לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תכנון מגירה (ארגון וניהול עסקים) contingency planning -
ת"א (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מודולרי (מחשבים ומערכות מידע) modular design -
ת"ד (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מוצר (שיווק ופירסום) product planning -
ת"ז / ת.ז. (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מוצר (ארגון וניהול עסקים) product planning -
ת"י 2משאבי אנוש (ייצור ותיפעול) -
תכנון מוצר (ייצור ותיפעול) product planning -
ת"ע (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מטרות (ארגון וניהול עסקים) goal progrmming -
ת"פ (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מיסגרת (ארגון וניהול עסקים) framework planning -
ת"ץ (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מכשירים (ייצור ותיפעול) equipment planning -
ת"ק (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מכשירים ממוחשב (ייצור ותיפעול) computerized equipment planning -
ת' (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מלאי (ייצור ותיפעול) inventory planning -
ת.א. (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מלמטה למעלה (מחשבים ומערכות מידע) bottom-up design -
ת.ב.ע (מקרקעין) t.b.p. -
תכנון מלמעלה למטה (מחשבים ומערכות מידע) top-down design -
ת.ד. (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון ממוקד משתמש (ארגון וניהול עסקים) user-centered design -
ת.מ.ר. (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון ממוקד משתמש (שיווק ופירסום) user-centered design -
ת.פ. (ראשי תיבות עבריים) -
תכנון מנהלי (ארגון וניהול עסקים) administrative planning -
תא (מחשבים ומערכות מידע) cell -
תכנון מס (ארגון וניהול עסקים) tax planning -
תא (מקרקעין) cell -
תכנון מס (ביטוח וניהול סיכונים) tax planning -
תא (תחבורה) cabin -
תכנון מס (דיני עסקים) tax planning -
תא בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary cell -
תכנון מס אגרסיווי (ארגון וניהול עסקים) agresive tax planning -
תא הטייס (תחבורה) cockpit -
תכנון מס אגרסיווי (דיני עסקים) agresive tax planning -
תא הנהג (תחבורה) driver`s cabin -
תכנון מס פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) pension tax planning -
תא זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory cell -
תכנון מערך (ייצור ותיפעול) system planning -
תא לחץ (תחבורה) pressure chamber -
תכנון מערך היוריסטי (ייצור ותיפעול) heuristic system planning -
תא מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic cell -
תכנון מערך ידני (ייצור ותיפעול) manual system planning -
תא מטען (תחבורה) trunk -
תכנון מערך משרדים (ייצור ותיפעול) storage system planning -
תא נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data cell -
תכנון מצטבר (ייצור ותיפעול) cumulative planning -
תא פעיל (מחשבים ומערכות מידע) active cell -
תכנון מקיף (ארגון וניהול עסקים) comprehensive planning -
תא צלילה (תחבורה) diving chamber -
תכנון משאבי אנוש (משאבי אנוש) human resources planning -
תא שיט (תחבורה) sailing cabin -
תכנון משותף (ארגון וניהול עסקים) co-planning -
תא"ג (מחשבים ומערכות מידע) -
תכנון משרות (משאבי אנוש) positions planning -
תאגיד (דיני עסקים) corporation -
תכנון מתואם (ייצור ותיפעול) coordinative planning -
תאגיד (ארגון וניהול עסקים) corporation -
תכנון מתואם (משאבי אנוש) coordinative planning -
תאגיד (בנקאות ושוק ההון) corporation -
תכנון מתמשך (ארגון וניהול עסקים) continuous planning -
תאגיד אחזקה בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank holding corporation -
תכנון סביבתי (מקרקעין) environmental planning -
תאגיד בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) international corporation -
תכנון עיסקי (ארגון וניהול עסקים) business planning -
תאגיד בינלאומי למימון (כלכלה וסטטיסטיקה) international finance corporation -
תכנון פיזי הנדסי (תחבורה) physical engineering planning -
תאגיד בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bank corporation -
תכנון פיננסי (ביטוח וניהול סיכונים) financial planning -
תאגיד חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign corporation -
תכנון פיננסי אישי (בנקאות ושוק ההון) personal financial planning -
תאגיד ישראלי (בנקאות ושוק ההון) Israeli corporation -
תכנון פריון (ייצור ותיפעול) productivity planning -
תאגיד מדומה (ארגון וניהול עסקים) imaginary corporation -
תכנון פרישה (ביטוח וניהול סיכונים) retirement planning -
תאגיד מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited corporation -
תכנון פרישה (יחסי עבודה) retierment planing -
תאגיד ממלכתי (דיני עסקים) statutory corporation -
תכנון קריירה (משאבי אנוש) career planning -
תאגיד ממלכתי (בנקאות ושוק ההון) statutory corporation -
תכנון רווחים (חשבונאות וביקורת) profit planing -
תאגיד ממלכתי (ארגון וניהול עסקים) statutory corporation -
תכנון רווחים (ארגון וניהול עסקים) profit planing -
תאגיד מסחרי (בנקאות ושוק ההון) commercial corporation -
תכנון רשת (ייצור ותיפעול) network planning -
תאגיד מסחרי (דיני עסקים) commercial corporation -
תכנון תהליך (ייצור ותיפעול) process planning -
תאגיד מסחרי (ארגון וניהול עסקים) commercial corporation -
תכנון תהליכי עבודה (ייצור ותיפעול) work process planning -
תאגיד נשלט (בנקאות ושוק ההון) controlled corporation -
תכנון תהליכים ממוחשב (ייצור ותיפעול) computerized process planning -
תאגיד עזר (בנקאות ושוק ההון) auxiliary corporation -
תכנון תהליכים ממוחשב (מחשבים ומערכות מידע) computerized process planning -
תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) Federal deposit insurance corporation [FDIC] -
תכנון, תפקיד (ארגון וניהול עסקים) -
תאגיד פדרלי לביטוח פיקדונות (ביטוח וניהול סיכונים) Federal deposit insurance corporation [FDIC] -
תכנון-תכנות-תקצוב (ארגון וניהול עסקים) planning programming budgeting -
תאגיד ראלי (בנקאות ושוק ההון) real corporation -
תכנון-תכנות-תקצוב (חשבונאות וביקורת) planning programming budgeting -
תאגיד רשום (בנקאות ושוק ההון) registered corporation -
תכנות (ארגון וניהול עסקים) programming -
תאוטה (תחבורה) deceleration -
תכנות (מחשבים ומערכות מידע) programming -
תאון (תחבורה) small cell -
תכנות דינמי (ייצור ותיפעול) dynamic programming -
תאונה (ביטוח וניהול סיכונים) accident -
תכנות היוריסטי (ייצור ותיפעול) heuristic programming -
תאונה משותפת (ביטוח וניהול סיכונים) common accident -
תכנות ליניארי (ייצור ותיפעול) linear programming -
תאונה עצמית (ביטוח וניהול סיכונים) self inflicted injury -
תכנות תיאום ארגוני (משאבי אנוש) organizational coordination planning -
תאונות אישיות (ביטוח וניהול סיכונים) personal accident -
תכנות תיאום ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational coordination planning -
תאונת דרכים (ביטוח וניהול סיכונים) road accident -
תכנית (מקרקעין) plan -
תאונת מקצוע (יחסי עבודה) industrial accident -
תכנית (מחשבים ומערכות מידע) -
תאונת מקצוע (ביטוח וניהול סיכונים) industrial accident -
תכנת (מחשבים ומערכות מידע) programmer -
תאונת עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) occupational accident -
תכנת פרום (מחשבים ומערכות מידע) PROM programmer -
תאונת עבודה (יחסי עבודה) occupational accident -
תכסית (מקרקעין) contour -
תאונת עבודה (2) (ביטוח וניהול סיכונים) work accident -
תכתובת (ארגון וניהול עסקים) correspondence -
תאוצה (תחבורה) acceleration -
תל"ג (כלכלה וסטטיסטיקה) GNP -
תאוריה (בנקאות ושוק ההון) theory -
תל"ג (ראשי תיבות עבריים) -
תאוריה (ארגון וניהול עסקים) theory -
תל"מ (ראשי תיבות עבריים) -
תאוריית הסיכוי (כלכלה וסטטיסטיקה) prospect theory -
תל"ן (ראשי תיבות עבריים) -
תאוריית התיקנים (ארגון וניהול עסקים) cockroach theory -
תל"ק (ראשי תיבות עבריים) -
תאורית תעתפ'ס (שיווק ופירסום) aidas theory -
תל-בונד (בנקאות ושוק ההון) tel bond indexes -
תאורמת קוז (כלכלה וסטטיסטיקה) Coase theorem -
תלוי (דיני עסקים) dependent -
תאורת רקע (תיקשורת) backlighing -
תלוי (בנקאות ושוק ההון) outstanding -
תאחוז (כלכלה וסטטיסטיקה) percentage -
תלוי (חשבונאות וביקורת) outstanding -
תאחוז בינוי (מקרקעין) coverage -
תלוי הקשר (מחשבים ומערכות מידע) context-dependent -
תאימות (מחשבים ומערכות מידע) compatibility -
תלוי חומרה (מחשבים ומערכות מידע) hardware-dependent -
תאימות לאסדרה (ארגון וניהול עסקים) compatibility to regulation -
תלוי מחשב (מחשבים ומערכות מידע) machine-dependent -
תאימות תוכניות (מחשבים ומערכות מידע) program compatibility -
תלוי תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software-dependant -
תאימות תמריץ (כלכלה וסטטיסטיקה) incentive compatibility -
תלויה (ארגון וניהול עסקים) contingency -
תאמ"ו (ראשי תיבות עבריים) -
תלונה (ארגון וניהול עסקים) complaint -
תאריך (ארגון וניהול עסקים) date -
תלונה (משאבי אנוש) complaint -
תאריך (חשבונאות וביקורת) date -
תלונות (שיווק ופירסום) complains -
תאריך (בנקאות ושוק ההון) date -
תלונות (ארגון וניהול עסקים) complains -
תאריך בשטר (בנקאות ושוק ההון) date of draft -
תלונות הציבור (ביטוח וניהול סיכונים) publuc complains -
תאריך דרישה (בנקאות ושוק ההון) call date -
תלונת הצעה טובה יותר (שיווק ופירסום) better offer complain -
תאריך היצטרפות (ביטוח וניהול סיכונים) joining date -
תלוש (בנקאות ושוק ההון) coupon -
תאריך היצטרפות (יחסי עבודה) joining date -
תלוש (חשבונאות וביקורת) coupon -
תאריך הפרדה (בנקאות ושוק ההון) separation date -
תלוש (יחסי עבודה) scrip -
תאריך למפרע (בנקאות ושוק ההון) backdating -
תלוש (ארגון וניהול עסקים) coupon -
תאריך מאוחר (בנקאות ושוק ההון) forward dating -
תלוש (שיווק ופירסום) scrip -
תאריך מוקדם (בנקאות ושוק ההון) backdating -
תלוש הנחה (שיווק ופירסום) cents off coupon -
תאריך מימוש (בנקאות ושוק ההון) exercise date -
תלוש מגולגל (בנקאות ושוק ההון) rolled-up coupon -
תאריך ניצול (בנקאות ושוק ההון) exercise date -
תלוש נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred coupon -
תאריך סגירה (חשבונאות וביקורת) closing date -
תלוש שכר (יחסי עבודה) pay slip -
תאריך סגירה (בנקאות ושוק ההון) closing date -
תלוש שכר (דיני עסקים) pay slip -
תאריך סופי (בנקאות ושוק ההון) terminal date -
תלוש תשלום (בנקאות ושוק ההון) payment coupon -
תאריך עיסקי (ארגון וניהול עסקים) business date -
תלוש, שיעור (בנקאות ושוק ההון) coupon rate -
תאריך פדיון (בנקאות ושוק ההון) redemption date -
תלושי חג (יחסי עבודה) gift certificate -
תאריך פדיון (2) (בנקאות ושוק ההון) call date -
תלושי חג (שיווק ופירסום) gift certificate -
תאריך פקיעה (בנקאות ושוק ההון) expiration date -
תלושים אינטרנטיים (שיווק ופירסום) e-coupon -
תאריך פרעון (בנקאות ושוק ההון) payment date -
תלות בנתיב (כלכלה וסטטיסטיקה) path dependence -
תאריך רכישה (שיווק ופירסום) date of acquisition -
תלות הדדית (ייצור ותיפעול) interdependence -
תב"מ (בנקאות ושוק ההון) UF -
תלות הדדית נאגרת (ייצור ותיפעול) pooled interdependence -
תב"מ (מחשבים ומערכות מידע) Computer Aided Design -
תלות הדדית סדרתית (ייצור ותיפעול) sequential interdependence -
תב"ר (ראשי תיבות עבריים) -
תלות משאבים (ייצור ותיפעול) resource dependene -
תב"ת (ראשי תיבות עבריים) -
תלות משימה (ייצור ותיפעול) -
תב'מ / תב"ם (ראשי תיבות עבריים) -
תלות משימה הדדית (ייצור ותיפעול) -
תבונה מלאכותית (מחשבים ומערכות מידע) artificial intelligence -
תלות משימה פנימית (ייצור ותיפעול) task interdependency -
תביעה (דיני עסקים) claim -
תלות פנימית הדדית (ייצור ותיפעול) mutual interdependence -
תביעה (ביטוח וניהול סיכונים) claim -
תלות פנימית הדדית (כלכלה וסטטיסטיקה) mutual interdependence -
תביעה (בנקאות ושוק ההון) suit -
תלות-הדדית רציפה (ייצור ותיפעול) -
תביעה (2) (דיני עסקים) suit -
תלטיש (מקרקעין) refinement -
תביעה (2) (בנקאות ושוק ההון) claim -
תלי, תלי (מקרקעין) hanger -
תביעה אזרחית (דיני עסקים) civil action -
תליון (מקרקעין) pendent -
תביעה באיחור (ביטוח וניהול סיכונים) belated claim -
תלייה (ארגון וניהול עסקים) suspension -
תביעה בסדר דין מקוצר (דיני עסקים) summary procedure claim -
תלת-אופן (תחבורה) tricycle -
תביעה ידידותית (דיני עסקים) friendly suit -
תלת־אופן (תחבורה) tricycle -
תביעה ייצוגית (בנקאות ושוק ההון) class action -
תלת-אופן (ביטוח וניהול סיכונים) tricycle -
תביעה ייצוגית (דיני עסקים) derivative suit / class action -
תלת-אופנוע (תחבורה) trimotorcycle -
תביעה ייצוגית (יחסי עבודה) Class action -
תלת-אופנוע (ביטוח וניהול סיכונים) trimotorcycle -
תביעה ישירה (בנקאות ושוק ההון) direct claim -
תלת-גלגל (תחבורה) tricar -
תביעה כללית (דיני עסקים) prosecution -
תלת-גלגל (ביטוח וניהול סיכונים) tricar -
תביעה כנגד נכס (בנקאות ושוק ההון) claim against property -
תלת־מעני (מחשבים ומערכות מידע) three-address -
תביעה כנגד עסק (בנקאות ושוק ההון) claim against business -
תלת-נוע (תחבורה) tricycle -
תביעה לא קצובה (בנקאות ושוק ההון) unliquidated claim -
תלת-נוע (ביטוח וניהול סיכונים) tricycle -
תביעה מושהית (בנקאות ושוק ההון) delayed claim -
תלת-נתיבי (תחבורה) three-laned -
תביעה משפטית (דיני עסקים) law suit -
תמ"א (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה משפטית (בנקאות ושוק ההון) law suit -
תמ"א 38 (מקרקעין) NOP 38 -
תביעה נגדית (דיני עסקים) counter claim -
תמ"ג (כלכלה וסטטיסטיקה) GDP -
תביעה נגדית (בנקאות ושוק ההון) counter claim -
תמ"ג (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה נגדית (2) (דיני עסקים) adverse claim -
תמ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה נגזרת (בנקאות ושוק ההון) class action -
תמ"נ / תמ"ן (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה נגזרת (דיני עסקים) derivative suit -
תמ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה קטנונית (דיני עסקים) frivolous suit -
תמ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה שכנגד / תביעה נגדית (דיני עסקים) cross action -
תמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
תביעה תלויה (בנקאות ושוק ההון) contingent claim / outstanding claim -
תמ"ת (ראשי תיבות עבריים) -
תביעות עובדים בפשיטת רגל (דיני עסקים) employees claims in bankrupcy -
תמהיל (ארגון וניהול עסקים) mix -
תביעות עובדים בפשיטת רגל (יחסי עבודה) employees claims in bunkruptry -
תמהיל הפצה (שיווק ופירסום) distribution mix -
תביעות פטנט (דיני עסקים) patent claims -
תמהיל הפצה (ארגון וניהול עסקים) distribution mix -
תביעות תלויות (ביטוח וניהול סיכונים) outstanding claims -
תמהיל השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment mix -
תביעת חוב (בנקאות ושוק ההון) debt claim -
תמהיל יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export mix -
תביעת חוב (דיני עסקים) debt claim -
תמהיל יצוא (ייצור ותיפעול) export mix -
תביעת כזב (דיני עסקים) false claim -
תמהיל מוצרים (ארגון וניהול עסקים) product mix -
תביעת כזב (בנקאות ושוק ההון) false claim -
תמהיל מוצרים (ייצור ותיפעול) product mix -
תביעת נזק (ביטוח וניהול סיכונים) damage claim -
תמהיל מוצרים (שיווק ופירסום) product mix -
תביעת פינוי (מקרקעין) ejectment -
תמהיל מכירות (ארגון וניהול עסקים) sales mix -
תביעת פינוי (דיני עסקים) ejectment -
תמהיל מכירות (ייצור ותיפעול) sales mix -
תביעת צד שלישי (ארגון וניהול עסקים) third party action -
תמהיל ניהולי (ארגון וניהול עסקים) managerial mix -
תביעת צד שלישי (ביטוח וניהול סיכונים) third party action -
תמהיל פירסום (שיווק ופירסום) advertising mix -
תביעת שיבוב (ביטוח וניהול סיכונים) claim of recourse -
תמהיל קידום (שיווק ופירסום) promotion mix -
תבניות (יחסי עבודה) patternitis -
תמהיל שיווק (שיווק ופירסום) marketing mix -
תבנית (בנקאות ושוק ההון) pattern -
תמהיל שיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing mix -
תבנית (ייצור ותיפעול) model -
תמהיל תיקשורת (תיקשורת) communication mix -
תבנית (מחשבים ומערכות מידע) format -
תמהיל תיקשורת (שיווק ופירסום) communication mix -
תבנית (כלכלה וסטטיסטיקה) format -
תמהיל תקשורת (ארגון וניהול עסקים) communication mix -
תבנית (מקרקעין) pattern -
תמוכה (מקרקעין) support -
תבנית (2) (ייצור ותיפעול) mock-up -
תמונה (בנקאות ושוק ההון) picture -
תבנית (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) model -
תמונה דמימה (תיקשורת) caption -
תבנית בלוקים (מחשבים ומערכות מידע) block structure -
תמונה משובצת (תיקשורת) photomontage -
תבנית כרטיס (מחשבים ומערכות מידע) card format -
תמונת הארגון (משאבי אנוש) organizational charter -
תבנית מודול מהודר (מחשבים ומערכות מידע) compiled module format -
תמונת הארגון (ארגון וניהול עסקים) organizational charter -
תבנית מען (מחשבים ומערכות מידע) address format -
תמונת החסן (מחשבים ומערכות מידע) storage image -
תבנית מרוצצת כתף (בנקאות ושוק ההון) reverse head and shoulders pattern -
תמונת מפעל (ארגון וניהול עסקים) organizational chart -
תבנית נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data format -
תמורה (בנקאות ושוק ההון) consideration -
תבנית סיביות (מחשבים ומערכות מידע) bit pattern -
תמורה (ביטוח וניהול סיכונים) consideration -
תבנית קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file layout -
תמורה (חשבונאות וביקורת) proceeds -
תבנית רשומה (מחשבים ומערכות מידע) record layout -
תמורה (כלכלה וסטטיסטיקה) consideration -
תבנית תרשים זרימה (מחשבים ומערכות מידע) flowchart template -
תמורה (דיני עסקים) consideration -
תבניתית, תורה (כלכלה וסטטיסטיקה) gestalt theory -
תמורה (שיווק ופירסום) proceeds -
תבניתית, תורה (ארגון וניהול עסקים) gestalt theory -
תמורה (2) (בנקאות ושוק ההון) proceeds -
תבצור (מקרקעין) blockhouse -
תמורה בלתי חוקית (בנקאות ושוק ההון) illegal consideration -
תברוגת (מקרקעין) thread -
תמורה בשטר (בנקאות ושוק ההון) consideration for bill -
תג (שיווק ופירסום) (token -
תמורה בת ערך (בנקאות ושוק ההון) valuable consideration -
תג (מחשבים ומערכות מידע) tag -
תמורה היסטורית (בנקאות ושוק ההון) historical proceeds -
תג (ארגון וניהול עסקים) (token -
תמורה כוזבת (בנקאות ושוק ההון) illusory promise -
תג (2) (שיווק ופירסום) tag) -
תמורה לביצוע (בנקאות ושוק ההון) executory consideration -
תג"מ (מחשבים ומערכות מידע) -
תמורה להשקעה (חשבונאות וביקורת) value for money -
תגובה (שיווק ופירסום) response -
תמורה נטו (בנקאות ושוק ההון) net proceeds -
תגובה (בנקאות ושוק ההון) reaction -
תמורה סמלית (בנקאות ושוק ההון) nominal consideration -
תגובה (תיקשורת) response -
תמורה שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal proceeds -
תגובה (מחשבים ומערכות מידע) response -
תמורה שולית פוחתת (יחסי עבודה) diminishing marginal proceeds -
תגובה אקראית (כלכלה וסטטיסטיקה) randomized response -
תמורת מזומן (בנקאות ושוק ההון) for cash -
תגובה אקראית, שיטת (ארגון וניהול עסקים) randomized response technique -
תמורת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities proceeds -
תגובה אקראית, שיטת (כלכלה וסטטיסטיקה) randomized response technique -
תמותה חזוייה (ביטוח וניהול סיכונים) expected mortality -
תגובה חברתית (ארגון וניהול עסקים) social responsiveness -
תמותה לוחית (ביטוח וניהול סיכונים) tabular mortality -
תגובה ישירה לפירסום (שיווק ופירסום) direct response advertising -
תמחור עתידי (בנקאות ושוק ההון) forward pricing -
תגובה למצב (יחסי עבודה) situation response -
תמחיר (כלכלה וסטטיסטיקה) costing -
תגובה מאוחרת (מחשבים ומערכות מידע) delayed response -
תמחיר (חשבונאות וביקורת) cost accounting -
תגובה מאוחרת (ארגון וניהול עסקים) delayed response -
תמחיר (ארגון וניהול עסקים) cost accounting -
תגובה מושהית (משאבי אנוש) hysteresis -
תמחיר אחיד (ייצור ותיפעול) uniform costing -
תגובה מושהית (כלכלה וסטטיסטיקה) hysteresis -
תמחיר אחיד (חשבונאות וביקורת) uniform costing -
תגובה קולית (מחשבים ומערכות מידע) voice response -
תמחיר אחריות (ייצור ותיפעול) rosponsibility costing -
תגובות קוראים (ארגון וניהול עסקים) reader pesponse -
תמחיר אחריות (חשבונאות וביקורת) rosponsibility costing -
תגובות קוראים (שיווק ופירסום) reader pesponse -
תמחיר באצווה (חשבונאות וביקורת) batch costing -
תגובות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) response analysis -
תמחיר באצווה (ייצור ותיפעול) batch costing -
תגובות, ניתוח (שיווק ופירסום) response analysis -
תמחיר גורם העמסה (חשבונאות וביקורת) load factor pricing -
תגובות, שיעור (שיווק ופירסום) response rate -
תמחיר גורם העמסה (ייצור ותיפעול) load factor pricing -
תגובית (תיקשורת) talk back -
תמחיר היסטורי (חשבונאות וביקורת) historical costing -
תגובית (מחשבים ומערכות מידע) tolk back -
תמחיר היסטורי (ייצור ותיפעול) historical costing -
תגובית (שיווק ופירסום) tolk back -
תמחיר יחידה (חשבונאות וביקורת) unit costing -
תגובת הד (שיווק ופירסום) feedback -
תמחיר יחידה (ייצור ותיפעול) unit costing -
תגובת הד (משאבי אנוש) feedback -
תמחיר ישיר (חשבונאות וביקורת) direct costing -
תגובת יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) overshooting -
תמחיר ישיר (ייצור ותיפעול) direct costing -
תגובת שמע (מחשבים ומערכות מידע) audio response -
תמחיר לפי אומדן (ייצור ותיפעול) estimated costing -
תגובת שרשרת (ייצור ותיפעול) chain reaction -
תמחיר לפי אומדן (חשבונאות וביקורת) estimated costing -
תגובת שרשרת (כלכלה וסטטיסטיקה) chain reaction -
תמחיר לפי הזמנה (חשבונאות וביקורת) job lot costing -
תגיות הערה (מחשבים ומערכות מידע) comments tag -
תמחיר לפי הזמנה (ייצור ותיפעול) job lot costing -
תגיות מטא (מחשבים ומערכות מידע) meta tags -
תמחיר לפי ממוצע נע (ייצור ותיפעול) moving average csoting -
תגית תיאור (מחשבים ומערכות מידע) description tag -
תמחיר לפי ממוצע נע (חשבונאות וביקורת) moving average csoting -
תגמול (יחסי עבודה) emolument -
תמחיר לפי עלות ממוצעת (חשבונאות וביקורת) average cost pricing -
תגמול (כלכלה וסטטיסטיקה) retaliation -
תמחיר לפי עלות ממוצעת (ייצור ותיפעול) average cost pricing -
תגמול (יחסי עבודה) compensating -
תמחיר מוצר (חשבונאות וביקורת) product costing -
תגמול (בנקאות ושוק ההון) benefit -
תמחיר מוצר (ייצור ותיפעול) product costing -
תגמול (2) (יחסי עבודה) compensation -
תמחיר מלא (ייצור ותיפעול) full costing -
תגמול (3) (יחסי עבודה) benefit -
תמחיר מלא (חשבונאות וביקורת) full costing -
תגמול בלתי מוחשי (משאבי אנוש) intangible rewards -
תמחיר משתנה (ייצור ותיפעול) variable costing -
תגמול חיצוני (יחסי עבודה) extrinsic rewards -
תמחיר משתנה (חשבונאות וביקורת) variable costing -
תגמול חסר (יחסי עבודה) underpayment -
תמחיר ספיגה (חשבונאות וביקורת) absorption costing -
תגמול יתר (יחסי עבודה) overpayment -
תמחיר ספיגה (ייצור ותיפעול) absorption costing -
תגמול כספי עקיף (יחסי עבודה) indirect financial compensation -
תמחיר ספיגה מלאה (ייצור ותיפעול) full cost pricing -
תגמול לא־כספי (יחסי עבודה) nonfinancial compensation -
תמחיר ספיגה מלאה (חשבונאות וביקורת) full cost pricing -
תגמול לא־כספי (משאבי אנוש) nonfinancial compensation -
תמחיר עלות מלאה (ייצור ותיפעול) full cost pricing -
תגמול לא־מוחשי (יחסי עבודה) intangible compensation -
תמחיר עלות מלאה (חשבונאות וביקורת) full cost pricing -
תגמול נדחה (יחסי עבודה) deferred comp[ensation -
תמחיר פונקציונלי (חשבונאות וביקורת) functional costing -
תגמול נדחה (ביטוח וניהול סיכונים) deferred compensation -
תמחיר פונקציונלי (ייצור ותיפעול) functional costing -
תגמול פיננסי ישיר (יחסי עבודה) direct financial compensation -
תמחיר צבירות (ייצור ותיפעול) accrual costing -
תגמול פנימי (משאבי אנוש) intrinsic rewards -
תמחיר צבירות (חשבונאות וביקורת) accrual costing -
תגמול שירות (יחסי עבודה) honorarium -
תמחיר שולי (ייצור ותיפעול) margingal costing -
תגמולי אבטלה (יחסי עבודה) unemployment benefits -
תמחיר שולי (חשבונאות וביקורת) margingal costing -
תגמולי אובדן הכנסה (ביטוח וניהול סיכונים) loss of income benefits -
תמחיר שיעור תשואה (חשבונאות וביקורת) rate of return pricing -
תגמולי אובדן זמן (ביטוח וניהול סיכונים) loss of time benefits -
תמחיר שיעור תשואה (ייצור ותיפעול) rate of return pricing -
תגמולי אי־כושר (ביטוח וניהול סיכונים) disability benefits -
תמחיר תקן (חשבונאות וביקורת) standard costing -
תגמולי ביטוח (בנקאות ושוק ההון) insurance benefits -
תמחיר תקן (ייצור ותיפעול) standard costing -
תגמולי ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance benefits -
תמחיר תרומה (ייצור ותיפעול) contribution costing -
תגמולי ביטוח אופציונליים (ביטוח וניהול סיכונים) optional benefits -
תמחיר תרומה (חשבונאות וביקורת) contribution costing -
תגמולי מוות (ביטוח וניהול סיכונים) death benefits -
תמחירן (חשבונאות וביקורת) cost accountant -
תגמולי מוות מואצים (ביטוח וניהול סיכונים) accelerated death benefit [ADB] -
תמחירן (ייצור ותיפעול) cost accountant -
תגמולי מוכרנים (שיווק ופירסום) salespersons reward -
תמחירן (משאבי אנוש) cost accountant -
תגמולי מוכרנים (ארגון וניהול עסקים) salespersons compensation -
תמיכה (יחסי עבודה) back-up -
תגמולי מוכרנים (יחסי עבודה) salespersons compensation -
תמיכה (בנקאות ושוק ההון) carry -
תגמולי מחלה (ביטוח וניהול סיכונים) sickness benefits -
תמיכה (ייצור ותיפעול) carry -
תגמולי מחלה (יחסי עבודה) sickness benefits -
תמיכה (משאבי אנוש) back-up -
תגמולי נושאי משרה (ביטוח וניהול סיכונים) directors and officers benefits -
תמיכה (חשבונאות וביקורת) carry -
תגמולי נושאי משרה (בנקאות ושוק ההון) directors and officers benefits -
תמיכה (שיווק ופירסום) carry) -
תגמולים (ביטוח וניהול סיכונים) proceeds -
תמיכה (מחשבים ומערכות מידע) support -
תגמולים (בנקאות ושוק ההון) proceeds -
תמיכה (2) (בנקאות ושוק ההון) support -
תגמולים (יחסי עבודה) proceeds -
תמיכה (3) (בנקאות ושוק ההון) back -
תגמולים לא מוחשיים (יחסי עבודה) nontangible compensation -
תמיכה בשוק (בנקאות ושוק ההון) supporting the market -
תגמולים לבחירה (יחסי עבודה) optional compensation -
תמיכה טכנית (מחשבים ומערכות מידע) technical support -
תגמולים מוקנים (יחסי עבודה) vested benefits -
תמיכת מחירים (שיווק ופירסום) price support -
תגמולים מוקנים (ביטוח וניהול סיכונים) vested benefits -
תמיכת מחירים (בנקאות ושוק ההון) holding the market -
תגמולים צודקים (יחסי עבודה) equitable rewards -
תמיכת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price support -
תגמולים צודקים (משאבי אנוש) equitable rewards -
תמך (מקרקעין) prop -
תגריר (תחבורה) boxeer -
תמלוגים (כלכלה וסטטיסטיקה) royalties -
תד"א (ראשי תיבות עבריים) -
תמליל (שיווק ופירסום) copy -
תד"ח (ייצור ותיפעול) MRP -
תמליל (חשבונאות וביקורת) text -
תדירות (ייצור ותיפעול) Frequency -
תמליל (מחשבים ומערכות מידע) text -
תדירות (כלכלה וסטטיסטיקה) frequency -
תמלילן (שיווק ופירסום) copywriter) -
תדירות (מחשבים ומערכות מידע) frequency -
תמלילנות (שיווק ופירסום) copywriting -
תדירות אולטרה גבוהה (מחשבים ומערכות מידע) ultra high frequency (UHF) -
תמסורת (תיקשורת) transmission -
תדירות אצווה (ייצור ותיפעול) batch frequency -
תמסורת דו־סיטרית (מחשבים ומערכות מידע) duplex transmission -
תדירות גבוהה מאוד (מחשבים ומערכות מידע) very high frequency (VHF) -
תמסורת דו־סיטרית לחילופין (מחשבים ומערכות מידע) half-duplex transmission -
תדירות מילות מפתח (מחשבים ומערכות מידע) term frequency -
תמסורת חד־סטרית (מחשבים ומערכות מידע) simplex transmission -
תדירות ממוצעת (שיווק ופירסום) average frequvancy -
תמסורת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data transmission -
תדירות נצפית (כלכלה וסטטיסטיקה) observed frequency -
תמסורת נתונים סינכרונית (מחשבים ומערכות מידע) synchronous transmission -
תדירות סריקה (מחשבים ומערכות מידע) crawl freqency -
תמסיר (שיווק ופירסום) communique -
תדירות פירסום (שיווק ופירסום) advertising frequency -
תמסיר (תיקשורת) cmmunique -
תדירות רדיו (מחשבים ומערכות מידע) radio frequency (RF) -
תמצית (בנקאות ושוק ההון) abstract -
תדירות רכישה (שיווק ופירסום) replacement rate -
תמצית (ארגון וניהול עסקים) abstract -
תדירות שמע (מחשבים ומערכות מידע) audio frequency -
תמצית אוטומטית (מחשבים ומערכות מידע) automatic abstract -
תדירות תחבורה (תחבורה) frequency of transport -
תמצית חשבון (בנקאות ושוק ההון) accounts statement -
תדירות תמונה (מחשבים ומערכות מידע) picture frequency (Hz) -
תמרוץ (יחסי עבודה) incentives -
תדמית (שיווק ופירסום) image -
תמרור (מחשבים ומערכות מידע) switch indicator -
תדמית (ארגון וניהול עסקים) image -
תמרור (תחבורה) traffic sign -
תדמית (תיקשורת) image -
תמרור (ביטוח וניהול סיכונים) traffic sign -
תדמית ציבורית (ארגון וניהול עסקים) public image -
תמרור אזהרה (תחבורה) warning sign -
תדפיס (מחשבים ומערכות מידע) hard copy -
תמרור איסור (תחבורה) prohibitory sign -
תדפיס (תיקשורת) reprint -
תמרור הורייה (תחבורה) regulatory sign -
תדפיס (שיווק ופירסום) hard copy -
תמרור מודיעין (תחבורה) information sign -
תדפיס (2) (תיקשורת) printout -
תמרור מילים (תחבורה) word traffic sign -
תדפיס זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory print -
תמרור סמל (תחבורה) symbol traffic sign -
תדפיס קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file print -
תמרור ציווי (תחבורה) mandatory sign -
תדר (מחשבים ומערכות מידע) frequency -
תמרות הגבלה (תחבורה) restrictive sign -
תדר רדיו (תיקשורת) radio frequency -
תמריץ (כלכלה וסטטיסטיקה) incentive -
תדרוך צוות (ייצור ותיפעול) team instruction -
תמריץ (יחסי עבודה) incentive -
תדרוך קבוצתי (משאבי אנוש) group instruction -
תמריץ (שיווק ופירסום) incentive -
תדריך (משאבי אנוש) instruction -
תמריץ (משאבי אנוש) incentive -
תה"ל (ראשי תיבות עבריים) -
תמריץ בנייה (מקרקעין) building incentive -
תהיל"ה (ראשי תיבות עבריים) -
תמריץ מזומנים (שיווק ופירסום) cash incentve -
תהליך (ייצור ותיפעול) process -
תמריץ מכירות (שיווק ופירסום) sales incentive -
תהליך (כלכלה וסטטיסטיקה) process -
תמריץ מסחרי (שיווק ופירסום) trade premium -
תהליך (מחשבים ומערכות מידע) process -
תמריץ קבוצתי (יחסי עבודה) group incentive incentive -
תהליך אוטורגרסיבי (כלכלה וסטטיסטיקה) autoregressive process -
תמריץ שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה) disincsentive -
תהליך אקטיבי (ייצור ותיפעול) active process -
תמריצי דחיפה (שיווק ופירסום) push incentives -
תהליך ביקורת (חשבונאות וביקורת) auditing process -
תמריצי יצוא (שיווק ופירסום) export incentives -
תהליך בלתי יציב (ייצור ותיפעול) unstable process -
תמריצי יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export incentives -
תהליך בן (מחשבים ומערכות מידע) child process -
תמריצי מס (דיני עסקים) taxation incentives -
תהליך בקרה סטטיסטי (ייצור ותיפעול) statistical process control -
תמריצי שכר (יחסי עבודה) wage incentives -
תהליך דו שלבי של תיקשורת (תיקשורת) two step flow communication -
תמריצים קבוצתיים (יחסי עבודה) group incentives -
תהליך החלטה (כלכלה וסטטיסטיקה) decision making process -
תן וקח (בנקאות ושוק ההון) bid and ask -
תהליך החלטה (ארגון וניהול עסקים) decision making process -
תנאי (בנקאות ושוק ההון) conditions -
תהליך החלטות מקזז (ארגון וניהול עסקים) compensatory decision process -
תנאי (מחשבים ומערכות מידע) condition -
תהליך הכרעה (ארגון וניהול עסקים) decision making process -
תנאי (2) (בנקאות ושוק ההון) term -
תהליך התכה (יחסי עבודה) fusion process -
תנאי (2) (מחשבים ומערכות מידע) conditional -
תהליך חד־פעמי (ייצור ותיפעול) single process -
תנאי אי־ודאות (ארגון וניהול עסקים) conditions of uncertainty -
תהליך חוזר (ייצור ותיפעול) intermittent process -
תנאי אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit terms -
תהליך חוזר ונישנה (מחשבים ומערכות מידע) iterative process -
תנאי אשראי (שיווק ופירסום) credit rtrms -
תהליך חוצה ארגון (מחשבים ומערכות מידע) enterprise resorce planning [ERP] -
תנאי ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) policy conditions -
תהליך חוצה ארגון (ארגון וניהול עסקים) enterprise resorce planning [ERP] -
תנאי גורף (דיני עסקים) sweeping condition -
תהליך חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting process -
תנאי הכרחי (כלכלה וסטטיסטיקה) essential condition -
תהליך ייצור (ייצור ותיפעול) production process -
תנאי הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan provision -
תהליך יציב (ייצור ותיפעול) stable process -
תנאי ודאות (ארגון וניהול עסקים) conditions of certainty -
תהליך למידה (משאבי אנוש) learning process -
תנאי חוב (בנקאות ושוק ההון) debt provisionst -
תהליך למידה (ייצור ותיפעול) learning process -
תנאי טבע (ארגון וניהול עסקים) states of nature -
תהליך לפי הזמנות (ייצור ותיפעול) job shop -
תנאי יסודי (בנקאות ושוק ההון) fundamental term -
תהליך מדרגי (ארגון וניהול עסקים) scalar process -
תנאי כניסה (כלכלה וסטטיסטיקה) condition of entry -
תהליך מוחלט (דטרמיניסטי) (כלכלה וסטטיסטיקה) deterministic process -
תנאי כניסה (ארגון וניהול עסקים) entry conditions -
תהליך מזיגה (משאבי אנוש) fusion process -
תנאי לדרישה (בנקאות ושוק ההון) call provision -
תהליך מחקר (כלכלה וסטטיסטיקה) research process -
תנאי מאוחר (דיני עסקים) subsequent condition -
תהליך מיון (משאבי אנוש) classification process -
תנאי מגביל (בנקאות ושוק ההון) limiting condition -
תהליך מרקוב (כלכלה וסטטיסטיקה) Markov process -
תנאי מגביל (דיני עסקים) limiting condition -
תהליך ניהול (ייצור ותיפעול) management process -
תנאי מגביל (2) (בנקאות ושוק ההון) covenant -
תהליך ניהול (ארגון וניהול עסקים) management process -
תנאי מהותי (בנקאות ושוק ההון) material condition -
תהליך נפיצות (כלכלה וסטטיסטיקה) diffusion proceas -
תנאי מוקדם (בנקאות ושוק ההון) pre-existing condition -
תהליך נפיצות (שיווק ופירסום) diffusion process -
תנאי מישלוח (שיווק ופירסום) terms of delivery -
תהליך סטוכסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) stochastic process -
תנאי מכללא (בנקאות ושוק ההון) implied condition -
תהליך סיגול (שיווק ופירסום) adoption process -
תנאי מכר (שיווק ופירסום) termas of sale -
תהליך סירוגי (ייצור ותיפעול) -
תנאי מכר (ארגון וניהול עסקים) termas of sale -
תהליך עבודה (ייצור ותיפעול) work flow -
תנאי מפורש (בנקאות ושוק ההון) expressed condition -
תהליך עוקף (ארגון וניהול עסקים) roundabout process -
תנאי מפסיק (בנקאות ושוק ההון) terminating condition -
תהליך עיבוד מידע (שיווק ופירסום) information processing process -
תנאי מקפח (בנקאות ושוק ההון) depriving condition -
תהליך עסקי (ארגון וניהול עסקים) business process -
תנאי מתלה (בנקאות ושוק ההון) pending warranty -
תהליך פרוייקט (ייצור ותיפעול) intermittent process -
תנאי סחר (כלכלה וסטטיסטיקה) terms of trade -
תהליך קבלת החלטות (ארגון וניהול עסקים) decision making process -
תנאי סיכון (ארגון וניהול עסקים) conditions of risk -
תהליך קנייה (שיווק ופירסום) buying process -
תנאי עבודה (יחסי עבודה) working conditions -
תהליך רציף (ייצור ותיפעול) continuous process -
תנאי עבודה ירודים (יחסי עבודה) poor working conditions -
תהליך שיווק (שיווק ופירסום) marketing process -
תנאי עבודה מהותיים (יחסי עבודה) material working conditions -
תהליך שינוי (ארגון וניהול עסקים) change process -
תנאי עבודה נלווים (יחסי עבודה) accessory working conditions -
תהליך שינוי דיאלקטי (ארגון וניהול עסקים) dialectic process of change -
תנאי פדיון מוקדם (בנקאות ושוק ההון) call provision -
תהליך תכנון הייצור (ייצור ותיפעול) production planning process -
תנאי פידיון (ביטוח וניהול סיכונים) surrender provisions -
תהליך תקשורת (שיווק ופירסום) communication process -
תנאי פידיון: (בנקאות ושוק ההון) repayment terms -
תהליך תקשורת (משאבי אנוש) communication process -
תנאי פרעון (בנקאות ושוק ההון) repayment terms -
תהליך, תורת (ארגון וניהול עסקים) -
תנאי רכישה (ארגון וניהול עסקים) terms of purchase -
תהליכים, הדמיית (ייצור ותיפעול) process simulation -
תנאי רכישה (שיווק ופירסום) terms of purchase -
תהליכים, הדמיית (ארגון וניהול עסקים) process simulation -
תנאי שיווי משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) equilibrium conditions -
תו (מחשבים ומערכות מידע) character -
תנאי תשלום (ביטוח וניהול סיכונים) terms of payment -
תו אישור (מחשבים ומערכות מידע) acknowledge character -
תנאי תשלום (בנקאות ושוק ההון) payment terms -
תו אישור שלילי (מחשבים ומערכות מידע) negative acknowledge character -
תנאי תשלום (שיווק ופירסום) trems of payment -
תו בטיחות (ייצור ותיפעול) safety mark -
תנאי תשלום (חשבונאות וביקורת) trems of payment -
תו ביטול (מחשבים ומערכות מידע) erase character -
תנאים (ארגון וניהול עסקים) terms -
תו ביקורת (מחשבים ומערכות מידע) check character -
תנאים אקולוגיים (ארגון וניהול עסקים) ecological conditions -
תו בקידוד בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary coded character -
תנאים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה) economic conditions -
תו בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control layout character -
תנאים משפטיים (דיני עסקים) juridical conditions -
תו בקרת מבנה (מחשבים ומערכות מידע) format effector -
תנאים סוציאליים (יחסי עבודה) social benefits -
תו בקרת שידור (מחשבים ומערכות מידע) transmission control character communication control character -
תנאים סוציו־דמוגרפיים (ארגון וניהול עסקים) socio-demographic conditions -
תו גרפי (מחשבים ומערכות מידע) graphic character -
תנאים סוצייליים (ביטוח וניהול סיכונים) social benefits -
תו דיו ממוגנטת (מחשבים ומערכות מידע) magnetized ink character -
תנאים פוליטיים (ארגון וניהול עסקים) political conditions -
תו הזנת נייר (מחשבים ומערכות מידע) character form feed -
תנאים תרבותיים (ארגון וניהול עסקים) cultural conditions -
תו היערכות (מחשבים ומערכות מידע) layout character -
תנה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
תו חילוף (מחשבים ומערכות מידע) escape character -
תנודה (בנקאות ושוק ההון) fluctuation -
תו כיסוי (מחשבים ומערכות מידע) overstrike character -
תנודה (ייצור ותיפעול) oscillation -
תו לא סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) non-numeric character -
תנודה (מחשבים ומערכות מידע) oscillation -
תו לא־חוקי (מחשבים ומערכות מידע) illegal character -
תנודה בלתי מוגבלת [תב"מ] (בנקאות ושוק ההון) unlimited fluctuation -
תו לא־תקף (מחשבים ומערכות מידע) invalid character -
תנודה חדה (בנקאות ושוק ההון) swing -
תו ליווח (מחשבים ומערכות מידע) tabulation character -
תנודה מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) limit move -
תו מבדק יתירות מחזורי (מחשבים ומערכות מידע) Cyclic Redundancy Check character (CRC) -
תנודה מרבית מותרת (בנקאות ושוק ההון) limit move -
תו מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) retcarahc magnetic -
תנודה משנית (בנקאות ושוק ההון) secondary move -
תו מידה (כלכלה וסטטיסטיקה) benchmark -
תנודות (כלכלה וסטטיסטיקה) fluctuations -
תו מיוחד (מחשבים ומערכות מידע) special character -
תנודות אקראיות (כלכלה וסטטיסטיקה) random fluctuation -
תו מלא (מחשבים ומערכות מידע) fully formed character -
תנודות יוצאות דופן (כלכלה וסטטיסטיקה) erratic fluctuations -
תו סינכרון (מחשבים ומערכות מידע) character sync. -
תנודות כלכליות (כלכלה וסטטיסטיקה) economic fluctuations -
תו סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) 9. numeric character -
תנודות מחזוריות (כלכלה וסטטיסטיקה) cyclical fluctuations -
תו סרק (מחשבים ומערכות מידע) SYN idle character -
תנודות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price fluctuations -
תו עילי (מחשבים ומערכות מידע) superscript -
תנודות מחירים אופקיות (בנקאות ושוק ההון) horizontal price movements -
תו צורפים (ייצור ותיפעול) hallmark -
תנודות עונתיות (כלכלה וסטטיסטיקה) seasonal fluctuations -
תו רווח (מחשבים ומערכות מידע) space character -
תנודות שערים (בנקאות ושוק ההון) rate fluctuation -
תו ריק (מחשבים ומערכות מידע) null character -
תנודת שער מרבית (בנקאות ושוק ההון) maximum fluctuation -
תו שאילתה (מחשבים ומערכות מידע) enquiry character -
תנודתיות (כלכלה וסטטיסטיקה) volatility -
תו שגיאה (מחשבים ומערכות מידע) character error -
תנודתיות גלומה (בנקאות ושוק ההון) implied volatility -
תו שינוי (מחשבים ומערכות מידע) character modifier -
תנוחה סופית (תחבורה) final position -
תו תחתי (מחשבים ומערכות מידע) 12 . )OC) subscript -
תנוחה סופית (ביטוח וניהול סיכונים) final position -
תו תקן (ייצור ותיפעול) standard mark -
תנועה (ארגון וניהול עסקים) moving -
תו תקן (דיני עסקים) standard mark -
תנועה (מחשבים ומערכות מידע) traffic -
תו"ן (ראשי תיבות עבריים) -
תנועה (בנקאות ושוק ההון) movement -
תו"ת (ראשי תיבות עבריים) -
תנועה (2) (מחשבים ומערכות מידע) transaction -
תוא"מ (ראשי תיבות עבריים) -
תנועה בחשבון (בנקאות ושוק ההון) account transaction -
תואם (ארגון וניהול עסקים) harmony -
תנועה מושרית (תחבורה) induced traffic -
תואם (ייצור ותיפעול) emulate -
תנועה מתומרצת (מחשבים ומערכות מידע) incentivized traffic -
תואם כלפי מטה (מחשבים ומערכות מידע) downward compatible -
תנועה מתומרצת (שיווק ופירסום) incentivized traffic -
תואם כלפי מעלה (מחשבים ומערכות מידע) upward compatibe -
תנועה נגדית (תחבורה) oncoming traffic -
תואם לחלוטין (מחשבים ומערכות מידע) plug compatible -
תנועה עוברת (תחבורה) through traffic -
תואם פי. סי. (מחשבים ומערכות מידע) PC compatible -
תנועה עיוורת (מחשבים ומערכות מידע) blind traffic -
תואמן (משאבי אנוש) conformist -
תנועה עיוורת (שיווק ופירסום) blind traffic -
תואר (משאבי אנוש) title -
תנועה של חזרה לעבודה (יחסי עבודה) back to work movement -
תואר משרה (משאבי אנוש) title of position -
תנועות מחיר צדדיות (בנקאות ושוק ההון) sideways price movements -
תובה (תחבורה) trunk -
תנועת הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital flow -
תובלה (ביטוח וניהול סיכונים) transport -
תנועת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold movement -
תובלה (שיווק ופירסום) transport -
תנועת חומרים (ייצור ותיפעול) material movement -
תובלה (תחבורה) transport -
תנועת ייעודיים (שיווק ופירסום) targeted traffic -
תובלה (2) (תחבורה) carrige -
תנועת ייעודיים (מחשבים ומערכות מידע) targeted traffic -
תובלה משולבת (ביטוח וניהול סיכונים) combined transport -
תנועת יעד (תחבורה) terminating traffic -
תובלה משולבת (שיווק ופירסום) combined transport -
תנועת מוצא (תחבורה) originating traffic -
תובע (יחסי עבודה) claimant -
תנועת משמרות (יחסי עבודה) shift swing -
תובע (דיני עסקים) plaintiff -
תנועת משמרות (ייצור ותיפעול) shift swing -
תובע (2) (דיני עסקים) claimant -
תנועת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor movement -
תובע כללי (דיני עסקים) prosecutor -
תנועת עבודה (יחסי עבודה) labor movement -
תובענה (דיני עסקים) action / claim -
תנועת עובדים (משאבי אנוש) workers flow -
תובענה ייצוגית (בנקאות ושוק ההון) class action -
תנועת עובדים (יחסי עבודה) workers flow -
תובענה ייצוגית (דיני עסקים) class action -
תנופ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
תודעת לקוח (ארגון וניהול עסקים) customer consciousness -
תנופת ירידה (בנקאות ושוק ההון) downside swing -
תודעת מחיר (שיווק ופירסום) price consciousness -
תנופת מגמה (בנקאות ושוק ההון) trend swing -
תוואי (מקרקעין) route -
תנופת עלייה (בנקאות ושוק ההון) upside swing -
תווי כיוון קוד (מחשבים ומערכות מידע) code direction characters -
תנור חם (משאבי אנוש) hot-stove -
תוויות דירוג (שיווק ופירסום) grade labeling -
תנור חם (יחסי עבודה) hot-stove -
תוויות עתידיות (מחשבים ומערכות מידע) future labels -
תניות מכללא (דיני עסקים) implied conditions -
תווייה (מקרקעין) notation -
תנייה (בנקאות ושוק ההון) stipulation -
תוויין (מחשבים ומערכות מידע) plotter -
תנייה (כלכלה וסטטיסטיקה) conditionality -
תווין (מחשבים ומערכות מידע) plotter -
תנע (בנקאות ושוק ההון) momentum -
תווין Y-X (מחשבים ומערכות מידע) plotter x-y -
תסדיר (תיקשורת) layout -
תווין ספרתי לעקומות (מחשבים ומערכות מידע) digital incremental plotter -
תסדיר (מחשבים ומערכות מידע) -
תווין שטוח (מחשבים ומערכות מידע) flat bed plotter -
תסדיר (שיווק ופירסום) layout -
תווין תוף (מחשבים ומערכות מידע) drum plotter -
תסדיר גולמי (שיווק ופירסום) rough layout) -
תווית (שיווק ופירסום) label -
תסדיר מוגמר (שיווק ופירסום) finished layout -
תווית (מחשבים ומערכות מידע) label -
תסדיר מקיף (שיווק ופירסום) comprehensive layout -
תווית גוררת (מחשבים ומערכות מידע) header label -
תסדיר קו (ייצור ותיפעול) line layout -
תווית חיצונית (מחשבים ומערכות מידע) exterior label -
תסדיר קו־ייצור (ייצור ותיפעול) production line layout -
תווית כותרת (מחשבים ומערכות מידע) header label -
תסוגה (כלכלה וסטטיסטיקה) regression -
תווית כרך (מחשבים ומערכות מידע) volume label -
תסחור (בנקאות ושוק ההון) merchandising -
תווית מסילה (מחשבים ומערכות מידע) track label -
תסכול (ייצור ותיפעול) frustration -
תווית ניגררת (מחשבים ומערכות מידע) trailer label -
תסכול (ארגון וניהול עסקים) frustration -
תווית סוף מיקטע־קובץ ראשון (מחשבים ומערכות מידע) end of first file section label -
תסכול (שיווק ופירסום) frustration -
תווית סרט (מחשבים ומערכות מידע) tape label -
תסכונת (ביטוח וניהול סיכונים) hazard -
תווית קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file label -
תסכונת (בנקאות ושוק ההון) hazard -
תווית קובץ נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data set label -
תסכונת מוסרית (ביטוח וניהול סיכונים) moral hazard -
תווך (מקרקעין) center -
תסכונת מוסרית (בנקאות ושוק ההון) moral hazard -
תווכה (מחשבים ומערכות מידע) middleware -
תסכונת מקצועית (ביטוח וניהול סיכונים) occupational hazard -
תווכן (בנקאות ושוק ההון) broker -
תסכונת פנימית (שיווק ופירסום) inherent hazard -
תווכן ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance broker -
תסכונת פנימית (ביטוח וניהול סיכונים) inherent hazard -
תווכן כספים (בנקאות ושוק ההון) money broker -
תסכונת שמטבע (ביטוח וניהול סיכונים) hazard inherent -
תוחלת (כלכלה וסטטיסטיקה) expectation -
תסכונת תזמון (בנקאות ושוק ההון) timing hazard -
תוחלת חיים (שיווק ופירסום) life expectancy -
תסכית (תיקשורת) radio play -
תוחלת חיים (ביטוח וניהול סיכונים) life expectancy -
תסמוכת (מקרקעין) centering -
תוחלת חיים (מקרקעין) life expectancy -
תסמונת אוורסט (ארגון וניהול עסקים) Everest syndrome -
תוחלת חיים (ייצור ותיפעול) life expectancy -
תסמונת ארגון־הערכה־הדרכה (משאבי אנוש) organizing evaluating and coaching syndrome -
תוחלת חיים (חשבונאות וביקורת) life expectancy -
תסמונת ארגון־הערכה־הדרכה (ייצור ותיפעול) organizing evaluating and coaching syndrome -
תוחלת חיים ממוצעת (חשבונאות וביקורת) average life expectancy -
תסמונת המלט (ארגון וניהול עסקים) Hamlet syndrome -
תוחלת מותנית (כלכלה וסטטיסטיקה) conditional expectation -
תסמונת הנעל השנייה (יחסי עבודה) other-shoe syndrome -
תוחלת רווח (ארגון וניהול עסקים) expected profits -
תסמונת מחזור (ייצור ותיפעול) cycle syndrome -
תוחלת רווח (כלכלה וסטטיסטיקה) expected profits -
תספורת (בנקאות ושוק ההון) haircut -
תוחלת רווח (חשבונאות וביקורת) expected profits -
תספורת קצוצה (בנקאות ושוק ההון) shingle theory -
תוחלת שיעור התשואה (בנקאות ושוק ההון) expected value of the rate of return -
תסקיר (בנקאות ושוק ההון) review -
תוחלת תשואה (בנקאות ושוק ההון) expected return -
תסקיר (חשבונאות וביקורת) review -
תוחם גשר (מחשבים ומערכות מידע) bridge limiter -
תסקיר (ארגון וניהול עסקים) review -
תוחם סרט (מחשבים ומערכות מידע) tape mark -
תסריט (תיקשורת) scenario -
תוכ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
תסריט (מקרקעין) scenario -
תוכך היכללות (מקרקעין) inside included -
תסריט לצילום (תיקשורת) shooting script -
תוכן איכותי (מחשבים ומערכות מידע) quality content -
תסריט עסקי (ארגון וניהול עסקים) business scenario -
תוכן אינטרנטי (שיווק ופירסום) internet content -
תסריט שיחה (שיווק ופירסום) scenario -
תוכן אינטרנטי (מחשבים ומערכות מידע) internet content -
תע"ז (ראשי תיבות עבריים) -
תוכן דינמי (שיווק ופירסום) dynamic content -
תע' (ראשי תיבות עבריים) -
תוכן דינמי (מחשבים ומערכות מידע) dynamic content -
תעבורה (כלכלה וסטטיסטיקה) transportation -
תוכן מסר (שיווק ופירסום) message content -
תעבורה (ביטוח וניהול סיכונים) traffic -
תוכן מסר (תיקשורת) message content -
תעבורה (שיווק ופירסום) transportation -
תוכן מערכתי (שיווק ופירסום) editorial content -
תעבורה (מחשבים ומערכות מידע) traffic -
תוכן משוכפל (מחשבים ומערכות מידע) duplicate content -
תעבורה (2) (שיווק ופירסום) traffic -
תוכן סטטי (מחשבים ומערכות מידע) static content -
תעבירית (תיקשורת) passing line -
תוכן שיווקי (תיקשורת) marketing content -
תעודה (ארגון וניהול עסקים) document -
תוכן שיווקי (שיווק ופירסום) marketing content -
תעודה (ביטוח וניהול סיכונים) certificate -
תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software -
תעודה (בנקאות ושוק ההון) certificate -
תוכנה (דיני עסקים) software -
תעודה (2) (ארגון וניהול עסקים) records -
תוכנה אינטראקטיבית (מחשבים ומערכות מידע) interactive program -
תעודה זמנית (ביטוח וניהול סיכונים) temporary certificate -
תוכנה אלגנטית (מחשבים ומערכות מידע) elegant program -
תעודה זמנית (בנקאות ושוק ההון) temporary certificate -
תוכנה באחסון פנימי (מחשבים ומערכות מידע) internally stored program -
תעודה זמנית (2) (בנקאות ושוק ההון) scrip certificate -
תוכנה בלתי כרוכה (מחשבים ומערכות מידע) unbundled software -
תעודה חלקית (בנקאות ושוק ההון) fractional certificate -
תוכנה בלתי מושלמת (מחשבים ומערכות מידע) incomplete program -
תעודה למוכ"ז (בנקאות ושוק ההון) bearer certificate -
תוכנה בת־הזחה (מחשבים ומערכות מידע) relocatable program -
תעודה מגובת משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage backed certificate -
תוכנה בת־הזחה מעצמה (מחשבים ומערכות מידע) program selfrelocatable -
תעודה נעה (ארגון וניהול עסקים) current record -
תוכנה גישושית (מחשבים ומערכות מידע) heuristic program -
תעודה פתוחה (ביטוח וניהול סיכונים) open certificate -
תוכנה התחלתית (מחשבים ומערכות מידע) initial program load (IPL) -
תעודת אופציה (בנקאות ושוק ההון) warrant -
תוכנה זידונית (מחשבים ומערכות מידע) malicious software -
תעודת אופציה רוכבת (בנקאות ושוק ההון) piggyback warrant -
תוכנה כרוכה (מחשבים ומערכות מידע) bundled software -
תעודת איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond certificate -
תוכנה מוכללת (מחשבים ומערכות מידע) integrated software -
תעודת אישור דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend certificate -
תוכנה מתפרצת (מחשבים ומערכות מידע) scumware -
תעודת ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) certificate of insurance -
תוכנה מתפרצת (שיווק ופירסום) scumware -
תעודת בעלות (בנקאות ושוק ההון) proprietorship certificate -
תוכנה קבוצתית (מחשבים ומערכות מידע) groupware -
תעודת גמר (מקרקעין) certificate of completion -
תוכנה תפורה (מחשבים ומערכות מידע) tailor made -
תעודת העברה (בנקאות ושוק ההון) certificate of transfer -
תוכנה, הגנת (מחשבים ומערכות מידע) -
תעודת הצהרה בשבועה (דיני עסקים) sworn statement -
תוכניה (שיווק ופירסום) prospectus -
תעודת השגחה (שיווק ופירסום) certificate of inspection -
תוכניות עבודה (מקרקעין) tenure -
תעודת השגחה (ארגון וניהול עסקים) certificate of inspection -
תוכנית (מקרקעין) plan -
תעודת השמדה (בנקאות ושוק ההון) cremation certificate -
תוכנית (מחשבים ומערכות מידע) program plan -
תעודת השמדה (ביטוח וניהול סיכונים) destruction certificate of -
תוכנית (תיקשורת) program -
תעודת השתתפות (ביטוח וניהול סיכונים) certificate of participation -
תוכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) program -
תעודת השתתפות (בנקאות ושוק ההון) certificate of participation -
תוכנית אב (מקרקעין) master plan -
תעודת השתתפות סחירה (בנקאות ושוק ההון) negotiable certificate of participation -
תוכנית אדריכלית (מקרקעין) architectural plan -
תעודת התחייבות (חשבונאות וביקורת) liability certificate -
תוכנית אוריינטציה (יחסי עבודה) orientation program -
תעודת התחייבות (בנקאות ושוק ההון) bond -
תוכנית אוריינטציה (משאבי אנוש) orientation program -
תעודת זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold certificate -
תוכנית ביטוח (דיני עסקים) insurance plan -
תעודת זיכוי (חשבונאות וביקורת) credit note -
תוכנית ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance plan -
תעודת זיכוי (שיווק ופירסום) credit note -
תוכנית בינוי (מקרקעין) layout plan / building plan -
תעודת זכאות (מקרקעין) entitlement certificate -
תוכנית ביקורת (חשבונאות וביקורת) audit program -
תעודת חוב (בנקאות ושוק ההון) certificate of indebtedness -
תוכנית ביקורת איכות (ייצור ותיפעול) quality control program -
תעודת חידוש (ביטוח וניהול סיכונים) renewal certificate -
תוכנית ביקורת כוללנית (חשבונאות וביקורת) generalized audit program -
תעודת חיוב (בנקאות ושוק ההון) debit note -
תוכנית בנייה (מקרקעין) construction plan -
תעודת חיוב (חשבונאות וביקורת) debit note -
תוכנית בניין ערים (תב"ע) (מקרקעין) urban building plan -
תעודת חיוב (שיווק ופירסום) debit note -
תוכנית ברידי (כלכלה וסטטיסטיקה) Brady plan -
תעודת חיסכון (בנקאות ושוק ההון) savings certificate -
תוכנית דוז (כלכלה וסטטיסטיקה) Doze plan -
תעודת חיסכון (ביטוח וניהול סיכונים) savings certificate -
תוכנית דירה (מקרקעין) appartment plan -
תעודת יבוא (ארגון וניהול עסקים) import certificate -
תוכנית הגשה (מקרקעין) submission plan -
תעודת יבוא (שיווק ופירסום) import certificate -
תוכנית הטבות (ביטוח וניהול סיכונים) bonus scheme -
תעודת יושר (דיני עסקים) caracter reference -
תוכנית היתר בנייה (מקרקעין) building permision plan -
תעודת יישוב (בנקאות ושוק ההון) warrant of settlement -
תוכנית הנדסית (מקרקעין) engineering plan -
תעודת כיסוי (ביטוח וניהול סיכונים) cover note -
תוכנית הפעלה (שיווק ופירסום) action program -
תעודת כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) silver certificate -
תוכנית הצעות (ייצור ותיפעול) suggestion program -
תעודת מילווה (בנקאות ושוק ההון) loan certificate -
תוכנית הצעות (משאבי אנוש) suggestion program -
תעודת מישלוח (חשבונאות וביקורת) delivery note -
תוכנית השקעה חודשית (בנקאות ושוק ההון) monthly investment plan (MIP) -
תעודת מישלוח (שיווק ופירסום) delivery note -
תוכנית השקעה מחדש (בנקאות ושוק ההון) rollover plan -
תעודת מישלוח (ביטוח וניהול סיכונים) shipping bill -
תוכנית השקעה מחדש (ביטוח וניהול סיכונים) rollover plan -
תעודת מישלוח (2) (חשבונאות וביקורת) consignment note -
תוכנית התאמה (כלכלה וסטטיסטיקה) adjustment programme -
תעודת מישלוח (2) (שיווק ופירסום) shipping bill -
תוכנית ויסקונסין (כלכלה וסטטיסטיקה) Winsconsin plan -
תעודת מישלוח (2) (ביטוח וניהול סיכונים) waybill -
תוכנית חומש (כלכלה וסטטיסטיקה) five-year plan -
תעודת מישלוח (3) (חשבונאות וביקורת) waybill -
תוכנית חזירה (מחשבים ומערכות מידע) hog -
תעודת מלווה (בנקאות ושוק ההון) loan certificate -
תוכנית חזית (מחשבים ומערכות מידע) foreground program -
תעודת מניה (בנקאות ושוק ההון) share certificate -
תוכנית חילוץ (חשבונאות וביקורת) boot strap -
תעודת מניה למוכ"ז (בנקאות ושוק ההון) bearer share certificate -
תוכנית חילוץ (ארגון וניהול עסקים) boot strap -
תעודת מקור (ארגון וניהול עסקים) certificate of origin -
תוכנית חילוץ כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic rescue plan -
תעודת מקור (שיווק ופירסום) certificate of origin -
תוכנית חיסכון (ביטוח וניהול סיכונים) savings plan -
תעודת מקור הופכית (שיווק ופירסום) negative certificate of origin -
תוכנית חיסכון (בנקאות ושוק ההון) savings plan -
תעודת מקור הופכית (ארגון וניהול עסקים) negative certificate of origin -
תוכנית חיסכון מאושרת (ביטוח וניהול סיכונים) approved savings plan -
תעודת משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage certificate -
תוכנית חיסכון מאושרת (בנקאות ושוק ההון) approved saving plan -
תעודת נזק (תחבורה) certificate of damage -
תוכנית חלופית (ייצור ותיפעול) alternative plan -
תעודת נזק (ביטוח וניהול סיכונים) certificate of damage -
תוכנית חלופית (ארגון וניהול עסקים) alternative plan -
תעודת נזק (שיווק ופירסום) certificate of damage -
תוכנית חלקות (מקרקעין) partition plan [UK] / subdivision plan [US] -
תעודת נייר ערך (בנקאות ושוק ההון) security certificate -
תוכנית חסכון מאושרת (בנקאות ושוק ההון) approved saving plan -
תעודת נייר ערך למוכ"ז (בנקאות ושוק ההון) bearer security certificate -
תוכנית חשמל (מקרקעין) electricity plan -
תעודת נייר־ערך על־שם (בנקאות ושוק ההון) registered security certificate -
תוכנית טופוגרפית (מקרקעין) topographic plan -
תעודת נמל (שיווק ופירסום) port certificate -
תוכנית יאנג (כלכלה וסטטיסטיקה) Young plan -
תעודת נמל (ביטוח וניהול סיכונים) port certificate -
תוכנית יזמה עצמית (מחשבים ומערכות מידע) self-triggering program -
תעודת סל (בנקאות ושוק ההון) exchange traded fund -
תוכנית יישום (מחשבים ומערכות מידע) application program -
תעודת סל ממונפת (בנקאות ושוק ההון) ultra short exchange traded fund -
תוכנית יישום (ארגון וניהול עסקים) -
תעודת סל משולבת (בנקאות ושוק ההון) combined exchange traded fund -
תוכנית יעד (מחשבים ומערכות מידע) object program -
תעודת פיקדון (בנקאות ושוק ההון) certificate of deposit [CD] -
תוכנית לא משתתפת (ביטוח וניהול סיכונים) non-contributory scheme -
תעודת פיקדון (ביטוח וניהול סיכונים) deposit certificate -
תוכנית לאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) national plan -
תעודת פיקדון אירופאית (בנקאות ושוק ההון) European depository receipt -
תוכנית להתרחבות עסקית (בנקאות ושוק ההון) business expansion scheme -
תעודת פיקדון אמריקאית (בנקאות ושוק ההון) American depository receipt -
תוכנית ליניארית (מחשבים ומערכות מידע) linear program -
תעודת פיקדון ג'מבו (בנקאות ושוק ההון) jumbo certificate of deposit -
תוכנית ללא סיום (מחשבים ומערכות מידע) never-ending program -
תעודת פיקדון דולרית (בנקאות ושוק ההון) dollar certificate of deposit -
תוכנית לרכישת מניות (יחסי עבודה) stock purchase plan -
תעודת פיקדון יורו־דולר (בנקאות ושוק ההון) Eurodollar certificate of deposit -
תוכנית לרכישת מניות (בנקאות ושוק ההון) stock purchase plan -
תעודת פיקדון לא־סחירה (בנקאות ושוק ההון) non-negotiable certificate of deposit -
תוכנית לרכישת מניות (משאבי אנוש) stock purchase plan -
תעודת פיקדון לזמן (בנקאות ושוק ההון) time deposit certificate -
תוכנית לשימוש חד פעמי (ייצור ותיפעול) single-use plan -
תעודת פיקדון לפי דרישה (בנקאות ושוק ההון) demand certificate of deposit -
תוכנית לשימוש כללי (מחשבים ומערכות מידע) general purpose program -
תעודת פיקדון נעולה (בנקאות ושוק ההון) lockup certificate of deposit -
תוכנית לשיפורים הוניים (חשבונאות וביקורת) program capital improvement -
תעודת פיקדון סחירה (תפ"ס) (בנקאות ושוק ההון) [NCD] negotiable certificate of deposit -
תוכנית לשיקום אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה) European recovery program -
תעודת ציות (בנקאות ושוק ההון) certificate of complince -
תוכנית מאה אחוזים (כלכלה וסטטיסטיקה) hundred per-cent plan -
תעודת ציות (דיני עסקים) certificate of compliance -
תוכנית מאוחסנת (מחשבים ומערכות מידע) snapshot program -
תעודת קונטרס (ביטוח וניהול סיכונים) booklet certificate -
תוכנית מבדק (מחשבים ומערכות מידע) checking program -
תעודת קניין (בנקאות ושוק ההון) document of title -
תוכנית מגירה (ייצור ותיפעול) contingency plan -
תעודת קניין (מקרקעין) document of title -
תוכנית מגירה (מקרקעין) contingency plan -
תעודת ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest warrant -
תוכנית מגירה (ארגון וניהול עסקים) contingency plan -
תעודת רישום (דיני עסקים) certificate of registry -
תוכנית מגירה (בנקאות ושוק ההון) contingency plan -
תעודת רישום (בנקאות ושוק ההון) certificate of registry -
תוכנית מדידה (מקרקעין) measurement plan -
תעודת רישום חברה (בנקאות ושוק ההון) certificate of incorporation -
תוכנית מדמה (ארגון וניהול עסקים) simulator program -
תעודת שי (שיווק ופירסום) gift certificate -
תוכנית מדף (שיווק ופירסום) shelf event -
תעודת תכולה (שיווק ופירסום) contents note -
תוכנית מולוטוב (כלכלה וסטטיסטיקה) Molotov plan -
תעודת תכולה (ביטוח וניהול סיכונים) contents note -
תוכנית מותנית זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory dependent program -
תעופה (תחבורה) aviation -
תוכנית מחוללת (מחשבים ומערכות מידע) program generator -
תעלולי תוכן ורקע (מחשבים ומערכות מידע) content and back round tricks -
תוכנית מט"חית (בנקאות ושוק ההון) foreign exchange plan -
תעמלני מכירות (שיווק ופירסום) missionary salepople -
תוכנית מטח"ית (ביטוח וניהול סיכונים) foreign exchange savings plan -
תעמלני מכירות (משאבי אנוש) missionary salepople -
תוכנית מיקרו (מחשבים ומערכות מידע) microprogram -
תעסוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) employment -
תוכנית מישנה (מחשבים ומערכות מידע) sub-program -
תעסוקה (יחסי עבודה) employment -
תוכנית מיתאר (מקרקעין) outline plan / master plan -
תעסוקה הולמת (דיני עסקים) suitable employment -
תוכנית מכר (מקרקעין) sale plan -
תעסוקה הולמת (יחסי עבודה) suitable employment -
תוכנית מעקב (מחשבים ומערכות מידע) trace program -
תעסוקה חלקית (כלכלה וסטטיסטיקה) partial employment -
תוכנית מערכת (מחשבים ומערכות מידע) interpretter -
תעסוקה חלקית (יחסי עבודה) partial employment -
תוכנית מפורטת (מקרקעין) detaild plan -
תעסוקה מוגנת (דיני עסקים) protected employment -
תוכנית מצג גרפי (מחשבים ומערכות מידע) graphic display program -
תעסוקה מוגנת (יחסי עבודה) protected employment -
תוכנית מקור (מחשבים ומערכות מידע) source program -
תעסוקה מחדש (יחסי עבודה) reemployment -
תוכנית מקטעים (מחשבים ומערכות מידע) segmented program -
תעסוקה מלאה (כלכלה וסטטיסטיקה) full employment -
תוכנית מקשרת (מחשבים ומערכות מידע) linker -
תעסוקה נגזרת (כלכלה וסטטיסטיקה) derivative employment -
תוכנית מרכזית (מחשבים ומערכות מידע) main program -
תעסוקת יתר (יחסי עבודה) overemployemnt -
תוכנית מרשל (כלכלה וסטטיסטיקה) Marshall plan -
תעסוקת-יתר (כלכלה וסטטיסטיקה) overemployment -
תוכנית משחק (ארגון וניהול עסקים) game plan -
תער אוקהם (כלכלה וסטטיסטיקה) Occam's razor -
תוכנית משיכה חודשית (בנקאות ושוק ההון) withdrawal plan -
תער אוקהם (ארגון וניהול עסקים) Ockham's Razor -
תוכנית משתמש (מחשבים ומערכות מידע) user program -
תערובה (בנקאות ושוק ההון) warranty -
תוכנית משתתפת (ביטוח וניהול סיכונים) contributory scheme -
תערובה (חשבונאות וביקורת) warranty -
תוכנית נהוגת־פקודות (מחשבים ומערכות מידע) command driven program -
תערובה (ביטוח וניהול סיכונים) warranty -
תוכנית נהוגת־תפריטים (מחשבים ומערכות מידע) menu driven program -
תערובה (שיווק ופירסום) warranty -
תוכנית ניידת (מחשבים ומערכות מידע) portable program -
תערובה מוגבלת (ארגון וניהול עסקים) limited warranty -
תוכנית סביבה (מקרקעין) location plan -
תערובה מוגבלת (שיווק ופירסום) limited warranty -
תוכנית סף מכללית (מחשבים ומערכות מידע) macro assembly program -
תערובה מיכללא (שיווק ופירסום) implied warranty -
תוכנית ספרייה (מחשבים ומערכות מידע) library program -
תערובה מיכללא (ארגון וניהול עסקים) implied warranty -
תוכנית ספרנית (מחשבים ומערכות מידע) Librarian -
תערובה מכללא (ביטוח וניהול סיכונים) implied warranty -
תוכנית עבודה (מקרקעין) work plans -
תערובה מכללא (בנקאות ושוק ההון) implied warranty -
תוכנית עורף (מחשבים ומערכות מידע) background program -
תערובה מלאה (שיווק ופירסום) full warranty -
תוכנית עיקרית (מחשבים ומערכות מידע) main program -
תערובה מלאה (ארגון וניהול עסקים) full warranty -
תוכנית עמלות (שיווק ופירסום) commission plan -
תערובה מפורשת (ארגון וניהול עסקים) express warranty -
תוכנית עמלות (ביטוח וניהול סיכונים) commission plan -
תערובה מפורשת (ביטוח וניהול סיכונים) express warranty -
תוכנית עמלות (כלכלה וסטטיסטיקה) commission plan -
תערובה מפורשת (שיווק ופירסום) express warranty -
תוכנית עסקית (ארגון וניהול עסקים) business plan -
תעריף (יחסי עבודה) tariff -
תוכנית עסקית (חשבונאות וביקורת) business plan -
תעריף (ביטוח וניהול סיכונים) tariff -
תוכנית עסקית (מקרקעין) business plan -
תעריף (תחבורה) tariff / fare -
תוכנית עריכה (מחשבים ומערכות מידע) editor -
תעריף (שיווק ופירסום) tariff -
תוכנית פונזי (בנקאות ושוק ההון) Ponzi scheme -
תעריף (ארגון וניהול עסקים) tariff -
תוכנית פיקוח (מחשבים ומערכות מידע) supervisor -
תעריף (2) (ביטוח וניהול סיכונים) tariff / fare -
תוכנית פירסום (שיווק ופירסום) media plan -
תעריף אב (ביטוח וניהול סיכונים) master tariff -
תוכנית פירסום (ארגון וניהול עסקים) media plan -
תעריף יסוד (בנקאות ושוק ההון) basic rate -
תוכנית פיתוח (מקרקעין) development plan -
תעריף יסוד (ביטוח וניהול סיכונים) basic rate -
תוכנית פיתוח של האומות המאוחדות (כלכלה וסטטיסטיקה) united nations development programme (UNDP) -
תעריף יסוד (ארגון וניהול עסקים) basic rate -
תוכנית פלט (מחשבים ומערכות מידע) output program -
תעריף יסוד (שיווק ופירסום) basic rate -
תוכנית פנסיה (בנקאות ושוק ההון) pension plan -
תעריף כולל (ארגון וניהול עסקים) blandet rate -
תוכנית פנסיה (יחסי עבודה) pension plan -
תעריף כולל (שיווק ופירסום) blandet rate -
תוכנית פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension plan -
תעריף למטען כללי (שיווק ופירסום) general cargo rate -
תוכנית פנסיה לעצמאים (ביטוח וניהול סיכונים) self employment retirement plan -
תעריף למטען כללי (ארגון וניהול עסקים) general cargo rate -
תוכנית פעולה (ארגון וניהול עסקים) action plan -
תעריף למטען כללי (תחבורה) general cargo rate -
תוכנית פעולה (ייצור ותיפעול) operational plan -
תעריף מדורג (תחבורה) graduated fare -
תוכנית פעולה יישומית (ייצור ותיפעול) project plan -
תעריף מוזל (תחבורה) reduced fare -
תוכנית פעילה (מחשבים ומערכות מידע) active program -
תעריף מיזערי (ארגון וניהול עסקים) minimum rate): -
תוכנית קבע (ארגון וניהול עסקים) standing plan -
תעריף מיזערי (שיווק ופירסום) minimum rate): -
תוכנית קדמית (מחשבים ומערכות מידע) foreground program -
תעריף מנחה (ביטוח וניהול סיכונים) guiding tarriff -
תוכנית קולומבו (כלכלה וסטטיסטיקה) Colombo plan -
תעריף מנחה (בנקאות ושוק ההון) guiding tarriff -
תוכנית קיצבתית (ביטוח וניהול סיכונים) pension scheme -
תעריף מפלה (שיווק ופירסום) discriminating tariff -
תוכנית קניינית (מחשבים ומערכות מידע) proprietary program -
תעריף מפלה (ארגון וניהול עסקים) discriminating tariff -
תוכנית קצבה (בנקאות ושוק ההון) pension plan -
תעריף סוטה (יחסי עבודה) red-circle rates -
תוכנית ראשית (מחשבים ומערכות מידע) main program -
תעריף פיצוי בסיסי (יחסי עבודה) rate of basic compensation -
תוכנית שאילתות (מחשבים ומערכות מידע) inquiry program -
תעריף פיצוי בסיסי (דיני עסקים) rate of basic compensation -
תוכנית שותפים (ארגון וניהול עסקים) affiliate program -
תעריף פרסום יחיד (ארגון וניהול עסקים) one time rate -
תוכנית שותפים (שיווק ופירסום) affiliate program -
תעריף פרסום יחיד (שיווק ופירסום) one time rate -
תוכנית שיגרת שימוש חוזר (מחשבים ומערכות מידע) routine -
תעריף קבוצתי (ביטוח וניהול סיכונים) group tariff -
תוכנית שיווק (שיווק ופירסום) marketing plan -
תעריף קבלני (יחסי עבודה) piece rate -
תוכנית שיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing plan -
תעריפון (בנקאות ושוק ההון) price list -
תוכנית שיווק תומכת (שיווק ופירסום) supporting marketing plan -
תעש' (ראשי תיבות עבריים) -
תוכנית שינויים (מקרקעין) changes plan -
תעשיה (ייצור ותיפעול) industry -
תוכנית שירות (מחשבים ומערכות מידע) utility program -
תעשיות ינוקא (כלכלה וסטטיסטיקה) infant industry -
תוכנית שיתופית (מחשבים ומערכות מידע) reentrant program -
תעשיות מובילות (כלכלה וסטטיסטיקה) leading industries -
תוכנית תושבת (מחשבים ומערכות מידע) resident program -
תעשיות מולאמות (כלכלה וסטטיסטיקה) nationalized industries -
תוכנית תחזוקה (ייצור ותיפעול) maintenance plan -
תעשיות מפתח (כלכלה וסטטיסטיקה) key industries -
תוכנית תימרוץ (יחסי עבודה) incentive plan -
תעשייה (בנקאות ושוק ההון) industry -
תוכנית תמרוץ (משאבי אנוש) incentive plan -
תעשייה (כלכלה וסטטיסטיקה) industry -
תוכנית תנועה (תחבורה) trafic plan -
תעשייה זורחת (כלכלה וסטטיסטיקה) sunrise industry -
תוכנית תנועה (מקרקעין) trafic plan -
תעשייה זעירה (כלכלה וסטטיסטיקה) small industry -
תוכניתן (מחשבים ומערכות מידע) programmer -
תעשייה חולצת (כלכלה וסטטיסטיקה) extractive industry -
תוכניתן יישומים (מחשבים ומערכות מידע) application programmer -
תעשייה כבדה (כלכלה וסטטיסטיקה) heavy industry -
תוכניתן מערכת (מחשבים ומערכות מידע) system programmer -
תעשייה לא־ריכוזית (כלכלה וסטטיסטיקה) non-concentrated industry -
תוכניתן תחזוקה (מחשבים ומערכות מידע) maintenance programmer -
תעשייה מובילה (כלכלה וסטטיסטיקה) leading industry -
תוכנת איבחון (מחשבים ומערכות מידע) diagnostic program -
תעשייה מולאמת (כלכלה וסטטיסטיקה) nationalized industry -
תוכנת איסוף (מחשבים ומערכות מידע) assembler -
תעשייה מחזורית (ארגון וניהול עסקים) cyclical industry -
תוכנת אלווי (מחשבים ומערכות מידע) Alvey programme -
תעשייה מנצלת (יחסי עבודה) sweated industry -
תוכנת בוחן (מחשבים ומערכות מידע) benchmark program -
תעשייה מנצלת / סדנת יזע (כלכלה וסטטיסטיקה) sweated industry -
תוכנת בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control program -
תעשייה סמוכה (כלכלה וסטטיסטיקה) adjacent industry -
תוכנת בקרת (מחשבים ומערכות מידע) job control program -
תעשייה קלה (כלכלה וסטטיסטיקה) light industry -
תוכנת הגהה (מחשבים ומערכות מידע) inference program -
תעשייה ריכוזית (כלכלה וסטטיסטיקה) concentrated industry -
תוכנת המרה (מחשבים ומערכות מידע) conversion program -
תעשייה שוקעת (כלכלה וסטטיסטיקה) sunset industry -
תוכנת התאוששות אוטומטית (מחשבים ומערכות מידע) automatic recovery program -
תעשיין (כלכלה וסטטיסטיקה) industrialist -
תוכנת מדף (מחשבים ומערכות מידע) software shelf-off -
תעשיית זבל (כלכלה וסטטיסטיקה) junk industry -
תוכנת מערכת (מחשבים ומערכות מידע) system software -
תעשיית זבל (ייצור ותיפעול) junk industry -
תוכנת ריגול (ארגון וניהול עסקים) spyware -
תעשיית מפתח (כלכלה וסטטיסטיקה) key industry -
תוכנת ריגול (מחשבים ומערכות מידע) spyware -
תפ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
תוכנת שירות (מחשבים ומערכות מידע) utility program -
תפ"י (ראשי תיבות עבריים) -
תוכנת תקשורת (מחשבים ומערכות מידע) snoitacinummoc program -
תפ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
תולל (מקרקעין) heaping -
תפ"ס (בנקאות ושוק ההון) NCD -
תום לב (בנקאות ושוק ההון) good faith -
תפוגה (ארגון וניהול עסקים) expiry -
תום לב (ביטוח וניהול סיכונים) good faith -
תפוגה (דיני עסקים) expiry -
תום לב (דיני עסקים) good fait -
תפוגה (ביטוח וניהול סיכונים) expiration -
תום לב ויושר (ביטוח וניהול סיכונים) utmost good fait -
תפוגה (חשבונאות וביקורת) mortality -
תום לב ויושר (דיני עסקים) utmost good faith -
תפוגה (בנקאות ושוק ההון) expiration -
תומך (תחבורה) suporter -
תפוגה (ייצור ותיפעול) mortality -
תומך (בנקאות ושוק ההון) backer -
תפוס (מקרקעין) caught-up -
תומך (מקרקעין) supportive -
תפוצה (שיווק ופירסום) circulation -
תומך (ביטוח וניהול סיכונים) suporter -
תפוצה בצובר (שיווק ופירסום) bulk circulation -
תומכה (מקרקעין) stay / prop -
תפוצה ברוטו (שיווק ופירסום) gross circulation -
תוס"י (ראשי תיבות עבריים) -
תפוצה בתשלום (שיווק ופירסום) paid circulation -
תוס"י (יחסי עבודה) ALOC -
תפוצה מבוזבזת (שיווק ופירסום) waste circulation -
תוסף (מחשבים ומערכות מידע) plug-in -
תפוצה מוגבלת (שיווק ופירסום) controlled circulation -
תוסף (תחבורה) staysail -
תפוצה ממשית (שיווק ופירסום) effective circulation -
תוסף (מחשבים ומערכות מידע) add-on -
תפוצה נטו (חשבונאות וביקורת) net circulation -
תוספות (ייצור ותיפעול) extras -
תפוצה נטו (שיווק ופירסום) net circulation -
תוספות (שיווק ופירסום) extras -
תפוצה על פי דרישה (שיווק ופירסום) request circulation -
תוספות סוציאליות (יחסי עבודה) social benefits -
תפוצה, רשימת (שיווק ופירסום) mailing list -
תוספת (ייצור ותיפעול) addition -
תפוצת חינם (שיווק ופירסום) franchise circulation -
תוספת (ארגון וניהול עסקים) supplement -
תפוקה (מחשבים ומערכות מידע) throughput -
תוספת (כלכלה וסטטיסטיקה) increment -
תפוקה (ייצור ותיפעול) output -
תוספת (יחסי עבודה) increment -
תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) output -
תוספת (2) (ייצור ותיפעול) supplement -
תפוקה אופטימלית (ייצור ותיפעול) optimum output -
תוספת אזורית (יחסי עבודה) regional allowance -
תפוקה גולמית (ייצור ותיפעול) gross output -
תוספת אי־רציפות (יחסי עבודה) Non-continuance addition -
תפוקה גולמית (חשבונאות וביקורת) gross output -
תוספת אישית (ייצור ותיפעול) personal addition -
תפוקה כוללת (חשבונאות וביקורת) total product -
תוספת בושה (יחסי עבודה) disgrace allowance -
תפוקה כוללת (ייצור ותיפעול) total product -
תוספת בחליפין (שיווק ופירסום) boot -
תפוקה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) total product -
תוספת בחליפין (בנקאות ושוק ההון) boot -
תפוקה לא־רצוייה (ייצור ותיפעול) undesired output -
תוספת בחליפין (ארגון וניהול עסקים) boot -
תפוקה לאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) national product -
תוספת בנייה (מקרקעין) addition of building eara -
תפוקה לגודל (כלכלה וסטטיסטיקה) returns to scale -
תוספת בשל אינפלציה (דיני עסקים) inflationary addition -
תפוקה לגולגולת (כלכלה וסטטיסטיקה) per-capita output -
תוספת בשל אינפלציה (מקרקעין) inflatory addition -
תפוקה ממוצעת (כלכלה וסטטיסטיקה) average product -
תוספת גובה (יחסי עבודה) hightime -
תפוקה ממוצעת (ייצור ותיפעול) average product -
תוספת גובה (ייצור ותיפעול) hightime -
תפוקה ממוצעת (חשבונאות וביקורת) average product -
תוספת גלובלית (יחסי עבודה) global allowance -
תפוקה מרבית (כלכלה וסטטיסטיקה) maximum production -
תוספת הסתגלות (יחסי עבודה) adoption allowance -
תפוקה מרבית מיחידת עלות הפעלה (כלכלה וסטטיסטיקה) maximum production per operation cost unit -
תוספת העלות (בנקאות ושוק ההון) cost of carry -
תפוקה נקייה (כלכלה וסטטיסטיקה) net product -
תוספת הפרעות (ייצור ותיפעול) interruptions addition -
תפוקה פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה) diminishishing returns -
תוספת ותק (יחסי עבודה) seniority pay -
תפוקה פוטנציאלית (כלכלה וסטטיסטיקה) potential output -
תוספת חיתומית (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting addition -
תפוקה פיזית שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal physical product -
תוספת יוקר (יחסי עבודה) cost of living allowance -
תפוקה רצויה (ייצור ותיפעול) desired output -
תוספת יוקר (ביטוח וניהול סיכונים) cost of living allowance -
תפוקה שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal productivity -
תוספת יוקר (תוס"י) (כלכלה וסטטיסטיקה) cost of living allowance (COLA) -
תפוקה שולית הפרשית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal differential productivity -
תוספת מחיר (בנקאות ושוק ההון) payup -
תפוקה שולית של הון (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal productivity of capital -
תוספת מחלקתית (יחסי עבודה) departmental benefits -
תפוקה שולית, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) -
תוספת מיוחדת (יחסי עבודה) special allowance -
תפוקה תקנית (ייצור ותיפעול) standard output -
תוספת מימוש (בנקאות ושוק ההון) exercise money -
תפוקה תקנית (יחסי עבודה) standard output -
תוספת מפעלית (יחסי עבודה) factory increment -
תפוקה, ערך (ייצור ותיפעול) output value -
תוספת מקצועית (ביטוח וניהול סיכונים) professional increase -
תפוקת קו (ייצור ותיפעול) line product -
תוספת מקצועית (יחסי עבודה) occupational benefit -
תפוקת תעסוקה מלאה (כלכלה וסטטיסטיקה) full-employment output -
תוספת משפחה (יחסי עבודה) familly allowance -
תפילה (מקרקעין) chapel -
תוספת סוציאלית (יחסי עבודה) social allowance -
תפיסה (משאבי אנוש) perception -
תוספת סיכון (יחסי עבודה) risk addition -
תפיסה (תיקשורת) perception -
תוספת סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk addition -
תפיסה בררנית (תיקשורת) selective perception -
תוספת עייפות (ייצור ותיפעול) fatigue addition -
תפיסה הומנית (משאבי אנוש) humane concept -
תוספת על (יחסי עבודה) override -
תפיסה חזותית (משאבי אנוש) visual perception -
תוספת על (שיווק ופירסום) override -
תפיסה יחידתית (ארגון וניהול עסקים) unit concept -
תוספת על (ארגון וניהול עסקים) override -
תפיסה יחידתית (ייצור ותיפעול) unit concept -
תוספת על (ביטוח וניהול סיכונים) override -
תפיסה מכניסטית (משאבי אנוש) mechanistic concept -
תוספת ריבית בשל חריגה (בנקאות ושוק ההון) excess rate addition -
תפיסה מרחבית (משאבי אנוש) spatial perception -
תוספת רפואית (ביטוח וניהול סיכונים) medical increase -
תפיסה עצמית, תאורית (שיווק ופירסום) self preception hteory -
תוספת שדה (יחסי עבודה) field allowance -
תפיסה עצמית, תאורית (תיקשורת) self preception hteory -
תוספת תפקיד (יחסי עבודה) position allowance -
תפיסה פיננסית של הון (ארגון וניהול עסקים) financial concept of capital -
תוספתי, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) incremental analysis -
תפיסה פיננסית של הון (חשבונאות וביקורת) financial concept of capital -
תוספתיות (ארגון וניהול עסקים) incrementalism -
תפיסה פרסומית (שיווק ופירסום) advertising concept -
תועלת (שיווק ופירסום) utility -
תפיסה רעיונית (שיווק ופירסום) concept -
תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) utility -
תפיסה שיווקית (ארגון וניהול עסקים) marketing concept -
תועלת בעלים (ארגון וניהול עסקים) possession utility -
תפיסה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing concept -
תועלת בעלים (שיווק ופירסום) possession utility -
תפיסה שיווקית חברתית (שיווק ופירסום) social marketing concept -
תועלת זמן (שיווק ופירסום) time utility -
תפיסה שיווקית כוללת (שיווק ופירסום) integrated marketing concept -
תועלת חיפוש (שיווק ופירסום) search utility -
תפיסה שיווקית כוללת (ארגון וניהול עסקים) integrated marketing concept -
תועלת יסודית (כלכלה וסטטיסטיקה) cardinal utility -
תפיסה, מבחן (שיווק ופירסום) concept test -
תועלת כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) total utility -
תפיסת איכות (ייצור ותיפעול) quality perception -
תועלת כוללת (שיווק ופירסום) total utility -
תפיסת ייצור (ייצור ותיפעול) production concept -
תועלת כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic usefulness -
תפיסת מכירות (שיווק ופירסום) sales concept -
תועלת מבוקשת (שיווק ופירסום) benefit sought -
תפיסת צרכן (שיווק ופירסום) consumers perception -
תועלת מיגוון (שיווק ופירסום) assortment utility) -
תפיסת תגמולים צודקים (משאבי אנוש) perceived equitable rewards -
תועלת מידע (ארגון וניהול עסקים) information utility -
תפיסת תגמולים צודקים (יחסי עבודה) perceived equitable rewards -
תועלת מידע (שיווק ופירסום) information utility -
תפיסת תפקיד (ארגון וניהול עסקים) role perception -
תועלת מיון (שיווק ופירסום) sorting utility -
תפנית (בנקאות ושוק ההון) reverse -
תועלת מערכתית (שיווק ופירסום) system utility -
תפנית (2) (בנקאות ושוק ההון) spike -
תועלת מקום (שיווק ופירסום) place utility -
תפנית (3) (בנקאות ושוק ההון) turn around -
תועלת נטו תוספתית (חשבונאות וביקורת) net incremental benefit -
תפנית כלפי מטה (בנקאות ושוק ההון) down reversal -
תועלת סדורה (כלכלה וסטטיסטיקה) ordinal utility -
תפנית כלפי מעלה (בנקאות ושוק ההון) up reversal -
תועלת עלות נצברת, שיטת (יחסי עבודה) acrued benfit cost method -
תפעול (ייצור ותיפעול) operating -
תועלת עלות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) benefit cost analysis -
תפעול משאבי אנוש (משאבי אנוש) human resources operating -
תועלת עלות, ניתוח (חשבונאות וביקורת) benefit cost analysis -
תפעול משאבי אנוש (ייצור ותיפעול) human resources operating -
תועלת פגה (חשבונאות וביקורת) expired utility -
תפקוד (ארגון וניהול עסקים) functioning -
תועלת פגה (ייצור ותיפעול) expired utility -
תפקוד שלילי (ארגון וניהול עסקים) disfunction -
תועלת פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה) diminishing utility -
תפקיד (ארגון וניהול עסקים) role -
תועלת צורה (שיווק ופירסום) form utility -
תפקיד (משאבי אנוש) position -
תועלת צפויה (ארגון וניהול עסקים) expected utility -
תפקיד (2) (משאבי אנוש) job -
תועלת צפויה (כלכלה וסטטיסטיקה) expected utility -
תפקיד (2) (ארגון וניהול עסקים) function -
תועלת שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal utility -
תפקיד (3) (משאבי אנוש) function -
תועלת שולית פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה) diminishing marginal utility -
תפקיד ארגון (ארגון וניהול עסקים) organizing function -
תועלת שולית, אסכולת (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal utility economics -
תפקיד בקרה (ארגון וניהול עסקים) controlling function -
תועלת שלילית (יחסי עבודה) negative utility -
תפקיד בקרה (חשבונאות וביקורת) controlling function -
תועלת שלילית (כלכלה וסטטיסטיקה) negative utility -
תפקיד דובר (ארגון וניהול עסקים) spokesperson role -
תועלת שלילית (שיווק ופירסום) negative utility -
תפקיד העסקה (משאבי אנוש) employment function -
תועלת שנתקבלה (כלכלה וסטטיסטיקה) benefit received -
תפקיד מטה (ארגון וניהול עסקים) staff function -
תועלת שנתקבלה, תאוריית (דיני עסקים) benefit received principal -
תפקיד מפיץ (ארגון וניהול עסקים) disseminator role -
תועלת תוספתית (חשבונאות וביקורת) incremental benefit -
תפקיד מפיץ (משאבי אנוש) disseminator role -
תועלת תוספתית (ייצור ותיפעול) incremental benefit -
תפקיד מקצה משאבים (ייצור ותיפעול) resource allocator role -
תועלת תכליתית (שיווק ופירסום) functional utilily -
תפקיד מקצה משאבים (ארגון וניהול עסקים) resource allocator role -
תועלת, בסיס (שיווק ופירסום) utility basis -
תפקיד משרדי (ארגון וניהול עסקים) ministerial duty -
תועלת, בסיס (ארגון וניהול עסקים) utility basis -
תפקיד נושא ונותן (ארגון וניהול עסקים) negotiator role -
תועלת-עלות חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) social benefits-costs -
תפקיד ניצב (ארגון וניהול עסקים) figurehead role -
תועלתיות (כלכלה וסטטיסטיקה) utilitarianism -
תפקיד סופי (משאבי אנוש) terminal position -
תועלתנות (משאבי אנוש) utilitarianism -
תפקיד סורק (ארגון וניהול עסקים) monitor role -
תוף (מחשבים ומערכות מידע) drum -
תפקיד עיקרי (משאבי אנוש) major duty -
תוף הדפסה (מחשבים ומערכות מידע) print drum -
תפקיד עיקרי (ארגון וניהול עסקים) major duty -
תוף מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic drum -
תפקיד עסקי (ארגון וניהול עסקים) business role -
תופס עיין (שיווק ופירסום) eye catcher -
תפקיד קטן (משאבי אנוש) minor duty -
תופעת מדד (בנקאות ושוק ההון) index phenomenon -
תפקיד תיאום (ארגון וניהול עסקים) role liaison -
תופעת מינסקי (בנקאות ושוק ההון) Minsky moment -
תפקיד תכנון (ארגון וניהול עסקים) planning function -
תופעת תזוזה מסוכנת (משאבי אנוש) risky shift phenomenon -
תפקיד תקופתי (משאבי אנוש) cyclic duty -
תוצא (בנקאות ושוק ההון) effect -
תפקיד תקופתי (יחסי עבודה) cyclic duty -
תוצא אחרונות (משאבי אנוש) recentness effect -
תפקידי החלטה (ארגון וניהול עסקים) decisional roles -
תוצא אינבו (שיווק ופירסום) placebo effect -
תפקידי כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) functions of money -
תוצא בעלות (כלכלה וסטטיסטיקה) ownership effect -
תפקידי ממשלה (כלכלה וסטטיסטיקה) government role -
תוצא דומינו (כלכלה וסטטיסטיקה) domino effect -
תפקידי ניהול (ארגון וניהול עסקים) management functions -
תוצא דמיון (משאבי אנוש) similarity effect -
תפקידים אינפורמטיביים (ארגון וניהול עסקים) information roles -
תוצא האותורן (ייצור ותיפעול) Hawthorne effect -
תפקידים מנוגדים (משאבי אנוש) incompatible functions -
תוצא הטמעה (ייצור ותיפעול) assimilation effect -
תפקידים מנוגדים (ארגון וניהול עסקים) incompatible functions -
תוצא הילה (ארגון וניהול עסקים) halo effect -
תפרושת (תחבורה) sails -
תוצא הילה (משאבי אנוש) halo effect -
תפריט (מחשבים ומערכות מידע) menu -
תוצא הילה (שיווק ופירסום) halo effect -
תצ"א (ראשי תיבות עבריים) -
תוצא הכנסה (כלכלה וסטטיסטיקה) income effect -
תצ'ריזם (כלכלה וסטטיסטיקה) Thatcherism -
תוצא העברה (ייצור ותיפעול) carry over effect -
תצהיר (דיני עסקים) declaration -
תוצא זיגרניק (ייצור ותיפעול) Zeigarnik effect -
תצהיר (2) (דיני עסקים) affidavit -
תוצא חדשות (שיווק ופירסום) news effect -
תצוגה (שיווק ופירסום) display -
תוצא חדשות (תיקשורת) news effect -
תצוגה (מחשבים ומערכות מידע) display -
תוצא יישור קו (כלכלה וסטטיסטיקה) catch-up effect -
תצוגה אלקטרו־זרחנית (מחשבים ומערכות מידע) electroluminescent display -
תוצא ינואר (בנקאות ושוק ההון) january effect -
תצוגה גבישית נוזלית (מחשבים ומערכות מידע) Liquid Crystal Display (LCD) -
תוצא יתרה ריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה) real balance effect -
תצוגה הידברותית (מחשבים ומערכות מידע) interactive display -
תוצא לקוח (בנקאות ושוק ההון) clientele effect -
תצוגה המונית (שיווק ופירסום) mass display -
תוצא מכפיל (ארגון וניהול עסקים) multiplier effect -
תצוגה חזותית (מחשבים ומערכות מידע) visual kisplay -
תוצא מנוף (בנקאות ושוק ההון) leverage effect -
תצוגה חזותית (שיווק ופירסום) visual display -
תוצא ניסיון (ייצור ותיפעול) experience effect -
תצוגה ישירה (מחשבים ומערכות מידע) direct display -
תוצא ניסיון (משאבי אנוש) experience effect -
תצוגה מלאה (שיווק ופירסום) full showing -
תוצא סטריוטיפ (משאבי אנוש) stereotype effect -
תצוגה מעורבת (שיווק ופירסום) jumble display -
תוצא עדר (בנקאות ושוק ההון) band wagon effect -
תצוגה נודדת (שיווק ופירסום) travelling display -
תוצא עדר (יחסי עבודה) mob effect -
תצוגה פולטת גז (מחשבים ומערכות מידע) plasma display -
תוצא עושר (כלכלה וסטטיסטיקה) wealth effect -
תצוגה, השפעת (שיווק ופירסום) demonstration effect -
תוצא עיגון (כלכלה וסטטיסטיקה) anchoring effect -
תצוגה, השפעת (כלכלה וסטטיסטיקה) demonstration effect -
תוצא פיג'ו (כלכלה וסטטיסטיקה) Pigou effect -
תצוגת מצב וקטור (מחשבים ומערכות מידע) vector mode display -
תוצא פישר (בנקאות ושוק ההון) Fisher effect -
תצוגת מצב נקודתי (מחשבים ומערכות מידע) point mode display -
תוצא קרון תזמורת (יחסי עבודה) bandwagon effect -
תצוגת ניטור (מחשבים ומערכות מידע) monitor display -
תוצא רשת (כלכלה וסטטיסטיקה) network effect -
תצוגת פלסמה (מחשבים ומערכות מידע) plasma display -
תוצא רשת (ארגון וניהול עסקים) network effect -
תצוגת פנים (שיווק ופירסום) in store demonstration -
תוצא רשת חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) external network effect -
תצוגת קצה (שיווק ופירסום) end aisle display -
תוצא שוט פר (ארגון וניהול עסקים) bullwhip effect -
תצורה (שיווק ופירסום) format -
תוצא שוט פר (שיווק ופירסום) bullwhip effect -
תצורה (מחשבים ומערכות מידע) configuration -
תוצא תחלופה (כלכלה וסטטיסטיקה) substitution effect -
תצורה (תיקשורת) format -
תוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) outcome -
תצורת "דאבל־יו" (בנקאות ושוק ההון) W formation -
תוצאה (משאבי אנוש) outcome -
תצורת "וי" (בנקאות ושוק ההון) V formation -
תוצאה (מחשבים ומערכות מידע) result -
תצורת יעד (מחשבים ומערכות מידע) target configuration -
תוצאה ברמה ראשונה (יחסי עבודה) first level outcome -
תצורת לולאה (מחשבים ומערכות מידע) loop configuration -
תוצאה ברמה ראשונה (משאבי אנוש) first level outcome -
תצורת שרת-לקוח (מחשבים ומערכות מידע) client-server configuration -
תוצאה ברמה שנייה (יחסי עבודה) second-level outcome -
תצלום אוויר [תצ"א] (מקרקעין) aerial photograph -
תוצאה ברמה שנייה (משאבי אנוש) second-level outcome -
תצפית (כלכלה וסטטיסטיקה) observation -
תוצאה חיתומית (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting result -
תצפית (ייצור ותיפעול) observation -
תוצאה מקובלת (כלכלה וסטטיסטיקה) accepted sequence -
תצפית אקראית (ייצור ותיפעול) random observation -
תוצאה מתוקנת (כלכלה וסטטיסטיקה) revised sequence -
תצפית התנהגותית (משאבי אנוש) -
תוצאה סופית (מחשבים ומערכות מידע) final result -
תצפית לא מיבנית (שיווק ופירסום) unstructural observation -
תוצאה סופית (ייצור ותיפעול) end results -
תצפית לא מיבנית (כלכלה וסטטיסטיקה) unstructural observation -
תוצאה סופית (משאבי אנוש) end results -
תצפית מיבנית. (שיווק ופירסום) structural observation -
תוצאה תפעולית (ייצור ותיפעול) operating result -
תצפית מיבנית. (כלכלה וסטטיסטיקה) structural observation -
תוצאות הנפקה (בנקאות ושוק ההון) floatation outcome -
תצפית מכנית (כלכלה וסטטיסטיקה) mechanincal observation -
תוצאות חיפוש אורגניות (מחשבים ומערכות מידע) organic search results -
תצפית מכנית (שיווק ופירסום) mechanincal observation -
תוצאות חיפוש בתשלום (מחשבים ומערכות מידע) advertisments sponored links -
תצפית משולבת (שיווק ופירסום) combined observation -
תוצאות חיפוש בתשלום (חשבונאות וביקורת) advertisments sponored links -
תצפית משולבת (כלכלה וסטטיסטיקה) combined observation -
תוצאות לוואי (כלכלה וסטטיסטיקה) side-effects -
תצפית משתתפת (ייצור ותיפעול) participant observation -
תוצאות מעמד (משאבי אנוש) status consequence -
תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption -
תוצאות מעמד (ארגון וניהול עסקים) status consequence -
תצרוכת בלתי-תלויה (כלכלה וסטטיסטיקה) autonomous consumption -
תוצאות מפתח (חשבונאות וביקורת) key result -
תצרוכת קבועה (כלכלה וסטטיסטיקה) permanent consumption -
תוצאות שוות (ארגון וניהול עסקים) equifinality -
תק"ל (ראשי תיבות עבריים) -
תוצאות, הדמית (ייצור ותיפעול) results simulation -
תק"מ (ראשי תיבות עבריים) -
תוצאת ביניים (מחשבים ומערכות מידע) intermediate result -
תק' (ראשי תיבות עבריים) -
תוצר (חשבונאות וביקורת) product -
תקב"ר (ראשי תיבות עבריים) -
תוצר (כלכלה וסטטיסטיקה) product -
תקבול (שיווק ופירסום) receipt -
תוצר (ייצור ותיפעול) product -
תקבול (דיני עסקים) receipt -
תוצר לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national product -
תקבול (חשבונאות וביקורת) receipt -
תוצר לאומי גולמי (תל"ג) (כלכלה וסטטיסטיקה) gross national product (GNP) -
תקבול להלכה (חשבונאות וביקורת) constructive receipt -
תוצר לאומי גולמי ממשי (כלכלה וסטטיסטיקה) actual gross national product -
תקבולים על חשבון מניות (חשבונאות וביקורת) receipts on shares account -
תוצר לאומי גולמי פוטנציאלי (כלכלה וסטטיסטיקה) potential gross national product -
תקבולים על חשבון מניות (בנקאות ושוק ההון) receipts on shares account -
תוצר לאומי נקי (תל"ן) (כלכלה וסטטיסטיקה) net national product (NNP) -
תקבולים תקופתיים (ביטוח וניהול סיכונים) periodical receipts -
תוצר ליבה (שיווק ופירסום) core product -
תקדים (דיני עסקים) precedent -
תוצר למועסק (חשבונאות וביקורת) product per employed -
תקוע (בנקאות ושוק ההון) locked-in -