבורה) glider -
דיווידנד שלום (כלכלה וסטטיסטיקה) peace dividend -
דאון טאון (מקרקעין) down town -
דיווידנד שנתי (חשבונאות וביקורת) annual dividend -
דאייה (תחבורה) gliding -
דיווידנד שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual dividend -
דב"ל (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד, שיעור (בנקאות ושוק ההון) dividend rate -
דב"ע (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד, שיעור (חשבונאות וביקורת) dividend rate -
דבוקה (תחבורה) platoon -
דיוור (תיקשורת) mailing -
דבוקת שליטה (בנקאות ושוק ההון) controlling block -
דיוור אלקטרוני (תיקשורת) electronic mailing -
דבור (תחבורה) Dabur (wasp) -
דיוור אלקטרוני (שיווק ופירסום) electronic mailing -
דבורה (תחבורה) Dvora (bee) -
דיוור ישיר (תיקשורת) direct mail advertising -
דבורים קטלניות (בנקאות ושוק ההון) killer bees -
דיוור ישיר (שיווק ופירסום) direct mail advertising -
דביורוקרטיזציה (ארגון וניהול עסקים) debureaucratization -
דיומד (מקרקעין) double beam -
דביורוקרטיזציה (משאבי אנוש) debureaucratization -
דיון (דיני עסקים) hearing -
דביק (שיווק ופירסום) sticky -
דיון מהיר (דיני עסקים) summary trial -
דבליו-דבליו-דבליו (תיקשורת) WWW -
דיון מהיר (יחסי עבודה) summary procedure -
דבק נגרים (ייצור ותיפעול) carpenters glue -
דיון מקוצר (דיני עסקים) summary procedure -
דבקות (ייצור ותיפעול) cohesiveness -
דיון מקוצר (יחסי עבודה) summary procedure -
דבקית (תיקשורת) adhesive label -
דיון נוסף (דיני עסקים) further hearing -
דבר דואר (בנקאות ושוק ההון) mail -
דיוס (מקרקעין) grouting -
דבר דפוס (שיווק ופירסום) impring -
דיופטר (מידות ומשקלות) diopter -
דבר מפרסם (שיווק ופירסום) advertisers message -
דיופן (תחבורה) cannon carrier -
דברנות (תיקשורת) orality -
דיוק (מחשבים ומערכות מידע) precision -
דבש (מקרקעין) plums -
דיוק (חשבונאות וביקורת) accuracy -
דג רקק, אסטרטגית (שיווק ופירסום) guppy strategy -
דיוק (ארגון וניהול עסקים) accuracy -
דג רקק, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) guppy strategy -
דיוק כפול (מחשבים ומערכות מידע) double precision -
דגימה (מחשבים ומערכות מידע) sampling -
דיוק מושג (מחשבים ומערכות מידע) precision -
דגימה (חשבונאות וביקורת) sampling -
דיוק מושג (כלכלה וסטטיסטיקה) achieved precision -
דגימה (מקרקעין) sampling -
דיוק מושג (תיקשורת) precision -
דגימה (כלכלה וסטטיסטיקה) sampling -
דיוק משולש (מחשבים ומערכות מידע) triple precision -
דגימה אזורית (כלכלה וסטטיסטיקה) aera sampling -
דיוקן (משאבי אנוש) profile -
דגימה אקראית (כלכלה וסטטיסטיקה) random sampling -
דיוקן שוק (בנקאות ושוק ההון) market profile -
דגימה אקראית (חשבונאות וביקורת) random sampling -
דיור חלופי (ביטוח וניהול סיכונים) alternative accommodation -
דגימה בודדת (חשבונאות וביקורת) single sampling -
דיור מוגן (מקרקעין) sheltered housing -
דגימה הסתברותית (כלכלה וסטטיסטיקה) probability sampling -
דיור ציבורי (מקרקעין) public accomodation -
דגימה הסתברותית (חשבונאות וביקורת) probability sampling -
דיורמה (תיקשורת) diorama -
דגימה יחידה (כלכלה וסטטיסטיקה) single sampling -
דיות (תיקשורת) retouche -
דגימה כפולה (חשבונאות וביקורת) double sampling -
דיות (ארגון וניהול עסקים) India ink -
דגימה כפולה (כלכלה וסטטיסטיקה) double sampling -
דיחוס קולות (מחשבים ומערכות מידע) speech compaction -
דגימה לא-אקראית (כלכלה וסטטיסטיקה) non-random sampling -
דיחוס קולות (תיקשורת) voice compressing -
דגימה לא-הסתברותית (כלכלה וסטטיסטיקה) non-probability sampling -
דיחוף (תחבורה) pushing -
דגימה לא-מחזורית (ייצור ותיפעול) non-cycle sampling -
דיטוגרפיה (ארגון וניהול עסקים) dittography -
דגימה ללא החזרה (כלכלה וסטטיסטיקה) sampling without replacement -
דיטוגרפיה (תיקשורת) dittography -
דגימה לפי משתנים (חשבונאות וביקורת) variables sampling -
דיטוגרפיה (תיקשורת) dittography -
דגימה לפי תכונות (חשבונאות וביקורת) attributes sampling -
דייג'סט (תיקשורת) digeste -
דגימה מחזורית (ייצור ותיפעול) cycle sampling -
דייל, דיל (תחבורה) steward -
דגימה מקרית (חשבונאות וביקורת) random sampling -
דיין (מידות ומשקלות) -
דגימה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה) random sampling -
דייס (מקרקעין) grout -
דגימה מקרית בשכבות (חשבונאות וביקורת) stratified random sampling -
דייק (מקרקעין) dyke -
דגימה מקרית בשכבות (כלכלה וסטטיסטיקה) stratified random sampling -
דייר (מקרקעין) tenant -
דגימה מקרית פשוטה (חשבונאות וביקורת) simple random sampling -
דייר בן זוג (מקרקעין) tenants by the entirety -
דגימה מקרית פשוטה (כלכלה וסטטיסטיקה) simple random sampling -
דייר יוצא (מקרקעין) leaving tenant -
דגימה מרובבת (חשבונאות וביקורת) subsampling -
דייר לא־מוגן (מקרקעין) tenancy at will -
דגימה סדרתית (כלכלה וסטטיסטיקה) sequential sampling -
דייר לחיים (מקרקעין) life tenant -
דגימה סטטיסטית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical sampling -
דייר מוגן (מקרקעין) legal tenant -
דגימה עוקבת (ייצור ותיפעול) sequential sampling -
דייר מוצע (מקרקעין) proposed tenant -
דגימה עוקבת (חשבונאות וביקורת) sequential sampling -
דייר ממשיך (מקרקעין) tenant holdover -
דגימה עם החזרה (כלכלה וסטטיסטיקה) sampling with replacement -
דייר משותף1 (מקרקעין) joint tenancy -
דגימה רב-פעמית (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple sampling -
דייר משותף2 (מקרקעין) tenants in common -
דגימה רב-תצפיתית (חשבונאות וביקורת) multi-observation sampling -
דייר משנה (מקרקעין) sub-tenant -
דגימה רבת שלבים (כלכלה וסטטיסטיקה) multistage sampling -
דייר ראשי (מקרקעין) major tenant -
דגימה שיטתית (חשבונאות וביקורת) systematic sampling -
דיירות מוגנת (מקרקעין) protected tenancy -
דגימה שיטתית (כלכלה וסטטיסטיקה) systematic sampling -
דיכוי (משאבי אנוש) repression -
דגימה תכליתית (כלכלה וסטטיסטיקה) purposive sampling -
דיכוי אפסים (מחשבים ומערכות מידע) zero suppression -
דגימת אומדנים (כלכלה וסטטיסטיקה) estimation sampling -
דילדול (חשבונאות וביקורת) deplation -
דגימת אומדנים (חשבונאות וביקורת) estimation sampling -
דילדול (ייצור ותיפעול) deplation -
דגימת אשכולות (כלכלה וסטטיסטיקה) cluster sampling -
דילדול (מקרקעין) depletion -
דגימת גילוי (כלכלה וסטטיסטיקה) discovery sampling -
דילוג (מחשבים ומערכות מידע) skip -
דגימת גילוי (חשבונאות וביקורת) discovery sampling -
דילוג על דיווידנד (ארגון וניהול עסקים) passing the dividend -
דגימת חבילה (כלכלה וסטטיסטיקה) block sampling -
דילוג על דיווידנד (בנקאות ושוק ההון) passing the dividend -
דגימת חנויות (שיווק ופירסום) store sampling -
דילול (בנקאות ושוק ההון) dilution -
דגימת מיכסה (שיווק ופירסום) quota sampling -
דילול (ייצור ותיפעול) dilution -
דגימת מכסה (כלכלה וסטטיסטיקה) quota sampling -
דילול הון מניות (בנקאות ושוק ההון) dilution of share capital -
דגימת משנה (כלכלה וסטטיסטיקה) sub-sampling -
דילול מלא (חשבונאות וביקורת) full dilution -
דגימת משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) sampling for variables -
דילול מלא (ארגון וניהול עסקים) full dilution -
דגימת נוחות (כלכלה וסטטיסטיקה) convenience sampling -
דילול מלא (בנקאות ושוק ההון) full dilution -
דגימת סגולות (כלכלה וסטטיסטיקה) attirbutes sampling -
דילול עיסוקים (ייצור ותיפעול) job dilution -
דגימת סגולות ומשתנים משולבת (כלכלה וסטטיסטיקה) combined attributes and variables sampling -
דילול שותפים (בנקאות ושוק ההון) dilution of partners -
דגימת עבודה (ייצור ותיפעול) work sampling -
דילול שותפים (ארגון וניהול עסקים) dilution of partners -
דגימת פעילויות (ייצור ותיפעול) activity sampling -
דילוק (תחבורה) fueling -
דגימת פריטים (כלכלה וסטטיסטיקה) item by item sampling -
דיליז'נס (תחבורה) diligance -
דגימת קבילות (ייצור ותיפעול) acceptance sampling -
דילמת האסיר (כלכלה וסטטיסטיקה) prisoner's dilemma -
דגימת קבילות (כלכלה וסטטיסטיקה) acceptance sampling -
דילר (בנקאות ושוק ההון) dealer -
דגימת קבילות (חשבונאות וביקורת) acceptance sampling -
דימוי (ארגון וניהול עסקים) image -
דגימת קבלה (חשבונאות וביקורת) acceptance sampling -
דימוי / תדמית (תיקשורת) image -
דגימת שכבות (כלכלה וסטטיסטיקה) stratified sampling -
דימוי / תדמית (שיווק ופירסום) image -
דגימת תהליך (ייצור ותיפעול) process sampling -
דימוי הוראה (מחשבים ומערכות מידע) pseudo instruction -
דגימת תכונות (כלכלה וסטטיסטיקה) attributes sampling -
דימוי מותג (שיווק ופירסום) brand image -
דגל (מחשבים ומערכות מידע) flag -
דימוי מותג (תיקשורת) brand image -
דגל (בנקאות ושוק ההון) flag -
דימוי מחיר (שיווק ופירסום) frice image -
דגל איתות (בנקאות ושוק ההון) pennant -
דימוי מכירות (בנקאות ושוק ההון) wash sales -
דגל נוחות (ארגון וניהול עסקים) flag of convenience -
דימוי עצמי (משאבי אנוש) self image -
דגל נוחות (ביטוח וניהול סיכונים) flag of convenience -
דימוי עצמי (שיווק ופירסום) self image -
דגם (מחשבים ומערכות מידע) model -
דימוי ערוץ (שיווק ופירסום) channel image -
דגם (מקרקעין) model -
דימוי ערוץ (תיקשורת) channel image -
דגם (ייצור ותיפעול) model -
דימוי פעולה (מחשבים ומערכות מידע) pseudo operation -
דגם (דיני עסקים) design -
דימוי קבוצתי (ארגון וניהול עסקים) coeporate identity -
דגם (תחבורה) model -
דימוי קבוצתי (שיווק ופירסום) coeporate identity -
דגם אפיוני עיסוק (משאבי אנוש) job chacteristics model -
דימוי קוד (מחשבים ומערכות מידע) pseudo code -
דגם גלישה (משאבי אנוש) spillover model -
דימוי תמורה (שיווק ופירסום) proceeds image -
דגם דו־ממדי (מחשבים ומערכות מידע) two-dimensional model -
דימוי, גישת (שיווק ופירסום) image approach -
דגם היררכי (מחשבים ומערכות מידע) hierarchical model -
דימום (תיקשורת) bleed -
דגם המשכיות (משאבי אנוש) continuity model -
דימום (מחשבים ומערכות מידע) bleed -
דגם הפרדה (משאבי אנוש) segmentation model -
דין (דיני עסקים) justice -
דגם זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memot model -
דין (בנקאות ושוק ההון) justice -
דגם זמן (שיווק ופירסום) longitudinal design -
דין וחשבון (בנקאות ושוק ההון) report -
דגם יחסי (מחשבים ומערכות מידע) relational model -
דין וחשבון (חשבונאות וביקורת) report -
דגם מוצר (ייצור ותיפעול) prototype -
דין וחשבון (2) (בנקאות ושוק ההון) statement -
דגם מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה) research model -
דין קדימה (בנקאות ושוק ההון) preferential right -
דגם מתימטי (מחשבים ומערכות מידע) mathematical model -
דין קוגניטיווי (דיני עסקים) cognitive law -
דגם ניסויי (ייצור ותיפעול) pilot model -
דין תורה (דיני עסקים) Jewish law -
דגם ניסויי (כלכלה וסטטיסטיקה) experimental design -
דינגית (תחבורה) dinghy -
דגם ניסויי (שיווק ופירסום) experimental design -
דיני ביטוח (דיני עסקים) insurance laws -
דגם נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data model -
דיני ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance laws -
דגם פיצוי (משאבי אנוש) compensation model -
דיני חוזים (דיני עסקים) law of contracts -
דגם צבעים (מחשבים ומערכות מידע) color model -
דיני חוזים (בנקאות ושוק ההון) law of contracts -
דגם תלת־ממדי (מחשבים ומערכות מידע) three-dimensional model -
דיני חוזים (ביטוח וניהול סיכונים) law of contracts -
דדו (מקרקעין) interior finish -
דיני חיובים (דיני עסקים) law of obligations -
דדוקציה (כלכלה וסטטיסטיקה) deduction -
דיני חיובים (בנקאות ושוק ההון) law of obligations -
דה-יורה (דיני עסקים) de jure -
דיני יושר (בנקאות ושוק ההון) equity law -
דה־יורה (בנקאות ושוק ההון) de-jure -
דיני יושר (דיני עסקים) equity law -
דה־פקטו (בנקאות ושוק ההון) de-facto -
דיני ים (דיני עסקים) marine laws -
דה-רגולציה (בנקאות ושוק ההון) deregulation -
דיני ים (ביטוח וניהול סיכונים) marine laws -
דה-רגולציה (כלכלה וסטטיסטיקה) deregulation -
דיני ירושה (דיני עסקים) laws of succession -
דה־שטיגל (מקרקעין) de schtigel -
דיני מלחמה (דיני עסקים) laws of war -
דה-תיעוש (כלכלה וסטטיסטיקה) deindustrialization -
דיני ממונות (דיני עסקים) monetary laws -
דהירה (משאבי אנוש) runaway -
דיני נזיקין (ביטוח וניהול סיכונים) laws torts -
דהירה (בנקאות ושוק ההון) runaway -
דיני נזיקין (דיני עסקים) torts laws -
דו טורי (חשבונאות וביקורת) bicolumnar -
דיני ניירות ערך (דיני עסקים) laws of securities -
דו משמעות (ארגון וניהול עסקים) ambiguous -
דיני ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities laws -
דו"אל בצובר (תיקשורת) bulk e-mail -
דיני עבודה (דיני עסקים) labor law -
דו"ד (ראשי תיבות עבריים) -
דיני קניין (דיני עסקים) law of titles -
דו"ח (ראשי תיבות עבריים) -
דיני קניין (מקרקעין) law of titles -
דו"צ (ראשי תיבות עבריים) -
דיני קניין (בנקאות ושוק ההון) law of titles -
דו"ש (ראשי תיבות עבריים) -
דיני ראיות (בנקאות ושוק ההון) law of evidence -
דו־אופן (תחבורה) two wheel cart -
דינמי (מחשבים ומערכות מידע) dynamic -
דו־אופנית / דופנית (תחבורה) two wheeled carriage -
דינמי, מודל (ארגון וניהול עסקים) -
דו-גלגל (תחבורה) two-wheeled -
דינמיקה לא-ליניארית (כלכלה וסטטיסטיקה) non-linear dynamics -
דו־גלגלית (תחבורה) two wheel vehicle -
דינמיקה עיסקית (חשבונאות וביקורת) industrial dynamics -
דו־זנב (תחבורה) bitail -
דינמיקה עיסקית (ארגון וניהול עסקים) industrial dynamics -
דו-יציב (מחשבים ומערכות מידע) bistable -
דינמיקה עסקית (ייצור ותיפעול) industrial dynamics -
דו-ירחון (תיקשורת) bi-mountly -
דינמיקה עסקית (בנקאות ושוק ההון) industrial dynamics -
דו־כנף (תחבורה) biplane -
דינמיקה קבוצתית (משאבי אנוש) group dynamics -
דו־מגמי (מחשבים ומערכות מידע) duplex -
דינמיקה שיווקית (ארגון וניהול עסקים) marketing dynamics -
דו־מגמי במלואו (מחשבים ומערכות מידע) full duplex -
דינמיקה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing dynamics -
דו־מגמי למחצה (מחשבים ומערכות מידע) half duplex -
דינמיקה תעשייתית (ייצור ותיפעול) -
דו-מגמיות (מחשבים ומערכות מידע) duplexing -
דינמיקת מערכות (ייצור ותיפעול) systems dynamics -
דו-מגמיות (תיקשורת) bothway -
דינמיקת עיסוק (משאבי אנוש) job dynamics -
דו־מושבי (תחבורה) one-seater -
דיס-אינפורמציה (תיקשורת) disinformation -
דו־מסלולי (תחבורה) two lane -
דיס-אסמבלר (מחשבים ומערכות מידע) disaaembler -
דו־מצבי (מחשבים ומערכות מידע) toggle -
דיסאג'יו (כלכלה וסטטיסטיקה) disagio -
דו-משמעות תפקיד (משאבי אנוש) role ambiguity -
דיסאינפורמ'ציה (תיקשורת) disinformation -
דו־משמעי (בנקאות ושוק ההון) ambiguous -
דיסאינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) disinflation -
דו-משפחתי (מקרקעין) two family house -
דיסגרפיה (תיקשורת) disgraphy -
דו-מתכתי, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) bi-metal standard -
דיסוננס קוגנטיווי (שיווק ופירסום) cognitive dissonance -
דו-נתיבי (תחבורה) two lane -
דיספונקציה (משאבי אנוש) disfunction -
דו-סטרי (תחבורה) two way -
דיסק (מחשבים ומערכות מידע) -
דו-ספרתי (מחשבים ומערכות מידע) binary -
דיסק חליפי (מחשבים ומערכות מידע) exchangeable disk -
דו-פלקס (תיקשורת) duplex -
דיסק מערכת (מחשבים ומערכות מידע) system disk -
דו־צדדי (מחשבים ומערכות מידע) double sided -
דיסק קשיח (מחשבים ומערכות מידע) -
דו-קומתי (מקרקעין) two story -
דיסקונט (שיווק ופירסום) discount -
דו־קטבי (מחשבים ומערכות מידע) bipolar -
דיסקונט (בנקאות ושוק ההון) discount -
דו-שבועון (תיקשורת) bi-weekly -
דיסקט (מחשבים ומערכות מידע) -
דו-שיח (תיקשורת) dialog -
דיסקית (מחשבים ומערכות מידע) floppy disk -
דו-שיח של חרשים (תיקשורת) deft persons dialig -
דיפ (מחשבים ומערכות מידע) DIP -
דו-שכיחי (כלכלה וסטטיסטיקה) bimodal -
דיפדוף (מחשבים ומערכות מידע) paging -
דוא"ל (ראשי תיבות עבריים) -
דיפדוף לריק (מחשבים ומערכות מידע) thrashing -
דוא"ל (דואר אלקטרוני) (תיקשורת) e-mail (electronic mail)]: -
דיפדוף מקדים (מחשבים ומערכות מידע) anticipatory paging -
דוא"ל / דואר אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) e-mail (electronic mail) -
דיפדוף נדרש (מחשבים ומערכות מידע) demand paging -
דוא"ל בהסכמה (שיווק ופירסום) opt-in e-mail -
דיפון (מקרקעין) plating -
דוא"ל בצובר (שיווק ופירסום) bulk e-mail -
דיפלומה (ארגון וניהול עסקים) diploma -
דוא"ל חוזר (שיווק ופירסום) bounce e-mail -
דיפלומטיקה (ארגון וניהול עסקים) diplomacy -
דוא"ל חוזר זמנית (שיווק ופירסום) soft bounce e-mail -
דיפלציה (בנקאות ושוק ההון) deflation -
דוא"ל חוזר קבוע (שיווק ופירסום) hard bounce e-mail -
דיפרנציאל סמנטי, סולם (שיווק ופירסום) semantic differntial scale -
דואודצימלי (מחשבים ומערכות מידע) duodecimal -
דיפרנציאל סמנטי, סולם (כלכלה וסטטיסטיקה) semantic differntial scale -
דואוטון (תיקשורת) duotone -
דיקטוגרף (תיקשורת) dictograph -
דואופול (ארגון וניהול עסקים) duopoly -
דיקטטורה של הפרולטריון (כלכלה וסטטיסטיקה) dictatorship of the proletariat -
דואופול (כלכלה וסטטיסטיקה) duopoly -
דיקטפון (תיקשורת) dictaphon -
דואופול (ייצור ותיפעול) duopoly -
דיקטפון (תיקשורת) dictaphon -
דואופול ברטרנדי (כלכלה וסטטיסטיקה) Bertrand duopoly -
דירה (מקרקעין) apartment -
דואופול קוטבי (שיווק ופירסום) polar duopoly -
דירוג (ארגון וניהול עסקים) rating) -
דואופול קוטבי (כלכלה וסטטיסטיקה) polar duopoly -
דירוג (ייצור ותיפעול) grading) -
דואופול שוויוני (שיווק ופירסום) equal duopoly -
דירוג (מחשבים ומערכות מידע) rank -
דואופסון (ארגון וניהול עסקים) duopsony -
דירוג (בנקאות ושוק ההון) rating -
דואופסון (כלכלה וסטטיסטיקה) duopsony -
דירוג (משאבי אנוש) ranking -
דואופסון (ייצור ותיפעול) duopsony -
דירוג (בנקאות ושוק ההון) rating -
דואטון (שיווק ופירסום) dueton -
דירוג (2) (בנקאות ושוק ההון) grading -
דואליזם (חשבונאות וביקורת) dualism -
דירוג אדם אדם (ייצור ותיפעול) man-to-man rating -
דואליזם (ארגון וניהול עסקים) dualism -
דירוג אחיד (משאבי אנוש) uniform grading -
דואר (תיקשורת) mail -
דירוג איגרות חוב (ביטוח וניהול סיכונים) bond graduation -
דואר (בנקאות ושוק ההון) mail -
דירוג איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond rating -
דואר אוויר (תחבורה) air mail -
דירוג איכותי (בנקאות ושוק ההון) quality rating -
דואר אוויר (תיקשורת) air mail -
דירוג אישיות (משאבי אנוש) personality rating -
דואר אלקטרוני (שיווק ופירסום) electronic mail -
דירוג אשראי (שיווק ופירסום) credit rating -
דואר אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) e-mail -
דירוג אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit rating -
דואר אלקטרוני (תיקשורת) electronic mail -
דירוג אשראי בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) international credit rating -
דואר אלקטרוני (בנקאות ושוק ההון) electronic mail -
דירוג אתר (מחשבים ומערכות מידע) site rank -
דואר זבל (שיווק ופירסום) junk mail -
דירוג אתר (תיקשורת) site rank -
דואר זבל (תיקשורת) junk mail -
דירוג גבוה (בנקאות ושוק ההון) high grade -
דואר חבילות (תיקשורת) parcel post -
דירוג דף (מחשבים ומערכות מידע) page rank -
דואר יונים (תיקשורת) pigeon post -
דירוג דף (תיקשורת) page rank -
דואר יוצא (תיקשורת) outgoing mail -
דירוג הון (בנקאות ושוק ההון) capital rating -
דואר ים (תיקשורת) sea mail -
דירוג השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment grade -
דואר ים (תחבורה) sea mail -
דירוג חברות (בנקאות ושוק ההון) rating of companies -
דואר ישיר (תיקשורת) direct mail -
דירוג חלופות (ייצור ותיפעול) alternatives rating -
דואר לתשובות עסקיות (תיקשורת) business reply mail -
דירוג חלופות (ארגון וניהול עסקים) alternatives rating -
דואר מוחזר (שיווק ופירסום) nixie mail -
דירוג יחסי (ייצור ותיפעול) ranking -
דואר מחמיא (שיווק ופירסום) applause mail -
דירוג יחסי (ארגון וניהול עסקים) ranking -
דואר נכנס (תיקשורת) incoming mail -
דירוג יעדים (ארגון וניהול עסקים) targets rating -
דואר נע [ד"נ] (תיקשורת) mobile post office -
דירוג יעילות (ארגון וניהול עסקים) efficiency rating -
דואר פנימי (תיקשורת) internal mail -
דירוג יעילות (שיווק ופירסום) efficiency rating -
דואר קולי (תיקשורת) voice mail -
דירוג מוערכים (משאבי אנוש) appraised grading -
דואר רשום (תיקשורת) registered mail -
דירוג מחודש (משאבי אנוש) regrading -
דואר רשום (בנקאות ושוק ההון) registered mail -
דירוג מעלות (בנקאות ושוק ההון) Maalot rating -
דואר שמור (תיקשורת) poste restante -
דירוג מפוצל (בנקאות ושוק ההון) split rating -
דוב (בנקאות ושוק ההון) bear -
דירוג מקצועי (משאבי אנוש) professional grading -
דובר (תיקשורת) spokesman -
דירוג משרות (משאבי אנוש) grading of posts -
דובר עיתונות (תיקשורת) press agent -
דירוג ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities rating -
דובר עיתונות (שיווק ופירסום) press agent -
דירוג נילסן (תיקשורת) Nielsen rating -
דוברה (תחבורה) float -
דירוג נילסן (שיווק ופירסום) Nielsen rating -
דוברה (2) (תחבורה) raft -
דירוג נמוך (בנקאות ושוק ההון) low grade -
דוברות (תיקשורת) spokemanship -
דירוג נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data staging -
דוברות (ארגון וניהול עסקים) spokesperson -
דירוג סטנדרט אנד פור (בנקאות ושוק ההון) Standard and Poor rating -
דוגית (תחבורה) dory -
דירוג סיכונים (ארגון וניהול עסקים) risk scaling -
דוגם (תיקשורת) sampler -
דירוג סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk rating -
דוגמה (שיווק ופירסום) sample -
דירוג עיסוקים (משאבי אנוש) job grading -
דוגמה (ייצור ותיפעול) sample -
דירוג על פי נקודות (משאבי אנוש) point method rating -
דוגמת חתימה (בנקאות ושוק ההון) signature specimen -
דירוג עמיתים (משאבי אנוש) peer ranking -
דווית (תחבורה) davit -
דירוג פירסום (שיווק ופירסום) rating of advertising -
דוושה (תחבורה) pedal -
דירוג פירסום (תיקשורת) rating of advertising -
דוז, תוכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) Doze plan -
דירוג קרנות (בנקאות ושוק ההון) funds grading -
דוח (חשבונאות וביקורת) report -
דירוג שכר עבודה (יחסי עבודה) wage scale grade -
דוח (בנקאות ושוק ההון) report / statement -
דירוג תיאורי עסקים (משאבי אנוש) grade description system -
דוח אחוזי (בנקאות ושוק ההון) percentage statement -
דירות תמורה (מקרקעין) exchange appartments -
דוח איגרות חוב להמרה (בנקאות ושוק ההון) convertible bonds statement -
דירקטור (ארגון וניהול עסקים) director -
דוח אמצעי תשלום (כלכלה וסטטיסטיקה) circulating medium statement -
דירקטור (דיני עסקים) director -
דוח אפס (מקרקעין) zero report -
דירקטור (בנקאות ושוק ההון) director -
דוח ארוך (חשבונאות וביקורת) long form report -
דירקטור (מקרקעין) director -
דוח ארעי (בנקאות ושוק ההון) provisional report -
דירקטור חיצוני (בנקאות ושוק ההון) external director outside director -
דוח אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit report -
דירקטור חליף (בנקאות ושוק ההון) alternate director -
דוח ביניים (בנקאות ושוק ההון) interim statement -
דירקטור לכאורה (ארגון וניהול עסקים) dummy director -
דוח ביניים כספי (בנקאות ושוק ההון) interim financial statement -
דירקטור מקרב הציבור (בנקאות ושוק ההון) outsider director -
דוח ביצוע (בנקאות ושוק ההון) performance report -
דירקטוריון (כלכלה וסטטיסטיקה) directorate -
דוח ביצוע (חשבונאות וביקורת) performance report -
דירקטוריון בנק (בנקאות ושוק ההון) Bank Directorate -
דוח ביקורת (חשבונאות וביקורת) inspection report -
דירקטוריון הבורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange directorate -
דוח ביקורת (בנקאות ושוק ההון) auditor's report -
דירת גג (מקרקעין) roof apartment -
דוח בנק (בנקאות ושוק ההון) bank statement -
דירת גן (מקרקעין) garden apartment -
דוח בנק ישראל (כלכלה וסטטיסטיקה) bank of Israel report -
דירת יחיד (מקרקעין) single apartment -
דוח בעלי עיסוק (ייצור ותיפעול) jobholder report -
דירת מגורים (מקרקעין) residental apartment -
דוח בעקבות ביקורת (חשבונאות וביקורת) audit report -
דירת נופש (מקרקעין) summer cottage -
דוח בעקבות ביקורת (ארגון וניהול עסקים) audit report -
דכאי (תיקשורת) squelch -
דוח בקרת עיסוק (משאבי אנוש) job control statement -
דל קרדרה (בנקאות ושוק ההון) del-credere -
דוח דירקטוריון (חשבונאות וביקורת) directorate statement -
דל קרדרה (שיווק ופירסום) del credere -
דוח דלם (בנקאות ושוק ההון) Dahlem report -
דל קרדרה (ארגון וניהול עסקים) del credere -
דוח הון עצמי (בנקאות ושוק ההון) statement of stockholder's equity -
דלגלג (מחשבים ומערכות מידע) -1. -
דוח הכנסות (חשבונאות וביקורת) earnings report -
דלדול (כלכלה וסטטיסטיקה) depletion -
דוח הנהלה (ארגון וניהול עסקים) report of management -
דלטון (מידות ומשקלות) dalton -
דוח הנהלה (חשבונאות וביקורת) report of management -
דלי (מחשבים ומערכות מידע) bucket -
דוח הערכה (חשבונאות וביקורת) appraisal report -
דלי"ח (ראשי תיבות עבריים) -
דוח הערכה (מקרקעין) appraisal report -
דלייה (מחשבים ומערכות מידע) extracting -
דוח הפעלה (חשבונאות וביקורת) operating roport -
דליית מידע (תיקשורת) retrieval -
דוח הפעלה (ייצור ותיפעול) operating report -
דליית מידע (מחשבים ומערכות מידע) information retrieval -
דוח השפעה (ייצור ותיפעול) impact statement -
דליפה (ייצור ותיפעול) leakage -
דוח השפעה (חשבונאות וביקורת) impact statement -
דליפה (תיקשורת) leakage -
דוח השפעה חברתית (ייצור ותיפעול) social impact statement -
דליפה (ביטוח וניהול סיכונים) leakage -
דוח השפעה חברתית (חשבונאות וביקורת) social impact statement -
דליפת מטבע (בנקאות ושוק ההון) currency leakage -
דוח התאמה (בנקאות ושוק ההון) reconciliation statement -
דליפת מידע (תיקשורת) leakage of information -
דוח התאמה (חשבונאות וביקורת) reconciliation statement -
דליפת מידע (ארגון וניהול עסקים) information leakage -
דוח התאמה לצורכי מס (דיני עסקים) tax adjustment statement -
דלפי, תחזית (כלכלה וסטטיסטיקה) Delphi forecast -
דוח התאמה לצורכי מס (חשבונאות וביקורת) tax adjustment statement -
דלפק תשלום (שיווק ופירסום) checkout counter -
דוח התקדמות (ייצור ותיפעול) progress report -
דלק (תחבורה) fuel -
דוח זרימה (חשבונאות וביקורת) flow statement -
דלת (מקרקעין) door -
דוח זרימה (ייצור ותיפעול) flow statement -
דלת אוטומטית (מקרקעין) automatic door -
דוח חברתי (ארגון וניהול עסקים) social report -
דלת אחורית (מקרקעין) backdoor -
דוח חברתי (חשבונאות וביקורת) social report -
דלת בפרצוף (שיווק ופירסום) door in the face -
דוח חודשי (בנקאות ושוק ההון) monthly statement -
דלת הולנדית (מקרקעין) dutch door -
דוח חיוב ושיחרור (דיני עסקים) charge and discharge statement -
דלת הזזה (מקרקעין) sliding door -
דוח חיוב ושיחרור (חשבונאות וביקורת) charge and discharge statement -
דלת לרציף (תחבורה) door to peer -
דוח חיסכון (ייצור ותיפעול) savings report -
דלת פתוחה, מדינות (כלכלה וסטטיסטיקה) open door policy -
דוח חצי־שנתי (בנקאות ושוק ההון) semi-annual statement -
דלתא (בנקאות ושוק ההון) delta -
דוח חקירה (ביטוח וניהול סיכונים) inspection report -
דלתא (תיקשורת) delta -
דוח חריגים (ארגון וניהול עסקים) exception report -
דלתות מיסתור (תיקשורת) bern doors -
דוח חריגים (ייצור ותיפעול) exception report -
דמ"ח (דיני עסקים) -
דוח חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting statement -
דמ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
דוח ייעוד הרווחים (חשבונאות וביקורת) appropriation statement -
דמ"י (ראשי תיבות עבריים) -
דוח ייעוד הרווחים (ארגון וניהול עסקים) appropriation statement -
דמ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
דוח ייעוד רווחים (בנקאות ושוק ההון) appropriation statement -
דמ"פ (ראשי תיבות עבריים) -
דוח ייצור (חשבונאות וביקורת) production statement -
דמ"צ (ראשי תיבות עבריים) -
דוח ייצור (ייצור ותיפעול) production statement -
דמ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
דוח יסוד (בנקאות ושוק ההון) foundation statement -
דמ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
דוח יסוד (חשבונאות וביקורת) foundation statement -
דמה (מחשבים ומערכות מידע) dummy -
דוח יסוד (דיני עסקים) foundation statement -
דמה (שיווק ופירסום) dummy -
דוח ישימות (מקרקעין) feasibility report -
דמה"ס (ראשי תיבות עבריים) -
דוח יתרת לקוחות (בנקאות ושוק ההון) clients balance statement -
דמוגרפיה (כלכלה וסטטיסטיקה) demography -
דוח כספי (חשבונאות וביקורת) financial statement -
דמוגרפיה (שיווק ופירסום) demography -
דוח כספי (בנקאות ושוק ההון) financial statement -
דמוגרפיקה (תיקשורת) demographics -
דוח כספי (פיננסי) (כלכלה וסטטיסטיקה) financial statement -
דמוטי / כתב דמוטי (תיקשורת) demotic -
דוח כספי אישי (חשבונאות וביקורת) personal financial -
דמוי מזומן (חשבונאות וביקורת) near money -
דוח כספי אישי (יחסי עבודה) personal financial statement -
דמוי מזומן (ארגון וניהול עסקים) near money -
דוח כספי אישי (דיני עסקים) personal financial statement -
דמוי־מזומן (כלכלה וסטטיסטיקה) near money -
דוח כספי ביניים (חשבונאות וביקורת) interim financial statement -
דמוקרטיה (משאבי אנוש) democracy -
דוח כספי בפשיטת רגל (חשבונאות וביקורת) financial statement in bankruptcy -
דמוקרטיה ארגונית (יחסי עבודה) organizational democracy -
דוח כספי בפשיטת רגל (דיני עסקים) financial statement in bankrupcy -
דמוקרטיה משקית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic democracy -
דוח כספי חזוי (חשבונאות וביקורת) forward financial statement -
דמוקרטיה תעשייתית (יחסי עבודה) industrial democracy -
דוח כספי חזוי (בנקאות ושוק ההון) forward financial statement -
דמוקרטיה תעשייתית (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial democracy -
דוח כספי לכל המטרות (בנקאות ושוק ההון) all purpose financial statement -
דמוקרטיזציה של הבעלות (יחסי עבודה) ownership democratization -
דוח כספי למטרה מיוחדת (חשבונאות וביקורת) special purpose financial statement -
דמות (מחשבים ומערכות מידע) picture -
דוח כספי למטרה מיוחדת (ארגון וניהול עסקים) special purpose financial statement -
דמות אב (ארגון וניהול עסקים) father figure -
דוח כספי למטרות כלליות (בנקאות ושוק ההון) general purpose financial statement -
דמות האני (משאבי אנוש) ego image -
דוח כספי מאוחד (כלכלה וסטטיסטיקה) consolidated financial statement -
דמי אבטלה (ביטוח וניהול סיכונים) unemployment benefit -
דוח כספי מאושר (חשבונאות וביקורת) certified financial statement -
דמי אבטלה (יחסי עבודה) unemployment benefit -
דוח כספי מגובב (חשבונאות וביקורת) conglomerate financial statement -
דמי אבטלה (דיני עסקים) unemployment benefit -
דוח כספי מגובב (ארגון וניהול עסקים) conglomerate financial statement -
דמי אחזקה (מקרקעין) operating expenses -
דוח כספי מקדים (בנקאות ושוק ההון) forward financial statement -
דמי איתור (מקרקעין) finders fee -
דוח כספי מקובץ (חשבונאות וביקורת) combined financial statement -
דמי אפשור (בנקאות ושוק ההון) facility fee -
דוח כספי מקובץ (בנקאות ושוק ההון) combined financial statement -
דמי אשראי (ביטוח וניהול סיכונים) credit fees -
דוח כספי מקוצר (חשבונאות וביקורת) condesed financial statement -
דמי ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) premium -
דוח כספי משולב (בנקאות ושוק ההון) combined financial statement -
דמי ביטוח יסודיים (ביטוח וניהול סיכונים) premium basic -
דוח כספי של מנפיקי חוץ (בנקאות ושוק ההון) forign issuers financial statements -
דמי ביטוח לאומי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance contributions national -
דוח כספי של קרן נאמנות (בנקאות ושוק ההון) unit trust financial statements -
דמי ביטוח לאומי (יחסי עבודה) national insurance contributions -
דוח כספי שנתי (דיני עסקים) annual financial statement -
דמי ביטוח לאומי (דיני עסקים) national insurance contributions -
דוח כספי שנתי (חשבונאות וביקורת) annual financial statement -
דמי בנק (בנקאות ושוק ההון) bank charges -
דוח כספי שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual financial statement -
דמי בקשה (בנקאות ושוק ההון) application money -
דוח כתבי אופציות (בנקאות ושוק ההון) warrants statement -
דמי גבייה (בנקאות ושוק ההון) collection fee -
דוח לכאורה (בנקאות ושוק ההון) pro-forma statement -
דמי גבייה (ביטוח וניהול סיכונים) fee collection -
דוח לפי נייר ערך (בנקאות ושוק ההון) statement by security -
דמי גמולים (בנקאות ושוק ההון) contribution -
דוח מבזקי (חשבונאות וביקורת) flash report -
דמי גמולים (יחסי עבודה) contribution fees -
דוח מבזקי (ארגון וניהול עסקים) flash report -
דמי גמולים (ביטוח וניהול סיכונים) contribution fees -
דוח מבקרים (חשבונאות וביקורת) auditor's report -
דמי גמולים בשמירת הריון (יחסי עבודה) contribution fee when pregnancy guarding -
דוח מטרות (ארגון וניהול עסקים) objective statement -
דמי גמולים בשמירת הריון (ביטוח וניהול סיכונים) contribution fee when pregnancy guarding -
דוח מטרות (חשבונאות וביקורת) objective statement -
דמי גמולים בשמירת הריון (דיני עסקים) contribution fee when pregnancy guarding -
דוח מיידי (בנקאות ושוק ההון) immediate report -
דמי דחייה (חשבונאות וביקורת) carring charge -
דוח מילולי (ארגון וניהול עסקים) narrative form -
דמי דחייה (בנקאות ושוק ההון) backwardation -
דוח מילולי (חשבונאות וביקורת) narrative form / verbal report -
דמי דחייה (שיווק ופירסום) carring charge -
דוח מימוש וחיסול (בנקאות ושוק ההון) statement of realization and liquidation -
דמי הבראה (יחסי עבודה) convalescence pay -
דוח מימי (בנקאות ושוק ההון) blue sky statement -
דמי הבראה (ארגון וניהול עסקים) convalescence pay -
דוח מכירות (שיווק ופירסום) account sales -
דמי הובלה (כלכלה וסטטיסטיקה) transportation cost -
דוח מכירות (חשבונאות וביקורת) account sales -
דמי הובלה (ביטוח וניהול סיכונים) freight -
דוח מנהלים (חשבונאות וביקורת) directors report -
דמי הובלה (שיווק ופירסום) freight -
דוח מנהלים (בנקאות ושוק ההון) directors report -
דמי הובלה (תחבורה) freight -
דוח מנהלים (ארגון וניהול עסקים) directors report -
דמי הובלה (2) (תחבורה) transportation cost -
דוח מנייה (ביטוח וניהול סיכונים) tally sheet -
דמי הובלה אווירית (תחבורה) air freight -
דוח מס (דיני עסקים) tax return -
דמי הובלה החוצה (שיווק ופירסום) freight out -
דוח מס (חשבונאות וביקורת) tax return -
דמי הובלה החוצה (ייצור ותיפעול) freight out -
דוח מס מאוחד (דיני עסקים) consolidated tax return -
דמי הובלה וביטוח (תחבורה) freight and insurance paid -
דוח מס מאוחד (חשבונאות וביקורת) consolidated tax return -
דמי הובלה וביטוח (שיווק ופירסום) freight and insurance paid -
דוח מעמד (שיווק ופירסום) status report -
דמי הובלה וביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) freight and insurance paid -
דוח מעמד (בנקאות ושוק ההון) status report -
דמי הובלה לטון (תחבורה) freight per ton -
דוח מעמד פיננסי (בנקאות ושוק ההון) statement of financial position -
דמי הובלה לפי ערך (תחבורה) freight per value -
דוח מפרק (דיני עסקים) liquidator`s statement -
דמי הובלה פנימה (שיווק ופירסום) freight in -
דוח מפרק (חשבונאות וביקורת) loquidator's statement -
דמי הובלה פנימה (ייצור ותיפעול) freight in -
דוח מצב (בנקאות ושוק ההון) statement of affairs -
דמי הובלה שולמו (ביטוח וניהול סיכונים) freight paid -
דוח מצב (2) (בנקאות ושוק ההון) statement of condition -
דמי הובלה שולמו (תחבורה) freight paud -
דוח מצב חשבון (בנקאות ושוק ההון) statement of account -
דמי הובלה שולמו (שיווק ופירסום) freight paid -
דוח מצב עסקים (בנקאות ושוק ההון) business condition statement -
דמי הודעה מוקדמת (יחסי עבודה) advance notice pay -
דוח מצב עסקים (ארגון וניהול עסקים) business condition statement -
דמי היוון (מקרקעין) capitalization fee -
דוח מצב עסקים (חשבונאות וביקורת) business condition statement -
דמי היתר (מקרקעין) permit fee -
דוח מצב פעילות (בנקאות ושוק ההון) activity status report -
דמי המרה (בנקאות ושוק ההון) conversion charge -
דוח מקוצר (חשבונאות וביקורת) shortform statatement -
דמי המתנה (בנקאות ושוק ההון) demurrage fee -
דוח מקוצר (ארגון וניהול עסקים) shortform statatement -
דמי הסכמה (בנקאות ושוק ההון) assumption fees -
דוח מקוצר (בנקאות ושוק ההון) bobtail statement -
דמי הסכמה (דמה"ס) (מקרקעין) assumption fees / consent payment -
דוח מקוצר (2) (בנקאות ושוק ההון) shortform statement -
דמי העברה (בנקאות ושוק ההון) transfer fee -
דוח מקורות ושימושים (ארגון וניהול עסקים) statement of sources and applications -
דמי הצלה (ביטוח וניהול סיכונים) salvage charges -
דוח מקורות ושימושים (חשבונאות וביקורת) statement of sources and applications -
דמי הקדמת תשלום (בנקאות ושוק ההון) prepayment fee -
דוח משווה (ארגון וניהול עסקים) comparative statement -
דמי השהיה (שיווק ופירסום) damurrage -
דוח משווה (חשבונאות וביקורת) comparative statement -
דמי השהיה (ביטוח וניהול סיכונים) damurrage -
דוח משווה (בנקאות ושוק ההון) comparative statement -
דמי השהייה (בנקאות ושוק ההון) demurrage fee -
דוח משוער (חשבונאות וביקורת) estimated tax return -
דמי התחייבות (בנקאות ושוק ההון) stand-by fee -
דוח משוער (דיני עסקים) estimated tax return -
דמי זירוז (תחבורה) urging charge -
דוח משותף (דיני עסקים) joint return -
דמי חבר (יחסי עבודה) membership fee -
דוח משותף (חשבונאות וביקורת) joint return -
דמי חופשה (דיני עסקים) vacation pay -
דוח מתואם (חשבונאות וביקורת) adjusted statement -
דמי חופשה (יחסי עבודה) holiday vacation pay -
דוח נזק (ביטוח וניהול סיכונים) loss report -
דמי חכירה (ארגון וניהול עסקים) leasing fee -
דוח נכסי קופה (בנקאות ושוק ההון) funds' assets statement -
דמי חכירה (מקרקעין) leasing fee -
דוח נכסי קופה (ביטוח וניהול סיכונים) report of funds assets -
דמי חכירה (חשבונאות וביקורת) leasing fees -
דוח נפרד (חשבונאות וביקורת) separate return -
דמי חכירה (כלכלה וסטטיסטיקה) leasing fee -
דוח נפרד (דיני עסקים) separate return -
דמי חכירה בני פדיון (מקרקעין) redeemable rent -
דוח סוקר (ביטוח וניהול סיכונים) inspector's report -
דמי חכירה ראשוניים [דח"ר] (מקרקעין) initial leasing fee -
דוח סטטוטורי (בנקאות ושוק ההון) statutory statement -
דמי חכירה שנתיים [דח"ש] (מקרקעין) annual leasing fee -
דוח סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) risk report -
דמי חכירת מקרקעין (מקרקעין) ground rent -
דוח ספירה (ייצור ותיפעול) counting report -
דמי חנייה (תחבורה) parking fee -
דוח ספירה (ארגון וניהול עסקים) counting report -
דמי חסות (דיני עסקים) protection -
דוח ספירה (חשבונאות וביקורת) counting report -
דמי טיפול (ביטוח וניהול סיכונים) handling fees -
דוח עומדות פתוחות (בנקאות ושוק ההון) open positions statement -
דמי טיפול (שיווק ופירסום) handling fee -
דוח על השינויים בהון החוזר (חשבונאות וביקורת) statement of changes in working capital -
דמי טיפול (בנקאות ושוק ההון) handling charge -
דוח על השינויים בהון החוזר (ארגון וניהול עסקים) statement of changes in working capital -
דמי טיפול (2) (בנקאות ושוק ההון) negotiation fee -
דוח על השינויים במאזן (ארגון וניהול עסקים) statement of changes in balance sheet -
דמי טיפול ארגוני־מקצועי (יחסי עבודה) professional negotiation fee -
דוח על השינויים במאזן (חשבונאות וביקורת) statement of changes in balance sheet -
דמי ייעוץ (ביטוח וניהול סיכונים) advisory fee -
דוח על השינויים במצב הכספי (חשבונאות וביקורת) statement of changes in financial position -
דמי ייעוץ (בנקאות ושוק ההון) advisory fee -
דוח על השינויים במצב הכספי (ארגון וניהול עסקים) statement of changes in financial position -
דמי ייצוג (יחסי עבודה) representation allowance -
דוח על שינויים בהון העצמי (ארגון וניהול עסקים) statement of stockholder's equity -
דמי יצירה (בנקאות ושוק ההון) origination fee -
דוח על שינויים בהון העצמי (חשבונאות וביקורת) statement of stockholder's equity -
דמי יצירה (מקרקעין) origination fee -
דוח על תזרימי מזומנים (חשבונאות וביקורת) cash statement -
דמי לא־יחרץ (דיני עסקים) hush money -
דוח על תזרימי מזומנים (ארגון וניהול עסקים) cash statement -
דמי לידה (ביטוח וניהול סיכונים) maternity benefits -
דוח פונקציונלי (ייצור ותיפעול) functional statement -
דמי לידה (דיני עסקים) maternity pay -
דוח פונקציונלי (ארגון וניהול עסקים) functional statement -
דמי לידה (יחסי עבודה) maternity benefit -
דוח פונקציונלי (חשבונאות וביקורת) functional statement -
דמי מזונות (דיני עסקים) alimony -
דוח פיננסי (חשבונאות וביקורת) financial stetement -
דמי מחזור (ארגון וניהול עסקים) imprest cash -
דוח פיננסי (ארגון וניהול עסקים) financial stetement -
דמי מחזור (חשבונאות וביקורת) imprest cash -
דוח פעולות מיוצב (בנקאות ושוק ההון) stabilized operation statement -
דמי מחלה (ביטוח וניהול סיכונים) sickness benefit -
דוח פערים (בנקאות ושוק ההון) gap report -
דמי מחלה (יחסי עבודה) sickness benefits -
דוח פרו-פורמה (ארגון וניהול עסקים) pro forma statement -
דמי מחלה (דיני עסקים) sickness benefit -
דוח פרו-פורמה (חשבונאות וביקורת) pro forma statement -
דמי מחלה, חוק (יחסי עבודה) sick pay law -
דוח קובץ פיסי (מחשבים ומערכות מידע) physical file report -
דמי מחלה, חוק (דיני עסקים) sick pay law -
דוח קניות ומכירות (בנקאות ושוק ההון) purchase and sale statement -
דמי מפתח (מקרקעין) ket money -
דוח רבעוני (ארגון וניהול עסקים) quaterly statement -
דמי מפתח (דיני עסקים) key money -
דוח רבעוני (חשבונאות וביקורת) quaterly statement -
דמי מפתח (ביטוח וניהול סיכונים) key money -
דוח רבעוני (בנקאות ושוק ההון) quarterly statement -
דמי מפתח, חוק (מקרקעין) kiy money law -
דוח רגישות מק"מ (בנקאות ושוק ההון) makam sensitivity statement -
דמי מפתח, חוק (דיני עסקים) key money law -
דוח רואה חשבון (חשבונאות וביקורת) accountant's peport -
דמי מציאה (דיני עסקים) found thing charge -
דוח רווח והפסד (בנקאות ושוק ההון) profit and loss statement -
דמי משמרת (בנקאות ושוק ההון) depository fee -
דוח רווח והפסד מאוחד (חשבונאות וביקורת) consolidateed profit and loss statement -
דמי ניהול (ארגון וניהול עסקים) management fee -
דוח שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error report -
דמי ניהול (ביטוח וניהול סיכונים) management fee -
דוח שווי נקי (בנקאות ושוק ההון) net worth statement -
דמי ניהול (מקרקעין) management fee -
דוח שוטף (בנקאות ושוק ההון) current statements -
דמי ניהול (בנקאות ושוק ההון) management fee -
דוח שמאי (ביטוח וניהול סיכונים) surveyor's report -
דמי ניהול (ייצור ותיפעול) management fee -
דוח שנתי (חשבונאות וביקורת) annual statement -
דמי ניהול חשבון (בנקאות ושוק ההון) account management fee -
דוח שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual report -
דמי ניהול קבועים (בנקאות ושוק ההון) fixed management fee -
דוח שנתי (ביטוח וניהול סיכונים) annual report -
דמי ניתוב (תחבורה) routing charge -
דוח שנתי (דיני עסקים) annual statement -
דמי נסיעה (יחסי עבודה) travelling allowance -
דוח שנתי לחופש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) annual report on economic freedom -
דמי נסיעה (תחבורה) fare -
דוח תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) claim report -
דמי סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk charge -
דוח תוצאות הנפקה (דיני עסקים) issue`s outcome statement -
דמי עמילות (כלכלה וסטטיסטיקה) brokerage -
דוח תוצאות הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue's outcome statement -
דמי עמילות (ביטוח וניהול סיכונים) brokerage -
דוח תיאום (ארגון וניהול עסקים) adjusting statement -
דמי עמילות (בנקאות ושוק ההון) brokerage -
דוח תיאום (בנקאות ושוק ההון) adjusting statement -
דמי עמילות (שיווק ופירסום) brokerage -
דוח תיאום (חשבונאות וביקורת) adjusting statement -
דמי פגיעה (יחסי עבודה) injury benefits -
דוח תיאום אינפלציוני (דיני עסקים) adjustment for inflation return -
דמי פגיעה (דיני עסקים) injury benefit -
דוח תיאום אינפלציוני (חשבונאות וביקורת) adjustment for inflation return -
דמי פגיעה (ביטוח וניהול סיכונים) injury benefits -
דוח תיאום לצורכי מס (חשבונאות וביקורת) tax adjusting statement -
דמי פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) policy fee -
דוח תיאום לצורכי מס (דיני עסקים) tax adjustment statement -
דמי קדימה (שיווק ופירסום) down payment -
דוח תיאורי (ארגון וניהול עסקים) descriptive financial statement -
דמי רישום (בנקאות ושוק ההון) filing fee -
דוח תיאורי (חשבונאות וביקורת) descriptive financial statement -
דמי רישום (ביטוח וניהול סיכונים) registration fee -
דוח תיפעול (חשבונאות וביקורת) operating statement -
דמי רישום (2) (בנקאות ושוק ההון) registration fee -
דוח תיפעול (ארגון וניהול עסקים) operating statement -
דמי רציף (תחבורה) deck charge -
דוח תקבולים ותשלומים (חשבונאות וביקורת) income and expense statement -
דמי רציף (שיווק ופירסום) dock charges -
דוח תקופתי (בנקאות ושוק ההון) periodic report -
דמי רציף (ביטוח וניהול סיכונים) dock charges -
דוח תקופתי (ביטוח וניהול סיכונים) periodic report -
דמי שביתה (יחסי עבודה) strike benefits -
דוח תקופתי (חשבונאות וביקורת) periodic report -
דמי שילוח (ביטוח וניהול סיכונים) forwarding charges -
דוח תשואות (בנקאות ושוק ההון) yield statement -
דמי שילוח (תחבורה) forwarding fee -
דוחה כרישים (בנקאות ושוק ההון) shark repellent -
דמי שילוח (שיווק ופירסום) forwarding charges -
דוחות חברה-אם (חשבונאות וביקורת) parent company statements -
דמי שירות (בנקאות ושוק ההון) service charge -
דוחות כספיים בלתי מבוקרים (ארגון וניהול עסקים) unaudited statements -
דמי שירות (שיווק ופירסום) service charge -
דוחות כספיים בלתי מבוקרים (חשבונאות וביקורת) unaudited statements -
דמי שירות (2) (בנקאות ושוק ההון) administrative fee -
דוחות כספיים קבוצתיים (חשבונאות וביקורת) group financial statement -
דמי שכירות (ארגון וניהול עסקים) rent -
דוחות כספיים קבוצתיים (ארגון וניהול עסקים) group financial statement -
דמי שכירות (מקרקעין) rent -
דוחות כספיים, פירסום (דיני עסקים) financial statements publication -
דמי שכירות בפינוי (מקרקעין) quit rent -
דוחות כספיים, פרסום (ארגון וניהול עסקים) publication of financial statements -
דמי שכירות כלכליים (מקרקעין) economic rent -
דוחות מאוחדים (חשבונאות וביקורת) consolidated statements -
דמי שכירות מותנים (ארגון וניהול עסקים) contingent rentals -
דוחות מאוחדים (ארגון וניהול עסקים) consolidated statements -
דמי שכירות מותנים (מקרקעין) contingent rentals -
דוחות מידע (חשבונאות וביקורת) information returns -
דמי שכירות נטו (מקרקעין) net rental -
דוחות מידע (דיני עסקים) information returns -
דמי שכירות עודפים (מקרקעין) excess rent -
דוחות מיוחדים (דיני עסקים) special reports -
דמי שכר (שיווק ופירסום) charter rate -
דוחות מיוחדים (חשבונאות וביקורת) special reports -
דמי שכר (ביטוח וניהול סיכונים) charter rate -
דוחות שוטפים (ארגון וניהול עסקים) current statements -
דמי שכר (תחבורה) charter -
דוחות שוטפים (חשבונאות וביקורת) current statements -
דמי שמירה (בנקאות ושוק ההון) safekeeping charges -
דוחק (בנקאות ושוק ההון) stringency -
דמי תיווך (בנקאות ושוק ההון) brokerage fee -
דויטשר ורקבונד (מקרקעין) deutscher verkbund -
דמי תיווך (מקרקעין) brokers fees -
דוכן (תחבורה) platform -
דמיון (משאבי אנוש) reverie -
דוכן (דיני עסקים) stand -
דמיון (2) (משאבי אנוש) similarity -
דוכן חקלאי (שיווק ופירסום) agricultural stand -
דמיון אירגונים (תיקשורת) organizations similarity -
דוכן מכירות (שיווק ופירסום) sales stand -
דמיון ארגונים (ארגון וניהול עסקים) organizations similarity -
דוכנית (תחבורה) top -
דמילונה (מקרקעין) rounded ditch -
דולבי (תיקשורת) Dolby -
דמים (ביטוח וניהול סיכונים) fees -
דולי (תיקשורת) dolly -
דמימה (מחשבים ומערכות מידע) quiescing -
דולפין (תחבורה) dulphin -
דמינגיזם (ארגון וניהול עסקים) Demingism -
דולק (מחשבים ומערכות מידע) 1. on -
דמסיפיקציה (תיקשורת) demassification -
דולר (בנקאות ושוק ההון) dollar -
דנ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
דולריזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) dollarization -
דנ"פ (ראשי תיבות עבריים) -
דולריזציה (בנקאות ושוק ההון) dollarization -
דנג"צ (ראשי תיבות עבריים) -
דונם (מידות ומשקלות) dunam -
דנומינציה (בנקאות ושוק ההון) denomination -
דוס (מחשבים ומערכות מידע) DOS -
דננ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
דופלקס (מקרקעין) duplex -
דסק (תיקשורת) desk -
דופנית (תחבורה) two wheel vagon -
דסק"ש (ראשי תיבות עבריים) -
דופס (תחבורה) template -
דע את הלקוח (בנקאות ושוק ההון) know your customer -
דופק (מחשבים ומערכות מידע) impulse -
דע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
דופק איפוס (מחשבים ומערכות מידע) reset pulse -
דעה מוקדמת (משאבי אנוש) prejudice -
דופק כמו שעון (בנקאות ושוק ההון) like clockwork -
דעה קדומה (שיווק ופירסום) prejudice -
דוק' (ראשי תיבות עבריים) -
דעיכה (ייצור ותיפעול) decline -
דוקודרמה (תיקשורת) docudrama -
דעיכה (שיווק ופירסום) decline -
דוקומנטים לגוביינא (בנקאות ושוק ההון) documents collection -
דעיכת איגוד מקצועי (יחסי עבודה) union decline -
דוקומנטציה (תיקשורת) documentation -
דעיכת מוצר (שיווק ופירסום) decline of product -
דוקוסופ (תיקשורת) docusoap -
דעיכת מוצר (ייצור ותיפעול) decline of product -
דוקוסופ (תיקשורת) docusoap -
דעיכת קריירה (יחסי עבודה) career decline -
דור ביניים (שיווק ופירסום) sandwich generation -
דעיכת קריירה (ארגון וניהול עסקים) career decline -
דור מחשבים (מחשבים ומערכות מידע) computer generation -
דעיכת קריירה (משאבי אנוש) carreer decline -
דורי (מקרקעין) dories -
דעת מומחים (כלכלה וסטטיסטיקה) expert opinion -
דורש עבודה (יחסי עבודה) work enquirer -
דעת מומחים (שיווק ופירסום) experts cpinions -
דורשי עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) work enquirers -
דעת קהל (שיווק ופירסום) public opinion -
דח"מ (ראשי תיבות עבריים) -
דעת קהל (תיקשורת) public opinion -
דח"צ (ראשי תיבות עבריים) -
דעת קהל, סקר (כלכלה וסטטיסטיקה) opinion poll -
דח"ר (ראשי תיבות עבריים) -
דעת קהל, סקר (שיווק ופירסום) opinion poll -
דח"ש (ראשי תיבות עבריים) -
דעתנות (ארגון וניהול עסקים) self assertiveness -
דחוי / נדחה (ארגון וניהול עסקים) deferral -
דף (מחשבים ומערכות מידע) page -
דחוי / נדחה (חשבונאות וביקורת) deferral -
דף הבית (תיקשורת) home page -
דחוסה (תחבורה) vehicle crash capacity -
דף הבית (מחשבים ומערכות מידע) home page -
דחייה (ביטוח וניהול סיכונים) rejection -
דף זיעור (ארגון וניהול עסקים) microfiche -
דחייה (בנקאות ושוק ההון) deferment -
דף חשבון (בנקאות ושוק ההון) bank statement -
דחייה (שיווק ופירסום) rejection) -
דף כניסה (תיקשורת) entry page -
דחייה (חשבונאות וביקורת) rejection) -
דף כניסה (מחשבים ומערכות מידע) entry page -
דחייה (2) (בנקאות ושוק ההון) rejection -
דף מידע (מקרקעין) information page -
דחייה (3) (בנקאות ושוק ההון) carry over -
דף מיפתן (מחשבים ומערכות מידע) gateway page -
דחייה על הסף (דיני עסקים) dismiss in limine -
דף מיפתן (תיקשורת) gateway page -
דחיין (יחסי עבודה) procrasitinator -
דף מעבר (תיקשורת) doorway page -
דחיית ביצוע (דיני עסקים) forbearance -
דף מעבר (מחשבים ומערכות מידע) doorway page -
דחיית ביצוע (בנקאות ושוק ההון) forbearance -
דף מקדים (תיקשורת) splash page -
דחיית מועדים (בנקאות ושוק ההון) deferment of dates -
דף מקדים (מחשבים ומערכות מידע) splash page -
דחיית מידע (משאבי אנוש) deferment of information -
דף מקומי (תיקשורת) local page -
דחיית מס (חשבונאות וביקורת) tax deferment -
דף מקומי (מחשבים ומערכות מידע) local page -
דחיית מס (דיני עסקים) tax deferment -
דף מראה (מחשבים ומערכות מידע) mirror page -
דחיית פקודות (בנקאות ושוק ההון) rejection of orders -
דף מראה (תיקשורת) mirror page -
דחיית קיצבה (דיני עסקים) pension deferment -
דף נחיתה (מחשבים ומערכות מידע) landing page -
דחיית קצבה (יחסי עבודה) pension deferment -
דף נחיתה (תיקשורת) landing page -
דחיית קצבה (ביטוח וניהול סיכונים) deferment pension -
דף סכומים (ביטוח וניהול סיכונים) sums insured page -
דחיית שימוש (כלכלה וסטטיסטיקה) abstinence -
דף פירסום (תיקשורת) leaflet -
דחיית תביעה (דיני עסקים) dismissal of claim -
דף פרטי הביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance details page -
דחיית תשלום (דיני עסקים) suspension of payment -
דף פרסום (שיווק ופירסום) leaflet -
דחיית תשלום (חשבונאות וביקורת) suspension of payment -
דף פתיחה (תיקשורת) splash page -
דחיית תשלום (בנקאות ושוק ההון) suspension ofpayment -
דף פתיחה (מחשבים ומערכות מידע) splash page -
דחיית תשלום (ארגון וניהול עסקים) suspension of payment -
דף קידוד (מחשבים ומערכות מידע) coding sheet -
דחיסה (מחשבים ומערכות מידע) compression -
דף רקע (תיקשורת) background sheet -
דחיסה סיפרתית (מחשבים ומערכות מידע) digit compression -
דף תוצאות חיפוש (תיקשורת) search engine result page [serp -
דחיסות (מחשבים ומערכות מידע) density -
דף תוצאות חיפוש (מחשבים ומערכות מידע) search engine result page [serp -
דחיסות כפולה (מחשבים ומערכות מידע) double density -
דפ' (ראשי תיבות עבריים) -
דחיסות שכר (משאבי אנוש) wage compression -
דפדוף (מחשבים ומערכות מידע) paging -
דחיסות תווים (מחשבים ומערכות מידע) character density -
דפדפן (תיקשורת) browser -
דחיסת מילות מפתח (שיווק ופירסום) keyword density\keyword stafying -
דפדפן (מחשבים ומערכות מידע) browser -
דחיסת מילות מפתח (תיקשורת) keyword density\keyword stafying -
דפדפת (ארגון וניהול עסקים) sketchblok -
דחיסת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data compression -
דפונה (תחבורה) fuselage / outside plating -
דחיסת קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file compression -
דפוס אורגני (ארגון וניהול עסקים) organic pattern -
דחיפה (תיקשורת) push -
דפוס גמולים תעסוקתיים (ייצור ותיפעול) occupational reinforcer pattern -
דחיפה (מחשבים ומערכות מידע) push -
דפוס היפוך (בנקאות ושוק ההון) reverse patern -
דחיפה או משיכה, אסטרטגיית (כלכלה וסטטיסטיקה) push or pull strategy -
דפוס המשך (בנקאות ושוק ההון) continuation pattern -
דחיפה אסטרטגית (שיווק ופירסום) push strategt -
דפוס הפצה (בנקאות ושוק ההון) distribution pattern -
דחיפה אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) push strategt -
דפוס התייצבות (בנקאות ושוק ההון) consolidation pattern -
דחיפה גדולה (כלכלה וסטטיסטיקה) big push -
דפוס התנהגות (בנקאות ושוק ההון) behavior pattern -
דחיפה-משיכה (שיווק ופירסום) push-pull -
דפוס מכני (ייצור ותיפעול) mechanic pattern -
דחיפת מוצר (שיווק ופירסום) push of products -
דפוס מפוצל (ארגון וניהול עסקים) split pattern -
דחיפת מידע (שיווק ופירסום) information pushing -
דפוס צבירה (בנקאות ושוק ההון) accumulation pattern -
דחיפת שינויים (ארגון וניהול עסקים) changes pushing -
דפוס שעווה (תיקשורת) collatype -
דחיקה החוצה (כלכלה וסטטיסטיקה) crowding out -
דפוס שקע (שיווק ופירסום) tippdruck -
דחיקת השוק (כלכלה וסטטיסטיקה) cornering the market -
דפוסי התחרות (שיווק ופירסום) competition patterns -
דחיקת השוק (שיווק ופירסום) cornering the market -
דפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) deflation -
דחיקת רגל / מניעת כניסה (כלכלה וסטטיסטיקה) crowding out -
דפלציה (בנקאות ושוק ההון) deflation -
דחף (שיווק ופירסום) drive -
דפלציה בשל חובות (כלכלה וסטטיסטיקה) debt deflation -
דחף (משאבי אנוש) drive -
דפנסיביות (משאבי אנוש) defensive -
דחפור (תחבורה) bulldozer -
דצ"ג (ראשי תיבות עבריים) -
דחפור זוויתי (תחבורה) angledozer -
דצ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
דחקות תנועה (תחבורה) traffic friction -
דצ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
דט"ט (ראשי תיבות עבריים) -
דציבל (מידות ומשקלות) decibel -
דטאב (מחשבים ומערכות מידע) DETAB -
דציבל (מחשבים ומערכות מידע) decibel -
דטהפון (מחשבים ומערכות מידע) data phone -
דציבל (מידות ומשקלות) decibel -
דטרמיניזם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic determinism -
דציליטר (מידות ומשקלות) deciliter -
דטרמיניסטי, מודל (ארגון וניהול עסקים) -
דצימלי (מידות ומשקלות) decimal -
די (מחשבים ומערכות מידע) -
דצימלי (מחשבים ומערכות מידע) decimal -
די"ן (תיקשורת) DIN -
דצימלי בקוד בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary coded decimal (BCD) -
די־בי/די־סי (מחשבים ומערכות מידע) Data Data Base -
דצמ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
די-בייס II (מחשבים ומערכות מידע) D-BASE II -
דצמ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
די-טי-אי (מחשבים ומערכות מידע) DTE -
דצמ' (ראשי תיבות עבריים) -
די-סי-אי (מחשבים ומערכות מידע) DCE -
דצנטרליזציה (ארגון וניהול עסקים) decentralization -
די-פי-אי (מידות ומשקלות) dpi -
דצנטרליזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) decentralization -
די־פי־איי (תיקשורת) DPI -
דק"ג (ראשי תיבות עבריים) -
דיאגרמה (שיווק ופירסום) diagram -
דק"ל (ראשי תיבות עבריים) -
דיאגרמה (כלכלה וסטטיסטיקה) diagram -
דק"מ (ראשי תיבות עבריים) -
דיאגרמת הישתזרות (תחבורה) weaving diagram -
דקד (מחשבים ומערכות מידע) decade -
דיאגרמת ון (כלכלה וסטטיסטיקה) Venn diagram -
דקדוקי שרד (ארגון וניהול עסקים) red tape -
דיאגרמת סיבה ומסובב (חשבונאות וביקורת) cause-and-effect diagram -
דקה (מידות ומשקלות) minute -
דיאגרמת עמודות (כלכלה וסטטיסטיקה) bar diagram -
דקומנוס (מקרקעין) decumanus -
דיאגרמת פיזור (כלכלה וסטטיסטיקה) scatter diagram -
דקונגלומרציה (ארגון וניהול עסקים) deconglomeration -
דיאגרמת תמונות (כלכלה וסטטיסטיקה) pictogram -
דקורציה (מקרקעין) decoration -
דיאלוג (תיקשורת) dialog -
דקליטר (מידות ומשקלות) decaliter -
דיאלקט (תיקשורת) dialect -
דקמ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
דיבה (דיני עסקים) lible -
דקמ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
דיבוב (תיקשורת) dubbing -
דר' (ראשי תיבות עבריים) -
דיבוג (מחשבים ומערכות מידע) debugging -
דרג (משאבי אנוש) level -
דיבידנד / דיווידנד (כלכלה וסטטיסטיקה) dividend -
דרג אי־כושר (משאבי אנוש) unfitness level -
דיבידנד אופציונלי (בנקאות ושוק ההון) optional dividend -
דרג אסטרטגי (ארגון וניהול עסקים) satrategic level -
דיבידנד אירי (בנקאות ושוק ההון) Irish dividend -
דרג בכיר (ארגון וניהול עסקים) senior level -
דיבידנד אקראי (בנקאות ושוק ההון) special dividend -
דרג טקטי (ארגון וניהול עסקים) tactical level -
דיבידנד באיגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond dividend -
דרג ניהולי (ארגון וניהול עסקים) managing level -
דיבידנד ביניים (בנקאות ושוק ההון) interim dividend -
דרג ראשון (משאבי אנוש) first level -
דיבידנד בכורה (בנקאות ושוק ההון) preference dividend -
דרג תפעולי (ארגון וניהול עסקים) operating level -
דיבידנד בלתי חוקי (בנקאות ושוק ההון) illegal dividend -
דרגה (כלכלה וסטטיסטיקה) grade -
דיבידנד במזומן (בנקאות ושוק ההון) cash dividend -
דרגה (משאבי אנוש) rank -
דיבידנד במזומן מיוחד (בנקאות ושוק ההון) extra cash dividend -
דרגה מקצועית (יחסי עבודה) occupational level -
דיבידנד במזומן רגיל (בנקאות ושוק ההון) regular cash dividend -
דרגה ספקולטיבית (בנקאות ושוק ההון) speculative grade -
דיבידנד במניות (כלכלה וסטטיסטיקה) stock dividend -
דרגות חופש (כלכלה וסטטיסטיקה) degrees of freedom -
דיבידנד בניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) security dividend -
דרגי פיקוד (משאבי אנוש) levels of control -
דיבידנד בעין (בנקאות ושוק ההון) in kind dividend -
דרגנוע (תחבורה) escalator -
דיבידנד בפיגור (בנקאות ושוק ההון) unpaid dividend -
דרגר (תחבורה) dragger -
דיבידנד הוני (בנקאות ושוק ההון) capital dividend -
דרגת אי-שוויון (כלכלה וסטטיסטיקה) inequality degree -
דיבידנד הכנסה (בנקאות ושוק ההון) income dividend -
דרגת הסיכון (ביטוח וניהול סיכונים) degree of risk -
דיבידנד חיסול (בנקאות ושוק ההון) liquidating dividend -
דרגת השקעה (בנקאות ושוק ההון) investment grade -
דיבידנד חלקי (בנקאות ושוק ההון) partial dividend -
דרגת חופש (משאבי אנוש) degree of freedom (D.O.F) -
דיבידנד חפוז (בנקאות ושוק ההון) nimble dividend -
דרגת כיסוי (תיקשורת) coverage -
דיבידנד יחסי (בנקאות ושוק ההון) pro-rate dividend -
דרגת כיסוי (שיווק ופירסום) coverage -
דיבידנד לא־צביר (בנקאות ושוק ההון) non-cumulative dividend -
דרגת נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disablement degree -
דיבידנד להלכה (בנקאות ושוק ההון) constructive dividend -
דרגת סיכון (כלכלה וסטטיסטיקה) degree of risk -
דיבידנד למניה (בנקאות ושוק ההון) dividend per share -
דרגת סיכון (ארגון וניהול עסקים) degree of risk -
דיבידנד לעומת רווח (כלכלה וסטטיסטיקה) dividend vs. earnings -
דרגת שכר (יחסי עבודה) pay grade -
דיבידנד לעומת ריבית (כלכלה וסטטיסטיקה) dividend vs. interest -
דרגת שכר (2) (יחסי עבודה) rate of pay -
דיבידנד לתשלום (בנקאות ושוק ההון) unpaid dividend -
דרדור (תחבורה) tun / vat -
דיבידנד מדומה (בנקאות ושוק ההון) phony dividend -
דרהם (מידות ומשקלות) drham -
דיבידנד מהוון (בנקאות ושוק ההון) capitalized dividend -
דרו (מחשבים ומערכות מידע) DRAW -
דיבידנד מובטח (בנקאות ושוק ההון) guaranteed dividend -
דרוג (מקרקעין) terraced -
דיבידנד מוטל (בנקאות ושוק ההון) projected dividend -
דרוויניזם חברתי (כלכלה וסטטיסטיקה) social Darwinism -
דיבידנד מוכרז (בנקאות ושוק ההון) declared dividend -
דרומה (בנקאות ושוק ההון) southward -
דיבידנד מושמט (בנקאות ושוק ההון) omitted dividend -
דרושים (משאבי אנוש) want ads -
דיבידנד מיוחד (בנקאות ושוק ההון) special dividend -
דרושים (שיווק ופירסום) want adds -
דיבידנד מצטבר (בנקאות ושוק ההון) accumulated dividend -
דרושים (יחסי עבודה) want ads -
דיבידנד משווה (בנקאות ושוק ההון) equalizing dividend -
דריגה (ייצור ותיפעול) grading -
דיבידנד משתתף (בנקאות ושוק ההון) participating dividend -
דריוו אין (שיווק ופירסום) drive in -
דיבידנד נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred dividend -
דריי קיפ (מקרקעין) turning window -
דיבידנד נצבר (בנקאות ושוק ההון) accrued dividend -
דרייב־אין (בנקאות ושוק ההון) drive-in -
דיבידנד סוף שנה (בנקאות ושוק ההון) year-end dividend -
דרייב־אין (תחבורה) drive-in -
דיבידנד סופי (בנקאות ושוק ההון) final dividend -
דריכה במקום (בנקאות ושוק ההון) stagnation -
דיבידנד פטור ממס (בנקאות ושוק ההון) non-taxable dividend -
דרישה (ייצור ותיפעול) Requirement -
דיבידנד פירוק (בנקאות ושוק ההון) liquidating dividend -
דרישה (בנקאות ושוק ההון) demand -
דיבידנד צביר (בנקאות ושוק ההון) cumulative dividend -
דרישה (2) (בנקאות ושוק ההון) call -
דיבידנד צמוד לרווחים (בנקאות ושוק ההון) fluctuating earnings dividend -
דרישה בפיגור (דיני עסקים) call-in arrears -
דיבידנד צפוי (בנקאות ושוק ההון) prospected dividend -
דרישה בפיגור (בנקאות ושוק ההון) call in arrears -
דיבידנד קבוע (בנקאות ושוק ההון) fixed dividend -
דרישה חוזרת (שיווק ופירסום) re-requisition -
דיבידנד רגיל (בנקאות ושוק ההון) regular dividend -
דרישה כוללת (ייצור ותיפעול) general requirement -
דיבידנד שלא במזומן (בנקאות ושוק ההון) non-cash dividend -
דרישה לא־מתוקצבת (ייצור ותיפעול) unbudgeted requirement -
דיבידנד שלא הוצהר (בנקאות ושוק ההון) undeclared dividend -
דרישה לפיצויים (דיני עסקים) demand for compensation -
דיבידנד שלא שולם (בנקאות ושוק ההון) unpaid dividend -
דרישה לפיצויים (יחסי עבודה) demand for compensation -
דיבידנד שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual dividend -
דרישה לשינוי תנאים (יחסי עבודה) demand for work conditions -
דיבידנד תעודות (בנקאות ושוק ההון) scrip dividend -
דרישה לתוספת (בנקאות ושוק ההון) call of more -
דיבל (מקרקעין) dibble -
דרישה מפורטת (ייצור ותיפעול) itemized requirement -
דיגום (שיווק ופירסום) modeling -
דרישה מתוקצבת (ייצור ותיפעול) budgeted requirement -
דיגום (מקרקעין) modeling -
דרישה נטו מצטברת (ייצור ותיפעול) accumulated net requirement -
דיגום (כלכלה וסטטיסטיקה) modeling -
דרישה סופית (בנקאות ושוק ההון) final demand -
דיגיטלי (מחשבים ומערכות מידע) digital -
דרישות ביצוע (משאבי אנוש) performance demands -
דיגלון כרזה (שיווק ופירסום) banner -
דרישות ברוטו (ייצור ותיפעול) gross requirements -
דיגרסיה (תיקשורת) digression -
דרישות הדדיות (משאבי אנוש) requirements interaction -
דיו (ארגון וניהול עסקים) ink -
דרישות התאמה (ביטוח וניהול סיכונים) requirements eligibility -
דיו מגנטית (מחשבים ומערכות מידע) magnetic ink -
דרישות כשירות (ביטוח וניהול סיכונים) requirements eligibility -
דיו מגנטית (בנקאות ושוק ההון) magnetic ink -
דרישות כשירות (בנקאות ושוק ההון) eligibility equirements -
דיו סתרים (ארגון וניהול עסקים) invisible ink -
דרישות מקדמיות (משאבי אנוש) preliminary demands -
דיודה (מחשבים ומערכות מידע) diode -
דרישות נטו (ייצור ותיפעול) net requirements -
דיודה פולטת אור (מחשבים ומערכות מידע) Light Emitting LED) )edoiD -
דרישות עיסוק (משאבי אנוש) occupation demands -
דיווח (בנקאות ושוק ההון) reporting -
דרישות ראש גשר (יחסי עבודה) beachhead demands -
דיווח (חשבונאות וביקורת) reporting -
דרישות רישום (בנקאות ושוק ההון) listing requirements -
דיווח אחיד (ביטוח וניהול סיכונים) uniform reporting -
דרישות תנועה (מחשבים ומערכות מידע) transaction requirements -
דיווח אחיד (ארגון וניהול עסקים) uniform reporting -
דרישות תפקיד (משאבי אנוש) job requirements -
דיווח אחיד (חשבונאות וביקורת) uniform reporting -
דרישת אישור (בנקאות ושוק ההון) authorization request -
דיווח מגזרי (בנקאות ושוק ההון) segmental reporting -
דרישת בטוחות (בנקאות ושוק ההון) margin call -
דיווח מחדש (חשבונאות וביקורת) restatement -
דרישת הפדיה (בנקאות ושוק ההון) call -
דיווח מחדש (בנקאות ושוק ההון) restatement -
דרישת מזומנים (בנקאות ושוק ההון) margin requierment -
דיווח מיגזרי / דיווח מגזרי (חשבונאות וביקורת) segmental reporting -
דרישת נזילות (בנקאות ושוק ההון) reserve requirement -
דיווח מיידי (בנקאות ושוק ההון) immediate report -
דרישת רזרווה (בנקאות ושוק ההון) reserve requirement -
דיווח מלא (ביטוח וניהול סיכונים) full reporting -
דרישת רכש (ייצור ותיפעול) purchase requisition -
דיווח עבודה (ייצור ותיפעול) job report -
דרישת תפוקה (משאבי אנוש) output demand -
דיווח על עסקות (בנקאות ושוק ההון) transactions reporting -
דרישת תשלום (בנקאות ושוק ההון) call / demand for money -
דיווח פיננסי (ארגון וניהול עסקים) financial reporting -
דרישת תשלום אחרונה (בנקאות ושוק ההון) slow call -
דיווח פיננסי (חשבונאות וביקורת) financial reporting -
דרישת תשלום יתרת מניות (בנקאות ושוק ההון) call-up -
דיווח פיננסי (מחשבים ומערכות מידע) financial reporting -
דרישת תשלום מיידית (בנקאות ושוק ההון) sharp call -
דיווח פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial reporting -
דרך (תחבורה) road / way -
דיווח פנימי (חשבונאות וביקורת) internal reporting -
דרך (ביטוח וניהול סיכונים) road / way -
דיווח פנימי (ייצור ותיפעול) internal reporting -
דרך אגרה (תחבורה) toll road -
דיווח פנימי (ארגון וניהול עסקים) internal reporting -
דרך אזורית (תחבורה) regional road -
דיווח צבר (חשבונאות וביקורת) backlog reporting -
דרך ארצית (תחבורה) nationak road -
דיווח צבר (ייצור ותיפעול) backlog reporting -
דרך בין-עירונית (תחבורה) interurban road -
דיווח רבעוני (בנקאות ושוק ההון) quarter report -
דרך גישה (תחבורה) access road -
דיווח רבעוני (ביטוח וניהול סיכונים) quarter report -
דרך דו-מסלולית (תחבורה) dual roadway -
דיווח שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual report -
דרך דו-סיטרית (תחבורה) two-way road -
דיווחים תקופתיים (בנקאות ושוק ההון) periodic reports -
דרך החלון (בנקאות ושוק ההון) out the window -
דיווידנד (חשבונאות וביקורת) dividend -
דרך המלך (תחבורה) main road -
דיווידנד (ביטוח וניהול סיכונים) dividend -
דרך המלך (מקרקעין) main road -
דיווידנד אקראי (חשבונאות וביקורת) special dividend -
דרך המלך (בנקאות ושוק ההון) main street -
דיווידנד אקראי (בנקאות ושוק ההון) special dividend -
דרך המלך (כלכלה וסטטיסטיקה) main street -
דיווידנד באיגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) oond dividend -
דרך העיון (ארגון וניהול עסקים) visual typing -
דיווידנד באיגרות חוב (חשבונאות וביקורת) oond dividend -
דרך העילום (ארגון וניהול עסקים) (touch typing) non-visual -
דיווידנד ביניים (ביטוח וניהול סיכונים) interim dividend -
דרך הרבים (מקרקעין) public thoroughfare -
דיווידנד ביניים (בנקאות ושוק ההון) interim dividend -
דרך חד-מסלולית (תחבורה) single roadway -
דיווידנד ביניים (חשבונאות וביקורת) interim dividend -
דרך חד-סיטרית (תחבורה) one-way road -
דיווידנד בכורה (בנקאות ושוק ההון) preference dividend -
דרך חישורית (תחבורה) radial highway -
דיווידנד בכורה (חשבונאות וביקורת) preference dividend -
דרך כבושה (תחבורה) gravel road -
דיווידנד בלתי חוקי (חשבונאות וביקורת) illegal dividend -
דרך ללא מוצא (תחבורה) dead end -
דיווידנד בלתי חוקי (בנקאות ושוק ההון) illegal dividend -
דרך מאספת (תחבורה) feeder road -
דיווידנד במזומן (חשבונאות וביקורת) cash dividend -
דרך מהירה (תחבורה) motorway / freeway -
דיווידנד במזומן (בנקאות ושוק ההון) cash dividend -
דרך מהירה (מקרקעין) motorway / freeway -
דיווידנד בעין (בנקאות ושוק ההון) in kind dividend -
דרך מחולקת (תחבורה) divided road -
דיווידנד בעין (חשבונאות וביקורת) in kind dividend -
דרך מעבר (תחבורה) transfer road -
דיווידנד בפיגור (חשבונאות וביקורת) dividend in arrears -
דרך מקומית (תחבורה) local road -
דיווידנד בפיגור (בנקאות ושוק ההון) dividend in arrears -
דרך משוקעת (תחבורה) depressed road -
דיווידנד בפירוק (דיני עסקים) liquidating dividend -
דרך עוקפת (תחבורה) bypass road -
דיווידנד בפירוק (חשבונאות וביקורת) liquidating dividend -
דרך עורקית (תחבורה) arterial road -
דיווידנד בפשיטת רגל (דיני עסקים) dividend in bankrupcy -
דרך עילית (תחבורה) elevated road -
דיווידנד בפשיטת רגל (חשבונאות וביקורת) dividend in bankruptcy -
דרך עירונית (תחבורה) urban road -
דיווידנד הוני (בנקאות ושוק ההון) capital dividend -
דרך עפר (תחבורה) earth road -
דיווידנד הוני (חשבונאות וביקורת) capital dividend -
דרך עקלתון (תחבורה) obliquely way -
דיווידנד הכנסה (חשבונאות וביקורת) income dividend -
דרך עקלתון (מקרקעין) obliquely way -
דיווידנד הכנסה (בנקאות ושוק ההון) income dividend -
דרך פרטית (תחבורה) private road -
דיווידנד לא צביר (בנקאות ושוק ההון) on cumulative dividend -
דרך ציבורית (תחבורה) public way -
דיווידנד לא צביר (חשבונאות וביקורת) no cumulative dividend -
דרך ראשית (תחבורה) main road -
דיווידנד למניה (חשבונאות וביקורת) dividend per share -
דרך שירות (תחבורה) service road -
דיווידנד למניה (בנקאות ושוק ההון) dividend per share -
דרך שלישית (כלכלה וסטטיסטיקה) third way -
דיווידנד מדומה (בנקאות ושוק ההון) phony dividend -
דרך תת-מהירה (תחבורה) expressway -
דיווידנד מדומה (חשבונאות וביקורת) phony dividend -
דרכי יישוב אופציונליים (ביטוח וניהול סיכונים) optional modes of settlements -
דיווידנד מובטח (ביטוח וניהול סיכונים) guaranteed dividend -
דש (תחבורה) lapel -
דיווידנד מוטל (ביטוח וניהול סיכונים) projected dividend -
דש"כ (ראשי תיבות עבריים) -
דיווידנד מוצהר (בנקאות ושוק ההון) declared dividend -
דת העבודה (יחסי עבודה) work law -
דיווידנד מוצהר (חשבונאות וביקורת) declared dividend -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות