לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שיטת רוקר (יחסי עבודה) Rucker system -
ש"א (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת רישום ברוטו (חשבונאות וביקורת) gross system -
ש"ב (בנקאות ושוק ההון) RO -
שיטת רישום מלאי תמידי (חשבונאות וביקורת) perpetual inventory system -
ש"ב (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת רישום נטו (חשבונאות וביקורת) net system -
ש"ח (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת שווי מאזני (בנקאות ושוק ההון) book value method -
ש"ט (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת שיפורים (יחסי עבודה) improvement system -
ש"ס (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת שלל (ארגון וניהול עסקים) spoils system -
ש"ע (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת תקרית (משאבי אנוש) incident method -
ש"צ (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת תרחישים (בנקאות ושוק ההון) scenario method -
ש"ש (ראשי תיבות עבריים) -
שיטת תשלום (בנקאות ושוק ההון) payment method -
ש' (ראשי תיבות עבריים) -
שייטת (תחבורה) fleet -
ש.י.ל. (ראשי תיבות עבריים) -
שייכות (ארגון וניהול עסקים) relevance -
שאבת (תחבורה) pumper -
שייכות (חשבונאות וביקורת) relevance -
שאילה (מקרקעין) borrowing -
שייכות (שיווק ופירסום) connection -
שאילה (בנקאות ושוק ההון) lending / borrowing -
שייר (ביטוח וניהול סיכונים) retention -
שאילת מניות (בנקאות ושוק ההון) borrowing shares -
שייר (כלכלה וסטטיסטיקה) retention -
שאילת שאלות (משאבי אנוש) questioning technique -
שייר אקטיווי (ביטוח וניהול סיכונים) active retention -
שאילתה (מחשבים ומערכות מידע) query -
שיכון (מקרקעין) housing complex -
שאילתת מידע (בנקאות ושוק ההון) information query -
שיכון סוציילי (מקרקעין) social housing -
שאיפה (משאבי אנוש) aspiration -
שיכחה, שיעור (שיווק ופירסום) forgeting rate -
שאיפה לרנטה (כלכלה וסטטיסטיקה) rent seeking -
שיכחה, שיעור (תיקשורת) forgeting rate -
שאיפה לרנטה (ארגון וניהול עסקים) rent seeking -
שיכנוע (שיווק ופירסום) presuation -
שאיר (דיני עסקים) dependent -
שיכנוע אישי (משאבי אנוש) presonal influence -
שאירים (ביטוח וניהול סיכונים) surviving relatives -
שיכנוע אישי (שיווק ופירסום) presonal influence -
שאלה אמפירית (משאבי אנוש) empirical quation -
שיכפול (מחשבים ומערכות מידע) duplication -
שאלה גורפת (ביטוח וניהול סיכונים) sweeping question -
שיכרון המעמד (ארגון וניהול עסקים) status inebriation -
שאלה ותשובה (שו"ת) (משאבי אנוש) question and answer -
שיכתוב (תיקשורת) rewrite -
שאלה ותשובה (שו"ת) (שיווק ופירסום) question and answer -
שיכתוב (מחשבים ומערכות מידע) rewrite -
שאלה ותשובה (שו"ת) (כלכלה וסטטיסטיקה) question and answer -
שילהוב (תיקשורת) flaming -
שאלה נורמטיבית (ארגון וניהול עסקים) normative question -
שילוב (ארגון וניהול עסקים) integration -
שאלה סגורה (שיווק ופירסום) closed end question -
שילוב (בנקאות ושוק ההון) integration -
שאלה סגורה (משאבי אנוש) closed end question -
שילוב (חשבונאות וביקורת) combination -
שאלה סגורה (כלכלה וסטטיסטיקה) closed end question -
שילוב (2) (ארגון וניהול עסקים) combination -
שאלה פריסקריפטיבית (משאבי אנוש) prescriptive question -
שילוב אופקי (משאבי אנוש) horizontal integration -
שאלה פתוחה (כלכלה וסטטיסטיקה) open end question -
שילוב אופקי (ארגון וניהול עסקים) horizontal integration -
שאלה פתוחה (שיווק ופירסום) open end question -
שילוב אופקי (כלכלה וסטטיסטיקה) horizontal integration -
שאלה פתוחה (משאבי אנוש) open end question -
שילוב אינטרסים (בנקאות ושוק ההון) community of interest -
שאלה תאורטית (משאבי אנוש) theoretical question -
שילוב אלכסוני (ארגון וניהול עסקים) diagonalintegration -
שאלה תיאורית (משאבי אנוש) descriptive question -
שילוב אנכי (ארגון וניהול עסקים) vertical integration -
שאלה תיאורית (ארגון וניהול עסקים) descriptive question -
שילוב אנכי (משאבי אנוש) vertical integration -
שאלון (דיני עסקים) questionnaire -
שילוב הכנסות (דיני עסקים) integration of income -
שאלון (כלכלה וסטטיסטיקה) questionnaire -
שילוב מבני (ארגון וניהול עסקים) structural integration -
שאלון (משאבי אנוש) questionnaire -
שילוב מעבדים (מחשבים ומערכות מידע) multiprocessor interleaving -
שאלון (שיווק ופירסום) questionnaire -
שילוב פעולות (כלכלה וסטטיסטיקה) synergy -
שאלון (ארגון וניהול עסקים) questionnaire -
שילוב רצוני (ארגון וניהול עסקים) voluntary integration -
שאלון אישיות ישיר (משאבי אנוש) direct personality questionnaire -
שילוח (שיווק ופירסום) forwarding -
שאלון אישיות עקיף (משאבי אנוש) indirect personality questionnaire -
שילוש קדוש (תיקשורת) trinity -
שאלון ביוגרפי (משאבי אנוש) biographic questionnaire -
שימוע (דיני עסקים) hearing -
שאלון מניעים (משאבי אנוש) motives questionnaire -
שימוע (יחסי עבודה) hearing -
שאלון נטיות (משאבי אנוש) interest questionnaire -
שימור (כלכלה וסטטיסטיקה) conservation -
שאלון ניתוח תפקיד (משאבי אנוש) position analysis questionnaire -
שימור (מחשבים ומערכות מידע) reservation -
שאלון רפואי (ביטוח וניהול סיכונים) medical questionnaire -
שימור (מקרקעין) restoration -
שאלון תיאור עצמי (משאבי אנוש) self description questionnaire -
שימור הון (ביטוח וניהול סיכונים) preservation of capital [poc] -
שאלות מנחות (דיני עסקים) leading questions -
שימור הון (בנקאות ושוק ההון) preservatikon of capital -
שאלת הפיס (יחסי עבודה) sixty-four thousand dollar question -
שימור הון (חשבונאות וביקורת) preservation of capital -
שאלת הפיס (משאבי אנוש) sixty-four thousand dollar question -
שימור הון אנושי (משאבי אנוש) human capital maintenance -
שאלת מפתח (כלכלה וסטטיסטיקה) key question -
שימור הון, עקרון (ארגון וניהול עסקים) capital mintenance concept -
שאלת מפתח (משאבי אנוש) key question -
שימור הון, עקרון (חשבונאות וביקורת) capital mintenance concept -
שאר בשר (דיני עסקים) next of kin -
שימור הון: (ארגון וניהול עסקים) preservation of capital -
שאריות בד (ייצור ותיפעול) mills ends -
שימור לקוחות (ארגון וניהול עסקים) customers conservation -
שאריות מעובדות (ייצור ותיפעול) processed scrap -
שימור לקוחות (שיווק ופירסום) customers conservation -
שארית (שיווק ופירסום) job lot -
שימור מבנים (מקרקעין) building conversation -
שארית (מחשבים ומערכות מידע) remainder -
שימור מידע פנים (ארגון וניהול עסקים) maintenance of inside information -
שארית (2) (שיווק ופירסום) remainder -
שימור קריירה (משאבי אנוש) career maintenance -
שארית: (ביטוח וניהול סיכונים) residual -
שימור קרקע וניקוז (מקרקעין) soil preservation and drainage -
שב"א (ראשי תיבות עבריים) -
שימור תעודות (ארגון וניהול עסקים) preservation of records -
שב"ן (ביטוח וניהול סיכונים) additional medicine services [a.h.s.] -
שימוש (ייצור ותיפעול) use -
שב"נ (ראשי תיבות עבריים) -
שימוש אנלוגי (ייצור ותיפעול) analog use -
שבב (מחשבים ומערכות מידע) chip -
שימוש ביחסים פיננסיים (חשבונאות וביקורת) use of financial ratios -
שבב (תיקשורת) chip -
שימוש ביחסים פיננסיים (בנקאות ושוק ההון) use of financual ratios -
שבב זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) chip memory -
שימוש במידע פנים (בנקאות ושוק ההון) insider trading / use of inside information -
שבב לוגי (מחשבים ומערכות מידע) logic chip -
שימוש הוגן (ארגון וניהול עסקים) fair use -
שבב מונוליתי (מחשבים ומערכות מידע) monolithic chip -
שימוש הוגן (דיני עסקים) fair use -
שבב מעגל משולב (מחשבים ומערכות מידע) Dual In-line Package (DIP) -
שימוש חורג (מקרקעין) non-conforming use -
שבב משחקים (מחשבים ומערכות מידע) game chip -
שימוש לרעה (בנקאות ושוק ההון) abuse -
שבב צורן (מחשבים ומערכות מידע) silicon chip -
שימוש מגוון (מקרקעין) multiple use -
שבוע (מידות ומשקלות) week -
שימוש מיטבי (בנקאות ושוק ההון) highest and best use -
שבוע עבודה (דיני עסקים) work week -
שימושיות (תיקשורת) usability -
שבוע עבודה (יחסי עבודה) work week -
שימושיות (מחשבים ומערכות מידע) usability -
שבוע עבודה דחוס (יחסי עבודה) compressed work week -
שימשונית / שמשונית (שיווק ופירסום) supertarpaulin -
שבוע עבודה מוארך (דיני עסקים) extended work week -
שינה (מקרקעין) schiene -
שבוע עבודה מוארך (יחסי עבודה) extended work week -
שינוי (ארגון וניהול עסקים) change -
שבוע עבודה מקוצר (דיני עסקים) shortned work week -
שינוי (בנקאות ושוק ההון) alteration -
שבוע עבודה מקוצר (יחסי עבודה) shortened work week -
שינוי (מחשבים ומערכות מידע) modification -
שבועונים (תיקשורת) weekly publication -
שינוי או ביטול פקודה (בנקאות ושוק ההון) changing or cacellation of orders -
שבועונים (שיווק ופירסום) weekly publication -
שינוי ארגון (ארגון וניהול עסקים) reorganization -
שבועות סירוגיים (שיווק ופירסום) alternative weeks -
שינוי בידע (משאבי אנוש) change in knowledge -
שבח (מקרקעין) betterment / improvement -
שינוי ביציגות (יחסי עבודה) change in representation -
שבח (דיני עסקים) increment -
שינוי ביציגות (דיני עסקים) change of representation -
שבי אסדרה (כלכלה וסטטיסטיקה) regulatory capture -
שינוי במלאי (חשבונאות וביקורת) inventory variation -
שבי אסדרה (ארגון וניהול עסקים) regulatory capture -
שינוי בסיכון (ביטוח וניהול סיכונים) alteration of risk -
שבי המסדיר (כלכלה וסטטיסטיקה) regulatory capture -
שינוי בסיס חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting basis change -
שביל (מקרקעין) path -
שינוי בעלות (יחסי עבודה) change of ownership -
שביל (מחשבים ומערכות מידע) path -
שינוי גישות (ארגון וניהול עסקים) change of approaches -
שביל (תחבורה) path -
שינוי הבקרה (מחשבים ומערכות מידע) change of control -
שביעות רצון (משאבי אנוש) satisfaction -
שינוי הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction modification -
שביעות רצון בעבודה (יחסי עבודה) work satisfaction -
שינוי התנהגות (משאבי אנוש) behavioral change -
שבירה גרועה (מחשבים ומערכות מידע) bed break -
שינוי זיקה (ביטוח וניהול סיכונים) change of interest -
שבירת מנות (שיווק ופירסום) breaking bulk -
שינוי זמני בשכר האחרון (יחסי עבודה) temporary change in last salary -
שבירת מנות (ארגון וניהול עסקים) breaking bulk -
שינוי חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting change -
שבירת מעגל (בנקאות ושוק ההון) circuit breaker -
שינוי טכני מגדיל תפוקה (ייצור ותיפעול) labor augmenting technical change -
שבירת פיקדון (בנקאות ושוק ההון) deposits withdrawal -
שינוי יומי (בנקאות ושוק ההון) daily change -
שבירת פיקדון (ביטוח וניהול סיכונים) breaking a deposit -
שינוי ייעוד (מקרקעין) change of designation -
שביתה (כלכלה וסטטיסטיקה) strike -
שינוי כיוון חיובי (בנקאות ושוק ההון) upswing -
שביתה (יחסי עבודה) strike -
שינוי מבני (ארגון וניהול עסקים) structural change -
שביתה איטלקית (יחסי עבודה) Italian strike -
שינוי מהותי (ביטוח וניהול סיכונים) material change -
שביתה ארצית (יחסי עבודה) national Strike -
שינוי מהותי (בנקאות ושוק ההון) material change -
שביתה בלתי חוקית (יחסי עבודה) illegal strike -
שינוי מהותי לרעה (דיני עסקים) material adverse change [MAC] -
שביתה בלתי מוגנת (יחסי עבודה) unprotected strike -
שינוי מוטב (ביטוח וניהול סיכונים) change of beneficiary -
שביתה בלתי מוגנת (דיני עסקים) unprotected strike -
שינוי מחיר (שיווק ופירסום) price change -
שביתה בלתי מורשית (יחסי עבודה) unauthorized strike -
שינוי מחיר (בנקאות ושוק ההון) price change -
שביתה חטופה (יחסי עבודה) snap strike -
שינוי מחיר (חשבונאות וביקורת) price change -
שביתה חלקית (יחסי עבודה) partial strike -
שינוי מחיר מזערי (בנקאות ושוק ההון) pip -
שביתה כדין (יחסי עבודה) lawful strike -
שינוי מלאי (ייצור ותיפעול) inventory variation -
שביתה כלכלית (יחסי עבודה) economic strike -
שינוי מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory variation -
שביתה לא מאושרת (יחסי עבודה) unauthorized strike -
שינוי מעבידים (דיני עסקים) change of employers -
שביתה ללא סוף (יחסי עבודה) doomsday strike -
שינוי מעבידים (יחסי עבודה) change of employers -
שביתה מאושרת (יחסי עבודה) authorized strike -
שינוי מען (מחשבים ומערכות מידע) addressing modification -
שביתה מאיימת (יחסי עבודה) doomsday strike -
שינוי מקום מגורים (דיני עסקים) re-location -
שביתה מגננית (יחסי עבודה) defensive strike -
שינוי נטו (בנקאות ושוק ההון) net change -
שביתה מוגנת (יחסי עבודה) protected strike -
שינוי ניצול (מקרקעין) utilization change -
שביתה מוגנת (דיני עסקים) protected strike -
שינוי עמדה (משאבי אנוש) attitude change -
שביתה מפעלית (יחסי עבודה) factory strike -
שינוי ערך (בנקאות ושוק ההון) value change -
שביתה מקומית (יחסי עבודה) local strike -
שינוי שם חברה (דיני עסקים) change of corporate name -
שביתה משנית (יחסי עבודה) secondary strike -
שינוי שם חברה (ארגון וניהול עסקים) change of corporate name -
שביתה מתקפית (יחסי עבודה) offensive strike -
שינוי שער (בנקאות ושוק ההון) change of rate -
שביתה ספונטנית (יחסי עבודה) spontaneous strike -
שינוי תהליך (ייצור ותיפעול) change of system -
שביתה פוליטית (יחסי עבודה) political strike -
שינוי תנאי חוב (בנקאות ושוק ההון) debt restructuring -
שביתה פראית (יחסי עבודה) wildcat strike -
שינויים חיוביים (דיני עסקים) positive changes -
שביתה שלא כדין (יחסי עבודה) unlawful strike -
שינויים שליליים (דיני עסקים) negative changes -
שביתת אהדה (יחסי עבודה) sympathy strike -
שינוע (ייצור ותיפעול) physical handling -
שביתת אזהרה (יחסי עבודה) warning strike -
שינוע (שיווק ופירסום) physical handling -
שביתת האטה (יחסי עבודה) go-slow strike -
שינוע חומרים (ייצור ותיפעול) material handling -
שביתת התחמקות (יחסי עבודה) skippy strike -
שינוק (תחבורה) Shinok -
שביתת מוקד (יחסי עבודה) departmental strike -
שינות (ביטוח וניהול סיכונים) annualizing -
שביתת קונים (שיווק ופירסום) buyer's strike -
שינות (בנקאות ושוק ההון) annualizing -
שביתת שבת (יחסי עבודה) sit-down strike -
שיני מסור, מודל (ייצור ותיפעול) saw tooth model -
שבכה (מקרקעין) lattice -
שיעבוד (בנקאות ושוק ההון) incumbrance -
שבלונה (שיווק ופירסום) Schablone [Gr.] -
שיעבוד (מקרקעין) encumbrance]. -
שבע החיצוניות (כלכלה וסטטיסטיקה) outer seven -
שיעבוד (ארגון וניהול עסקים) lien -
שבען (מקרקעין) seven lob ornament -
שיעבוד (דיני עסקים) encumbrance -
שבר (כלכלה וסטטיסטיקה) bust -
שיעבוד (2) (בנקאות ושוק ההון) lien -
שבר (בנקאות ושוק ההון) break -
שיעבוד מיוחד (בנקאות ושוק ההון) sprcific charge -
שבר (ביטוח וניהול סיכונים) breakdown -
שיעבוד ספציפי (בנקאות ושוק ההון) (specific charge)l: -
שבר (חשבונאות וביקורת) break -
שיעבוד עדיף (בנקאות ושוק ההון) senior lien -
שבר (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) fraction -
שיעבוד עולה ויורד (בנקאות ושוק ההון) floating charge -
שבר (3) (כלכלה וסטטיסטיקה) skewness -
שיעבוד פחות (בנקאות ושוק ההון) junior lien -
שבר זכויות (בנקאות ושוק ההון) fraction of rights -
שיעבוד צף (שיווק ופירסום) floating charge -
שבר חיובי (כלכלה וסטטיסטיקה) positive skewness -
שיעבוד צף (בנקאות ושוק ההון) floating charge -
שבר יחידה (בנקאות ושוק ההון) breakage -
שיעבוד קבוע (שיווק ופירסום) fixed charge -
שבר יחידת מסחר (בנקאות ושוק ההון) fractional lot -
שיעבוד קבוע (בנקאות ושוק ההון) fixed charge -
שבר מכני (ביטוח וניהול סיכונים) machinery breakdown -
שיעבוד רובץ (בנקאות ושוק ההון) blanket mortgage -
שבר מניה (בנקאות ושוק ההון) fractional share -
שיעבוד רובץ (שיווק ופירסום) blanket mortgage -
שבשבת (בנקאות ושוק ההון) bellwether -
שיעבוד שבזכות (בנקאות ושוק ההון) equitable lien -
שבת (דיני עסקים) saturday -
שיעבוד שוטף (שיווק ופירסום) floating charge -
שבת (יחסי עבודה) Saturday -
שיעבוד שוטף (בנקאות ושוק ההון) floating charge -
שגיא (בנקאות ושוק ההון) sagi -
שיעבוד שכר (דיני עסקים) wage encumbrance -
שגיאה (מחשבים ומערכות מידע) error -
שיעבוד שכר (יחסי עבודה) wage encumbrance -
שגיאה (כלכלה וסטטיסטיקה) error -
שיעבוד שלילי (בנקאות ושוק ההון) negative pledge -
שגיאה אנושית (ייצור ותיפעול) human error -
שיעבוד, סעיף (בנקאות ושוק ההון) lien clause -
שגיאה ארעית (מחשבים ומערכות מידע) temporary error -
שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) rate -
שגיאה דינמית (מחשבים ומערכות מידע) dynamic error -
שיעור אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה) unemployment rate -
שגיאה חולפת (מחשבים ומערכות מידע) intermittent error -
שיעור אבטלה טבעי (כלכלה וסטטיסטיקה) natural unemployment rate -
שגיאה חמורה (מחשבים ומערכות מידע) -
שיעור אבטלה נורמלי (כלכלה וסטטיסטיקה) normal unemployment rate -
שגיאה לא קטלנית (מחשבים ומערכות מידע) recoverable error -
שיעור אבטלה שאינו מאיץ אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) non-accelerating inflation rate of unemployment -
שגיאה לוגית (מחשבים ומערכות מידע) logic error -
שיעור אחיד (בנקאות ושוק ההון) flat rate -
שגיאה מאוזנת (מחשבים ומערכות מידע) -10-. balanced error -
שיעור אחיד (ביטוח וניהול סיכונים) flat rate -
שגיאה מאותרת (מחשבים ומערכות מידע) detected error -
שיעור אחיד (שיווק ופירסום) flat rate -
שגיאה מוחלטת (מחשבים ומערכות מידע) absolute error -
שיעור אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) rate of inflation -
שגיאה מתפשטת (מחשבים ומערכות מידע) propagated error -
שיעור בחירה (משאבי אנוש) selection ratio -
שגיאה קבועה (מחשבים ומערכות מידע) permanent error -
שיעור ביטולים (בנקאות ושוק ההון) cancelation rate -
שגיאה קטלנית (מחשבים ומערכות מידע) fatal error -
שיעור בנק (בנקאות ושוק ההון) bank rate -
שגיאה רציפה (מחשבים ומערכות מידע) continuous error -
שיעור בנק (כלכלה וסטטיסטיקה) bank rate -
שגיאה שעברה בירושה (מחשבים ומערכות מידע) inheritted error -
שיעור בסיס (משאבי אנוש) base rate -
שגיאה תחבירית (מחשבים ומערכות מידע) syntax error -
שיעור בררה (משאבי אנוש) selection ratio -
שגיאת הדבקה (מחשבים ומערכות מידע) overrun error -
שיעור גידול (בנקאות ושוק ההון) growth rate -
שגיאת הפרדה (מחשבים ומערכות מידע) resolution error -
שיעור גידול (כלכלה וסטטיסטיקה) growth rate -
שגיאת זוגיות (מחשבים ומערכות מידע) parity error -
שיעור גידול הקובץ (מחשבים ומערכות מידע) file growth rate -
שגיאת מכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine error -
שיעור גידול התוצר (ייצור ותיפעול) growth rate -
שגיאת מסגור (מחשבים ומערכות מידע) framing error -
שיעור גידול התוצר (כלכלה וסטטיסטיקה) growth rate -
שגיאת סחיפה (מחשבים ומערכות מידע) drift error -
שיעור גידול מורווח (בנקאות ושוק ההון) earned growth rate -
שגיאת סיבית אחת (מחשבים ומערכות מידע) single bit error -
שיעור דחיסות הקובץ (מחשבים ומערכות מידע) file density ratio -
שגיאת סמנטיקה (מחשבים ומערכות מידע) semantic error -
שיעור דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend rate -
שגיאת עיגול (מחשבים ומערכות מידע) rounding error -
שיעור הגנה נומינלי (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal rate of protection -
שגיאת קיצוץ (מחשבים ומערכות מידע) truncation error -
שיעור הוספה (בנקאות ושוק ההון) load charge -
שגיאת רצף (מחשבים ומערכות מידע) sequence error -
שיעור הוצאות (ארגון וניהול עסקים) expenditure rate -
שגיאת שווא (מחשבים ומערכות מידע) false error -
שיעור הוצאות (חשבונאות וביקורת) expenditure rate -
שגיאת תזמון (מחשבים ומערכות מידע) timing error -
שיעור הוצאות (ייצור ותיפעול) expenditure rate -
שגר בלבד (מחשבים ומערכות מידע) send-only -
שיעור היוון (בנקאות ושוק ההון) capitalization rate -
שגרה (ארגון וניהול עסקים) routine -
שיעור היוון (ארגון וניהול עסקים) capitalization rate -
שגרה (מחשבים ומערכות מידע) procedure -
שיעור המרה שולי (ייצור ותיפעול) maginal rate of transformation -
שגרה טהורה (מחשבים ומערכות מידע) pure procedure -
שיעור המרה שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal rate of transformation -
שגשוג (כלכלה וסטטיסטיקה) prosperity -
שיעור העברה (מסירה) (שיווק ופירסום) delivery rate -
שדה (מחשבים ומערכות מידע) field -
שיעור העדפת זמן (כלכלה וסטטיסטיקה) time preference rate -
שדה אי-הצגה (מחשבים ומערכות מידע) nondisplay field -
שיעור הפעלה (מחשבים ומערכות מידע) operating ratio -
שדה בעל אורך משתנה (מחשבים ומערכות מידע) -
שיעור הפעלה (ייצור ותיפעול) operating rate -
שדה בעל גודל מוגדר מראש (מחשבים ומערכות מידע) fixed-length field -
שיעור הפקת תועלת (מחשבים ומערכות מידע) utilization ratio -
שדה בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control field -
שיעור הפרשה (שיווק ופירסום) provision rate -
שדה חופשי (מחשבים ומערכות מידע) free field -
שיעור הפרשה (חשבונאות וביקורת) provision rate -
שדה כפוי (ארגון וניהול עסקים) forced field -
שיעור הצטברות (כלכלה וסטטיסטיקה) accretion rate -
שדה כרטיס (מחשבים ומערכות מידע) card field -
שיעור הצטרפות (משאבי אנוש) accession rate -
שדה לא־מוגן (מחשבים ומערכות מידע) unprotected field -
שיעור הצמדה (כלכלה וסטטיסטיקה) linkage rate -
שדה מוגן (מחשבים ומערכות מידע) protected field -
שיעור הצעה (בנקאות ושוק ההון) bid rate -
שדה מיון (מחשבים ומערכות מידע) sort field -
שיעור הקלקה (שיווק ופירסום) click through rate [ctr -
שדה מסומן (מחשבים ומערכות מידע) signed field -
שיעור הקלקה (חשבונאות וביקורת) click through rate [ctr -
שדה מפתח (מחשבים ומערכות מידע) key field -
שיעור הקצאת עקיפות (ייצור ותיפעול) overhead application rate -
שדה משתנה (מחשבים ומערכות מידע) variable field -
שיעור הקצאת עקיפות (חשבונאות וביקורת) overhead application rate -
שדה נתונים (מחשבים ומערכות מידע) -
שיעור השקעה חוזרת (כלכלה וסטטיסטיקה) re-investment rate -
שדה פעולה (שיווק ופירסום) field -
שיעור השקעה מחדש (בנקאות ושוק ההון) reinvestment rate -
שדה פתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) open-field -
שיעור השתתפות (כלכלה וסטטיסטיקה) participation rate -
שדה קבוע (מחשבים ומערכות מידע) fixed field -
שיעור זמינות (שיווק ופירסום) availability rate -
שדה תעופה (תחבורה) airfield -
שיעור זמינות (ייצור ותיפעול) availability rate -
שדה, תורת (ארגון וניהול עסקים) -
שיעור חומרה (משאבי אנוש) severity rate -
שדה-בעל סימן (מחשבים ומערכות מידע) signed field -
שיעור חיובי (בנקאות ושוק ההון) positive carry -
שדה-חיפוש (מחשבים ומערכות מידע) search field -
שיעור חיסכון (כלכלה וסטטיסטיקה) savings rate -
שדה-תוויות (מחשבים ומערכות מידע) label field -
שיעור טעויות (מחשבים ומערכות מידע) error rate -
שדולה (כלכלה וסטטיסטיקה) lobby -
שיעור יחיד (יחסי עבודה) single rate -
שדולה (תיקשורת) lobby -
שיעור יחסי (ביטוח וניהול סיכונים) rate pro-rata -
שדון (בנקאות ושוק ההון) gnome -
שיעור ילודה (כלכלה וסטטיסטיקה) birth rate -
שדוני ציריך (כלכלה וסטטיסטיקה) gnomes of Zurich -
שיעור כולל (ביטוח וניהול סיכונים) rate blanket -
שדר (תיקשורת) message -
שיעור כיפה (בנקאות ושוק ההון) cap rate -
שדר (מחשבים ומערכות מידע) message -
שיעור לתקופה (ביטוח וניהול סיכונים) term rate -
שדר (תיקשורת) announcer -
שיעור לתקופה קצרה (בנקאות ושוק ההון) short period rate -
שדר פוקס (מחשבים ומערכות מידע) fox message - the quick brown fox jumps over the lazy dog -
שיעור מדפדפים (מחשבים ומערכות מידע) pass-along rate -
שדר פסק (מחשבים ומערכות מידע) mark hold -
שיעור מחזור (בנקאות ושוק ההון) rate of turnover -
שדרה (מקרקעין) boulevard -
שיעור מחזור (ייצור ותיפעול) rate of turnover -
שדרוג (בנקאות ושוק ההון) upgrade -
שיעור מחזור (שיווק ופירסום) rate of turnover -
שדרון (מקרקעין) keel suporter -
שיעור מיוחד (ביטוח וניהול סיכונים) rate specific -
שדרית (תחבורה) keel -
שיעור מימון (בנקאות ושוק ההון) carry -
שו"ם (יחסי עבודה) -
שיעור מס (דיני עסקים) tax rate -
שו"פ (ראשי תיבות עבריים) -
שיעור מס מוגדל (דיני עסקים) increased tax rate -
שו"ש (ראשי תיבות עבריים) -
שיעור מס מרבי (דיני עסקים) tax rate limit -
שו"ת (ראשי תיבות עבריים) -
שיעור משוכה (חשבונאות וביקורת) hurdle rate -
שואל (בנקאות ושוק ההון) borrower -
שיעור משולב (שיווק ופירסום) joint rate -
שוביניסט זכר (ארגון וניהול עסקים) male chauvinist -
שיעור משיכות (בנקאות ושוק ההון) withdrawal ratio -
שובל (מחשבים ומערכות מידע) trailer -
שיעור משיכות (ביטוח וניהול סיכונים) withdrawal ratio -
שובל מחורר (שיווק ופירסום) bangtail -
שיעור נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה) liquidity ratio -
שובר (חשבונאות וביקורת) voucher -
שיעור נזקים (ביטוח וניהול סיכונים) loss ratio -
שובר (בנקאות ושוק ההון) voucher -
שיעור ניכיון (כלכלה וסטטיסטיקה) discount rate -
שובר (ביטוח וניהול סיכונים) slip -
שיעור ניכיון (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) bank rate -
שובר דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend warrant -
שיעור ניכיון של הבנק (בנקאות ושוק ההון) bank discount rate -
שובר החלפה (שיווק ופירסום) talon -
שיעור ניכיון, התאמת (כלכלה וסטטיסטיקה) discount rate adjustment -
שובר החלפה (בנקאות ושוק ההון) talon -
שיעור נצילות (ארגון וניהול עסקים) capacity ratio -
שובר הפקדה (בנקאות ושוק ההון) deposit slip -
שיעור נצילות (ייצור ותיפעול) capacity ratio -
שובר חיתום (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting slip -
שיעור נקוב (בנקאות ושוק ההון) nominal rate -
שובר מכירה (בנקאות ושוק ההון) selling slip -
שיעור עלות הקלקות (חשבונאות וביקורת) cost through rate [ctr -
שובר נגדי (חשבונאות וביקורת) counter voucher -
שיעור עלות הקלקות (שיווק ופירסום) cost through rate [ctr -
שובר נגדי (בנקאות ושוק ההון) counter voucher -
שיעור עליית מדד (בנקאות ושוק ההון) rate of index increase -
שובר עסקה (בנקאות ושוק ההון) transaction slip -
שיעור עקיפות (חשבונאות וביקורת) overhead rate -
שובר קבלה (בנקאות ושוק ההון) receipt voucher -
שיעור עקיפות (ייצור ותיפעול) overhead rate -
שובר קבלה (שיווק ופירסום) receipt voucher -
שיעור פגיעות (מחשבים ומערכות מידע) hit ratio -
שובר קבלה (חשבונאות וביקורת) receipt voucher -
שיעור פחת (ייצור ותיפעול) depreciation rate -
שובר קיום (בנקאות ושוק ההון) confirmation slip -
שיעור פחת (חשבונאות וביקורת) depreciation rate -
שובר קניות (שיווק ופירסום) purchasing check -
שיעור פיצויי פיטורין (יחסי עבודה) compensation rate -
שובר קנייה (בנקאות ושוק ההון) buying slip -
שיעור פעילות (בנקאות ושוק ההון) activity ratio -
שובר תלושים (בנקאות ושוק ההון) talon -
שיעור פעילות (מחשבים ומערכות מידע) activity ratio -
שובר תקן (יחסי עבודה) rate buster -
שיעור פרישה (משאבי אנוש) separation rate -
שובר תשלום (בנקאות ושוק ההון) payment voucher -
שיעור פרמיה (ביטוח וניהול סיכונים) premium rate -
שובר תשלום (חשבונאות וביקורת) payment voucher -
שיעור פתיחה (שיווק ופירסום) open rate -
שוברים לתשלום (חשבונאות וביקורת) vouchers payable -
שיעור צמיחה (ייצור ותיפעול) growth rate -
שוברים לתשלום (בנקאות ושוק ההון) vouchers payable -
שיעור צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה) growth rate -
שוברים, שיטת (חשבונאות וביקורת) voucher ststem -
שיעור צמיחה טבעי (כלכלה וסטטיסטיקה) natural growth rate -
שוגר (שיווק ופירסום) consignor -
שיעור צריכה (שיווק ופירסום) rate of consumption -
שוגר (בנקאות ושוק ההון) consignor -
שיעור קבוע (בנקאות ושוק ההון) fixed rate -
שוד (דיני עסקים) robbery -
שיעור קבוע (ייצור ותיפעול) fixed rate -
שוד מזויין (דיני עסקים) harmed hold-up -
שיעור קישורים פנימיים (שיווק ופירסום) deap link ratio -
שוה"צ (ראשי תיבות עבריים) -
שיעור קנייה ראשונית (שיווק ופירסום) primary buying rate -
שוה"ש (ראשי תיבות עבריים) -
שיעור קריאה (מחשבים ומערכות מידע) read around ratio -
שווה כמות (ייצור ותיפעול) isoquant -
שיעור רווח (בנקאות ושוק ההון) profit rate -
שווה כסף (דיני עסקים) money equal -
שיעור ריבית (כלכלה וסטטיסטיקה) rate of interest -
שווה כסף (בנקאות ושוק ההון) money equal -
שיעור ריבית חסר סיכון (בנקאות ושוק ההון) riskless rate of interest -
שווה סבירות (כלכלה וסטטיסטיקה) equiprobable -
שיעור ריבית על קרנות פדרליות (בנקאות ושוק ההון) fed funds rate -
שווה ערך ודאי (ביטוח וניהול סיכונים) certainty equivalent -
שיעור ריבית תקני (בנקאות ושוק ההון) standard rate of interest -
שווה ערך ודאי (ארגון וניהול עסקים) certainty equivalent -
שיעור ריכוזיות (כלכלה וסטטיסטיקה) concentration rate -
שווה ערך ודאי (שיווק ופירסום) certainty equivalent -
שיעור ריכוזיות (ארגון וניהול עסקים) concentration ratio -
שווה ערך כספי (שיווק ופירסום) money equivalent -
שיעור שגיאות שיוריות (מחשבים ומערכות מידע) residual error rate -
שווה ערך כספי (חשבונאות וביקורת) money equivalent -
שיעור שוטף (בנקאות ושוק ההון) spot rate -
שווה ערך למזומנים (חשבונאות וביקורת) cash eqvivalent -
שיעור שכירות (משאבי אנוש) hiring rate -
שווה ערך למזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash eqvivalent -
שיעור שכירות (כלכלה וסטטיסטיקה) hiring rate -
שווה ערך למניה רגילה (בנקאות ושוק ההון) common stock equivalent -
שיעור שכר (יחסי עבודה) wage rate -
שווה ערך מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash equivalent -
שיעור שכר ליחידה משתנה (יחסי עבודה) differential piece system rate -
שווה-ערך ודאי (כלכלה וסטטיסטיקה) certainty equivalent -
שיעור שלילי (בנקאות ושוק ההון) negative carry -
שווי (כלכלה וסטטיסטיקה) worth -
שיעור תביעות (ביטוח וניהול סיכונים) claim ratio -
שווי (מקרקעין) worth -
שיעור תגובות (שיווק ופירסום) response rate -
שווי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) value -
שיעור תגובות (כלכלה וסטטיסטיקה) response rate -
שווי בהמרה (בנקאות ושוק ההון) value in conversion -
שיעור תחלואה (ביטוח וניהול סיכונים) morbidity rate -
שווי בורסאי (בנקאות ושוק ההון) stock exchange value -
שיעור תחלופה (כלכלה וסטטיסטיקה) replacement rate -
שווי במימוש (בנקאות ושוק ההון) value in exercise -
שיעור תחלופה נטו (יחסי עבודה) net turnover rate -
שווי דירה (מקרקעין) appartment value -
שיעור תחלופה נטו (כלכלה וסטטיסטיקה) net turnover tate -
שווי דרג (משאבי אנוש) sreep -
שיעור תחלופה שולי (ייצור ותיפעול) marginal rate of substitution -
שווי הוגן (בנקאות ושוק ההון) fair value -
שיעור תחלופה שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal rate of substitution -
שווי זקוף (דיני עסקים) charged value -
שיעור תלוש (בנקאות ושוק ההון) coupon rate -
שווי להון (בנקאות ושוק ההון) value to capital -
שיעור תמותה (ביטוח וניהול סיכונים) mortality rate -
שווי מאזני (בנקאות ושוק ההון) book value -
שיעור תמותה גולמי (ביטוח וניהול סיכונים) crude mortality rate -
שווי מאזני מתואם (בנקאות ושוק ההון) adjusted book value -
שיעור תעסוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) activity rate -
שווי מוערך (חשבונאות וביקורת) appraised value -
שיעור תשואה (בנקאות ושוק ההון) rate of return -
שווי מתואם (בנקאות ושוק ההון) at par / adjusted value -
שיעור תשואה (מקרקעין) rate of return -
שווי נאיבי (בנקאות ושוק ההון) naive value -
שיעור תשואה (ארגון וניהול עסקים) rate of return -
שווי ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities value -
שיעור תשואה (חשבונאות וביקורת) rate of return -
שווי נקוב (כלכלה וסטטיסטיקה) face value -
שיעור תשואה (ביטוח וניהול סיכונים) rate of return -
שווי נקוב מותאם (בנקאות ושוק ההון) adjusted nominal value -
שיעור תשואה (כלכלה וסטטיסטיקה) rate of return -
שווי נקי (כלכלה וסטטיסטיקה) net worth -
שיעור תשואה אישי (בנקאות ושוק ההון) personal rate of return -
שווי נקי מותאם (חשבונאות וביקורת) adjusted net worth -
שיעור תשואה אישי (ביטוח וניהול סיכונים) personal rate of return -
שווי נקי מותאם (בנקאות ושוק ההון) adjusted net worth -
שיעור תשואה בלתי מתואם (בנקאות ושוק ההון) unadjusted rate of return -
שווי נקי, שיטת (דיני עסקים) net worth method -
שיעור תשואה בלתי מתואם (חשבונאות וביקורת) unadjusted rate of return -
שווי על־פי בלק ושולס (בנקאות ושוק ההון) S & value according B -
שיעור תשואה ברוטו (בנקאות ושוק ההון) gross rate of return -
שווי עתידי (בנקאות ושוק ההון) future worth -
שיעור תשואה חסר סיכון (בנקאות ושוק ההון) riskless rate of return -
שווי פינקסי נקי (חשבונאות וביקורת) net book value -
שיעור תשואה חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting rate of return -
שווי קובע (בנקאות ושוק ההון) determined value -
שיעור תשואה חשבונאי (בנקאות ושוק ההון) accounting rate of return -
שווי רעיוני (יחסי עבודה) notional value -
שיעור תשואה חשבוני (בנקאות ושוק ההון) accounting rate of return -
שווי שוטף (בנקאות ושוק ההון) current value -
שיעור תשואה כולל (בנקאות ושוק ההון) overall rate of return -
שווי שוק (בנקאות ושוק ההון) market value -
שיעור תשואה מותאם לזמן (חשבונאות וביקורת) time adjusted rate of return -
שווי שוק מעודכן (בנקאות ושוק ההון) mark to market -
שיעור תשואה מותאם לזמן (בנקאות ושוק ההון) time adjusted rate of return -
שווי שוק שוטף (בנקאות ושוק ההון) current market value -
שיעור תשואה ממוצע (בנקאות ושוק ההון) average rate of return -
שווי שוק של חברה (בנקאות ושוק ההון) companys market value -
שיעור תשואה ממוצע (חשבונאות וביקורת) average rate of return -
שווי תיאורטי של אופציה (בנקאות ושוק ההון) option's theoretical worth -
שיעור תשואה מנוכה (שת"ם) (כלכלה וסטטיסטיקה) discounted rate of return -
שווי תפעולי (בנקאות ושוק ההון) enterprise value [EV] -
שיעור תשואה נומינלי (בנקאות ושוק ההון) nominal rate of return -
שוויון (משאבי אנוש) equality -
שיעור תשואה נטו (בנקאות ושוק ההון) net rate of return -
שוויון (ארגון וניהול עסקים) parity -
שיעור תשואה פנימי (חשבונאות וביקורת) internal rate of return -
שוויון (כלכלה וסטטיסטיקה) parity -
שיעור תשואה פנימי (שת"פ) (כלכלה וסטטיסטיקה) internal rate of return -
שוויון אופקי (כלכלה וסטטיסטיקה) vertical equality -
שיעור תשואה פרטי (בנקאות ושוק ההון) private rate of return -
שוויון אנכי (כלכלה וסטטיסטיקה) horizontal equality -
שיעור תשואה ראלי (בנקאות ושוק ההון) real rate of return -
שוויון בהמרה (בנקאות ושוק ההון) conversion parity -
שיעור תשואה ריאלי (בנקאות ושוק ההון) real rate of return -
שוויון בתשלום חובות (דיני עסקים) parity in paying debts -
שיעור תשואה ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה) real rate of return -
שוויון בתשלום חובות (בנקאות ושוק ההון) parity in paying debts -
שיעורי היווי (כלכלה וסטטיסטיקה) formation rate -
שוויון הזדמנויות בעבודה (יחסי עבודה) equal opportunity in work -
שיערוך (כלכלה וסטטיסטיקה) revaluation -
שוויון הזדמנויות בעבודה (דיני עסקים) equal opportunity in work -
שיערוך נכסים (חשבונאות וביקורת) reappraisal of property -
שוויון הסיכוי (יחסי עבודה) equal opportunity -
שיערוך נכסים (ארגון וניהול עסקים) reappraisal of property -
שוויון כוח קנייה (כלכלה וסטטיסטיקה) purchasing power parity (PPP) -
שיעתוק (ארגון וניהול עסקים) reproduction -
שוויון מחיר-גורם (כלכלה וסטטיסטיקה) price-factor equalization -
שיעתוק (מקרקעין) reproducing -
שוויון ריקארדייני (כלכלה וסטטיסטיקה) Ricardian equivalence -
שיעתוק (מחשבים ומערכות מידע) transcribe -
שוויון שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal parity -
שיפוט (חשבונאות וביקורת) judgment -
שוויון תוצאות (ארגון וניהול עסקים) equifinality -
שיפוט (בנקאות ושוק ההון) jurisdiction -
שוויק (ייצור ותיפעול) merchantable -
שיפוט (דיני עסקים) juridiction -
שוויק (שיווק ופירסום) merchantable -
שיפוט (ארגון וניהול עסקים) judgment -
שוויק (בנקאות ושוק ההון) marketable -
שיפוי (בנקאות ושוק ההון) indemnity -
שווקים מתעוררים (כלכלה וסטטיסטיקה) emerging markets -
שיפוי (ביטוח וניהול סיכונים) indemnity -
שווקים פיננסיים (כלכלה וסטטיסטיקה) financial markets -
שיפוי - ערך (ביטוח וניהול סיכונים) indemnity value -
שווקים פיננסיים (בנקאות ושוק ההון) financial mardets -
שיפוי בעיין (ביטוח וניהול סיכונים) in kind -
שווקים, תורת (ייצור ותיפעול) theory of markets -
שיפוי כפול (ביטוח וניהול סיכונים) double indemnity -
שווקים, תורת (שיווק ופירסום) theory of markets -
שיפוי נגדי (חשבונאות וביקורת) counter indemnity -
שוחד (דיני עסקים) bribe -
שיפוי נגדי (בנקאות ושוק ההון) counter indemnity -
שוחד (בנקאות ושוק ההון) graft -
שיפוליים (תחבורה) bilge -
שוחד (ארגון וניהול עסקים) bribe -
שיפוץ (מקרקעין) renovation -
שוחד מסחרי (דיני עסקים) commercial bribery -
שיפוץ רכוש (מקרקעין) property reconditioning -
שוחד מסחרי (יחסי עבודה) commercial bribery -
שיפוצניק (מקרקעין) renovation contractor -
שוחד מסחרי (משאבי אנוש) commercial bribery -
שיפור (ייצור ותיפעול) improvement -
שוחה (מקרקעין) pit -
שיפור (מקרקעין) improvement -
שוחר סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk lover / risk seeker -
שיפור איכות מתמשך (ייצור ותיפעול) never ending quality improvement -
שוטה במקלחת (בנקאות ושוק ההון) fool in the shower -
שיפור במושכר (דיני עסקים) leasehold improvement -
שוטטת (תחבורה) tramp ship -
שיפור במושכר (מקרקעין) leaslhold improvement -
שוטית (תחבורה) sailboat -
שיפור במקרקעין (מקרקעין) land improvement -
שוטף (חשבונאות וביקורת) current -
שיפור טכנולוגי (ייצור ותיפעול) technological improvement -
שוכר (שיווק ופירסום) charterer -
שיפור יתר (מקרקעין) over improvement -
שוכר (מקרקעין) renter / hirer -
שיפורים, שיטת (יחסי עבודה) improvement system -
שוכר לחיים (מקרקעין) tenant. life -
שיפט (מחשבים ומערכות מידע) shift key -
שול (מקרקעין) edge -
שיפעול (מחשבים ומערכות מידע) activation -
שול הדרך (מקרקעין) road edge -
שיצוב (מחשבים ומערכות מידע) clear -
שולח (כלכלה וסטטיסטיקה) principal -
שיק (בנקאות ושוק ההון) cheque / check -
שולח (ביטוח וניהול סיכונים) principal -
שיק (דיני עסקים) check -
שולח (ארגון וניהול עסקים) principal -
שיק אישי (בנקאות ושוק ההון) personal check -
שולח נסתר (בנקאות ושוק ההון) undisclosed rincipal -
שיק בלנקו (בנקאות ושוק ההון) blank check -
שולחן (מחשבים ומערכות מידע) desktop -
שיק בנק (בנקאות ושוק ההון) bank check -
שולחן עגול (משאבי אנוש) round table -
שיק בנקאי (בנקאות ושוק ההון) check / cashier's check s`reciffo -
שולחן עריכת וידאו (תיקשורת) video board -
שיק דלפק (בנקאות ושוק ההון) counter check -
שולי (ייצור ותיפעול) marginal -
שיק החזר (בנקאות ושוק ההון) refund check -
שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal -
שיק חוזר (בנקאות ושוק ההון) returned check -
שולי בטחון (בנקאות ושוק ההון) margin of safety -
שיק חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign check -
שולי ביטחון (בנקאות ושוק ההון) margin of safety -
שיק חליפין (בנקאות ושוק ההון) exchange check -
שולי דרך (תחבורה) road edge -
שיק חלק (בנקאות ושוק ההון) blank check -
שולי רווח (בנקאות ושוק ההון) margin of profit -
שיק חריג (בנקאות ושוק ההון) exceptional check -
שולי רווח (שיווק ופירסום) profit margin -
שיק חשבון (בנקאות ושוק ההון) bill check -
שולי רווח (ארגון וניהול עסקים) margin -
שיק טובה (בנקאות ושוק ההון) accomodation check -
שולי רווח (חשבונאות וביקורת) profit margin -
שיק לבן (בנקאות ושוק ההון) blank check -
שולי, ניתוח (חשבונאות וביקורת) marginal analysis -
שיק ללא כיסוי (בנקאות ושוק ההון) uncovered check -
שולי, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal analysis -
שיק ללא כיסוי (דיני עסקים) uncovered check -
שוליה (יחסי עבודה) apprentice -
שיק למוטב (בנקאות ושוק ההון) payee only check -
שוליים (תחבורה) margins -
שיק למוכ"ז (בנקאות ושוק ההון) bearer check -
שולית הנהלה (יחסי עבודה) executive trainee -
שיק למשמרת (בנקאות ושוק ההון) check in custody -
שום (בנקאות ושוק ההון) assess -
שיק לפקודה (בנקאות ושוק ההון) order check -
שומה (דיני עסקים) assessment -
שיק מאוחר (בנקאות ושוק ההון) postdated check -
שומה טכנולוגית (ייצור ותיפעול) technological assessment -
שיק מאושר (בנקאות ושוק ההון) certified check -
שומה לפי מיטב השפיטה (דיני עסקים) assessment based on judgement -
שיק מבוטל (בנקאות ושוק ההון) canceled check -
שומה מאוחדת (דיני עסקים) joint assessment -
שיק מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited check -
שומה מיוחדת (דיני עסקים) special assessment -
שיק מוגדל (בנקאות ושוק ההון) raised check -
שומה סופית (מקרקעין) final assessment -
שיק מוגן (בנקאות ושוק ההון) protected check -
שומה עצמית (מקרקעין) own assessment -
שיק מוחזר (בנקאות ושוק ההון) returned check -
שומה עצמית (דיני עסקים) self assessment -
שיק מזויף (בנקאות ושוק ההון) bogus check -
שומה עצמית (משאבי אנוש) self-assessment -
שיק מזויף (2) (בנקאות ושוק ההון) forged check -
שומטת רפש (תחבורה) mud dropping boat -
שיק מעוכב (בנקאות ושוק ההון) stop-payment check -
שומר זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory guard -
שיק משורטט (שיווק ופירסום) crossed check -
שומר מסך (מחשבים ומערכות מידע) screen saver -
שיק משורטט (בנקאות ושוק ההון) crossed check -
שומר סף (ביטוח וניהול סיכונים) gate keeper -
שיק מתוקן (בנקאות ושוק ההון) altered check -
שומרה (מקרקעין) guard booth -
שיק נקוב במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) check in foregin exchange -
שומרי סף (חשבונאות וביקורת) gatekeepers -
שיק על (בנקאות ושוק ההון) supercheck -
שומרי סף (ארגון וניהול עסקים) gatekeepers -
שיק עסקי (בנקאות ושוק ההון) company check -
שומת מס (דיני עסקים) tax assessment -
שיק עצמי (בנקאות ושוק ההון) self check -
שומת מקרקעין (מקרקעין) real estate assessment -
שיק פדוי (בנקאות ושוק ההון) cashed check -
שונא סיכון (שיווק ופירסום) risk averser -
שיק פרוע (בנקאות ושוק ההון) paid check -
שונא סיכון (ארגון וניהול עסקים) risk averse -
שיק פתוח (בנקאות ושוק ההון) open check -
שונות (כלכלה וסטטיסטיקה) variance -
שיק קרוע (בנקאות ושוק ההון) torn check -
שונות משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה) co-variance -
שיק רשום (בנקאות ושוק ההון) registered check -
שונות משותפת (שיווק ופירסום) co variance -
שיק רשמי (בנקאות ושוק ההון) official check -
שונות שגיאה (משאבי אנוש) error variance -
שיק שהוי (בנקאות ושוק ההון) stale check -
שונות, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) analysis of variance -
שיק שובר (בנקאות ושוק ההון) voucher check -
שונות, ניתוח (שיווק ופירסום) analysis of variance -
שיק שטרם נפרע (בנקאות ושוק ההון) outstanding check -
שוע"ל (ראשי תיבות עבריים) -
שיק שלא כובד (בנקאות ושוק ההון) dishonored check -
שוערים (שיווק ופירסום) gate keepers -
שיק שסורב (בנקאות ושוק ההון) dishonored check -
שופט (דיני עסקים) judge -
שיקגו, אסכולת (כלכלה וסטטיסטיקה) Chicago school -
שופט ראשי (יחסי עבודה) chief judge -
שיקול דעת (חשבונאות וביקורת) discretion -
שופט ראשי (דיני עסקים) chief judge -
שיקול דעת (ארגון וניהול עסקים) discretion -
שופט שלום (דיני עסקים) justice of the peace -
שיקול דעת (בנקאות ושוק ההון) discretion -
שופט תעבורה (דיני עסקים) traffic magistrate -
שיקול דעת מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited discretion -
שופע (תחבורה) trim -
שיקול דעת מוגבל (ארגון וניהול עסקים) limited discretion -
שופר (בנקאות ושוק ההון) kicker -
שיקול דעת מנהלי (ארגון וניהול עסקים) administrative discretion -
שופר (תיקשורת) organ -
שיקול דעת עסקי (בנקאות ושוק ההון) business judgement -
שוק (מקרקעין) arm -
שיקום (ייצור ותיפעול) rehabilitation -
שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market -
שיקום (מחשבים ומערכות מידע) recovery -
שוק (שיווק ופירסום) market -
שיקום (מקרקעין) rehabilitation -
שוק "שפוף" (שיווק ופירסום) depressed market -
שיקום (יחסי עבודה) rehabilitation -
שוק אופציות (בנקאות ושוק ההון) option market -
שיקום חברה (דיני עסקים) rehabilitation of company -
שוק אחיד (כלכלה וסטטיסטיקה) single market -
שיקום חברה (בנקאות ושוק ההון) rehabilitation of a company -
שוק אחיד (בנקאות ושוק ההון) standard market -
שיקום חברה (ארגון וניהול עסקים) rehabilitation of a company -
שוק איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond market -
שיקום מקצועי (יחסי עבודה) vocational rehabilitation / occupational rehabilitation -
שוק איי-איי-אם (בנקאות ושוק ההון) alternative investments market [AIM] -
שיקום מקצועי (ביטוח וניהול סיכונים) professional rehabilitation -
שוק איילי (בנקאות ושוק ההון) deer market -
שיקוף דיסק (מחשבים ומערכות מידע) -
שוק אירו (כלכלה וסטטיסטיקה) Euromarket -
שיקלול (כלכלה וסטטיסטיקה) weighting -
שוק אירו־דולר (בנקאות ושוק ההון) Eurodollar market -
שיקלול (חשבונאות וביקורת) weighting -
שוק אירופי משותף (כלכלה וסטטיסטיקה) common european market -
שיקלול תמורות (ארגון וניהול עסקים) trade offs -
שוק אלכסוני (בנקאות ושוק ההון) sideways market -
שירות (ארגון וניהול עסקים) service -
שוק אנוס (שיווק ופירסום) captive market -
שירות (תחבורה) shuttle taxi -
שוק אנוס (ארגון וניהול עסקים) captive market -
שירות (ייצור ותיפעול) service -
שוק אפור (בנקאות ושוק ההון) gray market -
שירות (כלכלה וסטטיסטיקה) service -
שוק אפור (יחסי עבודה) gray market -
שירות (שיווק ופירסום) service -
שוק אפור (כלכלה וסטטיסטיקה) gray market -
שירות איכותי כולל (ארגון וניהול עסקים) total quality service -
שוק ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance market -
שירות אל־תור (בנקאות ושוק ההון) no-queue service -
שוק בין־בנקאי (בנקאות ושוק ההון) interbank market -
שירות בנקאי מקיף (בנקאות ושוק ההון) full service banking -
שוק בין־מקצועי של אמסטרדם (בנקאות ושוק ההון) Amsterdam inter-professional market -
שירות בר-פיקוח (דיני עסקים) controled service -
שוק בינלאומי (ארגון וניהול עסקים) international market -
שירות המדינה (כלכלה וסטטיסטיקה) civil service -
שוק בירידה (בנקאות ושוק ההון) market off -
שירות התמד (יחסי עבודה) career service -
שוק בלא מגמה (בנקאות ושוק ההון) non-trending market -
שירות טכני (שיווק ופירסום) technical back up -
שוק בלתי מתמשך (בנקאות ושוק ההון) discontinuous market -
שירות טכני (ייצור ותיפעול) techincal back-up -
שוק בלתי תלוי (בנקאות ושוק ההון) arm`s lenght market -
שירות ללקוח (שיווק ופירסום) customer service -
שוק בר־תחרות (כלכלה וסטטיסטיקה) contestable market -
שירות ללקוח (ארגון וניהול עסקים) customer service -
שוק גדוש (בנקאות ושוק ההון) heavy market -
שירות מבחן (דיני עסקים) probation service -
שוק גואה (כלכלה וסטטיסטיקה) boom market -
שירות מהיר (תחבורה) express service -
שוק גורמי ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) factor market -
שירות מילואים (תגמולים) (יחסי עבודה) reserve service benefits -
שוק גורמי ייצור (ייצור ותיפעול) factors market -
שירות מילואים (תגמולים) (דיני עסקים) reserve service benefits -
שוק גלובלי (בנקאות ושוק ההון) global market -
שירות מלא (ארגון וניהול עסקים) full service -
שוק דו־סטרי (בנקאות ושוק ההון) either-way market -
שירות מלא (בנקאות ושוק ההון) full service -
שוק דובים (בנקאות ושוק ההון) bear market -
שירות מסרים (מחשבים ומערכות מידע) messaging service -
שוק הומוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) homogenuous market -
שירות משולב (ייצור ותיפעול) joint service -
שוק הומוגני (שיווק ופירסום) homogenuous market -
שירות עצמי (בנקאות ושוק ההון) self service -
שוק הון (ביטוח וניהול סיכונים) capital market -
שירות עצמי (שיווק ופירסום) self service -
שוק הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital market -
שירות עצמי, סיטונאי (שיווק ופירסום) self service wholesaler -
שוק הון ובורסה (כלכלה וסטטיסטיקה) capital market and stock exchange -
שירות ציבורי (דיני עסקים) public service -
שוק היתחרותי (שיווק ופירסום) competitive market -
שירות ציבורי (יחסי עבודה) public service -
שוק היתחרותי (כלכלה וסטטיסטיקה) competitive market -
שירות שיקים (בנקאות ושוק ההון) preauthorized checks system -
שוק הנפט (כלכלה וסטטיסטיקה) oil market -
שירות תעסוקה (יחסי עבודה) employment service -
שוק הנפקות חדשות (כלכלה וסטטיסטיקה) new issue market -
שירות תעסוקה (דיני עסקים) employment service -
שוק הפוך (בנקאות ושוק ההון) inverted market -
שירותי (ארגון וניהול עסקים) service -
שוק השקעות חלופי (בנקאות ושוק ההון) alternative investments market [AIM] -
שירותי (ייצור ותיפעול) service -
שוק חברתי (כלכלה וסטטיסטיקה) social market -
שירותי אומנות (שיווק ופירסום) art service -
שוק חופשי (כלכלה וסטטיסטיקה) free market -
שירותי בנק אוטומטיים (בנקאות ושוק ההון) automatic bank services -
שוק חופשי (שיווק ופירסום) free market -
שירותי גביה (בנקאות ושוק ההון) collecting services -
שוק חזק (בנקאות ושוק ההון) strong market -
שירותי גביה (שיווק ופירסום) collecting services -
שוק חיצוני (בנקאות ושוק ההון) outside market -
שירותי גבייה (בנקאות ושוק ההון) collecting services -
שוק חלופי (בנקאות ושוק ההון) alternative market -
שירותי הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital service -
שוק חליפין בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) foreign exchange market -
שירותי חוב (חשבונאות וביקורת) debt service -
שוק חלש (בנקאות ושוק ההון) weak market -
שירותי חוב (בנקאות ושוק ההון) debt service -
שוק חם (שיווק ופירסום) warm market -
שירותי ייעוץ (בנקאות ושוק ההון) advisory services -
שוק יורד (כלכלה וסטטיסטיקה) declining market -
שירותי ייעוץ (ארגון וניהול עסקים) advisory services -
שוק יחיד (כלכלה וסטטיסטיקה) single market -
שירותי ייעוץ (ייצור ותיפעול) advisory services -
שוק יחיד אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה) European single market -
שירותי כבאות (מקרקעין) fire services -
שוק יעיל (כלכלה וסטטיסטיקה) efficient market -
שירותי ניהול (ארגון וניהול עסקים) management services -
שוק יציב (בנקאות ושוק ההון) stable market -
שירותי ניהול (ביטוח וניהול סיכונים) management services -
שוק יצרנים (ייצור ותיפעול) producers market -
שירותי פקסימיליה (בנקאות ושוק ההון) fax service -
שוק יצרנים (כלכלה וסטטיסטיקה) producers market -
שירותי רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה) social services -
שוק ירוד (כלכלה וסטטיסטיקה) down market -
שירותי רווחה תעסוקתיים (יחסי עבודה) occupational welfare system -
שוק ירוד (שיווק ופירסום) down market -
שירותים (כלכלה וסטטיסטיקה) service industries -
שוק כספים (ביטוח וניהול סיכונים) money market -
שירותים וטרינריים (מקרקעין) vetrinary services -
שוק כספים (כלכלה וסטטיסטיקה) money market -
שירותים עתידיים (חשבונאות וביקורת) future services -
שוק כספים בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) foreign money market -
שירותים עתידיים (ייצור ותיפעול) future services -
שוק כספים בינלאומי (2) (בנקאות ושוק ההון) international monetary market -
שירותים ציבוריים (כלכלה וסטטיסטיקה) public services -
שוק כספים חיצוני (בנקאות ושוק ההון) foreign money market -
שיריון (תחבורה) armor -
שוק כספים מקומי (בנקאות ושוק ההון) domestic money market -
שירשור (מחשבים ומערכות מידע) chaining -
שוק כריזה (בנקאות ושוק ההון) outcry market -
שירשור (2) (מחשבים ומערכות מידע) concatenation -
שוק לא־רווי (ייצור ותיפעול) non-saturated market -
שירשור נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data chaining -
שוק לא־רווי (שיווק ופירסום) non-saturated market -
שיש (מקרקעין) marble -
שוק לא־רשמי (בנקאות ושוק ההון) informal market -
שיתוף (בנקאות ושוק ההון) sharing -
שוק לכסף פדיום (בנקאות ושוק ההון) call money market -
שיתוף (ארגון וניהול עסקים) affiliation -
שוק למסירה מיידית (בנקאות ושוק ההון) spot market -
שיתוף במשא ומתן (יחסי עבודה) coalition bargaining -
שוק לסחורות (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity market -
שיתוף במשאבים (מחשבים ומערכות מידע) resource sharing -
שוק לעסקות מיידיות (בנקאות ושוק ההון) spot market -
שיתוף ברווחים (יחסי עבודה) profit sharing -
שוק לעסקות עתידיות (בנקאות ושוק ההון) futures market -
שיתוף ברווחים (בנקאות ושוק ההון) profit sharing -
שוק מאורגן (בנקאות ושוק ההון) organized market -
שיתוף זמנים (מחשבים ומערכות מידע) time sharing -
שוק מאורגן (ארגון וניהול עסקים) organized market -
שיתוף חלקי (יחסי עבודה) partial participation -
שוק מאורגן (שיווק ופירסום) organized market -
שיתוף מדומה (יחסי עבודה) pseudo participation -
שוק מגמה (בנקאות ושוק ההון) trending market -
שיתוף מלא (יחסי עבודה) full participation -
שוק מדשדש (בנקאות ושוק ההון) non-trending market -
שיתוף עובדים (יחסי עבודה) workers participation -
שוק מוגבל (שיווק ופירסום) limited market -
שיתוף פעולה (יחסי עבודה) collaboration -
שוק מוחדר (שיווק ופירסום) penetrated market -
שיתוף פעולה (ארגון וניהול עסקים) cooperation -
שוק מוטה (בנקאות ושוק ההון) baised market -
שיתוף פעולה (שיווק ופירסום) cooperation -
שוק מוטעה (בנקאות ושוק ההון) rigged market -
שיתוף פעולה אסטרטגי (ארגון וניהול עסקים) astrategic cooperation -
שוק מוכרים (שיווק ופירסום) sellers market -
שיתוף פעולה של יריבים (יחסי עבודה) antagonistic cooperation -
שוק מוכרים (ייצור ותיפעול) sellers market -
שיתוף צדדים לחוזה (בנקאות ושוק ההון) privity of contract -
שוק מוכרים (כלכלה וסטטיסטיקה) sellers' market -
שיתוף ציבורי-פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה) public-private collaboration -
שוק מוסדי (בנקאות ושוק ההון) institutional market -
שיתוף קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file sharing -
שוק מועדי (בנקאות ושוק ההון) forward market -
שיתוק (מחשבים ומערכות מידע) disable -
שוק מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash market -
שיתחול (מחשבים ומערכות מידע) restart -
שוק מזומנים (שיווק ופירסום) cash market -
שיתחול אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) automatic restart -
שוק מחוסל (בנקאות ושוק ההון) sold-out market -
שיתחול ממבדק (מחשבים ומערכות מידע) checkpoint restart -
שוק מטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign currency market -
שיתחול שגיאה (מחשבים ומערכות מידע) error reset -
שוק מטרה (שיווק ופירסום) target market -
שיתחול שלב (מחשבים ומערכות מידע) step restart -
שוק מטרה (ארגון וניהול עסקים) target market -
שכ"ד (ראשי תיבות עבריים) -
שוק מניות (בנקאות ושוק ההון) stock market -
שכ"ט (ראשי תיבות עבריים) -
שוק מסודר (בנקאות ושוק ההון) orderly market -
שכ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
שוק מעו"ף (בנקאות ושוק ההון) Maof market -
שכ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
שוק מפולח (כלכלה וסטטיסטיקה) segmentation market -
שכ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
שוק מפוקח (שיווק ופירסום) controlled market -
שכבה (מחשבים ומערכות מידע) layer -
שוק מפוקח (כלכלה וסטטיסטיקה) controlled market -
שכבה (מקרקעין) layer -
שוק מפוקח (יחסי עבודה) controlled market -
שכונה (מקרקעין) quarter -
שוק מקביל (כלכלה וסטטיסטיקה) parallel market -
שכונת מצוקה (מקרקעין) slams -
שוק מקומי (כלכלה וסטטיסטיקה) home market -
שכור ופטר (יחסי עבודה) hire and fire -
שוק מקורבים (בנקאות ושוק ההון) brokers market -
שכיח (כלכלה וסטטיסטיקה) mode -
שוק מקשיח (שיווק ופירסום) hardening market -
שכיחות / תדירות (כלכלה וסטטיסטיקה) frequency -
שוק מקשיח (בנקאות ושוק ההון) hardening market -
שכיחות יחסית (כלכלה וסטטיסטיקה) relative frequency -
שוק משוכלל (שיווק ופירסום) perfect market -
שכיחות מוחלטת (כלכלה וסטטיסטיקה) absolute frequency -
שוק משוכלל (כלכלה וסטטיסטיקה) perfect market -
שכיחות מצטברת (כלכלה וסטטיסטיקה) cumulative frequency -
שוק משותף (כלכלה וסטטיסטיקה) common market -
שכיחות משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה) joint frequency -
שוק משותף של ארצות אמריקה הלטינית (כלכלה וסטטיסטיקה) mercado comun del sur (mercosur) -
שכיחות נזקים (ביטוח וניהול סיכונים) loss frequency -
שוק משני (בנקאות ושוק ההון) secondary market -
שכיחות שביתות (יחסי עבודה) strikes frequency -
שוק משני למשכנתאות (מקרקעין) mortgage secondary market -
שכיחות תאונות (ביטוח וניהול סיכונים) accident frequency -
שוק משני למשכנתאות (בנקאות ושוק ההון) mortgage secondary market -
שכיר יום (יחסי עבודה) daily worker -
שוק משרות (יחסי עבודה) job market -
שכיר/עובד (יחסי עבודה) employee -
שוק מת (בנקאות ושוק ההון) graveyard market -
שכירות (מקרקעין) tenancey -
שוק מתווכים (ארגון וניהול עסקים) middlepersons market -
שכירות אחוזית (מקרקעין) percentage rent -
שוק מתווכים (שיווק ופירסום) middlepersons market -
שכירות חופשית (מקרקעין) free rental -
שוק מתעורר (בנקאות ושוק ההון) emerging market -
שכירות מוגנת (מקרקעין) lease. protected -
שוק מתרכך (ביטוח וניהול סיכונים) softening market -
שכירות מקרקעין (מקרקעין) land lesae -
שוק נגזרות פיננסיות (בנקאות ושוק ההון) market for derivative assets -
שכירות משנה (מקרקעין) sublet -
שוק ניסיוני (כלכלה וסטטיסטיקה) test market -
שכירות רגילה (מקרקעין) normal rental -
שוק ניסיוני (שיווק ופירסום) test market -
שכלון (יחסי עבודה) rationalization -
שוק נכיונות (בנקאות ושוק ההון) discount market -
שכלון (ארגון וניהול עסקים) rationalization -
שוק נסוג (בנקאות ושוק ההון) receding market -
שכליות מוגבלת (כלכלה וסטטיסטיקה) bounded rationality -
שוק נעול (בנקאות ושוק ההון) locked market -
שכנוע (ארגון וניהול עסקים) persuasion -
שוק סוחרים (בנקאות ושוק ההון) trader's market -
שכנוע (משאבי אנוש) persuasion -
שוק סוחרים (2) (בנקאות ושוק ההון) dealer market -
שכנוע (שיווק ופירסום) persuasion -
שוק סופי (בנקאות ושוק ההון) terminal market -
שכנוע אישי (ארגון וניהול עסקים) personal Influence -
שוק סחורות (בנקאות ושוק ההון) commodity market -
שכנוע מוסרי (בנקאות ושוק ההון) moral suasion -
שוק סחורות עתידיות (כלכלה וסטטיסטיקה) commodities futures market -
שכנוע מוסרי (משאבי אנוש) moral suasion -
שוק סמוראי (בנקאות ושוק ההון) samurai market -
שכפ"ץ (מקרקעין) explosion layer -
שוק עבדים (יחסי עבודה) slave market -
שכפול (תיקשורת) duplication -
שוק עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor market -
שכפול (ארגון וניהול עסקים) duplication -
שוק עבודה כפול (כלכלה וסטטיסטיקה) dual labor market -
שכפול (מחשבים ומערכות מידע) duplication -
שוק עבודה מפולח (כלכלה וסטטיסטיקה) segmented labor market -
שכר (תחבורה) charter -
שוק עבודה פנימי (כלכלה וסטטיסטיקה) internal labor market -
שכר (יחסי עבודה) wages -
שוק עבודה של ארגון (כלכלה וסטטיסטיקה) organization labor market -
שכר (כלכלה וסטטיסטיקה) wages -
שוק עבודה של מקצוע (כלכלה וסטטיסטיקה) occupational labor market -
שכר (שיווק ופירסום) charter -
שוק עולה (בנקאות ושוק ההון) advancing market -
שכר (ביטוח וניהול סיכונים) charter -
שוק עמוק (בנקאות ושוק ההון) deep market -
שכר (ייצור ותיפעול) fee -
שוק עתידיות (בנקאות ושוק ההון) futures market -
שכר (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) fee -
שוק פוטנציילי (שיווק ופירסום) potential market -
שכר - פרמיה (יחסי עבודה) wage premium -
שוק פומבי (בנקאות ושוק ההון) auction market -
שכר אחרון (יחסי עבודה) terminal wage -
שוק פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial market -
שכר בוררות (דיני עסקים) arbitration fee -
שוק פיסי (בנקאות ושוק ההון) physical market -
שכר בוררות (ארגון וניהול עסקים) arbitration fee -
שוק פישפשים (שיווק ופירסום) flea market -
שכר בוררות (יחסי עבודה) arbitration fee -
שוק פעיל (בנקאות ושוק ההון) active market -
שכר ברוטו (יחסי עבודה) gross pay -
שוק פעיל (שיווק ופירסום) active market -
שכר בשל עבודה מיוחדת (יחסי עבודה) callback pay -
שוק פרים (בנקאות ושוק ההון) bull market -
שכר דירה (ארגון וניהול עסקים) rent -
שוק פתוח (דיני עסקים) market overt -
שכר דירה (מקרקעין) rent -
שוק פתוח (שיווק ופירסום) open market -
שכר התחלתי (יחסי עבודה) initial wage -
שוק פתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) open market -
שכר התיצבות (יחסי עבודה) reporting pay yap call-in -
שוק צעירים (שיווק ופירסום) youth market -
שכר ומשכורת (שו"מ). (יחסי עבודה) pay -
שוק צר (בנקאות ושוק ההון) narrow market -
שכר טירחת עורך דין (דיני עסקים) lawyer`s fee -
שוק צרכנים (כלכלה וסטטיסטיקה) consumers market -
שכר טרחה מותנה (יחסי עבודה) contingent fee -
שוק צרכנים (שיווק ופירסום) consumers market -
שכר טרחה עונשי (דיני עסקים) interrorem fee -
שוק קונים (שיווק ופירסום) buyers market -
שכר יומי (יחסי עבודה) daily rate -
שוק קונים (כלכלה וסטטיסטיקה) buyers market -
שכר יסוד (יחסי עבודה) basic wage -
שוק קר (שיווק ופירסום) cold market -
שכר יעיל (יחסי עבודה) efficiency wages -
שוק ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה) primary market -
שכר כולל (דיני עסקים) total pay -
שוק רביעי (בנקאות ושוק ההון) fourth market -
שכר כולל (יחסי עבודה) total pay -
שוק רגיש (בנקאות ושוק ההון) sensitive market -
שכר כספי (כלכלה וסטטיסטיקה) money wages -
שוק רדום (בנקאות ושוק ההון) slow market -
שכר כספי (יחסי עבודה) money wage -
שוק רווי (ייצור ותיפעול) saturated market -
שכר לזמן (ביטוח וניהול סיכונים) time charter -
שוק רווי מוכרים (בנקאות ושוק ההון) oversold market -
שכר לזמן (שיווק ופירסום) time charter -
שוק רווי קונים (בנקאות ושוק ההון) overbought market -
שכר לימוד (יחסי עבודה) studies expenses -
שוק רחב (בנקאות ושוק ההון) broad market -
שכר למסע (שיווק ופירסום) voyage charter -
שוק רך (ביטוח וניהול סיכונים) soft market -
שכר למסע (ביטוח וניהול סיכונים) voyage charter -
שוק רך (בנקאות ושוק ההון) soft market -
שכר למשמרת חוץ (יחסי עבודה) shift-off differential -
שוק שחור (כלכלה וסטטיסטיקה) black market -
שכר לפי הספק (יחסי עבודה) payment by results -
שוק שחור (שיווק ופירסום) black market -
שכר לפי זמן (יחסי עבודה) timework -
שוק שחור (דיני עסקים) black market -
שכר לשעה (חשבונאות וביקורת) hourly rate -
שוק שלישי (בנקאות ושוק ההון) third market -
שכר לשעה (יחסי עבודה) hourly rate -
שוק שפוף (בנקאות ושוק ההון) depressed market -
שכר לתשלום (יחסי עבודה) take home pay -
שוק תחרותי (כלכלה וסטטיסטיקה) competitive market -
שכר מדורג (יחסי עבודה) graduated wage -
שוק תנודתי (בנקאות ושוק ההון) volatile market -
שכר מובטח (יחסי עבודה) guaranteed wage -
שוק תעשייתי (ייצור ותיפעול) industrial market -
שכר מולן (יחסי עבודה) holdback pay -
שוק תעשייתי (ארגון וניהול עסקים) industrial market -
שכר מופקע (יחסי עבודה) exorbitant wage -
שוק תעשייתי (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial market -
שכר מופקע (דיני עסקים) exorbitant wage -
שוק, ביקורת (ארגון וניהול עסקים) market audit -
שכר מותנה (יחסי עבודה) contingent fee -
שוק, ביקורת (שיווק ופירסום) market audit -
שכר מינימום (יחסי עבודה) minimum wage -
שוק, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) market analysis -
שכר מינימום (כלכלה וסטטיסטיקה) minimum wage -
שוק, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) market analysis -
שכר מינימום (דיני עסקים) minimum wage -
שוקי מטבע חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign exchange markets -
שכר מינימום יומי (יחסי עבודה) daily minimum wage -
שוקת (בנקאות ושוק ההון) strangle -
שכר מינימום יומי (דיני עסקים) daily minimum wage -
שור (מקרקעין) wall -
שכר מינימום לשעה (דיני עסקים) hourly minimum wage -
שור (בנקאות ושוק ההון) bull -
שכר מינימום לשעה (יחסי עבודה) hourly minimum wage -
שור אנושי (יחסי עבודה) human bull -
שכר מירבי (דיני עסקים) maximum wage -
שורה (מחשבים ומערכות מידע) line -
שכר מירבי (יחסי עבודה) maximum wage -
שורה (2) (מחשבים ומערכות מידע) row -
שכר מכר, הסכם (שיווק ופירסום) sell and lease back agreement -
שורה בחשבון (בנקאות ושוק ההון) account line -
שכר מלא (שיווק ופירסום) bareboat charter -
שורה רצה (שיווק ופירסום) running line -
שכר מלא (ביטוח וניהול סיכונים) bareboat charter -
שורה תחתונה (שיווק ופירסום) bottom line -
שכר ממוצע (חשבונאות וביקורת) average wage -
שורה תחתונה (ארגון וניהול עסקים) bottom line -
שכר ממוצע (יחסי עבודה) average wage -
שורה תחתונה (חשבונאות וביקורת) bottom line -
שכר ממוצע (ביטוח וניהול סיכונים) average wage -
שורה תחתונה (מחשבים ומערכות מידע) bottom line -
שכר מנהל קרן ונאמן (בנקאות ושוק ההון) unit trust manager and trustee fee -
שורט (בנקאות ושוק ההון) short -
שכר מנהלים (יחסי עבודה) executive compensation -
שורטיסט (בנקאות ושוק ההון) shortist -
שכר מנהלים (ארגון וניהול עסקים) directors fee -
שורש (מחשבים ומערכות מידע) root -
שכר מנהלים (בנקאות ושוק ההון) directors fee -
שורת כרטיס (מחשבים ומערכות מידע) card row -
שכר משולב (יחסי עבודה) combined wages -
שורת מחץ (תיקשורת) punchlune -
שכר משעת כניסה עד לשעת יציאה (יחסי עבודה) portal-to-portal pay -
שורת מחץ (שיווק ופירסום) punch line -
שכר נומינלי (יחסי עבודה) nominal wage -
שורת מעמד (מחשבים ומערכות מידע) status line -
שכר נומינלי (ארגון וניהול עסקים) nominal wage -
שורת נושא (מחשבים ומערכות מידע) subject line -
שכר נומינלי (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal wages -
שורת נושא (שיווק ופירסום) subject line -
שכר נטו (יחסי עבודה) net pay -
שורת פרט (מחשבים ומערכות מידע) detail line -
שכר נסיגה (יחסי עבודה) fallback pay -
שורת-מצב (מחשבים ומערכות מידע) status lime -
שכר סופרים (יחסי עבודה) oryalties -
שושן (מקרקעין) lily -
שכר עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) wage -
שושנה (מקרקעין) rose -
שכר עבודה (יחסי עבודה) wage -
שות"ש (ראשי תיבות עבריים) -
שכר עבודה (דיני עסקים) wage -
שותף (ארגון וניהול עסקים) partner -
שכר עבודה צבור (חשבונאות וביקורת) accrued salaries -
שותף (דיני עסקים) partner -
שכר עבודה צבור (יחסי עבודה) accrued salaries -
שותף אסטרטגי (ארגון וניהול עסקים) strategic partner -
שכר עבודה רגיל (יחסי עבודה) straight time wage -
שותף חדש (דיני עסקים) new partner -
שכר עבודת לילה (יחסי עבודה) night work wage -
שותף חדש (ארגון וניהול עסקים) new partner -
שכר עידוד (יחסי עבודה) incentive pay -
שותף כללי (דיני עסקים) general partner -
שכר עידוד (כלכלה וסטטיסטיקה) incentive pay -
שותף כללי (ארגון וניהול עסקים) general partner -
שכר עידוד אישי (יחסי עבודה) individual incedntive pay -
שותף להלכה (ארגון וניהול עסקים) nominal partner -
שכר עידוד ארגוני (יחסי עבודה) organizational incentive pay -
שותף להלכה (דיני עסקים) nominal partner -
שכר עידוד חד־גורמי (יחסי עבודה) uni-factor incentive pay -
שותף לעומת בעל מניות (ארגון וניהול עסקים) partner vs. shareholder -
שכר עידוד קבוצתי (יחסי עבודה) group incentive pay -
שותף לעומת בעל מניות (בנקאות ושוק ההון) partner vs. shareholder -
שכר עידוד רב־גורמי (יחסי עבודה) multi-factor incentive pay -
שותף מדומה (ארגון וניהול עסקים) quasi partner -
שכר עיסוק (יחסי עבודה) job rate -
שותף מדומה (דיני עסקים) quasi partner -
שכר פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) salary base for pension -
שותף מוגבל (ארגון וניהול עסקים) limited partner -
שכר קבוע (יחסי עבודה) fixed wage -
שותף מוגבל (דיני עסקים) limited partner -
שכר קבלני (כלכלה וסטטיסטיקה) piecework / payment by results -
שותף מסייע (ארגון וניהול עסקים) second partner -
שכר קבלני (יחסי עבודה) piecework -
שותף מסייע (דיני עסקים) second partner -
שכר קבלני (2) (יחסי עבודה) job rate -
שותף פעיל (דיני עסקים) active partner -
שכר קבלני בסיסי (יחסי עבודה) basic piece rate -
שותף פעיל (ארגון וניהול עסקים) active partner -
שכר קבלני רגיל (יחסי עבודה) straightpiecework pay -
שותף שקט (ארגון וניהול עסקים) dormant partner -
שכר קובע (ביטוח וניהול סיכונים) determining wage -
שותף שקט (דיני עסקים) dormant partner -
שכר קובע (יחסי עבודה) determing wage -
שותפה (תיקשורת) shareware -
שכר קיום (כלכלה וסטטיסטיקה) living wage -
שותפות (כלכלה וסטטיסטיקה) partnership -
שכר ראוי (יחסי עבודה) proper wage -
שותפות - פירוק (ארגון וניהול עסקים) loquidation of partnership -
שכר ראלי (יחסי עבודה) real wages -
שותפות - פירוק (דיני עסקים) loquidation of partnership -
שכר ראלי (כלכלה וסטטיסטיקה) real wages -
שותפות - פשיטת רגל (ארגון וניהול עסקים) partnerships bankruptcy -
שכר רגיל (דיני עסקים) normal wage -
שותפות - פשיטת רגל (דיני עסקים) partnerships bankruptcy -
שכר רגיל (יחסי עבודה) normal pay -
שותפות במקרקעין (דיני עסקים) partnership in land -
שכר שווה (יחסי עבודה) equal pay -
שותפות במקרקעין (מקרקעין) partnership in land -
שכר שווה (דיני עסקים) equal pay -
שותפות בעל פה (ארגון וניהול עסקים) partnership at will -
שכר שווה בעד עבודה שווה (יחסי עבודה) equal pay for equal work -
שותפות בעל-פה (דיני עסקים) partnership at will -
שכר שווה לעובד ולעובדת (דיני עסקים) equal pay of employees -
שותפות כאישיות משפטית (ארגון וניהול עסקים) partnership as legal getity -
שכר שווה לעובדת ולעובד (יחסי עבודה) equal pay to employees -
שותפות כאישיות משפטית (דיני עסקים) partnership as a legal entity -
שכר שנתי (יחסי עבודה) annual wage -
שותפות כללית (בנקאות ושוק ההון) general partnership -
שכר שעה ממוצע (חשבונאות וביקורת) average hourly earnings -
שותפות כללית (ארגון וניהול עסקים) (general partnership)ף -
שכר שעה ממוצע (יחסי עבודה) average hourly earnings -
שותפות כללית (דיני עסקים) general partnership -
שכר תת־תקני (יחסי עבודה) substandard rate -
שותפות לא-רשומה (כלכלה וסטטיסטיקה) un-registered partnership -
שכר, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) subsistence theory of wages -
שותפות לאחר מעשה (דיני עסקים) retrospect accessory -
שכר-מכר (שיווק ופירסום) hire-purchase -
שותפות לעבירה (דיני עסקים) accessory -
שכר-מכר (ארגון וניהול עסקים) hire-purchase -
שותפות לעומת חברה (כלכלה וסטטיסטיקה) partnership vs. company -
שכר-מכר, הסכם (ארגון וניהול עסקים) sell and lease back agreement -
שותפות מוגבלת (ארגון וניהול עסקים) limited partnership -
שלא לפירסום (שיווק ופירסום) off the record -
שותפות מוגבלת (דיני עסקים) limited partnership -
שלא לציטוט (תיקשורת) off the record -
שותפות נפט (בנקאות ושוק ההון) oil partnership -
שלב (מקרקעין) step -
שותפות נפט (ארגון וניהול עסקים) oil partnership -
שלב אפס (ייצור ותיפעול) zero phase -
שותפות עסקית (ארגון וניהול עסקים) trading partnership -
שלב המסחר בשער הנעילה (בנקאות ושוק ההון) at the closing price trading -
שותפות עסקית (דיני עסקים) trading partnership -
שלב המסחר הרציף (בנקאות ושוק ההון) continuous trading stage -
שותפות רווחים (כלכלה וסטטיסטיקה) profit sharing -
שלב הפשרה (ארגון וניהול עסקים) unfreezing stage -
שותפות רשומה (ארגון וניהול עסקים) registered partnership -
שלב הרצף (בנקאות ושוק ההון) continuous stage -
שותפות רשומה (דיני עסקים) registered partnership -
שלב טרום־פתיחה (בנקאות ושוק ההון) pre-opening stage -
שותפי תפקיד (ארגון וניהול עסקים) position partners -
שלב מוקצף (מקרקעין) whipped slat -
שזור (מחשבים ומערכות מידע) interlace -
שלב מיסוד (ארגון וניהול עסקים) refreezing stage -
שזר (תיקשורת) thread -
שלב מסחר הפתיחה (בנקאות ושוק ההון) opening trading stage -
שח"ל (ראשי תיבות עבריים) -
שלב נעילה (בנקאות ושוק ההון) closing stage -
שחור לבן (שיווק ופירסום) black and white -
שלב עבודה (מחשבים ומערכות מידע) job step -
שחזור (מקרקעין) restoration -
שלב פתיחה (בנקאות ושוק ההון) opening stage -
שחזור חוב (בנקאות ושוק ההון) debt restructuring -
שלב רציף (בנקאות ושוק ההון) continuous stage -
שחזור מדידות (משאבי אנוש) reconstruction of measurements -
שלב תנועה (ארגון וניהול עסקים) moving stage -
שחזור מידע (בנקאות ושוק ההון) reconstruction of information -
שלב תרגום (מחשבים ומערכות מידע) translating phase -
שחיטה (בנקאות ושוק ההון) slaughter -
שלבי פיקוד (משאבי אנוש) levels of control -
שחיף (מקרקעין) plank -
שלבי קריירה (משאבי אנוש) career stages -
שחיקה (בנקאות ושוק ההון) erosion -
שלבי תהליך קנייה (שיווק ופירסום) buying stages -
שחיקה (משאבי אנוש) burnout -
שלגית / שלגייה (תחבורה) snow chute -
שחיקת הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital erosion -
שלד (מקרקעין) foundation -
שחיקת כושר (משאבי אנוש) ability erosion -
שלד בורסאי (בנקאות ושוק ההון) public company skeleton -
שחיקת מטבע (כלכלה וסטטיסטיקה) abrasion of coins -
שלוח (בנקאות ושוק ההון) agent -
שחיקת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה) wages erosion -
שלוחה (שיווק ופירסום) field office -
שחיקת שכר (יחסי עבודה) wages erosion -
שלוחה (מחשבים ומערכות מידע) extension -
שחיתות (דיני עסקים) corruption -
שלוחה (בנקאות ושוק ההון) branch -
שחיתות (כלכלה וסטטיסטיקה) corruption -
שלוחה (ארגון וניהול עסקים) field office -
שחלוף (בנקאות ושוק ההון) re-exchange -
שלוחה (מקרקעין) extension -
שחקן מעו"ף (בנקאות ושוק ההון) Maof player -
שלוחת מעבר (תחבורה) passing siding -
שחר (בנקאות ושוק ההון) shahar -
שלושה מענים (מחשבים ומערכות מידע) three address -
שחרור (בנקאות ושוק ההון) release -
שלח (מקרקעין) tread -
שחרור (יחסי עבודה) release -
שלח מדרגות (מקרקעין) steps tread -
שחרור בשל אובדן פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) lost policy release -
שלח/קבל אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) recieve -
שחרור חלקי (בנקאות ושוק ההון) partial relaes -
שלט רחוב (שיווק ופירסום) street display -
שחרור מאחריות (בנקאות ושוק ההון) release of liability -
שלט רחוק (ייצור ותיפעול) remote control -
שחרור מחוזה (בנקאות ושוק ההון) discharge of contranct -
שלטון יחיד (ארגון וניהול עסקים) autocracy -
שחרור מפרמיות (ביטוח וניהול סיכונים) waiver of premium -
שלטית שם (תיקשורת) heading -
שחרור משכנתא (בנקאות ושוק ההון) release of mortgage -
שליח (בנקאות ושוק ההון) deputy -
שחרור ערב (בנקאות ושוק ההון) discharge of guarantor -
שליח (ארגון וניהול עסקים) delegate -
שחרור פושט רגל (בנקאות ושוק ההון) bankrupt's discharge -
שליחות (בנקאות ושוק ההון) agency -
שחרור, סעיף (בנקאות ושוק ההון) release clause -
שליחות (דיני עסקים) agency -
שט"ח (ראשי תיבות עבריים) -
שליחות ארגון (ארגון וניהול עסקים) organization mission -
שטו (מקרקעין) chateau -
שליחות מכללא (דיני עסקים) implied agency -
שטח (מחשבים ומערכות מידע) area -
שליחות מכללא (בנקאות ושוק ההון) implied agency -
שטח (מקרקעין) area -
שליחות מכללא (ביטוח וניהול סיכונים) implied agency -
שטח בנוי (מקרקעין) build-up area -
שליחות מפורשת (דיני עסקים) expressed agenct -
שטח בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control area -
שליחות מפורשת (בנקאות ושוק ההון) expressed agency -
שטח ברוטו (מקרקעין) gross area -
שליחות מפורשת (ארגון וניהול עסקים) expressed agency -
שטח גלילי (מקרקעין) regional area -
שליחות נחזית (דיני עסקים) apparent agency -
שטח דירה (מקרקעין) apartment area -
שליחות נחזית (בנקאות ושוק ההון) apparent agency -
שטח העיבוד (מחשבים ומערכות מידע) work area -
שליחות על ידי השתק (ביטוח וניהול סיכונים) ncy by estoppel): -
שטח הפרדה (תחבורה) seperation area -
שליחות על ידי השתק (דיני עסקים) agency by estoppel -
שטח הפרדה בנוי (תחבורה) built seperation area -
שליחות על־ידי השתק (דיני עסקים) agency by estoppels -
שטח חום (מקרקעין) brown area -
שליחות על־ידי השתק (בנקאות ושוק ההון) agency by estoppel -
שטח חכור (שיווק ופירסום) leased space -
שליטה (יחסי עבודה) control -
שטח חכור (ארגון וניהול עסקים) leased space -
שליטה (ארגון וניהול עסקים) control -
שטח חכור (מקרקעין) leased space -
שליטה (בנקאות ושוק ההון) control -
שטח ירוק (מקרקעין) green ear -
שליטה בחברה (בנקאות ושוק ההון) control of a company -
שטח לא-מוסדר (מקרקעין) non-arranged eara -
שליטה בחברה (ארגון וניהול עסקים) control of a company -
שטח מבונה (מקרקעין) build-up eara -
שליטה ובקרה [שו"ב] (חשבונאות וביקורת) comand and control -
שטח מוסדר (מקרקעין) arranged eara -
שליטה ובקרה [שו'ב] (מחשבים ומערכות מידע) govern and control -
שטח מוצמד (מקרקעין) attached erea -
שליטה ובקרה [שו'ב] (ארגון וניהול עסקים) govern and control -
שטח מסחרי (ארגון וניהול עסקים) trading area -
שליטה למעשה (בנקאות ושוק ההון) effective control -
שטח מסחרי (מקרקעין) commercial area -
שליטה למעשה (בפועל) (ארגון וניהול עסקים) effective control -
שטח משותף (מחשבים ומערכות מידע) common area -
שליטה עקיפה (ארגון וניהול עסקים) indirect control -
שטח עיבוד (מקרקעין) cultivated eara -
שליטה עקיפה (בנקאות ושוק ההון) indirect control -
שטח עיקרי (מקרקעין) main eara -
שליטה שלילית (בנקאות ושוק ההון) negative control -
שטח עירוני (מקרקעין) urban zone -
שליכטה (מקרקעין) schlick -
שטח פרסום (שיווק ופירסום) ad space -
שלילה (יחסי עבודה) divesture -
שטח פרסום (תיקשורת) ad space -
שלילה (מחשבים ומערכות מידע) not -
שטח ציבורי (מקרקעין) common property -
שלילה שגוייה (מחשבים ומערכות מידע) alse negative -
שטח ציבורי פתוח [שצ"פ] (מקרקעין) public open space -
שלילת אישיות (ארגון וניהול עסקים) depersonalisation -
שטח רצפה (מקרקעין) floor space -
שלילת זכויות (יחסי עבודה) deprivation of rights -
שטח שירות (מקרקעין) service eara -
שלילת ייצוג (יחסי עבודה) disestablishment -
שטחות (משאבי אנוש) facets -
שלילת פיצויי פיטורים (דיני עסקים) compensation diverture -
שטחות (כלכלה וסטטיסטיקה) facet -
שלילת פיצויי פיטורים (יחסי עבודה) compensation divesture -
שטחות, תאורית (ארגון וניהול עסקים) facet theory -
שליפה (מחשבים ומערכות מידע) extracting -
שטיפת מוח (משאבי אנוש) brainwashing -
שלישייה (מקרקעין) triada -
שטל (תחבורה) shuttle -
שלישייה (מחשבים ומערכות מידע) triad -
שטל"ב (ראשי תיבות עבריים) -
שלל (ארגון וניהול עסקים) spoils -
שטל"ג (ראשי תיבות עבריים) -
שלם (מחשבים ומערכות מידע) integer -
שטל"ן (ראשי תיבות עבריים) -
שלם ושא (שיווק ופירסום) cash and carry -
שטל"פ (ראשי תיבות עבריים) -
שלם ושא, סיטונאי (שיווק ופירסום) cash and carry wholesaler -
שטל"ק (ראשי תיבות עבריים) -
שלם לפקודת (בנקאות ושוק ההון) pay to -
שטנץ (שיווק ופירסום) Stanz [Gr.] -
שלמונים (דיני עסקים) kick back -
שטנץ (תיקשורת) Stanz -
שלמונים (ארגון וניהול עסקים) kick back -
שטעון / שיטעון (תחבורה) transshipment -
שלמות (מחשבים ומערכות מידע) completness -
שטף מילולי (משאבי אנוש) verbal fluency -
שלמות נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data integrity -
שטר (דיני עסקים) note -
שלשלת (משאבי אנוש) line -
שטר (בנקאות ושוק ההון) note -
שלשלת פיקוד (משאבי אנוש) chain of command -
שטר (2) (בנקאות ושוק ההון) deed -
שם (בנקאות ושוק ההון) name -
שטר (3) (בנקאות ושוק ההון) draft -
שם (מחשבים ומערכות מידע) name -
שטר - פרעון (בנקאות ושוק ההון) retire a bill -
שם אופציה (בנקאות ושוק ההון) option name -
שטר אוצר (בנקאות ושוק ההון) treasury bill -
שם חברה (דיני עסקים) corporate name -
שטר אוצר אירופאי (בנקאות ושוק ההון) Euro-treasuries -
שם חברה (בנקאות ושוק ההון) corporate name -
שטר אירופאי (בנקאות ושוק ההון) Euro note -
שם חברה (ארגון וניהול עסקים) corporate name -
שטר אשראי (בנקאות ושוק ההון) bill of credit -
שם חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal name -
שטר בוררות (ארגון וניהול עסקים) submission -
שם מותג (ארגון וניהול עסקים) brand name -
שטר בוררות (דיני עסקים) submission -
שם מותג (שיווק ופירסום) brand name -
שטר בוררות (יחסי עבודה) submission -
שם מטעה (בנקאות ושוק ההון) misleading name -
שטר בוררים (יחסי עבודה) arbitration agreement -
שם מניה (בנקאות ושוק ההון) share name -
שטר בוררים (דיני עסקים) submission deed -
שם מסווג (מחשבים ומערכות מידע) qualified name -
שטר בוררים (2) (דיני עסקים) arbitration agreement -
שם מסחרי (בנקאות ושוק ההון) trade name -
שטר ביחד ולחוד (בנקאות ושוק ההון) joint and several note -
שם מסחרי (דיני עסקים) trade name -
שטר ביטחון (בנקאות ושוק ההון) security bill -
שם מסחרי (שיווק ופירסום) trade name -
שטר בלנקו (בנקאות ושוק ההון) blank bill -
שם מסחרי (ארגון וניהול עסקים) trade name -
שטר בסדרה (בנקאות ושוק ההון) bills of exchange in a set -
שם מפעיל (מחשבים ומערכות מידע) operator name -
שטר בעל מועד פירעון קצר (בנקאות ושוק ההון) short bill -
שם מרמז (ארגון וניהול עסקים) indicating name -
שטר בעל שיעור נייד חסום (בנקאות ושוק ההון) capped floating rate note -
שם מרמז (דיני עסקים) indicating name -
שטר בריבית משתנה (בנקאות ושוק ההון) floating rate note [FRN] -
שם משתנה (מחשבים ומערכות מידע) variable name -
שטר דוקומנטרי (בנקאות ושוק ההון) documentary bill -
שם מתאר (דיני עסקים) describing name -
שטר דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) scrip dividend -
שם מתאר (ארגון וניהול עסקים) describing name -
שטר הון (בנקאות ושוק ההון) capital note -
שם מתחם (מחשבים ומערכות מידע) domain -
שטר הון נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred capital note -
שם מתחם וירטואלי (מחשבים ומערכות מידע) virtual domain -
שטר הון נפרע לשיעורין (בנקאות ושוק ההון) promisory note paid by installments -
שם מתחם מקדים (מחשבים ומערכות מידע) doorway domain -
שטר החזרת קניין (בנקאות ושוק ההון) deed of reconveyance -
שם סמלי (מחשבים ומערכות מידע) symbolic name -
שטר העברה (בנקאות ושוק ההון) transfer deed -
שם עבודה (מחשבים ומערכות מידע) job name -
שטר העברה (דיני עסקים) conveyance -
שם עסק (בנקאות ושוק ההון) business name -
שטר העברה (מקרקעין) transfer deed -
שם עסק (דיני עסקים) buisiness name -
שטר העברה מרצון (בנקאות ושוק ההון) voluntary deed -
שם עסק (ארגון וניהול עסקים) -
שטר העברה: (בנקאות ושוק ההון) 1. (conveyance) -
שם קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file name -
שטר התחייבות (בנקאות ושוק ההון) promissory note -
שם רומז (מחשבים ומערכות מידע) mnemonic name -
שטר חוב (בנקאות ושוק ההון) promissory note -
שם רומז, שיטת (חשבונאות וביקורת) mnemonic system -
שטר חוב (דיני עסקים) promissory note -
שם שותפות (דיני עסקים) partnership name -
שטר חוב הוני (בנקאות ושוק ההון) capital note -
שם שרירותי (ארגון וניהול עסקים) arbitrary name -
שטר חוב נפרע לשיעורין (בנקאות ושוק ההון) promisory note paid by instalments -
שם שרירותי (דיני עסקים) arbitrary name -
שטר חליפין (דיני עסקים) bill of exchange -
שמ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
שטר חליפין (בנקאות ושוק ההון) bill of exchange -
שמ"ט (ראשי תיבות עבריים) -
שטר חליפין דולרי (בנקאות ושוק ההון) dollar exchange -
שמאות (ביטוח וניהול סיכונים) valuation -
שטר חליפין למועד (בנקאות ושוק ההון) forward exchange -
שמאות (מקרקעין) appraisal -
שטר חליפין לראייה (בנקאות ושוק ההון) sight bill of exchange -
שמאות (חשבונאות וביקורת) valuation -
שטר חליפין מובחר (בנקאות ושוק ההון) prime bill of exchange -
שמאות מקרקעין (מקרקעין) real estate assessment -
שטר חליפין מועדי (בנקאות ושוק ההון) forward exchange -
שמאי (ביטוח וניהול סיכונים) appraiser -
שטר חליפין מסחרי (בנקאות ושוק ההון) commercial bill of exchange -
שמאי (חשבונאות וביקורת) appraiser -
שטר חליפין מקומי (בנקאות ושוק ההון) inland bill of exchange -
שמאי (מקרקעין) apprasor -
שטר חליפין נוכרי (בנקאות ושוק ההון) foreign bill of exchange -
שמאי בית (ביטוח וניהול סיכונים) home appraiser -
שטר חליפין נקי (בנקאות ושוק ההון) clean bill of exchange -
שמאי חוץ (ביטוח וניהול סיכונים) independent appraiser -
שטר חלק (בנקאות ושוק ההון) blank bill -
שמאי מכריע (ביטוח וניהול סיכונים) determinant appraiser -
שטר חסר (בנקאות ושוק ההון) incohate bill -
שמאי מקרקעין (מקרקעין) real estate assessor -
שטר טובה (בנקאות ושוק ההון) accommodation bill -
שמאי ראשי (מקרקעין) head assessor -
שטר כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) banknote -
שמונים - מאה, כלל (ארגון וניהול עסקים) eighty - hundred rule -
שטר כסף זמני (כלכלה וסטטיסטיקה) scrip -
שמונים-עשרים, כלל (ארגון וניהול עסקים) eighty-twenty law -
שטר כסף חתוך (בנקאות ושוק ההון) cut notes -
שמורה (מקרקעין) reserve -
שטר כשיר (בנקאות ושוק ההון) eligible bill -
שמורת טבע (מקרקעין) nature reserve -
שטר לא מובטח (בנקאות ושוק ההון) unsecured note -
שמות (ביטוח וניהול סיכונים) names -
שטר לא־שלם (בנקאות ושוק ההון) inchoate bill -
שמט (מחשבים ומערכות מידע) drop out -
שטר לגביה (בנקאות ושוק ההון) rceivable bill -
שמיטת חובות (בנקאות ושוק ההון) moratorium -
שטר לגבייה (בנקאות ושוק ההון) bill for collection -
שמינית (מידות ומשקלות) eighth -
שטר לדרישה (בנקאות ושוק ההון) demand bill -
שמיעה (דיני עסקים) hearing -
שטר לזמן (בנקאות ושוק ההון) term bill -
שמירה (מחשבים ומערכות מידע) save -
שטר לזמן (שיווק ופירסום) term bill -
שמירת דואר (בנקאות ושוק ההון) mail keeping -
שטר ללא ריבית (בנקאות ושוק ההון) non-interest-bearing note -
שמירת הריון (דיני עסקים) pregnancy preserving -
שטר למוכ"ז (בנקאות ושוק ההון) bearer bill -
שמירת הריון (יחסי עבודה) pregnancy preserving -
שטר למועד (בנקאות ושוק ההון) period bill -
שמירת זכויות (ביטוח וניהול סיכונים) reservation of rights -
שטר לפקודה (בנקאות ושוק ההון) order bill -
שמירת זכויות (דיני עסקים) reservation of rights -
שטר לקבל (חשבונאות וביקורת) receivable bill -
שמירת זכויות (יחסי עבודה) reservation of rights -
שטר לקבל (בנקאות ושוק ההון) receivable bill -
שמירת מירווח (בנקאות ושוק ההון) margin naintenance -
שטר לשלם (חשבונאות וביקורת) payable bills -
שמירת מסמכים (בנקאות ושוק ההון) hold mail -
שטר לשלם (בנקאות ושוק ההון) payable bills -
שמירת נכסים (ייצור ותיפעול) safeguarding of assets -
שטר מאותר (בנקאות ושוק ההון) located note -
שמירת נכסים (דיני עסקים) safegurding of assets -
שטר מבויל (בנקאות ושוק ההון) stamped notes -
שמירת נכסים (ארגון וניהול עסקים) safegurding of assets -
שטר מובטח (בנקאות ושוק ההון) collateral note -
שמירת נכסים (חשבונאות וביקורת) safegurding of assets -
שטר מטען (שיווק ופירסום) (bill of lading (bl)) -
שמירת קו (בנקאות ושוק ההון) holdiing the line -
שטר מטען (תחבורה) bill of lading [BL] -
שמירת קיים, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) maintenance strategy -
שטר מטען (ביטוח וניהול סיכונים) bill of lading [BL] -
שמירת קיים, אסטרטגית (שיווק ופירסום) maintenance strategy -
שטר מטען (בנקאות ושוק ההון) bill of lading [B/L] -
שמישות ציוד (ייצור ותיפעול) equipment utilization -
שטר מטען אווירי (תחבורה) airway bill -
שמע (שיווק ופירסום) audio -
שטר מטען אווירי (ביטוח וניהול סיכונים) airway bill -
שמרנות (כלכלה וסטטיסטיקה) conservatism -
שטר מטען אווירי (שיווק ופירסום) airway bill -
שמרנות (ארגון וניהול עסקים) conservatism -
שטר מטען אווירי (בנקאות ושוק ההון) airway bill [AWB] -
שמרנות, עיקרון (חשבונאות וביקורת) conservatism principle -
שטר מטען במעבר (שיווק ופירסום) through bill of lading -
שמשה (מקרקעין) windowpane -
שטר מטען במעבר (ביטוח וניהול סיכונים) through bill of lading -
שן מדלף (מקרקעין) shunt tooth -
שטר מטען במעבר (תחבורה) through bill of lading -
שנ"כ (ראשי תיבות עבריים) -
שטר מטען במעבר טהור (שיווק ופירסום) pure through bill of lading -
שנאי (מחשבים ומערכות מידע) transformer -
שטר מטען במעבר טהור (ביטוח וניהול סיכונים) pure through bill of lading -
שנאי וידיאוטקס (מחשבים ומערכות מידע) videotex adapter -
שטר מטען במעבר טהור (תחבורה) pure through bill of lading -
שנאת סיכון (ארגון וניהול עסקים) risk aversion -
שטר מטען במעבר ימי (תחבורה) ocean through bill of lading -
שנאת סיכונים (בנקאות ושוק ההון) risk aversion -
שטר מטען במעבר ימי (ביטוח וניהול סיכונים) ocean through bill of lading -
שנה (מידות ומשקלות) year -
שטר מטען במעבר ימי (שיווק ופירסום) ocean through bill of lading -
שנה (דיני עסקים) year -
שטר מטען ישיר (שיווק ופירסום) straight bill of lading -