לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
איגרת חוב נדחית (חשבונאות וביקורת) deferred bond -
א"ב (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נדחית (בנקאות ושוק ההון) deferred bond -
א"ג (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נושאת פרסים (בנקאות ושוק ההון) premium bond -
א"ד (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נושאת תלושים (כלכלה וסטטיסטיקה) coupon bond -
א"ה (בנקאות ושוק ההון) XD -
איגרת חוב נטולות (בנקאות ושוק ההון) assumed bonds -
א"ה (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נטולות (חשבונאות וביקורת) assumed bonds -
א"ש (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב ניתנת להמרה (בנקאות ושוק ההון) convertible bond -
א"ת (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב ניתנת להמרה (חשבונאות וביקורת) convertible bond -
א' א' (ייצור ותיפעול) a a -
איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (חשבונאות וביקורת) callable bond -
א-סימטרי / בלתי סימטרי (מקרקעין) asymmetrical -
איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (בנקאות ושוק ההון) callable bond -
א.ד.מ. (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נמשכת (בנקאות ושוק ההון) continued bond -
א.כ.מ. (בנקאות ושוק ההון) NSF -
איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ (חשבונאות וביקורת) bond dealt in foreign currency -
א.ל.מ. (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) bond dealt in foreign currency -
א/ק (ראשי תיבות עבריים) S/S -
איגרת חוב נערבת (חשבונאות וביקורת) guaranteed bond -
אא"כ (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נערבת (בנקאות ושוק ההון) guaranteed bond / endorsed bobd -
אא"סח (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נפדית בחלקים (בנקאות ושוק ההון) instaliment bond -
אא"ע (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב נפדית בחלקים (חשבונאות וביקורת) instaliment bond -
אב בית דין (דיני עסקים) president of court / presiding judge -
איגרת חוב נפדית לשיעורים (בנקאות ושוק ההון) instalment bond / serial bond -
אב טיפוס (מחשבים ומערכות מידע) prototype -
איגרת חוב סחירה (בנקאות ושוק ההון) negotiable bond -
אב"ג, שיטת (חשבונאות וביקורת) abc method -
איגרת חוב סמוראי (בנקאות ושוק ההון) Samurai bond -
אב"ג, שיטת (ייצור ותיפעול) abc method -
איגרת חוב ספקולטיווית (בנקאות ושוק ההון) speculative grade bond -
אב"ד (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב עדיפה (בנקאות ושוק ההון) senior bond -
אב-טיפוס (ייצור ותיפעול) archtype -
איגרת חוב עילית (בנקאות ושוק ההון) prime bond -
אב-טיפוס (תיקשורת) prototype -
איגרת חוב עירונית (בנקאות ושוק ההון) municipal bond -
אבד או לא אבד (ביטוח וניהול סיכונים) lost or not lost -
איגרת חוב על-שם (כלכלה וסטטיסטיקה) registered bond -
אבדות רצופות (ביטוח וניהול סיכונים) successive losses -
איגרת חוב פדויה (בנקאות ושוק ההון) redeemed bond -
אבדן (ייצור ותיפעול) loss -
איגרת חוב פחותה (בנקאות ושוק ההון) junior bond -
אבה"ד (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב פטורה ממס (בנקאות ושוק ההון) tax exempt bond -
אבהות (משאבי אנוש) paternalism -
איגרת חוב פסיבית (בנקאות ושוק ההון) passive bond -
אבהות אגרסיבית (ארגון וניהול עסקים) agressive parentage -
איגרת חוב ציבורית (בנקאות ושוק ההון) public bond -
אבהות פסיבית (ארגון וניהול עסקים) passive parentage -
איגרת חוב צמודה (ביטוח וניהול סיכונים) linked bond -
אבול (מקרקעין) curved gate -
איגרת חוב צמודה (כלכלה וסטטיסטיקה) linked bond -
אבזר קבוע (מקרקעין) fixture -
איגרת חוב צמודה לדולר (בנקאות ושוק ההון) bond linked to the dollar -
אבזרים (תיקשורת) props -
איגרת חוב צמודה למדד (בנקאות ושוק ההון) bond linked to cost of living index -
אבחון (ארגון וניהול עסקים) diagnostics -
איגרת חוב צמודה למדד (חשבונאות וביקורת) bond linked to cost of living index -
אבחון סינרגטי (ארגון וניהול עסקים) synergetic diagnosis -
איגרת חוב צמודה למטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) bond linked to foreign currency -
אבחון עיסוקים (משאבי אנוש) job diagnostic -
איגרת חוב צמודה למטבע חוץ (חשבונאות וביקורת) bond linked to foreign currency -
אבחנה באמצעות מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer assisted diagnosis -
איגרת חוב צמודת מדד (בנקאות ושוק ההון) index linked bond -
אבט"מ (ראשי תיבות עבריים) -
איגרת חוב צמודת מט"ח (בנקאות ושוק ההון) foreign currency linked bond -
אבטוח (שיווק ופירסום) securing -
איגרת חוב צמותה (כלכלה וסטטיסטיקה) irredeemable debenture / permanent bond / annuity bond / undated stock / perpetual bond -
אבטחה (שיווק ופירסום) security -
איגרת חוב צמותה (בנקאות ושוק ההון) perpetual bond / undated bond -
אבטחה (מחשבים ומערכות מידע) security -
איגרת חוב קבועה (בנקאות ושוק ההון) definitive bond -
אבטחה היקפית (מחשבים ומערכות מידע) peripheral security -
איגרת חוב קונצרנית (בנקאות ושוק ההון) concern bond -
אבטחה יישומית (מחשבים ומערכות מידע) applicational security -
איגרת חוב קטנה (בנקאות ושוק ההון) baby bond -
אבטחת מחשב (מחשבים ומערכות מידע) computer securit -
איגרת חוב קריאה (בנקאות ושוק ההון) callable bond -
אבטחת מידע (בנקאות ושוק ההון) securing of information -
איגרת חוב רגילה (בנקאות ושוק ההון) straight bond -
אבטחת מידע (תיקשורת) securing of information -
איגרת חוב רדומה (בנקאות ושוק ההון) inactive bond -
אבטחת מידע (ביטוח וניהול סיכונים) information securing -
איגרת חוב רוסה (בנקאות ושוק ההון) Roosa bond -
אבטחת מידע (ארגון וניהול עסקים) information securing -
איגרת חוב רפורמה (בנקאות ושוק ההון) reform bonds -
אבטחת מידע (מחשבים ומערכות מידע) information security -
איגרת חוב רשומה (כלכלה וסטטיסטיקה) fully registered bond -
אבטחת מידע אלקטרוני (תיקשורת) sybersecurity -
איגרת חוב רשומה באופן מלא (בנקאות ושוק ההון) fully registered bond -
אבטחת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data safety -
איגרת חוב רשומה לגבי הקרן בלבד (כלכלה וסטטיסטיקה) registered coupon bond -
אבטחת תוכנה (מחשבים ומערכות מידע) software protection -
איגרת חוב רשומה לגבי ריבית בלבד (בנקאות ושוק ההון) registered bond as to interest only -
אבטלה (כלכלה וסטטיסטיקה) unemployment -
איגרת חוב רשומה למסחר (בנקאות ושוק ההון) listed bonds -
אבטלה (ייצור ותיפעול) unemployment -
איגרת חוב שאבדה (חשבונאות וביקורת) lost bond -
אבטלה אגררית (כלכלה וסטטיסטיקה) agricultural unemployment -
איגרת חוב שגיא (בנקאות ושוק ההון) sagi bond -
אבטלה אזורית (כלכלה וסטטיסטיקה) regional unemployment -
איגרת חוב שוגון (בנקאות ושוק ההון) shogun bond -
אבטלה דפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה) deflationary unemployment -
איגרת חוב שחר (בנקאות ושוק ההון) shahar bond -
אבטלה זמנית (כלכלה וסטטיסטיקה) temporary unemployment -
איגרת חוב של חברה (בנקאות ושוק ההון) corporate bond -
אבטלה חיכוכית (כלכלה וסטטיסטיקה) frictional unemployment -
איגרת חוב של חברה (חשבונאות וביקורת) corporate bond -
אבטלה חלקית (כלכלה וסטטיסטיקה) partial unemployment -
איגרת חוב של מדינת ישראל (בנקאות ושוק ההון) State of Israel bond -
אבטלה טכנולוגית (ייצור ותיפעול) technological unemployment -
איגרת חוב שלא הומרה (חשבונאות וביקורת) hung convertible -
אבטלה טכנולוגית (כלכלה וסטטיסטיקה) technological unemployment -
איגרת חוב שלא הומרה (בנקאות ושוק ההון) hung convertible \ hunged bond -
אבטלה כפויה (יחסי עבודה) involuntary unemployment -
איגרת חוב שלא הונפקה (בנקאות ושוק ההון) unissued bond -
אבטלה כרונית (כלכלה וסטטיסטיקה) chronic unemployment -
איגרת חוב שמית (בנקאות ושוק ההון) registered bond -
אבטלה מבנית (כלכלה וסטטיסטיקה) structural unemployment -
איגרת חוב תאגידית (בנקאות ושוק ההון) concern bond -
אבטלה מחזורית (כלכלה וסטטיסטיקה) cyclical unemployment -
איגרת חוב, מיסוי (דיני עסקים) tax on bonds -
אבטלה מרצון (כלכלה וסטטיסטיקה) voluntary unemployment -
איגרת חוב, מיסוי (בנקאות ושוק ההון) tax on bonds -
אבטלה נוקשה (כלכלה וסטטיסטיקה) hard-core unemployment -
איגרת חוב, פדיון (בנקאות ושוק ההון) bond redemption -
אבטלה ניידת (ייצור ותיפעול) fluctuating unemployment -
איגרת חוב, פדיון (חשבונאות וביקורת) bond redemption -
אבטלה סטרוקטורלית (כלכלה וסטטיסטיקה) structural unemployment -
איגרת חיסכון (ביטוח וניהול סיכונים) saving bond -
אבטלה סמויה (יחסי עבודה) hidden unemployment -
איגרת חיסכון (בנקאות ושוק ההון) saving bond -
אבטלה סמויה (ייצור ותיפעול) hidden unemployment -
איגרת מידע (תיקשורת) news letter -
אבטלה סמויה (כלכלה וסטטיסטיקה) hidden unemployment -
איגרת מק"מ (בנקאות ושוק ההון) short-term bond -
אבטלה עונתית (כלכלה וסטטיסטיקה) seasonal unemployment -
איגרת פטורת מס (בנקאות ושוק ההון) tax exempt bond -
אבטלה קיינסיאנית (כלכלה וסטטיסטיקה) Keynesian unemployment -
אידאוגרמה (תיקשורת) ideogram -
אבטלה קלאסית (כלכלה וסטטיסטיקה) classical unemployment -
אידאוגרפיה (תיקשורת) -
אבטלה, ביטוח (כלכלה וסטטיסטיקה) unemployment insurance -
אידיאולוגיה הנהלתית (משאבי אנוש) management ideology -
אבטלה, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) unemployment rate -
אידיאולוגיה הנהלתית (ארגון וניהול עסקים) management ideology -
אבטלת גורמי ייצור (יחסי עבודה) factors unemployment -
אידיאל-טיפוס (ארגון וניהול עסקים) ideal-type -
אבטלת גורמי ייצור (ייצור ותיפעול) factors unemployment -
אידרה (מקרקעין) fishbone -
אבטלת הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital unemployment -
איון מינוף (בנקאות ושוק ההון) deleverage -
אבטלת הון (ייצור ותיפעול) capital unemployment -
איור (שיווק ופירסום) illustratiohn -
אבטלת מכונות (ייצור ותיפעול) machinery unemployment -
איוש (ארגון וניהול עסקים) manning -
אבטלת עובדים (יחסי עבודה) workers unemployment -
איוש (משאבי אנוש) manning -
אבטלת עובדים (ייצור ותיפעול) workers unemployment -
איוש יתר (ייצור ותיפעול) overmanning -
אבטלת צוואר בקבוק (כלכלה וסטטיסטיקה) bottleneck unemployment -
איוש יתר (משאבי אנוש) overmanning -
אביק (מקרקעין) drain -
איוש משרה (משאבי אנוש) position manning -
אביק רצפה (מקרקעין) floor drain -
איוש עיסוקים (משאבי אנוש) occupations manning -
אביר (בנקאות ושוק ההון) knight -
איזו (מחשבים ומערכות מידע) iso -
אביר אפור (בנקאות ושוק ההון) gray knight -
איזולציה (מקרקעין) insulation -
אביר לבן (בנקאות ושוק ההון) white knight -
איזון (כלכלה וסטטיסטיקה) equilibrium -
אביר צהוב (בנקאות ושוק ההון) yellow knight -
איזון (תיקשורת) balance -
אביר שחור (בנקאות ושוק ההון) black knight -
איזון (בנקאות ושוק ההון) breakeven -
אבן (מקרקעין) stone -
איזון (ארגון וניהול עסקים) breakeven -
אבן בנייה (מקרקעין) building stone -
איזון (ייצור ותיפעול) balancing -
אבן בת' (מקרקעין) bath stone -
איזון (חשבונאות וביקורת) balancing -
אבן גוויל (מקרקעין) plum -
איזון (2) (חשבונאות וביקורת) breakeven -
אבן גזית (מקרקעין) ashlar / aewn stone -
איזון (2) (בנקאות ושוק ההון) blancing -
אבן גיר (מקרקעין) limestone -
איזון אינטרסים (יחסי עבודה) equalization of interest -
אבן גרוסה (מקרקעין) crushed stone -
איזון אפס (מחשבים ומערכות מידע) zero balance -
אבן דבש (מקרקעין) unhewn stone -
איזון אצווה (מחשבים ומערכות מידע) batch balancing -
אבן דרבן (מקרקעין) quill stone -
איזון אקטוארי (יחסי עבודה) actuarial balance -
אבן הראשה (מקרקעין) keystone -
איזון אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial equalization -
אבן זפת (מקרקעין) tar stone -
איזון אקטוארי (2) (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial balance -
אבן חוורת (מקרקעין) marl stone -
איזון אקטוארי (2) (יחסי עבודה) actuarial equalization -
אבן חול (מקרקעין) sand stone -
איזון דיבידנד (חשבונאות וביקורת) dividend equalization -
אבן חול נובית (מקרקעין) nob sand stone -
איזון דיבידנד (כלכלה וסטטיסטיקה) dividend equalization -
אבן חומה (מקרקעין) brown stone -
איזון דיבידנד (ארגון וניהול עסקים) dividend equalization -
אבן חופשית (מקרקעין) free stone -
איזון דמוגרפי (ביטוח וניהול סיכונים) demographic balance -
אבן חן (בנקאות ושוק ההון) precious stone -
איזון זמן (ייצור ותיפעול) time balancing -
אבן טבעית (מקרקעין) natural stone -
איזון זמן (משאבי אנוש) time balancing -
אבן טובה (בנקאות ושוק ההון) jewel -
איזון חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) external balance -
אבן טין (מקרקעין) stoneware -
איזון יומי (בנקאות ושוק ההון) daily balancing -
אבן יסוד (מקרקעין) foundation stone -
איזון כללי (כלכלה וסטטיסטיקה) general equilibrium -
אבן יקרה (בנקאות ושוק ההון) precious stone -
איזון משאבים (ייצור ותיפעול) resource leveling -
אבן כביש (מקרקעין) paved road stone -
איזון נאש (כלכלה וסטטיסטיקה) Nash equilibrium -
אבן כיפה (מקרקעין) cupola stone -
איזון נתיבים (תחבורה) lane balance -
אבן לודית (מקרקעין) quartzite stone -
איזון פנימי (כלכלה וסטטיסטיקה) internal balance -
אבן ליבה (מקרקעין) core stone -
איזון פנימי-חיצוני (כלכלה וסטטיסטיקה) internal-external balance -
אבן לקט (מקרקעין) unrefind stone -
איזון שנתי (ביטוח וניהול סיכונים) annual balance -
אבן מוצא (מקרקעין) egress stone -
איזון שערים (בנקאות ושוק ההון) rates balancing -
אבן מחצב (מקרקעין) quarried stone -
איזון תהליך (ארגון וניהול עסקים) process balancing -
אבן מידה (מקרקעין) measurement stone -
איזון תהליך (ייצור ותיפעול) process balancing -
אבן מיל (תחבורה) mile stone -
איזון תיק (בנקאות ושוק ההון) portfolio balancing -
אבן מלאכותית (מקרקעין) artificial stone -
איזון תיק (ביטוח וניהול סיכונים) balancing of portfolio -
אבן מצע (מקרקעין) bed stone -
איחוד (ארגון וניהול עסקים) consolidation -
אבן משקע (מקרקעין) sediment stone -
איחוד (בנקאות ושוק ההון) consolidation -
אבן סבון (מקרקעין) soap stone -
איחוד (מחשבים ומערכות מידע) or -
אבן פינה (מקרקעין) cornerstone -
איחוד (חשבונאות וביקורת) consolidation -
אבן פסיפס (מקרקעין) mosaic stone -
איחוד (דיני עסקים) consolidation -
אבן פשטידה (מקרקעין) pie stone -
איחוד אופקי (כלכלה וסטטיסטיקה) horizontal combination -
אבן קילומטר (תחבורה) kilometer stone -
איחוד אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה) Europena union (EU) -
אבן קישור (מקרקעין) through stone -
איחוד דו"חות (בנקאות ושוק ההון) consolidation of statements -
אבן קנטית (מקרקעין) kent stone -
איחוד הון (בנקאות ושוק ההון) capital consolidation -
אבן קשה (מקרקעין) hard stone -
איחוד חברות (בנקאות ושוק ההון) companies integration -
אבן רקובה (מקרקעין) decaying stone -
איחוד חלקות (מקרקעין) consolidation of parcels / plottage -
אבן שחם (מקרקעין) granite -
איחוד כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic union -
אבן שפה (מקרקעין) curbstone -
איחוד לאחור (ייצור ותיפעול) backward integration -
אבן שפה (תחבורה) curb \ curbstone -
איחוד לאחור (כלכלה וסטטיסטיקה) backward integration -
אבן תכלת (מקרקעין) azure stone -
איחוד לאחור (ארגון וניהול עסקים) backward integration -
אבנ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
איחוד לפנים (ייצור ותיפעול) forward combination -
אבנד (מחשבים ומערכות מידע) (abnormal end) abend -
איחוד לפנים (ארגון וניהול עסקים) forward combination -
אבנית (מקרקעין) fur -
איחוד לפנים (כלכלה וסטטיסטיקה) forward integration -
אבנר / איגוד לביטוח נפגעי רכב (ביטוח וניהול סיכונים) avner / motor vehicle accident victims insurance association ltd. -
איחוד מאזניים (כלכלה וסטטיסטיקה) balance sheets consolidation -
אבסולוטיזם (ארגון וניהול עסקים) absolutism -
איחוד מוניטרי (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary union -
אבעיה (בנקאות ושוק ההון) consultive case -
איחוד מוניטרי אירופי (כלכלה וסטטיסטיקה) European monetary union (EMU) -
אבקה (תחבורה) sting -
איחוד מוציא (מחשבים ומערכות מידע) exclusive or (xor) -
אבקוס (מקרקעין) abacus -
איחוד מטבע (בנקאות ושוק ההון) currency union -
אברזין (תחבורה) canvas -
איחוד מטלות (משאבי אנוש) tasks consolidation -
אבריה (ביטוח וניהול סיכונים) average -
איחוד מכס (כלכלה וסטטיסטיקה) customs union -
אבריה (תחבורה) average -
איחוד מניות (בנקאות ושוק ההון) reverse stock split / consolidation of shares -
אבריה חלקית (ביטוח וניהול סיכונים) particular average -
איחוד משכנתאות (מקרקעין) mortgage consolidation -
אבריה לכלל (ביטוח וניהול סיכונים) general average -
איחוד משכנתאות (בנקאות ושוק ההון) mortgage consolidation -
אבריה לכלל (תחבורה) general average -
איחוד סעיפים (חשבונאות וביקורת) consolidation of items -
אבריה לפרט (ביטוח וניהול סיכונים) particular average -
איחוד עניין (חשבונאות וביקורת) polling of interests -
אג"ח (ראשי תיבות עבריים) -
איחוד עניין (ארגון וניהול עסקים) polling of interests -
אג"ח מט"ח (ראשי תיבות עבריים) -
איחוד קדימה (ארגון וניהול עסקים) forward combination -
אג"ש (ראשי תיבות עבריים) -
איחוד קדימה (ייצור ותיפעול) forward combination -
אג' (ראשי תיבות עבריים) -
איחוד קדימה (בנקאות ושוק ההון) forward conbination / forward integration -
אג'יו (בנקאות ושוק ההון) agio -
איחוד תיקים (דיני עסקים) consolidation of action -
אגב עבודה (משאבי אנוש) on the job -
איחוד תשלומים אירופאי (כלכלה וסטטיסטיקה) European payments union -
אגב שירות (משאבי אנוש) in service -
איחודיות פונקציונלית (ארגון וניהול עסקים) unifunctionalism -
אגבור (כלכלה וסטטיסטיקה) synergy -
איחור (ביטוח וניהול סיכונים) delay -
אגבור (ייצור ותיפעול) synergy -
איחור בחיקוי (כלכלה וסטטיסטיקה) imitation lag -
אגבור (שיווק ופירסום) synergy -
איחור זמן (כלכלה וסטטיסטיקה) time lag -
אגד (תיקשורת) cluster -
איחזוז (שיווק ופירסום) gimmick -
אגד (תחבורה) Egged -
איחזור (מחשבים ומערכות מידע) extracting -
אגד (מקרקעין) support unit -
איחזור מידע (מחשבים ומערכות מידע) information retrieval -
אגד (מחשבים ומערכות מידע) cluster -
איחסון (תחבורה) storage -
אגד זכויות (מקרקעין) bundle of rights -
איחסון (ייצור ותיפעול) storage -
אגד חברות (בנקאות ושוק ההון) cap -
איחסון (מחשבים ומערכות מידע) storage -
אגד חברות בינוניות (בנקאות ושוק ההון) mid cap -
איחסון (2) (מחשבים ומערכות מידע) storing -
אגד חברות גדולות (בנקאות ושוק ההון) big cap / large cap -
איחסון אופטי (מחשבים ומערכות מידע) optical storage -
אגד חברות זעירות (בנקאות ושוק ההון) micro cap -
איחסון דו־מגנטי (מחשבים ומערכות מידע) -
אגד חברות ננסיות (בנקאות ושוק ההון) nano cap -
איחסון דינמי (מחשבים ומערכות מידע) dynamic storage -
אגד חברות ענקיות (בנקאות ושוק ההון) mega cap -
איחסון חיצוני (מחשבים ומערכות מידע) external storage -
אגד חברות קטנות (בנקאות ושוק ההון) small cap -
איחסון מוגן (מחשבים ומערכות מידע) protected store -
אגד מאגרים (מחשבים ומערכות מידע) buffer pool -
איחסון משוייך (מחשבים ומערכות מידע) associative storage -
אגד תקליטים (מחשבים ומערכות מידע) disk pack -
איחסון נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data storage -
אגדה אורבנית (תיקשורת) urban legend -
איחסון סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) digital recording -
אגו (ארגון וניהול עסקים) ego -
איחסון קבוע (מחשבים ומערכות מידע) fixed storage -
אגו הורים (ארגון וניהול עסקים) parent ego -
איחסון קבצים עילי (מחשבים ומערכות מידע) high level file store -
אגו"ש (ראשי תיבות עבריים) -
איחסון קריאוגני (מחשבים ומערכות מידע) -
אגודה הדדית (ביטוח וניהול סיכונים) mutual society -
איחסון רב-כמות (מחשבים ומערכות מידע) bulk storage -
אגודה הדדית (בנקאות ושוק ההון) mutual society -
איחצון (מחשבים ומערכות מידע) outing -
אגודה הדדית לחיסכון (בנקאות ושוק ההון) mutual saving bank -
איטונג (מקרקעין) itung -
אגודה להלוואה ולחיסכון (בנקאות ושוק ההון) saving and loan association -
איטליק (תיקשורת) Italic -
אגודה לתרבות הדיור (מקרקעין) condominum onners association -
איטרציה (ייצור ותיפעול) iteration -
אגודה מקצועית (יחסי עבודה) trade union -
איי (מחשבים ומערכות מידע) a -
אגודה עותומנית (כלכלה וסטטיסטיקה) Ottoman society -
איי-איי-אל (מחשבים ומערכות מידע) international algebraic language ial -
אגודה רשומה (בנקאות ושוק ההון) registered organization / association -
איי-איי-אם (בנקאות ושוק ההון) aim -
אגודה שיתופית (ביטוח וניהול סיכונים) co-operative society -
איי-איי-ג'י (ראשי תיבות עבריים) AIG -
אגודה שיתופית (בנקאות ושוק ההון) cooperative -
איי-אל-יו (מחשבים ומערכות מידע) arithmetic logic unit alu -
אגודה שיתופית לאשראי (בנקאות ושוק ההון) credit coorperative society -
איי-אס-או (דיני עסקים) I.S.O. -
אגודה שיתופית לאשראי ולחיסכון (בנקאות ושוק ההון) credit and saving association -
איי-אס-או (ייצור ותיפעול) I.S.O. -
אגודה שיתופית לביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) mutual company insurance -
איי-בול (תיקשורת) eye ball -
אגודל (מידות ומשקלות) thumb -
איי-די-אל (ביטוח וניהול סיכונים) A.D.L. -
אגודת האקטוארים (ביטוח וניהול סיכונים) society of actuaries -
איי-די-אמ-אס (מחשבים ומערכות מידע) management system integrated data . idms -
אגודת המודדים המוסמכים (מקרקעין) association of licensed surveyor -
איי-טי-יו (מחשבים ומערכות מידע) telecommunication union international itu -
אגודת צרכנים (שיווק ופירסום) consumer cooperative -
איי-סי-אמ (מחשבים ומערכות מידע) computing machinery acm association for -
אגורה (בנקאות ושוק ההון) agora -
איי-סי-קיו (תיקשורת) I.C.Q. -
אגורה (מידות ומשקלות) pennyweight -
איי־פוד (תיקשורת) I Pod -
אגח"ש (ראשי תיבות עבריים) -
אייטם (תיקשורת) item -
אגיפה (תחבורה) winging -
אייטם (תיקשורת) item -
אגירה (ייצור ותיפעול) hoarding -
אייטש־די־אל־סי (תיקשורת) high level data link contol hdlc -
אגירה (מחשבים ומערכות מידע) buffering -
אייל (בנקאות ושוק ההון) stag -
אגירה (כלכלה וסטטיסטיקה) hoarding -
אייץ' (מחשבים ומערכות מידע) h -
אגירת עבודה (משאבי אנוש) labor hoarding -
אייץ'־די־אל־סי (מחשבים ומערכות מידע) high level data link contol hdlc -
אגירת עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor hoarding -
אייץ'-טי-אם-אל (מחשבים ומערכות מידע) hypertext markup language [html] -
אגל"ה (בנקאות ושוק ההון) convertible bond -
אייץ'-פי (מחשבים ומערכות מידע) hp -
אגן (מחשבים ומערכות מידע) sink -
אייריס (שיווק ופירסום) iris -
אגן (מקרקעין) tank -
איכויות, מדידת (ייצור ותיפעול) -
אגן ניקוז (מקרקעין) draining basin -
איכון בעיות (מחשבים ומערכות מידע) problem determination -
אגף (ארגון וניהול עסקים) department -
איכות (כלכלה וסטטיסטיקה) quality -
אגף (מקרקעין) wing -
איכות (ייצור ותיפעול) quality -
אגף איכלוס (מקרקעין) housing department -
איכות (שיווק ופירסום) quality -
אגף האפוטרופוס הכללי (מקרקעין) administrator general`s department -
איכות איגרת חוב (ביטוח וניהול סיכונים) bond quality -
אגף כוח אדם (ארגון וניהול עסקים) personnel branch -
איכות איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond quality -
אגף לאיגוד מקצועי (יחסי עבודה) trade union department -
איכות ביצוע (ייצור ותיפעול) performance quality -
אגף לביטחון סוציאלי (יחסי עבודה) social security department -
איכות גבולית (ייצור ותיפעול) borderline quality -
אגף לתכנון ובינוי ערים (מקרקעין) urban planning department -
איכות דמוית דפוס (מחשבים ומערכות מידע) near-letter quality (nlq) -
אגף לתכנון והנדסה (מקרקעין) planning and engineering department -
איכות הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital quality -
אגף נכסים ודיור (מקרקעין) property and housing department -
איכות חיי עבודה (משאבי אנוש) work life quality -
אגף2 (מקרקעין) department -
איכות חיים (כלכלה וסטטיסטיקה) quality of life -
אגפאקולור (תיקשורת) Agfacolour -
איכות חיים (שיווק ופירסום) quality of life -
אגר (ייצור ותיפעול) hoard -
איכות טיוטה (מחשבים ומערכות מידע) draft quality -
אגרגט (מקרקעין) aggreage -
איכות יוצאת ממוצעת (ייצור ותיפעול) -
אגרגט גס (מקרקעין) coarse aggregate -
איכות לקויה (ייצור ותיפעול) faulty quality -
אגרגט דק (מקרקעין) fine aggregate -
איכות מובנית (ייצור ותיפעול) built-in quality -
אגרגט כל-בו (מקרקעין) all in aggregate -
איכות מוצר (ייצור ותיפעול) product quality -
אגרה (דיני עסקים) charge -
איכות מכתב (מחשבים ומערכות מידע) letter quality. -
אגרה (תחבורה) fee -
איכות ספר (מחשבים ומערכות מידע) book quality -
אגרה (כלכלה וסטטיסטיקה) charge/fee -
איכות עבודה (ייצור ותיפעול) work quality -
אגרה (תיקשורת) fee -
איכות שטרי חליפין (בנקאות ושוק ההון) quality of bills of exchange -
אגרה (ביטוח וניהול סיכונים) fee -
איכר (כלכלה וסטטיסטיקה) farmer -
אגרה (יחסי עבודה) charge -
איל ברזל (תחבורה) battering ram -
אגרה נוספת (בנקאות ושוק ההון) additional fee -
איל עיתונות (תיקשורת) press magnate -
אגרה שנתית (דיני עסקים) annual fee -
איל"א (ראשי תיבות עבריים) -
אגרה שנתית (בנקאות ושוק ההון) annual fee -
איל"ש (ראשי תיבות עבריים) -
אגרה שנתית (ארגון וניהול עסקים) annual fee -
איל"ת (ראשי תיבות עבריים) -
אגריגציה (ייצור ותיפעול) aggregation -
אילגון (מקרקעין) anti-corrosive -
אגרסיה (ארגון וניהול עסקים) agression -
אילומינציה (תיקשורת) illumination -
אגרסיה (משאבי אנוש) aggressiveness -
אילוסטרציה (תיקשורת) illustration -
אגרת בנייה (מקרקעין) construction fee -
אילוץ (ייצור ותיפעול) constraint -
אגרת בנקים (בנקאות ושוק ההון) bank fee -
אילוץ (מחשבים ומערכות מידע) force./ constraint -
אגרת גודש (תחבורה) congenstion fee -
אילוץ (ארגון וניהול עסקים) constraint -
אגרת גרירה (תחבורה) towage dues -
אילוץ אנושי (ארגון וניהול עסקים) human constraint -
אגרת הון (בנקאות ושוק ההון) capital fee -
אילוץ טכנולוגי (ייצור ותיפעול) technological constraint -
אגרת מירצף (תחבורה) berthage -
אילוצי תקציב (כלכלה וסטטיסטיקה) budget constraint -
אגרת מירתק (תחבורה) mooring dues -
אילוצים (בנקאות ושוק ההון) constraints -
אגרת מעבר (מקרקעין) toll -
אילוצים (כלכלה וסטטיסטיקה) constraints -
אגרת משפט (דיני עסקים) litigation fee -
אילוצים משפטיים (דיני עסקים) legal constraints -
אגרת משפט (בנקאות ושוק ההון) litigation fees / court fee -
אילחוט (תיקשורת) wireless broadcasting -
אגרת ניתוב (תחבורה) pilotage -
אילתור / אלתור (תיקשורת) improvisation -
אגרת עגינה (תחבורה) anchor dues -
אימון (משאבי אנוש) training. -
אגרת עיסוק (בנקאות ושוק ההון) occupation fee -
אימון באכסדרה (משאבי אנוש) vestibule training -
אגרת פיתוח (מקרקעין) development fee -
אימון בזק (משאבי אנוש) blitz training -
אגרת רישום משכנתא (מקרקעין) mortgage registration fee -
אימון בסיסי (משאבי אנוש) basic training -
אגרת רישום משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage registration fee -
אימון בעתודה (משאבי אנוש) reserve training -
אגרת רישיון (בנקאות ושוק ההון) licence fee -
אימון לרגישות (משאבי אנוש) sensitivity training -
אגרת שירות (בנקאות ושוק ההון) service fee -
אימון מתלמד (משאבי אנוש) coaching -
אד"ר (בנקאות ושוק ההון) ADR -
אימון סל (משאבי אנוש) basket training -
אד־אידם (בנקאות ושוק ההון) ad idem -
אימון סריג מנהיגותי (ארגון וניהול עסקים) managerial grid training -
אד־הוק (בנקאות ושוק ההון) ad-hoc -
אימוץ ילד (דיני עסקים) child adoption -
אד-הוק (ארגון וניהול עסקים) ad hoc -
אימוץ ילד (יחסי עבודה) child adoption -
אד־הוק (תיקשורת) ad-hoc -
אימות (מחשבים ומערכות מידע) verification -
אד־הוק, כלל (בנקאות ושוק ההון) ad-hoc rull -
אימות (ארגון וניהול עסקים) authentication . -
אד-הוקרטיה (ארגון וניהול עסקים) adhocracy -
אימות (דיני עסקים) verification -
אד-ולורם (מקרקעין) ad valoren -
אימות (בנקאות ושוק ההון) verification -
אדאבאס (מחשבים ומערכות מידע) adabas -
אימות (חשבונאות וביקורת) verificatiom -
אדוור (תיקשורת) adware -
אימות (2) (בנקאות ושוק ההון) authentication -
אדוורטייזינג אייג' (תיקשורת) advertising age -
אימות בדרך השלילה (בנקאות ושוק ההון) negative verification -
אדום, סעיף (בנקאות ושוק ההון) red clause -
אימות בדרך השלילה (חשבונאות וביקורת) nigative verification -
אדום־ירוק־כחול (מחשבים ומערכות מידע) red-green-blue [rgb -
אימות חיובי (בנקאות ושוק ההון) positive verification -
אדון (מחשבים ומערכות מידע) master -
אימות ישיר (חשבונאות וביקורת) direct verification -
אדון (ארגון וניהול עסקים) master -
אימות ישיר (בנקאות ושוק ההון) direct vertification -
אדורסט (מקרקעין) adorest -
אימות יתרות (חשבונאות וביקורת) balances verification -
אדיקולה (מקרקעין) adicula -
אימות מסרים (בנקאות ושוק ההון) authentication of messages -
אדיש לסיכון (בנקאות ושוק ההון) risk neutral -
אימות נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data verification -
אדישות (שיווק ופירסום) indifference -
אימות פנימי (חשבונאות וביקורת) internal verification -
אדם (בנקאות ושוק ההון) person / man -
אימות שיק (בנקאות ושוק ההון) check verification -
אדם אדם (משאבי אנוש) man to man -
אימות תעודות (בנקאות ושוק ההון) authentication of certificates -
אדם ביורוקרטי (ארגון וניהול עסקים) bureaucratic man -
אימיס (מחשבים ומערכות מידע) integrated management information system imis -
אדם זולת המבוטח (ביטוח וניהול סיכונים) person other than the insured person -
אימפלמנטציה (ייצור ותיפעול) implementation -
אדם יוצר (ארגון וניהול עסקים) homo faber -
אימפריאליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) imperialism -
אדם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) Homo economicous -
אימפריאליזם כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic imperialism -
אדם ניהולי (ארגון וניהול עסקים) administrative man -
אימפרסונליות (משאבי אנוש) impersonality -
אדם סביר (בנקאות ושוק ההון) prudent man / reasonable person -
אין הוראה (בנקאות ושוק ההון) no order -
אדם סביר (דיני עסקים) reasonable person -
אין חשבון (בנקאות ושוק ההון) no account -
אדם סביר, כלל (בנקאות ושוק ההון) prudent man rull -
אין כיסוי מספיק (בנקאות ושוק ההון) nonsufficient funds -
אדמה (מקרקעין) land -
אין שליח ממנה שליח (דיני עסקים) erageled delegatus non potest [L] -
אדמה חרוכה (בנקאות ושוק ההון) scorched earth -
אין תביעה (דיני עסקים) Non-suit -
אדמות מינהל (מקרקעין) israel land administration -
אין תביעה (בנקאות ושוק ההון) nonsuit -
אדמיניסטרטור (ארגון וניהול עסקים) administrator -
אין-חזור (כלכלה וסטטיסטיקה) irreversibility -
אדמינסטרציה (ארגון וניהול עסקים) administration -
אינדוקטרינציה (משאבי אנוש) indoctrination -
אדמירל (תחבורה) admiral -
אינדוקס (מחשבים ומערכות מידע) indexing -
אדמירלות (תחבורה) admirality -
אינדוקציה (ארגון וניהול עסקים) induction -
אדן (תחבורה) tie / sleeper -
אינדוקציה (כלכלה וסטטיסטיקה) inductive method -
אדן (מקרקעין) foundation -
אינדי (שיווק ופירסום) indi -
אדן חלון (מקרקעין) windowsill -
אינדיבידואליות (יחסי עבודה) individualism -
אדנות (כלכלה וסטטיסטיקה) seignorage -
אינדיבידואליזם (ארגון וניהול עסקים) individualism -
אדפטציה (תיקשורת) adaptation -
אינדיבידואליזם (משאבי אנוש) individualism -
אדריכל (מקרקעין) architect -
אינדיגו (שיווק ופירסום) indigo -
אדריכל רשוי (מקרקעין) licenced architect -
אינדיקטור (ייצור ותיפעול) indicator -
אדריכלות (מחשבים ומערכות מידע) architecture -
אינדיקטור (כלכלה וסטטיסטיקה) indicator -
אדריכלות (מקרקעין) architecture -
אינדיקטור אובייקטיבי (בנקאות ושוק ההון) objective indicator -
אדריכלות אורגנית (מקרקעין) organic architecture -
אינדיקטור בו-זמני (כלכלה וסטטיסטיקה) coincident indicator -
אדריכלות מודרנית (מקרקעין) modern architecture -
אינדיקטור היצע כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) money supply indicator -
אדריכלות נוף (מקרקעין) landscape architect -
אינדיקטור מחירי בתים (מקרקעין) house prices indicator -
אדריכלות פון נוימן (מחשבים ומערכות מידע) von neumann architecture -
אינדיקטור מחירי בתים (כלכלה וסטטיסטיקה) house prices indicator -
אדריכלות רוקוקו (מקרקעין) rococo architecture -
אינדיקטור נגדי (בנקאות ושוק ההון) contrary indicators -
אדריכלות רנסנס (מקרקעין) renaissance architecture -
אינדיקטור רגשי (בנקאות ושוק ההון) sentiment indicators -
אדריכלות רשת מערכות (מחשבים ומערכות מידע) systems network architecture [sna -
אינדיקטורים כלכליים (כלכלה וסטטיסטיקה) economic indicators -
אדריכלות רשתות (מחשבים ומערכות מידע) network architecture -
אינדיקטורים מאחרים (כלכלה וסטטיסטיקה) lagging indicators -
אדרסוגרף (ארגון וניהול עסקים) addressograph -
אינדיקטורים מובילים (כלכלה וסטטיסטיקה) leading indicators -
אהדה (שיווק ופירסום) sympathy -
אינדיקטורים מובילים (בנקאות ושוק ההון) leading indicators -
או (מחשבים ומערכות מידע) or -
אינדיקטורים מוניטריים (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary indicators -
או (בנקאות ושוק ההון) or -
אינדיקטורים מחזוריים (כלכלה וסטטיסטיקה) cyclical indicators -
או טוב יותר (בנקאות ושוק ההון) or better [OB] -
אינדיקטורים מקדימים (כלכלה וסטטיסטיקה) leading indicators -
או"ח (ראשי תיבות עבריים) -
אינדיקטורים מקדימים - מאחרים, יחס (כלכלה וסטטיסטיקה) lead - lag indicators relationship -
או"ם (ראשי תיבות עבריים) -
אינדקס (מחשבים ומערכות מידע) index. -
או"פ (ראשי תיבות עבריים) -
אינדקס (כלכלה וסטטיסטיקה) index -
או"ש (ראשי תיבות עבריים) -
אינדקס (ביטוח וניהול סיכונים) index -
או־סי־אר (מחשבים ומערכות מידע) ocr optical character recognition -
אינדקס (חשבונאות וביקורת) index -
אובדן (חשבונאות וביקורת) loss -
אינדקס אתרים (מחשבים ומערכות מידע) site index -
אובדן (ביטוח וניהול סיכונים) loss -
אינדקס בעלי מניות (בנקאות ושוק ההון) shareholders index -
אובדן או נזק (ביטוח וניהול סיכונים) loss or damage -
אינדקס גס (מחשבים ומערכות מידע) gross index -
אובדן איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) lost bond -
אינדקס עדין (מחשבים ומערכות מידע) fine index -
אובדן איפיון (ייצור ותיפעול) loss of specie -
אינו בר־המחאה (בנקאות ושוק ההון) non-assignable -
אובדן איפיון (ביטוח וניהול סיכונים) loss of specie -
אינו בר־העברה (בנקאות ושוק ההון) Inalienable -
אובדן בעלות (ארגון וניהול עסקים) alienation -
אינות (בנקאות ושוק ההון) abeyance -
אובדן גמור (ביטוח וניהול סיכונים) total loss -
אינט' (ראשי תיבות עבריים) -
אובדן גמור בהסכם (ביטוח וניהול סיכונים) arranged total loss -
אינטגריטי (ארגון וניהול עסקים) integrity -
אובדן גמור בפשרה (ביטוח וניהול סיכונים) compromised total loss -
אינטגרציה (בנקאות ושוק ההון) integration -
אובדן גמור להלכה (ביטוח וניהול סיכונים) constructive total loss -
אינטגרציה (ייצור ותיפעול) integration -
אובדן גמור למעשה (ביטוח וניהול סיכונים) actual total loss -
אינטגרציה בקנה-מידה בינוני (מחשבים ומערכות מידע) medium scale integration [msi -
אובדן דמי שכירות (ביטוח וניהול סיכונים) loss of rent -
אינטגרציה בקנה-מידה גדול (מחשבים ומערכות מידע) large scale integration (lsi) -
אובדן הוצאות (ביטוח וניהול סיכונים) loss of expenses -
אינטגרציה בקנה-מידה גדול ביותר (מחשבים ומערכות מידע) super large scale integration (slsi) -
אובדן הילדות (תיקשורת) disappearance of childhood -
אינטגרציה בקנה-מידה קטן (מחשבים ומערכות מידע) integration (ssi) . small scale -
אובדן הכנסות (ביטוח וניהול סיכונים) loss of income -
אינטגרציה סיפרתית (מחשבים ומערכות מידע) digital integrator -
אובדן הנחה (שיווק ופירסום) lost discount -
אינטואיציה (ארגון וניהול עסקים) intuition -
אובדן הנחה (חשבונאות וביקורת) lost discount -
אינטלסט (תיקשורת) intelset -
אובדן השתכרות (ביטוח וניהול סיכונים) loss of earnings -
אינטר־אליה (בנקאות ושוק ההון) inter alia -
אובדן חלקי (ביטוח וניהול סיכונים) partial loss -
אינטר-אליה (דיני עסקים) inter aila -
אובדן יחידות (חשבונאות וביקורת) lost units -
אינטר־ויוו (בנקאות ושוק ההון) inter vivos -
אובדן יחידות (ייצור ותיפעול) lost units -
אינטרא-נט (שיווק ופירסום) intra-net -
אובדן יחידות בלתי רגיל (ייצור ותיפעול) abnormal lost units -
אינטראקטיווי (שיווק ופירסום) interactive -
אובדן יחידות בלתי רגיל (חשבונאות וביקורת) abnormal lost units -
אינטראקטיווי (תיקשורת) interactive -
אובדן יחידות רגיל (חשבונאות וביקורת) normal lost units -
אינטראקטיווי (מחשבים ומערכות מידע) conversational -
אובדן יחידות רגיל (ייצור ותיפעול) normal lost units -
אינטראקטיוויות (מחשבים ומערכות מידע) interactive -
אובדן כושר עבודה (יחסי עבודה) loss of working capacity -
אינטראקציה מערכתית (ייצור ותיפעול) system interaction -
אובדן כושר עבודה (משאבי אנוש) loss of working capacity -
אינטרה ווירס (דיני עסקים) intra-vires -
אובדן כושר עבודה (ביטוח וניהול סיכונים) loss of working capacity -
אינטרה ויירס (דיני עסקים) intra vires -
אובדן כושר עבודה, ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) incapacity to work insurance -
אינטרה־ווירס (בנקאות ושוק ההון) intra vires -
אובדן כליל (ביטוח וניהול סיכונים) total loss -
אינטרה-נט (מחשבים ומערכות מידע) intranet -
אובדן להלכה (ביטוח וניהול סיכונים) constructive loss -
אינטרוויזיה (שיווק ופירסום) intervision -
אובדן מלא (ביטוח וניהול סיכונים) otal loss -
אינטרנט (שיווק ופירסום) internet -
אובדן מעמד (משאבי אנוש) loss of status -
אינטרנט (תיקשורת) intranet -
אובדן ניתוק (ייצור ותיפעול) severance damage -
אינטרנט (תיקשורת) internet -
אובדן ניתוק (בנקאות ושוק ההון) severance damage -
אינטרנט (מחשבים ומערכות מידע) internet -
אובדן ערך (ייצור ותיפעול) impairment of value -
אינטרנט אקספלורר (מחשבים ומערכות מידע) internet explorer -
אובדן ערך (חשבונאות וביקורת) impairment of value -
אינטרנט סלולרי (מחשבים ומערכות מידע) [VAP] -
אובדן ערך (בנקאות ושוק ההון) impairment of value -
אינטרנציונל (כלכלה וסטטיסטיקה) The international -
אובדן פוליסה (ביטוח וניהול סיכונים) lost policy -
אינטרס אישי (כלכלה וסטטיסטיקה) self itnerest -
אובדן פונקציונלי (ביטוח וניהול סיכונים) functional loss -
אינטרפולציה (תיקשורת) interpolation -
אובדן רווחים (ביטוח וניהול סיכונים) loss of profits -
אינטרפולציה (כלכלה וסטטיסטיקה) interpolation -
אובדן שוק (שיווק ופירסום) loss of market -
אינטרפט (מחשבים ומערכות מידע) interrupt -
אובדן שוק (ביטוח וניהול סיכונים) loss of market -
אינטרפרטציה (תיקשורת) interpretation -
אובדן שטר חליפין (בנקאות ושוק ההון) lost bill of exchange -
אינטרפרנציה (תיקשורת) interference -
אובדן שימוש (ביטוח וניהול סיכונים) loss of use -
אינטש לטור (שיווק ופירסום) column/inch -
אובדן שימושיות (חשבונאות וביקורת) lost usefulness -
אינסטינט (בנקאות ושוק ההון) instinet -
אובדן שימושיות (ביטוח וניהול סיכונים) lost usefulness -
אינסטינקטים (משאבי אנוש) instincts -
אובדן שכר-דירה (ביטוח וניהול סיכונים) loss of rent -
אינסטלציה (מקרקעין) installation -
אובדן שלם להלכה (ביטוח וניהול סיכונים) constructive total loss -
אינסטלציה סניטרית (מקרקעין) sanitary installation -
אובדן תפקודי (ביטוח וניהול סיכונים) functional loss -
אינסרט (שיווק ופירסום) insert -
אובדן, גורם (כלכלה וסטטיסטיקה) loss function -
אינסרט (תיקשורת) insert -
אובייקטיביות (כלכלה וסטטיסטיקה) objectivity -
אינפו (תיקשורת) info -
אובייקטיביות, עיקרון (כלכלה וסטטיסטיקה) objectivity principle -
אינפוספרה (תיקשורת) infosphere -
אובייקטיוויות (חשבונאות וביקורת) objectivity -
אינפלציה (ביטוח וניהול סיכונים) inflation -
אובייקטיוויות (תיקשורת) objectivity -
אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) inflation -
אובייקטיוויות (ארגון וניהול עסקים) objectivity -
אינפלציה בסיסית (כלכלה וסטטיסטיקה) core inflation -
אובל (תחבורה) viaduct -
אינפלציה בעלת שתי ספרות (כלכלה וסטטיסטיקה) double digit inflation -
אובל (מקרקעין) viaduct -
אינפלציה דוהרת (כלכלה וסטטיסטיקה) galloping inflation -
אובליגו (בנקאות ושוק ההון) obligo -
אינפלציה זוחלת (כלכלה וסטטיסטיקה) creeping inflation -
אובליגור (בנקאות ושוק ההון) obligor -
אינפלציה כבושה (כלכלה וסטטיסטיקה) Suppressed inflation -
אובליסק (מקרקעין) obelisk -
אינפלציה מבנית (כלכלה וסטטיסטיקה) structural inflation -
אוברדרפט (בנקאות ושוק ההון) overdraft -
אינפלציה מחזורית (כלכלה וסטטיסטיקה) cyclical inflation -
אוברקנט (מקרקעין) overcant -
אינפלציה מיובאת (כלכלה וסטטיסטיקה) imported inflation -
אוגדן (ארגון וניהול עסקים) file / folder -
אינפלציה סמויה (כלכלה וסטטיסטיקה) hidden inflation -
אוגדן עיסוקים (משאבי אנוש) dictionary of occupational titles -
אינפלציה של בועות (כלכלה וסטטיסטיקה) bubbles inflation -
אוגיב (כלכלה וסטטיסטיקה) ogive -
אינפלציה של ביקוש (כלכלה וסטטיסטיקה) demand-pull inflation -
אוגמנטציה (תחבורה) ogmentation -
אינפלציה של עלויות (כלכלה וסטטיסטיקה) cost-push inflation -
אוגר (מחשבים ומערכות מידע) register -
אינפלציה, שיעור (כלכלה וסטטיסטיקה) rate of inflation -
אוגר אינדקס (מחשבים ומערכות מידע) index register -
אינפלציית צוואר-בקבוק (כלכלה וסטטיסטיקה) bottleneck inflation -
אוגר אריתמטי (מחשבים ומערכות מידע) arithmetic register -
אינץ' (תיקשורת) inch -
אוגר בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control register -
אינץ' (מידות ומשקלות) inch -
אוגר בקרת גישה (מחשבים ומערכות מידע) access control register -
אינץ' מעוקב (מידות ומשקלות) cubic inch -
אוגר בקרת רצף (מחשבים ומערכות מידע) sequence control register -
אינץ' רבוע (מידות ומשקלות) square inch -
אוגר גבולות (מחשבים ומערכות מידע) boundary register -
אינרציה (כלכלה וסטטיסטיקה) inertia -
אוגר דגל־מעמד (מחשבים ומערכות מידע) flag-status register -
אינרציה תעשייתית (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial inertia -
אוגר הגדלה/הקטנה (מחשבים ומערכות מידע) increment/decrement register -
אינשאט (מקרקעין) separate registration -
אוגר הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction register -
איס"ו (ייצור ותיפעול) I.S.O. -
אוגר הוראות זמינות (מחשבים ומערכות מידע) current instruction register -
איס"ו (תיקשורת) I.S.O. -
אוגר הזזה (מחשבים ומערכות מידע) shift register -
איסוף (ייצור ותיפעול) assemble -
אוגר היסט (מחשבים ומערכות מידע) shift register -
איסוף (מחשבים ומערכות מידע) assembling -
אוגר זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory register -
איסוף (בנקאות ושוק ההון) accumulation -
אוגר זמן (מחשבים ומערכות מידע) internal timer -
איסוף אשפה (מחשבים ומערכות מידע) garbage collection -
אוגר חשבוני (מחשבים ומערכות מידע) arithmetic register -
איסוף וכתיבה (מחשבים ומערכות מידע) gather and write -
אוגר כללי (מחשבים ומערכות מידע) general register -
איסוף חלקות (מקרקעין) land pottage assembling -
אוגר מאגר זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory buffer register -
איסוף מידע (שיווק ופירסום) information collecting -
אוגר מחזורי (מחשבים ומערכות מידע) circulating register -
איסוף נתונים (חשבונאות וביקורת) deta collection -
אוגר מיבדק (מחשבים ומערכות מידע) check register -
איסוף נתונים (ייצור ותיפעול) data collaction -
אוגר מיסוך (מחשבים ומערכות מידע) mask register -
איסוף נתונים (שיווק ופירסום) data collecting -
אוגר מכפיל (מחשבים ומערכות מידע) register multiplier -
איסוף נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה) data collecting -
אוגר מעמד (מחשבים ומערכות מידע) status register -
איסוף נתונים (משאבי אנוש) data collection -
אוגר מען (מחשבים ומערכות מידע) address register -
איסוף נתונים (מחשבים ומערכות מידע) deta collection -
אוגר מען הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction address register -
איסוף נתונים עקיף (כלכלה וסטטיסטיקה) indirect data collecting -
אוגר מען זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory address register -
איסוף נתונים עקיף (שיווק ופירסום) indirect data collecting -
אוגר נתוני זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory data register -
איסור (דיני עסקים) injunction -
אוגר פעולה (מחשבים ומערכות מידע) operation register -
איסור (יחסי עבודה) injunction -
אוגר פקודה (מחשבים ומערכות מידע) instruction register -
איסור אפיית לילה (דיני עסקים) night baking prohibition -
אוגר קו מושהה (מחשבים ומערכות מידע) delay line register -
איסור אפיית לילה (יחסי עבודה) night baking prohibition -
אוגר קלט (מחשבים ומערכות מידע) input register -
איסור העבדה (דיני עסקים) make to work prohibition -
אוגר קשר (מחשבים ומערכות מידע) link register -
איסור העבדה (יחסי עבודה) make to work prohibition -
אוגר רצף (מחשבים ומערכות מידע) sequence register -
איסור חלוקת דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend distribution prohibition -
אוגר רשימות (שיווק ופירסום) list compiler -
איסור עבודה במנוחה השבועית (דיני עסקים) prohibition of work in holidays -
אוגר שגיאה (מחשבים ומערכות מידע) error register -
איסור עבודה במנוחה השבועית (יחסי עבודה) prohibition of work on holidays -
אוגר שידוד (מחשבים ומערכות מידע) modifier register -
איסור פרסום עצמי (חשבונאות וביקורת) prohibition of advertising -
אוגר תצוגת עמדה (מחשבים ומערכות מידע) console display register -
איסור רכישת מניות עצמיות (בנקאות ושוק ההון) prohibition of buying own shares -
אודוגרף (תחבורה) audograph -
איסת"א (ראשי תיבות עבריים) -
אודורמה (תיקשורת) odorama -
איפ"א (ראשי תיבות עבריים) -
אודיו (תיקשורת) audio -
איפה (מידות ומשקלות) ephah -
אודיטוריום (מקרקעין) auditorium -
איפוס (מחשבים ומערכות מידע) clear / reset -
אודימטר (שיווק ופירסום) audimeter -
איפוס מחזור (מחשבים ומערכות מידע) cycle reset -
אודימטר (תיקשורת) audimeter -
איפיון מותג (שיווק ופירסום) brand character -
אודישן (תיקשורת) audition -
איפיונים (שיווק ופירסום) features -
אוהב סיכון (שיווק ופירסום) risk seeker -
איפיונים (מחשבים ומערכות מידע) character -
אוהב סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk seeker -
איפנון (מחשבים ומערכות מידע) modulation -
אוהל (מקרקעין) tent -
איפנון (תיקשורת) modulation -
אוהל שולחן (שיווק ופירסום) table tent -
איפנון מישרעת (מחשבים ומערכות מידע) (am) amplitude modulation -
אוויר (תיקשורת) air -
איפנון מישרעת (שיווק ופירסום) amplitude modula [AM] -
אוויראות (תחבורה) -
איפנון מישרעת (תיקשורת) (am) amplitude modulation -
אוויראי (תחבורה) airman -
איפנון קוד דופקי (מחשבים ומערכות מידע) (pulse code modulation (pcm -
אווירובטיקה (תחבורה) earobatics -
איפנון קוד דופקי (תיקשורת) (pulse code modulation (pcm -
אווירודין (תחבורה) aerodin -
איפנון תדירות (תיקשורת) modulation (fm) frequency -
אווירון (תחבורה) airplane -
איפנון תדירות (מחשבים ומערכות מידע) modulation (fm) frequency -
אווירונאוטיקה (תחבורה) aeronautics -
איפסילון (תיקשורת) upsilon -
אווירונות (תחבורה) aeronautics -
איפשור (מחשבים ומערכות מידע) enable -
אווירוסטט (תחבורה) aerostat -
איק"א (ראשי תיבות עבריים) -
אווירופיזיקה (תחבורה) earophisics -
איקונין (מחשבים ומערכות מידע) icon -
אווירייה (תחבורה) air fleet -
איקס (תיקשורת) eks / x -
אווירנות (תחבורה) earonotics -
איקס-21 (מחשבים ומערכות מידע) x-21 -
אוול (בנקאות ושוק ההון) aval -
איקס-25 (מחשבים ומערכות מידע) x-25 -
אוונגרד (תיקשורת) avant-garde -
אירגון (מחשבים ומערכות מידע) format -
אוונגרד (כלכלה וסטטיסטיקה) avant-garde -
אירגון החסן (מחשבים ומערכות מידע) formating -
אוורסט (ארגון וניהול עסקים) everest -
אירגון המתווכים לנכסי דלא נידיי [מלד"ן] (מקרקעין) real estate agents association -
אוורר (מקרקעין) vent -
אירגון העבודה הבינלאומי (דיני עסקים) international labor organization -
אוזן (תיקשורת) ear -
אירגון מחדש (מחשבים ומערכות מידע) reorganize -
אוזנית (תיקשורת) earphon -
אירגון מידע (שיווק ופירסום) information organization -
אוזנית ראש (תיקשורת) head earphon -
אירגון נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data organization -
אוחז (בנקאות ושוק ההון) holder -
אירגון סדרתי ישיר (מחשבים ומערכות מידע) organization direct serial -
אוחז בעד ערך (בנקאות ושוק ההון) holder for value -
אירגון קבצים (מחשבים ומערכות מידע) file organization. -
אוחז כשורה (חשבונאות וביקורת) holder in due course -
אירגון קבצים אינדקס־סידרתי (מחשבים ומערכות מידע) index-sequential file organization -
אוחז כשורה (דיני עסקים) holder in due course -
אירגון קבצים אינדקסיאלי (מחשבים ומערכות מידע) indexed file organization -
אוחז כשורה (בנקאות ושוק ההון) holder in due course -
אירגון קבצים אקראי (מחשבים ומערכות מידע) random file organization -
אוט' (ראשי תיבות עבריים) -
אירגון קבצים בגיבוב אקראי (מחשבים ומערכות מידע) hashed random file organization -
אוטובוס (תחבורה) bus / coach -
אירגון קבצים ישיר (מחשבים ומערכות מידע) direct file organization -
אוטובוס (ביטוח וניהול סיכונים) bus / coach -
אירגון קבצים סידרתי (מחשבים ומערכות מידע) sequential file organization -
אוטובוס דו-מפרקי (תחבורה) double articulated bus -
אירגון שיווק (שיווק ופירסום) marketing organization -
אוטובוס דו-קומתי (תחבורה) double deck bus -
אירו \ יורו (כלכלה וסטטיסטיקה) Euro -
אוטובוס זעיר (ביטוח וניהול סיכונים) minibus -
אירו-בונדס (כלכלה וסטטיסטיקה) Eurobonds -
אוטובוס זעיר (תחבורה) minibus -
אירו-דולר (כלכלה וסטטיסטיקה) Eurodollar -
אוטובוס חשמלי (תחבורה) electric bus -
אירו־קרדיט (כלכלה וסטטיסטיקה) Eurocredit -
אוטובוס ישיר (תחבורה) direct bus -
אירו־שיק (יו"ש) (בנקאות ושוק ההון) Euro-check -
אוטובוס מהיר (תחבורה) express bus -
אירוח (חשבונאות וביקורת) entertainment -
אוטובוס מיפרקי (תחבורה) articulated bus -
אירוח (דיני עסקים) entertainment -
אוטובוס פרטי (תחבורה) private bus -
אירום (מחשבים ומערכות מידע) eerom electronically erasable read-only memory -
אוטובוס פרטי (ביטוח וניהול סיכונים) private bus -
אירוע (מחשבים ומערכות מידע) event. -
אוטובוס ציבורי (תחבורה) public bus -
אירוע (כלכלה וסטטיסטיקה) event -
אוטובוס ציבורי (ביטוח וניהול סיכונים) public bus -
אירוע (משאבי אנוש) case. -
אוטוביוגרפיה (תיקשורת) autobiography -
אירוע (ביטוח וניהול סיכונים) occurrence -
אוטוגרף (תיקשורת) autograph -
אירוע (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) case -
אוטוגרפיה (תיקשורת) autography -
אירוע אפשרי סביר (כלכלה וסטטיסטיקה) reasonably possible event -
אוטולוגיה (מחשבים ומערכות מידע) ontology -
אירוע ביתי (שיווק ופירסום) party plan -
אוטומציה (מחשבים ומערכות מידע) automation -
אירוע בלעדי (כלכלה וסטטיסטיקה) exclusive event -
אוטומציה (כלכלה וסטטיסטיקה) automation -
אירוע בלתי-תלוי (כלכלה וסטטיסטיקה) independent event -
אוטומציה (ייצור ותיפעול) automation -
אירוע דגל (מחשבים ומערכות מידע) flag event -
אוטונומיה (משאבי אנוש) autonomy -
אירוע המוני (שיווק ופירסום) mass event -
אוטוסטרדה (תחבורה) autostrada / high way -
אירוע השקה (שיווק ופירסום) launching event -
אוטוסטרדה (מקרקעין) autostrada / high way -
אירוע ודאי (כלכלה וסטטיסטיקה) certain event -
אוטוסטרדת מידע (תיקשורת) information superhighway -
אירוע זר (כלכלה וסטטיסטיקה) disjoint event -
אוטוקרוס (תחבורה) autocross -
אירוע חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting event -
אוטוקרטיה (ארגון וניהול עסקים) autocracy -
אירוע יסודי (כלכלה וסטטיסטיקה) basic event -
אוטורוטציה (תחבורה) autorotation -
אירוע כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic event -
אוטוריטה (ארגון וניהול עסקים) authority -
אירוע לפי מידה (שיווק ופירסום) custom-made event -
אוטנטיות (מקרקעין) authenticy -
אירוע לקוחות (שיווק ופירסום) customer`s event -
אוטר / האוטר (תיקשורת) auteur -
אירוע מבוטח (ביטוח וניהול סיכונים) contingency -
אוטרקיה (כלכלה וסטטיסטיקה) autarchy -
אירוע מורכב (כלכלה וסטטיסטיקה) compound event -
אוכלוסיה הומוגנית (כלכלה וסטטיסטיקה) homogeneous population -
אירוע מזכה (ביטוח וניהול סיכונים) entitled event -
אוכלוסיה הומוגנית (חשבונאות וביקורת) homogeneous population -
אירוע מיוחד (חשבונאות וביקורת) special event -
אוכלוסייה (כלכלה וסטטיסטיקה) population -
אירוע מיוחד (שיווק ופירסום) special event -
אוכלוסייה, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) population law -
אירוע מיוחד (בנקאות ושוק ההון) special event -
אוכלוסיית אב (כלכלה וסטטיסטיקה) parent population -
אירוע ממצה (כלכלה וסטטיסטיקה) exhaustive event -
אוכלוסיית מטרה (שיווק ופירסום) target population -
אירוע מן-המוכן (שיווק ופירסום) ready-made event -
אוכלוסיית מטרה (כלכלה וסטטיסטיקה) target population -
אירוע מס (דיני עסקים) taxable event -
אוכלוסיית שוק (שיווק ופירסום) market population -
אירוע מס (חשבונאות וביקורת) taxable event -
אוכלוסית מטרה (תיקשורת) target population -
אירוע מקרי (ביטוח וניהול סיכונים) fortuitous event -
אוכף (בנקאות ושוק ההון) straddle -
אירוע מקרי (כלכלה וסטטיסטיקה) chance event / random event -
אוכף (תחבורה) saddle -
אירוע משלים (כלכלה וסטטיסטיקה) complementary event -
אוכף קטום (בנקאות ושוק ההון) strangle strategy -
אירוע נמנע (כלכלה וסטטיסטיקה) remote event -
אולה (מחשבים ומערכות מידע) ula -
אירוע פנימי (חשבונאות וביקורת) internal event -
אולטרה ויירס (דיני עסקים) ultra vires -
אירוע פנסיוני מזכה (ביטוח וניהול סיכונים) entitled pension event -
אולטרה־ווירס (בנקאות ושוק ההון) ultra vires -
אירוע פשוט (כלכלה וסטטיסטיקה) simple event -
אולטרה־סוני (מחשבים ומערכות מידע) ultra sonny -
אירוע קימעונאים (שיווק ופירסום) retailers event -
אולטרפיש (תיקשורת) ultrafiche -
אירוע קרניבלי (שיווק ופירסום) carnival event -
אוליגופול (כלכלה וסטטיסטיקה) oligopoly -
אירוע קשור (כלכלה וסטטיסטיקה) related event -
אוליגופול (שיווק ופירסום) (oligopoly -
אירוע שיווקי (משאבי אנוש) marketing case -
אוליגופול דיפרנציאלי (כלכלה וסטטיסטיקה) differential oligopoly -
אירוע שיווקי (שיווק ופירסום) marketing event -
אוליגופול דיפרנציאלי (שיווק ופירסום) differential oligopoly -
אירוע שיווקי (ארגון וניהול עסקים) marketing case -
אוליגופול הומוגני (שיווק ופירסום) homogeneous oligopol -
אירוע תאונתי (ביטוח וניהול סיכונים) accidental event -
אוליגופול הטרוגני (שיווק ופירסום) hetrogeneous oligopoly -
אירוע תלוי (חשבונאות וביקורת) contingency -
אוליגופול טהור (כלכלה וסטטיסטיקה) pure oligopoly -
אירוע תלוי לרווח (חשבונאות וביקורת) gain contingency -
אוליגופול טהור (שיווק ופירסום) pure oligopoly -
אירוע: (חשבונאות וביקורת) event -
אוליגופול מייחד (שיווק ופירסום) differential oligopoly -
אירועים ותנאים (חשבונאות וביקורת) events and conditions -
אוליגופול מייחד (כלכלה וסטטיסטיקה) differential oligopoly -
אירועים לאחר תאריך המאזן (חשבונאות וביקורת) post balance sheet events -
אוליגופול משוכלל (שיווק ופירסום) perfect oligopoly -
אירועים מוציאים זה את זה (כלכלה וסטטיסטיקה) mutually exclusive events / incompatible events -
אוליגופול משוכלל (כלכלה וסטטיסטיקה) perfect oligopoly -
איריס (תיקשורת) iris -
אוליגופסון (שיווק ופירסום) oligopsony -
איש ביניים (שיווק ופירסום) middleman -
אוליגופסון (כלכלה וסטטיסטיקה) oligopsony -
איש ביניים (משאבי אנוש) middleman -
אולם (מקרקעין) hall -
איש ביניים סוכן (שיווק ופירסום) agent middleman -
אולם כניסה (מקרקעין) entrance hall -
איש החברה (משאבי אנוש) company man -
אולסי (מחשבים ומערכות מידע) ulsi: ultra large scale integration -
איש חיצוני (בנקאות ושוק ההון) outsider -
אולפן (תיקשורת) studio -
איש מכירות (שיווק ופירסום) (salesperson -
אולפן השחקנים (תיקשורת) actors studio -
איש מפתח (ייצור ותיפעול) key man -
אולפן וירטואלי (תיקשורת) virtual studio -
איש מפתח (בנקאות ושוק ההון) key man -
אולפן נייד (תיקשורת) mobile studio -
איש מפתח (ביטוח וניהול סיכונים) key man -
אולפן רצף (תיקשורת) continuity studio -
איש מרכזי (משאבי אנוש) central person -
אומ"ץ (ראשי תיבות עבריים) -
איש פנים (בנקאות ושוק ההון) insider -
אומגה (תיקשורת) omega -
איש פנים מרכזי (בנקאות ושוק ההון) major insider -
אומגה (בנקאות ושוק ההון) omega -
איש קש (בנקאות ושוק ההון) straw man -
אומד הפרשים (כלכלה וסטטיסטיקה) difference estimator -
איש שטח (משאבי אנוש) fieldman -
אומדן (ארגון וניהול עסקים) estimate -
אישה בהיריון (יחסי עבודה) pregnant woman -
אומדן (כלכלה וסטטיסטיקה) estimate -
אישה בהיריון (דיני עסקים) pregnant woman -
אומדן (מקרקעין) estimate -
אישה עובדת (יחסי עבודה) working woman -
אומדן (חשבונאות וביקורת) estimate -
אישור (שיווק ופירסום) acceptance -
אומדן אורך חיים (ייצור ותיפעול) length of life estimate -
אישור (תיקשורת) acknowledgement -
אומדן אורך חיים (מקרקעין) length of life estimate -
אישור (מחשבים ומערכות מידע) acknowledgement -
אומדן ביקוש (שיווק ופירסום) demand estimate -
אישור (בנקאות ושוק ההון) acknowledgement -
אומדן ביתא (בנקאות ושוק ההון) beta estimation -
אישור (2) (בנקאות ושוק ההון) affirmation / confirmation -
אומדן הכנסות (כלכלה וסטטיסטיקה) estimated revenue -
אישור אלקטרוני (בנקאות ושוק ההון) electronic confirmation -
אומדן הסתברות (ייצור ותיפעול) probability estimate -
אישור בדיעבד (בנקאות ושוק ההון) ratified confirmation -
אומדן חשבונאי (חשבונאות וביקורת) accounting estimate -
אישור בדרך השלילה (חשבונאות וביקורת) negative assurance -
אומדן מרווח (כלכלה וסטטיסטיקה) interval estimation -
אישור בנק (בנקאות ושוק ההון) bank confirmation -
אומדן עלות (ייצור ותיפעול) cost estimating -
אישור בנק (חשבונאות וביקורת) bank confirmation -
אומדן עלות (מקרקעין) cost estimating -
אישור הפקדה (בנקאות ושוק ההון) deposit receipt -
אומדני מוכרנים (שיווק ופירסום) salespersons estimates -
אישור זכויות במקרקעין (מקרקעין) rights in land certificate -
אומה מועדפת ביותר (כלכלה וסטטיסטיקה) most favored nation -
אישור חוזה (בנקאות ושוק ההון) affirmation of contract -
אומנה (מקרקעין) backrest / pier -
אישור טיב (בנקאות ושוק ההון) certificate of quality -
אומנות (שיווק ופירסום) art -
אישור יתרה (בנקאות ושוק ההון) balance confirmation -
אומנות גרפית (תיקשורת) graphic art -
אישור לסחור (בנקאות ושוק ההון) permission to deal -
אומניבוס, סקר (כלכלה וסטטיסטיקה) omnibus survey -
אישור לפטור ממס (חשבונאות וביקורת) tax exemption certificate -
אומנים, שיטת (כלכלה וסטטיסטיקה) handicraft system -
אישור לפטור ממס (ארגון וניהול עסקים) tax exemption certificate -
און-ליין (שיווק ופירסום) on-line -
אישור לקבלת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) acceptance slip -
אונ' (ראשי תיבות עבריים) -
אישור מכירה (בנקאות ושוק ההון) confirmation of sale -
אונטרקנט (מקרקעין) untercant [Gr.] -
אישור מס (חשבונאות וביקורת) tax certificate -
אוניה אחות (תחבורה) sister ship -
אישור מראש (בנקאות ושוק ההון) confirmation in advance -
אוניה אחות (ביטוח וניהול סיכונים) sister ship -
אישור נאמנות (בנקאות ושוק ההון) trust receipt -
אוניה מאושרת (תחבורה) approved vessel -
אישור נוטריוני (מקרקעין) notary confirmation -
אוניה מאושרת (ביטוח וניהול סיכונים) approved vessel -
אישור נוטריוני (בנקאות ושוק ההון) notary confirmation -
אוניה מתמחה (ביטוח וניהול סיכונים) specialist ship -
אישור נותר בחיים (ביטוח וניהול סיכונים) survival certificate -
אוניה מתמחה (תחבורה) specialist ship -
אישור עסקה (ארגון וניהול עסקים) approval of transaction -
אוניה מתמחה (שיווק ופירסום) specialist ship -
אישור עסקה (חשבונאות וביקורת) approval of transaction -
אוניה שוטטת (שיווק ופירסום) tramp steamer -
אישור עקרוני (בנקאות ושוק ההון) principle approval -
אוניה שוטטת (ביטוח וניהול סיכונים) tramp steamer -
אישור צד שלישי (חשבונאות וביקורת) thired party confirmation -
אוניות, סיווג (ביטוח וניהול סיכונים) ships classification -
אישור צוואה (בנקאות ושוק ההון) probate -
אוניות, סיווג (שיווק ופירסום) ships classification -
אישור קיום משכנתא (מקרקעין) satisfaction of mortgage -
אוניטריות (יחסי עבודה) unitarianism -
אישור קיום משכנתא (בנקאות ושוק ההון) satisfaction of mortgage -
אונייה / אנייה (תחבורה) ship -
אישור קנייה (בנקאות ושוק ההון) confirmation of purchas -
אונייה חכורה (תחבורה) leased ship / chartered ship -
אישור רואה חשבון (חשבונאות וביקורת) auditor's certificate -
אונייה קונוונציונלית (תחבורה) conventional ship -
אישור רפואי (ביטוח וניהול סיכונים) medical certificate -
אונייה רב־תכליתית (תחבורה) multi-purpose ship -
אישור שטר העברה (בנקאות ושוק ההון) certification of transfer -
אונייה שוטטת (תחבורה) tramp steamer -
אישור שיק (בנקאות ושוק ההון) check authorization -
אוניית אבה (תחבורה) reed ship -
אישור תוכנית (מקרקעין) plan approval -
אוניית אם (תחבורה) mother ship -
אישוש (מקרקעין) consolidation -
אוניית גלנוע (תחבורה) ferryboat -
אישי (בנקאות ושוק ההון) in personam -
אוניית גרעינים (תחבורה) grain laden ship -
אישי (דיני עסקים) In personam -
אוניית גרר (תחבורה) towing ship -
אישיות (משאבי אנוש) personality -
אוניית הדגל (תחבורה) flagship -
אישיות אוטוקרטית (ארגון וניהול עסקים) autocratic personality -
אוניית מחפר (תחבורה) -
אישיות בלתי-כריזמטית (ארגון וניהול עסקים) uncharismatic personality -
אוניית מכולות (תחבורה) containers ship -
אישיות דמוקרטית (ארגון וניהול עסקים) democratic personality -
אוניית מכל (תחבורה) tank vessel -
אישיות טבעית (דיני עסקים) natural entity -
אוניית מלחמה (תחבורה) warship / man of war -
אישיות טבעית (כלכלה וסטטיסטיקה) natural person -
אוניית מעבורת (תחבורה) ferryboat -
אישיות כריזמטית (ארגון וניהול עסקים) charismatic personality -
אוניית מעורבת (תחבורה) mixed cargo-passenger ship -
אישיות מלאכותית (בנקאות ושוק ההון) artificial person -
אוניית סוחר (תחבורה) merchant ship -
אישיות מלאכותית (דיני עסקים) artificial personality -
אוניית צובר (תחבורה) bulk ship -
אישיות משפטית (כלכלה וסטטיסטיקה) legal person -
אוניית קו (תחבורה) liner -
אישיות משפטית (דיני עסקים) legal entity -
אוניית קו (ביטוח וניהול סיכונים) liner -
אישיות סמכותית (ארגון וניהול עסקים) authoritarian personality -
אוניית קו (שיווק ופירסום) liner -
אישיות פירסומית (שיווק ופירסום) advartisment (personality -
אוניית קיטור [א/ק] (תחבורה) steamship \ steamer -
אישיות, מבחן (משאבי אנוש) personality test -
אוניצ"ף / יוניצ"ף (ראשי תיבות עבריים) -
אישיות, מבחן (שיווק ופירסום) personality test -
אונסק"ו (ראשי תיבות עבריים) -
אישכול (שיווק ופירסום) clustering -
אונקיה (מידות ומשקלות) ounce -
אישכול (כלכלה וסטטיסטיקה) clustering -
אונקיה טרוי (מידות ומשקלות) troy ounce -
אישפוז (ביטוח וניהול סיכונים) hospitalization -
אונקיית נוזלים (מידות ומשקלות) fluid ounce -
אישפוז בחו"ל (ביטוח וניהול סיכונים) hospitalization abroad -
אונרר"א (ראשי תיבות עבריים) -
אישפוז סיעודי (ביטוח וניהול סיכונים) supportive hospitalization -
אוסטרית, אסכולה (כלכלה וסטטיסטיקה) austrian school -
איתור (מחשבים ומערכות מידע) seek -
אוסי (מחשבים ומערכות מידע) (osi open systems interconnection -
איתור אילוצים (ארגון וניהול עסקים) constraints search -
אוסילומטר (תחבורה) oscillometer -
איתור דו-כיווני (שיווק ופירסום) two-sided search -
אוסף (ארגון וניהול עסקים) collection -
איתור התנגשויות (מחשבים ומערכות מידע) collision detection -
אוסף (בנקאות ושוק ההון) collection -
איתור התנגשויות (תיקשורת) collision detection -
אוסף (מחשבים ומערכות מידע) collector -
איתור חריגים (ארגון וניהול עסקים) exceptions search -
אוספים (ביטוח וניהול סיכונים) collections -
איתור חשבון (בנקאות ושוק ההון) account localization -
אוף-ליין (שיווק ופירסום) off-line -
איתור לקוחות (בנקאות ושוק ההון) search for customers -
אופ (תיקשורת) op -
איתור לקוחות (שיווק ופירסום) search for customers -
אופ (מחשבים ומערכות מידע) (oop) object oriented programming -
איתור מועמדים (ביטוח וניהול סיכונים) prospecting -
אופ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
איתור מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash localization -
אופ"ק (כלכלה וסטטיסטיקה) OPEC -
איתור מזומנים (ייצור ותיפעול) cash localization -
אופורטיוניזם (כלכלה וסטטיסטיקה) opportunism -
איתור סינכרוני חיצוני (מחשבים ומערכות מידע) synchronous external detection -
אופטי (תיקשורת) optical -
איתור פעיל (שיווק ופירסום) active search -
אופטימום (כלכלה וסטטיסטיקה) optimum -
איתור פריט בטבלה בעזרת אלגוריתם (מחשבים ומערכות מידע) look-at algorithmic table -
אופטימום (ייצור ותיפעול) optimum -
איתור שגיאות (מחשבים ומערכות מידע) error detection -
אופטימום ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational optimum -
איתור שגיאות ותיקונן (מחשבים ומערכות מידע) error detection and correction -
אופטימום של פארטו (ייצור ותיפעול) pareto optimum -
איתור תקלות (מחשבים ומערכות מידע) debugging -
אופטימיזציה (מחשבים ומערכות מידע) optimization -
איתורית (תיקשורת) beeper -
אופטימיזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) optimization -
איתות (מחשבים ומערכות מידע) sign -
אופטימיזציה (ייצור ותיפעול) optimization -
איתות (תיקשורת) sign -
אופטימיזציה בתכנון מערך (ייצור ותיפעול) system planning optimization -
איתות (בנקאות ושוק ההון) signal -
אופטימיזציה חלקית (ייצור ותיפעול) suboptimization -
איתות (כלכלה וסטטיסטיקה) signaling -
אופטימיזציה של בררה (משאבי אנוש) optimisation of selection -
איתות (2) (תיקשורת) signal -
אופטימיזציה של מכירות (שיווק ופירסום) sales optimization -
איתות מכירה (בנקאות ושוק ההון) sell signal -
אופטימיזציה של מנועי חיפוש (שיווק ופירסום) optimization of search engine -
איתות קנייה (בנקאות ושוק ההון) buy signal -
אופטימייזר (מחשבים ומערכות מידע) optimizer -
איתחול (מחשבים ומערכות מידע) boot -
אופטימליות פארטו (ייצור ותיפעול) paretian optimality -
איתחול (2) (מחשבים ומערכות מידע) initialization -
אופטימליות של פארטו (כלכלה וסטטיסטיקה) Paretian optimality -
איתחול חם (מחשבים ומערכות מידע) warm boot -
אופטיקת סיב (תיקשורת) fiber optics -
איתחול חם מיוחד (מחשבים ומערכות מידע) Special warm boot -
אופטיקת סיב (מחשבים ומערכות מידע) fiber optics -
איתחול מחזור (מחשבים ומערכות מידע) cycle reset -
אופי ארגון (ארגון וניהול עסקים) organization character -
איתחול עצמי (מחשבים ומערכות מידע) bootstrap -
אופי מוצר (ייצור ותיפעול) product character -
איתחול קר (מחשבים ומערכות מידע) cold boot -
אופיין (מחשבים ומערכות מידע) characteristic -
אכ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
אופנוע (ביטוח וניהול סיכונים) motorcycle -
אכינוס (מקרקעין) avinum -
אופנוע (תחבורה) motorcycle -
אכיפה (ביטוח וניהול סיכונים) enforce -
אופנוע פירסומי (שיווק ופירסום) promotocycle -
אכיפה (דיני עסקים) enforcement -
אופנוען (תחבורה) motorcyclist -
אכיפה (בנקאות ושוק ההון) enforcement -
אופניים (תחבורה) bicycle -
אכיפה (מחשבים ומערכות מידע) override -
אופנית (תחבורה) scooter -
אכיפה (יחסי עבודה) enforcement -
אופנן (תחבורה) bicyclist -
אכיפת חוזה (דיני עסקים) enforcement of contract -
אופסט (תיקשורת) offset -
אכיפת חוזה (יחסי עבודה) enforcement of contract -
אופסט (מקרקעין) offset -
אכיפת פסקי חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign judgments enforcement -
אופציה (בנקאות ושוק ההון) option -
אכלוס יתר (מקרקעין) overcrowding -
אופציה (כלכלה וסטטיסטיקה) option -
אכן (תחבורה) locator -
אופציה (דיני עסקים) option -
אכסדרה (מקרקעין) vestibule / patio -
אופציה (מחשבים ומערכות מידע) option -
אכסניית נוער (מקרקעין) youth hostel -
אופציה (ביטוח וניהול סיכונים) option -
אכרומטי (תיקשורת) achromatic -
אופציה אירופאית (בנקאות ושוק ההון) European option -
אכרזה על הפסקה במתן שירותים (בנקאות ושוק ההון) cease and desist order -
אופציה אמריקנית (בנקאות ושוק ההון) American option -
אכשרה (ביטוח וניהול סיכונים) qualification -
אופציה אקזוטית (בנקאות ושוק ההון) exotic option -
אל"ה (ראשי תיבות עבריים) -
אופציה בורסאית (בנקאות ושוק ההון) exchange option -
אל"ף (תיקשורת) aleph -
אופציה בינארית (בנקאות ושוק ההון) binary option -
אל"ף- בי"ת עברי (תיקשורת) Hebrew aleph-beth -
אופציה בינבנקאית (בנקאות ושוק ההון) interbank option -
אל"צ (ראשי תיבות עבריים) -
אופציה במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) currency option -
אל-אס-אי (מחשבים ומערכות מידע) scale integration large lsi -
אופציה בנקודת הכסף (בנקאות ושוק ההון) at the money option -
אל-אר-סי (מחשבים ומערכות מידע) longitudinal redundancy check lrc -
אופציה בתוך הכסף (בנקאות ושוק ההון) in the money option -
אל-סי-די (מחשבים ומערכות מידע) liquid crystal display lcd -
אופציה גלילית (בנקאות ושוק ההון) cylinder option -
אל-ערר, סעיף (ביטוח וניהול סיכונים) indisputability clause / incontestable clause -
אופציה דיגיטלית (בנקאות ושוק ההון) digital option -
אל־פסק (מחשבים ומערכות מידע) uniterruptible power suply unit (ups) -
אופציה חשופה (בנקאות ושוק ההון) uncovered option / naked option -
אלבינו (תיקשורת) albino -
אופציה יד ראשונה (בנקאות ושוק ההון) first hand option -
אלגברה בוליאנית (כלכלה וסטטיסטיקה) Boolean algebra -
אופציה כפולה (בנקאות ושוק ההון) double option -
אלגברה בוליינית (מחשבים ומערכות מידע) boolean algebra -
אופציה לא־מכוסה (בנקאות ושוק ההון) uncovered option -
אלגול (מחשבים ומערכות מידע) algorithmic language algol -
אופציה לאופציה (בנקאות ושוק ההון) option on option -
אלגוריתם (ארגון וניהול עסקים) algorithm -
אופציה לאיגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond option -
אלגוריתם (מחשבים ומערכות מידע) algorithm -
אופציה לגמלה (ביטוח וניהול סיכונים) option for annuity -
אלגוריתם (כלכלה וסטטיסטיקה) algorithm -
אופציה להתארגנות (ביטוח וניהול סיכונים) option to consolidate -
אלגוריתם אקראי (מחשבים ומערכות מידע) randomized algorithm -
אופציה למכירת מקרקעין (מקרקעין) land buying option -
אלגוריתם גיבוב (מחשבים ומערכות מידע) hashing algorithm -
אופציה למכירת מקרקעין (חשבונאות וביקורת) land buying option -
אלגוריתם היסתברותי (מחשבים ומערכות מידע) probabailistic algorithm -
אופציה למניות (בנקאות ושוק ההון) stock option -
אלגוריתם חיפוש (מחשבים ומערכות מידע) search algorithm -
אופציה למניות לעובדים (בנקאות ושוק ההון) empolyees stock option -
אלגוריתם לס-וגס (מחשבים ומערכות מידע) Las-Vegas algorithm -
אופציה למניות לעובדים (חשבונאות וביקורת) empolyees stock option -
אלגוריתם מונטה קרלו (מחשבים ומערכות מידע) Monte-Carlo algorithm -
אופציה למניות עובדים (משאבי אנוש) employees stock option -
אלגוריתם מיון (מחשבים ומערכות מידע) sort algorithm -
אופציה לפי מידה (בנקאות ושוק ההון) tailor made option -
אלגוריתם פולינומיאלי (מחשבים ומערכות מידע) polynomial-time algorithm -
אופציה לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) pension option -
אלגוריתם קירוב (מחשבים ומערכות מידע) approximation algorithm -
אופציה מאותה קבוצה (בנקאות ושוק ההון) same-group option -
אלגוריתם תיזמון (מחשבים ומערכות מידע) scheduling algorithm -
אופציה מורכבת (בנקאות ושוק ההון) combined option -
אלגוריתמיקה (מחשבים ומערכות מידע) algorithmics -
אופציה מורכבת (2) (בנקאות ושוק ההון) compound option -
אלומ"א (ראשי תיבות עבריים) -
אופציה מותנית ביטול (בנקאות ושוק ההון) knock-out option -
אלומה עוקבת (תיקשורת) follow light -
אופציה מותנית קיום (בנקאות ושוק ההון) knock-in option -
אלומיניום (מקרקעין) aluminium -
אופציה מחוץ לכסף (בנקאות ושוק ההון) out of the money option -
אלומת אור (תיקשורת) beamlight -
אופציה מכוסה (בנקאות ושוק ההון) covered option -
אלוקוונציה (תיקשורת) eloquention -
אופציה משולבת (בנקאות ושוק ההון) straddle option -
אלחוט (תיקשורת) airless -
אופציה נסחרת (בנקאות ושוק ההון) traded options -
אלחוטאות / אלחוטנות (תיקשורת) radio operation -
אופציה סחירה (בנקאות ושוק ההון) marketable option -
אלט (מחשבים ומערכות מידע) alt key -
אופציה סנטטית (בנקאות ושוק ההון) syntetic option -
אלטרואיזם (כלכלה וסטטיסטיקה) altruism -
אופציה על אופציה (בנקאות ושוק ההון) option on option -
אליבי (דיני עסקים) alibi -
אופציה על ממוצע שערים (בנקאות ושוק ההון) average rates option -
אלמ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
אופציה על מניות (בנקאות ושוק ההון) option on stocks -
אלמנה (יחסי עבודה) widow -
אופציה על עתידית (בנקאות ושוק ההון) option on future contract -
אלמנה (ביטוח וניהול סיכונים) widow -
אופציה עמוק עמוק בתוך הכסף (בנקאות ושוק ההון) deep deep in the money -
אלמנט (תיקשורת) element -
אופציה פגה (בנקאות ושוק ההון) knock-out option -
אלמנט ישיר (ייצור ותיפעול) direct element -
אופציה רגילה (בנקאות ושוק ההון) vanilla option -
אלמנט נמנע (ייצור ותיפעול) avoided element -
אופציה שפקעה (בנקאות ושוק ההון) lapsed option -
אלמנט עקיף (ייצור ותיפעול) indirect element -
אופציה תאומה (בנקאות ושוק ההון) straddle -
אלף-בית (תיקשורת) aleph-beth -
אופציות יד שנייה (בנקאות ושוק ההון) second hand option -
אלפא (בנקאות ושוק ההון) alfa -
אופציות מעו"ף (בנקאות ושוק ההון) maof option -
אלפא (ביטוח וניהול סיכונים) alfa -
אופציות מרווח (בנקאות ושוק ההון) spread option -
אלפא גאומטריה (תיקשורת) alpha geometry -
אופציות פרישה (ביטוח וניהול סיכונים) withdrawal options -
אלפא מספרי / אלפא ספרתי (תיקשורת) alpha numery -
אופציות שקל־דולר (בנקאות ושוק ההון) shekel-dollar option -
אלפא פוטוגרפיה (תיקשורת) alpha photography -
אופציית מכר של הנגיד (בנקאות ושוק ההון) governers put -
אלפא פסיפס (תיקשורת) -
אופציית מכר של הנגיד (כלכלה וסטטיסטיקה) governers put -
אלפא-גיאומטריה (מחשבים ומערכות מידע) alpha geometric -
אופצית אוכף (בנקאות ושוק ההון) straddle option -
אלפא-מרי (מחשבים ומערכות מידע) alpha-meric -
אופצית איגרת חוב (בנקאות ושוק ההון) bond option -
אלפא־נומרי (מחשבים ומערכות מידע) alpha-numeric -
אופצית גידור מפני מדד (בנקאות ושוק ההון) index hedging options -
אלפא-סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) alpha-numeric -
אופצית חוזים (בנקאות ושוק ההון) contracts option -
אלפא־פוטוגרפיה (מחשבים ומערכות מידע) alpha photographic -
אופצית מדד (בנקאות ושוק ההון) index option -
אלפא־פסיפס (מחשבים ומערכות מידע) alpha mosaic -
אופצית מוכר (בנקאות ושוק ההון) seller's option -
אלפביתי (מחשבים ומערכות מידע) alphabetic -
אופצית מוכר (שיווק ופירסום) seller's option -
אלפית (מידות ומשקלות) thousandth -
אופצית מטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) foreign exchange option / currency option -
אלפמוזאיקה (מחשבים ומערכות מידע) alphamosaic -
אופצית מכר (בנקאות ושוק ההון) put option -
אלקט' (ראשי תיבות עבריים) -
אופצית מכר בנקודת הכסף (בנקאות ושוק ההון) put at the money -
אלקטרומגנט (מחשבים ומערכות מידע) electromagnet -
אופצית מכר בתוך הכסף (בנקאות ושוק ההון) put in the money -
אלקטרון (מידות ומשקלות) electron -
אופצית מכר מחוץ לכסף (בנקאות ושוק ההון) put out of the money -
אלקטרון וולט (מידות ומשקלות) electron volt -
אופצית מניות (בנקאות ושוק ההון) stock option / stock purchase warrant -
אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) electronic -
אופצית צווארון (בנקאות ושוק ההון) collar option -
אלקטרוניקה (מחשבים ומערכות מידע) electronics -
אופצית קונה (בנקאות ושוק ההון) buyer's option -
אלקטרוניקה (תיקשורת) electronics -
אופצית קונה (שיווק ופירסום) buyer;s option -
אלקטרוניקה אנלוגית (מחשבים ומערכות מידע) analog electronics -
אופצית ריצפה (בנקאות ושוק ההון) floor option (floption) -
אם ורק אם (כלכלה וסטטיסטיקה) if and only if -
אופצית ריצפת ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest rat floor -
אם מגיע למחיר השוק (בנקאות ושוק ההון) market if touched -
אופצית רכש (בנקאות ושוק ההון) call option -
אם-אס-איי (מחשבים ומערכות מידע) integration medium scale msi -
אופצית רכש בנקודת הכסף (בנקאות ושוק ההון) call at the money -
אם־אס־דוס (מחשבים ומערכות מידע) disk operating system ms-dos -
אופצית רכש בתוך הכסף (בנקאות ושוק ההון) Call in the money -
אם-די-אס (מחשבים ומערכות מידע) mds: mixed data systems -
אופצית רכש חשופה (בנקאות ושוק ההון) uncovered call / naked call -
אם-וי-אס (מחשבים ומערכות מידע) storage multiple virtual mvs -
אופצית רכש מחוץ לכסף (בנקאות ושוק ההון) call out of the money -
אם-פלופס (מחשבים ומערכות מידע) million floating point m-flops -
אופצית רכש מכוסה (בנקאות ושוק ההון) covered call -
אמ"א (יחסי עבודה) -
אופצית רכש סינטטית (בנקאות ושוק ההון) syntetic call option -
אמ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
אופצית תקרה (בנקאות ושוק ההון) cap option (caption) -
אמ-אמ-אס (תיקשורת) MMS -
אופצית תקרת ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest rate cap -
אמב"ל (ראשי תיבות עבריים) -
אופק (תיקשורת) opaque -
אמבולנס (ביטוח וניהול סיכונים) ambulance -
אופק (ארגון וניהול עסקים) horizon -
אמבולנס (תחבורה) ambulance -
אופק השקעה (בנקאות ושוק ההון) investment horizon -
אמבטיה גדולה (חשבונאות וביקורת) big bath -
אופרטור (מחשבים ומערכות מידע) operator -
אמברגו (כלכלה וסטטיסטיקה) embargo -
אופרנד (מחשבים ומערכות מידע) operand -
אמד לא-מוטה (כלכלה וסטטיסטיקה) unbiased estimator -
אופרת סבון (שיווק ופירסום) soap opera -
אמד סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk measure -
אופרת סבון (תיקשורת) soap opera -
אמה (מידות ומשקלות) cubit -
אוצ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
אמה"כ (ראשי תיבות עבריים) -
אוצה"ח (ראשי תיבות עבריים) -
אמולזיה / אמולסיה (תיקשורת) emulsion -
אוצר הוראות (מחשבים ומערכות מידע) instruction set -
אמולציה (מחשבים ומערכות מידע) emulate -
אוצר פקודות (מחשבים ומערכות מידע) instruction set -
אמון (כלכלה וסטטיסטיקה) trust -
אוצר תווים (מחשבים ומערכות מידע) character repertoire -
אמון בכושר אשראי (בנקאות ושוק ההון) full faith and credit -
אוצרות טבע (כלכלה וסטטיסטיקה) natural capital -
אמון הצרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer confidence -
אוצרות טבע (מקרקעין) natural resources -
אמון הצרכן (שיווק ופירסום) consumer confidence -
אוצרות טבע (ייצור ותיפעול) natural resources -
אמון עסקי (כלכלה וסטטיסטיקה) business confidence -
אוצרות טבע בלתי מתחדשים (ייצור ותיפעול) non-renewable natural resources -
אמון עסקי (ארגון וניהול עסקים) business confidence -
אוצרות טבע מתחדשים (ייצור ותיפעול) renewable natural resources -
אמונה (שיווק ופירסום) belief -
אוק' (ראשי תיבות עבריים) -
אמור והקשב (משאבי אנוש) tell and listen -
אוקהם (ארגון וניהול עסקים) ockham's razor -
אמור ומכור (משאבי אנוש) tell and sell -
אוקון (משאבי אנוש) okun's law -
אמורטיזציה (מקרקעין) amortization -
אוקטלי (מחשבים ומערכות מידע) octal -
אמורטיזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) amortization -
אוקטלי בקוד בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary coded octal -
אמורטיזציה (חשבונאות וביקורת) amortization -
אוקטן (תחבורה) octan -
אמורטיזציה (ייצור ותיפעול) amortization -
אור אדום (תחבורה) red light -
אמח"י (ראשי תיבות עבריים) -
אור אופף (תיקשורת) ambient light -
אמידה (כלכלה וסטטיסטיקה) estimating -
אור ירוק (תחבורה) green light -
אמידה אנליטית (חשבונאות וביקורת) analytical estimating -
אור מרצד (שיווק ופירסום) stroboscopic light -
אמידה אנליטית (ייצור ותיפעול) analytical estimating -
אור נגדי (תיקשורת) back light -
אמידה סטטיסטית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical estimating -
אור עצירה (תחבורה) stop light -
אמידת סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) risk estimation -
אור צהוב (תחבורה) yellow light -
אמידת סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk measurement -
אור שחור (בנקאות ושוק ההון) black light -
אמידת סיכון (2) (בנקאות ושוק ההון) risk assessmnent -
אור שחור (תיקשורת) black light -
אמידת סיכונים (ארגון וניהול עסקים) risk assessment -
אור-קולי (תיקשורת) audio-visual -
אמידת סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk assessment -
אורגאניגרם (ארגון וניהול עסקים) organigram -
אמידת סיכונים (ייצור ותיפעול) risk assessment -
אורגן (ארגון וניהול עסקים) organ -
אמידת עלות, שיטת (חשבונאות וביקורת) estimating cost ststem -
אורדנ"א (ראשי תיבות עבריים) -
אמידת עלות, שיטת (ארגון וניהול עסקים) estimating cost ststem -
אורומ (מחשבים ומערכות מידע) optical read-only memory [orom -
אמין (תיקשורת) reliable -
אוריינות (תיקשורת) literacy -
אמינות (שיווק ופירסום) credibility -
אוריינות חזותית (תיקשורת) visual literacy -
אמינות (חשבונאות וביקורת) authenticity -
אוריינות מתכנסת (תיקשורת) convergent literacy -
אמינות (ארגון וניהול עסקים) reliability -
אוריינות פונקציונלית (תיקשורת) functional literacy -
אמינות (2) (ארגון וניהול עסקים) authenticity -
אוריינות פיננסית (ביטוח וניהול סיכונים) financial literacy -
אמיסיה (בנקאות ושוק ההון) emission -
אוריינטציה (ארגון וניהול עסקים) orientation -
אמיתי ותקף (בנקאות ושוק ההון) genuine and valid -
אוריינטציה (משאבי אנוש) orientation -
אמנה (ביטוח וניהול סיכונים) treaty -
אוריינטציה בין אישית (משאבי אנוש) interpersonal orientation -
אמנה (בנקאות ושוק ההון) indenture -
אוריינטציה כלפי עובדים (משאבי אנוש) employee orientation -
אמנה (כלכלה וסטטיסטיקה) convention / treaty -
אוריינטצית הישרדות (ארגון וניהול עסקים) survival orientation -
אמנה חברתית (ארגון וניהול עסקים) social contract -
אוריינטצית הישרדות (שיווק ופירסום) survival orientation -
אמנה לבוררות (דיני עסקים) arbitration treaty -
אוריינטצית מטלות (ייצור ותיפעול) task orientation -
אמנות עבודה בינלאומיות (יחסי עבודה) international labor conventions -
אוריינטצית מטלות (ארגון וניהול עסקים) task orientation -
אמנות עבודה בינלאומיות (דיני עסקים) international labor conventions -
אוריינטצית מטרות (ארגון וניהול עסקים) goal orientation -
אמנת בזל (כלכלה וסטטיסטיקה) Basel concordat -
אוריינטצית מכירות (ארגון וניהול עסקים) sales orientation -
אמנת האג (כלכלה וסטטיסטיקה) Hague treaty -
אוריינטצית מכירות (שיווק ופירסום) sales orientation -
אמנת היציבות והצמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה) stability and growth pact -
אוריינטצית מקורות לייצור (ייצור ותיפעול) production-resource orientation -
אמנת מס (בנקאות ושוק ההון) tax treaty -
אוריינטצית מקורות לייצור (ארגון וניהול עסקים) production-resource orientation -
אמנת מסטריכט (כלכלה וסטטיסטיקה) treaty of Maastricht -
אוריינטצית ערך פרגמטית (ארגון וניהול עסקים) pragmatic value orientation -
אמנת ניו־יורק (בנקאות ושוק ההון) New-York treaty -
אוריינטצית ערך פרגמטית (שיווק ופירסום) pragmatic value orientation -
אמנת רומא (כלכלה וסטטיסטיקה) Rome treaty -
אוריינטצית ערכים מוסריים (משאבי אנוש) ethical-moral value orientation -
אמפטיה, גישת (שיווק ופירסום) empathy approach -
אוריינטצית ערכים מוסריים (ארגון וניהול עסקים) ethical-moral value orientation -
אמפירי (כלכלה וסטטיסטיקה) empirical -
אוריינטצית רווחים (ארגון וניהול עסקים) profits orientation -
אמפיתיאטרון (מקרקעין) amphitheater -
אוריינטצית רווחים (שיווק ופירסום) profits orientation -
אמפליטודה (תיקשורת) amplitude -
אוריינטצית תוצאות (משאבי אנוש) results orientation -
אמפליפייר (תיקשורת) amplifier -
אוריינטצית תוצאות (ארגון וניהול עסקים) results orientation -
אמפר (מידות ומשקלות) ampere -
אורך (מידות ומשקלות) length -
אמפתיה (משאבי אנוש) empathy -
אורך (מחשבים ומערכות מידע) length -
אמצאה (כלכלה וסטטיסטיקה) invention -
אורך גוש (מחשבים ומערכות מידע) block length -
אמצאה (דיני עסקים) invention -
אורך גוש קבוע (מחשבים ומערכות מידע) fixed block length -
אמצאה (יחסי עבודה) invention -
אורך הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction length -
אמצאה חדשה (דיני עסקים) new invention -
אורך השתזרות (תחבורה) weaving length -
אמצאה כשירת פטנט (דיני עסקים) invention qualified for patent -
אורך חופשה (דיני עסקים) lenght of vacation -
אמצאת שירות (יחסי עבודה) service invention -
אורך חופשה (יחסי עבודה) length of vacation -
אמצע (כלכלה וסטטיסטיקה) mean -
אורך חיים (מחשבים ומערכות מידע) lifetime -
אמצע הטווח / אמצע התחום (כלכלה וסטטיסטיקה) midrange -
אורך חיים (בנקאות ושוק ההון) life span / life time -
אמצעות (ייצור ותיפעול) instrumentality -
אורך חיים כלכלי (חשבונאות וביקורת) economic life -
אמצעי איחסון (מחשבים ומערכות מידע) storage medium -
אורך חיים כלכלי (ייצור ותיפעול) economic life -
אמצעי הגנה (ביטוח וניהול סיכונים) prevention -
אורך חיים כלכליים (מקרקעין) economic life -
אמצעי הגנה (כלכלה וסטטיסטיקה) safegard -
אורך חיים מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited life span -
אמצעי הגנה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) hedge -
אורך חיים ממוצע (ביטוח וניהול סיכונים) average duration of life -
אמצעי העברה (בנקאות ושוק ההון) sweep facility -
אורך חיים פיסי (חשבונאות וביקורת) physical life -
אמצעי הפעלה (בנקאות ושוק ההון) facilities -
אורך חיים פיסי (ייצור ותיפעול) physical life -
אמצעי הפעלה (שיווק ופירסום) action device -
אורך חיים של מוצר (שיווק ופירסום) products duration of life -
אמצעי הפעלה (ייצור ותיפעול) facility -
אורך חיים של מוצר (ייצור ותיפעול) products duration of life -
אמצעי הפעלה (חשבונאות וביקורת) facility -
אורך כולל (תחבורה) total length -
אמצעי חיבור (ייצור ותיפעול) connection means -
אורך מחרוזת (מחשבים ומערכות מידע) string length -
אמצעי חיפוש (משאבי אנוש) finding aids -
אורך מטען (תחבורה) cargo lenght -
אמצעי חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) medium of exchange -
אורך מילה (מחשבים ומערכות מידע) word length -
אמצעי ייצור (ייצור ותיפעול) means of production -
אורך מילה מישתנה (מחשבים ומערכות מידע) variable word length -
אמצעי ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) means of production -
אורך מילה קבוע (מחשבים ומערכות מידע) fixed word length -
אמצעי לתשלומים דחויים (כלכלה וסטטיסטיקה) standard of deferred payments -
אורך מישתנה (מחשבים ומערכות מידע) variable length -
אמצעי מאבק (יחסי עבודה) industrial action -
אורך פלנק (מידות ומשקלות) -
אמצעי מדידה (כלכלה וסטטיסטיקה) standard of measurement -
אורך קבוע (מחשבים ומערכות מידע) fixed length -
אמצעי מחיה (כלכלה וסטטיסטיקה) subsistence -
אורך רגיל (מחשבים ומערכות מידע) single length -
אמצעי מעורבות (ארגון וניהול עסקים) involvement device -
אורך רשומה (מחשבים ומערכות מידע) record length -
אמצעי מעורבות (שיווק ופירסום) involvement device -
אורך שדה (מחשבים ומערכות מידע) field length -
אמצעי עזר (בנקאות ושוק ההון) facilitating agency -
אורך תקופת שימוש (ייצור ותיפעול) length of service -
אמצעי עזר (מקרקעין) facilitating agency -
אורך תקופת שימוש (חשבונאות וביקורת) length of service -
אמצעי עזר להנפקת שטרות (בנקאות ושוק ההון) note issuance facility -
אורך תקופת שירות (יחסי עבודה) length of service -
אמצעי עזר לרכישת שטרות (בנקאות ושוק ההון) note purchase facility -
אורך תקופת שירות (ביטוח וניהול סיכונים) length of service -
אמצעי פרסום (שיווק ופירסום) advertising medium -
אורכה (ביטוח וניהול סיכונים) grace -
אמצעי קיום (כלכלה וסטטיסטיקה) subsistence theory of wages -
אורכה (מקרקעין) grace -
אמצעי קשירה (ייצור ותיפעול) tying means -
אורנמנט (מקרקעין) ornament -
אמצעי שיווק (שיווק ופירסום) outlet -
אורקולי (שיווק ופירסום) audiovisual -
אמצעי שיווק (ארגון וניהול עסקים) outlet -
אורתוסטט (מקרקעין) orthostatic -
אמצעי שימור (מחשבים ומערכות מידע) hold facility -
אושיה (מחשבים ומערכות מידע) chassis -
אמצעי שליטה (בנקאות ושוק ההון) means of control -
אות (תיקשורת) signal -
אמצעי שליטה (ביטוח וניהול סיכונים) means of control -
אות (מחשבים ומערכות מידע) signal -
אמצעי שליטה (ארגון וניהול עסקים) means of control -
אות (תחבורה) signal -
אמצעי תחבורה (תחבורה) transportation mode -
אות (2) (תיקשורת) letter -
אמצעי תימרוץ (משאבי אנוש) action device -
אות בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control signal -
אמצעי תימרוץ (שיווק ופירסום) action device -
אות הוקרה (משאבי אנוש) token of honor -
אמצעי תשלום (כלכלה וסטטיסטיקה) circulating medium / means of payments -
אות הוקרה (יחסי עבודה) token of honor -
אמצעי תשלום בינלאומיים (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign exchange (F/X) -
אות וידיאו (מחשבים ומערכות מידע) RGB video signal -
אמצעי תשלום בינלאומיים (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) international monetary settlement -
אות ומספר (ארגון וניהול עסקים) alpha-numeric -
אמצעי תשלום, דוח (כלכלה וסטטיסטיקה) circulating medium statement -
אות חוסם (מחשבים ומערכות מידע) inhibiting signal -
אמצעים (ייצור ותיפעול) means -
אות מאפשר (מחשבים ומערכות מידע) enabling signal -
אמצעים (כלכלה וסטטיסטיקה) means -
אות מגן (מחשבים ומערכות מידע) guard signal -
אמצעים (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) facilities -
אות מודגשת (שיווק ופירסום) boldface -
אמצעים הוניים (כלכלה וסטטיסטיקה) capital resources -
אות מודגשת (תיקשורת) boldface -