לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גיליון עלות (חשבונאות וביקורת) cost sheet -
ג"ד (ראשי תיבות עבריים) -
גיליון ציטוט (חשבונאות וביקורת) quote sheet -
ג"ח (ראשי תיבות עבריים) -
גיליון שכר (יחסי עבודה) payroll -
ג"ת (ראשי תיבות עבריים) -
גיליון שכר (חשבונאות וביקורת) payroll -
ג' (ראשי תיבות עבריים) -
גיליון שערי עסקות (בנקאות ושוק ההון) transactions rates sheet -
ג'אול (מידות ומשקלות) joul -
גיליון שערים (בנקאות ושוק ההון) quotation list -
ג'וב (מחשבים ומערכות מידע) job -
גיליון שקילה (ביטוח וניהול סיכונים) weightment sheet -
ג'וביאל (מחשבים ומערכות מידע) jovial -
גיליון תיווי, גיליון תיוג (חשבונאות וביקורת) check sheet -
ג'ובר (בנקאות ושוק ההון) jobber -
גיליון תלוש (תיקשורת) tear sheet -
ג'ויסטיק (תחבורה) joystick -
גיליון תלוש (שיווק ופירסום) tear sheet -
ג'וק (מחשבים ומערכות מידע) chip -
גיליון תלושים (בנקאות ושוק ההון) coupon sheet -
ג'י-סי-אל (מחשבים ומערכות מידע) jcl -
גילשון (תחבורה) glider -
ג'יגה (מחשבים ומערכות מידע) giga -
גימור (מקרקעין) finish -
ג'יגה־בית (מחשבים ומערכות מידע) gigabyte -
גימור מוצר (ייצור ותיפעול) product finish -
ג'יגה־הרץ (מידות ומשקלות) gigahertz -
גימור עתיק (שיווק ופירסום) antique finish -
ג'יגה־הרץ (תיקשורת) gigahertz -
גימיק (שיווק ופירסום) himmick -
ג'ינגל (שיווק ופירסום) jingel -
גימלאות כפל (ביטוח וניהול סיכונים) double annuity -
ג'יפ (תחבורה) jeep -
גימלאי (ביטוח וניהול סיכונים) pensioner -
ג'מבו (תחבורה) jumbo (jet) -
גימלה (ביטוח וניהול סיכונים) annuity -
ג'מבו (בנקאות ושוק ההון) jumbo -
גימלה בפיגור (ביטוח וניהול סיכונים) annuity payable in arrear -
ג'נט (תחבורה) rim / jante -
גימלה בפרמיה יחידה (ביטוח וניהול סיכונים) single premium annuity -
ג'קל והייד (ארגון וניהול עסקים) Jekyll and Hyde -
גימלה דחויה (ביטוח וניהול סיכונים) defferred annuity -
ג'קל והייד (חשבונאות וביקורת) Jekyll and Hyde -
גימלה דחויית מס (ביטוח וניהול סיכונים) tax deferred annuity -
ג'קל והייד (בנקאות ושוק ההון) Jekyll and Hyde -
גימלה ודאית (ביטוח וניהול סיכונים) annuity certain -
ג.א.ט.ט. (ראשי תיבות עבריים) -
גימלה זמנית (ביטוח וניהול סיכונים) temporary annuity -
גא"ו (ראשי תיבות עבריים) -
גימלה חלה (ביטוח וניהול סיכונים) annuity due -
גאו-דמוגרפיה (כלכלה וסטטיסטיקה) geodemography -
גימלה טהורה (ביטוח וניהול סיכונים) pure annuity -
גאו-דמוגרפיה (שיווק ופירסום) geodemography -
גימלה לתקופה קצובה (ביטוח וניהול סיכונים) term certain annuity -
גאוגרפי, אזור (שיווק ופירסום) geographical territory -
גימלה מובטחת (ביטוח וניהול סיכונים) guranteed annuity -
גאודזיה (מקרקעין) geodesy -
גימלה מוגבלת (ביטוח וניהול סיכונים) terminable annuity -
גאוס (מחשבים ומערכות מידע) gauss -
גימלה מיידית (ביטוח וניהול סיכונים) immediate annuity -
גאוס (מידות ומשקלות) gauss -
גימלה מראש (ביטוח וניהול סיכונים) annuity payable in advance -
גאות (כלכלה וסטטיסטיקה) boom -
גימלה משתנה (ביטוח וניהול סיכונים) variable annuity -
גאות בבורסה (בנקאות ושוק ההון) exchange boom -
גימלה על תנאי (ביטוח וניהול סיכונים) contingent annuity -
גאות ושפל (ארגון וניהול עסקים) boom and bust -
גימלה צמודה (ביטוח וניהול סיכונים) linked annuity -
גאות ושפל (כלכלה וסטטיסטיקה) boom and bust -
גימלה צמותה (ביטוח וניהול סיכונים) perpetual annuity -
גאות כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic boom -
גימלה צמותה (בנקאות ושוק ההון) perpetual annuity -
גאט"ט (כלכלה וסטטיסטיקה) G.A.T.T. -
גימלה קבועה (ביטוח וניהול סיכונים) fixed annuity -
גאט"ט (ראשי תיבות עבריים) -
גימלה קבוצתית (ביטוח וניהול סיכונים) group annuity -
גאייה (תיקשורת) fade in -
גימלה רגילה (ביטוח וניהול סיכונים) ordinary annuity -
גאנט (ייצור ותיפעול) Gant -
גימלת אלמנה (בנקאות ושוק ההון) widows' pension -
גב כרך (תיקשורת) back of book -
גימלת אלמנה (ביטוח וניהול סיכונים) widow's annuity -
גב מעקה (תחבורה) guardrail back side -
גימלת דמי פגיעה (ביטוח וניהול סיכונים) injury annuity -
גב-אל-גב (שיווק ופירסום) back to back -
גימלת החזר עתודה במזומן (ביטוח וניהול סיכונים) cash refund annuity -
גב־אל־גב (בנקאות ושוק ההון) back to back -
גימלת חיים (ביטוח וניהול סיכונים) life annuity -
גבה (תחבורה) brow -
גימלת חיים בלבד (ביטוח וניהול סיכונים) straight life annuity -
גבוה (בנקאות ושוק ההון) high -
גימלת חיים משותפת (ביטוח וניהול סיכונים) joint life annuity -
גבוה - נמוך, שיטת (חשבונאות וביקורת) high - low method -
גימלת חיים משותפת ולשאיר (ביטוח וניהול סיכונים) jointand survivor annuity -
גבוה יומי (בנקאות ושוק ההון) daily high -
גימלת נותר בחיים (ביטוח וניהול סיכונים) last survivor annuity -
גבוה שנתי (בנקאות ושוק ההון) annual high -
גימלת נותר בחיים (ביטוח וניהול סיכונים) last survivor annuity -
גבוה-נמוך, שיטת (ייצור ותיפעול) high-low method -
גימלת ניידות (ביטוח וניהול סיכונים) movable annuity -
גבול (בנקאות ושוק ההון) limit -
גימלת נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disability annuity -
גבול (מידות ומשקלות) limit -
גימלת סיעוד (ביטוח וניהול סיכונים) supportive annuity -
גבול אחריות (ביטוח וניהול סיכונים) liability limit -
גימלת פרישה (בנקאות ושוק ההון) retirement annuity -
גבול אחריות בסיסי (ביטוח וניהול סיכונים) basic limit of liability -
גימלת פרישה (ביטוח וניהול סיכונים) retirement annuity -
גבול אחריות לבטן המוביל (ביטוח וניהול סיכונים) bottom limit / limit per bottom -
גימלת פרישה על פי חיקוק (ביטוח וניהול סיכונים) statutory retirement annuity -
גבול אחריות מפוצל (ביטוח וניהול סיכונים) split limit of liability -
גימלת שאיר (ביטוח וניהול סיכונים) survivorship annuity -
גבול אחריות משולב (ביטוח וניהול סיכונים) combined single limit -
גינונים (משאבי אנוש) mannerism -
גבול אמיתי (כלכלה וסטטיסטיקה) real limit -
גיני (בנקאות ושוק ההון) guinea -
גבול אשראי (שיווק ופירסום) highest credit. -
גיר (ארגון וניהול עסקים) chalk -
גבול אשראי (בנקאות ושוק ההון) highest credit -
גירה (מידות ומשקלות) geira -
גבול הרשאה להתחייב (כלכלה וסטטיסטיקה) debt limit -
גירו (בנקאות ושוק ההון) giro -
גבול חישוב (מחשבים ומערכות מידע) computation bound -
גירוי (תיקשורת) stimulus -
גבול חיתום (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting limit -
גירוי (שיווק ופירסום) stimulus -
גבול יעילות (בנקאות ושוק ההון) efficient frontier -
גירוי תגובה, מודל (שיווק ופירסום) stimulus response model -
גבול מגרש (מקרקעין) lot boundry -
גירופלן (תחבורה) gyroplane -
גבול מדומה (כלכלה וסטטיסטיקה) immaginary limit -
גירסה (מחשבים ומערכות מידע) version -
גבול מוניציפלי (מקרקעין) municipal boundry -
גירסת ניסוי (שיווק ופירסום) pilot -
גבול מחלקה (כלכלה וסטטיסטיקה) class limit -
גירסת ניסוי (תיקשורת) pilot -
גבול מיצרפי (ביטוח וניהול סיכונים) aggregate limit -
גירעון (חשבונאות וביקורת) deficit -
גבול מרכזי (כלכלה וסטטיסטיקה) central limit -
גירעון אזרחי (כלכלה וסטטיסטיקה) civil deficit -
גבול עודף (ביטוח וניהול סיכונים) excess limit -
גירעון בחשבון שוטף (כלכלה וסטטיסטיקה) current account deficit -
גבול עומדה (בנקאות ושוק ההון) position limit -
גירעון במאזן התשלומים (כלכלה וסטטיסטיקה) balance of payments deficit -
גבול עליון (בנקאות ושוק ההון) limit up -
גירעון במאזן מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) unfavorable balance of trade -
גבול עסקה (בנקאות ושוק ההון) floor limit -
גירעון מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) trade deficit -
גבול שיפוי (ביטוח וניהול סיכונים) limit of indemnity -
גירעון של שיווי משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) equilibrium deficit -
גבול תחתון (בנקאות ושוק ההון) limit down -
גירעון תקציבי (חשבונאות וביקורת) budget deficit -
גבול תנודה (בנקאות ושוק ההון) fluctuation limit -
גירעון תקציבי (כלכלה וסטטיסטיקה) budget deficit -
גבולות בקרה (ייצור ותיפעול) control limits -
גישה (מקרקעין) access -
גבולות יכולת ייצור (ייצור ותיפעול) production possibility frontier (fpp -
גישה (ארגון וניהול עסקים) approach -
גבולות מערכת (ארגון וניהול עסקים) system limits -
גישה (מחשבים ומערכות מידע) access -
גבולות, מושג (שיווק ופירסום) limit concept -
גישה (2) (ארגון וניהול עסקים) access -
גביה עם המכירה (שיווק ופירסום) collection on delivery -
גישה אוניטרית (יחסי עבודה) unitary approach -
גבייה (בנקאות ושוק ההון) collection -
גישה אורדינלית (שיווק ופירסום) ordinal approach -
גבייה (חשבונאות וביקורת) collection -
גישה אורדינלית (כלכלה וסטטיסטיקה) ordinal approach -
גבייה חיצונית (חשבונאות וביקורת) outside collection -
גישה אטומיסטית (משאבי אנוש) -
גבייה כנגד מסמך (בנקאות ושוק ההון) clean collection -
גישה אינדקס־סידרתית (מחשבים ומערכות מידע) index sequential access -
גבייה מינהלית (חשבונאות וביקורת) administrative collection -
גישה אנליטית (משאבי אנוש) analytical approach -
גבייה מרוכזת (יחסי עבודה) salary deduction -
גישה אפוטרופסית לפיקוח (משאבי אנוש) custodial approach to supervision -
גבייה נקייה (בנקאות ושוק ההון) net collection -
גישה אקראית (מחשבים ומערכות מידע) access random -
גביית חוב (חשבונאות וביקורת) debt collection -
גישה אקראית לפי תור ולפי אינדקס (מחשבים ומערכות מידע) sequential access -
גביית חוב (שיווק ופירסום) debt collection -
גישה בו־זמנית (מחשבים ומערכות מידע) access simultaneous -
גביית שטרות על ידי נוכס (בנקאות ושוק ההון) factoring of receivables -
גישה ברמת מיקרו (ייצור ותיפעול) micro level approach -
גביית שטרות על ידי נוכס (ארגון וניהול עסקים) factoring of receivables -
גישה ברמת מקרו (ארגון וניהול עסקים) macro level approach -
גביית שיקים (בנקאות ושוק ההון) checks collection -
גישה בתיקשורת בזק (מחשבים ומערכות מידע) telecommunications access -
גביית תלושים (בנקאות ושוק ההון) coupon collection -
גישה דינמית (מחשבים ומערכות מידע) dynamic access -
גבירה קשישה (בנקאות ושוק ההון) old lady -
גישה הוליסטית (משאבי אנוש) holistic approach -
גבנון (תחבורה) hummock -
גישה חברית לפיקוח (משאבי אנוש) collegial approach to supervision -
גבנון (בנקאות ושוק ההון) hump -
גישה טורית (מחשבים ומערכות מידע) serial access -
גבס (מקרקעין) plaster -
גישה טכנית (בנקאות ושוק ההון) technical approach -
גג (תיקשורת) gag -
גישה יחידאית (משאבי אנוש) unitary approach -
גג (מקרקעין) roof -
גישה ישירה (מחשבים ומערכות מידע) random access -
גג (תיקשורת) gag -
גישה ישירה לזיכרון (מחשבים ומערכות מידע) direct memory access -
גג אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit ceiling -
גישה כלכלית (ארגון וניהול עסקים) economic approach -
גג בלפסט (מקרקעין) belfast roof -
גישה לכספת (בנקאות ושוק ההון) access to safe -
גג הגה (מקרקעין) rudder roof -
גישה לפי תור (מחשבים ומערכות מידע) queued access -
גג היפרבולי (מקרקעין) hyperbolic roof -
גישה מבוססת לקוח (שיווק ופירסום) customer based approch -
גג מנסרד (מקרקעין) mansard roof -
גישה מבוססת לקוח (ארגון וניהול עסקים) customer based approch -
גג מפרקי (מקרקעין) joint roof -
גישה מבנית (שיווק ופירסום) structural approach -
גג משופע (מקרקעין) sloped roof -
גישה מבנית (ארגון וניהול עסקים) structural approach -
גג נסמך (מקרקעין) supported roof -
גישה מדינתית (יחסי עבודה) state approach -
גג פוויליון (מקרקעין) pavilion roof -
גישה מוסדית לשוק העבודה (יחסי עבודה) insitutional approach to labor market -
גג קל (מקרקעין) light roof -
גישה מחויצת (מחשבים ומערכות מידע) partitioned access -
גגון (מקרקעין) small roof -
גישה מחסנת (שיווק ופירסום) inoculation approach -
גד"ע (ראשי תיבות עבריים) -
גישה מיידית (מחשבים ומערכות מידע) immediate access -
גדה אחת (משאבי אנוש) single strand -
גישה מלמעלה למטה (ארגון וניהול עסקים) top-down approach -
גדודית (תחבורה) windrow -
גישה מרובבת (מחשבים ומערכות מידע) -
גדודית (2) (תחבורה) bumper -
גישה מרחוק (מחשבים ומערכות מידע) remote access -
גדילה (בנקאות ושוק ההון) accretion -
גישה נורמטיבית (ארגון וניהול עסקים) normative approach -
גדילה שלא מיגיעה (חשבונאות וביקורת) unearned increment -
גישה ניהולית (ארגון וניהול עסקים) managerial approach -
גדילת ניכיון (בנקאות ושוק ההון) accretion of discount -
גישה סוציוטכנית (ייצור ותיפעול) socio-technical approach -
גדר (מקרקעין) fence -
גישה סוציוטכנית (יחסי עבודה) socio-technical approach -
גדר בטיחות (תחבורה) safety fence -
גישה סוציולוגית (ארגון וניהול עסקים) sociological approach -
גדר בטיחות (מקרקעין) safety fence -
גישה סידרתית (מחשבים ומערכות מידע) sequential access -
גדר הפרדה (מקרקעין) safety fence -
גישה סידרתית לפי אינדקס (מחשבים ומערכות מידע) index sequential access -
גדר הפרדה (תחבורה) safety fence -
גישה סידרתית לפי תור (מחשבים ומערכות מידע) queued sequential access -
גדר חיה (תחבורה) live febce -
גישה סידרתית־מדלגת (מחשבים ומערכות מידע) skip sequential access -
גדר חיה (מקרקעין) live fence -
גישה ערכית (ארגון וניהול עסקים) value approach -
גדר חשמלית (מקרקעין) electric fence -
גישה פוליטית (ארגון וניהול עסקים) political approach -
גו"י (ראשי תיבות עבריים) -
גישה פונדמנטליסטית (בנקאות ושוק ההון) fundamental approach -
גואי (מחשבים ומערכות מידע) gui -
גישה פונקציונלית (משאבי אנוש) functional approach -
גוב' (ראשי תיבות עבריים) -
גישה פסיכולוגית (ארגון וניהול עסקים) psychological approach -
גובה (חשבונאות וביקורת) collector -
גישה קלינית (יחסי עבודה) clinical approach -
גובה (ארגון וניהול עסקים) collector -
גישה קרדינלית (כלכלה וסטטיסטיקה) cardinal approach -
גובה (בנקאות ושוק ההון) collector -
גישה קרדינלית (שיווק ופירסום) cardinal approach -
גובה חיצוני (ארגון וניהול עסקים) outside collector -
גישה רציפה (מחשבים ומערכות מידע) serial sequential access -
גובה חיצוני (בנקאות ושוק ההון) outside collector -
גישה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing concept -
גובה חיצוני (חשבונאות וביקורת) outside collector -
גישה שיווקית חברתית (שיווק ופירסום) social marketing concept -
גובה יחסי (מקרקעין) relative height -
גישה תומכת לפיקוח (משאבי אנוש) supportive approach to supervision -
גובה כולל (תחבורה) overall hight -
גישור (מחשבים ומערכות מידע) bridging -
גובה מוחלט (מקרקעין) absolut height -
גישור (דיני עסקים) mediation -
גובה מעקה (מקרקעין) height of parapet -
גישור פערים (שיווק ופירסום) bridging the gaps -
גובה קומה (מקרקעין) height between floors -
גישוש (ארגון וניהול עסקים) exploration -
גובה ראשי (דיני עסקים) collecting officer -
גישושי (מחשבים ומערכות מידע) heuristic -
גוביינא (חשבונאות וביקורת) collect shipment -
גישות פיננסיות למדידת ניכסיות מותג (חשבונאות וביקורת) financial approch to brand equity measurment -
גוביינא (בנקאות ושוק ההון) collect shipment -
גישת אינסטינקטים (משאבי אנוש) instincts approach -
גוביינא (שיווק ופירסום) collect shipment -
גישת הון אנושי (משאבי אנוש) human capital approach -
גוביינא / גוביינה (תיקשורת) collect -
גישת היפוך (ארגון וניהול עסקים) bottom up -
גוגול (תיקשורת) googol -
גישת הכנסה לערך (מקרקעין) income approach to value -
גוגל (תיקשורת) google -
גישת המכפיל (חשבונאות וביקורת) multiplier approach -
גוגל (מחשבים ומערכות מידע) google -
גישת המכפיל (בנקאות ושוק ההון) multiplier approach -
גודל ארגון (ארגון וניהול עסקים) size of organization -
גישת המכפיל (ארגון וניהול עסקים) multiplier approach -
גודל גוש (מחשבים ומערכות מידע) block size -
גישת הערכה למדידת ניכסיות המותג (חשבונאות וביקורת) valuation approach to grand equity measurment -
גודל הזמנה (ייצור ותיפעול) order size -
גישת השוואה (מקרקעין) sales comparison approach -
גודל הזמנה כלכלי (ייצור ותיפעול) economic order quantity [EOQ] -
גישת ייצור (ארגון וניהול עסקים) production concept -
גודל הזמנה קבוע (ייצור ותיפעול) fixed order quantity -
גישת כפייה (מחשבים ומערכות מידע) brute force approach -
גודל הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue size -
גישת מאזן מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) trade balance approach -
גודל זרימה (כלכלה וסטטיסטיקה) flow size / flow -
גישת מהחוץ פנימה (ארגון וניהול עסקים) outside-inside approach -
גודל כלכלי (ייצור ותיפעול) economic lot -
גישת מודעות (משאבי אנוש) awareness approach -
גודל מדגם (ייצור ותיפעול) sample size -
גישת מוצר (שיווק ופירסום) product concept -
גודל מדגם (כלכלה וסטטיסטיקה) sample size -
גישת מוצר (ייצור ותיפעול) product concept -
גודל מזערי ליעילות (כלכלה וסטטיסטיקה) minimum efficient scale -
גישת מוצר (ארגון וניהול עסקים) product concept -
גודל מזערי ליעילות (ייצור ותיפעול) minimum efficient scale -
גישת מכירות (ארגון וניהול עסקים) sales concept -
גודל מזערי של פקודה (בנקאות ושוק ההון) minimum size order -
גישת מלמטה למעלה (ארגון וניהול עסקים) bottom-up approach -
גודל מלאי (כלכלה וסטטיסטיקה) stock -
גישת מערכות (ארגון וניהול עסקים) system approach -
גודל ניסיוני (שיווק ופירסום) trial size -
גישת מערכות (יחסי עבודה) system approach -
גודל סטייה מרבי (כלכלה וסטטיסטיקה) maximum deviation -
גישת מערכות (ייצור ותיפעול) system approach -
גודל קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file size -
גישת משמעויות (ארגון וניהול עסקים) meaning approach -
גודל קריטי (ארגון וניהול עסקים) critical size -
גישת משמעויות (שיווק ופירסום) meaning approach -
גודל שגיאה (כלכלה וסטטיסטיקה) size of error -
גישת משמעויות (תיקשורת) meaning approach -
גודל שוק (בנקאות ושוק ההון) market breadth -
גישת סכסוך (יחסי עבודה) conflict approach -
גודש תנועה (תחבורה) traffic congestion -
גישת עלות לערך (כלכלה וסטטיסטיקה) cost approach to value -
גווה (תחבורה) junk -
גישת פנימה החוצה (ארגון וניהול עסקים) inside outside approach -
גוחה (תחבורה) fantail [US] -
גישת שארית למדידת ניכסיות מותג (חשבונאות וביקורת) residual approch to brand equity measurment -
גולגולת וכתפיים (בנקאות ושוק ההון) head and shoulders -
גישת שוק לערך (מקרקעין) market approach to value -
גולמי (כלכלה וסטטיסטיקה) gross -
גישת שוק לערך (חשבונאות וביקורת) market approach to value -
גולמי (שיווק ופירסום) rough -
גישת תפוקות (ייצור ותיפעול) output approach -
גולמי (יחסי עבודה) gross -
גישת תשומות (ייצור ותיפעול) input approach -
גולמי (חשבונאות וביקורת) gross -
גל (תיקשורת) wave -
גולמנות משאבים (ייצור ותיפעול) lumpiness of resources -
גל (מחשבים ומערכות מידע) wave -
גולש (תחבורה) skater -
גל הדף (תחבורה) pressure wave -
גולש ייחודי (מחשבים ומערכות מידע) unique user -
גל הלם (תחבורה) shock wave -
גולש ייחודי (תיקשורת) unique user -
גל ירוק (תחבורה) green wave -
גומאוויר (מקרקעין) sponge rubber -
גל נושא (תיקשורת) carrier wave -
גומד (מידות ומשקלות) cubit -
גל נושא (מחשבים ומערכות מידע) carrier -
גומחה (תיקשורת) niche -
גל שלישי של שינויים (ייצור ותיפעול) third wave of change -
גומחה (שיווק ופירסום) niche -
גלאה / גלרה (תחבורה) galley -
גומחה (מקרקעין) niche -
גלאון (תחבורה) galleon -
גומחת חלון (מקרקעין) window recess -
גלאי (תחבורה) detector -
גומחת שוק (שיווק ופירסום) market niche -
גלאי (תיקשורת) detector -
גומי (מקרקעין) rubber -
גלאי (תיקשורת) detector -
גומי ספוגי (מקרקעין) spongy rubber -
גלאי איכות אות (מחשבים ומערכות מידע) quality detector signal -
גון צליל (תיקשורת) timbre -
גלאי איכות אות (תיקשורת) quality detector signal -
גון צליל (מחשבים ומערכות מידע) timbre -
גלאי כרישים (בנקאות ושוק ההון) shark watcher -
גונדולה (תחבורה) gondola -
גלאי רכב (תחבורה) vehicle detector -
גונדלית (תיקשורת) reverse direction writing -
גלאי שקר / גלאי אמת (דיני עסקים) lie detector -
גוף התייחסות (ארגון וניהול עסקים) reference body -
גלבוע (בנקאות ושוק ההון) Gilboa -
גוף התייחסות (כלכלה וסטטיסטיקה) refereance body -
גלגול (בנקאות ושוק ההון) rollover -
גוף כלכלי (ארגון וניהול עסקים) economic organization -
גלגול (כלכלה וסטטיסטיקה) roll over -
גוף מודעה (תיקשורת) advertisement block -
גלגול חוסר (בנקאות ושוק ההון) lapping -
גוף מוסדי (בנקאות ושוק ההון) institutinal entity -
גלגול יתר (בנקאות ושוק ההון) churn -
גוף מנהל (ביטוח וניהול סיכונים) managing body -
גלגול כספים (בנקאות ושוק ההון) defeasance -
גוף מנהל (בנקאות ושוק ההון) managing body -
גלגול מניות (בנקאות ושוק ההון) stock kiting -
גוף מסדיר את עצמו (ארגון וניהול עסקים) self regulatory body -
גלגול מס (כלכלה וסטטיסטיקה) tax shifting -
גוף מסדיר את עצמו (בנקאות ושוק ההון) self regulatory body -
גלגול שיקים (בנקאות ושוק ההון) kiting -
גוף מסדיר את עצמו (חשבונאות וביקורת) self regulatory body -
גלגול תעודות פיקדון (בנקאות ושוק ההון) roll-over certificates of deposit -
גוף משפטי (בנקאות ושוק ההון) legal entity -
גלגיליים (תחבורה) trottinette [Fr.] -
גוף מתוקצב (דיני עסקים) budgeted entity -
גלגל הזנה (מחשבים ומערכות מידע) paper feeder -
גוף ציבורי (דיני עסקים) public entity -
גלגל העין (תיקשורת) eye ball -
גוף ציבורי (ארגון וניהול עסקים) public entity -
גלגל הצלה (תחבורה) life weel -
גוף ציבורי (מקרקעין) publuc body -
גלגל חילוף (תחבורה) spare weel -
גוף ציבורי עסקי (ארגון וניהול עסקים) enterprise fund -
גלגל מוביל (מחשבים ומערכות מידע) leading wheel -
גלגל מניפה (מחשבים ומערכות מידע) daisy wheel -
גופן (מחשבים ומערכות מידע) font -
גלגל קמעונות (שיווק ופירסום) the wheel of retailing -
גופן (שיווק ופירסום) font -
גלדה (כלכלה וסטטיסטיקה) guild -
גופן למקראה אופטית (מחשבים ומערכות מידע) optical type font -
גלובליזציה (תיקשורת) globalization -
גורד שחקים (שיווק ופירסום) skycraper -
גלובליזציה (ארגון וניהול עסקים) globalization -
גורד שחקים (מקרקעין) skyscraper -
גלובליזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) globalization -
גורדון, טכניקת (ייצור ותיפעול) -
גלוון (מידות ומשקלות) gallon -
גורם (ייצור ותיפעול) factor -
גלויה (שיווק ופירסום) self mailer -
גורם (כלכלה וסטטיסטיקה) factor -
גלוייה (תיקשורת) post card -
גורם אובדן (ארגון וניהול עסקים) loss function -
גלולה (תיקשורת) scroll -
גורם אובדן (כלכלה וסטטיסטיקה) loss function -
גלולת רדיו (תיקשורת) radio pill -
גורם אי-התאמה (ייצור ותיפעול) supersession factor -
גלולת רעל (בנקאות ושוק ההון) poison pill tactics -
גורם אי-התאמה (כלכלה וסטטיסטיקה) element of inadequacy -
גלוסוגרף (תיקשורת) glossagraph -
גורם איכותי (ייצור ותיפעול) qualitative factor -
גלוסוגרפיה (תיקשורת) glossagraphy -
גורם איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה) qualitative factor -
גלוסולליה (תיקשורת) glossalalia -
גורם אישי זמני (ייצור ותיפעול) temporary personal factor -
גלוסר (תיקשורת) glossary -
גורם אלתור (כלכלה וסטטיסטיקה) fudge factor -
גלופה (שיווק ופירסום) cliche -
גורם אנדוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) endogenous factor -
גלות מס (דיני עסקים) tax exile -
גורם אקסוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) exogenous factor -
גלות מס (ארגון וניהול עסקים) tax exile -
גורם ביטחון (בנקאות ושוק ההון) safety factor -
גלי אליוט (בנקאות ושוק ההון) Elliott waves -
גורם בלתי נשלט (ייצור ותיפעול) uncontrollable factor -
גלי קול (תיקשורת) sound waves -
גורם הגוש (מחשבים ומערכות מידע) blocking factor -
גליום ארסני (מחשבים ומערכות מידע) gallium arsenide -
גורם ההכפלה (כלכלה וסטטיסטיקה) multiplier -
גליל (מחשבים ומערכות מידע) cylinder -
גורם הטבה שנתי (יחסי עבודה) annual improvement factor -
גליל (בנקאות ושוק ההון) galil -
גורם היעדרות (יחסי עבודה) absence factor -
גליל (שיווק ופירסום) roll-up -
גורם הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) income factor -
גלילה (מחשבים ומערכות מידע) scrolling -
גורם הפרשה (משאבי אנוש) allowance factor -
גלילה (תיקשורת) scroll -
גורם הרשאה (משאבי אנוש) allowance factor -
גלילה (מקרקעין) rolling up -
גורם התפשטות (כלכלה וסטטיסטיקה) spread effect -
גלילה (2) (מחשבים ומערכות מידע) rewind -
גורם זמן (מחשבים ומערכות מידע) time scale -
גלילה אנכית (מחשבים ומערכות מידע) vertical scroll -
גורם זמן איטי (מחשבים ומערכות מידע) time scale slow -
גלילה בכיוון (מחשבים ומערכות מידע) roll on -
גורם זמן מהיר (מחשבים ומערכות מידע) scale fast time -
גלילה החוצה (מחשבים ומערכות מידע) rolling out -
גורם חיכוך צידי (תחבורה) lateral friction factor -
גלילה למרחק (מחשבים ומערכות מידע) roll off -
גורם חיצוני (משאבי אנוש) extrinsic factor -
גלילה פנימה (מחשבים ומערכות מידע) rolling in -
גורם חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) external factor -
גלילון (תיקשורת) roller -
גורם מגביל (ייצור ותיפעול) limiting factor -
גלילת שורות (מחשבים ומערכות מידע) wrap around -
גורם מגביל (כלכלה וסטטיסטיקה) limiting factor -
גלישה (שיווק ופירסום) glut -
גורם ממריץ (משאבי אנוש) incentive factor -
גלישה (ייצור ותיפעול) overflow) -
גורם מניע (משאבי אנוש) motivator factor -
גלישה (תיקשורת) wrap -
גורם מס (חשבונאות וביקורת) tax effect -
גלישה (כלכלה וסטטיסטיקה) spill-over -
גורם מס (יחסי עבודה) tax effect -
גלישה (משאבי אנוש) spillovers -
גורם מערכתי (ייצור ותיפעול) system element -
גלישה (תחבורה) sliding -
גורם משותף (ייצור ותיפעול) common factor -
גלישה (מחשבים ומערכות מידע) wrap -
גורם משכן (מקרקעין) housing body -
גלישה (2) (ייצור ותיפעול) glut -
גורם נסיגה (כלכלה וסטטיסטיקה) backward effect -
גלישה (2) (מחשבים ומערכות מידע) overflow -
גורם ספציפי (משאבי אנוש) specific factor -
גלישה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) glut -
גורם עבירה (חשבונאות וביקורת) lapse factor -
גלישה (3) (מחשבים ומערכות מידע) glitch -
גורם עבירה (ייצור ותיפעול) lapse factor -
גלישה הפוכה (משאבי אנוש) reverse spillover -
גורם עלות (חשבונאות וביקורת) cost factor -
גלישה כללית (כלכלה וסטטיסטיקה) general glut -
גורם פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) policy factor -
גלישה מחסם עליון (מחשבים ומערכות מידע) characteristic overflow -
גורם פישר (כלכלה וסטטיסטיקה) Fisher effect -
גלישה מחסם תחתון (מחשבים ומערכות מידע) characteristic underflow -
גורם פישר בינלאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) international Fisher effect -
גלישה תקציבית (חשבונאות וביקורת) budget glut -
גורם פנוית (מקרקעין) vacancy factor -
גלישת ביצוע (חשבונאות וביקורת) performance glut -
גורם פנימי (משאבי אנוש) intrinsic factor -
גלישת דובים (בנקאות ושוק ההון) bear slide -
גורם ציפיות (כלכלה וסטטיסטיקה) anticipation factor -
גלישת דולרים (כלכלה וסטטיסטיקה) dollar glut -
גורם קבוצתי (משאבי אנוש) group factor -
גלישת מו"פ (כלכלה וסטטיסטיקה) R&D spillover -
גורם קריטי (ייצור ותיפעול) critical factor -
גלישת קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file overflow -
גורם שימוש (כלכלה וסטטיסטיקה) utilization factor -
גלנוע (תחבורה) ferryboat -
גורם שימוש (חשבונאות וביקורת) use factor -
גלקסי (תחבורה) galaxy -
גורם שימוש (ייצור ותיפעול) use factor -
גלריה (מקרקעין) gallery -
גורם שימושיות (ייצור ותיפעול) utilization factor -
גלשן (תחבורה) surfboard -
גורם תיווך (שיווק ופירסום) intermediaries -
גם אני (שיווק ופירסום) me too -
גורמי ביניים (שיווק ופירסום) intermediaries -
גם אני (בנקאות ושוק ההון) me too -
גורמי גורל (ייצור ותיפעול) -
גמ"ד (ראשי תיבות עבריים) -
גורמי הגיינה (משאבי אנוש) hygiene factors -
גמ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
גורמי הישג (יחסי עבודה) achievement factors -
גמ"ח (בנקאות ושוק ההון) accomodation loan -
גורמי ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) factors of production -
גמא (בנקאות ושוק ההון) gamma -
גורמי ייצור (ייצור ותיפעול) factors of production -
גמגום (תיקשורת) stuttering -
גורמי ייצור משתנים (ייצור ותיפעול) variable factors of production -
גמגמן (תיקשורת) stutterer -
גורמי ייצור משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) variable factors of production -
גמול (ארגון וניהול עסקים) remuneration -
גורמי ייצור קבועים (כלכלה וסטטיסטיקה) fixed factors of production -
גמול (יחסי עבודה) remuneration -
גורמי ייצור קבועים (ייצור ותיפעול) fixed factors of production -
גמול (ייצור ותיפעול) bonification -
גורמי מוטיבציה (משאבי אנוש) motivation factors -
גמול דירקטורים (בנקאות ושוק ההון) directors remuneration -
גורמי מזל (ייצור ותיפעול) chance factors -
גמול עבודה (משאבי אנוש) work remuneration -
גורמי מפתח להצלחה (שיווק ופירסום) key success factors -
גמול עבודה במנוחה השבועית (דיני עסקים) remuneration for work in weekly rest period -
גורמי מצב (שיווק ופירסום) situation factors -
גמול עבודה במנוחה השבועית (יחסי עבודה) remuneration for work in weekly rest period -
גורמי סיכון (שיווק ופירסום) risk factors -
גמול שירות (יחסי עבודה) retainer -
גורמי סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk factors -
גמול שירות (ארגון וניהול עסקים) retainer -
גורמי סיכון (ארגון וניהול עסקים) risk factors -
גמול שעות נוספות (דיני עסקים) overtime remuneration -
גורמי סיכון (ייצור ותיפעול) risk factors -
גמול שעות נוספות (יחסי עבודה) overtime remuneration -
גורמי סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) risk factors -
גמול תעסוקתי (יחסי עבודה) occupational remuneration -
גורמי סיפוק (משאבי אנוש) satisfaction factors -
גמול תעסוקתי (ייצור ותיפעול) occupational remuneration -
גורמי עזר (שיווק ופירסום) auxilary factors -
גמילות חסד (גמ"ח) (בנקאות ושוק ההון) accommodation loan -
גורמי עיסוק (משאבי אנוש) job factors -
גמירת דעת (בנקאות ושוק ההון) decision -
גורמי רקע (שיווק ופירסום) background factors -
גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה) elastic -
גורמי שיוך (משאבי אנוש) ascription factors -
גמישות (ארגון וניהול עסקים) elasticity -
גורמי תוכן (תיקשורת) contents factors -
גמישות (מחשבים ומערכות מידע) flexibility -
גורמי תוכן (שיווק ופירסום) contents factors -
גמישות (ייצור ותיפעול) elasticity -
גורמי תועלת (שיווק ופירסום) utility factors -
גמישות (כלכלה וסטטיסטיקה) elasticity -
גורמי תחזוקה (ייצור ותיפעול) maintenance factors -
גמישות אינסופית (כלכלה וסטטיסטיקה) infinite elasticity -
גורמי תיאום (ייצור ותיפעול) coordination factors -
גמישות אפסית (כלכלה וסטטיסטיקה) zero elasticity -
גורמי תיאום (כלכלה וסטטיסטיקה) cost factor -
גמישות ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand elasticity -
גורמים סביבתיים (ארגון וניהול עסקים) environmental factors -
גמישות ביקוש (שיווק ופירסום) demand elasticity -
גורמים סביבתיים (שיווק ופירסום) environmental factors -
גמישות ביקוש (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) elasticity demand -
גורמים, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) factor analysis -
גמישות ביקוש, מקדם (כלכלה וסטטיסטיקה) coefficient of elasticity of demand -
גורר (תחבורה) towing vehicle -
גמישות הון (ארגון וניהול עסקים) capital elasticity -
גורר (ביטוח וניהול סיכונים) towing vehicle -
גמישות הון (בנקאות ושוק ההון) capital elasticity -
גורר תומך (תחבורה) truck tractor -
גמישות היצע (כלכלה וסטטיסטיקה) supply elasticity -
גוררת (תחבורה) tugboat / towboat -
גמישות היצע (שיווק ופירסום) supply elasticity -
גוש (תיקשורת) block -
גמישות היצע, מקדם (כלכלה וסטטיסטיקה) coefficient of elasticity of supply -
גוש (מקרקעין) block -
גמישות הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) income elasticity of demand -
גוש (מחשבים ומערכות מידע) block -
גמישות הכנסה ליבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) income elasticity of demand for imports -
גוש / חלקה (מקרקעין) block / parcel -
גמישות יחידתית (כלכלה וסטטיסטיקה) unit elasticity -
גוש אחסון (מחשבים ומערכות מידע) storage block -
גמישות ייצור (ייצור ותיפעול) elasticity of production -
גוש אירו (כלכלה וסטטיסטיקה) Euro block -
גמישות ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) elasticity of production -
גוש בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control block -
גמישות מחירים (שיווק ופירסום) price elasticity -
גוש דולר (כלכלה וסטטיסטיקה) dollar markets -
גמישות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price elasticity -
גוש דולר (בנקאות ושוק ההון) dollar markets -
גמישות ניהולית (ארגון וניהול עסקים) managerial elasticity -
גוש הזנה (מחשבים ומערכות מידע) entry block -
גמישות פונקציה (כלכלה וסטטיסטיקה) elasticity of function -
גוש זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold block -
גמישות פיננסית (ייצור ותיפעול) financial flexibility -
גוש מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary block -
גמישות פיננסית (בנקאות ושוק ההון) financial flexibility -
גוש מישתנה (מחשבים ומערכות מידע) block variable -
גמישות פירסום (תיקשורת) dvertsement elasticity -
גוש סטרלינג (כלכלה וסטטיסטיקה) sterling block -
גמישות פרסום (שיווק ופירסום) advertisement elasticity -
גוש פלט (מחשבים ומערכות מידע) output block -
גמישות צולבת (שיווק ופירסום) cross elasticity of demand -
גוש קבוע (מחשבים ומערכות מידע) block fixed -
גמישות צולבת (כלכלה וסטטיסטיקה) cross elasticity -
גוש קלט (מחשבים ומערכות מידע) input block -
גמישות צולבת (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) cross elasticity of demand -
גוש רישום (מקרקעין) registration block -
גמישות צולבת, מקדם (כלכלה וסטטיסטיקה) coefficient of cross elasticity -
גוש תצורה (מחשבים ומערכות מידע) configuration block -
גמישות צינור שיווק (ארגון וניהול עסקים) channel of distribution elasticity -
גושי רשומות (מחשבים ומערכות מידע) record blocks -
גמישות צינור שיווק (שיווק ופירסום) channel of distribution elasticity -
גושרה (מחשבים ומערכות מידע) bridgeware -
גמישות קשתית (כלכלה וסטטיסטיקה) arc elasticity -
גותי (מקרקעין) gothic -
גמישות שוק עבודה (יחסי עבודה) labor market flexibility -
גותי (תיקשורת) gothic -
גמישות שוק עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor market flexibility -
גז (בנקאות ושוק ההון) haircut -
גמישות תחלופה (ייצור ותיפעול) substitution elasticity -
גז"ד (ראשי תיבות עבריים) -
גמישות תחלופה (שיווק ופירסום) elasticity of substitution -
גזברות (ארגון וניהול עסקים) treasureship -
גמישות תחלופה (כלכלה וסטטיסטיקה) elasticity of substitution -
גזברות (משאבי אנוש) treasureship -
גמל־נט (ביטוח וניהול סיכונים) gemel-net -
גזוזטרה (מקרקעין) balcony -
גמלאי (בנקאות ושוק ההון) pensioner -
גזט (תיקשורת) gazette -
גמלה (תחבורה) gangway / gangboard -
גזיבו (מקרקעין) gazibo -
גמלה (מקרקעין) gangplank -
גזית (מקרקעין) hewn stone -
גמלה (דיני עסקים) benefit -
גזית אקראית (מקרקעין) randomal hewn stone -
גמלה (יחסי עבודה) annuity -
גזל (דיני עסקים) plunder -
גמלה (2) (יחסי עבודה) benefit -
גזר דין (דיני עסקים) decree -
גמלה / אנונה (כלכלה וסטטיסטיקה) annuity -
גזר דין (2) (דיני עסקים) sentence -
גמלון (מקרקעין) gable -
גזר ומקל (משאבי אנוש) carrot and stick -
גמלון סורי (מקרקעין) syrian gable -
גיא (מקרקעין) gorge -
גמלת אלמנה (יחסי עבודה) widow's annuity -
גיאוגרפיה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic geography -
גמלת אלמנה (דיני עסקים) widow`s annuity -
גיאות (בנקאות ושוק ההון) ע"ע גֵאוּת. -
גמלת פרישה על פי חיקוק (יחסי עבודה) statutory retirement annuity -
גיבוב (מחשבים ומערכות מידע) hashing -
גמלת פרישה על-פי חיקוק (דיני עסקים) statutory retierment annuity -
גיבוב (2) (מחשבים ומערכות מידע) hash -
גמר (מקרקעין) finish -
גיבוי (מחשבים ומערכות מידע) backup -
גמר בנייה (מקרקעין) construction complishen -
גיבוי (כלכלה וסטטיסטיקה) backing -
גן נוי (מקרקעין) decorated garden -
גיבוי המשאית (בנקאות ושוק ההון) back-up the truck -
גן ציבורי (מקרקעין) public garden -
גיבוי ושחזור (מחשבים ומערכות מידע) backup and recover -
גנבה (דיני עסקים) theft -
גיבוי ושחזור (2) (מחשבים ומערכות מידע) backup and restore -
גנבה (בנקאות ושוק ההון) theft -
גיבור-על (תיקשורת) super-hero -
גנבה בידי מנהל (בנקאות ושוק ההון) theft by officers -
גיג (תחבורה) gig / captain`s gig -
גנבת דעת (בנקאות ושוק ההון) deceit -
גיד (תחבורה) guy / vang -
גנום (תחבורה) genome -
גידול הוני (חשבונאות וביקורת) capital appreciation -
גניבה (ביטוח וניהול סיכונים) theft -
גידול הוני (ארגון וניהול עסקים) capital appreciation -
גניבת דעת (דיני עסקים) deceit -
גידול והרחבה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) growth and expansion startegy -
גניבת מחזור (מחשבים ומערכות מידע) cycle stealing -
גידול טבעי (כלכלה וסטטיסטיקה) natural increase -
גניבת עין (דיני עסקים) passing off -
גידול משאב בשל שינוי טכני (ייצור ותיפעול) resource augmenting because of technical change -
גניבת עין (שיווק ופירסום) passing off -
גידור (כלכלה וסטטיסטיקה) hedging -
גניבת עין (2) (דיני עסקים) pretentiousness -
גידור (בנקאות ושוק ההון) hedging -
גנרטור (מחשבים ומערכות מידע) -
גידור (ביטוח וניהול סיכונים) hedging -
גף (תחבורה) gaff -
גידור (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) enclosure -
גפ"ן (ראשי תיבות עבריים) -
גידור בחסר (בנקאות ושוק ההון) short hedge -
גפה (ייצור ותיפעול) stiky ribbon -
גידור ביתר (בנקאות ושוק ההון) long hedge -
גר'פיקה (תיקשורת) graphics -
גידור דינמי (בנקאות ושוק ההון) dynamic hedging -
גרגולה (מקרקעין) gargouille -
גידור לעומת ספקולציה (כלכלה וסטטיסטיקה) hedging vs. speculation -
גרוגרת (מידות ומשקלות) dried fig -
גידור מפני אינפלציה (בנקאות ושוק ההון) inflation hedge -
גרוטו, גרוט, גרוטה (מקרקעין) grotta -
גידור סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk hedging -
גרוטסקה / גרוטסק (תיקשורת) grotesque -
גידור צולב (בנקאות ושוק ההון) cross hedge -
גרוטסקה, גרוטסק (מקרקעין) grotesque -
גידור, יחס (בנקאות ושוק ההון) hedge ratio -
גרור (ביטוח וניהול סיכונים) trailler -
גידור, סעיף (בנקאות ושוק ההון) hedging clouse -
גרור (תחבורה) trailler -
גיהות (יחסי עבודה) occupational hygiene -
גרור נתמך (תחבורה) semitrailer -
גיוון השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment diversification -
גרור שלם (תחבורה) full trailer -
גיול (חשבונאות וביקורת) aging -
גרט (מקרקעין) salvage -
גיול (בנקאות ושוק ההון) aging -
גריי (מידות ומשקלות) gray -
גיול (שיווק ופירסום) aging -
גריין (שיווק ופירסום) teaser -
גיול חייבים (בנקאות ושוק ההון) aging of receivables -
גריין (מידות ומשקלות) grain -
גיול חייבים (חשבונאות וביקורת) aging of receivables -
גריין (תיקשורת) teaser -
גיול חייבים (שיווק ופירסום) aging of receivables -
גרייקונה, נוסחת (ייצור ותיפעול) -
גיול חשבונות (חשבונאות וביקורת) aging of accounts -
גריל (תחבורה) grill -
גיול חשבונות (שיווק ופירסום) aging of accounts -
גרימה (כלכלה וסטטיסטיקה) causation -
גיוס (משאבי אנוש) recruiting -
גרימה הדדית (משאבי אנוש) reciprocal causation -
גיוס אירמוזים (שיווק ופירסום) lead generation -
גריסה (משאבי אנוש) jawboning -
גיוס באירועים מיוחדים (משאבי אנוש) special events recruiting -
גריעת זכויות (יחסי עבודה) decrease of rights -
גיוס הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital raising -
גריעת זכויות (דיני עסקים) decrease of rights -
גיוס הזמנות (שיווק ופירסום) canvassing -
גריפ (תיקשורת) grippe -
גיוס כספים (בנקאות ושוק ההון) funds raising -
גריפה (שיווק ופירסום) skimming -
גיוס מוכרנים (שיווק ופירסום) recruiting of salesperson -
גריפה (בנקאות ושוק ההון) scoop -
גיוס מוכרנים (משאבי אנוש) recruiting of salesperson -
גרירה (מחשבים ומערכות מידע) drag -
גיוס משאבי אנוש (משאבי אנוש) human resources recruiting -
גרירה פיסקלית (כלכלה וסטטיסטיקה) fiscal drag -
גיוס עובדים (משאבי אנוש) staff recruitment -
גרירת ביצוע (בנקאות ושוק ההון) performance drag -
גיוס, מערך (בנקאות ושוק ההון) mobilization system -
גרירת ותק (יחסי עבודה) seniority rights dragging -
גיזה (בנקאות ושוק ההון) haircut -
גרירת משכנתא (מקרקעין) mortgage dragging -
גיזום מוצר (שיווק ופירסום) product pruning -
גרירת משכנתא (ביטוח וניהול סיכונים) mortgage towing -
גיזום מוצר (ייצור ותיפעול) product pruning -
גרירת פקודות (בנקאות ושוק ההון) order drag -
גיזרי עיתונות (שיווק ופירסום) clippings -
גרירת רכב (ביטוח וניהול סיכונים) towing of vehicle -
גיזרי עיתונות (תיקשורת) clippings -
גרם (מידות ומשקלות) gram [gr\gm -
גיחה (מקרקעין) sortie -
גרם הפרת חוזה (בנקאות ושוק ההון) inducement to break a contract -
גיחה (שיווק ופירסום) flight -
גרמיד (מידות ומשקלות) -
גיל (בנקאות ושוק ההון) age -
גרנדבוס (תחבורה) grandbus -
גיל (מידות ומשקלות) -
גרניט (מקרקעין) granite -
גיל (ביטוח וניהול סיכונים) age -
גרניט-פורצלן (מקרקעין) granite-pocelain -
גיל (2) (מידות ומשקלות) age -
גרעון (בנקאות ושוק ההון) deficit -
גיל אפקטיווי (מקרקעין) effective age -
גרעון אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial deficit -
גיל אקטוארי ממוצע (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial average age -
גרעון מוכר (בנקאות ושוק ההון) recognized deficit -
גיל בתפוגה (ביטוח וניהול סיכונים) age at expiry -
גרעון מיוצב (בנקאות ושוק ההון) funded deficit -
גיל האתר (תיקשורת) site age -
גרעון נזילות (בנקאות ושוק ההון) liquid deficiency -
גיל האתר (מחשבים ומערכות מידע) site age -
גרעין (מחשבים ומערכות מידע) nucleus -
גיל כניסה (ביטוח וניהול סיכונים) age of entry -
גרעין שליטה (בנקאות ושוק ההון) control core -
גיל מוגדל (ביטוח וניהול סיכונים) rated-up age -
גרף (מחשבים ומערכות מידע) graph -
גיל מוכר (ביטוח וניהול סיכונים) admitted age -
גרף (כלכלה וסטטיסטיקה) graph -
גיל ממשי (מקרקעין) actual age -
גרף אריתמטי (בנקאות ושוק ההון) arithmetic graph -
גיל מרבי (ביטוח וניהול סיכונים) age limit -
גרף בלתי מכוון (מחשבים ומערכות מידע) undirected graph -
גיל פנסיה (יחסי עבודה) pensionable age -
גרף בקרה (ייצור ותיפעול) control graph -
גיל פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pensionable age -
גרף בקרת תכונות (ייצור ותיפעול) attributes control graph -
גיל פרישה (ביטוח וניהול סיכונים) retirement age -
גרף חשבוני (בנקאות ושוק ההון) arithmetic graph -
גיל פרישה (בנקאות ושוק ההון) retirement age -
גרף יחסי (בנקאות ושוק ההון) logarithmic graph -
גיל פרישה (יחסי עבודה) (retirement age)ף -
גרף לוגריתמי (בנקאות ושוק ההון) logarithmic graph -
גיל פרישה מקובל (ביטוח וניהול סיכונים) normal retirement age -
גרף מיפוי (כלכלה וסטטיסטיקה) cartesian graph -
גיל פרישה מקובל (יחסי עבודה) normal retirement age -
גרף מכוון (מחשבים ומערכות מידע) directed graph -
גיל פרישה שווה (דיני עסקים) equal retierment age -
גרף מקושר (מחשבים ומערכות מידע) connected graph -
גיל פרישה שווה (יחסי עבודה) equal retirement age -
גרף ציורי (כלכלה וסטטיסטיקה) pictorial graph -
גיל פרישה, חוק (דיני עסקים) retirement age law -
גרף שכיחות מצטברת (כלכלה וסטטיסטיקה) comulative frequency graph -
גיל פרישה, חוק (יחסי עבודה) retirement age law -
גרפולוגיה (תיקשורת) graphology -
גיל שונה (ביטוח וניהול סיכונים) age change -
גרפולוגיה (משאבי אנוש) graphology -
גיל תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) age of claim -
גרפומניה (תיקשורת) graphomania -
גילגול (מחשבים ומערכות מידע) rolling -
גרפי (תיקשורת) graphic -
גילדה (כלכלה וסטטיסטיקה) guild -
גרפיטי (תיקשורת) graffiti -
גילוון (מקרקעין) galvanization -
גרפיקה (שיווק ופירסום) graphics -
גילוח (בנקאות ושוק ההון) shaving -
גרפיקה (תיקשורת) graphics -
גילוח נכסים (דיני עסקים) assets disclosure -
גרפיקה (מחשבים ומערכות מידע) graphics -
גילוי (דיני עסקים) discovery -
גרפיקה ממוחשבת (מחשבים ומערכות מידע) computer graphics -
גילוי (בנקאות ושוק ההון) disclosure -
גרפיקה ממוחשבת (שיווק ופירסום) computerized graphics -
גילוי (חשבונאות וביקורת) disclosure -
גרפיקה עסקית (שיווק ופירסום) business graphics -
גילוי (ביטוח וניהול סיכונים) disclosure -
גרפיקה עסקית (בנקאות ושוק ההון) business graphics -
גילוי אופן ההצבעה (בנקאות ושוק ההון) voting disclosure -
גרפיקה שימושית (תיקשורת) practical graphics art -
גילוי אופן ההצבעה (ביטוח וניהול סיכונים) voting disclosure -
גרפיקת גבוהת הפרדה (מחשבים ומערכות מידע) high resolution graphics -
גילוי בעסקה מועדית (בנקאות ושוק ההון) forward transaction disclosoure -
גרפיקת וקטורים (מחשבים ומערכות מידע) vector graphics -
גילוי דעת (חשבונאות וביקורת) audit statements -
גרפיקת וקטורים (שיווק ופירסום) vector graphics -
גילוי דעת בדבר תקני ביקורת בינלאומיים (חשבונאות וביקורת) statements of international accounting standards -
גרפיקת סריקה (מחשבים ומערכות מידע) raster graphics -
גילוי מידע (ארגון וניהול עסקים) information retrival -
גרפיקת רישות (שיווק ופירסום) network graphics -
גילוי מידע (בנקאות ושוק ההון) information disclousure -
גרפיקת תווים (מחשבים ומערכות מידע) character graphics -
גילוי מידע (מחשבים ומערכות מידע) information retrival -
גרר (מחשבים ומערכות מידע) carriage -
גילוי מסמכים (דיני עסקים) discovery of documents -
גררה (תחבורה) sledge -
גילוי נאות (בנקאות ושוק ההון) full disclosure -
גררה אוטומטית (מחשבים ומערכות מידע) automatic carriage -
גילוי נאות (ביטוח וניהול סיכונים) full disclosure -
גררת (תחבורה) drag -
גילוי נכסים (דיני עסקים) assets disclosure -
גרש (תיקשורת) apostroph -
גילום (ארגון וניהול עסקים) grossing up -
גרשהם, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) Gresham's law -
גילום (יחסי עבודה) grossing up -
גשטלט (ארגון וניהול עסקים) gestalt -
גילום (בנקאות ושוק ההון) grossing up -
גשמה (מקרקעין) drainpipe -
גילום מידע (בנקאות ושוק ההון) discounting the news -
גשר (מחשבים ומערכות מידע) bridge -
גילום מס שבח (מקרקעין) grossing-up of betterment tax -
גשר (תחבורה) bridge -
גילון (בנקאות ושוק ההון) gilon -
גשר (תיקשורת) bridgeing -
גיליוטינה (ארגון וניהול עסקים) guillotine -
גשר (מקרקעין) bridge -
גיליון (שיווק ופירסום) issue -
גשר אירי (מקרקעין) Irish bridge -
גיליון (תיקשורת) sheet -
גשר אירי (תחבורה) Irish bridge -
גיליון אישום (דיני עסקים) letter of indictment -
גשר ביילי (תחבורה) Baily bridge -
גיליון אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) spreadsheet -
גשר ביילי (מקרקעין) baily bridge -
גיליון דפוס (תיקשורת) printer`s sheet -
גשר הולכי רגל (מקרקעין) footbtidge -
גיליון מבדק (חשבונאות וביקורת) check sheet -
גשר להולכי רגל (תחבורה) footbridge -
גיליון מיון (חשבונאות וביקורת) spread sheet -
גשר מזדקף (תחבורה) drawbridge -
גיליון מיון אלקטרוני (חשבונאות וביקורת) electronic spread sheet -
גשר מתרומם (תחבורה) lift bridge -
גיליון משכורת (יחסי עבודה) payroll -
גשר סובב (תחבורה) swing bridge -
גיליון ניפרש (מחשבים ומערכות מידע) spreadsheet -
גשר עילי (מקרקעין) overbridge -
גיליון נתונים אישי (משאבי אנוש) personal data sheet -
גשר עילי (תחבורה) overbridge -
גיליון סיגנונות מדורג (תיקשורת) cascading style sheet [css -
גשר פיקוד (תחבורה) nevigation bridge -
גיליון סיגנונות מדורג (מחשבים ומערכות מידע) cascading style sheet [css -
גשר תחתי (תחבורה) underbridge -
גיליון סליקה (בנקאות ושוק ההון) clearing sheet -
גשרה (תחבורה) bridge (of ship) -
גיליון עובדות (תיקשורת) facts sheet -
גשרי פונטונים (מקרקעין) pontoons bridges -
גיליון עיבוד אלקטרוני (חשבונאות וביקורת) electronic processing sheet -
גת (מקרקעין) wine press -
גיליון עלות (ייצור ותיפעול) cost sheet -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות