לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ביקוש אפקטיווי (כלכלה וסטטיסטיקה) effective demand -
ב"א (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש בלתי מותנה (ייצור ותיפעול) independent demand -
ב"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש בלתי סדיר (שיווק ופירסום) irregular demand -
ב"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש בלתי סדיר (ארגון וניהול עסקים) irregular demand -
ב"ד (בנקאות ושוק ההון) XD -
ביקוש בלתי רצוי (שיווק ופירסום) undesirable demand -
ב"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש בררני (שיווק ופירסום) selective demand -
ב"ה (בנקאות ושוק ההון) ex bonus -
ביקוש בשל פרסום (שיווק ופירסום) demand expansibility -
ב"ז (בנקאות ושוק ההון) XR -
ביקוש גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה) elastic dedmand -
ב"ז (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש דחוי (שיווק ופירסום) deferred demand -
ב"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש דחוי (כלכלה וסטטיסטיקה) deferred demand -
ב"ח (בנקאות ושוק ההון) PF -
ביקוש דחוי (ארגון וניהול עסקים) deferred demand -
ב"כ (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש הפוך (כלכלה וסטטיסטיקה) inverse demand -
ב"ל (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש התחלתי (בנקאות ושוק ההון) initial demand -
ב"ע (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש והיצע (שיווק ופירסום) demand and supply -
ב"פ (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש והיצע (כלכלה וסטטיסטיקה) demand and supply -
ב"ת (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש חילוף (מקרקעין) replacement demand -
ב"ת (בנקאות ושוק ההון) XC -
ביקוש חילוף (שיווק ופירסום) replacement demand -
ב' (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש חילוף (כלכלה וסטטיסטיקה) replacement demand -
בא כוח (דיני עסקים) attorny -
ביקוש חילוף (ייצור ותיפעול) replacement demand -
בא כוח (יחסי עבודה) attorney -
ביקוש חילופי (שיווק ופירסום) alternative demand -
בא כוח חוקי (ביטוח וניהול סיכונים) legal representative -
ביקוש חילופי (כלכלה וסטטיסטיקה) alternative demand -
בא־כוח (בנקאות ושוק ההון) attorney -
ביקוש חלופי (כלכלה וסטטיסטיקה) alternative demand -
בא־כוח בפועל (בנקאות ושוק ההון) attorney in fact -
ביקוש טכני (בנקאות ושוק ההון) technical demand -
בא־כוח חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal representative -
ביקוש יוצא-דופן (שיווק ופירסום) erratic demand -
בא־כוח עוזר (בנקאות ושוק ההון) next friend -
ביקוש יוצא-דופן (ייצור ותיפעול) erratic demand -
בא־כוח רשום (בנקאות ושוק ההון) attorney of record -
ביקוש יורד (שיווק ופירסום) declining demand -
באדום (בנקאות ושוק ההון) in the red -
ביקוש יורד (ייצור ותיפעול) declining demand -
באוד (מחשבים ומערכות מידע) baud -
ביקוש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic demand -
באוד (מידות ומשקלות) baud -
ביקוש לא גמיש (שיווק ופירסום) inelastic demand -
באוהאוס (מקרקעין) bauhause -
ביקוש לא-גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה) inelastic demand -
באוויר (שיווק ופירסום) on air -
ביקוש לגורם (כלכלה וסטטיסטיקה) factor demand -
באזז (שיווק ופירסום) buzz -
ביקוש לגורם (ייצור ותיפעול) factor demand -
באזל 1 / באזל 2 (בנקאות ושוק ההון) Basel 1 / Basel 2 -
ביקוש לגורם (שיווק ופירסום) factor demand -
באזל 1 / באזל 2 (כלכלה וסטטיסטיקה) Basel 1 / Basel 2 -
ביקוש להון (כלכלה וסטטיסטיקה) demand for capital -
באל (מחשבים ומערכות מידע) language basic assembly bal -
ביקוש להלוואות (כלכלה וסטטיסטיקה) demand for loans -
באלי-קונקורד, הסכם (כלכלה וסטטיסטיקה) Bally-Concore agreement -
ביקוש להשקעה (כלכלה וסטטיסטיקה) demand for investment -
בארטר / ברטר (כלכלה וסטטיסטיקה) barter -
ביקוש לכוח אדם (משאבי אנוש) personnel demand -
בבואה (מחשבים ומערכות מידע) image -
ביקוש לכסף (כלכלה וסטטיסטיקה) demand for money -
בג (תיקשורת) bug -
ביקוש לכסף בשל ביטחון (בנקאות ושוק ההון) precautionary demand for money -
בג (מחשבים ומערכות מידע) bug -
ביקוש לכסף בשל ספקולציה (בנקאות ושוק ההון) speculation demand for money -
בג"ץ (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש לכסף בשל עסקות (בנקאות ושוק ההון) transactions demand for money -
בג"ץ קטן (דיני עסקים) quasi-plea to High Court of Justic -
ביקוש מוסדי (בנקאות ושוק ההון) institutional demand -
בגדי עבודה (דיני עסקים) work clothing -
ביקוש מותנה (ייצור ותיפעול) dependent demand -
בגדי עבודה (יחסי עבודה) work clothing -
ביקוש מלא (שיווק ופירסום) full demand -
בגז' (תחבורה) trunk -
ביקוש מלא (ארגון וניהול עסקים) full demand -
בגי (תחבורה) buggy -
ביקוש מלאכותי (בנקאות ושוק ההון) artificial demand -
בגיר (בנקאות ושוק ההון) adult -
ביקוש מצרפי (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate demand -
בגיר (דיני עסקים) adult -
ביקוש מצרפי למניה (בנקאות ושוק ההון) aggregate shares demand -
בגרות (שיווק ופירסום) maturity -
ביקוש מקובץ (כלכלה וסטטיסטיקה) composite demand -
בגרות מוצר (ייצור ותיפעול) maturity of product) -
ביקוש מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה) domestic demand -
בגרות מוצר (שיווק ופירסום) maturity of product) -
ביקוש משותף (כלכלה וסטטיסטיקה) joint demand -
בד"כ (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש משקיעים (בנקאות ושוק ההון) investors demand הביקוש של משקיעים -
בד"ל (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש נגזר (כלכלה וסטטיסטיקה) derived demand -
בד"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש ניגזר (שיווק ופירסום) derived demand -
בד"ע (דיני עסקים) -
ביקוש ניגזר (ייצור ותיפעול) derived demand -
בד"ע (יחסי עבודה) -
ביקוש סופי (שיווק ופירסום) final demand -
בד"ע (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש סופי (כלכלה וסטטיסטיקה) final demand -
בדון (מקרקעין) hut -
ביקוש סטוכסטי (ייצור ותיפעול) stochastic demand -
בדיוק בזמן (ייצור ותיפעול) just in time [JIT] -
ביקוש סמוי (שיווק ופירסום) hidden demand -
בדיל (מקרקעין) tin -
ביקוש עודף (כלכלה וסטטיסטיקה) excess demand -
בדיע' (ראשי תיבות עבריים) -
ביקוש עודף (שיווק ופירסום) surplus demand -
בדיקה (חשבונאות וביקורת) test -
ביקוש עודף (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) surplus demand -
בדיקה (מחשבים ומערכות מידע) test -
ביקוש עונתי (ייצור ותיפעול) seasonal demand -
בדיקה (ארגון וניהול עסקים) test -
ביקוש עונתי (שיווק ופירסום) seasonal demand -
בדיקה "מעריסה לקבר" (חשבונאות וביקורת) form cradle to grave test -
ביקוש פעיל (כלכלה וסטטיסטיקה) efective demand -
בדיקה אנליטית (חשבונאות וביקורת) analytical procedure -
ביקוש צרכנים (שיווק ופירסום) consumers demand -
בדיקה בעין (ייצור ותיפעול) eyeball control -
ביקוש צרכנים (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer demand -
בדיקה דינמית (מחשבים ומערכות מידע) dynamic check -
ביקוש קשיח (שיווק ופירסום) inelastic demand -
בדיקה חוזרת (בנקאות ושוק ההון) look back -
ביקוש קשיח (כלכלה וסטטיסטיקה) inelastic demand -
בדיקה חשבונית (מחשבים ומערכות מידע) arithmetic check -
ביקוש ראשוני (שיווק ופירסום) primary demand -
בדיקה ישירה של יתרה כספית (חשבונאות וביקורת) direct test of financial balance -
ביקוש רדוף (שיווק ופירסום) chasing demand -
בדיקה מבוזרת זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) test leapfrog -
ביקוש רדוף (ייצור ותיפעול) chasing demand -
בדיקה מבססת (חשבונאות וביקורת) substantive test -
ביקוש שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market demand -
בדיקה עצמית (מחשבים ומערכות מידע) self-testing -
ביקוש שוק (שיווק ופירסום) market demand -
בדיקה צולבת (מחשבים ומערכות מידע) cross-check -
ביקוש שיא (בנקאות ושוק ההון) top out -
בדיקה צולבת (חשבונאות וביקורת) cross section test -
ביקוש שלילי (שיווק ופירסום) negative demand -
בדיקה צולבת (ייצור ותיפעול) cross section test -
ביקוש, המחרה לפי (שיווק ופירסום) demand oriented pricing -
בדיקה רפואית (משאבי אנוש) . medical examination -
ביקוש, המחרה לפי (חשבונאות וביקורת) demand oriented pricing -
בדיקה רפואית (ביטוח וניהול סיכונים) medical examination -
ביקוש, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) law of demand -
בדיקה שולית (מחשבים ומערכות מידע) marginal testing -
ביקתת כבלים (תיקשורת) cable hut -
בדיקה של מאה אחוזים (ייצור ותיפעול) hundred percent screening inspection -
בירה (מקרקעין) fortress -
בדיקה של מאה אחוזים (חשבונאות וביקורת) hundred percent incpection -
בירור (מחשבים ומערכות מידע) selecting -
בדיקת אימות (חשבונאות וביקורת) substantive test -
בירור חבות (ביטוח וניהול סיכונים) ascertainment of liability -
בדיקת גבולות (מחשבים ומערכות מידע) limit check -
בירנית (מקרקעין) stronghold -
בדיקת דיוק טכני (חשבונאות וביקורת) mechanical accurancy test -
בישול ספרים (בנקאות ושוק ההון) cook the book -
בדיקת הטלה (מחשבים ומערכות מידע) dump check -
בית (מחשבים ומערכות מידע) byte -
בדיקת המלצה (משאבי אנוש) reference check -
בית (מקרקעין) house -
בדיקת המלצה (בנקאות ושוק ההון) reference check -
בית בודד (מקרקעין) detached house -
בדיקת השערות (כלכלה וסטטיסטיקה) hypothesis testing -
בית דו-גושי (מקרקעין) two block house -
בדיקת כפילות (מחשבים ומערכות מידע) duplication chech -
בית דו-משפחתי (מקרקעין) two families house -
בדיקת כשירות (משאבי אנוש) qualification check -
בית דין (בנקאות ושוק ההון) court -
בדיקת לולאה (מחשבים ומערכות מידע) loop testing -
בית דין (דיני עסקים) court -
בדיקת נאותות (חשבונאות וביקורת) due diligence -
בית דין (יחסי עבודה) court -
בדיקת נאותות (בנקאות ושוק ההון) due diligence -
בית דין (2) (יחסי עבודה) tribunal -
בדיקת נאותות (ביטוח וניהול סיכונים) due diligence -
בית דין ארצי לעבודה (יחסי עבודה) national labor court -
בדיקת נקודה (ייצור ותיפעול) spot testing -
בית דין ארצי לעבודה (דיני עסקים) national labor court -
בדיקת נקודה (חשבונאות וביקורת) spot testing -
בית דין ימי (דיני עסקים) admirality court -
בדיקת נקודה (בנקאות ושוק ההון) spot testing -
בית דין ימי (ביטוח וניהול סיכונים) admiralty court -
בדיקת סטייה (ייצור ותיפעול) variance examination -
בית דין ימי (תחבורה) admiralty court -
בדיקת סיכומים (חשבונאות וביקורת) footing test -
בית דין לעבודה (יחסי עבודה) labor court -
בדיקת עומק (חשבונאות וביקורת) peer review -
בית דין לעבודה (דיני עסקים) labor court -
בדיקת עסקות (חשבונאות וביקורת) test of transactions -
בית דין לערעורים (מקרקעין) court appellate -
בדיקת עסקות (ארגון וניהול עסקים) test of transactions -
בית דין לערעורים (דיני עסקים) appellate tribunal -
בדיקת פריסה (שיווק ופירסום) layout check -
בית דין לשכירות (דיני עסקים) rent tribunal -
בדיקת ציות (חשבונאות וביקורת) compliance test -
בית דין לשכירות (מקרקעין) rent tribunal -
בדיקת קבלה של לקוח (מחשבים ומערכות מידע) customer acceptance test -
בית דין מינהלי (דיני עסקים) administrative court -
בדיקת רצף (מחשבים ומערכות מידע) sequence check -
בית דין מנהלי (ארגון וניהול עסקים) administrative tribunal -
בדיקת שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) completeness check -
בית דין משמעתי (יחסי עבודה) disciplinary court -
בדיקת שובר (חשבונאות וביקורת) voucher incpection -
בית דין משמעתי (ארגון וניהול עסקים) disciplinary court -
בדיקת שלמות (מחשבים ומערכות מידע) completeness chech -
בית דין משמעתי (משאבי אנוש) disciplinary court -
בדיקת תהליך (חשבונאות וביקורת) walk through test -
בית דין נוטה (דיני עסקים) inclined court -
בדיקת תוכנית (מחשבים ומערכות מידע) program testing -
בית דין של מושבעים (דיני עסקים) trial by jury -
בדיקת תוקף (חשבונאות וביקורת) validity test -
בית דין שקול (דיני עסקים) level headed court -
בדיקת תיפקוד (חשבונאות וביקורת) compliance test -
בית דירות (מקרקעין) apartment house -
בדלתיים סגורות (דיני עסקים) behind closed doors -
בית הוצאה (בנקאות ושוק ההון) house of issue -
בדק (ייצור ותיפעול) overhaul -
בית הוצאה לאיגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond house -
בדרגה שווה (בנקאות ושוק ההון) pari passu -
בית השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment house -
בה"ב (ראשי תיבות עבריים) -
בית זוגי (מקרקעין) semi-detached house -
בה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
בית חולים שבהסכם (ביטוח וניהול סיכונים) participant hospital -
בה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
בית חומה (מקרקעין) mansion -
בהירות (תחבורה) lightness -
בית חורף (מקרקעין) winter house -
בהלת בנקים (כלכלה וסטטיסטיקה) run on a bank -
בית חרושת (ייצור ותיפעול) factory -
בהלת עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) business panic -
בית חרושת (כלכלה וסטטיסטיקה) factory -
בהלת קונים או מוכרים (כלכלה וסטטיסטיקה) buyers or sellers panic -
בית טורי (מקרקעין) terrace house -
בהלת קונים או מוכרים (שיווק ופירסום) buyers or sellers panic -
בית כיסא (מקרקעין) toilet / closet -
בהמ"ז (ראשי תיבות עבריים) -
בית מידות (מקרקעין) mansion -
בהמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
בית מלאכה (כלכלה וסטטיסטיקה) workshop -
בהפסד (בנקאות ושוק ההון) in loss -
בית מלאכה (ייצור ותיפעול) workshop -
בהקפה (בנקאות ושוק ההון) on credit -
בית מלון (מקרקעין) hotel -
בהקפה (שיווק ופירסום) on credit -
בית מסחר (בנקאות ושוק ההון) trade house -
בואינג (תחבורה) Boeing -
בית מסחר (שיווק ופירסום) establishment -
בובה (בנקאות ושוק ההון) doll -
בית מסחר להזמנות בדואר (שיווק ופירסום) mail-order house -
בוגר צעיר (בנקאות ושוק ההון) juvenile adult -
בית מסחר להזמנות בדואר (ארגון וניהול עסקים) mail-order house -
בודידה, בודידה (מקרקעין) small olive press -
בית מצפור (מקרקעין) viewpoint -
בודקה, בוטקה (מקרקעין) booth / budka -
בית משותף (ביטוח וניהול סיכונים) condominium -
בוחן (ביטוח וניהול סיכונים) examiner -
בית משותף (מקרקעין) condominium -
בוחן (יחסי עבודה) examiner -
בית משפט (בנקאות ושוק ההון) court -
בוחן (תחבורה) examiner -
בית משפט (דיני עסקים) court of law -
בוחן (כלכלה וסטטיסטיקה) test -
בית משפט גבוה לצדק [בג"ץ] (דיני עסקים) high court of justice -
בוחן (חשבונאות וביקורת) examiner -
בית משפט לנוער (דיני עסקים) juvenile court -
בוחן (ייצור ותיפעול) criterion -
בית משפט לעניינים מקומיים (מקרקעין) local court -
בוחן (מחשבים ומערכות מידע) benchmark -
בית משפט לעניינים מקומיים (דיני עסקים) local court -
בוחן מאבחן (משאבי אנוש) diagnostic test -
בית משפט לערעורים (דיני עסקים) appellate court -
בוחן נהיגה (תחבורה) driving examiner -
בית משפט לתביעות קטנות (דיני עסקים) small debt court -
בוחן רכב (תחבורה) wehicle examiner -
בית משפט לתעבורה (דיני עסקים) traffic court -
בוחן תקני (משאבי אנוש) .standardized test -
בית משפט מחוזי (דיני עסקים) district court -
בוט (מחשבים ומערכות מידע) bot -
בית משפט עליון (דיני עסקים) supreme court -
בוטיק (שיווק ופירסום) buotique -
בית משפט קמא (דיני עסקים) lower court -
בוטיק (בנקאות ושוק ההון) boutique -
בית משפט שלום (דיני עסקים) magistrate`s court -
בוטנט (מחשבים ומערכות מידע) botnet -
בית ניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount house -
בוטפוריה (תיקשורת) buttafuoria -
בית נתיבות (תחבורה) railway station -
בול (בנקאות ושוק ההון) hit -
בית נתיבות (2) (תחבורה) airport station -
בול דואר (תיקשורת) postage stamp -
בית עבוט (בנקאות ושוק ההון) lombard -
בולדוזר (תחבורה) bulldozer -
בית פרטי (מקרקעין) private house -
בולטות (שיווק ופירסום) feature -
בית קיבולים (בנקאות ושוק ההון) accepting house -
בולטות פירסומית (שיווק ופירסום) call out -
בית קיץ (מקרקעין) summer house -
בית קפה (מקרקעין) coffee shop -
בולי הכנסה (בנקאות ושוק ההון) revenue stamps -
בית שמירה (תחבורה) maintaning room -
בולפן (תיקשורת) artistic studio -
בית שער (מקרקעין) gate stand -
בולשוויזם (כלכלה וסטטיסטיקה) bolshevism -
בית תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software house -
בום (תיקשורת) boom -
בית־מרחץ (מקרקעין) public bath house -
בונגלו (מקרקעין) bungalow -
ביתא (בנקאות ושוק ההון) beta -
בונדסבנק (בנקאות ושוק ההון) Bundesbank -
ביתא, אומדן (בנקאות ושוק ההון) beta estimation -
בונדרול (מקרקעין) basic layer -
ביתא, ניתוח (בנקאות ושוק ההון) beta analysis -
בונוס (כלכלה וסטטיסטיקה) bonus -
ביתן (מקרקעין) pavilion -
בונוס (בנקאות ושוק ההון) bonus -
ביתן עוטר (מקרקעין) decorated pavilion -
בונוס (ביטוח וניהול סיכונים) bonus -
ביתן תעשייה (מקרקעין) industrial pavilion -
בונוס (יחסי עבודה) bonus -
בכיר (ארגון וניהול עסקים) senior -
בונוס במזומנים (ייצור ותיפעול) cash bonus -
בכירות (משאבי אנוש) seniority -
בונוס במזומנים (יחסי עבודה) cash bonus -
בכירות (בנקאות ושוק ההון) seniority -
בונוס ייצור (יחסי עבודה) .production bonus -
בכל כיוון (בנקאות ושוק ההון) each way -
בונוס קבוצתי (ייצור ותיפעול) group bonus -
בכסף (בנקאות ושוק ההון) at the money -
בונוס קבוצתי (יחסי עבודה) group bonus -
בכת"י (ראשי תיבות עבריים) -
בוננזה (בנקאות ושוק ההון) bonanza -
בל (תחבורה) Bell -
בוננזה (שיווק ופירסום) bonanza -
בל"ל (ראשי תיבות עבריים) -
בוס (ארגון וניהול עסקים) boss -
בלאי (מקרקעין) deterioration -
בוס קש (ארגון וניהול עסקים) straw boss -
בלאי (ייצור ותיפעול) amortization -
בוסטר (תחבורה) booster -
בלאי (כלכלה וסטטיסטיקה) amortization -
בועה (בנקאות ושוק ההון) bubble -
בלאי בלתי סביר (ייצור ותיפעול) unreasonable amortization -
בועה (כלכלה וסטטיסטיקה) bubble -
בלאי הנדסי (מקרקעין) physical deterioration -
בועת נכסים (שיווק ופירסום) buble of assets -
בלאי הנדסי (פיסי) (חשבונאות וביקורת) physical amortization -
בוצית (תחבורה) dory -
בלאי הנדסי (פיסי) (ייצור ותיפעול) physical amortization -
בוצע (בנקאות ושוק ההון) executed -
בלאי סביר (ייצור ותיפעול) reasonable amortization -
בוצע (דיני עסקים) exceuted -
בלאי פיסי (ייצור ותיפעול) -
בוקסה (שיווק ופירסום) box -
בלאנס (תיקשורת) balance -
בוקסה (תיקשורת) box -
בלגן (ארגון וניהול עסקים) confusion -
בוקסה (תיקשורת) box -
בלגן (מקרקעין) balagan -
בוקעת קרח (תחבורה) icebreaker -
בלו (כלכלה וסטטיסטיקה) excise tax -
בוקר (מידות ומשקלות) morning -
בלו (דיני עסקים) excise tax -
בוקרנה, בוקרניום (מקרקעין) boucanium -
בלו (חשבונאות וביקורת) excise tax -
בור ספיגה (מקרקעין) leaching cesspool / cesspit -
בלו צ'יפ (בנקאות ושוק ההון) blue chip -
בורג (מקרקעין) screw -
בלו-אפ (תיקשורת) blow-up -
בורגן (מקרקעין) borgen -
בלו-תות (תיקשורת) bluetooth -
בורגנות (כלכלה וסטטיסטיקה) bourgeoisie -
בלוג (מחשבים ומערכות מידע) blog -
בורדרו (ביטוח וניהול סיכונים) bordereau -
בלוג (תיקשורת) blog -
בורוכוביזם (כלכלה וסטטיסטיקה) borochovism -
בלוג (תיקשורת) blog -
בורסה (כלכלה וסטטיסטיקה) exchange / bourse -
בלוג עסקי (שיווק ופירסום) commercial blog -
בורסה (ביטוח וניהול סיכונים) exchange -
בלוגוספרה (שיווק ופירסום) blogospher -
בורסה (בנקאות ושוק ההון) exchange -
בלוגר (שיווק ופירסום) bloger -
בורסה אירופאית לאופציות (בנקאות ושוק ההון) European options exchange -
בלוגר (תיקשורת) bloger -
בורסה אלקטרונית (בנקאות ושוק ההון) electronic exchange -
בלוגר (תיקשורת) blogger -
בורסה בחוץ לארץ (בנקאות ושוק ההון) exchange abroad -
בלוגרול (מחשבים ומערכות מידע) blogroll -
בורסה בינלאומית (בנקאות ושוק ההון) international exchange -
בלוגרול (תיקשורת) blogroll -
בורסה בלטית (תחבורה) Baltic exchange -
בלון (תחבורה) baloon -
בורסה ושוק הון (כלכלה וסטטיסטיקה) stock exchange and capital market -
בלון (בנקאות ושוק ההון) balloon -
בורסה לאומית (בנקאות ושוק ההון) national secutities exchange -
בלוק (תיקשורת) block -
בורסה לביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance exchange -
בלוק (שיווק ופירסום) block -
בורסה לניירות ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) stock exchange -
בלוק (מקרקעין) block -
בורסה לסחורות (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity exchange -
בלוק (מחשבים ומערכות מידע) block -
בורסה מקומית (בנקאות ושוק ההון) regional stock exchange -
בלוק (בנקאות ושוק ההון) block -
בורסה קטנה (בנקאות ושוק ההון) bucket shop -
בלוק איתחול (מחשבים ומערכות מידע) boot block -
בורסה שמעבר לדלפק (בנקאות ושוק ההון) over the counter [OTC] -
בלוק אספלט (מקרקעין) asphalt block -
בורסת או-אם-איקס (בנקאות ושוק ההון) OMX exgange -
בלוק בטון (מקרקעין) concrete block -
בורסת אופציות (בנקאות ושוק ההון) options exchange -
בלוק-האוט (תיקשורת) block-out -
בורסת ביטוח (בנקאות ושוק ההון) insurance exchange -
בלוקבוקסר (תיקשורת) blockboxer -
בורסת נאסד"ק (בנקאות ושוק ההון) nasdaq stock exchange -
בלוקבוקסר (שיווק ופירסום) blockboxer -
בורסת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) stock exchange -
בלוקבוקסר (תיקשורת) blockboxer -
בורסת ניירות ערך של אמריקה (בנקאות ושוק ההון) American stockexchange [AMEX] -
בלוקון (מקרקעין) shed of blocks -
בורסת ניירות ערך של טוקיו (בנקאות ושוק ההון) Tokyo stockexchange -
בלוקס (תיקשורת) blooks -
בורסת ניירות ערך של לונדון (בנקאות ושוק ההון) London stockexchange -
בלותות (מחשבים ומערכות מידע) bluetooth -
בורסת ניירות ערך של ניו־יורק (בנקאות ושוק ההון) New-York stockexchange [NYSE] -
בלותות (תיקשורת) bluetooth -
בורסת ניירות ערך של תל־אביב (בנקאות ושוק ההון) Tel-Aviv stock exchange -
בלטה (מקרקעין) balata -
בורק, מבחן (שיווק ופירסום) Burke test -
בלי (בנקאות ושוק ההון) ex -
בורר (יחסי עבודה) arbitrator -
בלי הוצאות (בנקאות ושוק ההון) sans frais -
בורר (דיני עסקים) arbitrator -
בלי זכות חזרה (בנקאות ושוק ההון) non recourse / without recourse -
בורר (מחשבים ומערכות מידע) selector -
בלי להשפיע על השוק (בנקאות ושוק ההון) participate but do-not initiate -
בורר (בנקאות ושוק ההון) arbitrator -
בלי לפגוע בזכויות (בנקאות ושוק ההון) without prejudice -
בורר אפיקים (תיקשורת) channel selector -
בלי פרוטסט (בנקאות ושוק ההון) retour sans protest -
בורר מכריע (בנקאות ושוק ההון) umpire -
בלי שינוי (בנקאות ושוק ההון) limited price order / no-change order -
בורר מכריע (יחסי עבודה) umpire -
בלי שכל (בנקאות ושוק ההון) no-brainer -
בורר מכריע (דיני עסקים) umpire -
בליטה (בנקאות ושוק ההון) bulge -
בורר מכריע (ביטוח וניהול סיכונים) umpire -
בלייה וכלייה (ייצור ותיפעול) wear and tear -
בורר שבב (מחשבים ומערכות מידע) chip select -
בלייה וכלייה (ביטוח וניהול סיכונים) wear and tear -
בוררות (כלכלה וסטטיסטיקה) arbitration -
בלייה וכלייה (כלכלה וסטטיסטיקה) wear and tear -
בוררות (ביטוח וניהול סיכונים) arbitration -
בליל (ייצור ותיפעול) mix. -
בוררות (ארגון וניהול עסקים) arbitration -
בליל (מחשבים ומערכות מידע) mix. -
בוררות (דיני עסקים) arbitration -
בלימה (תחבורה) braking -
בוררות (יחסי עבודה) arbitration -
בלימה (מחשבים ומערכות מידע) halt -
בוררות זבל"א (דיני עסקים) arbitration by two arbitrators one chosen by each party -
בלימה מתוכנתת (מחשבים ומערכות מידע) programmed halt -
בוררות זבל"א (יחסי עבודה) arbitration by two arbitrators one chosen by each party -
בלימת אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) disinflation -
בוררות זבל"א (בנקאות ושוק ההון) arbitration by two arbitrators / one chosen by each party -
בליעה (תיקשורת) swalloing -
בוררות חובה (יחסי עבודה) compulsory arbitration -
בליק ושולס, מודל (בנקאות ושוק ההון) black and schols model -
בוררות מוסכמת (יחסי עבודה) consent arbitration -
בלם (תחבורה) brake -
בוררות מטוטלת (כלכלה וסטטיסטיקה) pendulum arbitration -
בלם הידראולי (תחבורה) hydraulic brake -
בוררות של הצעה אחרונה (יחסי עבודה) last offer arbitration -
בלמ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
בושל (מידות ומשקלות) bushel -
בלמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
בושל וינצ'סטר (מידות ומשקלות) winchester bushel -
בלמן (תחבורה) brakeman -
בז / באז (תחבורה) buzz -
בלנדה (שיווק ופירסום) balanda -
בז"א (ראשי תיבות עבריים) -
בלנקו (בנקאות ושוק ההון) blanco -
בז"ח (ראשי תיבות עבריים) -
בלעדי (בנקאות ושוק ההון) sola -
בז"ן (ראשי תיבות עבריים) -
בלעדיות (יחסי עבודה) exclusivity -
בז־וורד (תיקשורת) buzzword -
בלעדיות בשוק (בנקאות ושוק ההון) cornering the market -
בזבוז (כלכלה וסטטיסטיקה) waste -
בלעדיות בשוק (שיווק ופירסום) cornering the market -
בזבוז (ייצור ותיפעול) waste -
בלקאניזציה (ארגון וניהול עסקים) balkanization -
בזבוז בזדון (יחסי עבודה) intentional waste -
בלקון (מקרקעין) balcony -
בזבוז מבני (ארגון וניהול עסקים) organizational slack -
בלקניזציה של שוק העבודה (יחסי עבודה) labor market balkanization -
בזנ"ט (ראשי תיבות עבריים) -
בלת"ק (ראשי תיבות עבריים) -
בזנ"ט (מקרקעין) affixing peg -
בלתי אישי (משאבי אנוש) personality im -
בזק (מחשבים ומערכות מידע) telecommunication -
בלתי הדיר (בנקאות ושוק ההון) irrevocable -
בזק (תיקשורת) telecommunication -
בלתי חוזר (בנקאות ושוק ההון) irrevocable -
בח"י (ראשי תיבות עבריים) -
בלתי חוקי (בנקאות ושוק ההון) iliegal -
בח"צ (ראשי תיבות עבריים) -
בלתי כלכלי (ארגון וניהול עסקים) uneconomic -
בחו"ל (ראשי תיבות עבריים) -
בלתי כלכלי (שיווק ופירסום) uneconomic -
בחובה (בנקאות ושוק ההון) in debit -
בלתי כלכלי (בנקאות ושוק ההון) uneconomic -
בחינה (ארגון וניהול עסקים) test -
בלתי מאורגן (ארגון וניהול עסקים) unorganized -
בחינה (משאבי אנוש) amination ex -
בלתי מובטח (בנקאות ושוק ההון) unsecured -
בחינה (2) (משאבי אנוש) test -
בלתי מוחשי (חשבונאות וביקורת) intangible -
בחינה בעין (חשבונאות וביקורת) observation test -
בלתי מועסק (יחסי עבודה) unemployed -
בחינה כללית (בנקאות ושוק ההון) general examination -
בלתי מיוצב (ביטוח וניהול סיכונים) unfunded -
בחינה מקדמית (ייצור ותיפעול) pre-test -
בלתי מיוצב (יחסי עבודה) unfunded -
בחינה סוציומטרית (משאבי אנוש) sociometric testing -
בלתי מרוצים (משאבי אנוש) dissatisfiers -
בחינה פיסית (ייצור ותיפעול) physical examination -
בלתי ניתן לביטול (בנקאות ושוק ההון) indefeasible -
בחינה פיסית (חשבונאות וביקורת) physical exanination -
בלתי ניתן להעסקה (יחסי עבודה) unemployable -
בחינה קריטית (ייצור ותיפעול) critical analysis -
בלתי נראה (תיקשורת) invisible -
בחינת ביצועים (ייצור ותיפעול) performance test -
בלתי רשום (בנקאות ושוק ההון) unlisted -
בחינת התייחסות (ייצור ותיפעול) relation test -
בלתי שוויק (חשבונאות וביקורת) unmerchantable -
בחינת חייבים (חשבונאות וביקורת) debtors examination -
בלתי שוויק (שיווק ופירסום) unmerchantable -
בחינת יעילות (ייצור ותיפעול) efficiency test -
בלתי שפוי (דיני עסקים) non compos mentis -
בחינת מיומנות (ייצור ותיפעול) dexterity test -
בלתי שפוי (בנקאות ושוק ההון) non compos menits -
בחינת מלאי (ייצור ותיפעול) inventory observation -
בלתי-מועסק (כלכלה וסטטיסטיקה) unemployed -
בחינת מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory observation -
בלתי־מקוון (מחשבים ומערכות מידע) off-line -
בחינת נקודת איזון (כלכלה וסטטיסטיקה) break-even analysis -
במ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
בחינת נקודת איזון (ייצור ותיפעול) breakeven analysis -
במ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
בחינת ציות (ארגון וניהול עסקים) compliance examination -
במב"י (ראשי תיבות עבריים) -
בחינת ציות (בנקאות ושוק ההון) compliance examination -
במה / בימה (שיווק ופירסום) stage -
בחינת קיום פיסי (חשבונאות וביקורת) fisical observation test -
במה משולבת (שיווק ופירסום) combi-stage -
בחינת שוק (שיווק ופירסום) test marketing -
במה"ש (ראשי תיבות עבריים) -
בחינת תכליתיות (ייצור ותיפעול) effectiveness test -
במחיר מוגדר או טוב יותר (בנקאות ושוק ההון) at or better order -
בחירה (מחשבים ומערכות מידע) select -
במחיר נעילה (בנקאות ושוק ההון) at the closing price [ATC] / market on close [MOC] -
בחירה (כלכלה וסטטיסטיקה) choice -
במחיר פתיחה (בנקאות ושוק ההון) at the opening price [ATO] / market on open [MOO] -
בחירה (משאבי אנוש) selection -
במחיר שוק (בנקאות ושוק ההון) at the market -
בחירה כפויה (משאבי אנוש) forced choice -
במידה הראויה (דיני עסקים) Quantum meruit [L] -
בחירה כפויה של דו"חות ביצוע (משאבי אנוש) forced choice performance report -
במידה הראויה (יחסי עבודה) quantum meruit (l) -
בחירה כפויה, סולם (משאבי אנוש) -
במסגרת הסמכות (יחסי עבודה) intra vires -
בחירת הזמנות אקראית (ייצור ותיפעול) random selection of orders -
במסגרת הסמכות (דיני עסקים) intra-vires -
בחירת מוצרים, ניתוח (שיווק ופירסום) product selection analysis -
במסגרת הסמכות (בנקאות ושוק ההון) intra vires -
בחירת מס (חשבונאות וביקורת) tax election -
במעבר (תחבורה) transit -
בחירת מס (דיני עסקים) tax election -
במעמד צד אחד (בנקאות ושוק ההון) ex parte -
בחירת נציגות (יחסי עבודה) representation election -
במעמד צד אחד (דיני עסקים) in the presence of one side -
בחירת עמיתים (משאבי אנוש) peer nomination -
במקביל (מחשבים ומערכות מידע) -
בחירת תפריט (מחשבים ומערכות מידע) menu selection -
במקום (שיווק ופירסום) spot -
בחן, בחנים (מקרקעין) watch tower -
במקום (בנקאות ושוק ההון) spot -
בחש (מקרקעין) blade -
במרווח (בנקאות ושוק ההון) on margin -
בחת"י (ראשי תיבות עבריים) -
במשגור (שיווק ופירסום) on consignment -
בט"ל (ראשי תיבות עבריים) -
במשגור (חשבונאות וביקורת) on consignment -
בטא (בנקאות ושוק ההון) beta -
בן מינו (בנקאות ושוק ההון) ejusdem generis -
בטא (כלכלה וסטטיסטיקה) beta -
בן מינו (דיני עסקים) same kind -
בטו"ל (ראשי תיבות עבריים) -
בן משפחה (בנקאות ושוק ההון) relative -
בטוב ביותר (בנקאות ושוק ההון) at best -
בן פרח (מקרקעין) flower ornament -
בטוחה (בנקאות ושוק ההון) margin / security -
בנא"ם (ראשי תיבות עבריים) -
בטוחה (מקרקעין) collateral -
בנאי (מקרקעין) mason / bricklayer -
בטוחה אישית (בנקאות ושוק ההון) personal security -
בנאמנות (בנקאות ושוק ההון) escrow -
בטוחה בדרגה שנייה (בנקאות ושוק ההון) junior security -
בנה ביתך (מקרקעין) build your own house -
בטוחה לא סחירה (בנקאות ושוק ההון) non-marketable security -
בנה הפעל והעבר (ארגון וניהול עסקים) build -
בטוחה משלימה (בנקאות ושוק ההון) additional margin -
בנה הפעל והעבר (מקרקעין) build -
בטוחה מתעדכנת (בנקאות ושוק ההון) maintenance margin -
בנה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
בטוחה סחירה (בנקאות ושוק ההון) marketable security -
בניה בתהליך (חשבונאות וביקורת) construction in progress -
בטוחה ראשונית (בנקאות ושוק ההון) initial margin -
בניה בתהליך (מקרקעין) construction in progress -
בטוחות (בנקאות ושוק ההון) securities / respondentia -
בנייה (מקרקעין) building -
בטון (תחבורה) concrete -
בנייה הפעלה והעברה (מקרקעין) build operate and transfer [BOT] -
בטון (מקרקעין) concrete -
בנייה טרומית (מקרקעין) prefabricated construction -
בטון אדריכלי (מקרקעין) architectural concrete -
בנייה יבשה (מקרקעין) dry construction -
בטון אספלטי (מקרקעין) asphalt concrete -
בנייה לא-חוקית (מקרקעין) unauthorized building -
בטון אתר (מקרקעין) in situ concrete -
בנייה מחדש (מקרקעין) reconstruction -
בטון בטוש (מקרקעין) tamped concrete -
בנייה מחדש (מחשבים ומערכות מידע) rebuilding -
בטון ברזל (מקרקעין) iron concrete -
בנייה מתועשת (מקרקעין) industrialized construction -
בטון בריטי (מקרקעין) british concrete -
בנייה נמוכה (מקרקעין) low building -
בטון גוויל (מקרקעין) plum concrete -
בנייה עצמית (מקרקעין) owner-builder -
בטון דבש (מקרקעין) plums concrete -
בנייה קיקלופית (מקרקעין) cyclops construction -
בטון דרוך (מקרקעין) pre-stressed concrete -
בנייה רבת-צלעות (מקרקעין) multple sides building -
בטון טרומי (מקרקעין) pre-cast concrete -
בנייה רוויה (מקרקעין) condominum complex -
בטון יצוק (מקרקעין) fluid concrete -
בנייה תומכת משא (מקרקעין) load supporting construction -
בטון מובא (מקרקעין) ready made concrete -
בנייה תעשייתית (מקרקעין) industrial construction -
בטון מזויין (תחבורה) reinforced concrete -
בניין (מקרקעין) building -
בטון מזוין (מקרקעין) reinforced concrete -
בניין מגורים (מקרקעין) residental building -
בטון מחוזק (מקרקעין) tightened concrete -
בניין מדורג (מקרקעין) terraced building -
בטחונות (בנקאות ושוק ההון) security -
בניין מסחרי (מקרקעין) commercial building -
בטיחות (ביטוח וניהול סיכונים) safety -
בניין משרדים (מקרקעין) office building -
בטיחות (בנקאות ושוק ההון) safety -
בניין ציבורי (מקרקעין) public building -
בטיחות (ייצור ותיפעול) safety -
בניין רב־קומות (מקרקעין) multi-story building -
בטיחות בדרכים (תחבורה) road safety -
בניין תעשייתי (מקרקעין) industrial building -
בטיחות בעבודה (יחסי עבודה) occupational safety -
בניית אימפריה (משאבי אנוש) empire building -
בטיחות הכנסה (בנקאות ושוק ההון) safety of income -
בניית אתרים (מחשבים ומערכות מידע) site building -
בטיחות וגיהות (יחסי עבודה) safety and hygiene -
בניית אתרים (תיקשורת) site building -
בטיחות עובדים (יחסי עבודה) personnel security -
בניית גזעי עץ (מקרקעין) trunks construction -
בטיחות קרן (בנקאות ושוק ההון) safety of principal -
בניית חצץ (מקרקעין) gravel construction -
בטישה (מקרקעין) tamping -
בניית מדינה (כלכלה וסטטיסטיקה) nation building -
בטל ומבוטל (דיני עסקים) null and void -
בניית מודל (ייצור ותיפעול) modelling -
בטל ומבוטל (בנקאות ושוק ההון) null and void -
בניית מודל התנהגות (משאבי אנוש) behavior modelling -
בטל מעיקרו (ביטוח וניהול סיכונים) void ab initio -
בניית עור מתוח (מקרקעין) stretched leader construction -
בטל מעיקרו (דיני עסקים) void ab initio -
בניית פירמידה (בנקאות ושוק ההון) pyramiding -
בטל מעיקרו (בנקאות ושוק ההון) void ab initio -
בניית צוות (משאבי אנוש) team building -
בטל"א (ראשי תיבות עבריים) -
בניית צוות על ידי ניתוח תפקיד (משאבי אנוש) role analysis team building -
בטן (תחבורה) belly -
בניית קישורים (מחשבים ומערכות מידע) link building -
בטן למעלה (בנקאות ושוק ההון) belly-up -
בניית קישורים (תיקשורת) link building -
בי (מחשבים ומערכות מידע) b -
בניית תדמית (תיקשורת) image building -
בי"ד (ראשי תיבות עבריים) -
בנפרד (בנקאות ושוק ההון) severalty -
בי"ל (ראשי תיבות עבריים) -
בנק (כלכלה וסטטיסטיקה) bank -
בי"מ (ראשי תיבות עבריים) -
בנק (מחשבים ומערכות מידע) bank -
בי- טו- בי (תיקשורת) b 2 b -
בנק (ביטוח וניהול סיכונים) bank -
בי- טו- בי (מחשבים ומערכות מידע) b 2 b -
בנק (בנקאות ושוק ההון) bank -
בי- טו- סי (תיקשורת) b 2 c -
בנק אינטרנטי (בנקאות ושוק ההון) internet bank -
בי- טו- סי (מחשבים ומערכות מידע) b 2 c -
בנק אינטרנטי (מחשבים ומערכות מידע) internet bank -
בי-אן-אף (מחשבים ומערכות מידע) backus-naur form bnf -
בנק אירופי להשקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) European investment bank -
בי-בי-אס (מחשבים ומערכות מידע) board system bulletin bbs -
בנק אירופי לשיקום ולפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) European bank for reconstruction and development (EBRD) -
בי-דוס (מחשבים ומערכות מידע) system basic disk operating bdos -
בנק אסיאתי לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) Asian development bank -
בי-טי-יו (מידות ומשקלות) btu -
בנק אפותיקאי (כלכלה וסטטיסטיקה) mortgage bank -
בי-סי-די (מחשבים ומערכות מידע) binary coded decimal bcd -
בנק אפריקני לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) African development bank -
בי־סי־פי־אל (מחשבים ומערכות מידע) bcpl -
בנק אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit bank -
בי-סינכ (מחשבים ומערכות מידע) binary syncronous bisync -
בנק בינאמריקני לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) inter-American development bank -
בי-פי-איי (מחשבים ומערכות מידע) bpi bytes per inch -
בנק בינלאומי לסילוקין (בנקאות ושוק ההון) bank for international settlement -
בי-פי-אס (מחשבים ומערכות מידע) bits per second . bps -
בנק בינלאומי לשיקום ופיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) international bank for reconstruction and development -
בי-תיק (ארגון וניהול עסקים) container -
בנק גובה (בנקאות ושוק ההון) collecting bank -
ביאורים (חשבונאות וביקורת) notes -
בנק המוטב (בנקאות ושוק ההון) beneficiary's bank -
ביאורים לדו"חות כספיים (חשבונאות וביקורת) notes to the financial statements -
בנק זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory bank -
ביאורים למאזן (בנקאות ושוק ההון) balance sheet notes / notes -
בנק זר (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign bank -
ביאוש (תחבורה) putrefying -
בנק חבר (בנקאות ושוק ההון) associate bank -
ביב (מקרקעין) sewer -
בנק חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign bank -
ביבליוגרפיה (תיקשורת) bibliography -
בנק יחיד (כלכלה וסטטיסטיקה) unit bank -
ביגוד (יחסי עבודה) clothing -
בנק ישראל (כלכלה וסטטיסטיקה) bank of Israel -
ביד"מ (ראשי תיבות עבריים) -
בנק ישראל, דוח (כלכלה וסטטיסטיקה) bank of Israel report -
בידה (מקרקעין) bidet -
בנק כללי (בנקאות ושוק ההון) universal bank -
בידוד (ייצור ותיפעול) isolation -
בנק כתב (בנקאות ושוק ההון) correspondent bank -
בידוד (מקרקעין) insulation -
בנק להשקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment bank -
בידוד (משאבי אנוש) isolation -
בנק לחיסכון (כלכלה וסטטיסטיקה) savings bank -
בידול (שיווק ופירסום) differentaition -
בנק לחקלאות (בנקאות ושוק ההון) agricultural bank -
בידול (יחסי עבודה) discrimination -
בנק ליצוא וליבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export import bank (eximbank) -
בידול (ארגון וניהול עסקים) differentiation -
בנק למימון השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment financing bank -
בידול (משאבי אנוש) discrimination -
בנק למשכנתאות (כלכלה וסטטיסטיקה) mortgage bank -
בידול באמצעות פרסום (שיווק ופירסום) differentiation by advertising -
בנק לסילוקין בינלאומיים (כלכלה וסטטיסטיקה) bank for international settlement (BIS) -
בידול מוצרים (כלכלה וסטטיסטיקה) product differentiation -
בנק לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) development bank -
בידול מוצרים (שיווק ופירסום) product differentiation -
בנק לפיתוח מזרח אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה) East Europe development bank -
בידוק (בנקאות ושוק ההון) check / checking -
בנק לקידום עסקים (בנקאות ושוק ההון) business promotion bank -
בידוק (חשבונאות וביקורת) check -
בנק לתעשייה (בנקאות ושוק ההון) industrial bank -
בידוק פנימי (חשבונאות וביקורת) internal check -
בנק מאגד (בנקאות ושוק ההון) consortium bank -
בידוק פנימי (בנקאות ושוק ההון) internal check -
בנק מאשר (בנקאות ושוק ההון) confirming bank -
בידי אחרים (בנקאות ושוק ההון) outstanding -
בנק מגיב (בנקאות ושוק ההון) respondent bank -
בידיים חזקות (בנקאות ושוק ההון) closely held -
בנק מוביל (בנקאות ושוק ההון) lead bank -
ביה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
בנק מודיע (בנקאות ושוק ההון) advising bank -
ביה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
בנק מוסלמי לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) islamic development bank (IS.D.B) -
ביה"ר (ראשי תיבות עבריים) -
בנק מוסר (בנקאות ושוק ההון) remitting bank -
ביהביוריזם (ארגון וניהול עסקים) behaviorism -
בנק מורה (בנקאות ושוק ההון) instructing bank -
ביהח"ר (ראשי תיבות עבריים) -
בנק מורשה (בנקאות ושוק ההון) agent bank -
ביהמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
בנק מורשה (2) (בנקאות ושוק ההון) chartered bank -
ביואקוסטיקה (תיקשורת) bioacoustics -
בנק מחוץ לישראל (בנקאות ושוק ההון) bank abroad -
ביוב (מקרקעין) sewage -
בנק מחזיק (בנקאות ושוק ההון) depository bank -
ביול (בנקאות ושוק ההון) stamping -
בנק מידע (מחשבים ומערכות מידע) information bank -
ביול שטר (בנקאות ושוק ההון) note stamping -
בנק מנפיק (כלכלה וסטטיסטיקה) issuing bank -
ביולטין (שיווק ופירסום) bulletin . -
בנק מסונף (בנקאות ושוק ההון) affiliate bank -
ביולטין (משאבי אנוש) bulletin . -
בנק מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) commercial bank -
ביוני (ייצור ותיפעול) bionic -
בנק מעביר (בנקאות ושוק ההון) remitting bank -
ביוני (מחשבים ומערכות מידע) bionics -
בנק מפצה (בנקאות ושוק ההון) reimbursing bank -
ביורופתולוגיה (משאבי אנוש) bureaupathology -
בנק מפקיד (בנקאות ושוק ההון) depositing bank -
ביורוקרטיה (כלכלה וסטטיסטיקה) bureaucracy -
בנק מציג (בנקאות ושוק ההון) presenting bank -
ביורוקרטיה (ארגון וניהול עסקים) bureaucracy -
בנק מקבל (בנקאות ושוק ההון) receiving bank -
ביורוקרטיה מוקדמת של תהליכי העבודה (ארגון וניהול עסקים) preworkflow bureaucracy -
בנק מקיים (בנקאות ושוק ההון) confirming bank -
ביורוקרטיה מלאה (ארגון וניהול עסקים) full bureaucracy -
בנק מרכז (בנקאות ושוק ההון) paying agent -
ביורוקרטיה מלאה בהתהוות (ארגון וניהול עסקים) nascent full bureaucracy -
בנק מרכזי (כלכלה וסטטיסטיקה) central bank -
ביורוקרטיה של תהליכי עבודה (ארגון וניהול עסקים) workflow bureaucracy -
בנק מרכזי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה) European central bank (ECB) -
ביורוקרטיה של תהליכי עבודה בהתהוות (ארגון וניהול עסקים) nascent workflow bureaucracy -
בנק נייד (בנקאות ושוק ההון) mobile bank -
ביורוקרטיזציה (ארגון וניהול עסקים) bureaucratization -
בנק נמשך (בנקאות ושוק ההון) drawee bank -
ביורוקרטית מכונה (ייצור ותיפעול) machine bureaucracy -
בנק נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data bank -
ביורוקרטית סגל (ארגון וניהול עסקים) personnel bureaucracy -
בנק סילוקין (בנקאות ושוק ההון) clearing bank -
ביות (תחבורה) domestication -
בנק עולמי (כלכלה וסטטיסטיקה) world bank -
ביזור (כלכלה וסטטיסטיקה) decentralization -
בנק על־אזורי (בנקאות ושוק ההון) super-regional bank -
ביזור (ארגון וניהול עסקים) decentralization -
בנק עממי (בנקאות ושוק ההון) industrial banks -
ביזור רכש (ייצור ותיפעול) purchasing decentralization -
בנק ענפי (בנקאות ושוק ההון) industry bank -
ביזיון בית משפט (דיני עסקים) contempt of court -
בנק ערבי לפיתוח כלכלי באפריקה (כלכלה וסטטיסטיקה) Arab bank for economic development in Africa -
ביזת חברה (בנקאות ושוק ההון) company looting -
בנק פועלים (בנקאות ושוק ההון) labour bank -
ביח"ר (ראשי תיבות עבריים) -
בנק פותח (בנקאות ושוק ההון) originating bank / issuing bank -
ביחד ולחוד (בנקאות ושוק ההון) jointly and severally -
בנק פרטי (בנקאות ושוק ההון) private bank -
ביט (כלכלה וסטטיסטיקה) bit -
בנק קואופרטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה) cooperative bank -
ביט (מחשבים ומערכות מידע) bit -
בנק קורספודנט (בנקאות ושוק ההון) correspondent bank -
ביטאון (תיקשורת) organ -
בנק קורספודנטי (בנקאות ושוק ההון) correspondent bank -
ביטוח (כלכלה וסטטיסטיקה) insurance -
בנק קיבולים (בנקאות ושוק ההון) acceptance bank [Am.] / acceptance house [Br.] -
ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance / assurance -
בנק קריביאני לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) Caribbean development bank -
ביטוח (חשבונאות וביקורת) insurance \ assurance -
בנק שיתופי (כלכלה וסטטיסטיקה) cooperative bank -
ביטוח אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה) unemployment insurance -
בנקאות אלקטרונית (בנקאות ושוק ההון) electronic banking -
ביטוח אבטלה (ביטוח וניהול סיכונים) unemployment insurance -
בנקאות אלקטרונית מרחוק (בנקאות ושוק ההון) remote electronic bank -
ביטוח אבטלה (דיני עסקים) unemployment insurance -
בנקאות בינלאומית (בנקאות ושוק ההון) international banking -
ביטוח אבטלה (יחסי עבודה) unemployment insurance -
בנקאות ביתית (בנקאות ושוק ההון) home banking -
ביטוח אובדן הכנסות (ביטוח וניהול סיכונים) loss of income insurance -
בנקאות חוץ-גבולית (כלכלה וסטטיסטיקה) off-shore banking -
ביטוח אובדן כושר עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) incapacity to work insurance -
בנקאות חיצונית (בנקאות ושוק ההון) external banking -
ביטוח אובדן סופי (ביטוח וניהול סיכונים) ultimate loss insurance -
בנקאות ישירה (בנקאות ושוק ההון) direct banking -
ביטוח אובדן רווחים (ביטוח וניהול סיכונים) loss of profit insurance -
בנקאות כל־בו (בנקאות ושוק ההון) department store banking -
ביטוח אובדן רווחים צפויים (ביטוח וניהול סיכונים) advance profits insurance -
בנקאות להשקעות (בנקאות ושוק ההון) investment banking [Am.] / marchant banking [Br.] -
ביטוח אובדן שימוש (ביטוח וניהול סיכונים) loss of use insurance -
בנקאות ממוחשבת (בנקאות ושוק ההון) computerized banking -
ביטוח אובדן שכר דירה (ביטוח וניהול סיכונים) loss of rent insurance -
בנקאות מסביב לשעון (בנקאות ושוק ההון) twenty four hour banking -
ביטוח אווירי (תחבורה) aviation insurance -
בנקאות מסחרית (בנקאות ושוק ההון) commercial banking -
ביטוח אווירי (ביטוח וניהול סיכונים) aviation insurance -
בנקאות סיטונאית (בנקאות ושוק ההון) wholesale banking -
ביטוח אומן כולל (ביטוח וניהול סיכונים) comprehensive dishonesty insurance -
בנקאות עסקים (בנקאות ושוק ההון) corporate banking -
ביטוח אוניות (ביטוח וניהול סיכונים) marine hull insurance -
בנקאות פרטית (בנקאות ושוק ההון) private banking -
ביטוח אונייות (תחבורה) marine hull insurance -
בנקאות צללים (בנקאות ושוק ההון) shadow banking -
ביטוח אופנועים (ביטוח וניהול סיכונים) motor-cycle insurance -
בנקאות קבוצתית (בנקאות ושוק ההון) group banking -
ביטוח אופניים (ביטוח וניהול סיכונים) bicycle insurance -
בנקאות קמעונאית (בנקאות ושוק ההון) retail banking -
ביטוח אחריות (ביטוח וניהול סיכונים) insurance liability -
בנקאות רב־לאומית (בנקאות ושוק ההון) multinational banking -
ביטוח אחריות כלפי הציבור (מקרקעין) public liability insurance -
בנקאות רב־תחומית (בנקאות ושוק ההון) multiple banking -
ביטוח אחריות כלפי הציבור (ביטוח וניהול סיכונים) public liability insurance -
בנקאות תאגידים (בנקאות ושוק ההון) corporate banking -
ביטוח אחריות לזדון (ביטוח וניהול סיכונים) malpractice liability -
בנקאי (בנקאות ושוק ההון) banker -
ביטוח אחריות מובילים (ביטוח וניהול סיכונים) carriers liability insurance -
בנקאי הבנקים (כלכלה וסטטיסטיקה) banker's bank -
ביטוח אחריות מובילים (שיווק ופירסום) carriers liability insurance -
בנקאי הממשלה (כלכלה וסטטיסטיקה) government banker -
ביטוח אחריות מוצר (ביטוח וניהול סיכונים) product liability insurance -
בנקאית, אסכולה (כלכלה וסטטיסטיקה) banking school -
ביטוח אחריות מנהלים (בנקאות ושוק ההון) directors and officers / liability insurance -
בנקודת הכסף (בנקאות ושוק ההון) at the money -
ביטוח אחריות מנהלים (ביטוח וניהול סיכונים) directors and officers liability insurance -
בנקומט / בנקט (בנקאות ושוק ההון) cash machine -
ביטוח אחריות מעבידים (ביטוח וניהול סיכונים) employers liability insurance -
בנקנוט (בנקאות ושוק ההון) banknote -
ביטוח אחריות מקצועית (ביטוח וניהול סיכונים) professional liability insurance -
בס"ה (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח אחריות מקצועית (בנקאות ושוק ההון) professional liability insurance -
בסה"י (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח אחריות מקצועית של מנהלים (בנקאות ושוק ההון) directors professional liability insurance -
בסה"כ (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח אחריות מקצועית של מנהלים (ביטוח וניהול סיכונים) directors' professional liability insurance -
בסט (בנקאות ושוק ההון) best / at best -
ביטוח אחריות שותפים (ביטוח וניהול סיכונים) joint assured liability. -
בסיליקה (מקרקעין) basilica -
ביטוח אימהות (יחסי עבודה) maternity insurance -
בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) base -
ביטוח אימהות (ביטוח וניהול סיכונים) maternity insurance -
בסיס (מחשבים ומערכות מידע) base /radix -
ביטוח אימהות (דיני עסקים) maternity insurance -
בסיס "אילו" (ביטוח וניהול סיכונים) as-if basis -
ביטוח אינפלציה (בנקאות ושוק ההון) inflation insurance -
בסיס א-מתכתי (כלכלה וסטטיסטיקה) non-metal standard -
ביטוח איש מפתח (ביטוח וניהול סיכונים) key personnel insurance -
בסיס אפס (ייצור ותיפעול) zero base -
ביטוח אישפוז (ביטוח וניהול סיכונים) hospitalization insurance -
בסיס אפס (בנקאות ושוק ההון) zero basis -
ביטוח אלמנטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) elementary insurance -
בסיס אקוויטי (בנקאות ושוק ההון) equity basis -
ביטוח אלמנטרי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance elementary -
בסיס אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial basis -
ביטוח ארוך מועד (ביטוח וניהול סיכונים) long term insurance -
בסיס דו-מתכתי (כלכלה וסטטיסטיקה) bi-metal standard -
ביטוח אש (ביטוח וניהול סיכונים) fire insurance -
בסיס דולר (כלכלה וסטטיסטיקה) dollar standard -
ביטוח אש מורחב (ביטוח וניהול סיכונים) extended fire insurance -
בסיס הביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) base of calculation -
ביטוח אשראי (ביטוח וניהול סיכונים) credit insurance -
בסיס הון בנק חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign bank capital basis -
ביטוח אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit insurance / credit guarantee -
בסיס הוצאות נצברות (ארגון וניהול עסקים) accrued expenditures basis -
ביטוח אשראי ליצוא (ביטוח וניהול סיכונים) export credit insurance -
בסיס הוצאות נצברות (חשבונאות וביקורת) accrued expenditures basis -
ביטוח אשראי ספקים (ביטוח וניהול סיכונים) suppliers credit insurance -
בסיס החישוב (ביטוח וניהול סיכונים) basis of valuation -
ביטוח בדיעבד (ביטוח וניהול סיכונים) insurance . ratified -
בסיס הכסף (כלכלה וסטטיסטיקה) money basis -
ביטוח בחברות אחרות (ביטוח וניהול סיכונים) insurance with other insurers -
בסיס העברה (חשבונאות וביקורת) delivery basis -
ביטוח ביטול נסיעה (ביטוח וניהול סיכונים) travel cancellation insurance -
בסיס העברה (ארגון וניהול עסקים) delivery basis -
ביטוח בית משותף (מקרקעין) condominum insurance -
בסיס הצגה (חשבונאות וביקורת) presentation basis -
ביטוח בית משותף (ביטוח וניהול סיכונים) condominium insurance -
בסיס הצגה (ארגון וניהול עסקים) presentation basis -
ביטוח בנקאי (בנקאות ושוק ההון) banker's insurance -
בסיס הקצאה (חשבונאות וביקורת) allocation base -
ביטוח בנקאי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance banker's -
בסיס הקצאה (ייצור ותיפעול) allocation base -
ביטוח בעל שליטה (ביטוח וניהול סיכונים) controlling shareholders insurance -
בסיס התארגנות (יחסי עבודה) organization basis -
ביטוח בערך מלא (ביטוח וניהול סיכונים) full value insurance -
בסיס התחייבות (חשבונאות וביקורת) commitment basis -
ביטוח בריאות (ביטוח וניהול סיכונים) health insurance -
בסיס התנהגות צייתנית (משאבי אנוש) obedience basis -
ביטוח בריאות משלים (ביטוח וניהול סיכונים) supplementary haelth insurance -
בסיס התערבות (כלכלה וסטטיסטיקה) intervention basis -
ביטוח בריאות פרטי (ביטוח וניהול סיכונים) private health insurance -
בסיס התקדמות העבודות (מקרקעין) percentage of complition base -
ביטוח בררני (ביטוח וניהול סיכונים) facultative insurance -
בסיס התקדמות העבודות (חשבונאות וביקורת) percentage of complition base -
ביטוח בשיווק ישיר (ביטוח וניהול סיכונים) direct marketing insurance -
בסיס זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold standard -
ביטוח גג (ביטוח וניהול סיכונים) blanket insurance -
בסיס זהב עקיף (כלכלה וסטטיסטיקה) indirect standard -
ביטוח גג (2) (ביטוח וניהול סיכונים) master insurance -
בסיס חד-מתכתי (כלכלה וסטטיסטיקה) single standard -
ביטוח גופי אוניות (ביטוח וניהול סיכונים) marine hull insurance -
בסיס חיגר (כלכלה וסטטיסטיקה) limping standard -
ביטוח גופי אוניות (תחבורה) marine hull insurance -
בסיס חלות (בנקאות ושוק ההון) maturity basis -
ביטוח גופי מובילים (ביטוח וניהול סיכונים) hull insurance -
בסיס חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) exchange standard -
ביטוח גופי מובילים (תחבורה) hull insurance -
בסיס חליפין לזהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold exchange standard -
ביטוח גימלה (ביטוח וניהול סיכונים) annuity insurance -
בסיס חשבונאות (בנקאות ושוק ההון) basis of accounting -
ביטוח גשם (ביטוח וניהול סיכונים) rain insurance -
בסיס חשבונאות מעורב (חשבונאות וביקורת) hybrid basis accounting -
ביטוח דירה (ביטוח וניהול סיכונים) appartment insurance -
בסיס חשבונאות מעורב (ארגון וניהול עסקים) hybrid basis accounting -
ביטוח דירקטורים (בנקאות ושוק ההון) directors insurance -
בסיס ידע (מחשבים ומערכות מידע) base knowledge -
ביטוח דירקטורים (ביטוח וניהול סיכונים) directors' insurance -
בסיס יתרה שנתית (בנקאות ושוק ההון) annual rest basis -
ביטוח הגנה משפטית (ביטוח וניהול סיכונים) legal expenses insurance -
בסיס כושר תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) output capacity basis -
ביטוח הדדי (ביטוח וניהול סיכונים) mutual insurance / assessment insurance -
בסיס כלאיים (ארגון וניהול עסקים) hybrid basis -
ביטוח הובלה (שיווק ופירסום) insurance transportation -
בסיס כלאיים (חשבונאות וביקורת) hybrid basis -
ביטוח הובלה (כלכלה וסטטיסטיקה) transport insurance -
בסיס כסף (בנקאות ושוק ההון) money basis -
ביטוח הובלה (תחבורה) transportation insurance -
בסיס כפול (ביטוח וניהול סיכונים) dual basis -
ביטוח הובלה (ביטוח וניהול סיכונים) transportation insurance -
בסיס מבצע (ייצור ותיפעול) campaign basis -
ביטוח הוני (ביטוח וניהול סיכונים) capital insurance -
בסיס מדידה (בנקאות ושוק ההון) metered basis -
ביטוח הוצאות אישפוז (ביטוח וניהול סיכונים) hospital expense insurance -
בסיס מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary standard -
ביטוח הוצאות משפטיות (ביטוח וניהול סיכונים) legal expenses insurance -
בסיס מוניטרי (בנקאות ושוק ההון) monetary base -
ביטוח הוצאת דיבה (ביטוח וניהול סיכונים) insurance libel -
בסיס מועד האירוע (ביטוח וניהול סיכונים) occurrence basis -
ביטוח הכנסה (ביטוח וניהול סיכונים) income insurance -
בסיס מועד התביעה (ביטוח וניהול סיכונים) claim made basis / incurred claim basis -
ביטוח הכנסה למשפחה (ביטוח וניהול סיכונים) family income insurace -
בסיס מותאם (דיני עסקים) adjusted value -
ביטוח הלוואה (ביטוח וניהול סיכונים) insurance loan -
בסיס מותאם (חשבונאות וביקורת) adjusted basis -
ביטוח הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan insurance -
בסיס מזומנים (כלכלה וסטטיסטיקה) cash basis -
ביטוח הלוואה (דיני עסקים) loan insurance -
בסיס מזומנים מתואם (חשבונאות וביקורת) modified cash basis -
ביטוח הנדסי (ביטוח וניהול סיכונים) engineering insurance -
בסיס מזומנים מתואם (ארגון וניהול עסקים) modified cash basis -
ביטוח הנדסי (מקרקעין) engineering insurance -
בסיס מחלקה (ביטוח וניהול סיכונים) departmental basis -
ביטוח הנפקות (בנקאות ושוק ההון) issues insurance -
בסיס מטבעות (כלכלה וסטטיסטיקה) coin standard -
ביטוח הפסד ראשון (ביטוח וניהול סיכונים) first loss insurance -
בסיס מטילי זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold bullion standard -
ביטוח הפסד תוצאתי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance business interruption -
בסיס מידע (מחשבים ומערכות מידע) knowledge base -
ביטוח זיקה יחידה (ביטוח וניהול סיכונים) single interest insurance -
בסיס מכירה מוגמרת (חשבונאות וביקורת) completed sales basis -
ביטוח זיקנה (ביטוח וניהול סיכונים) old age insurance -
בסיס מכירה מוגמרת (שיווק ופירסום) completed sales basis -
ביטוח חבות (ביטוח וניהול סיכונים) liability insurance -
בסיס מס (כלכלה וסטטיסטיקה) tax base -
ביטוח חבילה (ביטוח וניהול סיכונים) package insurance -
בסיס מסחרי (חשבונאות וביקורת) commercial basis -
ביטוח חובה (ביטוח וניהול סיכונים) obligatory insurance -
בסיס מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה) parallel standard -
ביטוח חובה לרכב (ביטוח וניהול סיכונים) compulsory automobile insurance -
בסיס מקצוע (יחסי עבודה) craft basis -
ביטוח חובות אבודים (חשבונאות וביקורת) bad debt insurance -
בסיס מתכת כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) silver basis -
ביטוח חובות אבודים (ביטוח וניהול סיכונים) bad debt insurance -
בסיס נטו (בנקאות ושוק ההון) net basis -
ביטוח חופף (ביטוח וניהול סיכונים) overlapping insurance -
בסיס נייר (כלכלה וסטטיסטיקה) paper standard -
ביטוח חיי שותפים (ארגון וניהול עסקים) partners life insurance -
בסיס נקודה צפה (מחשבים ומערכות מידע) point radix floating -
ביטוח חיי שותפים (ביטוח וניהול סיכונים) partners life insurance -
בסיס נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data base -
ביטוח חיים (ביטוח וניהול סיכונים) life insurance -
בסיס נתונים טבלאי (מחשבים ומערכות מידע) relational data base -
ביטוח חיים (כלכלה וסטטיסטיקה) life insurance -
בסיס נתונים יחסי (מחשבים ומערכות מידע) relational data base -
ביטוח חיים אישי (ביטוח וניהול סיכונים) individual life insurance -
בסיס נתונים מידרגי (מחשבים ומערכות מידע) hierarchical data base -
ביטוח חיים הדדי (ביטוח וניהול סיכונים) mutual life insurance -
בסיס נתונים משותף (מחשבים ומערכות מידע) shared data-base -
ביטוח חיים לאשראי (ביטוח וניהול סיכונים) credit life insurance -
בסיס נתונים רישתי (מחשבים ומערכות מידע) network data base -
ביטוח חיים לאשראי (בנקאות ושוק ההון) credit life insurance -
בסיס סחורה (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity currency -
ביטוח חיים למפקידים (בנקאות ושוק ההון) depositor's life insurance -
בסיס סל מטבעות (כלכלה וסטטיסטיקה) currency basket basis -
ביטוח חיים למפקידים (ביטוח וניהול סיכונים) depositor's life insurance -
בסיס סמכות (משאבי אנוש) authority basis -
ביטוח חיים למקרה מוות בלבד (ריזיקו) (ביטוח וניהול סיכונים) risk life insurance -
בסיס עבודות גמורות (חשבונאות וביקורת) complited contrat base -
ביטוח חיים לעצמאיים (ביטוח וניהול סיכונים) self-employed life insurance -
בסיס עבודות גמורות (ייצור ותיפעול) complited contrat base -
ביטוח חיים מעורב (כלכלה וסטטיסטיקה) endowment insurance -
בסיס עלות (כלכלה וסטטיסטיקה) cost basis -
ביטוח חיים משותף (ביטוח וניהול סיכונים) joint life insurance -
בסיס עלות תקנית (כלכלה וסטטיסטיקה) standard cost basis -
ביטוח חיים משתנה (ביטוח וניהול סיכונים) variable life insurance -
בסיס ענפי (יחסי עבודה) branch basis -
ביטוח חיים משתתף ברווחים (ביטוח וניהול סיכונים) participating life insurance -
בסיס פחת (חשבונאות וביקורת) depreciation base -
ביטוח חיים עסקי (ארגון וניהול עסקים) business life insurance -
בסיס פילוח (שיווק ופירסום) segmentation basis -
ביטוח חיים עסקי (ביטוח וניהול סיכונים) business life insurance -
בסיס פעילות (חשבונאות וביקורת) activity base -
ביטוח חיים צמוד (ביטוח וניהול סיכונים) linked life insurance -
בסיס פעילות (ייצור ותיפעול) activity base -
ביטוח חיים צמוד (למדד) (ביטוח וניהול סיכונים) linked life insurance -
בסיס צבירות (בנקאות ושוק ההון) accrual basis -
ביטוח חיים קבוצתי (ביטוח וניהול סיכונים) group life insurance -
בסיס צבירות מתואם (חשבונאות וביקורת) modified accrual basis -
ביטוח חיים קולקטיבי (ביטוח וניהול סיכונים) collective life insurance -
בסיס צמיחות (בנקאות ושוק ההון) accrual basis -
ביטוח חיים קצר מועד (ביטוח וניהול סיכונים) short term insurance -
בסיס רווחים (בנקאות ושוק ההון) profit basis -
ביטוח חיסכון (ביטוח וניהול סיכונים) saving insurance -
בסיס שווי מאזני (חשבונאות וביקורת) equity basis -
ביטוח חכירה (ביטוח וניהול סיכונים) leasehold interest insurance -
בסיס שכר (חשבונאות וביקורת) fee basis -
ביטוח חכירה (מקרקעין) leasehold interest insurance -
בסיס שכר אחרון (ביטוח וניהול סיכונים) final earnings basis -
ביטוח חלקי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance partial -
בסיס שכר אחרון (יחסי עבודה) final earnings basis -
ביטוח חסר (ביטוח וניהול סיכונים) underinsurance -
בסיס שכר לפיצויים (יחסי עבודה) salary base for severance pay -
ביטוח חפצים אישיים (ביטוח וניהול סיכונים) property insurance personal -
בסיס שכר לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) salary base for pension -
ביטוח חקלאי (ביטוח וניהול סיכונים) agricultural insurance -
בסיס שכר לפנסיה (יחסי עבודה) salary base for pension -
ביטוח חשבונות חייבים (חשבונאות וביקורת) insurance accounts receivable -
בסיס שכר ממוצע (ביטוח וניהול סיכונים) average earninge basis -
ביטוח חשבונות חייבים (ביטוח וניהול סיכונים) insurance accounts receivable -
בסיס שכר ממוצע (יחסי עבודה) average earninge basis -
ביטוח טלוויזיה (ביטוח וניהול סיכונים) television insurance -
בסיס שנתי (כלכלה וסטטיסטיקה) annual basis -
ביטוח טעויות והשמטות (חשבונאות וביקורת) errors and omission insurance -
בסיס תעריפים (חשבונאות וביקורת) rate base -
ביטוח טעויות והשמטות (ביטוח וניהול סיכונים) errors and omission insurance -
בסיס תעריפים (ארגון וניהול עסקים) rate base -
ביטוח יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) pro-rata insurance -
בסיסי תגמול (משאבי אנוש) reward bases -
ביטוח ילדים (ביטוח וניהול סיכונים) children insurance -
בע"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח ימי (כלכלה וסטטיסטיקה) marine insurance -
בע"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח ימי (תחבורה) marine insurance -
בע"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח ימי (ביטוח וניהול סיכונים) marine insurance -
בע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח יתר (ביטוח וניהול סיכונים) over insurance -
בע"מ (בנקאות ושוק ההון) ltd. -
ביטוח כל הסיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) all risk insurance -
בע"פ (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח כללי (ביטוח וניהול סיכונים) general insurance -
בע' (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח כללי (כלכלה וסטטיסטיקה) general insurance -
בעד ערך (ארגון וניהול עסקים) for value -
ביטוח כספים (בנקאות ושוק ההון) insurance money -
בעד ערך (חשבונאות וביקורת) for value -
ביטוח כספים (ביטוח וניהול סיכונים) money insurance -
בעה"ב (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח כספים בהעברה (ביטוח וניהול סיכונים) cash in transit insurance -
בעה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח כספים בהעברה (בנקאות ושוק ההון) cash in transit insurance -
בעה"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח כפל (ביטוח וניהול סיכונים) double insurance -
בעיה אלגוריתמית (מחשבים ומערכות מידע) algorithmic problem -
ביטוח לאומי (ביטוח וניהול סיכונים) national insurance -
בעיטה בצמיגים (בנקאות ושוק ההון) kicking the tires -
ביטוח לאומי (דיני עסקים) national insurance -
בעיטה כלפי מעלה (משאבי אנוש) kicked upstairs -
ביטוח לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national insurance -
בעייה בלתי ניתנת להכרעה (מחשבים ומערכות מידע) undecidable problem -
ביטוח לאומי (יחסי עבודה) national insurance -
בעייה בלתי ניתנת לחישוב (מחשבים ומערכות מידע) non-computable problem -
ביטוח לכל החיים (ביטוח וניהול סיכונים) whole life insurance -
בעייה בלתי סבירה (מחשבים ומערכות מידע) intractable problem -
ביטוח למקרה מוות גרידא (ביטוח וניהול סיכונים) term insurance -
בעייה סבירה (מחשבים ומערכות מידע) tractable problem -
ביטוח לפנים משורת הדין (ביטוח וניהול סיכונים) accommodation insurance -
בעיין (חשבונאות וביקורת) on hand -
ביטוח לצמיתות (ביטוח וניהול סיכונים) perpetual insurance -
בעיית אופטימיזציה (מחשבים ומערכות מידע) optimization problem -
ביטוח לשניים (ביטוח וניהול סיכונים) last survivor insurance -
בעיית מבדק (מחשבים ומערכות מידע) check problem -
ביטוח לתקופה ארוכה (ביטוח וניהול סיכונים) long term insurance -
בעיית מטבע רך (כלכלה וסטטיסטיקה) Peso problem -
ביטוח לתקופה קצרה (ביטוח וניהול סיכונים) short term insurance -
בעיית מלאי סטטי (ייצור ותיפעול) static inventory problem -
ביטוח מבנה מגורים (ביטוח וניהול סיכונים) private dwelling insurance -
בעין (ביטוח וניהול סיכונים) in kind -
ביטוח מבנה מגורים (מקרקעין) private dwelling insurance -
בעין (דיני עסקים) in kind -
ביטוח מוארך (ביטוח וניהול סיכונים) extended term insurance -
בעין (יחסי עבודה) in kind -
ביטוח מוגדר (ביטוח וניהול סיכונים) specific insurance -
בעירבון מוגבל (בע"מ) (דיני עסקים) limited (Ltd.) -
ביטוח מוות מתאונה (ביטוח וניהול סיכונים) accidental death insurance -
בעירבון מוגבל (בע"מ) (בנקאות ושוק ההון) limited [Ltd.] -
ביטוח מוסדות פיננסיים (בנקאות ושוק ההון) financial institutions insurance -
בעירבון מוגבל (בע"מ) (ארגון וניהול עסקים) limited (ltd. -
ביטוח מוסדות פיננסיים (ביטוח וניהול סיכונים) financial institutions insurance -
בעל אגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond holder -
ביטוח מותנה (ביטוח וניהול סיכונים) conditional insurance -
בעל אופציה (בנקאות ושוק ההון) option holder -
ביטוח מזג אוויר (ביטוח וניהול סיכונים) weather insurance -
בעל איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bondholder -
ביטוח מחלות (ביטוח וניהול סיכונים) sickness insurance -
בעל בית (מקרקעין) house owner / landlord -
ביטוח מחלות קשות (ביטוח וניהול סיכונים) chronic illness insurance -
בעל בית (ארגון וניהול עסקים) boss -
ביטוח מחשבים (ביטוח וניהול סיכונים) computers insurance -
בעל בית (2) (ארגון וניהול עסקים) landlord -
ביטוח מטען נוסעים (ביטוח וניהול סיכונים) baggage insurance -
בעל דין (דיני עסקים) contestant -
ביטוח מטענים (ביטוח וניהול סיכונים) insurance cargo -
בעל החלטה (ארגון וניהול עסקים) decision maker -
ביטוח מטענים (תחבורה) cargo insurance -
בעל הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) rentier -
ביטוח מטענים (שיווק ופירסום) insurance cargo -
בעל הכרעה (ארגון וניהול עסקים) decision maker -
ביטוח מידע (ביטוח וניהול סיכונים) information insurance -
בעל זכות (מקרקעין) rightholder -
ביטוח מיוחד (ביטוח וניהול סיכונים) specific insurance -
בעל חוב (בנקאות ושוק ההון) creditor -
ביטוח מיזווד (ביטוח וניהול סיכונים) luggage insurance -
בעל חוב (חשבונאות וביקורת) creditor -
ביטוח מילואים (ביטוח וניהול סיכונים) reserve service benefits insurance -
בעל חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) creditor -
ביטוח מילואים (דיני עסקים) reserve service benefits insurance -
בעל טור (תיקשורת) columnist -
ביטוח מילואים (יחסי עבודה) reserve service benefits insurance -
בעל כושר פירעון (בנקאות ושוק ההון) solvent -
ביטוח מכונית (ביטוח וניהול סיכונים) automobile insurance -
בעל מניה (בנקאות ושוק ההון) shareholder -
ביטוח מלוא החיים (ביטוח וניהול סיכונים) whole life insurance -
בעל מניה לעומת שותף (בנקאות ושוק ההון) shareholder vs. partner -
ביטוח מלוא המפעל (ביטוח וניהול סיכונים) whole plant insurance -
בעל מניה לעומת שותף (ארגון וניהול עסקים) shareholder vs. partner -
ביטוח ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה) state insurance -
בעל מניה רגילה (בנקאות ושוק ההון) ordinary shareholder -
ביטוח ממשלתי (דיני עסקים) state insurance -
בעל מניה רשום (בנקאות ושוק ההון) shareholder of record -
ביטוח ממשלתי (ביטוח וניהול סיכונים) state insurance -
בעל מניות כעובד (יחסי עבודה) stockholder as an employee -
ביטוח מנהלים (ביטוח וניהול סיכונים) senior employees insurance -
בעל מניות מהותי (בנקאות ושוק ההון) substantial stockholder -
ביטוח מסולק (ביטוח וניהול סיכונים) paid-up insurance -
בעל מניות עיקרי (בנקאות ושוק ההון) majority stockholder -
ביטוח מסחרי (ביטוח וניהול סיכונים) commercial insurance -
בעל מקרקעין (מקרקעין) real estate owner -
ביטוח מעורב (ביטוח וניהול סיכונים) endowment insurance -
בעל משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgager -
ביטוח מעסיקים (ביטוח וניהול סיכונים) employers insurance -
בעל משכנתא (מקרקעין) mortgager -
ביטוח מעסיקים (יחסי עבודה) employers insurance -
בעל סימן (מחשבים ומערכות מידע) signed -
ביטוח מפעלי (ביטוח וניהול סיכונים) factory insurance -
בעל עניין (בנקאות ושוק ההון) stakeholder / interested party -
ביטוח מקביל (ביטוח וניהול סיכונים) concurrent insurance -
בעל פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) policyholder -
ביטוח מקיף (ביטוח וניהול סיכונים) comprehensive insurance -
בעל פוליסת חיים (ביטוח וניהול סיכונים) life insurance policy holder -
ביטוח מקצועי (ארגון וניהול עסקים) professional insurance -
בעל פניות (ארגון וניהול עסקים) partial -
ביטוח מקצועי (ביטוח וניהול סיכונים) professional insurance -
בעל קצבה (יחסי עבודה) pensioner -
ביטוח מקצועי (בנקאות ושוק ההון) profesional insurance -
בעל קצבה (ביטוח וניהול סיכונים) pensioner -
ביטוח מקרה חיים בלבד (ביטוח וניהול סיכונים) fixed insurance -
בעל רכב (דיני עסקים) vehicle owner -
ביטוח משותף (ביטוח וניהול סיכונים) co-insurance -
בעל רכב (ביטוח וניהול סיכונים) vehicle owner -
ביטוח משיק (ביטוח וניהול סיכונים) concurrent insurance -
בעל רכב (תחבורה) vehicle owner -
ביטוח משכנתא (מקרקעין) mortgage insurance -
בעל שליטה (בנקאות ושוק ההון) controlling person / holder of controlling interest -
ביטוח משכנתא (ביטוח וניהול סיכונים) mortgage insurance -
בעל שם (מחשבים ומערכות מידע) named -
ביטוח משלים (ביטוח וניהול סיכונים) supplementary insurance -
בעלות (דיני עסקים) ownership -
ביטוח משלים לחובה (ביטוח וניהול סיכונים) compulsory insurance complementary -
בעלות (מקרקעין) ownership -
ביטוח משנה (כלכלה וסטטיסטיקה) re-insurance -
בעלות (כלכלה וסטטיסטיקה) ownership -
ביטוח משנה (ביטוח וניהול סיכונים) re-insurance -
בעלות "במושע" (מקרקעין) partenership in land -
ביטוח משנה בררני (פקולטטיווי) (ביטוח וניהול סיכונים) facultative reinsurance -
בעלות חוקית (בנקאות ושוק ההון) legal ownership -
ביטוח משנה חוזי (ביטוח וניהול סיכונים) automatic treaty insurance -
בעלות יחיד (ארגון וניהול עסקים) proprietorship -
ביטוח משנה יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) proportional reinsurance -
בעלות יחיד (בנקאות ושוק ההון) sole proprietorship -
ביטוח משנה לא-יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) non-proportional reinsurance -
בעלות מוחלטת (ביטוח וניהול סיכונים) absolute ownership -
ביטוח משנה מחייב (ביטוח וניהול סיכונים) obligatory reinsurance -
בעלות מוחלטת (מקרקעין) fee simple / absolute ownership -
ביטוח משתתף (ביטוח וניהול סיכונים) contribution insurance -
בעלות מסתברת (בנקאות ושוק ההון) presumptive title -
ביטוח מתחדש לסיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים) renewable term insurance -
בעלות משוערת (בנקאות ושוק ההון) presumptive title -
ביטוח נוסף (ביטוח וניהול סיכונים) additional insurance -
בעלות משותפת (ארגון וניהול עסקים) joint ownership -
ביטוח נושאי משרה (בנקאות ושוק ההון) officers insurance -
בעלות משותפת (מקרקעין) joint ownership -
ביטוח נושאי משרה (דיני עסקים) officers insurance -
בעלות משותפת (בנקאות ושוק ההון) joint ownership -
ביטוח נושאי משרה (יחסי עבודה) officers insurance -
בעלות פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) private ownership -
ביטוח נושאי משרה (ביטוח וניהול סיכונים) officers insurance -
בעלות ציבורית (כלכלה וסטטיסטיקה) public ownership -
ביטוח נזק עודף (ביטוח וניהול סיכונים) excess insurance -
בעלות צמותה (כלכלה וסטטיסטיקה) freehold -
ביטוח נזק ראשון (ביטוח וניהול סיכונים) first loss insurance -
בעלות צמותה (מקרקעין) freehold -
ביטוח נזקי גרר (ביטוח וניהול סיכונים) consequential loss insurance -
בעלות קיבוצית (כלכלה וסטטיסטיקה) collective ownership -
ביטוח נזקי טבע (ביטוח וניהול סיכונים) natural losses [am.] / natural damages [br.] -
בעלות קיבוצית (מקרקעין) collective ownership -
ביטוח נזקי עשן (ביטוח וניהול סיכונים) smoke damage insurance -
בעלות שביושר (בנקאות ושוק ההון) equitable ownership -
ביטוח נכות כללית (ביטוח וניהול סיכונים) general disability insurance -
בעלות, קבוצת (ארגון וניהול עסקים) ownership group -
ביטוח נכות מקצועית (ביטוח וניהול סיכונים) occupational disability insurance -
בעלי זכויות המיעוט (בנקאות ושוק ההון) minority interests -
ביטוח נכות מתאונה (ביטוח וניהול סיכונים) accident disability insurance -
בעלי עניין (כלכלה וסטטיסטיקה) stakeholders -
ביטוח נסיעות (ביטוח וניהול סיכונים) travel insurance -
בעלי עניין (בנקאות ושוק ההון) stakeholders -
ביטוח נפגעי תאונות עבודה (יחסי עבודה) work accident insurance -
בעלים (כלכלה וסטטיסטיקה) owner -
ביטוח נפגעי תאונות עבודה (דיני עסקים) work accident insurance -
בעלים (חשבונאות וביקורת) owner -
ביטוח נפגעי תאונות עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) work accident insurance -
בעלים (בנקאות ושוק ההון) optioner -
ביטוח נשים (ביטוח וניהול סיכונים) female insurance -
בעלים (ביטוח וניהול סיכונים) owner -
ביטוח סוציאלי (ביטוח וניהול סיכונים) social insurance -
בעלים (מקרקעין) owner -
ביטוח סוציאלי (דיני עסקים) social insurance -
בעלים (מחשבים ומערכות מידע) owner -
ביטוח סוציאלי (כלכלה וסטטיסטיקה) social insurance -
בעלים דלפון (מקרקעין) poor landlord -
ביטוח סוציאלי (יחסי עבודה) social insurance -
בעלים של מקרקעין (מקרקעין) owner of property -
ביטוח סחורה (ביטוח וניהול סיכונים) goods insurance [br.] / merchandise insurance [am.] -
בעלים של נייר ערך (בנקאות ושוק ההון) owner of securities -
ביטוח סחורה בהעברה (ביטוח וניהול סיכונים) goods in transit insurance -
בעמ"נ (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח סחורה בתהליך (ביטוח וניהול סיכונים) goods in process insurance -
בערה עצמית (ביטוח וניהול סיכונים) spontaneous combustion -
ביטוח סיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים) risk insurance -
בערובה (בנקאות ושוק ההון) in bond -
ביטוח סיכון מוות (2) (ביטוח וניהול סיכונים) term life insurance -
בערובה (ייצור ותיפעול) in bond -
ביטוח סיכוני מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים) war risk insurance -
בעת הצגה (בנקאות ושוק ההון) at sight (AS) -
ביטוח סיכוני סחר חוץ (ביטוח וניהול סיכונים) foreign trade risk insurance -
בעת עבודה (יחסי עבודה) ergophobia -
ביטוח סיכוני סחר חוץ (בנקאות ושוק ההון) foregin trade risk insurance -
בפארי (בנקאות ושוק ההון) at par -
ביטוח סיעודי (ביטוח וניהול סיכונים) supportive insurance -
בפועל (מחשבים ומערכות מידע) virtual -
ביטוח עבודות הקמה (ביטוח וניהול סיכונים) erection insurance -
בפיגור (חשבונאות וביקורת) in arrears -
ביטוח עבודות הקמה (מקרקעין) erection insurace -
בפל (תיקשורת) bupple -
ביטוח עדיף (ביטוח וניהול סיכונים) preferred insurance (adif) -
בפנ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ביטוח עולה לסיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים) increasing term insurance -
בפעולה (בנקאות ושוק ההון) on stream -
ביטוח עיבוד נתונים (ביטוח וניהול סיכונים) data processing insurance -
בפר (תחבורה) buffer -
ביטוח על בסיס מקום (ביטוח וניהול סיכונים) insurance based on area -
בקורת טיב (ייצור ותיפעול) quality control -
ביטוח על תנאי (ביטוח וניהול סיכונים) contingency insurance -
בקי (ייצור ותיפעול) expert -
ביטוח עלות חילוף (ביטוח וניהול סיכונים) replacement cost insurance -
בקליט (מקרקעין) bakelite -
ביטוח עסק (ביטוח וניהול סיכונים) business insurance -
בקע (מידות ומשקלות) beka -
ביטוח עסקי מותנה (ביטוח וניהול סיכונים) contingent business insurance -
בקר (מחשבים ומערכות מידע) controller -
ביטוח עצמי (ביטוח וניהול סיכונים) self insurance -
בקר היקפי (מחשבים ומערכות מידע) peripheral controller -
ביטוח פוחת לסיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים) decreasing term insurance -
בקר יחידות היקפיות (מחשבים ומערכות מידע) input output controller / peripheral controller -
ביטוח פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit insurance -
בקר נבון (מחשבים ומערכות מידע) intelligent controller -
ביטוח פיקדונות (כלכלה וסטטיסטיקה) deposits insurance -
בקר קישורים (מחשבים ומערכות מידע) link checker -
ביטוח פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit insurance -
בקר קישורים (תיקשורת) link checker -
ביטוח פיקדונות (ביטוח וניהול סיכונים) deposit insurance -
בקר קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) controller i/o -
ביטוח פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) pension insurance -
בקר תוכניות (מחשבים ומערכות מידע) program controller -
ביטוח פקולטטיווי (ביטוח וניהול סיכונים) facultative insurance -
בקר תיקשורת (תיקשורת) communications controller -
ביטוח פרט (ביטוח וניהול סיכונים) individual insurance -
בקר תיקשורת (מחשבים ומערכות מידע) communications controller -
ביטוח פריצה (ביטוח וניהול סיכונים) house breaking insurance -
בקר תקליטון (מחשבים ומערכות מידע) floppy disk controller -
ביטוח צד שלישי (מקרקעין) third party insurance -
בקרה (חשבונאות וביקורת) control -
ביטוח צד שלישי (ביטוח וניהול סיכונים) third party insurance -
בקרה (ייצור ותיפעול) control -
ביטוח צד שלישי חובה (ביטוח וניהול סיכונים) compulsory third party insurance -
בקרה (כלכלה וסטטיסטיקה) control -
ביטוח ציבורי (ביטוח וניהול סיכונים) public insurance -
בקרה (תחבורה) control -
ביטוח ציוד אלקטרוני (ביטוח וניהול סיכונים) electronic equipment insurance -
בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control -
ביטוח קבוע לסיכון מוות (ביטוח וניהול סיכונים) level term insurance -
בקרה אווירית (תחבורה) air control -
ביטוח קבוע מועד (ביטוח וניהול סיכונים) fixed term insurance -
בקרה אוטומטית (ייצור ותיפעול) automatic control -
ביטוח קבוצתי (ביטוח וניהול סיכונים) group insurance -
בקרה אפקטיבית (חשבונאות וביקורת) effective control -
ביטוח קבלנים (ביטוח וניהול סיכונים) insurance builders' risk -
בקרה בו-זמנית (חשבונאות וביקורת) concurrent control -
ביטוח קבלנים (מקרקעין) builders' risk insurance -
בקרה ברמת הארגון (חשבונאות וביקורת) organization level control -
ביטוח קולקטיבי (יחסי עבודה) group insurance -
בקרה ברמת החברה (חשבונאות וביקורת) corporate level control -
ביטוח קולקטיווי (ביטוח וניהול סיכונים) collective insurance -
בקרה היקפית (מחשבים ומערכות מידע) peripheral control -
ביטוח קימום רשומות (ביטוח וניהול סיכונים) destruction records insurance -
בקרה חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting control -
ביטוח רב-שנתי (ביטוח וניהול סיכונים) long term insurance -
בקרה ידנית (מחשבים ומערכות מידע) manual control -
ביטוח רוכשי דירות (ביטוח וניהול סיכונים) purchase insurance house -
בקרה יחידתית (ייצור ותיפעול) unit control -
ביטוח רוכשי דירות (מקרקעין) house purchase insurance -
בקרה ישירה (ייצור ותיפעול) direct control -
ביטוח רכב (ביטוח וניהול סיכונים) motor insurance -
בקרה כפולה (בנקאות ושוק ההון) dual control -
ביטוח רכב דו-גלגלי (ביטוח וניהול סיכונים) duo-wheel vehicle insurance -
בקרה מדורגת (מחשבים ומערכות מידע) cascade control -
ביטוח רכב מקיף (ביטוח וניהול סיכונים) cmprehensive vehicle insurance -
בקרה מכוונת (ייצור ותיפעול) steering controls -
ביטוח רכוש (ביטוח וניהול סיכונים) property insurance -
בקרה מסתגלת, מערכת (שיווק ופירסום) adaptive control system -
ביטוח רכישת בית (ביטוח וניהול סיכונים) house purchase insurance -
בקרה מפקחת (מחשבים ומערכות מידע) control supervisory -
ביטוח רפואי (ביטוח וניהול סיכונים) medical care insurance -
בקרה מתקנת (ייצור ותיפעול) corrective control -
ביטוח רשות (ביטוח וניהול סיכונים) voluntary insurance -
בקרה ניהולית (ארגון וניהול עסקים) managerial control -
ביטוח שאינו בר שומה (ביטוח וניהול סיכונים) non-assessable insurance -
בקרה ניהולית (חשבונאות וביקורת) management control -
ביטוח שאירים (ביטוח וניהול סיכונים) dependant insurance -
בקרה ניהולית (בנקאות ושוק ההון) administrative control -
ביטוח שבר מכני (ביטוח וניהול סיכונים) machinery breakdown insurance -
בקרה סידרתית (מחשבים ומערכות מידע) sequential control -
ביטוח שבר מכני (מקרקעין) machinary breakdown insurance -
בקרה סיפרתית (מחשבים ומערכות מידע) numerical control -
ביטוח שוד (ביטוח וניהול סיכונים) robbery insurance -
בקרה ספרתית (חשבונאות וביקורת) digital control -
ביטוח שטר קניין (מקרקעין) title insurance -
בקרה על פי משתנים (ייצור ותיפעול) variables control -
ביטוח שטר קניין (ביטוח וניהול סיכונים) title insurance -
בקרה על פי תכונות (ייצור ותיפעול) attributes control -
ביטוח שימוש לרעה במחשב (ביטוח וניהול סיכונים) computer fidelity insurance -
בקרה עצמית (משאבי אנוש) self control -
ביטוח שיפוי (ביטוח וניהול סיכונים) indemnity insurance -
בקרה עקיפה (מחשבים ומערכות מידע) indirect control -
ביטוח שכר הובלה (תחבורה) freight insurance -
בקרה פיננסית (ארגון וניהול עסקים) financial controls -
ביטוח שמשות (ביטוח וניהול סיכונים) glass insurance -
בקרה פינקסית (חשבונאות וביקורת) ledger control -
ביטוח שער (כלכלה וסטטיסטיקה) rate of exchange insurance -
בקרה פנימית (בנקאות ושוק ההון) internal control -
ביטוח שער חליפין (בנקאות ושוק ההון) rate of exchange insurance -
בקרה פנימית (חשבונאות וביקורת) internal control -
ביטוח תאונות (ביטוח וניהול סיכונים) accident insurance -
בקרה פנימית (ארגון וניהול עסקים) internal control -
ביטוח תוחלת חיים (ביטוח וניהול סיכונים) life expectancy insurance -
בקרה קיברנטית (חשבונאות וביקורת) cybernetic control -
ביטוח תיק השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment portfolio insurance -
בקרה ראשית (מחשבים ומערכות מידע) main control -
ביטוח תכולה (ביטוח וניהול סיכונים) contents insurance -
בקרה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing control -
ביטוח תכולה (מקרקעין) contents insurance -
בקרה שיווקית (ארגון וניהול עסקים) marketing control -
ביטוח תעופה (ביטוח וניהול סיכונים) aviation insurance -
בקרה תקציבית (בנקאות ושוק ההון) budgetary control -
ביטוח תעופה (תחבורה) aviation insurance -
בקרה תקציבית (ייצור ותיפעול) budgetary control -
ביטוח תרופות (ביטוח וניהול סיכונים) medicine insurance -
בקרה תקציבית (חשבונאות וביקורת) budgetary control -
ביטוח תשקיפים (בנקאות ושוק ההון) prospectus insurance -
בקרה, יחידת (כלכלה וסטטיסטיקה) control unit -
ביטוח תשקיפים (ביטוח וניהול סיכונים) prospectus insurance -
בקרה, עיקרון (חשבונאות וביקורת) control concept -
ביטוח, סעיף (ביטוח וניהול סיכונים) insuring clause -
בקרה, עיקרון (ייצור ותיפעול) control concept -
ביטוחים אישיים (ביטוח וניהול סיכונים) personal insurance -
בקרל (מידות ומשקלות) bakarel -
ביטוי (מחשבים ומערכות מידע) expression -
בקרת איכות (ייצור ותיפעול) quality control -
ביטוי בוליאני (מחשבים ומערכות מידע) boolean expression -
בקרת איכות (מקרקעין) quality control -
ביטול (בנקאות ושוק ההון) cancellation -
בקרת איכות (חשבונאות וביקורת) quality control -
ביטול (2) (בנקאות ושוק ההון) annulation -
בקרת איכות כוללת (חשבונאות וביקורת) total quality control -
ביטול או שינוי פקודה (בנקאות ושוק ההון) cancellation or chaging of orders -
בקרת איכות כוללת (ייצור ותיפעול) total quality control -
ביטול אסדרה (דיני עסקים) deregulation -
בקרת איכות סטטיסטית (חשבונאות וביקורת) statistical quality control -
ביטול הביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) cancellation of insurance -
בקרת איכות סטטיסטית (ייצור ותיפעול) statistical quality control -
ביטול הזמנה (בנקאות ושוק ההון) application cancellation -
בקרת אנרגיה (ארגון וניהול עסקים) energy audit -
ביטול החלטי (ביטוח וניהול סיכונים) definite cancellation -
בקרת אפס ליקויים (ייצור ותיפעול) zero defects programme -
ביטול היסב (בנקאות ושוק ההון) striking out endorsement -
בקרת אפס ליקויים (חשבונאות וביקורת) zero defects programme -
ביטול הסכם (בנקאות ושוק ההון) rescision of agreement -
בקרת אצווה (ייצור ותיפעול) batch control -
ביטול השקעה (בנקאות ושוק ההון) divest -
בקרת ביצוע (חשבונאות וביקורת) operational control -
ביטול השתתפות עצמית (ביטוח וניהול סיכונים) buy back deductible -
בקרת ביצוע (ייצור ותיפעול) operational control -
ביטול התחייבות (בנקאות ושוק ההון) defeasance -
בקרת גישה (תחבורה) access control -
ביטול התחייבות, סעיף (בנקאות ושוק ההון) defeasance clause -
בקרת גישה (מחשבים ומערכות מידע) access control -
ביטול חוזה / ביטול הסכם (בנקאות ושוק ההון) rescision of contract -
בקרת גישה חלקית (תחבורה) parttial control of access -
ביטול חיוב (בנקאות ושוק ההון) charge off -
בקרת גישה מלאה (תחבורה) full control of access -
ביטול יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) proportional cancellation -
בקרת הוצאות (חשבונאות וביקורת) expense control -
ביטול לפי ימים (ביטוח וניהול סיכונים) pro-rata cancellation -
בקרת הזמנות (ייצור ותיפעול) orders control -
ביטול לפי תקופה קצרה (ביטוח וניהול סיכונים) pro-scale cancellation -
בקרת התקדמות (ייצור ותיפעול) progress control -
ביטול מבוקר (מחשבים ומערכות מידע) controlled cancel -
בקרת התקשרות (ייצור ותיפעול) commitment control -
ביטול מהתחלה (ביטוח וניהול סיכונים) flat cancellation -
בקרת זרימה (מחשבים ומערכות מידע) flow control -
ביטול מישכון (מקרקעין) hypothecation cancellation -
בקרת זרימת עבודה (מחשבים ומערכות מידע) flow control job -
ביטול סמכות לשלם שיק (בנקאות ושוק ההון) revocation of authority to pay checks -
בקרת חומרים (מקרקעין) material control -
ביטול עיסקה (דיני עסקים) transaction cancellation -
בקרת חומרים (ייצור ותיפעול) material control -
ביטול על ידי הפירסומאי (שיווק ופירסום) agent`s cancel -
בקרת חלקי מפתח (ייצור ותיפעול) key parts control -
ביטול פסק בוררות (בנקאות ושוק ההון) revocation of award -
בקרת חלקי מפתח (חשבונאות וביקורת) key parts control -
ביטול פסק בוררות (דיני עסקים) revocation of award -
בקרת ייצור (חשבונאות וביקורת) production control -
ביטול פסק בוררות (יחסי עבודה) setting aside of award -
בקרת ייצור (ייצור ותיפעול) production control -
ביטול רישום משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage cancellation -
בקרת יתירות (מחשבים ומערכות מידע) redundancy check -
ביטול רישום משכנתא (מקרקעין) mortgage cancellation -
בקרת כוח אדם (ייצור ותיפעול) manpower control -
ביטול רישיון (בנקאות ושוק ההון) revocation of licence -
בקרת לולאה פתוחה (מחשבים ומערכות מידע) open loop control -
ביטול רישיון (ביטוח וניהול סיכונים) revocation of license -
בקרת מוכרנים (שיווק ופירסום) salesperson control -
ביטול רישיון בנק (בנקאות ושוק ההון) revocation of bank licence -
בקרת מוכרנים (משאבי אנוש) salesperson control -
ביטול רכישה (בנקאות ושוק ההון) acquisition cancellation -
בקרת מוכרנים (ארגון וניהול עסקים) salesperson control -
ביטול שטר (בנקאות ושוק ההון) note revocation -
בקרת מכונות (ייצור ותיפעול) machines control -
ביטול שיק (בנקאות ושוק ההון) cancellation of checks -
בקרת מלאי (ייצור ותיפעול) inventory control -
ביטול תיווך (כלכלה וסטטיסטיקה) disintermediation -
בקרת מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory control -
ביטול, סעיף (בנקאות ושוק ההון) cancellation clanse -
בקרת מלאי בסיסי (ייצור ותיפעול) base stock control -
ביטול, סעיף (ארגון וניהול עסקים) cancellation clause -
בקרת מלאי בסיסי (חשבונאות וביקורת) base stock control -
ביטומן (מקרקעין) bitumen -
בקרת מלאי בעתודה (ייצור ותיפעול) reserve inventory control -
ביטחון (משאבי אנוש) security -
בקרת מלאי מתמיד (ייצור ותיפעול) perpetual inventory control -
ביטחון (יחסי עבודה) safety -
בקרת מנהלי קו על זרם העבודה (ייצור ותיפעול) line control of workflow -
ביטחון (שיווק ופירסום) safety -
בקרת משוב (ייצור ותיפעול) feedback control -
ביטחון אישי (בנקאות ושוק ההון) personal security -
בקרת סחורות (ייצור ותיפעול) merchandise control -
ביטחון בדרגה שנייה (בנקאות ושוק ההון) junior security -
בקרת סיכונים ונזקים (ביטוח וניהול סיכונים) risk and loss control -
ביטחון במשכנתא (בנקאות ושוק ההון) collateral mortgage -
בקרת עיבוד והתקנה (מחשבים ומערכות מידע) installation processing control -
ביטחון בעבודה (יחסי עבודה) job security -
בקרת עלויות (ייצור ותיפעול) cost control -
ביטחון חומרי (יחסי עבודה) material security -
בקרת עלויות (חשבונאות וביקורת) cost control -
ביטחון משני (בנקאות ושוק ההון) collateral securities -
בקרת עלויות (מקרקעין) cost audit -
ביטחון מתמשך (בנקאות ושוק ההון) continuous securities -
בקרת פרוייקטים (ייצור ותיפעול) projects control -
ביטחון נוסף (בנקאות ושוק ההון) collateral securities -
בקרת פרוייקטים (חשבונאות וביקורת) project control -
ביטחון סחיר (בנקאות ושוק ההון) marketable security -
בקרת פריון (משאבי אנוש) productivity control -
ביטחון ראלי (בנקאות ושוק ההון) real securities -
בקרת פריון (ייצור ותיפעול) productivity control -
ביטחונות (בנקאות ושוק ההון) collaterals -
בקרת פתיחה (תיקשורת) startup control -
ביטחונות בדרגה שניה (בנקאות ושוק ההון) junior securities -
בקרת פתיחה (מחשבים ומערכות מידע) startup control -
ביטחונות בדרגה שניה (חשבונאות וביקורת) junior securities -
בקרת קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) input/output control -
בייסיאניזם (ארגון וניהול עסקים) bayesianism -
בקרת קשר נתונים עילית (מחשבים ומערכות מידע) (hdlc) high level data link control -
בייסיאנית, תיאוריה (כלכלה וסטטיסטיקה) bayesian theory -
בקרת רצף (מחשבים ומערכות מידע) sequence control -
בייסיק (מחשבים ומערכות מידע) all-purpose symbolic instruction code basic beginners -
בקרת רצף (תיקשורת) sequence control -
ביליון (בנקאות ושוק ההון) billion -
בקרת שידור (שיווק ופירסום) air check -
בילעדיות (שיווק ופירסום) exclusivity -
בקרת תהליכים (מחשבים ומערכות מידע) process control -
בילעדיות (ארגון וניהול עסקים) exclusivity -
בקרת תהליכים (ייצור ותיפעול) process control -
בימ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
בקרת תהליכים סטטיסטית (ייצור ותיפעול) statistical process control (cps) -
בימ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
בקרת תוואי (תחבורה) alignment control -
בימש"פ (ראשי תיבות עבריים) -
בקרת תוכנית (מחשבים ומערכות מידע) program control -
בין השורות (תיקשורת) subtext -
בקרת תנועה אזורית (תחבורה) aerawide traffic control -
בין יחידתי (ארגון וניהול עסקים) interdepartmental -
בקרת תערובת (מקרקעין) mix control -
בין־גושי (מחשבים ומערכות מידע) inter block -
בקרת תפוקה (ייצור ותיפעול) output control -
בינ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
בקרת תפעול כולל (ייצור ותיפעול) total operation control -
בינאום חברות (שיווק ופירסום) corporate internationalization -
בקרת תצוגה (מחשבים ומערכות מידע) control display -
בינאום חברות (ארגון וניהול עסקים) corporate internationalization -
בקרת תשומה (ייצור ותיפעול) input control -
בינה מלאכותית (ייצור ותיפעול) artificial intelligence -
בקרת תשלומים (חשבונאות וביקורת) payments control -
בינה מלאכותית (מחשבים ומערכות מידע) artificial intelligence [AI] -
בקרת תשלומים (ארגון וניהול עסקים) payments control -
בינה עסקית (מחשבים ומערכות מידע) buisiness intelligence [BI] -
בקשה (ארגון וניהול עסקים) application -
בינוי סמוי (ארגון וניהול עסקים) implicitly structured -
בקשה (משאבי אנוש) application -
בינומי, מודל (בנקאות ושוק ההון) binomic model -
בקשה (בנקאות ושוק ההון) application -
ביניים (מחשבים ומערכות מידע) interlude -
בקשה להיתר בנייה (מקרקעין) application for construction permit -
ביניים (בנקאות ושוק ההון) interim -
בקשה להקלה (מקרקעין) request for relief -
בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary -
בקשה להקצאת מניות (בנקאות ושוק ההון) application for shares -
בינרי (כלכלה וסטטיסטיקה) binary -
בקשה לציטוט מחיר (ייצור ותיפעול) -
ביס"ש (ראשי תיבות עבריים) -
בקשה לקבלת הצעות (ייצור ותיפעול) request for proposal -
ביסוס (מקרקעין) subsoil foundation -
בקשה לקבלת מידע (ייצור ותיפעול) request for information -
ביסיינית, תאוריה (מחשבים ומערכות מידע) bayesian theory -
בקשה לקבלת ציטוט (ייצור ותיפעול) request for quotation (qfr) -
ביסיינית, תאוריה (ארגון וניהול עסקים) bayesian theory -
בקשה לרישום נייר ערך (בנקאות ושוק ההון) listing application -
ביעור תעודות (ארגון וניהול עסקים) destruction of records -
בקשה לשגר (תיקשורת) request to send -
ביפר (תיקשורת) beeper -
בקשה לשגר (מחשבים ומערכות מידע) to send request -
ביצה (מידות ומשקלות) egg -
בקשה לשידור (תיקשורת) request to broadcast -
ביצוע (מחשבים ומערכות מידע) execution -
בקשה לשידור (מחשבים ומערכות מידע) request to send -
ביצוע (ייצור ותיפעול) performance -
בקשת הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan application -
ביצוע (בנקאות ושוק ההון) performance -
בקשת הצעות (שיווק ופירסום) request for proposal -
ביצוע (חשבונאות וביקורת) performance -
בקשת הצעות (ארגון וניהול עסקים) request for proposal -
ביצוע (2) (בנקאות ושוק ההון) fill / execution -
בקשת פשיטת רגל (חשבונאות וביקורת) bankruptcy application -
ביצוע אינסטרומנטלי (ייצור ותיפעול) instrumental performance -
בקשת פשיטת רגל (דיני עסקים) bankrupcy application -
ביצוע אישי (ייצור ותיפעול) personal performance -
בקשת פשיטת רגל (בנקאות ושוק ההון) bankruptcy application -
ביצוע באמצעות שליח (בנקאות ושוק ההון) vicarious performance -
בקשת רשות להתגונן (דיני עסקים) motion to defend -
ביצוע במקביל (מחשבים ומערכות מידע) <