לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קיום (2) (בנקאות ושוק ההון) confirmation -
ק"ג (ראשי תיבות עבריים) -
קיום (3) (בנקאות ושוק ההון) confirm -
ק"ה (ראשי תיבות עבריים) -
קיום (4) (בנקאות ושוק ההון) validation -
ק"ו (ראשי תיבות עבריים) -
קיום (5) (בנקאות ושוק ההון) approve -
ק"ז (ראשי תיבות עבריים) -
קיום הוגן (כלכלה וסטטיסטיקה) fair subsistence -
ק"ח (ראשי תיבות עבריים) -
קיום כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic life -
ק"ל (ראשי תיבות עבריים) -
קיום כלכלי (מקרקעין) economic life -
ק"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קיום כלכלי (חשבונאות וביקורת) economic life -
ק"מר (ראשי תיבות עבריים) -
קיום עצמאי (יחסי עבודה) independent existence -
ק"ן (ראשי תיבות עבריים) -
קיום פיסי (ייצור ותיפעול) physical life -
ק"נ (ראשי תיבות עבריים) -
קיום פיסי (חשבונאות וביקורת) physical life -
ק"פ (ראשי תיבות עבריים) -
קיום צפוי (ייצור ותיפעול) expected life -
ק"ק (ראשי תיבות עבריים) -
קיום צפוי (חשבונאות וביקורת) expected life -
ק"ת (ראשי תיבות עבריים) -
קיום קבוע (יחסי עבודה) permanent existence -
ק' (ראשי תיבות עבריים) -
קיום-השתייכות-צמיחה (שיווק ופירסום) existence- relatedness-growth (ERG) -
ק/פ (מחשבים ומערכות מידע) -
קיוסק (מקרקעין) kiosk -
קא"ל (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז (חשבונאות וביקורת) offset -
קאד (מחשבים ומערכות מידע) CAD -
קיזוז (בנקאות ושוק ההון) offset -
קאד/קאם (מחשבים ומערכות מידע) CAD/CAM -
קיזוז (ארגון וניהול עסקים) compensation -
קאם (מחשבים ומערכות מידע) CAM -
קיזוז (2) (ארגון וניהול עסקים) offset -
קאר (מחשבים ומערכות מידע) CAR -
קיזוז הדדי (בנקאות ושוק ההון) mutual offset -
קב (מידות ומשקלות) kav -
קיזוז הפסדים (דיני עסקים) losses offset -
קב"ט (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז הפסדים (ארגון וניהול עסקים) offset of losses -
קב"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז חשבונות (בנקאות ושוק ההון) accounts setoff -
קב"ע (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז מס (דיני עסקים) tax offset / setoff of taxes -
קב"ק (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities setoff -
קב' (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז עסקות בין חברתיות (חשבונאות וביקורת) intercompany elimination -
קבה (מקרקעין) stilt -
קיזוז פנימי (בנקאות ושוק ההון) internal setoff -
קבה"א (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז פקודות (בנקאות ושוק ההון) matched bargains or bids -
קבה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז שכר דירה (מקרקעין) rent offset -
קבה"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קיזוז שכר דירה (דיני עסקים) rent offset -
קבוע (כלכלה וסטטיסטיקה) constant -
קיזוז, עיקרון (כלכלה וסטטיסטיקה) compensation principle -
קבוע (מחשבים ומערכות מידע) constant -
קיטוב (בנקאות ושוק ההון) polarization -
קבוע סמלי (מחשבים ומערכות מידע) figurative constant -
קיטוב עושר (כלכלה וסטטיסטיקה) polarization of wealth -
קבועות (ייצור ותיפעול) fixtures -
קיטום (ייצור ותיפעול) truncation -
קבועות (מקרקעין) fixtures -
קיטום (חשבונאות וביקורת) truncation -
קבוצה (דיני עסקים) group -
קיטום (בנקאות ושוק ההון) truncation -
קבוצה (ארגון וניהול עסקים) group -
קיטון טבעי (כלכלה וסטטיסטיקה) natural decrease -
קבוצה (כלכלה וסטטיסטיקה) group -
קיטוע (ביטוח וניהול סיכונים) cut off -
קבוצה (מחשבים ומערכות מידע) set -
קיטוע (מחשבים ומערכות מידע) segmentotion -
קבוצה (בנקאות ושוק ההון) group -
קיטוע (חשבונאות וביקורת) cut off -
קבוצה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) set -
קיטוע (ייצור ותיפעול) cut-off -
קבוצה (2) (מחשבים ומערכות מידע) group -
קיטוע (בנקאות ושוק ההון) cut off -
קבוצה אדישה (משאבי אנוש) apathetic group -
קיטוע רע (תיקשורת) bad break -
קבוצה אוטוקרטית (משאבי אנוש) autocratic group -
קיטלוג (ייצור ותיפעול) cataloguing -
קבוצה אסטרטגית (ייצור ותיפעול) strategic group -
קיי, קיי־בי (מחשבים ומערכות מידע) KB -
קבוצה בלתי יציבה (משאבי אנוש) erratic group -
קיי-אס-אר (מחשבים ומערכות מידע) KSR -
קבוצה בלתי פורמלית (ייצור ותיפעול) informal group -
קיים מדף (ייצור ותיפעול) shelf life -
קבוצה בלתי רשמית (משאבי אנוש) unofficial group -
קיים מדף (שיווק ופירסום) shelf life -
קבוצה בעלת עניין (משאבי אנוש) interest group -
קיימברידג', אסכולת (כלכלה וסטטיסטיקה) cambridge school -
קבוצה דמוקרטית (משאבי אנוש) democratic group -
קיימות (חשבונאות וביקורת) EXISTENCE -
קבוצה זרה (כלכלה וסטטיסטיקה) mutually exclusive set -
קיימות (מקרקעין) durability -
קבוצה חברתית (שיווק ופירסום) social group -
קיימות (ייצור ותיפעול) EXISTENCE -
קבוצה חברתית (ארגון וניהול עסקים) social group -
קיינסיאניזם (כלכלה וסטטיסטיקה) Keynesianism -
קבוצה חברתית (משאבי אנוש) social group -
קייק (תחבורה) kayak -
קבוצה חוסמת (בנקאות ושוק ההון) ring -
קילו (מחשבים ומערכות מידע) kilo -
קבוצה מאוחדת (חשבונאות וביקורת) consolidated group -
קילו־וט (מחשבים ומערכות מידע) kilowatt -
קבוצה מבוססת (משאבי אנוש) established group -
קילו־וט שעה (מחשבים ומערכות מידע) kilowatt-hour -
קבוצה מוגנת (משאבי אנוש) protected group -
קילו־מגה־בית (מחשבים ומערכות מידע) Kilomegabyte -
קבוצה פיקטיווית (ביטוח וניהול סיכונים) fictitious group -
קילו־מגה־הרץ (מחשבים ומערכות מידע) kilomegaherz -
קבוצה ראשונית (משאבי אנוש) primary group -
קילו־מחזור (מחשבים ומערכות מידע) kilocycle -
קבוצה ריקה (כלכלה וסטטיסטיקה) empty set -
קילובוד (מחשבים ומערכות מידע) kilobaud -
קבוצה רשמית (ייצור ותיפעול) official group -
קילובית (מחשבים ומערכות מידע) kilobyte KB -
קבוצה שלטת (ארגון וניהול עסקים) dominant group -
קילוגרם (ק"ג) (מידות ומשקלות) kilogram -
קבוצה שמרנית (משאבי אנוש) conservative group -
קילוהרץ (מידות ומשקלות) kilohertz -
קבוצה שניונית (משאבי אנוש) secondary group -
קילוהרץ (מחשבים ומערכות מידע) KHz -
קבוצות סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk categories -
קילוטון (מידות ומשקלות) kiloton -
קבוצת איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) group of bonds -
קילומגה / קילומגא (מחשבים ומערכות מידע) kilomega -
קבוצת איגרות חוב (ביטוח וניהול סיכונים) group of bonds -
קילומטר (מידות ומשקלות) kilometer -
קבוצת איכות (ייצור ותיפעול) quality circle -
קילומטר בשעה [קמ"ש] (תחבורה) kilometer per hour [KMPH] -
קבוצת אנדים (כלכלה וסטטיסטיקה) Andean group -
קילומטר בשעה (קמ"ש) (מידות ומשקלות) kilometer per hour -
קבוצת אסטון (ארגון וניהול עסקים) Aston group -
קילומטר מעוקב (מידות ומשקלות) cubic kilometer -
קבוצת ביקורת (שיווק ופירסום) control group -
קילומטר רבוע (מידות ומשקלות) square kilometer -
קבוצת ביקורת (כלכלה וסטטיסטיקה) control group -
קילוסיבית (מחשבים ומערכות מידע) kilobit -
קבוצת בעלות (שיווק ופירסום) ownership group -
קילוף (בנקאות ושוק ההון) stripping -
קבוצת בעלות (ארגון וניהול עסקים) ownership group -
קילוף דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) divident stripping -
קבוצת דיון (משאבי אנוש) debate group -
קילוף נכסים (בנקאות ושוק ההון) asset stripping -
קבוצת ההזכרה (כלכלה וסטטיסטיקה) Cairns group -
קילוצייקל (מידות ומשקלות) kilocycle -
קבוצת הוראות מכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine instruction set -
קימור דרך (תחבורה) camber -
קבוצת העשר (כלכלה וסטטיסטיקה) group of ten (G-10) -
קימור רוחבי תקין (תחבורה) normal camber -
קבוצת העשרים (כלכלה וסטטיסטיקה) groupe of twenty [G-20] -
קימורה (מקרקעין) curvature -
קבוצת העשרים ואחת (כלכלה וסטטיסטיקה) groupe of twenty one [G-21] -
קימעונאי (שיווק ופירסום) retailer -
קבוצת השבע (כלכלה וסטטיסטיקה) group of seven (G7) -
קימעונאי (ארגון וניהול עסקים) retailer -
קבוצת השמונה (כלכלה וסטטיסטיקה) groupe of eigth [G-8] -
קימעונאי מסונף (שיווק ופירסום) affiliated reteiler -
קבוצת השתייכות (משאבי אנוש) membership group -
קימעונות (שיווק ופירסום) retailing -
קבוצת השתייכות (כלכלה וסטטיסטיקה) membership group -
קימעונות (ארגון וניהול עסקים) retailing -
קבוצת השתייכות (שיווק ופירסום) membership group -
קימעונות אלקטרונית (מחשבים ומערכות מידע) electronic retailing -
קבוצת התייחסות (שיווק ופירסום) reference group -
קימעונות אלקטרונית (שיווק ופירסום) electronic retailing -
קבוצת התייחסות (כלכלה וסטטיסטיקה) reference group -
קימעונות ללא חנויות (שיווק ופירסום) nostore retailing -
קבוצת התייחסות (משאבי אנוש) reference group -
קימעונות ללא חנויות (ארגון וניהול עסקים) nostore retailing -
קבוצת התייחסות השוואתית (משאבי אנוש) comprehensive reference -
קימעונות, המחרת (חשבונאות וביקורת) retail pricing -
קימעונות, המחרת (ארגון וניהול עסקים) retail pricing -
קבוצת התייעצות (ייצור ותיפעול) buzz group -
קימרון (מקרקעין) dome -
קבוצת התמודדות (משאבי אנוש) encounter group -
קימרת גשר (תחבורה) rise of bridge -
קבוצת זכאות (מקרקעין) entitlement group -
קינוב (מקרקעין) striking off / dis-encumberment -
קבוצת חדשות (תיקשורת) newsgroup -
קינון (מחשבים ומערכות מידע) nesting -
קבוצת לחץ (ארגון וניהול עסקים) pressure group -
קינטיקה (מחשבים ומערכות מידע) kinetics -
קבוצת לחץ (כלכלה וסטטיסטיקה) pressure group -
קיפאון (בנקאות ושוק ההון) stagnation -
קבוצת מבוטחים (ביטוח וניהול סיכונים) group of insured -
קיפול אקורדיוני (שיווק ופירסום) accordion fold -
קבוצת מיקוד (כלכלה וסטטיסטיקה) focus group -
קיפס (מחשבים ומערכות מידע) KIPS -
קבוצת מיקוד (שיווק ופירסום) focus group -
קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים) pension -
קבוצת מכירה (בנקאות ושוק ההון) selling group -
קיצבה (יחסי עבודה) allocation -
קבוצת משימה (ייצור ותיפעול) task group -
קיצבה (דיני עסקים) allocation -
קבוצת ניסוי (כלכלה וסטטיסטיקה) experimental group -
קיצבה מוכרת (ביטוח וניהול סיכונים) recognized pension -
קבוצת ניסוי (שיווק ופירסום) experimental group -
קיצבה מולנת (יחסי עבודה) unpaid allowance -
קבוצת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data set -
קיצבה מולנת (דיני עסקים) unpaid allowance -
קבוצת נתונים ארעית (מחשבים ומערכות מידע) temporary data set -
קיצבה מוקדמת (ביטוח וניהול סיכונים) early pension -
קבוצת נתונים מחויצת (מחשבים ומערכות מידע) partitioned data set -
קיצבה מזכה (ביטוח וניהול סיכונים) entitled pension -
קבוצת עבודה (ייצור ותיפעול) working party -
קיצבה מזערית (ביטוח וניהול סיכונים) minimum pension -
קבוצת עבודה (מחשבים ומערכות מידע) work set -
קיצבה מיוצבת (ביטוח וניהול סיכונים) funded pension -
קבוצת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) working party -
קיצבה מצטברת (ביטוח וניהול סיכונים) accumulated pension -
קבוצת עבודה (משאבי אנוש) working party -
קיצבה מקיפה (ביטוח וניהול סיכונים) all embracing pension -
קבוצת עבודה אוטונומית (משאבי אנוש) autonomous work group -
קיצבה משתתפת (ביטוח וניהול סיכונים) participating pension -
קבוצת עבודה סוציו־טכנית (משאבי אנוש) socio-technical working group -
קיצבה תקציבית (ביטוח וניהול סיכונים) budgetary pension -
קבוצת עמיתים (משאבי אנוש) peer group -
קיצבה, היוון (ביטוח וניהול סיכונים) capitalization of pension -
קבוצת פעולה (ייצור ותיפעול) action group -
קיצבות פטורות מס (ביטוח וניהול סיכונים) tzx exempt allowances -
קבוצת פקודות (משאבי אנוש) command group -
קיצבות פטורות מס (דיני עסקים) tax exempt allowances -
קבוצת קניות (שיווק ופירסום) buying group -
קיצבות פטורות מס (יחסי עבודה) tax exempt allowances -
קבוצת רכישה (מקרקעין) acquisition group -
קיצבת אלמנה (ביטוח וניהול סיכונים) widow's annuity -
קבוצת תוויות (מחשבים ומערכות מידע) label group -
קיצבת אלמנה (2) (ביטוח וניהול סיכונים) widow's allowance -
קבוצת תכניות (מחשבים ומערכות מידע) suite of programs -
קיצבת זיקנה (ביטוח וניהול סיכונים) old age pension -
קבוצתי, מבחן (משאבי אנוש) -
קיצבת יוצאי צבא (קי"צ) (ביטוח וניהול סיכונים) allowance ex servicemans -
קבוצתי, מבחן (יחסי עבודה) indefinite tenure -
קיצבת ילדים (ביטוח וניהול סיכונים) childrens allowance -
קבילה (דיני עסקים) complaint -
קיצבת יסוד (ביטוח וניהול סיכונים) basic pension -
קבילות (דיני עסקים) submissibility -
קיצבת נכות (דיני עסקים) disability allowance -
קבילות (כלכלה וסטטיסטיקה) acceptability -
קיצבת נכות (יחסי עבודה) disability allowance -
קביעה (בנקאות ושוק ההון) fixation -
קיצבת נכות (ביטוח וניהול סיכונים) disablement allowance -
קביעה (מחשבים ומערכות מידע) setting -
קיצבת פרישה (יחסי עבודה) retirement allowance -
קביעה (חשבונאות וביקורת) determination -
קיצבת פרישה (דיני עסקים) retierment allowance -
קביעה מראש (מחשבים ומערכות מידע) presetting -
קיצבת פרישה (2) (ביטוח וניהול סיכונים) retirement allowance -
קביעות (יחסי עבודה) steadiness -
קיצבת שאירים (דיני עסקים) survivorship allowance -
קביעת בעיות (מחשבים ומערכות מידע) problem determination -
קיצבת שאירים (יחסי עבודה) survivorship allowance -
קביעת מדיניות (ארגון וניהול עסקים) policy making -
קיצבת שאירים (ביטוח וניהול סיכונים) survivorship allowance -
קביעת מדיניות עיונית (ארגון וניהול עסקים) metapolicy making -
קיצוב (כלכלה וסטטיסטיקה) rationing -
קביעת מחיר (בנקאות ושוק ההון) fixing the price -
קיצוב הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital rationing -
קביעת מחירים (דיני עסקים) price fixing -
קיצוב הון (ארגון וניהול עסקים) capital rationing -
קביעת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price fixing -
קיצוץ (יחסי עבודה) cutback . -
קביעת מחירים (ארגון וניהול עסקים) price fixing -
קיצוץ (ייצור ותיפעול) cutback -
קביעת מטרות (ארגון וניהול עסקים) goal setting -
קיצוץ (מחשבים ומערכות מידע) truncate -
קביעת מטרות משותפת (משאבי אנוש) mutual goal setting -
קיצוץ שכר (יחסי עבודה) docking -
קביעת מען (מחשבים ומערכות מידע) binding -
קיצור זמן העבודה (יחסי עבודה) working time shortening -
קביעת עלות (חשבונאות וביקורת) cost finding -
קיצור שבוע עבודה (יחסי עבודה) working week shortening -
קביעת קדימויות (ארגון וניהול עסקים) order of preference -
קיר (מקרקעין) wall -
קביעת קו פעולה (ארגון וניהול עסקים) -
קיר אש (תיקשורת) fire wall -
קביעת שיעור למפרע (ביטוח וניהול סיכונים) retrospective rating -
קיר אש (מחשבים ומערכות מידע) fire wall -
קביעת שיעור לפי העניין (ביטוח וניהול סיכונים) merit rating -
קיר חזית (מקרקעין) front wall -
קביעת שיעורים (דיני עסקים) apportionment -
קיר חיצוני (מקרקעין) external wall -
קביעת תעריפים (יחסי עבודה) rate setting -
קיר חלול (מקרקעין) hollow wall -
קבל (מחשבים ומערכות מידע) capacitor -
קיר חסין אש (מקרקעין) fireproof wall -
קבל (בנקאות ושוק ההון) acceptor -
קיר לבנים (מקרקעין) bricks wall -
קבלה (שיווק ופירסום) receipt -
קיר מבדד (מקרקעין) insulating wall -
קבלה (מחשבים ומערכות מידע) receiving -
קיר מסד (מקרקעין) plinth wall -
קבלה (חשבונאות וביקורת) receipt -
קיר מסך (מקרקעין) curtain wall -
קבלה (בנקאות ושוק ההון) receipt -
קיר מרתף (מקרקעין) basement wall -
קבלה בלבד (מחשבים ומערכות מידע) Receive Only (RO) -
קיר משותף (מקרקעין) party wall -
קבלה ושיחרור (ביטוח וניהול סיכונים) acceptance and release -
קיר נושא (מקרקעין) carrier wall -
קבלה זמנית (חשבונאות וביקורת) temporary receipt -
קיר פנימי (מקרקעין) interior wall -
קבלה זמנית (שיווק ופירסום) temporary receipt -
קיר תומך (מקרקעין) supportin wall -
קבלה מותנית (ביטוח וניהול סיכונים) conditional receipt -
קיר תמך (מקרקעין) support wall -
קבלן (מקרקעין) constructor -
קירוב (חשבונאות וביקורת) approximation -
קבלן (ייצור ותיפעול) contractor -
קירוב (כלכלה וסטטיסטיקה) approximation -
קבלן (כלכלה וסטטיסטיקה) contractor -
קירי (מידות ומשקלות) curie -
קבלן (ארגון וניהול עסקים) contractor -
קירצוף / קרצוף (תחבורה) scarification -
קבלן ביצוע (מקרקעין) executive contractor -
קירצוף / קרצוף (מקרקעין) scarification -
קבלן מפתח (מקרקעין) developer -
קישור (יחסי עבודה) coupling up -
קבלן משנה (מקרקעין) subcontructor -
קישור (תיקשורת) link -
קבלן משנה (כלכלה וסטטיסטיקה) sub-contractor -
קישור (ארגון וניהול עסקים) liaison -
קבלן משנה (ארגון וניהול עסקים) subcontractor -
קישור (דיני עסקים) engage -
קבלן משנה (ייצור ותיפעול) subcontractor -
קישור (מחשבים ומערכות מידע) link -
קבלן מתקנים (שיווק ופירסום) rack jobber -
קישור (2) (מחשבים ומערכות מידע) edoc - Object -
קבלן מתקנים (ארגון וניהול עסקים) rack jobber -
קישור איכותי (מחשבים ומערכות מידע) quality link -
קבלן עצמאי (כלכלה וסטטיסטיקה) independent contractor -
קישור איכותי (תיקשורת) quality link -
קבלן עצמאי (ייצור ותיפעול) independent contractor -
קישור בסיסי (מחשבים ומערכות מידע) basic linkage -
קבלן עצמאי (ארגון וניהול עסקים) independent contractor -
קישור הדדי / קישור גומלין (תיקשורת) reciprocal link -
קבלן ראשי (מקרקעין) primary contractor -
קישור הדדי / קישור גומלין (מחשבים ומערכות מידע) reciprocal link -
קבלן ראשי (ארגון וניהול עסקים) primary contractor -
קישור חיצוני (מחשבים ומערכות מידע) external link -
קבלן ראשי (ייצור ותיפעול) prime contractor -
קישור חכם (מחשבים ומערכות מידע) smart linkage -
קבלן רשום (מקרקעין) registered contructor -
קישור חסות (שיווק ופירסום) sponsored link -
קבלן שיפוצים (מקרקעין) renovation contractor -
קישור חסות (מחשבים ומערכות מידע) sponsored link -
קבלנות (ייצור ותיפעול) work by contract -
קישור טבעי (מחשבים ומערכות מידע) editorial link -
קבלנות משנה (ייצור ותיפעול) sub- contracting -
קישור יוצא (מחשבים ומערכות מידע) outbound link -
קבלנות משנה (ארגון וניהול עסקים) subcontracting -
קישור יחסי (מחשבים ומערכות מידע) relative link -
קבלת החלטות (ארגון וניהול עסקים) decision making -
קישור מדד (כלכלה וסטטיסטיקה) index linkage -
קבלת החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה) decision-making -
קישור מוחלט (מחשבים ומערכות מידע) absolute link -
קבלת החלטות מכוונת (ארגון וניהול עסקים) prescriptive decision making -
קישור מילולי (מחשבים ומערכות מידע) text link -
קבלת החלטות מתארת (ארגון וניהול עסקים) descriptive decision making -
קישור מלאכותי (מחשבים ומערכות מידע) artificial link -
קבלת הלוואה (בנקאות ושוק ההון) borrowing -
קישור ממומן (שיווק ופירסום) ad words -
קבלת הצעה (בנקאות ושוק ההון) ע"ע קיבול. -
קישור ממומן (מחשבים ומערכות מידע) ad words -
קבלת הצעה (ארגון וניהול עסקים) acceptance of proposal -
קישור מת (מחשבים ומערכות מידע) dead link -
קבלת מרות (יחסי עבודה) conformity -
קישור נכנס (מחשבים ומערכות מידע) back link -
קבלת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) acceptance of risk -
קישור נקודה לנקודה (מחשבים ומערכות מידע) point-to-point connection -
קבצים, הגנת (מחשבים ומערכות מידע) -
קישור נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data link -
קג"כ (ראשי תיבות עבריים) -
קישור ערוץ לערוץ (מחשבים ומערכות מידע) channel-to-channel connection -
קג"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קישור פנימי (מחשבים ומערכות מידע) deep link ;`internal link -
קג"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קישור רעיוני (מחשבים ומערכות מידע) conceptual link -
קד"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קישור רשומות (כלכלה וסטטיסטיקה) record linkage -
קדימה (מחשבים ומערכות מידע) -
קישור שבור (מחשבים ומערכות מידע) broken link -
קדימויות (ארגון וניהול עסקים) priorities -
קישור תקשורת (מחשבים ומערכות מידע) communications link -
קדימון (תיקשורת) promo -
קכ"א (ראשי תיבות עבריים) -
קדימון (שיווק ופירסום) promo -
קלאסיקנים (כלכלה וסטטיסטיקה) classics -
קדימות (בנקאות ושוק ההון) priority -
קלאסית, אסכולה (כלכלה וסטטיסטיקה) classical school -
קדימות (מחשבים ומערכות מידע) priority -
קלווין (מידות ומשקלות) kelvin -
קדימות (2) (מחשבים ומערכות מידע) precedence -
קלוטואיד (תחבורה) clotoide -
קדירה (בנקאות ושוק ההון) pot -
קלון (דיני עסקים) infamy -
קדם גישה (שיווק ופירסום) preapproach -
קלוץ (מחשבים ומערכות מידע) kludge -
קדם הפקה (תיקשורת) pre-production -
קלוריה (מידות ומשקלות) calorie -
קדם ייצור (ייצור ותיפעול) pre- production -
קלט (ייצור ותיפעול) input -
קדם מהדר (מחשבים ומערכות מידע) precompiler -
קלט (מחשבים ומערכות מידע) input -
קדם שירות (יחסי עבודה) pre service -
קלט ידני (מחשבים ומערכות מידע) manual input -
קדם-דפוס (תיקשורת) pre-print -
קלט/פלט מאגרי (מחשבים ומערכות מידע) buffered input/output -
קדם־הנפקה (בנקאות ושוק ההון) pre-issue -
קלט/פלט ממופה זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory mapped input/output -
קדם־מבחן (משאבי אנוש) pretest -
קלט/פלט סדרתי איזוסינכרוני (מחשבים ומערכות מידע) isosynchronous serial input/output -
קדם־מעבד (מחשבים ומערכות מידע) preprocessor -
קלטת (מחשבים ומערכות מידע) cassette -
קדם-משפט (דיני עסקים) pre-trial -
קלטת (תיקשורת) cartridge -
קדם־שוק (בנקאות ושוק ההון) pre-market -
קליאומטריקה (כלכלה וסטטיסטיקה) cliometrics -
קדם-שירות (משאבי אנוש) pre service -
קליבר (מידות ומשקלות) caliber -
קדם-שירות (ביטוח וניהול סיכונים) pre service -
קליד (מחשבים ומערכות מידע) key -
קדמית (מחשבים ומערכות מידע) preamble sequence -
קליד "בית" (מחשבים ומערכות מידע) home key HOME -
קה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
קליד "הכנסה" (מחשבים ומערכות מידע) Enter key -
קה"ל (ראשי תיבות עבריים) -
קליד "סוף" (מחשבים ומערכות מידע) END key -
קה"ץ (ראשי תיבות עבריים) -
קליד אלט (מחשבים ומערכות מידע) -
קה"ק (ראשי תיבות עבריים) -
קליד ביטול (מחשבים ומערכות מידע) DEL delete key -
קה"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קליד בק-ספייס (מחשבים ומערכות מידע) backspace key -
קהילה (תיקשורת) forum -
קליד בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control key -
קהילה עסקית (מחשבים ומערכות מידע) e-business -
קליד בריחה (מחשבים ומערכות מידע) Escape key .Esc -
קהילה עסקית (ארגון וניהול עסקים) e-business -
קליד ההיסט (מחשבים ומערכות מידע) Alt key -
קהילייה אירופאית (כלכלה וסטטיסטיקה) European community -
קליד הוספה (מחשבים ומערכות מידע) INS insert key -
קהילייה כלכלית של מדינות הפסיפיק (כלכלה וסטטיסטיקה) Asian Pacific economic cooporation (APCE) -
קליד החזר גרר (מחשבים ומערכות מידע) return key -
קהל אנוס (תיקשורת) captive audience -
קליד הטבלר (מחשבים ומערכות מידע) tabulator -
קהל אנוס (שיווק ופירסום) captive audience -
קליד העתקה (מחשבים ומערכות מידע) shift key -
קהל אנוס (ארגון וניהול עסקים) captive audience -
קליד חילוף (מחשבים ומערכות מידע) -
קהל אנוס (יחסי עבודה) captive audience -
קליד טעינה (מחשבים ומערכות מידע) load key -
קהל גרור (תיקשורת) dragged audience -
קליד מסג (מחשבים ומערכות מידע) BKSP backspace key -
קהל מטרה (שיווק ופירסום) target population -
קליד מתוכנת (מחשבים ומערכות מידע) program function key -
קהל מטרה (ארגון וניהול עסקים) target population -
קליד עזרה (מחשבים ומערכות מידע) help key -
קהל מטרה נחשף (שיווק ופירסום) target audience -
קליד עריכה (מחשבים ומערכות מידע) edit key -
קהל נחשף (תיקשורת) exposed audience -
קליד פונקציה (מחשבים ומערכות מידע) function key -
קהל נחשף ברוטו (שיווק ופירסום) gross audience -
קליד פונקציה מוגדר משתמש (מחשבים ומערכות מידע) user-defined function key -
קהל נחשף כפול (שיווק ופירסום) duplicated audience -
קליד פעולה חוזרת (מחשבים ומערכות מידע) typamatic key -
קהל נחשף כפול (תיקשורת) double exposed audience -
קליד רווח (מחשבים ומערכות מידע) space bar -
קהל נחשף מצטבר (תיקשורת) accumulative exposed audience -
קלידי הסמן (מחשבים ומערכות מידע) cursor keys -
קהל נחשף מצטבר (שיווק ופירסום) cumulative audience -
קליט (תיקשורת) video clip -
קהל נחשף עיקרי (שיווק ופירסום) prime audience -
קליט אומנות (שיווק ופירסום) clip art -
קהל קוראים (שיווק ופירסום) readership -
קליטה (מחשבים ומערכות מידע) input process -
קהק"ל (ראשי תיבות עבריים) -
קליטה (ייצור ותיפעול) reception -
קו (ארגון וניהול עסקים) policy -
קליטת מוצר (ייצור ותיפעול) product reception -
קו (תחבורה) line -
קליטת מסרים (שיווק ופירסום) recrption of messages -
קו (משאבי אנוש) line -
קליע (בנקאות ושוק ההון) bullet -
קו (2) (ארגון וניהול עסקים) line -
קליעה (מחשבים ומערכות מידע) hit -
קו אדום (בנקאות ושוק ההון) red line -
קליפ־ארט (תיקשורת) clip art -
קו אדום (ייצור ותיפעול) red line -
קליפר (תחבורה) clipper -
קו אדום (ביטוח וניהול סיכונים) red lining -
קליק (מחשבים ומערכות מידע) click -
קו איזון (ייצור ותיפעול) line of balance -
קללת הזוכה (כלכלה וסטטיסטיקה) winner's curse -
קו אנלוגי (מחשבים ומערכות מידע) analog line -
קלמרה (מקרקעין) clip -
קו אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit line -
קלנוע (תחבורה) motor bicycle -
קו אשראי (חשבונאות וביקורת) credit line -
קלנועית (תחבורה) electric scooter -
קו אשראי אירופאי (בנקאות ושוק ההון) euro line -
קלפטוקרטיה (כלכלה וסטטיסטיקה) kleptocracy -
קו אשראי בלתי הדיר (בנקאות ושוק ההון) non revolving line of credit -
קלפי (בנקאות ושוק ההון) poll -
קו אשראי בלתי חוזר (בנקאות ושוק ההון) non-revoving line of credit -
קלקול בלתי רגיל (ייצור ותיפעול) abnormal spoilage -
קו אשראי הדיר (בנקאות ושוק ההון) revolving line of credit -
קלקול רגיל (ייצור ותיפעול) normal spoilage -
קו אשראי חוזר (בנקאות ושוק ההון) revolving line of credit -
קלרמונט (תחבורה) Clermont -
קו אשראי מאושר (בנקאות ושוק ההון) approved line of credit -
קמ"ג (ראשי תיבות עבריים) -
קו בניין (מקרקעין) building line -
קמ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
קו בניין אפס (מקרקעין) zero building line -
קמ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
קו בסיס (מחשבים ומערכות מידע) base line -
קמ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
קו בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control line -
קמ"ש (תחבורה) KMPH -
קו ברקת (שיווק ופירסום) agate line -
קמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קו גבול (תחבורה) border line -
קמו"ח (ראשי תיבות עבריים) -
קו דרך (מקרקעין) road line -
קמור (כלכלה וסטטיסטיקה) convex -
קו דרך (תחבורה) road line -
קמור (מקרקעין) convex -
קו החזרה (בנקאות ושוק ההון) reversal line -
קמט (בנקאות ושוק ההון) wrinkle -
קו החלף (בנקאות ושוק ההון) swap line -
קמירות (בנקאות ושוק ההון) convexity -
קו המים (מקרקעין) water line -
קמפוס (מקרקעין) campus -
קו הפלגה (תחבורה) voyage line -
קמפיין (תיקשורת) campain -
קו הרכבה (ייצור ותיפעול) assembly line -
קמר אנכי (תחבורה) crest vertical curve -
קו התנגדות (בנקאות ושוק ההון) resistance line -
קמרה (מקרקעין) roof curve / camber -
קו התקדמות (ייצור ותיפעול) -
קמרה-אובסקורה (תיקשורת) camera obscura -
קו זרימה (מחשבים ומערכות מידע) flow line -
קמרון (מקרקעין) vault -
קו חזית (מקרקעין) frontage line -
קמרליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) cameralism -
קו חיוג (מחשבים ומערכות מידע) dial-up line -
קנ"א (ראשי תיבות עבריים) -
קו חכור (מחשבים ומערכות מידע) leased line -
קנ"ט (ראשי תיבות עבריים) -
קו חנייה (תחבורה) parking line -
קנ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קו ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production line -
קנגורו (בנקאות ושוק ההון) kangaroo -
קו ייצור (ייצור ותיפעול) production line -
קנדלה (מידות ומשקלות) candela -
קו ייצור שוטף (ייצור ותיפעול) flowing production line -
קנה (מידות ומשקלות) kane -
קו יסוד (ארגון וניהול עסקים) policy -
קנה או יצר (ייצור ותיפעול) make or buy -
קו ישר (בנקאות ושוק ההון) straight line -
קנה או עשה (ייצור ותיפעול) buy or make -
קו ישר (יחסי עבודה) straight line -
קנה ועשה שיעורי בית (בנקאות ושוק ההון) buy and homework -
קו ישר (חשבונאות וביקורת) straight line -
קנה ושכח (בנקאות ושוק ההון) buy and forget -
קו ישר, שיטת (חשבונאות וביקורת) straight line method -
קנה מידה (מקרקעין) scale -
קו ישר, שיטת (בנקאות ושוק ההון) straight line method -
קנה־מידה (ארגון וניהול עסקים) yardstick -
קו מגביל (בנקאות ושוק ההון) limiting lines -
קנו (תחבורה) canoe -
קו מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה) trend line -
קנווס / קנבס (שיווק ופירסום) canvas -
קו מגמה יורד (בנקאות ושוק ההון) downward trend line -
קנוי (ייצור ותיפעול) bought in -
קו מגמה עולה (בנקאות ושוק ההון) upward trend line -
קנוניה (כלכלה וסטטיסטיקה) collusion -
קו מגרש (מקרקעין) lot line -
קנוניה (יחסי עבודה) collusion -
קו מוצרים (שיווק ופירסום) product line -
קנוניה (דיני עסקים) collusion -
קו מוצרים (ייצור ותיפעול) product line -
קנוניה במכרז (דיני עסקים) collusive bidding -
קו מוצרים, המחרת (חשבונאות וביקורת) product line pricing -
קנוניה במכרז (שיווק ופירסום) collusive bidding -
קו מוצרים, המחרת (ארגון וניהול עסקים) product line pricing -
קנוניה משפטית (דיני עסקים) champery -
קו מידה (כלכלה וסטטיסטיקה) baseline -
קנוקנת (מקרקעין) tendril -
קו מנחה (בנקאות ושוק ההון) guide line -
קנט (מקרקעין) cant -
קו מנחה (ארגון וניהול עסקים) guidelines -
קנטרי קלאב (מקרקעין) country club -
קו משהה (מחשבים ומערכות מידע) delay line -
קניבליזם (שיווק ופירסום) cannibalism -
קו משהה אקוסטי (מחשבים ומערכות מידע) acoustic delay line -
קניון (מקרקעין) shopping mall -
קו ניכיון (בנקאות ושוק ההון) line of discount -
קניון (שיווק ופירסום) shopping mall -
קו נל"ן (מחשבים ומערכות מידע) -
קניון זוטא (שיווק ופירסום) strip mall -
קו נפרנס ימי (שיווק ופירסום) conference line -
קניות גומלין (ארגון וניהול עסקים) reciprocal buying -
קו נפרנס ימי (ביטוח וניהול סיכונים) conference line -
קניות גומלין (כלכלה וסטטיסטיקה) reciprocal buying -
קו נקודה לנקודה (מחשבים ומערכות מידע) point-to-point line -
קניות גומלין (שיווק ופירסום) reciprocal buying -
קו סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) digital line -
קניות נטו (שיווק ופירסום) net purchases -
קו עוני (כלכלה וסטטיסטיקה) poverty line -
קניות, קבוצת (שיווק ופירסום) buying group -
קו עלייה־ירידה (בנקאות ושוק ההון) advances-decline line -
קנייה (שיווק ופירסום) buying -
קו עצירה (תחבורה) stop line -
קנייה (בנקאות ושוק ההון) buying -
קו פעולה (ארגון וניהול עסקים) policy -
קנייה (2) (בנקאות ושוק ההון) purchase -
קו פעולה (בנקאות ושוק ההון) policy -
קנייה (3) (בנקאות ושוק ההון) long -
קו פרוורי (תחבורה) suburban line -
קנייה או החזרה (שיווק ופירסום) sale or return -
קו פרטי (מחשבים ומערכות מידע) private line -
קנייה באכסרה (שיווק ופירסום) (basket purchase):l -
קו קשר (תיקשורת) tie line -
קנייה באשראי (שיווק ופירסום) purchase of account -
קו ראות (תחבורה) line of sight -
קנייה במזומנים (שיווק ופירסום) cash buying -
קו ראשון (משאבי אנוש) first line -
קנייה במחיר כולל (שיווק ופירסום) lump sum purchase -
קו רב־נקודתי (מחשבים ומערכות מידע) multidrop line -
קנייה במקור (בנקאות ושוק ההון) buying at source -
קו רגרסיה (כלכלה וסטטיסטיקה) regression line -
קנייה בצובר (שיווק ופירסום) bulk buying -
קו רווח (בנקאות ושוק ההון) profit line -
קנייה בצובר (ייצור ותיפעול) bulk buying -
קו רחוב (מקרקעין) street line -
קנייה בתשלומים לשיעורין (חשבונאות וביקורת) instalment buying -
קו שווה זמן (תחבורה) time contour -
קנייה בתשלומים לשיעורין (שיווק ופירסום) instalment buying -
קו שווה־הוצאה (ייצור ותיפעול) iso-cost line -
קנייה חוזרת (שיווק ופירסום) repeat buying -
קו שווה-הוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) iso-cost line -
קנייה חוזרת (בנקאות ושוק ההון) repurchase -
קו שווה־ייצור (ייצור ותיפעול) iso-product curve -
קנייה חוזרת, הסכם (בנקאות ושוק ההון) repurchase agreement -
קו שולט (בנקאות ושוק ההון) dominant line -
קנייה חוזרת, הסכם (שיווק ופירסום) repurchase agreement -
קו שוק ההון (בנקאות ושוק ההון) capital market line [CML] -
קנייה חוזרת, שיעור (שיווק ופירסום) repeat buying rate -
קו שירות (תחבורה) route service -
קנייה טובה (שיווק ופירסום) best buy -
קו שכר (יחסי עבודה) wage contour -
קנייה ישירה (ייצור ותיפעול) direct purchase -
קו תוחם (שיווק ופירסום) contour [Fr.] -
קנייה מונעת (ארגון וניהול עסקים) preclusive buying -
קו תיכון (משאבי אנוש) middle line -
קנייה מונעת (שיווק ופירסום) preclusive buying -
קו תמיכה (בנקאות ושוק ההון) support line -
קנייה מועדית (בנקאות ושוק ההון) forward buying -
קו תמסורת (מחשבים ומערכות מידע) transmission line -
קנייה מוקדמת (כלכלה וסטטיסטיקה) advance purchase -
קו תקציב (כלכלה וסטטיסטיקה) budget line -
קנייה מקובצת (שיווק ופירסום) group buying -
קו"ח (ראשי תיבות עבריים) -
קנייה מתוכננת (שיווק ופירסום) planned buying -
קו"ט (ראשי תיבות עבריים) -
קנייה נגדית (בנקאות ושוק ההון) counter purchase -
קו"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קנייה ניסיונית (שיווק ופירסום) sample buying -
קו"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קנייה על פי מפרט (שיווק ופירסום) buying by specification -
קואופ' (ראשי תיבות עבריים) -
קנייה על תנאי (שיווק ופירסום) memorandum buying -
קואופרטיב יצרנים (ייצור ותיפעול) producer cooperative -
קנייה עתידית (שיווק ופירסום) forward buying -
קואופרטיב יצרנים (ארגון וניהול עסקים) producer cooperative -
קנייה ראשונית (שיווק ופירסום) initial purchase -
קואופרטיב לשיווק (ארגון וניהול עסקים) marketing cooperative -
קנייה ראשונית, רמת (שיווק ופירסום) initial purchase level -
קואופרטיב לשיווק (ייצור ותיפעול) marketing cooperative -
קנייה, נוסחת (שיווק ופירסום) buying formula -
קואופרטיב קמעונאים (ארגון וניהול עסקים) retailers coperative -
קנייה, שיטת (חשבונאות וביקורת) purchase method -
קואופרטיב קמעונאים (שיווק ופירסום) retailers coperative -
קנייה, תהליך (שיווק ופירסום) buying process -
קואופרציה (ארגון וניהול עסקים) cooperation -
קניין (שיווק ופירסום) buyer -
קואופרציה / קורפורטיזם (כלכלה וסטטיסטיקה) cooperatism / cooperation -
קניין אומנות (שיווק ופירסום) art buyer -
קואורדינטה (מחשבים ומערכות מידע) coordinate -
קניין בלתי סחיר (בנקאות ושוק ההון) non-merchantable title -
קואורדינציה (משאבי אנוש) coordination -
קניין בלתי סחיר (2) (בנקאות ושוק ההון) non-negotiable title -
קואורדינציה (ארגון וניהול עסקים) coordination -
קניין חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal title -
קואפ' (ראשי תיבות עבריים) -
קניין חוקי (מקרקעין) legal title -
קובול (מחשבים ומערכות מידע) COBOL -
קניין חוקי (דיני עסקים) legal title -
קוביה (תיקשורת) box -
קניין להלכה (דיני עסקים) naked title -
קוביית מידע (מחשבים ומערכות מידע) information cube -
קניין להלכה (מקרקעין) naked title -
קובלנה (דיני עסקים) complaint -
קניין להלכה (בנקאות ושוק ההון) naked title -
קובלנה (יחסי עבודה) grievance -
קניין מדיה (תיקשורת) media buyer -
קובלנה פלילית (דיני עסקים) criminal complaint -
קניין מדיה (שיווק ופירסום) media buyer -
קובלנות, מכניזם (יחסי עבודה) grievance machinary -
קניין מושלם (דיני עסקים) perfect title -
קובע קצב (יחסי עבודה) pace setter -
קניין מושלם (בנקאות ושוק ההון) just title -
קובץ (חשבונאות וביקורת) file -
קניין נקי (בנקאות ושוק ההון) quiet title -
קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file -
קניין נקי (דיני עסקים) clear title -
קובץ אב (מחשבים ומערכות מידע) father file -
קניין נקי (מקרקעין) clear title -
קובץ אמיתי (מחשבים ומערכות מידע) real file -
קניין סחיר (בנקאות ושוק ההון) marketable title -
קובץ אקראי (מחשבים ומערכות מידע) random file -
קניין סחיר (מקרקעין) marketable title -
קובץ ארכיון (מחשבים ומערכות מידע) archived file -
קניין סחיר (דיני עסקים) marketable title -
קובץ בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary file -
קניין פגום (מקרקעין) bad title -
קובץ בן (מחשבים ומערכות מידע) son file -
קניין פגום (דיני עסקים) bad title -
קובץ גישה (מחשבים ומערכות מידע) log file -
קניין רוחני (דיני עסקים) intellectual property -
קובץ הודעות (בנקאות ושוק ההון) collection of notices -
קניין רוחני (כלכלה וסטטיסטיקה) intellectual property -
קובץ הוראות (ארגון וניהול עסקים) -
קניין שבזכות (בנקאות ושוק ההון) equitable title -
קובץ הפוך (מחשבים ומערכות מידע) inverted file -
קניין שבזכות (דיני עסקים) equitable title -
קובץ התאוששות (מחשבים ומערכות מידע) recovery file -
קניין שבזכות (מקרקעין) equitable title -
קובץ התקנות (דיני עסקים) collection of regulations -
קניין תושב (שיווק ופירסום) buyer resident -
קובץ יעד (מחשבים ומערכות מידע) destination file -
קניית אוכף (בנקאות ושוק ההון) long straddle -
קובץ ישיר (מחשבים ומערכות מידע) -
קניית אופצית מכר (בנקאות ושוק ההון) long put -
קובץ מהופך (מחשבים ומערכות מידע) inverted file -
קניית אופצית רכש (בנקאות ושוק ההון) long call -
קובץ מכווץ (מחשבים ומערכות מידע) zipped file -
קניית דחף (שיווק ופירסום) impulse buying -
קובץ מעטפת (מחשבים ומערכות מידע) enveloped file -
קניית חבילה (ייצור ותיפעול) job lot ordering -
קובץ מקטעים שרירותי (מחשבים ומערכות מידע) arbitrarily sectioned file -
קניית חובות (בנקאות ושוק ההון) purchase of receivables -
קובץ מרכזי מקוון (מחשבים ומערכות מידע) on line central file -
קניית חובות (שיווק ופירסום) purchase of receivables -
קובץ משורשר (מחשבים ומערכות מידע) chained file -
קניית חוזה סינטטי (בנקאות ושוק ההון) synthetic long future -
קובץ נדיף (מחשבים ומערכות מידע) volatile file -
קניית חוזה עתידי (בנקאות ושוק ההון) long future -
קובץ נוהלי מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading procedure file -
קניית חסר (בנקאות ושוק ההון) short purchase / short covering -
קובץ נלקח בחשבון (מחשבים ומערכות מידע) accountable file -
קניית יתר (שיווק ופירסום) overbought -
קובץ סב (מחשבים ומערכות מידע) grandfather file -
קניית יתר (בנקאות ושוק ההון) overbought -
קובץ סדרתי (מחשבים ומערכות מידע) sequential file -
קניית יתרה (בנקאות ושוק ההון) buying on balance -
קובץ סטטי (מחשבים ומערכות מידע) static file -
קניית מניה (בנקאות ושוק ההון) going long [AM] -
קובץ סרט (מחשבים ומערכות מידע) tape file -
קניית מרווח (בנקאות ושוק ההון) buy a spread -
קובץ עבודה (מחשבים ומערכות מידע) scratch file -
קניית מרווח אופטימי (בנקאות ושוק ההון) optimic long spread -
קובץ פיסי (מחשבים ומערכות מידע) physical file -
קניית מרווח פסימי (בנקאות ושוק ההון) pesimic long spread -
קובץ פלט (מחשבים ומערכות מידע) output file -
קניית סגירה (בנקאות ושוק ההון) closing sale -
קובץ קדום (מחשבים ומערכות מידע) primitive file -
קניית סטראפ (בנקאות ושוק ההון) long strap -
קובץ רב־כרכים (מחשבים ומערכות מידע) multivolume file -
קניית סטריפ (בנקאות ושוק ההון) long strip -
קובץ רציף (מחשבים ומערכות מידע) -
קניית עומדה (בנקאות ושוק ההון) long option position -
קובץ רשת (מחשבים ומערכות מידע) lattice file -
קניית פרפר (בנקאות ושוק ההון) long butterfly -
קובץ שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error file -
קניית שליטה (כלכלה וסטטיסטיקה) buy-out -
קובץ שטוח (מחשבים ומערכות מידע) flat file -
קנס (דיני עסקים) fine -
קובץ שינוי (מחשבים ומערכות מידע) change file -
קנס (בנקאות ושוק ההון) penalty -
קובץ תגים (מחשבים ומערכות מידע) tag file -
קנס בשל משיכה מוקדמת (בנקאות ושוק ההון) early withdrawal penalty -
קובץ תנועות (מחשבים ומערכות מידע) transaction file -
קנס בשל תשלום מוקדם (בנקאות ושוק ההון) prepayment penalty -
קוד (מחשבים ומערכות מידע) code -
קנס גרעון (דיני עסקים) deficiancy fine -
קוד (בנקאות ושוק ההון) code -
קנס מינהלי (דיני עסקים) administrative fine -
קוד (2) (מחשבים ומערכות מידע) link -
קנס מס (דיני עסקים) tax penalty -
קוד אימות עצמי (מחשבים ומערכות מידע) self-validation code -
קנס משיכה (ביטוח וניהול סיכונים) withdrawal penalty -
קוד אלפא־נומרי (מחשבים ומערכות מידע) alphanumeric code -
קנס פיגורים (בנקאות ושוק ההון) penalty for delay -
קוד אלפא־ספרתי (מחשבים ומערכות מידע) alphanumeric code -
קנס פיגורים (דיני עסקים) penalty for delay -
קוד אלפאביתי (מחשבים ומערכות מידע) alphabetic code -
קנס שבירה (ביטוח וניהול סיכונים) early withdrawal penalty -
קוד אמריקני סטנדרטי של מידע מוצפן (מחשבים ומערכות מידע) -
קנס שבירה (בנקאות ושוק ההון) withdrawal penalty -
קוד אסקי (מחשבים ומערכות מידע) -
קנס, סעיף (שיווק ופירסום) penalty clause -
קוד אפור (מחשבים ומערכות מידע) gray code -
קנס, סעיף (בנקאות ושוק ההון) penaltyclaues -
קוד בודו (מחשבים ומערכות מידע) Baudot code -
קנס, סעיף (ארגון וניהול עסקים) penalty clause -
קוד בינארי מחזורי (מחשבים ומערכות מידע) cyclic binary code -
קס"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קוד בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary code -
קסבה (מקרקעין) casbah -
קוד בינרי דחוס (מחשבים ומערכות מידע) dense binary code -
קסל"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קוד גיבוי (מחשבים ומערכות מידע) redundant code -
קעור (כלכלה וסטטיסטיקה) concave -
קוד גישה (מחשבים ומערכות מידע) access code -
קער אנכי (תחבורה) sag vertical curve -
קוד דפקים (מחשבים ומערכות מידע) pulse code -
קפ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
קוד הולרית (מחשבים ומערכות מידע) Hollerith code -
קפ' (ראשי תיבות עבריים) -
קוד הוראות (מחשבים ומערכות מידע) instruction code -
קפא"י (ראשי תיבות עבריים) -
קוד הוראת קלט (מחשבים ומערכות מידע) input instruction code -
קפוא (בנקאות ושוק ההון) frozen -
קוד המינג (מחשבים ומערכות מידע) Hamming code -
קפוא"ה (ראשי תיבות עבריים) -
קוד זמן (תיקשורת) time code -
קפטריה (מקרקעין) cafeteria -
קוד חדש (מחשבים ומערכות מידע) New code -
קפיטולציות (כלכלה וסטטיסטיקה) capitulation -
קוד חוזר (מחשבים ומערכות מידע) reentrant code -
קפיטליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) capitalism -
קוד חוזר (2) (מחשבים ומערכות מידע) return code -
קפיטליזם ללא חיכוך (כלכלה וסטטיסטיקה) friction- free capitalism -
קוד יחסי (מחשבים ומערכות מידע) relative code -
קפיטליזם של חברים (כלכלה וסטטיסטיקה) crony capitalism -
קוד ישן (מחשבים ומערכות מידע) Old code -
קפיטליזם של רווחה (כלכלה וסטטיסטיקה) welfare capitalism -
קוד ישר (מחשבים ומערכות מידע) straight line code -
קפיטליסט (כלכלה וסטטיסטיקה) capitalist -
קוד כניסה חוזרת (מחשבים ומערכות מידע) reentrant procedure -
קפיצה (מחשבים ומערכות מידע) jump -
קוד כרטיס (מחשבים ומערכות מידע) card code -
קפיצה בלתי מותנית (מחשבים ומערכות מידע) two-out-of-five code -
קוד ללא הדפסה (מחשבים ומערכות מידע) Non-print code -
קפיצה מותנית (מחשבים ומערכות מידע) conditional jump -
קוד מאתר שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error detecting code -
קפיצה מטרימה (בנקאות ושוק ההון) gun jumping -
קוד מבדק שגיאות סיסטמטי (מחשבים ומערכות מידע) -
קפסולציה (ארגון וניהול עסקים) encapsulation -
קוד מוחלט (מחשבים ומערכות מידע) absolute code -
קפצן (משאבי אנוש) job hopper -
קוד מוצרים בינלאומי (מחשבים ומערכות מידע) Universal Product UPC) )edoC -
קצ"א (ראשי תיבות עבריים) -
קוד מוצרים כללי (מחשבים ומערכות מידע) universal product code -
קצא"א (ראשי תיבות עבריים) -
קוד מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer code -
קצב אספקה נמשך (ייצור ותיפעול) continuous supply speed -
קוד מטרה (מחשבים ומערכות מידע) object code -
קצב היתקבלות (שיווק ופירסום) acceptance rate -
קוד מכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine code -
קצב העברה (מחשבים ומערכות מידע) transfer rate -
קוד ממשי (מחשבים ומערכות מידע) -
קצב השעון (מחשבים ומערכות מידע) clock rate -
קוד מתקן שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error correcting code -
קצב זרימה (תחבורה) flow rate -
קוד נגיש (מחשבים ומערכות מידע) accessible code -
קצב זרימת שירות (תחבורה) service flow rate -
קוד סריקה (מחשבים ומערכות מידע) scan code -
קצב סיביות (מחשבים ומערכות מידע) bit rate -
קוד עודף־חמישים (מחשבים ומערכות מידע) excess-fifty code -
קצב עבודה נורמלי (משאבי אנוש) normal work speed -
קוד עודף־שלושה (מחשבים ומערכות מידע) excess-three code -
קצב קריאה (מחשבים ומערכות מידע) read rate -
קוד עמודות (מחשבים ומערכות מידע) bar code -
קצב שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error rate -
קוד פונקציונלי (מחשבים ומערכות מידע) function code -
קצב שידור נתונים (מחשבים ומערכות מידע) -
קוד פעולה (מחשבים ומערכות מידע) op code -
קצבאי (בנקאות ושוק ההון) pensioner -
קוד פתוח (מחשבים ומערכות מידע) open code -
קצבה (בנקאות ושוק ההון) pension -
קוד צופן (מחשבים ומערכות מידע) password -
קצבה מוקדמת (בנקאות ושוק ההון) early pension -
קוד קבוצתי (מחשבים ומערכות מידע) group code -
קצבה מזערית (בנקאות ושוק ההון) minimal pension -
קוד קווים (בנקאות ושוק ההון) bar code -
קצבה מיוצבת (בנקאות ושוק ההון) funded pension -
קוד רב־מענים (מחשבים ומערכות מידע) multi-address code -
קצבה מצטברת (בנקאות ושוק ההון) funded pension -
קוד רמה־חמש (מחשבים ומערכות מידע) five-level code -
קצבה מקיפה (בנקאות ושוק ההון) comprehnsive pension -
קוד שלדי (מחשבים ומערכות מידע) skeletal code -
קצבה משתתפת (בנקאות ושוק ההון) participating pension -
קוד שרשרת (מחשבים ומערכות מידע) chain code -
קצבה תקציבית (בנקאות ושוק ההון) budgeted pension -
קוד שתים מתוך חמש (מחשבים ומערכות מידע) two-out-of-five code -
() -
קוד תווי (מחשבים ומערכות מידע) character code -
קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים) pension -
קוד תווים אסור (מחשבים ומערכות מידע) forbidden character code -
קצבת אלמנה (בנקאות ושוק ההון) widow's pension -
קודים ללא ייצור מחדש (מחשבים ומערכות מידע) non-reproducing codes -
קצבת זקנה (בנקאות ושוק ההון) old age pension -
קודיפיקציה (דיני עסקים) codificatiom -
קצבת ילדים (בנקאות ושוק ההון) child allowance / child benefit -
קודן (מחשבים ומערכות מידע) coder -
קצבת יסוד (בנקאות ושוק ההון) basic pension -
קודסיל (מחשבים ומערכות מידע) CODASYL -
קצבת נכות (בנקאות ושוק ההון) disability pension -
קודק (מחשבים ומערכות מידע) codec -
קצבת פרישה (בנקאות ושוק ההון) retirement pension -
קודקוד (ארגון וניהול עסקים) head -
קצבת שאירים (בנקאות ושוק ההון) dependent pension -
קודקוד (מחשבים ומערכות מידע) -
קצה גדול (מחשבים ומערכות מידע) big endian -
קודקוד / קדקוד (תחבורה) crown -
קצה גלישה (תחבורה) mountable end -
קודקס (דיני עסקים) codex -
קצה ייחוס המצע (מחשבים ומערכות מידע) reference guide edge -
קוודרירמה (תחבורה) quadrireme -
קצה מגמה (בנקאות ושוק ההון) major bottom or top -
קווי הולכה (מקרקעין) conduction cables -
קצה מחבר (תחבורה) ramp junction -
קווי זרימה (תחבורה) flow lines -
קצה מחבר אלכסוני (תחבורה) tapered ramp terminal -
קווי קו נפרנס (ביטוח וניהול סיכונים) conference lines -
קצה מחבר לזרימה (תחבורה) free flow terminal -
קווי קונפרנס (תחבורה) conference lines -
קצה מחבר ליציאה (תחבורה) exit terminal -
קווי קונפרנס (ארגון וניהול עסקים) conference lines -
קצה מחבר לכניסה (תחבורה) entrance terminal -
קווים מנחים (חשבונאות וביקורת) guidelines -
קצה מחבר לעצירה (תחבורה) stop condition terminal -
קווים מנחים (ארגון וניהול עסקים) guidelines -
קצה מחבר מקביל (תחבורה) parallel ramp terminal -
קווינקרימה (תחבורה) quinquereme -
קצה נסיעה (תחבורה) trip-end -
קוויקטרן (מחשבים ומערכות מידע) QUICKTRAN -
קצה קטן (מחשבים ומערכות מידע) little ending -
קווית (תחבורה) liner -
קצובה (יחסי עבודה) allowance -
קוורום (בנקאות ושוק ההון) quorum -
קצובה (חשבונאות וביקורת) allowance -
קוורום (דיני עסקים) quorum -
קצובת טיפול (שיווק ופירסום) handling allowance -
קוורטה (מידות ומשקלות) quart -
קצובת פירסום (שיווק ופירסום) advertising allowance -
קוורטו (תיקשורת) quarto -
קציבת זמן (ייצור ותיפעול) scheduling -
קוורי (מקרקעין) quarry -
קצין מבחן (דיני עסקים) robation officer -
קוט"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קציר (מחשבים ומערכות מידע) crawle -
קוט"ש (מחשבים ומערכות מידע) -
קצפת (בנקאות ושוק ההון) cream -
קוטג' (מקרקעין) cottage -
קצר-טווח (יחסי עבודה) short run -
קול מכריע (ארגון וניהול עסקים) casting vote -
קצרה (תחבורה) uper bar -
קול מכריע (בנקאות ושוק ההון) casting vote -
קק"ל (ראשי תיבות עבריים) -
קול מכריע (דיני עסקים) casting vote -
קקטוס הזהב (שיווק ופירסום) golden cactus -
קול עילי (תיקשורת) voice-over -
קרא והשלך (שיווק ופירסום) throwaway -
קולגרף (תיקשורת) collagraph -
קרוב (מקרקעין) relative -
קולון (מחשבים ומערכות מידע) coulomb -
קרוב (דיני עסקים) relative -
קולונדה (מקרקעין) colonnade -
קרוב לבית (ייצור ותיפעול) nearshore -
קולוניאליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) colonialism -
קרוגר רנד (בנקאות ושוק ההון) krugerrand -
קולט נתונים (מחשבים ומערכות מידע) sink -
קרוון (תחבורה) caravan -
קולמוס (מחשבים ומערכות מידע) stylus -
קרוון (מקרקעין) caravan -
קולנוע (מקרקעין) cinema -
קרוי מדורג (מקרקעין) graded roofing -
קולק (ראשי תיבות עבריים) -
קרומית (מחשבים ומערכות מידע) membrane -
קולקטיוויזם (כלכלה וסטטיסטיקה) collectivism -
קרון (תחבורה) wagon -
קום (מחשבים ומערכות מידע) -
קרון מכל (תחבורה) tank wagon -
קום (בנקאות ושוק ההון) cum -
קרון ממונע (תחבורה) motor coach -
קום (ביטוח וניהול סיכונים) cum -
קרון משא (תחבורה) freight wagon -
קומבינטוריקה (כלכלה וסטטיסטיקה) combinatorial analysis -
קרון משפך (תחבורה) silo wagon -
קומבינציה (בנקאות ושוק ההון) combination -
קרון נוסעים (תחבורה) passenger car -
קומבינציה (מקרקעין) combination -
קרון פולמן (תחבורה) Pullman wagon -
קומה (מקרקעין) floor / storgy -
קרון קומותיים (תחבורה) double decker coach -
קומה מפולשת (מקרקעין) open floor -
קרון רוכן (תחבורה) body-tilt coach -
קומה תחתונה (מקרקעין) basement -
קרון שינה (תחבורה) sleep wagon -
קומודיטיזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) commoditization -
קרון תזמורת, גורם (שיווק ופירסום) wagon band effect -
קומודיטיזציה (שיווק ופירסום) commoditization -
קרונה אוסטרית (בנקאות ושוק ההון) Austrian crona -
קומוניזם (כלכלה וסטטיסטיקה) communism -
קרונוע (תחבורה) railcar -
קומוניקט (תיקשורת) communicate -
קרונית (תחבורה) trolley -
קומוניקט (שיווק ופירסום) communique -
קרחון (בנקאות ושוק ההון) iceberg -
קומוניקציה (תיקשורת) communication -
קרחון (מחשבים ומערכות מידע) iceberg -
קומינטרן (כלכלה וסטטיסטיקה) comintern -
קרט (בנקאות ושוק ההון) carat -
קומיסיון (כלכלה וסטטיסטיקה) commission -
קרט (מחשבים ומערכות מידע) caret -
קומיסיון (יחסי עבודה) commission -
קרט (מידות ומשקלות) karat -
קומיסר (בנקאות ושוק ההון) commissioner -
קרטון (תיקשורת) cartoon -
קומיקס (תיקשורת) comics -
קרטל (כלכלה וסטטיסטיקה) cartel -
קומפוזיציה (שיווק ופירסום) composition -
קרטל (דיני עסקים) cartel -
קומפילציה (מחשבים ומערכות מידע) -
קריא במחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer readable -
קומפליקציה (מקרקעין) compile -
קריא במכונה (מחשבים ומערכות מידע) machine readable -
קומפקט דיסק (מחשבים ומערכות מידע) -
קריאה (מחשבים ומערכות מידע) read -
קומקון (כלכלה וסטטיסטיקה) comecon -
קריאה (2) (מחשבים ומערכות מידע) call -
קומת ביניים (בנקאות ושוק ההון) mezzanine level -
קריאה בלבד (מחשבים ומערכות מידע) read-only -
קומת מרתף (מקרקעין) basement -
קריאה הורסת (מחשבים ומערכות מידע) destructive read -
קומת עמודים (מקרקעין) open floor -
קריאה ופיזור (מחשבים ומערכות מידע) scatter read -
קומת קרקע (מקרקעין) ground floor -
קריאה חוזרת (חשבונאות וביקורת) call back -
קונ' (ראשי תיבות עבריים) -
קריאה לא הורסת (מחשבים ומערכות מידע) nondestructive read -
קונגלומרט (כלכלה וסטטיסטיקה) conglomerate -
קריאה למפקחת (מחשבים ומערכות מידע) supervisor call -
קונגלומרט (ארגון וניהול עסקים) conglomerate -
קריאה לפדיון (בנקאות ושוק ההון) call -
קונגלופרטור (ארגון וניהול עסקים) congloperator -
קריאה לפי דרישה (מחשבים ומערכות מידע) demand reading -
קונדומיניום (מקרקעין) condominium -
קריאה לתשלום (בנקאות ושוק ההון) call -
קונדנסציה (מקרקעין) condensation -
קריאה לתת־שגרה (מחשבים ומערכות מידע) Sub-routine call -
קונה (בנקאות ושוק ההון) buyer -
קריאה מחדשת (מחשבים ומערכות מידע) regenerative reading -
קונה (שיווק ופירסום) buyer -
קריאה תוך כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) read while write -
קונה אופציה (בנקאות ושוק ההון) option buyer -
קריאה/כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) read/write -
קונה אופצית מכר (בנקאות ושוק ההון) put buyer -
קריאות, מדד (כלכלה וסטטיסטיקה) readership index -
קונה אופצית רכש (בנקאות ושוק ההון) call buyer -
קריאות, מדד (שיווק ופירסום) readership index -
קונה בתום לב (מקרקעין) innocent purchaser -
קריאטידה (מקרקעין) cariatida -
קונה חוזר (שיווק ופירסום) repeat buyer -
קריאטיווי (שיווק ופירסום) creative -
קונה לשעבר (שיווק ופירסום) former buyer -
קריה (מקרקעין) campus -
קונה מרצון (שיווק ופירסום) wiling buyer -
קריוגניקה (מחשבים ומערכות מידע) cryogenics -
קונטור (מקרקעין) contour -
קריטריון (משאבי אנוש) criterion -
קונטרול (מחשבים ומערכות מידע) Ctrl control key -
קריטריון (ארגון וניהול עסקים) criterion -
קונטרס (תיקשורת) booklet -
קריטריון בייס (ארגון וניהול עסקים) Bayes' criterion -
קונטרס (שיווק ופירסום) brochure -
קריטריון מצרפי (משאבי אנוש) aggregate criterion -
קוניונקטורה (ארגון וניהול עסקים) conjuncture -
קריטריון מרובה (משאבי אנוש) multiple criterion -
קוניונקטורה (כלכלה וסטטיסטיקה) conjuncture -
קריטריון תפקודי (משאבי אנוש) functional criterion -
קונים בלבד (בנקאות ושוק ההון) buyers only -
קריינות רצף (תיקשורת) continuity broadcasting -
קונים מוסדיים (בנקאות ושוק ההון) institutional buyers -
קריינות רקע (שיווק ופירסום) announcer background -
קונים פרטיים (בנקאות ושוק ההון) individual buyers -
קריירה (משאבי אנוש) career -
קונסולה (מקרקעין) control panel -
קריירה אישית (משאבי אנוש) individual career -
קונסולה (מחשבים ומערכות מידע) operator console -
קריירה אנכית (משאבי אנוש) vertical career -
קונסולידציה (ארגון וניהול עסקים) consolidation -
קריירה ארגונית (משאבי אנוש) organizational career -
קונסולידציה (כלכלה וסטטיסטיקה) consolidation -
קריירה יציבה (משאבי אנוש) stable career -
קונסולס (כלכלה וסטטיסטיקה) consols -
קריירה ליניארית (משאבי אנוש) linear career -
קונסורציום (תחבורה) consortium -
קריירה מקצועית (משאבי אנוש) professional career -
קונסורציום (כלכלה וסטטיסטיקה) consortium -
קריירה משתנה (משאבי אנוש) variable career -
קונסורציום (ארגון וניהול עסקים) consortium -
קריירה סיבובית (משאבי אנוש) rotating career -
קונסטרוקטור (מקרקעין) building engineer -
קריירה ספירלית (משאבי אנוש) spiral career -
קונסטרוקציה (מקרקעין) construction -
קריירה פתוחה (משאבי אנוש) open career -
קונסיליום (דיני עסקים) consultation -
קריירה קווית (משאבי אנוש) linear career -
קונפדרציה בינלאומית של איגודים מקצועיים חופשיים (כלכלה וסטטיסטיקה) international confederation of free trade unions -
קריירה רדיאלית (משאבי אנוש) radial career -
קונפדרציה בינלאומית של איגודים מקצועיים חופשיים (יחסי עבודה) international confederation of free trade unions -
קריית מדע (כלכלה וסטטיסטיקה) science park -
קונפורמיסט (יחסי עבודה) conformist -
קרימינולוגיה (דיני עסקים) criminology -
קונפליקט (יחסי עבודה) conflict -
קריסה (בנקאות ושוק ההון) crash -
קונפליקט (משאבי אנוש) conflict -
קריקטורה (תיקשורת) cartoon -
קונפרנס (תחבורה) conference -
קרמיקה (מקרקעין) ceramic -
קונצפט / קונספט (שיווק ופירסום) concept -
קרן (מקרקעין) principal -
קונצרן (בנקאות ושוק ההון) concern -
קרן (חשבונאות וביקורת) fund -
קונצרן (דיני עסקים) concern -
קרן (כלכלה וסטטיסטיקה) fund -
קונצרן (ארגון וניהול עסקים) concern -
קרן (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) principal -
קוסט פלוס (בנקאות ושוק ההון) cost plus -
קרן (נאמנות) חוץ־גבולית (בנקאות ושוק ההון) off-shore fund [OF] -
קוסט פלוס (חשבונאות וביקורת) cost pkus -
קרן אופציות (בנקאות ושוק ההון) option fund -
קוסט פלוס (ייצור ותיפעול) cost plus -
קרן אזורית (בנקאות ושוק ההון) regional fund -
קוסט פלוס (מקרקעין) cost plus -
קרן איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond fund -
קוספי (בנקאות ושוק ההון) kospi -
קרן אירופאית (כלכלה וסטטיסטיקה) Euroean fund -
קופ"ג (ראשי תיבות עבריים) -
קרן אירופאית לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) European development fund -
קופ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
קרן אירופאית לפיתוח אזורי (כלכלה וסטטיסטיקה) European regional development fund -
קופאי (משאבי אנוש) cashier -
קרן אפריקנית לפיתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) African development fund -
קופאי (בנקאות ושוק ההון) cashier -
קרן בחשבון (בנקאות ושוק ההון) billed principal -
קופה (תחבורה) coupe -
קרן בינלאומית (בנקאות ושוק ההון) international mutual fund -
קופה הונית (ביטוח וניהול סיכונים) capital fund -
קרן בינלאומית לפיתוח החקלאות (כלכלה וסטטיסטיקה) International fund for agricultural development -
קופה מנייתית (בנקאות ושוק ההון) stock oriented provident fund -
קרן ביצוע (בנקאות ושוק ההון) performance fund -
קופה מרכזית לפיצויים (בנקאות ושוק ההון) central fund for severance pay -
קרן בלתי מסויגת (בנקאות ושוק ההון) unrestricted mutual fund -
קופה קטנה (ארגון וניהול עסקים) petty cash fund -
קרן בלתי צבירה (בנקאות ושוק ההון) income fund -
קופה קטנה (חשבונאות וביקורת) petty cash fund -
קרן גומחה (בנקאות ושוק ההון) niche fund -
קופה קטנה (בנקאות ושוק ההון) petty cash fund -
קרן גידור (בנקאות ושוק ההון) hedge fund -
קופה רושמת (ארגון וניהול עסקים) cash register -
קרן גמישה (בנקאות ושוק ההון) flexible fund -
קופה רושמת (חשבונאות וביקורת) cash register -
קרן דולרית (בנקאות ושוק ההון) dollar fund -
קופי-רייטינג (שיווק ופירסום) copywriting -
קרן הון (חשבונאות וביקורת) capital reserve -
קופסה (בנקאות ושוק ההון) box -
קרן הון (בנקאות ושוק ההון) capital reserve -
קופסה (מחשבים ומערכות מידע) box -
קרן הון חוזר (חשבונאות וביקורת) working fund -
קופסה שחורה (מחשבים ומערכות מידע) black box -
קרן הון סיכון (בנקאות ושוק ההון) venture capital fund -
קופסה שחורה (ייצור ותיפעול) black box -
קרן החלף (בנקאות ושוק ההון) swap fund -
קופסה שחורה (תחבורה) flight recorder -
קרן הלוואות (יחסי עבודה) loan fund -
קופסת החלטה (מחשבים ומערכות מידע) decision box -
קרן הלוואות (חשבונאות וביקורת) loan fund -
קופצן (שיווק ופירסום) pop-up -
קרן המחלקת דיבידנד חודשי (בנקאות ושוק ההון) monthly dividend distributing fund -
קופצן אחורי (שיווק ופירסום) pop-under ad -
קרן השוואה (דיני עסקים) equalization fund -
קופת ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance fund -
קרן השוואה למשרתים במילואים (דיני עסקים) equalization fund for reserve servicemen -
קופת ביטוח (יחסי עבודה) insurance fund -
קרן השוואה למשרתים במילואים (יחסי עבודה) equalization fund for reserve servicemen -
קופת גמל (כלכלה וסטטיסטיקה) provident fund -
קרן השקעות (בנקאות ושוק ההון) investment fund -
קופת גמל (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund -
קרן השקעות (ביטוח וניהול סיכונים) investment fund -
קופת גמל בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank provident fund -
קרן השתלמות (משאבי אנוש) study fund -
קופת גמל בנקאית (ביטוח וניהול סיכונים) bank provident fund -
קרן השתלמות (בנקאות ושוק ההון) study fund -
קופת גמל כללית (בנקאות ושוק ההון) general provident fund -
קרן השתלמות (יחסי עבודה) study fund -
קופת גמל כללית (ביטוח וניהול סיכונים) general provident fund -
קרן השתלמות (ביטוח וניהול סיכונים) study fund -
קופת גמל לחופשה (בנקאות ושוק ההון) provident fund for vacation -
קרן השתלמות לעצמאיים (דיני עסקים) study fund for self-employed -
קופת גמל לחופשה (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund for vacation -
קרן השתלמות לעצמאים (ביטוח וניהול סיכונים) study fund for self employed -
קופת גמל למטרה אחרת (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund for special purposes -
קרן ותיקה (ביטוח וניהול סיכונים) old fund -
קופת גמל למטרה מיוחדת (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund for epecial purposes -
קרן זוגית (בנקאות ושוק ההון) dual fund -
קופת גמל למטרה מיוחדת (בנקאות ושוק ההון) provident fund for special purposes -
קרן זכויות (ביטוח וניהול סיכונים) rights fund -
קופת גמל למטרה מיוחדת (יחסי עבודה) provident fund for epecial purposes -
קרן זרה (בנקאות ושוק ההון) foreign fund -
קופת גמל לעצמאיים (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund for self employed persons -
קרן חופשה (יחסי עבודה) vacation fund -
קופת גמל לעצמאיים (בנקאות ושוק ההון) provident fund for self employed persons -
קרן חופשה (דיני עסקים) vacation fund -
קופת גמל לפיצויים (בנקאות ושוק ההון) provident fund for severance pay -
קרן חופשית (בנקאות ושוק ההון) discretionary trust -
קופת גמל לפיצויים (ביטוח וניהול סיכונים) proviednt funed for severence pay -
קרן ייעודית (בנקאות ושוק ההון) special purpose funds -
קופת גמל לפיצויים (יחסי עבודה) proviednt funed for severence pay -
קרן ייצוב (בנקאות ושוק ההון) stabilization fund -
קופת גמל לקיצבה משלמת (בנקאות ושוק ההון) paying pension fund -
קרן ייצוב דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend stabilzation fund -
קופת גמל לקיצבה משלמת (ביטוח וניהול סיכונים) paying pension fund -
קרן ייצוב דיבידנד (חשבונאות וביקורת) dividend stabilzation fund -
קופת גמל לקיצבה שאינה משלמת (בנקאות ושוק ההון) paying pension fund non- -
קרן ייצוב הון (בנקאות ושוק ההון) capital stabilizaton fund -
קופת גמל לקיצבה שאינה משלמת (ביטוח וניהול סיכונים) paying pension fund non- -
קרן ייצוב הון (חשבונאות וביקורת) capital stabilizaton fund -
קופת גמל לקצבה (ביטוח וניהול סיכונים) pension fund -
קרן ייצוב מטבע חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) exchange stabilization fund -
קופת גמל לקצבה (יחסי עבודה) pension fund -
קרן יעודה (חשבונאות וביקורת) reserve fund -
קופת גמל לתגמולים (יחסי עבודה) provident fund -
קרן כספית (בנקאות ושוק ההון) money market fund -
קופת גמל לתגמולים (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund -
קרן לאומית (דיני עסקים) national fund -
קופת גמל מגזרית (ביטוח וניהול סיכונים) sectorial social benefit fund -
קרן לאירועים בלתי צפויים (חשבונאות וביקורת) contingency reserve -
קופת גמל מגזרית (בנקאות ושוק ההון) sectorial social benefit fund -
קרן לביטוח נזקי שביתות (ארגון וניהול עסקים) strike damages insurance fund -
קופת גמל מסלולית (בנקאות ושוק ההון) oriented provident fund -
קרן לביטוח נזקי שביתות (יחסי עבודה) strike damages insurance fund -
קופת גמל מסלולית (ביטוח וניהול סיכונים) oriented provident fund -
קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) (בנקאות ושוק ההון) real estate investment trust [REIT] -
קופת גמל מרכזית לפיצויים (ביטוח וניהול סיכונים) central fund for severance pay -
קרן לחלוקת הכנסה שוטפת (בנקאות ושוק ההון) current income distributing fund -
קופת גמל מרכזית לפיצויים (יחסי עבודה) central fund for severance pay -
קרן לייצוב דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend stabilization fund -
קופת גמל נזילה (ביטוח וניהול סיכונים) liquid provident fund -
קרן למטרה כפולה (בנקאות ושוק ההון) double purpose fund -
קופת גמל פרטית (ביטוח וניהול סיכונים) private provident fund -
קרן למיתון תנודות שערים (בנקאות ושוק ההון) fund for stabilization of rates fluctuations -
קופת גמל פרטית (בנקאות ושוק ההון) private provident fund -
קרן לסחורות (בנקאות ושוק ההון) commodity fund -
קופת גמל, מיסוי (ביטוח וניהול סיכונים) tax on providence funds -
קרן לפדיון (בנקאות ושוק ההון) redemption fund -
קופת גמל, מיסוי (יחסי עבודה) tax on providence funds -
קרן לפדיון (חשבונאות וביקורת) sinking fund -
קופת חולים (ביטוח וניהול סיכונים) sickness fund -
קרן לפדיון (2) (בנקאות ושוק ההון) sinking fund -
קופת פיצויים אישית (ביטוח וניהול סיכונים) personal fund for severance pay -
קרן לפדיון אגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond sinking fund -
קופת צדקה (בנקאות ושוק ההון) eleemosynary -
קרן לפדיון אגרות חוב (חשבונאות וביקורת) bond sinking fund -
קופת קיצבה (ביטוח וניהול סיכונים) pension fund -
קרן לפדיון מניות בכורה (בנקאות ושוק ההון) preferred stock sinking fund -
קופת קצבה (כלכלה וסטטיסטיקה) superannuation fund -
קרן לפדיון מניות בכורה (חשבונאות וביקורת) preferred stock sinking fund -
קופת קצבה (פנסיה) (בנקאות ושוק ההון) pension fund -
קרן לשעת חירום (בנקאות ושוק ההון) rainy day fund -
קופת תגמולים (יחסי עבודה) provident fund -
קרן לתושבי חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign residents fund -
קופת תגמולים (בנקאות ושוק ההון) provident fund -
קרן מאוזנת (בנקאות ושוק ההון) balanced fund -
קופת תגמולים (ביטוח וניהול סיכונים) provident fund -
קרן מאוזנת (ביטוח וניהול סיכונים) balanced fund -
קופת תגמולים אישית (בנקאות ושוק ההון) individual retirement account [IRA] -
קרן מדדית (בנקאות ושוק ההון) index fund -
קופת"ג (ראשי תיבות עבריים) -
קרן מדדית נסחרת (בנקאות ושוק ההון) exchange traded fund [ETF] -
קוץ, שיבוש. (מחשבים ומערכות מידע) bug -
קרן מהוונת (בנקאות ושוק ההון) capitalized surplus -
קוצב זמן פנימי (מחשבים ומערכות מידע) internal timer -
קרן מוטה (בנקאות ושוק ההון) oriented fund -
קוצר ראות (כלכלה וסטטיסטיקה) short-termism -
קרן מושגית (בנקאות ושוק ההון) conceptual principal -
קוצר ראות שיווקי (שיווק ופירסום) marketing myopia -
קרן מושקעת קרנות (בנקאות ושוק ההון) fund of funds -
קוקית (מחשבים ומערכות מידע) cookie -
קרן מחלקת רווחים (בנקאות ושוק ההון) fund distributing gains -
קור"ח (ראשי תיבות עבריים) -
קרן מטבע בינלאומית (כלכלה וסטטיסטיקה) international monetary fund [IMF] -
קורא אופטי (מחשבים ומערכות מידע) optical reader -
קרן מטבע מיוחדת (כלכלה וסטטיסטיקה) extended fund facility -
קורא כרטיסים (מחשבים ומערכות מידע) card reader -
קרן מיוחדת (חשבונאות וביקורת) special fund -
קורא סרט מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) magnetic tape reader -
קרן מילואים (בנקאות ושוק ההון) reserve fund -
קורא סרטי צילום (מחשבים ומערכות מידע) film reader -
קרן מילואים (חשבונאות וביקורת) reserve fund -
קורא תווים אופטי (מחשבים ומערכות מידע) optical character reader (OCR) -
קרן מימון ייעודית (בנקאות ושוק ההון) designated financing fund -
קורא תווים אופטי מתקדם (מחשבים ומערכות מידע) advanced optical character reader (AOCR) -
קרן ממונפת (בנקאות ושוק ההון) leveraged fund -
קוראים לגיליון (שיווק ופירסום) readers pre copy -
קרן מניות (בנקאות ושוק ההון) stock fund -
קורה (מקרקעין) beam -
קרן מניות בכורה (בנקאות ושוק ההון) preferred stock fund -
קורווטה (תחבורה) corvette -
קרן מניות רגילות (בנקאות ושוק ההון) common stock fund -
קורונה (מקרקעין) corona -
קרן מסויגת (בנקאות ושוק ההון) restricted fund -
קורות אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit history -
קרן מסוייגת (חשבונאות וביקורת) restricted ffund -
קורות חיים (משאבי אנוש) curriculum vitae (C.V.) -
קרן מעורבת (בנקאות ושוק ההון) mixed fund -
קורות חשבון (בנקאות ושוק ההון) account history -
קרן מעורבת טהורה (בנקאות ושוק ההון) pure mixed fund -
קורטוב (מידות ומשקלות) iota -
קרן מעורבת מוטה (בנקאות ושוק ההון) inclined mixed fund -
קורטוסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) kurtosis -
קרן משותפת (חשבונאות וביקורת) joint fund -
קורי-עכביש (כלכלה וסטטיסטיקה) cobweb -
קרן משותפת (בנקאות ושוק ההון) joint fund -
קורידור (מקרקעין) corridor -
קרן מתכלה (בנקאות ושוק ההון) expendable fund -
קוריקולום (תחבורה) curriculum -
קרן מתמחה (בנקאות ושוק ההון) specialized fund -
קורל (מחשבים ומערכות מידע) CORAL -
קרן נאמנות (ביטוח וניהול סיכונים) trust fund [br.] / mutual fund [am.] -
קורפורטיזם (כלכלה וסטטיסטיקה) corporatism -
קרן נאמנות (בנקאות ושוק ההון) unit trust / mutual fund -
קורפורטיזם (יחסי עבודה) corporatism -
קרן נאמנות (כלכלה וסטטיסטיקה) unit trust / mutual fund -
קורקינט (תחבורה) -
קרן נאמנות בהון סיכון (בנקאות ושוק ההון) venture capital fund -
קורקל (תחבורה) coracle -
קרן נאמנות בלתי מסוייגת (בנקאות ושוק ההון) unrestricted mutual fund -
קורת יסוד (מקרקעין) foundation beam -
קרן נאמנות בלתי צבירה (בנקאות ושוק ההון) income fund -
קושחה (מחשבים ומערכות מידע) firmware -
קרן נאמנות גמישה (בנקאות ושוק ההון) fiexible fund -
קושי (ארגון וניהול עסקים) drawback -
קרן נאמנות זרה (בנקאות ושוק ההון) foreign fund -
קושר עסקה (בנקאות ושוק ההון) finder -
קרן נאמנות חייבת (בנקאות ושוק ההון) leviable unit trust -
קז"ש (ראשי תיבות עבריים) -
קרן נאמנות חייבת (דיני עסקים) leviable unit trust -
קח (בנקאות ושוק ההון) ask -
קרן נאמנות מוטה (בנקאות ושוק ההון) deviated jund -
קח או שלם (בנקאות ושוק ההון) take or pay -
קרן נאמנות מחלקת רווחים (בנקאות ושוק ההון) mutual fund distributing gains -
קח ושלם (בנקאות ושוק ההון) take and pay -
קרן נאמנות מסוייגת (בנקאות ושוק ההון) restricted fund -
קח ותן (בנקאות ושוק ההון) ask and bid -
קרן נאמנות מתמחה (בנקאות ושוק ההון) specialized fund -
קט! (תיקשורת) cut -
קרן נאמנות סגורה (בנקאות ושוק ההון) closed end umtual fund -
קט-טו-קט (תיקשורת) cut-to-cut -
קרן נאמנות פתוחה (בנקאות ושוק ההון) open end mutual fund -
קטגור (דיני עסקים) prosecutor -
קרן נאמנות צבירה (בנקאות ושוק ההון) cumulative fund -
קטגוריה (דיני עסקים) prosecution -
קרן נאמנות, פירוק (בנקאות ושוק ההון) liquidation of unit trust -
קטיגוריזציה (ארגון וניהול עסקים) categorisation -
קרן נדל"ן (בנקאות ושוק ההון) real estate fund [REIT] -
קטימה (מחשבים ומערכות מידע) truncate -
קרן נזילה (בנקאות ושוק ההון) no-load fund -
קטין (דיני עסקים) minor -
קרן סגורה (בנקאות ושוק ההון) closed-end fund -
קטין (בנקאות ושוק ההון) minor -
קרן סיוע (בנקאות ושוק ההון) assistance fund -
קטלוג (מחשבים ומערכות מידע) catalog -
קרן סמויה (חשבונאות וביקורת) hidden reserve -
קטלוג (שיווק ופירסום) catalog -
קרן ספקולטיבית (בנקאות ושוק ההון) go-go fund -
קטלוג אלקטרוני (שיווק ופירסום) electronic catalog -
קרן עומדת (בנקאות ושוק ההון) endowment fund -
קטמרן (תחבורה) catamaran -
קרן עזר (ביטוח וניהול סיכונים) auxiliary fund -
קטנוע (תחבורה) motor scooter -
קרן ענפית (בנקאות ושוק ההון) industry fund -
קטע (מחשבים ומערכות מידע) section -
קרן פחת (חשבונאות וביקורת) fund depreciation -
קטע (תחבורה) section -
קרן פנימית (חשבונאות וביקורת) internal fund -
קטע בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control section -
קרן פנסיה (כלכלה וסטטיסטיקה) pension fund -
קטע האטה (תחבורה) deceleration zone -
קרן פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension fund -
קטע הסעה עיקרי (תחבורה) line haul -
קרן פנסיה בינלאומית (ביטוח וניהול סיכונים) international pension fund -
קטע השתזרות (תחבורה) weaving section -
קרן פנסיה ותיקה (ביטוח וניהול סיכונים) old pension fund -
קטע ישר (תחבורה) straight section -
קרן פנסיה חדשה (ביטוח וניהול סיכונים) new pension fund -
קטע מילואים (תיקשורת) filler -
קרן פנסיה יסוד (כללית) (ביטוח וניהול סיכונים) general basic pension fund -
קטע קריטי (מחשבים ומערכות מידע) critical section -
קרן פנסיה סגורה (ביטוח וניהול סיכונים) Closed end pension fund -
קטעי שיא (תיקשורת) highlights -
קרן פנסיה פתוחה (ביטוח וניהול סיכונים) open-end pension fund -
קטר (תחבורה) cutter -
קרן פרטית (ביטוח וניהול סיכונים) private fund -
קטר (תחבורה) engine -
קרן פתוחה (בנקאות ושוק ההון) open-end fund -
קטר עיתוק (תחבורה) shunting locomotive -
קרן צבירה (בנקאות ושוק ההון) cumulative fund -
קטר, עיקרון (כלכלה וסטטיסטיקה) locmotive principle -
קרן צוברת (ביטוח וניהול סיכונים) sinking fund -
קטש (תחבורה) ketche -
קרן צוברת (בנקאות ושוק ההון) sinking fund -
קי"פ (ראשי תיבות עבריים) -
קרן צמודה (בנקאות ושוק ההון) linked fund -
קי"צ (ראשי תיבות עבריים) -
קרן צמיחה (בנקאות ושוק ההון) growth fund -
קיבול (בנקאות ושוק ההון) acceptace -
קרן קבועה (בנקאות ושוק ההון) fixed investment trust -
קיבול בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bank acceptance -
קרן קבועת הכנסה (בנקאות ושוק ההון) fixed income fund -
קיבול חלקי (בנקאות ושוק ההון) partial acceptance -
קרן קווית לפיתוח כלכלי ערבי (כלכלה וסטטיסטיקה) kuwait fund for Arab economic development -
קיבול כללי (בנקאות ושוק ההון) general acceptace -
קרן קיימת לישראל (מקרקעין) jewish national fund -
קיבול מאותר (בנקאות ושוק ההון) located acceptance -
קרן קצבה (בנקאות ושוק ההון) pension fund -
קיבול מסויג (בנקאות ושוק ההון) qualified acceptance -
קרן קרנות (בנקאות ושוק ההון) fund of fund -
קיבול מסחרי (בנקאות ושוק ההון) trade acceptance -
קרן ריט (בנקאות ושוק ההון) REIT -
קיבול מקומי (בנקאות ושוק ההון) domestic acceptance -
קרן רעיונית (בנקאות ושוק ההון) imputed principal -
קיבול משום כבוד (בנקאות ושוק ההון) acceptance for honor -
קרן רענון (מחשבים ומערכות מידע) holding beam -
קיבול על תנאי (בנקאות ושוק ההון) conditional acceptance -
קרן שביתה (יחסי עבודה) strike fund -
קיבול שטר חליפין (בנקאות ושוק ההון) acceptance of bill of exchang -
קרן שוטפת (בנקאות ושוק ההון) current fund -
קיבולים (כלכלה וסטטיסטיקה) acceptances -
קרן שוטפת (חשבונאות וביקורת) current fund -
קיבולת (שיווק ופירסום) capacity -
קרן שיערוך (חשבונאות וביקורת) revaluation fund -
קיבולת (מחשבים ומערכות מידע) capacity -
קרן שכר (כלכלה וסטטיסטיקה) wage fund -
קיבולת (תחבורה) capacity -
קרן של איגרות חוב ממשלתיות (בנקאות ושוק ההון) government bonds fund -
קיבולת (ביטוח וניהול סיכונים) capacity -
קרן שמונים-עשרים (בנקאות ושוק ההון) eighty-twenty fund -
קיבולת (ייצור ותיפעול) capacity -
קרן שמורה (חשבונאות וביקורת) reserve fund -
קיבולת "תמימה" (ביטוח וניהול סיכונים) innocent capacity -
קרן שמורה (בנקאות ושוק ההון) reserve fund -
קיבולת זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory capacity -
קרן שניונית (בנקאות ושוק ההון) secondary fund -
קיבולת חיתום (ביטוח וניהול סיכונים) capacity. underwriting -
קרן שערוך (בנקאות ושוק ההון) revaluation fund -
קיבולת עודפת (ביטוח וניהול סיכונים) extra capacity -
קרן שקלית (בנקאות ושוק ההון) shekel fund -
קיבולת ערוץ (מחשבים ומערכות מידע) channel capacity -
קרן תמורה (דיני עסקים) counterpart fund -
קיבולת רגילה (ביטוח וניהול סיכונים) normal capacity -
קרן תשואה (ביטוח וניהול סיכונים) yield fund -
קיבולת שוק (ביטוח וניהול סיכונים) capacity market -
קרן, ריבית, מסים וביטוח (מקרקעין) principal -
קיבולת שוק כוללת (בנקאות ושוק ההון) overall market capacity -
קרנות יצוא (דיני עסקים) export funds -
קיבוע (בנקאות ושוק ההון) pegging the market / pegging -
קרנות לעומת עתודות (כלכלה וסטטיסטיקה) funds vs. reserves -
קיבוע (2) (בנקאות ושוק ההון) lock-in -
קרנות פדרליות (בנקאות ושוק ההון) federal funds -
קיבוע מחיר (בנקאות ושוק ההון) price pegging -
קרנות שהצטברו (חשבונאות וביקורת) accumulated funds -
קיבוע רווחים (בנקאות ושוק ההון) lock-in profits -
קרנות, יעודות ועתודות (חשבונאות וביקורת) funds and reserves -
קיבוע שערי חליפין (בנקאות ושוק ההון) pegging the exchange -
קרניז (מקרקעין) cornice -
קיבוץ (מחשבים ומערכות מידע) compress -
קרנית (ביטוח וניהול סיכונים) karnit -
קיבוץ תהליכים (ייצור ותיפעול) process grouping -
קרס (מחשבים ומערכות מידע) hook -
קיביטקה (תחבורה) kibitka -
קרפיף (תחבורה) depot -
קיבעון (משאבי אנוש) fixation -
קרקוע (תחבורה) grounding -
קיברנטיקה (כלכלה וסטטיסטיקה) cybernetics -
קרקס (מקרקעין) circus -
קיברנטיקה (מחשבים ומערכות מידע) cybernetics -
קרקע (חשבונאות וביקורת) land -
קיברנטיקה (ייצור ותיפעול) cybernetics -
קרקע (דיני עסקים) land -
קיברנטיקה (ארגון וניהול עסקים) cybernetics -
קרקע (מקרקעין) land -
קידוד (תיקשורת) coding -
קרקע (כלכלה וסטטיסטיקה) land -
קידוד (מחשבים ומערכות מידע) coding -
קרקע בתולה (מקרקעין) greenfield site -
קידוד (כלכלה וסטטיסטיקה) coding -
קרקע זיבורית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal land -
קידוד אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) automatic coding -
קרקע חקלאית (מקרקעין) agriculture land -
קידוד אורך (מחשבים ומערכות מידע) run length encoding -
קרקע מוסדרת (מקרקעין) arranged land -
קידוד הופמן (מחשבים ומערכות מידע) Huffman coding -
קרקע מתה (מקרקעין) dead land -
קידוד היסט תדירות (מחשבים ומערכות מידע) frequency shift keying -
קרקע עירונית (מקרקעין) municipal land -
קידוד ידני (מחשבים ומערכות מידע) hand coding -
קרקע פרטית (מקרקעין) private land -
קידוד יחסי (מחשבים ומערכות מידע) relative coding -
קרקע ציבורית (מקרקעין) public land -
קידוד ישיר (מחשבים ומערכות מידע) direct coding -
קרקעית משולשת (בנקאות ושוק ההון) triple bottom -
קידוד מוחלט (מחשבים ומערכות מידע) phase encoding -
קרש (מקרקעין) plank / board -
קידוד מחוץ לשורה (מחשבים ומערכות מידע) out of line coding -
קרש חבלים (מקרקעין) rope plank -
קידוד מנצ'סטר (מחשבים ומערכות מידע) Manchester coding -
קרש חיתוך (מחשבים ומערכות מידע) Bread board -
קידוד מקרו (מחשבים ומערכות מידע) macro-coding -
קש (בנקאות ושוק ההון) straw -
קידוד נטול לולאות (מחשבים ומערכות מידע) straight line coding -
קש"ס (ראשי תיבות עבריים) -
קידוד ענפי (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial coding -
קשב (תיקשורת) monitor -
קידוד פרטי (מחשבים ומערכות מידע) own coding -
קשור (מחשבים ומערכות מידע) connected -
קידוד תווים שוני־אורך (מחשבים ומערכות מידע) variable length character encoding -
קשור (בנקאות ושוק ההון) engage -
קידוד, ספר (מחשבים ומערכות מידע) code book) -
קשיחות (כלכלה וסטטיסטיקה) rigidity -
קידום (משאבי אנוש) promotion -
קשיחות ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand rigidity -
קידום (יחסי עבודה) promotion -
קשיחות מחירים (שיווק ופירסום) price rigidity -
קידום (מחשבים ומערכות מידע) Look ahead -
קשיחות מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price rigidity -
קידום אוטומטי (יחסי עבודה) up-step -
קשיי נזילות (בנקאות ושוק ההון) liquidity squeeze -
קידום אופקי (יחסי עבודה) horizontal promotion -
קשר (מידות ומשקלות) knot -
קידום אנכי (יחסי עבודה) vertical promotion -
קשר (בנקאות ושוק ההון) conspiracy -
קידום אתרים (שיווק ופירסום) sites advancing -
קשר (מחשבים ומערכות מידע) link -
קידום אתרים (תיקשורת) sites advancing -
קשר (תחבורה) knot -
קידום הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction look ahead -
קשר (כלכלה וסטטיסטיקה) association -
קידום ותק (יחסי עבודה) seniority advancement -
קשר אינדיבידואלי (יחסי עבודה) individual connection -
קידום מבפנים (יחסי עבודה) promotion from within -
קשר אישי, מבחן (יחסי עבודה) individual connection test -
קידום מכירות (שיווק ופירסום) sales promotion -
קשר אסוציאטיווי (שיווק ופירסום) associative connection -
קידום מכירות (ארגון וניהול עסקים) sales promotion -
קשר גומלין מערכתי (ארגון וניהול עסקים) system reciprocity -
קידום מכירות, המחרת (חשבונאות וביקורת) promotional pricing -
קשר הדוק (מחשבים ומערכות מידע) tightly coupled -
קידום מכירות, המחרת (ארגון וניהול עסקים) promotional pricing -
קשר הרקלס (מקרקעין) herculus knot -
קידמה טכנולוגית (ייצור ותיפעול) technical progress -
קשר מהותי (בנקאות ושוק ההון) material relation -
קיו טובין (כלכלה וסטטיסטיקה) Q Tobin -
קשר מהותי (דיני עסקים) material relation -
קיו של הון מניות (כלכלה וסטטיסטיקה) equity Q -
קשר מהותי (ארגון וניהול עסקים) material relation -
קיו"ט (ראשי תיבות עבריים) -
קשר מונוטוני (משאבי אנוש) monotonic relation -
קיוטו, פרוטוקול (כלכלה וסטטיסטיקה) Kyoto protocol -
קשר סטטיסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical association -
קיום (יחסי עבודה) affirm -
קשר קווי (כלכלה וסטטיסטיקה) linear relationship -
קיום (בנקאות ושוק ההון) ratification -
קשר רופף (מחשבים ומערכות מידע) loosely coupled -
קיום (ארגון וניהול עסקים) approve -
קשרי סחר (כלכלה וסטטיסטיקה) trade relations -
קיום (חשבונאות וביקורת) approve -
קשרן (מקרקעין) connector -
קיום (שיווק ופירסום) affirm -
קשת (מחשבים ומערכות מידע) sector -
קיום (דיני עסקים) affirm -
קשת (מקרקעין) arch -
קיום (ייצור ותיפעול) maintenance -
קיום (כלכלה וסטטיסטיקה) existence -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות