לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רישוי סוכנים (ביטוח וניהול סיכונים) licensing of brokers -
ר"ב (ראשי תיבות עבריים) -
רישוי סוכנים (בנקאות ושוק ההון) licensing of brokers -
ר"ק (ראשי תיבות עבריים) -
רישוי עסקים (דיני עסקים) licensing of business -
ר"ת (ראשי תיבות עבריים) -
רישוי עסקים (ארגון וניהול עסקים) licensing of business -
ר' (ראשי תיבות עבריים) -
רישול ארגוני (כלכלה וסטטיסטיקה) organizational slack -
ר. (ראשי תיבות עבריים) -
רישום (בנקאות ושוק ההון) recordation -
ראורגניזציה (ארגון וניהול עסקים) reorganization -
רישום (מחשבים ומערכות מידע) listing -
ראות (ייצור ותיפעול) visibility -
רישום (דיני עסקים) registration -
ראי ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational mirror -
רישום (חשבונאות וביקורת) entry -
ראיה (בנקאות ושוק ההון) evidence -
רישום (2) (חשבונאות וביקורת) registration -
ראיה בעל־פה (בנקאות ושוק ההון) parole evidence -
רישום (2) (בנקאות ושוק ההון) registration -
ראיה לכאורה (בנקאות ושוק ההון) apparently evidence -
רישום (2) (מחשבים ומערכות מידע) registration -
ראיה נסיבתית (בנקאות ושוק ההון) circumstantial evidence -
רישום (3) (בנקאות ושוק ההון) listing -
ראיון (משאבי אנוש) interview -
רישום אגודה שיתופית (דיני עסקים) cooperative society registration -
ראיון (כלכלה וסטטיסטיקה) interview -
רישום אנכי (מחשבים ומערכות מידע) vertical recording -
ראיון (תיקשורת) interview -
רישום בחטיבה (תיקשורת) block booding -
ראיון (שיווק ופירסום) interview -
רישום בחטיבה (שיווק ופירסום) block booding -
ראיון איכותי (תיקשורת) qualitative intervew -
רישום ביטול (חשבונאות וביקורת) cancelling entry -
ראיון איכותי (משאבי אנוש) qualitative intervew -
רישום ביצוע הספקה (חשבונאות וביקורת) delivery performance record -
ראיון איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה) qualitative interview -
רישום בית משותף (מקרקעין) condominium registration -
ראיון איכותי (שיווק ופירסום) qualitative intervew -
רישום במפתחות (מחשבים ומערכות מידע) indexes registration -
ראיון אישי (תיקשורת) personal interview -
רישום דו צדדי (חשבונאות וביקורת) double entry -
ראיון אישי (שיווק ופירסום) personal interview -
רישום הסכם קיבוצי (יחסי עבודה) registration of labor contract -
ראיון אישי (כלכלה וסטטיסטיקה) personal interviw -
רישום הסכם קיבוצי (דיני עסקים) registration of a collective agreement -
ראיון אישי (משאבי אנוש) personal interview -
רישום העברה (בנקאות ושוק ההון) registration of transfer -
ראיון בדואר (כלכלה וסטטיסטיקה) mail interview -
רישום התאמה (חשבונאות וביקורת) adjhusting entry -
ראיון בדואר (תיקשורת) mail interview -
רישום והערכת עובדות (יחסי עבודה) fact finding -
ראיון בדואר (משאבי אנוש) mail interview -
רישום זכויות (מקרקעין) rights registration -
ראיון בדואר (שיווק ופירסום) mail interview -
רישום חברה (ארגון וניהול עסקים) registration of a company -
ראיון בטלפון (שיווק ופירסום) telephone interview -
רישום חברה (דיני עסקים) registration of a company -
ראיון בטלפון (משאבי אנוש) telephone interview -
רישום חברה (בנקאות ושוק ההון) registration of a company -
ראיון בטלפון (תיקשורת) telephone interview -
רישום חוצה־גבולות (בנקאות ושוק ההון) cross-border listing -
ראיון בטלפון (כלכלה וסטטיסטיקה) telephone interview -
רישום חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting entry -
ראיון העסקה (משאבי אנוש) employment interview -
רישום ידני (מחשבים ומערכות מידע) manual entry -
ראיון הערכה תקופתי (משאבי אנוש) periodic appraisal Interview -
רישום יומן מורכב (חשבונאות וביקורת) compound jorunal entry -
ראיון כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה) quantitative interview -
רישום ייחוס (מחשבים ומערכות מידע) reference listing -
ראיון כמותי (תיקשורת) quantitative interview -
רישום ייחוסי (מחשבים ומערכות מידע) return-to-reference recording -
ראיון כמותי (משאבי אנוש) quantitative interview -
רישום כפול (בנקאות ושוק ההון) dual listing -
ראיון כמותי (שיווק ופירסום) quantitative interview -
רישום לא־ייחוסי (מחשבים ומערכות מידע) nonreturn-to reference recording -
ראיון לא מובנה (שיווק ופירסום) unstructured interview -
רישום למסחר (בנקאות ושוק ההון) listing -
ראיון לא מובנה (משאבי אנוש) unstructured interview -
רישום מבטל (חשבונאות וביקורת) storno -
ראיון לא-מובנה (תיקשורת) unsructured interview -
רישום מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic recording -
ראיון לא-מובנה (כלכלה וסטטיסטיקה) unstructured interview -
רישום מדף (בנקאות ושוק ההון) shelf registration -
ראיון להערכת ביצוע (משאבי אנוש) interview -
רישום מופע (מחשבים ומערכות מידע) phase modulation recording -
ראיון מובנה (משאבי אנוש) structured interview -
רישום מחזיר (חשבונאות וביקורת) reversing entry -
ראיון מובנה (שיווק ופירסום) structured interview -
רישום מכסה (חשבונאות וביקורת) covering entry -
ראיון מובנה (כלכלה וסטטיסטיקה) structured interview -
רישום מלאי תמידי (חשבונאות וביקורת) perpetual inventory system -
ראיון מובנה (תיקשורת) structured interview -
רישום נגדי (חשבונאות וביקורת) contra entry -
ראיון מובנה בחלקו (תיקשורת) partly structured interview -
רישום נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred posting -
ראיון מובנה בחלקו (כלכלה וסטטיסטיקה) partly structured interview -
רישום נייר ערך (בנקאות ושוק ההון) listing of securities -
ראיון מובנה בחלקו (משאבי אנוש) partly structured interview -
רישום סף (מחשבים ומערכות מידע) assembly listing -
ראיון מובנה בחלקו (שיווק ופירסום) partly structured interview -
רישום על־גב (בנקאות ושוק ההון) piggy-back registration -
ראיון מובנה ישיר (שיווק ופירסום) direct structured niterview -
רישום עסקות (בנקאות ושוק ההון) transactions registration -
ראיון מובנה ישיר (משאבי אנוש) direct structured niterview -
רישום פעולה בחשבון (בנקאות ושוק ההון) account transaction recording -
ראיון מובנה ישיר (תיקשורת) direct structured interview -
רישום פעולה שבוטלה (בנקאות ושוק ההון) cancelled transaction recording -
ראיון מובנה ישיר (כלכלה וסטטיסטיקה) direct structured interview -
רישום פתוח (מקרקעין) open listing -
ראיון מועמדים (משאבי אנוש) candidates interview -
רישום פתיחה (חשבונאות וביקורת) opening entry -
ראיון מיקוד קבוצתי (כלכלה וסטטיסטיקה) focus group interview -
רישום ראשוני (חשבונאות וביקורת) original entry -
ראיון מיקוד קבוצתי (תיקשורת) focus group interview -
רישום שטרות (מקרקעין) deeds registration of -
ראיון מיקוד קבוצתי (שיווק ופירסום) focus group interview -
רישום שיעבוד (דיני עסקים) lien registration -
ראיון מיקוד קבוצתי (משאבי אנוש) focus group interview -
רישום שיעבוד (מקרקעין) lien registration -
ראיון סגור (שיווק ופירסום) closed end interview -
רישום שיעבוד (בנקאות ושוק ההון) lien registration -
ראיון סגור (משאבי אנוש) structured interview -
רישום שכירות (מקרקעין) lease registration -
ראיון סגור (תיקשורת) closed end interview -
רישום תאגיד (בנקאות ושוק ההון) registration of corporation -
ראיון סגור (כלכלה וסטטיסטיקה) closed end interview -
רישום תכנית (מחשבים ומערכות מידע) program listing -
ראיון עומק (תיקשורת) depth interview -
רישום: (בנקאות ושוק ההון) registration -
ראיון עומק (כלכלה וסטטיסטיקה) depth interview -
רישות (ארגון וניהול עסקים) networking -
ראיון עומק (שיווק ופירסום) depth interview -
רישות (מחשבים ומערכות מידע) networking -
ראיון עומק (משאבי אנוש) depth interview -
רישיון (בנקאות ושוק ההון) licence -
ראיון עזיבה (משאבי אנוש) exit interview -
רישיון (דיני עסקים) licence -
ראיון פנים אל פנים (משאבי אנוש) face to face interview -
רישיון בנק (בנקאות ושוק ההון) bank's license -
ראיון פנים אל פנים (כלכלה וסטטיסטיקה) face to face interview -
רישיון דו-כיווני (דיני עסקים) cross licenses -
ראיון פרישה (משאבי אנוש) retirement interview -
רישיון דו-כיווני (ייצור ותיפעול) cross licenses -
ראיון פתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) open end interview -
רישיון זמני (בנקאות ושוק ההון) certificate of convenience -
ראיון פתוח (תיקשורת) open end interview -
רישיון יבוא (בנקאות ושוק ההון) import licence -
ראיון פתוח (שיווק ופירסום) open end interview -
רישיון יבוא (שיווק ופירסום) iport license -
ראיון פתוח (משאבי אנוש) unstructured interview -
רישיון יבוא (דיני עסקים) import licence -
ראיון שולחן עגול (משאבי אנוש) round-table interview -
רישיון ייחודי (דיני עסקים) exlusive licence -
ראיון, סקרי (משאבי אנוש) interview surveys -
רישיון יצוא (דיני עסקים) export licence -
ראיון, סקרי (כלכלה וסטטיסטיקה) interview surveys -
רישיון יצוא (בנקאות ושוק ההון) export license -
ראיון, סקרי (שיווק ופירסום) interview surveys -
רישיון יצוא (שיווק ופירסום) export license -
ראיונות, סקרי (תיקשורת) interview surveys -
רישיון כפייה (דיני עסקים) forcing authority -
ראייה (דיני עסקים) evidence -
רישיון לא-ייחודי (דיני עסקים) non-exlusive licence -
ראייה בעל פה (ארגון וניהול עסקים) parole evidence -
רישיון להפעלת מונית (תחבורה) taxi operating license -
ראייה בעל פה (חשבונאות וביקורת) parole evidence -
רישיון לפעול (דיני עסקים) trading certificate -
ראייה בעל-פה (דיני עסקים) oral evidence -
רישיון לפעול (בנקאות ושוק ההון) trading certificate -
ראייה חשבונאית (חשבונאות וביקורת) accounting evidence -
רישיון ניצול (דיני עסקים) working licence -
ראייה כשירה (חשבונאות וביקורת) competent evidential matter -
רישיון שימוש בפטנט (דיני עסקים) license to use a patent -
ראייה לכאורה (דיני עסקים) apparently evidence -
רישיונות בנייה (כלכלה וסטטיסטיקה) construction contract awards -
ראייה מסייעת (חשבונאות וביקורת) corroborating evidence -
ריתוק (יחסי עבודה) tie-up -
ראייה מסייעת (דיני עסקים) supporting evidence -
ריתוק לבית (ביטוח וניהול סיכונים) home confinement -
ראייה נסיבתית (דיני עסקים) Circumstantial evidence -
ריתמת בטיחות (ייצור ותיפעול) safety harness -
ראיית חשבון (חשבונאות וביקורת) auditing -
רכב (תחבורה) vehicle -
ראיית סיוע (דיני עסקים) assisstance evidence -
רכב (ביטוח וניהול סיכונים) vehicle -
ראירגון (ארגון וניהול עסקים) reorganization -
רכב אוטומטי (תחבורה) automatic vehicle -
ראית ביקורת (חשבונאות וביקורת) auditing evidence -
רכב איטי (ביטוח וניהול סיכונים) slow vehicle -
ראלי (כלכלה וסטטיסטיקה) real -
רכב איטי (תחבורה) slow vehicle -
ראלי של תחילת שנה (בנקאות ושוק ההון) begining of year rally -
רכב אמפיבי (תחבורה) amphibian vehicle -
ראלי/ממשי (ארגון וניהול עסקים) real -
רכב אספנות (ביטוח וניהול סיכונים) collection vehicle -
ראליטי-טי-וי (תיקשורת) reality T.V. -
רכב אספנות (תחבורה) collection vehicle -
ראמ (מחשבים ומערכות מידע) RAM -
רכב ביטחון (ביטוח וניהול סיכונים) security vehicle -
ראמ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
רכב ביטחון (תחבורה) security vehicle -
ראמפס (מחשבים ומערכות מידע) RAMPS -
רכב גורר (תחבורה) tow truck / towing vehicle -
ראש (מחשבים ומערכות מידע) head -
רכב גנוב (ביטוח וניהול סיכונים) stolen vehicle -
ראש (ארגון וניהול עסקים) head -
רכב הנעה ארבע-גלגלית (תחבורה) four-wheel drive vehicle -
ראש אצווה (מחשבים ומערכות מידע) batch head -
רכב הנעה קדמית (תחבורה) front wheel drive -
ראש גדול (יחסי עבודה) big head -
רכב הנעה קדמית (ביטוח וניהול סיכונים) front wheel drive -
ראש גשר (יחסי עבודה) beachhead -
רכב הנעה רב-גלגלית (תחבורה) multi-drive vehicle -
ראש הדפסה (מחשבים ומערכות מידע) print head -
רכב הנעה רב-גלגלית (ביטוח וניהול סיכונים) multi-drive vehicle -
ראש השמעה (מחשבים ומערכות מידע) read head -
רכב זחלי (תחבורה) tracklaying vehicle -
ראש וכתפיים (בנקאות ושוק ההון) head and shoulders -
רכב זחלי (ביטוח וניהול סיכונים) tracklaying vehicle -
ראש כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) write head -
רכב חילוץ (תחבורה) recovery vehicle -
ראש מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic head -
רכב חילוץ (ביטוח וניהול סיכונים) recovery vehicle -
ראש מחיקה (מחשבים ומערכות מידע) erase head -
רכב חרום (תחבורה) emergency vehicle -
ראש סולם (כלכלה וסטטיסטיקה) upscale -
רכב חרום (ביטוח וניהול סיכונים) emergency vehicle -
ראש סולם (שיווק ופירסום) upscale -
רכב חשמלי (תחבורה) electric vehicle -
ראש סרט מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic tape head -
רכב חשמלי (ביטוח וניהול סיכונים) electric vehicle -
ראש סריקה (מחשבים ומערכות מידע) scan head -
רכב ייעודי (תחבורה) special-purpose vehicle -
ראש עמוד (מקרקעין) columm head -
רכב ייעודי (ביטוח וניהול סיכונים) special-purpose vehicle -
ראש קטן (יחסי עבודה) -
רכב כלאיים (תחבורה) hybrid vehicle -
ראש קריאה (מחשבים ומערכות מידע) read head -
רכב כלאיים (ביטוח וניהול סיכונים) hybrid vehicle -
ראש קריאה מוקדמת (מחשבים ומערכות מידע) pre-read head -
רכב מדברי (תחבורה) desert vehicle -
ראש קריאה/כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) read/write head -
רכב מדברי (ביטוח וניהול סיכונים) desert vehicle -
ראש רמזור (תחבורה) signal head -
רכב מוסגל (תחבורה) modified vehicle -
ראשון נכנס ראשון יוצא (חשבונאות וביקורת) first in first out -
רכב מוסגל (ביטוח וניהול סיכונים) modified vehicle -
ראשון נכנס ראשון יוצא (רנר'י) (ייצור ותיפעול) (first in first out fifo)): -
רכב מורכב (תחבורה) composed vehicle -
ראשות (ארגון וניהול עסקים) headship -
רכב מורכב (ביטוח וניהול סיכונים) composed vehicle -
ראשי פרקים (ארגון וניהול עסקים) highlights -
רכב מושבת (ביטוח וניהול סיכונים) laid-up vehicle -
ראשי פרקים (בנקאות ושוק ההון) highlights -
רכב מותקן (תחבורה) modified vehicle -
ראשי פרקים (חשבונאות וביקורת) highlights -
רכב מותקן (ביטוח וניהול סיכונים) modified vehicle -
ראשי תיבות (בנקאות ושוק ההון) initials -
רכב מחובר (תחבורה) connected vehicle -
ראשים ופתינים (מקרקעין) heads and stringers -
רכב מחובר (ביטוח וניהול סיכונים) connected vehicle -
רב לאומית, אסטרטגיה (ארגון וניהול עסקים) multe national strategy -
רכב מיושן (תחבורה) obsolete vehicle -
רב־גורמית, שיטה (יחסי עבודה) multi-factor system -
רכב מיושן (ביטוח וניהול סיכונים) obsolete vehicle -
רב־חובל (תחבורה) captan -
רכב מנועי (תחבורה) motor vehicle -
רב־כרטיס (מחשבים ומערכות מידע) master card -
רכב מנועי (ביטוח וניהול סיכונים) motor vehicle -
רב־מטבעות (בנקאות ושוק ההון) multicurrency -
רכב מסחרי (ביטוח וניהול סיכונים) commercial vehicle -
רב־מעבדים (מחשבים ומערכות מידע) multiprocessor -
רכב מסחרי (תחבורה) commercial vehicle -
רב־משתמשים (מחשבים ומערכות מידע) multiuser -
רכב מסחרי אחוד (תחבורה) integral commercial vehicle -
רב-נתיבים (תחבורה) multi-lane -
רכב מסחרי אחוד (ביטוח וניהול סיכונים) integral commercial vehicle -
רב־סרט (מחשבים ומערכות מידע) master tape -
רכב מסחרי בלתי אחוד (תחבורה) non-integral commercial vehicle -
רב-צדדיות (כלכלה וסטטיסטיקה) multilateralism -
רכב מסחרי בלתי אחוד (ביטוח וניהול סיכונים) non-integral commercial vehicle -
רב־קובץ (מחשבים ומערכות מידע) master file -
רכב משומש (דיני עסקים) used vehicle -
רב-קווי (כלכלה וסטטיסטיקה) multicollinearity -
רכב משומש (ביטוח וניהול סיכונים) used vehicle -
רב-קומות (מקרקעין) multistory highrise -
רכב משוריין (תחבורה) armored vehicle -
רב־רטט (מחשבים ומערכות מידע) multivibrator -
רכב נוסעים פרטי (תחבורה) private passenger car -
רב־רשומה (מחשבים ומערכות מידע) master record -
רכב נוסעים פרטי (ביטוח וניהול סיכונים) private passenger car -
רב-שידור (תיקשורת) multicasting -
רכב סיור (ביטוח וניהול סיכונים) tour vehicle -
רב־שיח (תיקשורת) debate -
רכב סיור (תחבורה) tour vehicle -
רב-שיטות (תיקשורת) multisystem -
רכב עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) work vehicle -
רב-שנתי (כלכלה וסטטיסטיקה) secular -
רכב עבודה (תחבורה) work vehicle -
רבב (מחשבים ומערכות מידע) multiplexor -
רכב פרטי (תחבורה) private vehicle -
רבב ערוצי נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data channel multiplexor -
רכב פרטי (ביטוח וניהול סיכונים) private vehicle -
רביעון (כלכלה וסטטיסטיקה) quartile -
רכב פרטי דו-שימושי (ביטוח וניהול סיכונים) double purpose private vehicle -
רביעית (מידות ומשקלות) fourth -
רכב פרטי דו-שימושי (תחבורה) double purpose private vehicle -
רביץ (מקרקעין) rabitz -
רכב צדי (ביטוח וניהול סיכונים) side vehicle -
רבעון (כלכלה וסטטיסטיקה) quarter -
רכב צדי (תחבורה) side vehicle -
רבעון (בנקאות ושוק ההון) quarter -
רכב ציבורי (תחבורה) public vehicle -
רבעון (חשבונאות וביקורת) quarter -
רכב ציבורי (ביטוח וניהול סיכונים) public vehicle -
רבעון (תיקשורת) quarterly -
רכב צמוד (תחבורה) company car -
רבת אמצעים (מחשבים ומערכות מידע) multi-media -
רכב צמוד (יחסי עבודה) company car -
רגולציה (דיני עסקים) regulation -
רכב שטח (תחבורה) off-road vehicle [ORV] -
רגיש לאור (מחשבים ומערכות מידע) photosensitive -
רכב, החזקה (יחסי עבודה) car mainttanence -
רגישות (ארגון וניהול עסקים) sensitivity -
רכבל (תחבורה) cable car -
רגישות אופציה (בנקאות ושוק ההון) option sensitivity -
רכבת (תחבורה) train -
רגישות לריבית (בנקאות ושוק ההון) interest sensitivity -
רכבת אווירית (תחבורה) air lift -
רגישות מחירים (שיווק ופירסום) price sensitivity -
רכבת הרים (תחבורה) roller coaster -
רגישות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price sensitivity -
רכבת חשמלית (תחבורה) electric train -
רגישות עכבר (מחשבים ומערכות מידע) mouse sensitivity -
רכבת מטען (תחבורה) cargo train -
רגישות שוק (בנקאות ושוק ההון) market sensitivity -
רכבת משא (תחבורה) cargo train -
רגישות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) sensitivity analysis -
רכבת תחתית (תחבורה) subway / underground -
רגישות, ניתוח (חשבונאות וביקורת) sensitivity analysis -
רכוש (כלכלה וסטטיסטיקה) property -
רגל (מידות ומשקלות) foot -
רכוש (מקרקעין) property -
רגל מעוקבת (מידות ומשקלות) cubic foot -
רכוש (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) assets -
רגל על סף הדלת (שיווק ופירסום) foot in the door -
רכוש אישי (מקרקעין) personal estate -
רגל רבועה (מידות ומשקלות) square foot -
רכוש אישי (דיני עסקים) personal estate -
רגרסיה (כלכלה וסטטיסטיקה) regression -
רכוש בלתי־מוחשי (בנקאות ושוק ההון) intangible property -
רגרסיה (משאבי אנוש) regression -
רכוש בני זוג (מקרקעין) community property -
רגרסיה (יחסי עבודה) retrogression -
רכוש גשמי (בנקאות ושוק ההון) corporeal property -
רגרסיה בשלבים (כלכלה וסטטיסטיקה) stepwise regression -
רכוש הכלל (דיני עסקים) public domain -
רגרסיה ליניארית (כלכלה וסטטיסטיקה) linear regression -
רכוש הכלל (בנקאות ושוק ההון) public domain -
רגרסיה מרובה (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple regression -
רכוש הכלל (מקרקעין) public domain -
רגרסיה פשוטה (כלכלה וסטטיסטיקה) simple regression -
רכוש זולל (מקרקעין) alligator property -
רגרסיה, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) regression analysis -
רכוש יחיד (בנקאות ושוק ההון) estate in severalty -
רדאר (תחבורה) radar -
רכוש לא־השקעתי (בנקאות ושוק ההון) non-investment property -
רדוקציה (מחשבים ומערכות מידע) reduction -
רכוש לא־השקעתי (מקרקעין) non-investment property -
רדידה (מקרקעין) flattering -
רכוש ללא בעלים (מקרקעין) bona vacantia -
רדיו (תיקשורת) radio -
רכוש ללא צוואה (מקרקעין) intestate property -
רדיוגרמה (תיקשורת) radiogram -
רכוש מוחכר (מקרקעין) leased fee -
רדיוטלגרף (תיקשורת) radiotelegraph -
רכוש מוחשי (בנקאות ושוק ההון) tangible property -
רדיוס בקרה (תחבורה) control radius -
רכוש משותף (מקרקעין) common property -
רדיוס השפה (תחבורה) curb radius -
רכוש משותף מסויג (מקרקעין) limited common area -
רדיוס עיקום (תחבורה) radius of curvature -
רכוש נטוש (בנקאות ושוק ההון) abandoned property -
רדיוס שקיל (תחבורה) equivalent radius -
רכוש נפרד (מקרקעין) separate property -
רדיופון (תיקשורת) radiophone -
רכוש עסקי מוחשי אישי ובר־פחת (בנקאות ושוק ההון) tangible personal depreciable -
רדיין (מידות ומשקלות) radian -
רכוש פרטי (בנקאות ושוק ההון) private property -
רדיפת רנטות (כלכלה וסטטיסטיקה) rent seeking -
רכוש פרטי1 (מקרקעין) private property -
רדירוג (יחסי עבודה) regrading -
רכוש פרטי2 (מקרקעין) freehold property -
רה"י (ראשי תיבות עבריים) -
רכוש ציבורי (כלכלה וסטטיסטיקה) commons -
רה"ר (ראשי תיבות עבריים) -
רכוש ציבורי (מקרקעין) public property -
רה־ארגון (מחשבים ומערכות מידע) -
רכוש קבוע (בנקאות ושוק ההון) fixed assets -
רהביליטציה (דיני עסקים) rehabilitation -
רכוש רוחני (ארגון וניהול עסקים) intellectual property -
רהט (מקרקעין) rain pipe -
רכוש רוחני (כלכלה וסטטיסטיקה) intelectual property -
רהיטים וציוד (חשבונאות וביקורת) furniture and fixtures -
רכוש רוחני (דיני עסקים) intellectual property -
רהיטני (מקרקעין) scraper -
רכוש רוחני (בנקאות ושוק ההון) intelectual property -
רו (בנקאות ושוק ההון) rho -
רכוש שוטף (ארגון וניהול עסקים) current assets -
רו"ה (ראשי תיבות עבריים) -
רכוש שוטף (חשבונאות וביקורת) current assets -
רו"ח (ראשי תיבות עבריים) -
רכושה (חשבונאות וביקורת) accession -
רו"כ (ראשי תיבות עבריים) -
רכושה (שיווק ופירסום) accession -
רואה חשבון (חשבונאות וביקורת) auditor -
רכז (מחשבים ומערכות מידע) concentrator -
רואה חשבון בכיר (משאבי אנוש) senior accountant -
רכיב (ייצור ותיפעול) component -
רואה חשבון בכיר (חשבונאות וביקורת) senior accountant -
רכיב (מחשבים ומערכות מידע) component -
רואה חשבון בלתי תלוי (חשבונאות וביקורת) independent account -
רכיב השהיה ספרתי (מחשבים ומערכות מידע) digit delay element -
רואה חשבון זוטר (חשבונאות וביקורת) junior accountant -
רכיב לוגי (מחשבים ומערכות מידע) logic element -
רואה חשבון זוטר (משאבי אנוש) junior accountant -
רכיב נתונים (מחשבים ומערכות מידע) atad element -
רואה חשבון חיצוני (חשבונאות וביקורת) external auditor -
רכיב עיסוק (משאבי אנוש) job component -
רואה חשבון מחליף (חשבונאות וביקורת) successor auditor -
רכיב פעיל (מחשבים ומערכות מידע) active element -
רואן, שיטת (יחסי עבודה) Rowan system -
רכיב שקול (מחשבים ומערכות מידע) equivalence element -
רוב מאוחר (שיווק ופירסום) late majority -
רכיב תמונה (מחשבים ומערכות מידע) picture element (pixel) -
רוב מוקדם (שיווק ופירסום) early majority -
רכיבי פנסיה (יחסי עבודה) pension components -
רוב מיוחס (בנקאות ושוק ההון) privileged majority -
רכיבי פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension components -
רוב מיוחס (דיני עסקים) privilaged majority -
רכיבי פעולה (ייצור ותיפעול) operation elements -
רוב מיוחס (ארגון וניהול עסקים) privileged majority -
רכיבי שכר (יחסי עבודה) wage components -
רוב רגיל (דיני עסקים) simple majority -
רכיבי שכר לפיצויים (יחסי עבודה) wage components for compensation -
רוב רגיל (בנקאות ושוק ההון) simple majority -
רכילאי (תיקשורת) gosip reporter -
רוב רגיל (ארגון וניהול עסקים) simple majority -
רכילות (משאבי אנוש) gossip -
רובד (מקרקעין) level / layer -
רכילות (תיקשורת) gosip -
רובד (מחשבים ומערכות מידע) overlay -
רכינה / הרכנה (תיקשורת) tilt -
רובד זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) -
רכיסה, סעיף (בנקאות ושוק ההון) zipper clause -
רובד מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory layer -
רכישה (בנקאות ושוק ההון) acquisition -
רובד מלאי (ייצור ותיפעול) inventory layer -
רכישה (שיווק ופירסום) acquisition -
רובה (מקרקעין) grout -
רכישה (דיני עסקים) acquisition -
רובוט (מחשבים ומערכות מידע) robot -
רכישה (2) (בנקאות ושוק ההון) purchase -
רובוט (ייצור ותיפעול) robot -
רכישה (2) (שיווק ופירסום) purchase -
רובוט חיישן (ייצור ותיפעול) computerized robot -
רכישה אופקית (כלכלה וסטטיסטיקה) horizontal acquisition -
רובוט סרבו (ייצור ותיפעול) servo robot -
רכישה באצווה (חשבונאות וביקורת) batch buying -
רובוט תעשייתי (ייצור ותיפעול) industrial robot -
רכישה באצווה (שיווק ופירסום) batch buying -
רובוטיקה (מחשבים ומערכות מידע) robotics -
רכישה באשראי (בנקאות ושוק ההון) margin trading -
רובוטיקה (ייצור ותיפעול) robotics -
רכישה בחלקים (בנקאות ושוק ההון) acquisition in parts -
רובע (מידות ומשקלות) quarter -
רכישה בחסר (בנקאות ושוק ההון) long -
רובע (מקרקעין) town quarter -
רכישה במזומנים (שיווק ופירסום) cash purchase -
רובע עירוני (מקרקעין) quarter -
רכישה בשלימות (בנקאות ושוק ההון) coemption -
רוג'ר (תיקשורת) Roger -
רכישה חוזרת (בנקאות ושוק ההון) repurchase / buy back -
רוגלה (מחשבים ומערכות מידע) spyware -
רכישה חוזרת, הסכם (מקרקעין) repurchase agreement -
רוגלה (ארגון וניהול עסקים) spyware -
רכישה למסירה מיידית (בנקאות ושוק ההון) spot purchase -
רוו"ח (ראשי תיבות עבריים) -
רכישה מחוץ לשוק (בנקאות ושוק ההון) off-market purchase -
רווה"ס (ראשי תיבות עבריים) -
רכישה מחוץ לשוק (ארגון וניהול עסקים) off mardet purchase -
רווה"פ (ראשי תיבות עבריים) -
רכישה מחוץ לשוק (שיווק ופירסום) off mardet purchase -
רווח (מחשבים ומערכות מידע) gain -
רכישה ממונפת (בנקאות ושוק ההון) leveraged buy-out -
רווח (כלכלה וסטטיסטיקה) profit -
רכישה מקבילה (נגדית) (כלכלה וסטטיסטיקה) counter purchasing -
רווח (ביטוח וניהול סיכונים) profit -
רכישה מקוונת (שיווק ופירסום) on-line buying -
רווח (חשבונאות וביקורת) profit -
רכישה פירמידית (בנקאות ושוק ההון) pyramiding -
רווח (תחבורה) spacer -
רכישה, מחלקת (ארגון וניהול עסקים) purchasing department -
רווח או הפסד (ארגון וניהול עסקים) gain of loss -
רכישה, מחלקת (ייצור ותיפעול) purchasing department -
רווח או הפסד (חשבונאות וביקורת) gain of loss -
רכישת ידע (ייצור ותיפעול) knowledge purchase -
רווח או הפסד מניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) gain or loss from securities -
רכישת מיומנות (משאבי אנוש) acquiring of skill -
רווח אחזקה (חשבונאות וביקורת) holding gain -
רכישת מלאי מינימלי (ייצור ותיפעול) minimum inventory purchase -
רווח אינפלציוני (כלכלה וסטטיסטיקה) inflationary gain -
רכישת מציאה (שיווק ופירסום) bargain purchase -
רווח אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial gain -
רכישת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities purchasing -
רווח אקראי (חשבונאות וביקורת) casual profit -
רכישת פיזור (בנקאות ושוק ההון) buy a spread -
רווח אקראי (ארגון וניהול עסקים) windfall profit -
רכישת פתיחה (בנקאות ושוק ההון) opening transaction -
רווח אקראי (דיני עסקים) casual profit -
רכישת שליטה (בנקאות ושוק ההון) acquiring control -
רווח אקראי (2) (חשבונאות וביקורת) windfall gains -
רכש (שיווק ופירסום) procurement -
רווח בלתי מחולק (ארגון וניהול עסקים) undistributed profis -
רכש (ייצור ותיפעול) procurement -
רווח בלתי מחולק (בנקאות ושוק ההון) undistributed profis -
רכש (2) (שיווק ופירסום) purchasing -
רווח בלתי מחולק: (חשבונאות וביקורת) retained earnings -
רכש (2) (ייצור ותיפעול) purchasing -
רווח בלתי־ממומש (בנקאות ושוק ההון) unrealized profits -
רכש איכותי (ייצור ותיפעול) quality purchasing -
רווח בסיסי למניה (חשבונאות וביקורת) primary earnings per share -
רכש מפצה (בנקאות ושוק ההון) buy-in -
רווח בסיסי למניה (בנקאות ושוק ההון) primary earnings per share -
רל"ת (ראשי תיבות עבריים) -
רווח בסתר (בנקאות ושוק ההון) secret profits -
רלוונטיות (משאבי אנוש) relevance -
רווח בר-חלוקה (דיני עסקים) distributable profit -
רלוונטיות מותג (שיווק ופירסום) brand relevance -
רווח בר־חלוקה (בנקאות ושוק ההון) distributable frofit -
רלוונטיות/שייכות (חשבונאות וביקורת) relevance -
רווח בר-סמך (כלכלה וסטטיסטיקה) confidence interval -
רלוונטיות/שייכות (ארגון וניהול עסקים) relevance -
רווח בר-שומה (דיני עסקים) assessable profit -
רלס (מקרקעין) rail -
רווח ברוטו (ארגון וניהול עסקים) gross profit -
רמג'ט אנג'ן (תחבורה) ramjet engine -
רווח ברוטו (חשבונאות וביקורת) gross profit -
רמה ארגונית (ארגון וניהול עסקים) organizational level -
רווח גולמי (חשבונאות וביקורת) gross profit -
רמה טכנית (ייצור ותיפעול) technical level -
רווח גולמי שיטת (חשבונאות וביקורת) gross margin method -
רמה מוסדית (ארגון וניהול עסקים) institutional level -
רווח גולמי שיטת (ייצור ותיפעול) gross margin method -
רמה מספקת (ארגון וניהול עסקים) satisfying level -
רווח גולמי, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) gross profit analysis -
רמה מקצועית (משאבי אנוש) occupational level -
רווח גולמי, ניתוח (ייצור ותיפעול) gross profit analysis -
רמה מקצועית (יחסי עבודה) occupational level -
רווח הון (ביטוח וניהול סיכונים) capital gain -
רמה ראשונה (ארגון וניהול עסקים) first level -
רווח הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital gain -
רמה תיכונה (ארגון וניהול עסקים) middle level -
רווח הון ארוך טווח (בנקאות ושוק ההון) long-term capital gains -
רמז (בנקאות ושוק ההון) tip -
רווח הון בלתי ממומש (בנקאות ושוק ההון) unrealized capital gain -
רמז צץ (מחשבים ומערכות מידע) tooltip -
רווח הון בלתי ממומש (חשבונאות וביקורת) unrealized capital gain -
רמת איכות בלתי קבילה (ייצור ותיפעול) unacceptable quality level -
רווח הון לטווח קצר (בנקאות ושוק ההון) short-term capital gains -
רמת איכות בלתי רצויה (ייצור ותיפעול) (LTPD) lot tolerance percent -
רווח הון ממומש (בנקאות ושוק ההון) realized capital gain -
רמת איכות דינמית (ייצור ותיפעול) dynamic quality level -
רווח הון ממומש (חשבונאות וביקורת) realized capital gain -
רמת איכות קבילה (כלכלה וסטטיסטיקה) acceptable quality level -
רווח הון שלילי (בנקאות ושוק ההון) negative capital gain -
רמת איכות קבילה (ייצור ותיפעול) acceptable quality level -
רווח הון שלילי (חשבונאות וביקורת) negative capital gain -
רמת איכות רצויה (ייצור ותיפעול) (LQA) -
רווח המרה (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign exchange gain -
רמת אימוץ (ארגון וניהול עסקים) level of effort -
רווח המרה (בנקאות ושוק ההון) exchange gain -
רמת אימוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) level of effort -
רווח הפעלה (ייצור ותיפעול) operating profit -
רמת אמינות (כלכלה וסטטיסטיקה) reliability level -
רווח הפעלה (חשבונאות וביקורת) operating profit -
רמת ביצוע (ייצור ותיפעול) performance level -
רווח התפטרות (חשבונאות וביקורת) gain on disposal -
רמת ביקורת (מחשבים ומערכות מידע) -
רווח התפטרות (ארגון וניהול עסקים) gain on disposal -
רמת ביקוש ניידת (ייצור ותיפעול) mobile level of demand -
רווח והפסד (חשבונאות וביקורת) profit and loss -
רמת בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control break -
רווח חיתומי (ביטוח וניהול סיכונים) underwriting profit -
רמת גישה (מחשבים ומערכות מידע) level access -
רווח חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting profit -
רמת דיוק (כלכלה וסטטיסטיקה) accuracy level -
רווח חשבונאי (בנקאות ושוק ההון) accounting profit -
רמת דיוק (מחשבים ומערכות מידע) recall -
רווח טהור (כלכלה וסטטיסטיקה) pure profit -
רמת הסתפקות (כלכלה וסטטיסטיקה) satisfying level -
רווח יחסי (מחשבים ומערכות מידע) proportional spacing -
רמת הפרדה (מחשבים ומערכות מידע) resolution -
רווח כולל (חשבונאות וביקורת) gross profit -
רמת הרעש של מעגל (מחשבים ומערכות מידע) circuit noise level -
רווח כולל (כלכלה וסטטיסטיקה) total profit -
רמת התנגדות (בנקאות ושוק ההון) resistance level -
רווח כולל מירבי (כלכלה וסטטיסטיקה) maximum total profit -
רמת התראה (ייצור ותיפעול) warning level -
רווח כולל, שיטת (חשבונאות וביקורת) all inclusive income system -
רמת חידוש מלאי (ייצור ותיפעול) order point system -
רווח כולל, שיטת (ארגון וניהול עסקים) all inclusive income system -
רמת חיים (כלכלה וסטטיסטיקה) standard of living -
רווח כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic profit -
רמת טלטייפ (מחשבים ומערכות מידע) teletype grade -
רווח לאחר מס (דיני עסקים) profits after taxes -
רמת ידע (משאבי אנוש) knowledge level -
רווח לאחר מס (בנקאות ושוק ההון) profit after taxes -
רמת יעילות (כלכלה וסטטיסטיקה) efficiency level -
רווח להלכה (בנקאות ושוק ההון) paper profit -
רמת יעילות (ייצור ותיפעול) efficiency level -
רווח להלכה (חשבונאות וביקורת) paper profit -
רמת מהימנות (כלכלה וסטטיסטיקה) confidence level -
רווח להקלקה (חשבונאות וביקורת) earning per click [epc -
רמת מובהקות (כלכלה וסטטיסטיקה) level of significance -
רווח להקלקה (שיווק ופירסום) earning per click [epc -
רמת מודעות (שיווק ופירסום) awareness level -
רווח למניה (חשבונאות וביקורת) earnings per share -
רמת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price level -
רווח למניה (ביטוח וניהול סיכונים) earning per share -
רמת מחירים (שיווק ופירסום) price level -
רווח למניה (בנקאות ושוק ההון) earnings per share -
רמת מחירים כללית (כלכלה וסטטיסטיקה) general price level -
רווח למניה מוקצה (חשבונאות וביקורת) committed earnings per share -
רמת מטרה (ארגון וניהול עסקים) object level -
רווח למניה מוקצה (בנקאות ושוק ההון) committed earnings per share -
רמת מלאי (ייצור ותיפעול) inventory level -
רווח למניה על בסיס דילול מלא (בנקאות ושוק ההון) fully diluted earnings per share -
רמת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data level -
רווח למניה על בסיס דילול מלא (חשבונאות וביקורת) fully diluted earnings per share -
רמת סיכון (בנקאות ושוק ההון) level of risk -
רווח למניה, התאמת (בנקאות ושוק ההון) earning per share adjustments -
רמת סמכות (ארגון וניהול עסקים) level of authority -
רווח למניה, התאמת (חשבונאות וביקורת) earning per share adjustments -
רמת פגיעות (שיווק ופירסום) vulnerability level -
רווח לעומת דיבידנד (כלכלה וסטטיסטיקה) interest vs. dividend -
רמת פגמים צפויה (ייצור ותיפעול) anticipated defects level -
רווח לפני הוצאות מימון ומסים (ארגון וניהול עסקים) (earnings before interest and taxes (ebit)): -
רמת צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption level -
רווח לפני הוצאות מימון ומסים (חשבונאות וביקורת) earnings before interest and taxes (ebit)): -
רמת צריכה (שיווק ופירסום) consumption level -
רווח לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות (חשבונאות וביקורת) earnings before interest' taxes depreciation and amortization [EBITDA] -
רמת קישור נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data link level (ISO). -
רווח לפני מס (חשבונאות וביקורת) profits before taxes -
רמת קנייה ממוצעת (ייצור ותיפעול) averaging purchases -
רווח לפני מס (ארגון וניהול עסקים) profits before taxes -
רמת קנייה ראשונית (רק"ר) (שיווק ופירסום) initial purchase level -
רווח לפני ריבית ומס (בנקאות ושוק ההון) earnings before interest and tax [EBIT] -
רמת ריכוזיות (כלכלה וסטטיסטיקה) concentration level -
רווח מגולם (בנקאות ושוק ההון) grossed-up profit -
רמת שאיפה (משאבי אנוש) aspiration level -
רווח מגזרי (ארגון וניהול עסקים) segment margin -
רמת שאיפה (ייצור ותיפעול) aspirtion level -
רווח מגזרי (חשבונאות וביקורת) segment margin -
רמת שערים (בנקאות ושוק ההון) rates level -
רווח מהפעלה (ייצור ותיפעול) operating profit -
רמת תוצר של שיווי משקל (כלכלה וסטטיסטיקה) equilibrium level of national income -
רווח מהפעלה (ארגון וניהול עסקים) operating profit -
רמת תמיכה (בנקאות ושוק ההון) support level -
רווח מהפעלה בעלות שוטפת (חשבונאות וביקורת) current cost operating profit -
רנ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
רווח מהפעלה בעלות שוטפת (ייצור ותיפעול) current cost operating profit -
רנ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
רווח מהפעלה נטו (ייצור ותיפעול) net operating profit -
רנטגן (מידות ומשקלות) x-ray -
רווח מהפעלה נטו (חשבונאות וביקורת) net operating profit -
רנטה (כלכלה וסטטיסטיקה) rent -
רווח מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary gain -
רנטה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic rent -
רווח מוניטרי (חשבונאות וביקורת) monetary gain -
רנטה, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) theory of rent -
רווח מוניטרי (ארגון וניהול עסקים) monetary gain -
רנר"י (ראשי תיבות עבריים) -
רווח מופקע (דיני עסקים) exorbitant profit -
רסס נוגד אופסט (שיווק ופירסום) anti-offset spray -
רווח מוקצה למניה (בנקאות ושוק ההון) committed earnings per share -
רע"א (ראשי תיבות עבריים) -
רווח מותנה (חשבונאות וביקורת) contingent profit -
רע"ב (ראשי תיבות עבריים) -
רווח מותנה (ארגון וניהול עסקים) contingent profit -
רע"פ (ראשי תיבות עבריים) -
רווח מזדמן (בנקאות ושוק ההון) pickup -
רעדה (מקרקעין) unstable -
רווח מחלקתי (ארגון וניהול עסקים) departmental profit -
רעידת אדמה (מקרקעין) earthquake -
רווח מחלקתי (ייצור ותיפעול) departmental profit -
רעיונאי (שיווק ופירסום) copywriter -
רווח מחלקתי (חשבונאות וביקורת) deprartmental profit -
רעיונאי (תיקשורת) copywriter -
רווח מיוחד (חשבונאות וביקורת) extraordinary gain -
רעיוני (ארגון וניהול עסקים) notional -
רווח מיוחד (ארגון וניהול עסקים) extraordinary gain -
רעיוני (חשבונאות וביקורת) notional -
רווח מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory profit -
רענון (מחשבים ומערכות מידע) refresh -
רווח ממומש (חשבונאות וביקורת) reaized profits -
רעף (מקרקעין) roofingtile -
רווח ממוצע (ארגון וניהול עסקים) average profit -
רעפי עץ (מקרקעין) wooden tiles -
רווח ממוצע (חשבונאות וביקורת) average profit -
רעש (מחשבים ומערכות מידע) noise -
רווח ממלאי (ייצור ותיפעול) inventory profit -
רעש (תיקשורת) noise -
רווח ממלאי (ארגון וניהול עסקים) inventory profit -
רעש (שיווק ופירסום) noise -
רווח מניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) profits from securities -
רעש ורוד (מקרקעין) pink noise -
רווח מסבב מהיר (בנקאות ושוק ההון) short swing profits -
רעש לבן (שיווק ופירסום) white noise -
רווח מסחרי (שיווק ופירסום) trading profit -
רעש קפוא (מקרקעין) frozen noise -
רווח מסחרי (בנקאות ושוק ההון) trading profit -
רפו (בנקאות ושוק ההון) REPO -
רווח מסחרי (ארגון וניהול עסקים) trading profit -
רפואה מקצועית (יחסי עבודה) occupational health -
רווח מסילות (מחשבים ומערכות מידע) track density -
רפואה משלימה (ביטוח וניהול סיכונים) complementary medicine -
רווח מספק (כלכלה וסטטיסטיקה) satisfying profit -
רפואה משפטית (דיני עסקים) forensic medicine -
רווח מרבי (דיני עסקים) maximum profit -
רפורטז'ה (תיקשורת) reportage -
רווח משונת (בנקאות ושוק ההון) annualized profit -
רפורטר (תיקשורת) reporter -
רווח משתייר (בנקאות ושוק ההון) residual profit -
רפורמה אגררית (כלכלה וסטטיסטיקה) land reform -
רווח נורמלי (כלכלה וסטטיסטיקה) normal profit -
רפורמה מוניטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary reform -
רווח נטו (דיני עסקים) net profif -
רפורמת בכר (ביטוח וניהול סיכונים) Bahar reform -
רווח נטו (בנקאות ושוק ההון) net profit -
רפורמת בכר (בנקאות ושוק ההון) Bahar reform -
רווח נקי (דיני עסקים) net profif -
רפורמת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price reform -
רווח נקי (בנקאות ושוק ההון) net profit -
רפורמת מס (כלכלה וסטטיסטיקה) tax reform -
רווח נקי למניה (חשבונאות וביקורת) net profits per share -
רפיון (ייצור ותיפעול) slack -
רווח נקי למניה (בנקאות ושוק ההון) net profits per share -
רפיון (בנקאות ושוק ההון) slack -
רווח נקי על מכירות (ארגון וניהול עסקים) net trading profit -
רפיון (ארגון וניהול עסקים) slack -
רווח נקי על מכירות (שיווק ופירסום) net trading profit -
רפיפות ארגונית (כלכלה וסטטיסטיקה) organizational slack -
רווח על הנייר (בנקאות ושוק ההון) paper gain -
רפיפות ארגונית (ארגון וניהול עסקים) organizational slack -
רווח על מכירות (שיווק ופירסום) return on sales -
רפיפות תקציבית (חשבונאות וביקורת) budgetary slack -
רווח על מכירות (ארגון וניהול עסקים) return on sales -
רפיפות תקציבית (ארגון וניהול עסקים) budgetary slack -
רווח על־תנאי (בנקאות ושוק ההון) contingent profit -
רפלציה / ריפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) reflation -
רווח פינקסי (חשבונאות וביקורת) book profit -
רפסודה (מקרקעין) raft -
רווח צפוי (חשבונאות וביקורת) anticipated profit -
רפסודה (תחבורה) raft -
רווח צפוי (ארגון וניהול עסקים) anticipated profit -
רפפה (מקרקעין) slat -
רווח ראלי (ביטוח וניהול סיכונים) real profit -
רפרסיה (משאבי אנוש) Repression -
רווח ראלי (בנקאות ושוק ההון) real gain -
רץ (בנקאות ושוק ההון) run -
רווח ראשוני למניה (בנקאות ושוק ההון) primary earnings per share -
רצ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
רווח ריאלי (כלכלה וסטטיסטיקה) real gain -
רצון (כלכלה וסטטיסטיקה) want -
רווח שולי (דיני עסקים) marginal profit -
רצון טוב של ספק (ייצור ותיפעול) supplier goodwill -
רווח שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal profit -
רצונות (שיווק ופירסום) wants -
רווח שולי (ארגון וניהול עסקים) marginal profit -
רצונות (כלכלה וסטטיסטיקה) wants -
רווח תפעולי (חשבונאות וביקורת) operating profit -
רצועה (שיווק ופירסום) track -
רווח תפעולי (ייצור ותיפעול) operating profit -
רצועה (תיקשורת) strip -
רווח תפעולי (ארגון וניהול עסקים) operating profit -
רצועה (2) (שיווק ופירסום) strip -
רווח תפעולי (בנקאות ושוק ההון) operating profit -
רצועת מחירים (בנקאות ושוק ההון) price range -
רווח תפעולי שוטף, שיטת (ייצור ותיפעול) current operating prrfomance income system -
רצועת ניוד (בנקאות ושוק ההון) exchange rate band / currency band -
רווח תפעולי שוטף, שיטת (חשבונאות וביקורת) current operating prrfomance income system -
רציונליות (ארגון וניהול עסקים) rationality -
רווח תקני (ייצור ותיפעול) standard profit -
רציונליות / שכליות (כלכלה וסטטיסטיקה) rationalism -
רווח תקני (ארגון וניהול עסקים) standard profit -
רציונליות מוגבלת (ארגון וניהול עסקים) bounded rationality -
רווח, תוחלת (ארגון וניהול עסקים) expected profits -
רציונליות מוגבלת (כלכלה וסטטיסטיקה) bounded rationality -
רווח, תוחלת (ייצור ותיפעול) expected profits -
רציונליות של הצרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer's rationalism -
רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה) welfare -
רציונליות של הצרכן (שיווק ופירסום) onsumer`s rationalism -
רווחה חברתית (יחסי עבודה) social welfare -
רציונליות של מטרות (ארגון וניהול עסקים) objective rationality -
רווחה חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) social welfare -
רציונליזציה (שיווק ופירסום) rationalization -
רווחה כמותית (כלכלה וסטטיסטיקה) quantitive easing -
רציונליזציה (יחסי עבודה) rationalization -
רווחה לעבודה (יחסי עבודה) welfare to work -
רציונליזציה (ארגון וניהול עסקים) rationalization -
רווחיות (ארגון וניהול עסקים) profitability -
רציונליזציה \ שיכלון (כלכלה וסטטיסטיקה) rationalization -
רווחיות (כלכלה וסטטיסטיקה) profitability -
רצייה חברתית (שיווק ופירסום) social desirability -
רווחיות (בנקאות ושוק ההון) profitability -
רצייה חברתית (משאבי אנוש) social desirability -
רווחיות צפויה (בנקאות ושוק ההון) expected profitability -
רצייה חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) social desirability -
רווחיות, עוצמת (שיווק ופירסום) profitability strenght -
רציף (תחבורה) platform -
רווחיות, עוצמת (חשבונאות וביקורת) profitability strenght -
רציף (מחשבים ומערכות מידע) contiguous -
רווחים בטרם רכישה (חשבונאות וביקורת) preaquisition profits -
רציף (מקרקעין) platform -
רווחים לחלוקה (בנקאות ושוק ההון) distributable profits -
רציפה (מקרקעין) flooring -
רווחים מחולקים (בנקאות ושוק ההון) distributed profits -
רציפות (חשבונאות וביקורת) continuity -
רווחים מחולקים (דיני עסקים) distributed profits -
רציפות בעבודה (דיני עסקים) continuity of work -
רווחים נגררים (מחשבים ומערכות מידע) trailing spaces -
רציפות בעבודה (יחסי עבודה) continuity of work -
רווחים ניתנים לחלוקה (בנקאות ושוק ההון) distributable profits -
רציפות הצמדה (בנקאות ושוק ההון) linkage continuity -
רווחים ניתנים לחלוקה (דיני עסקים) distributable profits -
רציפות זכויות (ביטוח וניהול סיכונים) continuity of rights -
רווחים עודפים (כלכלה וסטטיסטיקה) super-normal profits -
רציפות זכויות (בנקאות ושוק ההון) continuity of rights -
רווחים עודפים (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) excess profits -
רציפות חופשה (דיני עסקים) continuity of leave -
רווחים ראויים לחלוקה (בנקאות ושוק ההון) distributable profits -
רציפות חופשה (יחסי עבודה) continuity of leave -
רווחים שהצטברו (חשבונאות וביקורת) accumulated profits -
רציפות מסחר (בנקאות ושוק ההון) continuation of trade -
רווחים שיועדו (חשבונאות וביקורת) appropriated retained earrings -
רציפות קיום (בנקאות ושוק ההון) continuity of existence -
רווחים שלא יועדו (חשבונאות וביקורת) unappropriated surplus -
רצנזיה (תיקשורת) critique -
רווחים שלא יועדו מאוחדים (חשבונאות וביקורת) consolidated retained earnirgs -
רצף (ייצור ותיפעול) sequence -
רווחים, אוריינטצית (ארגון וניהול עסקים) profi orienta ion -
רצף (תיקשורת) continuity -
רווחן (מקרקעין) spacer -
רצף (מחשבים ומערכות מידע) sequence -
רווחת עובדים (משאבי אנוש) workers welfare -
רצף (שיווק ופירסום) continuity -
רווחת עובדים (יחסי עבודה) workers welfare -
רצף / שיטת הרצף (בנקאות ושוק ההון) continuous trading -
רווחת ציבור (ארגון וניהול עסקים) public welfare -
רצף ג'מבו (בנקאות ושוק ההון) jumbo continuous trading -
רוויה (מחשבים ומערכות מידע) saturation -
רצף מנהיגות (ארגון וניהול עסקים) continuum leadership -
רוויה (שיווק ופירסום) saturation -
רצף נגזרים (בנקאות ושוק ההון) derivatives continuous trading -
רוויו (תיקשורת) review -
רצף עמודים (מחשבים ומערכות מידע) page turning -
רוזטה (מקרקעין) roseta -
רצף פיצויים (ביטוח וניהול סיכונים) continuity of severance pay -
רוח יחידה (ארגון וניהול עסקים) group spirit -
רצף קרנות (בנקאות ושוק ההון) funds continuous trading -
רוח רפאים (ארגון וניהול עסקים) zombie -
רצפה (בנקאות ושוק ההון) floor -
רוחב הייוויי (מחשבים ומערכות מידע) highway width -
רצפה (מקרקעין) floor -
רוחב כולל (תחבורה) overall breadth -
רצפה צפה (מקרקעין) floating floor -
רוחב מחלקה (כלכלה וסטטיסטיקה) class interval -
רצפה תלויה (מקרקעין) hanged floor -
רוחב פס (מחשבים ומערכות מידע) bandwidth -
רצפות (מקרקעין) flooring -
רוחב פס זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory bandwidth -
רצפת סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk floor -
רוחבן (מקרקעין) widthner -
רצפת שכר (יחסי עבודה) wage floor -
רוחק סרנים (תחבורה) weelbase -
רצפת שער (בנקאות ושוק ההון) rate floor -
רוטונדה (מקרקעין) rotonda -
רצפת תנודה (בנקאות ושוק ההון) limit down -
רוטור (תחבורה) rotor -
רצציונליות מוגבלת (ארגון וניהול עסקים) bounded rationability -
רוטציה (בנקאות ושוק ההון) rotation -
רקונסטרוקציה (מקרקעין) reconstruction -
רוטציה (משאבי אנוש) rotation -
רקורד (בנקאות ושוק ההון) record -
רוטציה (תיקשורת) rotation -
רקורסיבי (מחשבים ומערכות מידע) recursive -
רוטצית עיסוקים (משאבי אנוש) job rotation -
רקטה (תחבורה) rocket -
רוכב (מקרקעין) rider -
רקטיפיקציה (דיני עסקים) rectification -
רוכל (שיווק ופירסום) peddler -
רקטת בלימה (תחבורה) retrorocket -
רוכלות (שיווק ופירסום) peddling -
רקמת תנאים (ארגון וניהול עסקים) conjuncture -
רוכלות (ארגון וניהול עסקים) peddling -
רקמת תנאים / קוניונקטורה (כלכלה וסטטיסטיקה) conjuncture -
רוכש אופציה (בנקאות ושוק ההון) option buyer -
רקע (תיקשורת) background -
רולקה (מקרקעין) roof finish -
רקע (משאבי אנוש) background -
רום (מחשבים ומערכות מידע) ROM -
רקע (ארגון וניהול עסקים) background -
רום מדרגה (מקרקעין) stairriser -
רש"פ (ראשי תיבות עבריים) -
רומנסק (מקרקעין) romanesque -
רש"ת (ראשי תיבות עבריים) -
רופא הסכם (ביטוח וניהול סיכונים) participant doctor -
רשה"ר (ראשי תיבות עבריים) -
רופא תעשייתי (יחסי עבודה) industrial doctor -
רשומה (כלכלה וסטטיסטיקה) record -
רוקוקו (מקרקעין) rococo -
רשומה (חשבונאות וביקורת) records -
רוקני (מקרקעין) scraper -
רשומה (מחשבים ומערכות מידע) record -
רוקר, שיטת (יחסי עבודה) Rucker system -
רשומה באורך משתנה (מחשבים ומערכות מידע) variable length record -
רורשך, מבחן (משאבי אנוש) -
רשומה באורך קבוע (מחשבים ומערכות מידע) fixed length record -
רושם אזהרה (מקרקעין) cavetee -
רשומה בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank record -
רושם דומה (שיווק ופירסום) sharing of meaning -
רשומה גולשת (מחשבים ומערכות מידע) overflow record -
רושם דומה (תיקשורת) sharing of meaning -
רשומה גוררת (מחשבים ומערכות מידע) header -
רושש את השכן, מדיניות (כלכלה וסטטיסטיקה) beggar-thy-neighbor policy -
רשומה לא פעילה (חשבונאות וביקורת) inactive record -
רזולוציה (שיווק ופירסום) resolution -
רשומה לא רשמית (חשבונאות וביקורת) informal record -
רזולוציה (מחשבים ומערכות מידע) resolution -
רשומה לוגית (מחשבים ומערכות מידע) logical record -
רזולוצייה (תיקשורת) resolution -
רשומה מהותית (חשבונאות וביקורת) programmed record -
רזיגנציה (משאבי אנוש) resignation -
רשומה מובילה (מחשבים ומערכות מידע) home record -
רחבה (מקרקעין) square -
רשומה מוגבלת פלט (מחשבים ומערכות מידע) output-bound record -
רחבה (תחבורה) square -
רשומה מוגבלת קלט (מחשבים ומערכות מידע) input-bound record -
רחוב (תחבורה) street -
רשומה משורשרת (מחשבים ומערכות מידע) chained record -
רחוב (מקרקעין) street -
רשומה נגררת (מחשבים ומערכות מידע) trailer record -
רחוב דו־סטרי (מקרקעין) tow-way street -
רשומה נוספת (מחשבים ומערכות מידע) addition record -
רחוב דו-סטרי (תחבורה) two way street -
רשומה פיסית (מחשבים ומערכות מידע) physical record -
רחוב חד-סטרי (תחבורה) one way street -
רשומות (בנקאות ושוק ההון) Reshumot / official gazzette -
רחוב חד־סטרי (מקרקעין) one-way street -
רשומות (דיני עסקים) official gazette -
רחוב חנויות (שיווק ופירסום) main street -
רשומות ביקורת (חשבונאות וביקורת) ausit records -
רחוב משולב (תחבורה) wooner -
רשומות מכירות (שיווק ופירסום) sales records -
רחוב משולב (מקרקעין) wooner -
רשומות מכירות (חשבונאות וביקורת) sales records -
רחוב צדדי (תחבורה) periferial street -
רשומות מקובצות (מחשבים ומערכות מידע) grouped records -
רחוב צדדי (מקרקעין) side street -
רשומות קניות (חשבונאות וביקורת) purchase records -
רחוב ראשי (מקרקעין) major street -
רשומות קניות (שיווק ופירסום) purchase records -
רחוב ראשי (תחבורה) main street -
רשומות שכר (יחסי עבודה) poyroll records -
רחוק (בנקאות ושוק ההון) distant -
רשומות שכר (חשבונאות וביקורת) poyroll records -
רחפת (תחבורה) hovercraft -
רשומת ביטול (מחשבים ומערכות מידע) record deletion -
רחש-בחש (שיווק ופירסום) bazz wards -
רשומת בית (מחשבים ומערכות מידע) home record -
רט (מקרקעין) rat -
רשומת בסיס (שיווק ופירסום) base record -
רט"ג (ראשי תיבות עבריים) -
רשומת הימצאות ציוד (חשבונאות וביקורת) location record -
רטיינר (יחסי עבודה) retainer -
רשומת יחידה (מחשבים ומערכות מידע) unit record -
ריאיון (משאבי אנוש) interviewing -
רשומת מיקום (חשבונאות וביקורת) location record -
ריאקציה (בנקאות ושוק ההון) reaction -
רשומת מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory record -
ריבוב (מחשבים ומערכות מידע) multiplexing -
רשומת מלאי (ייצור ותיפעול) inventory record -
ריבוב אפיקים (תיקשורת) multiflex -
רשומת ממשק (חשבונאות וביקורת) housekeeping record -
ריבוב בחלוקת זמן (מחשבים ומערכות מידע) time division multiplexing -
רשומת מפרטים (חשבונאות וביקורת) specification record -
ריבוב בחלוקת זמן סינכרונית (מחשבים ומערכות מידע) synchrinous time division multiplexing -
רשומת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data record -
ריבוב בחלוקת תדירות (מחשבים ומערכות מידע) multiplexing frequency division (FDM) -
רשומת פלט (מחשבים ומערכות מידע) output record -
ריבוב מטלות (מחשבים ומערכות מידע) multiasking -
רשומת קלט (מחשבים ומערכות מידע) input record -
ריבוב משימות (מחשבים ומערכות מידע) multitasking -
רשומת שינוי (מחשבים ומערכות מידע) change record -
ריבוב סטטיסטי (מחשבים ומערכות מידע) statisticalmultiplexing -
רשומת שכר (חשבונאות וביקורת) payroll record -
ריבוב עיבודים (מחשבים ומערכות מידע) multiprocessing -
רשומת תווית (מחשבים ומערכות מידע) label record -
ריבוב תכניות (מחשבים ומערכות מידע) multi-programming -
רשומת תנועה (מחשבים ומערכות מידע) transaction record -
ריבוד (מחשבים ומערכות מידע) overlaying -
רשות (דיני עסקים) authority -
ריבוד (2) (מחשבים ומערכות מידע) overlay -
רשות (מקרקעין) authority -
ריבוי דרכים (ארגון וניהול עסקים) equifinality -
רשות (ארגון וניהול עסקים) authority -
ריבוי מענים (מחשבים ומערכות מידע) multiaddress -
רשות גישה (מחשבים ומערכות מידע) access permission -
ריבוי מקורות רכישה (ארגון וניהול עסקים) multiple source buying -
רשות הנמלים (תחבורה) port authority -
ריבוי מקורות רכישה (ייצור ותיפעול) multiple source buying -
רשות העתיקות (מקרקעין) antiquities authority -
ריבוי משימות (מחשבים ומערכות מידע) multitasking -
רשות הרישוי (תחבורה) licensing authority -
ריבוי עיבודים (מחשבים ומערכות מידע) multiprocessing -
רשות השידור (תיקשורת) broadcasting authority -
ריבוי שערי חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple exchange rates -
רשות השידור (דיני עסקים) broadcasting authority -
ריבויות (ארגון וניהול עסקים) pluralism -
רשות חנייה (מקרקעין) parking authority -
ריבונות הצרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer preference -
רשות לאומית לאנרגיה (כלכלה וסטטיסטיקה) national authority for energy -
ריבית (כלכלה וסטטיסטיקה) interest -
רשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום (כלכלה וסטטיסטיקה) rehabilitation of depressed areas authority -
ריבית (דיני עסקים) interest -
רשות לרכישת גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה) reciprocal buying authority -
ריבית (ביטוח וניהול סיכונים) interest -
רשות לתכנון ופיתוח ההתיישבות (מקרקעין) agricultural development and investments authority -
ריבית איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond interest -
רשות מקומית (דיני עסקים) local authority -
ריבית אפקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) effective rate of interest -
רשות מקומית (מקרקעין) local authority -
ריבית אפקטיווית (ביטוח וניהול סיכונים) effective interest -
רשות מתירה (דיני עסקים) clearing agency -
ריבית בנק ישראל (בנקאות ושוק ההון) bank of Israel interest -
רשות ניירות ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) securities authority -
ריבית בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank rate -
רשות נמלים (כלכלה וסטטיסטיקה) ports authority -
ריבית בסיסית (כלכלה וסטטיסטיקה) prime (interest) rate -
רשות פיקוח (דיני עסקים) control authority -
ריבית בסיסית (ביטוח וניהול סיכונים) basic interest / prime rate -
רשות ציבורית (דיני עסקים) public authority -
ריבית בקו ישר (בנקאות ושוק ההון) straight-line interest -
רשות רישוי מקומית (מקרקעין) local licensing authority -
ריבית ברוטו (בנקאות ושוק ההון) gross interest -
רשות רישוי עסקים (דיני עסקים) buisiness licensing autority -
ריבית בשל דחיית שימוש (כלכלה וסטטיסטיקה) abstinence theory of interest -
רשות שדות התעופה (כלכלה וסטטיסטיקה) Airports authority -
ריבית גלומה (בנקאות ושוק ההון) wrapped-in interest -
רשות שדות תעופה (תחבורה) airports authority -
ריבית דביטורית (בנקאות ושוק ההון) debit interest -
רשות שיפוטית (בנקאות ושוק ההון) jurisdiction authority -
ריבית דריבית (ביטוח וניהול סיכונים) compound interest -
רשות תימרור מקומית (תחבורה) local signing authority -
ריבית דריבית (בנקאות ושוק ההון) compound interest -
רשות תימרור מרכזית (תחבורה) central signing authority -
ריבית והצמדה, חוק (דיני עסקים) interest and linkage law -
רשימה (מחשבים ומערכות מידע) list -
ריבית זכות (בנקאות ושוק ההון) credit interest -
רשימה (חשבונאות וביקורת) schedule -
ריבית זקופה (בנקאות ושוק ההון) imputed interest -
רשימה (ביטוח וניהול סיכונים) schedule -
ריבית זקופה (דיני עסקים) imputed interest -
רשימה דחוסה (מחשבים ומערכות מידע) dense list -
ריבית חובה (בנקאות ושוק ההון) debit interest -
רשימה חוקית (בנקאות ושוק ההון) legal list -
ריבית חוזית (בנקאות ושוק ההון) contractual interest -
רשימה מאושרת (בנקאות ושוק ההון) approved list -
ריבית חוקית (בנקאות ושוק ההון) legal interest -
רשימה מחוברת (מחשבים ומערכות מידע) linked list -
ריבית חזויה (בנקאות ושוק ההון) anticipated interest -
רשימה מעגלית (מחשבים ומערכות מידע) circular list -
ריבית חלופית (בנקאות ושוק ההון) alternative interest -
רשימה מקושרת (מחשבים ומערכות מידע) linked list -
ריבית חריגה (בנקאות ושוק ההון) excess rate -
רשימה משורשרת (מחשבים ומערכות מידע) chained list -
ריבית חריגה (ביטוח וניהול סיכונים) excess rate -
רשימה נדחקת למטה (מחשבים ומערכות מידע) push down list -
ריבית חשב כללי (בנקאות ושוק ההון) accountant general interest -
רשימה נדחקת למעלה (מחשבים ומערכות מידע) push up list -
ריבית טהורה (בנקאות ושוק ההון) pure interest -
רשימה פתוחה (מחשבים ומערכות מידע) deque -
ריבית יומית (בנקאות ושוק ההון) daily interest -
רשימה ראשית (בנקאות ושוק ההון) Main List -
ריבית לווים (בנקאות ושוק ההון) borrowing rate -
רשימה שחורה (בנקאות ושוק ההון) black list -
ריבית ליבו"ר (בנקאות ושוק ההון) libor -
רשימה שחורה (משאבי אנוש) blacklist -
ריבית לכספים בני-הלוואה (כלכלה וסטטיסטיקה) loanable funds theory of interest -
רשימון יבוא (דיני עסקים) import entry -
ריבית לעומת דיבידנד (כלכלה וסטטיסטיקה) interest vs. dividend -
רשימון יצוא (דיני עסקים) export entry -
ריבית לקבל (חשבונאות וביקורת) interest receivable -
רשימון מכס (דיני עסקים) customs entry -
ריבית לקבל (בנקאות ושוק ההון) interest receivable -
רשימת בדיקה (ייצור ותיפעול) check list -
ריבית לשלם (חשבונאות וביקורת) interest payable -
רשימת ביקורת (ייצור ותיפעול) check list -
ריבית לשלם (בנקאות ושוק ההון) interest payable -
רשימת בקרה משוקללת (משאבי אנוש) weighted check list -
ריבית מדויקת (בנקאות ושוק ההון) exact interest -
רשימת השגחה (בנקאות ושוק ההון) watch list -
ריבית מובטחת (ביטוח וניהול סיכונים) guaranteed interest -
רשימת זיהוי (תיקשורת) line-up -
ריבית מוגדרת (בנקאות ושוק ההון) explicit interest -
רשימת חילופים (משאבי אנוש) replacement summaries -
ריבית מוחזרת (בנקאות ושוק ההון) refundable interest -
רשימת טיפאני (בנקאות ושוק ההון) Tiffany list -
ריבית מוניטרית (בנקאות ושוק ההון) monetary interest -
רשימת מוגבלים (חשבונאות וביקורת) bad pay list -
ריבית מוסווית (בנקאות ושוק ההון) hidden interest -
רשימת מוגבלים (בנקאות ושוק ההון) bad pay list -
ריבית מופרזת (בנקאות ושוק ההון) exaggerated interest -
רשימת מוכללים בהסכמה (שיווק ופירסום) opt in list -
ריבית מלווים (בנקאות ושוק ההון) lending interst -
רשימת מחסנית (מחשבים ומערכות מידע) stack -
ריבית מצטברת (בנקאות ושוק ההון) accrued interest -
רשימת מיזכים (תיקשורת) credit list -
ריבית מק"מ (בנקאות ושוק ההון) short-term loan interest -
רשימת מיזכים (שיווק ופירסום) credit list -
ריבית מקסימלית (בנקאות ושוק ההון) maximum interest rate -
רשימת נושים (בנקאות ושוק ההון) creditors list -
ריבית מראש (בנקאות ושוק ההון) interest in advance -
רשימת פורבס (בנקאות ושוק ההון) Forbes listing -
ריבית מרבית (בנקאות ושוק ההון) maximum interest rate -
רשימת פורצ'ן (בנקאות ושוק ההון) Fortune listing -
ריבית משונתת (חשבונאות וביקורת) annualized interest -
רשימת שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error list -
ריבית משונתת (בנקאות ושוק ההון) annualized interest -
רשימת שיקים (בנקאות ושוק ההון) check list -
ריבית משתמעת (בנקאות ושוק ההון) implicit interest -
רשימת שירים (ר"ש) (תיקשורת) songs list -
ריבית משתנה (בנקאות ושוק ההון) variable interest -
רשימת תזכורת (בנקאות ושוק ההון) tickler -
ריבית מתואמת (בנקאות ושוק ההון) adjusted interest -
רשימת תזכורת (ארגון וניהול עסקים) tickler -
ריבית נדחית (בנקאות ושוק ההון) deferred interest -
רשימת תיוג (ייצור ותיפעול) check list -
ריבית נומינלית (בנקאות ושוק ההון) nominal interest -
רשימת תיוג (בנקאות ושוק ההון) check list -
ריבית נטו (כלכלה וסטטיסטיקה) net interest -
רשימת תיוג (חשבונאות וביקורת) check list -
ריבית ניידת (ביטוח וניהול סיכונים) floating interest -
רשימת תיוג (ארגון וניהול עסקים) checklist -
ריבית ניידת (בנקאות ושוק ההון) floating interest -
רשימת תיזכורת (ארגון וניהול עסקים) tickler -
ריבית ניכיון (בנקאות ושוק ההון) discount rate -
רשימת תיזכורת (מחשבים ומערכות מידע) tickler -
ריבית נצברת (חשבונאות וביקורת) accrued interest -
רשימת תפוצה (בנקאות ושוק ההון) mailing list -
ריבית נצברת (בנקאות ושוק ההון) accrued interest -
רשימת תפוצה (שיווק ופירסום) mailing list -
ריבית נצברת לקבלה (חשבונאות וביקורת) accrued interest receivable -
רשלנות (דיני עסקים) negligence -
ריבית נצברת לקבלה (בנקאות ושוק ההון) accrued interest receivable -
רשלנות (בנקאות ושוק ההון) negligence -
ריבית נצברת לתשלום (בנקאות ושוק ההון) accrued interest payable -
רשלנות (ביטוח וניהול סיכונים) negligence -
ריבית נצברת לתשלום (חשבונאות וביקורת) accrued interest payable -
רשלנות יחסית (ביטוח וניהול סיכונים) comparative negligence -
ריבית נקובה (בנקאות ושוק ההון) stated interest -
רשלנות יחסית (דיני עסקים) comperative negligence -
ריבית נקובה (נומינלית) (ביטוח וניהול סיכונים) nominal interest -
רשלנות מנהלים (ארגון וניהול עסקים) negligence by directors -
ריבית עוגן (בנקאות ושוק ההון) ancor interest -
רשלנות מקצועית (ארגון וניהול עסקים) professional negligence -
ריבית עודפת (ביטוח וניהול סיכונים) excess interest -
רשלנות מקצועית (בנקאות ושוק ההון) professional negligence -
ריבית על אגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond interest -
רשלנות מקצועית (ביטוח וניהול סיכונים) professional negligence -
ריבית על איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond interest -
רשלנות משותפת (דיני עסקים) concurrent negligence -
ריבית על חוב מס (בנקאות ושוק ההון) interest o tax debt -
רשלנות משותפת (ביטוח וניהול סיכונים) concurrent negligence -
ריבית על חוב מס (דיני עסקים) interest on tax debt -
רשלנות עורך דין (דיני עסקים) lawyer`s negligence -
ריבית על פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit interest -
רשלנות פושעת (דיני עסקים) criminal negligence -
ריבית פיגורים (חשבונאות וביקורת) interest for delay -
רשלנות פושעת (ביטוח וניהול סיכונים) criminal negligence -
ריבית פיגורים (בנקאות ושוק ההון) interest for delay -
רשלנות רגילה (דיני עסקים) ordinary negligence -
ריבית פיצויים (בנקאות ושוק ההון) compensation interest -
רשלנות רגילה (ביטוח וניהול סיכונים) ordinary negligence -
ריבית פיצויים (דיני עסקים) compensation interest -
רשלנות תורמת (ביטוח וניהול סיכונים) contributory negligence -
ריבית פריים (בנקאות ושוק ההון) prime rate -
רשלנות תורמת (דיני עסקים) contributory negligence -
ריבית פשוטה (בנקאות ושוק ההון) simple interest -
רשלנות, סעיף (ביטוח וניהול סיכונים) negligence clause -
ריבית צבורה (בנקאות ושוק ההון) accumulated interest -
רשם (משאבי אנוש) registrar -
ריבית צבורה (דיני עסקים) accelerated interest -
רשם (חשבונאות וביקורת) registrar -
ריבית צבירה (בנקאות ושוק ההון) comulative interest -
רשם (דיני עסקים) registrar -
ריבית צמודה (בנקאות ושוק ההון) indexed interest -
רשם (יחסי עבודה) registrar -
ריבית צמודה (ביטוח וניהול סיכונים) linked interest -
רשם אגודות שיתופיות (דיני עסקים) cooperative society registrar -
ריבית קבועה (בנקאות ושוק ההון) fixed interest -
רשם חברות (בנקאות ושוק ההון) registrar of companies -
ריבית קרדיטורית (בנקאות ושוק ההון) credit interest -
רשם חברות (דיני עסקים) registrar of companies -
ריבית ראלית (כלכלה וסטטיסטיקה) real interest -
רשם מניות (בנקאות ושוק ההון) stock registrar -
ריבית ראלית (בנקאות ושוק ההון) real interest -
רשם מניות (דיני עסקים) stock registrar -
ריבית רגילה (בנקאות ושוק ההון) ordinary interest -
רשם מקרקעין (מקרקעין) recorder of deeds -
ריבית רעיונית (דיני עסקים) conceptual interest -
רשם מקרקעין (דיני עסקים) recorder of deeds -
ריבית רעיונית (בנקאות ושוק ההון) conceptual interest -
רשם משכונות (מקרקעין) mortgages registrar -
ריבית רציפה (בנקאות ושוק ההון) continuity interest -
רשם משכונות (דיני עסקים) pawns registrar -
ריבית שהורווחה וטרם נגבתה (בנקאות ושוק ההון) interest earned but not collected -
רשם סימני מסחר (דיני עסקים) trade marks registrar -
ריבית שהורווחה וטרם שולמה (בנקאות ושוק ההון) interest earned but not collected -
רשם סרטי וידיאו (מחשבים ומערכות מידע) Video Tape Recorder (VTR) -
ריבית שהורווחה וטרם שולמה (חשבונאות וביקורת) interest earned but not collected -
רשם פטנטים (דיני עסקים) patent registrar -
ריבית שוטפת (בנקאות ושוק ההון) current interest -
רשם קבלנים (דיני עסקים) contractors registrar -
ריבית שטרם הורווחה (בנקאות ושוק ההון) unearned interest -
רשם קבלנים (מקרקעין) contractors registrar -
ריבית שלילית (כלכלה וסטטיסטיקה) negative interest -
רשם קלטות וידאו (מחשבים ומערכות מידע) Video Cassette Recorder (VCR) -
ריבית שנתית (בנקאות ושוק ההון) annual interest -
רשם שותפויות (דיני עסקים) partnership registrar -
ריבית שנתית מתואמת (בנקאות ושוק ההון) annualized percentage rate -
רשם שמות עסק (דיני עסקים) buisiness names registrar -
ריבית שנתית מתואמת (חשבונאות וביקורת) annualized interest -
רשמי (דיני עסקים) official -
ריבית שנתת מתואמת (בנקאות ושוק ההון) annualized interest -
רשמקול (תיקשורת) taperecorder -
ריבית תלוש (בנקאות ושוק ההון) coupon rate -
רשף (תחבורה) Reshef (flare) -
ריבית תלת־חודשית (בנקאות ושוק ההון) quaterly interest -
רשפ"ת (ראשי תיבות עבריים) -
ריבית תקופתית (בנקאות ושוק ההון) periodic interest -
רשת (ייצור ותיפעול) network -
ריגול תעשייתי (ייצור ותיפעול) industrial espionage -
רשת (תיקשורת) network -
ריגול תעשייתי (ארגון וניהול עסקים) industrial espionage -
רשת (ארגון וניהול עסקים) chain -
ריגוש (שיווק ופירסום) emotion -
רשת (מחשבים ומערכות מידע) network -
ריהוט רחוב (מקרקעין) street furniture -
רשת (מקרקעין) net -
ריווי גיחות (שיווק ופירסום) flight saturation -
רשת (בנקאות ושוק ההון) chain -
ריווי שוק (בנקאות ושוק ההון) saturation campaign -
רשת (שיווק ופירסום) chain -
ריווי שוק / מסע ריווי (שיווק ופירסום) saturation campain -
רשת (2) (שיווק ופירסום) grid -
ריט (בנקאות ושוק ההון) REIT -
רשת (2) (ארגון וניהול עסקים) net -
ריטוט (מקרקעין) vibration -
רשת אופקית (ארגון וניהול עסקים) horizontal network -
רייגניזם / רייגונומיקס (כלכלה וסטטיסטיקה) reaganism -
רשת אופקית־עיסוקית (ארגון וניהול עסקים) horizontal-occupational network -
רייטינג (תיקשורת) rating -
רשת אזור נרחב (מחשבים ומערכות מידע) wide area network -
ריכוז (ייצור ותיפעול) pool -
רשת אלקטרונית (שיווק ופירסום) E-network -
ריכוז (חשבונאות וביקורת) pool -
רשת אנלוגית (מחשבים ומערכות מידע) analog network -
ריכוז (משאבי אנוש) pool -
רשת אסוציאציות (שיווק ופירסום) association network -
ריכוז - פיזור סביבתי (ארגון וניהול עסקים) environmental concentration-decentralization -
רשת אקספנדיר (מקרקעין) expendic net -
ריכוז אמצעים (בנקאות ושוק ההון) pooling of funds -
רשת ביטחון (ייצור ותיפעול) safety greed -
ריכוז בעבודה (יחסי עבודה) concentration in market -
רשת בין-ארגונית פרטית (שיווק ופירסום) virtual private network -
ריכוז בעבודה (משאבי אנוש) concentration in market -
רשת בין-ארגונית פרטית (מחשבים ומערכות מידע) virtual private network -
ריכוז התחייבויות (בנקאות ושוק ההון) central liability -
רשת החלף (בנקאות ושוק ההון) swap network -
ריכוז חשבונות (חשבונאות וביקורת) pool of accounts -
רשת הטרוגנית (מחשבים ומערכות מידע) heterogeneous network -
ריכוז חשבונות (ייצור ותיפעול) pool of accounts -
רשת זיקתית (ארגון וניהול עסקים) interest network -
ריכוז נכסים (דיני עסקים) hotchop -
רשת חברתית (מחשבים ומערכות מידע) social media -
ריכוז נכסים (בנקאות ושוק ההון) hotchpot -
רשת חברתית (תיקשורת) social media -
ריכוז סמכות (ארגון וניהול עסקים) concentration of authority -
רשת חדשנות (שיווק ופירסום) inovation level -
ריכוז פרסומי (שיווק ופירסום) heavy up -
רשת חדשנות (ייצור ותיפעול) inovation level -
ריכוז קדומני (שיווק ופירסום) forntload -
רשת חשמל (מקרקעין) electric mains -
ריכוז רכש (ייצור ותיפעול) purchasing concentration -
רשת טבעתית (מחשבים ומערכות מידע) ring network -
ריכוז שווקים (שיווק ופירסום) market concentration -
רשת כוכב (מחשבים ומערכות מידע) star network -
ריכוז שווקים (ארגון וניהול עסקים) market concentration -
רשת מבוזרת (מחשבים ומערכות מידע) distributed network -
ריכוזיות (כלכלה וסטטיסטיקה) concentration -
רשת מוסדית (בנקאות ושוק ההון) institutional network system -
ריכוזיות קונים (כלכלה וסטטיסטיקה) buyers concentration -
רשת מסר ממותג (מחשבים ומערכות מידע) message-switched network -
ריכוזיות שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal concentration -
רשת מקומית (מחשבים ומערכות מידע) local area network [LAN] -
ריכוזיות תעשייה (כלכלה וסטטיסטיקה) industry concentration -
רשת משרדי פירסום (שיווק ופירסום) agency net -
רימוז (מחשבים ומערכות מידע) mnemonics -
רשת נקודה לנקודה (מחשבים ומערכות מידע) point-to-point network -
רינג, שיטת (בנקאות ושוק ההון) ring method -
רשת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data network -
ריס (מידות ומשקלות) ris -
רשת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) Data Network (PSDN) -
ריספק / רספק (תחבורה) canopy -
רשת נתונים ציבורית (מחשבים ומערכות מידע) public data network -
ריפוד (מחשבים ומערכות מידע) padding -
רשת סבכה (מחשבים ומערכות מידע) mesh network -
ריפוד באפסים (מחשבים ומערכות מידע) zero filling -
רשת סמויה (מחשבים ומערכות מידע) invisible web -
ריפוד ברווחים (מחשבים ומערכות מידע) space filling -
רשת סמנטית (מחשבים ומערכות מידע) semantic network -
ריצה (מחשבים ומערכות מידע) run -
רשת סניפים קמעונאיים (ארגון וניהול עסקים) multiple chain -
ריצה אל הדולר האחרון (כלכלה וסטטיסטיקה) drain on the reserves -
רשת סניפים קמעונאיים (שיווק ופירסום) multiple chain -
ריצה חוזרת (ייצור ותיפעול) rerun -
רשת עיסוקית (ארגון וניהול עסקים) occupational network -
ריצה חוזרת (מחשבים ומערכות מידע) rerun -
רשת עץ (מחשבים ומערכות מידע) tree network -
ריצה יבשה (מחשבים ומערכות מידע) dry running -
רשת פירסום (שיווק ופירסום) advertising network -
ריצה מעגלית (מחשבים ומערכות מידע) round robin -
רשת פנימית (מחשבים ומערכות מידע) intranet -
ריצה מקבילית (מחשבים ומערכות מידע) parallel running -
רשת פרסום (מחשבים ומערכות מידע) advertising network -
ריצוד (מחשבים ומערכות מידע) flicker -
רשת קול (מחשבים ומערכות מידע) voice network -
ריצוי (ארגון וניהול עסקים) satisficing -
רשת קריירה (משאבי אנוש) career network -
ריצוף (מקרקעין) paving -
רשת רב־נקודתית (מחשבים ומערכות מידע) multidrop network -
ריצפה (ארגון וניהול עסקים) floor -
רשת רצונית (שיווק ופירסום) voluntary chain -
ריצפה (שיווק ופירסום) floor -
רשת רצונית (ארגון וניהול עסקים) voluntary chain -
ריצת הפקה (מחשבים ומערכות מידע) production run -
רשת שמועות (משאבי אנוש) informal communication -
ריצת ייצור (מחשבים ומערכות מידע) -
רשת תמסורת במיתוג ציבורי (מחשבים ומערכות מידע) Public Switched Transmission Network (PSTN) -
ריצת מבדק (מחשבים ומערכות מידע) test run -
רשת תקשורת (מחשבים ומערכות מידע) communication network -
ריצת משק־בית (מחשבים ומערכות מידע) housekeeping run -
רת"א (ראשי תיבות עבריים) -
ריצת ניסוי (מחשבים ומערכות מידע) test run -
רת"ח (ראשי תיבות עבריים) -
ריק (מחשבים ומערכות מידע) null -
רת"ם (מחשבים ומערכות מידע) Local Area Network (LAN) -
ריקשה (תחבורה) rickshaw -
רת"מ (ראשי תיבות עבריים) -
רישוי (דיני עסקים) licensing -
רתיקות לעבודה (דיני עסקים) workbound -
רישוי בורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange licensing -
רתיקות לעבודה (יחסי עבודה) workbound -
רישוי מבטח (ביטוח וניהול סיכונים) licensing of an insurer -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות