לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עלות נשלטת (חשבונאות וביקורת) controllable cost -
ע"א (ראשי תיבות עבריים) -
עלות נשלטת (כלכלה וסטטיסטיקה) controllable cost -
ע"ב (ראשי תיבות עבריים) -
עלות נשלטת (ייצור ותיפעול) controllable cost -
ע"ח (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סוכנות (שיווק ופירסום) agency costs -
ע"י (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סחורה (שיווק ופירסום) merchandize cost -
ע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סחורה (חשבונאות וביקורת) merchandize cost -
ע"נ (בנקאות ושוק ההון) NV -
עלות סחורה שנמכרה (ייצור ותיפעול) cost of goods sold -
ע"נ (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סחורה שנמכרה (שיווק ופירסום) cost of goods sold -
ע"ס (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סחורה שנקנתה (שיווק ופירסום) cost fo good purchased -
ע"ע (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סחורה שנקנתה (ייצור ותיפעול) cost fo good purchased -
ע"ע גיליון. (בנקאות ושוק ההון) forward rate agreement [FRA] -
עלות סיכון (ארגון וניהול עסקים) cost of resk -
ע"פ (ראשי תיבות עבריים) -
עלות סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) cost of risk -
ע"ר (ראשי תיבות עבריים) -
עלות ספוגה (ייצור ותיפעול) absorleed cost -
ע"ש (ראשי תיבות עבריים) -
עלות ספוגה (חשבונאות וביקורת) absorbed cost -
ע"ת (ראשי תיבות עבריים) -
עלות ספציפית (חשבונאות וביקורת) specific cost -
ע' (ראשי תיבות עבריים) -
עלות ספציפית (ייצור ותיפעול) specific cost -
ע.מ. (ראשי תיבות עבריים) -
עלות עבודה (חשבונאות וביקורת) labor cost -
ע.נ. (ראשי תיבות עבריים) -
עלות עבודה (ייצור ותיפעול) labor cost -
ע.נ.נ. (ראשי תיבות עבריים) -
עלות עבודה (יחסי עבודה) labor cost -
עב"ס (ראשי תיבות עבריים) -
עלות עבודה ליחידה (ייצור ותיפעול) unit labor cost -
עבד (מחשבים ומערכות מידע) slave -
עלות עבודה ליחידה (חשבונאות וביקורת) unit labor cost -
עבדות (כלכלה וסטטיסטיקה) slavery -
עלות עבודה עקיפה (חשבונאות וביקורת) indirect labor cost -
עבודה (מחשבים ומערכות מידע) job -
עלות עבודה עקיפה (ייצור ותיפעול) indirect labor cost -
עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor -
עלות עבודה עקיפה (יחסי עבודה) indirect labor cost -
עבודה (ייצור ותיפעול) labor -
עלות עומס (ארגון וניהול עסקים) deadweight cost -
עבודה - חוקים (יחסי עבודה) labor laws -
עלות עיבוד (חשבונאות וביקורת) conversion cost -
עבודה אחרת (יחסי עבודה) other work -
עלות עיבוד (ייצור ותיפעול) conversion cost -
עבודה אחרת (דיני עסקים) other work -
עלות עקיפה (כלכלה וסטטיסטיקה) indirect cost -
עבודה אסינכרונית (מחשבים ומערכות מידע) asynchronous working -
עלות עקיפה (חשבונאות וביקורת) indirect cost -
עבודה אקראית (יחסי עבודה) temporary work -
עלות פגה (כלכלה וסטטיסטיקה) expired cost -
עבודה באורך משולש (מחשבים ומערכות מידע) triple-length working -
עלות פגה (ייצור ותיפעול) expired cost -
עבודה בלתי גמורה (ייצור ותיפעול) work in progress -
עלות פגה (חשבונאות וביקורת) expired cost -
עבודה בלתי גמורה (חשבונאות וביקורת) work in progress -
עלות פוחתת (ייצור ותיפעול) decreasing cost -
עבודה בקבלנות (ייצור ותיפעול) piece work -
עלות פוחתת (כלכלה וסטטיסטיקה) decreasing cost -
עבודה בקבלנות (יחסי עבודה) piecework -
עלות פינקסית (חשבונאות וביקורת) ledger cost -
עבודה בשכר (יחסי עבודה) employment -
עלות פינקסית (ייצור ותיפעול) progressive cost -
עבודה בשעת חירום (יחסי עבודה) work in emergency time -
עלות פיתוח (ייצור ותיפעול) development costs -
עבודה בשעת חירום (דיני עסקים) work in emergency time -
עלות פנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension cost -
עבודה בתהליך (חשבונאות וביקורת) work in process -
עלות פנסיה (יחסי עבודה) pension cost -
עבודה בתנאים מיוחדים (יחסי עבודה) work under special conditions -
עלות פרוגרסיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) progressive cost -
עבודה זמנית (יחסי עבודה) temporary work -
עלות פרוגרסיבית (ייצור ותיפעול) progressive cost -
עבודה חוזרת (ייצור ותיפעול) rework -
עלות פרטית (כלכלה וסטטיסטיקה) private costs -
עבודה חיצונית (ייצור ותיפעול) farm out -
עלות פרטית (ייצור ותיפעול) private costs -
עבודה חלקית (יחסי עבודה) partial work -
עלות פשיטת רגל (בנקאות ושוק ההון) bankruptcy cost -
עבודה חלקית (כלכלה וסטטיסטיקה) partial employment -
עלות צפויה (ייצור ותיפעול) anticipated cost -
עבודה ידנית (ייצור ותיפעול) -
עלות צפויה (חשבונאות וביקורת) anticipated cost -
עבודה יזומה (יחסי עבודה) workfare -
עלות צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption cost -
עבודה ישירה (חשבונאות וביקורת) direct labor -
עלות קבועה (ייצור ותיפעול) fixed cost -
עבודה ישירה (כלכלה וסטטיסטיקה) direct labor -
עלות קבועה (כלכלה וסטטיסטיקה) fixed cost -
עבודה ישירה (ייצור ותיפעול) direct labor -
עלות קבועה בחלקה (ייצור ותיפעול) semi fixed cost -
עבודה לבלרית (ארגון וניהול עסקים) clerical work -
עלות קבועה בחלקה (חשבונאות וביקורת) semi fixed cost -
עבודה להשכרה (ייצור ותיפעול) work for hire -
עלות קבועה כוללת (ייצור ותיפעול) total fixed cost -
עבודה להשכרה (יחסי עבודה) work for hire -
עלות קבועה כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) total fixed cost -
עבודה לסירוגין (משאבי אנוש) intermittent work -
עלות קמעונאית (חשבונאות וביקורת) retail cost -
עבודה לפי יחידה (יחסי עבודה) piecework -
עלות קמעונאית (ייצור ותיפעול) retail cost -
עבודה מאורגנת (יחסי עבודה) organized labor -
עלות קניות (ייצור ותיפעול) cost of goods purchased -
עבודה מבצעית (ייצור ותיפעול) operational work -
עלות קניות (שיווק ופירסום) cost of goods purchased -
עבודה מהבית (דיני עסקים) work from home -
עלות קניות (חשבונאות וביקורת) cost of goods purchased -
עבודה מועדפת (דיני עסקים) preferred work -
עלות קרנות הון (חשבונאות וביקורת) funds cost -
עבודה מועדפת (יחסי עבודה) preferred work -
עלות קרנות הון (בנקאות ושוק ההון) funds cost -
עבודה מעשית (ייצור ותיפעול) field work -
עלות קרנות פחת (בנקאות ושוק ההון) depreciation funds cost -
עבודה מתאימה (דיני עסקים) suitable employment -
עלות קרנות פחת (חשבונאות וביקורת) depreciation funds cost -
עבודה מתאימה (יחסי עבודה) suitable employment -
עלות קרנות פחת (ייצור ותיפעול) depreciation funds cost -
עבודה נוספת (יחסי עבודה) additional employment -
עלות קשורה (חשבונאות וביקורת) related cost -
עבודה נוספת (ייצור ותיפעול) secondary employment -
עלות קשורה (ייצור ותיפעול) related cost -
עבודה נוספת (2) (יחסי עבודה) moonlightning -
עלות ראלית (חשבונאות וביקורת) real cost -
עבודה עקיפה (יחסי עבודה) indirect labor -
עלות ראלית (ייצור ותיפעול) real cost -
עבודה עקיפה (ייצור ותיפעול) indirect labor -
עלות ראשונה (חשבונאות וביקורת) first cost -
עבודה עקיפה (חשבונאות וביקורת) indirect labor -
עלות ראשונה (מקרקעין) first cost -
עבודה שחורה (ייצור ותיפעול) unskilled work -
עלות ראשונית (מקרקעין) basic cost -
עבודה שחורה (משאבי אנוש) unskilled work -
עלות ראשונית (חשבונאות וביקורת) basic cost -
עבודה, כללי (ייצור ותיפעול) -
עלות רגילה (חשבונאות וביקורת) normal cost -
עבודה, כללי (יחסי עבודה) work rulles -
עלות רגילה (ייצור ותיפעול) normal cost -
עבודות גימור (מקרקעין) finish works -
עלות רגרסיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) regressive costs -
עבודות גמר (מקרקעין) finish works -
עלות רגרסיבית (ייצור ותיפעול) regressive costs -
עבודות דחק (יחסי עבודה) workfare -
עלות ריאלית (כלכלה וסטטיסטיקה) real cost -
עבודות יזומות (כלכלה וסטטיסטיקה) pump priming -
עלות רכישה (שיווק ופירסום) acquisition cost -
עבודות עפר (מקרקעין) earthworks -
עלות רכישה (חשבונאות וביקורת) acquisition cost -
עבודות ציבוריות (כלכלה וסטטיסטיקה) public works -
עלות רכישה (2) (חשבונאות וביקורת) cost per acquisition [cpa -
עבודת אצווה הידברותית (מחשבים ומערכות מידע) interactive batch -
עלות רכישה (2) (שיווק ופירסום) cost per acquisition [cpa -
עבודת אצוות (מחשבים ומערכות מידע) batch job -
עלות רכש (חשבונאות וביקורת) purchasing costs -
עבודת בניה בתהליך (מקרקעין) construction work in progress -
עלות רכש (שיווק ופירסום) parchase cost -
עבודת בניה בתהליך (ייצור ותיפעול) construction work in progress -
עלות שאינה בת־עיקוב (חשבונאות וביקורת) nontraceable cost -
עבודת בנייה בתהליך (חשבונאות וביקורת) construction work in progress -
עלות שוטפת (ייצור ותיפעול) runing costs -
עבודת דחק (כלכלה וסטטיסטיקה) workfare -
עלות שוטפת (חשבונאות וביקורת) runing costs -
עבודת חוץ (יחסי עבודה) field work -
עלות שולית (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal cost -
עבודת ידיים (ייצור ותיפעול) manual work -
עלות שולית (מחשבים ומערכות מידע) marginal cost -
עבודת ידיים (משאבי אנוש) manual work -
עלות שולית (ייצור ותיפעול) marginal cost -
עבודת ילדים (כלכלה וסטטיסטיקה) child labor -
עלות שטרם פגה (ייצור ותיפעול) unexpired cost -
עבודת ילדים (דיני עסקים) child work -
עלות שטרם פגה (חשבונאות וביקורת) unexpired cost -
עבודת ילדים (יחסי עבודה) child labor -
עלות שייכת (ייצור ותיפעול) relevant cost -
עבודת יתר (משאבי אנוש) overwork -
עלות שייכת (חשבונאות וביקורת) relevant cost -
עבודת יתר (יחסי עבודה) overwork -
עלות שירות (חשבונאות וביקורת) service cost -
עבודת כפיים (ייצור ותיפעול) manual work -
עלות שכר (ביטוח וניהול סיכונים) wages cost -
עבודת כפיים (משאבי אנוש) manual work -
עלות שכר (יחסי עבודה) payroll cost -
עבודת לילה (יחסי עבודה) night work -
עלות שכר (ייצור ותיפעול) payroll cost -
עבודת לילה (דיני עסקים) night work -
עלות שלא פגה (חשבונאות וביקורת) unexpired cost -
עבודת מידע (מחשבים ומערכות מידע) information work -
עלות שנגרמה (ייצור ותיפעול) incurred cost -
עבודת משמרות (יחסי עבודה) shift work -
עלות שנגרמה (חשבונאות וביקורת) incurred cost -
עבודת משרד (משאבי אנוש) office work -
עלות שנספגה (ייצור ותיפעול) absorbed cost -
עבודת נוער (יחסי עבודה) youth labor -
עלות שנספגה (חשבונאות וביקורת) absorbed cost -
עבודת ניירות (ארגון וניהול עסקים) paper work -
עלות שנצרכה (ייצור ותיפעול) consumed cost -
עבודת ניירות (ייצור ותיפעול) paper work -
עלות שנצרכה (חשבונאות וביקורת) consumed cost -
עבודת נשים (דיני עסקים) employment of women -
עלות שעת מכונה (ייצור ותיפעול) machine hour rate -
עבודת נשים (יחסי עבודה) employment of women -
עלות שעת מכונה (חשבונאות וביקורת) machine hour rate -
עבודת עורף (מחשבים ומערכות מידע) background job -
עלות תוספתית (כלכלה וסטטיסטיקה) incremental cost -
עבודת צוות (ייצור ותיפעול) team work -
עלות תוספתית (ייצור ותיפעול) incremental cost -
עבודת שדה (ייצור ותיפעול) field work -
עלות תועלת, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) cost-benefit analysis -
עבודת שירות (דיני עסקים) service work -
עלות תועלת, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) cost-benefit analysis -
עבוט (בנקאות ושוק ההון) pawn -
עלות תוצאתית (ייצור ותיפעול) consequential cost -
עבות (תחבורה) hawser -
עלות תחזוקת מלאי (חשבונאות וביקורת) stockholding costs -
עביר (בנקאות ושוק ההון) assignable -
עלות תחילתית (חשבונאות וביקורת) start up cost -
עבירה (דיני עסקים) offence -
עלות תחילתית (ארגון וניהול עסקים) start up cost -
עבירה (בנקאות ושוק ההון) lapse -
עלות תפוסה (ייצור ותיפעול) cost of occupancy -
עבירה (יחסי עבודה) lapse -
עלות תפוסה (חשבונאות וביקורת) cost of occupancy -
עבירה / פקיעה (ביטוח וניהול סיכונים) lapse -
עלות תפוסה (מקרקעין) cost of occupancy -
עבירה / פקיעה (חשבונאות וביקורת) lapse -
עלות תפריט (שיווק ופירסום) menue cost -
עבירה / פקיעה (ארגון וניהול עסקים) lapse -
עלות תפריט (ארגון וניהול עסקים) menu cost -
עבירה בין-לאומית (דיני עסקים) international offence -
עלות תקופה (חשבונאות וביקורת) period cost -
עבירה מינהלית (דיני עסקים) administrative offence -
עלות תקופה (כלכלה וסטטיסטיקה) period cost -
עבירה מתמשכת (יחסי עבודה) continuing offence -
עלות תקנית (ייצור ותיפעול) standard cost -
עבירה מתמשכת (דיני עסקים) continuing offence -
עלות תקנית (חשבונאות וביקורת) standard cost -
עבירות (בנקאות ושוק ההון) transferability -
עלות תקנית בסיסית (חשבונאות וביקורת) basic standard cost -
עבירות מחשב (דיני עסקים) computer offence -
עלות תקנית בסיסית (ייצור ותיפעול) basic standard cost -
עבירת שטר (בנקאות ושוק ההון) currency of bill -
עלות תקנית מושלמת (ייצור ותיפעול) ideal standard cost -
עבר זמנו (בנקאות ושוק ההון) overdue -
עלות תקנית מושלמת (חשבונאות וביקורת) perfection standard cost -
עברה (בנקאות ושוק ההון) offence -
עלות תקנית מושלמת (2) (ייצור ותיפעול) perfection standard cost -
עבריין (דיני עסקים) offender -
עלות תקנית מושלמת (2) (חשבונאות וביקורת) ideal standard cost -
עבריינות (דיני עסקים) delinquency -
עלות תקנית רגילה (ייצור ותיפעול) normal standard cost -
עבריינות (בנקאות ושוק ההון) delinquency -
עלות תקנית רגילה (חשבונאות וביקורת) normal standard cost -
עבריינות נוער (דיני עסקים) juvenile delinquency -
עלות תקנית, בסיס (חשבונאות וביקורת) standard cost basis -
עברת משמעת (יחסי עבודה) disciplinary offence -
עלות תקנית, שיטת (ייצור ותיפעול) standard cost method -
עגורן (מקרקעין) crane -
עלות תקנית, שיטת (חשבונאות וביקורת) standard cost method -
עגורן (תיקשורת) crane -
עלות תשומה (ייצור ותיפעול) input cost -
עגורן נמל (תחבורה) port crane -
עלות תשומה (חשבונאות וביקורת) input cost -
עגורן צריח (מקרקעין) torrent crane -
עלות, ביטוח והובלה (תחבורה) cost insurance and freight -
עגלה (תחבורה) wagon -
עלות, בסיס (חשבונאות וביקורת) cost basis -
עגלת יד (תחבורה) trolley -
עלות, גורם (חשבונאות וביקורת) cost factor -
עגלת צב (תחבורה) tortoise wagon -
עלות, המחרה לפי (ארגון וניהול עסקים) cost oriented pricing -
עד (דיני עסקים) witness -
עלות, המחרה לפי (חשבונאות וביקורת) cost oriented pricing -
עד מדינה (דיני עסקים) state witness -
עלות־תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) cost-benefit -
עד מומחה (דיני עסקים) expert witness -
עלות־תועלת (ביטוח וניהול סיכונים) cost-benefit -
עד עויין (דיני עסקים) hostile witness -
עלות-תועלת, ניתוח (חשבונאות וביקורת) cost benefit analysis -
עד קיום (בנקאות ושוק ההון) attesting witness -
עלות-תועלת, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) cost benefit analysis -
עד ראייה (דיני עסקים) eye witness -
עליונות התכנון (ארגון וניהול עסקים) planning primacy -
עד שיופסק (שיווק ופירסום) till forbid -
עלייה (תחבורה) Aliya -
עד שמיעה (דיני עסקים) hearsay witness -
עלייה (כלכלה וסטטיסטיקה) advance -
עד שקר (דיני עסקים) false witness -
עלייה בלתי רצויה (יחסי עבודה) undesired advance -
עד תביעה (דיני עסקים) claimant witness -
עלייה טכנית (בנקאות ושוק ההון) technical rally -
עדה (מחשבים ומערכות מידע) ada -
עלייה מקרית (בנקאות ושוק ההון) upreversal -
עדות (שיווק ופירסום) testimonial -
עלייה רצויה (יחסי עבודה) desired advance -
עדות (דיני עסקים) evidence -
עלייה־ירידה (בנקאות ושוק ההון) advance-decline -
עדות (תיקשורת) tesimonial -
עליין (תחבורה) aerofoil -
עדות ישירה (דיני עסקים) direct evidence -
עליין הידרודינמי (תחבורה) hydrodinamic aerofoil -
עדות מסייעת (דיני עסקים) supporting evidence -
עליית גג (מקרקעין) attic floor / loft -
עדות נסיבתית (דיני עסקים) circumstantal evidence -
עליית ערך (בנקאות ושוק ההון) appreciation -
עדות עקיפה (דיני עסקים) indirect evidence -
עליית ערך (חשבונאות וביקורת) appreciation -
עדות פיזית לערך (כלכלה וסטטיסטיקה) phsical indication of value -
עליית ערך בלתי ממומשת (בנקאות ושוק ההון) unrealized appreciation -
עדות ראייה (דיני עסקים) evidence of an eye witness -
עליית ערך בלתי ממומשת (חשבונאות וביקורת) unrealized appreciation -
עדות שמיעה (דיני עסקים) hearsay evidence -
עליית ערך ממומשת (בנקאות ושוק ההון) realized appeciation -
עדיפות (ארגון וניהול עסקים) priority -
עליית ערך ממומשת (חשבונאות וביקורת) realized appeciation -
עדיפות (כלכלה וסטטיסטיקה) preference -
עליית ערך נומינלית (בנקאות ושוק ההון) nominal appreciation -
עדיפות (שיווק ופירסום) preference -
עליית ערך ראלית (בנקאות ושוק ההון) real appreciation -
עדיפות (מחשבים ומערכות מידע) priority -
עליית שער (בנקאות ושוק ההון) rate advance -
עדיפות (ייצור ותיפעול) priority -
עלילה (תיקשורת) narrative -
עדיפות (יחסי עבודה) preference -
עם (בנקאות ושוק ההון) cum -
עדיפות (2) (ארגון וניהול עסקים) preference -
עם זכות חזרה (בנקאות ושוק ההון) with recourse -
עדיפות (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) priority -
עם סגירת הגיליון (תיקשורת) last moment news -
עדיפות בביצוע פקודות (בנקאות ושוק ההון) priority in execution of orders -
עמ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
עדיפות בחזרה לעבודה (יחסי עבודה) preferential rehiring -
עמ' (ראשי תיבות עבריים) -
עדיפות דיבידנד שוטף (בנקאות ושוק ההון) current dividend preference -
עמדה (חשבונאות וביקורת) position -
עדיפות חלוקת זמן (משאבי אנוש) priority-time sharing -
עמדה (בנקאות ושוק ההון) position -
עדיפות לגבי מטרות (ארגון וניהול עסקים) preferences about goals -
עמדה (ארגון וניהול עסקים) attitude -
עדיפות לגבי נכסים (בנקאות ושוק ההון) preference as to assets -
עמדה (משאבי אנוש) position -
עדיפות לזמן (בנקאות ושוק ההון) time priority -
עמדה (שיווק ופירסום) attitude -
עדיפות למחיר (בנקאות ושוק ההון) price priority -
עמדה (מחשבים ומערכות מידע) console -
עדכון (ביטוח וניהול סיכונים) update -
עמדה אמצעית (כלכלה וסטטיסטיקה) average of position -
עדכון (מחשבים ומערכות מידע) update -
עמדה דו־מגמית (מחשבים ומערכות מידע) duplex console -
עדכון (חשבונאות וביקורת) update -
עמדה היתחרותית (ארגון וניהול עסקים) competitive position -
עדכון (בנקאות ושוק ההון) update -
עמדה היתחרותית (שיווק ופירסום) competitive position -
עדכון אוטומטי (תיקשורת) automatic update -
עמדה כלפי מותג (שיווק ופירסום) brand attitude -
עדכון אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) automatic update -
עמדה נמוכה (מחשבים ומערכות מידע) low-order position -
עדכון לולאה (מחשבים ומערכות מידע) loop modification -
עמדה ראשית (מחשבים ומערכות מידע) master console -
עדכון לשווי שוק (בנקאות ושוק ההון) mark to market -
עמדת הדפסה (מחשבים ומערכות מידע) print position -
עדכון מדרגות המס (דיני עסקים) tax brackets adjustment -
עמדת הטבלר (מחשבים ומערכות מידע) tabulator position -
עדכון מושהה (מחשבים ומערכות מידע) delayed updating -
עמדת הסימן (מחשבים ומערכות מידע) sign position -
עדכון נתוני השוק (בנקאות ושוק ההון) market data updating -
עמדת חיוב (בנקאות ושוק ההון) point of sale [POS] -
עדכון שכר מינימום (יחסי עבודה) minimum wage updating -
עמדת מיקוח (יחסי עבודה) bargaining position -
עדכון תכנית (מחשבים ומערכות מידע) modify -
עמדת מיקוח (שיווק ופירסום) bargaining position -
עדכניות (חשבונאות וביקורת) up-to-date -
עמדת מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading post -
עדכניות (מחשבים ומערכות מידע) up to date -
עמדת מפעיל (מחשבים ומערכות מידע) operator console -
עדל"ח (ראשי תיבות עבריים) -
עמדת ניקוב (מחשבים ומערכות מידע) punch position -
עדר (יחסי עבודה) mob -
עמדת סיבית (מחשבים ומערכות מידע) bit position -
עדר, תוצא (בנקאות ושוק ההון) band wagon effect -
עמדת עבודה (ייצור ותיפעול) workbench -
עדשה אכרומטית (תיקשורת) achromatic lens -
עמדת עובדים (יחסי עבודה) employee attitude -
עדשה אנמורפית (תיקשורת) anamorphic -
עמדת תחנת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data station console -
עה"ח (ראשי תיבות עבריים) -
עמדת תצוגה (מחשבים ומערכות מידע) display console -
עה"ת (ראשי תיבות עבריים) -
עמדת תצוגת מסרים (מחשבים ומערכות מידע) message display console -
עו"ד (ראשי תיבות עבריים) -
עמוד (מקרקעין) column / pillar -
עו"ש (ראשי תיבות עבריים) -
עמוד (תיקשורת) page -
עו"ש (בנקאות ושוק ההון) current account -
עמוד אינדקס (מחשבים ומערכות מידע) index page -
עוב (מקרקעין) beam -
עמוד התווך (מקרקעין) central pillar -
עובד (יחסי עבודה) employee -
עמוד מעבר (תיקשורת) doorway page -
עובד (דיני עסקים) employee -
עמוד מעוצב (מחשבים ומערכות מידע) page la out -
עובד ארעי (יחסי עבודה) temporary employee -
עמוד מרכזי (שיווק ופירסום) center spread -
עובד בורסה (בנקאות ושוק ההון) employee of the stock exchange -
עמוד סיום (מחשבים ומערכות מידע) end page -
עובד בלתי־מקצועי (משאבי אנוש) unskilled worker -
עמודה (מחשבים ומערכות מידע) bar -
עובד במשכורת (דיני עסקים) salary employee -
עמודים קדמיים (שיווק ופירסום) front of book -
עובד במשכורת (יחסי עבודה) salary employee -
עמותה (כלכלה וסטטיסטיקה) friendly society -
עובד בניסיון (יחסי עבודה) probationary employee -
עמידה בלוח זמנים (ייצור ותיפעול) -
עובד בעל כושר (משאבי אנוש) ablebodied laborer -
עמידה בתור (ארגון וניהול עסקים) queueing -
עובד בעל שליטה בחברה (יחסי עבודה) controlling employee -
עמידה בתור (שיווק ופירסום) queueing -
עובד בעל שליטה בחברה (דיני עסקים) controlling employee -
עמידות (מקרקעין) resistance -
עובד בקבלנות (יחסי עבודה) piecework laborer -
עמיל (שיווק ופירסום) broker -
עובד בשכר (יחסי עבודה) wage employee -
עמיל (בנקאות ושוק ההון) broker -
עובד בשכר (דיני עסקים) wage employee -
עמיל בורסה (בנקאות ושוק ההון) stock broker -
עובד בשכר רעב (יחסי עבודה) working poor -
עמיל חליפין (בנקאות ושוק ההון) exchange broker -
עובד התמד (יחסי עבודה) careeer employee -
עמיל לקוחות (בנקאות ושוק ההון) broker s`remotsuc -
עובד זמני (יחסי עבודה) temporary employee -
עמיל ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) stock broker -
עובד זר (יחסי עבודה) foreign laborer -
עמיל עיוור (בנקאות ושוק ההון) blind broker -
עובד חודשי (יחסי עבודה) worker paid by the month -
עמיל עסקים (בנקאות ושוק ההון) business broker -
עובד חוץ (יחסי עבודה) field worker -
עמית (יחסי עבודה) planholder -
עובד חלקי (יחסי עבודה) part-time employee -
עמית (בנקאות ושוק ההון) planholder -
עובד יומי (יחסי עבודה) worker paid by the day -
עמית (דיני עסקים) planholder -
עובד יידע (מחשבים ומערכות מידע) knowledge worker -
עמית (שיווק ופירסום) affiliate -
עובד ייצור (משאבי אנוש) production worker -
עמית (ביטוח וניהול סיכונים) planholder -
עובד לפי השעון (יחסי עבודה) clock watcher -
עמית (משאבי אנוש) peer -
עובד לשעה (יחסי עבודה) temporary employee -
עמית לא פעיל (יחסי עבודה) non active planholder -
עובד לתקופה קצובה (יחסי עבודה) limited period worker -
עמית לא פעיל (ביטוח וניהול סיכונים) non active planholder -
עובד מדינה (יחסי עבודה) civil servant -
עמית לעמית (מחשבים ומערכות מידע) peer to peer [P2P] -
עובד מדעי (משאבי אנוש) scientific employee -
עמית עצמאי (בנקאות ושוק ההון) independent planholder -
עובד מחוץ לחצרים (ייצור ותיפעול) out of premises worker -
עמית עצמאי (ביטוח וניהול סיכונים) self-employed member -
עובד מיומן למחצה (ייצור ותיפעול) semiskilled labor -
עמית פעיל (ביטוח וניהול סיכונים) active planholder -
עובד מנהל (משאבי אנוש) manager worker -
עמית פעיל (יחסי עבודה) active planholder -
עובד מנהל (ארגון וניהול עסקים) manager worker -
עמית שכיר (בנקאות ושוק ההון) emploee plandholder -
עובד מקצועי (משאבי אנוש) professional worker -
עמית שכיר (ביטוח וניהול סיכונים) employee member -
עובד משני (משאבי אנוש) secondary worker -
עמית-שותף (שיווק ופירסום) affiliate -
עובד נאמן (משאבי אנוש) loyal worker -
עמיתי תקופת ביניים (יחסי עבודה) interim period planholder -
עובד נודד (משאבי אנוש) itinerant worker -
עמיתי תקופת ביניים (ביטוח וניהול סיכונים) interim period planholder -
עובד נודד (יחסי עבודה) itinerant worker -
עמיתים (ביטוח וניהול סיכונים) Amitim -
עובד עונתי (משאבי אנוש) seasonal worker -
עמלה (כלכלה וסטטיסטיקה) commission -
עובד עונתי (יחסי עבודה) seasonal worker -
עמלה (שיווק ופירסום) commission -
עובד עצמאי (ייצור ותיפעול) self employed -
עמלה (יחסי עבודה) commission -
עובד פטור (יחסי עבודה) exempt employee -
עמלה אחידה (ביטוח וניהול סיכונים) flat commission -
עובד פעיל (יחסי עבודה) active employee -
עמלה בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank charge / bank commission -
עובד פרה־רפואי (משאבי אנוש) paramedical worker -
עמלה מדורגת (יחסי עבודה) sliding scale commission -
עובד פשוט (משאבי אנוש) common laborer -
עמלה מדורגת (ביטוח וניהול סיכונים) sliding scale commission -
עובד פשוט (יחסי עבודה) common laborer -
עמלה מדורגת (שיווק ופירסום) sliding scale commission -
עובד ציבור (יחסי עבודה) public employee -
עמלה מותנית (שיווק ופירסום) contingent commission -
עובד צעיר (יחסי עבודה) young worker -
עמלה מותנית (יחסי עבודה) contingent commission -
עובד קבוע (יחסי עבודה) permanent employee -
עמלה מפוצלת (ביטוח וניהול סיכונים) split commission -
עובד קבלן (יחסי עבודה) contractor`s worker -
עמלה מפוצלת (שיווק ופירסום) split commission -
עובד קבלני (יחסי עבודה) worker paid by piecework -
עמלה מפוצלת (יחסי עבודה) split commission -
עובד קבלני (ייצור ותיפעול) worker paid by piecework -
עמלה מראש (בנקאות ושוק ההון) front-end fee -
עובד רב־נאמנויות (משאבי אנוש) multiallegiant worker -
עמלה משתנה (יחסי עבודה) variable commission -
עובד שאינו מנהל (משאבי אנוש) non-manager worker -
עמלה משתנה (שיווק ופירסום) variable commission -
עובד שדה (ייצור ותיפעול) field staff -
עמלה קבועה (בנקאות ושוק ההון) fixed commission -
עובד שדה (יחסי עבודה) field staff -
עמלות חדשות (בנקאות ושוק ההון) new charges -
עובד שולי (ייצור ותיפעול) marginal worker -
עמלת ביצועים (בנקאות ושוק ההון) performance commission -
עובד שולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal worker -
עמלת בנק כתב (בנקאות ושוק ההון) correspondent commission -
עובד שירותים (יחסי עבודה) service worker -
עמלת גבייה (בנקאות ושוק ההון) collection commission -
עובד שכיר (יחסי עבודה) wage employee -
עמלת החזרה (בנקאות ושוק ההון) return charge -
עובד שנפטר (דיני עסקים) passed away employee -
עמלת הפצה (בנקאות ושוק ההון) distribution commission -
עובד שנפטר (יחסי עבודה) passed away employee -
עמלת הפצה (ביטוח וניהול סיכונים) distribution cost -
עובד תעמלן (ארגון וניהול עסקים) missionary worker -
עמלת הפצה אחידה (ביטוח וניהול סיכונים) flat distribution commission -
עובד תעמלן (משאבי אנוש) missionary worker -
עמלת הפצה אחידה (בנקאות ושוק ההון) flat distribution commission -
עובדה מהותית (ארגון וניהול עסקים) material fact -
עמלת הקצאה (בנקאות ושוק ההון) commitment fee -
עובדה מהותית (חשבונאות וביקורת) material fact -
עמלת הקצאת אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit service charge -
עובדה מהותית (בנקאות ושוק ההון) material fact -
עמלת השהייה (בנקאות ושוק ההון) contango -
עובדה מהותית (ביטוח וניהול סיכונים) material fact -
עמלת חיתום (בנקאות ושוק ההון) underwriting commission -
עובדי קו ראשון (משאבי אנוש) front line -
עמלת חיתום (שיווק ופירסום) underwriting commission -
עובדי קו ראשון (ארגון וניהול עסקים) front line -
עמלת חליפין (בנקאות ושוק ההון) exchange commission -
עובדי שדה (שיווק ופירסום) field staff -
עמלת טיפול (תחבורה) address commission -
עובדי שדה (משאבי אנוש) field staff -
עמלת טיפול (יחסי עבודה) address commission -
עובל"ס (ראשי תיבות עבריים) -
עמלת טיפול (שיווק ופירסום) address commission -
עובר אורח (משאבי אנוש) passer-by -
עמלת מינימום (בנקאות ושוק ההון) minimum charge -
עובר דרך (תחבורה) road user -
עמלת משרד הפירסום (שיווק ופירסום) agency commission -
עובר לסוחר (ייצור ותיפעול) merchantable -
עמלת ניהול (בנקאות ושוק ההון) mangement fee -
עובר לסוחר (שיווק ופירסום) merchantable -
עמלת ניהול חשבון (בנקאות ושוק ההון) account-mangement fee -
עוגה קבועה (כלכלה וסטטיסטיקה) fixed-pie assumption -
עמלת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities charges -
עוגה תופחת (כלכלה וסטטיסטיקה) expanding-pie -
עמלת סליקה (בנקאות ושוק ההון) clearing fee -
עוגית (מחשבים ומערכות מידע) cookie -
עמלת על (יחסי עבודה) overriding commission -
עוגן (תחבורה) anchor -
עמלת על (שיווק ופירסום) overriding commission -
עוגן (מקרקעין) anchor -
עמלת קורספונדנט (בנקאות ושוק ההון) correspondent commission -
עוגן (שיווק ופירסום) anchor -
עמלת קיום (ביטוח וניהול סיכונים) vested renewal -
עוגן התנהגותי (משאבי אנוש) behavioral anchor -
עמלת רווח (ביטוח וניהול סיכונים) profit commission -
עוגן מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary anchor -
עמלת רווח (יחסי עבודה) profit commission -
עוגן נגידה (תחבורה) kedge anchor -
עמלת רווח (שיווק ופירסום) profit commission -
עוגן נומינלי (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal anchor -
עמלת רכישה (בנקאות ושוק ההון) purchasing fee -
עוגן צף (תחבורה) sea anchor -
עממור (תחבורה) dimmer -
עוגן קריירה (משאבי אנוש) career anchor -
עמעום אורות (תחבורה) light dimming -
עוגן תקוע (תחבורה) foul anchor -
עמק הסיליקון (מחשבים ומערכות מידע) silicon valley -
עודף (כלכלה וסטטיסטיקה) surplus -
עמק הסיליקון (כלכלה וסטטיסטיקה) silicon valley -
עודף אינפלציוני (חשבונאות וביקורת) inflationary surplus -
עמק הצורן (מחשבים ומערכות מידע) -
עודף אינפלציוני (בנקאות ושוק ההון) inflationary surplus -
עמקה (תחבורה) well -
עודף אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial surplus -
ענ"א (מחשבים ומערכות מידע) adp -
עודף בחליפין (בנקאות ושוק ההון) boot -
ענ"א (ראשי תיבות עבריים) -
עודף בחליפין (שיווק ופירסום) boot -
ענ"א (2) (מחשבים ומערכות מידע) edp -
עודף בטוחה (בנקאות ושוק ההון) excess margin -
ענ"נ (חשבונאות וביקורת) -
עודף ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand surplus -
ענ"נ (ראשי תיבות עבריים) -
עודף ביקוש (שיווק ופירסום) demand surplus -
ענב"ל (ראשי תיבות עבריים) -
עודף ביקוש במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) demand surplus of foreign exchange -
ענבר, ינטר (מקרקעין) amber -
עודף במאזן תשלומים (כלכלה וסטטיסטיקה) balance of payments surplus -
ענד (תחבורה) hitch -
עודף בספרים (חשבונאות וביקורת) book surplus -
ענד מוט (תחבורה) clove hitch -
עודף הון (בנקאות ושוק ההון) capital surplus -
עניין אישי (בנקאות ושוק ההון) personal interest -
עודף הוני (חשבונאות וביקורת) capital surplus -
עניין אישי (דיני עסקים) personal interest -
עודף היצע (בנקאות ושוק ההון) supply surplus -
עניין חיים מרכזי (יחסי עבודה) central life interest -
עודף היצע במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) supply surplus of foreign exchange -
עניין מהותי (בנקאות ושוק ההון) material fact -
עודף חומרים נדרש (ייצור ותיפעול) excess malerials requisition -
עניין פסוק (דיני עסקים) res adjudicata [L] -
עודף יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) net exports -
עניין ציבורי (ארגון וניהול עסקים) public interest -
עודף יצרן (כלכלה וסטטיסטיקה) producer's surplus -
עניין ציבורי (דיני עסקים) public interest -
עודף כושר ייצור (ייצור ותיפעול) overcapacity -
ענישה (דיני עסקים) punishment -
עודף כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic surplus -
ענמ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
עודף מאזני (חשבונאות וביקורת) corporate surplus -
ענף (ארגון וניהול עסקים) sector -
עודף מהוון (בנקאות ושוק ההון) capitalized surplus -
ענף (כלכלה וסטטיסטיקה) industry -
עודף מוכר (כלכלה וסטטיסטיקה) seller's surplus -
ענף בעל עלות קבועה (כלכלה וסטטיסטיקה) constant cost industry -
עודף מוענק (חשבונאות וביקורת) donatedf surplus -
ענף בעל עלות קבועה (ארגון וניהול עסקים) constant cost industry -
עודף מוענק (בנקאות ושוק ההון) donatedf surplus -
ענף הגנתי (כלכלה וסטטיסטיקה) defensive industry -
עודף מידע (משאבי אנוש) information overload -
ענף הגנתי (בנקאות ושוק ההון) defensive industry -
עודף ממכירת מניות (בנקאות ושוק ההון) paid-in surplus -
ענף הגנתי (ארגון וניהול עסקים) defensive industry -
עודף מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) trade surlus -
ענף הופכי (בנקאות ושוק ההון) reverse industry -
עודף משיערוך (בנקאות ושוק ההון) revaluation surplus -
ענף המחשבים (מחשבים ומערכות מידע) computer industry -
עודף משיערוך (חשבונאות וביקורת) revaluation surplus -
ענף יבש (ארגון וניהול עסקים) dry branch -
עודף נזילות (בנקאות ושוק ההון) excess liquidity -
ענף כלכלי (ארגון וניהול עסקים) line of business -
עודף נקי (חשבונאות וביקורת) net surplus -
ענף כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) industry -
עודף נקי, עקרון (חשבונאות וביקורת) clean surplus doctrine -
ענף כלכלי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) economic sector -
עודף נקי, שיטת (ארגון וניהול עסקים) clean surplus concept -
ענף מחזורי (כלכלה וסטטיסטיקה) cyclical industry -
עודף נקי, שיטת (חשבונאות וביקורת) clean surplus concept -
ענף מחזורי (ארגון וניהול עסקים) cyclical industry -
עודף נרכש (חשבונאות וביקורת) acquired surplus -
ענף מתפתח (בנקאות ושוק ההון) growth industry -
עודף נרכש (ארגון וניהול עסקים) acquired surplus -
ענף קל רגליים (כלכלה וסטטיסטיקה) footloose lndustry -
עודף נרכש (בנקאות ושוק ההון) acquired surplus -
ענף ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה) primary industry -
עודף על ניכיון (חשבונאות וביקורת) compound discount -
ענף שלישוני (כלכלה וסטטיסטיקה) tertiary industry -
עודף עלות השקעה (חשבונאות וביקורת) surplus on investment -
ענף שניוני (כלכלה וסטטיסטיקה) secondary industry -
עודף צרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer surplus -
ענף, ניתוח (חשבונאות וביקורת) industry analysis -
עודף שווי מאזני (חשבונאות וביקורת) surplus on net worth -
ענף, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) industry analysis -
עודף שיערוך (בנקאות ושוק ההון) appraisal surplus -
ענפי ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance lines -
עודף שיערוך (חשבונאות וביקורת) appraisal surplus -
ענפי ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production industries -
עודף תפעולי (ייצור ותיפעול) operating surplus -
ענפי מסחר (בנקאות ושוק ההון) trade industry -
עודף תפעולי (חשבונאות וביקורת) operating surplus -
עס"ק (ראשי תיבות עבריים) -
עודף תקציבי (כלכלה וסטטיסטיקה) budget surplus -
עסק (בנקאות ושוק ההון) deal -
עודף תשואה (בנקאות ושוק ההון) excess yield -
עסק (כלכלה וסטטיסטיקה) business -
עודפים מהוונים (בנקאות ושוק ההון) capitalized surplus -
עסק (ארגון וניהול עסקים) deal -
עודפים מהוונים (חשבונאות וביקורת) capitalized surplus -
עסק (שיווק ופירסום) deal -
עודפים שהצטברו (חשבונאות וביקורת) accumulated earnings -
עסק (2) (ארגון וניהול עסקים) business -
עודפים, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) surplus analysis -
עסק בנקאי (בנקאות ושוק ההון) banking business -
עודפים, ניתוח (חשבונאות וביקורת) surplus analysis -
עסק בעל עלות קבועה (חשבונאות וביקורת) constant cost industry -
עודפים, סיווג (ארגון וניהול עסקים) surplus classification -
עסק הגנתי (ארגון וניהול עסקים) defensive industry -
עודפים, סיווג (חשבונאות וביקורת) surplus classification -
עסק חי (כלכלה וסטטיסטיקה) going concern -
עוה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
עסק טעון רישוי (דיני עסקים) license requiering buisiness -
עוולה (דיני עסקים) tort -
עסק לא-מאוגד (דיני עסקים) unincopotated buisness -
עוולה אזרחית (דיני עסקים) civil tort -
עסק לא־מאוגד (בנקאות ושוק ההון) unincorporated business -
עוון (דיני עסקים) misdemeanour -
עסק מחזורי (ארגון וניהול עסקים) cyclical industry -
עוזר (ארגון וניהול עסקים) assistant -
עסק מצרפי (בנקאות ושוק ההון) agregate business -
עוזר (משאבי אנוש) assistant -
עסק מקוון (שיווק ופירסום) on-line business -
עוזר ביקורת (חשבונאות וביקורת) audit assistant -
עסק מקיף (שיווק ופירסום) one stop shop -
עוזר למנהל (ארגון וניהול עסקים) assistant -
עסק משפחתי (ארגון וניהול עסקים) family business -
עוזר למנהל (משאבי אנוש) assistant -
עסק פרטי (בנקאות ושוק ההון) individual proprietorship -
עוזר מנהל אומנותי (שיווק ופירסום) art director assistant -
עסק פרטי (ארגון וניהול עסקים) individual proprietorship -
עוטפן (ארגון וניהול עסקים) folder -
עסק פרטי (דיני עסקים) individual proprietrship -
עוכלא (מידות ומשקלות) ukla -
עסק קטן (כלכלה וסטטיסטיקה) small business -
עול (תחבורה) yoke -
עסק קטן (ארגון וניהול עסקים) small business -
עולה חדש (דיני עסקים) new imigrant -
עסק קטן (ייצור ותיפעול) small business -
עולם שלישי (כלכלה וסטטיסטיקה) third world -
עסקה (בנקאות ושוק ההון) bargim / transaction -
עומד לתשלום (בנקאות ושוק ההון) due -
עסקה (חשבונאות וביקורת) transaction -
עומדה (משאבי אנוש) position -
עסקה (דיני עסקים) transaction -
עומדה (בנקאות ושוק ההון) position -
עסקה אוטונומית (כלכלה וסטטיסטיקה) autonomous transaction -
עומדה אגרסיווית (בנקאות ושוק ההון) aggressive position -
עסקה ארוכת מועד (חשבונאות וביקורת) long term transaction -
עומדה נטו במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) net exchange position -
עסקה בין תושבי חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign residents transaction -
עומדה סגורה (בנקאות ושוק ההון) closed position -
עסקה בינלאומית (בנקאות ושוק ההון) internation transaction -
עומדה עירומה (בנקאות ושוק ההון) naked position -
עסקה בירידת שער (בנקאות ושוק ההון) downtick -
עומדה פתוחה (בנקאות ושוק ההון) open position -
עסקה בלתי תלויה (ארגון וניהול עסקים) arm's length transaction -
עומדה פתוחה בחסר (בנקאות ושוק ההון) short open position -
עסקה בלתי תלויה (בנקאות ושוק ההון) arms' length transaction -
עומדה פתוחה בעודף (בנקאות ושוק ההון) long open position -
עסקה בלתי-תלוייה (דיני עסקים) arm`s lenght transaction -
עומדת חסר (בנקאות ושוק ההון) short position -
עסקה במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign exchange transaction -
עומדת יתר (בנקאות ושוק ההון) long position -
עסקה במטבעות צולבים (בנקאות ושוק ההון) cross currency transaction -
עומדת סוף היום (בנקאות ושוק ההון) overnight position -
עסקה בעליית שער (בנקאות ושוק ההון) uptick -
עומס (מחשבים ומערכות מידע) load -
עסקה בעלת סיכון מיוחד (בנקאות ושוק ההון) extra-risk transaction / high risk transaction -
עומס (מקרקעין) load -
עסקה בשקלים בודדים (עש"ב) (בנקאות ושוק ההון) penny transactions -
עומס חוב (כלכלה וסטטיסטיקה) burden of debt -
עסקה הפוכה (בנקאות ושוק ההון) reverse transaction -
עומס חסר (ייצור ותיפעול) underload -
עסקה חוץ־מאזנית (בנקאות ושוק ההון) extra balance sheet transaction -
עומס חסר איכותי (משאבי אנוש) qualitative underload -
עסקה חיצונית (חשבונאות וביקורת) external transaction -
עומס חסר כמותי (משאבי אנוש) quantitative underload -
עסקה חיצונית (בנקאות ושוק ההון) external transaction -
עומס חסר של עבודה (משאבי אנוש) work under load -
עסקה חלקה (בנקאות ושוק ההון) flat trade / trading flat -
עומס יתר (ארגון וניהול עסקים) overload -
עסקה טלפונית (בנקאות ושוק ההון) transaction by telephone -
עומס יתר (מחשבים ומערכות מידע) overload -
עסקה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic transaction -
עומס יתר (תחבורה) overload -
עסקה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic transaction -
עומס יתר (תיקשורת) overload -
עסקה לא גמורה (בנקאות ושוק ההון) incomplete transaction -
עומס יתר כמותי (משאבי אנוש) quantitative overload -
עסקה לזמן (בנקאות ושוק ההון) time bargain -
עומס יתר של עבודה (משאבי אנוש) work overload -
עסקה למועד (כלכלה וסטטיסטיקה) forward exchange -
עומס יתר תקשורתי (תיקשורת) communication overload -
עסקה למסירה מיידית (בנקאות ושוק ההון) spot transaction -
עומס עבודה (שיווק ופירסום) workload -
עסקה מאזנת (כלכלה וסטטיסטיקה) balancing transaction -
עומס עבודה (ייצור ותיפעול) workload -
עסקה מובטחת (בנקאות ושוק ההון) secured transaction -
עומס עבודה (משאבי אנוש) workload -
עסקה מוכחשת (דיני עסקים) denied transaction -
עומס תנועה (תחבורה) traffic load / heavy traffic -
עסקה מוניטרית (בנקאות ושוק ההון) monetary transaction -
עומק הפצה (שיווק ופירסום) depth of distribution -
עסקה מועדית (בנקאות ושוק ההון) forward deal / forward transaction -
עומק הפצה (ארגון וניהול עסקים) depth of distribution -
עסקה מועדית נגדית (בנקאות ושוק ההון) reverse forword transaction -
עומק זחילה (תיקשורת) crawl dept -
עסקה מחוץ לבורסה (בנקאות ושוק ההון) off-floor transaction / outside transaction -
עומק זחילה (מחשבים ומערכות מידע) crawl dept -
עסקה מלאכותית (בנקאות ושוק ההון) dummy trade -
עומק חוב (חשבונאות וביקורת) depth of debts -
עסקה מלאכותית (דיני עסקים) artificial transaction -
עומק חשיפה (שיווק ופירסום) depth of exposure -
עסקה ממונפת (בנקאות ושוק ההון) leveraged buyout -
עומק עיסוק (משאבי אנוש) job depth -
עסקה מסחרית (ארגון וניהול עסקים) business transaction -
עומר (מידות ומשקלות) bundle -
עסקה מקזזת (בנקאות ושוק ההון) offseting transaction -
עונג שבת (בנקאות ושוק ההון) saturday nigth special -
עסקה משותפת (כלכלה וסטטיסטיקה) joint venture -
עונה (יחסי עבודה) season -
עסקה משותפת (ארגון וניהול עסקים) joint venture -
עונה (מידות ומשקלות) season -
עסקה נגדית (בנקאות ושוק ההון) reverse transaction -
עוני (כלכלה וסטטיסטיקה) poverty -
עסקה סגורה (בנקאות ושוק ההון) closed trade -
עונש (בנקאות ושוק ההון) penalty -
עסקה סוגרת (בנקאות ושוק ההון) closing transaction -
עונש (דיני עסקים) penalty -
עסקה סיבובית (בנקאות ושוק ההון) round tripping -
עונש (ארגון וניהול עסקים) penalty -
עסקה על חשבון לקוח (בנקאות ושוק ההון) transaction on clients account -
עונשים (מחשבים ומערכות מידע) penalty -
עסקה על חשבון עצמי (בנקאות ושוק ההון) transaction on own account -
עונשים, מדרג (משאבי אנוש) -
עסקה עתידית (בנקאות ושוק ההון) future transaction -
עונת דוחות כספיים (ארגון וניהול עסקים) financial statement season -
עסקה פגומה (דיני עסקים) faulty transaction -
עונת דוחות כספיים (בנקאות ושוק ההון) financial statement season -
עסקה פגומה (בנקאות ושוק ההון) faulty transaction -
עונת מלפפונים (תיקשורת) humdrum period -
עסקה פותחת (בנקאות ושוק ההון) opening transaction -
עונתיות (כלכלה וסטטיסטיקה) seasonality -
עסקה פנימית (חשבונאות וביקורת) internal transaction -
עונתיות (שיווק ופירסום) seasonalty -
עסקה פנסיונית (ביטוח וניהול סיכונים) pension transaction -
עוסק בבעלות יחיד (ארגון וניהול עסקים) sole proprietorship -
עסקה פתוחה (בנקאות ושוק ההון) open trade -
עוסק חוץ (יחסי עבודה) outside employee -
עסקה קנויה (בנקאות ושוק ההון) bought deal -
עוסק חוץ (ייצור ותיפעול) field employee -
עסקה שהושלמה (בנקאות ושוק ההון) completed transaction -
עוסק חוץ (משאבי אנוש) field employee -
עסקה תקועה (בנקאות ושוק ההון) sticky deal -
עופל (מקרקעין) fortified hill -
עסקות בין חברתיות (שיווק ופירסום) intercompany transactions -
עוצמה (שיווק ופירסום) strength -
עסקות בין חברתיות (חשבונאות וביקורת) intercompany transactions -
עוצמה (משאבי אנוש) power -
עסקות בינבנקאיות (בנקאות ושוק ההון) inter-bank transactions -
עוצמה (בנקאות ושוק ההון) strength -
עסקות הופכיות (כלכלה וסטטיסטיקה) negative dealings -
עוצמה (כלכלה וסטטיסטיקה) strength -
עסקות חטיפה (בנקאות ושוק ההון) catching bargains -
עוצמה (ארגון וניהול עסקים) strength -
עסקות עם בעלי עניין (שיווק ופירסום) related party transactions -
עוצמה בנקאית (בנקאות ושוק ההון) banking power -
עסקות עם בעלי עניין (בנקאות ושוק ההון) related party transactions -
עוצמה יחסית (בנקאות ושוק ההון) relative strength -
עסקות עם בעלי עניין (ארגון וניהול עסקים) related party transactions -
עוצמה יחסית, מודל (בנקאות ושוק ההון) relative strength model -
עסקות פושט רגל (דיני עסקים) bankrupt`s transactions -
עוצמה מוקנית (ארגון וניהול עסקים) referent power -
עסקות שלא במזומן (שיווק ופירסום) non moneatry transaction -
עוצמה מוקנית (שיווק ופירסום) referent power -
עסקות שלא במזומן (ארגון וניהול עסקים) non moneatry transaction -
עוצמה נגדית (כלכלה וסטטיסטיקה) countervailing power -
עסקות, נוסחת (כלכלה וסטטיסטיקה) transactions equation -
עוצמת חישוב (מחשבים ומערכות מידע) computing power -
עסקי בנקאות (בנקאות ושוק ההון) banking business -
עוצמת מבחן (כלכלה וסטטיסטיקה) power of test -
עסקי גומלין (ארגון וניהול עסקים) reciprocal business -
עוצמת מותג (שיווק ופירסום) brand power -
עסקי גומלין (ביטוח וניהול סיכונים) reciprocal business -
עוצמת מחיר יחסי (בנקאות ושוק ההון) relative price strength -
עסקי גומלין (שיווק ופירסום) reciprocal business -
עוצמת מערכות (חשבונאות וביקורת) systems strenght -
עסקי גומלין (בנקאות ושוק ההון) reciprocal business -
עוצמת רווחיות (חשבונאות וביקורת) profitability strenght -
עסקים דוט קום (כלכלה וסטטיסטיקה) business com -
עוצמת רווחיות (כלכלה וסטטיסטיקה) profitabilty strenght -
עסקים דוט קום (שיווק ופירסום) business com -
עוצמת רווחיות (ארגון וניהול עסקים) profitability strenght -
עסקים חקלאיים (כלכלה וסטטיסטיקה) agribusiness -
עוצמת שביתות (יחסי עבודה) strikes severity -
עסקים לעסקים (מחשבים ומערכות מידע) business to business -
עוצמת שביתות (ארגון וניהול עסקים) strikes severity -
עסקים לעסקים (שיווק ופירסום) business to business -
עוצמת תאונות (ארגון וניהול עסקים) accident severity -
עסקים לצרכנים (מחשבים ומערכות מידע) business to consumers -
עוצמת תאונות (ייצור ותיפעול) accident severity -
עסקים לצרכנים (שיווק ופירסום) business to consumers -
עוצמת תפקיד (ארגון וניהול עסקים) positional power -
עסקים שוליים (ארגון וניהול עסקים) marginal business -
עוק (מקרקעין) horizonal beam -
עסקים שוליים (חשבונאות וביקורת) marginal business -
עוקב (חשבונאות וביקורת) sequence -
עסקת אחוזים (מקרקעין) percentage deal -
עוקב (ארגון וניהול עסקים) sequence -
עסקת איש פנים (בנקאות ושוק ההון) insider dealing -
עוקדן (ארגון וניהול עסקים) chasseur -
עסקת אקראי שטיבה מסחרי (דיני עסקים) commertial venture -
עוקת מעלית (מקרקעין) elevator sump -
עסקת אשראי סחטנית (בנקאות ושוק ההון) extortionate credit transaction -
עוקת שמן (תחבורה) oil sump -
עסקת בעל עניין (בנקאות ושוק ההון) related party dealing -
עורב (מקרקעין) raven -
עסקת בעלות (חשבונאות וביקורת) equity transaction -
עורך (מחשבים ומערכות מידע) editor -
עסקת בעלות (בנקאות ושוק ההון) equity transaction -
עורך בקשה להיתר (מקרקעין) permit application editor -
עסקת גידור (כלכלה וסטטיסטיקה) hedging -
עורך דין (דיני עסקים) lawyer -
עסקת גידור צולבת (בנקאות ושוק ההון) cross hedge -
עורך משנה (תיקשורת) copy editor -
עסקת גידור של יבואן (בנקאות ושוק ההון) importer;s hedge -
עורף (מקרקעין) hinterland -
עסקת גידור של יצרן (בנקאות ושוק ההון) manufacturer's hedge -
עורפי (מחשבים ומערכות מידע) background -
עסקת החלף (בנקאות ושוק ההון) swap transaction -
עורק (תחבורה) artery -
עסקת חבילה (כלכלה וסטטיסטיקה) package deal -
עושה מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה) price maker -
עסקת חבילה (יחסי עבודה) package deal -
עושה מסמך (בנקאות ושוק ההון) drawer -
עסקת חליפין (בנקאות ושוק ההון) exchange transaction -
עושה עיקרי (בנקאות ושוק ההון) prime maker -
עסקת חליפין (מקרקעין) barter -
עושה שוק (בנקאות ושוק ההון) specialist / market maker -
עסקת חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) exchange transaction -
עושה שוק ראשי (בנקאות ושוק ההון) primary dealer -
עסקת טיעון (דיני עסקים) pleading deal -
עושה שטר (בנקאות ושוק ההון) maker -
עסקת כיבוס (ביטוח וניהול סיכונים) transaction wash -
עושה שטר משותף (בנקאות ושוק ההון) co maker -
עסקת כיבוס (דיני עסקים) wash transaction -
עושי שוק (ביטוח וניהול סיכונים) market maker -
עסקת כיבוס (בנקאות ושוק ההון) wash transaction -
עושק (בנקאות ושוק ההון) oppression -
עסקת כיבוס (ארגון וניהול עסקים) wash transaction -
עושק (דיני עסקים) oppression -
עסקת מוניטין (ארגון וניהול עסקים) goodwill transaction -
עושק מיעוט (ארגון וניהול עסקים) oppression of minority -
עסקת מוניטין (חשבונאות וביקורת) goodwill transaction -
עושק מיעוט (דיני עסקים) opperssion of minority -
עסקת מטבע חוץ מועדית (בנקאות ושוק ההון) forward exchange -
עושק מיעוט (בנקאות ושוק ההון) oppression of minority -
עסקת מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה) transit transaction -
עושר (כלכלה וסטטיסטיקה) wealth -
עסקת נפל (בנקאות ושוק ההון) failed trade -
עושר אישי (כלכלה וסטטיסטיקה) personal wealth -
עסקת סכום אפס (בנקאות ושוק ההון) zero sum transaction -
עושר לאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) national wealth -
עסקת פתיחה (בנקאות ושוק ההון) opening transaction -
עושר עיסוק (משאבי אנוש) job richness -
עסקת קומבינציה (מקרקעין) combination transaction -
עושר עמים (כלכלה וסטטיסטיקה) wealth of nations -
עסקת קומבינציה (ארגון וניהול עסקים) combination transaction -
עושר, גורם (כלכלה וסטטיסטיקה) wealth effect -
עסקת קומבינציה תמורות (מקרקעין) combination transaction by considiration -
עותק (ייצור ותיפעול) copy -
עסקת קיזוז (כלכלה וסטטיסטיקה) offset transaction -
עותק (שיווק ופירסום) copy -
עסקת ריבית מועדית (בנקאות ושוק ההון) forward rate agreement [FRA] -
עותק (מחשבים ומערכות מידע) copy -
עע"מ (ראשי תיבות עבריים) -
עותק בדיקה (שיווק ופירסום) checking copy -
עפ"ד (ראשי תיבות עבריים) -
עותק גיבוי (מחשבים ומערכות מידע) backup copy -
עפ"י (ראשי תיבות עבריים) -
עותק מקורי אחרון (ארגון וניהול עסקים) engrossed copy -
עפיפון (תחבורה) kite -
עותק נקי (ארגון וניהול עסקים) fair copy -
עפר (מקרקעין) soil / earth -
עותק קובץ פיסי (מחשבים ומערכות מידע) physical file copy -
עץ (מקרקעין) tree -
עותר (דיני עסקים) petitioner -
עץ (מחשבים ומערכות מידע) tree -
עותר (ארגון וניהול עסקים) solicitor -
עץ בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary tree -
עותר (בנקאות ושוק ההון) applicant -
עץ בנייה (מקרקעין) building wood -
עותר (יחסי עבודה) solicitor -
עץ החלטות (כלכלה וסטטיסטיקה) decision tree -
עזיבה (מחשבים ומערכות מידע) quit -
עץ החלטות (ארגון וניהול עסקים) product tree -
עזק (תחבורה) cringle -
עץ החלטות, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) decision tree analysis -
עזר ניווט (תחבורה) nevigation aid -
עץ החלטות, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) decision tree analysis -
עזרה (מחשבים ומערכות מידע) help -
עץ חיפוש בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary search tree -
עזרה פיננסית אישית (בנקאות ושוק ההון) personal financial assistance -
עץ לבוד (מקרקעין) plywood -
עזרי ניפוי (מחשבים ומערכות מידע) debug aids -
עץ מהוקצע (מקרקעין) refined wood -
עט (מחשבים ומערכות מידע) pen -
עץ מידה (מקרקעין) measurement wood -
עט אור (מחשבים ומערכות מידע) light pen -
עץ מנוסר (מקרקעין) sawn wood -
עטרן (מקרקעין) tar -
עץ קשה (תחבורה) solid wood -
עטרת כבל (מקרקעין) wire coronet -
עצ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
עיבוד (ייצור ותיפעול) processing -
עצה (תחבורה) transom -
עיבוד (כלכלה וסטטיסטיקה) processing -
עצו"ם (ראשי תיבות עבריים) -
עיבוד אחורי (מחשבים ומערכות מידע) background processing -
עצימות הון (ייצור ותיפעול) capital intensity -
עיבוד אצווה (מחשבים ומערכות מידע) batch processing -
עצימות הפצה (שיווק ופירסום) intensity of distribution -
עיבוד אקראי (מחשבים ומערכות מידע) random processing -
עצימות הפצה (ארגון וניהול עסקים) intensity of distribution -
עיבוד באצווה (ייצור ותיפעול) batch processing -
עצימות מחקר ופיתוח (מו"פ) (כלכלה וסטטיסטיקה) research and development intensity -
עיבוד באצווה (מחשבים ומערכות מידע) batch processing -
עצימות תנועה (ארגון וניהול עסקים) flow intensity -
עיבוד בו-זמני (ייצור ותיפעול) simultaneous processing -
עצירה (מחשבים ומערכות מידע) halt -
עיבוד בזמן אמת (מחשבים ומערכות מידע) real-time processing -
עצירה (ייצור ותיפעול) setback -
עיבוד בחפיפה (מחשבים ומערכות מידע) -
עצירה אוטומטית (מחשבים ומערכות מידע) automatic stop -
עיבוד במכלול (מחשבים ומערכות מידע) -
עצירה בלתי צפויה (מחשבים ומערכות מידע) unexpected halt -
עיבוד במכלול (ייצור ותיפעול) batch process -
עצירה דינמית (מחשבים ומערכות מידע) dynamic stop -
עיבוד במקביל (מחשבים ומערכות מידע) parallel processing -
עצירת לולאה (מחשבים ומערכות מידע) loop stop -
עיבוד בעת ובעונה אחת (מחשבים ומערכות מידע) simultaneous processing -
עצירת משלוח (שיווק ופירסום) stoppage in transitu -
עיבוד בשורה (מחשבים ומערכות מידע) inline gnissecorp -
עצירת משלוח (ארגון וניהול עסקים) stoppage in transitu -
עיבוד בשיטת המחסנית (מחשבים ומערכות מידע) stacked-job processing -
עצירת תשלום (בנקאות ושוק ההון) stop payment -
עיבוד הידברותי (מחשבים ומערכות מידע) interactive processing -
עצם (מחשבים ומערכות מידע) object -
עיבוד טורי (מחשבים ומערכות מידע) serial processing -
עצמאות הנתונים (מחשבים ומערכות מידע) data independence -
עיבוד לא־מקוון (מחשבים ומערכות מידע) off-line processing -
עצמאות נתונים פיסית (מחשבים ומערכות מידע) physical data independence -
עיבוד מגנטי הפיך (מחשבים ומערכות מידע) reversible magnetic process -
עצמאי (ארגון וניהול עסקים) self employed -
עיבוד מידע (מחשבים ומערכות מידע) information processing -
עצמאי (יחסי עבודה) self employed -
עיבוד מידע (כלכלה וסטטיסטיקה) information processing -
עצמאי (דיני עסקים) self employed -
עיבוד מידע (ארגון וניהול עסקים) information processing -
עצמאית טווח (מחשבים ומערכות מידע) range independent -
עיבוד מידע, תהליך (ארגון וניהול עסקים) information processing -
עצמה (כלכלה וסטטיסטיקה) power / strenght -
עיבוד מידע, תהליך (מחשבים ומערכות מידע) information processing -
עצר הטבלר (מחשבים ומערכות מידע) -
עיבוד מידע, תורת (מחשבים ומערכות מידע) information processing theory -
עקבות (חשבונאות וביקורת) tracks -
עיבוד מידע, תורת (ארגון וניהול עסקים) information processing theory -
עקבות ביקורת (מחשבים ומערכות מידע) audit trail -
עיבוד מיידי (מחשבים ומערכות מידע) demand processing -
עקביות (חשבונאות וביקורת) consistency -
עיבוד מקוון (מחשבים ומערכות מידע) on-line processing -
עקביות, עקרון (חשבונאות וביקורת) consistency principle -
עיבוד מרחוק (מחשבים ומערכות מידע) remote processing -
עקום (תחבורה) curve -
עיבוד משותף (מחשבים ומערכות מידע) cooperative processing -
עקום S (תחבורה) reverse curves -
עיבוד נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data processing -
עקום אנכי (תחבורה) vertical curve -
עיבוד נתונים (שיווק ופירסום) data processing -
עקום מעבר (תחבורה) transition curve -
עיבוד נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה) data processing -
עקום מפותל (תחבורה) reverse curves -
עיבוד נתונים אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) automatic data processing -
עקומה "שבורה" (כלכלה וסטטיסטיקה) kinked curve -
עיבוד נתונים אלקטרוני (ענ"א) (מחשבים ומערכות מידע) electronic data processing -
עקומה / עקום (כלכלה וסטטיסטיקה) curve -
עיבוד נתונים בתפזורת (מחשבים ומערכות מידע) decentralized data processing -
עקומה א-סימטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) asymmetric graph -
עיבוד נתונים מבוזר (מחשבים ומערכות מידע) distributed data processing -
עקומה א-סימטרית חיובית (כלכלה וסטטיסטיקה) positive asymmetric graph -
עיבוד נתונים מדעי (מחשבים ומערכות מידע) scientific data processing -
עקומה א-סימטרית שלילית (כלכלה וסטטיסטיקה) negative asymmetric graph -
עיבוד נתונים מוכלל (מחשבים ומערכות מידע) integrated processing -
עקומה אחידה (כלכלה וסטטיסטיקה) uniform graph -
עיבוד נתונים מסחרי (מחשבים ומערכות מידע) commercial data processing -
עקומה דו-שכיחית (כלכלה וסטטיסטיקה) bimodal graph -
עיבוד נתונים מרוכז (מחשבים ומערכות מידע) centralized data processing -
עקומה חדה (תחבורה) sharp curve -
עיבוד נתונים ענפי (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial data processing -
עקומה נורמלית (כלכלה וסטטיסטיקה) normal curve -
עיבוד סדרתי (מחשבים ומערכות מידע) sequential processing -
עקומה סימטרית פעמונית (כלכלה וסטטיסטיקה) symmetric bell-shaped graph -
עיבוד עבודה (מחשבים ומערכות מידע) job processing -
עקומה קמורה (כלכלה וסטטיסטיקה) conrex -
עיבוד פלחי זמן (מחשבים ומערכות מידע) time slicing processing -
עקומה רב-שכיחית (כלכלה וסטטיסטיקה) multimodal graph -
עיבוד קדימות (מחשבים ומערכות מידע) priority processing -
עקומה שוות ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) iso-product curve -
עיבוד קדמי (מחשבים ומערכות מידע) foreground processing -
עקומה שוות־הוצאה (ייצור ותיפעול) iso-cost line -
עיבוד קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file processing -
עקומה שוות־ייצור (ייצור ותיפעול) iso-product curve -
עיבוד רציף (מחשבים ומערכות מידע) sequential processing -
עקומה שוות־עלות (ייצור ותיפעול) iso-cost line -
עיבוד תמונה (מחשבים ומערכות מידע) image processing -
עקומה שוות־תפוקה (ייצור ותיפעול) iso-product curve -
עיבוד תמלילים (מחשבים ומערכות מידע) word processing -
עקומות ביקוש והיצע (כלכלה וסטטיסטיקה) demand and supply curves -
עיבוד תנועות הידברותי (מחשבים ומערכות מידע) interactive processing -
עקומת "ג'יי" (כלכלה וסטטיסטיקה) J curve -
עיבוד־רחק (מחשבים ומערכות מידע) teleprocessing -
עקומת "יו" (כלכלה וסטטיסטיקה) U-shaped graph -
עיגול (שיווק ופירסום) round off -
עקומת אדישות (כלכלה וסטטיסטיקה) indifferecne curve -
עיגול (כלכלה וסטטיסטיקה) rounding -
עקומת אדישות (שיווק ופירסום) indifference curve -
עיגון, אפקט (כלכלה וסטטיסטיקה) anchoring effect -
עקומת אדישות קהילתית (כלכלה וסטטיסטיקה) community indifference curve -
עידוד השכרת דירות (מקרקעין) house renting -
עקומת אפיון (ייצור ותיפעול) operating characteristics curve -
עידוד השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment encouragement -
עקומת אפשרויות ייצור (ייצור ותיפעול) production possibility curve -
עידוד השקעות הון בחקלאות, חוק (בנקאות ושוק ההון) law for encouragement of capital in agriculture -
עקומת אפשרויות ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production possibility curve -
עידוד השקעות הון, חוק (בנקאות ושוק ההון) law for the encouragement of capital investment -
עקומת ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand curve -
עידוד מוטיבציה (משאבי אנוש) motivation encouragement -
עקומת ביקוש והיצע (כלכלה וסטטיסטיקה) demand and supply curves -
עידוד תעשיה (מסים), חוק (בנקאות ושוק ההון) law for encouragement of industry taxes -
עקומת ביקוש והיצע (שיווק ופירסום) demand and supply curves -
עידון (יחסי עבודה) sublimation -
עקומת ביקוש מצרפי (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate demand curve -
עידון (שיווק ופירסום) sublimation -
עקומת ביקוש של שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market demand curve -
עידוף (ארגון וניהול עסקים) establish priorities -
עקומת גימלה (ביטוח וניהול סיכונים) annuity curve -
עידכון (מחשבים ומערכות מידע) update -
עקומת הזדמנות (כלכלה וסטטיסטיקה) opportunity curve -
עידכון (שיווק ופירסום) update -
עקומת היצע (כלכלה וסטטיסטיקה) supply furve -
עידן (מידות ומשקלות) period -
עקומת היצע מצרפי (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate supply curve -
עידן המידע (מחשבים ומערכות מידע) information age -
עקומת הכנסה-תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה) income consumption curve -
עידן-על (מידות ומשקלות) super-period -
עקומת לאפר (כלכלה וסטטיסטיקה) Laffer curve -
עיוורון (מחשבים ומערכות מידע) blind -
עקומת לורנץ (כלכלה וסטטיסטיקה) Lorenz curve -
עיוורון כרזונים (שיווק ופירסום) banner blindness -
עקומת למידה (ייצור ותיפעול) learning Curve -
עיוות (מחשבים ומערכות מידע) distortion -
עקומת למידה / עקומת לקחים (כלכלה וסטטיסטיקה) learning curve -
עיוות (בנקאות ושוק ההון) distortion -
עקומת למידה מעריכית (ייצור ותיפעול) exponential learning curve -
עיון (מחשבים ומערכות מידע) browse -
עקומת לקחים (משאבי אנוש) learning curve -
עיון חוזר (דיני עסקים) reconsidiration -
עקומת לקחים (ייצור ותיפעול) learning curve -
עיזבון (דיני עסקים) estate -
עקומת לקחים (ארגון וניהול עסקים) learning curve -
עיזבון (בנקאות ושוק ההון) estate -
עקומת מחיר-תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה) price-consumption curve -
עיזבון בחיים (בנקאות ושוק ההון) life income fund -
עקומת נותרים בחיים (ביטוח וניהול סיכונים) life curve survivor -
עיזבון בחיים (דיני עסקים) life income fund -
עקומת ניסיון (משאבי אנוש) experience curve -
עיזבון בנאמנות (בנקאות ושוק ההון) trust estate -
עקומת ניסיון (ארגון וניהול עסקים) exsperience curve -
עיזבון בנאמנות (דיני עסקים) estate in trust -
עקומת ניסיון (ייצור ותיפעול) exsperience curve -
עיזבון בפשיטת רגל (דיני עסקים) estate in bankrupcy -
עקומת עלות (כלכלה וסטטיסטיקה) cost curve -
עיזבון חייב במס (בנקאות ושוק ההון) taxable estate -
עקומת עלות (ייצור ותיפעול) cost curve -
עיזבון חייב במס (דיני עסקים) taxable estate -
עקומת עלות - משך זמן (ייצור ותיפעול) cost-time curve -
עיזבון כללי (בנקאות ושוק ההון) general legacy -
עקומת עמודות (חשבונאות וביקורת) histogram -
עיזבון לחיים (דיני עסקים) life estate -
עקומת עקלתון (תחבורה) hairpin curve -
עיזבון לחיים (בנקאות ושוק ההון) life estate -
עקומת פיליפס (משאבי אנוש) Phillips curve -
עיזבון נטו (בנקאות ושוק ההון) net estate -
עקומת פיליפס (כלכלה וסטטיסטיקה) Phillips curve -
עיטוף, אסטרטגית (שיווק ופירסום) encircle strategy -
עקומת ריכוזיות (ארגון וניהול עסקים) centralization curve -
עיטוף, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) encircle strategy -
עקומת שכיחויות (כלכלה וסטטיסטיקה) frequency curve -
עייפות (יחסי עבודה) fatigue -
עקומת שכר (משאבי אנוש) wage curve -
עייפות (משאבי אנוש) fatigue -
עקומת שכר (יחסי עבודה) wage curve -
עיירה (מקרקעין) township -
עקומת תגובה (כלכלה וסטטיסטיקה) reaction curve -
עיכבון (דיני עסקים) lien -
עקומת תועלת כוללת (כלכלה וסטטיסטיקה) total utility curve -
עיכבון (חשבונאות וביקורת) lien -
עקומת תמורה (ייצור ותיפעול) transformation curve -
עיכבון (בנקאות ושוק ההון) lien -
עקומת תמורה (כלכלה וסטטיסטיקה) transformation curve -
עיכבון בהפרת חוזה (בנקאות ושוק ההון) lien in breach of contract -
עקומת תמותה (ביטוח וניהול סיכונים) mortality curve -
עיכבון בנקאי (בנקאות ושוק ההון) bankers'lien -
עקומת תצרוכת (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption curve -
עיכבון מאונס (דיני עסקים) involuntary lien -
עקומת תשואה (כלכלה וסטטיסטיקה) yield curve -
עיכבון מוביל (חשבונאות וביקורת) carrier's lien -
עקומת תשואה (ביטוח וניהול סיכונים) yield curve -
עיכבון מוביל (דיני עסקים) carrier`s lien -
עקומת תשואה (בנקאות ושוק ההון) yield curve -
עיכבון מוביל (תחבורה) carrier`s lien -
עקומת תשואה גבנונית (בנקאות ושוק ההון) humped yield curve -
עיכבון מוגדר (בנקאות ושוק ההון) particular lien -
עקומת תשואה הפוכה (בנקאות ושוק ההון) invested yield curve -
עיכבון מוכר (חשבונאות וביקורת) seller's lien -
עקומת תשואה חיובית (בנקאות ושוק ההון) positive yield curve -
עיכבון מוכר (דיני עסקים) seller`s lien -
עקומת תשואה יורדת (בנקאות ושוק ההון) declining yield curve -
עיכבון מיוחד (בנקאות ושוק ההון) special lien -
עקומת תשואה לפדיון (בנקאות ושוק ההון) yield to matyrity curve -
עיכבון משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage lien -
עקומת תשואה עולה (בנקאות ושוק ההון) rising yield curve -
עיכבון נוכס (שיווק ופירסום) factor's lien -
עקומת תשואה שלילית (בנקאות ושוק ההון) negative yield curve -
עיכבון נוכס (דיני עסקים) factor`s lien -
עקיבה (תיקשורת) follow -
עיכבון סוכן (חשבונאות וביקורת) factor's lien -
עקיבות פנימית (כלכלה וסטטיסטיקה) internal consistency -
עיכבון סוכן (דיני עסקים) agent`s lien -
עקיבות פנימית (ייצור ותיפעול) internal consistency -
עיכוב (בנקאות ושוק ההון) holdback -
עקיפה (דיני עסקים) evation -
עיכוב ביצוע (דיני עסקים) stay of proceedings -
עקיפה (מחשבים ומערכות מידע) -
עיכוב הליכים (דיני עסקים) stay of proceedings -
עקיפה (תחבורה) bypassing / overtaking -
עיכוב הליכים בפשיטת רגל (בנקאות ושוק ההון) stay of proceedings in bankrupcy -
עקיפת סמכות (משאבי אנוש) circumventing of authority -
עיכוב הליכים בפשיטת רגל (דיני עסקים) stay of proceedings in bankrupcy -
עקלתון (תחבורה) hairpin -
עיכוב יציאה מהארץ (דיני עסקים) stay of exit -
עקרונות הארגון (ארגון וניהול עסקים) principles of organization -
עיכוב כספים (ייצור ותיפעול) retention money -
עקרונות הביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance principals -
עיכוב כספים (ארגון וניהול עסקים) retention money -
עקרונות המיסוי (כלכלה וסטטיסטיקה) taxation principles -
עיכוב מסירה (שיווק ופירסום) stoppnage in transitu -
עקרונות חשבונאיים (חשבונאות וביקורת) accounting principles -
עילה (דיני עסקים) cause -
עקרונות חשבונאיים מקובלים (חשבונאות וביקורת) accepted principles of accounting -
עילה פסוקה (דיני עסקים) peremptory rule -
עקרונות חשבונאים בלתי מקובלים (חשבונאות וביקורת) non-gaap -
עילוי (תחבורה) buoyancy -
עקרונות מבניים (ארגון וניהול עסקים) structural principles -
עילוי (2) (תחבורה) lift -
עקרונות מנחים (ביטוח וניהול סיכונים) guiding principles -
עילות פינוי (מקרקעין) grounds for eviction -
עקרונות תהליך (ארגון וניהול עסקים) process principles -
עילת תביעה (דיני עסקים) cause of action -
ער"מ (ראשי תיבות עבריים) -
עילת תביעה (בנקאות ושוק ההון) cause of action -
ערב (דיני עסקים) guarantor -
עימוד (מחשבים ומערכות מידע) page layout -
ערב (מידות ומשקלות) evening -
עימוד (תיקשורת) layout -
ערב (בנקאות ושוק ההון) guarantor -
עימות (ארגון וניהול עסקים) confrontation -
ערב (ארגון וניהול עסקים) guarantor -
עימות עם צד שלישי (ארגון וניהול עסקים) third party confrontation -
ערב בעד ערב (בנקאות ושוק ההון) guarantor for guarantor -
עימעום (בנקאות ושוק ההון) fading -
ערב דיבור (מחשבים ומערכות מידע) crosstalk -
עימעום / עמעום (תחבורה) dimming -
ערבוב (בנקאות ושוק ההון) commingling -
עין הצצה (מקרקעין) peeking hole -
ערבול (מחשבים ומערכות מידע) scrambling -
עינוי דין (דיני עסקים) delay of justic -
ערבול (מקרקעין) mixing by machine -
עיסוק (בנקאות ושוק ההון) occupation -
ערבות (חשבונאות וביקורת) guarantee -
עיסוק (יחסי עבודה) job -
ערבות (דיני עסקים) guarantee -
עיסוק (משאבי אנוש) job -
ערבות (בנקאות ושוק ההון) guarantee -
עיסוק (2) (יחסי עבודה) occupation -
ערבות (מקרקעין) guarantee -
עיסוק (2) (משאבי אנוש) occupation -
ערבות אוול (בנקאות ושוק ההון) aval -
עיסוק אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial -
ערבות אישית (ארגון וניהול עסקים) personal surety -
עיסוק גבוה (משאבי אנוש) high occupation -
ערבות אישית (דיני עסקים) personal surety -
עיסוק לא חוקי (שיווק ופירסום) illegal occupaetion -
ערבות אישית (בנקאות ושוק ההון) personal surety -
עיסוק לא חוקי (יחסי עבודה) illegal occupation -
ערבות ביחד ולחוד (בנקאות ושוק ההון) joint and several guarantee -
עיסוק מגביל (כלכלה וסטטיסטיקה) restrictive practice -
ערבות ביצוע (בנקאות ושוק ההון) performance bond -
עיסוק נלווה (חשבונאות וביקורת) allied occupation -
ערבות בלתי מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) unlimited guarantee -
עיסוק נמוך (משאבי אנוש) low occupation -
ערבות בנקאית (ארגון וניהול עסקים) bank gurantee -
עיסוק, ניתוח (משאבי אנוש) -
ערבות בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank gurantee -
עיסוקי מפתח (משאבי אנוש) key jobs -
ערבות החזר תשלום (חשבונאות וביקורת) repayment guarantee -
עיסוקים מנותקים (משאבי אנוש) loose jobs -
ערבות חוק המכר (מקרקעין) guarantee according to sales law -
עיסוקים, מיון (משאבי אנוש) -
ערבות כספית (ביטוח וניהול סיכונים) financial guarautee -
עיסוקים, ניתוח (משאבי אנוש) job analysis -
ערבות לא־קצובה (בנקאות ושוק ההון) non-specific guarantee -
עיסוקים, ניתוח (ארגון וניהול עסקים) job analysis -
ערבות להזמנת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) guarantee for securities application -
עיסוקים, סולם (משאבי אנוש) -
ערבות לחיוב עתידי (בנקאות ושוק ההון) guarantee for future liability -
עיסקה (שיווק ופירסום) transaction -
ערבות לפיקדונות בנק אחר (בנקאות ושוק ההון) gurantee for another banks deposits -
עיסקה (מקרקעין) transaction -
ערבות לשטר (בנקאות ושוק ההון) aval -
עיסקה ארוכת מועד (שיווק ופירסום) long term transaction -
ערבות לשיק (בנקאות ושוק ההון) check guarantee -
עיסקה במטבע חוץ (שיווק ופירסום) foreign currincy transaction -
ערבות מדינה (בנקאות ושוק ההון) state guarantee -
עיסקה חיצונית (שיווק ופירסום) external transaction -
ערבות מדינה (דיני עסקים) state guarantee -
עיסקה טלפונית (ארגון וניהול עסקים) transaction by telephone -
ערבות מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) limited guarantee -
עיסקה טלפונית (שיווק ופירסום) transaction by telephone -
ערבות מוגנת (בנקאות ושוק ההון) protected guarantee -
עיסקה לא גמורה (שיווק ופירסום) incomplete transaction -
ערבות מכרז (בנקאות ושוק ההון) bid guarantee -
עיסקה מוכחשת (שיווק ופירסום) denied transaction -
ערבות מקבל (בנקאות ושוק ההון) receiver guarantee -
עיסקה מושלמת (שיווק ופירסום) completed transaction -
ערבות משותפת (בנקאות ושוק ההון) joint guarantee -
עיסקה מסחרית (שיווק ופירסום) trade deal -
ערבות מתמדת (בנקאות ושוק ההון) permanenet guarantee -
עיסקה מסחרית (2) (שיווק ופירסום) business transaction -
ערבות מתמשכת (בנקאות ושוק ההון) continuing guarantee -
עיסקה משותפת (שיווק ופירסום) joint venture -
ערבות נגדית (ארגון וניהול עסקים) counter guarantee -
עיסקה פגומה (ארגון וניהול עסקים) faulty transaction -
ערבות נגדית (בנקאות ושוק ההון) counter guarantee -
עיסקה פתוחה (שיווק ופירסום) open trade -
ערבות פורמלית (בנקאות ושוק ההון) formal guarantee -
עיסקה צרכנית (שיווק ופירסום) consumer deal -
ערבות פיננסית (בנקאות ושוק ההון) financial guarantee -
עיסקת אקראי (שיווק ופירסום) venture -
ערבות רישיון (בנקאות ושוק ההון) license guarantee -
עיסקת אקראי (ארגון וניהול עסקים) venture -
ערבל (מקרקעין) mixer -
עיסקת אשראי סחטנית (שיווק ופירסום) extortionate credit transaction -
ערובה (בנקאות ושוק ההון) surety -
עיסקת אשראי סחטנית (בנקאות ושוק ההון) extortionate credit transaction -
ערובה (דיני עסקים) bond -
עיסקת בעלות (שיווק ופירסום) equity transaction -
ערובה (ביטוח וניהול סיכונים) bond -
עיסקת גידור (ארגון וניהול עסקים) hedging -
ערובה (2) (בנקאות ושוק ההון) bond -
עיסקת גידור (שיווק ופירסום) hedging -
ערובה (2) (דיני עסקים) warranty -
עיסקת גידור של יבואן (שיווק ופירסום) importer;s hedge -
ערובה בנקאית כוללת (בנקאות ושוק ההון) bankers' blanket bond -
עיסקת גידור של יצרן (שיווק ופירסום) manufacturer's hedge -
ערובה כוללת (ביטוח וניהול סיכונים) blanket bond -
עיסקת חבילה (מחשבים ומערכות מידע) turnkey system -
ערובה כספית (בנקאות ושוק ההון) financial bond -
עיסקת חבילה (תיקשורת) package deal -
ערובה לביצוע פסק בוררות (דיני עסקים) revocation of award bond -
עיסקת חבילה (שיווק ופירסום) package deal -
ערובה לביצוע פסק בוררות (בנקאות ושוק ההון) revocation of award bond -
עיסקת חליפין (שיווק ופירסום) trade in -
ערובה לעומת ביטוח (בנקאות ושוק ההון) bond vs. insurance -
עיסקת חליפין (ארגון וניהול עסקים) trade in -
ערובה לעומת ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) bond vs. insurance -
עיפרון כחול (בנקאות ושוק ההון) blue pencil -
ערובה לקניין (ביטוח וניהול סיכונים) title guarantee -
עיצוב (ייצור ותיפעול) design -
ערובה מסחרית כוללת (ביטוח וניהול סיכונים) commercial blanket bond -
עיצוב (מקרקעין) design -
ערובה נלווית (בנקאות ושוק ההון) collateral bond -
עיצוב (ארגון וניהול עסקים) design -
ערובה שמית (ביטוח וניהול סיכונים) schedule bond -
עיצוב (מחשבים ומערכות מידע) formatting -
ערובת אובדן מסמך (בנקאות ושוק ההון) lost instrument bond -
עיצוב (שיווק ופירסום) design -
ערובת אומן (ביטוח וניהול סיכונים) fidelity bond -
עיצוב (2) (ארגון וניהול עסקים) molding -
ערובת אומן מקיף (ביטוח וניהול סיכונים) fidelity guaranty comprehensive -
עיצוב (2) (מחשבים ומערכות מידע) design -
ערובת אישור (ביטוח וניהול סיכונים) permit bond -
עיצוב אקראי לחלוטין (כלכלה וסטטיסטיקה) completely randomized design -
ערובת ביטחון (ביטוח וניהול סיכונים) bond surety -
עיצוב אקראי לחלוטין (שיווק ופירסום) completely randomized design -
ערובת ביצוע (ייצור ותיפעול) performance bond -
עיצוב אקראי מרובע (שיווק ופירסום) randomized block design -
ערובת ביצוע (ביטוח וניהול סיכונים) performance bond -
עיצוב אקראי מרובע (כלכלה וסטטיסטיקה) randomized block design -
ערובת גג (ביטוח וניהול סיכונים) blanket fidelity bond -
עיצוב ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational molding -
ערובת גימלה (ביטוח וניהול סיכונים) annuity bond -
עיצוב אריזות (שיווק ופירסום) packaging -
ערובת החזר תשלום (דיני עסקים) repayment guarantee -
עיצוב אריזות (ייצור ותיפעול) packaging -
ערובת התחייבות (בנקאות ושוק ההון) obligation bond -
עיצוב בסיסי אופטימלי (מחשבים ומערכות מידע) optimal basic design -
ערובת זיוף (בנקאות ושוק ההון) forgery bond -
עיצוב בעזרת מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer aided design -
ערובת זיוף (ביטוח וניהול סיכונים) forgery bond -
עיצוב הלוואה מחדש (בנקאות ושוק ההון) recasting a loan -
ערובת חוזה (ביטוח וניהול סיכונים) contract bond -
עיצוב כללי (ארגון וניהול עסקים) universal design -
ערובת חוזה (מקרקעין) contract bond -
עיצוב מודולרי (מקרקעין) modular design -
ערובת חומרים (ביטוח וניהול סיכונים) material bond -
עיצוב מוכוון שירות (מחשבים ומערכות מידע) service oriented architecture [soa -
ערובת חילוט (ביטוח וניהול סיכונים) forfeiture bond -
עיצוב מוכוון שירות (ייצור ותיפעול) service oriented architecture [soa -
ערובת יחיד (ביטוח וניהול סיכונים) individual bond -
עיצוב מחדש (ארגון וניהול עסקים) reengineering -
ערובת מכרז (ביטוח וניהול סיכונים) bid bond -
עיצוב מחדש (מקרקעין) remodeling -
ערובת מכרז (מקרקעין) bid bond -
עיצוב מחשבים (מחשבים ומערכות מידע) computer design -
ערובת נאמן (ביטוח וניהול סיכונים) trustees bond -
עיצוב מלמעלה למטה (מחשבים ומערכות מידע) top-down design -
ערובת נאמן (בנקאות ושוק ההון) trustees bond -
עיצוב מנגנוני גופים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה) economic entities design -
ערובת נאמן (דיני עסקים) trustee`s bond -
עיצוב מערכות (מחשבים ומערכות מידע) systems design -
ערובת שיפוי (ביטוח וניהול סיכונים) indemnity bond -
עיצוב עבודה (משאבי אנוש) work design -
ערובת תחזוקה (ביטוח וניהול סיכונים) maintenance bond -
עיצוב עיסוק (משאבי אנוש) job design -
ערובת תפקיד (בנקאות ושוק ההון) position bond -
עיצוב על פי מצב (ארגון וניהול עסקים) situational design -
ערובת תפקיד (ביטוח וניהול סיכונים) position bond -
עיצוב פנים (מקרקעין) interior design -
ערובת תפקיד כוללת (ביטוח וניהול סיכונים) blanket position bond -
עיצוב פקטורלי (שיווק ופירסום) factorial design -
ערובת תשלום (ביטוח וניהול סיכונים) payment bond -
עיצוב פקטורלי (כלכלה וסטטיסטיקה) factorial design -
ערוגה (תחבורה) run -
עיצוב פריטים (מחשבים ומערכות מידע) item design -
ערוץ (מחשבים ומערכות מידע) channel -
עיצוב קבוצת עבודה (משאבי אנוש) work group design -
ערוץ (תחבורה) channel -
עיצוב קריירה (משאבי אנוש) career design -
ערוץ (תיקשורת) channel -
עיצוב ריבוע לטיני (שיווק ופירסום) latin square design -
ערוץ אור (מחשבים ומערכות מידע) light guide -
עיצוב ריבוע לטיני (כלכלה וסטטיסטיקה) latin square design -
ערוץ אנלוגי (מחשבים ומערכות מידע) analog channel -
עיצומים (יחסי עבודה) job action -
ערוץ ארבעה כבלים (מחשבים ומערכות מידע) four-wire channel -
עיצומים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה) economic sanctions -
ערוץ בורר (מחשבים ומערכות מידע) selector channel -
עיקביות (ארגון וניהול עסקים) consistency -
ערוץ בינרי סימטרי (מחשבים ומערכות מידע) symmetric binary channel -
עיקביות (חשבונאות וביקורת) consistency -
ערוץ דו־מגמי (מחשבים ומערכות מידע) duplex channel -
עיקול (דיני עסקים) foreclosure -
ערוץ דו־מגמי למחצה (מחשבים ומערכות מידע) halfduplex channel -
עיקול (מקרקעין) attachment -
ערוץ הקניות (שיווק ופירסום) t-commerce -
עיקול (בנקאות ושוק ההון) foreclosure -
ערוץ וירטואלי (מחשבים ומערכות מידע) virtual tiucric -
עיקול אצל צד שלישי (בנקאות ושוק ההון) garnishment -
ערוץ חד־מגמי (מחשבים ומערכות מידע) simplex channel -
עיקול ברישום (דיני עסקים) confiscation registration -
ערוץ חוץ אירגוני (מחשבים ומערכות מידע) external facing channel -
עיקול זמני (בנקאות ושוק ההון) provisonal attachment -
ערוץ מגמה (בנקאות ושוק ההון) trend channel -
עיקול חשבון (בנקאות ושוק ההון) account attachment -
ערוץ מידע (מחשבים ומערכות מידע) information channel -
עיקול מס (דיני עסקים) tax foreclosure -
ערוץ ממשק היקפי (מחשבים ומערכות מידע) peripheral channel interface -
עיקול נכסים (בנקאות ושוק ההון) assets attachment -
ערוץ נגזר זמן (מחשבים ומערכות מידע) channel -
עיקול שביושר (בנקאות ושוק ההון) equitable garnishment -
ערוץ פנים אירגוני (מחשבים ומערכות מידע) internal facing channel -
עיקול שכר (דיני עסקים) wage foreclosure -
ערוץ קול (מחשבים ומערכות מידע) voice-grade channel -
עיקול שכר (יחסי עבודה) wage attachment -
ערוץ קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) output channel -
עיקום מטרות (יחסי עבודה) goal displacement -
ערוץ קריאה/כתיבה (מחשבים ומערכות מידע) write channel -
עיקור (בנקאות ושוק ההון) sterilization -
ערוץ ראשי (מחשבים ומערכות מידע) trunk -
עיקור (כלכלה וסטטיסטיקה) sterilization -
ערוץ רבב (מחשבים ומערכות מידע) multiplexer channel -
עיקור זהב (כלכלה וסטטיסטיקה) gold sterilization -
ערוץ שני חוטים (מחשבים ומערכות מידע) two-wire channel -
עיקר (מקרקעין) gist -
ערוץ תיקשורת (תיקשורת) communication channel -
עיקרון (כלכלה וסטטיסטיקה) concept -
ערוץ תקשורת (שיווק ופירסום) communication channel -
עיקרון (ארגון וניהול עסקים) principle -
ערוץ תקשורת (מחשבים ומערכות מידע) -
עיקרון (ארגון וניהול עסקים) principle -
ערטול (בנקאות ושוק ההון) stripping -
עיקרון (חשבונאות וביקורת) concept -
עריך (בנקאות ושוק ההון) denomination -
עיקרון (2) (ארגון וניהול עסקים) concept -
עריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) marshal -
עיקרון בקרה (חשבונאות וביקורת) control concept -
עריכה (שיווק ופירסום) drafting -
עיקרון בקרה (ייצור ותיפעול) control concept -
עריכה (מחשבים ומערכות מידע) editting -
עיקרון האובייקטיביות (כלכלה וסטטיסטיקה) objectivity principle -
עריכה (ארגון וניהול עסקים) marshal -
עיקרון האינדיבידואליות (משאבי אנוש) individualism principle -
עריכה (תיקשורת) editing -
עיקרון האצה (כלכלה וסטטיסטיקה) acceleration principle -
עריכה (בנקאות ושוק ההון) marshal -
עיקרון הביטחון (ארגון וניהול עסקים) safety principle -
עריכה (2) (שיווק ופירסום) editing -
עיקרון הברירה (ייצור ותיפעול) principle of selectivity -
עריכה ברצף (כלכלה וסטטיסטיקה) sequencing -
עיקרון הדוניסטי (משאבי אנוש) hedonistic principle -
עריכה קופצנית (תיקשורת) jump cut -
עיקרון הדמוקרטיה (משאבי אנוש) democracy principle -
עריכה ראשונית (תיקשורת) off line -
עיקרון ההוגנות (יחסי עבודה) fairness principle -
עריכת דוחות כספיים (חשבונאות וביקורת) compilation of financial statements -
עיקרון ההקבלה (חשבונאות וביקורת) matching principle -
עריכת מבחן (משאבי אנוש) testing -
עיקרון החריגות (ארגון וניהול עסקים) exception principle -
עריכת תמלילים (מחשבים ומערכות מידע) text editing -
עיקרון המהותיות (חשבונאות וביקורת) materiality convention -
ערימת בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control stack -
עיקרון המוצא (ארגון וניהול עסקים) provenance principle -
עריס (מקרקעין) pergola -
עיקרון המחוייבות (ארגון וניהול עסקים) committed principle -
עריסה (מקרקעין) crib -
עיקרון המכפיל (בנקאות ושוק ההון) multiplier principle -
עריקת לקוחות (ארגון וניהול עסקים) customers desertion -
עיקרון המסמך החי (יחסי עבודה) living document doctrine -
עריקת לקוחות (שיווק ופירסום) customers desertion -
עיקרון המראה (משאבי אנוש) mirror principle -
ערך (משאבי אנוש) valence -
עיקרון הסיבה הלא מספקת (ארגון וניהול עסקים) insufficient reason criterion -
ערך (שיווק ופירסום) value -
עיקרון העונג (משאבי אנוש) -
ערך (מקרקעין) value -
עיקרון העיפרון הכחול (בנקאות ושוק ההון) blue pencil principle -
ערך (חשבונאות וביקורת) value -
עיקרון העיקביות (חשבונאות וביקורת) consistency principle -
ערך (מחשבים ומערכות מידע) value -
עיקרון הצמצום (ארגון וניהול עסקים) principle of parsimony -
ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) value -
עיקרון הצמצום (כלכלה וסטטיסטיקה) principle of parsimony -
ערך אובייקטיבי (שיווק ופירסום) objective value -
עיקרון הקטר (כלכלה וסטטיסטיקה) locomotive principle -
ערך אובייקטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה) objective value -
עיקרון הקיזוז (כלכלה וסטטיסטיקה) compensation principle -
ערך אובייקטיבי (חשבונאות וביקורת) objective value -
עיקרון הקרחון (ארגון וניהול עסקים) iceberg principle -
ערך אופציה (בנקאות ושוק ההון) option value -
עיקרון הקרחון (בנקאות ושוק ההון) iceberg principle -
ערך ביטחונות (בנקאות ושוק ההון) collateral value -
עיקרון השוויון (ארגון וניהול עסקים) parity principle -
ערך בלתי מוחשי (ארגון וניהול עסקים) intangible value -
עיקרון השוויון השולי (כלכלה וסטטיסטיקה) marginal parity principle -
ערך בלתי מוחשי (חשבונאות וביקורת) intangible value -
עיקרון השיוך (ארגון וניהול עסקים) principle of pertinence -
ערך בלתי ממומש (בנקאות ושוק ההון) unrealized value -
עיקרון התועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) benefit principle -
ערך בלתי ממומש (ארגון וניהול עסקים) unrealized value -
עיקרון התיקיון (ארגון וניהול עסקים) registry principle -
ערך בלתי ממומש (חשבונאות וביקורת) unrealized value -
עיקרון ייצוגיות (כלכלה וסטטיסטיקה) principle of representation -
ערך בסיכון (בנקאות ושוק ההון) value at risk -
עיקרון מימוש (ארגון וניהול עסקים) realization principle -
ערך בסיכון (ביטוח וניהול סיכונים) value at risk -
עיקרון מימוש (חשבונאות וביקורת) realization principle -
ערך בסיכון (עב"ס) (בנקאות ושוק ההון) value at risk [WAR] -
עיקרון עסק חי (כלכלה וסטטיסטיקה) going concern concept -
ערך בסיסי (בנקאות ושוק ההון) fundamental value -
עיקרון פיטרי (ארגון וניהול עסקים) peter principles -
ערך בספרים (בנקאות ושוק ההון) book value -
עיקרון תוצאת מטרה (ארגון וניהול עסקים) end-results principle -
ערך בפועל (חשבונאות וביקורת) actual value -
עיר (מקרקעין) town -
ערך בפועל (בנקאות ושוק ההון) actual value -
עיר חברה (כלכלה וסטטיסטיקה) company town -
ערך בפועל (ארגון וניהול עסקים) actual value -
עיר חומה (מקרקעין) stronghold city -
ערך בפירוק (חשבונאות וביקורת) break up value -
עיר מפעל (כלכלה וסטטיסטיקה) company town -
ערך בפירוק (ארגון וניהול עסקים) break up value -
עיר נמל (תחבורה) port town -
ערך בפירוק (בנקאות ושוק ההון) liquidation value -
עירבול מחדש (שיווק ופירסום) re-mix -
ערך בר־מימוש (בנקאות ושוק ההון) realizable value -
עירבון (בנקאות ושוק ההון) hypothecation -
ערך גרוטאה (ארגון וניהול עסקים) junk value -
עירבון (ארגון וניהול עסקים) hypothecation -
ערך גרוטאה (חשבונאות וביקורת) junk value -
עירבון (שיווק ופירסום) hypothecation -
ערך גרט (ארגון וניהול עסקים) scrap value -
עירוי (כלכלה וסטטיסטיקה) injection -
ערך גרט (בנקאות ושוק ההון) scrap value -
עירוי חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) external injection -
ערך גרט (חשבונאות וביקורת) scrap value -
עירוי חיצוני חיובי (בנקאות ושוק ההון) positive external injection -
ערך הוגן (שיווק ופירסום) fair value -
עירוי חיצוני שלילי (בנקאות ושוק ההון) negative external injection -
ערך הוגן (ארגון וניהול עסקים) fair value -
עירוי פנימי (כלכלה וסטטיסטיקה) internal injection -
ערך הוגן (בנקאות ושוק ההון) fair value -
עירוי פנימי חיובי (בנקאות ושוק ההון) positive internal injection -
ערך הוני (כלכלה וסטטיסטיקה) capital value -
עירוי פנימי שלילי (בנקאות ושוק ההון) negative internal injection -
ערך החזקה (חשבונאות וביקורת) carrying value -
עירוך (בנקאות ושוק ההון) valuation -
ערך היפרעות (ארגון וניהול עסקים) recovery value -
עירייה (מקרקעין) municipality -
ערך היפרעות (חשבונאות וביקורת) recovery value -
עירנות מכ"ם (בנקאות ושוק ההון) radar alert -
ערך הלוואה (ביטוח וניהול סיכונים) loan value -
עיתוי (ארגון וניהול עסקים) timing -
ערך הלוואה (בנקאות ושוק ההון) loan value -
עיתוי (בנקאות ושוק ההון) timing -
ערך הלוואה (מקרקעין) loan value -
עיתוי (ביטוח וניהול סיכונים) timing -
ערך המרה (בנקאות ושוק ההון) conversion value -
עיתוי (חשבונאות וביקורת) timing -
ערך הנפקה (בנקאות ושוק ההון) issue value -
עיתוי הגעה לשוק (שיווק ופירסום) time to market [ttm -
ערך הפדייה (ביטוח וניהול סיכונים) cash surrender value -
עיתוי הגעה לשוק (ארגון וניהול עסקים) time to market [ttm -
ערך השקעה (ארגון וניהול עסקים) investment value -
עיתון (תיקשורת) newspaper -
ערך השקעה (חשבונאות וביקורת) investment value -
עיתון אלקטרוני (תיקשורת) electronic magazin [ezine -
ערך זכויות (בנקאות ושוק ההון) rights value -
עיתון גומחה (תיקשורת) niche magazin -
ערך זמן של אופציה (בנקאות ושוק ההון) time value of option -
עיתון יומי (תיקשורת) daily newspaper -
ערך זמן של כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) time value of money -
עיתון לקוחות (מחשבים ומערכות מידע) newsletter -
ערך זקוף (ארגון וניהול עסקים) imputed value -
עיתון לקוחות (תיקשורת) newsletter -
ערך זקוף (חשבונאות וביקורת) imputed value -
עיתון מקוון (מחשבים ומערכות מידע) on-line magazin -
ערך חוקי (בנקאות ושוק ההון) legal value -
עיתון מקוון (תיקשורת) on-line magazin -
ערך חילופי (חשבונאות וביקורת) substitution value -
עיתון ערב (תיקשורת) evning newspaper -
ערך חילופי (ארגון וניהול עסקים) substitution value -
עיתון צהוב (תיקשורת) tabloid -
ערך חילופי: (בנקאות ושוק ההון) commuted value -
עיתון קיר (תיקשורת) wall newspaper -
ערך חילופי: (ביטוח וניהול סיכונים) commuted value -
עיתון רשמי (תיקשורת) official gazette -
ערך חיסול (בנקאות ושוק ההון) liquidation value -
עיתון רשמי (דיני עסקים) official gazette -
ערך חיסול (ארגון וניהול עסקים) liquidation value -
עיתונאות (תיקשורת) journalism -
ערך חיסול (חשבונאות וביקורת) liquidation value -
עיתונאות חדשה (תיקשורת) new journalism -
ערך חיסול נטו (ארגון וניהול עסקים) net liquidation value -
עיתונאי (תיקשורת) jurnalism -
ערך חיסול נטו (חשבונאות וביקורת) net liquidation value -
עיתונות מחתרת (תיקשורת) underground press -
ערך חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) external value -
עיתוני ילדים ונוער (תיקשורת) children press -
ערך חכירה (חשבונאות וביקורת) leasehold value -
עיתוק (תחבורה) shunting / marshalling -
ערך חכירה (מקרקעין) leasehold value -
עיתוק (מקרקעין) relocation -
ערך חלות (חשבונאות וביקורת) maturity value -
עיתוק אונייה (תחבורה) shifting of ship -
ערך חלות (בנקאות ושוק ההון) maturity value -
עיתוק מטען (תחבורה) cargo relocation -
ערך חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) value in exchange -
עכבה (משאבי אנוש) inhibition -
ערך טהור (כלכלה וסטטיסטיקה) unit free value -
עכבה (מחשבים ומערכות מידע) impedance -
ערך יחסי (כלכלה וסטטיסטיקה) relative value -
עכבה מראש (משאבי אנוש) proactive inhibition -
ערך יציאה (בנקאות ושוק ההון) exit value -
עכביש (מחשבים ומערכות מידע) spider -
ערך יציאה (חשבונאות וביקורת) exit value -
עכביש (תיקשורת) spider -
ערך יציאה מיוחל (בנקאות ושוק ההון) expected exit value -
עכבר (מחשבים ומערכות מידע) mouse -
ערך יציאה מיוחל (חשבונאות וביקורת) expected exit value -
עכנ"ס (ראשי תיבות עבריים) -
ערך יציאה שוטף (בנקאות ושוק ההון) current exit value -
על החלק (בנקאות ושוק ההון) in blank -
ערך כינון (בנקאות ושוק ההון) replacement value -
על חשבון (שיווק ופירסום) on account -
ערך כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic value -
על חשבון (חשבונאות וביקורת) on account -
ערך כלכלי (שיווק ופירסום) economic value -
על פי הכלל (בנקאות ושוק ההון) under the rule -
ערך כלכלי של מגבלה (כלכלה וסטטיסטיקה) economic value of restraint -
על פניו (דיני עסקים) prima facia -
ערך כלכלי של פעילות (כלכלה וסטטיסטיקה) economic value of activity -
על פניו (בנקאות ושוק ההון) prima facia -
ערך כניסה (בנקאות ושוק ההון) enter value -
על פניו (ארגון וניהול עסקים) prima facia -
ערך כניסה (חשבונאות וביקורת) enter value -
על קולי (מקרקעין) supersonic - <