לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיטונאי כללי (ארגון וניהול עסקים) general merchandise wholesaler -
ס"ב (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי כללי לקו יחיד (שיווק ופירסום) single line wholesaler -
ס"ה (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי כללי לקו יחיד (ארגון וניהול עסקים) single line wholesaler -
ס"ח (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי כללי לקו מוצרים (שיווק ופירסום) general line wholesaler -
ס"מ (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי כללי לקו מוצרים (ארגון וניהול עסקים) general line wholesaler -
ס"ע (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי לעת מצוא (ארגון וניהול עסקים) casual wholesaler -
ס"ק (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי לעת מצוא (שיווק ופירסום) casual wholesaler -
ס' (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי ממונע (שיווק ופירסום) truck wholesaler -
ס.ד.ש (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי ממונע (ארגון וניהול עסקים) truck wholesaler -
סאה (מידות ומשקלות) seah -
סיטונאי מסונף (שיווק ופירסום) affiliated wholeseller -
סאונד (תיקשורת) sound -
סיטונאי מפיץ (ארגון וניהול עסקים) distributor wholesaler -
סאס (מחשבים ומערכות מידע) SAS -
סיטונאי מפיץ (שיווק ופירסום) distributor wholesaler -
סב"ן (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי מתמחה (שיווק ופירסום) specialty wholesaler -
סב"ש (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי מתמחה (ארגון וניהול עסקים) specialty wholesaler -
סב-פריים (בנקאות ושוק ההון) sub-prime -
סיטונאי שירות (שיווק ופירסום) service wholesaler -
סב-פריים (מקרקעין) sub-prime -
סיטונאי שירות (ארגון וניהול עסקים) service wholesaler -
סבא"א (ראשי תיבות עבריים) -
סיטונאי שירות עצמי (שיווק ופירסום) self service wholesaler -
סבב (בנקאות ושוק ההון) turn -
סיטונאי שירות עצמי (ארגון וניהול עסקים) self service wholesaler -
סבב (מחשבים ומערכות מידע) session -
סיטונאי תעשייתי (ארגון וניהול עסקים) jobber -
סבב מהיר (בנקאות ושוק ההון) quick turn -
סיטונאי תעשייתי (שיווק ופירסום) jobber -
סבב מלא (בנקאות ושוק ההון) round trip -
סיטונאי-נציג (ארגון וניהול עסקים) representative wholesaler -
סבב מלאי (ייצור ותיפעול) inventory turnover -
סיטונאי-נציג (שיווק ופירסום) representative wholesaler -
סבב מנהלים (בנקאות ושוק ההון) rotation of directors -
סיטונאים-סוחרים (ארגון וניהול עסקים) merchant wholesaler -
סבב פעולות (ייצור ותיפעול) operating cycle -
סיטונאים-סוחרים (שיווק ופירסום) merchant wholesaler -
סבב תפקידים (משאבי אנוש) rotation -
סיטונות (שיווק ופירסום) wholesaling -
סבולת (ייצור ותיפעול) tolerance -
סיטי (של לונדון) (בנקאות ושוק ההון) city (of London) -
סבולת (חשבונאות וביקורת) tolerance -
סיטקום (תיקשורת) sitcom -
סביבה (ארגון וניהול עסקים) environment -
סיי, חוק (כלכלה וסטטיסטיקה) Say's law -
סביבה (מקרקעין) enviroment -
סייג (בנקאות ושוק ההון) exclusion -
סביבה (מחשבים ומערכות מידע) environment -
סייג (ביטוח וניהול סיכונים) exclusion / limitation -
סביבה דמוגרפית (שיווק ופירסום) demographic environment -
סייג (יחסי עבודה) limit -
סביבה דמוגרפית (ארגון וניהול עסקים) demographic environment -
סייג (2) (יחסי עבודה) restriction -
סביבה חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) social environment -
סייג (2) (בנקאות ושוק ההון) restriction -
סביבה חברתית (ארגון וניהול עסקים) social environment -
סייג (3) (בנקאות ושוק ההון) limit -
סביבה חיצונית (ארגון וניהול עסקים) external environment -
סייג זמן (ביטוח וניהול סיכונים) time limit -
סביבה טכנולוגית (ארגון וניהול עסקים) technological environment -
סייג זמן (בנקאות ושוק ההון) time limit -
סביבה טכנולוגית (שיווק ופירסום) technological environment -
סייג זמן (דיני עסקים) time limit -
סביבה יציבה (ארגון וניהול עסקים) stable environment -
סייג תדירות (שיווק ופירסום) frequency cap -
סביבה כלכלית (שיווק ופירסום) economic environment -
סייגי מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading limits -
סביבה כלכלית (ארגון וניהול עסקים) economic environment -
סייגי עומדות (בנקאות ושוק ההון) position limits -
סביבה כללית (מקרו) (ארגון וניהול עסקים) general environment [ppest -
סיינטר (ארגון וניהול עסקים) scienter -
סביבה מורחבת (ארגון וניהול עסקים) wider environment -
סיירות (משאבי אנוש) scouting -
סביבה מטרידה ומגיבה (ארגון וניהול עסקים) disturbed-reactive environment -
סיירת (תחבורה) battle cruiser -
סביבה מלמדת (ארגון וניהול עסקים) educating environment -
סיכה (מחשבים ומערכות מידע) pin -
סביבה סוערת (ארגון וניהול עסקים) turbulent field -
סיכוי (כלכלה וסטטיסטיקה) odds -
סביבה עסקית (ארגון וניהול עסקים) business environment -
סיכוי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) chance -
סביבה עסקית (כלכלה וסטטיסטיקה) business environment -
סיכול (בנקאות ושוק ההון) frustration -
סביבה פנימית (ארגון וניהול עסקים) internal environment -
סיכול (יחסי עבודה) frustration -
סביבה שיווקית (שיווק ופירסום) marketing environment -
סיכול חוזה (בנקאות ושוק ההון) frustration of contract -
סביבה שיווקית (ארגון וניהול עסקים) marketing environment -
סיכול חוזה עבודה (יחסי עבודה) labor contract frustration -
סביבה שלווה מאורגנת (ארגון וניהול עסקים) placid clustered environment -
סיכום (ארגון וניהול עסקים) summery -
סביבה שלווה-מקרית (ארגון וניהול עסקים) placid randomised environment -
סיכום (בנקאות ושוק ההון) footing -
סביבה תחרותית (ארגון וניהול עסקים) competition environment -
סיכום (תיקשורת) summery -
סביבה תחרותית (כלכלה וסטטיסטיקה) competition environment -
סיכום היסטורי (חשבונאות וביקורת) historical summery -
סביבת מטרה (ארגון וניהול עסקים) task environment -
סיכום הכנסה (חשבונאות וביקורת) income summary -
סביבת מטרה (שיווק ופירסום) task environment -
סיכום מבקר (חשבונאות וביקורת) control total -
סביבת מנהל (ארגון וניהול עסקים) manager environment -
סיכום רווח והפסד (חשבונאות וביקורת) profit and loss summery -
סביבת עיסוק (משאבי אנוש) job environment -
סיכומים (דיני עסקים) summing-up -
סבירות אומדנים (חשבונאות וביקורת) reasonability of estimates -
סיכון (ארגון וניהול עסקים) risk -
סבלנות (שיווק ופירסום) patience -
סיכון (כלכלה וסטטיסטיקה) risk -
סבלנות (ארגון וניהול עסקים) patience -
סיכון (ביטוח וניהול סיכונים) risk -
סבסב (תחבורה) rotor -
סיכון אופציה (בנקאות ושוק ההון) options risk -
סברוטינה (מחשבים ומערכות מידע) subroutine -
סיכון אי התאמה (ייצור ותיפעול) inefficiency risk -
סג"נ (ראשי תיבות עבריים) -
סיכון אי התאמה (ביטוח וניהול סיכונים) inefficiency risk -
סגולה (משאבי אנוש) attribute -
סיכון אי פרעון (בנקאות ושוק ההון) non payment risk -
סגולה (ייצור ותיפעול) attribute -
סיכון אי פרעון (חשבונאות וביקורת) non payment risk -
סגולה (כלכלה וסטטיסטיקה) attribute -
סיכון אי-נזילות (בנקאות ושוק ההון) iliquidity risk -
סגולה דטרמיניסטית (ייצור ותיפעול) deterministic properties -
סיכון אי-נזילות (כלכלה וסטטיסטיקה) illiquidity risk -
סגולות מוצר (שיווק ופירסום) product attributes -
סיכון אי־קיום (בנקאות ושוק ההון) default risk -
סגולות מותג (ארגון וניהול עסקים) brand attributes -
סיכון איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bonds risk -
סגולות מותג (שיווק ופירסום) brand attributes -
סיכון אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) risk of inflation -
סגולות מנהיגות (ארגון וניהול עסקים) traits of leadership -
סיכון אסדרה (בנקאות ושוק ההון) regulatory risk -
סגילות (משאבי אנוש) adaptability -
סיכון אסור (ביטוח וניהול סיכונים) prohibited risk -
סגירה (ארגון וניהול עסקים) closing -
סיכון אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial risk -
סגירה (ביטוח וניהול סיכונים) closing -
סיכון ארץ (בנקאות ושוק ההון) sovereign risk -
סגירה (מחשבים ומערכות מידע) close -
סיכון אש (ביטוח וניהול סיכונים) fire peril -
סגירה (מקרקעין) completion -
סיכון אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit risk -
סגירה (ייצור ותיפעול) shutdown -
סיכון אשראי (חשבונאות וביקורת) credit risk -
סגירה (בנקאות ושוק ההון) closing -
סיכון ביטוחי (ביטוח וניהול סיכונים) insurance risk -
סגירה בחסר (ביטוח וניהול סיכונים) closing short -
סיכון ביקורת (חשבונאות וביקורת) audit risk -
סגירה ביתר (ביטוח וניהול סיכונים) over closing -
סיכון בלתי מוגבל (בנקאות ושוק ההון) unlimited risk -
סגירה מפוצלת (בנקאות ושוק ההון) split close -
סיכון בלתי רצוי (ביטוח וניהול סיכונים) undesirable risk -
סגירה ניסיונית (שיווק ופירסום) trial close -
סיכון בר-ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurable risk -
סגירה שנתית (חשבונאות וביקורת) annual closing -
סיכון בר־צפייה (בנקאות ושוק ההון) foreseeable risk -
סגירה, עלויות (שיווק ופירסום) closing costs -
סיכון גבוה (בנקאות ושוק ההון) high risk -
סגירה, עלויות (חשבונאות וביקורת) closing costs -
סיכון גבולי (ביטוח וניהול סיכונים) borderline risk -
סגירת בורסה (בנקאות ושוק ההון) closing the exchange -
סיכון דגימה (ייצור ותיפעול) sampling risk -
סגירת ביניים (חשבונאות וביקורת) interim closing -
סיכון דחייה (שיווק ופירסום) rejection risk -
סגירת חשבון (בנקאות ושוק ההון) account closing -
סיכון דחייה (ייצור ותיפעול) rejection risk -
סגירת ספר בעלי מניות (בנקאות ושוק ההון) shareholders register closing -
סיכון הון (בנקאות ושוק ההון) capital risk -
סגירת ספרים (חשבונאות וביקורת) book closing -
סיכון העברה (שיווק ופירסום) (transfer risk)... -
סגירת פוזיציה (בנקאות ושוק ההון) position close -
סיכון העברה (ביטוח וניהול סיכונים) (transfer risk)... -
סגל (שיווק ופירסום) panel -
סיכון השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment risk -
סגל (כלכלה וסטטיסטיקה) panel -
סיכון חיתום (בנקאות ושוק ההון) underwriting risk -
סגל טכני (משאבי אנוש) technostructure -
סיכון טהור (ביטוח וניהול סיכונים) pure risk -
סגל מנהלתי (משאבי אנוש) support staff -
סיכון יכולת (ביטוח וניהול סיכונים) efficiency risk -
סגמנט נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data segment -
סיכון יצרן (ייצור ותיפעול) producer's risk -
סגן (משאבי אנוש) assistant -
סיכון יצרן (ארגון וניהול עסקים) producer's risk -
סגנון אינסטרומנטלי (ארגון וניהול עסקים) instrumental style -
סיכון ירידה (בנקאות ושוק ההון) downside risk -
סגנון בין-לאומי (מקרקעין) international style -
סיכון כוח קנייה (בנקאות ושוק ההון) purchasing power risk -
סגנון ברוקי (מקרקעין) baroque style -
סיכון כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic risk -
סגנון ג'ורג'יאני (מקרקעין) georgian style -
סיכון כלכלי (בנקאות ושוק ההון) economic risk -
סגנון גותי (מקרקעין) gothic style -
סיכון לא-רגיל (ביטוח וניהול סיכונים) abnormal risk -
סגנון גותי חדש (מקרקעין) new-gothic style -
סיכון לא-שיטתי (כלכלה וסטטיסטיקה) non-systematic risk -
סגנון דורי (מקרקעין) doris style -
סיכון לעומת אי-ודאות (כלכלה וסטטיסטיקה) risk vs. uncertainty -
סגנון דמוקרטי־השתתפותי (ארגון וניהול עסקים) participative democratic style -
סיכון לעומת סיכוי (כלכלה וסטטיסטיקה) risk vs. reward -
סגנון דקורטיבי (מקרקעין) decorative style -
סיכון מדינה (בנקאות ושוק ההון) country risk -
סגנון החלקה (ארגון וניהול עסקים) smoothing style -
סיכון מוגבל (בנקאות ושוק ההון) limited risk -
סגנון המלכה אן (מקרקעין) queen ann style -
סיכון מוחמר (ביטוח וניהול סיכונים) increased risk -
סגנון המקל (מקרקעין) stick style -
סיכון מוסרי (בנקאות ושוק ההון) moral risk -
סגנון חוריגוארסקה (מקרקעין) horigoarasca style -
סיכון מוסרי (ביטוח וניהול סיכונים) moral risk -
סגנון חיים (ארגון וניהול עסקים) life style -
סיכון מועדף (ביטוח וניהול סיכונים) preferred risk -
סגנון יווניות מחודשת (מקרקעין) new greek style -
סיכון מחדל (בנקאות ושוק ההון) default risk -
סגנון יוני (מקרקעין) ionic style -
סיכון מחושב (ארגון וניהול עסקים) calculated risk -
סגנון ילינג (מקרקעין) yaling style -
סיכון מחושב (בנקאות ושוק ההון) calculated risk -
סגנון כפייה (ארגון וניהול עסקים) forcing style -
סיכון מחיר (בנקאות ושוק ההון) price risk -
סגנון כריזמטי (ארגון וניהול עסקים) charismatic style -
סיכון מטבע חוץ (שיווק ופירסום) foreign exchange risk -
סגנון מורי (מקרקעין) muri style -
סיכון מטבע חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign exchange risk -
סגנון מנהיגות (ארגון וניהול עסקים) leadership style -
סיכון מיוחד (ביטוח וניהול סיכונים) special risk -
סגנון מנהיגות חברתית (ארגון וניהול עסקים) social leadership style -
סיכון מלחמה (ביטוח וניהול סיכונים) war risk -
סגנון מנהיגות מונעת יחסים (ארגון וניהול עסקים) relationship-motivated leadership style -
סיכון מלחמה אקטיווי (ביטוח וניהול סיכונים) active war risk -
סגנון מנהיגות מונעת משימות (ארגון וניהול עסקים) task motivated leadership style -
סיכון מלחמה פסיוויי (ביטוח וניהול סיכונים) passive war risk -
סגנון מנהיגות מנצלת־סמכותית (ארגון וניהול עסקים) exploitative authoritative leadership style -
סיכון ממוצע (בנקאות ושוק ההון) average risk -
סגנון מנהיגות משימתית (ארגון וניהול עסקים) task leadership style -
סיכון מנוף (בנקאות ושוק ההון) leverage risk -
סגנון מנהיגות נדיבותי־סמכותי (ארגון וניהול עסקים) benevolent-authoritative leadership style -
סיכון מנוף פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial leverage risks -
סגנון מנהיגות רפויית־רסן (ארגון וניהול עסקים) free-rein leadership style -
סיכון מסחרי (ביטוח וניהול סיכונים) commercial risk -
סגנון מנואלי (מקרקעין) manuel style -
סיכון מסחרי (ארגון וניהול עסקים) commercial risk -
סגנון מנסרד (מקרקעין) mansard style -
סיכון מערכתי (בנקאות ושוק ההון) systematic risk -
סגנון מערכתי (ארגון וניהול עסקים) system-type style -
סיכון נומינלי (בנקאות ושוק ההון) nominal risk -
סגנון מתירני (ארגון וניהול עסקים) permissive style -
סיכון נזילות (בנקאות ושוק ההון) liquidity risk -
סגנון נאו־עתיק (מקרקעין) neo-antique style -
סיכון נתפס (ארגון וניהול עסקים) perceived risk -
סגנון סמכותי (ארגון וניהול עסקים) authoritarian style -
סיכון נתפס (שיווק ופירסום) perceived risk -
סגנון פלמבוינט (מקרקעין) plamboynt style -
סיכון סחירות (בנקאות ושוק ההון) marketability risk -
סגנון קוגנטיווי (משאבי אנוש) cognitive style -
סיכון סחר חוץ (ביטוח וניהול סיכונים) foriegn trade risk -
סגנון קוגנטיווי (ארגון וניהול עסקים) cognitive style -
סיכון סליקה (בנקאות ושוק ההון) settlement risk -
סגנון קווין אן (מקרקעין) queen ann style -
סיכון עיתוי (שיווק ופירסום) risk of timing -
סגנון קולוסלי (מקרקעין) cllossesus style -
סיכון עיתוי (ארגון וניהול עסקים) risk of timing -
סגנון קורינתי (מקרקעין) corinth style -
סיכון עלייה (בנקאות ושוק ההון) upside risk -
סגנון קישוטי (מקרקעין) decorative style -
סיכון עסקי (בנקאות ושוק ההון) business risk -
סגנון רומני (מקרקעין) romanic style -
סיכון פוליטי (כלכלה וסטטיסטיקה) political risk -
סגנון רומנסקי (מקרקעין) romanesky style -
סיכון פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial risk -
סגנון רז'נס (מקרקעין) style -
סיכון פיננסי (ביטוח וניהול סיכונים) financial risk -
סגנון שינגלא (מקרקעין) style -
סיכון פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) pension risk -
סגנון שיתוף פעולה (ארגון וניהול עסקים) collaborative style -
סיכון צרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer's risk -
סגרגציה (בנקאות ושוק ההון) segregation -
סיכון צרכן (ייצור ותיפעול) consumer'r risk -
סגרפיטו (מקרקעין) sgraffito -
סיכון צרכן (ארגון וניהול עסקים) consumers risk -
סד (תחבורה) car tire lock -
סיכון קרן (בנקאות ושוק ההון) capital risk / principal risk -
סד"י (ראשי תיבות עבריים) -
סיכון ראלי (בנקאות ושוק ההון) real risk -
סד"מ (ראשי תיבות עבריים) -
סיכון ריבוני (בנקאות ושוק ההון) sovereign risk -
סד' (ראשי תיבות עבריים) -
סיכון ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest risk -
סדה"י (ראשי תיבות עבריים) -
סיכון שולי (בנקאות ושוק ההון) marginal risk -
סדירות בתשלום דיבידנד (בנקאות ושוק ההון) regularity of dividends -
סיכון שוק (בנקאות ושוק ההון) market risk -
סדירות בתשלום דיווידנד (ארגון וניהול עסקים) regularity of dividends -
סיכון שיורי (בנקאות ושוק ההון) residual risk -
סדירות בתשלום דיווידנד (בנקאות ושוק ההון) regularity of dividends -
סיכון שיטתי (כלכלה וסטטיסטיקה) systematic risk -
סדירות מערכת (ייצור ותיפעול) system regularity -
סיכון של עליית מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) inflation risk -
סדירות סטטיסטית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical regularity -
סיכון שער חליפין (בנקאות ושוק ההון) rate of exchange risk -
סדנה סגורה (מחשבים ומערכות מידע) closed shop -
סיכון שער ריבית (כלכלה וסטטיסטיקה) interest rate risk -
סדנה פתוחה (מחשבים ומערכות מידע) open shop -
סיכון שער ריבית (בנקאות ושוק ההון) interest rate risk -
סדנת קריירה (משאבי אנוש) carreer workshop -
סיכון תוחלת חיים (ביטוח וניהול סיכונים) life expectancy risk -
סדקים (מקרקעין) cracks -
סיכון תזמון (ארגון וניהול עסקים) risk of timing -
סדר ביצוע (מחשבים ומערכות מידע) execution sequence -
סיכון תזמון (בנקאות ושוק ההון) risk of timing -
סדר דין (דיני עסקים) procedure -
סיכון תפעולי (בנקאות ושוק ההון) operating risk / operational risk -
סדר דין מקוצר (דיני עסקים) sammary procedure -
סיכון תקני (ביטוח וניהול סיכונים) standard risk -
סדר יום (בנקאות ושוק ההון) agenda -
סיכון תת־תקני (ביטוח וניהול סיכונים) sub-standard risk -
סדר יום (ארגון וניהול עסקים) agenda -
סיכון, עלות (ביטוח וניהול סיכונים) cost of risk -
סדר כלכלי בינלאומי חדש (כלכלה וסטטיסטיקה) new international economic order (NIEO) -
סיכון, עלות (ארגון וניהול עסקים) cost of risk -
סדר מיון (מחשבים ומערכות מידע) collating sequence -
סיכוני סחר (שיווק ופירסום) mercantile risks -
סדר נזילות (חשבונאות וביקורת) order of liquidity -
סיכוני סחר חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign trade risks -
סדר עדיפויות (ארגון וניהול עסקים) order of prefeerences -
סיכסוך (שיווק ופירסום) conflict -
סדר עדיפויות (כלכלה וסטטיסטיקה) order of prefeerences -
סיכסוך (ארגון וניהול עסקים) conflict -
סדר עדיפויות (דיני עסקים) prefernce order -
סיכסוך אופקי (שיווק ופירסום) horizontal conflict -
סדר פעילות (חשבונאות וביקורת) order of performance -
סיכסוך אנכי (שיווק ופירסום) vertical conflict -
סדר צילום (מחשבים ומערכות מידע) phototype setting -
סיכסוך אנכי (ארגון וניהול עסקים) vertical conflict -
סדר שיעבודים (בנקאות ושוק ההון) liens order -
סיכת חיבור (משאבי אנוש) linking pin -
סדר תשלומים (בנקאות ושוק ההון) order of payments -
סילבים (תחבורה) front flashlights -
סדר תשלומים (דיני עסקים) order of payments -
סילום (כלכלה וסטטיסטיקה) scaling -
סדרה (כלכלה וסטטיסטיקה) sequence -
סילום (שיווק ופירסום) scaling -
סדרה (ארגון וניהול עסקים) series -
סילום (בנקאות ושוק ההון) on a scale -
סדרה (חשבונאות וביקורת) series -
סילום מוחלט (כלכלה וסטטיסטיקה) absolute scale -
סדרה (ייצור ותיפעול) class -
סילום רב-ממדי (שיווק ופירסום) multi-dimension scaling [mds -
סדרה (2) (חשבונאות וביקורת) class -
סילוף (חשבונאות וביקורת) distort -
סדרה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) series -
סילוף (בנקאות ושוק ההון) distort -
סדרה אריתמטית (כלכלה וסטטיסטיקה) arithmetic progression -
סילוף (שיווק ופירסום) distort -
סדרה גאומטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) geometric progression -
סילוק (תיקשורת) kick -
סדרה הרמונית (חשבונאות וביקורת) harmonic progression -
סילוק (בנקאות ושוק ההון) retire -
סדרה כלכלית הפוכה (כלכלה וסטטיסטיקה) inverted economic series -
סילוק (חשבונאות וביקורת) retire -
סדרה סטטיסטית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical series -
סילוק (ייצור ותיפעול) retire -
סדרה עיתית, ניתוח (כלכלה וסטטיסטיקה) time series analysis -
סילוק (2) (בנקאות ושוק ההון) settlement -
סדרה עתית (כלכלה וסטטיסטיקה) time series -
סילוק (3) (בנקאות ושוק ההון) clear -
סדרי הדין (יחסי עבודה) procedure -
סילוק במזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash settlement -
סדרי הדין (דיני עסקים) procedure -
סילוק חוב (בנקאות ושוק ההון) remit -
סדרי מנהל (ארגון וניהול עסקים) administrative procedures -
סילוק חוב (שיווק ופירסום) debt extinguishment -
סדרן (תחבורה) dispatcher -
סילוק חוב (2) (בנקאות ושוק ההון) extinguish -
סדרת אגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) series of bonds -
סילוק חוב נטו (שיווק ופירסום) net payoff -
סדרת אופציות (בנקאות ושוק ההון) series of options -
סילוק חוב נטו (בנקאות ושוק ההון) net payoff -
סדרת איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bonds issued in series -
סילוק חשבון (בנקאות ושוק ההון) payoff -
סדרת ייצור ניסיונית (ייצור ותיפעול) experimental production series -
סילוק חשבון (חשבונאות וביקורת) clearance -
סדרת מניות (בנקאות ושוק ההון) series of shares -
סילוק חשבון נטו (בנקאות ושוק ההון) net payoff -
סדרת פיבונצ'י (בנקאות ושוק ההון) Fibonacci sequence -
סילוק לצמיתות (תיקשורת) kick ban -
סדרת שטרות (בנקאות ושוק ההון) bills in a set -
סילוק פולש לנכס (מקרקעין) trespasser evacuation -
סה"י (ראשי תיבות עבריים) -
סילוק תעודות (ארגון וניהול עסקים) disposal of records -
סה"כ (ראשי תיבות עבריים) -
סילוק, סעיף (בנקאות ושוק ההון) kick out clause -
סה"ר (ראשי תיבות עבריים) -
סילוקין (כלכלה וסטטיסטיקה) clearing -
סהרון (מקרקעין) curvature -
סיליקון (מחשבים ומערכות מידע) silicon .Si -
סו"ב (ראשי תיבות עבריים) -
סימוכין (בנקאות ושוק ההון) reference -
סו"ש (ראשי תיבות עבריים) -
סימול (מחשבים ומערכות מידע) encode -
סוב יודיצה (דיני עסקים) sub judice -
סימול (2) (מחשבים ומערכות מידע) coding -
סובה (תחבורה) turnaround -
סימול אפיונים (ייצור ותיפעול) characters symbolization -
סובייקטיוויות (כלכלה וסטטיסטיקה) subjectivness -
סימול חברה (בנקאות ושוק ההון) ticker -
סובלימציה (משאבי אנוש) sublimation -
סימול סתמי (ייצור ותיפעול) general symbolization -
סובסידיה (כלכלה וסטטיסטיקה) subsidy -
סימולטור (תחבורה) simulator -
סובסידיות יצוא (שיווק ופירסום) export subsidies -
סימולציה (כלכלה וסטטיסטיקה) simulation -
סובסידיות ליצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export subsidies -
סימולציה (משאבי אנוש) simulation -
סוברין (בנקאות ושוק ההון) sovereign -
סימולציה (תיקשורת) simulation -
סוג (כלכלה וסטטיסטיקה) class -
סימולציה (ארגון וניהול עסקים) simulation -
סוג (משאבי אנוש) class -
סימון (ארגון וניהול עסקים) marking -
סוג אופציה (בנקאות ושוק ההון) type of option / class of option -
סימון בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary notation -
סוג אפיקי פרסום (תיקשורת) media class -
סימון פונקציונלי (כלכלה וסטטיסטיקה) functional notation -
סוג ב' (ייצור ותיפעול) seconds -
סימוני אישור (חשבונאות וביקורת) tick marks -
סוג ב' (שיווק ופירסום) seconds -
סימן (בנקאות ושוק ההון) mark -
סוג ב' בייצור (ייצור ותיפעול) factory seconds -
סימן (שיווק ופירסום) mark -
סוג מותג (שיווק ופירסום) brand category -
סימן (כלכלה וסטטיסטיקה) character -
סוג מקצועי (משאבי אנוש) professional grade -
סימן (מחשבים ומערכות מידע) mark -
סוג משרה (משאבי אנוש) class of position -
סימן (תיקשורת) mark -
סוג נתון (מחשבים ומערכות מידע) data type -
סימן (2) (מחשבים ומערכות מידע) sign (-). -
סוג צינור (תיקשורת) class of vehicles -
סימן בורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange symbols -
סוג צינור (שיווק ופירסום) class of vehicles -
סימן גוש (מחשבים ומערכות מידע) block mark -
סוג קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file type -
סימן השגחה (ייצור ותיפעול) inspection mark -
סוג תהליך (ייצור ותיפעול) class of process -
סימן השגחה (שיווק ופירסום) inspection mark -
סוגה (תיקשורת) genre -
סימן טכני (בנקאות ושוק ההון) technical sign -
סוגי הצמדה (בנקאות ושוק ההון) type of linkage -
סימן מים (תיקשורת) watermark -
סוגי מניות (בנקאות ושוק ההון) classes of shares -
סימן מים (ייצור ותיפעול) watermark -
סוגי ניירות ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) types of securities -
סימן מסחר (כלכלה וסטטיסטיקה) trademark -
סוגר (מקרקעין) close -
סימן מסחר (שיווק ופירסום) trade mark -
סוגרי מדרג אלגבריים (מחשבים ומערכות מידע) algebric hierarchy parentheses -
סימן מסחר (דיני עסקים) trade mark -
סוד מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) trade secret -
סימן מספרי (מחשבים ומערכות מידע) numeric character -
סוד מסחרי (ייצור ותיפעול) trade secret -
סימן מקטע (מחשבים ומערכות מידע) segment mark -
סוד מסחרי (ארגון וניהול עסקים) trade secret -
סימן סוף נתונים (מחשבים ומערכות מידע) end of data marker -
סודיות (ארגון וניהול עסקים) secretcy -
סימן סוף סרט (מחשבים ומערכות מידע) end-of-tape marker -
סודיות בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank secrecy -
סימן סוף סרט כפול (מחשבים ומערכות מידע) double end- of-tape marker -
סודיות שכר (יחסי עבודה) pay secrecy -
סימן סוף קובץ (מחשבים ומערכות מידע) end of file marker -
סודרן (ארגון וניהול עסקים) index file -
סימן סוף שדה (מחשבים ומערכות מידע) end of field marker -
סוויסי (בנקאות ושוק ההון) swissy -
סימן סיום (מחשבים ומערכות מידע) end mark -
סוויץ' (תחבורה) switch -
סימן קבוצה (מחשבים ומערכות מידע) group mark -
סוור (תחבורה) longshoreman \ stevedore -
סימן קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file mark -
סוחוי (תחבורה) Sukhoi -
סימן שירות (שיווק ופירסום) service mark -
סוחט מיץ (בנקאות ושוק ההון) juice man -
סימן שירות (ארגון וניהול עסקים) service mark -
סוחר (שיווק ופירסום) merchant -
סימן שירות (כלכלה וסטטיסטיקה) service mark -
סוחר אינטרנטי (שיווק ופירסום) internet merchant -
סימן תוף (מחשבים ומערכות מידע) drum mark -
סוחר בחבילות (בנקאות ושוק ההון) block trader -
סימן תחילת סרט (מחשבים ומערכות מידע) beginning-of-tape marker -
סוחר בניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) trader in securities -
סימני דפוס (תיקשורת) press marks -
סוחר מוסמך (בנקאות ושוק ההון) authorized dealer -
סימני מסחר, רשם (דיני עסקים) trade marks registrar -
סוחר מוסמך (משאבי אנוש) authorized dealer -
סימני סחורות (שיווק ופירסום) merchandise marks -
סוחר מוסמך (שיווק ופירסום) authorized dealer -
סימני סחורות (ביטוח וניהול סיכונים) merchandise marks -
סוחר מורשה (בנקאות ושוק ההון) authorized dealer -
סימני פיסוק (תיקשורת) punctuation marks -
סוחר מתמחה (בנקאות ושוק ההון) specialist -
סימנייה (שיווק ופירסום) bookmark -
סוחר ניירות ערך (לחשבון עצמו) (בנקאות ושוק ההון) jobber [Br.] / specialist [Am.] -
סינדיקט (כלכלה וסטטיסטיקה) syndicate -
סוחר ראשוני (בנקאות ושוק ההון) primary dealer -
סינדיקט (ארגון וניהול עסקים) syndicate -
סוחר רשום (בנקאות ושוק ההון) registered trader -
סינדיקט (דיני עסקים) syndicate -
סוכם (מחשבים ומערכות מידע) adder -
סינדיקט (תיקשורת) syndicate -
סוכם חסר (מחשבים ומערכות מידע) subtracter-adder -
סינדיקט חתמים (ארגון וניהול עסקים) underwriting syndicate -
סוכם למחצה (מחשבים ומערכות מידע) half adder -
סינדיקט חתמים (בנקאות ושוק ההון) underwriting syndicate -
סוכם מוגבל (מחשבים ומערכות מידע) limitedintegrator -
סינדיקליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) syndicalism -
סוכם מלא (מחשבים ומערכות מידע) full adder -
סינדיקציית תכנים (ארגון וניהול עסקים) content syndication -
סוכן (כלכלה וסטטיסטיקה) agent -
סינדיקציית תכנים (מחשבים ומערכות מידע) content syndication -
סוכן (משאבי אנוש) agent -
סינון (מחשבים ומערכות מידע) mask -
סוכן (ביטוח וניהול סיכונים) agent -
סינון שיתופי (שיווק ופירסום) collaborative filtering -
סוכן (שיווק ופירסום) agent -
סינונימיות (תיקשורת) synonymousness -
סוכן (דיני עסקים) agent -
סינוף (יחסי עבודה) affiliation -
סוכן (ארגון וניהול עסקים) agent -
סינוף (ארגון וניהול עסקים) affiliation -
סוכן (מחשבים ומערכות מידע) agent -
סינוף (בנקאות ושוק ההון) affiliation -
סוכן אבריה (תחבורה) average agent -
סינוף (שיווק ופירסום) affiliation -
סוכן אבריה (ביטוח וניהול סיכונים) average agent -
סינוף בנקאי (בנקאות ושוק ההון) branch banking -
סוכן אוניות (תחבורה) ship broker -
סינופסיס (תיקשורת) synopsis -
סוכן אוניות (ביטוח וניהול סיכונים) ship broker -
סינטטית, שיטה (ייצור ותיפעול) synthetic system -
סוכן אוניות (שיווק ופירסום) ship broder -
סיניורות (כלכלה וסטטיסטיקה) seignorage -
סוכן אזורי (משאבי אנוש) regional agent -
סינכ' (ראשי תיבות עבריים) -
סוכן אזורי (ביטוח וניהול סיכונים) regional agent -
סינכרוני (מחשבים ומערכות מידע) synchronous -
סוכן אזורי (שיווק ופירסום) regional agent -
סינכרוניות (תיקשורת) synchronous -
סוכן איסוף (שיווק ופירסום) collectinig agent -
סינכרוניזציה (תיקשורת) synchronization -
סוכן איסוף (משאבי אנוש) collectinig agent -
סינכרוניזציה (שיווק ופירסום) synchronization -
סוכן ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance agent -
סינכרוניזציה (ארגון וניהול עסקים) synchronization -
סוכן בית (ביטוח וניהול סיכונים) captive agent -
סינכרוניזציה (ייצור ותיפעול) synchronization -
סוכן בלעדי (שיווק ופירסום) sole agent -
סינרגטיות (ייצור ותיפעול) synergy -
סוכן בלעדי (ביטוח וניהול סיכונים) sole agent -
סינרגיה (כלכלה וסטטיסטיקה) synergy -
סוכן בלעדי (משאבי אנוש) sole agent -
סינרגיה (ארגון וניהול עסקים) synergy -
סוכן בנאמנות (בנקאות ושוק ההון) escrow agent -
סינרגיה (ייצור ותיפעול) synergy -
סוכן בעבודה חלקית (שיווק ופירסום) part time agent -
סינרמה (תיקשורת) cinerama -
סוכן בעבודה חלקית (משאבי אנוש) part time agent -
סינתזה של דיבור (מחשבים ומערכות מידע) speech synthesis -
סוכן בעבודה מלאה (משאבי אנוש) full time agent -
סינתיסייזר (מחשבים ומערכות מידע) s SYnthesizer -
סוכן בעבודה מלאה (שיווק ופירסום) full time agent -
סיסמה (תיקשורת) passward -
סוכן גבייה (משאבי אנוש) colecting agent -
סיסמה (שיווק ופירסום) slogan -
סוכן גבייה (בנקאות ושוק ההון) collecting agent -
סיסמה (מחשבים ומערכות מידע) password -
סוכן גבייה (חשבונאות וביקורת) colecting agent -
סיסמה (2) (תיקשורת) slogan -
סוכן דוגמנים (שיווק ופירסום) models broker -
סיסמת מותג (שיווק ופירסום) brand slogan -
סוכן דוגמנים (תיקשורת) models broker -
סיע (תחבורה) hitchhike -
סוכן דל-קרדרה (משאבי אנוש) del credere agent -
סיעוף (בנקאות ושוק ההון) spin-off -
סוכן דל-קרדרה (שיווק ופירסום) del credere agent -
סיעוף (ייצור ותיפעול) branch -
סוכן המרה (בנקאות ושוק ההון) conversion agent -
סיעור האשמות (ארגון וניהול עסקים) blame storming -
סוכן העברה (בנקאות ושוק ההון) transfer agent -
סיעור מוחות (שיווק ופירסום) brain storming -
סוכן הפצה (משאבי אנוש) distributing agent -
סיעור מוחות (ארגון וניהול עסקים) brain storming -
סוכן הפצה (שיווק ופירסום) distributing agent -
סיפוח (מחשבים ומערכות מידע) append -
סוכן השלשה (כלכלה וסטטיסטיקה) escrow agent -
סיפון (מקרקעין) deck -
סוכן השלשה (ארגון וניהול עסקים) escrow agent -
סיפון (תחבורה) deck -
סוכן יאט"א (תחבורה) I.A.T.A. agent -
סיפון כפול (שיווק ופירסום) double decker -
סוכן יבוא (שיווק ופירסום) import agent -
סיפון עילית (תחבורה) upper deck -
סוכן יבוא (משאבי אנוש) import agent -
סיפון צריח (תחבורה) turret deck -
סוכן יחיד (ביטוח וניהול סיכונים) independent broker -
סיפון קדמי (תחבורה) front deck -
סוכן יצוא (משאבי אנוש) export agent -
סיפון ראשי (תחבורה) main deck -
סוכן יצוא (שיווק ופירסום) export agent -
סיפון תחתון (תחבורה) lower deck -
סוכן כללי (ביטוח וניהול סיכונים) general agent -
סיפוק (שיווק ופירסום) satisfaction -
סוכן כללי (שיווק ופירסום) general agent -
סיפוק (כלכלה וסטטיסטיקה) satisfying -
סוכן כללי (ארגון וניהול עסקים) general agent -
סיפוק (יחסי עבודה) satisfaction -
סוכן לא מקצועי (שיווק ופירסום) non professional agent -
סיפוק בעבודה (יחסי עבודה) work satisfaction -
סוכן לא מקצועי (משאבי אנוש) non professional agent -
סיפור העלילה (תיקשורת) story line -
סוכן לויידס (תחבורה) Lloyd's agent -
סיפור מוכן (בנקאות ושוק ההון) boilerplate legends -
סוכן לויידס (ביטוח וניהול סיכונים) Lloyd's agent -
סיפרה (מחשבים ומערכות מידע) digit -
סוכן מורשה (שיווק ופירסום) authorized agent -
סיפרה בינארית (כלכלה וסטטיסטיקה) binary digit -
סוכן מורשה (משאבי אנוש) authorized agent -
סיפרה בינרית (מחשבים ומערכות מידע) binary digit -
סוכן מיוחד (שיווק ופירסום) special agent -
סיפרה בקידוד בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary coded digit -
סוכן מיוחד (ביטוח וניהול סיכונים) special agent -
סיפרה דצימלית (מחשבים ומערכות מידע) -
סוכן מיוחד (משאבי אנוש) special agent -
סיפרה הפחות משמעותית (מחשבים ומערכות מידע) least significant digit -
סוכן מיקרי (שיווק ופירסום) account agent -
סיפרה הקסדצימלית (מחשבים ומערכות מידע) F -
סוכן מיקרי (משאבי אנוש) account agent -
סיפרה עשרונית (מחשבים ומערכות מידע) decimal digits -
סוכן מישנה (ביטוח וניהול סיכונים) sub-agent -
סיפרות (מחשבים ומערכות מידע) digitize -
סוכן מכס (שיווק ופירסום) customs agent -
סיפרייה (מחשבים ומערכות מידע) library -
סוכן מסחרי (שיווק ופירסום) commercial agent -
סיפריית מערכת (מחשבים ומערכות מידע) system library -
סוכן מסחרי (משאבי אנוש) commercial agent -
סיפריית מתאר נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data description library -
סוכן מפעלים (משאבי אנוש) manufacturer's agent -
סיפריית תכניות (מחשבים ומערכות מידע) program library -
סוכן מפעלים (שיווק ופירסום) manufacturer's agent -
סיפריית תת־שגרות (מחשבים ומערכות מידע) subroutine library -
סוכן מקומי (ביטוח וניהול סיכונים) local agent -
סיפרת ביקורת (מחשבים ומערכות מידע) check digit -
סוכן מקצועי (שיווק ופירסום) professional agent -
סיפרת מבדק סכום (מחשבים ומערכות מידע) check-sum digit -
סוכן מקצועי (משאבי אנוש) professional agent -
סיפרת מרווח (מחשבים ומערכות מידע) gap digit -
סוכן מקרקעין1 (מקרקעין) real estate broker -
סיפרת סימן (מחשבים ומערכות מידע) sign digit -
סוכן מקרקעין2 (מקרקעין) real estate agent -
() -
סוכן משווק (ביטוח וניהול סיכונים) marketing agent -
ספרתי (מחשבים ומערכות מידע) -
סוכן משנה (שיווק ופירסום) sub agent -
סיקור (תיקשורת) overage -
סוכן משנה (משאבי אנוש) sub agent -
סיקור דו"ח (בנקאות ושוק ההון) report's survey -
סוכן נוסע (משאבי אנוש) travelling salesperson -
סיקור שדה (משאבי אנוש) field review -
סוכן נוסע (שיווק ופירסום) travelling salesperson -
סיקורסקי (תחבורה) Sikorsky -
סוכן סיטונאי (שיווק ופירסום) wholesale agent -
סיראות (תחבורה) boating -
סוכן סיטונאי (משאבי אנוש) wholesale agent -
סירה (תחבורה) boat -
סוכן עמיל (שיווק ופירסום) commission agent -
סירוב (שיווק ופירסום) declination -
סוכן עמיל (משאבי אנוש) commission agent -
סירוב (בנקאות ושוק ההון) declination -
סוכן עצמאי (משאבי אנוש) independent agent -
סירוב (ארגון וניהול עסקים) declination -
סוכן עצמאי (שיווק ופירסום) independent agent -
סירוב לבצע עבודה (יחסי עבודה) refusal to work -
סוכן עצמי (שיווק ופירסום) own case agent -
סירוב שיק (בנקאות ושוק ההון) dishonor a check -
סוכן עצמי (ביטוח וניהול סיכונים) own case agent -
סירוג (מחשבים ומערכות מידע) interleave -
סוכן פיסקלי (כלכלה וסטטיסטיקה) fiscal agent -
סירוג זיכרונות (מחשבים ומערכות מידע) memory interleaving -
סוכן פנסיוני (ביטוח וניהול סיכונים) pension agent -
סירת טורפדו (תחבורה) torpedo boat -
סוכן רכישה (משאבי אנוש) purchasing agent -
סירת מנוע (תחבורה) motorboat -
סוכן רכישה (שיווק ופירסום) purchasing agent -
סירת משוטים (תחבורה) rowboat -
סוכן רשמי (בנקאות ושוק ההון) official agent -
סך בודק (מחשבים ומערכות מידע) checksum -
סוכן שילוח (משאבי אנוש) forwarding agent -
סך בודק (תיקשורת) checksum -
סוכן שילוח (שיווק ופירסום) forwarding agent -
סך כל הנכסים (חשבונאות וביקורת) total assets -
סוכן שינוי (משאבי אנוש) change agent -
סכום (מחשבים ומערכות מידע) sum -
סוכן תאגיד (ביטוח וניהול סיכונים) body-corporate agent -
סכום (חשבונאות וביקורת) sum -
סוכן תאגיד (בנקאות ושוק ההון) corporate agent -
סכום (בנקאות ושוק ההון) amount -
סוכן תשלומים (ארגון וניהול עסקים) paying agent -
סכום אימות (מחשבים ומערכות מידע) total proof -
סוכן תשלומים (בנקאות ושוק ההון) paying agent -
סכום אינפלציוני (בנקאות ושוק ההון) inflationary amount -
סוכנויות בינלאומיות (כלכלה וסטטיסטיקה) international agencies -
סכום אינפלציוני (ארגון וניהול עסקים) inflationary amount -
סוכנויות חוץ (ארגון וניהול עסקים) foreign agencies -
סכום אינפלציוני (חשבונאות וביקורת) inflationary amount -
סוכנויות כלליות, מערך (ארגון וניהול עסקים) general agency system -
סכום אפס (כלכלה וסטטיסטיקה) zero sum -
סוכנויות כלליות, מערך (שיווק ופירסום) general agency system -
סכום אצווה (מחשבים ומערכות מידע) batch total -
סוכנות (ביטוח וניהול סיכונים) agency -
סכום אשראי (שיווק ופירסום) sum of credit -
סוכנות (שיווק ופירסום) agency -
סכום אשראי (בנקאות ושוק ההון) sum of credit -
סוכנות (ארגון וניהול עסקים) agency -
סכום ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) amount insured -
סוכנות (כלכלה וסטטיסטיקה) agency -
סכום ביטוח חלקי (ביטוח וניהול סיכונים) partial benefit -
סוכנות אינפורמציה לאשראי (בנקאות ושוק ההון) credit agency -
סכום ביטוח מופחת (ביטוח וניהול סיכונים) reduced sum insured -
סוכנות אינפורמציה לאשראי (חשבונאות וביקורת) credit agency -
סכום ביקורת (מחשבים ומערכות מידע) check sum -
סוכנות ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insurance agency -
סכום בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control total -
סוכנות בנקאית (בנקאות ושוק ההון) bank agency -
סכום בר היפרעות (חשבונאות וביקורת) recoverable amount -
סוכנות דירוג (בנקאות ושוק ההון) grading agency -
סכום בר־היפרעות (בנקאות ושוק ההון) recoverable amount -
סוכנות הידודית (אינטראקטיווית) (שיווק ופירסום) interactive agency -
סכום גבוב (חשבונאות וביקורת) hash total -
סוכנות הידודית (אינטראקטיווית) (ארגון וניהול עסקים) interactive agency -
סכום גיבוב (מחשבים ומערכות מידע) hash total -
סוכנות כללית (שיווק ופירסום) general agency -
סכום הון (בנקאות ושוק ההון) capital sum -
סוכנות כללית (ארגון וניהול עסקים) general agency -
סכום הון (חשבונאות וביקורת) capital sum -
סוכנות לגבייה (שיווק ופירסום) collection agency) -
סכום הפרש חיובי (בנקאות ושוק ההון) positive difference amount -
סוכנות לגבייה (חשבונאות וביקורת) collection agency) -
סכום חד (חשבונאות וביקורת) lump sum -
סוכנות לגבייה (בנקאות ושוק ההון) collection agency -
סכום חד (בנקאות ושוק ההון) lump sum -
סוכנות למסחר סיטונאי (ארגון וניהול עסקים) wholesale agency -
סכום כולל (שיווק ופירסום) lump-sum -
סוכנות למסחר סיטונאי (שיווק ופירסום) wholesale agency -
סכום כולל (יחסי עבודה) lump-sum -
סוכנות מוניטרית של ערב הסעודית (כלכלה וסטטיסטיקה) Saudi Arabian monetary agency (SAMA) -
סכום כולל (ביטוח וניהול סיכונים) lump-sum -
סוכנות מידע לאשראי (בנקאות ושוק ההון) credit bureau -
סכום כולל (בנקאות ושוק ההון) lump sum -
סוכנות מיוחדת (של האו"ם) (כלכלה וסטטיסטיקה) specialized agency -
סכום לתשלום (בנקאות ושוק ההון) convenience amount -
סוכנות ניהול (ארגון וניהול עסקים) mananging agency -
סכום מבדק (מחשבים ומערכות מידע) -
סוכנות סליקה (בנקאות ושוק ההון) clearing agency -
סכום מינימלי (בנקאות ושוק ההון) minimum subscription -
סוכנות עזר (ארגון וניהול עסקים) auxiliary agency -
סכום מצרפי (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregate amount -
סוכנות תעסוקה (יחסי עבודה) employment agency -
סכום משולם (בנקאות ושוק ההון) payout -
סוכני מכירות פיננסיים (ביטוח וניהול סיכונים) financial sales agents -
סכום משחק אפס (ארגון וניהול עסקים) zero sum game -
סוכני שינוי (שיווק ופירסום) change agents -
סכום משחק חיובי (ארגון וניהול עסקים) positive sum game -
סוכני שינוי (ייצור ותיפעול) change agents -
סכום משחק שלילי (ארגון וניהול עסקים) negative sum game -
סוכרייה (בנקאות ושוק ההון) sweetener -
סכום משמעותי (חשבונאות וביקורת) significant amoant -
סוכרייה (ביטוח וניהול סיכונים) sweetener -
סכום מתואם (בנקאות ושוק ההון) adjusted amount -
סוכרייה (שיווק ופירסום) sweetener -
סכום נקוב (בנקאות ושוק ההון) face amount -
סולד סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk averse -
סכום סטיות מוחלטות (כלכלה וסטטיסטיקה) sum of absolute deviation -
סולוונסי II (ביטוח וניהול סיכונים) solvency II -
סכום עגול (שיווק ופירסום) rounnd sum -
סולידריות (כלכלה וסטטיסטיקה) solidarism -
סכום עגול (חשבונאות וביקורת) rounnd sum -
סוללה (מקרקעין) embankment -
סכום עתידי (בנקאות ושוק ההון) future sum -
סוללת הישגים (משאבי אנוש) achievement battery -
סכום פיצוי (ביטוח וניהול סיכונים) penalty -
סוללת מבחנים (משאבי אנוש) battery of tests -
סכום פשוט (בנקאות ושוק ההון) simple sum -
סולם (ארגון וניהול עסקים) scale -
סכום קצוב (בנקאות ושוק ההון) liquidated claim -
סולם (כלכלה וסטטיסטיקה) scale -
סכום קרן (בנקאות ושוק ההון) principal amount -
סולם "זד" (כלכלה וסטטיסטיקה) z-scale -
סכום ריבועי סטיות (כלכלה וסטטיסטיקה) sum of squared deviation -
סולם איכויות (ארגון וניהול עסקים) trait based scales -
סכום ריבועים (כלכלה וסטטיסטיקה) sum of squares -
סולם אמצעים-מטרה (ארגון וניהול עסקים) means-goal staircase -
סכום שאינו שנוי במחלוקת (ביטוח וניהול סיכונים) amount not in dispute -
סולם בופור (מידות ומשקלות) Beaufort scale -
סכום שהועבר ל- (חשבונאות וביקורת) amount carried forward -
סולם בחירה כפויה (משאבי אנוש) forced choice scale -
סכום שווי (דיני עסקים) value sum -
סולם גרפי (ייצור ותיפעול) trait-graphic scale -
סכום שטר (בנקאות ושוק ההון) bill amount -
סולם גרפי (משאבי אנוש) trait-graphic scale -
סכום שטר (שיווק ופירסום) bill amount -
סולם דיפרנציאל סמנטי (כלכלה וסטטיסטיקה) semantic differntial scale -
סכום של אשראי (שיווק ופירסום) sum of credit -
סולם דירוג (בנקאות ושוק ההון) rating scale -
סכום של אשראי (בנקאות ושוק ההון) sum of credit -
סולם דירוג (ביטוח וניהול סיכונים) rating scale -
סכומים מוניטריים מקזזים (כלכלה וסטטיסטיקה) monetary compensatory amounts -
סולם דרגות (משאבי אנוש) grades scale -
סכומים מקבילים (חשבונאות וביקורת) parallel amounts -
סולם הערכה (משאבי אנוש) rating scale -
סכומים מקבילים (ארגון וניהול עסקים) parallel amounts -
סולם הערכה שגרתי (משאבי אנוש) conventional rating scale -
סכומים משוריינים (יחסי עבודה) secured sums -
סולם הפוך (בנקאות ושוק ההון) inverted scale -
סכומים משוריינים (דיני עסקים) secured sums -
סולם התנהגויות (משאבי אנוש) behaviorally based scales -
סכין נופלת (בנקאות ושוק ההון) falling knife -
סולם התקדמות עיסוקים (משאבי אנוש) job ladder progression -
סכך (מקרקעין) plant roof -
סולם טורינו (מידות ומשקלות) torino scale -
סככה (מקרקעין) open-side shelter -
סולם יחס (כלכלה וסטטיסטיקה) ratio scale -
סככה למטוסים (תחבורה) hangar -
סולם כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה) quantitative scale -
סכמה (תיקשורת) scheme -
סולם ליקרט (כלכלה וסטטיסטיקה) Likeret scale -
סכמה (מקרקעין) schema -
סולם מאה (משאבי אנוש) -
סכמה (מחשבים ומערכות מידע) schema -
סולם מדידה (כלכלה וסטטיסטיקה) scale of measurement -
סכמתי (מחשבים ומערכות מידע) schematic -
סולם מוס (מידות ומשקלות) mohs scale -
סכנה (כלכלה וסטטיסטיקה) peril -
סולם מנה (כלכלה וסטטיסטיקה) ratio scale -
סכנה (ביטוח וניהול סיכונים) peril -
סולם מעורב תקן (משאבי אנוש) mixed-standard scale -
סכסוך (יחסי עבודה) conflict -
סולם נע (ביטוח וניהול סיכונים) sliding scale -
סכסוך בין שליחותי (משאבי אנוש) intersender conflict -
סולם נע (ארגון וניהול עסקים) sliding scale -
סכסוך בין־אישי (משאבי אנוש) interpersonal conflict -
סולם נע (כלכלה וסטטיסטיקה) sliding scale -
סכסוך בין־יחידתי (ייצור ותיפעול) interdepartmental conflict -
סולם נע (חשבונאות וביקורת) sliding scale -
סכסוך בין־תפקידי (ארגון וניהול עסקים) interrole conflict -
סולם סדר (כלכלה וסטטיסטיקה) ordinal scale -
סכסוך היחיד (יחסי עבודה) individual dispute -
סולם סיווג (כלכלה וסטטיסטיקה) classification scale -
סכסוך הרבים (משאבי אנוש) collective dispute -
סולם עוגן התנהגותי (משאבי אנוש) behaviorally anchored rating scale -
סכסוך חירום (יחסי עבודה) emergency dispute -
סולם עונשים (משאבי אנוש) penalty scale -
סכסוך כלכלי (יחסי עבודה) economic dispute -
סולם עונשים (יחסי עבודה) penalty scale -
סכסוך משפטי (יחסי עבודה) dispute as to rights -
סולם עיסוקים (משאבי אנוש) positions scale -
סכסוך משפטי (דיני עסקים) dispute as to rights -
סולם פרנהייט (מידות ומשקלות) fahrenheit scale -
סכסוך עבודה (יחסי עבודה) labor dispute -
סולם ציפיות התנהגותיות (משאבי אנוש) behavioral expectations scale -
סכסוך עבודה (דיני עסקים) labor dispute -
סולם צלזיוס (מידות ומשקלות) celsius scale -
סכסוך קיבוצי (יחסי עבודה) collective dispute -
סולם קטגורי (כלכלה וסטטיסטיקה) category scale -
סכסוך שיפוטי (יחסי עבודה) jurisdictional dispute -
סולם קצב (ייצור ותיפעול) 100. speed scale -
סכסוך תוך קבוצתי (משאבי אנוש) intragroup conflict -
סולם רווחים (כלכלה וסטטיסטיקה) interval scale -
סכסוך תפקידים תוך־שליחותי (משאבי אנוש) intrasender role conflict -
סולם ריכטר (מידות ומשקלות) richter scale -
סכסוכי עבודה, מיון (יחסי עבודה) labor disputes classification -
סולם שכר (יחסי עבודה) wage scale -
סכר (מקרקעין) dam -
סולם שמי (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal scale -
סל (כלכלה וסטטיסטיקה) bundle -
סולם תורסטון (כלכלה וסטטיסטיקה) Thurstones equal appearing interval -
סל (בנקאות ושוק ההון) basket -
סולם תצפית התנהגותי (משאבי אנוש) behavioral observation scale -
סל הבריאות (ביטוח וניהול סיכונים) healthfulness basket -
סולם תשובות (ארגון וניהול עסקים) answers scale -
סל הרמה (ייצור ותיפעול) lifting busket -
סולם תשובות (שיווק ופירסום) answers scale -
סל מוצרים (שיווק ופירסום) product basket -
סומך (תחבורה) supporter -
סל מוצרים (כלכלה וסטטיסטיקה) market basket -
סומך (מקרקעין) consistency -
סל מוצרים (ייצור ותיפעול) product basket -
סונר (תחבורה) sonar -
סל מטבעות (כלכלה וסטטיסטיקה) currency basket -
סונר (מקרקעין) sonar -
סל מטבעות (בנקאות ושוק ההון) B-unit -
סונר סביל (מקרקעין) passive sonar -
סל מניות המעו"ף (בנקאות ושוק ההון) ma-of shares basket -
סונר סורק (מקרקעין) scanner sonar -
סל ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities basket -
סוס טרוייני (מחשבים ומערכות מידע) Trojan horse -
סל צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption basket -
סוף (מחשבים ומערכות מידע) end -
סל קניות (שיווק ופירסום) buying busket -
סוף מסר (מחשבים ומערכות מידע) end of message -
סל קניות (ייצור ותיפעול) buying busket -
סוף קובץ (מחשבים ומערכות מידע) FOE)elif-fo-dne -
סל שירותים (ביטוח וניהול סיכונים) services busket -
סוף ריצה (מחשבים ומערכות מידע) end-of-run (EOR) -
סל תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) bundle of utilities -
סוף שידור (מחשבים ומערכות מידע) end of transmission (EOT) -
סל תועלת (שיווק ופירסום) bundle of utilities -
סוף שידור גוש (מחשבים ומערכות מידע) end of block transmission -
סל"ד (ראשי תיבות עבריים) -
סופג אנרגיה (ייצור ותיפעול) energy absorver -
סל"ע (ראשי תיבות עבריים) -
סופגנית (בנקאות ושוק ההון) sinker -
סל"ש (ראשי תיבות עבריים) -
סופיות פסק בוררים (יחסי עבודה) finality of arbitrators award -
סלבריטי (תיקשורת) celebrity -
סופיות פסק בוררים (דיני עסקים) finality of arbitrators award -
סלו־מושן (תיקשורת) slow motion -
סופר אגו (משאבי אנוש) super ego -
סלוטיט (מקרקעין) cellulite -
סופר־אטנדר (תחבורה) Super Etendard -
סלופ (תחבורה) sloop /sloep -
סופר־סוני / סופרסוני (תחבורה) suprsonic -
סלידת סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk aversion -
סופר־פרלון (תחבורה) Super Ferlon -
סליל (מחשבים ומערכות מידע) reel -
סליל (תיקשורת) reel -
סופרמרקט (שיווק ופירסום) supermarket -
סליל אלף בית (תיקשורת) A B roll -
סופרמרקט פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial supermarket -
סלילה (מקרקעין) paving -
סופרסוני (מחשבים ומערכות מידע) -
סלילה (תחבורה) paving -
סופרפורטה (מקרקעין) supraforta -
סלילי בדיקה (תיקשורת) rushes -
סופרקריל (מקרקעין) supercril -
סליפסטרים (תחבורה) slipstream -
סוציאליזם (כלכלה וסטטיסטיקה) socialism -
סליקה (בנקאות ושוק ההון) clearing -
סוציאליזם אוטופי (כלכלה וסטטיסטיקה) utopian socialism -
סליקה (2) (בנקאות ושוק ההון) remittance -
סוציאליזם חדש (כלכלה וסטטיסטיקה) new-socialism -
סליקה יומית (בנקאות ושוק ההון) mark to market -
סוציאליזם נוצרי (כלכלה וסטטיסטיקה) christian socialism -
סליקה פרטנית מיידית (בנקאות ושוק ההון) real time gross settlement [RTGS] -
סוציאליזם פבייאני (כלכלה וסטטיסטיקה) Fabian socialism -
סליקת ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) securities clearing -
סוציאליזם רביזיוניסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) revisionary socialism -
סלמי (יחסי עבודה) salami method -
סוציאליזם של גילדות (כלכלה וסטטיסטיקה) guild socialism -
סלפסטיק (תיקשורת) slapstick -
סוציאליזם של שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market socialism -
סמ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
סוציאליזציה (ארגון וניהול עסקים) socialization . -
סמ"ע (ראשי תיבות עבריים) -
סוציאליזציה (משאבי אנוש) socialization -
סמ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
סוציאליזציה ארגונית (משאבי אנוש) organizational socialization -
סמ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
סוציו-אקונומי (כלכלה וסטטיסטיקה) socio-economics -
סמבוק (תחבורה) sambuq -
סוציוגרמה (כלכלה וסטטיסטיקה) sociogram -
סמוך לסגירה, הוראה (בנקאות ושוק ההון) at the closing order -
סוציודרמה (משאבי אנוש) sociodrama -
סמוך לפתיחה, הוראה (בנקאות ושוק ההון) at the opening order -
סוציוטכניקה (ייצור ותיפעול) socio-technical system -
סמולטוק (מחשבים ומערכות מידע) 1972. smalltalk -
סוציולוגיה של בהמות (משאבי אנוש) cow sociology -
סמטה (מקרקעין) alley / lane -
סוציולוגיה תעשייתית (ייצור ותיפעול) industrial sociology -
סמטה ללא מוצא (מקרקעין) closed-end alley -
סוציולוגיה תעשייתית (משאבי אנוש) industrial sociology -
סמי־אקדמאי (משאבי אנוש) semi-academic -
סוציולוגיות (ארגון וניהול עסקים) sociological -
סמי־טריילר (תחבורה) semitrailler -
סוציומטרי, מבחן (משאבי אנוש) -
סמיוטיקה / סמיולוגיה (תיקשורת) semiotics / semiology -
סוציומטריה (כלכלה וסטטיסטיקה) sociometry -
סמיילי (תיקשורת) smiley -
סוציומטרייה (ארגון וניהול עסקים) sociometrics -
סמיכויות (ארגון וניהול עסקים) contingencies -
סוציומטרייה (משאבי אנוש) sociometrics -
סמיכות (שיווק ופירסום) adjacency -
סוקר (מקרקעין) surveyor -
סמיכות ארגונית (ארגון וניהול עסקים) organizational contingency -
סוקר (ביטוח וניהול סיכונים) surveyor -
סמיכות תוכן (מחשבים ומערכות מידע) proximity -
סוקר (תיקשורת) surveyor -
סמכות (דיני עסקים) authority -
סורטה, סרטה (תיקשורת) scriptware -
סמכות (יחסי עבודה) authority -
סורק (שיווק ופירסום) scanner -
סמכות (ארגון וניהול עסקים) authority -
סורק (מחשבים ומערכות מידע) scanner -
סמכות אגבית (יחסי עבודה) incidental authority -
סורק (תיקשורת) scanner -
סמכות אגבית (דיני עסקים) incidental authority -
סורק אופטי (מחשבים ומערכות מידע) scanner optical scanner -
סמכות אגבית (ארגון וניהול עסקים) incidental authority -
סורק ידני (מחשבים ומערכות מידע) hand-held scanner -
סמכות אגבית (שיווק ופירסום) incidental authority -
סורק נקודה מעופפת (מחשבים ומערכות מידע) flying spot scanner -
סמכות אישית (משאבי אנוש) personal competence -
סורק קוד עמודות (מחשבים ומערכות מידע) barcode scanner -
סמכות ארגונית (ארגון וניהול עסקים) organizational power -
סורק שולחני (מחשבים ומערכות מידע) flatbed scanner -
סמכות בעלת שתי פנים (ארגון וניהול עסקים) two faces of power -
סחבת (ארגון וניהול עסקים) red-tape -
סמכות בעתודה (יחסי עבודה) stand-by authority -
סחורה (שיווק ופירסום) merchandise -
סמכות בעתודה (דיני עסקים) stand-by authority -
סחורה (כלכלה וסטטיסטיקה) merchandise -
סמכות בעתודה (כלכלה וסטטיסטיקה) stand-by authority -
סחורה בהעברה (שיווק ופירסום) goods in trasit -
סמכות בפועל (יחסי עבודה) actual authority -
סחורה בהעברה (ייצור ותיפעול) goods in trasit -
סמכות בשל ידע (משאבי אנוש) authority of knowledge -
סחורה במחסן (ייצור ותיפעול) stores -
סמכות בשל מצב (משאבי אנוש) authority of situation -
סחורה במחסן (חשבונאות וביקורת) stores -
סמכות השקעה (בנקאות ושוק ההון) investment power -
סחורה במישגור (שיווק ופירסום) gonsignment -
סמכות חיוב (בנקאות ושוק ההון) binding authority -
סחורה בסיסית (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity -
סמכות חקירה (בנקאות ושוק ההון) investigation power -
סחורה בעין (בנקאות ושוק ההון) actuals -
סמכות ייחודית (דיני עסקים) exclusive power -
סחורה בערובה (חשבונאות וביקורת) in bond -
סמכות ייחודית (יחסי עבודה) exclusive power -
סחורה בערובה (ייצור ותיפעול) in bond -
סמכות כופה (ארגון וניהול עסקים) forcing power -
סחורה בפיקדון (שיווק ופירסום) goods in trust -
סמכות להתחייב (ארגון וניהול עסקים) obilgational authority -
סחורה בפיקדון (ארגון וניהול עסקים) goods in trust -
סמכות להתחייב (דיני עסקים) obligational authority -
סחורה בתהליך (חשבונאות וביקורת) goods in process -
סמכות למכור (בנקאות ושוק ההון) power of sale -
סחורה בתהליך (ייצור ותיפעול) goods in process -
סמכות למנות (בנקאות ושוק ההון) power of appointment -
סחורה חוקית (שיווק ופירסום) lawful merchandise -
סמכות לפטר (יחסי עבודה) power to dismiss -
סחורה חוקית (דיני עסקים) lawfull merchandise -
סמכות לפי שיקול דעת (בנקאות ושוק ההון) discretionary powers -
סחורה מהמלאי (שיווק ופירסום) spot commodity -
סמכות לקנות (ארגון וניהול עסקים) (authority to purchase (ap)) -
סחורה מהמלאי (ייצור ותיפעול) spot commodity -
סמכות לקנות (בנקאות ושוק ההון) authority to purchase [AP] -
סחורה מוגמרת (ייצור ותיפעול) finished goods -
סמכות לשלם (בנקאות ושוק ההון) authority to pay -
סחורה מוגמרת (חשבונאות וביקורת) finished goods -
סמכות מטה מקבילה (ייצור ותיפעול) concurrent staff authority -
סחורה מיידית (בנקאות ושוק ההון) spot commodity -
סמכות מקבילה (דיני עסקים) parallel authority -
סחורה מסורתית (שיווק ופירסום) classic merchandise -
סמכות מקבילה (ארגון וניהול עסקים) concurrent authority -
סחורה פיסית (בנקאות ושוק ההון) physical -
סמכות מתגמלת (ארגון וניהול עסקים) rewarding authority -
סחורה צפה (בנקאות ושוק ההון) free float -
סמכות נורמטיבית (ארגון וניהול עסקים) normative authority -
סחורה רכה (בנקאות ושוק ההון) soft commodity -
סמכות סוכן (ארגון וניהול עסקים) agent's authority -
סחורה, בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) commodity basis -
סמכות סוכן (דיני עסקים) agent`s authority -
סחורות מצוקה (שיווק ופירסום) distress goods -
סמכות סוכן (בנקאות ושוק ההון) agents authority -
סחורות עתידיות (כלכלה וסטטיסטיקה) future commodities -
סמכות עזר (ארגון וניהול עסקים) auxiliary authority -
סחורת יעד (שיווק ופירסום) destination merchandise -
סמכות עזר (בנקאות ושוק ההון) auxiliary authority -
סחיבה (תיקשורת) mooching -
סמכות עניינית (דיני עסקים) material jurisdiction -
סחיטה (דיני עסקים) extortion -
סמכות פונקציונלית (ארגון וניהול עסקים) functional authority -
סחיטה (משאבי אנוש) -
סמכות פורמלית (ארגון וניהול עסקים) formal competence -
סחיטת מחיר (כלכלה וסטטיסטיקה) price squeezing -
סמכות פיקודית (ארגון וניהול עסקים) hierarchical authority -
סחיפה (מחשבים ומערכות מידע) drift -
סמכות פרוייקט (ייצור ותיפעול) project authority -
סחיפת בסיס (בנקאות ושוק ההון) base drift -
סמכות קו (ארגון וניהול עסקים) line authority -
סחיפת מדרגות מס (יחסי עבודה) braket creep -
סמכות קו ומטה (ארגון וניהול עסקים) line and staff authority -
סחיפת שכר (יחסי עבודה) wage drift -
סמכות קידום אתרים (מחשבים ומערכות מידע) site promotion authority -
סחיפת שכר (כלכלה וסטטיסטיקה) wage drift -
סמכות רציונלית־חוקית (ארגון וניהול עסקים) rational-legal authority -
סחיר (בנקאות ושוק ההון) negotiable -
סמכות שביתה (יחסי עבודה) strike authorization -
סחיר (שיווק ופירסום) negotiable -
סמכות שיפוט (יחסי עבודה) jurisdiction -
סחירות (מקרקעין) marketability -
סמכות שיפוט (דיני עסקים) jurisdiction -
סחירות (כלכלה וסטטיסטיקה) marketability) -
סמכות שיפוט (בנקאות ושוק ההון) jurisdiction -
סחירות (שיווק ופירסום) negotiability -
סמכות תפקודית (ארגון וניהול עסקים) functional authority -
סחירות (בנקאות ושוק ההון) negotiability -
סמכת (תחבורה) stake -
סחירות (2) (שיווק ופירסום) marketability) -
סמל (תיקשורת) symbol -
סחירות (2) (בנקאות ושוק ההון) tradability -
סמל (שיווק ופירסום) symbol -
סחירות ניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) trading activity -
סמל (מחשבים ומערכות מידע) symbol -
סחירות נמוכה (בנקאות ושוק ההון) low marketability -
סמל (2) (מחשבים ומערכות מידע) icon -
סחירות שטר (בנקאות ושוק ההון) note negotiability -
סמל לוגי (מחשבים ומערכות מידע) logical symbol -
סחירות תקינה (בנקאות ושוק ההון) continuity of the market -
סמל מבדק (מחשבים ומערכות מידע) check symbol -
סחר (שיווק ופירסום) trade -
סמל מעמד (שיווק ופירסום) status symbol -
סחר (כלכלה וסטטיסטיקה) trade -
סמל מעמד (כלכלה וסטטיסטיקה) status symbol -
סחר אזורי (כלכלה וסטטיסטיקה) regional trade -
סמל מפסק (מחשבים ומערכות מידע) breakpoint symbol -
סחר בינלאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) international trade -
סמל תרשים זרימה (מחשבים ומערכות מידע) flowchart diagram -
סחר גומלין (בנקאות ושוק ההון) countertrade -
סמלי הונאה (בנקאות ושוק ההון) badges of fraud -
סחר גלוי (כלכלה וסטטיסטיקה) visible trade -
סמליל (תיקשורת) logo -
סחר דו-צדדי (כלכלה וסטטיסטיקה) bilateral trade -
סמליל (שיווק ופירסום) logotype/logo -
סחר הוגן (שיווק ופירסום) fair trade -
סמלן (מחשבים ומערכות מידע) coder -
סחר הוגן (ארגון וניהול עסקים) fair trade -
סמן (מחשבים ומערכות מידע) cursor -
סחר הוגן (כלכלה וסטטיסטיקה) fair trade -
סמן (בנקאות ושוק ההון) indicator -
סחר חופים (כלכלה וסטטיסטיקה) coasting trade -
סמן לא הורס (מחשבים ומערכות מידע) non-destructive cursor -
סחר חופשי (כלכלה וסטטיסטיקה) tree trade -
סמנטיקה (מחשבים ומערכות מידע) semantics -
סחר חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign trade -
סמנכ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
סחר חליפין (כלכלה וסטטיסטיקה) barter -
סמפון (בנקאות ושוק ההון) codicil -
סחר לא חוקי (שיווק ופירסום) illegal trade -
סמפור (תיקשורת) semaphore -
סחר לא-חוקי (דיני עסקים) illegal trade -
סמפן (תחבורה) sampam -
סחר מדרכות (בנקאות ושוק ההון) kerb trading -
סמרור (מקרקעין) nailing -
סחר מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash trade -
סמרטוטרים (כלכלה וסטטיסטיקה) lumpen proletariate -
סחר מעבר (תחבורה) entrepot trade -
סנגור (דיני עסקים) counsel / defense attorney -
סחר מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה) entrepot trade -
סנגוריה (דיני עסקים) defense -
סחר מעבר (שיווק ופירסום) entrepot trade -
סנדוויץ' (תיקשורת) sandwich -
סחר משולש (כלכלה וסטטיסטיקה) triangular trade -
סנדול (תחבורה) car tire locking -
סחר נגדי (כלכלה וסטטיסטיקה) counter trade -
סנדל (תחבורה) tire lock -
סחר סמוי (כלכלה וסטטיסטיקה) invisible trade -
סנדלי דנוור (תחבורה) Denver boots -
סחר עולמי (כלכלה וסטטיסטיקה) world trade -
סנובול (מחשבים ומערכות מידע) SNOBOL -
סחר פנים (כלכלה וסטטיסטיקה) inland commerce -
סנוביות, גורם (שיווק ופירסום) snob appeal -
סחר רב-צדדי (כלכלה וסטטיסטיקה) multilateral trade -
סנטיליטר (מידות ומשקלות) centiliter -
סחר שוברים (שיווק ופירסום) check trade -
סנטימטר (מידות ומשקלות) centimeter -
סחר שירותים (כלכלה וסטטיסטיקה) invisible trade -
סנטימטר מעוקב (סמ"ק) (מידות ומשקלות) cubic centimeter -
סחרור (תחבורה) spin -
סנטימטר רבוע (סמ"ר) (מידות ומשקלות) square centimeter -
סחריר (תיקשורת) spin -
סנטימנט חיובי (בנקאות ושוק ההון) positive sentiment -
סחרן (בנקאות ושוק ההון) trader -
סנייל-מייל (תיקשורת) snail mail -
סחרן יום (בנקאות ושוק ההון) day trader -
סניף (ארגון וניהול עסקים) field office -
סט"א (ראשי תיבות עבריים) -
סניף (בנקאות ושוק ההון) branch office -
סט"ר (ראשי תיבות עבריים) -
סניף (2) (ארגון וניהול עסקים) branch office -
סטאגר (מחשבים ומערכות מידע) STUGR -
סניף בנק (בנקאות ושוק ההון) bank branch -
סטאז' (משאבי אנוש) internship -
סניף דואר (תיקשורת) post office -
סטגנציה (כלכלה וסטטיסטיקה) stagnation -
סניף וירטואלי (של הבורסה) (בנקאות ושוק ההון) virtual branch -
סטגנציה מתמשכת (כלכלה וסטטיסטיקה) secular stagnation -
סנסציה (תיקשורת) sensation -
סטגפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) stagflation -
סנפיר (תחבורה) flippers -
סטגרציה (מקרקעין) stagration -
סנפיר (2) (תחבורה) spoiler -
סטוכסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) stochastic -
סנפירית (תחבורה) hydrofoil -
סטול (תחבורה) stol -
סנקציות (יחסי עבודה) industrial action -
סטון (מידות ומשקלות) stone -
סנקציות כלכליות (כלכלה וסטטיסטיקה) economic sanctions -
סטוקו קרום (מקרקעין) stucco crust -
ססו"ת (ראשי תיבות עבריים) -
סטז' (דיני עסקים) internship -
סע' (ראשי תיבות עבריים) -
סטז'ר (דיני עסקים) stagiaire / intern -
סעד (דיני עסקים) remedy -
סטטוס (ארגון וניהול עסקים) status -
סעד (כלכלה וסטטיסטיקה) relief / welfare -
סטטוס־קוו (בנקאות ושוק ההון) status quo -
סעד זמני בערעור (דיני עסקים) temporary relief in appeal -
סטטוסקופ (תחבורה) statoscope -
סעד מן הצדק (דיני עסקים) equitable relief -
סטטי (מחשבים ומערכות מידע) static -
סעד משפטי (בנקאות ושוק ההון) legal relief -
סטטיסט (תיקשורת) statist -
סעונית (תחבורה) minivan -
סטטיסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) statistic -
סעיף (תיקשורת) paragraph -
סטטיסטי, אזור (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical area -
סעיף (דיני עסקים) clause -
סטטיסטיקה (כלכלה וסטטיסטיקה) statistics -
סעיף (בנקאות ושוק ההון) clause -
סטטיסטיקה אינדוקטיבית (כלכלה וסטטיסטיקה) statistics inductive -
סעיף (ביטוח וניהול סיכונים) clause -
סטטיסטיקה ביסייאנית (כלכלה וסטטיסטיקה) Bayesian statistics -
סעיף 14 (ביטוח וניהול סיכונים) clause 14 -
סטטיסטיקה דמוגרפית (כלכלה וסטטיסטיקה) vital statistics -
סעיף 197 (מקרקעין) clause 197 -
סטטיסטיקה היסקית (כלכלה וסטטיסטיקה) inferential statistics -
סעיף אדום (בנקאות ושוק ההון) red clause -
סטטיסטיקה השוואתית (כלכלה וסטטיסטיקה) comparative statistics -
סעיף אדום במכתב אשראי (בנקאות ושוק ההון) red clause letter of credit -
סטטיסטיקה חברתית (כלכלה וסטטיסטיקה) social statistics -
סעיף אי־דילול (בנקאות ושוק ההון) anti-dilution clause -
סטטיסטיקה כלכלית (כלכלה וסטטיסטיקה) economic statistics -
סעיף אי־שביתה (יחסי עבודה) no-strike clause -
סטטיסטיקה לא-פרמטרית (כלכלה וסטטיסטיקה) non-parametrec statistics -
סעיף ארבע (כלכלה וסטטיסטיקה) point four -
סטטיסטיקה מפרשת (כלכלה וסטטיסטיקה) interpretative statistics -
סעיף ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) insuring clause -
סטטיסטיקה תיאורית (כלכלה וסטטיסטיקה) descriptive statistics -
סעיף ביטול (בנקאות ושוק ההון) cancellation clause -
סטטיסטיקן ממשלתי (כלכלה וסטטיסטיקה) government statistician -
סעיף ביטול התחייבות (בנקאות ושוק ההון) defeasance clause -
סטטיקה (מקרקעין) static -
סעיף גידור (בנקאות ושוק ההון) hedging clause -
סטי (תחבורה) seti -
סעיף דיווח מלא (ביטוח וניהול סיכונים) full reporting clause -
סטי"ל (ראשי תיבות עבריים) -
סעיף האצה (בנקאות ושוק ההון) acceleration clause -
סטיו, סטו (מקרקעין) colonnade -
סעיף הגדרה (בנקאות ושוק ההון) habendum clause -
סטיון (מקרקעין) tower -
סעיף הגינות (ביטוח וניהול סיכונים) honesty clause -
סטיות, כלל (ארגון וניהול עסקים) rule of exceptions -
סעיף הון (בנקאות ושוק ההון) capital clause -
סטיות, ניתוח (חשבונאות וביקורת) variance analysis -
סעיף הסבה (מקרקעין) transfer clause -
סטיות, ניתוח (ייצור ותיפעול) variance analysis -
סעיף העברת קניין (בנקאות ושוק ההון) alienation clause -
סטייה (כלכלה וסטטיסטיקה) variance -
סעיף העדה (בנקאות ושוק ההון) attestation clause -
סטייה (מחשבים ומערכות מידע) bias -
סעיף הפחתת שיעור (בנקאות ושוק ההון) drop-rate provision -
סטייה (יחסי עבודה) deviation -
סעיף הפעלה (בנקאות ושוק ההון) operative clause -
סטייה (ארגון וניהול עסקים) variance -
סעיף הצמדה (בנקאות ושוק ההון) linkage clause -
סטייה (ייצור ותיפעול) tolerance -
סעיף הצמדה (יחסי עבודה) escalator clause -
סטייה (חשבונאות וביקורת) variance -
סעיף הרתעה (בנקאות ושוק ההון) in terrorem clause -
סטייה (מקרקעין) deviation -
סעיף השלמת ביטחונות (בנקאות ושוק ההון) topping-up clause -
סטייה (2) (ייצור ותיפעול) variance -
סעיף התאמה (בנקאות ושוק ההון) escalator clause -
סטייה (2) (חשבונאות וביקורת) deviation -
סעיף זהב (בנקאות ושוק ההון) gold clause -
סטייה (2) (מחשבים ומערכות מידע) aberration -
סעיף חתימה (בנקאות ושוק ההון) signature clause -
סטייה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) deviation -
סעיף יציאה מהשוק (בנקאות ושוק ההון) market out clause -
סטייה אקראית (ייצור ותיפעול) random variance -
סעיף משכנתא (בנקאות ושוק ההון) mortgage clause -
סטייה אקראית (כלכלה וסטטיסטיקה) random variance -
סעיף משנה (בנקאות ושוק ההון) subsidiary clause -
סטייה גולמית (חשבונאות וביקורת) gross variance -
סעיף משנה (דיני עסקים) subsidiary clause -
סטייה גולמית (ייצור ותיפעול) gross variance -
סעיף משנה (ביטוח וניהול סיכונים) subsidiary clause -
סטייה חיובית (ייצור ותיפעול) favorable variance -
סעיף סיום (בנקאות ושוק ההון) termination clause -
סטייה חיובית (חשבונאות וביקורת) favorable variance -
סעיף סילוק (בנקאות ושוק ההון) kick out clause -
סטייה כרומטית (תיקשורת) cromatic aberration -
סעיף סמוי (בנקאות ושוק ההון) hidden clause -
סטייה מורשית (ייצור ותיפעול) authorized deviation -
סעיף עיכבון (בנקאות ושוק ההון) lien clause -
סטייה מורשית (כלכלה וסטטיסטיקה) authorized deviation -
סעיף ערר (ביטוח וניהול סיכונים) contestable clause -
סטייה מורשית (שיווק ופירסום) vuthorized deviation -
סעיף קנס (בנקאות ושוק ההון) penalty clause -
סטייה מורשית (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) remedy -
סעיף רב־מטבעות (בנקאות ושוק ההון) multicurrency clause -
סטייה ממוצעת (כלכלה וסטטיסטיקה) average deviation -
סעיף רכיסה (בנקאות ושוק ההון) zipper clause -
סטייה מעקרונות חשבונאיים (חשבונאות וביקורת) deviation from accounting principles -
סעיף שוויון (בנקאות ושוק ההון) parity clause -
סטייה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה) random variance -
סעיף שחרור (בנקאות ושוק ההון) release clause -
סטייה עונתית (כלכלה וסטטיסטיקה) seasonal variation -
סעיף שחרור (2) (בנקאות ושוק ההון) exculpatory clause -
סטייה שלילית (חשבונאות וביקורת) adverse variance -
סעיף שיפוט (בנקאות ושוק ההון) jurisdiction clause -
סטייה תקציבית (כלכלה וסטטיסטיקה) budget variance -
סעיף תשלום מראש (בנקאות ושוק ההון) prepayment clause -
סטיישן (תחבורה) station wagon -
סעיף תשלום נזק (בנקאות ושוק ההון) loss payable clause -
סטיית הוצאה (ארגון וניהול עסקים) spending variance -
סעיפי הסכם (בנקאות ושוק ההון) articles of agreement -
סטיית הוצאה (חשבונאות וביקורת) spending variance -
סעיפי פתיחה (בנקאות ושוק ההון) recital clauses -
סטיית הוצאות עקיפות (חשבונאות וביקורת) overhead spending variance -
סער (תחבורה) Sahar (storm) -
סטיית הוצאות עקיפות (ייצור ותיפעול) overgead spending variance -
סף (מחשבים ומערכות מידע) threshold -
סטיית הוצאות תקורה כוללות (חשבונאות וביקורת) total overhead variance -
סף מס (דיני עסקים) tax treshold -
סטיית חומרים (חשבונאות וביקורת) material variance -
סף פיצוי (ביטוח וניהול סיכונים) franchise -
סטיית חומרים (ייצור ותיפעול) material variance -
סף קבלה (ארגון וניהול עסקים) cut off rate -
סטיית יעילות (ייצור ותיפעול) efficiency variance -
סף קבלה (כלכלה וסטטיסטיקה) cut-off rate -
סטיית יעילות (2) (חשבונאות וביקורת) efficiency variance -
סף קיטוע (ארגון וניהול עסקים) cut-off rate -
סטיית יעילות עבודה (ייצור ותיפעול) labor efficiency variance -
סף תשלום (חשבונאות וביקורת) payment threshold -
סטיית יעילות עבודה (חשבונאות וביקורת) labore efficiency variance -
סף תשלום (שיווק ופירסום) payment threshold -
סטיית יעילות עקיפות (חשבונאות וביקורת) overhead efficiency variance -
ספוט (תחבורה) spot -
סטיית יעילות עקיפות (ייצור ותיפעול) overhead efficiency variance -
ספוט (שיווק ופירסום) spot -
סטיית כושר (חשבונאות וביקורת) capacity variance -
ספוט (תיקשורת) spot -
סטיית כושר (ייצור ותיפעול) capacity variance -
ספויילר (תיקשורת) SPOILER -
סטיית כמות (חשבונאות וביקורת) volume variance -
ספונה (תחבורה) fleet -
סטיית כמות (ייצור ותיפעול) quantity variance -
ספונסר (בנקאות ושוק ההון) sponsor -
סטיית כמות (2) (חשבונאות וביקורת) quantity variance -
ספח (בנקאות ושוק ההון) allonge -
סטיית כמות חומרים (חשבונאות וביקורת) material quantity variance -
ספח (חשבונאות וביקורת) counterfoil -
סטיית כמות חומרים (ייצור ותיפעול) material quantity variance -
ספח (דיני עסקים) rider -
סטיית כמות עבודה (חשבונאות וביקורת) labor quantity variance -
ספח (ביטוח וניהול סיכונים) rider -
סטיית כמות עבודה (ייצור ותיפעול) labor quantity variance -
ספח (2) (בנקאות ושוק ההון) rider -
סטיית מחזור (חשבונאות וביקורת) volume variance -
ספט' (ראשי תיבות עבריים) -
סטיית מחזור (ייצור ותיפעול) volume variance -
ספיגה (חשבונאות וביקורת) absorption -
סטיית מחיר (חשבונאות וביקורת) price variance -
ספיגה (שיווק ופירסום) absorption -
סטיית מחיר (ארגון וניהול עסקים) price variance -
ספיגה (כלכלה וסטטיסטיקה) absorption -
סטיית מחיר (ייצור ותיפעול) price variance -
ספיגה (ייצור ותיפעול) absorption -
סטיית מחיר חומרים (ייצור ותיפעול) material price variance -
ספיגת דמי הובלה (שיווק ופירסום) freight apsorption -
סטיית מחיר חומרים (חשבונאות וביקורת) material price variance -
ספיגת דמי הובלה (חשבונאות וביקורת) freight apsorption -
סטיית עבודה (כלכלה וסטטיסטיקה) labor variance -
ספיגת חסר (ייצור ותיפעול) underabsosption -
סטיית עבודה (יחסי עבודה) labor variance -
ספיגת חסר (חשבונאות וביקורת) under absorption -
סטיית עלות (חשבונאות וביקורת) cost variance -
ספיגת יתר (חשבונאות וביקורת) overabsorption -
סטיית עלות (ייצור ותיפעול) cost variance -
ספיגת יתר (ייצור ותיפעול) overabsorption -
סטיית עלות חומרים (חשבונאות וביקורת) material price variance -
ספיגת עומס (ייצור ותיפעול) load absorption -
סטיית עלות חומרים ישירים (חשבונאות וביקורת) direct material cost variance -
ספיגת עלות (שיווק ופירסום) cist absorption -
סטיית עלות חומרים ישירים (כלכלה וסטטיסטיקה) direct material cost variance -
ספיגת עלות (חשבונאות וביקורת) cist absorption -
סטיית עלות עבודה ישירה (חשבונאות וביקורת) direct labor cost variance -
ספיטפייר (תחבורה) Spitfire -
סטיית עלות תקנית (ייצור ותיפעול) stasndard cost variance -
ספיישל (תחבורה) ordered taxi -
סטיית עלות תקנית (חשבונאות וביקורת) standard cost variance -
ספין (תיקשורת) spin -
סטיית פעילות (ייצור ותיפעול) activity variance -
ספין (מקרקעין) baseboard -
סטיית פעילות (חשבונאות וביקורת) activity variance -
ספינה (תחבורה) ship / boat -
סטיית רבעון (כלכלה וסטטיסטיקה) quartile deviation -
ספינה ממונעת (תחבורה) motorized boat -
סטיית שימוש (חשבונאות וביקורת) usage variance -
ספינת אגמים (תחבורה) lakes boat -
סטיית שימוש (ייצור ותיפעול) usage variance -
ספינת אוויר (תחבורה) airship -
סטיית שימוש בחומרים (חשבונאות וביקורת) material usage variance -
ספינת אוויר קשיחה (תחבורה) hard airship -
סטיית שימוש בחומרים (ייצור ותיפעול) material usage variance -
ספינת אור (תחבורה) light boat -
סטיית שכר (חשבונאות וביקורת) -
ספינת דיזל (תחבורה) diesel boat -
סטיית שכר עבודה (ייצור ותיפעול) labor rate variance -
ספינת דייג (תחבורה) fishing boat -
סטיית שכר עבודה (חשבונאות וביקורת) labor rate variance -
ספינת הדחק (תחבורה) displacement boat -
סטיית תמהיל (ארגון וניהול עסקים) mix variance -
ספינת טורפדות [סט"ר] (תחבורה) torpedo boat -
סטיית תמהיל (ייצור ותיפעול) mix variance -
ספינת טילים [סטי"ל] (תחבורה) rockets boat -
סטיית תעריף (ייצור ותיפעול) rate variance -
ספינת מכמורת (תחבורה) fishing boat -
סטיית תעריף (חשבונאות וביקורת) rate variance -
ספינת מכמורת חרושתית (תחבורה) industrial fishing boat -
סטיית תקן (כלכלה וסטטיסטיקה) standard deviation -
ספינת מכמורת למרחקים (תחבורה) distance fishing boat -
סטיית תקן (בנקאות ושוק ההון) standard deviation -
ספינת מנוע (תחבורה) motherboat -
סטיית תקן גלומה (בנקאות ושוק ההון) implied standard deviation -
ספינת מפרשים (תחבורה) sailboat -
סטיית תקן של תשואה (בנקאות ושוק ההון) standard deviation of yield -
ספינת משמר (תחבורה) guardboat -
סטיית תקציב (ארגון וניהול עסקים) (budget variance):l -
ספינת נהר (תחבורה) riverboat -
סטיית תקציב (חשבונאות וביקורת) (budget variance):l -
ספינת סילון (תחבורה) jetboat -
סטילז (תיקשורת) stills -
ספינת קיטור (תחבורה) steamboat -
סטיקר (תיקשורת) sticker -
ספינת רחף (תחבורה) hovercraft -
סטירה (תיקשורת) satire -
ספינת רשת הקפה (תחבורה) encirclement net boat -
סטלה (מקרקעין) stele -
ספינת תותחים (תחבורה) cannon boat -
סטנדרד אנד פור (בנקאות ושוק ההון) poor & standard -
ספיק־שפה (מחשבים ומערכות מידע) metalanguage -
סטנדרטיזציה (משאבי אנוש) standartization -
ספיקה (מחשבים ומערכות מידע) throughput -
סטנדרטיזציה (ארגון וניהול עסקים) standartization -
ספירה יזומה (ייצור ותיפעול) initiated count -
סטנדרטיזציה (ייצור ותיפעול) standartization -
ספירה כללית (ייצור ותיפעול) general count -
סטנדרטיזציה (כלכלה וסטטיסטיקה) standartization -
ספירה כפולה (חשבונאות וביקורת) double counting -
סטנוגרמה (תיקשורת) minutes -
ספירה מדגמית (ייצור ותיפעול) sample count -
סטראו (תיקשורת) stereo -
ספירה תקופתית (ייצור ותיפעול) periodic count -
סטראוטומיה (מקרקעין) stone cutting -
ספירלה אינפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה) inflationary spiral -
סטראוטיפ (משאבי אנוש) stereotype -
ספירלה דפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה) deflationary spiral -
סטראוטיפ (ארגון וניהול עסקים) stereotype -
ספירלת שכר-מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) wage-price spiral -
סטראוטיפ (תיקשורת) streotype -
ספירת מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory taking -
סטראפ (בנקאות ושוק ההון) strap -
ספירת מלאי (ייצור ותיפעול) inventory taking -
סטרטוסטט (תחבורה) stratostat -
ספירת קופה (חשבונאות וביקורת) cash counting -
סטרטופלן (תחבורה) stratoplane -
ספלוג (תיקשורת) splog -
סטריאוטיפ (שיווק ופירסום) stereotype -
ספלוג (שיווק ופירסום) splog -
סטרימינג (תיקשורת) streaming -
ספליט (בנקאות ושוק ההון) split -
סטרינגר (תיקשורת) stringer -
ספם (תיקשורת) spam -
סטריפ (בנקאות ושוק ההון) strip -
ספן / סיפונאי (תחבורה) sailor -
סטרלינג (בנקאות ושוק ההון) sterling -
ספנה (תחבורה) hold -
סטרלינג (2) (בנקאות ושוק ההון) sterling silver -
ספסל נאשמים (דיני עסקים) accused bench -
סטרפייטר (תחבורה) Starfither -
ספסר (בנקאות ושוק ההון) speculator -
סטרקצ'ר (בנקאות ושוק ההון) structure -
ספסרות (בנקאות ושוק ההון) speculation -
סי (מחשבים ומערכות מידע) -
ספסרות במטבע חוץ (בנקאות ושוק ההון) speculation in exchange -
סי עוף (מחשבים ומערכות מידע) branch instauction -
ספסרות בניירות ערך (בנקאות ושוק ההון) speculation in securities -
סי פלוס פלוס (מחשבים ומערכות מידע) -
ספסרות בסחורות (בנקאות ושוק ההון) speculation in commodities -
סי"ם (ראשי תיבות עבריים) -
ספציאליזציה (ארגון וניהול עסקים) specialization -
סי"ע (ראשי תיבות עבריים) -
ספציאליזציה (ייצור ותיפעול) specialization -
סי"ף (ראשי תיבות עבריים) CIF -
ספציאליסט (בנקאות ושוק ההון) specialist -
סי"ף (תחבורה) C.I.F. -
ספק (ייצור ותיפעול) supplier -
סי"ף (בנקאות ושוק ההון) CIF -
ספק (שיווק ופירסום) supplier -
סי"צ (ראשי תיבות עבריים) -
ספק אינטרנט (שיווק ופירסום) internet service provider [isp -
סי' (ראשי תיבות עבריים) -
ספק אינטרנט (תיקשורת) internet service provider [isp -
סי-אי-איי (מחשבים ומערכות מידע) CAI -
ספק בלעדי (ייצור ותיפעול) sole supplier -
סי־אי־פי־טי (מחשבים ומערכות מידע) CEPT -
ספק יחיד (ייצור ותיפעול) single supplier -
סי-איי-סי-אס (מחשבים ומערכות מידע) CICS -
ספק שירותים יישומיים (שיווק ופירסום) application service provider [asp -
סי-אר-טי (מחשבים ומערכות מידע) CRT -
ספק שירותים יישומיים (תיקשורת) application service provider [asp -
סי-אר-סי (מחשבים ומערכות מידע) CRC -
ספקולנט (בנקאות ושוק ההון) speculator -
סי-בי-איקס (מחשבים ומערכות מידע) CBX -
ספקולציה (כלכלה וסטטיסטיקה) speculation -
סי-די-אס (בנקאות ושוק ההון) CDS -
ספקולציה (שיווק ופירסום) speculation -
סי-די-רום (מחשבים ומערכות מידע) CD Rom -
ספקולציה לעומת גידור (כלכלה וסטטיסטיקה) speculation vs. hedging -
סי־מוס (מחשבים ומערכות מידע) Complementary mos) CMOS -
ספקת (תחבורה) supply boat -
סי-סי-אי-טי-טי (מחשבים ומערכות מידע) CCITT -
ספקת מים (תחבורה) water supply boat -
סי-סי-די (מחשבים ומערכות מידע) CCD -
ספר בנקאי (בנקאות ושוק ההון) banks' book -
סי-פי-אם (מחשבים ומערכות מידע) CPM -
ספר בסיס (בנקאות ושוק ההון) basis book -
סי-פי-אס (מחשבים ומערכות מידע) CPS -
ספר בעלי מניות (ארגון וניהול עסקים) stock register -
סי-פי-יו (מחשבים ומערכות מידע) CPU -
ספר בעלי מניות (בנקאות ושוק ההון) stock register -
סי־פי/אם (מחשבים ומערכות מידע) -
ספר העברת מניות (ארגון וניהול עסקים) stock transfer book -
סיב אופטי (מחשבים ומערכות מידע) optical fiber -
ספר העברת מניות (בנקאות ושוק ההון) stock transfer book -
סיב"ם (ראשי תיבות עבריים) -
ספר הפעלה (חשבונאות וביקורת) operating ledger -
סיבה ומסובב (ארגון וניהול עסקים) cause and effect -
ספר חתימות (בנקאות ושוק ההון) signature book -
סיבה לא מספקת (ארגון וניהול עסקים) insufficient reason -
ספר כחול (מקרקעין) blue book -
סיבה מקורית (ביטוח וניהול סיכונים) original cause -
ספר כללי (חשבונאות וביקורת) general ledger -
סיבה מקרית (כלכלה וסטטיסטיקה) chance cause -
ספר מלאי (ייצור ותיפעול) inventory books -
סיבה עקיפה (ביטוח וניהול סיכונים) causa causas -
ספר מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory books -
סיבה קרובה (ביטוח וניהול סיכונים) proximate cause -
ספר משכונות (בנקאות ושוק ההון) pledges book -
סיבה רחוקה (ביטוח וניהול סיכונים) remote cause -
ספר סטטוטורי (ארגון וניהול עסקים) statutory book -
סיבו"ר (כלכלה וסטטיסטיקה) Singapore inter-bank offered rate (SIBOR) -
ספר סטטוטורי (בנקאות ושוק ההון) statutory book -
סיבוב אורוגוואי (כלכלה וסטטיסטיקה) Uruguay round -
ספר סטטוטורי (דיני עסקים) statutory book -
סיבוב המילניום (כלכלה וסטטיסטיקה) millenium round -
ספר פקודות (בנקאות ושוק ההון) orders book -
סיבוב טוקיו (כלכלה וסטטיסטיקה) Tokyo round -
ספר פרוטוקולים (דיני עסקים) minute book -
סיבוב מהיר (בנקאות ושוק ההון) qkuick turn -
ספר פרוטוקולים (בנקאות ושוק ההון) minute book -
סיבוב קנדי (כלכלה וסטטיסטיקה) Kennedy round -
ספר פרוטוקולים (ארגון וניהול עסקים) minute book -
סיבובים לדקה (סל"ד) (מידות ומשקלות) revolutions per minute [RPM] -
ספר קופה (חשבונאות וביקורת) cashbook -
סיבולת (ייצור ותיפעול) tolerance -
ספר קידוד (תיקשורת) code book -
סיבי מנילה (תחבורה) Manila fibre -
ספר ראשי (חשבונאות וביקורת) ledger -
סיביות אזור (מחשבים ומערכות מידע) zone bits -
ספר ריצה (מחשבים ומערכות מידע) run book -
סיביות מידע (מחשבים ומערכות מידע) information bits -
ספר רישומים מקוריים (חשבונאות וביקורת) books of original entries -
סיביות מצב שגיאה (מחשבים ומערכות מידע) error status bits -
ספר תיעוד (מחשבים ומערכות מידע) documentation book -
סיביות פיסוק (מחשבים ומערכות מידע) punctuation bits -
ספרות בינריות שקילות (מחשבים ומערכות מידע) 11000. equivalent binary digits -
סיביות שירות (מחשבים ומערכות מידע) service bits -
ספרות מקצועית (דיני עסקים) profesional litriture -
סיבית (מקרקעין) chipboard -
ספרות משמעותיות (מחשבים ומערכות מידע) significant digits -
סיבית (מחשבים ומערכות מידע) binary digit bit -
ספרות רומיות (תיקשורת) Roman numbers -
סיבית אפס (מחשבים ומערכות מידע) zero bit -
ספרי אחוזה (מקרקעין) land registry -
סיבית ביקורת (מחשבים ומערכות מידע) check bit -
ספרי חשבונות (חשבונאות וביקורת) book of accounts -
סיבית גבוהה (מחשבים ומערכות מידע) high order bit -
ספרי עזר (חשבונאות וביקורת) auxilliary books -
סיבית המשמעותית ביותר (מחשבים ומערכות מידע) most significant bit -
ספריית דיסק (מחשבים ומערכות מידע) disk directory r -
סיבית הסימן (מחשבים ומערכות מידע) sign bit -
ספריית הבורסה (בנקאות ושוק ההון) library of the stock exchange -
סיבית הפחות משמעותית (מחשבים ומערכות מידע) least significant bit -
ספריית הרצה (מחשבים ומערכות מידע) run-time library -
סיבית התחלה (מחשבים ומערכות מידע) start bit -
ספריית פונקציות (מחשבים ומערכות מידע) functions library -
סיבית זוגיות (מחשבים ומערכות מידע) parity bit -
ספריית שורש (מחשבים ומערכות מידע) root director -
סיבית נמוכה (מחשבים ומערכות מידע) low order bit -
ספרים (חשבונאות וביקורת) books -
סיבית סימן (מחשבים ומערכות מידע) stop bit -
ספרים אסורים (תיקשורת) forbiden books -
סיבסוד צולב (ביטוח וניהול סיכונים) cross subsidizing -
ספרים מבושלים (חשבונאות וביקורת) "cooked books" -
סיבסוד צולב (כלכלה וסטטיסטיקה) cross subsidize -
ספרים עיקריים (חשבונאות וביקורת) principal books -
סיבת תאונה (ביטוח וניהול סיכונים) cause of accident -
ספרים תקינים (חשבונאות וביקורת) proper books -
סיבתיות (משאבי אנוש) causation -
ספרן (מחשבים ומערכות מידע) librarian -
סיגול (ארגון וניהול עסקים) adaptation -
ספרנות מודרנית (ארגון וניהול עסקים) modern librarianship -
סיגול (שיווק ופירסום) adoption -
ספרנית (מחשבים ומערכות מידע) librarian -
סיגול (2) (ארגון וניהול עסקים) adaptiveness -
סצנה (תיקשורת) scena -
סיגול ציפיות (כלכלה וסטטיסטיקה) adaptive expectation -
סצנריו (תיקשורת) scenario -
סיגול, תהליך (שיווק ופירסום) adoption process -
סקאנלון, שיטת (יחסי עבודה) Scanlon system -
סיגול, תהליך (ייצור ותיפעול) adoption process -
סקוב"ה (תחבורה) -
סיגים (ייצור ותיפעול) alloy -
סקונר (תחבורה) schooner -
סיגנון (שיווק ופירסום) editing -
סקופ (תיקשורת) scoop -
סיגנון חיים (שיווק ופירסום) life style -
סקטור (כלכלה וסטטיסטיקה) sector -
סיגנון חיים (כלכלה וסטטיסטיקה) life style -
סקטור (מחשבים ומערכות מידע) sector -
סיד (מקרקעין) lime / quicklime -
סקטור פגום (מחשבים ומערכות מידע) bed sector -
סיד אלקלי (מקרקעין) alkali lime -
סקייהוק (תחבורה) Skyhawk -
סיד הידרולי (מקרקעין) hydraulic lime -
סקיצה (תיקשורת) sketch -
סיד חי (מקרקעין) burnt lime -
סקיצה (שיווק ופירסום) sketch -
סיד רזה (מקרקעין) thin lime -
סקירה (ארגון וניהול עסקים) review -
סיד-בנאים כבוי (מקרקעין) non- burnt lime -
סקירה (חשבונאות וביקורת) review -
סידור בדילוגים (ארגון וניהול עסקים) honeycombing -
סקירה (בנקאות ושוק ההון) review -
סידור בדילוגים (חשבונאות וביקורת) honeycombing -
סקירה אנליטית (חשבונאות וביקורת) analytical review -
סידור חד־כיווני (ייצור ותיפעול) one-way system -
סקירה לאחר תאריך המאזן (חשבונאות וביקורת) post balance sheet review -
סידור לפי אחסון (ייצור ותיפעול) storage oriented system -
סקירה על ידי עמיתים (חשבונאות וביקורת) peer rewview -
סידור לפי התמחות (ייצור ותיפעול) specialization oriented system -
סקירת ביניים (חשבונאות וביקורת) interim review -
סידור לפי טכנולוגיה (ייצור ותיפעול) technology oriented System -
סקירת דו"חות כספיים (חשבונאות וביקורת) review of financial statements -
סידור לפי מוצר (ייצור ותיפעול) product oriented system -
סקירת הנהלה (חשבונאות וביקורת) management discussion and analysis -
סידור לפי מוצר עומד (ייצור ותיפעול) fixed product oriented system -
סקירת הנהלה (בנקאות ושוק ההון) management discussion and analysis -
סידור לפי תהליך (ייצור ותיפעול) process oriented system -
סקירת הנהלה (ארגון וניהול עסקים) management discussion and analysis -
סידור עיסוקים (משאבי אנוש) ranking system -
סקירת מנהלים (בנקאות ושוק ההון) management review -
סידור פונקציונלי (ייצור ותיפעול) functional system -
סקירת רואה חשבון (חשבונאות וביקורת) auditors review -
סידור קבוע (ייצור ותיפעול) fixed system -
סקליולה (מקרקעין) plaster -
סידור תת־מערכות (ייצור ותיפעול) subsytem -
סקלרי (מחשבים ומערכות מידע) scalar -
סידרה (כלכלה וסטטיסטיקה) sequence -
סקץ' (תיקשורת) sketch -
סידרה (מחשבים ומערכות מידע) sequence -
סקר (כלכלה וסטטיסטיקה) survey -
סידרור (מחשבים ומערכות מידע) sequencing -
סקר (מחשבים ומערכות מידע) survey -
סידרת פיבונצ'י (מחשבים ומערכות מידע) Fibonacci series -
סקר (שיווק ופירסום) survey -
סידרת קריאה (מחשבים ומערכות מידע) calling sequence -
סקר (ארגון וניהול עסקים) survey -
סידרתי בריר (מחשבים ומערכות מידע) selective sequential -
סקר אומניבוס (תיקשורת) omnibus survey -
סיוג הפסדים (בנקאות ושוק ההון) stop loss -
סקר אומניבוס (כלכלה וסטטיסטיקה) omnibus survey -
סיווג (שיווק ופירסום) sorting out -
סקר אומניבוס (שיווק ופירסום) omnibus survey -