לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
מילון מעות
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מיעוט מוגן (בנקאות ושוק ההון) protected minority -
מ"א (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון (מחשבים ומערכות מידע) addressing -
מ"ב (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון (שיווק ופירסום) addressing -
מ"ג (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון אינדקסיאלי (מחשבים ומערכות מידע) indexed addressing -
מ"ה (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון דחוי (מחשבים ומערכות מידע) deferred addressing -
מ"ז (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון יחסי (מחשבים ומערכות מידע) relative addressing -
מ"ח (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון לפי אינדקס (מחשבים ומערכות מידע) indexing -
מ"ל (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון מוחלט (מחשבים ומערכות מידע) absolute addressing -
מ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון מיידי (מחשבים ומערכות מידע) immediate addressing -
מ"פ (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון משתמע (מחשבים ומערכות מידע) implied addressing -
מ"צ (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון נשנה (מחשבים ומערכות מידע) repetitive addressing -
מ"ק (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון סמן Y-X (מחשבים ומערכות מידע) (y) x-y cursor addressing. -
מ"ר (ראשי תיבות עבריים) -
מיעון עקיף (מחשבים ומערכות מידע) indirect addressing -
מ"ר (בנקאות ושוק ההון) OS -
מיעון שרשרת (מחשבים ומערכות מידע) one-ahead addressing -
מ"ר מב' (בנקאות ושוק ההון) POS -
מיפגש מסילת ברזל (תחבורה) railroad crossing -
מ"ר מב' (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי (מחשבים ומערכות מידע) mapping -
מ"ש (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי (ביטוח וניהול סיכונים) mapping -
מ' (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי אנליטי (שיווק ופירסום) analytic mapping -
מ.ג.ע.ר (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory mapping -
מ.ע.ל.ה (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי מענים (מחשבים ומערכות מידע) address mapping -
מ.פ. י-ם (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי סיביות (מחשבים ומערכות מידע) bit mapping -
מ.פ. ת"א (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי צרכנים (שיווק ופירסום) consumers mapping -
מ.ר.מ. (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי שוק (שיווק ופירסום) market mapping -
מא"י (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי תגובות (שיווק ופירסום) talk-beck mapping -
מא"ק (ראשי תיבות עבריים) -
מיפוי תפיסתי (ארגון וניהול עסקים) perceptual mapping -
מאבטח תקליטון (מחשבים ומערכות מידע) write-protect notch -
מיפוי תפיסתי (שיווק ופירסום) perceptual mapping -
מאבק מקצועי (יחסי עבודה) union struggle -
מיפחת (ייצור ותיפעול) decrement -
מאבקי שליטה (בנקאות ושוק ההון) proxy fights -
מיפחת (חשבונאות וביקורת) decrement -
מאבקים פנימיים (משאבי אנוש) internal fights -
מיפלס (מקרקעין) level / store -
מאגד (מחשבים ומערכות מידע) concentrator -
מיפלש / מפלש (תחבורה) passage -
מאגד (כלכלה וסטטיסטיקה) consortium -
מיפלש מים / מפלש מים (תחבורה) culvert -
מאגד חתמים (בנקאות ושוק ההון) underwriters consortium -
מיפנה (כלכלה וסטטיסטיקה) turn around -
מאגר (ביטוח וניהול סיכונים) pool -
מיפנה (תיקשורת) tsiwt -
מאגר (כלכלה וסטטיסטיקה) pool -
מיפס (מחשבים ומערכות מידע) MIPS -
מאגר (משאבי אנוש) pool -
מיפסק (מחשבים ומערכות מידע) breakpoint -
מאגר (ארגון וניהול עסקים) pool -
מיפקד (כלכלה וסטטיסטיקה) census -
מאגר (מחשבים ומערכות מידע) buffer -
מיפקד מלאי (ייצור ותיפעול) inventory counting -
מאגר גמיש (מחשבים ומערכות מידע) elastic buffer -
מיפקד מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory taking -
מאגר דינמי (מחשבים ומערכות מידע) dynamic buffering -
מיפרד / מפרד (תחבורה) grade seperation -
מאגר הדפסה (מחשבים ומערכות מידע) print buffer -
מיפרדה / מפרדה (תחבורה) separator -
מאגר הטבות (ארגון וניהול עסקים) bonus pool -
מיפרדה תיכונה (תחבורה) median separator -
מאגר זהב בינלאומי (כלכלה וסטטיסטיקה) international gold pool -
מיפרדת כיוונים (תחבורה) directional separator -
מאגר כפול (מחשבים ומערכות מידע) double buffering -
מיפרט (ביטוח וניהול סיכונים) bordereau -
מאגר לביטוח בניינים (ביטוח וניהול סיכונים) buildings insurance pool -
מיפרט (שיווק ופירסום) bordereau -
מאגר לביטוח חובה (ביטוח וניהול סיכונים) compulsory insurance pool -
מיפרט (חשבונאות וביקורת) specification -
מאגר לביטוח רכב (ביטוח וניהול סיכונים) motor insurance pool -
מיפרט (ייצור ותיפעול) specification -
מאגר מודלים (ארגון וניהול עסקים) model bank -
מיפרט ביטוח (ביטוח וניהול סיכונים) specification insurance -
מאגר מודלים (מחשבים ומערכות מידע) model bank -
מיפרט ביצועים (ייצור ותיפעול) performance specification -
מאגר מטענים (שיווק ופירסום) cars pool -
מיפרט חומרים (ייצור ותיפעול) bill of materials -
מאגר מטענים (תחבורה) cargo pool -
מיפרט טכני (ייצור ותיפעול) technical specification -
מאגר מידע (מחשבים ומערכות מידע) information bank -
מיפרט יצוא (ייצור ותיפעול) exports specification -
מאגר מידע (בנקאות ושוק ההון) information bank -
מיפרט מרתיע (ייצור ותיפעול) preclusive specification -
מאגר מימון (כלכלה וסטטיסטיקה) financing pool -
מיפרט סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) bordereau -
מאגר מימון (חשבונאות וביקורת) financing pool -
מיפרט עיסוק (משאבי אנוש) job specification -
מאגר מסגרת (מחשבים ומערכות מידע) frame buffer -
מיפרט תיפעול (ייצור ותיפעול) operating specification -
מאגר משכנתאות (בנקאות ושוק ההון) mortgage pool -
מיפרט תקן (ייצור ותיפעול) standard specification -
מאגר נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data bank -
מיפשק / מפשק (תחבורה) wheel track -
מאגר נתונים (כלכלה וסטטיסטיקה) data bank -
מיפתוח (תיקשורת) indexing -
מאגר סטטיסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical bank -
מיפתוח (מחשבים ומערכות מידע) indexing -
מאגר סטטיסטי (מחשבים ומערכות מידע) statistical bank -
מיפתח (מקרקעין) span -
מאגר ספקים (ייצור ותיפעול) suppliers pool -
מיפתח (מחשבים ומערכות מידע) span -
מאגר עלות (ייצור ותיפעול) cost pool -
מיפתל / מפתל (תחבורה) wring -
מאגר עלות (חשבונאות וביקורת) cost pool -
מיפתק (מחשבים ומערכות מידע) gate -
מאגר ערך (כלכלה וסטטיסטיקה) store of value -
מיצב (ארגון וניהול עסקים) status -
מאגר קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) -
מיצב (משאבי אנוש) status -
מאגר שמע (מחשבים ומערכות מידע) sound buffer -
מיצב סולמי (משאבי אנוש) scalar status -
מאגר־הטבות (יחסי עבודה) bonus pool -
מיצב פורמלי (משאבי אנוש) formal status -
מאגר־עובדים (יחסי עבודה) labor pool -
מיצב תפקודי (משאבי אנוש) functional status -
מאגרים היקפיים (מחשבים ומערכות מידע) peripheral buffers -
מיצד (ארגון וניהול עסקים) parameter -
מאה אחוזים (כלכלה וסטטיסטיקה) hundred percent -
מיצד (מחשבים ומערכות מידע) parameter -
מאוחד (חשבונאות וביקורת) consolidated -
מיצוב (שיווק ופירסום) positioning -
מאוחד אנכית (ארגון וניהול עסקים) vertically combined -
מיצוב מוצר (ארגון וניהול עסקים) product positioning -
מאוכלס (מקרקעין) populated -
מיצוב מוצר (שיווק ופירסום) product positioning -
מאון / מאית (כלכלה וסטטיסטיקה) percentile -
מיצוב מותג (שיווק ופירסום) brand positioning -
מאורה (בנקאות ושוק ההון) pit -
מיצוב מותג (ארגון וניהול עסקים) brand positioning -
מאורע (ייצור ותיפעול) event -
מיצוב מחדש (ארגון וניהול עסקים) re positioning -
מאורע (מחשבים ומערכות מידע) event -
מיצוב מחדש (שיווק ופירסום) re positioning -
מאושר (ביטוח וניהול סיכונים) approved -
מיצוב שוק (ארגון וניהול עסקים) market positioning -
מאזין (תיקשורת) listener -
מיצוב שוק (שיווק ופירסום) market positioning -
מאזכר (תיקשורת) make refetence -
מיצוי הדין (דיני עסקים) deliver a severe sentence -
מאזן (כלכלה וסטטיסטיקה) balance sheet -
מיצוע (בנקאות ושוק ההון) averaging -
מאזן (חשבונאות וביקורת) balance sheet -
מיצוע בסכום קבוע (בנקאות ושוק ההון) shekel cost averaging -
מאזן - פריסה (חשבונאות וביקורת) balance sheet spread -
מיצוע מטה (בנקאות ושוק ההון) averaging-down -
מאזן אוכלוסייה (כלכלה וסטטיסטיקה) population balance -
מיצוע מעלה (בנקאות ושוק ההון) averaging-up -
מאזן אקטוארי (ביטוח וניהול סיכונים) actuarial balance -
מיצלב / מצלב (תחבורה) grade crossing -
מאזן בוחן (חשבונאות וביקורת) trial balance -
מיצלם (תיקשורת) shot -
מאזן בוחן דו-טורי (חשבונאות וביקורת) bicollumar trial balance -
מיצלם (שיווק ופירסום) shot -
מאזן בוחן לא מתואם (חשבונאות וביקורת) unadjusted trial balance -
מיצלם אב (תיקשורת) master shot -
מאזן בוחן לאחר סגירה (חשבונאות וביקורת) postclosing trial balance -
מיצלם בזק (תיקשורת) snapshot -
מאזן בוחן מגויל (חשבונאות וביקורת) aged trial balance -
מיצלם בינוני (תיקשורת) muidem shot -
מאזן בוחן ראשוני (חשבונאות וביקורת) preclosing trial balance -
מיצלם יופי (שיווק ופירסום) beauty shot -
מאזן בוחן שימושי (חשבונאות וביקורת) working trial balance -
מיצלם מלא (תיקשורת) full shot -
מאזן בוחן תלת טורי (חשבונאות וביקורת) teicollumar trial balace -
מיצלם מלאי (תיקשורת) stock shot -
מאזן ביניים (בנקאות ושוק ההון) interim balance sheet -
מיצלם ממקם (תיקשורת) establishing shot -
מאזן חברתי (יחסי עבודה) employment report -
מיצלם משוטט (תיקשורת) travelling shot -
מאזן חברתי (ארגון וניהול עסקים) employment report -
מיצלם פעולה (שיווק ופירסום) action shot -
מאזן חובות (כלכלה וסטטיסטיקה) balance of indebtedness -
מיצלם רחק (תיקשורת) long shot -
מאזן חצי־שנתי (בנקאות ושוק ההון) semi-annual balance sheet -
מיצלם רחק (תיקשורת) long shot -
מאזן מאוחד (בנקאות ושוק ההון) .consolidated balance sheet -
מיצרך (ייצור ותיפעול) product -
מאזן מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) balance of trade -
מיצרך (שיווק ופירסום) product -
מאזן מסחרי חיובי (כלכלה וסטטיסטיקה) favorable balance of trade -
מיצרך השבוע (שיווק ופירסום) leader price -
מאזן מסחרי שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה) negative balance of trade -
מיצרפות (שיווק ופירסום) aggregation -
מאזן מסחרי, גישת (כלכלה וסטטיסטיקה) trade balance approach -
מיצרפות (ארגון וניהול עסקים) aggregation -
מאזן מקוצר (בנקאות ושוק ההון) condensed balance sheet -
מיקוד (בנקאות ושוק ההון) postcode -
מאזן משווה (בנקאות ושוק ההון) comparative balance sheet -
מיקוד (תיקשורת) zip code -
מאזן משולב (חשבונאות וביקורת) combined financial statement -
מיקוד (מחשבים ומערכות מידע) zip code -
מאזן סחר חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) trade balance -
מיקוד אוטומטי (שיווק ופירסום) autofocus -
מאזן פרו פורמה (ארגון וניהול עסקים) proforma balance sheet -
מיקוד רך (תיקשורת) soft focus -
מאזן פרו פורמה (חשבונאות וביקורת) proforma balance sheet -
מיקוד, קבוצת (מחשבים ומערכות מידע) focus group -
מאזן פתיחה (חשבונאות וביקורת) opening balance -
מיקוד, קבוצת (שיווק ופירסום) focus group -
מאזן קרנות (חשבונאות וביקורת) fund balance sheet -
מיקוח (יחסי עבודה) bargaining -
מאזן קרנות (ארגון וניהול עסקים) fund balance sheet -
מיקום (מחשבים ומערכות מידע) location -
מאזן רבעוני (בנקאות ושוק ההון) quarterly balance sheet -
מיקום (מקרקעין) location -
מאזן שוטף (כלכלה וסטטיסטיקה) current balance -
מיקום חדש (ארגון וניהול עסקים) relocate -
מאזן שירותים (כלכלה וסטטיסטיקה) balance of invisibles -
מיקום יחסי (ארגון וניהול עסקים) benchmarking -
מאזן שנתי (כלכלה וסטטיסטיקה) annual balance sheet -
מיקום מבודד (מחשבים ומערכות מידע) isolated location -
מאזן תנועה (חשבונאות וביקורת) transactions balance -
מיקום מוגן (מחשבים ומערכות מידע) noitacol protected -
מאזן תעסוקה (ארגון וניהול עסקים) employment report -
מיקום מרכזי (תיקשורת) prime location -
מאזן תעסוקה (יחסי עבודה) employment report -
מיקום מרכזי (כלכלה וסטטיסטיקה) average of position -
מאזן תשלומים (כלכלה וסטטיסטיקה) balance of payments -
מיקום סיבית (מחשבים ומערכות מידע) bit location -
מאזן תשלומים חיובי (כלכלה וסטטיסטיקה) positive balance of payments -
מיקום סידרתי (מחשבים ומערכות מידע) digit position -
מאזן תשלומים שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה) negative balance of payments -
מיקום סמן Y-X (מחשבים ומערכות מידע) X-Y cursor addressing -
מאזנת (תחבורה) balancer -
מיקום פירמה (כלכלה וסטטיסטיקה) firm location -
מאחה (תיקשורת) demultiplexer -
מיקור חוץ (ייצור ותיפעול) outsorcing -
מאחה (מחשבים ומערכות מידע) demultiplexer -
מיקור חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) outsourcing -
מאחז (תיקשורת) handhold -
מיקור חוץ (ארגון וניהול עסקים) outsorcing -
מאחרים (שיווק ופירסום) laggards -
מיקח וממכר (שיווק ופירסום) haggling -
מאי"ה (ראשי תיבות עבריים) -
מיקטע (תיקשורת) bit -
מאיה (בנקאות ושוק ההון) Maya -
מיקטע (מחשבים ומערכות מידע) segment -
מאיון (כלכלה וסטטיסטיקה) percentile -
מיקטע נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data segment -
מאיון (מידות ומשקלות) percentile -
מיקטע קובץ (מחשבים ומערכות מידע) file section -
מאייד (תחבורה) carburetor -
מיקטע קוד (מחשבים ומערכות מידע) code segment -
מאיץ (כלכלה וסטטיסטיקה) accelerator -
מיקטע קלט (מחשבים ומערכות מידע) input section -
מאיץ (מחשבים ומערכות מידע) accelerator -
מיקטע ריבוד (מחשבים ומערכות מידע) overlay segment -
מאיץ פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial eccelerator -
מיקטע רשומה (מחשבים ומערכות מידע) record section -
מאך (מידות ומשקלות) mach -
מיקטע שורש (מחשבים ומערכות מידע) root segment -
מאמינות (שיווק ופירסום) beliveability -
מיקלדת (מחשבים ומערכות מידע) keyboard -
מאמן (ביטוח וניהול סיכונים) trainer -
מיקלדת להקשה מהירה (מחשבים ומערכות מידע) n-key rollover -
מאמץ (משאבי אנוש) effort -
מיקלדת לתקליט (מחשבים ומערכות מידע) key-to-disk -
מאמץ מיזערי, עקרון (שיווק ופירסום) least effort principle -
מיקלדת מורחבת (מחשבים ומערכות מידע) expanded keyboard -
מאמץ מיטבי (בנקאות ושוק ההון) best effort -
מיקלדת ממברנה (מחשבים ומערכות מידע) -
מאמץ שיווקי (שיווק ופירסום) marketing effort -
מיקלדת מספרית (מחשבים ומערכות מידע) numeric pad -
מאמר (תיקשורת) article -
מיקלדת קוורטי (מחשבים ומערכות מידע) qwerty - qwerty keyboard -
מאמר ראשי (תיקשורת) main editorial -
מיקלדת קרומים (מחשבים ומערכות מידע) membrane keyboard -
מאמת עצמאי (בנקאות ושוק ההון) independent authenticator -
מיקס (תיקשורת) mix -
מאמת עצמאי (חשבונאות וביקורת) independent authenticator -
מיקסום (ארגון וניהול עסקים) maximalization -
מאמתת (מחשבים ומערכות מידע) verifier -
מיקסום רווח (ארגון וניהול עסקים) profit maximization -
מאמתת כרטיסי ניקוב (מחשבים ומערכות מידע) punched card verifier -
מיקסום רווח (כלכלה וסטטיסטיקה) profit maximization -
מאמתת סרט נייר (מחשבים ומערכות מידע) paper tape verifier -
מיקר (מחשבים ומערכות מידע) MICR -
מאסף (תחבורה) local -
מיקראה (מחשבים ומערכות מידע) reader -
מאסף (מחשבים ומערכות מידע) assembler -
מיקראה אופטית (מחשבים ומערכות מידע) optical mark reader -
מאסף אחד־לאחד (מחשבים ומערכות מידע) one-to-one assembler -
מיקראת כרטיסים (מחשבים ומערכות מידע) card reader -
מאסף מסרים (מחשבים ומערכות מידע) message link -
מיקראת סרט נייר (מחשבים ומערכות מידע) paper tape reader -
מאסף מסרים (תיקשורת) message link -
מיקראת עקומות (מחשבים ומערכות מידע) curve follower -
מאפיין (מחשבים ומערכות מידע) attribute -
מיקראת קוד עמודות אופטית (מחשבים ומערכות מידע) bar code optical reader -
מאפייני אופציה (בנקאות ושוק ההון) option charcteristics -
מיקראת תווים (מחשבים ומערכות מידע) character reader -
מאפייני אישיות (משאבי אנוש) personality traits -
מיקראת תווים אופטית (מחשבים ומערכות מידע) optical character reader (OCR) -
מאפייני המסחר ברצף (בנקאות ושוק ההון) continuous trading characteristics -
מיקראת תווים מגנטית (מחשבים ומערכות מידע) magnetic redaer character -
מאפייני השקעה (ביטוח וניהול סיכונים) investment features -
מיקראת תיווי (מחשבים ומערכות מידע) badge reader -
מאפייני השקעה (בנקאות ושוק ההון) characteristics of investments -
מיקרו (מידות ומשקלות) 601. micro -
מאפייני עיסוק, מודל (משאבי אנוש) -
מיקרו (מחשבים ומערכות מידע) 601. micro -
מאפייני פיקדון (בנקאות ושוק ההון) deposit characteristics -
מיקרו (כלכלה וסטטיסטיקה) micro -
מאפייני צריכה (שיווק ופירסום) consumpion characteristics -
מיקרו מחשב (מחשבים ומערכות מידע) micro computer -
מאפיינים אינדיבידואלים (פרטיים) (משאבי אנוש) individual characteristics -
מיקרו־גל (מחשבים ומערכות מידע) microwave -
מאפיינים אישיים (שיווק ופירסום) personal characteristics -
מיקרו-כלכלה (כלכלה וסטטיסטיקה) microeconomics -
מאפיינים גאוגרפיים (שיווק ופירסום) geographical characteristics -
מיקרו־מעבד (מחשבים ומערכות מידע) microprocessor -
מאפיינים סוציו-דמוגרפיים (שיווק ופירסום) socio-demographic characteristics -
מיקרו-קוד / מיקרו-קידוד (מחשבים ומערכות מידע) microcode -
מאפיינים קהילתיים (שיווק ופירסום) community characteristics -
מיקרו־שנייה (מחשבים ומערכות מידע) microsecond -
מאפנן (מחשבים ומערכות מידע) modulative -
מיקרו־שנייה (מידות ומשקלות) microsecond -
מאפנן (תיקשורת) modulative -
מיקרו־תיכנות (מחשבים ומערכות מידע) microcode -
מאק (מחשבים ומערכות מידע) MAC -
מיקרו־תקליטון (מחשבים ומערכות מידע) microdiskette microfloppy disk -
מאקרו (מחשבים ומערכות מידע) macro -
מיקרוגרם (מידות ומשקלות) microgram -
מארג כלל עולמי (שיווק ופירסום) world wide web (www) -
מיקרוגרפיה (מחשבים ומערכות מידע) micrographics -
מארג כלל עולמי (מחשבים ומערכות מידע) world wide web (www) -
מיקרוליטר (מידות ומשקלות) microliter -
מארח (מחשבים ומערכות מידע) host -
מיקרומטר (מידות ומשקלות) micrometer -
מארח (תיקשורת) host -
מיקרון (מחשבים ומערכות מידע) micron -
מב"ד (ראשי תיבות עבריים) -
מיקרון (מידות ומשקלות) micron -
מב"י (ראשי תיבות עבריים) -
מיקרופון (תיקשורת) microphpne -
מב"מ (ראשי תיבות עבריים) -
מיקרופון דש (תיקשורת) neck mic(rophone) -
מב"צ (ראשי תיבות עבריים) -
מיקרופורם (מחשבים ומערכות מידע) microform -
מבדק (מחשבים ומערכות מידע) -
מיקרופילם (תיקשורת) microfilm -
מבדק ביקורת (חשבונאות וביקורת) audit test -
מיקרופילם (מחשבים ומערכות מידע) microfilm -
מבדק נסיוני (חשבונאות וביקורת) test check -
מיקרופילם (בנקאות ושוק ההון) microfilm -
מבדק פנימי (ארגון וניהול עסקים) internal audit -
מיקרופיש (תיקשורת) microfiche -
מבדק פנימי (חשבונאות וביקורת) internal audit -
מיקרופיש (בנקאות ושוק ההון) microfiche -
מבדק צולב (חשבונאות וביקורת) cross check -
מיקרופלש (תיקשורת) microflash -
מבהק (תיקשורת) clear -
מיראז' (תחבורה) Mirage -
מבוא (דיני עסקים) introduction -
מירב-מזער (כלכלה וסטטיסטיקה) point order system -
מבוא (בנקאות ושוק ההון) introduction -
מירב-מזער (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) max-min method -
מבוא (מחשבים ומערכות מידע) input -
מירווח (מחשבים ומערכות מידע) gap -
מבוא (מקרקעין) entrance -
מירווח (שיווק ופירסום) mark up -
מבוא הצומת (תחבורה) intersection approach -
מירווח (חשבונאות וביקורת) margin -
מבואה (מקרקעין) lobby -
מירווח (2) (חשבונאות וביקורת) mark up -
מבודד (מחשבים ומערכות מידע) insulator -
מירווח / מרווח (תחבורה) clearance -
מבוטח (ביטוח וניהול סיכונים) insured -
מירווח / מרווח (2) (תחבורה) gap -
מבוטח (כלכלה וסטטיסטיקה) insured -
מירווח / מרווח (3) (תחבורה) gauge -
מבוטח ישיר (ביטוח וניהול סיכונים) direct insured -
מירווח / מרווח (4) (תחבורה) space -
מבוטח נוסף (ביטוח וניהול סיכונים) additional assured -
מירווח אנכי (תחבורה) vertical clearance -
מבוטח נקוב בשם (ביטוח וניהול סיכונים) named insured -
מירווח בין גושי (מחשבים ומערכות מידע) interblock gap -
מבוטח פעיל (ביטוח וניהול סיכונים) active insured -
מירווח בין רשומתי (מחשבים ומערכות מידע) interrecord gap -
מבוי מפולש (מקרקעין) alley / passage -
מירווח גחון / מרווח גחון (תחבורה) ground clearance -
מבוי סתום (מקרקעין) blinded alley -
מירווח הופעות (תחבורה) time headway -
מבוי סתום (יחסי עבודה) impasse -
מירווח זמן (תחבורה) headway -
מבוך (תיקשורת) labyrinrh -
מירווח מיזערי (חשבונאות וביקורת) minimum markup -
מבוך (מקרקעין) labyrinth -
מירווח מיזערי (שיווק ופירסום) minimum markup -
מבונה (מקרקעין) built-up -
מירווח נטו (חשבונאות וביקורת) net margin -
מבוסס־מילים (מחשבים ומערכות מידע) word-oriented -
מירווח עוצמה (שיווק ופירסום) intensity interval -
מבזק אוטומטי (תיקשורת) autoflash -
מירווח עוצמה (ארגון וניהול עסקים) intensity interval -
מבחן (ייצור ותיפעול) test -
מירווח ראש (מחשבים ומערכות מידע) head gap -
מבחן (משאבי אנוש) test -
מירווח תווים (מחשבים ומערכות מידע) character space -
מבחן (ארגון וניהול עסקים) test -
מירווח תקני (תחבורה) standard gauge [SG] -
מבחן (דיני עסקים) test -
מירווח, המחרת (חשבונאות וביקורת) mark up pricing -
מבחן (מחשבים ומערכות מידע) -
מירי (מקרקעין) miri -
מבחן (כלכלה וסטטיסטיקה) test -
מירכוז (ארגון וניהול עסקים) centralization -
מבחן (יחסי עבודה) test -
מירכזת (תיקשורת) telephon exchange -
מבחן (שיווק ופירסום) test -
מירמה (ביטוח וניהול סיכונים) insurance fraud -
מבחן אדם סביר (יחסי עבודה) prudent man test -
מירמה (דיני עסקים) fraude -
מבחן אובייקטיבי (יחסי עבודה) objective test -
מירמה בכרטיסי אשראי (שיווק ופירסום) credit card fraud -
מבחן אובייקטיווי (דיני עסקים) objective test -
מירמה בכרטיסי אשראי (דיני עסקים) credit card fraude -
מבחן אינטליגנציה (משאבי אנוש) intelligence testing -
מירקע (תיקשורת) -
מבחן אינטליגנציה (משאבי אנוש) intelligence test -
מירקע (מחשבים ומערכות מידע) unit display -
מבחן אישי (משאבי אנוש) personal test -
מירקע טלוויזיה (תיקשורת) television screen -
מבחן אישיות (משאבי אנוש) personality test -
מירקע מפוצל (תיקשורת) split screen -
מבחן אישיות (משאבי אנוש) personality test -
מירקע רחב (תיקשורת) wide screen -
מבחן אמצעים (כלכלה וסטטיסטיקה) means test -
מירשם הפעולות (מחשבים ומערכות מידע) agenda -
מבחן אנלוגי (שיווק ופירסום) analogies test -
מירשם מקרקעין (מקרקעין) land registration -
מבחן אנלוגי (כלכלה וסטטיסטיקה) analogies test -
מירשתת (תיקשורת) internet -
מבחן אנליטי (ארגון וניהול עסקים) analytical test -
מישאל (תיקשורת) poll -
מבחן אנליטי (חשבונאות וביקורת) analytical test -
מישאל דעת קהל (תיקשורת) public opinion poll -
מבחן אסוציאציות (שיווק ופירסום) free association test -
מישבצת (תיקשורת) square -
מבחן בד (תיקשורת) audition -
מישבצת שידור (תיקשורת) slot -
מבחן בוזגלו (דיני עסקים) Buzaglo test -
מישגור / אשגרה (שיווק ופירסום) consignment -
מבחן בורק (תיקשורת) Burke test -
מישדר (תיקשורת) transmission -
מבחן ביצוע (ייצור ותיפעול) performance test -
מישוואה (מחשבים ומערכות מידע) equation -
מבחן ביצוע (משאבי אנוש) performance test -
מישוואה ליניארית (מחשבים ומערכות מידע) linear equation -
מבחן ביצוע (כלכלה וסטטיסטיקה) performance criteria -
מישוואת כבידה (כלכלה וסטטיסטיקה) gravity equation -
מבחן גרפולוגי (משאבי אנוש) graphological examination -
מישור (ארגון וניהול עסקים) plateau -
מבחן הולצמן (משאבי אנוש) Holzman test -
מישור (משאבי אנוש) plateau -
מבחן הומוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) homogeneous test -
מישור (מקרקעין) plain -
מבחן הון מופחת (ארגון וניהול עסקים) capital impairment test -
מישור אחורי (מחשבים ומערכות מידע) backplane -
מבחן הון מופחת (בנקאות ושוק ההון) capital impairment test -
מישור סיפרתי (מחשבים ומערכות מידע) digit plane -
מבחן הטרוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) heterogeneous test -
מישור קריירה (ארגון וניהול עסקים) career plateau -
מבחן היגיון כולל (חשבונאות וביקורת) overall reasonableness test -
מישור קריירה (משאבי אנוש) career plateau -
מבחן הישגים (משאבי אנוש) achievement test -
מישורת (מקרקעין) flat -
מבחן הכרה (תיקשורת) recognition test -
מישחק (מחשבים ומערכות מידע) game -
מבחן השלכתי (משאבי אנוש) projection test -
מישחק טלוויזיה (תיקשורת) T.V. game -
מבחן השלמת משפטים (שיווק ופירסום) completion test -
מישחק מחשב (תיקשורת) computer game -
מבחן השתלבות (יחסי עבודה) integration test -
מישטחית / משטחית (ייצור ותיפעול) platform -
מבחן השתלבות (משאבי אנוש) integration test -
מישטחית / משטחית (תחבורה) platform -
מבחן התייחסות (ארגון וניהול עסקים) relation test -
מישכון (בנקאות ושוק ההון) mortgaging -
מבחן זכירה (תיקשורת) recall test -
מישכון מס (כלכלה וסטטיסטיקה) tax hypothecation -
מבחן חדלות פירעון (בנקאות ושוק ההון) insolvency test -
מישכן (מקרקעין) habitat -
מבחן חוזר (ייצור ותיפעול) retest -
מישלבת / משלבת (תיקשורת) monogram -
מבחן חומצי (בנקאות ושוק ההון) acid test -
מישלוח (תחבורה) shipping -
מבחן ייצור (ייצור ותיפעול) production testing -
מישלוח (שיווק ופירסום) shipping -
מבחן יכולת מכנית (משאבי אנוש) mechanical ability test -
מישלוח (2) (שיווק ופירסום) shipment -
מבחן יעילות (ייצור ותיפעול) efficiency test -
מישלוח (2) (תחבורה) delivery -
מבחן יעילות מכירות (שיווק ופירסום) sales effectiveness test -
מישלוח בחשבון פתוח (שיווק ופירסום) shipment on open account -
מבחן כושר (משאבי אנוש) aptitude test -
מישלוח ישיר (שיווק ופירסום) drop shipment -
מבחן כושר (2) (משאבי אנוש) ability test -
מישלוח נישנה (תחבורה) transshipment -
מבחן כושר מכני (משאבי אנוש) mechanical aptitude test -
מישלוח נישנה (שיווק ופירסום) transshipment -
מבחן כי בריבוע (כלכלה וסטטיסטיקה) chi square test -
מישלוח נישנה (2) (תחבורה) reshipment -
מבחן כתמי דיו (משאבי אנוש) ink spot test -
מישלוחית / משלוחית (תחבורה) delivery van -
מבחן לא מוגבל בזמן (משאבי אנוש) unlimited time test -
מישפט (מחשבים ומערכות מידע) statement -
מבחן לחץ (ביטוח וניהול סיכונים) stress testing -
מישפט ביצוע (מחשבים ומערכות מידע) execute statement -
מבחן לחץ (כלכלה וסטטיסטיקה) stress-testing -
מישפט בלתי מותנה (מחשבים ומערכות מידע) unconditional statement -
מבחן מהירות (משאבי אנוש) effectiveness test -
מישפט בקרה (מחשבים ומערכות מידע) control statement -
מבחן מובהקות (כלכלה וסטטיסטיקה) significance test -
מישפט הבעיה (מחשבים ומערכות מידע) problem statement -
מבחן מושגי (ייצור ותיפעול) product concept testing -
מישפט הגדרת נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data definition statement -
מבחן מיומנות (משאבי אנוש) dexterity test -
מישפט הוראה (מחשבים ומערכות מידע) instruction sta -
מבחן מילולי (משאבי אנוש) verbal test -
מישפט השמה (מחשבים ומערכות מידע) assingmemt statement -
מבחן מסננים (בנקאות ושוק ההון) filter test -
מישפט לא לביצוע (מחשבים ומערכות מידע) unexecutable statement -
מבחן מצב (משאבי אנוש) situation test -
מישפט לביצוע (מחשבים ומערכות מידע) executable statement -
מבחן מקבצים (בנקאות ושוק ההון) run test -
מישפט נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data statement -
מבחן מקדים (כלכלה וסטטיסטיקה) pre-test -
מישפט עבודה (מחשבים ומערכות מידע) job statement -
מבחן מקצועי (ייצור ותיפעול) occupational test -
מישפט ציווי (מחשבים ומערכות מידע) imperative statement -
מבחן מקצועי (משאבי אנוש) occupational test -
מישפט תנאי (מחשבים ומערכות מידע) conditional statement -
מבחן משכל (משאבי אנוש) intelligence test -
מישפטי (מחשבים ומערכות מידע) data formatting statements -
מבחן נייר ועיפרון (משאבי אנוש) written test -
מישפל / משפל (מקרקעין) invert -
מבחן נכסים קבועים (בנקאות ושוק ההון) fixed assets test -
מישק (מקרקעין) join -
מבחן סוציומטרי (משאבי אנוש) sociometric test -
מישרד (ארגון וניהול עסקים) ministry -
מבחן סטטיסטי (כלכלה וסטטיסטיקה) statistical test -
מישרד אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) electronic office -
מבחן עודפים (בנקאות ושוק ההון) surplus test -
מישרד מכירות (שיווק ופירסום) sales office -
מבחן עיוור (ייצור ותיפעול) blind product test -
מישרד פרסום (שיווק ופירסום) advertising agency -
מבחן עיוור (כלכלה וסטטיסטיקה) blind product test -
מישרד פרסום (ארגון וניהול עסקים) advertising agency -
מבחן עמדות ממונים (משאבי אנוש) supervisory judgment test -
מישרד קדמי (ארגון וניהול עסקים) front office -
מבחן פילטרים (בנקאות ושוק ההון) filter test -
מישרד קניות (ארגון וניהול עסקים) buying office -
מבחן פנל (שיווק ופירסום) panel test -
מישרד קניות (שיווק ופירסום) buying office -
מבחן פסיכולוגי (משאבי אנוש) psychological test -
מישרד קניות עצמאי (שיווק ופירסום) independent buying office -
מבחן פסיכומוטורי (משאבי אנוש) psychomotoric test -
מישרד קניות עצמאי (ארגון וניהול עסקים) independent buying office -
מבחן פסיכומטרי (משאבי אנוש) psychometric test -
מישרד ראשי (ארגון וניהול עסקים) head office -
מבחן קבוצתי (משאבי אנוש) group test -
מישתמש (מחשבים ומערכות מידע) user -
מבחן קבלה (שיווק ופירסום) audition -
מישתמש אמיתי (שיווק ופירסום) real people -
מבחן קיטוע (חשבונאות וביקורת) cutoff test -
מישתמש כבד (שיווק ופירסום) heavy user -
מבחן קריטי (ייצור ותיפעול) critical test -
מישתמש סופי (שיווק ופירסום) end user -
מבחן קשר אישי (יחסי עבודה) personal relations test -
מישתמש קצה (שיווק ופירסום) end user -
מבחן ראייה (חשבונאות וביקורת) shight test -
מישתנה (כלכלה וסטטיסטיקה) variant -
מבחן רווחים (בנקאות ושוק ההון) profit test -
מישתנה (מחשבים ומערכות מידע) variable -
מבחן רווחים צבורים (בנקאות ושוק ההון) accumulated profits test -
מישתנה (2) (מחשבים ומערכות מידע) variant -
מבחן רורשך (משאבי אנוש) Rorchach test -
מישתנה (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) variable -
מבחן שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market test -
מישתנה איכותי (כלכלה וסטטיסטיקה) qualitative variable -
מבחן שיבוץ (משאבי אנוש) placement test -
מישתנה אמיתי (מחשבים ומערכות מידע) real variable -
מבחן שליטה (יחסי עבודה) control test -
מישתנה אנדוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) endogenous variable -
מבחן תכליתיות (ארגון וניהול עסקים) effectiveness test -
מישתנה אקסוגני (כלכלה וסטטיסטיקה) exogenous variable -
מבחן תמונות (משאבי אנוש) pictures test -
מישתנה אקראי (כלכלה וסטטיסטיקה) random variable -
מבחני אריזה (ייצור ותיפעול) package testing -
מישתנה אקראי (2) (כלכלה וסטטיסטיקה) casual variables -
מבחני אריזה (שיווק ופירסום) package testing -
מישתנה בדיד (כלכלה וסטטיסטיקה) discrete variable -
מבחני יעילות שוק (בנקאות ושוק ההון) market efficiency tests -
מישתנה בינרי (מחשבים ומערכות מידע) binary variable -
מבחני מובהקות לא-פרמטריים (כלכלה וסטטיסטיקה) non-parametric test of significance -
מישתנה בלתי תלוי (כלכלה וסטטיסטיקה) independent variable -
מבחני מובהקות פרמטריים (כלכלה וסטטיסטיקה) parametric tests of significance -
מישתנה בלתי תלוי (שיווק ופירסום) independent variable -
מבחר (שיווק ופירסום) variety -
מישתנה גאוגרפי (שיווק ופירסום) geographical variable -
מבחר (ייצור ותיפעול) variety -
מישתנה גלובלי (מחשבים ומערכות מידע) global variable -
מבחר מוצרים (שיווק ופירסום) product variety -
מישתנה דו־ערכי (מחשבים ומערכות מידע) two state variable -
מבט"י (ראשי תיבות עבריים) -
מישתנה דמה (כלכלה וסטטיסטיקה) dummy variable -
מבטא (תיקשורת) accent -
מישתנה כמותי (כלכלה וסטטיסטיקה) quantitative variable -
מבטח (כלכלה וסטטיסטיקה) insurer -
מישתנה מבוקר (מחשבים ומערכות מידע) controlled variable -
מבטח (ביטוח וניהול סיכונים) insurer -
מישתנה מנוהל (מחשבים ומערכות מידע) manipulated variable -
מבטח חוץ (דיני עסקים) foreign insurer -
מישתנה מסביר (כלכלה וסטטיסטיקה) explanatory variable -
מבטח חוץ (ביטוח וניהול סיכונים) insurer foreign -
מישתנה מקרי (כלכלה וסטטיסטיקה) random variable -
מבטח ישיר (ביטוח וניהול סיכונים) insurer direct -
מישתנה מקרי בדיד (כלכלה וסטטיסטיקה) discrete random variable -
מבטח ללא כוונת רווח (מלכ"ר) (ביטוח וניהול סיכונים) nonprofit insurer. -
מישתנה מקרי רציף (כלכלה וסטטיסטיקה) continuous random variable -
מבטח משותף (ביטוח וניהול סיכונים) co-insurer -
מישתנה מתווך (כלכלה וסטטיסטיקה) intervening variable -
מבטח משנה (ביטוח וניהול סיכונים) re-insurer -
מישתנה סיבתי (כלכלה וסטטיסטיקה) cause variable -
מבלט (תחבורה) die -
מישתנה פסיכוגרפי (שיווק ופירסום) psychographic variable -
מבנה (מקרקעין) structure -
מישתנה רציף (כלכלה וסטטיסטיקה) continuous variable -
מבנה (מחשבים ומערכות מידע) -
מישתנה תלוי (כלכלה וסטטיסטיקה) dependent variable -
מבנה (שיווק ופירסום) structure -
מישתנות רווחים (כלכלה וסטטיסטיקה) earnings variability -
מבנה (ארגון וניהול עסקים) structure -
מישתנות רווחים הדדית (כלכלה וסטטיסטיקה) earnings covariability -
מבנה (2) (מקרקעין) construction -
מישתני שיווק (שיווק ופירסום) marketing variables -
מבנה אטומי (שיווק ופירסום) atomistic structure -
מיתאם (כלכלה וסטטיסטיקה) correlation -
מבנה ארגון (ארגון וניהול עסקים) organisational structure -
מיתאם אר (R) (כלכלה וסטטיסטיקה) R correlation -
מבנה ארגוני אורגני (ארגון וניהול עסקים) organic structure -
מיתאם בין משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) variant correlation -
מבנה ארגוני גבוה (ארגון וניהול עסקים) -
מיתאם בין שווקים (בנקאות ושוק ההון) markets correlation -
מבנה ארגוני מכני (ארגון וניהול עסקים) mechanistic structure -
מיתאם חיובי (כלכלה וסטטיסטיקה) positive correlation -
מבנה ארגוני שטוח (ארגון וניהול עסקים) -
מיתאם מדומה (כלכלה וסטטיסטיקה) spurious correlation -
מבנה בעלות (בנקאות ושוק ההון) ownership structure -
מיתאם מוכפל (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple correlation -
מבנה הון (כלכלה וסטטיסטיקה) capital structure -
מיתאם מזויף (כלכלה וסטטיסטיקה) spurious correlation -
מבנה טרומי (מקרקעין) prefabricated building -
מיתאם מטריצה (כלכלה וסטטיסטיקה) matrix correlation -
מבנה יוזם (ארגון וניהול עסקים) initiating structure -
מיתאם עצמי (כלכלה וסטטיסטיקה) autocorrelation -
מבנה מאזן (חשבונאות וביקורת) balance sheet structure -
מיתאם ציונים (כלכלה וסטטיסטיקה) rank correlation -
מבנה מדרגי גבוה (ארגון וניהול עסקים) -
מיתאם קנוני (כלכלה וסטטיסטיקה) canonical correlation -
מבנה מועצת המנהלים (ארגון וניהול עסקים) board structure -
מיתאם רב משתנים (כלכלה וסטטיסטיקה) multiple correlation -
מבנה מוצר (ייצור ותיפעול) product structure -
מיתאם שלילי (כלכלה וסטטיסטיקה) negative correlation -
מבנה מטלה (משאבי אנוש) task structure -
מיתאם תפל (כלכלה וסטטיסטיקה) nonsense correlation -
מבנה מטלה (ייצור ותיפעול) task structure -
מיתאם, מקדם (כלכלה וסטטיסטיקה) correlation coefficient -
מבנה מכונס (תחבורה) gathered structure -
מיתד (מקרקעין) dibble -
מבנה מסוכן (מקרקעין) dangerous structure -
מיתוג (מחשבים ומערכות מידע) switching -
מבנה משרה (משאבי אנוש) position structure -
מיתוג (שיווק ופירסום) branding -
מבנה נתונים (ארגון וניהול עסקים) data structure -
מיתוג (תיקשורת) branding -
מבנה סגור (ארגון וניהול עסקים) closed structure -
מיתוג מוצר (שיווק ופירסום) product branding -
מבנה סמכות (ארגון וניהול עסקים) authority structure -
מיתוג מנות (מחשבים ומערכות מידע) packet switching -
מבנה סמכות (2) (ארגון וניהול עסקים) power structure -
מיתוג מסרים (מחשבים ומערכות מידע) message switching -
מבנה עליון (מקרקעין) surfacing -
מיתוג משותף (שיווק ופירסום) co-branding -
מבנה ענפי (כלכלה וסטטיסטיקה) structure of industry -
מיתוג משותף (תיקשורת) co-branding -
מבנה עתי של שערי ריבית (בנקאות ושוק ההון) term tructure of interest rates -
מיתוג ערוצים (מחשבים ומערכות מידע) circuit switching -
מבנה פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial structure -
מיתוג קלט/פלט (מחשבים ומערכות מידע) output switching -
מבנה פירמידי גבוה (ארגון וניהול עסקים) tall pyramid structure -
מיתוג שדרים (מחשבים ומערכות מידע) message switching -
מבנה פירמידי שטוח (ארגון וניהול עסקים) flat pyramid structure -
מיתוג שדרים אוטומטי (מחשבים ומערכות מידע) auotmatic message switching -
מבנה פשוט (ארגון וניהול עסקים) simple structure -
מיתון (כלכלה וסטטיסטיקה) recession -
מבנה ראשוני (תחבורה) basic structure -
מיתון תוך כדי צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה) growth recession -
מבנה שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market structure -
מיתחם / מתחם (תחבורה) yard -
מבנה שיעורי ריבית (כלכלה וסטטיסטיקה) interest rate structure -
מיתחם דיור / מתחם דיור (תחבורה) stabling yard -
מבנה שליטה (ארגון וניהול עסקים) control structure -
מיתחרים, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) competition strategy -
מבנה שערי ריבית חזויים (בנקאות ושוק ההון) anticipated structure of interest rates -
מיתחרים, אסטרטגית (שיווק ופירסום) competition strategy -
מבנה תוכנית (תיקשורת) line-up -
מיתחרים, המחרה לפי (ארגון וניהול עסקים) competition oriented pricing -
מבנה תעסוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) occupational structure -
מיתחרים, המחרה לפי (חשבונאות וביקורת) competition oriented pricing -
מבנה תעסוקה (משאבי אנוש) occupational structure -
מיתמר (מחשבים ומערכות מידע) transducer -
מבנה תפקודי (ארגון וניהול עסקים) functional structure -
מיתקן (שיווק ופירסום) device -
מבני (כלכלה וסטטיסטיקה) structural -
מיתקן (ייצור ותיפעול) facilities -
מבני ציבור (מקרקעין) public facillities -
מיתקן / מתקן (2) (ייצור ותיפעול) device -
מבנן (מקרקעין) building cluster -
מיתקן דגל (שיווק ופירסום) flag device -
מבער אחורי (תחבורה) afterburner -
מיתקן פיצוי (ייצור ותיפעול) compensation device -
מבצע (ייצור ותיפעול) operation -
מיתקן תחבורה / מתקן תחבורתי (תחבורה) transportation facility -
מבצע הוראות (מחשבים ומערכות מידע) instruction execute -
מיתקף (מחשבים ומערכות מידע) impulse -
מבצע הפעלה (בנקאות ושוק ההון) activation program -
מיתקפה חזיתית, אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) fronatal attack strategy -
מבצע הפצה (בנקאות ושוק ההון) distribution program -
מיתקפה חזיתית, אסטרטגית (שיווק ופירסום) fronatal attack strategy -
מבצע משולב (שיווק ופירסום) combined campaign -
מיתקפת נגד בהגנה אסטרטגית (שיווק ופירסום) counter offensive strategy -
מבצע משותף (שיווק ופירסום) co-campaign -
מיתקפת נגד בהגנה אסטרטגית (ארגון וניהול עסקים) counter offensive strategy -
מבצע רכישה (בנקאות ושוק ההון) acquisition program -
מכ"א (ראשי תיבות עבריים) -
מבצר (מקרקעין) fortress -
מכ"מ (ראשי תיבות עבריים) -
מבצר אירופה (כלכלה וסטטיסטיקה) fortress Europe -
מכ' (ראשי תיבות עבריים) -
מבקר (דיני עסקים) visitor -
מכבסת כסף (בנקאות ושוק ההון) money laundry -
מבקר (בנקאות ושוק ההון) controller -
מכבר (מקרקעין) strainer -
מבקר הבורסה (בנקאות ושוק ההון) stockexchange controller -
מכבש (תחבורה) roller \ press -
מבקר חוץ (חשבונאות וביקורת) traveling auditor -
מכבש (מקרקעין) press / roller -
מבקר חיצוני (חשבונאות וביקורת) external auditor -
מכבש הידרולי (מקרקעין) hydraulic press -
מבקר חיצוני (דיני עסקים) xternal auditor -
מכה (בנקאות ושוק ההון) killing -
מבקר פנים (ארגון וניהול עסקים) internal auditor -
מכה תחת מכה (ביטוח וניהול סיכונים) knock for knock -
מבקר פנים (חשבונאות וביקורת) internal auditor -
מכוון (מחשבים ומערכות מידע) director -
מבקר קבצי תקליטים (מחשבים ומערכות מידע) disk file controller -
מכוונן (תיקשורת) tuner -
מבקרים ייחודיים (שיווק ופירסום) unique visitors -
מכוח התפקיד (ארגון וניהול עסקים) ex officio -
מברשת אוויר (שיווק ופירסום) air brush -
מכולה להובלה בצובר (תחבורה) bulk container -
מבתר (מקרקעין) cutting -
מכולה מתמחה (תחבורה) specialized container -
מבתר צד (מקרקעין) sike cut -
מכולות (שיווק ופירסום) containers -
מג"ה (ראשי תיבות עבריים) -
מכולות (תחבורה) containers -
מג"פ (ראשי תיבות עבריים) -
מכון (ארגון וניהול עסקים) institute -
מג"ר (ראשי תיבות עבריים) -
מכון העיתונות הבינלאומי (תיקשורת) International Press institute [IPI] -
מגאביט (מחשבים ומערכות מידע) -
מכון התקנים (כלכלה וסטטיסטיקה) bureau of standards -
מגאבית (מידות ומשקלות) MB megabyte -
מכון התקנים (מקרקעין) bureau of dtandards -
מגאבית (מחשבים ומערכות מידע) megabyte [MB] -
מכון התקנים (דיני עסקים) bureau of standards -
מגאהרץ (מחשבים ומערכות מידע) megahertz -
מכון התקנים בינלאומי (מחשבים ומערכות מידע) International Standards Organization (ISO) -
מגאהרץ (מידות ומשקלות) megahertz -
מכון יצוא (ייצור ותיפעול) export's bureau -
מגב (תחבורה) windshield wiper -
מכון יצוא (תחבורה) export's bureau -
מגבה (תחבורה) jack -
מכון יצוא (ארגון וניהול עסקים) export's bureau -
מגביל (מחשבים ומערכות מידע) delimiter -
מכון לבקרה ואיכות (כלכלה וסטטיסטיקה) -
מגבל (מחשבים ומערכות מידע) limiter -
מכון לבקרה ואיכות (ייצור ותיפעול) -
מגבלה (ארגון וניהול עסקים) constraint -
מכון תקנים (ייצור ותיפעול) bureau of standards -
מגבלה (ייצור ותיפעול) constraint -
מכון תקנים (ארגון וניהול עסקים) bureau of standards -
מגבלה אנושית (ייצור ותיפעול) human constraint -
מכונאות (תחבורה) mechanics -
מגבלה טכנולוגית (ייצור ותיפעול) technological constraint -
מכונאי (תחבורה) mechanic -
מגבלות (ביטוח וניהול סיכונים) restrictions -
מכונה וירטואלית (מחשבים ומערכות מידע) virtual machine -
מגבלות (ייצור ותיפעול) constraints -
מכונה לעיבוד נתונים אלקטרוני (מחשבים ומערכות מידע) electronic data processing machine -
מגבלות (ארגון וניהול עסקים) constraints -
מכונה נגררת (ביטוח וניהול סיכונים) drawn machine -
מגבלות / אילוצים (כלכלה וסטטיסטיקה) constraints -
מכונה נגררת (תחבורה) drawn machine -
מגבלות תקציב תלוי-זמן (כלכלה וסטטיסטיקה) intertemporal budget constraint -
מכונה ניידת (ביטוח וניהול סיכונים) mobile machine -
מגבלת שכר לפנסיה (ביטוח וניהול סיכונים) wage for pension limit -
מכונה ניידת (תחבורה) mobile machine -
מגבלת תקציב (ייצור ותיפעול) budgetary limitation -
מכונית (תחבורה) car -
מגבלת תקציב (כלכלה וסטטיסטיקה) budgetary limitation -
מכונית גרר (תחבורה) towing vehicle -
מגבר (תיקשורת) amplifier -
מכונית חשמלית (תחבורה) electric car -
מגבר (מחשבים ומערכות מידע) amplifier -
מכונית מרוץ (תחבורה) race car -
מגבר (תחבורה) amplifier -
מכונית משוריינת (תחבורה) armored car -
מגבר הופך אותות (מחשבים ומערכות מידע) sign reversing amplifier -
מכונן מראש (מחשבים ומערכות מידע) preset -
מגבר חוזי (תיקשורת) video amplifier -
מכונת אמת (דיני עסקים) truth machine -
מגבר חישוב (מחשבים ומערכות מידע) computing amplifier -
מכונת בסיסי נתונים (מחשבים ומערכות מידע) data base machine -
מגבר ייצוב (מחשבים ומערכות מידע) chopperstabilized amplifier -
מכונת הטבעה (בנקאות ושוק ההון) stamping machine -
מגבר כפול (מחשבים ומערכות מידע) differential amplifier -
מכונת חישוב (מחשבים ומערכות מידע) calculator -
מגבר מתקן סחיפה (מחשבים ומערכות מידע) drift corrected amplifier -
מכונת יעד (מחשבים ומערכות מידע) object target computer -
מגבר סחב דחף (מחשבים ומערכות מידע) push-pull amplifier -
מכונת יעד המהדר (מחשבים ומערכות מידע) compiler target machine -
מגבר קצה אחד (מחשבים ומערכות מידע) single-ended amplifier -
מכונת כתיבה (ארגון וניהול עסקים) typewriter -
מגבר שני קצוות (מחשבים ומערכות מידע) -
מכונת כתיבה בעלת זיכרון (מחשבים ומערכות מידע) memory typewriter -
מגבר שרת (מחשבים ומערכות מידע) differentiator -
מכונת מכירה (שיווק ופירסום) vending machine -
מגדל בקרה (תחבורה) control toewr -
מכונת מניה חשמלית (מחשבים ומערכות מידע) electrical accounting machine -
מגדל עוז (מקרקעין) donjon -
מכונת עיבוד תמלילים (מחשבים ומערכות מידע) word processing machine -
מגדל פיקוח (תחבורה) inspection tower -
מכונת קצרנות (ארגון וניהול עסקים) shorthandwriter -
מגדל קופצן (שיווק ופירסום) pop-up tower -
מכור והחכר (שיווק ופירסום) sell and lease back -
מגדל שמירה (מקרקעין) guarding tower -
מכור לעבודה (משאבי אנוש) workaholic -
מגדלור (תחבורה) ligthhouse -
מכירה (בנקאות ושוק ההון) sale -
מגדר (בנקאות ושוק ההון) hedger -
מכירה (מקרקעין) sale -
מגה / מגא (מחשבים ומערכות מידע) mega -
מכירה אוטומטית (שיווק ופירסום) automatic merchendise -
מגה מבנה (מקרקעין) mega structure -
מכירה אישית (שיווק ופירסום) personal selling -
מגה, מגא (מידות ומשקלות) mega -
מכירה באגורה (שיווק ופירסום) one cent sale -
מגה-מותג (שיווק ופירסום) mega brand -
מכירה באמצעות בית הוצאה (בנקאות ושוק ההון) placing by issuing house -
מגהטון (מידות ומשקלות) megaton -
מכירה באמצעות הדואר (שיווק ופירסום) direct mail selling -
מגוון (שיווק ופירסום) assotrment\assorting -
מכירה באשראי (חשבונאות וביקורת) credit sale -
מגוון (ייצור ותיפעול) variet -
מכירה באשראי (שיווק ופירסום) credit sale -
מגוון (2) (שיווק ופירסום) variet -
מכירה בחסר (בנקאות ושוק ההון) going short / short sale -
מגוון כישורים (משאבי אנוש) skill variety -
מכירה במזומנים (חשבונאות וביקורת) cash sale -
מגוון מוצרים (ייצור ותיפעול) product assortment -
מכירה במזומנים (שיווק ופירסום) cash sale -
מגוון מיומנות (משאבי אנוש) variety of skills -
מכירה בנאמנות (שיווק ופירסום) inertia selling -
מגורים (מקרקעין) dwelling -
מכירה בסיטונות (שיווק ופירסום) wholesale -
מגורים חליפיים (ביטוח וניהול סיכונים) alternative accommodation -
מכירה בעקבות חדשות טובות (בנקאות ושוק ההון) selling on the good news -
מגזין (תיקשורת) magazin -
מכירה בצובר (שיווק ופירסום) bulk sale -
מגזר (ארגון וניהול עסקים) segment -
מכירה בצובר (בנקאות ושוק ההון) bulk sale -
מגזר (כלכלה וסטטיסטיקה) sector -
מכירה בתוספת (בנקאות ושוק ההון) sell plus -
מגזר (מחשבים ומערכות מידע) sector -
מכירה בתרמית (בנקאות ושוק ההון) deceitful sale -
מגזר (חשבונאות וביקורת) segment -
מכירה בתשלומים לשיעורין (חשבונאות וביקורת) installment sale -
מגזר חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign sector -
מכירה בתשלומים, שיטת (חשבונאות וביקורת) instaliment sale method -
מגזר מודרני (כלכלה וסטטיסטיקה) modern sector -
מכירה בתשלומים, שיטת (שיווק ופירסום) instaliment sale method -
מגזר מסורתי (כלכלה וסטטיסטיקה) traditional sector -
מכירה גרועה (שיווק ופירסום) bad selling -
מגזר משני (כלכלה וסטטיסטיקה) secondary sector -
מכירה וחכירה חוזרת (מקרקעין) sell and lease back -
מגזר ענפי (ארגון וניהול עסקים) industry segment -
מכירה וחכירה חוזרת (ארגון וניהול עסקים) sell and lease back -
מגזר ענפי (שיווק ופירסום) industry segment -
מכירה חוזרת (בנקאות ושוק ההון) buy back -
מגזר פיננסי (כלכלה וסטטיסטיקה) financial sector -
מכירה חוזרת (שיווק ופירסום) resale -
מגזר פרטי (כלכלה וסטטיסטיקה) private sector -
מכירה חלקית (בנקאות ושוק ההון) partial sale -
מגזר ציבורי (כלכלה וסטטיסטיקה) public sector -
מכירה ישירה (שיווק ופירסום) direct seling -
מגזר ראשוני (כלכלה וסטטיסטיקה) primary sector -
מכירה כללית (שיווק ופירסום) clearance sale -
מגזר שירותים (כלכלה וסטטיסטיקה) services sector -
מכירה כסוכן (בנקאות ושוק ההון) selling as agent -
מגזר תעשייתי (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial sector -
מכירה כפויה (בנקאות ושוק ההון) forced sale -
מגזרים קבועים (מחשבים ומערכות מידע) hard-sectored -
מכירה למסירה מיידית (בנקאות ושוק ההון) spot sale -
מגזרים רגישים (כלכלה וסטטיסטיקה) sensitive sectors -
מכירה מבית לבית (שיווק ופירסום) door to door selling -
מגזרים רכים (מחשבים ומערכות מידע) soft sectors -
מכירה מוחלטת (בנקאות ושוק ההון) outright sale -
מגילה (תיקשורת) scroll -
מכירה מוחלטת (שיווק ופירסום) absoluter sale -
מגירה כפולה (ייצור ותיפעול) double case -
מכירה מועדית (בנקאות ושוק ההון) forward selling -
מגיש (שיווק ופירסום) presentor -
מכירה מוקדמת (בנקאות ושוק ההון) advance placing -
מגליתית, מגלית (מקרקעין) megalith -
מכירה מותנית (ארגון וניהול עסקים) conditional sale -
מגלש (תחבורה) weir -
מכירה מיידית (שיווק ופירסום) spot sale -
מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה) trend -
מכירה מעבר לדלפק (ביטוח וניהול סיכונים) over the counter sale -
מגמה (ארגון וניהול עסקים) trend -
מכירה מעבר לדלפק (בנקאות ושוק ההון) the over counter sale- -
מגמה חיובית (בנקאות ושוק ההון) positive trend -
מכירה מערכתית (שיווק ופירסום) systems selling -
מגמה לטווח ארוך (ארגון וניהול עסקים) long term trend -
מכירה מקוונת (שיווק ופירסום) on-line selling -
מגמה לטווח ארוך (כלכלה וסטטיסטיקה) long term trend -
מכירה משלימה (שיווק ופירסום) add-on sale -
מגמה לטווח קצר (ארגון וניהול עסקים) short term trend -
מכירה מתחת למחיר השוק (בנקאות ושוק ההון) selling below the market -
מגמה לטווח קצר (כלכלה וסטטיסטיקה) short term trend -
מכירה נוקשה (בנקאות ושוק ההון) hard sell -
מגמה מעורבת (בנקאות ושוק ההון) neutral trend -
מכירה נוקשה (ביטוח וניהול סיכונים) hard sell -
מגמה עונתית (כלכלה וסטטיסטיקה) seasonal trend -
מכירה נוקשה (שיווק ופירסום) hare sell -
מגמה עונתית (שיווק ופירסום) seasonal trend -
מכירה ניסיונית (שיווק ופירסום) trial sale -
מגמה עיקרית (בנקאות ושוק ההון) primary trend -
מכירה נכונה (בנקאות ושוק ההון) good selling -
מגמה רב-שנתית (כלכלה וסטטיסטיקה) secular trend -
מכירה נכונה (שיווק ופירסום) good selling -
מגמה שלילית (בנקאות ושוק ההון) negative trend -
מכירה נכונה (ביטוח וניהול סיכונים) good selling -
מגמה, ניתוח (בנקאות ושוק ההון) trend analysis -
מכירה עוקפת (שיווק ופירסום) backdoor selling -
מגמה, ניתוח (חשבונאות וביקורת) trend analysis -
מכירה על חשבון (חשבונאות וביקורת) account sales -
מגמות מחזוריות (כלכלה וסטטיסטיקה) cyclical trends -
מכירה על חשבון (שיווק ופירסום) account sales -
מגמת ביקושים (בנקאות ושוק ההון) demand trend -
מכירה על פי דוגמה (שיווק ופירסום) sale by sample -
מגמת היצעים (בנקאות ושוק ההון) supply trend -
מכירה על פי תיאור (שיווק ופירסום) sale by description -
מגמת ירידה (בנקאות ושוק ההון) downtrend -
מכירה עתידית (שיווק ופירסום) forward selling -
מגמת מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price trend -
מכירה פומבית (בנקאות ושוק ההון) auction -
מגמת מחירים (שיווק ופירסום) price trend -
מכירה פומבית (שיווק ופירסום) auction -
מגמת מחירים (בנקאות ושוק ההון) price trend -
מכירה פומבית אנגלית (שיווק ופירסום) English auction -
מגמת עלייה (בנקאות ושוק ההון) up trend -
מכירה פומבית הולנדית (שיווק ופירסום) drtch auction -
מגמת שוק (שיווק ופירסום) market trend -
מכירה פומבית חתומה (שיווק ופירסום) sealed auction -
מגמת שוק (בנקאות ושוק ההון) market trend -
מכירה פומבית כפולה (בנקאות ושוק ההון) doubl auction principle -
מגן עץ (מקרקעין) tree guard -
מכירה פומבית מבויימת (שיווק ופירסום) mock auction -
מגן רוח (תחבורה) windshield -
מכירה פומבית מסחרית (שיווק ופירסום) commercial auction -
מגנ"א (ראשי תיבות עבריים) -
מכירה פירמידית (שיווק ופירסום) pyramid selling -
מגנ"ט (ראשי תיבות עבריים) -
מכירה פנימית (ארגון וניהול עסקים) internal selling -
מגנא (בנקאות ושוק ההון) magna -
מכירה צולבת (שיווק ופירסום) cross sale -
מגנזה (ארגון וניהול עסקים) records center -
מכירה צולבת (בנקאות ושוק ההון) cross selling -
מגע (תיקשורת) contact -
מכירה קמעונאית (שיווק ופירסום) retail selling -
מגפון (תיקשורת) megaphone -
מכירה קצרת מועד (שיווק ופירסום) short term sale -
מגרד (תחבורה) scraper -
מכירה קצרת מועד (דיני עסקים) short term sale -
מגרד (מקרקעין) scraper -
מכירה רגילה (שיווק ופירסום) normal sale -
מגרד מעלה (מקרקעין) elevating scraper -
מכירה רכה (שיווק ופירסום) soft sell -
מגרד מתנייע (מקרקעין) motor scraper -
מכירה, גישת (שיווק ופירסום) sales concdept -
מגרסה (מקרקעין) crusher -
מכירה, תהליך (שיווק ופירסום) selling process -
מגרר (תחבורה) trailler -
מכירות (חשבונאות וביקורת) sales -
מגררה (תחבורה) sledge -
מכירות (כלכלה וסטטיסטיקה) sales -
מגרש (מקרקעין) lot -
מכירות ברוטו (שיווק ופירסום) gros sales -
מגרש חניה (תחבורה) parking lot -
מכירות ברוטו (חשבונאות וביקורת) gros sales -
מגרש חנייה (מקרקעין) parking lot -
מכירות החלפה (שיווק ופירסום) replacement sales -
מגשית פתקים (ארגון וניהול עסקים) small tray -
מכירות נטו (חשבונאות וביקורת) net sales -
מגשר (מחשבים ומערכות מידע) interface -
מכירות סיטונאיות (כלכלה וסטטיסטיקה) wholesale sales -
מגשר (מקרקעין) bridge items -
מכירות קבוצתיות (בנקאות ושוק ההון) group sales -
מגשר (2) (מחשבים ומערכות מידע) jumper -
מכירות קמעונאיות (כלכלה וסטטיסטיקה) ratail sales -
מד צפייה (תיקשורת) people meter -
מכירות, אוריינטציות (שיווק ופירסום) sales orientation -
מד צפייה (שיווק ופירסום) peaple meter -
מכירות, אוריינטציות (ארגון וניהול עסקים) sales orientation -
מד־דלק (תחבורה) fuel gauge -
מכירות, אזור (שיווק ופירסום) sales territory -
מד־טיסה (תחבורה) flight meter -
מכירות, עלות (חשבונאות וביקורת) cost of sales -
מד-מהירות (תחבורה) speedometer -
מכירת אוכף (בנקאות ושוק ההון) short straddle -
מד-מרחק (תחבורה) tachometer -
מכירת אופציה (בנקאות ושוק ההון) option sale -
מד־נסועה (תחבורה) odometer -
מכירת הלוואות (בנקאות ושוק ההון) loan selling -
מד-נסועה (תחבורה) odometer -
מכירת הלוואות מסחריות (בנקאות ושוק ההון) commercial loan selling -
מד־נפץ (תחבורה) explosionmeter -
מכירת חובות (חשבונאות וביקורת) sale of receivables -
מד-סיבוב (תחבורה) cyclometer -
מכירת חובות (ארגון וניהול עסקים) sale of receivables -
מד-סיבובים (תחבורה) tachometer -
מכירת חוזה סינטטי (בנקאות ושוק ההון) synthetic short future -
מד־עומס (תחבורה) loadmeter -
מכירת חוזה עתידי (בנקאות ושוק ההון) short future -
מד־רום (תחבורה) height meter -
מכירת חיסול (בנקאות ושוק ההון) selling off -
מד־רחק (מידות ומשקלות) telemeter -
מכירת חיסול (שיווק ופירסום) liquidation -
מד־רחק (מחשבים ומערכות מידע) telemeter -
מכירת יתר (שיווק ופירסום) sold over -
מד־שמן (תחבורה) oilmeter -
מכירת לוויין (שיווק ופירסום) setelite sell -
מד־תאוצה (תחבורה) accelerometer -
מכירת מעבר (שיווק ופירסום) moving sale -
מדבקה (שיווק ופירסום) stiker -
מכירת מצוקה (שיווק ופירסום) distress selling -
מדבקה מתגרדת (שיווק ופירסום) scraching stiker -
מכירת מצוקה (בנקאות ושוק ההון) bail out -
מדבקת חלון (שיווק ופירסום) window stiker -
מכירת מקרקעין (דיני עסקים) land sale -
מדבר (תיקשורת) eliminator -
מכירת מקרקעין (מקרקעין) land selling -
מדגם (דיני עסקים) design -
מכירת נכסי חייב (דיני עסקים) selling assets of a debtor -
מדגם (תחבורה) soil sampler -
מכירת פרפר (בנקאות ושוק ההון) short butterfly -
מדגם (ייצור ותיפעול) design -
מכירת שיעבוד (בנקאות ושוק ההון) enclosure sale -
מדגם (מקרקעין) soil sampler -
מכירת תיק (בנקאות ושוק ההון) sell the book -
מדגם שוק (בנקאות ושוק ההון) market sample -
מכירת־יתר (בנקאות ושוק ההון) oversold -
מדגש (ארגון וניהול עסקים) marker -
מכלב (ארגון וניהול עסקים) stapler -
מדד (חשבונאות וביקורת) index -
מכלול (בנקאות ושוק ההון) batch -
מדד (ביטוח וניהול סיכונים) index -
מכלול (מחשבים ומערכות מידע) batch -
מדד (כלכלה וסטטיסטיקה) index -
מכלול (ייצור ותיפעול) batch -
מדד (מקרקעין) index -
מכלול מוכן (כלכלה וסטטיסטיקה) turnkey contract -
מדד "בגין" (דיני עסקים) index "in lieu" -
מכלול מוכן (מחשבים ומערכות מידע) turnkey -
מדד איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond index -
מכלול מוכן (ייצור ותיפעול) turnkey contract -
מדד אידיאלי (כלכלה וסטטיסטיקה) ideal index -
מכלית (תחבורה) tanker -
מדד אינטגרטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה) integrative index -
מכלית (2) (תחבורה) road tanker -
מדד אלטמן (כלכלה וסטטיסטיקה) Altman Z score -
מכללא (בנקאות ושוק ההון) implied -
מדד אלפא (בנקאות ושוק ההון) alfa index -
מכמונת מהירות (תחבורה) speed trap -
מדד אלפא (ביטוח וניהול סיכונים) alfa index -
מכמורתן חרושת (תחבורה) industrial fishing boat -
מדד אמון הצרכנים (שיווק ופירסום) consumer confidence index [CCI] -
מכניזם (משאבי אנוש) mechanism -
מדד ביג מק (כלכלה וסטטיסטיקה) Big Mac index -
מכניזם הגנה (משאבי אנוש) defense mechanism -
מדד ביום פלוני (בנקאות ושוק ההון) day index -
מכניזם התערבות (בנקאות ושוק ההון) intervention mechanism -
מדד בילתי משוקלל (כלכלה וסטטיסטיקה) unweighted index -
מכניזם קובלנות (יחסי עבודה) grievance machinery -
מדד ביצוע (ייצור ותיפעול) performance index -
מכס (דיני עסקים) tariff -
מדד ביתא (בנקאות ושוק ההון) beta index -
מכס (כלכלה וסטטיסטיקה) customs -
מדד בסיס / מדד בסיסי (בנקאות ושוק ההון) basic index -
מכס אוטונומי (כלכלה וסטטיסטיקה) autonomous tariff -
מדד גבוה־נמוך (בנקאות ושוק ההון) [HI-LO] high-low index -
מכס אחיד (דיני עסקים) uniform tariff -
מדד גנסן (בנקאות ושוק ההון) Gensen index -
מכס אחיד (כלכלה וסטטיסטיקה) uniform tariff -
מדד דאו־ג'ונס (בנקאות ושוק ההון) Dow Jones averages -
מכס גמיש (דיני עסקים) flexible tariff -
מדד דאו־ג'ונס למניות התעשייה (בנקאות ושוק ההון) Dow Jones industrial average -
מכס גמיש (כלכלה וסטטיסטיקה) flexible tariff -
מדד דאקס (בנקאות ושוק ההון) deutcher aktienindex [DAX] -
מכס חוזי (כלכלה וסטטיסטיקה) conventional tariff -
מדד דיווידנד (בנקאות ושוק ההון) dividend index -
מכס יבוא (דיני עסקים) import tariff -
מדד דיור (מקרקעין) accomodation index -
מכס כללי (כלכלה וסטטיסטיקה) general tariff -
מדד האנג־סנג (בנקאות ושוק ההון) Hang Seng index -
מכס לפי ערך / מכס ערכי (כלכלה וסטטיסטיקה) value tariff -
מדד הגלילים (בנקאות ושוק ההון) galils index -
מכס מאזן (כלכלה וסטטיסטיקה) countervailing tariff -
מדד הון רשום (בנקאות ושוק ההון) registered capital index -
מכס מגן (כלכלה וסטטיסטיקה) protective tariff -
מדד הוצאות (חשבונאות וביקורת) expense index -
מכס מגן (דיני עסקים) protective tariff -
מדד הירשמן־הרפינדאהל (כלכלה וסטטיסטיקה) Hirschman-Herfindahal index -
מכס מונע (דיני עסקים) prohibitive tariff -
מדד הישרדות (כלכלה וסטטיסטיקה) surviving index -
מכס מונע (כלכלה וסטטיסטיקה) prohibitive tariff -
מדד הישרדות של אלטמן (בנקאות ושוק ההון) Altmans fail score -
מכס מועדף (דיני עסקים) preferred tariff -
מדד היתר (בנקאות ושוק ההון) index of the rest / midcape index -
מכס מועדף (כלכלה וסטטיסטיקה) preferred tariff -
מדד המחירים לצרכן (ביטוח וניהול סיכונים) consumer price index -
מכס מעבר (תחבורה) transit duty -
מדד המימוש (בנקאות ושוק ההון) realization index -
מכס מעבר (דיני עסקים) transit duty -
מדד הסופרבול (בנקאות ושוק ההון) super ball indicator -
מכס מעורב (דיני עסקים) compound tariff -
מדד הרפינדאל-הירשמן (כלכלה וסטטיסטיקה) Herfindahl-Hirschman index -
מכס מעורב (כלכלה וסטטיסטיקה) compound tariff -
מדד הרפינדהל (כלכלה וסטטיסטיקה) Herfindahal index -
מכס מפלה (כלכלה וסטטיסטיקה) differential tariff -
מדד השקעה (בנקאות ושוק ההון) investment index -
מכס מפלה (דיני עסקים) differencial tariff -
מדד התפתחות אנושית (כלכלה וסטטיסטיקה) human development index -
מכס מקזז (כלכלה וסטטיסטיקה) compensatory tariff -
מדד ויתור (כלכלה וסטטיסטיקה) renunciation index -
מכס מקזז (דיני עסקים) compensatory tariff -
מדד חופש כלכלי (כלכלה וסטטיסטיקה) economic freedom index -
מכס נגד היצף (כלכלה וסטטיסטיקה) anti-dumping tariff -
מדד חזוי (בנקאות ושוק ההון) anticipated index -
מכס נגד היצף (דיני עסקים) anti-dumping tariff -
מדד חלקי (כלכלה וסטטיסטיקה) partial index -
מכס סלקטיבי (כלכלה וסטטיסטיקה) selective tariff -
מדד ידוע (ארגון וניהול עסקים) known index -
מכס סלקטיווי (דיני עסקים) differential tariff -
מדד ידוע (בנקאות ושוק ההון) known index / last published index -
מכס ספציפי (כלכלה וסטטיסטיקה) specific duty -
מדד יוקר המחיה (כלכלה וסטטיסטיקה) cost of living index -
מכס ספציפי (דיני עסקים) specific duty -
מדד ייחוס (ביטוח וניהול סיכונים) benchmark -
מכס פיסקלי (כלכלה וסטטיסטיקה) revenue tariff -
מדד ייחוס (בנקאות ושוק ההון) benchmark -
מכס פיסקלי (דיני עסקים) revenue tariff -
מדד ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production index -
מכס קצוב (דיני עסקים) specific duty -
מדד ימי ביצוע חלקי (בנקאות ושוק ההון) partial execution days index -
מכס קצוב (ספציפי) (כלכלה וסטטיסטיקה) specific duty -
מדד ימי מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading days index -
מכס תגמול (כלכלה וסטטיסטיקה) retaliatory duty -
מדד ימי שער בלבד (בנקאות ושוק ההון) rates only days index -
מכסה (שיווק ופירסום) quota -
מדד ימי תנודה בלתי מוגבלת (בנקאות ושוק ההון) unlimited fluctuations days index -
מכסה (כלכלה וסטטיסטיקה) quota -
מדד יסודי (בנקאות ושוק ההון) basic index -
מכסות יבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) import quotas -
מדד ישיר (ייצור ותיפעול) direct index -
מכסות ייצור (כלכלה וסטטיסטיקה) production quotas -
מדד יתר (בנקאות ושוק ההון) index of the rest 30 -
מכסות ייצור (דיני עסקים) production quotas -
מדד כשל (כלכלה וסטטיסטיקה) z score -
מכסות יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) export quotas -
מדד כשל (ארגון וניהול עסקים) z score -
מכסות מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash quota -
מדד לספר (כלכלה וסטטיסטיקה) Laspeyres index -
מכסי יבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) import tariff -
מדד מגמה (כלכלה וסטטיסטיקה) trend index -
מכסי מעבר (כלכלה וסטטיסטיקה) transit duties -
מדד מגמה (חשבונאות וביקורת) trend index -
מכפיל (מחשבים ומערכות מידע) multiplier -
מדד מגמה (בנקאות ושוק ההון) trend index -
מכפיל (כלכלה וסטטיסטיקה) multiplier -
מדד מדדים מובילים (ממ"מ) (בנקאות ושוק ההון) leading indicators index [LII] -
מכפיל ארגוני (ארגון וניהול עסקים) organizational multiplier -
מדד מהירות מחזור (בנקאות ושוק ההון) turnover index -
מכפיל אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) credit multiplier -
מדד מוחלף (בנקאות ושוק ההון) substitute index -
מכפיל בין־לילה (בנקאות ושוק ההון) overnight multiple -
מדד מורכב (כלכלה וסטטיסטיקה) composite index -
מכפיל דמי שכירות (מקרקעין) rent multiplier -
מדד מורכבות (משאבי אנוש) consisting index -
מכפיל הון (בנקאות ושוק ההון) capital multiplier -
מדד מחזור יומי (בנקאות ושוק ההון) daily volume index -
מכפיל הון עצמי (חשבונאות וביקורת) equity multiplier -
מדד מחיר (בנקאות ושוק ההון) price index -
מכפיל הון עצמי (בנקאות ושוק ההון) equity multiplier -
מדד מחירי תפוקה ותשומה בחקלאות (כלכלה וסטטיסטיקה) cost of agriculture output and input index -
מכפיל הכנסות (בנקאות ושוק ההון) income multiplier -
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (כלכלה וסטטיסטיקה) cost of building index -
מכפיל השקעות (כלכלה וסטטיסטיקה) investment multiplier -
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים (מקרקעין) cost of building index -
מכפיל התרחבות פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit expansion multiplier -
מדד מחירי תשומה בסלילה (מקרקעין) cost of road surfacing index -
מכפיל חלוקה מחדש (כלכלה וסטטיסטיקה) redistribution multiplier -
מדד מחירי תשומה בסלילה (כלכלה וסטטיסטיקה) cost of road surfacing index -
מכפיל חלוקת זמן (מחשבים ומערכות מידע) time division multiplier -
מדד מחירים (כלכלה וסטטיסטיקה) price index -
מכפיל יבוא (כלכלה וסטטיסטיקה) import multiplier -
מדד מחירים לצרכן (כלכלה וסטטיסטיקה) consumer price index -
מכפיל יצוא (כלכלה וסטטיסטיקה) import multiplier -
מדד מחירים לצרכן (מקרקעין) consumer price index -
מכפיל יצירת פיקדונות (בנקאות ושוק ההון) deposit creation multiplier -
מדד מחירים סיטונאיים של תפוקת התעשייה (כלכלה וסטטיסטיקה) wholeslae price index -
מכפיל כסף (כלכלה וסטטיסטיקה) money multiplier -
מדד מחירים קמעונאיים (כלכלה וסטטיסטיקה) retail price index -
מכפיל מכירות (בנקאות ושוק ההון) sales multiplier -
מדד מיגדר גלובלי (כלכלה וסטטיסטיקה) global gender index -
מכפיל מכירות (שיווק ופירסום) sales multiplier -
מדד מכירות (שיווק ופירסום) sales index -
מכפיל מכירות תפעולי (בנקאות ושוק ההון) operating sales multiplier -
מדד ממוצע (כלכלה וסטטיסטיקה) average -
מכפיל מכירות תפעולי (שיווק ופירסום) operating sales multiplier -
מדד מנהלי הרכש (כלכלה וסטטיסטיקה) procurement managers index -
מכפיל נכס הבסיס (בנקאות ושוק ההון) underlying asset multiplier -
מדד מניות (כלכלה וסטטיסטיקה) share index -
מכפיל סחר חוץ (כלכלה וסטטיסטיקה) foreign trade multiplier -
מדד מניות (בנקאות ושוק ההון) stock index / share index -
מכפיל ספרתי (מחשבים ומערכות מידע) digital multiplier -
מדד מניות אקטוארי עולמי של הפיננשל (בנקאות ושוק ההון) טַיְימְס -
מכפיל צמיחה (בנקאות ושוק ההון) growth multiplier -
מדד מניות אקטוארי של הפיננשל טיימס (בנקאות ושוק ההון) financial times actuaries share index -
מכפיל צריכה (כלכלה וסטטיסטיקה) consumption multiplier -
מדד מניות בינלאומי / ניקי (בנקאות ושוק ההון) nikkei index 50 / i.s.e. -
מכפיל רווח (בנקאות ושוק ההון) price earnings ratio (p/e) -
מדד מניות גלובלי (בנקאות ושוק ההון) global stocks index -
מכפיל רווח ממוצע (בנקאות ושוק ההון) average price earnings ratio -
מדד מניות הבנקים (בנקאות ושוק ההון) banks share index -
מכפיל רווח עתידי (בנקאות ושוק ההון) future price earnings ratio -
מדד מניות היתר (בנקאות ושוק ההון) index of the rest shares -
מכפיל תזרים מזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash flow multiplier -
מדד מניות יפניות בטוקיו (בנקאות ושוק ההון) neikkey -
מכפיל תעסוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) employment multiplier -
מדד מניות כללי (בנקאות ושוק ההון) general share index -
מכפיל תעסוקה (יחסי עבודה) employment multiplier -
מדד מניות עולמי של מורגן סטנלי (בנקאות ושוק ההון) morgan stanley capital international world index -
מכפיל תקציב מאוזן (כלכלה וסטטיסטיקה) balanced budget multiplier -
מדד מניות עיקריות של הבורסה של (בנקאות ושוק ההון) אמֵרִיקָה -
מכפיל, גישת (בנקאות ושוק ההון) multiplier approach -
מדד מסחר (בנקאות ושוק ההון) trading index -
מכפיל, השפעת (כלכלה וסטטיסטיקה) multiplier effect -
מדד מעו"ף (בנקאות ושוק ההון) maof index -
מכפיל, שיטת (בנקאות ושוק ההון) multiplier method -
מדד מעמד (שיווק ופירסום) social class index -
מכפל (מחשבים ומערכות מידע) multiplier -
מדד מצוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) misery index -
מכפלה (כלכלה וסטטיסטיקה) multiplication -
מדד מצוקה (יחסי עבודה) misery index -
מכפלה (מחשבים ומערכות מידע) product -
מדד מצרפי (כלכלה וסטטיסטיקה) aggregative index -
מכר (דיני עסקים) sale -
מדד משולב (בנקאות ושוק ההון) combined index / index of leading indicators -
מכר (שיווק ופירסום) sale -
מדד משוקלל (כלכלה וסטטיסטיקה) weighted index -
מכר (כלכלה וסטטיסטיקה) sale -
מדד משוקלל בסיס (כלכלה וסטטיסטיקה) base-weighted index -
מכר חוזר (בנקאות ושוק ההון) buy back -
מדד משוקלל-מחיר (בנקאות ושוק ההון) price-weighted index -
מכרז (ייצור ותיפעול) tender -
מדד משורשר (בנקאות ושוק ההון) chain-linked index -
מכרז (שיווק ופירסום) tender -
מדד נאסד"ק (בנקאות ושוק ההון) nasdaq index -
מכרז (בנקאות ושוק ההון) auction / tender -
מדד נדל"ן (בנקאות ושוק ההון) real estate 15 index -
מכרז (יחסי עבודה) concourse -
מדד נדל"ן (מקרקעין) real estate 15 index -
מכרז אשראי (בנקאות ושוק ההון) credit tender -
מדד נוחות צדי (תחבורה) lateral confort ratio -
מכרז בלתי מפלה (בנקאות ושוק ההון) nondiscriminating tender -
מדד נזק כלכלי (דיני עסקים) economic damage index -
מכרז בנק ישראל (בנקאות ושוק ההון) bank of Israel tender -
מדד ניקיי (בנקאות ושוק ההון) neikkey stock average -
מכרז חיצוני (ארגון וניהול עסקים) external concourse -
מדד סטנדרד אנד פור (בנקאות ושוק ההון) standard and poor's averages -
מכרז חלופות (בנקאות ושוק ההון) alternatives bid -
מדד סטנדרד אנד פור 500 (משולב) (בנקאות ושוק ההון) composite stock index standard and 500 poor's -
מכרז חסום (בנקאות ושוק ההון) capped bid -
מדד סיכון (בנקאות ושוק ההון) risk index -
מכרז חתום (ייצור ותיפעול) sealed bid -
מדד סיכונים (ביטוח וניהול סיכונים) risk index -
מכרז יומי (בנקאות ושוק ההון) daily tender -
מדד סילבר (בנקאות ושוק ההון) silver's index -
מכרז למחיר (בנקאות ושוק ההון) price-auction system -
מדד סל (בנקאות ושוק ההון) basket index -
מכרז לעסקות מועדיות (בנקאות ושוק ההון) forward transactions tender -
מדד סלקטיביות (בנקאות ושוק ההון) selective index -
מכרז מדורג (בנקאות ושוק ההון) graduated tender -
מדד עוצמה יחסית (בנקאות ושוק ההון) relative stregth index [RSI] -
מכרז מפלה (בנקאות ושוק ההון) discriminatory tender -
מדד עיקרי (דיני עסקים) main index -
מכרז סגור (בנקאות ושוק ההון) closed tender -
מדד עליות-ירידות (בנקאות ושוק ההון) advance-decline index -
מכרז סגור (ייצור ותיפעול) closed tender -
מדד ענף (בנקאות ושוק ההון) industry index -
מכרז פומבי (משאבי אנוש) public concourse -
מדד עצימות מו"פ (ארגון וניהול עסקים) development and research intensity index -
מכרז פומבי (בנקאות ושוק ההון) advertized bidding -
מדד עקיף (ייצור ותיפעול) indirect index -
מכרז פיקטיווי (ייצור ותיפעול) fictitious tender -
מדד עקיף (כלכלה וסטטיסטיקה) indirect index -
מכרז פיקטיווי (משאבי אנוש) fictitious concourse -
מדד עשיית עסקים (כלכלה וסטטיסטיקה) doing business index -
מכרז פנימי (משאבי אנוש) internal concourse -
מדד פאשה (כלכלה וסטטיסטיקה) Paashe index -
מכרז פתוח (בנקאות ושוק ההון) advertised bidding -
מדד פדיון (שיווק ופירסום) revenue index -
מכרז פתוח (משאבי אנוש) open bidding -
מדד פדיון (חשבונאות וביקורת) revenue index -
מכרז פתוח (ייצור ותיפעול) advertised bidding -
מדד פחד (בנקאות ושוק ההון) fear index -
מכשול (ארגון וניהול עסקים) drawback -
מדד פיזור קח-תן (בנקאות ושוק ההון) bid-ask spread index -
מכשול (שיווק ופירסום) drawback -
מדד פיננשל טיימס (בנקאות ושוק ההון) financial times index (ft index) -
מכשיר השקעה מובנה (בנקאות ושוק ההון) structure investment vehicle [siv -
מדד פישר (כלכלה וסטטיסטיקה) Fisher index -
מכשיר פיננסי (בנקאות ושוק ההון) financial instrument -
מדד פעילות (בנקאות ושוק ההון) activity index -
מכשיר פיננסי מובנה (בנקאות ושוק ההון) structured product -
מדד פריון (ייצור ותיפעול) productivity index -
מכשיר קיצבתי (ביטוח וניהול סיכונים) pension instrument -
מדד פרמיית הפדיון (חשבונאות וביקורת) revenue premium index -
מכשירי השקעה מורכבים (בנקאות ושוק ההון) combined investment instruments -
מדד פשוט (כלכלה וסטטיסטיקה) simple index -
מכשירי כתיבה (ארגון וניהול עסקים) stationary wares -
מדד צמוד משורשר (בנקאות ושוק ההון) chain-linked index -
מכשיריות (ארגון וניהול עסקים) instrumentality -
מדד צפייה (תיקשורת) watching index -
מכתב אישור הלוואה (בנקאות ושוק ההון) facility letter -
מדד צפייה (שיווק ופירסום) watching index -
מכתב אשראי (שיווק ופירסום) letter of credit -
מדד צריכה (חשבונאות וביקורת) consumption index -
מכתב אשראי (בנקאות ושוק ההון) letter of credit -
מדד קאק (בנקאות ושוק ההון) coatation assiste-e en continu [cac] -
מכתב אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) letter of credit -
מדד קובע (בנקאות ושוק ההון) index of record / record index -
מכתב אשראי בלתי הדיר (בנקאות ושוק ההון) irrevocable letter of credit -
מדד קוספי (בנקאות ושוק ההון) kospi index -
מכתב אשראי בלתי חוזר (שיווק ופירסום) irrevocable letter of credit -
מדד קידמה ממשית (כלכלה וסטטיסטיקה) genuine progress indicator [gpi -
מכתב אשראי בלתי חוזר (בנקאות ושוק ההון) irrevocable letter of credit -
מדד קידמה ממשית (בנקאות ושוק ההון) genuine progress indicator [gpi -
מכתב אשראי בלתי מקוים (בנקאות ושוק ההון) unconfirmed letter of credit -
מדד קישור (חשבונאות וביקורת) index linkage -
מכתב אשראי בעתודה (בנקאות ושוק ההון) standby letter of credit -
מדד קישור (בנקאות ושוק ההון) index linkage -
מכתב אשראי בר ביטול (שיווק ופירסום) revocable letter of credit -
מדד רווחיות (כלכלה וסטטיסטיקה) profitability index -
מכתב אשראי בר ביטול (בנקאות ושוק ההון) revocable letter of credit -
מדד רווחיות (ארגון וניהול עסקים) profitability index -
מכתב אשראי בר־הסבה (בנקאות ושוק ההון) assignable letter of credit -
מדד רווחיות (ייצור ותיפעול) profitability index -
מכתב אשראי בתשלום נדחה (בנקאות ושוק ההון) deferred payment letter of credit -
מדד רווחיות ענפים (בנקאות ושוק ההון) prfitability index -
מכתב אשראי גב־אל־גב (בנקאות ושוק ההון) back-to-back letters of credit -
מדד רוזנבלוט (ארגון וניהול עסקים) Rosenbluth index -
מכתב אשראי הדיר (בנקאות ושוק ההון) revocable letter of credit -
מדד ריווחיות (ארגון וניהול עסקים) profitability index -
מכתב אשראי חוזר (בנקאות ושוק ההון) revolving letter of credit -
מדד ריווחיות (חשבונאות וביקורת) profitability index -
מכתב אשראי חוזר (שיווק ופירסום) revolving letter of credit -
מדד ריכוזיות ייצור (ארגון וניהול עסקים) production concentration index -
מכתב אשראי לביצוע (ארגון וניהול עסקים) performance letter of credit -
מדד ריכוזיות מכירות (ארגון וניהול עסקים) sales concentration index -
מכתב אשראי לביצוע (בנקאות ושוק ההון) performance letter of credit -
מדד רלוונטי (ארגון וניהול עסקים) relevant index -
מכתב אשראי למזומנים (בנקאות ושוק ההון) cash letter of credit -
מדד רלוונטי (ייצור ותיפעול) relevant index -
מכתב אשראי לנוסע (בנקאות ושוק ההון) travelers letter of credit -
מדד שארפ (בנקאות ושוק ההון) sharp index -
מכתב אשראי מובטח (בנקאות ושוק ההון) guaranteed letter of credit -
מדד שארפ (ביטוח וניהול סיכונים) sharp index -
מכתב אשראי מותנה (בנקאות ושוק ההון) letter of credit yb־dnats -
מדד שוק (כלכלה וסטטיסטיקה) market average -
מכתב אשראי מסחרי (כלכלה וסטטיסטיקה) commercial letter of credit -
מדד שחרים (בנקאות ושוק ההון) shahars index -
מכתב אשראי מפוצה (בנקאות ושוק ההון) reimbursement letter of credit -
מדד שיוויון בין המינים (כלכלה וסטטיסטיקה) sexual equality index -
מכתב אשראי מקוים (בנקאות ושוק ההון) confirmed letter of credit -
מדד שיעור תשואה כולל (בנקאות ושוק ההון) total return index -
מכתב אשראי נקי (בנקאות ושוק ההון) clean letter of credit -
מדד שיתוף פעולה (משאבי אנוש) cooperation index -
מכתב בעקבות ביקורת (חשבונאות וביקורת) management letter -
מדד של (בנקאות ושוק ההון) index of -
מכתב החרגה (מקרקעין) exclusion letter -
מדד של חודש (בנקאות ושוק ההון) month's index -
מכתב המלצה (חשבונאות וביקורת) letter of recommendation -
מדד שלג בבוסטון (בנקאות ושוק ההון) boston snow indicator -
מכתב המלצה (בנקאות ושוק ההון) letter of introduction -
מדד שערי איגרות חוב (בנקאות ושוק ההון) bond quotations index -
מכתב המלצה (משאבי אנוש) credentials letter -
מדד שערי מניות (בנקאות ושוק ההון) share quotation index -
מכתב הנהלה (חשבונאות וביקורת) representation letter -
מדד שקיפות (בנקאות ושוק ההון) tranparency index -
מכתב הסכמה (בנקאות ושוק ההון) consent letter -
מדד ת"א 100 (בנקאות ושוק ההון) t.a. 100 index -
מכתב הקצאה (בנקאות ושוק ההון) allotment letter -
מדד ת"א 25 (בנקאות ושוק ההון) t.a. 25 index -
מכתב התחייבות (בנקאות ושוק ההון) letter of undertaking -
מדד ת"א 75 (בנקאות ושוק ההון) t.a. 75 index -
מכתב התנצלות (בנקאות ושוק ההון) letter of regret -
מדד תועלת (ארגון וניהול עסקים) utility index -
מכתב התראה (בנקאות ושוק ההון) warning letter -
מדד תועלת (כלכלה וסטטיסטיקה) utility index -
מכתב זיהוי (בנקאות ושוק ההון) letter of indication -
מדד תזמון (בנקאות ושוק ההון) timing index -
מכתב חיזוק (בנקאות ושוק ההון) letter of confortm -
מדד תיאורטי (בנקאות ושוק ההון) theoretical index -
מכתב לחתם (בנקאות ושוק ההון) comfort letter -
מדד תל אביב 100 (בנקאות ושוק ההון) Tel Aviv 100 index -
מכתב סליקה (בנקאות ושוק ההון) remittance letter -
מדד תל אביב 25 (בנקאות ושוק ההון) Tel Aviv 25 index -
מכתב קביעות (יחסי עבודה) letter confirming permanence of employment -
מדד תל אביב 75 (בנקאות ושוק ההון) Tel Aviv 75 index -
מכתב תביעות תלויות (חשבונאות וביקורת) outstanding claims letter -
מדד תל־אביב בנקים (בנקאות ושוק ההון) tel-aviv banks index -
מכתב תביעות תלויות (ביטוח וניהול סיכונים) outstanding claims letter -
מדד תל-בונד 20 (בנקאות ושוק ההון) tel-bond 20 index -
מל"ג (ראשי תיבות עבריים) -
מדד תל-בונד 40 (בנקאות ושוק ההון) tel-bond 40 index -
מל"ה (ראשי תיבות עבריים) -
מדד תל-בונד 60 (בנקאות ושוק ההון) tel-bond 60 index -
מל"ח (ראשי תיבות עבריים) -
מדד תל-דיב (בנקאות ושוק ההון) Tel-div index -
מל"ל (ראשי תיבות עבריים) -
מדד תל־טק (בנקאות ושוק ההון) Tel-tec index -
מלאי (ביטוח וניהול סיכונים) stock -
מדד תל־טק 15 (בנקאות ושוק ההון) Tel-tec 15 index -
מלאי (בנקאות ושוק ההון) inventory -
מדד תנודתיות (בנקאות ושוק ההון) volatility index [VIX] -
מלאי (ייצור ותיפעול) inventory -
מדד תנע (בנקאות ושוק ההון) momentum indicator -
מלאי (חשבונאות וביקורת) inventory -
מדד תפוקה (ייצור ותיפעול) production index -
מלאי (שיווק ופירסום) stock -
מדד תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) production index -
מלאי אגור (ייצור ותיפעול) hoarded inventory -
מדד תשומות בנייה (מקרקעין) cost of building index -
מלאי אופטימלי (חשבונאות וביקורת) optimal inventory -
מדד" בגין" (ארגון וניהול עסקים) index "in lieu" -
מלאי אופטימלי (ייצור ותיפעול) optimal inventory -
מדד" בגין" (בנקאות ושוק ההון) index "in lieu" \ actual index -
מלאי איטי (שיווק ופירסום) slow moving inventory -
מדדי אחריות (משאבי אנוש) responsibility index -
מלאי איטי (חשבונאות וביקורת) slow moving inventory -
מדדי בורסה (בנקאות ושוק ההון) stock exchange indexes -
מלאי איטי (ייצור ותיפעול) slow moving inventory -
מדדי ביצוע פרוייקט (ייצור ותיפעול) project performance index -
מלאי בטחון (ייצור ותיפעול) buffer stock -
מדדי הישרדות (בנקאות ושוק ההון) Z score -
מלאי בטחון (חשבונאות וביקורת) buffer stock -
מדדי הישרדות (ארגון וניהול עסקים) survival index -
מלאי ביחידות (חשבונאות וביקורת) oper stock -
מדדי הצלחה (שיווק ופירסום) Success indexes -
מלאי ביחידות (ייצור ותיפעול) oper stock -
מדדי יעילות של התחבורה הציבורית (תחבורה) efficiency indexes of public transport -
מלאי ביטחון (כלכלה וסטטיסטיקה) buffer stock -
מדדי סחירות (בנקאות ושוק ההון) marketability index -
מלאי ביטחון (שיווק ופירסום) buffer stock -
מדדי עצמאות (כלכלה וסטטיסטיקה) independence indices -
מלאי בלתי מותנה (ייצור ותיפעול) independent stock -
מדדי צמיחה (כלכלה וסטטיסטיקה) growth indices -
מלאי במחסן (ייצור ותיפעול) warehouse stock -
מדדי שיווק (שיווק ופירסום) marketing indexes -
מלאי במערכות (חשבונאות וביקורת) closed stock -
מדדי תל-בונד (בנקאות ושוק ההון) tel bond indexes -
מלאי במערכות (ייצור ותיפעול) closed stock -
מדדים מובילים (בנקאות ושוק ההון) leading indicators -
מלאי בסיסי (ייצור ותיפעול) base invontory -
מדדים תעשייתיים (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial indexes -
מלאי בסיסי (חשבונאות וביקורת) basic stock -
מדה (מקרקעין) meda -
מלאי בסיסי (2) (חשבונאות וביקורת) base invontory -
מדובב (תיקשורת) dubbed -
מלאי בסיסי, בקרת. (חשבונאות וביקורת) -
מדומה (מחשבים ומערכות מידע) virtual -
מלאי בסיסי, שיטת (חשבונאות וביקורת) base stock method -
מדור (ארגון וניהול עסקים) section -
מלאי בסיסי, שיטת (ייצור ותיפעול) base stock method -
מדור (מחשבים ומערכות מידע) 3). directory -
מלאי בסיסי. (שיווק ופירסום) basic stock -
מדור (תיקשורת) section -
מלאי בספרים (ייצור ותיפעול) book inventory -
מדור אישי (תיקשורת) individual section -
מלאי בספרים (חשבונאות וביקורת) book inventory -
מדור פירסומי (שיווק ופירסום) advertising column -
מלאי בעתודה (ייצור ותיפעול) reserve stock control -
מדושן (בנקאות ושוק ההון) rich -
מלאי הון אנושי (ארגון וניהול עסקים) human capital stock -
מדחן (תחבורה) parking meter -
מלאי התעניינות (משאבי אנוש) interest inventory -
מדחף (תחבורה) propeller -
מלאי חוזר (ייצור ותיפעול) never-outs -
מדחף סילוני (תחבורה) jet propeller -
מלאי חומרי גלם (ייצור ותיפעול) raw material inventory -
מדיד (מחשבים ומערכות מידע) measurability -
מלאי חומרי גלם (חשבונאות וביקורת) raw material inventory -
מדיד (כלכלה וסטטיסטיקה) measurability -
מלאי חופשי (בנקאות ושוק ההון) free stocks -
מדידה (חשבונאות וביקורת) measurement -
מלאי חסר (ייצור ותיפעול) inventory shortage -
מדידה (כלכלה וסטטיסטיקה) measurement -
מלאי חסר (בנקאות ושוק ההון) inventory shortage -
מדידה (ייצור ותיפעול) measurement -
מלאי יחידות (ייצור ותיפעול) open stock -
מדידה בהחזר (משאבי אנוש) return measurement -
מלאי ייצור (ייצור ותיפעול) manufacturing inventory -
מדידה דיפרנציאלית (משאבי אנוש) differential measurement -
מלאי כביטחון לאשראי (בנקאות ושוק ההון) inventory as a collateral -
מדידה חברתית (משאבי אנוש) sociometry -
מלאי כישורים (משאבי אנוש) skills inventory -
מדידה כספית, עקרון (חשבונאות וביקורת) money measurement convention -
מלאי כסף (בנקאות ושוק ההון) money stock -
מדידה מרחוק (מחשבים ומערכות מידע) telemetering -
מלאי כסף נומינלי (כלכלה וסטטיסטיקה) nominal money stock -
מדידה מרחוק (מידות ומשקלות) telemetering -
מלאי לדוגמה (ייצור ותיפעול) model stock -
מדידה משותפת (שיווק ופירסום) conjoint measurement -
מלאי ללא תנועה (ייצור ותיפעול) non-performing inventory -
מדידה רציפה (ייצור ותיפעול) continuous measurement -
מלאי מוצרים בתהליך (חשבונאות וביקורת) goods in process inventory -
מדידה שחזורית (ייצור ותיפעול) test-retest -
מלאי מוצרים בתהליך (ייצור ותיפעול) goods in process inventory -
מדידה, עקרון (חשבונאות וביקורת) measurement concept -
מלאי מוצרים מוגמרים (חשבונאות וביקורת) finished goods inventory -
מדידת איכויות (ייצור ותיפעול) trait based scales -
מלאי מוצרים מוגמרים (ייצור ותיפעול) finished goods inventory -
מדידת ביקוש (שיווק ופירסום) demand measurement -
מלאי מותנה (ייצור ותיפעול) dependent stock -
מדידת התנהגויות (ייצור ותיפעול) behaviorally based scales -
מלאי מחזור (ייצור ותיפעול) cycle stock -
מדידת זמן (ייצור ותיפעול) time measurment -
מלאי מיומנויות (משאבי אנוש) skills inventory -
מדידת זמן בדידה (ייצור ותיפעול) single time measurement -
מלאי מיידי (חשבונאות וביקורת) just in time inventory -
מדידת זמן רציפה (ייצור ותיפעול) continuous time measurement -
מלאי מיידי (ייצור ותיפעול) just in time inventory -
מדידת טיב (ייצור ותיפעול) quality measurement -
מלאי ממוצע (חשבונאות וביקורת) average inventory -
מדידת נכסיות מותג (חשבונאות וביקורת) brand equity meanrment -
מלאי ממוצע (ייצור ותיפעול) average inventory -
מדידת סיכוני אש (ביטוח וניהול סיכונים) fire hazard measurement -
מלאי מערכות (שיווק ופירסום) closed stock -
מדידת עבודה (ייצור ותיפעול) work measurement -
מלאי מראש (ייצור ותיפעול) stock ahead -
מדידת פעולות (ייצור ותיפעול) work count -
מלאי מת (חשבונאות וביקורת) deead stock -
מדידת פעילות מחקר ופיתוח (מו"פ) (ייצור ותיפעול) development and research activity measurement -
מלאי מת (שיווק ופירסום) dead stock -
מדידת רווח (ארגון וניהול עסקים) profit measurement -
מלאי מת (ייצור ותיפעול) deead stock -
מדידת רווח (חשבונאות וביקורת) profit measurement -
מלאי מתמיד (חשבונאות וביקורת) perpetual inventory -
מדידת שוק (שיווק ופירסום) market measurement -
מלאי מתמיד, שיטת (חשבונאות וביקורת) perpetual inventory method -
מדידת שיטות זמן (ייצור ותיפעול) time methods measurement (MTM) -
מלאי מתמיד, שיטת (ייצור ותיפעול) perpetual inventory method -
מדידת שיטות זמן (משאבי אנוש) methods-time measurement (MTM) -
מלאי נעול (ייצור ותיפעול) locker stocks -
מדידת תפוקה (ייצור ותיפעול) output measurement -
מלאי סגור (שיווק ופירסום) closed stock -
מדידת תפוקה (יחסי עבודה) output measurement -
מלאי סגירה (ייצור ותיפעול) ending inventory -
מדידת תפוקה (כלכלה וסטטיסטיקה) output measurement -
מלאי סגירה (חשבונאות וביקורת) ending inventory -
מדיה (תיקשורת) media -
מלאי סגירה (שיווק ופירסום) ending inventory -
מדיה (שיווק ופירסום) media -
מלאי סחורות (חשבונאות וביקורת) merchandize inventory -
מדיה (מחשבים ומערכות מידע) medium -
מלאי סחורות (שיווק ופירסום) merchandize inventory -
מדיה אופפת (שיווק ופירסום) ambient media -
מלאי סחורות (ייצור ותיפעול) merchandize inventory -
מדיה אלקטרונית הידודית (שיווק ופירסום) electronic interactive media -
מלאי סטטי (חשבונאות וביקורת) static inventory -
מדיה משודרת (תיקשורת) transmitted media -
מלאי סטטי (שיווק ופירסום) static inventory -
מדיה משולבת (שיווק ופירסום) integrated media -
מלאי עבודה בתהליך (ייצור ותיפעול) work-in-process inventory -
מדינה בתר-תעשייתית (כלכלה וסטטיסטיקה) post-industrial state -
מלאי עודף (ייצור ותיפעול) excess inventory -
מדינה חייבת (כלכלה וסטטיסטיקה) debtor nation -
מלאי עונתי (ביטוח וניהול סיכונים) seasonal stock -
מדינה מארחת (כלכלה וסטטיסטיקה) host country -
מלאי עיסוק (חשבונאות וביקורת) stock in trade -
מדינה מפותחת (כלכלה וסטטיסטיקה) developed country -
מלאי עיסוק (שיווק ופירסום) stock in trade -
מדינה מתועשת (כלכלה וסטטיסטיקה) industrial country -
מלאי עיסוק (ייצור ותיפעול) stock in trade -
מדינה נושה (כלכלה וסטטיסטיקה) creditor nation -
מלאי על בסיס מחיר קמעונאי (ייצור ותיפעול) retail method of inventory -
מדינות מצטרפות (כלכלה וסטטיסטיקה) accession countries -
מלאי על בסיס מחיר קמעונאי (חשבונאות וביקורת) retail method of inventory -
מדיניות (ארגון וניהול עסקים) policy -
מלאי פיסי (חשבונאות וביקורת) physical inventory -
מדיניות (כלכלה וסטטיסטיקה) policy -
מלאי פיסי (ייצור ותיפעול) physical inventory -
מדיניות 'רושש את השכן' (כלכלה וסטטיסטיקה) beggar thy neighbor policy -
מלאי פנקסי (ייצור ותיפעול) book inventory -
מדיניות אדמה חרוכה (בנקאות ושוק ההון) scorched earth policy -
מלאי פנקסי (חשבונאות וביקורת) book inventory -
מדיניות אזורית (כלכלה וסטטיסטיקה) regional policy -
מלאי פתיחה (חשבונאות וביקורת) beginning inventory -
מדיניות אחזקה (ייצור ותיפעול) maintenance policy -
מלאי פתיחה (ייצור ותיפעול) beginning inventory -
מדיניות אינפלציה (כלכלה וסטטיסטיקה) inflation policy -
מלאי קדמי (שיווק ופירסום) forward stock -
מדיניות אנטי־אינפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה) counterinflation policy -
מלאי ראשוני (בנקאות ושוק ההון) carry over -
מדיניות אנטי-דפלציונית (כלכלה וסטטיסטיקה) counter-deflation policy -
מלאי רציני (שיווק ופירסום) deep stock -
מדיניות אנטי-מחזורית (כלכלה וסטטיסטיקה) conter-cyclical policy -
מלאי רציף (ייצור ותיפעול) continuous inventory -
מדיניות אשראי (שיווק ופירסום) credit policy -
מלאי רציף (חשבונאות וביקורת) continuous inventory -
מדיניות אשראי (כלכלה וסטטיסטיקה) credit policy -
מלאי שוויק (שיווק ופירסום) staple stock -
מדיניות גביה (ארגון וניהול עסקים) collection policy -
מלאי תמידי (חשבונאות וביקורת) perpetual inventory -
מדיניות גביה (שיווק ופירסום) collection policy -
מלאי תקופתי (ייצור ותיפעול) periodic inventory -
מדיניות דיבידנד בלתי סדיר (בנקאות ושוק ההון) irregular dividend policy -
מלאי תקופתי (חשבונאות וביקורת) periodic inventory -
מדיניות דיווידנד (ביטוח וניהול סיכונים) dividend policy -
מלאי, מדיניות (ארגון וניהול עסקים) inventory policy -
מדיניות דיווידנד (כלכלה וסטטיסטיקה) dividend policy -
מלאי, מדיניות (חשבונאות וביקורת) inventory policy -
מדיניות דלת פתוחה (כלכלה וסטטיסטיקה) open door policy -
מלאי, רמת (חשבונאות וביקורת) inventory level -
מדיניות הגנה (כלכלה וסטטיסטיקה) protectionism -
מלאי, רמת (ייצור ותיפעול) inventory level -
מדיניות היתרחבות (ארגון וניהול עסקים) expansion policy -
מלאי, שיטת (ייצור ותיפעול) inventory method -
מדיניות הכנסות (כלכלה וסטטיסטיקה) income policy -
מלאי, שיטת (חשבונאות וביקורת) inventory method -
מדיניות המחרה (חשבונאות וביקורת) pricing policy -
מלאי, תורת (כלכלה וסטטיסטיקה) inventory ststem -
מדיניות המחרה (שיווק ופירסום) pricing policy -
מלאי, תורת (חשבונאות וביקורת) inventory system -
מדיניות המחרה (בנקאות ושוק ההון) pricing policy -
מלאי, תורת (ייצור ותיפעול) inventory ststem -
מדיניות הנחות (חשבונאות וביקורת) discount policy -
מלאך נופל (בנקאות ושוק ההון) fallen angel -
מדיניות הנחות (שיווק ופירסום) discount policy -
מלאכה (כלכלה וסטטיסטיקה) craft -
מדיניות הצבעה (בנקאות ושוק ההון) voting policy -
מלאכותיות (ארגון וניהול עסקים) artificiality -
מדיניות הצבעה (ביטוח וניהול סיכונים) voting policy -
מלאן (מחשבים ומערכות מידע) filler -
מדיניות השקעה צפוייה (ביטוח וניהול סיכונים) expected investment policy - </