לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 צ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
צי"ם (ראשי תיבות עבריים) -
צ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
ציבור (שיווק ופירסום) public -
צ' (ראשי תיבות עבריים) -
ציבור (ארגון וניהול עסקים) public -
צ'ט (תיקשורת) chat -
ציד (מחשבים ומערכות מידע) hunting -
צ'יינגרף (ארגון וניהול עסקים) chinagraph -
צידוד (תיקשורת) pan -
צ'רוסקורו (תיקשורת) chairoscuro -
צידון (תחבורה) side wall -
צ'רטיסט (בנקאות ושוק ההון) chartist -
צידוק (דיני עסקים) justification -
צ'רטר (תחבורה) charter -
צידוק (ארגון וניהול עסקים) justification -
צא"פ (ראשי תיבות עבריים) -
ציוד (ייצור ותיפעול) equipment -
צאצא ישיר (בנקאות ושוק ההון) lineal descendant -
ציוד (חשבונאות וביקורת) equipment -
צב (תחבורה) tortoise -
ציוד בעתודה (ייצור ותיפעול) stand by equipment -
צב"ד (ראשי תיבות עבריים) -
ציוד בעתודה (חשבונאות וביקורת) stand by equipment -
צבא מובטלים בעתודה (כלכלה וסטטיסטיקה) reserve army of the unemployed -
ציוד בר־מימוש (בנקאות ושוק ההון) disposalable property -
צבור (בנקאות ושוק ההון) accumulated -
ציוד גישור (מחשבים ומערכות מידע) bridgeware -
צביעת סרט (בנקאות ושוק ההון) painting the tape -
ציוד הוני (כלכלה וסטטיסטיקה) capital equipment -
צביר (בנקאות ושוק ההון) cumulative -
ציוד הוני (חשבונאות וביקורת) capital equipment -
צבירה (שיווק ופירסום) accumulation -
ציוד הוני (ייצור ותיפעול) capital equipment -
צבירה (בנקאות ושוק ההון) accumulation -
ציוד היקפי (מחשבים ומערכות מידע) accessory -
צבירה (חשבונאות וביקורת) accumulation -
ציוד המרה (מחשבים ומערכות מידע) conversion equipment -
צבירה (ארגון וניהול עסקים) accumulation -
ציוד חוסך עבודה (ייצור ותיפעול) labor-saving equipment -
צבירה מלאה (ביטוח וניהול סיכונים) fully funded -
ציוד לא־מקוון (מחשבים ומערכות מידע) off-line equipment -
צבירה מלאה (יחסי עבודה) fully funded -
ציוד למסוף נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data terminal equipment (DTE) -
צבירה מפוצלת (ביטוח וניהול סיכונים) split funding -
ציוד מגבר (מחשבים ומערכות מידע) differential gear -
צבירה מפוצלת (יחסי עבודה) split funding -
ציוד מקוון (מחשבים ומערכות מידע) online equipment -
צבירה מראש (יחסי עבודה) advance funding -
ציוד משרד (ייצור ותיפעול) office equipment -
צבירה מראש (ביטוח וניהול סיכונים) advance funding -
ציוד מתנייע (ייצור ותיפעול) mobile equipment -
צבירות (כלכלה וסטטיסטיקה) accrual -
ציוד ספק פרטי (מחשבים ומערכות מידע) Private Vendor Equipment (PVE) -
צבירות, בסיס (חשבונאות וביקורת) accrual basis -
ציוד עזר (מחשבים ומערכות מידע) auxiliary equipment -
צבירת חופשה (יחסי עבודה) accumulation of leave -
ציוד עזר (ייצור ותיפעול) auxiliary equipment -
צבירת חופשה (דיני עסקים) accumulation of leave -
ציוד פנימי (ייצור ותיפעול) captive equipment -
צבירת ימי מחלה (יחסי עבודה) sick pay accumulation -
ציוד תיקשורת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data communication equipment (DCE) -
צבירת פיצויים (ביטוח וניהול סיכונים) 20). accumulation of severance pay -
ציווי (מחשבים ומערכות מידע) imperative statement -
צבירת ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest accumulation -
ציון (מחשבים ומערכות מידע) subscript -
צבעוניות (תיקשורת) chromaticy -
ציון אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit score -
צבר (חשבונאות וביקורת) backlog -
ציון הדף (מחשבים ומערכות מידע) page rank -
צבר (ייצור ותיפעול) backlog -
ציון הדף (שיווק ופירסום) page rank -
צבר אקטיווי (ייצור ותיפעול) active backlog -
ציון חוב (בנקאות ושוק ההון) due bill -
צבר הזמנות (ייצור ותיפעול) order backlog -
ציון יחסי (כלכלה וסטטיסטיקה) ranking -
צבר כולל (ייצור ותיפעול) total backlog -
ציון יחסי (משאבי אנוש) ranking -
צבר כולל (חשבונאות וביקורת) total backlog -
ציון כונות (בנקאות ושוק ההון) indication of interest -
צבר פחת (ייצור ותיפעול) backlog depreciation -
ציון מוחלט (משאבי אנוש) absolute grade -
צבר פחת (חשבונאות וביקורת) backlog depreciation -
ציון מוחלט (כלכלה וסטטיסטיקה) absolute grade -
צבר שוטף (ייצור ותיפעול) current backlog -
ציון מעבר (משאבי אנוש) pass score -
צבר שוטף (חשבונאות וביקורת) current backlog -
ציון מקור (שיווק ופירסום) national mark -
צג (מחשבים ומערכות מידע) display device -
ציון מרובה (משאבי אנוש) multiple score -
צג אי"כ (מחשבים ומערכות מידע) RGB monitor -
ציון קריטי (משאבי אנוש) critical score -
צג אנלוגי (מחשבים ומערכות מידע) analog monitor -
ציון תקן (כלכלה וסטטיסטיקה) standard score -
צג אר־ג'י־בי (מחשבים ומערכות מידע) RGB monitor -
ציוני דרך (ייצור ותיפעול) milestonescheduling -
צג גרפי (מחשבים ומערכות מידע) graphic display unit -
ציות (משאבי אנוש) obedience -
צג וקטורי (מחשבים ומערכות מידע) vector display -
ציטוט (שיווק ופירסום) quotation -
צג חד־גוני (מחשבים ומערכות מידע) monochrome -
ציטוט (תיקשורת) quoting -
צג חצוי (מחשבים ומערכות מידע) -
ציטוט (בנקאות ושוק ההון) quotation -
צג מגע (מחשבים ומערכות מידע) -
ציטוט ישיר (בנקאות ושוק ההון) direct quotation -
צג מפוצל (מחשבים ומערכות מידע) split screen -
ציטוט מוצלב (בנקאות ושוק ההון) cross rate -
צג מרוחק (מחשבים ומערכות מידע) free-standing display -
ציטוט מחייב (בנקאות ושוק ההון) firm quote -
צג ספרתי (מחשבים ומערכות מידע) digital monitor -
ציטוט סגירה (בנקאות ושוק ההון) closing quote -
צג רגיש למגע (מחשבים ומערכות מידע) touch sensitive screen -
ציטוט עקיף (בנקאות ושוק ההון) indirect quotation -
צג רחב (מחשבים ומערכות מידע) landscape monitor -
צייד מציאות (בנקאות ושוק ההון) bargain hunter -
צג שטוח (מחשבים ומערכות מידע) flat screen -
צייד מציאות (שיווק ופירסום) bargain hunter -
צג שטוח (2) (מחשבים ומערכות מידע) flat-panel display -
צייד ראשים (משאבי אנוש) head hunting -
צד (דיני עסקים) party / side -
צייד ראשים (משאבי אנוש) head hunter -
צד ימין (בנקאות ושוק ההון) right-hand side -
צילום באתר (תיקשורת) on location -
צד לדיון (דיני עסקים) party -
צילום רחק (תיקשורת) telephotography -
צד להסכם (בנקאות ושוק ההון) concert party -
צילינדר (בנקאות ושוק ההון) cylinder -
צד לחוזה (ארגון וניהול עסקים) contracting party -
צילמור (ביטוח וניהול סיכונים) zillmerisation -
צד לחוזה (כלכלה וסטטיסטיקה) contracting party -
צימוד (יחסי עבודה) coupling up -
צד לחוזה (דיני עסקים) contracting party -
צימוד ישיר (מחשבים ומערכות מידע) plug-in -
צד לרכישה (שיווק ופירסום) acquisition order -
צימצום (ארגון וניהול עסקים) retrenchment -
צד מובטח (ביטוח וניהול סיכונים) secured party -
צימצום (חשבונאות וביקורת) retrenchment -
צד מובטח (ארגון וניהול עסקים) secured party -
צינון (יחסי עבודה) cooling-off -
צד מעוניין (ארגון וניהול עסקים) party of interest -
צינון לקוח (שיווק ופירסום) calling the client out -
צד מצווה (בנקאות ושוק ההון) instructing party -
צינון ציפיות (ארגון וניהול עסקים) expectation cooling-out -
צד מקבל (בנקאות ושוק ההון) receiving party -
צינור (מחשבים ומערכות מידע) pipe -
צד ראשון (ביטוח וניהול סיכונים) first party -
צינור (ארגון וניהול עסקים) channel -
צד שכנגד (בנקאות ושוק ההון) opposing party -
צינור מידע (תיקשורת) channel of information -
צד שכנגד (דיני עסקים) opposing party -
צינור מידע (ארגון וניהול עסקים) pipeline -
צד שכנגד (ארגון וניהול עסקים) opposing party -
צינור מידע (מחשבים ומערכות מידע) pipeline -
צד שלישי (בנקאות ושוק ההון) third party -
צינור מכירה (שיווק ופירסום) channer of sales -
צד שלישי (ביטוח וניהול סיכונים) third party -
צינור פליטה (תחבורה) exhaust system -
צד שלישי (שיווק ופירסום) third party -
צינור תיקשורת (תיקשורת) communication channel -
צד שלישי / צד ג' (דיני עסקים) third party -
צינור תיקשורת אופקית (תיקשורת) horizontal channel of communication -
צד שמאל (בנקאות ושוק ההון) left-hand side -
צינור תיקשורת אלכסונית (תיקשורת) diagnoal channel of communication -
צד שני (ביטוח וניהול סיכונים) second party -
צינור תיקשורת אנכית (ארגון וניהול עסקים) vertical channel of connunucation -
צדדים סמוכים (בנקאות ושוק ההון) immediate parties -
צינור תיקשורת בלתי פורמלית (תיקשורת) informal channel of communication -
צדדים קשורים (ארגון וניהול עסקים) re;aoted parties -
צינור תיקשורת בלתי פורמלית (ארגון וניהול עסקים) informal channel of connunucation -
צדדים קשורים (בנקאות ושוק ההון) related parties -
צינור תיקשורת דו-סיטרית (תיקשורת) tow-way channel of communication -
צדדים רחוקים (בנקאות ושוק ההון) remote parties -
צינור תיקשורת יורדת (תיקשורת) downward channel of communication -
צדידה (תחבורה) turning -
צינור תיקשורת עולה (תיקשורת) upward channel of communication -
צדק (דיני עסקים) justic -
צינור תיקשורת פורמלית (תיקשורת) formal channel of communication -
צדק טבעי (ארגון וניהול עסקים) natural justice -
צינור תיקשורת רוחבית (תיקשורת) lateral channel of communication -
צדק טבעי (דיני עסקים) natural justic -
צינור תקשורת (ארגון וניהול עסקים) communication channel -
צדקה (כלכלה וסטטיסטיקה) charity -
צינור תקשורת אופקית (ארגון וניהול עסקים) horizontal communication channel -
צדרה (תחבורה) sailcloth -
צינור תקשורת אלכסונית (ארגון וניהול עסקים) diagonal communication channel -
צהובון (תיקשורת) tabloid -
צינור תקשורת אנכית (ארגון וניהול עסקים) vertical communication channel -
צהרון (תיקשורת) afternoon newspaper -
צינור תקשורת בלתי פורמלית (ארגון וניהול עסקים) informal communication channel -
צהריים (מידות ומשקלות) noon -
צינור תקשורת דו־סטרית (ארגון וניהול עסקים) two way communication channel -
צו (דיני עסקים) injunction -
צינור תקשורת יורדת (ארגון וניהול עסקים) downward communication channel -
צו (יחסי עבודה) injunction -
צינור תקשורת לא פורמלית (ארגון וניהול עסקים) informal communication channels -
צו (2) (דיני עסקים) order -
צינור תקשורת עולה (ארגון וניהול עסקים) upward communication channel -
צו אישי (דיני עסקים) personal order -
צינור תקשורת פורמלית (ארגון וניהול עסקים) formal communication channel -
צו אישי (שיווק ופירסום) personal order -
צינור תקשורת רוחבית (ארגון וניהול עסקים) lateral communication -
צו אכיפה (דיני עסקים) mandatory injunction -
צינורות מימון (בנקאות ושוק ההון) financing channels -
צו אכיפה (יחסי עבודה) mandatory injunction -
צינורות פיקוד (ארגון וניהול עסקים) command channels -
צו אפוטרופסות (דיני עסקים) guardianship wirt -
צינורות פרקון (משאבי אנוש) abreaction channels -
צו בטיחות (יחסי עבודה) safety order -
צינורות שיווק (שיווק ופירסום) channels of distribution -
צו ביניים (דיני עסקים) interim injunction / interlocutory decree -
צינורות שיווק (ארגון וניהול עסקים) channels of distribution -
צו ביניים (יחסי עבודה) interim injunction -
צינעת הפרט (משאבי אנוש) right of privacy -
צו ביצוע בעין (דיני עסקים) specific remedy -
צינעת הפרט (דיני עסקים) right of privacy -
צו בתים משותפים (מקרקעין) condominiums order -
ציפה (תחבורה) buoyancy / flotation -
צו הבאה (דיני עסקים) habeas corpus -
ציפוי (מקרקעין) capping -
צו הוצאה לפועל (בנקאות ושוק ההון) fieri facias [L] -
ציפוי ביניים (ייצור ותיפעול) liming -
צו הוצאה לפועל (דיני עסקים) fieri facias [L] -
ציפוי נוגד כתמי אור (שיווק ופירסום) antihalation backing -
צו החזר (דיני עסקים) detinue -
ציפיות (ארגון וניהול עסקים) expectation -
צו החזר (בנקאות ושוק ההון) detinue -
ציפיות (כלכלה וסטטיסטיקה) expectations -
צו החלטי (דיני עסקים) absolute rule -
ציפיות (שיווק ופירסום) expectation -
צו הפסקה מינהלי (מקרקעין) cease and desist order -
ציפיות הגיוניות (כלכלה וסטטיסטיקה) rational expectations -
צו הפסקה מינהלי (דיני עסקים) cease and desist order -
ציפיות הגיוניות (שיווק ופירסום) rational expectations -
צו הפסקה מנהלי (בנקאות ושוק ההון) cease and desist order -
ציפיות המגשימות את עצמן (כלכלה וסטטיסטיקה) self-fulfiling expectations -
צו הפסקה מנהלי (ארגון וניהול עסקים) cease and desist order -
ציפיות המסכלות את עצמן (כלכלה וסטטיסטיקה) self-frustrating expectations -
צו הפקדה (יחסי עבודה) depositing order -
ציפיות מסתגלות (כלכלה וסטטיסטיקה) adaptive expectations -
צו הפקדה (דיני עסקים) depositing order -
ציפיות, גורם (כלכלה וסטטיסטיקה) anticipation factor -
צו הקפאה (בנקאות ושוק ההון) freezing instruction -
ציפיות, היפוטזת (בנקאות ושוק ההון) expectations hypothesis -
צו הרחבה (יחסי עבודה) extension order -
ציפייה (משאבי אנוש) expectancy -
צו הרחבה (דיני עסקים) extention order -
ציפייה מוגזמת (משאבי אנוש) exaggerated expectation -
צו הרחבה לביטוח פנסיוני (דיני עסקים) pension insurance extention order -
ציצרו (תיקשורת) Cicero -
צו הרחבה לביטוח פנסיוני (יחסי עבודה) pension insurance extention order -
ציקלוגרמה (שיווק ופירסום) cyclograma -
צו הריסה (מקרקעין) demolition order -
ציר (כלכלה וסטטיסטיקה) axis -
צו זמני (דיני עסקים) temporary injunction -
ציר X (כלכלה וסטטיסטיקה) x-axis -
צו חירום (דיני עסקים) emergency order -
ציר Y (כלכלה וסטטיסטיקה) y-axis -
צו חירום (יחסי עבודה) emergency order -
צירה / צרה (תחבורה) tumble home -
צו חלוקה (דיני עסקים) distribution order -
צירוף (מחשבים ומערכות מידע) join -
צו יבוא חופשי (דיני עסקים) free import regulation -
צירוף (בנקאות ושוק ההון) tacking -
צו ירושה (דיני עסקים) succession order -
צירוף (משאבי אנוש) accession -
צו כינוס (בנקאות ושוק ההון) receiving order -
צירוף אסור (מחשבים ומערכות מידע) forbidden combination -
צו כינוס (דיני עסקים) receiving order -
צירוף מירבי (כלכלה וסטטיסטיקה) maximum combination -
צו כללי (דיני עסקים) general order -
צירוף מרבי (ייצור ותיפעול) maximum combination -
צו לא תעשה (דיני עסקים) prohibitory injuction -
צירופים, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) combinatorial analysis -
צו לא תעשה (יחסי עבודה) prohibitory injuction -
צלזיוס (מידות ומשקלות) celsius -
צו לא־תעשה (בנקאות ושוק ההון) prohibitory injunction -
צלחת (תחבורה) plate -
צו למניעת הפחתה (דיני עסקים) impairment injunction -
צלילה (בנקאות ושוק ההון) dive -
צו לקיום הפחתה (בנקאות ושוק ההון) impairment injunction -
צלילה (תחבורה) dive -
צו לרכישה (דיני עסקים) aquisition order -
צלילה חופשית (בנקאות ושוק ההון) nosedive -
צו מבחן (דיני עסקים) probation order -
צלע (מחשבים ומערכות מידע) edge -
צו מינהלי (דיני עסקים) administrative action -
צמ"א (ראשי תיבות עבריים) -
צו מניעה (יחסי עבודה) protective injunction -
צמ"ת (ראשי תיבות עבריים) -
צו מניעה (דיני עסקים) protective injunction / wirt of prohibition -
צמד (מידות ומשקלות) brace -
צו מניעה (בנקאות ושוק ההון) restraining order / protective injuction -
צמד מטבעות (בנקאות ושוק ההון) currency pair -
צו מניעה (2) (יחסי עבודה) prohibitory injunction -
צמד תילים (מחשבים ומערכות מידע) icon -
צו ניהול (דיני עסקים) administration injunction -
צמודי דולר (בנקאות ושוק ההון) dollar linked -
צו סיוע (דיני עסקים) writ of assistance -
צמודי מדד (בנקאות ושוק ההון) index linked -
צו סיוע (בנקאות ושוק ההון) writ of assistance -
צמודי קרקע (מקרקעין) land linked -
צו עיקול אצל צד שלישי (בנקאות ושוק ההון) garnishee order -
צמיג (תחבורה) tire -
צו על תנאי (דיני עסקים) order nisi -
צמיגייה / צמיגיה (תחבורה) tire repair shop -
צו עשה (יחסי עבודה) mandatory injunction -
צמידות היצע כסף-הוצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) money supply-spending linkage -
צו עשה (דיני עסקים) mandatory injunction / mandamus -
צמידות פרויקטים (כלכלה וסטטיסטיקה) project link -
צו עשה (בנקאות ושוק ההון) mandatory injunction -
צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה) growth -
צו פינוי (דיני עסקים) evacuation order -
צמיחה (שיווק ופירסום) growth -
צו פינוי (מקרקעין) evacuation order -
צמיחה (בנקאות ושוק ההון) growth -
צו פירוק (דיני עסקים) liquidation order -
צמיחה אנדוגנית (כלכלה וסטטיסטיקה) -
צו פירוק (בנקאות ושוק ההון) liquidation order -
צמיחה באמצעות יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export-led growth -
צו פשיטת רגל (דיני עסקים) bankrupcy order -
צמיחה בלתי-מבוקרת (כלכלה וסטטיסטיקה) unauthorized growth -
צו קיום צוואה (דיני עסקים) confirmation of will order -
צמיחה בת-קיימא (כלכלה וסטטיסטיקה) sustainable growth -
צו קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) O order -
צמיחה חזויה (ארגון וניהול עסקים) anticipated growth -
צו רישום בית משותף (מקרקעין) registration of condominum order -
צמיחה חזויה (בנקאות ושוק ההון) anticipated growth -
צו ריתוק (יחסי עבודה) tie-up order -
צמיחה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic growth -
צו ריתוק (דיני עסקים) tie-up order -
צמיחה לא-כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) uneconomic growth -
צו רכישה (דיני עסקים) acquisition order -
צמיחה מאוזנת (כלכלה וסטטיסטיקה) balanced growth -
צו שחרור (דיני עסקים) discharge order -
צמיחה מחטיאה (כלכלה וסטטיסטיקה) immiserizing growth -
צו שחרור (בנקאות ושוק ההון) discharge order -
צמיחה מלאכותית (כלכלה וסטטיסטיקה) artificial growth -
צו תכולה (בנקאות ושוק ההון) writ of extent -
צמיחה מתמשכת (כלכלה וסטטיסטיקה) sustainable growth -
צו"מ (ראשי תיבות עבריים) -
צמיחה פנימית (ארגון וניהול עסקים) internal growth -
צובר (מחשבים ומערכות מידע) accumulator -
צמיחה שלילית (כלכלה וסטטיסטיקה) nigative growth -
צובר (ייצור ותיפעול) bulk -
צמיחה, אסטרטגית (שיווק ופירסום) growth strategy -
צובר רץ (מחשבים ומערכות מידע) running accumulator -
צמיחה, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) growth strategy -
צוואה (דיני עסקים) testament -
צמיחה, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) growth rate -
צוואה (בנקאות ושוק ההון) testament -
צמיחה, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) growth theory -
צוואה בפני רשות (בנקאות ושוק ההון) testement in presence of authority -
צמיחות (חשבונאות וביקורת) accrual -
צוואה פגומה (בנקאות ושוק ההון) faulty will -
צמיחת מוצר (ייצור ותיפעול) growth of product -
צוואה פסולה (בנקאות ושוק ההון) invalid will -
צמיחת מוצר (שיווק ופירסום) growth of product -
צוואות משותפות (בנקאות ושוק ההון) mutual wills -
צמיתות (ביטוח וניהול סיכונים) perpetuity -
צוואר בקבוק (ייצור ותיפעול) bottleneck -
צמיתות (בנקאות ושוק ההון) perpetuity -
צוואר בקבוק (ארגון וניהול עסקים) bottleneck -
צמיתות (כלכלה וסטטיסטיקה) serfdom -
צוואר בקבוק (כלכלה וסטטיסטיקה) bottleneck -
צמנט (מקרקעין) cement -
צווארון אפור (יחסי עבודה) gray collar -
צמצום (ארגון וניהול עסקים) parsimony -
צווארון ורוד (יחסי עבודה) pink collar -
צמצום (כלכלה וסטטיסטיקה) parsimony -
צווארון כחול (יחסי עבודה) blue collar -
צמצום (ייצור ותיפעול) retrenchment -
צווארון לבן (יחסי עבודה) white collar -
צמצום (היקף) הסדרה (בנקאות ושוק ההון) deregulation -
צוות (ייצור ותיפעול) team -
צמצום אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) credit reduction -
צוות אוויר (תחבורה) air crew -
צמצום הסדרה (כלכלה וסטטיסטיקה) deregulation -
צוות יזמה לעסקים חדשים (ייצור ותיפעול) new business venture group -
צמצום הפסדים (בנקאות ושוק ההון) cutting a loss -
צוות מוחות (שיווק ופירסום) brain trust -
צמצום טווח (משאבי אנוש) restriction of range -
צוות מוחות (ייצור ותיפעול) brains trust -
צמצום יכולת ניבוי (משאבי אנוש) shrinkage -
צוות מוחות (ארגון וניהול עסקים) brains trust -
צמר סלעים (מקרקעין) stone wool -
צוות מוחות (כלכלה וסטטיסטיקה) brain trust -
צמרת אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) strategic apex -
צוות מוחות (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) think tank -
צנזורה (תיקשורת) censorship -
צוות מומחים (ייצור ותיפעול) crew of experts -
צנטרליזציה (ארגון וניהול עסקים) centralization -
צוות מלא (ייצור ותיפעול) full-crew -
צניחה (תחבורה) parachuting -
צוות משימה (שיווק ופירסום) task force -
צניחה חופשית (תחבורה) free falling -
צוות משימה (ייצור ותיפעול) task force -
צנרן (תחבורה) snorkel -
צוות משימה (משאבי אנוש) task force -
צנרת (מקרקעין) pipe system -
צוות פרוייקט (ייצור ותיפעול) project team -
צע"ת (ראשי תיבות עבריים) -
צוות קו (ייצור ותיפעול) out-line -
צעד (מחשבים ומערכות מידע) step -
צוות קרקע (תחבורה) ground crew -
צעד צעד (מחשבים ומערכות מידע) step by step -
צוות שיפור איכות ופריון (ייצור ותיפעול) quality and productivity improvement crew -
צעידה (מחשבים ומערכות מידע) stepping -
צוותאית / צותאית (תחבורה) pool -
צעיר ועשיר אבל שפוי (שיווק ופירסום) young and wealthy but normal [YAWN] -
צול (מידות ומשקלות) zoll -
צף (בנקאות ושוק ההון) float -
צוללת (תחבורה) submarine -
צף (דיני עסקים) float -
צוללת גרעינית (תחבורה) nuclear submarine -
צפונה (בנקאות ושוק ההון) nortward -
צוללת מחץ (תחבורה) crushing submarine -
צפי (ארגון וניהול עסקים) anticipation -
צוללת מיני (תחבורה) mini submarine -
צפי תזרים תקבולים (בנקאות ושוק ההון) income flow expectancy -
צוללת ננסית (תחבורה) tiny submarine -
צפייה, מדד (תיקשורת) watching index -
צולפריין (כלכלה וסטטיסטיקה) Zollverein -
צפיית שיא (תיקשורת) prime time -
צומת (מקרקעין) junction -
צפיפות (מקרקעין) density zone -
צומת (כלכלה וסטטיסטיקה) rode -
צפיפות (שיווק ופירסום) density -
צומת (מחשבים ומערכות מידע) node -
צפיפות (מחשבים ומערכות מידע) density -
צומת (תחבורה) intersection / junction -
צפיפות (כלכלה וסטטיסטיקה) density -
צומת (ייצור ותיפעול) mode -
צפיפות (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) congestion -
צומת (ארגון וניהול עסקים) mode -
צפיפות אוכלוסייה (מקרקעין) population density -
צומת ג'וזפסון (מחשבים ומערכות מידע) Josephson junction -
צפיפות בנייה (מקרקעין) building density -
צומת החלטה (ארגון וניהול עסקים) decision point -
צפיפות דחיסה (מחשבים ומערכות מידע) packing density -
צומת משתמש (מחשבים ומערכות מידע) user node -
צפיפות דיור (מקרקעין) dwelling density -
צוער (משאבי אנוש) cadet -
צפיפות הקלטה (מחשבים ומערכות מידע) recording density (250K -. -
צופה (תיקשורת) viewer -
צפיפות סיביות (מחשבים ומערכות מידע) bit density -
צופה (שיווק ופירסום) viewer -
צפיפות תפוסה (מקרקעין) occupancy rate -
צופה כרישים (ארגון וניהול עסקים) shark watcher -
צפלין (תחבורה) Zeppelin -
צופן (מחשבים ומערכות מידע) -
צרוף זכאויות (מקרקעין) combining of entitlements -
צופן (תיקשורת) code -
צרופה (מחשבים ומערכות מידע) attachment -
צופן בינלאומי (בנקאות ושוק ההון) international code -
צרור (חשבונאות וביקורת) batch -
צופן גישה (מחשבים ומערכות מידע) password -
צרור (מחשבים ומערכות מידע) batch -
צופן זמן (תיקשורת) time code -
צרור (2) (מחשבים ומערכות מידע) deck -
צוקית (תחבורה) Zookit -
צרור תועלת (שיווק ופירסום) bundle of utilities -
צורה אמיתית (מחשבים ומערכות מידע) true form -
צריבה (מחשבים ומערכות מידע) PROM burn -
צורה נורמלית (מחשבים ומערכות מידע) normal form -
צריח (מקרקעין) torrent -
צורה תקנית (מחשבים ומערכות מידע) standard form -
צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption -
צורות שקולות (ייצור ותיפעול) equivalent forms -
צריכה (שיווק ופירסום) consumption -
צורות שקולות (משאבי אנוש) equivalent forms -
צריכה בלתי-פרודוקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) unproductive consumption -
צורך (ייצור ותיפעול) requirement -
צריכה ממריצה (כלכלה וסטטיסטיקה) induced consumption -
צורך (שיווק ופירסום) need -
צריכה ממשלתית (כלכלה וסטטיסטיקה) government consumption -
צורך (כלכלה וסטטיסטיקה) need -
צריכה עצמית (כלכלה וסטטיסטיקה) self consumption -
צורך חברתי (שיווק ופירסום) social needs -
צריכה פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) private consumption -
צורך מניע (שיווק ופירסום) motivational needs -
צריכה, רמת (שיווק ופירסום) consumption level -
צורך פיזי (שיווק ופירסום) physiological needs -
צריכה, רמת (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption level -
צורכי ביטחון (שיווק ופירסום) Safety needs -
צריכה, שיעור (שיווק ופירסום) rate of consumption -
צורכי הגשמה עצמית (שיווק ופירסום) self actualization needs -
צריכת הון (ייצור ותיפעול) capital consumption -
צורכי השתייכות (משאבי אנוש) relatedness needs -
צריכת הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital consumption -
צורכי כבוד (שיווק ופירסום) esteem needs -
צריכת ראווה (שיווק ופירסום) conspicuous consumption -
צורכי ציבור (מקרקעין) public requirment -
צריכת ראווה (כלכלה וסטטיסטיקה) conspicuous consumption -
צורכי צמיחה (משאבי אנוש) growth needs -
צריף (מקרקעין) hut -
צורכי קיום (כלכלה וסטטיסטיקה) existence needs -
צרכים (שיווק ופירסום) requirements -
צורכי שייכות (שיווק ופירסום) social needs -
צרכן (שיווק ופירסום) consumer -
צורן (מחשבים ומערכות מידע) silicon .Si -
צרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer -
צורת המשלים (מחשבים ומערכות מידע) complement mrof -
צרכן דיגיטלי (שיווק ופירסום) digital consumer -
צורת העתקה (חשבונאות וביקורת) copying form -
צרכן חד-ערוצי (שיווק ופירסום) unichannel shopper -
צורת מאזן (חשבונאות וביקורת) )balance sheet form): -
צרכן כבד (שיווק ופירסום) heavy user -
צורת מסר (תיקשורת) message format -
צרכן סופי (שיווק ופירסום) ultimate consumer -
צורת מסר (שיווק ופירסום) message format -
צרכן קל (שיווק ופירסום) light user -
צי (תחבורה) fleet -
צרכן רב-ערוצי (שיווק ופירסום) multi-channel shopper -
צי מכוניות (תחבורה) car fleet -
צרכן, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer theory -
צי סוחר (תחבורה) merchant marine / merchant navy [UK] -
צרכן, תורת (שיווק ופירסום) consumer theory -
צי סוחר (ביטוח וניהול סיכונים) merchant marine -
צרכנות (שיווק ופירסום) consumerism -
צי סוחר (שיווק ופירסום) merchant marine -
צרכנות (כלכלה וסטטיסטיקה) consumerism -
צי ספינות (תחבורה) ship fleet -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות